ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro Εισαγωγή Οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου έχουν ανάγκη να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο όπως το αποδεικνύουν πολλές φορές στην πράξη. Προϋπόθεση γι αυτό είναι η διαμόρφωση ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος που να τους προσελκύει το ενδιαφέρον και να τους κεντρίζει την περιέργεια, με το να τους επιτρέπει να εργάζονται μαζί με άλλους, με απώτερο σκοπό να ολοκληρώσουν ένα «κοινό» δικό τους έργο, πάντα με την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Πιστεύουμε ότι αυτό που επιθυμούν περισσότερο οι μικροί μαθητές μας είναι να αναγνωριστεί η εργασία τους και να την δουν να ολοκληρώνει μια πορεία: από τη σύλληψη της ιδέας ενός έργου, την αναζήτηση και προετοιμασία του υλικού, το πέρασμα στην οθόνη του υπολογιστή στην έκδοση μιας μαθητικής εφημερίδας και στην ανάρτηση του έργου τους στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Από παιδαγωγική σκοπιά μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πράξεις και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μέσα και έξω από το σχολείο από τους ίδιους τους μαθητές με σκοπό την παραγωγή ενός δικού τους έργου. Το περιβάλλον του Microworlds Pro επιτρέπει στους μικρούς μαθητές να οικοδομούν οι ίδιοι τις γνώσεις τους, να αισθάνονται την ευχαρίστηση να εργάζονται και να επιθυμούν να δημιουργούν. Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν εργαστούμε συστηματικά, με τους μαθητές μας σε ομάδες μπροστά στους υπολογιστές και έχουμε οι ίδιοι προετοιμάσει κατάλληλα «Παιδαγωγικά Σενάρια». Παραδείγματα προτάσεις τέτοιων παιδαγωγικών σεναρίων ακολουθούν παρακάτω. Τα «Παιδαγωγικά Σενάρια» στο περιβάλλον του Microworlds Pro Στόχος των προτεινόμενων «Παιδαγωγικών Σεναρίων» είναι η ενθάρρυνση του διδάσκοντα και η υποστήριξή του με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες ώστε να μπορέσουν τελικά οι ίδιοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να εξοικειωθούν με το πληροφορικό περιβάλλον Microworlds Pro. Οι στόχοι διδασκαλίας μας θα έχουν επιτευχθεί αν οι μαθητές μας ανατρέχουν σε κάποιο πληροφορικό περιβάλλον Τεχνολογίας και Επικοινωνίας για να εργαστούν με σκοπό να παράγουν κάποιο ατομικό ή συλλογικό έργο ικανοποιώντας τις δικές τους ανάγκες. Μια διδακτική προσέγγιση που απορρίπτουμε ως αναποτελεσματική είναι αυτή σύμφωνα με την οποία ο διδάσκων επιδεικνύει «ένα προς ένα» τα μέρη του περιβάλλοντος και δείχνει «μία προς μία» όλες τις λειτουργίες του πληροφορικού περιβάλλοντος: δίνει ονόματα, δείχνει λειτουργίες κουμπιών, μιλάει για πράγματα που πρόκειται να γνωρίσουν πολύ αργότερα. Έτσι, ο διδάσκων είναι πολύ δραστήριος και οι μαθητές περιορίζονται στο να επαναλαμβάνουν και να εκτελούν χωρίς να γνωρίζουν κάτι παραπάνω από το διαισθητικό γενικό στόχο «τώρα μαθαίνουμε το Microworlds Pro». Από τη δική μας μεριά, θεωρούμε πολύ καλύτερη μια άλλη προσέγγιση που έχει χαρακτήρα διδασκαλίας, διαρκεί στο χρόνο και αφήνει περιθώρια για αφομοίωση εννοιών και τεχνικών από τους μαθητές. Σύμφωνα με αυτήν, ο διδάσκων επιβάλλεται να μιλάει λιγότερο, αλλά υποχρεώνεται να παρακολουθεί από κοντά την πορεία όλων των ομάδων και παρεμβαίνει όποτε

2 κάποια ομάδα δυσκολεύεται ή όποτε οι ίδιοι οι μαθητές τον χρειαστούν. Από την άλλη, οι μαθητές διευκολύνονται ώστε να αφοσιώνονται στην εργασία τους και να κάνουν πολύ περισσότερα οι ίδιοι συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Τα Παιδαγωγικά Σενάρια αποσκοπούν κυρίως στην εκμάθηση του πολυμεσικού περιβάλλοντος Microworlds Pro με συστηματικό τρόπο. Τα προτεινόμενα σενάρια επιλέγονται έτσι ώστε οι μαθητές να οικοδομούν τις έννοιες και τις τεχνικές με όσο γίνεται περισσότερο φυσικό τρόπο και να βασίζονται στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους. Κάθε παιδαγωγικό σενάριο δομείται ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένους και ρητά διατυπωμένους στόχους. Όμως, επειδή αυτοί οι στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν διαμιάς και με γραμμικό τρόπο, τα παιδαγωγικά σενάρια «περνάνε» στη διδασκαλία μέσα από μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα αποσκοπεί στην υλοποίηση μιας συγκεκριμένης εργασίας, την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος που η διεκπεραίωσή του απαιτεί προσοχή, συστηματική δουλειά και συνεργασία με άλλους. Σημείο αφετηρίας είναι η διατύπωση του έργου που πρόκειται να διεκπεραιωθεί από τους μαθητές μαζί με τους επιδιωκόμενους ειδικούς στόχους (γνώσεων και τεχνικών αναφορικά με το περιβάλλον). Οι μαθητές, στη συνέχεια, ακολουθώντας ένα πλάνο στο περιβάλλον «χαρτί μολύβι» οδηγούνται στην πραγματοποίηση μιας εργασίας στην οθόνη. Ακολουθεί η διαδικασία αποθήκευσης της εργασίας και η αναγκαία προετοιμασία για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου ή εκτύπωσή της για σχολική χρήση. Τέλος, ο διδάσκων ανακεφαλαιώνει τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος διευκρινίζοντας τις έννοιες και τις τεχνικές που εμφανίστηκαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διάγραμμα 1. Η πορεία από τη διατύπωση του έργου μέχρι τη δημοσιοποίησή του. Η εργασία Ο δάσκαλος Ο μαθητής.. Διατύπωση του έργου. Πορεία, τρόπος εργασίας και στόχοι...θέτει το έργο και τον τρόπο δουλειάς των μαθητών. Απαντά σε ερωτήσεις των μαθητών. διατυπώνει ερωτήματα ώστε να κατανοήσει την εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει στην ομάδα του. Με εργαλεία του ίδιου του περιβάλλοντος οι μαθητές παράγουν το έργο στην οθόνη Μετά την ολοκλήρωση του έργου ακολουθεί συζήτηση Το έργο αποθηκεύεται σε δισκέτα και στο «αρχείο εργασιών της ομάδας» και προετοιμάζεται για ιστοσελίδα ή εκτύπωση Παρακολουθεί την εργασία των μαθητών και όποτε χρειαστεί παρεμβαίνει. Συζητάει με την τάξη σε ολομέλεια για τις δυσκολίες που συνάντησαν οι ομάδες και αφήνει τους μαθητές να εκφραστούν για το έργο τους. Βοηθάει τους μαθητές στην αποθήκευση των εργασιών τους, στην εκτύπωση και στην ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα ή σε άλλο διαθέσιμο δικτυακό τόπο. Τους προειδοποιεί για μελλοντική βελτίωση της εργασίας τους. Αφοσιωμένος στο περιβάλλον εργασίας και στα εργαλεία που του προσφέρονται, ακολουθεί το πλάνο εργασίας με τα άλλα μέλη της ομάδας του. Συζητάει με τους συμμαθητές τους για τις επιτυχείς ή αποτυχημένες του προσπάθειες. Φροντίζει για την αποθήκευση της εργασία της ομάδας και εκφράζει απόψεις για την δημοσιοποίησή της.

3 Παιδαγωγικό Σενάριο 1. Οι «Χελώνες» ζουν σε μια «Σελίδα» του Microworlds Pro Το πρώτο σενάριο, αναφέρεται στο βασικό αντικείμενο - πρωταγωνιστή του περιβάλλοντος, τη χελώνα της Logo και το «Πακέτο Ζωγραφικής» που περιλαμβάνει το Microworlds Pro και ολοκληρώνεται με τρεις προτεινόμενες δραστηριότητες. Αυτό που επιδιώκεται είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες και τεχνικές του πολυμεσικού περιβάλλοντος μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες χωρίς να χρειαζόμαστε εντολές ή διαδικασίες προγραμματισμού αλλά και χωρίς να επιδιώκεται κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα των παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος. Τελικά, αυτό που χρειάζεται είναι μόνο ο «προγραμματισμός ενεργειών» μέσα από ένα πλάνο εργασίας χωρίς καμία αναφορά σε οποιαδήποτε εντολή προγραμματισμού. Το παραδοσιακό περιβάλλον «χαρτί μολύβι» συνυπάρχει με το νέο πληροφορικό περιβάλλον και οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά και μόνο στη γνώση και κατανόηση εννοιών και τεχνικών των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας». Φορτώνουμε το Microworlds Pro και στην οθόνη του υπολογιστή μας εμφανίζεται η πρώτη σελίδα (με όνομα Σελίδα1) η οποία συνίσταται από διακριτές περιοχές (εργασίας και εργαλείων). Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «ανοιχτό περιβάλλον» και δεν γίνεται απολύτως τίποτα αν δεν το φροντίσουμε οι ίδιοι.

4 Από την πρώτη κιόλας σελίδα διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα από τα κουμπιά επιλογής του νέου περιβάλλοντος μοιάζουν πολύ με αυτά των Windows. Για παράδειγμα, τα κουμπιά «Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση και Αναίρεση» είναι ακριβώς ίδια με αυτά των προγραμμάτων των Windows. Σε μερικά άλλα, όπως «Δημιουργία, Άνοιγμα, Αποθήκευση» στο Microworlds Pro αναφέρονται σε μια Εργασία που ταιριάζει σε μικρούς μαθητές αντί σε ένα έγγραφο. Αρχικά, βρισκόμαστε στην πρώτη Σελίδα (page) αλλά όπως θα γνωρίσουμε παρακάτω μπορούμε να δημιουργήσουμε και πολλές άλλες σελίδες που η καθεμιά έχει το δικό της όνομα. Σ αυτές τις Σελίδες μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες Οντότητες - Αντικείμενα όπως οι Χελώνες (turtles), τα Πλαίσια Κειμένου (Text Boxes), τους Μεταβολείς (sliders) κ.λ.π. τα οποία θα γνωρίσουμε σταδιακά σε διάφορα παιδαγωγικά σενάρια. Κεντρικός πρωταγωνιστής στο πρώτο παιδαγωγικό σενάριο είναι η γνωστή χελώνα της Logo. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Αντικείμενο (Object) το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος Ιδιοτήτων (Properties) και ανήκει σε συγκεκριμένη Σελίδα (Page). Πρώτα απ όλα η χελώνα είναι ένα αντικείμενο με δική του «ταυτότητα» και το οποίο μπορώ να χειριστώ εύκολα με τον κέρσορα του ποντικιού. Η χελώνα έχει μια αρχική μορφή την οποία αλλάζει λαμβάνοντας ένα από τα σχήματα της συλλογής του «Πακέτου Ζωγραφικής» ή ένα άλλο που φτιάχνουμε οι ίδιοι. Το περιβάλλον του Microworlds Pro επιτρέπει τη δημιουργία 149 χελωνών σε κάθε Σελίδα που «ζουν» στην οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τις εντολές μας και απαντώντας σε ερωτήματα για τα οποία έχει προγραμματιστεί καθεμιά να απαντάει. Επιπλέον, οι χελώνες μπορεί να ανήκουν στην αρχική «σελίδα» του περιβάλλοντος ή σε άλλες σελίδες που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Για τις ανάγκες της παρουσίασης, σ αυτό το σενάριο περιοριζόμαστε στην πρώτη Σελίδα και χρησιμοποιούμε μόνο το «Πακέτο Ζωγραφικής» και τις χελώνες. Το διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει το περιεχόμενο του πρώτου Σεναρίου. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Οι «Χελώνες» ζουν σε μια «Σελίδα» του Microworlds Δραστηριότητα 1: Ένας δρόμος στην πόλη. Φύλλο Εργασίας 1 Δραστηριότητα 2: Τοπίο στην εξοχή Φύλλο Εργασίας 2

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Ένας δρόμος στην πόλη: Εικονογραφώ με χελώνες μια «Σελίδα» ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή Οι ομάδες των μαθητών βρίσκονται μπροστά στην «κενή» πρώτη Σελίδα του Microworlds Pro. Ο διδάσκων πληροφορεί τους μαθητές ότι θα γνωρίσουν το πρώτο αντικείμενο, τη χελώνα, καθώς και ορισμένες από τις ιδιότητές της. Στη συνέχεια, τους ζητείται να εικονογραφήσουν ένα τοπίο με θέμα, «Ένας δρόμος στην πόλη» χρησιμοποιώντας πολλές χελώνες, σύμφωνα με ένα δοσμένο σχέδιο που περιλαμβάνεται στο «Φύλλο Εργασίας ΦΕ.1.» το οποίο μοιράζεται σε όλους τους μαθητές. Οι Ειδικοί Στόχοι της δραστηριότητας Α.1.: Ι). Αναφέρονται σε μερικές από τις ιδιότητες της χελώνας και συμπυκνώνονται στο παρακάτω διάγραμμα: Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει, μετά το πέρας της δραστηριότητας, να έχουν μια πρώτη εξοικείωση με τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες. Αυτές θα γίνουν κτήμα των μαθητών και μέσα από άλλες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 1. Καθεμιά χελώνα ανήκει σε συγκεκριμένη Σελίδα και έχει το δικό της όνομα. 2. Μια χελώνα έχει τη θέση της στην οθόνη. Αλλάζει θέση με το ποντίκι (κλικ και σύρσιμο). 3. Αρχικά, το αντικείμενο «χελώνα» έχει σχήμα μικρής χελωνίτσας. Μπορεί να πάρει ένα από τα σχήματα (Shapes) της συλλογής που διαθέτει το «Πακέτο Ζωγραφικής» (Καρτέλα Γραφικά) του Microworlds Pro. 4. Μια χελώνα μπορεί να επικαλύπτει μιαν άλλη, δηλαδή, να βρίσκεται μπροστά από μιαν άλλη.

6 5. Η χελώνα μπορεί να αναπαράγεται με την τεχνική «Αντιγράφω Επικολλώ» (Copy - Paste) να απομακρύνεται με το πάτημα του κουμπιού - εικονιδίου «Αποκοπή» (Cut) να μεγαλώνει ή να μικραίνει με τα κουμπιά - εικονίδια «Zoom» (+ η -) να αφήνει το αποτύπωμά της στην οθόνη. ΙΙ). Αναφέρονται στην τεχνική του «σβησίματος» ενός αποτυπώματος στην οθόνη με τρεις τρόπους: χρησιμοποιώντας τη «γόμα» του Πακέτου Ζωγραφικής του Microworlds Pro επιλέγοντας την περιοχή με τον «Πλαίσιο επιλογής» (Selector) και στη συνέχεια το κουμπί ακύρωση (delete) του πληκτρολογίου επιλέγοντας την περιοχή με το Πλαίσιο επιλογής και στη συνέχεια το κουμπί αποκοπή (Cut) του Microworlds Pro. ΙΙΙ). Αναφέρονται στη διαδικασία της «δημιουργίας ενός νέου σχήματος» και αποθήκευσης του στη συλλογή σχημάτων του «Πακέτου ζωγραφικής» που συνοδεύει το έργο μόλις αυτό αποθηκευθεί. Αν αποτυπωθεί το αεροπλάνο και το σύννεφο, τότε, με τη διαδικασία «Αντιγράφω Επικολλώ» δημιουργώ ένα νέο σχήμα αφού φροντίσω να επιλέξω τη θέση στη συλλογή που επιθυμώ να αποθηκευθεί. IV). Αναφέρονται στη διαδικασία «Εκτύπωσης» της οθόνης. Για να εκτυπωθούν οι χελώνες θα πρέπει πρώτα να γίνει το αποτύπωμά τους στην οθόνη. V). Αναφέρονται στη διαδικασία «Αποθήκευσης» της αρχικής Σελίδας ως αρχείο τύπου.mw2 VI). Αναφέρονται στη διαδικασία «Αποθήκευσης» της εργασίας ως αρχείο τύπου html ώστε να προετοιμαστεί η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για την οργάνωση της διδασκαλίας και τη συστηματική προσέγγιση των εννοιών και των τεχνικών προτείνουμε, όπως το κάνουμε και σε κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα, το παρακάτω «Φύλλο Εργασίας ΦΕ.1».

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕ.1. Ένας δρόμος στην πόλη ΔΗΜΟΤΙΚΟ Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή: Εξοικείωση με τις χελώνες Περιγραφή του έργου. Το παρακάτω σχέδιο είναι φτιαγμένο μόνο με αντικείμενα που ονομάζονται «Χελώνες» τα σχήματα των οποίων βρίσκονται στο «Πακέτο Ζωγραφικής» του Microworlds Pro. Στο σχέδιο διακρίνουμε συνολικά 11 αντικείμενα - χελώνες (ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσικλέτα, ένα λεωφορείο, τρεις Πολυκατοικίες, τρία σύννεφα, έναν Ήλιο και ένα αεροπλάνο). Αυτό που σας ζητείται είναι να αναπαράγεται το ίδιο ακριβώς σχέδιο, να το αποθηκεύσετε, να το εκτυπώσετε και να προετοιμαστείτε για την ανάρτησή του σε Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Πρώτη εργασία. Πώς να έχω 11 χελώνες στην οθόνη; Πώς να τους δώσω τα σχήματα που χρειάζεται; α. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Δημιουργία νέας χελώνας» και με δεύτερο κλικ στην οθόνη έρχεται στο προσκήνιο μια χελώνα. Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία στην οθόνη διαθέτουμε 11 χελώνες. Με κλικ και σύρσιμο στις χελώνες μπορείτε να τις μετακινήσετε σε θέσεις που εσείς επιθυμείτε. Δοκιμάστε. β. Από τη «Ζωγραφική» επιλέγω ένα σχήμα (για παράδειγμα, το αυτοκίνητο) με κλικ και αμέσως μετά κάνω δεύτερο κλικ στη χελώνα που θέλω να λάβει αυτό το σχήμα.

8 Έτσι, αποδίδουμε σε κάθε χελώνα το επιθυμητό σχήμα και έχουμε τα 11 αντικείμενα στις θέσεις που επιθυμούμε. Αλλά, παρατηρήστε ότι οι δύο πολυκατοικίες, το λεωφορείο και το αυτοκίνητο έχουν μεγέθη που δεν ταιριάζουν με αυτά του αρχικού σχεδίου. Τι πρέπει να κάνουμε; Επίσης, το ένα σύννεφο είναι κρυμμένο πίσω από τον Ήλιο και το αεροπλάνο είναι λάθος τοποθετημένο μπροστά από το σύννεφο. Τι πρέπει να κάνουμε; Δεύτερη Εργασία. Πώς να μεγαλώσω ή να μικρύνω το μέγεθος μιας χελώνας; Πώς να φέρω μια χελώνα μπροστά ή πίσω από μιαν άλλη; α. Με τα κουμπιά των εικονιδίων μπορώ να μεγαλώσω ή να μικρύνω μια χελώνα. Πρώτα κάνω κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο και μετά στη χελώνα. Μ αυτό τον τρόπο διαμορφώνω τα σχήματα των χελωνών ώστε να ταιριάξουν με τα σχήματα του προτεινόμενου σχεδίου. β. Με δεξί κλικ σε μια χελώνα μου αποκαλύπτονται ορισμένες ιδιότητες της. Επιλέγοντας «μπροστά» η χελώνα βρίσκεται μπροστά από την άλλη. Τρίτη Εργασία. Πώς να δημιουργήσω μια νέα χελώνα που περιλαμβάνει το αεροπλάνο και το σύννεφο ώστε να εμπλουτίσω τα σχήματα της συλλογής; Αφού πρώτα κάνω κλικ στο εικονίδιο αποτυπώνω. Κάνω το ίδιο στο αεροπλάνο. με δεύτερο κλικ στο σύννεφο το Επιλέγω την περιοχή της οθόνης που περιλαμβάνει τα δύο αντικείμενα και με την τεχνική «Αποθηκεύω επικολλώ» αποκτώ μια νέα χελώνα στη συλλογή μου. Φτιάξε μια χελώνα στην οποία το αεροπλάνο είναι πίσω από το σύννεφο. Τέταρτη Εργασία. Πώς να εκτυπώσω το έργο που έφτιαξα με τις χελώνες; Για να εκτυπωθεί η εργασία όπως είναι θα πρέπει πρώτα να αποτυπωθούν οι χελώνες στην οθόνη. Με την εντολή της εκτύπωσης τυπώνεται μόνο ότι είναι αποτυπωμένο στην οθόνη, οι χελώνες είναι ανεξάρτητα αντικείμενα πάνω από την οθόνη. Αφού πρώτα κάνω κλικ στο εικονίδιο ο κέρσορας του ποντικιού παίρνει αυτή τη μορφή. Κάνοντας κλικ στη χελώνα, το σχήμα της αποτυπώνεται στην οθόνη. Κάνουμε το ίδιο για όλες τις χελώνες και στη συνέχεια ζητάμε την εκτύπωση του έργου μας στο χαρτί. Πέμπτη Εργασία. Πώς να αποθηκεύσω το έργο; Πώς να προετοιμάσω την αποθήκευσή του ώστε να το αναρτήσω στο Διαδίκτυο; Από το κουμπί «Αρχείο» επιλέγω «Αποθήκευση ως..». Δίνω το όνομα δρόμος και αποθηκεύω την εργασία στη δισκέτα. Στη συνέχεια, αποθηκεύω την ίδια εργασία ως αρχείο html. Συζήτηση Συμπεράσματα

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.2. Ένα τοπίο στην εξοχή: Η πρώτη μου παρουσίαση με χελώνες και πολλές Σελίδες ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή Και στη δεύτερη δραστηριότητα οι ομάδες των μαθητών βρίσκονται μπροστά στην «κενή» πρώτη Σελίδα του Microworlds Pro. Ο διδάσκων πληροφορεί τους μαθητές ότι θα γνωρίσουν περισσότερες ιδιότητες της χελώνας και ότι θα ασχοληθούν με ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από μία Σελίδες. Σ αυτή τη δραστηριότητα επισημαίνουμε το γεγονός ότι κάθε χελώνα ανήκει στη δική της Σελίδα η οποία έχει το δικό της ξεχωριστό όνομα. Στη συνέχεια, τους ανακοινώνεται το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν: να εικονογραφήσουν ένα τοπίο με θέμα, «Ένα τοπίο στην εξοχή» χρησιμοποιώντας πολλές χελώνες που ανήκουν σε διαφορετικές Σελίδες, σύμφωνα με ένα δοσμένο σχέδιο που περιλαμβάνεται στο «Φύλλο Εργασίας Α.2» το οποίο μοιράζεται σε όλους τους μαθητές. Η δεύτερη δραστηριότητα περιλαμβάνει τρεις σελίδες και αποτελεί μια καλή εισαγωγή για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Microworlds Pro για να κάνουμε Παρουσιάσεις θεμάτων. Έτσι, η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει ένα συνολικό τοπίο «εξοχής» με αντικείμενα χελώνες παρμένα πάλι από τη συλλογή σχημάτων του «Πακέτου Ζωγραφικής» και έχει τίτλο «σελίδα1». Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας δεύτερης σελίδας με τίτλο «σελίδα2» που περιλαμβάνει αντικείμενα όπως μεταφορικά μέσα. Η δημιουργία μιας τρίτης σελίδας που περιλαμβάνει μόνο ζώα (με τίτλο «σελίδα3») συμπληρώνει το έργο. Με τη δεύτερη δραστηριότητα επιδιώκεται ο μαθητής να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις τεχνικές που απέκτησε από την προηγούμενη δραστηριότητα και να τις διευρύνει κύρια στην διαδικασία δημιουργίας μίας απλής παρουσίασης. Σ αυτή τη φάση είναι η ευκαιρία να επισημανθεί και η ευκολία που προσφέρει το περιβάλλον του Microworlds Pro με το «πλαίσιο project» στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα αντικείμενα κάθε Σελίδας. Μέσα από αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να αλλάζουμε ορισμένες ιδιότητες των χελωνών που ανήκουν σε συγκεκριμένη σελίδα. Από τους μαθητές θα ζητηθεί να αναπαράγουν τρεις δοσμένες Σελίδες που καθεμία περιέχει μόνο χελώνες ορισμένων σχημάτων. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που χρειάζονται εδώ είναι τόσο αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα όσο και νέες αναφορικά με τη δημιουργία περισσοτέρων Σελίδων. Για παράδειγμα, ας τοποθετήσουμε στη Σελίδα1 τρεις χελώνες διαφορετικών σχημάτων.

10 Αν ανοίξουμε το πλαίσιο project θα έχουμε την εικόνα της Σελίδας1: περιέχει μόνο τρεις χελώνες με ονόματα t1, t2 και t3. Με δεξί κλικ στο όνομα της χελώνας εμφανίζονται οι δυνατότητες «κρύψε με» (κρύβεται η χελώνα) και «πάγωσέ με» ( η χελώνα δεν μετακινείται). Με τον ίδιο τρόπο επιλέγω να γίνουν τα αντίστροφα. Από τις «Σελίδες» επιλέγουμε «Νέα Σελίδα» οπότε δημιουργείται μια δεύτερη σελίδα με όνομα Σελίδα2. Σ αυτήν τοποθετούμε τρία νέα αντικείμενα χελώνες (μια γάτα, ένα σκύλο και ένα άλογο). Τώρα, διαθέτουμε δύο σελίδες με ονόματα Σελίδα1 και Σελίδα2. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και δημιουργούμε μια τρίτη σελίδα, με όνομα Σελίδα3. Σ αυτήν τοποθετούμε τρία νέα αντικείμενα χελώνες (έναν αθλητή σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις). Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι τρεις Σελίδες που μόλις περιγράψαμε. Διάγραμμα 2: Οι τρεις σελίδες που περιέχουν 3, 3 και 4 χελώνες αντίστοιχα

11 Από το «Πλαίσιο project» του Microworlds Pro παίρνουμε τη συνολική εικόνα των τριών σελίδων (Σελίδα1, Σελίδα2 και Σελίδα3) και των αντικειμένων (t1, t2 και t3) (t1, t2 και t3) (t1, t2, t3 και t4) που καθεμία περιλαμβάνει. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά των χελωνών που επιθυμούμε. Συνοψίζουμε: Κάθε σελίδα έχει α) το δικό της όνομα και β) το δικό της περιεχόμενο. Η μετάβαση από τη μία σελίδα στην άλλη επιτυγχάνεται με την επιθυμητή επιλογή από το παράθυρο «Σελίδες». Τέλος, η παρουσίαση του έργου των τριών Σελίδων μπορεί να γίνει με την επιλογή «Περιβάλλον παρουσίασης» από το παράθυρο της επιλογής «Προβολή». Η αποθήκευση ενός έργου με πολλές σελίδες σε δισκέτα καθώς και η προετοιμασία για ανάρτηση στο Διαδίκτυο γίνεται με τον τρόπο που περιγράψαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι Ειδικοί Στόχοι της δραστηριότητας Α.2.: Ι). Αναφέρονται σε δύο νέες ιδιότητες της χελώνας Απόκρυψη Εμφάνιση μιας χελώνας «Πάγωμα» - «Ξεπάγωμα» μιας χελώνας. ΙΙ). Αναφέρονται στις ιδιότητες των Σελίδων και στο βοηθητικό «Πλαίσιο project»: Δημιουργία «Νέας Σελίδας» με την επιλογή «Σελίδες» Κατάργηση Σελίδας από το «Πλαίσιο project» (με δεξί κλικ στο όνομα της Σελίδας και επιλογή «κατάργηση») ΙΙΙ). Αναφέρονται στην παρουσίαση του έργου που αποτελείται από πολλές Σελίδες Από το View επιλέγουμε «Presentation Μode» IV). Αναφέρονται στη διαδικασία «Εκτύπωσης» της οθόνης. Για να εκτυπωθούν οι χελώνες θα πρέπει πρώτα να γίνει το αποτύπωμά τους στην οθόνη. V). Αναφέρονται στη διαδικασία «Αποθήκευσης» του συνολικού έργου πολλών Σελίδων ως αρχείο τύπου.mw2 VI). Αναφέρονται στη διαδικασία «Αποθήκευσης» του συνολικού έργου πολλών Σελίδων ως αρχείο τύπου html ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή αλλού. Για την οργάνωση της διδασκαλίας και τη συστηματική προσέγγιση των εννοιών και των τεχνικών προτείνουμε, όπως και σε κάθε δραστηριότητα, το παρακάτω «Φύλλο Εργασίας».

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕ.1. Ένας δρόμος στην πόλη ΔΗΜΟΤΙΚΟ Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή: Παρουσίαση έργου με χελώνες σε πολλές Σελίδες Περιγραφή του έργου. Το παρακάτω σχέδιο είναι φτιαγμένο μόνο με «Χελώνες» τα σχήματα των οποίων βρίσκονται στο «Πακέτο Ζωγραφικής» του Microworlds Pro. Πρόκειται για έργο που περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές Σελίδες σε καθεμία από τις οποίες εικονογραφούνται τρία διαφορετικά «τοπία». Σελίδα1 Η Σελίδα1 περιλαμβάνει 17 αντικείμενα χελώνες (τρεις κατοικίες, ένα άλογο, μια γάτα και ένα σκύλο, τρία πουλάκια και τρεις πεταλούδες, τρία δέντρα, τον ήλιο και ένα σύννεφο). Σελίδα2 Η Σελίδα2 περιλαμβάνει 7 διαφορετικά αντικείμενα χελώνες που ανήκουν στην κατηγορία «μεταφορικά μέσα» (αεροπλάνο, πύραυλος, δορυφόρος, ταχύπλοο, αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, λεωφορείο). Σελίδα3 Η Σελίδα3 περιλαμβάνει 8 διαφορετικά αντικείμενα χελώνες που ανήκουν στην κατηγορία «ζώα» (γάτα, λιοντάρι, καγκουρό, άλογο, σπουργίτη, πεταλούδα, μέλισσα). Αυτό που σας ζητείται είναι να αναπαράγεται το ίδιο ακριβώς σχέδιο (αποτελούμενο από τρεις Σελίδες), να το αποθηκεύσετε, να το εκτυπώσετε και να προετοιμαστείτε για την ανάρτησή του σε Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.

13 Πρώτη εργασία. Πώς να έχω 17 χελώνες στη Σελίδα1; Πώς να τους δώσω τα σχήματα και το μέγεθος που χρειάζεται; Δημιούργησε στην οθόνη 17 χελωνίτσες και δώσε στην καθεμία το κατάλληλο σχήμα (από τη καρτέλα «Γραφικά») και μέγεθος (με το κουμπί zoom). Αν έχεις δυσκολίες ξανακοίταξε την πρώτη εργασία του «Φύλλου Εργασίας ΦΕ.1.». Δεύτερη εργασία. Πώς να φτιάξω μια δεύτερη και μια τρίτη Σελίδα; Από τις «Σελίδες» επιλέγουμε «Νέα Σελίδα» οπότε δημιουργείται μια δεύτερη σελίδα με όνομα Σελίδα2. Σ αυτήν τοποθετούμε επτά νέα αντικείμενα χελώνες (αεροπλάνο, πύραυλος, δορυφόρος, ταχύπλοο, αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, λεωφορείο), σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του έργου. Τώρα, το έργο αποτελείται από δύο σελίδες με ονόματα: Σελίδα1 και Σελίδα2. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και δημιουργούμε μια τρίτη σελίδα, με όνομα Σελίδα3. Σ αυτήν τοποθετούμε οκτώ νέα αντικείμενα χελώνες (γάτα, λιοντάρι, καγκουρό, άλογο, σπουργίτη, πεταλούδα, μέλισσα), σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του έργου. Τρίτη εργασία. Πώς να «κρύβω» και να «επανεμφανίζω» μια χελώνα; Πώς να τοποθετώ μια χελώνα μπροστά ή πίσω από μιαν άλλη; (Χρησιμοποιήστε το «Πλαίσιο project») α) Ποια σελίδα απουσιάζει από το διπλανό σχήμα; β) Ποια αντικείμενα χελώνες ανήκουν στη Σελίδα3;. Τι συμβαίνει και απουσιάζει η χελώνα t1 από αυτή τη Σελίδα; γ) Αντιστοίχισε τις χελώνες της Σελίδας2 με τα σχήματα τους όπως τα έφτιαξες στο δικό σου σχέδιο: t t Οι αντιστοιχίσεις θα είναι ίδιες για όλες τις t ομάδες των μαθητών; Επιβεβαίωσε. t t t Τέταρτη Εργασία. Πώς να εκτυπώσω το συνολικό έργο που έφτιαξα με τις χελώνες; Για να εκτυπωθεί η εργασία των τριών σελίδων θα πρέπει πρώτα να αποτυπωθούν οι χελώνες στην οθόνη κάθε Σελίδας χωριστά. Με την εντολή της εκτύπωσης τυπώνεται μόνο ότι είναι αποτυπωμένο στην οθόνη, οι χελώνες είναι ανεξάρτητα αντικείμενα πάνω από την οθόνη. Αφού πρώτα κάνω κλικ στο εικονίδιο ο κέρσορας του ποντικιού παίρνει αυτή τη μορφή. Κάνοντας κλικ στη χελώνα, το σχήμα της αποτυπώνεται στην οθόνη. Κάνουμε το ίδιο για όλες τις χελώνες και στη συνέχεια ζητάμε την εκτύπωση του έργου μας στο χαρτί. Πέμπτη Εργασία. Πώς να αποθηκεύσω τ συνολικό έργο; Πώς να προετοιμάσω την αποθήκευσή του ώστε να το αναρτήσω στο Διαδίκτυο; Από το κουμπί «Αρχείο» επιλέγω «Αποθήκευση ως..». Δίνουμε το όνομα «δρόμος» και αποθηκεύω την εργασία στη δισκέτα. Στη συνέχεια, αποθηκεύω την ίδια εργασία ως αρχείο html.

14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.3. Δημιουργώ τη δική μου παρουσίαση ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή Μετά τις δύο πρώτες δραστηριότητες θεωρούμε ότι οι μαθητές ήρθαν σε μια πρώτη γνωριμία με το περιβάλλον Microworlds Pro. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες των μαθητών ήρθαν σε επαφή τόσο με τη «Χελώνα» της Logo και μερικές από τις ιδιότητες της όσο και με την ενδιαφέρουσα ιδέα της δημιουργίας ενός έργου μέσα από πολλές «Σελίδες». Επιπλέον, οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν το ποντίκι (δεξί και αριστερό κλικ), γνώρισαν τις τεχνικές «αποθήκευσης» του έργου τους σε ένα μέσον (δισκέτα) και προετοιμάστηκαν για την ανάρτησή του στο Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, οι μαθητές ολοκλήρωσαν ένα έργο - ίδιο για όλες τις ομάδες - που τους ζητήθηκε «από την αρχή μέχρι το τέλος» χωρίς, βέβαια, να θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι μαθητές μας έχουν κατακτήσει τις παραπάνω γνώσεις και τεχνικές. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε ότι με την προσέγγισή μας επιβάλλαμε στους μαθητές μας τη χρήση δικών μας συγκεκριμένων σεναρίων με σκοπό, βέβαια, να εξυπηρετηθούν οι ειδικοί στόχοι της διδασκαλίας. Οφείλουμε, στη συνέχεια, να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο, στην κυριολεξία, «από την αρχή μέχρι το τέλος». Έτσι, οι ίδιοι θα επαναλάβουν αναγκαστικά όλες τις τεχνικές που κρίνονται αναγκαίες και θα δοθεί μια καλή ευκαιρία στο διδάσκοντα να αξιολογήσει τη διδασκαλία του και τους μαθητές του. Στην τρίτη δραστηριότητα, επομένως, ζητάμε από τους μαθητές να παράγουν ένα δικό τους έργο, με σκοπό να εκφραστούν ελεύθερα και να πάρουν πρωτοβουλίες. Οι ειδικοί στόχοι γνώσεων και τεχνικών του πρώτου παιδαγωγικού σεναρίου. Οι μαθητές πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να δημιουργούν νέες χελώνες, να αποδίδουν σ αυτές μορφές - σχήματα από τη «Ζωγραφική», να τις τοποθετούν σε διάφορες θέσεις στην οθόνη και να τις καταργούν. να φτιάχνουν νέα σχήματα με τα αποτυπώματα χελωνών και από αυτά να δημιουργούν τις δικές τους χελώνες που αποθηκεύουν στην «Ζωγραφική». να αλλάζουν τις ιδιότητες μιας χελώνας (Αποθήκευση Επικόλληση, Απόκρυψη Εμφάνιση, Πάγωμα - Ξεπάγωμα). να δημιουργούν δικά τους έργα που περιλαμβάνουν πολλές Σελίδες με περιεχόμενο μόνο χελώνες και τα αποτυπώματά τους. να εκτυπώνουν, σε εγκατεστημένο εκτυπωτή, τις Σελίδες που τους ενδιαφέρουν. να αποθηκεύουν το έργο τους με συγκεκριμένο όνομα σε δισκέτα (αρχείο τύπου.mw2). να αποθηκεύουν το έργο τους με συγκεκριμένο όνομα σε δισκέτα (αρχείο τύπου html) προετοιμάζοντας την ανάρτησή του σε Ιστοσελίδα του Διαδικτύου. να μεταφέρουν πολλές χελώνες από μια σελίδα σε άλλη με την τεχνική «Αποθηκεύω Επικολλώ» χρησιμοποιώντας την επιλογή «Πλαίσιο επιλογής» από την καρτέλα «Γραφικά». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, αυτή τη φορά όμως σε μια «ελεύθερη δημιουργική δραστηριότητα», χωρίς Φύλλο Εργασίας. Οι εργασίες τους μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να αποτελέσουν τα αντικείμενα μιας σχολικής έκθεσης.

Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro» Φύλλο Εργασίας 1 Ο μαθητής εξοικειώνεται με το περιβάλλον της Logo και του Microworlds Pro και μαθαίνει να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων»

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Η ανάπτυξη των φυτών Τάξη: Ε Δημοτικού Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες (το βιβλίο του κ. Κόκκοτα Παναγιώτη) Ενότητα: «Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Μενού επιλογών Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Γραμμή εργαλείων Επιφάνεια εργασίας Περιοχή Καρτελών Κέντρο εντολών Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Καρτέλες Οι πρώτες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Η Γλώσσα Προγραμματισμού Logo Τι είναι Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Φτιάχνω γεωµετρικά σχήµατα», (Μαθηµατικά Β ηµοτικού) 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθούν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Εκτιμώμενη διάρκεια: Τέσσερις διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL)

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΣΤ 3 2.1 Η σύνδεση με το σύστημα (log-in) 3 2.2 Έλεγχος του ήχου για το

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 «Μαθαίνω στη γάτα να σχεδιάζει» Δραστηριότητα 1 Παρατηρήστε τις εντολές στους παρακάτω πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Γκέτσιος Βασίλειος Σημειώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro σελ. 1 Το περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Μενού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική ζωγραφικής, αντιγραφή, Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint ζωγραφικής, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE Περιεχόμενα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή... 2 Λειτουργίες εφαρμογής υπολογισμού διαδρομής... 2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Επιλογή Υποβάθρου... 4 Εύρεση Διαδρομής... 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εφαρμογή εκτελείται αυτόματα (autorun). Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα, εκτελέστε το αρχείο index.html από τον αρχικό κατάλογο του CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Το «Φύλλο Εργασίας» για τους µαθητές Το παρακάτω φύλλο εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAI ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ HOT POTATOES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAI ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ HOT POTATOES Ο οδηγός για το πρόγραμμα Hot Potatoes έχει παρθεί από την ιστοσελίδα http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/hotpotatoes.htm. Τα παραδείγματα με τη χρήση του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί από το Σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο. Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο. Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο Στην εισαγωγική ενότητα του βιβλίου τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τους ήρωες που θα τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Ωρολογίων Προγραμμάτων. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 1. 3.1.2.1. Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 2. Πλήρης οθόνη Εάν επιθυμείτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο, το οποίο δε θα εμφανίζει τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων και αντικειμένων ή τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ HOT POTATOES

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ HOT POTATOES Ο οδηγός για το πρόγραμμα Hot Potatoes έχει παρθεί από την ιστοσελίδα http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/hotpotatoes.htm. Τα παραδείγματα με τη χρήση του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί από το Σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το περιβάλλον

Γνωριμία με το περιβάλλον Γνωριμία με το περιβάλλον 1.Τι είναι http://www.makolas.blogspot.gr/ 2. Που και πως θα το βρω. Πως το εγκαθιστώ http://scratch.mit.edu/ 3. Γνωριμία με το περιβάλλον Εργασία με σκηνικά Διαγράψτε τη φιγούρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές)

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γνώσης Ροές Διαδικασιών

Διαχείριση Γνώσης Ροές Διαδικασιών Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού θα αποτυπωθεί μια επιχειρηματική διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνολογίες οντολογιών (για τον ορισμό των επιχειρηματικών κανόνων) και δικτύων γνώσης (για την απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

WORDPRESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ WORDPRESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Το Wordpress σας δίνει την δυνατότητα να εμπλουτίσετε τα άρθρα σας με εικόνες. Τις εικόνες αυτές είτε τις δημιουργήσει είτε τις έχετε προμηθευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της Unity

Εγκατάσταση της Unity Εγκατάσταση της Unity Όπως έχουμε πει, θα χρησιμοποιήσουμε την Unity για να φτιάξουμε τα παιχνίδια μας. Η Unity είναι μια μηχανή παιχνιδιών (game engine). Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει απλά ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ 2 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΞΗ Ε ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Τ4Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 281 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO Δαπόντες Νίκος Φυσικός daponte@sch.gr Μαστρογιάννης Ιάκωβος Επιμορφωτής ΤΠΕ iakomas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα