ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτα Καλαμάτα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Τηλέφωνο: Fax: E mail: Web page: hamcc ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αλέξιου Σαββίδη (αριθμ. πρωτ. 604/ ) συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Κτήριο Παλαιού Στρατοπέδου Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα), η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με τα εξής θέματα: 1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. 2. Ενημέρωση Προεδρείου. 3. Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». 4. Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία». 5. Εισήγηση για την συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαιομετρία». 6. Κατάρτιση και συμπληρώσεις μητρώων κριτών για εκλεκτορικά εξελίξεων/μονιμοποιήσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. 1

2 7. Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 8. Εκθέσεις προόδου εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 9. Λοιπά θέματα. 10. Ανακοινώσεις μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. Παρόντες: 1. Αλέξιος Σαββίδης, Πρόεδρος 2. Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα, Αναπληρώτρια Πρόεδρος 3. Αιμιλία Μπάνου, Μέλος 4. Αθανάσιος Χρήστου, Μέλος 5. Ελένη Ζυμή, Μέλος 6. Αριστείδης Δουλαβέρας, Μέλος 7. Αναστάσιος Νικολόπουλος, Μέλος 8. Ελένη Βολονάκη, Μέλος 9. Θεώνη Κολλυροπούλου, Μέλος Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κα Ιωάννα Σπηλιοπούλου βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από έως Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κα Ευγενία Γιαννούλη βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από έως Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κα Κωνσταντίνα Σερεμετάκη βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από έως Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Ζαχαριάς βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από έως Απουσίαζαν τα μέλη της Γ.Σ. κα Ελένη Σαράντη (Αρ.Πρ. 624/ ), κα Βασιλική Πέννα(Αρ.Πρ. 588/ ) και κα Μαρία Ξανθοπούλου. Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης, η κα Ευαγγελία Ντόλου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού. Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τους συναδέλφους μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ., τους ευχαριστεί για την παρουσία τους και την βοήθειά τους και στην συνέχεια εισηγείται τα θέματα: 2

3 .. ΘΕΜΑ 3. Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Ο Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ. Αρ. 115/ έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής που αφορά στη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.(Αρ. Πρωτ. Τμήματος Ι.Α.Δ.Π.Α. 521/ ) Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η κα Βασιλική Πέννα μονιμοποιήθηκε στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία» ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή στις στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Διορισμού: 412/ τ. Γ.) Η κα Βασιλική Πέννα κατέθεσε αίτηση για μονιμοποίηση (Αρ.Πρωτ.: 474/ ). Η αίτηση εγκρίθηκε στην έκτακτη ΓΣΕΣ ( ). Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει ο κ.πρόεδρος. Η εισήγηση έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή (Νόμος 4009/ΦΕΚ 195/ ) απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές της αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωσης θέσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής κρίσης προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών /κριτών από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών που προβλέπεται ατην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κριτήρια για τη συγκρότηση μιας επταμελούς επιτροπής κρίσης είναι αφενός μεν η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των μελών της υπό πλήρωσηης μελών θέσης, αφετέρου δε η προέλευση των εν λόγω μελών. Σύμφωνα με το Ν. 4076/2012, άρθρο 3, παράγραφος 4, η οποία τροποποιεί σχετική διάταξη του Ν. 4009/2011(Α 195), η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. Για τη σύσταση της επταμελούς επιτροπής εισηγούμαστε τα ακόλουθα: Α. Η πρώτη κατά σειρά προτεραιότητας επιλογή τακτικών μελών της Επταμελούς Επιτροπής, προκύπτει από το σύνολο των μελών εκείνων που έχουν χαρακτηρισθεί στα σχετικά Μητρώα ότι έχουν Άμεση Συνάφεια βάσει Φ.Ε.Κ. και βάσει Έργου με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης «Βυζαντινή Ιστορια, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: 3

4 Ένα εσωτερικό μέλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βλ. σχετικό πίνακα). Ακολουθεί ενδεικτική εργογραφία που καταδεικνύει την επίπλεον Συνάφεια, βάσει Έργου. Δύο εξωτερικά μέλη από ελληνικά ΑΕΙ (βλ. συνημμένο πίνακα). Στην περίπτωση αυτή, η σειρά εσωτερικής κατάταξης των συγκεκριμένων μελών βασίζεται στον βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού τους έργου με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης «Βυζαντινή Ιστορια, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Ακολουθεί ενδεικτική εργογραφία των μελών η οποία καταδεικνύει την επίπλεον βάσει Έργου Συνάφεια, καθώς και τον επί μέρους βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού τους έργου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης. Β. Η επιλογή των τριών τακτικών μελών της Επταμελούς Επιτροπής που ακολουθούν (βλ. σχετικό πίνακα) έγινε από το σύνολο των εξωτερικών μελών πανεπιστημίων της ημεδαπής. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα μέλη εκείνα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί στα Μητρώα ότι έχουν Άμεση Συνάφεια βάσει Φ.Ε.Κ. με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Πέρα από αυτό το κριτήριο συνυπολογίζεται και η παράμετρος ότι το ερευνητικό τους έργο, επιπλέον της συνάφειας βάσει ΦΕΚ, παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό εγγύτητας με ένα ή περισσότερα από τα ερευνητικά πεδία του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα ασχολούνται ερευνητικά με ιστορικά ή αρχαιολογικά θέματα τα οποία αποτελούν καίρια σημεία επιστημονικής αναφοράς και ερμηνευτικών προσεγγίσεων της Νομισματικής και της Σιγιλλογραφίας. Ενδεικτικά, ως προς τον βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού έργου των παραπάνω μελών αναφέρονται τα εξής ειδικά γνωστικά πεδία: Βυζαντινή Προσωπογραφία, σε συνάφεια με τη Σιγιλλογραφία: ανακτορική και κρατική υπαλληλία, στρατός. Όψεις του καθημερινού Βιου στο Βυζάντιο, σε συνάφεια με τις τάσεις κατανάλωσης του χρήματος: συνήθειες αποταμίευσης, βιοτικό επίπεδο των κατοίκων μιας περιοχής ή της υπαίθρου, αγοροπωλησίες κ.λπ. Κρατικά έξοδα, σε συνάφεια με το μέγεθος της νομισματικής παραγωγής και με τις εκάστοτε νομισματικές μεταρρυθμίσεις: μισθοδοσία υπαλλήλων, μισθοδοσία στρατού, διπλωματικά δώρα, οργάνωση εκστρατειών, οικοδομική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μορφές επικοινωνίας στο Βυζάντιο, σε συνάφεια με τη γεωγραφική εμβέλεια της νομισματικής κυκλοφορίας: διακίνηση στρατευμάτων, χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες, εμπορικές συναλλαγές μέσα και έξω από την αυτοκρατορία, διπλωματικές αποστολές και εν γένει οι σχέσεις Βυζαντίου με άλλους λαούς. Πολιτική ιδεολογία και θεσμοί σε συνάφεια με το συμβολισμό της αυτοκρατορικής απεικόνισης στα νομίσματα. Αρχαιολογία πεδίου, σε συνάφεια με την ερμηνεία εύρεσης νομισματικών ευρημάτων σε επιφανειακές έρευνες. Υλικός πολιτισμός. Αρχαιολογικές ανασκαφές, σε συνάφεια με την συμβολή των νομισματικών ευρημάτων σε θέματα χρονολόγησης και κατανόησης της λειτουργίας κτηριακών καταλοίπων και όχι μόνον. Βυζαντινή εικονογραφία, σε συνάφεια με τις τάσεις της εικονογράφησης νομισμάτων και σφραγίδων μέσα στο ευρύτερο καλλιτεχνικό και πνευματικό περιβάλλον του βυζαντινού κόσμου ή ακόμη σε συνάφεια με την αναζήτηση χαμένων μνημειακών έργων ζωγραφικής ή ψηφιδωτών παραστάσεων. Η εσωτερική σειρά κατάταξης των επιλεγμένων μελών βασίζεται στον βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού τους έργου με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης «Βυζαντινή Ιστορια, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Ακολουθεί ενδεικτική εργογραφία που καταδεικνύει αναλογικά το βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού τους έργου με το παραπάνω αναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης. Γ. Τέλος η επιλογή του εξωτερικού μέλους Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στα τακτικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής (βλ. σχετικό πίνακα) βασίζεται στον βαθμό συνάφειας και εγγύτητας του ερευνητικού του έργου με το εν λόγω εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο και στην ελληνομάθειά του. Ακολουθεί ενδεικτική εργογραφία που καταδεικνύει το βαθμό συνάφειας και εγγύτητας του ερευνητικού του έργου με το παραπάνω αναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης. Στα αναπληρωματικά μέλη κατατάσσονται: 1. Ένα (1) μέλος του Μητρώου Εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βλ. σχετικό πίνακα) το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ότι έχει άμεση συνάφεια μόνο βάσει ΦΕΚ με το αντικείμενο της υπό κρίση θέσης «Βυζαντινή Ιστορια, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». 2. Πέντε (5) μέλη του Μητρώου Εξωτερικών Μελών ΑΕΙ της ημεδαπής (βλ. σχετικό πίνακα) τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ότι έχουν άμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ αλλά το ερευνητικό τους έργο παρουσιάζει μικρότερο βαθμό εγγύτητας με το εξειδικευμένο αντικείμενο της υπό κρίση θέσης, δηλαδή ασχολούνται ερευνητικά με θέματα της Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινού Πολιτισμού ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας, τα οποία δεν άπτονται άμεσα των γνωστικών περιοχών της υπό κρίση θέσης. Η εσωτερική κατάταξη των συγκεκριμένων μελών 4

5 προέκυψε από το συνδυασμό τριών παραγόντων: πρώτον από το ομοιόμορφον της διατύπωσης στο ΦΕΚ του γνωστικού αντικειμένου, δεύτερον από τη σειρά βαθμίδας των μελών και τρίτον, σε περίπτωση ίδιας βαθμίδας, από τον βαθμό εγγύτητας με το εξειδικευμένο αντικείμενο της υπό κρίση θέσης. 3. Ένα (1) μέλος του Μητρώου Εξωτερικών Μελών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (βλ. σχετικό πίνακα) το οποίο σύμφωνα με τα Μητρώα ανήκει στη κατηγορία βάση θέσης. Η επιλογή αυτή βασίζεται στον βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού του έργου με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσης και την ελληνομάθειά του. Ειδικότερα,. Συμπερασματικά, η επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επταμελούς Επιτροπής κρίσης έγινε με οδηγό τα εγκεκριμένα Μητρώα της προκηρυχθείσης θέσης «Βυζαντινή Ιστορια, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία». Προσπάθεια έγινε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες γνωστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς προς το αντικείμενο της προκήρυξης και οι οποίες έχουν ενταχθεί ειδολογικά στην κατηγορία των Μητρώων «Άμεση Συνάφεια βάσει ΦΕΚ». Η προτεραιότητα δόθηκε κατά κύριο λόγο στην Άμεση Συνάφεια βάσει ΦΕΚ και βάσει Έργου» και στη συνέχεια στην Άμεση Συνάφεια βάσει ΦΕΚ. Οι εσωτερικές κατατάξεις των μελών έγιναν με τον βαθμό εγγύτητας του ερευνητικού τους έργου με μια ή περισσότερες γνωστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συναφείς προς το αντικείμενο της προκήρυξης και οι οποίες διαμόρφωσαν το σκεπτικό και την τελική μορφή κατάρτισης των εγκεκριμένων Μητρώων. Τέλος διευκρινίζεται ότι τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επταμελούς επιτροπής κρίσης αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών αντίστοιχα (παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011). Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά (και όχι κατ αντιστοιχία) τα τακτικά μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία» ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ονοματεπωνυμο Χαρακτηρισμός Ενδειξη συνάφειας 1 Αλέξιος Σαββίδης Εσωτερικό μέλος/κριτής από Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Καθηγητής, ΤΙΑΔΠΑ Ιστορία Μεσαιωνικών- Βυζαντινών Χρόνων 2 Δημήτριος Τσουγκαράκης Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία 3 Πολύμνια Κατσώνη Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ ΑΠΘ Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Βυζαντινή Ιστορία 4 Ταξιάρχης Κόλιας Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός 5 Μιχαήλ Κορδώσης Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας & ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ & ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ & ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ 5

6 Αρχαιολογίας Ιστορική Γεωγραφία με έμφαση στη μελέτη του Βυζαντινού χώρου 6 Αριστοτέλης Μέντζος Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ ΑΠΘ Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Βυζαντινή Αρχαιολογία 7. Claudia Sode Εξωτερικό μέλος/κριτής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία Καθηγήτρια, INSTITUT FÜR ALTERTUMSKUNDE, Abteilung Byzantinistikund Neugriechische Philologie ΑΜΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1 Ελένη Σαράντη Εσωτερικό μέλος/κριτής από Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Καθηγήτρια, ΤΙΑΔΠΑ Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός 2 Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Βυζαντινή Ιστορία 3 Αντωνία Κιουσοπούλου Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναπληρ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Βυζαντινή Ιστορία 4 Παναγιώτης Αντωνόπουλος Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Βυζαντινή Ιστορία 5 Παρασκευάς Γουναρίδης Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βυζαντινή Ιστορία 6 Κωνσταντίνος Τσουρής Εξωτερικό μέλος/κριτής από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Βυζαντινή Ιστορία-Αρχαιολογία 6

7 7 Dimiter Angelov Εξωτερικό μέλος/κριτής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού- Πανεπιστήμιο Birmingham Καθηγητής, Βυζαντινή Ιστορία και Επισκέπτης Καθηγητής στο Harvard, Βυζαντινή Ιστορία ΑΜΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξιος Σαββίδης συνάφεια βάσει ΦΕΚ και βάσει έργου (Εσωτερικό μέλος/κριτής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) Το συγγραφικό έργο του συγκεκριμένου καθηγητή συμπεριλαμβάνει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μεμονομένων μελετών και άρθρων αναφορικά με θέματα προσωπογραφίας, διοικητικής οργάνωσης του Βυζαντίου, ιστορικής γεωγραφίας, τοπικής ιστορίας και θέματα σχέσεων του Βυζαντίου με άλλους λαούς. Οι παραπάνω τομείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ιστορικών προσεγγίσεων και της εμβάθυνσης της νομισματικής μαρτυρίας (κυκλοφορία και διαχείριση νομισμάτων μέσα και έξω από την αυτοκρατορία, οικονομικές συναλλαγές, διπλωματικά δώρα, αμφίδρομες εικονογραφικές επιδράσεις, ιστορικά αίτια απόκρυψης νομισματικών θησαυρών), καθώς και της σιγιλλογραφίας (προσωπογραφία, διοικητική οργάνωση, κοινωνική διαστρωμάτωση, αξιώματα, υπαλληλικές θέσεις κ.λπ.). Η Εύβοια κατά τα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αι., Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 24 (Αθήνα ), Η βυζαντινή δυναστεία των Γαβαλάδων και η ελληνοϊταλική διαμάχη για τη Ρόδο τον 13ο αι., Βυζαντινά 12 (Θεσσαλονίκη 1983), Το οικουμενικό βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ μ.χ., Aθήνα, Εστία («Πολιτική και ιστορία» αρ.28), 1985, 2η εκδ Theodore II Gabras, lord of Amisos in the early 13th c., Αρχείον Πόντου 40 (1985), Τα βυζαντινά Επτάνησα 11ος-αρχές 13ου αι. Το ναυτικό θέμα Κεφαλληνίας στην υστεροβυζαντινή περίοδο, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων («Μικρή Μυριόβιβλος» αρ. 6), 1986, 2η εκδ Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-c Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής προσωπογραφίας στην εποχή των Αγγέλων, των Λασκαριδών της Νίκαιας και των Μεγαλοκομνηνών του Πόντου, Αθήνα, Δόμος, 1987 The Byzantine family of Kekaumenos (Cecaumenus), late 10 th -early 12 th cc., Δίπτυχα 4 ( =Ωδή μνήμης G.Schirò), Internal strife and unrest in later Byzantium, 11 th -13 th cc. (A.D ). The case of urban and provincial insurrections (causes and effects), Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 7 (Αθήνα 1987), Η βυζαντινή Θήβα, 996/ μ.χ., Ιστορικογεωγραφικά 2 (Ιωάννινα- Θεσσαλονίκη ), Σημείωμα περί του βυζαντινού οίκου Χαλκούτζη (Χαλκούτση), β μισό 10ου-β μισό 13ου αι., Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 ( , publ.1991),

8 The contribution of the programme Byzantine History Data Bank to the study of Byzantine and medieval Balkan prosopography and topography (σε συνργασία με τον Σ. Λαμπάκη), Etudes balkaniques 25.3 (Sofija 1989), (in collab.with V.Vlysidou, V. Georgiadou, E. Kountoura-Galake, S. Lampakes, T. Lounghis, S. Patoura) Η εξέλιξη της οικογενειακής ζωής των Βυζαντινών: μια πρώτη προσέγγιση, Πρακτικά Α Διεθνούς Συμποσίου του ΚΒΕ/ΕΙΕ «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο», Αθήνα 1989, Medieval Peloponnesian bibliography of the period until the Turkish conquest of the 15 th c., Athens, Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων («Μικρή Μυριόβιβλος» αρ.7), 1990 The Byzantine family of Cecaumenus: addenda et corrigenda, Journal of Oriental & African Studies 2 (1990), Σημειώσεις υστεροβυζαντινής προσωπογραφίας; οι Αγιοθεοδωρίτες,12 ος -13 ος αι., Τετράμηνα 43 ( Αμφισσα-Αθήνα 1990), Η Αττάλεια ως έδρα του βυζαντινού ναυτικού θέματος Καραβησιάνων/ Κιβυρραιωτών, μέσα 7 ου -τέλη 11 ου αι., Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), The Armenian-Georgian-Byzantine family of Apocapes/ Abukab in the 11 th c., Δίπτυχα 5 (1991), Ο βυζαντινός οίκος των Αλακάδων/ Αλακασέων, β μισό 10 ου -τέλη 11 ου αι., Βυζαντιακά 11 (1991), Σημειώσεις για τη Νάξο και τις Πάρο-Αντίπαρο κατά τη βυζαντινή εποχή, Παριανά 43 (Αθήνα 1991), Notes on the Armeno-Byzantine family of Aspietes, late 11 th -early 13 th cc., Byzantinoslavica 52 (Praha 1991, publ.1992), Περί του «θέματος» Φιλιππουπόλεως (η στρατιωτική διοίκηση της βυζαντινής Μακεδονίας), Νέα Εστία 132 (Αθήνα, Χριστούγεννα 1992= Αφιέρωμα στη Μακεδονία), Ο βυζαντινο-αρμενικός οίκος Κουρκούα, 9ος-12ος αι., Δελτίο Εραλδικής & Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος 8 (Αθήνα 1992= Πρακτικά Α Πανελληνίου Συμποσίου Εραλδικής & Γενεαλογικής Επιστήμης), Μελετήματα βυζαντινής προσωπογραφίας και τοπικής ιστορίας. Ανατύπωση άρθρων , Αθήνα, Ηρόδοτος, 1992 (32 μελέτες σε Ελληνικά και Αγγλικά.) Προσωπογραφικό σημείωμα για τον Βυζαντινό στρατηλάτη Νικηφόρο Ξιφία, Τετράμηνα 48 (1992), Bibliographical advances in Byzantine prosopography of the middle and later periods: part I, Medieval Prosopography 13.1 (W.Michigan University, Kalamazoo 1992), Προσωπογραφικό σημείωμα για τον απελευθερωτή της Κύπρου Νικήτα Χαλκούτζη και για τη χρονολογία ανακατάληψης της μεγαλονήσου (965 μ.χ.), Επετηρίς Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 2 (Λευκωσία 1993), Notes on Byzantine heraldry, Δίπτυχα 6 ( = Μνήμη B.Lavagnini), Περί του βυζαντινού οίκου των Ωπων στον 11 ο αι., Βυζαντινά 17 (1994, έκδ.1995), Romanus Boilas: court jester and throne counterclaimant in the mid-11 th c., Byzantinoslavica 56.1 (1995= Studia byzantina ac slavica V.Vavrínek dedicata), On the prosopography of the Byzantine maritime theme of Samos, Βυζαντινά 18 ( , publ.1998= Μνήμη Π.Κ. Χρήστου), Βυζαντινολογική προσωπογραφία και γενεαλογία: η εξέλιξη της έρευνας, Βυζαντιακά 16 (1996), A prosopographical note on the first member of the Byzantine family of Contostephanus, Honorary vol.for Vasilka Tapkova-Zaimova, Sofija 1997 (publ.1999), «Θέμα Χαλδίας», «Θέμα Κολωνείας», «Θέμα Λεοντοκώμης/ Τεφρικής», «Θέμα Χαρπεζικίου», «Θέμα Χοζάνου» στο: Η Μικρά Ασία των Θεμάτων. Ερευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας, 7 ος - 8

9 11 ος αι., Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ («Ερευνητική βιβλιοθήκη» αρ.1), 1998 (publ.1999), σ & , & , , , Prosopographical notes on the 9 th -c. Byzantine admiral Nicetas Ooryphas, Mésogeios 1 (Paris 1998), The secular prosopography of the Byzantine maritime theme of the Carabisians/ Cibyrraeots, Byzantinoslavica 59.1 (1998), Recent developments in Byzantine prosopographical and genealogical studies, Acta Patristica et Byzantina 9 (1998, publ.1999), The frontier-zone themes (Chaldia, Coloneia) to the Seljuk beginnings, Αρχείον Πόντου 48 ( ), A prosopographical note on the Hikanatoi of Byzantium: from military term to family surname, Byzantine & Modern Greek Studies 25 (2001), O Βυζαντινός φορολογούμενος. Κρατικοί φοροεισπράκτορες απομυζούν τις αυτοκρατορικές επαρχίες, 2004, λήμματα στο Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολτισμού, τομ. 1-7, Η Κως αρχική έδρα και ορμητήριο του κινήματος του Νικηφόρου Μελισσηνού, το 1081/ 81 μ.χ., Τόμος μνήμης Χάρης Κάντζια, Ι (Αθήνα 2004), Η βυζαντινή διπλωματία (με βιβλιογραφικό παράρτημα περί βυζαντινής διπλωματίας και διπλωματικής), Βυζαντινός Δόμος 14 ( ), H Αυτοκρατορία της Νίκαιας σε διπλωματικό κλοιό, 1213/ / 38, Βυζαντιακά 24 (2004, publ. 2005), H Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η σημασία της μελέτης της ιστορίας της. Οι πηγές και η διαχρονική πρόοδος της έρευνας, Αρχείον Πόντου 52 (2007), Notes on Byzantine-Norman relations in the period prior to the Norman invasions (till A.D. 1081), in Ph. Smith (ed.), Cults, coins, history and inscriptions VIII; Studies in honor of John M. Fossey IV (=The Ancient World 32 [Montréal 2006]), Byzantino-Normannica. The Norman capture of Italy (to A.D. 1081) and the first two Norman Προσωπογραφικά βυζαντινής Βοιωτίας 10ου αιώνα μ.χ. Κρηνίτης (Αροτράς;), στρατηγός του Θέματος Ελλάδος (Συμβολή στα του οίκου των Κρηνιτών/ Κρινιτών), Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών (=Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 4.2 [2008; publ. 2009]), Δημήτριος Τσουγκαράκης συνάφεια βάσει ΦΕΚ και βάσει έργου Η βυζαντινή σιγιλλογραφία (σφραγιδογραφία) αποτελεί βασικό πεδίο του ερευνητικού έργου του συγκεκριμένου καθηγητή. Επιπλέον, χρησιμοποιεί για την ιστορική τεκμηρίωση υλικά κατάλοιπα, συνδυάζοντας τα ιστορικο-αρχαιολογικά δεδομένα. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Σφραγιδογραφία, Αθήνα "The Archaeologist and the Historian. Methodological Problems Faced by Historians Participating in Archaeological Surveys", στο John Bintliff και Hanna Stoeger (eds.), Medieval and Post-Medieval Greece. The Corfu Papers, [BAR International Series 2023], 2009, pp (σε συνεργασία με την Ελένη Αγγελομάτη). "Για μια ιστορική γεωγραφία της Μεσαιωνικής Κρήτης. Η περίπτωση των επαρχιών Καινούργιου και Πυργιώτισσας", Πεπραγμένα Η Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β, Ηράκλειο 2000, (σε συνεργασία με την Ελένη Αγγελομάτη). "Some Unpublished Lead Seals Concerning Crete", Revue des Etudes Byzantines 48 (1990), "The Byzantine Seals of Crete", Studies in Byzantine Sigillography 2, Washington DC 1990, 9

10 "Sceaux Byzantins de Crete", Bulletin de Correspondance Hellenique 108 (1984), "Economic and Everyday Life in Byzantine Crete Through Numismatic Evidence ", Akten, 16. Intern. Byzantin.-Congress II/3 (= Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 32/3), 1984, Πολύμνια Κατσώνη συνάφεια βάσει ΦΕΚ και βάσει έργου Το πεδίο έρευνας του συγκεκριμένου μέλους αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη βυζαντινή οικονομία, φορολογία, μετρολογία κλπ., σε θέματα δηλαδή που έχουν άμεση σχέση με τις πρακτικές εφαρμοργές της παραγωγής, διακίνησης και χρήσης του βυζαντινού νομίσματος Eίναι υπεύθυνη του Προγράμματος Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, του οποίου το πρώτο μέρος έχει εκδοθεί υπό την εποπτεία του Ι. Καραγιαννόπουλου, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι. Τόμος Α, Θεσσαλονίκη Ο δεύτερος τόμος του εν λόγω πονήματος, στον οποίον συνεχίζεται η συναγωγή οικονομικών όρων, είναι υπό έκδοση. Η καθηγήτρια Κατσώνη έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό (πάνω από 200) σχετικών λημμάτων στο παραπάνω μνημειώδες έργο (http://www.kbe.auth.gr/flexiko.html). «Το Εξάγιον και η στάθμιση του φόρου», στο: Φιλοτιμία, τιμητικός τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2010, «A Re-Examination of Evresis Thesavrou» Byzantinoslavica 67 (2009) «Κόκκος σίτου και κόκκος βαφική.- Το πρόβλημα της ερμηνείας του κόκκου στις βυζαντινές πηγές και η σημασία του για την οικονομία και φορολογία», Βυζαντιακά (2008) «Ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις και οικονομικές σχέσεις Κωνσταντινουπόλεως και Μυστρά κατά το δεύτερο ήμισυ του 14 ου αι.», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Αφιερωμένο στον Πλήθωνα και την Εποχή του με τη συμπλήρωση 550 ετών από τον θάνατό του, Αθήνα- Μυστράς 2007, σσ «Η Μισθοδοσία των στρατηγών των Θεμάτων. Προβλήματα και Ερμηνείες», Βυζαντινά 22(2001) Ταξιάρχης Κόλιας συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά και συγγραφικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου καθηγητή περιστρέφονται γύρω από τον βυζαντινό στρατό, το φαινόμενο του πολέμου στον Μεσαίωνα, τον καθημερινό βίο των Βυζαντινών και εν γένει τη βυζαντινή κοινωνία. Υπήρξε από τους πρώτους συνεργάτες του ερευνητικού προγράμματος της Aυστριακής Aκαδημίας των Eπιστημών Kαθημερινή ζωή και υλικός πολιτισμός των Bυζαντινών (1978), καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων του Προγράμματος: Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο (8ος-11ος αι.) Καθημερινός βίος, υλικός πολιτισμός, κοινωνία, οικονομία (Πυθαγόρας ΙΙ) ( ). Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung [Byzantina Vindobonensia 17], Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Βιέννη

11 Βουλγαρική έκδοση: Vizantiiski orazia. Prinos kam vizantiiskoto orazeino izkustvo (ot negovoto natsalo / kraia na IV v. do latinskoto nasestvie /1204 g.) [Studia Militaria Balcanica 1], Βελίκο Τίρνοβο Nικηφόρος B' Φωκάς ( ). O στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο [Ιστορικές Μονογραφίας 12], Αθήνα Kriegsgefangene, Sklavenhandel und die Privilegien der Soldaten. Die Aussage der Novelle von Ioannes Tzimiskes», ΣTEΦANOΣ. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quintum dedicata, Πράγα 1995 = Byzantinoslavica 56 (1995) «H πολεμική τακτική των Bυζαντινών: Θεωρία και πράξη», στο: Tο εμπόλεμο Bυζάντιο (9ος-12ος αι.), επιμ. K. Tσικνάκης [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 4], Αθήνα 1997, Aspekte der byzantinischen Gesellschaft im 10. Jahrhundert», στο: 3000 Jahre griechische Kultur, εκδ. E. Trapp [Die Antike und ihr Weiterleben 1], Βόννη 1997, «Alltagsleben und materielle Kultur in Byzanz», στο: XXe Congrès international des études byzantines, Collège de France Sorbonne, Août 2001, Prè-Actes, I. Séances plénières, «Byzance dans les manuels d histoire grecs», στο: Byzance en Europe, εκδ. M.-F. Auzépy, Παρίσι 2003, «Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν βιβλίον του Λέοντος Στ του Σοφού», ΕΕΒΣ 52 (2006) (σε συνεργασία με την M. Χρόνη). «Zur Gerichtsbarkeit im byzantinischen Heer», στο: K. Belke E. Kislinger A. Külzer M.A. Stassinopoulou (εκδ.), Byzantina Mediterranea. Festschrift für J. Koder zum 65. Geburtstag, Βιέννη - Κολωνία - Βαϊμάρη 2007, «Die Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten», στο: Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jh.). Akten des Internationalen Symposions Wien, Oktober Eκδ. E. Kislinger - J. Koder - A. Külzer [Österr. Akad. d. Wiss.. Phil.-hist. Kl., Denkschr., 388. Bd. Veröff. z. Byzanzforschung, Bd. XVIII], Wien Oktober 2005, Βιέννη 2010, Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος Στ του Σοφού (Εισαγωγή, απόδοση στη Νέα Ελληνική, σχολιασμός) (σε συνεργασία με τη Μ. Χρόνη) [Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας], Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.). Εκδότης από κοινού με τους Η. Αναγνωστάκη και Ευ. Παπαδοπούλου [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 21], Αθήνα Μιχαήλ Κορδώσης συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά και συγγραφικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου καθηγητή περιστρέφονται γύρω από την Ιστορική Τοπογραφία και τις σχέσεις, εμπορικές, πολιτιστικές, διπλωματικές, του Βυζαντίου με την Ανατολή. Ασχολείται επίσης με την μελέτη του ανθρώπου μέσα στο χώρο, με την τοπική ιστορία, τη φυσική γεωγραφία, την αρχαιολογία, την τοπωνυμιολογία, τον πληθυσμό (εθνολογικά-δημογραφικά θέματα, κοινωνία, λαϊκός βίος). Είναι συνεκδότης του περιοδικού Ιστορικογεωγραφικά. Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορινθου στους Μέσους Χρόνους, Αθήνα Southern Greece and the Franks, Ioannina, 1990 Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων, Αθήνα The Exchange of Embassies between Fu-lin (Byzantium?) and China during the Middle Ages. The Historicogeographical Reality. The Far West through the Chinese Sources, Ioannina, 1995 Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή. Πρωτοβυζαντινή περίοδος μ.χ., Αθήνα Τα βυζαντινά Γιάννενα, κάστρο (πόλη) -ξώ-καστρο - κοινωνία - διοίκηση - οικονοµία, Αθήνα

12 Η περιγραφή της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου από τον Άραβα περιηγητή Edrisi, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πάτραι , τ. Β', σελ , Αθήναι The question of Constantine Palaiologos' coronation στο: R. Beaton, Ch. Roueché (ed.), The Making of Byzantine History: Studies Dedicated to Donald M. Nicol, Aldershot (1993), Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα, Δωδώνη 26/1 (1997), China and the West: The Silk Route, Graeco-Arabica 7/8 (2000) p The limits of the known land (Ecumene) in the East according to Cosmas Indicopleustes. Tzinista (China) and the Ocean, Byzantion, 69 (1999), The Sea route from China to Ta-ch in (Roman - Early Byzantine State) according to the Chinese Sources, Byzantinische Forschungen 25 (1999), Η «Ρώμη» του Ινδικού Καυκάσου (Hindokush) και οι πληθυσμοί της κατά το πρώτο μισό του Η ου αι. μ.χ. Η ελληνική -βυζαντινή παράδοση, Βυζαντιακά 29 (2010), Αριστοτέλης Μέντζος συνάφεια βάσει ΦΕΚ Ο συγκεκριμένος καθηγητής, διαθέτει μεγάλη ανασκαφική εμπειρία (μετέχει στην ανασκαφή του Δίου από το 1975, και στην ανασκαφή των Φιλίππων από το 1975-από το 2011 είναι διευθυντής στην ίδια ανασκαφή). Το ερευνητικό του έργο κινείται σε θέματα αρχαιολογίας, όπως η αρχιτεκτονική γλυπτική, η εκκλησιαστική και κοσμική αρχιτεκτονική, η βυζαντινή εικονογραφία, η ιστορική τοπογραφία, και η ιστορική ερμηνεία αρχαιολογικών τεκμηρίων. Ασχολείται επίσης με ζητήματα αρχαιολογίας, λατρείας και εικονογραφίας του αγίου Δημητρίου. A Sketch of the History of Late Roman Dion Δημοσιεύτηκε στο Roman and Late Roman City, Acts of the International Conference held at Veliko Tirnovo, July 2000, Sofia 2002, Reflections on the interpretation and dating of the Rotunda of Thessaloniki, ΕΓΝΑΤΙΑ 6, (2003), Η ιστορική τοιχογραφία του ναού του αγίου Δημητρίου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 34, (2005), Ο άγιος Ανδρέας και η εκκλησία της Θεσσαλονίκης, ΕΓΝΑΤΙΑ 8, 2004, Ζητήματα τοπογραφίας των Χριστιανικών Φιλίππων ΕΓΝΑΤΙΑ 9, 2005, Πρώτες παρατηρήσεις για την εξέλιξη των πολιτικών θεσμών της Θεσσαλονίκης στη αυγή του Μεσαίωνα. Σχόλια στο 4ο Θαύμα της Ανώνυμης συλλογής των Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου, Βυζαντινά 23, 2006, Εργαστήριο γλυπτικής στη Θεσσαλονίκη στον 11ο αιώνα, La sculpture Byzantine, VIIe-XIIe siècles. Actes du colloque international organizé par la 2e Ephorie des antiquités byzantines et l Ecole française d Athènes (6-8 septembre 2000). BCH Supplément 49, Paris 2008, Ζητήματα της εικονογραφίας του αγίου Δημητρίου, Βυζαντινά 28, 2008, Santa Sofia di Salonicco: Il problema della prima fase, στο R. Farioli-Campanati, Cl. Rizzardi, P. Porta, A. Augenti, I. Baldini-Lippolis eds., Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale(iv-x secolo). Atti del convegno Internazionale, Bologna-Ravenna,26-29/11/2007, Bologna 2009, Reflections on the Architectural History of the Tetrarchic Palace complex at Thessalonike, στο From Roman to Early ChristianThessalonike, Studies in Religion and Archaeology, Harvard University Press, Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ. Χ., ΚΒΕ, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες 54, Θεσσαλονίκη Η νησίδα της Επισκοπικής Βασιλικής και οι δρόμοι του Δίου, Νάματα, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, Θεσσαλονίκη 2011,

13 7. Claudia Sode (Συνάφεια βάσει έργου) (Εξωτερικό μέλος/κριτής ΑΕΙ του εξωτερικού) Βασικό πεδίο έρευνας της Καθηγήτριας Sode είναι η βυζαντινή σιγιλλογραφία (όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Κολωνίας) είναι επίσης επιστημονική επιμελήτρια στο Studies in Byzantine Sigillography (2003 κ.ε.), μαζί με τον καθηγητή Jean- Claude Cheynet. Byzantinische Bleisiegel in Berlin, Bonn: Habelt, 1997 (gem. mit St. Heidemann) Christlich-orientalische Bleisiegel im Orientalischen Mu nzkabinett Jena, in: ARAM ( , ersch. 2001) (gem. mit St. Heidemann) Metallsiegel in der islamischen Welt, ihre Forschungsgeschichte und orientalische Bleisiegel aus einem Siegelfund in Konstantinopel in: Les Sceaux d Orient et leur emploi, ed. R. Gyselen, Res Orientales 10, Paris 1997, Andreas David Mordtmann der Ju ngere [ ] und die Anfänge der byzantinischen Sigillographie, in: Vizantijskij Vremennik 85 (2001) Super aspidem et basiliscum. Zur Ikonographie eines byzantinischen Bleisiegels im Berliner Mu nzkabinett, in: Studies in Byzantine Sigillography 7, Washington, D.C., 2002, Rezension von: C. Stavrakos, Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums Athen, Wiesbaden 2000, in: BZ 95 (2002), Wilhelm Fröhner [ ]. Seine Bedeutung fu r die byzantinische Sigillographie, in: Sfragistika i istorija kul'tury. Sbornik naučnych trudov v čest' jubileja V. S. Šandrovskoj, Sankt-Peterburg Eine verschollene Bulle König Balduins I. von Jerusalem, in: Siegel und Siegler. Akten des 8. Internationalen Symposiums fu r byzantinische Sigillographie. Frankfurt a. Main 2005 (Berliner Byzantinistische Studien 7). (zus. mit Mabi Angar) Architekturdarstellungen auf byzantinischen Siegeln, in Festschrift, (gem. Stefan Heidemann, Jena) Katalog der christlich-orientalischen Bleisiegel in Dumbarton Oaks, Washington, D. C. (project publication forthcoming) (gem. mit H.-E. Mayer, Kiel) Katalog der Siegel der Kreuzfahrerkönige von Jerusalem (project publication forthcoming). ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Ελένη Σαράντη συνάφεια βάσει ΦΕΚ (Εσωτερικό μέλος/κριτής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης καθηγήτριας εντάσσονται η Βυζαντινή ιστορία, η βυζαντινή πόλη, η ρητορική της βυζαντινής πόλης, το βυζαντινό συμβολαιογραφικό σύστημα και νομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα αρχαία μνημεία στο Βυζάντιο. Τhe Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, Monographs of Messenian Archaeological Studies, Athens, Notai e documenti greci dall' eta di Giustiniano al XIX secolo. Tomo I. Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo), ed. A. Giuffre, Milano,

14 Le notariat byzantin du IXe au XVe siecles, Πανεπιστήμιo Αθηνών, Σειρά "Βιβλιoθήκη Σoφίας Ν. Σαριπόλoυ", αρ. 86, The Byzantine Cities (8th-15th Centuries): Old Approaches and New Directions, επιμ. Τ. Κιουσοπούλου, Οι βυζαντινές πόλεις (8ος-15ος _αιώνας). Προοπτικές της Έρευνας και Νέες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο, 2012, Η γυναίκα χορηγός κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή: Η προβολή ενός νέου ιδεολογικού προτύπου: Πρακτικά του 26ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, Χριστιανική και Αρχαιολογική Εταιρεία (Αθήνα 12-14/05/2006), επιμ. Μ. Παναγιωτίδου, H γυναίκα στο Βυζάντιο: Λατρεία και τέχνη, 2012, The occupation of Kato Achaïa by the Franks: An epic account in its historical context [in Greek], in H. Saradi (ed.), Proceedings of the Conference Dyme: Frankish, Venetian and First Turkish Occupation, (Achaïa), 6th Ephoria of Byzantine Antiquities, the Historike kai Ethnologike Hetaireia tes Peloponnesou, Demos Dymes, Patras 2012, 5-16 Achaïa and Byzantine Moreas with the eyes of an Italian humanist: art, letters, political power and scenes of life from the memoirs of Cyriacus of Ancona [in Greek], in Proceedings of the Conference Achaia and South Italy: Communications, exchanges and relations from antiquity up today, Aigio, July , Society of Science and Culture of Aigialeia and National Research Foundation of Greece, ed. L. Droulia, Α. D. Rizakis, Athens 2011, The Byzantine table ware: luxurious, clay and wooden. Historical interpretations [in Greek], Volume in honor of Professor A. Stavridou- Zafraka, Thessaloniki 2011, Towns and cities, in E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack (eds.), The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford University Press 2008, Beholding the City and the Church: The Early Byzantine Ekphraseis and Corresponding Archaeological Evidence, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 24 (2003), Από την καθημερινότητα του πρωτοβυζαντινού αριστοκράτη, Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευών, Αθήνα, 2003, Η οικουμενικότης του Βυζαντίου, Κατάλογος Έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών: Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Αθήνα, 2001, Έκδοση στην αγγλική: The Oecumenical Character of Byzantium, Byzantine Hours, Works and Days in Byzantium. Byzantium: An Oecumenical Empire, Athens, 2002, Perceptions and Literary Interpretations of Statues and the Image of Constantinople, Βυζαντιακά 20 (2000), Privatization and Subdivision of Urban Properties in the Early Byzantine Centuries: Social and Cultural Implications, The Bulletin of the American Society of Papyrologists, (1998), Special Thematic Issue: Topoi: Investigations into Some Social and Spiritual Geographies of Post-Pharaonic Egypt, Guest Editor: Thelma K. Thomas, Evidence of Barter Economy in the Documents of Private Transactions, Byzantinische Zeitschrift 88/2 (1995), Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης συνάφεια βάσει ΦΕΚ Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου καθηγητή εντάσσονται θέματα που άπτονται της Βυζαντινής παιδείας (θεωρία, πράξη και οργάνωση), αλλά και της αντιγραφής και διακίνησης των χειρογράφων. Ενδεικτική εργογραφία Η διήγησις της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου Ελεούσας του Κύκκου, Λευκωσία Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Ιωάννινα, Dated Greek manuscripts from Cyprus to the year 1570 σε συνεργασία με τον Robert Brown, Nicosia, Higher Education in Byzantium in the thirteenth and early fourteenth centuries ( ca. 1310), Nicosia, Teachers and students of rhetoric in the late Byzantine period στο: Ε. Jeffreys (ed.), Rhetoric in Byzantium: Papers from the Thirty-Fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, London 2003,

15 The Copying and Circulation of Secular Greek Texts in Frankish Cyprus, EKKE 21 (1995), George of Cyprus as a Teacher, Πρακτικά του Β Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, τ. 2, Nicosia 1986, Aντωνία Κιουσοπούλου συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου μέλους επικεντρώνονται στην κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βυζαντίου, κυρίως της ύστερης περιόδου, καθώς και σε θέματα ιστορικής τοπογραφίας μέσα από γραπτές κυρίως πηγές. O θεσμός της οικογένειας στην Ήπειρο κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα, Xρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. H κλίμακα των ηλικιών μέσα από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής, Αθήνα: Iστορικό Aρχείο Eλληνικής Nεολαίας / Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών EIE, Οικονόμος ή βασιλεύς, Αθήνα, «Lieux de communication et ville byzantine tardive: un essai de typologie», Byzantinoslavica 54/2 (1993), «Η στάση της εκκλησίας απέναντι στους εμπόρους κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή», Τα Ιστορικά 20 (Ιούνιος 1994), «Η Μικρά Ασία στα αγιολογικά κείμενα», στα Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου «Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος 12ος αι.)», ΙΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1998, «Identités byzantines», Historein 2 (2000), «Η παρουσία των μοναστηριών μέσα στις πόλεις κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους», στο Ν.Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Χρήμα και Αγορά στην Εποχή των Παλαιολόγων, Αθήνα: ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2003, Παναγιώτης Αντωνόπουλος συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου μέλους, στρέφονται γύρω από θέματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στις σχέσεις του Bυζαντίου με άλλους λαούς.. Πέτρος Πατρίκιος, Ο βυζαντινός διπλωμάτης, αξιωματούχος και συγγραφέας, Αθήνα Byzantium and the Mayars raids, Byzantinoslavica 54 (1993), Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι, Αθήνα The Eastern Roman Empire at the Turn of the First Millennium, in Europe around the Year 1000, ed. P. Urbanczyk (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences: Warsaw, 2001), Παρασκευάς Γουναρίδης συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου μέλους επικεντρώνονται γενικά στη Βυζαντινή Ιστορία (βλ. ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). 15

16 Ἡ χρονολογία τῆς ἀναγόρευσης καὶ τῆς στέψης τοῦ Θεοδώρου Α τοῦ Λασκάρεως, Σύμμεικτα 6 (1985), Η εικόνα των Λατίνων την εποχή των Κομνηνών, Σύμμεικτα: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A (1994), Η θέση του χωρικού στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού, Σύμμεικτα 13 (1999), Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη), Σύμμεικτα 14 (2001), Η τύχη της Ρόδου τον ΙΓ αιώνα, Σύμμεικτα 15 (2002), Εις πράγματος μνήμην τε και οχύρωσιν. Trade and taxation of wine and other products in Constantinople, in the reign of John VI Kantakouzenos στο: I. Anagnostakis (ed.) ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ V : MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(I)A MALVASIA, National Hellenic Research Foundation, Institute for Byzantine Research (International Symposium 17) Athens 2008,

17 6. Κωνσταντίνος Τσουρής συνάφεια βάσει ΦΕΚ Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου μέλους, επικεντρώνονται σε ειδικά αρχαιολογικά θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την οχυρωματική, τη ναοδομία, τη ζωγραφική και με την κεραμική. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της βορειοδυτικής Ελλάδος, Διδακτορική Διατριβή, Καβάλα, Η βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983), σ Late Byzantine Ceramics from Arta: some Examples, Atti del Seminario La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l Italia, Certosa di Pontignano (Siena), Μαρτίου 1991, Firenze 1993, σ Σε συνεργασία με την Β. Παπαδοπούλου. Παλαιολόγειο μονύδριο στο κάστρο Διδυμοτείχου, ΑΔ ( ) Α, Αθήνα 1996, σ Σε συνεργασία με την Ε. Παπαθεοφάνους Τσουρή. A Bowl Embedded in the Wall of the Chapel of the Hagioi Anargyroi in Vatopedi Monastery, Balkan Studies 39,1 (1998), σ Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση της οχυρώσεως της Δράμας, Γ Επιστημονική Συνάντηση Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός, Δράμα Μαΐου 1998, Δράμα 2002, σ Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα. Διορθώσεις-προσθήκες-παρατηρήσεις στην οχύρωση και την ύδρευση, ΑΔ 53 (1998), Μελέτες, Αθήνα 2002, σ Οχυρώσεις στις παρυφές της ευρύτερης πεδιάδας των Φιλίππων, Δ Επιστημονική συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα, Μαΐου 2002, Δράμα 2006, σ Σε συνεργασία με τους Στ. Δαδάκη και Μ. Λυχούνα. Βυζαντινές οχυρώσεις στον Έβρο. Ι. Μεσημβρία Ποταμός Άβας Τραϊανούπολις Φέρες, Βυζαντινά 26 (2006), σ Σε συνεργασία με τον Α. Μπρίκα. Υστεροβυζαντινός ναός στην Τραϊανούπολη, ΔΧΑΕ KH (2007), σ Dimiter Angelov (Συνάφεια βάσει θέσης) (Εξωτερικό μέλος/κριτής ΑΕΙ του εξωτερικού) Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου μέλους, στρέφονται γύρω από θέματα που αφορούν στην πολιτική ιδεολογία, στην πολιτική ιστορία και στην ιστορία των θεσμών στο Βυζάντιο, με έμφαση στον 13ο-15ο αιώνες. Η έρευνά του βασίζεται κυρίως σε φιλολογικές πηγές. Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium ( ), Cambridge University Press The Christian Imperial Tradition: Greek and Latin'. in P. Bang and D. Kolodziejczyk (eds.), Universal Empire: Genealogies of Imperial Culture and Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, (co-authored with Judith Herrin) 'Three Kinds of Liberty as Political Ideals in Byzantium, Twelfth to Fifteenth Century', Proceedings of the 23 rd International Congress of Byzantine Studies, I: Plenary Sessions. Sofia, 2011, 'Prosopography of the Byzantine World ( ) in the Light of Bulgarian Sources', in J. Herrin and G. Saint-Guillain (eds.), Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean after Aldershot, 2011, 'Emperors and Patriarchs as Ideal Children and Adolescents: Literary Conventions and Cultural Expectations' in A. Papaconstantinou and A.-M. Talbot (eds.), Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium. Washington, 2009, 'The Confession of Michael VIII Palaiologos and King David', Jahrbuch der 17

18 Österreichischen Byzantinistik, 56 (2006), Byzantine Ideological Reactions to the Latin Conquest of Constantinople, in A. Laiou (ed.), Urbs capta: la quatrième croisade et ses conséquences (Réalités byzantines, 10), Paris, 2005, New Greek Inscriptions from the Strymon Valley (Province of Macedonia), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 143 (2003), Late Byzantine Imperial Panegyric as Advice Literature, in E. Jeffreys (ed.), Rhetoric in Byzantium. Aldershot, 2003, Τα μέλη της ΓΣΕΣ κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας συμφωνούν ομόφωνα με την πρόταση για την συγκρότηση της Επταμελούς Επιτροπής ως ανωτέρω... Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ευαγγελία Ντόλου Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αλέξιος Σαββίδης Καθηγητής 18

19 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ )

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας- ΑΙΤΗΣΗ. Προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ. Υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή.

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας- ΑΙΤΗΣΗ. Προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ. Υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας ΑΙΤΗΣΗ Προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ Θέμα: Υποβολή Υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή εσωτερικών υποψηφιότητας. Μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ι.Ι.Ε/Ε.Ι.Ε με τίτλο: «Κύρτου Πλέγματα-Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν, αν και εκλήθησαν νομίμως το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης Αν. Καθηγήτρια κα Ελένη Κουτριάνου.

Απουσίαζαν, αν και εκλήθησαν νομίμως το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης Αν. Καθηγήτρια κα Ελένη Κουτριάνου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΓΓΑΜΟΣ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΚΑΠΛΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΘΕΜΑ : Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Georgios Pallis Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Adress: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor (Office 406), University Campus, 157 84 Athens Greece Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire, Oxford 2004, 37-52 και ιδιαίτερα για τα σπίτια σε αγροτικές περιοχές 45-47.

and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire, Oxford 2004, 37-52 και ιδιαίτερα για τα σπίτια σε αγροτικές περιοχές 45-47. Διονύσης Μουρελάτος Κυκλοφορία νομισμάτων στην Κω κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Η συμβολή των νομισμάτων της επιφανειακής έρευνας στο δήμο Αλασαρνιτών. Η μελέτη της κυκλοφορίας των νομισμάτων μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Ταχ. /νση : Ι. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα, 6-2-2015 Ταχ. Κώδικας : 49 100 -Κέρκυρα Αρ. Πρωτ.: ΣΙΜ /371 Πληρ. : Στ. Πρεντουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών, αφού έλαβε υπόψη:

Η Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών, αφού έλαβε υπόψη: Θέµα 4ο: Συγκρότηση Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής καθηγητή στο Τµήµατος Μαθηµατικών στο γνωστικό αντικείµενο «Συνολοθεωρητική Τοπολογία», στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Η Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 997553, Telefax: 2610 969371 E-mail: archisec@upatras.gr Πάτρα 3-7 - 2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 26125

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός MA in Black Sea Cultural

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πληρ.: Ελένη Γουρνέλου Τηλ.: 22510-36246 Fax: 22510-36409 Email: egou@aegean.gr. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠ. 518 Μυτιλήνη, 25/4/2013 Προς: Αξιολογητές που ορίστηκαν από την ΕΕΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

Προς Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΟ46Ψ8ΧΒ-3ΡΜ Γραμματεία Κοσμητείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Μακεδονοπούλου Θεσσαλονίκη, 16-10-2013 Τηλ. : 2310 99 669980 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327 An t h o n y Ka l d e l l i s St e p h a n o s Efthymiadis, The Prosopography of Byzantine Lesbos, 284 1355 A.D. A Contribution to the Social History of the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 997553, Telefax: 2610 969371 E-mail: archisec@upatras.gr Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 ον Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 ον Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 ον Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας Η Διεύθυνση της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας συνήλθε σήμερα 19 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 14/ Συνεδρίαση 58η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 14/ Συνεδρίαση 58η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός 391 προσώπων που ΕΛΛΗΝΙΚΗ παρουσιάζει και ΙΣΤΟΡΙΚΗ των οικογενειών ΕΤΑΙΡΕΙΑ τους και συζητεί σχετικά προσωπογραφικά και ιστορικά προβλήματα. Η εργασία του V. Stepanenko, «The Sts. Apostles Sts. Peter and

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση -υποψήφιο: π. Σπυρίδωνα Αντωνίου -Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. -Κοσμήτορες/Προέδρους/Σχολών/Τμημάτων

Κοινοποίηση -υποψήφιο: π. Σπυρίδωνα Αντωνίου -Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. -Κοσμήτορες/Προέδρους/Σχολών/Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: B. Σγουρνιού Θεσσαλονίκη, 25-7-2016 Τηλ. : 2310 99 6680. Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100, FAX: 210 9577050 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα ΤΚ 17671 Αθήνα, 2.10.2012 ΑΦΜ : 090165896.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε EΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1ης Συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. : 310 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-26504 Ρίο-Πάτρα Τηλ.: 2610-969354,997553 Fax: 2610-969371

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 6/11/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σῆμα Πολύτροπον» 5-7 Μαίου 2017 Καλαμάτα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Αμφιθέατρο «Ν.

«Σῆμα Πολύτροπον» 5-7 Μαίου 2017 Καλαμάτα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Αμφιθέατρο «Ν. 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ «Σῆμα Πολύτροπον» Ένα διεπιστημονικό αρχαιολογικό ταξίδι από τον κόσμο των συμβόλων στην πράξη της ερμηνείας 5-7 Μαίου 2017 Καλαμάτα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Νεφέλη Μιχαήλ Α6 Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα