Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων"

Transcript

1

2 Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt +Delete Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt +Delete o Alt +Ctrl Τερματισμός Επανεκκίνηση o Alt +Shift Τερματισμός Επανεκκίνηση 2. Ποια είναι η σωστή διαδικασία τερματισμού ενός υπολογιστή; o Πατάω το κουμπί On/Off του υπολογιστή μου o Έναρξη Τερματισμός Τερματισμός λειτουργίας o Αποσυνδέω το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή μου από την πρίζα o Έναρξη Αποσύνδεση χρήστη Τερματισμός 3. Με ποιους από τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου του υπολογιστή στον οποίο εργαζόμαστε; o Δεξί Alt + Shift o Δεξί Alt + Tab o Αριστερό Alt + Shift o Αριστερό Alt + Tab 4. Με ποιόν τρόπο τερματίζουμε μία εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται; o Ctrl + Alt +Delete Διαχείριση εργασιών Πέρασμα σε Τέλος εργασίας o Ctrl + Alt +Delete Διαχείριση εργασιών Νέα εργασία ΟΚ o Έναρξη Τερματισμός Τερματισμός λειτουργίας o Ctrl + Alt +Delete Διαχείριση εργασιών Επιλέγω της εφαρμογή Τέλος εργασίας 5. Πώς μπορούμε να δούμε ποια από τις ανοιχτές εφαρμογές του υπολογιστή μας δεν ανταποκρίνεται; o Έναρξη Τα έγγραφά μου o Ctrl + Alt +Delete Διαχείριση εργασιών o Ctrl + Alt +Delete Αλλαγή κωδικού o Δύο φορές Ctrl + Alt +Delete 6. Ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να δούμε πρόσφατα έγγραφα του υπολογιστή μας; o Έναρξη Όλα τα προγράμματα Πρόσφατα έγγραφα o Έναρξη Πρόσφατα έγγραφα o Έναρξη Τα έγγραφά μου Πρόσφατα έγγραφα o Έναρξη Αναζήτηση Πρόσφατα έγγραφα 7. Ο φάκελος Program Files είναι εξ ορισμού υποφάκελος o του σκληρού δίσκου των υπολογιστών o του φακέλου Τα έγγραφά μου o της επιφάνειας εργασίας o του κάδου ανακύκλωσης 8. Ο φάκελος με το όνομα Windows είναι εξ ορισμού o του σκληρού δίσκου των υπολογιστών o του φακέλου Τα έγγραφά μου o της επιφάνειας εργασίας o του κάδου ανακύκλωσης 9. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδιο αντιστοιχεί σε αρχείο βάσης δεδομένων; 10. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδιο αντιστοιχεί σε αρχεία γραφικών; 11. Ποια από τις παρακάτω επεκτάσεις χρησιμοποιείται για ένα αρχείο ήχου; o.tmp o.wav o.ppto.jpg 12. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδιο δεν αντιστοιχεί σε αρχεία γραφικών; ΚΩΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, web:

3 13. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδιο αντιστοιχεί σε αρχείο ήχου; 14. Ποια από τα παρακάτω εικονίδια αντιστοιχούν σε συμπιεσμένα αρχεία; 15. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδιο αντιστοιχεί σε ένα προσωρινό αρχείο; 16. Ποιες από τις παρακάτω επεκτάσεις χρησιμοποιούνται για αρχεία γραφικών; o.tif o.wav o.tmp o.jpg o.ppt 17. Ποια από τις παρακάτω επεκτάσεις χρησιμοποιείται για ένα αρχείο παρουσίασης (όχι αρχείο προβολής παρουσίασης); o.prn o.pps o.ppt o.pot 18. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε κατά τη μετονομασία ενός αρχείου είναι: o Να μην αφήνουμε κενά μεταξύ των λέξεων του ονόματος o Να γράφουμε πάντα με πεζούς χαρακτήρες o Να αλλάζουμε σωστά τον τύπο του αρχείου o Να μην αλλάζουμε τον τύπο του αρχείου 19. Θέλουμε να μετονομάσουμε ένα αρχείο υπολογιστικών φύλλων που περιέχει τα στοιχεία των πελατών ενός ασφαλιστή. Ποιο από τα παρακάτω προτείνεται να είναι το τελικό όνομα του αρχείου; o Πελατολόγιο o Πελατολόγιοxls o ΠΕΑΤΟΟΓΙΟexel o Πελατολόγιο.xls 20. Χρησιμοποιώντας την εξερεύνηση των Windows ποια από τις παρακάτω διαδικασίες ενδείκνυται για να δημιουργήσουμε το αντίγραφο ενός αρχείου που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας στη δισκέτα που έχουμε τοποθετήσει τον οδηγό δισκέτας; o Δεξί κλικ πάνω στο προς αντιγραφή αρχείο Αντιγραφή/ Δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του οδηγού δισκέτας Επικόλληση o Δεξί κλικ πάνω στο προς αντιγραφή αρχείο Αποστολή προς Δισκέτα 3,5 (Α:) o Επιλέγουμε και σύρουμε το προς αντιγραφή αρχείο πάνω στο εικονίδιο του οδηγού δισκέτας o Καμία από τις παραπάνω 21. Χρησιμοποιώντας τον ειδικό χαρακτήρα??β* τι αρχείο θα αναζητούσαμε; o Οποιοδήποτε αρχείο του οποίου το όνομα θα είχε στην Τρίτη θέση το χαρακτήρα Β ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε άλλους χαρακτήρες o Οποιοδήποτε αρχείο του οποίου το όνομα αποτελείται από τρεις χαρακτήρες o Οποιοδήποτε αρχείο του οποίου το όνομα περιέχει δύο ερωτηματικά και ένα Β o Οποιοδήποτε αρχείο του οποίου το όνομα περιέχει τρεις χαρακτήρες Β 22. Για να αναζητήσω όλα τα προσωρινά αρχεία που περιέχονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μου πρέπει να χρησιμοποιήσω τον ειδικό χαρακτήρα: o *.txt o *.tmp o *.tif o *.tem 23. Ποια είναι η σωστή αναζήτηση ενός αρχείου ή φακέλου; o Αρχείο Αναζήτηση o Εργαλεία Αναζήτηση o Έναρξη Αναζήτηση o Επεξεργασία Αναζήτηση 24. Τι εννοούμε με τον όρο συμπίεση αρχείων; o Μείωση του μεγέθους του ονόματος των αρχείων o Μείωση του μεγέθους των αρχείων o υνδυασμός πολλών στοιχείων (εικόνας, ήχου, κειμένου) σε ένα αρχείο o Τοποθέτηση μεγάλου πλήθους αρχείων σε ένα φάκελο 25. υμπιέζοντας ένα φάκελο εξασφαλίζουμε: o Περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας o Ότι δε θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από άλλο χρήστη o Μεγαλύτερη συχνότητα επεξεργασίας δεδομένων από των επεξεργαστή μας o Μεγαλύτερη μνήμη RAM για τον υπολογιστή μας 26. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ψευδής; Η συμπίεση πολλών αρχείων μαζί o μπορεί να προκαλέσει την απώλεια μερικών από αυτά o επιταχύνει τη διαδικασία αποστολής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που τα περιέχει ως συνημμένα ΚΩΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, web:

4 o μειώνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το μέγεθος αυτών o οδηγεί σε ένα φάκελο ο οποίος μπορεί εύκολα να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε μονάδα δίσκου ή φάκελο του υπολογιστή στον οποίο εργαζόμαστε 27. Κατά τη συμπίεση ενός φακέλου ή ενός αρχείου πού τοποθετείται ο συμπιεσμένος φάκελος ή το συμπιεσμένο αρχείο που δημιουργείται; o Τοποθετείται πάντα στην επιφάνεια εργασίας o Τοποθετείται πάντα στο φάκελο Τα έγγραφά μου o Τοποθετείται πάντα στο φάκελο που βρίσκεται ο αρχικός φάκελος ή το αρχικό αρχείο o Τοποθετείται πάντα στη δισκέτα που βρίσκεται στον οδηγό δισκέτας στον υπολογιστή στον οποίο εργαζόμαστε 28. Πατώντας το πλήκτρο Print Screen του πληκτρολογίου μας: o Εκτυπώνουμε τα στοιχεία που προβάλλονται την παρούσα στιγμή στην οθόνη μας o Δίνουμε εντολή να εκτυπωθούν όλα τα αρχεία που είναι ανοιχτά την παρούσα στιγμή στον υπολογιστή μας o Αντιγράφουμε το περιεχόμενο της οθόνης o Ανοίγουμε το παράθυρο διαχείρισης των εκτυπώσεων που κάνουμε τη δεδομένη στιγμή Άσκηση 2: Είστε όλοι στην Επιφάνεια Εργασίας 1. Ανοίξτε το φάκελο Εξερεύνηση των Windows 2. Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Ρούχα στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου και μέσα σε αυτόν δημιουργήστε ένα έγγραφο κειμένου με όνομα Ζώνες 3. Ρυθμίστε το αρχείο Ζώνες.txt έτσι ώστε να είναι Μόνο για ανάγνωση και ορίστε σαν όνομα συντάκτη το όνομά σας 4. Δημιουργήστε δύο υποφακέλους με ονόματα Αξεσουάρ και Παπούτσια στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα 5. Ανοίξτε το ημειωματάριο και πληκτρολογήστε το κείμενο Μπότες με κορδόνια Shoes. Αποθηκεύστε το αρχείο ως C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\παπούτσια\μπότες.txt 6. Μετακινήστε το αρχείο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ Ρούχα\Ζώνες.txt, στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\αξεσουάρ 7. Διαγράψτε το αρχείο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\παπούτσια\μπότες.txt 8. Εμφανίστε το παράθυρο Διαχείρισης Εργασιών στην οθόνη σας και Τερματίστε της τρέχουσες εφαρμογές 9. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\αξεσουάρ\ζώνες.txt και εισάγετε το στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\παπούτσια. Μετονομάστε με νέο όνομα αρχείου Πέδιλα, και συμπιέστε το αρχείο στον ίδιο φάκελο 10. Δώστε εντολή για εκτύπωση του αρχείου C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ Ρούχα\Αξεσουάρ\Ζώνες.txt 11. Εφαρμόστε Διαγραφή (Ακύρωση) Εκτύπωσης για το εκτυπώσιμο αρχείο Ζώνες.txt, στο παράθυρο εκτυπώσεων που έχει εμφανιστεί στην οθόνη σας 12. Επαναφέρετε από τον Κάδο ανακύκλωσης το αρχείο Μπότες.txt 13. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας και αλλάξτε την ημερομηνία σε 05/10/ Εντοπίστε πόσα αρχεία τύπου.jpg υπάρχουν στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου 15. Από το παράθυρο ιδιοτήτων που εμφανίζεται στην οθόνη σας, αλλάξτε τη ρύθμιση της ποιότητας ανάλυσης των χρωμάτων σε 32 bit 16. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή HP 300 έτσι ώστε να είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής του συστήματος 17. Δημιουργήστε μία συντόμευση του φακέλου C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου\ρούχα\αξεσουάρ στην Επιφάνεια Εργασίας και μετονομάστε τη σε υλλογή 18. Από την Επιφάνεια Εργασίας σας, ανοίξτε την εφαρμογή της Αριθμομηχανής και αφήστε την ανοιχτή στην Επιφάνεια Εργασίας 19. Από το παράθυρο ιδιοτήτων που εμφανίζεται στην οθόνη σας, αλλάξτε τη ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης σε 1024 επί 768 pixels 20. Ποιο είναι το όνομα του πρώτου εγγράφου που εμφανίζεται στη ίστα Πρόσφατων Εγγράφων ; 21. Ταξινομήστε τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο C:\Documents and Settings\Τα έγγραφά μου, Κατά τύπο 22. Με χρήση της Αναζήτησης των Windows εμφανίστε όλα τα αρχεία απλού κειμένου (ημειωματάριο) που βρίσκονται μέσα στον σκληρό δίσκο (C:\) του υπολογιστή σας 23. Με χρήση της Βοήθειας των Windows αναζητήστε πληροφορίες για τη μεγιστοποίηση παραθύρου ΚΩΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, web:

5 Άσκηση 3: Κυκλώστε το ή το αν θεωρείτε την πρόταση σωστή ή λάθος αντίστοιχα 1. Για να τερματίσουμε τα Windows και να κλείσουμε τον υπολογιστή μας μπορούμε να επιλέξουμε από το μενού έναρξη βήσιμο, ή να πληκτρολογήσουμε Alt+Ctrl+Del. 2. Για να κάνουμε αλλαγή χρήστη επιλέγουμε από το μενού Έναρξη Αποσύνδεση χρήστη. 3. Ένα εικονίδιο λέμε ότι είναι επιλεγμένο όταν κάνουμε πάνω σε αυτό διπλό κλικ. 4. Όταν ο δείκτης του ποντικιού έχει τη μορφή σημαίνει ότι τα Windows είναι απασχολημένα με την εκτέλεση κάποιας εργασίας. 5. Για τακτοποίηση εικονιδίων κάνουμε δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο του παραθύρου και από την Τακτοποίηση εικονιδίων επιλέγουμε τη διάταξη που θέλουμε. 6. Για επιλογή φόντου για την επιφάνεια εργασίας πάμε στον πίνακα ελέγχου με διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη και από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη επιλέγουμε την καρτέλα Εμφάνιση. 7. Για να καθορίσουμε την ανάλυση της οθόνης μας, μέσα από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη επιλέγουμε την καρτέλα Επιφάνεια εργασίας. 8. Ο ποιο γρήγορος τρόπος για να ρυθμίσουμε την Ημερομηνία και την Ώρα είναι να κάνουμε διπλό κλικ στη Γραμμή Κατάστασης. 9. Για να αδειάσουμε το περιεχόμενο του Κάδου Ανακύκλωσης μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και να επιλέξουμε Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης. 10. Εάν επιλέξουμε να αδειάσουμε τον Κάδο Ανακύκλωσης τα περιεχόμενά του δε χάνονται οριστικά από το σύστημά μας και μπορούμε εάν θέλουμε να τα επαναφέρουμε. Άσκηση 4: υμπληρώστε το παρακάτω σχήμα με τις λέξεις: γραμμή κύλισης, γραμμή κατάστασης, κουμπιά κύλισης, γραμμή τίτλου, εικονίδιο, γραμμή εντολών ή γραμμή μενού, κουμπιά ελέγχου, γραμμή διεύθυνσης, γραμμή εργαλείων με κουμπιά ΚΩΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, web:

6 Άσκηση 5: Προσπαθήστε να δημιουργήσετε το παρακάτω δένδρο από την Εξερεύνηση των Windows, μέσα στο φάκελο Τα έγγραφά μου Ζώα Πουλιά Ψάρια Θηλαστικά Μαρσιποφόρα Αιλουροειδή Τίγρης Άσκηση 6: Είστε όλοι στην Επιφάνεια Εργασίας α) Δείξτε τι θα πρέπει να κάνετε ώστε να εμφανίζονται οι επεκτάσεις των αρχείων μέσα στο φάκελο Τα έγγραφά μου, β) Κάνετε την παρακάτω αντιστοίχηση: Αρχεία μουσικής.txt.bmp Αρχεία Video.exe.ppt Αρχεία Εικόνας.mp3.html Επεξεργασία Κειμένου.doc.wav Αρχεία απλού κειμένου (ημειωματάριο).jpg.mpg.rtf Αρχεία Παρουσιάσεων.avi.gif ΚΩΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, web:

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Fax Print Scan Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση Προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ntebk 11 Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windws Οδηγός χρήστ η Σαρώστ ε τ ον ακόλουθο κωδικό QR για να δείτ ε τ η βοήθεια λογισμικού SMART Ntebk στ ο smart τ ηλέφωνό σας ή άλλη κινητ ή συσκευή. Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επανεκκίνηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα