Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι το Κείμενο Διαβούλευσης που αφορά τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» (ΠΠΚ), ενώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν καθιστά απολύτως σαφές ότι οι τελικοί ωφελούμενοι (άμεσα ή έμμεσα) θα είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 2. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η Εθνική αλλά και η Ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση παραγωγής ή/και υιοθέτησης καινοτομικών δραστηριοτήτων, το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απαντήσει στο πως κινητοποιούνται οι επιχειρήσεις και πως ωφελούνται από τη δημιουργία του ΠΠΚ. 3. Η προϋπόθεση της δημιουργίας μιας νέας δομής φορέα δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα της. Κατά την άποψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είναι λογικότερη η εκτέλεση του συγκεκριμένου μέτρου ως «προγράμματος», παρά η δημιουργία μιας νέας «δομής». Τόσο κατά το Β όσο και κατά το Γ ΚΠΣ δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός δομών, πολλές από τις οποίες απέτυχαν στην αποστολή τους. Σε περίπτωση που επιλεγεί η δημιουργία «δομής» παρά η υλοποίηση «προγράμματος», είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξουν οι «περιορισμοί» και τα «εμπόδια» που παρουσιάζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά με «δομές» που θα πρέπει να παράξουν έργο όπως αυτό του ΠΠΚ. Επίσης, η Ελληνική εμπειρία έχει καταδείξει ότι τέτοιες «δομές» είναι συνήθως θνησιγενείς, ενώ η δημιουργία τους και μόνο «επιβαρύνει» τις «προθέσεις» βιωσιμότητάς τους. Προτείνουμε να ειδωθεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και η δημιουργία του ΠΠΚ ως «πρόγραμμα», για την υλοποίηση του οποίου θα δημιουργηθεί κοινοπραξία έργου, έτσι όπως αυτή θα προδιαγραφεί από την προκήρυξη μετά το πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης.

2 Συμπληρωματικά η απαραίτητη προϋπόθεση της «βιωσιμότητας» του ΠΠΚ που τίθεται από το κείμενο δεν προκύπτει, από τις ενέργειες πακέτα εργασίας που προβλέπονται. Ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στη νέα δομή, συνιστά σαφώς μια κατεύθυνση «project management» έργου, άρα κινείται στην προτεινόμενη λογική της εκτέλεσης προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί, εν πολλοίς, από υπεργολάβους. Σε μια τέτοια περίπτωση η δομή του ΠΠΚ, θα είναι υπεύθυνη μόνο για δράσεις δημοσιότητας και προβολής του έργου του ΠΠΚ, άρα δεν αναπτύσσει κάποιας ιδιαίτερης μορφής τεχνογνωσία και παροχή υπηρεσιών πέραν της διαμεσολάβησης, γεγονός που σίγουρα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 4. Θα πρέπει να καταστεί σαφές μέσω του κειμένου πως ο ΠΠΚ, εκτός από υπηρεσίες, παράγει μέτρα πολιτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και πως αυτά υιοθετούνται από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές, έτσι ώστε να υπάρξει συγκεκριμένη και στοχευμένη δράση υλοποίησης περιφερειακής πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που θα αίρει είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα τις περιφερειακές ανισότητες. Ο ΠΠΚ εμφανίζεται ως ο φορέας χάραξης τουλάχιστον κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας. Πως, με ποιόν τρόπο και με ποια διαδικασία θα «παρεμβαίνει» στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης π.χ. υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων; Επίσης, πως θα υπαγορεύει πολιτικές ανάπτυξης καινοτομίας π.χ. σε υφιστάμενες δομές και ομάδες έρευνας (ερευνητικά εργαστήρια) και, αντίστοιχα, σε υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα; Θεωρούμε ότι δεν αρκεί η Περιφέρεια και τα στελέχη των διευθύνσεών της να συμμετέχουν ως παρατηρητές στο έργο του ΠΠΚ. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή αυτή συν τω χρόνω ατονεί και εν τέλει η Περιφέρεια δεν συμμετέχει στο όποιο έργο θα παραχθεί. Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος στόχος είναι φιλόδοξος λόγω και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Προτείνουμε να είναι προαπαιτούμενη η συμμετοχή της αντίστοιχης περιφερειακής αρχής στην κοινοπραξία έργου που θα δημιουργηθεί. 5. Όσον αφορά τις ενέργειες πακέτα εργασίας που θα εκτελεσθούν, η εντύπωση που δίνεται στον αναγνώστη του κειμένου είναι αυτή ενός «πολυτεμαχισμού» του έργου. Προτείνουμε τη σύμπτυξη των ενεργειών πακέτων εργασίας. Να υπάρχουν περί τα τέσσερα κατ ανώτερο, συν ένα που ν αφορά τη διαχείριση του έργου. Έτσι, θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερος συντονισμός, συγκεκριμένη στοχοθεσία και σαφές φυσικό αντικείμενο το οποίο θα είναι προσανατολισμένο σε δράσεις ουσιαστικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 6. Για τη λειτουργία του πόλου θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια αξιοποίησης αντίστοιχων έργων περιφερειακών φορέων που έχουν εκτελεσθεί στο παρελθόν, έτσι ώστε ο ΠΠΚ να μην εκκινήσει το έργο του από «μηδενική βάση». ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2

3 7. Θα πρέπει να καθορισθούν από τη προκήρυξη τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού ανά ενέργεια. Προτείνουμε σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις (1) και (2) παραπάνω όχι λιγότερο από το 60% του προϋπολογισμού να αφορά την εκτέλεση της ενέργειας 5 και 15% για τον προϋπολογισμό της ενέργειας 1. Συνεπώς όλες οι υπόλοιπες ενέργειες θα χρηματοδοτηθούν με ανώτατο όριο το 25% του σχετικού προϋπολογισμού. Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 Β.1. ΓΕΝΙΚΑ 1. «βασικός στόχος είναι η τεχνολογική και επιστημονική ενδυνάμωση των κύριων ανταγωνιστικών / παραγωγικών στοιχείων της περιφέρειας» (σελ. 1): ο όρος παραγωγικά στοιχεία θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμος για μια τέτοιου είδους προκήρυξη. Προτείνουμε την αντικατάστασή του με τον όρο «επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα». Η προτεινόμενη αντικατάσταση θα αποτυπώσει πλήρως τη βούληση της πολιτείας για ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε περίπτωση που με τον συγκεκριμένο όρο εννοούνται και άλλοι φορείς, είναι επιθυμητό αυτοί ν αναφερθούν έστω και ενδεικτικά, για τη σαφήνεια της προκήρυξης. 2. «να δημιουργήσει έναν μόνιμο πυρήνα» και «Ο ΠΠΚ θα δρα επίσης συμβουλευτικά προς τις περιφερειακές αρχές» (σελ.1): ισχύουν τα όσα διατυπώθηκαν στο σημείο 4 του μέρους Α: Γενικές Παρατηρήσεις. 3. «θα αποτελεί ισχυρή και μόνιμη συνεργασία να αναθεωρούν το σχέδιο δράσης ενίσχυσης της καινοτομίας στην Περιφέρεια» (σελ.1): ισχύουν τα όσα διατυπώθηκαν στο σημείο 3 του μέρους Α: Γενικές Παρατηρήσεις. Β.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΠΚ 4. «ανάπτυξη περιφερειακής τεχνολογικής προοπτικής» (σελ.2): σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη τα αποτελέσματα από έργα περιφερειακής τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης, που χρηματοδοτήθηκαν ήδη από άλλα προγράμματα, τότε αυτά να τεθούν σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, για την εξαγωγή κοινά αποδεκτής περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας, από το σύνολο των συμμετεχόντων στο περιφερειακό σύστημα καινοτομίας. Σε περιφέρειες όπου δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι αντίστοιχες ασκήσεις και μάλιστα να τεθούν σε προτεραιότητα, δηλ. να υλοποιηθούν πριν από την υλοποίηση κάθε άλλης ενέργειας του ΠΠΚ. Και στις δυο περιπτώσεις να αξιοποιηθεί η εθνική άσκηση τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης, η οποία μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τις αντίστοιχες περιφερειακές. 5. «ενίσχυση της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της περιφέρειας» (σελ. 2): ο όρος δικτύωση είναι ασαφής. Αν με αυτόν εννοείται η καταγραφή των υφιστάμενων φορέων, τότε αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Οι φορείς είτε είναι ήδη γνωστοί προς τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών τους (κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις του 1 Οι παρατηρήσεις ακολουθούν επακριβώς τη διάρθρωση του σχετικού κειμένου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 3

4 ιδιωτικού τομέα) είτε μπορούν πολύ εύκολα να εντοπισθούν είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω του δικτύου αναδιανομής καινοτομίας στην Ελλάδα (δίκτυο IRC s). Συνεπώς ζητούμε να διευκρινισθεί ο όρος και να δοθεί με σαφήνεια το περιεχόμενό του. 6. «οι στόχοι σε αριθμούς» (σελ. 2 & 3): η ενδεικτική απαρίθμηση των δεικτών δημιουργεί απορίες σε σχέση, κυρίως, με τους δείκτες αποτελέσματος του έργου του ΠΠΚ. Από τα πακέτα εργασίας που αναφέρονται παρακάτω, δεν προκύπτει σύνδεσή τους με το σύνολο των δεικτών αποτελέσματος που αναφέρονται. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει άμεση συσχέτιση με δείκτες αποτελέσματος είτε ανά πακέτο εργασίας του ΠΠΚ είτε, και ίσως αυτό είναι προσφορότερο, ανά δράση που πρόκειται να αναπτυχθεί σε κάθε πακέτο εργασίας. 7. «δείκτες πραγματοποίησης» (σελ. 2 & 3): σύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς στο εσωτερικό: ασαφές διεθνής δικτύωση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων: ασαφές ανάπτυξη ερευνητικών εργαστηρίων: αν η ανάπτυξη αφορά προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, σε τι βαθμό θα γίνει αυτό; ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων : ασαφές 8. «δείκτες αποτελέσματος...» (σελ. 3) αριθμός συνεργασιών στις επιλεγμένες τεχνολογικές περιοχές και κλάδους: για τι είδους συνεργασίες πρόκειται; τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων: τι θ αφορά; Διότι σε επόμενες σελίδες δεν υπάρχει αναφορά, για παράδειγμα, για δυνατότητα αγοράς ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή εργαστηριακού εξοπλισμού (που είναι και το πλέον «λογικό») 9. «δείκτες επιπτώσεων» (σελ.3): προτείνουμε να απαλειφθούν δείκτες όπως «ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων», οι οποίοι μόνον σύγχυση μπορούν να επιφέρουν και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα για το έργο του ΠΠΚ. Β.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 10. «επιλέξιμοι φορείς...» (σελ. 3): υπάρχει απουσία (;) απαγόρευση συμμετοχής επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να εισφέρουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αποστολής του ΠΠΚ. 11. «οργανωτική δομή του ΠΠΚ» (σελ. 4): ισχύουν τα όσα διατυπώθηκαν στο σημείο 3 του μέρους Α: Γενικές Παρατηρήσεις. 12. «θετικό στοιχείο ικανότητα υποδοχής της οργανωτικής δομής του πόλου σε προϋπάρχοντες χώρους των φορέων που συμπράττουν στο έργο» (σελ. 6): η φιλοξενία της οργανωτικής δομής του πόλου αποτελεί αναμφισβήτητα θετικό στοιχείο. Όμως δημιουργούνται ερωτηματικά ως προς τη δημιουργία «brand name» της περιφέρειας ή του πόλου, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος ταύτισης του όλου εγχειρήματος με τον φιλοξενούντα φορέα. 13. «το ΕΣ θα πρέπει να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε έξι μήνες) αναγνωρίζοντας νέες προτεραιότητες και δράσεις του πόλου» (σελ. 6): το χρονικό διάστημα των έξι μηνών είναι πολύ μικρό για να δικαιολογεί αλλαγές ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 4

5 στο εξωτερικό περιβάλλον του πόλου τέτοιες που να υπαγορεύουν αλλαγή στο ΕΣ. Επίσης, η εμπειρία από τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων υπαγορεύει την αναθεώρηση ανάλογων σχεδίων ανά δώδεκα μήνες (1 έτος). Το ίδιο χρονικό διάστημα προτείνει και ο ΣΒΒΕ (1 έτος) για την αναθεώρηση του ΕΣ του πόλου. Τέλος, στην περίπτωση που επιλεγεί η υλοποίηση του εγχειρήματος ως «προγράμματος» δεν απαιτείται ΕΣ, παρά μόνον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. 14. «το πακέτο αυτό καλείται να υποστηρίξει σειρά μελετών και αναλύσεων» (σελ. 6): στις επιμέρους ενέργειες που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 2, προτείνουμε να προστεθεί και η δημιουργία βάσης δεδομένων και βιβλιοθήκης με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί στην περιφέρεια και αφορούν άμεσα ή έμμεσα το έργο του πόλου την τελευταία πενταετία. Επίσης, να γίνει ανασκόπηση των μελετών αυτών και συνολική θεώρηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον συνιστούν ανάγκες για την εκπόνηση νέων μελετών. Οι νέες μελέτες να εκπονηθούν εφόσον διαπιστωθούν πραγματικές ανάγκες. Β.4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενέργεια «ενέργεια 4: ενέργειες δικτύωσης με την περιφέρεια και τους λοιπούς περιφερειακούς φορείς: π.χ. ημερίδες» (σελ. 7): είναι ασαφής τόσο ο τίτλος όσο και η περιγραφή της συγκεκριμένης ενέργειας. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα ύπαρξης ξεχωριστού πακέτου εργασίας αν πρόκειται αυτό να περιλαμβάνει ενέργειες όπως ημερίδες. Προτείνουμε να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη ενέργεια στο έργο των υπολοίπων ενεργειών του πόλου. Ενέργεια «Δράση 5.1.: Υποβοήθηση ανάπτυξης δραστηριοτήτων Ε & Α των επιχειρήσεων της περιφέρειας» (σελ. 7): με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν στο μέρος Α του παρόντος και αφορούν την ενίσχυση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, προτείνουμε την αλλαγή του τίτλου της δράσης 5.1. ως εξής: «Υποβοήθηση ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας». Να προστεθεί στο κείμενο η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού που θα αναπτύξουν συμβουλευτικές δραστηριότητες προς τις επιχειρήσεις στους τομείς του βιομηχανικού design και της παραγωγής νέων προϊόντων. 17. «Δράση 5.1.: οι φορείς που απαρτίζουν τον πόλο μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές συμβουλευτικές δραστηριότητες μέσω συγκεκριμένων ομάδων εργασίας συγκεκριμένο αριθμό ανθρωποημερών» (σελ. 7): η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η υλοποίηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης καινοτομίας δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια προτείνουμε τα ακόλουθα για τη συγκεκριμένη δράση: α) να δίνεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών ερευνητικών συμφωνιών με συγκεκριμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικούς φορείς, β) στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμματικών συμφωνιών, αυτές να αφορούν και τη μελέτη σχεδιασμού νέων προϊόντων, και, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 5

6 γ) να δίνεται η δυνατότητα κοινής ανάπτυξης ιδεών από ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις. 18. «Δράση 5.3.: ενίσχυση της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της περιφέρειας για συγκεκριμένα τεχνολογικά προβλήματα» (σελ. 8): στην περιγραφή της δράσης να προστεθεί και η ακόλουθη περιγραφή: «δράσεις εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων με την προϋπόθεση σύστασης ομάδων έργου αποτελούμενων από ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες στρατηγικούς επενδυτές». 19. «Δράση 5.4.: Υποβοήθηση της προσαρμογής των τεχνολογικά καινοτόμων επιχειρήσεων σε νέες κανονιστικές και θεσμικές συνθήκες (τεχνολογικές εφαρμογές)» (σελ. 8): η συγκεκριμένη δράση έχει σαφώς εθνική εφαρμογή και εθνικό χαρακτήρα. Δημιουργούνται ερωτηματικά αν αφορά το έργο του ΠΠΚ ή την εθνική πολιτική. 20. «Δράση 5.5.: Κινητοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προώθηση ενεργειών υποστήριξης της δημιουργίας start up και spin off εταιρειών» (σελ. 8): στην υφιστάμενη περιγραφή της δράσης να προστεθεί και η δυνατότητα δημιουργίας Ομάδων Εργασίας με venture capitals, τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης καινοτόμων ιδεών και θα εισφέρουν με τεχνογνωσία στη βιωσιμότητα των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχημάτων. Προτείνουμε να προστεθεί στην περιγραφή της δράσης και η ακόλουθη παράγραφος: «να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων οργάνωσης διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων οργάνωση περιφερειακού forum venture capitals business angels». 21. «Δράση 5.6.: Προώθηση καινοτόμων τεχνικών διοίκησης της τεχνολογίας» (σελ. 8): για την υλοποίηση της δράσης να χρησιμοποιηθούν όσα από τα εργαλεία έχουν ήδη αναπτυχθεί και υπάρχουν προς χρήση. Να μην χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη νέων, αλλά να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα. Σε περίπτωση που στο σχήμα των φορέων που απαρτίζουν τον πόλο δεν συμμετέχει φορέας που να έχει αναπτύξει και κατέχει τα σχετικά εργαλεία, τότε να δίνεται η δυνατότητα πρωτίστως της μεταφοράς της σχετικής τεχνογνωσίας από τρίτους φορείς και δευτερευόντως η ανάπτυξη των εργαλείων. 22. «Δράση 5.7.: Προώθηση ψηφιακών εφαρμογών συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομικότητας» (σελ. 9): προτείνουμε να μην υπάρξουν ειδικές ψηφιακές εφαρμογές που θα υποβοηθούν το έργο του ΠΠΚ. Οπωσδήποτε θα κατασκευασθεί σχετικό web site, οπότε μέσω αυτού είναι δυνατόν να προωθηθεί το έργο του πόλου. Ενέργεια «Δράση 6.1.: Ενίσχυση της διεθνοποίησης και τεχνολογικής συνεργασίας των επιχειρήσεων της περιφέρειας» (σελ. 9): προτείνουμε να αλλάξει η δράση ως εξής: «Δράσεις διεθνούς προβολής και προώθησης της πρωτοβουλίας του ΠΠΚ στα διεθνή φόρα μέσω της δικτύωσής του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προσέγγιση κεφαλαίων του εξωτερικού». 24. «Δράση 6.2.: Υποβοήθηση ανάπτυξης νέων καινοτομικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο» (σελ. 9): να υποστηριχθεί η συγκεκριμένη δράση από τα υπάρχοντα 2 IRC s της χώρας. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται από αυτά επί σειρά ετών, ενώ παράλληλα διαθέτουν τόσο την ανάλογη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 6

7 τεχνογνωσία για την υλοποίησή τους όσο και την απαιτούμενη δικτύωση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων υποβοήθησης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Επίσης, να μην υπάρχει σαφής αναφορά στο ΕΥΡΗΚΑ, γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες συνεργασίας. Ενέργεια «Δράση 7.1.: Ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αξιολόγησης (evaluation) σύγκρισης (benchmarking) και επισκόπησης (observation / monitoring) σε συνεργασία με άλλα περιφερειακά παρατηρητήρια» (σελ. 10): τα συστήματα που αναφέρονται στη δράση έχουν αναπτυχθεί ήδη. Προτείνουμε τα ίδια με το σημείο «Δράση 7.1.: Ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αξιολόγησης (evaluation) σύγκρισης (benchmarking) και επισκόπησης (observation / monitoring) σε συνεργασία με άλλα περιφερειακά παρατηρητήρια» (σελ. 10): μήπως το κείμενο εννοεί άλλους πόλους και όχι παρατηρητήρια; 27. «Δράση 7.2: Ανάπτυξη Περιφερειακής Τεχνολογικής Προοπτικής (Technology Watch and Technology Foresight). Ανάπτυξη πληροφόρησης «έξυπνης τεχνολογικής οικονομίας» (intelligence)» (σελ. 10): ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στο σημείο 4 και στο σημείο «η σύσταση ενός παρατηρητηρίου Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης» (σελ. 10): πως θα συνδέεται το Παρατηρητήριο με την οργανική δομή του ΠΠΚ; Στο κείμενο δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Απαιτείται διευκρίνιση. Μήπως είναι έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας; 29. «Δράση 7.4.: Υποβοήθηση του προσανατολισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενεργειών προς την καινοτομία. Ενημέρωση για τις τεχνολογικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (σελ. 11): στην περιγραφή της δράσης να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: «Πληροφόρηση Ενημέρωση Καλλιέργεια Επιχειρηματικού Πνεύματος στους ερευνητές και τους φοιτητές των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν οργανωμένη μορφή μέσα από εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας». Β.5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30. Προτείνουμε να προστεθεί νέο πακέτο εργασίας (π.χ. με αριθμό 8) στο οποίο θα αναφέρεται σαφώς η ανάπτυξη δράσεων βράβευσης της αριστείας. Οι δράσεις αυτές μπορούν να αφορούν: Ερευνητικές δραστηριότητες που προάγουν την περιφερειακή γνώση με έμφαση σε επιχειρηματικά αποτελέσματα διεθνώς αξιοποιήσιμα (π.χ. καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο της χρονιάς). Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν είτε στην τεχνολογική αναβάθμιση της περιφέρειας (π.χ. καινοτόμος επιχειρηματίας της χρονιάς) είτε στη διεθνοποίηση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων της περιφέρειας. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 7

8 Μηχανισμούς στήριξης για την ανάδειξη των αποτελεσματικότερων επιχειρησιακών μοντέλων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (π.χ. venture capital of the year). ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 8

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3)

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Προτάσεις Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Μάιος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ενότητα ΠΡΩΤΗ 6 Ενότητα ΔΕΥΤΕΡΗ 9 Ενότητα ΤΡΙΤΗ 15 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Στις 12 Ιουλίου 2005 δόθηκε προς διαβούλευση από την Επιτροπή Πληροφορικής πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα