Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων"

Transcript

1 Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing

2 Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια θέρµανση κτιρίων µε κατανάλωση βιοµάζας σε αποµονωµένους/κεντρικούς λέβητες θέρµανση θερµοκηπίων παραγωγή θερµότητας για ξήρανση σε εκκοκκιστήρια βαµβακιού παραγωγή ενέργειας σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες

3 Εµπόδια για την αξιοποίηση στερεών βιοκαυσίµων στην Eλλάδα Πρώτη ύλη: ιαθεσιµότητα, Εποχικότητα Logistics: Συλλογή, Αποθήκευση/διαχείριση Τεχνικά: Ωριµότητα των τεχνολογιών µετατροπής Ο ρόλος των ανόργανων υπολειµµάτων (πχ τήξη της στάχτης) Οικονοµικά: Αρχικό κεφάλαιο Aπουσία µηχανισµών venture-capital Οι επιτυχείς επιδεικτικές εφαρµογές βιοκαυσίµων αποτελούν κρίσιµο παράγοντα

4 Ελληνική αγορά συσσωµατωµάτων Παραγωγοί Παραγωγοί πρώτης πρώτης ύλης ύλης Κατασκευαστές Κατασκευαστές καυστήρων καυστήρων συσσωµατωµάτων συσσωµατωµάτων (pellets) (pellets) & & παρεµφερούς παρεµφερούς εξοπλισµού εξοπλισµού Παραγωγοί Παραγωγοί συσσωµατωµάτων συσσωµατωµάτων ξύλου ξύλου & & αγρο-συσσωµατωµάτων αγρο-συσσωµατωµάτων ιανοµείςσυσσωµατωµάτων (pellets) ιανοµείςσυσσωµατωµάτων (pellets) Καταναλωτές Καταναλωτές Καταναλωτές Μικρής κλίµακας Νοικοκυριά ηµόσια & Εµπορικά κτίρια Μικρά συστήµατα τηλεθέρµανσης Καταναλωτές Μεγάλης κλίµακας Μονάδες τηλεθέρµανσης Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού- Θερµότητας (ΣΗΘ)

5 Προβλήµατα για την ευρεία αξιοποίηση των συσσωµατωµάτων Η εθνική πολιτική προτιµά ΑΠΕ-προς-ηλεκτρισµό (Οδηγία) Το 40% του πληθυσµού βρίσκεται στην Αττική Η απουσία οργανωµένης αγοράς για τη βιοµάζα και τους παράγοντες της αγοράς Καθυστέρηση για να πεισθεί και να ενδιαφερθεί το κοινό Μη επίσηµη προώθηση από την πολιτεία Ασθενή γνώση για τους παράγοντες της αγοράς Νοµοθετικοί περιορισµοί στη χρήση βιοµάζας

6 Τάσεις στην παραγωγή συσσωµατωµάτων Ηχώραµας υστερεί σηµαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Τα αγρο-συσσωµατώµατα (agri-pellets) φαίνονται ένας βιώσιµος δρόµος Απαιτείται πολιτική υποστήριξη Απαιτείται τεχνολογική καινοτοµία για τη µείωση της τιµής προµήθειας του εξοπλισµού Η υψηλή αξιοποίηση παραδοσιακών βιοκαυσίµων (καυσόξυλα) αποτελεί σηµαντική ευκαιρία-παράδειγµα µεγάλης αποδοχής στερεού βιοκαυσίµου για χρήση σε κατοικίες ή δηµόσια κτίρια

7 Αγρο-συσσωµατώµατα (agri-pellets) - Ζητήµατα παραγωγής και καύσης Τεχνικά εµπόδια παραγωγής αγρο-συσσωµατωµάτων Το άχυρο µπορεί να συµπιεστεί χωρίς σηµαντική δυσκολία και µε χαµηλότερη συνολική ενεργειακή ανάγκη για τη διαδικασία συσσωµάτωσης (παράκαµψη σταδίου ξήρανσης), παρουσιάζει υψηλότερη λειαντική δύναµη (Si) προκαλώντας αυξανόµενη καταπόνηση της µήτρας και των κυλίνδρων, υψηλότερο εύθρυπτο και ελαφρώς χαµηλότερο ενεργειακό περιεχόµενο. Τεχνικά προβλήµατα καύσης αγρo-συσσωµατωµάτων Η καύση αγρο-συσσωµατωµάτων προκαλεί σηµαντικά εµπόδια σχετικά µε τιςεκποµπές (σκόνη, αέρια και αεροζόλ), σχηµατισµό ιζήµατος (υπολείµµατα, λέρωµα, κλπ), οξείδωση και µετηνπαραγόµενη τέφρα, δηλαδή του όγκου που παράγεται και της ποιότητας. Όλα αυτά τα προβλήµατα όχι µόνο εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του καυσίµου, αλλά και το σχεδιασµό του εξοπλισµού καύσης και του τρόπου χρήσης. Αντιµετώπιση µε µια σειρά τεχνικών, όπως γεωργικές πρακτικές (έκπλυση του άχυρου στον αγρό), στις διαδικασίες κυκλοφορίας αέρα και το καθαρισµό των απαερίων καθώς και µε βελτιώσεις στο στάδιο προετοιµασίας του καυσίµου, µε την προσθήκη µερικών συγκεκριµένων βελτιωτικών (π.χ. καολίνης) ήτηµίξη µε πριονίδι για να παρουσιάσουν τελικά χαρακτηριστικά καταλληλότερα στη καύση και παραγωγή τέφρας.

8 Κρίσιµες παράµετροι Απουσιάζει οργανωµένη πρακτική για τη διαχείριση των υπολειµµάτων αγρών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας. Συνήθης πρακτική η καύση επιτόπου (αέρια ρύπανση, κίνδυνος πυρκαγιάς) Υπάρχει χαµηλή γνώση από τους αγρότες για την εναλλακτική αξιοποίηση υπολειµµάτων και µικρό ενδιαφέρον για ενεργειακές εφαρµογές Ησηµερινή µη ενεργειακή χρήση των υπολειµµάτων Αν και οι περισσότεροι καλλιεργητές ενδιαφέρονται για εναλλακτικές χρήσεις σε αγροτικά παραπροϊόντα, έχουν µικρή πρόσβαση σε πληροφορία που θα τους οδηγήσουν σε καλύτερες πρακτικές και οικονοµική απόδοση Υπάρχει πρόβληµα στη συλλογή δεδοµένων σε αγροτικά υπολείµµατα. εν υπάρχει επίσηµη εθνικήβάσηδεδοµένων

9 Προβλήµατα για τη συλλογή της πρώτης ύλης Απουσία οργανωµένου δικτύου για τη συλλογή ή υπολειµµάτων από κλάδεµα και αγροτικές δραστηριότητες διάθεση Αυξοµειώσεις στην παραγωγή αγροτικών υπολειµµάτων Ανεπαρκής γνώση νοµοθετικών κανονισµών Η ενεργειακή (αδράνεια) αξιοποίηση συγκρούεται µε συνήθεις πρακτικές Αυξοµειώσεις στις τιµές των υπολειµµάτων ανάλογα µε την περιοχή, τον όγκο παραγωγής και τις κλιµατικές συνθήκες

10 Προβλήµατα για την παραγωγή συσσωµατωµάτων (pellets) εν υπάρχουν δεδοµένα για την παραγωγή συσσωµατωµάτων στην Ελλάδα αν και ατοµικές προσπάθειες είναι παρούσες Απουσία τυποποίησης στην παραγωγή συσσωµατωµάτων Η παραγωγή chips είναι φθηνότερη και εύκολη από τα συσσωµατώµατα εν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία Υψηλά κόστη παραγωγής Μη σταθερή ποιότητα της πρώτης ύλης (συνήθως)

11 Άλλες παράµετροι στην αξιοποίηση των συσσωµατωµάτων 1/2 Απουσία πρότυπων και κανονισµών για την παραγωγή συσσωµατωµάτων ή για τη βιοµάζα εν γένει Υπάρχοντα απαρχαιωµένα θεσµικά εµπόδια εµποδίζουν την αξιοποίηση της βιοµάζα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κυρίως για µέτρα ελέγχου της αέριας ρύπανσης Τα συσσωµατώµατα θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν συµπληρωµατικά µε τα υπάρχοντα βιοκαύσιµα (πυρήνες ροδάκινων, ελαιοπυρήνες κλπ) Τα συσσωµατώµατα θα µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών σε περιόδους έλλειψης Τα πρότυπα χαρακτηριστικά των συσσωµατωµάτων (διαστάσεις, ενεργειακό περιεχόµενο, % υγρασία κλπ) θα επηρεάσουν θετικά τις προτιµήσεις των χρηστών

12 Άλλες παράµετροι στην αξιοποίηση των συσσωµατωµάτων 2/2 Οι όχι υψηλές απαιτήσεις για αποθήκευση/µεταφορά Ανταγωνιστικό κόστος Ελάχιστες απαιτήσεις µετατροπής σε υπάρχοντες λέβητες στερεών καυσίµων και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα αποµάκρυνσης στάχτης Ανάπτυξη αξιόπιστου δικτύου για τη συλλογή απορριµµάτων, την παραγωγή / εφοδιασµό συσσωµατωµάτων Καµπάνια πληροφόρησης σε µη αστικές περιοχές και σε τοπικό επίπεδο

13 Στρατηγικός σχεδιασµός για την Ελληνική αγορά Ηεµπειρία µέχρι τώρα από την ανάπτυξη µιας αγοράς για συστήµατα θέρµανσης συσσωµατωµάτων στην ΕΕ, όπως την Αυστρία, Γερµανία, ΣουηδίακαιπιοπρόσφαταστοΗΒ, έχει δείξει ότι διάφορα ζητήµατα πρέπει να σχεδιαστούν και να αρχίσουν όλα συγχρόνως: Κατασκευαστές-προµηθευτές λεβήτων συσσωµατωµάτων, παραγωγοί συσσωµατωµάτων, εγκαταστάτες υδραυλικοί, προµηθευτές συσσωµατωµάτων και ιδιοκτήτες. Η στρατηγική για την καθιέρωση µιας αγοράς συσσωµατωµάτων σε άλλες χώρες είναι βασισµένη σε µια "στρατηγική νησίδας". Η στρατηγική νησίδας είναι βασισµένη στην ταυτόχρονη καθιέρωση: τοπικής προµήθειας συσσωµατωµάτων διαθεσιµότητας υψηλής ποιότητας συστηµάτων θέρµανσης µε συσσωµατώµατα διαθεσιµότητας εκπαιδευµένων µηχανικών και εγκαταστατών, και όλοι µέσα σε µια ακτίνα 50 χλµ ή 1 ώρας

14 Τι πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη τηςελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων 1. Άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων. 2. Στοχοθέτηση µε σαφή χρονοδιαγράµµατα. 3. Θέσπιση προδιαγραφών. 4. Παροχή κινήτρων (µε τηµορφή φοροαπαλλαγών, επιδοτήσεων, υποχρέωσης χρήσης συστηµάτων βιοµάζας σε δηµόσια κτίρια, κ.λπ). 5. Εκπαίδευση θερµοϋδραυλικών και µηχανικών.

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Κεφάλαιο 01-01 σελ. 1 01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία εφαρμογών όπως η θέρμανση, η μαγειρική,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Νομό Σερρών Υποβληθείσα στον Καθηγητή Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Mία μορφή βιοκαυσίμων με ευρεία διαδεδομένη

Mία μορφή βιοκαυσίμων με ευρεία διαδεδομένη Wood pellets η εναλλακτική πηγή ενέργειας Των Δρ. Γεώργιου Νταλού, Μάριου Τρίγκα, Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου και Αδαμάντιου Σιδερά Τα τελευταία χρόνια η χρήση των wood pellets γίνεται όλο και πιο συχνή, ως

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα