ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ"

Transcript

1 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Συγγραφική Οµάδα: Καλογεροπούλου Μαρία, Ph.D. Σιάχου Ευαγγελία Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Ο.Π.Α. κου Αντώνη Ιωαννίδη Αθήνα, 2012

2 ιδακτικοί στόχοι: Αποσαφήνιση της έννοιας της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων Περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης των διαφόρων τύπων θερµοκοιτίδας. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων. Προσδιορισµός σκοπού και στόχων λειτουργίας και οργάνωσης θερµοκοιτίδας ως δίκτυο. Ανάλυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων έναντι ανταγωνιστικών µηχανισµών και περιγραφή πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. Καθορισµός των διαφορετικών ειδών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και κατηγοριοποίησή τους βάσει του φορέα λειτουργίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των κρατικών µη κερδοσκοπικών και των ιδιωτικών κερδοσκοπικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και προσδιορισµός των επιµέρους κατηγοριών τους. Ανάλυση της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ως σύστηµα (προσδιορισµός των εισροών, διαδικασιών, εκροών και αποτελεσµάτων της) και περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς της. Περιγραφή του µοντέλου λειτουργίας της θερµοκοιτίδας και ανάλυση των λειτουργιών της διαδικασίας επώασης καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει. Ανάλυση χαρακτηριστικών γυναικείας επιχειρηµατικότητας και περιγραφή διαδικασίας ανάπτυξης γυναικείας επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων.

3 Λέξεις-κλειδιά: θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων, επιχείρηση-ένοικος, ανάπτυξη, ανακάλυψη ταλέντων, επώαση, µεσολάβηση, δικτύωση, αποφοίτηση, καθοδήγηση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση, καινοτοµία, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, κριτήρια αξιολόγησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, γυναικεία επιχειρηµατικότητα, επιχειρηµατική ευκαιρία. 3

4 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ιδακτικοί Στόχοι Λέξεις-κλειδιά 1. Εισαγωγή 2. Ο Ορισµός και η Εξέλιξη των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 3. Τα Χαρακτηριστικά των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 4. Οι Στόχοι των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 5. Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 6. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και ηµόσιος Τοµέας 6.1 Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα-Κρατικές Θερµοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας (Business Innovation Centers) 6.2 Θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε Πανεπιστήµια (University Business Incubators) 7. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Ιδιωτικός Τοµέας 7.1 Ιδιωτικές Θερµοκοιτίδες Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα-Ανεξάρτητες Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Independent Business Incubators) 7.2 Ενδο-εταιρικές Θερµοκοιτίδες (Corporate Business Incubators) 7.3 Εικονικές Θερµοκοιτίδες (Virtual Incubators) 8. Οι Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων ως Σύστηµα 9. Το Μοντέλο Λειτουργίας των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 9.1 Η Φάση της Επιλογής των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.2 Η Φάση της Στήριξης των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.3 Η Φάση της Μεσολάβησης και ικτύωσης των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.4 Η Φάση της Αποφοίτησης των Επιχειρήσεων-ενοίκων από τη Θερµοκοιτίδα 10. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα Περίληψη Ερωτήσεις προς συζήτηση Βιβλιογραφία Πρόσθετη Βιβλιογραφία Κατάσταση Πινάκων και Σχηµάτων 4

5 1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και η περιγραφή του ρόλου τους στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός, ο οποίος επιταχύνει και συστηµατοποιεί τη δηµιουργία επιτυχηµένων επιχειρήσεων, µέσω µιας παρεµβατικής διαδικασίας δηµιουργίας αξίας και της παροχής υποστηρικτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών που διευκολύνουν την ανάπτυξη των εταιρειών, την παροχή πόρων και τη µείωση του κόστους. Ανάλογα µε το φορέα λειτουργίας τους, οι θερµοκοιτίδες κατηγοριοποιούνται σε Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε κρατικές θερµοκοιτίδες ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, και σε Ιδιωτικές Θερµοκοιτίδες Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε ανεξάρτητες θερµοκοιτίδες, σε ενδο-εταιρικές θερµοκοιτίδες και σε εικονικές θερµοκοιτίδες. Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων βελτιώνουν σηµαντικά τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων και αποτελούν ένα εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς αναζητούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά µέσα σύνδεσης κεφαλαίου, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προκειµένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, την ανακάλυψη ταλέντων και επιχειρηµατικών ευκαιριών και την εκµετάλλευση τεχνολογικών επιτευγµάτων. Παράλληλα, προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα καθώς βοηθούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναγνώριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, συµβάλλουν στην προώθηση της εµπορευµατοποίησης της έρευνας και στην αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµικής βάσης και κουλτούρας επιχειρηµατικότητας, δηµιουργούν εισόδηµα, παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας µε τοπικές, δηµόσιες ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενισχύουν την εικόνα της εκάστοτε περιοχής ως ένα κέντρο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας 5

6 και συµβάλλουν στην ενίσχυση του παγκόσµιου εµπορίου και της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των επιχειρήσεων και των θερµοκοιτίδων διεθνώς και στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και του διεθνούς πολιτισµικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των στόχων τους, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ακολουθούν ένα συγκεκριµένο µοντέλο λειτουργίας, που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο βελτιώνουν τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων, και αποτελεί µία διαδικασία µε τέσσερα επιµέρους στάδια: α) επιλογή επιχειρήσεωνενοίκων, β) στήριξη επιχειρήσεων-ενοίκων, γ) µεσολάβηση και δ) αποφοίτησηέξοδος νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί θερµοκοιτίδες, οι οποίες στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα καθώς προτιµούν επιχειρήσεις-ενοίκους, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες επιχειρηµατίες, προνοούν για την απασχόληση στο στελεχιακό δυναµικό τους γυναικών συµβούλων, παρέχουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις ενοίκους, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηµατιών, διαµορφώνουν εργασιακό περιβάλλον και επιχειρησιακή κουλτούρα φιλική και υποστηρικτική στις γυναίκες επιχειρηµατίες και εφαρµόζουν κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γυναικών επιχειρηµατιών. Οι ιδιαιτερότητες της γυναικείας επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνουν την επιθυµία των γυναικών επιχειρηµατιών να εργάζονται από το σπίτι, καθώς είναι επιφορτισµένες µε τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση µιας επιχείρησης αρκετά χρόνια µετά την αποφοίτησή τους από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γεγονός το οποίο τις αποκλείει από την πρόσβαση σε θεσµούς ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας. Για τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, έχει αναπτυχθεί πληθώρα προγραµµάτων που εφαρµόζουν διάφορες χώρες της Ευρώπης. 6

7 2. Ο Ορισµός και η Εξέλιξη των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός ο οποίος επιταχύνει και συστηµατοποιεί τη διαδικασία δηµιουργίας επιτυχηµένων επιχειρήσεων (Scillitoe and Chakrabarti, 2010), παρέχοντάς τους ευρεία και ολοκληρωµένη υποστήριξη που περιλαµβάνει χώρο για την ανάπτυξή τους, υπηρεσίες και υποδοµή επιχειρησιακής στήριξης, καθώς και ευκαιρίες για συνάθροιση (clustering) και δικτύωση. Εναλλακτικά, η θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός ο οποίος, µέσω µιας παρεµβατικής διαδικασίας δηµιουργίας αξίας, παρέχει σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις υποστηρικτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανάπτυξή τους, την παροχή πόρων και τη µείωση του κόστους (Hackett and Dilts, 2004b). Με αυτούς τους τρόπους, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων βελτιώνουν σηµαντικά τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων µε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (Swartz, 2009). Συµπερασµατικά, είναι φανερό ότι αποτελούν ένα εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες (Bergek and Norrman, 2008). Εποµένως, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι θεσµοί που υποστηρίζουν νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, προσφέροντάς τους χρηµατοδότηση, καθοδήγηση και δικτύωση, στέγαση, µισθώσεις και υποστήριξη γραφείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά µέσα σύνδεσης του κεφαλαίου, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, προκειµένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, την ανακάλυψη ταλέντων και επιχειρηµατικών ευκαιριών, καθώς και την εκµετάλλευση των τεχνολογικών επιτευγµάτων (Grimaldi and Grandi, 2005). Ειδικότερα, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων στοχεύουν: α) στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, µέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και χρηµατοδότησης 7

8 (Chan and Lau, 2005), β) στη σταθερότητα της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης, µέσω της καθοδήγησης για τη µείωση της πιθανότητας αποτυχίας και την αποφυγή της αστάθειας εξαιτίας εργασιακών προβληµάτων, νέων νόµων και κανονισµών που µπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εισόδου νέων ανταγωνιστών, µεταβολών ή και πιέσεων της αγοράς και γ) στην ανάπτυξη της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης µέσω της αύξησης της αποδοτικότητας, της πρόσβασης σε νέες αγορές και της εκµετάλλευσης των τεχνολογικών επιτευγµάτων (Al-Mubaraki and Busler, 2010). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι θερµοκοιτίδες είναι οργανωµένες ως δίκτυα επιχειρηµατικότητας, τα οποία αποτελούνται από µία κεντρική µονάδα, (γραφείο στήριξης), και από περισσότερες περιφερειακές µονάδες (τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες-ενοίκους). Αυτός ο τρόπος οργάνωσης των θερµοκοιτίδων έχει ως αποτέλεσµα ένα σύστηµα διοίκησης δύο επιπέδων, ένα σε επίπεδο κεντρικής µονάδας, το οποίο χειρίζεται τα ζητήµατα που ανακύπτουν είτε µεταξύ των ενοίκων είτε µεταξύ της θερµοκοιτίδας και τρίτων, και ένα σε επίπεδο ενοίκων, το οποίο χειρίζεται τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, όπως είναι η ανάπτυξη προϊόντων, το µάρκετινγκ και οι πωλήσεις, η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού και η χρηµατοδότηση (Μουρδουκούτας και συν, 2004). Ιστορικά, η πρώτη θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε στην Batavia της Νέας Υόρκης το έτος 1959, όταν µία οµάδα τοπικών επιχειρηµατιών µετέτρεψε ένα εγκαταλειµµένο εργοστάσιο της Masson Ferguson, επιφάνειας τετραγωνικών µέτρων, σε κέντρο µικρών επιχειρήσεων. Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 είχαν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στόχευαν στην προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας στην αγορά και της οικονοµικής ανάπτυξης σε µειονεκτούσες περιοχές. Έως τη δεκαετία του 70, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων έδιναν έµφαση είτε στην τεχνολογική εξειδίκευση είτε στη διοικητική υποστήριξη. Αντίθετα, το σύγχρονο µοντέλο θερµοκοιτίδας συνδυάζει και τα δύο. 8

9 Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων περιλαµβάνει τεχνολογικά κέντρα, κέντρα καινοτοµίας και επιχειρηµατικά κέντρα και προσφέρει υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση και υψηλή διοικητική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που επωάζει (European Commission, 2002). Αντίθετα, τα επιστηµονικά πάρκα προσφέρουν υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση, αλλά χαµηλή διοικητική υποστήριξη, καθώς το επιστηµονικό πάρκο λειτουργεί ως σηµείο τοµής και γεφυρώνει την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά ιδρύµατα µε την επιχειρηµατική κοινότητα, στοχεύοντας στη δηµιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων εντάσεως καινοτοµίας και τεχνολογίας (Aerts et al., 2007). Σχήµα 1: Τοποθέτηση Θερµοκοιτίδας Επιχειρήσεων βάσει Τεχνολογικής Εξειδίκευσης και ιοικητικής Υποστήριξης Βαθµός τεχνολογικής εξειδίκευσης Βαθµός διοικητικής υποστήριξης χαµηλός υψηλός χαµηλός υψηλός αξία ακίνητης περιουσίας επιχειρηµατικό πάρκο επιστηµονικό πάρκο ελεγχόµενο περιβάλλον επιχειρηµατικό κέντρο κέντρο καινοτοµίας µη εξειδίκευση-εστίαση κέντρο ανάπτυξης κέντρο τεχνολογίας επιχειρηµατικότητας Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων Πηγή: Aerts, K., Matthyssens, P. and Vandenbempt, K. (2007), Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, Vol. 27, No. (5), p

10 Ωστόσο, η µεγάλη ανάπτυξη του θεσµού των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων ξεκινάει ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 µε την εµφάνιση του πρώτου «κύµατος» θερµοκοιτίδων (Σχήµα 2), οι οποίες προσέφεραν ευέλικτους χώρους σε συµφέρουσες τιµές και κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε προσεκτικά επιλεγµένες επιχειρηµατικές οµάδες. Λειτουργούσαν ως κρατικές θερµοκοιτίδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είχαν ως στόχο την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, και στόχευαν στη µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Εφάρµοζαν σύστηµα αµοιβής βάσει των παρεχόµενων υπηρεσιών (fee) και δηµιουργούσαν αξία ακίνητης περιουσίας. Το δεύτερο «κύµα» περιλάµβανε θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι οποίες παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καθώς και υπηρεσίες δικτύωσης και πρόσβασης σε φορείς χρηµατοδότησης. Ήταν ιδιωτικές θερµοκοιτίδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σαφή προσανατολισµό στις επιχειρήσεις και εστίαση σε συγκεκριµένους κλάδους (πληροφορική, βιοτεχνολογία). Είχαν ως βασικό στόχο την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, και στόχευαν στη µείωση του χρόνου εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Εφάρµοζαν σύστηµα αµοιβής βάσει του µετοχικού κεφαλαίου της εγκατεστηµένης επιχείρησης (equity) και δηµιουργούσαν αξία ακίνητης περιουσίας και κοινωνική αξία. Σήµερα, το τρίτο «κύµα» θερµοκοιτίδων µοιάζει µε ένα διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο, που παρέχει µια σειρά από διοικητικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δικτύωσης και ευκαιρίες ένταξης σε κλαδικές συναθροίσεις (clusters). Πρόκειται για ιδιωτικές θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σαφή προσανατολισµό στις επιχειρήσεις και εστίαση σε συγκεκριµένους κλάδους (υψηλή τεχνολογία, τεχνολογία διαδικτύου). Ο βασικός στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και αποσκοπούν στη µείωση του χρόνου εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά, δηµιουργώντας αξία ακίνητης περιουσίας, κοινωνική αξία και επιχειρηµατική αξία, ενώ τα κέρδη τους προέρχονται από τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις. 10

11 Σχήµα 2: ιαχρονική Εξέλιξη Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων ο κύµα 2 ο κύµα 3 ο κύµα Προσαρµοσµένο από: Bollingtoft, A. and Ulhoi, J.P. (2005), The networked business incubator-leveraging entrepreneurial agency?. Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2, p Ο αριθµός των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων στη Β. Αµερική αυξήθηκε από 12 το έτος 1980 σε 950 έως το έτος 2001, ενώ στην Αγγλία αυξήθηκε από 25 το έτος 1997 σε 250 το έτος 2002 (European Commission, 2002). Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στις 850 για το έτος 2001 (Phan et al., 2005). Έως το έτος 2006, ο συνολικός αριθµός των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων διεθνώς ξεπερνούσε τις 3.000, εκ των οποίων το 33% δραστηριοποιούταν στη B. Αµερική, το 30% στη. Ευρώπη, το 20% στις ανατολικές χώρες, το 7% στη N. Αµερική, το 5% στην Α. Ευρώπη και το 5% στην Αφρική (Aerts et al., 2007) (Σχήµα 3). Σήµερα, ο συνολικός αριθµός θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων διεθνώς ανέρχεται στις

12 Σχήµα 3: Γεωγραφική Κατανοµή Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Β. Αµερική. Ευρώπη Ανατολικές χώρες Ν. Αµερική Α. Ευρώπη Αφρική και λοιπές χώρες Πηγή: European Commission (2002), Benchmarking of Business Incubators, Final Report, DG Enterprise, Centre for Strategy and Evaluation Services, Brussels, February, p Τα Χαρακτηριστικά των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων εµφανίζουν µια σειρά από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία καθορίζουν τον τύπο και το είδος της θερµοκοιτίδας και παρουσιάζονται παρακάτω (Grimaldi and Grandi, 2005): Αποστολή / Στρατηγική: καθορίζει το σκοπό και τους βασικούς στόχους στους οποίους αποβλέπει η θερµοκοιτίδα µε τη δραστηριοποίησή της (δηµιουργία θέσεων εργασίας, οικονοµική ανάπτυξη µειονεκτικών περιοχών ή επίτευξη κέρδους και µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους). Κλάδος ραστηριοποίησης: καθορίζει το αντικείµενο δραστηριοτήτων της θερµοκοιτίδας, η οποία µπορεί να δραστηριοποιείται είτε σε συγκεκριµένο κλάδο, στοχεύοντας στην εξειδίκευση και την παροχή υψηλής ποιότητας 12

13 παρεχοµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, είτε σε διαφορετικούς κλάδους ενθαρρύνοντας την αµοιβαία µάθηση. Γεωγραφική Θέση: καθορίζει τους στόχους στους οποίους αποβλέπει η θερµοκοιτίδα ανάλογα µε τη φυσική γεωγραφική τοποθέτηση που επιλέγει να έχει είτε κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές, είτε σε πανεπιστήµια, είτε σε µειονεκτούσες περιοχές. Αγορά: καθορίζει τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης µιας θερµοκοιτίδας, τα οποία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία και το βαθµό χρησιµότητάς της, το είδος των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων που εκκολάπτει η θερµοκοιτίδα και την εγγύτητα µεταξύ τους, ανάλογα µε την δραστηριοποίηση της εκάστοτε εκκολαπτόµενης επιχείρησης σε τοπικό, εθνικό ή ακόµη και παγκόσµιο επίπεδο. Πηγή Ιδεών: καθορίζει την προέλευση και την πρωτοτυπία των ιδεών και επιχειρηµατικών σχεδίων των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων που εκκολάπτει η θερµοκοιτίδα, αναφορικά µε τη σύνδεση και συνεργασία µε οργανισµούς, όπως είναι τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθιστώντας εφικτή τη µεταφορά τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογικών εφαρµογών που αναπτύσσονται σε επιστηµονικό επίπεδο στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Βαθµός Παρέµβασης: καθορίζει την ένταση των υποστηρικτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών που προσφέρει η θερµοκοιτίδα από τον επιχειρησιακό σχεδιασµό έως τον καθορισµό της στρατηγικής εξόδου της εκκολαπτόµενης επιχείρησης. Φάση Επώασης: καθορίζει το µέσο χρόνο παραµονής και ανάπτυξης των νεοσύστατων επιχειρηµατικών σχηµάτων εντός µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων και επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, όπως είναι η στρατηγική και ο κύκλος ζωής της θερµοκοιτίδας. 13

14 Πηγή Εσόδων: καθορίζει τον τρόπο αµοιβής της θερµοκοιτίδας ανάλογα µε τον φορέα λειτουργίας της (κρατικές ή ιδιωτικές θερµοκοιτίδες) και τους αντικειµενικούς της στόχους (θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Παρεχόµενες Υπηρεσίες: καθορίζει το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει η θερµοκοιτίδα ανάλογα µε τις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τις γνώσεις της διοικητικής οµάδας της εκκολαπτόµενης επιχείρησης, καθώς και την έµφαση που δίνει είτε σε υπηρεσίες υποδοµής και τεχνικής και γραµµατειακής υποστήριξης είτε σε υπηρεσίες µάθησης και µεταφοράς γνώσης. ιοικητική Οµάδα: καθορίζει τα κίνητρα και τη δοµή της διοικητικής οµάδας της θερµοκοιτίδας ανάλογα µε το φορέα λειτουργίας τους και το βαθµό παρέµβασής τους στην ανάπτυξη της εκκολαπτόµενης επιχείρησης. 4. Οι Στόχοι των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων εξ ορισµού αποσκοπούν στη δηµιουργία, στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και στην επέκταση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, µέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και χρηµατοδότησης. Για την επίτευξη, όµως, αυτού του αντικειµενικού σκοπού, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ακολουθούν µία συγκεκριµένη διαδικασία δηµιουργίας αξίας (Allen and McCluskey, 1990), σύµφωνα µε την οποία καθορίζονται οι βασικοί στόχοι στους οποίους αποβλέπουν µε τη δραστηριοποίησή τους (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Οι κυριότεροι στόχοι µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων, αρχικά, καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, δηλαδή, από το αν η θερµοκοιτίδα είναι κρατική ή ιδιωτική (Πίνακας 1). Στην περίπτωση των κρατικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων πρωταρχικός στόχος είναι η δηµιουργία θέσεων 14

15 εργασίας, ενώ δευτερεύοντες στόχοι είναι η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και η συνεργασία µε άλλους φορείς επιχειρηµατικότητας. Για παράδειγµα, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν ως αντικειµενικούς στόχους τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστηµίων, την άµεση αξιοποίηση των πανεπιστηµιακών ερευνών, την προώθηση της γνώσης και την ισχυροποίηση της αποστολής και του οράµατος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Αντίθετα, στην περίπτωση των ιδιωτικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη κέρδους και η µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους, ενώ δευτερεύοντες στόχοι είναι η εκµετάλλευση των ευκαιριών επένδυσης και η ανάπτυξη προϊόντων (Hackett and Dilts, 2004b). 15

16 Πίνακας 1: Στόχοι Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Ανάλογα µε το Φορέα Λειτουργίας τους Αξία ακίνητης περιουσίας ιαδικασία ηµιουργίας Αξίας Αξία επιχείρησης Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού µη που συνδέονται κερδοσκοπικού χαρακτήρα κερδοσκοπικού µε πανεπιστήµια χαρακτήρα (αύξηση χαρακτήρα (παροχή περιουσιακών κεφαλαίου στοιχείων) σποράς) Πρωταρχικοί εκµετάλλευση δηµιουργία συνεργασία επίτευξη στόχοι ακίνητης θέσεων επιχειρήσεων- κέρδους περιουσίας εργασίας πανεπιστηµίων πώληση ανάπτυξη άµεση µεγιστοποίηση ιδιόκτητης τοπικής αξιοποίηση της απόδοσης περιουσίας στις κοινότητας πανεπιστηµιακών των επιχειρήσεις- ερευνών επενδύσεών ενοίκους τους ευτερεύοντες δηµιουργία αναδιάρθρωση ισχυροποίηση ανάπτυξη στόχοι ευκαιριών οικονοµικής αποστολής προϊόντος µεταφοράς βάσης πανεπιστηµιακών τεχνογνωσίας ιδρυµάτων εκµετάλλευση συνεργασία µε εκµετάλλευση ευκαιριών άλλους φορείς ευκαιριών επένδυσης επένδυσης Πηγή: Hackett, S.M. and Dilts, D.M. (2004), A systematic review of business incubation research. Journal of Technology Transfer, Vol. 29, No 1, p

17 5. Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Η διττή οργανωσιακή δοµή της θερµοκοιτίδας- σε επίπεδο κεντρικής µονάδας και σε επίπεδο ενοίκων- επιτρέπει στους ενοίκους των θερµοκοιτίδων να επωφελούνται από τέσσερα πλεονεκτήµατα: α) οικονοµίες κλίµακας, β) οικονοµίες φάσµατος, γ) οικονοµίες συνέργειας και δ) µία νοοτροπία επιχειρηµατικότητας που επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης τόσο της επιχείρησης όσο και των προϊόντων της. Χάρη σε αυτά τα πλεονεκτήµατα, τα οποία οφείλονται στον θεσµό της θερµοκοιτίδας, οι επιχειρήσεις-ένοικοι επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης, βελτιώνουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, προστατεύονται από τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, δηµιουργούν συνέργιες µεταξύ τους, αποκτούν πρόσβαση σε πληροφόρηση, νέες τεχνολογίες, κεφάλαιο σποράς (seed capital) και συµβούλους (mentors), µειώνουν σηµαντικά το λειτουργικό τους κόστος, αναπτύσσονται ταχύτερα και ενισχύουν το πνεύµα επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και κινδύνου στα στελέχη των εταιρειών (Lalkaka, 2003). Παράλληλα, οι θερµοκοιτίδες προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα για: το κράτος, καθώς βοηθούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναγνώριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών (Scillitoe and Chakrabarti, 2010), συµβάλλοντας στη µεγαλύτερη εισροή εσόδων που προέρχονται κυρίως από φόρους και στην αντιµετώπιση προβληµάτων αστικής ή περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης. τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς ενδυναµώνουν τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τον επιχειρηµατικό κόσµο (Ratinho and Henriques, 2010) και συµβάλλουν στην προώθηση της εµπορευµατοποίησης της έρευνας (Whettingsteel, 2000). τις τοπικές κοινωνίες, καθώς συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµικής βάσης και της κουλτούρας της επιχειρηµατικότητας, δηµιουργούν 17

18 εισόδηµα, παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας µε τοπικές, δηµόσιες ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενισχύουν την εικόνα της εκάστοτε περιοχής ως ένα κέντρο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας (Kuratko and Sabatine, 1989). τη ιεθνή Κοινότητα, καθώς συµβάλλουν στην ενίσχυση του παγκόσµιου εµπορίου και της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των επιχειρήσεων και των θερµοκοιτίδων διεθνώς, όπως επίσης και στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και του διεθνούς πολιτισµικού περιβάλλοντος. Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που εµφανίζει ο θεσµός της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων, προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις ενοίκους έναντι των ανταγωνιστών τους. Συγκεκριµένα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που παρέχουν οι θερµοκοιτίδες ποικίλει ανάλογα µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους (Πίνακας 2). Έτσι, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο ταξινόµησης τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων, προκύπτουν (Von Zedwitz and Grimaldi, 2006): Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδοµή: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν κατάλληλο χώρο στέγασης και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη χαµηλού κόστους ενοικίαση των χώρων εγκατάστασης των επιχειρήσεων - ενοίκων. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την προστασία και ασφάλεια που παρέχουν στις επιχειρήσεις-ενοίκους από τη διευκόλυνση της µεταφοράς τεχνογνωσίας. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες χρηµατοδότησης και παροχή κεφαλαίου σποράς: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν 18

19 πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές κεφαλαίου και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη δυνατότητα εσωτερικής χρηµατοδότησης και συνέχειας στην παροχή κεφαλαίου. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν καθοδήγηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες που διευκολύνουν το σύνολο του έργου που συντελείται από ειδικούς σε θέµατα διοίκησης, συµβουλευτικής και ανάπτυξης επιχειρήσεων και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την εκπαίδευση των µελών των επιχειρήσεων-ενοίκων και τον στρατηγικό σχεδιασµό της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύωσης: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης από τις αναδυόµενες επιχειρήσεις των όποιων διασυνδέσεων διαθέτουν οι θερµοκοιτίδες και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την ανάπτυξη δεσµών µε στρατηγικούς συνεργάτες, συµβούλους, επενδυτές, πελάτες και άλλους φορείς. 19

20 Πίνακας 2: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Θερµοκοιτίδες που προσφέρουν Υπηρεσίες Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Ανταγωνιστές Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδοµή κατάλληλο χώρο στέγασης µειωµένα ενοίκια επιστηµονικά πάρκα κοινές υποστηρικτικές Υπηρεσίες υπηρεσίες που γραµµατειακής και τεχνικής διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των προστασία, ασφάλεια επιστηµονικά πάρκα υποστήριξης επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης Υπηρεσίες χρηµατοδότησης και παροχής κεφαλαίου σποράς πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές κεφαλαίου εσωτερική χρηµατοδότηση, συνέχεια στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικοί άγγελοι, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών Καθοδήγηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σύνολο του έργου που συντελείται από ειδικούς σε θέµατα διοίκησης, συµβουλευτικής και εκπαίδευση, στρατηγικός σχεδιασµός νοµικές και συµβουλευτικές εταιρείες, επιχειρηµατικοί άγγελοι ανάπτυξης επιχειρήσεων εκµετάλλευση από τις ανάπτυξη δεσµών συµβουλευτικές εταιρείες, Υπηρεσίες αναδυόµενες επιχειρήσεις µε συνεργάτες, επιχειρηµατικοί άγγελοι, ικτύωσης των όποιων συµβούλους, εταιρείες κεφαλαίου διασυνδέσεων διαθέτουν επενδυτές, πελάτες επιχειρηµατικών οι θερµοκοιτίδες και άλλους φορείς συµµετοχών Πηγή: Von Zedwitz, M. and Grimaldi, R. (2006), Are Service Profiles Incubator-Specific? Results from an Empirical Investigation in Italy. Journal of Technology Transfer, Vol. 31, No 4, p

21 Πέραν, όµως, των πλεονεκτηµάτων που εµφανίζει η θερµοκοιτίδα για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τις επιχειρήσεις-ενοίκους, το κράτος, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, τις τοπικές κοινωνίες και τη διεθνή κοινότητα, και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός της έναντι των διαφόρων µορφών ανταγωνιστών της, εµφανίζει και µια σειρά από µειονεκτήµατα, όπως η εξάρτησή της από την κρατική υποστήριξη σε θέµατα χρηµατοδότησης, υποδοµών και νοµοθεσίας, η ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης µέχρι να καταστούν αυτόνοµες και λειτουργικά βιώσιµες, η δηµιουργία εξάρτησης στις επιχειρήσεις-ενοίκους και η «ελιτίστικη» συµπεριφορά, καθώς απευθύνονται σε επιχειρήσεις εν δυνάµει «νικήτριες» και είναι φορείς εντάσεως ικανοτήτων (Lalkaka, 2003). 6. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και ηµόσιος Τοµέας Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα αναφέρονται σε εκείνες τις θερµοκοιτίδες που οργανώνονται στα πλαίσια προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης ή στα πλαίσια πολιτικών που δροµολογούνται και υποστηρίζονται από τοπικούς, κρατικούς ή διεθνείς φορείς. Ειδικότερα, οι Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Public Non-Profit Incubators) έχουν ως βασικό τους στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη µειονεκτικών περιοχών. Τα έσοδά τους προέρχονται από τις αµοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις-ένοικοι για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία (fee), δηλαδή, τόσο από το ενοίκιο των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και από τον καθορισµό αµοιβής για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις-ενοίκους. Οι κρατικές θερµοκοιτίδες διακρίνονται σε κρατικές θερµοκοιτίδες ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια (Grimaldi and Grandi, 2005). 21

22 6.1 Κρατικές Θερµοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας (Business Innovation Centres) Οι θερµοκοιτίδες αυτές εκκολάπτουν επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους κατάλληλο χώρο στέγασης και χρηµατοδότηση από εξωτερικές πηγές κεφαλαίου, υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης και δικτύωσης, δηµόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Οι ένοικοι αυτής της κατηγορίας θερµοκοιτίδων έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές γνώσεις και σε χρηµατοδότηση, αλλά έχουν έλλειψη διασύνδεσης µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και περιορισµένες οικονοµικές / χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες της διοικητικής οµάδας. 6.2 Θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε Πανεπιστήµια (University Business Incubators) Οι θερµοκοιτίδες αυτές είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος είτε απλά έχουν µια στενή συνεργασία µε αυτό. Συνήθως επωάζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η άµεση αξιοποίηση νέων επιστηµονικών µελετών, ενώ παράλληλα καθίσταται εφικτή η µεταφορά τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογικών εφαρµογών, οι οποίες αναπτύσσονται σε επιστηµονικό επίπεδο στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Αντικειµενικός στόχος των θερµοκοιτίδων σε αυτή την περίπτωση είναι η προσπάθεια προσαρµογής της σύγχρονης τεχνολογίας στις ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασµό µε την εµπορευµατοποίηση των νέων τεχνολογιών (Mian, 1994). 7. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Ιδιωτικός Τοµέας Οι θερµοκοιτίδες αυτές είναι συνήθως ανεξάρτητες εταιρείες που λειτουργούν αυτόνοµα ή µέλη ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, µιας συµβουλευτικής εταιρείας ή ενός βιοµηχανικού οµίλου. Η πλειονότητα των θερµοκοιτίδων που 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ )

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) Διδάσκουσα: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα