ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου:"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151 ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ: FAX: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Περιγραφή του έργου: Το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στους χώρους της Σχολής και συγκεκριμένα αποτελείται από 3 υποέργα: Υποέργο 1: Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης σε χώρους της Σχολής Υποέργο 2: Εγκατάσταση σωληνώσεων αερίων εργαστηρίου Οξυγονοκόλλησης Υποέργο 3: Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων 1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης σε χώρους της Σχολής Σκοπιμότητα: Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης της Σχολής καθώς υπάρχει πρόβλημα οξείδωσης στις σωληνώσεις με αποτέλεσμα η ποιότητα του νερού να είναι κακή. Αντικείμενο του έργου: Το έργο χωρίζεται σε 4 τμήματα τα οποία θα περιγραφούν ξεχωριστά: Α. Εξωτερικό τμήμα νέων κτιρίων. Θα γίνει αντικατάσταση όλης της διαδρομής που περιγράφεται. Υπόγειος σιδηρός σωλήνας διατομής Φ 1½ από σημείο διακλάδωσης στην αυλή έως την είσοδο του κτιρίου περίπου 17,00 μέτρα σε διακλάδωση. Το πρώτο σκέλος εισέρχεται στο υπόγειο του κτιρίου ενώ το Σελίδα 1/12

2 δεύτερο ακολουθεί μια υπόγεια διαδρομή (βάθος 5 εκ.) μήκους περίπου 5 μέτρων και στην συνέχεια στηριγμένο σε εξωτερικό τοίχο του κεντρικού κτιρίου ακολουθεί διαδρομή περίπου 22 μέτρων όπου και ενώνει σε υφιστάμενο αγωγό. Β. Εσωτερικό τμήμα κτιρίων Θα γίνει αντικατάσταση όλης της διαδρομής όπως περιγράφεται η οποία θα είναι εξωτερική και εμφανής. Από την είσοδο στο υπόγειο του κτιρίου έως διακλάδωση σε 3 κλάδους Φ ¾. Οι δύο κλάδοι παράλληλα οδεύουν για απόσταση 13μ και στην συνέχεια κατευθύνονται προς τα πάνω μέσα από την οροφή προς τους 2 πάνω ορόφους σε μήκος περίπου 6 μέτρων. Ο τρίτος κλάδος ακολουθεί την διαδρομή των 13 μέτρων παράλληλα και συνεχίζει για άλλα 12 μέτρα οριζόντια διαπερνώντας 2 τοιχοποιίες. Γ. Αντικατάσταση οξειδωμένου τμήματος σωληνώσεων Αντικατάσταση τμήματος σιδηροσωλήνα Φ3 με διακλαδώσεις σε σημείο στο υπόγειο όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα οξείδωσης των εξαρτημάτων και απαιτείται αντικατάσταση προκειμένου να αποφευχθεί η επικείμενη διαρροή υδάτων. Το τμήμα φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί. Εργασίες: Α. Εξωτερικό τμήμα νέων κτιρίων. Εκσκαφή τάφρου για τον σωλήνα Φ 1½ μέχρι το σημείο που εισέρχεται στο κτίριο. Εκσκαφή και αποκάλυψη διακλάδωσης και όδευσης Φ3/4 που περνά στον εξωτερικό τοίχο του διπλανού κτιρίου. Αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών σωληνώσεων Τοποθέτηση νέου σωλήνα πλαστικού διατομής Φ28 και Φ18 (τύπου τουμπόραμα) αντίστοιχα με τον παλαιό με τις απαιτούμενες διακλαδώσεις και με έναν διακόπτη στο σημείο έναρξης και έναν στην αρχή της διακλάδωσης. Επίχωση με άμμο και επικάλυψη με τσιμέντο κατηγορίας C10/12 Β. Εσωτερικό τμήμα κτιρίων Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των προς αντικατάσταση σωληνώσεων οι οποίοι είναι εξωτερικοί. Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων πλαστικών διατομής Φ18 (τύπου τουμπόραμα) αντικαθιστώντας τις παλαιές διαδρομές. Επειδή ορισμένες διαδρομές περνάνε και συνεχίζουν στους 2 επάνω ορόφους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εργασία ώστε να μειωθεί η όχληση και η σκόνη από τις εργασίες εντός των χώρων. Σελίδα 2/12

3 Όπου υπάρχουν περάσματα μέσα από πλάκες οι τοιχοποιίες θα πρέπει να αποξηλωθεί ο παλαιός σωλήνας και από την ίδια οπή να περαστεί ο νέος. Γ. Αντικατάσταση οξειδωμένου τμήματος σωληνώσεων Σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια θα γίνει αντικατάσταση των σωληνώσεων με νέες διατομής Φ 2½. Αποξήλωση όλης της διαδρομής που φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. Από το ταφ της παροχής Φ3 θα γίνει τοποθέτηση μαστού Φ3, επανατοποθέτηση της Βάνας, τοποθέτηση συστολής Φ3 Φ 2½ και στην συνέχεια με σωλήνα Φ 2½ θα περαστεί νέα όδευση μέχρι την Π.Φ. Το τμήμα Φ 3 προς WC θα καταργηθεί και θα αποξηλωθεί όλη η γραμμή. ΠΡΟΣ WC (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) ΠΡΟΣ Π.Φ. 2 1/2'' ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΚΟΡ ΒΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ Σελίδα 3/12

4 ΠΡΟΣ Π.Φ. 2 1/2'' ΠΡΟΣ WC (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) ΡΑΚΟΡ ΒΑΝΑ ΤΑΦ 3'' ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ Π.Φ. 2 1/2'' ΠΡΟΣ WC (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) ΤΑΦ 3'' ΣΕ 2 1/2'' Σελίδα 4/12

5 Προδιαγραφές υλικών Σωληνώσεις: Οι σιδηροσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένες και με προδιαγραφές για πόσιμο νερό το οποίο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να πιστοποιείται. Η στήριξη των σωλήνων θα πρέπει να γίνεται με όλα τα απαιτούμενα στηρίγματα και να είναι απόλυτα σταθεροποιημένες. Η στήριξη των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται με μπρούτζινα στηρίγματα ανά απόσταση 1 μέτρου σε όσον το δυνατόν πιο ευθεία. 2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση σωληνώσεων αερίων εργαστηρίου Οξυγονοκόλλησης Σκοπιμότητα: Σκοπός του έργου είναι ο έλεγχος και η επαναλειτουργία του δικτύου αερίων του εργαστηρίου οξυγονοσυγκολλήσεων ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία του εργαστηρίου Αντικείμενο του έργου: Το έργο χωρίζεται σε 6 τμήματα τα οποία θα περιγραφούν ξεχωριστά: Α. Επιδιόρθωση συμπλήρωση και έλεγχος του δικτύου «οξυγόνου ασετυλίνης». 1. Το υπάρχον δίκτυο Οξυγόνου και Ασετυλίνης πρέπει να επεκταθεί και να συνδεθεί με τις φιάλες Οξυγόνου και Ασετυλίνης. (δίκτυο Οξυγόνου 2,5 m και δίκτυο Ασετυλίνης 7,5m, απαιτείται επί πλέον σωλήνας χαλύβδινος 3/4, το άρθρο αυτό συμπληρώνεται στη παρ Γ περ. ε.). 2. Στο χώρο των Εργαστηρίων υπάρχουν μία σειρά με έξι θέσεις εργασίας και μία σειρά με τέσσερις θέσεις εργασίας. Η σειρά με τις τέσσερις θέσεις εργασίας θα επεκταθεί με δύο θέσεις ακόμα και μία εφεδρική. (Απαιτείται επί πλέον συνολικά 10 m, σωλήνας χαλύβδινος 1/2 και 3/4 ). 3. Στο χώρο εγκατάστασης και αποθήκευσης των φιαλών οξυγόνου και ασετυλίνης απαιτείται η εγκατάσταση και συνδεσμολογία 3 φωτιστικών φθορισμού 1Χ40 W αντιεκρηκτικού τύπου. Β. Έλεγχος δικτύου οξυγόνου και ασετυλίνης Σχετικά με το υπάρχον δίκτυο οξυγόνου και Ασετυλίνης κατασκευασμένο από ειδική χάλυβδοσωλήνα διαμέτρου 3/4, και κατεβάσματα 1/2, συνολικού μήκους 40 μέτρα ±10%. Για να είναι σε θέση να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο απαιτούνται τα κάτωθι: Σελίδα 5/12

6 α). Σάρωση του δικτύου με αέριο άζωτο, προκειμένου να μειωθεί η σχετική υγρασία και η περιεκτικότητα του οξυγόνου εντός των σωληνώσεων. β). Έλεγχος διαρροών σε πίεση 1,1 φορές την πίεση λειτουργίας και έλεγχος πίεσης σε πίεση 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας. γ) Μετά από τις συγκεκριμένες εργασίες θα εκδοθεί βεβαίωση για έλεγχο διαρροών και πίεσης του δικτύου. Γ. Επαναλειτουργία του δικτύου οξυγόνου Το δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία απαιτούνται τα εξής: α). Πίνακας αποσυμπίεσης οξυγόνου για φιάλες οξυγόνου. Προμήθεια και εγκατάσταση ημιαυτόματου πίνακα αποσυμπίεσης με αυτόματη εναλλαγή θέσης σε περίπτωση πτώσης πίεσης και ηλεκτρονικό πίνακα ειδοποίησης για πτώση πίεσης στην μία πλευρά του πίνακα. Για την σύνδεση 5 φιαλών και από τις δύο πλευρές απαιτούνται επεκτάσεις θέσεων φιαλών με εύκαμπτα υψηλής πίεσης φιαλών. Ο πίνακας θα περιέχει δύο μανόμετρα επαφής, ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης, εκτονωτή και κεντρική βαλβίδα αντεπιστροφής Χαρακτηριστικά πίνακα. Πίεση εισόδου : 230 bar Πίεση εξόδου : 10 bar Παροχή εξόδου : 70 Νm3/h Υλικό : μπρούντζος Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 0C ως +60 0C Ηλεκτρονικός πίνακας ειδοποίησης εναλλαγής με δύο μανόμετρα επαφής. β). Εύκαμπτα υψηλής πίεσης. Εύκαμπτα υψηλής πίεσης για σύνδεση φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, πιστοποιημένα για λειτουργία στα 300 bar, μήκους 1,5 m, με συρματόσχοινο ασφαλείας. Απαιτούνται 11 συνολικά εύκαμπτα (10 για λειτουργία + 1 ανταλλακτικό). γ). Βάσεις στήριξης. Για λόγους ασφαλείας απαιτείται βάση στήριξης από μεταλλική σχάρα δαπέδου από γαλβανισμένο χάλυβα και επίτοιχη στήριξη των 10 φιαλών οξυγόνου (5+5). Σελίδα 6/12

7 δ). Φίλτρο οξυγόνου. Φίλτρο οξυγόνου με πίεση λειτουργίας 10.0 bar, ανοξείδωτο κέλυφος και συνδέσεις 1. ε). Σύνδεση με δίκτυο οξυγόνο. Για την σύνδεση του δικτύου οξυγόνου απαιτείται σωλήνας περίπου 10 m διαμέτρου 3/4 από χάλυβα SCH 40, απολιπασμένος και χρήση ειδικά για οξυγόνο. Στο δίκτυο θα εγκατασταθεί και κεντρική βάνα αποκοπής τύπου ball valve. Στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται το κόστος υλικών και οι εργασίες σύνδεσης. στ). Λήψεις οξυγόνου. Απαιτούνται λήψεις οξυγόνου με βάνα τύπου ball-valve και μειωτήρα θέσης. Μέγιστη πίεση εισόδου έως 20 bar, πίεση λειτουργίας 10 bar, παροχή μέχρι 32 lt/min. (13 λήψεις οξυγόνου). Δ. Επαναλειτουργία δικτύου ασετυλίνης α). Πίνακας αποσυμπίεσης για φιάλες ασετυλίνης. Προμήθεια και εγκατάσταση ημιαυτόματου πίνακα με αυτόματη εναλλαγή θέσης σε περίπτωση πτώσης πίεσης και ηλεκτρονικό πίνακα ειδοποίησης για πτώση πίεσης στην μία πλευρά του πίνακα. Για την σύνδεση 4 φιαλών και από τις δύο πλευρές απαιτούνται επεκτάσεις θέσεων φιαλών με εύκαμπτα υψηλής πίεσης φιαλών. Ο πίνακας περιέχει δύο μανόμετρα επαφής, ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης, εκτονωτή,κεντρική βαλβίδα αντεπιστροφής και ηλεκτρονικό πίνακα ειδοποίησης. Χαρακτηριστικά πίνακα. Πίεση εισόδου : 20 bar Πίεση εξόδου : 1.3 bar Παροχή εξόδου : 10 Νm3/h Υλικό : μπρούντζος Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 0C ως +60 0C Ηλεκτρονικός πίνακας ειδοποίησης εναλλαγής με δύο μανόμετρα επαφής β). Εύκαμπτα υψηλής πίεσης για σύνδεση φιαλών. Εύκαμπτα υψηλής πίεσης για σύνδεση φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, πιστοποιημένα για λειτουργία στα 300 bar, μήκους 1,5 m, με συρματόσχοινο ασφαλείας. Απαιτούνται 9 συνολικά εύκαμπτα (8 για λειτουργία + 1 ανταλλακτικό). Σελίδα 7/12

8 γ). Βάσεις στήριξης. Για λόγους ασφαλείας απαιτείται βάση στήριξης από μεταλλική σχάρα δαπέδου από γαλβανισμένο χάλυβα και επίτοιχη στήριξη των για 8 φιάλες ασετυλίνης (4+4). δ. Φίλτρο ασετυλίνης. Φίλτρο ασετυλίνης με πίεση λειτουργίας 10.0 bar, ανοξείδωτο κέλυφος και συνδέσεις 1. ε). Σύνδεση με δίκτυο ασετυλίνης. Για την σύνδεση του δικτύου ασετυλίνης απαιτείται σωλήνας περίπου 10 m διαμέτρου 3/4 από χάλυβα SCH 40, απολιπασμένος και χρήση ειδικά για οξυγόνο, ασετυλίνη. Στο δίκτυο θα εγκατασταθεί και κεντρική βάνα αποκοπής τύπου ball valve και βάνα αυτόματης αποκοπής ασφαλείας τύπου solenoid valve. Στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται το κόστος υλικών και οι εργασίες σύνδεσης. στ). Λήψεις ασετυλίνης. Απαιτούνται λήψεις ασετυλίνης με βάνα τύπου ball-valve και μειωτήρα θέσης. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar, παροχής μέχρι 32 lt/min. (13 λήψεις ασετυλίνης). Ε. Θέσεις εργασίας Σε κάθε μία από τις δώδεκα θέσεις εργασίας θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 2 διακόπτες 2 εκτονώτες χαμηλής πίεσης 2 μανόμετρα 2 φλογοπαγίδες; 1 φλογοπαγίδα οξυγόνου και 1 φλογοπαγίδα ασετυλίνης δικτύου κατά ΕΝ 730 και ISO 5175 με πιστοποίηση BAM (τριπλής ενέργειας: ανεπίστροφο, φλογοπαγίδα, διακόπτης θερμοκρασίας) με σπείρωμα 3/8. 2 λάστιχα. Τα λάστιχα (δύο ανεξάρτητα) από τη λήψη (οξυγόνου - ασετυλίνης) θα έχουν μήκος 2,5 m. (Τεμάχια 15). Απαιτείται πιστοποίηση κατά ΕΝ 559 και ISO bar 2 φλογοπαγίδες για τα εργαλεία (βαλβίδες λαβής):1 Φλογοπαγίδα οξυγόνου και 1 φλογοπαγίδα ασετυλίνης εργαλείων κατά ΕΝ 730 και ISO 5175 με πιστοποίηση BAM (τριπλής ενέργειας: ανεπίστροφο, φλογοπαγίδα, διακόπτης θερμοκρασίας ). 1 καυστήρα 1 εξοικονομήτη αερίου Στη εφεδρική θέση εργασίας θα περιλαμβάνονται τα παραπάνω εξαρτήματα εκτός από το καυστήρα και τον εξοικονομητή αερίου. Σελίδα 8/12

9 Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ ή DIN ΣΤ. Σύστημα ανίχνευσης διαρροών και απόκριση ασφαλείας. Το σύστημα ασφαλείας, σε περίπτωση διαρροών, θα αποτελείται: από 4 ανιχνευτές ασετυλίνης ( 3 στο χώρο εργασιών και 1 στο χώρο φιαλών ασετυλίνης) πίνακα ανάγνωσης σήματος ανιχνευτών και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αυτόματης αποκοπής τύπου solenoid valve, normaly closed. Αναλυτικότερα: Αισθητήρας ασετυλίνης: Περιοχή μέτρησης :0-100 % LEL C2H2, Θερμοκρασία λειτουργίας : 40 ο C +55 o C Υγρασία : 0-99 % Χρόνος ζωής αισθητήρα 1-2 έτη Επαναληψιμότητα : ±2% FSD Χρόνος απόκρισης : <10 sec Προστασία αισθητήρα : IP56 Πίνακας ελέγχου Χαρακτηριστικά: Τροφοδοσία: 240 V AC / Hz Κανάλια ελέγχου: 4 Έξοδοι High/low alarm + fault, ρελέ επαφής 8 Α για κάθε έξοδο Αναλογική έξοδος: 4-20 ma Ενδείξεις: οθόνη LCD για ένδειξη μέτρησης αισθητήρα Οπτικός ηχητικός συναγερμός στην είσοδο του χώρου φιαλών ασετυλίνης προς χώρο του εργαστηρίου) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αυτόματης αποκοπής με συνδέσεις 3/4", υλικό κατασκευής από μπρούντζο, normally closed, πηνίο 230 V, κατάλληλη για ασετυλίνη και αντιεκρηκτικού τύπου. Το σύστημα ασφαλείας θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και με την ηλεκτρική εγκατάσταση, η ηλεκτρική παροχή θα γίνει από τον πίνακα του εργαστηρίου. Παρατήρηση: Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει πιστοποιητικά για τα υλικά και βεβαίωση για τη καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Επίσης πλήρη τεχνικό φάκελο που θα περιλαμβάνει μελέτη παροχών αερίων (ταχύτητα αερίων, πτώσεις πίεσης και μέγιστες παροχές ανά τμήμα δικτύου και λήψη), σχέδια εγκατεστημένων δικτύων, σχέδιο συντήρησης, πιστοποιητικά ελέγχων, πιστοποιητικά Σελίδα 9/12

10 συγκολλητών και μεθοδολογιών συγκόλλησης και εγχειρίδια λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει και εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς χρήσεις των αερίων (οξυγόνου και ασετυλίνης), ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού. Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση αυτοψίας των χώρων του έργου. Η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Τεχνικού της Σιβιτανιδείου ύστερα από προκαθορίσμενη επίσκεψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή προκειμένου να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων. Οι βεβαιώσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ισχύουν κανονικά. 3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων Σκοπιμότητα Σκοπός του έργου είναι αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο εργαστήριο θερμοϋδραυλικών και συγκολλήσεων και στο εργαστήριο οχημάτων της Σχολής. Περιγραφή των εργασιών Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: Α. Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση σε παρακείμενη θέση του ηλεκτρολογικού πίνακα κίνησης του εργαστηρίου Οξυγονοκολλήσεων της Σχολής. Ο πίνακας θα είναι εξωτερικός μεταλλικός 80 θέσεων και θα περιλαμβάνει αντιεκρηκτικού τύπου: Γενικές ασφάλειες-διακόπτης-ρελέ 3x63Α 7 Αναχωρήσεις τριφασικές 3x25Α 30 Ενδεικτικές λυχνίες Β. Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση σε παρακείμενη θέση του ηλεκτρολογικού πίνακα φωτισμού του εργαστηρίου Οξυγονοκολλήσεων της Σχολής. Ο πίνακας θα είναι εξωτερικός μεταλλικός 30 θέσεων και θα περιλαμβάνει αντιεκρηκτικού τύπου: Γενικές ασφάλειες-διακόπτης-ρελέ 3x25Α 8 Αναχωρήσεις μονοφασικές 1x16Α 6 Ενδεικτικές λυχνίες Σελίδα 10/12

11 Γ. Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση σε παρακείμενη θέση του ηλεκτρολογικού πίνακα κίνησης του εργαστηρίου Θερμάνσεων της Σχολής. Ο πίνακας θα είναι εξωτερικός μεταλλικός 50 θέσεων και θα περιλαμβάνει: Γενικές ασφάλειες-διακόπτης-ρελέ 3x63Α 2 Αναχωρήσεις τριφασικές 3x25Α 8 Αναχωρήσεις μονοφασικές 1x16Α 10 Ενδεικτικές λυχνίες Μετά το πέρας των εργασιών απαιτείται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές και ο εντοπισμός τους. Γενικά: Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί για τη σωστή λειτουργία της κατασκευής τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τα άχρηστα υλικά και μπάζα που θα προκύψουν κατά τις εργασίες θα πρέπει να απομακρυνθούν με ευθύνη του αναδόχου και ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα της νομοθεσίας μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του. Επί πλέον θα πρέπει να μεριμνήσει και για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων από τα σημεία εργασιών και την αποτροπή εισόδου στον χώρο του εργοταξίου ατόμων που δεν έχουν σχέση με το έργο. Ειδικά στην προκείμενη περίπτωση όπου οι εργασίες περιλαμβάνουν την εργασία σε ηλεκτρολογικούς πίνακες όπου η επικινδυνότητα είναι μεγαλύτερη θα πρέπει να αναρτώνται ταμπέλες σε πίνακες οπού γίνεται διακοπή με την ένδειξη ότι πραγματοποιούνται εργασίες, καθώς και θα πρέπει να κλειδώνονται οι πόρτες τους. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των υαλοστασίων και εξοπλισμών από πτώση μπάζων. Σε περίπτωση σπασίματος θα γίνει άμεση αντικατάσταση ή αποκατάσταση με έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί εξαιτίας του εντός και εκτός των χώρων που θα κυκλοφορεί. Ο ανάδοχος επιπλέον είναι υπεύθυνος και για την ασφαλή φύλαξη των υλικών και εργαλείων του και η Σχολή δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους. Προϋπολογισμός: Σελίδα 11/12

12 Ο προϋπολογισμός επισυνάπτεται στο παρόν. Χρόνος Εργασιών: Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 26 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος άμεσα υποχρεούται να προσκομίσει χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος Σελίδα 12/12

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002738438 2015-04-29

15PROC002738438 2015-04-29 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215 / Fax: (+30) 210 8203222 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 Ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας- Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα