Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων"

Transcript

1 Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων (9 11 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές έννοιες της ασφάλειας, ένα θέμα που όσον αφορά στους ενήλικες εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ή διαφορετικά της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ). Ο Napo είναι ένας γοητευτικός χαρακτήρας που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χαρακτήρα Napo, κάντε κλικ εδώ: Ποιος είναι ο Napo. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ταινιών Napo, οπότε μη διστάσετε να τις εξερευνήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας. Μερικές από τις βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια που παρατίθενται σε αυτό το σχέδιο μαθήματος μπορεί να συνδεθούν με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται ήδη. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει μια σειρά από πραγματικά ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε την ενσωμάτωση των βασικών εννοιών σχετικά με την ασφάλεια στα μαθήματά σας. Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος μπορεί να αποτελέσει από μόνο του μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα (ένα μάθημα) ή μπορεί να είναι μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρέχει σύνδεση με άλλες θεματικές ενότητες, όπως φαίνεται στην συνέχεια, αλλά ο κύριος σκοπός του είναι να αξιοποιήσει τις σχετικές ταινίες του Napo προκειμένου να γνωρίσει στα παιδιά αφενός να φροντίζουν για την ασφάλεια, τη δική τους και των άλλων, αφετέρου να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου. Οι επόμενες σελίδες δίδουν μία συνοπτική εικόνα των πιθανών δραστηριοτήτων, των μαθησιακών στόχων και του εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του θέματος. Στο επόμενο τμήμα, ακολουθεί μια περισσότερο αναλυτική παρουσίαση, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο μαθήματος αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, ενώ παράλληλα δίνονται ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν να τα απειλήσουν, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στην πράξη. Σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για βασικά θέματα υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη του μαθήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο (βλ. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο Helpsheet) που ακολουθεί στο τρίτο μέρος αυτού του σχεδίου μαθήματος.

2 Μαθησιακοί Στόχοι 1o Μάθημα Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων στο σπίτι και το σχολείο. Εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου (των διαφορετικών επιπέδων ενός κινδύνου). Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα αναδεικνύει τα παραπάνω μέσω ομαδικής εργασίας. Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος (βλ. Αναλυτικό Σχέδιο Μαθή - ματος για περισσότερες λεπτομέρειες) * Διάρκεια: 40/45 λεπτά Ο Napo στο Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα στην διαδικτυακή διεύθυνση: net/el/napo-for-teachers/risks-hazards-identification/ video Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό Η σχετική με το μάθημα ταινία Napo (διατίθεται). Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου. Αυτοκόλλητες ετικέτες. Για να ανακτήσετε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: resources Θεματικές ενότητες της ταινίας «Ο Napo σε κίνδυνο!» Επεισόδιο: Κίνδυνοι στο σπίτι Επεισόδιο: Εκτίμηση των κινδύνων Προτεινόμενες δραστηριότητες: Αναγνωρίστε πρώτα και στη συνέχεια συζητείστε σχετικά με τις πηγές κινδύνου που παρουσιάζονται στην ταινία αλλά και για άλλες πηγές κινδύνου που τυχαίνει να έχουν υπόψη τους τα παιδιά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος» (ανατρέξτε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο Helpsheet). Μοιράστε στα παιδιά τις Αφίσες Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου και ζητήστε τους να τοποθετήσουν αυτοκόλλητες ετικέτες στα σημεία όπου νομίζουν ότι εντοπίζουν μια πηγή κινδύνου. Συγκεντρώστε τα παιδιά σε ομάδα και ρωτήστε κάθε ένα ατομικά, τι αναγνώρισαν ως πηγή κινδύνου στην προηγούμενη δραστηριότητα. Σύνδεση με άλλες Θεματικές Ενότητες/ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματικό πεδίο: Εκπαίδευση του ατόμου, κοινωνική εκπαίδευση και αγωγή υγείας Οικιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενων των φαρμάκων, μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα αν δεν χρησιμοποιούνται με προσοχή. Τρόποι και κανόνες για τη διατήρηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας και ενημέρωση σχετικά με το ποιοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να παραμείνουν ασφαλείς. Αναγνώριση του πώς η συμπεριφορά των ίδιων των μαθητών επηρεάζει τους άλλους. Θεματικό πεδίο: Επιστήμες Αναγνώριση των πηγών κινδύνου που σχετίζονται με έμβια όντα, αντικείμενα και φυσικά φαινόμενα. Επιπλέον, εκτίμηση των κινδύνων αυτών και λήψη μέτρων για τη μείωση της επικινδυνότητας για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και τους άλλους. Παρουσίαση του θέματος της χρήσης των χημικών ουσιών στο σπίτι και παροχή πληροφόρησης στους μαθητές σχετικά με την σήμανση και την διαχείρισή τους. Ασφαλής διαχείριση φυσικών και τεχνητών ουσιών. Θεματικό πεδίο: Αγωγή του πολίτη Αναγνώριση των διαφόρων πηγών κινδύνου και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων (προσδιορισμός επικινδυνότητας -ή των διαφορετικών επιπέδωντου κινδύνου). 2/9 Θεματικό πεδίο: Γλώσσα / Εκμάθηση ξένων γλωσσών Σύνταξη από τους μαθητές μιας σχετικής με το θέμα ολοκληρωμένης ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος, αποτελούμενης από απλές προτάσεις

3 * Αναλυτικό Σχέδιο Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τους ίδιους και τον περίγυρό τους, στο σχολείο και το σπίτι. Στόχοι του μαθήματος Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων στο σπίτι και το σχολείο. Εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου (των διαφορετικών επιπέδων ενός κινδύνου). Έναρξη μαθήματος Διάρκεια: 5 λεπτά Προβολή της σχετικής με το μάθημα αυτό ταινίας του Napo και συζήτηση για: Τι είναι πηγή κινδύνου; Γιατί θα πρέπει κανείς να προλαμβάνει τον κίνδυνο για τον ίδιο και τους άλλους; Προτεινόμενες δραστηριότητες: Διάρκεια: 40 λεπτά Προβάλλετε τα υπόλοιπα επεισόδια της ταινίας. Μετά την προβολή της ταινίας: 1. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τις διάφορες πηγές κινδύνου που εμφανίζονται στην ταινία. 2. Συζητήστε με τους μαθητές γιατί η ταινία είναι αποτελεσματική στο να μας υπενθυμίζει τους κινδύνους. 3. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν το πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος». 4. Μοιράστε την Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου και ζητήστε από τους μαθητές να κολλήσουν αυτοκόλλητες ετικέτες στα σημεία όπου εντοπίζουν μια πηγή κινδύνου. 5. Συγκεντρώστε τα παιδιά σε ομάδα και ρωτήστε κάθε ένα ατομικά, τι αναγνώρισαν ως «πηγή κινδύνου» στην προηγούμενη δραστηριότητα και γιατί. Αξιολόγηση μαθήματος σε επίπεδο τάξης Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα τραγούδι (ρυθμικό ή ραπ) που θα συνοψίζει αυτά που αποκόμισαν από την ταινία «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου». Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να ελέγξουν την γνώση που αποκτήθηκε, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο επιβράβευσης: 1 ο βραβείο (χρυσό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις πηγών κινδύνου ή κινδύνους για τους ίδιους και τους άλλους και ταυτόχρονα μπορούν να εκτιμήσουν την επικινδυνότητά τους (διαφορετικά επίπεδα του κινδύνου). 2 ο βραβείο (αργυρό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον μια (1) πηγή κινδύνου και έναν (1) κίνδυνο για τους ίδιους και τους άλλους, στο σπίτι ή στο σχολείο. 3 ο βραβείο (χάλκινο): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι «πηγή κινδύνου». Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος Παρουσίαση/συζήτηση αξιοποιώντας την ποικιλία των κινδύνων που παρουσιάζονται στα διάφορα επεισόδια των ταινιών του Napo (τροχαία ατυχήματα, ηλεκτρισμός, γλιστρήματα και παραπατήματα, πτώσεις από ύψος π.χ σκαλοπάτια, χημικές ουσίες, θόρυβος). Έναν κατάλογο των ταινιών Napo, για μια περισσότερο εκτεταμένη ανάπτυξη του θέματος, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 3/9

4 Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου «Επικίνδυνο Σπίτι» Εξετάστε την παρακάτω αφίσα για την αναγνώριση των διαφόρων πηγών κινδύνου 4/9

5 Αναγνώριση πηγών κινδύνου Φύλλο αναφοράς (προαιρετική χρήση) Όνομα (μαθητή ή ομάδας μαθητών) Κίνδυνος Ποιά Πηγή Κινδύνου; (εξηγήστε) Πού; (εξηγήστε) 5/9

6 Οι αναγνωρισμένες πηγές κινδύνου και οι σχετικοί κίνδυνοι στην περίπτωση εργασιών στο «Επικίνδυνο Σπίτι» είναι: /9 1) Ο εργαζόμενος στη στέγη δε φέρει κάποια προστασία (π.χ. ζώνη ασφαλείας) έναντι πτώσης. Η ζώνη ασφαλείας του έχει προσδεθεί στην καμινάδα, η οποία δεν συνιστά ένα ασφαλές σημείο πρόσδεσης. 2) Εργαλεία στην στέγη τα οποία ενδέχεται να πέσουν. 3) Σπασμένο σκαλοπάτι στην σκάλα κίνδυνος πτώσης. 4) Το ένα πόδι της σκάλας ισορροπεί σε ασταθή επιφάνεια κίνδυνος πτώσης. 5) Η σκάλα στηρίζεται πάνω σε άλλη ασταθή επιφάνεια κίνδυνος πτώσης. 6) Η καθαρίστρια κρέμεται έξω από το παράθυρο χωρίς να χει ληφθεί κάποια μέριμνα για την προστασία της (π.χ. ζώνη ασφαλείας) κίνδυνος πτώσης. 7) Το αφεντικό μιλά στο τηλέφωνο. Καθώς η προσοχή του είναι διασπασμένη, δεν μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις πηγές κινδύνου και τους σχετικούς κινδύνους. 8) Χαντάκι, χωρίς σήμανση ή προστασία έναντι πτώσης. 9) Ο Νapo δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα γάντια ασφαλείας. 10) Ο Νapo δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα προστασίας της ακοής του. 11) Σπινθήρες κοντά σε εύφλεκτο υλικό κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 12) Το επισκευασμένο πρόχειρα, με μονωτική ταινία, καλώδιο στο έδαφος κίνδυνος παραπατήματος. 13) Η τσουγκράνα στο έδαφος κίνδυνος παραπατήματος. 14) Ο εργαζόμενος ισορροπεί πάνω σε ένα κουτί αντί να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη σκάλα κίνδυνος πτώσης. 15) Ο εργαζόμενος δε χρησιμοποιεί τα κατάλληλα γάντια προστασίας. 16) Οι πινακίδες σήμανσης του κινδύνου ριγμένες στο έδαφος κίνδυνος παραπατήματος.

7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων Ο Napo σε κίνδυνο! «Ο Napo σε κίνδυνο!» είναι μια σύντομη ταινία που εστιάζει στους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και ταυτόχρονα στην ανάγκη να προσδιορισθούν και να ληφθούν εκείνα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι χώροι εργασίας να παραμένουν ασφαλείς. Η ταινία τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης της αρχής «Ελέγχω, Αποφασίζω, Δρώ». Επιπλέον, εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος» και το πως οι κίνδυνοι μπορεί να ελαχιστοποιηθούν ή να μειωθούν. Τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω απλών, καθημερινών, πραγματικών καταστάσεων ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του τι είναι «Κίνδυνος». Εκτίμηση του κινδύνου Σκοπός είναι να γίνει κατανοητή η συμβολή της εκτίμησης των κινδύνων στην προστασία από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους εργασίας. Ειδικότερα: Διευκρινίζεται η διαφορά μεταξύ των εννοιών «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος» Γίνεται μια εισαγωγή στη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται με σαφήνεια μέσω παραδειγμάτων Δημιουργείται μια «γέφυρα» μεταξύ θεωρίας και πράξης όσον αφορά στα παραπάνω θέματα Γιατί είναι σημαντική η εκτίμηση κινδύνου; Η εκτίμηση κινδύνου είναι η βάση για την επιτυχημένη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) προκειμένου να μειωθούν τα ενδεχόμενα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών. Εάν μια εκτίμηση κινδύνου εκπονηθεί σωστά, μπορεί να βελτιωθούν σημαντικά οι υφιστάμενες συνθήκες ΥΑΕ αλλά και γενικότερα, η αποδοτικότητα της επιχείρησης. Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου; Είναι η διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων που εγκυμονούν για την ΥΑΕ των εργαζομένων, εξαιτίας της ύπαρξης διαφόρων πηγών κινδύνου στους χώρους εργασίας. Αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, όπου λαμβάνονται υπόψη: τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη, η δυνατότητα να εξαλειφθούν οι διάφορες πηγές κινδύνου, και αν όχι, ποια μέτρα προστασίας ή πρόληψης θα μπορούσαν να ληφθούν με σκοπό τον έλεγχο των κινδύνων. 7/9 Τυπικοί κίνδυνοι που συναντάμε στους χώρους εργασίας (πολλοί από αυτούς απαντώνται και στο σπίτι) Ηλεκτρισμός Φωτιά / εύφλεκτα υλικά Εργαλεία, κυρίως κοπτικά (π.χ. μαχαίρια ή λεπίδια) Γλιστρήματα / παραπατήματα Πτώσεις από σκάλες ή σκαλοπάτια Πτώσεις από ύψος (π.χ. στέγη) Μέσα μεταφοράς / τροχαία ατυχήματα Μυοσκελετικές παθήσεις εξαιτίας μεταφοράς βαρέων φορτίων, περιστροφών του κορμού, επαναλαμβανόμενες κινήσεις (π.χ. σε μία γραμμή παραγωγής), λανθασμένη στάση σώματος κλπ

8 Χημικές ουσίες, βακτήρια, μύκητες, ιοί π.χ. σε νοσοκομεία, εργαστήρια, ιατρεία, χώρους με κακοσυντηρημένα συστήματα κλιματισμού κλπ Θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες lazer, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, UV ακτινοβολία κλπ Υπάρχει μία ποικιλία επεισοδίων από τις ταινίες Napo που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν οι περισσότεροι από τους παραπάνω κινδύνους. Η διαδικασία των 5 σταδίων για μια ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στα πρώτα δύο στάδια της εκπόνησης μιας εκτίμησης κινδύνου: α) Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο και β) Εκτίμηση και ιεράρχηση των κινδύνων. Τα υπόλοιπα τρία στάδια: 3 ο στάδιο Λήψη αποφάσεων σχετικά με προληπτική δράση, 4 ο στάδιο Ανάληψη δράσης για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, 5 ο στάδιο Παρακολούθηση και αναθεώρηση παρουσιάζονται στο 2ο μάθημα της σειράς «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου», το οποίο έχει τίτλο: «Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης». 1 ο στάδιο Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο Θυμηθείτε: «Πηγή Κινδύνου» μπορεί να είναι οτιδήποτε υλικά, εξοπλισμός εργασίας, μέθοδοι ή πρακτικές μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη. Χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των πηγών κινδύνου: Περπατήστε σε όλο τον εργασιακό χώρο και εντοπίστε τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη. Ρωτήστε τους ίδιους τους εργαζόμενους για τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπίσει. Εκτός των οφθαλμοφανών κινδύνων (π.χ. πτώση από ύψος, γλιστρήματα, παραπατήματα κλπ) λάβετε υπόψη σας και κινδύνους που μπορούν να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, όπως ο θόρυβος ή η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Για κάθε πηγή κινδύνου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι από τους εργαζόμενους μπορεί να εκτεθούν σε αυτήν. Εντοπίστε ομάδες εργαζομένων, όπως εργαζόμενοι στο κατάστημα, στην βιβλιοθήκη, ή τρίτοι και όχι μεμονωμένα άτομα. Ορισμένες ομάδες πιθανόν να είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι άλλες, όπως για παράδειγμα τα παιδιά, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. (Δείτε το 2 ο επεισόδιο με τίτλο «Προσδιορίστε τον κίνδυνο» της ταινίας «ο Napo σε κίνδυνο!). 2 ο στάδιο Αναγνώριση και ιεράρχηση των κινδύνων Θυμηθείτε: «Κίνδυνος» είναι η πιθανότητα (μικρή ή μεγάλη) να υποστεί κάποιος τραυματισμό ή βλάβη εξαιτίας μιας πηγής κινδύνου. Μετά την αναγνώριση των πηγών κινδύνου ακολουθεί η εκτίμηση των σχετικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη: Πόσο πιθανό είναι μια πηγή κινδύνου να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη; Πόσο σοβαρός θα μπορούσε να είναι αυτός ο τραυματισμός; Πόσοι εργαζόμενοι και πόσο συχνά εκτίθενται στον κίνδυνο; Μια τέτοια διαδικασία που απαιτεί απλή κριτική σκέψη (και όχι κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση ή σύνθετες τεχνικές) είναι επαρκής για πάρα πολλές εργασίες ή δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων χώρων εργασίας όπου οι αναγνωρισμένες πηγές κινδύνου δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία ή όπου οι κίνδυνοι είναι γνωστοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι. Στη συνέχεια οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι πρέπει να ιεραρχηθούν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, με βάση την ιεράρχησή τους. Στην κορυφή τίθενται εκείνες οι περιπτώσεις κινδύνου όπου μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός (π.χ. πτώση από ύψος) και αυτές όπου παρουσιάζεται αυξημένη πιθανότητα να προκληθεί ατύχημα (π.χ. ολισθηρά ή κατεστραμμένα δάπεδα). (Δείτε το 1ο επεισόδιο με τίτλο «Αξιολογήστε τον κίνδυνο» της ταινίας «ο Napo σε κίνδυνο!). 8/9

9 Πίνακας Α Κίνδυνος Ταινία Επεισόδιο Τροχαία ατυχήματα Πρόκληση ατυχήματος Ο Napo στο εργοτάξιο 6. Σε απόσταση από όχημα Βιασύνη ή έλλειψη Ο Napo και η καθαριότητα 1. Αλλαγή προγράμματος συγκέντρωσης Κόπωση και βιασύνη Ο Napo στην ασφαλή συντήρηση 5. Έντονος ρυθμός εργασίας! Υπερβολική ταχύτητα και κρυμμένοι κίνδυνοι Ο Napo σε κίνδυνο! 5. Επικίνδυνος συνδυασμός Πυρκαγιά Πρόκληση πυρκαγιάς Πρόκληση πυρκαγιάς Πρόκληση πυρκαγιάς Πρόκληση πυρκαγιάς Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια 3. Εύφλεκτοι χημικοί παράγοντες 6. Πινακίδα απαγόρευσης Μην καπνίζετε 12. Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας 15. Πινακίδα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού πυροσβεστήρας Ηλεκτρισμός Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα Ο Napo στο «Ασφάλεια εντός κι εκτός εργασίας» Σκηνή όπου ο Napo δοκιμάζει τα φώτα για τη γιορτή Μηχανικός εξοπλισμός Μηχανικός εξοπλισμός Ο Napo στο Οι περιπέτειες του Napo 5. Κατάλληλη προστασία την κατάλληλη στιγμή Μηχανικός εξοπλισμός Ο Napo σε κίνδυνο! 1. Πηγές κινδύνου (Introduction) Θόρυβος Έκθεση σε θόρυβο Ο Napo στο Καταπολεμήστε τον θόρυβο Όλη η ταινία Χημικά Χημικοί κίνδυνοι Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες Όλη η ταινία Γλιστρήματα και παραπατήματα Κίνδυνος γλιστρήματος Ο Napo στο Οι περιπέτειες του Napo 1. Η σήμανση είναι σημαντική Πτώση από σκαλοπάτια Ο Napo στο Οι περιπέτειες του Napo 2. Η σήμανση δεν είναι ικανοποιητική Πτώση από σκαλοπάτια Ο Napo στο «Ασφάλεια εντός κι εκτός εργασίας» Σκηνή όπου ο Napo ανεβαίνει μια σκάλα με αφημένα στα σκαλοπάτια αντικείμενα Πτώση από ύψος Ο Napo στο εργοτάξιο 2. Προστασία από πτώση Πτώση αντικειμένων Ο Napo στο εργοτάξιο 1. Δουλεύοντας με ασφάλεια 9/9 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων Μεγάλα φορτία Ο Napo στο εργοτάξιο 5. Οσφυαλγία Μεγάλα φορτία Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 3. Διαίρει και βασίλευε Μεγάλα φορτία Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 11. Κράτα με σφιχτά Μεγάλα φορτία Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 9. Η μονομαχία Κακή στάση σώματος Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 4. Εργονομία Δραστικά μέτρα Κακή στάση σώματος Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 10. Σκέψη για κίνηση Δονήσεις Δονήσεις Ο Napo στο Μειώστε την καταπόνηση 8. Υπερβολικοί κραδασμοί Το 2ο μάθημα της σειράς «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου» με τίτλο «Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης» αποτελεί μια εισαγωγή στα επόμενα στάδια της Εκτίμησης Κινδύνου. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό έχει παραχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA κατόπιν συμφωνίας με την κοινοπραξία Napo Consortium, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: HSE (UK); DGUV (Germany); INAIL (Italy); INRS (France); SUVA (Switzerland); and AUVA (Austria).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα