«Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων»"

Transcript

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας «Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων» Δημητριάδης-Γιαννέλης Ι. Κωνσταντίνος Μεταπτυχιακή Μελέτη Επιβλέπων Ν. Λάμπρου, Αν Καθηγητής ΓΠΑ ΑΘΗΝΑ

2 Η ανάθεση της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έγινε με την [13η/ ] απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. «Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων» Δημητριάδης-Γιαννέλης Ι. Κωνσταντίνος Μεταπτυχιακή Μελέτη Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή : Ν. Λάμπρου, Αν Καθηγητής ΓΠΑ Επιβλέπων Ι. Κλώνης, Καθηγητής ΓΠΑ Μέλος Εμ. Φλεμετάκης, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Μέλος 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Ν. Λάμπρου, Αν Καθηγητής ΓΠΑ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ν. Λάμπρου, Αν Καθηγητής ΓΠΑ για την άμεση καθοδήγησή του και για τις χρήσιμες συμβουλές του καθ όλη την διενέργεια των πειραμάτων αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, τον Ι. Κλώνη, Καθηγητή ΓΠΑ και τον Εμ. Φλεμετάκη, Επ. Καθηγητή ΓΠΑ για τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τους. Αφιερώνω την εργασία μου αυτή στην οικογένεια μου που με βοήθησαν και με στήριξαν με το δικό τους, μοναδικό τρόπο και στην ανηψιά μου Βίκη, που είναι μόλις 2,5 χρονών. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη και ο χαρακτηρισμός δύο νέων βακτηριοφάγων (ALMC, CHOED), οι οποίοι μολύνουν το βακτήριο Vibrio anguillarum στέλεχος Pf4. Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε ότι οι βακτηριοφάγοι (ALMC, CHOED) αναστέλλουν την ανάπτυξη του βακτηρίου Vibrio anguillarum στέλεχος Pf4. Η αποτελεσματικότητα των βακτηριοφάγων επηρεάζεται τόσο από την ποσότητα και συγκέντρωση των βακτηριοφάγων που προστίθενται όσο και από το χρονικό σημείο ανάπτυξης στο οποίο προστίθενται στην καλλιέργεια του βακτηρίου. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι και τα δύο βακτήρια, αν και αρνητικά κατά Gram, είναι ευαίσθητα στο ένζυμο λυσοζύμη τύπου C, με την αποτελεσματικότητα της λύσης των κυττάρων να επηρεάζεται από την αρχική συγκέντρωση των βακτηριακών κυττάρων στην αντίδραση λύσης και από την ποσότητα του ενζύμου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι και η συγκέντρωση NaCl αλλά και η τιμή του ph επηρεάζουν την αντίδραση λύσης με τις βέλτιστες τιμές αντίδρασης να είναι 0mM NaCl και ph6,24 και για τα δύο βακτήρια. Επιπλέον μελετήθηκαν τα νουκλεϊκά οξέα των δύο νέων βακτηριοφάγων. Για τον σκοπό αυτό έγινε απομόνωση, πέψη με περιοριστικό ένζυμο, κλωνοποίηση τυχαίων τμημάτων μήκους 2kbp, 3kbp και 4kbp σε πλασμιδιακό φορέα, μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων και απομόνωση των ανασυνδιασμένων πλασμιδιακών φορέων βρέθηκε ότι το γονιδιωματικό υλικό του βακτηριοφάγου CHOED είναι δίκλωνο, δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ μεγέθους τουλάχιστον 22kbp. 4

5 ABSTRACT The aim of this work was the study and characterization of two new bacteriophage (ALMC, CHOED), which infect the bacterium Vibrio anguillarum strain Pf4. In this study, we observed that bacteriophages ALMC and CHOED can inhibit the bacteria host Vibrio anguillarum strain Pf4, with CHOED being more effective. The effectiveness of bacteriophages to inhibit bacteria is influenced by the concentration of the bacteriophage solution being added and the time being added in bacterial culture. We also observed that both bacteria, although Gram negative, are susceptible to the enzyme lysozyme type C. Furthermore, it was observed that the concentration of NaCl and the ph affect the bacterial lysis by enzyme lysozyme, with the optimimal conditions being 0mM NaCl and ph6, 24 for both bacteria. Moreover we studied the nucleic acids of the two new bacteriophages. The whole genome was extracted and digested with restriction enzyme EcoRV. The genome of bacteriophage CHOED is double stranded, deoxyribonucleic acid of at least 22 kbp in length. Random segments of bacteriophage DNA (2kbp, 3kbp and 4kbp length) were cloned in plasmid vectors, transformed in competent cells. 5

6 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΛΥΣΙΝΕΣ ΜΟΥΡΑΜΙΔΑΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΙΡΟΛΥΣΙΝΩΝ ΒΙΡΟΛΥΣΙΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΗΤΙΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΙΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ KVP ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Vibrio anguillarum ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Vibrio parahaemolyticus ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΓΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟ

7 2.3.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΜΕ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗ (PEG) ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ DNA ΣΕ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΠΕΨΗ DNA ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ DNA ΑΠΟ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ DNA ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΤΟΥ DNA ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ DNA ΣΕ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ TOPO CLONING ΚΙΤ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ TOP ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Μελέτη της ανάπτυξης των βακτηρίων και των βακτηριοφάγων μετά την μόλυνση σε αυτά Μελέτη της λύσης των κυττάρων από το ένζυμο λυσοζύμη Απομόνωση DNA βακτηριοφάγου Πέψη με το περιοριστικό ένζυμο EcoRV Ανάκτηση DNA από πήκτωμα αγαρόζης Κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακό φορέα Βιοϋπολογιστική Ανάλυση ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξαιτίας της παγκόσμιας έξαρσης παθογόνων βακτηρίων τα οποία είναι ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά, τα λεγόμενα υπερβακτήρια (superbugs), ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO) προειδοποίησε ότι αυτά τα βακτήρια απειλούν να φέρουν τον κόσμο στην προ-αντιβιοτικών εποχή. Για την διατήρηση λοιπόν της παγκόσμιας υγείας έγιναν παγκοσμίως προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων υποψήφιων αντιβακτηριακών, συμπεριλαμβανομένου των βακτηριοφάγων και των κωδικοποιούμενων από αυτά λυτικών ενζύμων. Οι ιοί των βακτηρίων ή βακτηριοφάγοι θεωρούνται ως η κυρίαρχη ζωή στην βιόσφαιρα, προφανώς πολύ περισσότερα από τα βακτήρια ξενιστές και ως εναλλακτική λύση στα αντιβιοτικά για την θεραπεία βακτηριακών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα και για την μείωση των ζημιών που προκαλούν σε φυτικά και ζωικά προϊόντα. Εξάλλου οι βακτηριοφάγοι παρουσιάζουν ποικιλία πλεονεκτημάτων έναντι των αντιβιοτικών. Η απομόνωσή τους είναι γρήγορη και απλή. Η παραγωγή τους οικονομική. Παρουσιάζουν εξειδίκευση με το βακτήριο ξενιστή ή των αριθμών των βακτηρίων που μολύνουν και δεν επηρεάζουν την φυσιολογική μικροχλωρίδα του περιβάλλοντος όπου μπορούν να εφαρμοστούν. Θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό-αναπαράγονται στο σημείο της μόλυνσης αρκεί το βακτήριο ξενιστής να είναι παρών και μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες (Dorval Courchesne et al. 2009). 1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ Οι βακτηριοφάγοι είναι ιοί, οι οποίοι εξειδικευμένα μολύνουν και λύνουν το βακτήριο ξενιστή. Οι βακτηριοφάγοι και η χρήση αυτών για θεραπεία βακτηριακών ασθενειών, ανακαλύφθηκαν πριν περίπου 100 χρόνια και η ανακάλυψή τους καταλογίζεται στους Frederick Twort, έναν άγγλο βακτηριολόγο, και Felix d Herelle, έναν γαλλοκαναδό μικροβιολόγο. Εντούτοις, ο Twort δεν συνέχισε την έρευνά του και ήταν ο Felix d Herelle αυτός που συνέχισε να δουλέυει με αυτούς του ιούς όπου το 1916 τους ονόμασε βακτηριοφάγους από το αρχαίο ελληνικό «φάγειν» και την λέξη βακτήριο, (Twort, 1915, d'hérelle, 1917) αν και η αντιβακτηριακή τους ιδιότητα είχε αναγνωρισθεί από τους Hankin το 1896 και Gamaleya το

10 Ο Felix d Herelle έκανε πολυάριθμες δοκιμές σε ανθρώπους και ζώα προσπαθώντας να κατανοήσει την φύση και την ικανότητα αυτών των ιών ως θεραπευτικοί παράγοντες (d'hérelle, 1922, 1917) απομόνωσε βακτηριοφάγους από βακτήρια ξενιστές τα οποία προκαλούν ασθένειες όπως: χολέρα, βουβωνική πανώλη και άνθρακα. Οι δημοσιεύσεις αυτές ήταν που βοήθησαν την ίδρυση του διεθνούς ινστιτούτου των βακτηριοφάγων στο Tbilisi, Georgia το Η ανακάλυψη των βακτηριοφάγων συνέβη 20 χρόνια νωρίτερα από την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού, της πενικιλίνης. Μέχρι τότε οι βακτηριοφάγοι χρησιμοποιούταν ως πιθανή θεραπεία για τις βακτηριακές ασθένειες. Οι ανακάλυψη των αντιβιοτικών σε συνδυασμό με ανησυχίες και κλινικές αποτυχίες οδήγησε στην εγκατάλειψη των βακτηριοφάγων ως θεραπεία των ασθενειών στην Αμερική και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Matsuzaki et al. 2005). Οι περισσότερες κλινικές αποτυχίες οφείλονταν: βακτηριοφάγου, 2) 1) κακές στην έλλειψη πειραματικές κατανόησης τεχνικές, 3) της βιολογίας κακής του ποιότητας παρασκευάσματα βακτηριοφάγων και 4) η έλλειψη κατανόησης των βαθύτερων αιτιών της ασθένειας υπό θεραπεία (O Flaherty et al.2009). Παρόλα αυτά, η έρευνα και η θεραπεία με βακτηριοφάγους συνεχίστηκε στην πρώην σοβιετική ένωση και στις χώρες της ανατολικής ευρώπης (Alisky et al. 1998, Weber-Dabrowska et al. 2000). Πρόσφατα, εξαιτίας της παγκόσμιας έξαρσης παθογόνων βακτηρίων τα οποία είναι ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά, τα λεγόμενα υπερβακτήρια (superbugs), το ενδιαφέρον των επιστημόνων έχει επιστέψει στην μελέτη των βακτηριοφάγων για την κατανόησή τους και την χρήση τους ως θεραπευτικών παραγόντων (Matsuzaki et al. 2005). Η θεραπεία με βακτηριοφάγους έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των αντιβιοτικών: 1) είναι αποτελεσματική ενάντια στα υπερβακτήρια (superbugs) λόγω του διαφορετικού μηχανισμού καταπολέμησης των βακτηρίων από τα αντιβιοτικά, 2) παρουσιάζουν εξειδίκευση με το βακτήριο ξενιστή ή των αριθμών των βακτηρίων που μολύνουν και δεν επηρεάζουν την φυσιολογική μικροχλωρίδα του περιβάλλοντος όπου μπορούν να εφαρμοστούν, 3) μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα στην εμφάνιση βακτηρίων ανθεκτικών στους βακτηριοφάγους επειδή η συχνότητα μετάλλαξης των βακτηριοφάγων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των βακτηρίων, 4) το κόστος 10

11 ανάπτυξης ενός συστήματος με βακτηριοφάγους είναι πολύ μικρότερο από αυτό του νέου αντιβιοτικού και 5) οι παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες (Courchesne et al. 2009) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθος του πληθυσμού των βακτηριοφάγων είναι εξαιρετικά υψηλό. Υποστηρίζεται ότι οπουδήποτε βρίσκονται βακτήρια είναι πιθανόν να βρεθούν και βακτηριοφάγοι για κάθε ξενιστή. Έχει αποδειχθεί ότι οι βακτηριοφάγοι είναι πολύ περισσότεροι αριθμητικά από τα βακτήρια, ουσιαστικά σε όλα τα περιβάλλοντα που έχουν μελετηθεί (Ashelford et al. 2003, Furuse et al. 1987, Neve et al. 1994) και υποστηρίζεται ότι είναι η κυρίαρχη μορφή ζωής στην βιόσφαιρα. Μερικά παραδείγματα όπου έχουν απομονωθεί βακτηριοφάγοι είναι χώμα, νερό, απόβλητα, μέρη του σώματος ανθρώπων και ζώων και οι τροφές(ashelford et al. 2003, Merril, 1974, Neve et al. 1994). Εκτιμάται ότι υπάρχουν 1031 βακτηριοφάγοι στη γη και περίπου 5100 έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα (Courchesne et al. 2009). Από αυτούς οι περισσότεροι βρίσκονται στο υδάτινο περιβάλλον, σε επίγεια οικοσυστήματα υπολογίζονται περίπου 107 βακτηριοφάγοι ανά γραμμάριο χώματος και στα απόβλητα ο αριθμός των βακτηριοφάγων κυμαίνεται μεταξύ 108 και 1010/ml (Ashelford et al. 2003, Hendrix 2002, Sharp 2001). Οι βακτηριοφάγοι έχουν εξελιχθεί για να επιβιώνουν σε ακραία περιβάλλοντα και θερμοκρασίες, έως 95οC, και σε χαμηλές τιμές ph έως 1,3 (Marks & Sharp 2000). Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει βακτηριοφάγους ποικίλων σχημάτων, μεγεθών, συμμετρίας του καψιδίου και δομής. Το γονιδίωμά τους μπορεί να είναι DNA ή RNA, μονόκλωνο (ss) ή δίκλωνο (ds). Η ταξινόμηση των βακτηριοφάγων έχει ανατεθεί στην Διεθνή Επιτροπή για την Ταξινόμηση των Ιών (ICTV) η οποία ομαδοποιεί τους βακτηριοφάγους σε 13 διαφορετικές οικογένειες της τάξης Caudovirales (Πίνακας 1). Η ταξινόμηση των βακτηριοφάγων βασίζεται κυρίως στην μορφολογική ανάλυση, στον τύπο του νουκλεϊκού οξέως και στον τύπο του ξενιστή. Ωστόσο, ιδιότητες όπως: φυσικοχημικές, βιολογικές, ποσότητα και μέγεθος πρωτεϊνών, ύπαρξη φακέλου ή λιπιδίου, μεταξύ άλλων προτύπων χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση. 11

12 Πίνακας 1. Ταξινόμηση των βακτηριοφάγων από την Διεθνή Επιτροπή για την Ταξινόμηση των Ιών (ICTV) (Matsuzaki et al. 2005). Υπολογίζεται ότι 96% όλων των βακτηριοφάγων στον κόσμο ανήκουν στη μία από τις τρεις ομάδες των βακτηριοφάγων με ουρά. Αυτές οι τρεις ομάδες διαφέρουν ουσιαστικά στον τύπο της ουράς που κατέχουν, συσταλτή ή όχι και μικρού ή μεγάλου μήκους και είναι οι: Myoviridae με συσταλτή ουρά (KVP20, KVP40, KVP241 και Teven), Siphoviridae με μεγάλη μη συσταλτή ουρά (φmr11 και λ), και Podoviridae με πολύ μικρή ουρά (T7) (Εικόνα 1). Μεταξύ των λιγότερο κοινών ομάδων βακτηριοφάγων, μερικές σχηματίζονται από μόνο ένα στοιχείο, βρίσκονται βακτηριοφάγοι με πολυεδρική κεφαλή, νηματοειδής και με πλειομορφική μορφολογία λόγω ότι δεν παρουσιάζουν καθορισμένο σχήμα (Matsuzaki et al. 2005). Μία άλλη τεχνική για την ταξινόμηση των βακτηριοφάγων βασίζεται στην αλληλούχιση των γονιδιωμάτων τους. Φυλογενετικό δένδρο των βακτηριοφάγων έχει δημιουργηθεί με δεδομένα από πολλά αλληλουχιμένα γονιδιώματα βακτηριοφάγων και το φυλογενετικό δένδρο αυτό ομαδοποιεί τους βακτηριοφάγους σε σχέση με τους κοντινούς συγγενείς αλλά και με όλους τους άλλους βακτηριοφάγους της βάσης δεδομένων (Εικόνα 2). Όλες οι αλληλουχίες γνωστών πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των βακτηριοφάγων, ανεξάρτητα εάν η πρωτεΐνη προέρχεται από έναν κοινό πρόγονο ή προστέθηκε αργότερα με μεταφορά γενετικού υλικού. Οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι συντηρημένες σε όλες τις ομάδες των βακτηριοφάγων, μπορούν να θεωρηθούν ως γενετικοί δείκτες για τις αντίστοιχες ομάδες τους και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση πολλών άγνωστων βακτηριοφάγων στο περιβάλλον και την ενσωμάτωσή τους στο φυλογενετικό δένδρο. 12

13 Ωστόσο, ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων ταξινόμησης, το βασιζόμενο στο γονιδίωμα και η ταξινόμηση του ICTV σύμφωνα με τημ μορφολογία, έχουν ανακαλυφθεί. Για παράδειγμα, ο βακτηριοφάγος φp22 του S.typhimurium της οικογένειας Podoviridae σύμφωνα με το ICTV, έδειξε ομοιότητα σε γονιδιωματικό επίπεδο με τους λ-όμοιους βακτηριοφάγους. Επίσης, ο βακτηριοφάγος φprd1 της οικογένειας Tectiviridae (ICTV) ομαδοποιείται γονιδιωματικά με τους PZA-όμοιους (Rohwer et al. 2002). Εικόνα 1. Βακτηριοφάγοι στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. KVP20, KVP40 και KVP241 είναι βακτηριοφάγοι που μολύνουν είδη του γένους Vibrio και ανήκουν στην οικογένεια Myoviridae. Ο βακτηριοφάγος φmr11 ανήκει στην οικογένεια Siphoviridae (Matsuzaki et al. 2005). 13

14 Εικόνα 2 Φυλογενετικό δένδρο των βακτηριοφάγων βασισμένο σε 105 πλήρως αλληλουχιμένα γονιδιώματα (Rohwer et al. 2002) ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Οι βακτηριοφάγοι όπως και όλοι οι ιοί είναι υποχρεωτικά ενδοπαράσιτα και για να πολλαπλασιαστούν απαιτούν έναν εξειδικευμένο ξενιστή. Έξω από τον ξενιστή, οι βακτηριοφάγοι είναι αδρανής και προστατεύουν το γονιδίωμά τους από φυσικές, χημικές και ενζυμικές καταπονήσεις έως ότου το γονιδίωμάτους εισαχθεί στον κατάλληλο ξενιστή μετά από μόλυνση. Το γενετικό υλικό των βακτηριοφάγων είναι είτε DNA είτε RNA. Η πρόσδεση του βακτηριοφάγου στο βακτήριο ξενιστή γίνεται μέσω της ουράς του ή της άκρης της ουράς η οποία αναγνωρίζει τους απαραίτητους υποδοχείς (υδατάνθρακες, μόρια πρωτεΐνης και λιποπολυσακχαριτών και μαστίγια) οι οποίοι βρίσκονται στην επιφάνεια του βακτηρίου ξενιστή. Οι περισσότεροι βακτηριοφάγοι είναι υψηλά εξειδικευμένοι για τους κατάλληλους υποδοχείς και γι αυτό υπάρχει μικρή ή καθόλου αλληλεπίδραση με υποδοχείς με έστω και μικρές διαφορές στην δομή τους. 14

15 Λυτικός κύκλος ζωής Ο λυτικός κύκλος ζωής ξενικά με την αλληλεπίδραση του βακτηριοφάγου με τους υποδοχείς στην επιφάνεια του βακτηρίου ξενιστή. Μετά την προσρόφηση του βακτηριοφάγου στην επιφάνεια του βακτηρίου ξενιστή, το κυτταρικό τοίχωμα γίνεται διαπερατό, το νουκλεϊκό οξύ μεταφέρεται εντός του κυττάρου ενώ το καψίδιο του βακτηριοφάγου παραμένει εκτός του βακτηριακού κυττάρου. Στο εσωτερικό του ξενιστή συμβαίνουν αρκετά βήματα που περιλαμβάνουν γονιδιακή έκφραση, αντιγραφή του γονιδιώματος του βακτηριοφάγου και μορφογένεση, δηλαδή τον σχηματισμό των καψιδίων και ουρών και το πακετάρισμα των γονιδιωμάτων εντός των καψιδίων (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Ο λυτικός και ο λυσιγενικός κύκλος ζωής των βακτηριοφάγων (Matsuzaki et al. 2005). Οι βακτηριοφάγοι αναπαράγονται πολύ γρήγορα, σχηματίζοντας νέα ιοσωμάτια και ο λυτικός κύκλος τελειώνει με την λύση του βακτηρίου ξενιστή απελευθερώνοντας εκατοντάδες νέους βακτηριοφάγους έτοιμους να προσβάλουν γειτονικά βακτήρια ξενιστές. Η λύση του βακτηρίου ξενιστή πραγματοποιείται με την χρήση δύο πρωτεϊνών, της χολίνης και της ενδολυσίνης ή λυσίνης, οι οποίες κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα του βακτηριοφάγου. Οι λυσίνες υδρολύουν την πεπτιδογλυκάνη του κυτταρικού τοιχώματος. Η πρωτεΐνη χολίνη δημιουργεί μία «τρύπα» στην μεμβράνη του κυττάρου, επιτρέποντας στην λυσίνη να φτάσει στα εξωτερικά στρώματα της πεπτιδογλυκάνης (Matsuzaki et al. 2005). Ο αριθμός των 15

16 νέων βακτηριοφάγων που παράγονται εξαρτάται από το είδος και τις συνθήκες, ωστόσο κάθε βακτηριοφάγος είναι ικανός να παράγει κατά μέσο όρο νέους βακτηριοφάγους σε κάθε κύκλο ζωής (Carlton, 1999). Λυσιγονικός κύκλος ζωής Βακτηριοφάγοι με λυσιγονικό κύκλο ζωής ενσωματώνουν το γονιδίωμά τους στο χρωμόσωμα του βακτηρίου ξενιστή. Η ενσωματωμένη μορφή του βακτηριοφάγου ονομάζεται προφάγος. Με αυτή τη μορφή ο βακτηριοφάγος μπορεί να περνάει από τη μια βακτηριακή γενιά στην άλλη, ώσπου να διεγερθεί από κάποιο παράγοντα, να αποσχιστεί από το βακτηριακό χρωμόσωμα και να αρχίσει ένα λυτικό κύκλο. Οι απόγονοι βακτηριοφάγοι στη συνέχεια ακολουθούν είτε λυτικό είτε λυσιγονικό κύκλο. Όταν ένα βακτηριακό στέλεχος προσβληθεί από βακτηριοφάγο με λυσιγονικό κύκλο ζωής τότε γίνεται ανθεκτικό στην μόλυνση από άλλους βακτηριοφάγους με όμοιο σύστημα μόλυνσης ή ίδια ειδικότητα καταστολής. Μερικοί προφάγοι αναγνωρίζονται ως πλασμίδια τα οποία αντιγράφονται και περνούν στο νέο κύτταρο κατά την αντιγραφή του κυττάρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συγκέντρωση του καταστολέα μειώνεται και ενεργοποιείται η μεταγραφή των γονιδίων που είναι απαραίτητα για το λυτικό μονοπάτι. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείτε ο λυτικός κύκλος ζωής όπου αρχικά σχηματίζονται νέοι βακτηριοφάγοι στο εσωτερικό του βακτηρίου και ακολουθεί λύση του βακτηρίου και απελευθέρωση των νέων βακτηριοφάγων (Matsuzaki et al. 2005). Πρωτεΐνες αντιβιοτικά Μερικοί μικροί βακτηριοφάγοι όπως οι φχ174 και Qβ, οι οποίοι έχουν μονόκλωνο DNA ή RNA, δεν έχουν τα γονίδια για τις πρωτεΐνες χολίνη και λυσίνη για την έξοδό τους από το βακτήριο ξενιστή. Αντί αυτού όμως, παράγουν μια πρωτεΐνη η οποία καταστέλλει τη βιοσύνθεση της μονομερούς μουρεϊνης. Η πρωτεΐνη gpe του βακτηριοφάγου φχ174 καταστέλλει την MraY, η οποία καταλύει τον σχηματισμό της πρόδρομης μουρεϊνης συνδεδεμένης με λιπίδιο, και η πρωτεΐνη gpa2 του βακτηριοφάγου Qβ καταστέλλει την MurA, η οποία καταλύει το πρώτο βήμα του μονοπατιού της σύνθεσης της μουρεϊνης. Η στρατηγική της καταστολής της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται από μικρούς 16

17 βακτηριοφάγους και οι πρωτεΐνες καταστολής που παράγουν είναι γνωστές ως «πρωτεΐνες αντιβιοτικά» (Matsuzaki et al. 2005) ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥΣ Τα βακτήρια μπορούν να γίνουν ανθεκτικά στους βακτηριοφάγους όταν: μία διαταραχή συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του βακτηριοφάγου, μέσω ειδικών μηχανισμών για την προστασία τους από την εισβολή ξένου DNA, γενετική ανταλλαγή με άλλα βακτήρια, απόκτηση ορισμένων πλασμιδίων και ύπαρξη λυσιγονικού βακτηριοφάγου. Διαταραχή κατά την ανάπτυξη του βακτηριοφάγου μπορεί να συμβεί μέσω απώλειας ή αλλαγής μέσω μετάλλαξης των υποδοχέων του ξενιστή στους οποίους ο βακτηριοφάγος προσροφάτε. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ανθεκτικότητα των βακτηρίων στους βακτηριοφάγους που μέχρι πρότινος το προσέβαλαν. Διαταραχή μπορεί επίσης να συμβεί μετά την είσοδο του γονιδιώματος του βακτηριοφάγου στον ξενιστή με την αποδιάταξη του ξένου DNA μέσω των βακτηριακών DNασών σε διαφορετικά στάδια της ενδοκυτταρικής βιοσύνθεσης (αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, ωρίμανση των ιοσωμάτων) και τέλος, εξαιτίας του μπλοκαρίσματος της λύσης του κυττάρου ξενιστή και την απελευθέρωση των βακτηριοφάγων (Krylov, 2001). Η προστασία του βακτηρίου ενάντια στη είσοδο ξένου DNA βασίζεται στην μεθυλίωση του DNA του ξενιστή. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία της γονιδιωματικής αλληλουχίας η οποία θα το προστατεύσει από περιοριστικές ενδονουκλεάσες του βακτηριοφάγου. Η τροποποίηση αυτή προσφέρει την αποδιάταξη όλων των ξένων DNA τα οποία δεν φέρουν το αντίστοιχο μοτίβο μεθυλίωσης. Μερικά τροποποιημένα γονιδιώματα βακτηριοφάγων έχουν την ικανότητα να ξεφεύγουν την αποδιάταξη αυτή και κατά την αντιγραφή τους στην συνέχεια μεθυλιώνονται και παραμένουν μολυσματικά για το βακτήριο (Marks, & Sharp, 2000). Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του βακτηρίου το κατέστησε ανθεκτικό στους βακτηριοφάγους τροποποιώντας του υποδοχείς στου οποίους προσροφάτε ο βακτηριοφάγος. Οι υποδοχείς αυτοί μπορεί να είναι παράγοντες μολυσματικότητας για το βακτήριο και η τροποποίησή τους να οδηγήσει στην μείωση της μολυσματικότητας του βακτηρίου. 17

18 1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Οι αντιβιοτικές ιδιότητες των λυτικών βακτηριοφάγων αξιολογήθηκαν πολύ νωρίς, πριν την εποχή των αντιβιοτικών. Μερικές δυτικές εταιρίες συμπεριλαμβανομένου των γαλλικών Le Laboratoire du Bacteriophage και L Oreal, των γερμανικών Antipiol και την Γερμανική κοινότητα των Βακτηριοφάγων, και των αμερικάνικων εταιριών Eli-Lilly, Swan-Myers of Abbot Laboratories, Squibb and Sons, και η εταιρία Parke & Davis (Pfizer), κατασκεύασαν για εμπορική χρήση πλήθος διαφορετικών σκευασμάτων με βακτηριοφάγους για την θεραπεία μολύνσεων όπως αποστήματα, πληγές, κολπίτιδα και μολύνσεις του άνω αναπνευστικού. Παρά το ότι η θεραπεία με βακτηριοφάγους εγκαταλείφτηκε από τις δυτικές χώρες για χάρη των αντιβιοτικών, συνεχίστηκε να μελετάτε και να χρησιμοποιείτε εκτενώς στις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με σχεδόν καθόλου αναφορές σημαντικών επιπλοκών. Στην Αμερική, αν και δεν υπάρχουν κλινικά αποτελέσματα της χρήσης των βακτηριοφάγων, μερικοί βακτηριοφάγοι χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικές μελέτες. Για παράδειγμα, ο βακτηριοφάγος φx174 χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της χημικής ανοσολογικής λειτουργίας σε ασθενείς με έλλειψη ADA και την ανάλυση των μορίων της κυτταρικής επιφάνειας που σχετίζονται με την ρύθμιση της ανοσοαπόκρισης ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Πολυάριθμες ευρεσιτεχνίες έχουν κατατεθεί με μεθόδους που αφορούν την χρήση βακτηριοφάγων για την θεραπεία και την προφύλαξη βακτηριακών λοιμόξεων. Πολλές από αυτές τις μεθόδους παρέχουν καινοτόμες τεχνολογίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με βακτηριοφάγους. Για παράδειγμα, μια μέθοδος προσφέρει βακτηριοφάγους για την πρόληψη και θεραπεία μολύνσεων από βακτήρια του γένους Bacillus, συμπεριλαμβανομένου του Bacillus anthracis. Μία πρόσφατη ευρεσιτεχνία περιγράφει την θεραπεία της ακμής, η οποία προκαλείτε από το βακτήριο Propionibacterium acnes στο ανθρώπινο δέρμα, χρησιμοποιώντας βακτηριοφάγους που πρσβάλουν το συγκεκριμένο βακτήριο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ένα βακτηριοφάγο ο οποίος δεν μπορεί να εισέλθει στον λυσιγονικό κύκλο ζωής, προσφέροντας ένα πλεονέκτημα διότι ο βακτηριοφάγος δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής στο χρωμόσωμα του βακτηρίου. Μπορεί επίσης να αποφύγει μερικές από τις προαναφερθείσες ανησυχίες όπως η λυσιγονική ανοσία των 18

19 παθογόνων βακτηρίων και η εναλλαγή της παθογένειας του βακτηρίου. Μία άλλη καινοτόμος προσέγγιση στη θεραπεία με βακτηριοφάγους είναι η χρήση βακτηριοφάγων με ελλειπή ή ελαττωματική παραγωγή λυσίνης, η οποίοι μπορούν να δημιουργηθούν μέσω στοχευμένης μετάλλαξης ή με επιλογή από βακτηριοφάγους που έχουν μειωμένα επίπεδα λύσης. Χωρίς ένα λειτουργικό λυτικό ένζυμο, οι βακτηριοφάγοι μπορούν να μολύνουν και να σκοτώσουν τα βακτηριακά κύτταρα χωρίς την λύση των κυττάρων, με αποτέλεσμα νεκρά αλλά άθικτα βακτηριακά κύτταρα. Κατά συνέπεια, τα υλικά των νεκρών κυττάρων (π.χ ενδοτοξίνες) δεν απελευθερώνονται και έτσι η θεραπεία με βακτηριοφάγους παρουσιάζει μειωμένη τοξικότητα. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι βακτηριοφάγοι δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν αν δεν υπάρχει λύση του βακτηριακού κυττάρου. Επιπλέον, μεγαλύτερη δόση με βακτηριοφάγους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την μόλυνση όλων των βακτηριακών κυττάρων σε αντίθεση με θεραπείες που χρησιμοποιούν βακτηριοφάγους με την ικανότητα του αυτό-πολλαπλασιασμού ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ακραία ειδικότητα των βακτηριοφάγων τους καθιστά ιδανικούς υποψήφιους για εφαρμογές που στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διεργασίας, καθώς οι βακτηριοφάγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βιολογική καταπολέμηση των βακτηρίων χωρίς να αλληλεπιδρούν με την φυσική μικροχλωρίδα ή τις καλλιέργειες στα προϊόντα ζύμωσης. Ένα άλλο πλεονέκτημα της απολύμανσης με βακτηριοφάγους είναι ότι οι βακτηριοφάγοι είναι μη τοξικοί και δεν μεταβάλλουν το χρώμα, την υφή ή την γεύση των τροφίμων που πρόκειται να εφαρμοστούν. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή των βακτηριοφάγων στα τρόφιμα θεωρείται περισσότερο εφικτή από τους οργανισμούς τροφίμων Ευρώπης και Αμερικής διότι έχουν λιγότερο αυστηρούς κανόνες για την απολύμανση τροφίμων σε αντίθεση με τους θεραπευτικούς παράγοντες για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην Αμερική έχει εγκριθεί η χρήση βακτηριοφάγων για την απολύμανση έτοιμου προς κατανάλωση κρέατος, το προϊόν αυτό αποτελείται από έξι βακτηριοφάγους για την εξάλειψη του στελέχους L. Monocytogenes. 19

20 1.2.3 ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Οι βακτηριοφάγοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ισχυρά εργαλεία για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων στα τρόφιμα και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η παρουσία E. coli μπορεί να ανιχνευθεί με χρήση ενός παρασκευάσματος βακτηριοφάγων του E. coli στα τρόφιμα επιτρέποντας τους βακτηριοφάγους να προσδεθούν στην επιφάνεια του βακτηρίου. Στην συνέχεια, οι προσροφημένοι βακτηριοφάγοι μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα με την χρήση χρωματογραφίας (HPLC). Μία βελτιωμένη τεχνική για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων έχει δημιουργηθεί, η οποία περιλαμβάνει την χρήση επιλεκτικών βακτηριοφάγων οι οποίοι έχουν σημανθεί με έναν φθορίζον ή μαγνητικό δείκτη. Η ανίχνευση των παθογόνων βακτηρίων γίνεται με την χρήση της τεχνικής ELISA, με την εκπομπή ενός ορατού σήματος. Πολλές άλλες μέθοδοι για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων έχουν προταθεί (Courchesne et al. 2009) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Εκτός από τα παθογόνα που προσβάλουν τον άνθρωπο, η χρήση βακτηριοφάγων ως θεραπεία βακτηριακών μολύνσεων σε ζώα είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας έρευνας των βακτηριοφάγων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ομάδα των Smith και Huggins, οι οποίοι επιτυχώς χρησιμοποίησαν βακτηριοφάγους για την πρόληψη μόλυνσης από το βακτήριο E. coli σε μόσχους, χοίρους και αρνιά. Πιο πρόσφατα, έχει αναφερθεί η χρήση βακτηριοφάγων για τον έλεγχο του αριθμού του βακτηρίου E. coli Ο157:H7 στα πρόβατα και στα βοοειδή. Επίσης προσπάθειες έγινα για την θεραπεία της μαστίτιδας στα βοοειδή που προκαλείται από το βακτήριο S. aureus από τους Gill et al. (2006). Επίσης, ερευνήθηκε η θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλείται από το βακτήριο E. coli σε κοτόπουλα από τους Huff et al. (2002). Η χρήση βακτηριοφάγων για την θεραπεία παθογόνων βακτηρίων των ψαριών έχει επίσης μελετηθεί. Βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τις υδατοκαλλιέργειες (Nakai & Park, 2002). Για παράδειγμα, η χρήση βακτηριοφάγων για την θεραπεία της ασθένειας που προκαλείται από το βακτήριο Lactobacillus garvieae στα κίτρινα ψάρια έχει μελετηθεί. Επίσης έχει μελετηθεί η χρήση βακτηριοφάγων για το μολυσματικό θανατηφόρο βακτήριο των ψαριών Vibrio Parahemolyticus το οποίο προκαλεί την ασθένεια βιμπρίωση (Pereira et al. 2011). 20

21 1.2.5 ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ Απολύμανση των ιατρικών εργαλείων και συσκευών αποτελεί μία άλλη πρακτική χρήση των βακτηριοφάγων. Οι βακτηριοφάγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστείρωση των ιατρικών εργαλείων με την πρόληψη και μείωση της αποίκισης των βακτηρίων σε αυτές τις επιφάνειες καταστρέφοντας βακτηριακά φιλμ, τα οποία είναι υπεύθυνα για μολύνσης που προέρχονται από μη αποστειρωμένα σωστά ιατρικά εργαλεία. Μία άλλη πιθανί χρήση των βακτηριοφάγων είναι η χρησιμοποίησή τους ως μηχανισμοί παράδοσης φαρμάκων. Για παράδειγμα, μία τεχνική προσφέρει την χρήση των βακτηριοφάγων συζευγμένα, μέσω ενός συνδέτη ή απευθείας, με ένα φάρμακο έτσι ώστε το φάρμακο να βρίσκεται συνδεδεμένο στην εξωτερική επιφάνεια του βακτηριοφάγου, επιτρέποντας το φάρμακο να παραδοθεί εξειδικευμένα στον στόχο (Courchesne et al. 2009). 1.3 ΛΥΣΙΝΕΣ Οι «βιρολυσίνες» είναι λυτικά ένζυμα, τα οποία κωδικοποιούνται από τους βακτηριοφάγους (λυσίνες ή ενδολυσίνες), και παράγονται από μολυσμένα βακτήρια με βακτηριοφάγο στο τελικό στάδιο του λυτικού κύκλου ζωής. Προκαλούν την λύση του βακτηριακού κυττάρου αποικοδομώντας την πεπτιδογλυκάνη του κυτταρικού τοιχώματος του βακτηρίου ξενιστή με σκοπό την απελευθέρωση των νέων βακτηριοφάγων από το προσβεβλημένο βακτήριο. Οι πρώτες βιρολυσίνες αναγνωρίστηκαν το 1950, ωστόσο, είχε αναφερθεί ότι είναι δραστικές έναντι νεκρών αλλά όχι ζωντανών κυττάρων. Στην συνέχεια, μία δεύτερη βιρολυσίνη PAL αναγνωρίστηκε το 1970, η οποία λύνει νεκρά αλλά και ζωντανά κύτταρα S. Aureus. Επιπλέον, βιρολυσίνες από βακτηριοφάγους που πρσβάλουν το γένος Staphylococcus Twort, 87, Phi11 και 80, όπως επίσης και των βακτηριοφάγων του Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes και Clostridium tyrobutyricum, αναγνωρίστηκαν την δεκαετία του 90. Οι βιρολυσίνες αποτελούνται από δύο δομικές περιοχές, μία περιοχή του C τελικού άκρου η οποία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση της ουσίας στο κυτταρικό τοίχωμα στην οποία θα προσδεθεί και μία ή δύο περιοχές του Ν τελικού άκρου η οποία προσδίδει την ικανότητα κατάλυσης της ουσίας στο κυτταρικό τοίχωμα. Η καταλυτική περιοχή εκφράζει μία από τους πέντε κύριους τύπους λυτικής δράσης: Ν- 21

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ H ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ IΩΝ ΙΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Είναι ΔΟΜΕΣ στο όριο μεταξύ ζωντανού και μη ζωντανού. Χρησιμοποιούμε τον όρο ενεργοί-μη ενεργοί παρά ζωντανοί-νεκροί Δεν έχουν κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA Αναπτύχθηκε λόγω της ανακάλυψης: i. Περιοριστικών ενδονουκλεασών ii. Ειδικών φορέων DNA Έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. δ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 1. Τι ονομάζεται ανασυνδυασμένο DNA και τι τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Ποιά η σημασία της.

Κεφ.3. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 1. Τι ονομάζεται ανασυνδυασμένο DNA και τι τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Ποιά η σημασία της. 1 Κεφ.3. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA 1. Τι ονομάζεται ανασυνδυασμένο DNA και τι τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Ποιά η σημασία της. Ανασυνδυασμένο DNA: είναι αυτό που προκύπτει από την συνένωση 2 τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Φώτης Καρβέλης Ιστορική αναδρομή Ανακάλυψη του DNA Μελέτη αντιγραφής Απομόνωση ενζύμων Μελέτη της δράσης τους Αποκάλυψη των περιοριστικών ενδονουκλεασών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2. ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το πριμόσωμα) Α2. γ (οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες κάθε γονιδίου) Α3. α (μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ στο ριβόσωμα) Α4. β (αποδιάταξη των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας

Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 2 Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 1 2 3 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 4 5 6 ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία. Θετικής Κατεύθυνσης

Βιολογία. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 4ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΟΥ DNA Γενετική Μηχανική 3 Είναι ο κλάδος της Βιολογίας που περιλαμβάνει τις τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.Τα παρακάτω στοιχεία να μπουν στην κατάλληλη στήλη ( ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚεφάΠαιο 4 ΤεχνοΠογία ίου ανασυνουασμένου DNA

ΚεφάΠαιο 4 ΤεχνοΠογία ίου ανασυνουασμένου DNA ΚεφάΠαιο 4 ΤεχνοΠογία ίου ανασυνουασμένου DNA 1. Γιατί οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και οι φορείς κλωνοποίησης είναι απαραίτητα εργαλεία για τη Γενετική Μηχανική; Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 11 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας το DNA που ήταν τόσο δύσκολο να µελετηθεί έγινε «παιχνίδι» στα ανθρώπινα χέρια

Με την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας το DNA που ήταν τόσο δύσκολο να µελετηθεί έγινε «παιχνίδι» στα ανθρώπινα χέρια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA έδωσε στον άνθρωπο την ικανότητα όχι µόνο να ερευνά αλλά και να τροποποιεί το γενετικό υλικό των οργανισµών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1,2,4,9 ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Εξεταζόμενο μάθημα. Συκούδη Κωνσταντίνα. Διδάσκων/επιβλέπων καθηγήτρια

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1,2,4,9 ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Εξεταζόμενο μάθημα. Συκούδη Κωνσταντίνα. Διδάσκων/επιβλέπων καθηγήτρια EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1,2,4,9 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εξεταζόμενο μάθημα Συκούδη Κωνσταντίνα Διδάσκων/επιβλέπων καθηγήτρια 3:00 ώρες Διάρκεια εξέτασης Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΙΑΤΡ ΓΘΕΤ 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2016 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΙΑΤΡ ΓΘΕΤ 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2016 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΙΑΤΡ ΓΘΕΤ 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2016 ΘΕΜΑ Α 1. α 2. δ 3. γ 4. δ 5. γ. ΘΕΜΑ Β 1. Τα αντισώματα αποτελούν το πιο αποτελεσματικό φυσικό φάρμακο για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. 1 - Γ 2 - Β 3-4 - Γ 5 - Β. 1 - Σ 2 - Λ 3 - Λ 4 - Λ 5 - Σ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης δεν περιλαμβάνει α. το mrna β. τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μεταφορά γενετικού υλικού στους προκαρυωτικούς οργανισμούς) Μαντώ Κυριακού 2015 Γενετικό υλικό των βακτηρίων Αποτελείται από ένα μόριο DNA σε υπερελιγμένη μορφή και τα άκρα του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 123 124 σχολ. βιβλίου: «Η διαδικασία που ακολουθείται παράγουν το ένζυμο ADA». Β2. Σελ. 133 σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2003 ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ÈÅÌÁÔÁ 2003 ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1.β 2.δ 3.γ Β. 1. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) Γ. 2. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) 3. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) 4. ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες) 5. ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες) ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) Ι) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει : Να γνωρίζουν ποιο μόριο είναι ο φορέας της γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟΥ DNA ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Τεχνολογία ανασυνδυαζόμενου DNA ή Γενετική Μηχανική Κατασκευή τεχνητών μορίων DNA (ανασυνδυασμένο DNA) Τροποποίηση γονιδιωμάτων Μεταφορά γονιδίου/ων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ.

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. 1 ο #Κεφάλαιο# ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. Παραλλαγή:#δίνονται##τα#παρακάτω#διαγράμματα#που#απεικονίζουν# τη#ραδιενέργεια#στο#εσωτερικό#των#βακτηρίων,#μετά#τη#μόλυνση#με#

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Δεοξυριβονουκλεοτίδια

Διαβάστε περισσότερα

B.3 Σχολικό βιβλίο, σελίδες : «Θεραπευτικά. χημειοθεραπείας.»

B.3 Σχολικό βιβλίο, σελίδες : «Θεραπευτικά. χημειοθεραπείας.» 23 Ιουνίου 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 β Α.4 δ Α.5 α ΘΕΜΑ Β B.1 Σχολικό βιβλίο, σελίδα 34: «Η αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1. Α. 2. Β. 3. Α. 4. Β. 5. Δ. ΘΕΜΑ Β I. Βιβλίο σελ. 15 17 (ή 19 21 στη νέα έκδοση) .

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Πείραμα Griffith (1928) o O Griffith ήταν Βρετανός βακτηριολόγος του οποίου το ερευνητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ( )

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ( ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (8-4-2012) ΘΕΜΑ 1: Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: (Μονάδες 25) 1. Ο πυρετός: α. Δημιουργείται σε περίπτωση τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Γ 3 Α 4 Β 5 Α 6 Α 7 Γ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Γ 3 Α 4 Β 5 Α 6 Α 7 Γ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o 1 Β 2 3 Γ 4 5 Β. ΘΕΜΑ 2 o ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό ως προς τη θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά

Διαβάστε περισσότερα

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση Κεφάλαιο 19 (+ κεφάλαιο 15 Hartwell) Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. igenetics 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/12 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Αθήνα, 27/05/2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Η Επιτροπή Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1 γ 2 δ 3 β 4 α 5 γ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Μονάδες 25 (5Χ5) Α. ιαγονιδιακά ζώα ονοµάζονται εκείνα στα οποία το γενετικό τους υλικό έχει τροποποιηθεί µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο 1. δ 2. δ 3. δ 4. β 5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο 1. δ 2. δ 3. δ 4. β 5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο 1. δ 2. δ 3. δ 4. β 5. δ ΖΗΤΗΜΑ 2 Ο 1. Σχολ. βιβλ. σελ. 41-42 : «Η ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων στα ευκαρυωτικά κύτταρα.µπορεί να υποστεί τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Δεοξυριβονουκλεοτίδια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ Έπιλογή με βάση: ΔΕΙΚΤΕΣ Φαινοτυπικοί δείκτες Γενετικοί δείκτες Μοριακοί δείκτες (Πρωτεϊνικοί &

Διαβάστε περισσότερα

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζήτημα 1ο 1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις ασθένειες που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ατόμων σε όλο τον κόσμο. Οι διαβητικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (M.Sc, Ph.D) Επιδημίες μολυσματικών ασθενειών συχνά οφείλονται σε έκθεση σε μία κοινή πηγή ενός αιτιολογικού παράγοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o ΘΕΜΑ 1 o Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών»; Β. Σε ένα βακτήριο εισάγεται με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm)

Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm) Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm) Πού και πώς ζουν 1. στο φυσικό περιβάλλον (νιτροποιητικά βακτήρια)

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία προσανατολισμού

Βιολογία προσανατολισμού Βιολογία προσανατολισμού Α. 1. β. 2. γ. 3. γ. 4. α. 5. δ. ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131 «Το βακτήριο... στο σώμα των φυτών.» Β2.1 Ε, 2 Δ, 3 Α, 4 Β Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 108 «Η θερμοκρασία..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. α Α4. γ Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1.

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. δ 2. β 3. γ 4. γ 5. β Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Στην τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. & Group µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

σύγχρονο προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. & Group µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 27 Μαΐου 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (Νέο & Παλιό Σύστημα) ΘΕΜΑ Γ Γ.1 Ο χαρακτήρας της ομάδας αίματος στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2013-2014 ΓΕ.Λ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ταξίδι στο χρόνο 1869 Απομονώνεται DNA από τον κυτταρικό πυρήνα 1903 Αποδεικνύεται ότι τα χρωμοσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. 2 Ιδιοστατικά γονίδια Ρυθμιζόμενα γονίδια

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

B4-Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 4: Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

B4-Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 4: Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA A) Ερωτήσεις με πολλές πιθανές απαντήσεις Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή φράση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση, αν υπάρχει. 1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ1. Το γνώρισμα για το μέγεθος των φτερών ελέγχεται από αυτοσωμικό γονίδιο.

Γ1. Το γνώρισμα για το μέγεθος των φτερών ελέγχεται από αυτοσωμικό γονίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1.γ Α2.β Α3.α Α4.δ Α5.α ΘΕΜΑ Β Β1. Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1990 σε ένα κορίτσι που έπασχε από έλλειψη της απαμινάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους. Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA.

Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους. Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. 1 -Ρυθμιζόμενα, ιδιοστατικά γονίδια και γονίδια κυτταρικής οικονομίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ. ΑΡΧΕΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΜΑΘΗΜΑ 3ο)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ. ΑΡΧΕΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΜΑΘΗΜΑ 3ο) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΑΡΧΕΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΜΑΘΗΜΑ 3ο) 1 ΦΟΡΕΙΣ πλασµίδια βακτηρίων βακτηριοφάγοι ιοί συνδυασµός πλασµιδίου βακτηριοφάγου (κοσµίδια) 2 ΦΟΡΕΙΣ Βακτηριοφάγοι Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα omnis cellula e cellula

Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα omnis cellula e cellula ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Matthias Schleiden - Rudolf Schwann : Κυτταρική Θεωρία (1838) Walter Flemming: Κυτταρική διαίρεση (1882) Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα omnis cellula e cellula ΟΙ ΙΟΙ καψομερή

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 24 Μαΐου 2013. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 24 Μαΐου 2013. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 24 Μαΐου 2013 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. Βασική μονάδα οργάνωσης αποτελεί το Γ. νουκλεόσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται α. μικροέγχυση β. μετασχηματισμός γ. εμβολιασμός δ. κλωνοποίηση.

Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται α. μικροέγχυση β. μετασχηματισμός γ. εμβολιασμός δ. κλωνοποίηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα