ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Di

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Di"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Di ΙΑΤΡΙΒΗ Οι αδυναµίες του διεθνούς δικαίου για αποδοχή της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου στις επιχειρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το παράδειγµα της αναχαίτισης του «Mavi Marmara» και του «Στολίσκου της Ελευθερίας» από τις ισραηλινές δυνάµεις το Συµπεράσµατα για την επιχειρησιακή δραστηριότητα των ηµέτερων Ενόπλων υνάµεων Πχης Παναγιώτης Σέργης Π.Ν. Μάιος 2014

2 ΣΕΛΙ Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

3 i ΣΥΝΟΨΗ Η αναζήτηση των λόγων στους οποίους οφείλεται η ανυπαρξία ποινικής καταστολής ενδεχόµενων εγκληµάτων πολέµου στη θάλασσα προσφέρει ευκαιρία ανάλυσης των σύγχρονων επιχειρήσεων στη θάλασσα, του δικαίου που τις διέπει και του ρόλου που διαδραµατίζει η διεθνής ποινική δικαιοσύνη. Το επιχειρησιακό περιβάλλον στη θάλασσα περιλαµβάνει πλέον, πλήθος αποστολών οι οποίες αν και δεν ανταποκρίνονται στον παραδοσιακό ρόλο των Ενόπλων υνάµεων, εντούτοις είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολο να διακριθούν από αυτόν. Παράλληλα, το δίκαιο που διέπει τις επιχειρήσεις είναι ρευστό και σε προφανή αδυναµία να ανταποκριθεί στις σηµερινές απαιτήσεις και αντιλήψεις. Η κατάσταση αυτή του δικαίου φωτίζει τη σχέση συµβίωσης που υφίσταται µεταξύ του περιεχοµένου του ικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων και της νοµολογίας των διεθνών, κυρίως, ποινικών δικαιοδοτικών οργάνων. Η ενασχόληση µε τα εγκλήµατα πολέµου στη θάλασσα δεν είναι απλώς θεωρητική υπόθεση, όπως απέδειξαν τα γεγονότα που συνδέονται µε την αναχαίτιση του «Mavi Marmara» από τις ισραηλινές δυνάµεις, τα οποία ανέδειξαν τις δυσκολίες νοµικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων στη θάλασσα. Η µελέτη των ζητηµάτων αυτών µπορεί να βοηθήσει και τις ελληνικές Ένοπλες υνάµεις και ειδικά το Πολεµικό Ναυτικό, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µε πλήρη θεσµική κατοχύρωση τις επιχειρησιακές προκλήσεις του µέλλοντος.

4 ii ΣΕΛΙ Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

5 iii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΟΛΑΣΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 4 α. Ένοπλη Σύγκρουση στη Θάλασσα 4 β. Ρυθµίζοντας την Ένοπλη Σύγκρουση στη Θάλασσα 11 γ. Ποινικοποίηση των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 22 Η ΥΠΟΘΕΣΗ «MAVI MARMARA» 30 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε 37 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 43 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 47 Σελίδα

6 iv ΣΕΛΙ Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά το γεγονός ότι η ατοµική ποινική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις του ικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων ( ΕΣ) 1 είναι σήµερα καθολικά αποδεκτή, ιδίως µετά την «επανάσταση» της δεκαετίας του 90 µε τη δηµιουργία των ιεθνών Ποινικών ικαστηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY) και Ρουάντα (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) και συνακόλουθα του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου (International Criminal Court - ΙCC), απουσιάζει παντελώς η ενασχόληση της διεθνούς κοινότητας µε ενδεχόµενη διάπραξη εγκληµάτων πολέµου στη θάλασσα. Ουσιαστικά δεν υφίσταται νοµολογία αναφορικά µε τη διεξαγωγή των ενόπλων συγκρούσεων στη θάλασσα µετά από τη ίκη της Νυρεµβέργης στο τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Η απουσία ποινικών διαδικασιών συµβαδίζει απόλυτα µε την εµβρυακή ανάπτυξη του ΕΣ για τις εχθροπραξίες στη θάλασσα. υστυχώς, «δεν υφίσταται σύγχρονη διεθνής συνθήκη που να ρυθµίζει τον πόλεµο στη θάλασσα» 2. Το ΕΣ αναφορικά µε τη θάλασσα έχει µείνει «παγωµένο» στο µεσοπόλεµο. Η απουσία ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τον πόλεµο στη θάλασσα, οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι οι ναυτικές δυνάµεις δε διεξάγουν πλέον τις κλασσικές πολεµικές επιχειρήσεις. Οι εχθροπραξίες στη θάλασσα «συνθλίβονται» ανάµεσα στις επιχειρήσεις αυτοάµυνας (self defense) και στις επιχειρήσεις αστυνόµευσης (law enforcement operations). Από τη µία πλευρά, σε αντίθεση µε τη βασική αρχή ότι το δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων (jus in bello) δεσµεύει εξίσου όλους τους εµπολέµους ανεξάρτητα από τη νοµιµότητα ή όχι της προσφυγής σε διακρατική βία (jus ad bellum) 3, στη θάλασσα η επιχειρησιακή δραστηριοποίηση στο πλαίσιο της 1 Οι όροι «διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», «δίκαιο του πολέµου» και «δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων» χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, καθόσον προσδιορίζουν το ίδιο τµήµα του διεθνούς δικαίου, που ρυθµίζει δικαιικά την ένοπλη σύγκρουση και είναι επίσης γνωστό µε το λατινικό όρο jus in bello. Εφεξής στη διατριβή θα χρησιµοποιείται η συντοµογραφία ΕΣ. 2 J. Ashley Roach, Legal Aspects of Modern Submarine Warfare, Max Planck UNYB, no 6 (2002): Προκειµένου να γίνει απολύτως κατανοητή η αρχή αυτή, αρκεί ένα απλό παράδειγµα: Ο στρατός µίας χώρας, η οποία έχει δεχθεί επίθεση και αµύνεται, δεν επιτρέπεται εξαιτίας αυτού του λόγου να παραβιάζει το δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων επιτιθέµενος σε αµάχους, βιάζοντας γυναίκες και βασανίζοντας αιχµαλώτους πολέµου! Στην παρούσα διατριβή το jus ad bellum δεν πρόκειται να

8 2 αυτοάµυνας χρησιµοποιείται ως πανάκεια για κάθε στρατιωτική δράση, παραµερίζοντας τις νοµικές ρυθµίσεις που διέπουν τη διεξαγωγή των πολεµικών επιχειρήσεων 4. Από την άλλη µεριά, ο σύγχρονος ρόλος των ναυτικών δυνάµεων αφορά κυρίως στη διατήρηση της δηµόσιας τάξης στη θάλασσα, µε κύριο βραχίονα τις Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations MIOs), γεγονός που δε δηµιουργεί τις συνθήκες γεννήσεως των προϋποθέσεων για αποδοχή ύπαρξης εγκληµάτων πολέµου. Το θεωρητικό παράδειγµα των ενόπλων συγκρούσεων παραµερίζεται από το παράδειγµα των επιχειρήσεων αστυνόµευσης 5. Μία άλλη πιθανή αιτιολόγηση εστιάζει στις δυσκολίες που διέπουν τον χαρακτηρισµό συγκεκριµένων πράξεων ως εγκλήµατα πολέµου. Στην περίπλοκη αυτή διαδικασία «ο ρόλος των εθνικών ή διεθνών δικαστηρίων είναι ζωτικής σπουδαιότητας» 6. Τα δικαιοδοτικά όργανα έχουν κληθεί να προσδώσουν ακριβές περιεχόµενο σε κανόνες δικαίου εθιµικής προέλευσης και να διαλευκάνουν προβλέψεις διεθνών συνθηκών προκειµένου αυτές να αποκτήσουν τη νοµική ακρίβεια και σαφήνεια που χαρακτηρίζει το ποινικό δίκαιο. Η δικαστική εµπλοκή είναι τέτοιας έκτασης, ώστε γίνεται λόγος για «δίκαιο των δικαστών». Άλλοι, παραφράζοντας τον Clausewitz, παρατηρούν ότι «είναι δύσκολο να αποφευχθεί η σκέψη ότι το δίκαιο αποτελεί τη συνέχιση του πολέµου µε άλλα µέσα» 7. Η άποψη αυτή, που θυµίζει τη γνωστή σε όλους θέση περί «δικαίου του νικητή», υπονοεί ταυτόχρονα ότι η εξατοµίκευση της ποινικής ευθύνης για εγκλήµατα πολέµου µελετηθεί, ως ιδιαίτερο και ξεχωριστό επιστηµονικό πεδίο, παρά µόνο στο βαθµό που επιχειρήµατα από το συγκεκριµένο κλάδο δικαίου χρησιµοποιούνται για να αποτρέψουν την εφαρµογή του jus in bello. 4 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει A.V. Lowe επί της ουσίας εµφανίζονται δύο σχεδόν απολύτως διακριτά τµήµατα του διεθνούς δικαίου το παραδοσιακό δίκαιο του πολέµου και της ουδετερότητας από τη µία, και οι διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περί αυτοάµυνας από την άλλη τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια για τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανένα από τα οποία δεν είναι ευκρινώς καθορισµένο σε αποκλεισµό του άλλου» (A.V.Lowe, Self defence at Sea, in The Non Use of Force in International Law, ed. W.E.Butler (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989), Το «παράδειγµα» προσφέρει το πλαίσιο και τα κριτήρια ανάλυσης της κάθε ενέργειας. Για την έννοια του παραδείγµατος στις επιστήµες βλέπε. Κώνστας και Κ. Αρβανιτόπουλος, ιεθνείς Σχέσεις, Συνέχεια και Μεταβολή (Αθήνα: Σιδέρης, 1997), Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), David Kennedy, Lawfare and warfare in The Cambridge Companion to International Law, eds. J. Crawford and M. Koskenniemi (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 161.

9 3 εξυπηρετεί αναπόφευκτα πέραν των νοµικών και πολιτικής φύσεως στοχεύσεις 8. Η συγκεκριµένη, όχι κατ ανάγκη αρνητική διαπίστωση, δεν αναιρεί την αναγκαιότητα για ποινικό κολασµό των εγκληµατιών πολέµου. Η κάθαρση όµως, που επιφέρουν οι ποινικές διαδικασίες, δεν έχει επεκταθεί στον πόλεµο στη θάλασσα, ο οποίος φαίνεται να έχει «ασυλία» από την ηγεµονική αξίωση του δικαίου να ρυθµίζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στόχευση της ανά χείρας διατριβής είναι η διερεύνηση των νοµικών λόγων που έχουν οδηγήσει σε απουσία ποινικής καταστολής ενδεχόµενων εγκληµάτων πολέµου στη θάλασσα, σε µία εποχή µάλιστα αυξηµένης δραστηριοποίησης των πολεµικών στόλων σε διάφορες αποστολές ανά την υφήλιο. Ποιές είναι οι αδυναµίες του διεθνούς δικαίου για εφαρµογή της φιλοσοφίας των εγκληµάτων πολέµου στο θαλάσσιο περιβάλλον; H απάντηση θα αναζητηθεί σε τρία επίπεδα: Κατ αρχάς στο πότε υφίσταται ένοπλη σύρραξη (armed conflict) στη θάλασσα, που αποτελεί αναγκαίο όρο για την τέλεση εγκληµάτων πολέµου. Σε δεύτερο επίπεδο, στο βαθµό της ανάπτυξης του ΕΣ που ρυθµίζει τον πόλεµο στη θάλασσα. Τέλος, στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ΕΣ και ιεθνούς Ποινικού ικαίου ( Π ), στο πλαίσιο του πολέµου στη θάλασσα. Η ενασχόληση µε τα εγκλήµατα πολέµου στη θάλασσα, δεν είναι απλώς θεωρητική υπόθεση, όπως απέδειξαν τα γεγονότα που συνδέονται µε την αναχαίτιση του «στολίσκου της ελευθερίας» µε επικεφαλής το «Mavi Marmara» προ τετραετίας από τις Ισραηλινές δυνάµεις. Η συγκεκριµένη υπόθεση αποτελεί το πλέον σύγχρονο και χαρακτηριστικό παράδειγµα των πρακτικών προεκτάσεων που έχουν οι νοµικές δυσκολίες που συνδέονται µε την καταστολή των παραβιάσεων του ΕΣ στις επιχειρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από τη µελέτη του ζητήµατος µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα και για τις ηµέτερες επιχειρησιακές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι Ε και ειδικά το ΠΝ, τόσο στο Αιγαίο όσο και διεθνώς. Το σύγχρονο στράτευµα καλείται σήµερα όλο και περισσότερο να συµµετέχει σε αποστολές, οι οποίες κινούνται στο µεταίχµιο µεταξύ πολεµικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αστυνόµευσης. Η 8 Για το ζήτηµα βλέπε Gerry Simpson, Law, War and Crime: War Crimes Trials and the Reinvention of International Law (New York: Polity, 2007),

10 4 θέσπιση ασφαλών κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων έχει άµεσο αντίκτυπο στο θεσµικό πλαίσιο που τις διέπει, µε σηµείο αιχµής τους Κανόνες Εµπλοκής και τον τρόπο εκτέλεσής τους. υστυχώς και στο ηµέτερο στράτευµα το προαναφερθέν θεσµικό πλαίσιο δεν είναι ξεκαθαρισµένο και γεννά πολλά ερωτήµατα που εκτιµάται ότι θα πρέπει άµεσα να απαντηθούν. Η δυσκολία καθιέρωσης αδιαµφισβήτητων κριτηρίων γίνεται πλήρως κατανοητή µέσα από την ανάλυση των εµποδίων ποινικού κολασµού των εγκληµάτων πολέµου στη θάλασσα. Πρώτο εµπόδιο που πρέπει να υπερνικηθεί είναι το πότε υφίσταται ένοπλη σύγκρουση στη θάλασσα. Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΟΛΑΣΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ α. Ένοπλη Σύγκρουση στη Θάλασσα Εγκλήµατα πολέµου µπορεί να υπάρξουν µόνο στο πλαίσιο µίας ένοπλης σύγκρουσης. Λογικό προαπαιτούµενο της εφαρµογής του ΕΣ και κατά συνέπεια της ποινικής καταστολής των παραβιάσεων αυτού είναι η ύπαρξη ένοπλής σύγκρουσης, διεθνούς ή εµφύλιας 9. Η απόφανση για το αν υφίσταται ένοπλη σύγκρουση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής, ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου τα όρια µεταξύ ένοπλων συγκρούσεων και επιχειρήσεων αστυνόµευσης είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα, αν όχι ανύπαρκτα και έχουν γεννήσει δισεπίλυτα θεωρητικά ζητήµατα. Η έννοια της ένοπλης σύγκρουσης δεν προσδιορίζεται στις Συνθήκες της Γενεύης του 1949, στις οποίες ο όρος για πρώτη φορά απέκτησε νοµική υπόσταση 10, 9 Οι διεθνείς όροι για τις διεθνείς και εµφύλιες ένοπλες συγκρούσεις είναι International Armed Conflicts (IACs) και Non International Armed Conflicts (NIACs) αντίστοιχα. Η ποινικοποίηση των θηριωδιών στις τελευταίες δεν ήταν αποδεκτή µέχρι την ίδρυση του ICTY και ICTR τη δεκαετία του 90 και την επακόλουθη νοµολογία τους. Όπως τόνιζε ο Meron το 1995 «οι εθιµικοί κανόνες που διέπουν τις εµφύλιες ένοπλες συγκρούσεις δεν περιλαµβάνουν την έννοια των εγκληµάτων πολέµου» Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Theodor Meron, International Criminalization of Internal Atrocities Am. J. Int'l L., no 89 (1995): Η εισαγωγή της έννοιας της ένοπλης σύγκρουσης εξυπηρετεί το σκοπό της εφαρµογής του ΕΣ χωρίς το προαπαιτούµενο της επίσηµης κήρυξης πολέµου, αλλά µε µόνο το πραγµατικό γεγονός της ένοπλης σύγκρουσης. Ως γνωστόν, µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο και ύστερα από την απαγόρευση της απειλής ή χρήσης βίας στο άρθρο 2(4) του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, τα κράτη δεν

11 5 ούτε σε µεταγενέστερο συµβατικό ή εθιµικό διεθνές δίκαιο. «Η παράληψη ήταν συνειδητή, καθώς εκφραζόταν η ελπίδα ο όρος να µην επιβαρυνθεί µε νοµικισµούς, αλλά να εκφράζει απλώς µία πραγµατική κατάσταση» 11. To ICTY ασχολήθηκε µε την έννοια της ένοπλης σύγκρουσης, στην πρώτη του απόφαση που αφορούσε στην υπόθεση Tadić. Καθιέρωσε έτσι προηγούµενο, το οποίο ακολουθήθηκε σε γενικές γραµµές από τη νοµολογία των διεθνών δικαστηρίων τις επόµενες δύο δεκαετίες. Σύµφωνα µε το δικαστήριο «µία ένοπλη σύγκρουση υφίσταται όταν χρησιµοποιείται ένοπλη ισχύς µεταξύ κρατών ή παρατεταµένη ένοπλη βία µεταξύ των κυβερνητικών δυνάµεων και οργανωµένων ένοπλων οµάδων ή µεταξύ τέτοιων οµάδων εντός ενός κράτους» 12. Το δικαστήριο φαίνεται να αντιµετωπίζει διαφορετικά τις διεθνείς από τις εµφύλιες συγκρούσεις. Ενώ για τις πρώτες παρουσιάζεται να αρκεί οποιαδήποτε σύγκρουση µεταξύ των Ε διαφορετικών κρατών άσχετα µε την ένταση αυτής, για τις δεύτερες πρέπει να πληρούνται δύο κριτήρια αθροιστικά: της οργάνωσης και της ελάχιστης έντασης. Αµέσως όµως µετά, στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου, το δικαστήριο αλλάζει δραµατικά κατεύθυνση, εφαρµόζοντας το κριτήριο της έντασης τόσο στις διεθνείς όσο και στις εµφύλιες συγκρούσεις: «Εφαρµόζοντας στη συγκεκριµένη υπόθεση την προαναφερθείσα αρχή, διαπιστώνουµε ότι τα υποτιθέµενα εγκλήµατα έλαβαν χώρα στο πλαίσιο ένοπλης σύγκρουσης. Οι εχθροπραξίες υπερέβησαν τον απαιτούµενο βαθµό έντασης που είναι εφαρµόσιµος, τόσο στις διεθνείς, όσο και στις εµφύλιες συγκρούσεις. Στην υπό εξέταση περίπτωση υπήρχε παρατεταµένη, µεγάλης έντασης βία µεταξύ των Ε διαφόρων κρατών και µεταξύ κυβερνητικών δυνάµεων και οργανωµένων αντιστασιακών οµάδων» 13. υστυχώς, η σύγχυση αναφορικά µε το κριτήριο της απαιτούµενης ελάχιστης έντασης, εντείνεται µελετώντας τη βιβλιογραφία επί του θέµατος. Ο θεµατοφύλακας του ΕΣ, ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (ICRC) θεωρεί ότι οποιαδήποτε µορφής ένοπλη προβαίνουν σε επίσηµη κήρυξη πολέµου. Η συγκεκριµένη τάση παρουσιάζεται και στο πεδίο της απλής σήµανσης: Πλέον τα κράτη δεν έχουν Υπουργεία Πολέµου, αλλά Υπουργεία Εθνικής Άµυνας! 11 Christopher Greenwood, Scope of Application oh Humanitarian Law, in The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, ed. Dieter Fleck (Oxford: Oxford University Press, 1995), ICTY, Prosecutor v Tadić, Case No. IT-94-1-T, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, October 2, 1995, para Ibid.

12 6 βία µεταξύ των Ε ισοδυναµεί µε ένοπλη σύγκρουση: «Ένα κράτος µπορεί πάντα να προσποιείται, όταν προβαίνει σε εχθροπραξίες εναντίον άλλου κράτους, ότι δε διεξάγει πολεµικές επιχειρήσεις, αλλά απλώς εµπλέκεται σε «αστυνοµική δράση» ή βρίσκεται σε νόµιµη αυτοάµυνα. Ο όρος ένοπλη σύγκρουση κάνει τα συγκεκριµένα επιχειρήµατα λιγότερο αληθοφανή. Κάθε διαφορά µεταξύ δύο κρατών που οδηγεί σε επέµβαση των Ε είναι ένοπλη σύγκρουση» 14. Στον αντίποδα, η ιεθνής Ένωση του ιεθνούς ικαίου (ILA) απαιτεί η ένοπλη βία να έχει λάβει διαστάσεις: «Με βάση το διεθνές εθιµικό δίκαιο η κατάσταση της ένοπλης σύγκρουσης εξαρτάται από την ικανοποίηση δύο βασικών, ελάχιστων κριτηρίων, ήτοι της ύπαρξης οργανωµένων ένοπλων οµάδων, οι οποίες εµπλέκονται σε µάχη συγκεκριµένης έντασης» 15. Η πρώτη προϋπόθεση υφίσταται εξ ορισµού σε κάθε ένοπλη σύγκρουση µεταξύ κρατών, καθώς οι κρατικές Ε είναι εξ ορισµού οργανωµένες. Συνεπώς, η κύρια διαφοροποίηση µε τη θέση του ICRC είναι η απαίτηση ή όχι συγκεκριµένης έντασης την οποία θα πρέπει να έχει προσλάβει η αντιπαράθεση, προκειµένου να γίνει αποδεκτή ένοπλη σύγκρουση. Η άποψη αυτή της ILA δεν πέρασε ασχολίαστη από τον ICRC, ο οποίος διατύπωσε ρητά την κατηγορία ότι πολιτικές σκοπιµότητες οδήγησαν στην αύξηση του κατωφλίου της έντασης των εχθροπραξιών για την αποδοχή ένοπλης σύγκρουσης: «Η απουσία της απαίτησης συγκεκριµένου ορίου έντασης για την ύπαρξη διεθνούς ένοπλης σύγκρουσης πρέπει να διατηρηθεί γιατί βοηθά στην αποφυγή ενδεχόµενων νοµικών ή πολιτικών διχογνωµιών σχετικά µε το αν η απαίτηση έχει πληρωθεί, µε βάση τα δεδοµένα µίας συγκεκριµένης υπόθεσης... Το γεγονός ότι ένα κράτος για πολιτικούς ή άλλους λόγους δεν παραδέχεται την ύπαρξη ένοπλης σύγκρουσης σε µία συγκεκριµένη κατάσταση, δεν πρέπει να εµποδίζει το νοµικό χαρακτηρισµό της ως 14 Jean S. Pictet, The Geneva Conventions of 12 August 1949 Commentary Volume I (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1952), 32. Ο ICRC διατηρεί αναλλοίωτη τη θέση αυτή. Βλέπε για παράδειγµα το δοκίµιο γνώµης µε τίτλο How is the Term Armed Conflict Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, International Committee of Red Cross, March 2008, (accessed September 4, 2013). 15 The Hague Conference (2010) Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, International Law Association, (accessed November 17, 2013), 32.

13 7 τέτοιας» 16. Από την άλλη µεριά, ο ίδιος ο ICRC κατηγορείται και αυτός για πολιτικές στοχεύσεις αναφορικά µε το ζήτηµα. Η θέση του διεθνούς οργανισµού στοχεύει στην ενθάρρυνση για τη µεγαλύτερη δυνατή εφαρµογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται «η θέση του ICRC εδράζεται σε πολιτικές σκοπιµότητες, παρά ίσως στην άποψή του για το τι απαιτούν νοµικά οι συµβάσεις» 17. Το ζήτηµα του κατωφλίου έντασης της µάχης για την ύπαρξη ένοπλης σύγκρουσης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις επιχειρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η δυσκολία της διάκρισης µεταξύ των παραδειγµάτων των «επιχειρήσεων αστυνόµευσης» και των «ενόπλων συγκρούσεων» στη θάλασσα καταδεικνύει τη σπουδαιότητά του και τις συνέπειες που έχει η αδυναµία συµφωνίας αναφορικά µε αυτό, σε µια εποχή που τα ναυτικά δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην αστυνόµευση 18. Οι διαστάσεις του προβλήµατος παρουσιάζονται ανάγλυφα στις περιπτώσεις «αστυνοµικής δράσης» εναντίον πολεµικών πλοίων τρίτων χωρών. Το ενδεχόµενο αυτό κάθε άλλο παρά απίθανο είναι, καθόσον η πλειοψηφία του θαλάσσιου χώρου δεν είναι σαφώς οριοθετηµένη. Σε αντίθεση µε τα ισχύοντα στην ξηρά, όπου οι κυριαρχίες είναι προσδιορισµένες και αδιαµφισβήτητες 19, πολλά από τα όρια (σύνορα) των διαφόρων θαλασσίων ζωνών αµφισβητούνται. Η διαρκής επέκταση της κρατικής σφαίρας των παρακτίων κρατών όλο και πιο µακριά από τις ακτές µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, υπό το νοµικό µανδύα των κυριαρχικών δικαιωµάτων, της δικαιοδοσίας ή των λειτουργικών αρµοδιοτήτων συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσµα, δηµιουργώντας την ανάγκη για πάµπολλες οριοθετήσεις µεταξύ οµόρων κρατών, που απαιτούν διακρατικές συµφωνίες στις οποίες τα κράτη δεν είναι πρόθυµα να υπεισέλθουν st International Conference of Red Cross and Red Crescent, International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts, Geneva, Switzerland, 28 November 1 December 2011, International Committee of Red Cross, (accessed September 5, 2013), Mary Ellen O Connell, Defining Armed Conflict, J Conflict and Security Law, no 13 (2008): Πολλοί διεθνείς αναλυτές εκτιµούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί στο προβλεπτό µέλλον. Βλέπε για παράδειγµα Douglas A. Ollivant, Go Army, Beat Navy. Forget ships and drones. The future of war is still on land, Foreign Policy, September 28, 2012, (accessed October 1, 2013). 19 Ακόµη όµως και αν υπάρχει αµφισβήτηση, στην παρούσα ανάλυση κρίσιµο είναι το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο το ποιος ασκεί de facto κυριαρχία.

14 8 Πώς µπορούν να χαρακτηριστούν οι επιχειρήσεις για παράδειγµα αστυνόµευσης της υφαλοκρηπίδας ενός κράτους έναντι παραβιάσεων από πολεµικά σκάφη τρίτων χωρών; εν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις στο πρόβληµα. Παραφράζοντας την Kwast, αν γίνει αποδεκτό ένα χαµηλό όριο για την εφαρµογής του ΕΣ, τότε αυτό µπορεί να οδηγήσει την εφαρµογή του κλάδου αυτού του διεθνούς δικαίου σε εντελώς ασήµαντα περιστατικά. Αν από την άλλη µεριά, η έννοια της αστυνοµικής επιχείρησης αντιµετωπιστεί µε ευρύτητα, τότε µπορεί να δηµιουργηθεί σηµαντικό κενό στην παρεχόµενη από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προστασία 20. Η πρακτική των κρατών είναι και αυτή αντιφατική, χωρίς να παρέχει πέραν αµφισβητήσεως απαντήσεις. Ενώ τα κράτη είναι εξαιρετικά φειδωλά στο να παραδεχθούν ότι υφίσταται ένοπλη σύγκρουση στη θάλασσα σε ήσσονος σηµασίας ναυτικά περιστατικά, σπεύδουν να απαιτήσουν την προστασία που παρέχει το ΕΣ στις εµπλοκές αυτές. Για παράδειγµα, όταν οι Ιρανοί το 2007 συνέλαβαν µέλη πληρώµατος βρετανικού πλοίου, το οποίο εκτελούσε κατά τους Ιρανούς επιχειρήσεις νηοψίας εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων, ο εκπρόσωπος τύπου του Βρετανού Πρωθυπουργού δήλωσε κατά παράδοξο τρόπο ότι η παρουσίαση των συλληφθέντων στην ιρανική τηλεόραση παραβίαζε τη 3 η Συνθήκη της Γενεύης περί Αιχµαλώτων Πολέµου, αν και καµία από τις δύο πλευρές δεν επικαλέσθηκε την ύπαρξη ένοπλης σύγκρουσης 21! Η σύγχυση µεταξύ παραδείγµατος «αστυνοµικών επιχειρήσεων» και «ένοπλης σύγκρουσης» υφίσταται ακόµη και σε περιπτώσεις όπου η εφαρµογή του πρώτου φαίνεται ευθύγραµµη, λόγω του ότι δεν υφίσταται αντιπαράθεση µεταξύ ναυτικών δυνάµεων δύο ή περισσοτέρων χωρών. Κλασσικό παράδειγµα αποτελούν οι αντιπειρατικές επιχειρήσεις στο Κέρας της Αφρικής. Αν και υφίσταται γενική συµφωνία ως προς το ότι η πειρατεία συνιστά κλασσικό έγκληµα του ποινικού δικαίου και 20 Patricia Jimenez Kwast, Maritime law Enforcement and the Use of Force, J Conflict and Security Law, no 13 (2008): 59. Το άρθρο εξετάζει τη σχέση των «αστυνοµικών επιχειρήσεων» στο θαλάσσιο περιβάλλον µε το άρθρο 2(4) του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, µε αφορµή τη ιαιτητική Απόφαση Guyana / Suriname. 21 Matthew B. Stannard, What Law Did Tehran Break? Capture of British Sailors a Gray Area in Application of Geneva Conventions, San Francisco Chronicle, April 1, 2007, (accessed April 12, 2014).

15 9 συνεπώς οι πειρατές είναι απλώς κοινοί ποινικοί εγκληµατίες 22, οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ATALANTA» προβλέπουν την ενηµέρωση του ICRC σε περίπτωση σύλληψης υπόπτων πειρατείας και τη δυνατότητά του να επισκέπτεται τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια κράτησής τους 23. Προφανώς, οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις δεν προσοµοιάζουν σε ποινικούς εγκληµατίες, αλλά σε αιχµάλωτους πολέµου. Στο ίδιο µήκος κύµατος, το ΣΑ/ΟΗΕ µε το Ψήφισµα 1851 για την πειρατεία στο Κέρας της Αφρικής, ενώ εξουσιοδοτεί για πρώτη φορά επιχειρήσεις στο έδαφος της Σοµαλίας, προνοεί ταυτόχρονα για την πιθανή εφαρµογή του ΕΣ στις αντιπειρατικές επιχειρήσεις. Αν και η συγκεκριµένη αναφορά µπορεί να γίνεται απλώς προκειµένου το ΣΑ/ΟΗΕ να επιστήσει την προσοχή που απαιτείται στην εκτέλεση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, δύο µόνο νοµικές προσεγγίσεις είναι πιθανές: ή οι αντι-πειρατικές επιχειρήσεις, λόγω της απαιτούµενης συνεργασίας µε τη Μεταβατική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σοµαλίας (TFG) ισοδυναµούν µε εµπλοκή στην εµφύλια διαµάχη στη Σοµαλία, ή οι αντι-πειρατικές επιχειρήσεις έχουν προσλάβει τέτοια ένταση έτσι ώστε να θεωρούνται αυτές καθ αυτές ως ένοπλη σύγκρουση 24. Μια διαφορετική προσέγγιση παρακάµπτει τη διάκριση µεταξύ αστυνοµικών επιχειρήσεων και ενόπλων συγκρούσεων και κάνει λόγο για διάκριση µεταξύ ναυτικών ενόπλων συγκρούσεων χαµηλής έντασης και εµπλοκών µεγάλης κλίµακας 25. Η συγκεκριµένη διάκριση διασπά αδικαιολόγητα το θεωρητικό παράδειγµα των ενόπλων συγκρούσεων στη θάλασσα επιβεβαιώνοντας από µία 22 Douglas Guilfoyle, The Laws of War and the Fight against Somali Piracy: Combatants or Criminals, Melb. J. Int'l L., no 11 (2010): European Union. Operation ATALANTA SOP Legal 001, March 26, Αν και η συγκεκριµένη πρόβλεψη µπορεί να απηχεί πολιτικές σκοπιµότητες, η εµπλοκή του βασικού οργανισµού που εξασφαλίζει την προστασία των θυµάτων των ενόπλων συγκρούσεων, υποτυπώνει την απουσία κάθετου διαχωρισµού µεταξύ των επιχειρήσεων αστυνόµευσης και ενόπλων συγκρούσεων. 24 Robin Geiss, Armed violence in fragile states: Low intensity conflicts, spillover conflicts, and sporadic law enforcement operations by third parties, International Review of the Red Cross Number 873, no 91 (2009): Αυτή είναι η θέση του O Connell, ενός από τους πλέον εξειδικευµένους ακαδηµαϊκούς στον πόλεµο στη θάλασσα. Για παράδειγµα, εξετάζοντας πώς το διεθνές δίκαιο επηρεάζει την επιχειρησιακή σχεδίαση παρατηρεί, εξοµοιώνοντας τις αστυνοµικές επιχειρήσεις µε περιορισµένη ένοπλη σύγκρουση ότι «σε περιπτώσεις περιορισµένων συγκρούσεων, ή διαφορετικά αστυνοµικών δράσεων οι οποίες αποτελούν τις πιο πιθανές ναυτικές επιχειρήσεις στο άµεσο µέλλον- η [νοµική] κατάσταση εξαρτάται από τους περιορισµούς που θα έχει καταφέρει να θεσπίσει η διεθνής κοινότητα στην άσκηση ης ναυτικής ισχύος» (D.P. O Connell, International Law and Contemporary Naval Operations, Brit. Y.B. Int'l L., no 44 (1970): 59).

16 10 άλλη οπτική γωνία τη δυσκολία διάκρισης µεταξύ ενόπλων συγκρούσεων και επιχειρήσεων αστυνόµευσης. Αφήνοντας το πλαίσιο των διεθνών συγκρούσεων και εισερχόµενοι στο πεδίο των εµφύλιων συγκρούσεων, διαπιστώνεται η γενικότερη ταύτιση µε την προαναφερθείσα φόρµουλα της απόφασης Tadić ήτοι για την ύπαρξη των κριτηρίων της οργάνωσης και της έντασης. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται όµως, η ανάγκη διάκρισης των εµφύλιων συγκρούσεων από µικρότερης έντασης περιστατικά. Παγίως, στο ρυθµιστικό πεδίο του ΕΣ δεν υπάγονται «εσωτερικές αναταραχές και εντάσεις, όπως διαδηλώσεις, µεµονωµένες και σποραδικές πράξεις βίας» 26. Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς εµφύλια σύρραξη µε ναυτική διάσταση, λόγω της δυσκολίας ανάπτυξης ναυτικών δυνάµεων, το ζήτηµα δεν είναι µόνο θεωρητικό, όπως απεδείχθη στο περιστατικό του «Mavi Marmara» που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Σύµφωνα µε το γράφοντα την παρούσα διατριβή, η διάκριση µεταξύ των δύο θεωρητικών παραδειγµάτων, των επιχειρήσεων αστυνόµευσης από τη µία και των ενόπλων συγκρούσεων από την άλλη, θα πρέπει να βασίζεται στο modus operanti των αντιπαρατιθέµενων δυνάµεων αναφορικά µε τα ατοµικά δικαιώµατα και ειδικά το δικαίωµα στη ζωή. Στην αστυνοµική δράση, η όλη επιχείρηση τίθεται υπό τη διεύθυνση εισαγγελικών αρχών για την αντιµετώπιση ενός συµβάντος που αξιολογείται ποινικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις τείνουν να χρησιµοποιούν την ελάχιστη βία που είναι απαραίτητη για τη σύλληψη των υπόπτων διάπραξης του αδικήµατος µε σεβασµό στο δικαίωµα της ζωής τους. Στον αντίποδα, η ανάγκη κατανίκησης του αντιπάλου στις ένοπλες συγκρούσεις επιτρέπει ευρύτερα όρια στη χρήση βίας επιτρέποντας απώλειες ακόµη και σε αµάχους, αν αυτές δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση µε το άµεσο στρατιωτικό πλεονέκτηµα που επιδιώκεται. Ίσως υφίσταται µία «γκρίζα ζώνη» στην οποία τα δύο παραδείγµατα επικαλύπτονται. Επιπρόσθετα, είναι πάντα πιθανό µία επιχείρηση που ξεκινά ως αστυνόµευση να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση. υστυχώς, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις άλλωστε, η πραγµατική ζωή δε γεννά πάντα ξεκάθαρες 26 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, article 1(2).

17 11 κατηγοριοποιήσεις και διαχωρισµούς. Παρόλα αυτά, η συµπεριφορά των αντιπαρατιθέµενων αποτελεί το βέλτιστο τρόπο διάκρισης µεταξύ ένοπλης σύγκρουσης και αστυνόµευσης. Ακόµη όµως και σε περιπτώσεις όπου ο χαρακτηρισµός µιας ναυτικής επιχείρησης ως ένοπλης σύγκρουσης είναι ευθύγραµµος, γεννιέται το δεύτερο εµπόδιο αναφορικά µε τα εγκλήµατα πολέµου στη θάλασσα: αυτό του εφαρµοστέου δικαίου στις ναυτικές πολεµικές επιχειρήσεις. β. Ρυθµίζοντας την Ένοπλη Σύγκρουση στη Θάλασσα Το τµήµα του ΕΣ που ρυθµίζει τον πόλεµο στη θάλασσα βρίσκεται σε εµβρυακή κατάσταση συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο τµήµα που ρυθµίζει τον πόλεµο στην ξηρά. Αφενός, η ενασχόληση των στόλων µε τις επιχειρήσεις αστυνόµευσης µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο µείωσε την επιτακτικότητα της ρύθµισης. Αφετέρου, δεν υπήρχε η απαιτούµενη συναίνεση των µεγάλων ναυτικών δυνάµεων, που θα καθιστούσε εφικτή την οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιικής ρύθµισης του πολέµου στη θάλασσα. Η σταδιακή µείωση της σπουδαιότητας του ΕΣ για τον πόλεµο στη θάλασσα παρουσιάζεται ανάγλυφα στα συγγράµµατα του διεθνούς δικαίου. Ενώ στα παλαιότερα βιβλία υπήρχε ισορροπηµένη αντιµετώπιση του (ειρηνικού) δικαίου της θάλασσας και του ναυτικού ΕΣ, τα σύγχρονα βιβλία αγνοούν ουσιαστικά το δεύτερο 27. Παρά το γεγονός ότι η αντίληψη, πως όλες οι µορφές του πολέµου πρέπει να είναι αντικείµενο ενιαίας ρύθµισης, κερδίζει διαρκώς έδαφος 28, η πραγµατική κατάσταση απέχει πολύ από την επίτευξη αυτού του ιδεώδους, όπως θα γίνει αντιληπτό και στη συνέχεια. Το συµβατικό ΕΣ στη θάλασσα περιορίζεται στις απαρχαιωµένες Συµβάσεις VII, VIII, IX, XI και XIII της Χάγης του 1907, οι οποίες παρότι θεσπίζουν θεµελιώδεις αρχές δεν έχουν, όπως είναι αναµενόµενο, ενσωµατώσει τις νοµικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις του περασµένου αιώνα, στη 2 η Συνθήκη της Γενεύης του 1949 περί ναυαγών, και το Procès-verbal του 1936 για τον υποβρυχιακό πόλεµο. Η 27 William J. Fenrick, Legal Aspects of Targeting in the Law of Naval Warfare, Can. Y.B. Int'l L., no 29 (1991): Emmanuel Roucounas, Some Issues Relating to War Crimes in Air and Sea Warfare in War Crimes in International Law, eds. Yoram Dinstein and Mala Tabory (Leiden: Martinus Nijhoff, 1996), 275.

18 12 διπλωµατική διάσκεψη που οδήγησε στα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977, που αποτελούν σήµερα την αιχµή της συµβατικής ρύθµισης του ΕΣ, αποφάσισε να µην ασχοληθεί µε το ακανθώδες ζήτηµα του πολέµου στη θάλασσα 29. Με το συµβατικό δίκαιο στην προαναφερθείσα κατάσταση, το ΕΣ στη θάλασσα παραµένει κατά βάση εθιµικό. Πολλά συµβατικά κείµενα, όπως η ιακήρυξη του Λονδίνου του 1909, θεωρείται ότι πλέον απηχούν εθιµικό δίκαιο. Προφανώς όµως, η µετατροπή απαρχαιωµένων συµβάσεων σε εθιµικό δίκαιο δεν επιλύει το ζήτηµα της απουσίας δικαιικής ρυθµίσεως του πολέµου στη θάλασσα. Απαιτείται µέσα από τις πολεµικές επιχειρήσεις να εντοπιστούν τα στοιχεία που δηµιουργούν το εθιµικό δίκαιο, ήτοι οµοιόµορφη πρακτική και συνείδηση δικαίου και θα αναλυθούν στη συνέχεια. Το βασικό όµως πρόβληµα στις πραγµατικές επιχειρήσεις είναι η δυσκολία εντοπισµού των στοιχείων αυτών, λόγω του απορρήτου που συνοδεύει τη στρατιωτική δράση. Πέραν αυτού, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνουν δεκτοί εθιµικοί κανόνες, αγνοώντας την έλλειψη οµοιόµορφης πρακτικής, µε σκοπό να ενισχυθεί το ευγενές και ανθρωπιστικό «πρόσωπο» του ΕΣ. Στο πεδίο του συγκεκριµένου κλάδου του δικαίου το τι θα επιθυµούσαµε να γίνει συγχέεται πολλές φορές µε την πραγµατικότητα και οι προβλέψεις του ΕΣ αναµειγνύονται µε το περιεχόµενο του δίκαιου, όπως θα επιθυµούσαµε να είναι 30. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς δικαστικές αποφάσεις που να προσδιορίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των εθιµικών κανόνων είναι ουσιαστικά αδύνατο να υπάρξει συµφωνία για το περιεχόµενο του εθιµικού δικαίου. Με βάση τα ανωτέρω, είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι οι συντάκτες της πρόσφατης Μελέτης του ICRC µε αντικείµενο το εθιµικό ΕΣ «αποφάσισαν να µην ερευνήσουν το εθιµικό δίκαιο που είναι εφαρµόσιµο στον πόλεµο στη θάλασσα» Roach, Legal Aspects of Submarine Warfare, Theodor Meron, The Geneva Conventions as Customary Law, Am. J. Int'l L., no 81 (1987): 361. Για το ζήτηµα του δικαίου των δικαστών βλέπε infra. 31 Jean Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), xxx. Η αιτιολόγηση της συγκεκριµένης απόφασης εδράστηκε στο γεγονός ότι το δίκαιο του πολέµου στη θάλασσα αποτέλεσε το αντικείµενο του San Remo Manual για το οποίο βλέπε infra. Η θέση αυτή δεν µπορεί να υποστηριχθεί εύκολα, καθόσον υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τον εθιµικό χαρακτήρα του εγχειριδίου (βλέπε infra).

19 13 Με µια δόση ίσως υπερβολής το ΕΣ στη θάλασσα, συµβατικό και εθιµικό, παρουσιάζεται ως χαοτικό 32. Η συγκεκριµένη κατάσταση έχει προφανείς αρνητικές συνέπειες στην ποινικοποίηση των παραβιάσεών του. Όπως παρατηρεί ο Ronzitti «η κρίση του ΕΣ στη θάλασσα έχει οδηγήσει σε αβεβαιότητα αναφορικά µε τους κανόνες που δεσµεύουν τους εµπολέµους Συνεπακόλουθα, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί µία συνεκτική θεωρία εγκληµάτων πολέµου, εκτός αν υπάρξει συµφωνία για το περιεχόµενο των κανόνων και τη σπουδαιότητα των αξιών που αυτοί εκφράζουν» 33. Προκειµένου να καλυφθεί το ρυθµιστικό κενό στο ΕΣ στις θαλάσσιες επιχειρήσεις, µία οµάδα επιστηµόνων του διεθνούς δικαίου και στελεχών των πολεµικών ναυτικών των µεγάλων ναυτικών δυνάµεων συνέταξε το San Remo Manual 34, υπό την αιγίδα του διεθνούς φήµης Ινστιτούτου του Ανθρωπιστικού ικαίου στην οµώνυµη πόλη της Ιταλίας. Οι συντάκτες του εγχειριδίου φιλοδοξούσαν αφενός να παρέχουν µία σύγχρονη επαναδιατύπωση του ΕΣ κατά το ναυτικό πόλεµο, συµπεριλαµβάνοντας όµως, αφετέρου ρυθµίσεις που αποτελούν προοδευτική ανάπτυξή του. Το Εγχειρίδιο έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό και έχει επηρεάσει πολλά εθνικά εγχειρίδια επί του ζητήµατος. Παρόλα αυτά, η σηµαντική εξάρτησή του από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι του 1977, δηλαδή η ενσωµάτωση της εξέλιξης του δικαίου του πολέµου στην ξηρά στον κατά θάλασσα πόλεµο, έχει επικριθεί σφοδρά µε το σκεπτικό ότι εκφράζει µία χαλαρή αντίληψη αναφορικά µε το ισχύον εθιµικό δίκαιο 35. Σε κάθε περίπτωση το San Remo Manual δεν είναι νοµικά δεσµευτικό και η επίδρασή του στον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζονται και διεξάγονται οι ναυτικές επιχειρήσεις αναµένεται να αποδειχθεί. Το αµφισβητούµενο περιεχόµενο του ΕΣ στη θάλασσα παρουσιάζεται εύγλωττα στο παράδειγµα της αρχής της διάκρισης. Στη συγκεκριµένη αρχή, η οποία 32 Roucounas, Some Issues, Natalino Ronziti, The Crisis of the Traditional Law Regulating International Armed Conflicts at Sea and the Need for its Revision, in The Law of Naval Warfare, ed. N. Ronzitti (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988), Για το Εγχειρίδιο και την επεξήγησή του Louise Doswald Beck (ed), San Remo Manual on International Law applicable to Armed Conflicts at Sea (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 35 Jane Gilliland Dalton, A Comparison between the San Remo Manual and the U.S. Navy s Commander s Handbook, IYHR, no 36 (2006): 76.

20 14 έχει χαρακτηρισθεί ως κεφαλαιώδους σηµασίας, θεµελιώδης και απαράβατη από το ιεθνές ικαστήριο της Χάγης ( Χ ICJ) 36 αποτυπώνεται η εµβρυακή του κατάσταση. Σύµφωνα µε την αρχή «οι εµπόλεµοι σε όλες τις περιπτώσεις θα διακρίνουν µεταξύ του άµαχου πληθυσµού και των µαχόµενων και µεταξύ αστικών αντικειµένων και στρατιωτικών στόχων και συνεπακόλουθα θα κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους µόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων» 37. Θα ήταν αναµενόµενο στο θαλάσσιο περιβάλλον η εφαρµογή της αρχής της διάκρισης να µην αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες αντίστοιχες µε τον πόλεµο στην ξηρά, όπου τα πολεµικά πλοία µπορούν να διακριθούν σχετικά εύκολα. υστυχώς όµως, η εφαρµογή της αρχής στη θάλασσα είναι εξαιρετικά δύσκολη Κεντρικής σηµασίας για την αρχή της διάκρισης είναι η έννοια του στρατιωτικού στόχου. Οι στρατιωτικοί στόχοι, σύµφωνα µε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι «περιορίζονται στα αντικείµενα που από τη φύση, τοποθεσία, σκοπό ή χρήση συµβάλλει αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένη στρατιωτική δράση και των οποίων η ολική ή µερική καταστροφή, σύλληψη ή εξουδετέρωση µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες προσφέρει ένα συγκεκριµένο στρατιωτικό πλεονέκτηµα» 38. O ορισµός αυτός, παρά τις ατέλειές του, τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής και από πολλούς θεωρείται ότι εκφράζει ισχύον εθιµικό δίκαιο 39. Το κύριο πρόβληµά του όµως, είναι ότι δεν εφαρµόζεται στον πόλεµο στη θάλασσα. Ή ακριβέστερα, ο ορισµός ισχύει µόνο «σε όλες τις επιθέσεις από τη θάλασσα κατά αντικειµένων στην ξηρά, ενώ κατά τα λοιπά δεν επηρεάζονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που εφαρµόζονται στις ένοπλες συγκρούσεις στη θάλασσα ή τον αέρα» 40. Οι συντάκτες του San Remo Manual µετά από µακροσκελείς διαβουλεύσεις 41 υιοθέτησαν τον προαναφερθέντα ορισµό, ενσωµατώνοντας τις εξελίξεις του δικαίου που διέπει τον πόλεµο στην ξηρά και στον πόλεµο στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι το πρωτόκολλο αυτό καθ αυτό δεν είναι εφαρµόσιµο. Όπως είναι αυτονόητο, η συγκεκριµένη συµπερίληψη δεν 36 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, July 8, 1996, ICJ Reports 1996, para Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, article Ibid., article 52(2). 39 Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Oxford: Clarendon Press, 1989), Protocol I, article 49(3). 41 Doswald Beck, San Remo Manual, 114.

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 Η Επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» είναι μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 5 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3948 Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ» Ι. ΓENIKA Α. Ιστορικό Η πειρατεία, ως διεθνές έγκληµα µε τη σύγχρονη µορφή του, έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DRONES ΣΤΟΝ ΠΟΛΕ- ΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ]

[Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DRONES ΣΤΟΝ ΠΟΛΕ- ΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ] Μάθημα: Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής καθηγητής: Νικόλαος Τζιφάκης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων Φοιτήτρια: Ράγια Μαρία ΑΜ:3033201200084 Ε εξάμηνο [Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Ως τμήμα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) καλύπτει τις στρατιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευση: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων περιβάλλοντος σε περίπτωση Με αφορµή την κύρωση, µε το Ν 3317/2005 (ΦΕΚ Α 45/23.2.2005), του εύτερου Πρωτοκόλλου του 1999 στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 21 Μαΐου 2014 www.geostrategy.gr Στις 16-05-2014, η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική ιεύθυνση της ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο & Δυνατότητες Διάδοσης και Εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου *

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο & Δυνατότητες Διάδοσης και Εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου * Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο & Δυνατότητες Διάδοσης και Εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου * Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Ανακριτής του Στρατοδικείου Αθηνών * Δημοσιεύθηκε στα Ποινικά Χρονικά ΝΓ (2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2015-16 Ζ εξάµηνο - Χειµερινό -Υποχρεωτικό]. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Διδάσκoντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α.

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* Ι. Δημοσίου δικαίου αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Στο άρθρο 34 Ν. 2859/2000 («Κώδικας Φ.Π.Α.»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Barcelona (Spain) Ηµεροµηνία : 9-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Criminal Justice I :15ήςοµάδα Εισαγγελικών Λειτουργών µε επικεφαλή τον κ. Λ. Πατσαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα