ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση εκέµβριος 2001

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Συγκρότηση και Λειτουργία της Επιστηµονικής Οµάδας Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης Οριστικοποίηση προγράµµατος υλοποίησης του Σχεδίου ράσης και συγκρότηση των Οµάδων Εργασίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΥΜ Φόρουµ 1: Περιβάλλον, Υποδοµές και Ποιότητα Ζωής Φόρουµ 2: Παραγωγικό Σύστηµα και Ανταγωνιστικότητα Φόρουµ 3: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ηµιουργία Αρχείου Τεκµηρίωσης / Βιβλιοθήκης Επιλογή/Καταγραφή φορέων και δηµιουργία βάσης δεδοµένων ηµιουργία WEB Site Άλλες Υποστηρικτικές ράσεις...34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος Φορέων / Αποδεκτών του Σχεδίου ράσης...35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κείµενα Προς ηµοσιοποίηση

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρώτη ενδιάµεση έκθεση, που υποβάλλεται σύµφωνα µε τη Σύµβαση, αφορά την πρόοδο του έργου που συντελέστηκε στον συµβατικό χρόνο του Α' τετραµήνου (Ιούλιος - Οκτώβριος 2001) του Ερευνητικού Προγράµµατος "Επιστηµονική Στήριξη Οργάνου ιαχείρισης και Ενεργειών Υλοποίησης του Σχεδίου ράσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης". Θεωρήσαµε όµως σκόπιµο, προκειµένου να δώσουµε την πραγµατική εικόνα της προόδου του έργου, να περιλάβουµε στην έκθεση την συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση των εργασιών και ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη µέχρι και το Νοέµβριο, δεδοµένου ότι λόγω της µεσολάβησης της καλοκαιρινής περιόδου, πολλές από τις προγραµµατισµένες εργασίες δεν έγινε δυνατό να ξεκινήσουν πριν τον Σεπτέµβριο. Όπως αναφέρεται στην πρόταση του Ερευνητικού Προγράµµατος και στο συµπληρωµατικό επεξηγηµατικό σηµείωµα της , το αντικείµενο του Ερευνητικού Προγράµµατος περιλαµβάνει τα εξής: Εντοπισµός, ανάλυση, ταξινόµηση και αξιολόγηση του υπάρχοντος υποστηρικτικού υλικού. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των κοινωνικών φορέων σε θεµατικά Φόρουµ κοινωνικού διαλόγου. Επιστηµονική εµβάθυνση και παρουσίαση των θεµάτων του κοινωνικού διαλόγου. Επιστηµονική επεξεργασία και σύνταξη εκθέσεων για τα αποτελέσµατα του κοινωνικού διαλόγου. ιατύπωση προτεραιοτήτων και πλαισίου προδιαγραφών για τη σύνταξη προγράµµατος των απαραίτητων ερευνών και µελετών στους τοµείς δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου. Συνεχής αξιολόγηση (on going evaluation) της πορείας του Στρατηγικού Σχεδίου Προτάσεις για τις απαραίτητες «διορθωτικές κινήσεις». ιαµόρφωση και πιλοτική εφαρµογή ιστοσελίδας για τα βασικά θέµατα και την πορεία σύνταξης και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου. 3

4 Σε σχέση µε αυτά, η Ερευνητική Οµάδα έχει προχωρήσει σε ενέργειες µε τις οποίες συγκεκριµενοποιούνται οι βασικές µεθοδολογικές και οργανωτικές επιλογές και οριστικοποιείται το περιεχόµενο των βηµάτων που θα ακολουθήσουν. Συγκεκριµένα: 1. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί κανονικά η Επιστηµονική Οµάδα από ερευνητές και στελέχη του Οργανισµού Θεσσαλονίκης και έγινε η κατανοµή των υπευθυνοτήτων κάθε µέλους. 2. ιαµορφώθηκε και εξοπλίστηκε χώρος στο κτίριο του Οργανισµού Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκε οµάδα επιστηµονικών συνεργατών που λειτουργεί ως σύνδεσµος µεταξύ του Οργανισµού και των Πανεπιστηµίων και υποστηρίζει οργανωτικά και γραµµατειακά την υλοποίηση του Σχεδίου ράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. 3. Έγινε επεξεργασία του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Σχεδίου ράσης. 4. Συγκροτήθηκαν οµάδες εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων. 5. Έγινε επεξεργασία των ειδικών ζητηµάτων οργάνωσης και προώθησης του κοινωνικού διαλόγου και βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιµασία των θεµατικών Φόρουµ. 6. Συστηµατοποιήθηκε το περιεχόµενο των Υποστηρικτικών ράσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή τους. 7. Οργανώθηκε συστηµατική επαφή µε την οµάδα των επικοινωνιολόγων και τέθηκε στη διάθεσή τους ειδικά επεξεργασµένο υλικό για τις ανάγκες δηµοσιοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος των επιµέρους θεµατικών αντικειµένων του προγράµµατος. 4

5 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ 1.1 Συγκρότηση και Λειτουργία της Επιστηµονικής Οµάδας Σε συνεργασία µε τη διοίκηση του Οργανισµού Θεσσαλονίκης (ΟΘ) συγκροτήθηκε και λειτουργεί η Επιστηµονική Οµάδα από ερευνητές και στελέχη του Οργανισµού. Ο προβληµατισµός για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συντονιστικής Οµάδας ξεκίνησε µε την έναρξη του ερευνητικού προγράµµατος. Στη Συντονιστική Οµάδα συµµετέχουν οι κύριοι ερευνητές Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ, Καθηγητής ΑΠΘ, Λόης ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ ΗΣ, Καθηγητής ΠΜ και Νίκος ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ και τα στελέχη του ΟΘ, Πόλυ ΖΕΪΚΟΥ, ρ. Αρχιτέκτονας-Πολεοδόµος, Υπεύθυνη Τοµέα Πολεοδοµικού και Αστικού Σχεδιασµού του ΟΘ, Φάνης ΜΑΤΙΚΑΣ, ρ. Αρχιτέκτονας- Πολεοδόµος, Υπεύθυνος Τοµέα Χωροταξικού Σχεδιασµού του ΟΘ, Νίκος ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ, Τοπογράφος-Μηχανικός, Κώστας ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος και Μίρκα ΡΑ ΟΥ, Χηµικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Τοµέα Προστασίας Περιβάλλοντος του ΟΘ. Η Συντονιστική Οµάδα λειτουργεί κανονικά από το Σεπτέµβριο, και σε τακτές και συνεχείς συναντήσεις επεξεργάζεται τα θέµατα, εισηγείται στην ερευνητική οµάδα τα ειδικά ζητήµατα, συντονίζει την λειτουργία των Οµάδων Εργασίας και παρακολουθεί την πρόοδο του έργου. Στην Επιστηµονική Οµάδα, εκτός από τα µέλη της Συντονιστικής Οµάδας, συµµετέχουν οι ακόλουθοι επιστήµονες: Θανάσης ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ, Οικονοµολόγος, Ερευνητής ΠΜ Γιάννης ΚΟΥΚΑΚΗΣ, Βιβλιοθηκονόµος Νίκος ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Στέλεχος ΟΘ Νίκη ΜΠΑΗ, Γραµµατέας-Υπεύθυνη ηµοσίων Σχέσεων Κατερίνα ΝΑΝΟΥ, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος ΟΘ Κική ΤΟΜΠΡΟΥ, Περιφερειολόγος, Υποψήφια ιδάκτωρ ΑΠΘ Γιάννης ΤΟΣΚΑΣ, Συγκοινωνιολόγος-Πολιτικός Μηχανικός (MS), Στέλεχος ΟΘ Ελισσάβετ ΤΣΙΒΟΥΛΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Στέλεχος ΟΘ Βασίλης ΦΟΥΡΚΑΣ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής ΑΠΘ Χάρις ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ, Αρχιτέκτονας, Υποψήφια ιδάκτωρ ΑΠΘ 5

6 Σε συνεργασία µε τη διοίκηση του Οργανισµού, έχουν αντιµετωπιστεί τα οργανωτικά και µεθοδολογικά ζητήµατα και έχει οριστικοποιηθεί ο προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών για την πρόοδο του Σχεδίου. 1.2 Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης Με την έναρξη του προγράµµατος διαµορφώθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα χώρος στο κτίριο του Οργανισµού Θεσσαλονίκης, προκειµένου να λειτουργήσει το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Το γραφείο αυτό οργανώθηκε και λειτουργεί µε δύο Συνεργάτες-Ερευνητές, τη Νίκη ΜΠΑΗ, Γραµµατέα-Υπεύθυνη ηµοσίων Σχέσεων και την Κική ΤΟΜΠΡΟΥ, Περιφερειολόγο. Η οµάδα αυτή των συνεργατών εγκαταστάθηκε στο χώρο µε σκοπό να αποτελέσει το σύνδεσµο µεταξύ του Οργανισµού Θεσσαλονίκης και των δύο Πανεπιστηµίων (ΑΠΘ και Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) και να υποστηρίξει οργανωτικά και γραµµατειακά την υλοποίηση του Σχεδίου ράσης. Το γραφείο λειτουργεί καθηµερινά, διαθέτει τηλεφωνική και ηλεκτρονική σύνδεση. Επίσης, φιλοξενεί τις συναντήσεις των Οµάδων Εργασίας και το υπό διαµόρφωση αρχείο τεκµηρίωσης. 1.3 Οριστικοποίηση προγράµµατος υλοποίησης του Σχεδίου ράσης και συγκρότηση των Οµάδων Εργασίας Μετά από εκτεταµένες συζητήσεις και προβληµατισµούς, οριστικοποιήθηκε τόσο το περιεχόµενο όσο και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Σχεδίου ράσης. Στον πίνακα που επισυνάπτεται παρουσιάζονται αναλυτικά τα Πακέτα Εργασίας και το χρονοδιάγραµµα του ερευνητικού προγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει την πραγµατοποίηση των τελικών εκδηλώσεων των θεµατικών φόρουµ την , για την ενότητα Περιβάλλον, Υποδοµές και Ποιότητα Ζωής, την για την ενότητα Παραγωγικό Σύστηµα και Ανταγωνιστικότητα και την για την ενότητα Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή. Η γενική συνάντηση προβλέπεται να γίνει την Στην τελική επιλογή των ηµεροµηνιών πραγµατοποίησης των φόρουµ, ελήφθησαν υπόψη πολλοί παράγοντες που σχετίζονται τόσο µε την εξέλιξη και τις δυνατότητες του ίδιου του ερευνητικού προγράµµατος, όσο και τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις 6

7 που προέκυπταν από τον προγραµµατισµό του Οργανισµού Θεσσαλονίκης (εκδηλώσεις, συνέδρια, διεθνείς συµµετοχές κλπ). Οι υποστηρικτικές δράσεις αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και ολοκληρώνονται σταδιακά ή στο τέλος του έργου. Με βάση τον προγραµµατισµό, οι συµµετέχοντες στο ερευνητικό πρόγραµµα κατανεµήθηκαν σε επιµέρους οµάδες εργασίας. Η κατανοµή εργασίας στα µέλη της ερευνητικής οµάδας παρουσιάζεται αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα που επισυνάπτεται. 7

8 Πίνακας Χρονοδιαγράµµατος 8

9 Πίνακας Οµάδων Εργασίας 9

10 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΥΜ Όπως έχει τονιστεί η συµβολή του Στρατηγικού Σχεδίου στην αποτελεσµατική διακυβέρνηση του µητροπολιτικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης στηρίζεται στο δοµηµένο κοινωνικό διάλογο που αναµένεται να προωθήσει την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων ως προς τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της πόλης µέσω της πληροφόρησης και της διαπραγµάτευσης των εµπλεκόµενων φορέων. Στα πλαίσια αυτά η πραγµατοποίηση του δοµηµένου κοινωνικού διαλόγου είναι το κεντρικό αντικείµενο του Σχεδίου ράσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής των κοινωνικών, παραγωγικών και άλλων φορέων. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει ορισµένες ενέργειες, και προγραµµατίζονται άλλες στη συνέχεια, όπως η ενηµέρωση των κοινωνικών φορέων από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης για το Σχέδιο ράσης καθώς και για την σηµασία που δίνει η πολιτική ηγεσία στην επιτυχία του Σχεδίου (βλ. επιστολή Λαλιώτη). Στην κατεύθυνση της ενηµέρωσης έχει σχεδιαστεί επίσης ένα σύνολο µέτρων δηµοσιοποίησης. Τα οργανωτικά θέµατα και κυρίως τα ζητήµατα περιεχοµένου του κοινωνικού διαλόγου αποτελούν από την αρχή αντικείµενο έντονου προβληµατισµού και διερεύνησης. Ήδη, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Έχει γίνει επεξεργασία των θεµάτων που αφορούν τον χαρακτήρα των φόρουµ, τους συµµετέχοντες, τη διαδικασία ενηµέρωσης και συζήτησης µε τους επιµέρους φορείς, την αναγκαία τεκµηρίωση, τον χαρακτήρα της κεντρικής εισήγησης και το τελικό ζητούµενο των συναντήσεων. Το γενικό πλαίσιο όλων των Φόρουµ κοινωνικού διαλόγου για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται από τις παρακάτω συνιστώσες: Χρονικός Ορίζοντας: Άµεσος µε όριο το 2003 Μεσοπρόθεσµος µε όριο το 2008 Μακροπρόθεσµος µε όριο το

11 Όρια περιοχής: Προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα επιρροής: Ρυθµιστικού Σχεδίου Νοµού Θεσσαλονίκης Χωρο-λειτουργικής Επιρροής Θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης: Ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία Ισχύουσα εθνική νοµοθεσία Ισχύουσα διοικητική δοµή (διοίκησης και αυτοδιοίκησης) Σενάρια συντονισµού µητροπολιτικών λειτουργιών και νέες µορφές διακυβέρνησης µε αυξηµένη συµµετοχή φορέων και πολιτών Πηγές χρηµατοδότησης: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρησιακά Προγράµµατα κεντρικών Υπουργείων Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (πχ. ΟΣΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, κλπ.) Κοινοτικές και διεθνείς πρωτοβουλίες Λοιπές χρηµατοδοτήσεις Εθνικού Προϋπολογισµού Επενδυτικά προγράµµατα αυτοδιοίκησης Ιδιωτικός Τοµέας Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη η οργανωτική και επιστηµονική προετοιµασία των τριών Φόρουµ. 11

12 2.1 Φόρουµ 1: Περιβάλλον, Υποδοµές και Ποιότητα Ζωής Οµάδα εργασίας: Γ. Καυκαλάς, Κ. Νικολάου, Μ. Ράδου, Κ. Τόµπρου, Γ. Τόσκας Το Φόρουµ Ποιότητας Ζωής (Αστικού Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υποδοµών) προετοιµάζεται (προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2002) σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία υλοποίησης του δοµηµένου κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο του Σχεδίου ράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Τα σχετικά ζητήµατα παρουσιάζονται στα κεφάλαια VII. Τεχνικές και Κοινωνικές Υποδοµές και IX. Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος. Ορισµένα βασικά σηµεία του Σχεδίου ράσης σε σχέση µε το κεντρικό θέµα του Φόρουµ Ποιότητας Ζωής παρουσιάζονται στη συνέχεια (σε παρένθεση ο αριθµός της παραγράφου του αρχικού Σχεδίου ράσης): (14) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τους φυσικούς πόρους όσο και την πολιτιστική κληρονοµιά, αποτελεί πλέον κεντρική επιδίωξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η επανάκτηση της σχέσης του φυσικού στοιχείου µε το τεχνητό στοιχείο της πόλης αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό η πόλη θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως ενιαίο σύστηµα µε την ευρύτερη περιοχή της, ενώ η διάγνωση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί το πρώτο βήµα για την κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων. (70) Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης οι αστικές υποδοµές πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ολοκληρωµένο σύστηµα, και όχι απλώς ως εξειδικευµένα τεχνικά ζητήµατα, ασύνδετα το ένα από το άλλο. Τα δίκτυα τεχνικών υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, κυκλοφορία και στάθµευση, επικοινωνίες και ενέργεια) και οι κοινωνικές υποδοµές και συλλογικές εξυπηρετήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και τις χωρικές και τοµεακές προτεραιότητες των στρατηγικών επιλογών, συµβάλλοντας τόσο στην ανταγωνιστικότητα της πόλης, όσο και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. (86) Ο νέος τρόπος διαχείρισης του αστικού συστήµατος που εισάγεται µε τις διαδικασίες και τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τοποθετεί σε άλλη βάση την αντιµετώπιση και τον προγραµµατισµό των υποδοµών: η επάρκεια, η πληρότητα αλλά και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η αποτελεσµατικότητα 12

13 της διαχείρισης των δικτύων και των εγκαταστάσεων θα πρέπει να αξιολογούνται αφενός ως προς την συνδυασµένη συµβολή τους στην προώθηση των γενικών στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης και αφετέρου ως προς την συνέργια τους µε άλλες ειδικότερες επιλογές. (101) Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος είναι συνάρτηση τόσο των φυσικών στοιχείων όσο και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η ποιότητα της ατµόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους είναι κεντρικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως είναι, επίσης, η ύπαρξη πρασίνου και ανοικτών χώρων, η ποιότητα κατοικίας, το αστικό τοπίο και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. (123) Μια πολιτική για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης πρέπει εκ των πραγµάτων και να εισάγει διαδικασίες δηµόσιας συµµετοχής, αλλά και να προκύπτει από τέτοιες διαδικασίες. Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία των µέχρι σήµερα πολιτικών για τις βιώσιµες πόλεις, το Στρατηγικό Σχέδιο διαµορφώνεται σε τρία επίπεδα ως εξής: ιαχειρίζεται σε επιτελικό επίπεδο και µε συντονιστικό χαρακτήρα τα µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα της πόλης. Εµπλέκει τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και στην εφαρµογή της την τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να αντανακλά τις ανάγκες και τις απόψεις της. Υιοθετεί ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων φορέων (υπεύθυνων για το σχεδιασµό και την άσκηση επιµέρους πολιτικών), των δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, (χρήστες φυσικών πόρων και παραγωγοί διαφόρων ειδών και ποσοτήτων αποβλήτων), και το ευρύ κοινό (ως πολιτών που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, ως παραγωγών ρύπανσης και αποβλήτων και ως καταναλωτών προϊόντων και υπηρεσιών). Τέλος, το Σχέδιο ράσης διατυπώνει και εισηγείται µια σειρά από 15 δράσειςπλαίσιο για τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης. Οι οκτώ από αυτές αφορούν στα ζητήµατα του Αστικού Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υποδοµών που αποτελούν και το αντικείµενο του Φόρουµ Ποιότητας Ζωής (σηµειώνονται µε έντονο περίγραµµα στον παρακάτω πίνακα µε τις 15 δράσεις-πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου): ράση 1 ράση 2 Προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης και ρύθµισης του αστικού συστήµατος Ενίσχυση της απασχόλησης, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 13

14 ράση 3 ράση 4 ράση 5 ράση 6 ράση 7 ράση 8 ράση 9 ράση 10 ράση 11 ράση 12 ράση 13 ράση 14 ράση 15 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στο παραγωγικό σύστηµα και των επιδράσεων στην πόλη Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδοµών στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών µε στόχο τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη Προώθηση εναλλακτικών συνδυασµών συγκοινωνιακών µέσων και τρόπων µεταφοράς Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήµατος Ενίσχυση της λειτουργικής συνοχής και της οικιστικής ανάπτυξης στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης Αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών Εκτίµηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος Εκτίµηση και παρακολούθηση εξειδικευµένων δεικτών και στόχων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προγραµµάτων και πολιτικών Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η οµάδα εργασίας συζήτησε διεξοδικά και κατέληξε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ειδικότερα οι προτεραιότητες ως προς τα εξής ζητήµατα: 14

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε ΑΦΟΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΕΡΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΙ (ΠΡΟΛΗΨΗ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ 15

16 Επιλογή εµπλεκοµένων φορέων Η οµάδα εργασίας συγκέντρωσε πληροφορίες και διερεύνησε τους εµπλεκόµενους φορείς σε όλα τα παραπάνω ζητήµατα µε στόχο τον προσδιορισµό των βασικών συνοµιλητών σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ράσης. Ο κατάλογος των συγκεκριµένων φορέων που θα προσκληθούν στο Φόρουµ Ποιότητας Ζωής δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της οµάδας εργασίας αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες φορέων: I. ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΤΑ Ε. ΕΚΟ Ζ. ΛΟΙΠΟΙ II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Β. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ως παρατηρητές) Ζ. ΛΟΙΠΟΙ III. Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β. ΜΜΕ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΛΟΙΠΟΙ 16

17 2.2 Φόρουµ 2: Παραγωγικό Σύστηµα και Ανταγωνιστικότητα Οµάδα εργασίας: Θ. Καλογερέσης, Λ. Λαµπριανίδης, Ν. Ματζαβίνος, Φ. Ματίκας, Ε. Τσιβούλα Προετοιµασία της εισήγησης για το Φόρουµ Η Οµάδα προετοιµάζει εισήγηση η οποία και θα παρουσιαστεί στη συνάντηση του Φόρουµ. Η εισήγηση αυτή θα στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω επεξεργασία των κεφαλαίων V και VI του κειµένου που έχει ήδη κατατεθεί στα πλαίσια του Σχεδίου ράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Επίσης θα στηριχθεί στη διερεύνηση των αιτηµάτων που κατατέθηκαν στον Οργανισµό Θεσσαλονίκης την τελευταία 5ετία σχετικά µε την χωροθέτηση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Θα προσπαθήσουµε λοιπόν µέσα από την ανάλυση των αιτηµάτων αυτών να κατανοήσουµε τις τάσεις της αγοράς και να εκτιµήσουµε κατά πόσο τα αιτήµατα αυτά αποτελούν απόρροια κυρίως τάσεων της αγοράς ή απλώς υποδηλώνουν προθέσεις αξιοποίησης δυνατοτήτων του θεσµικού πλαισίου που επιτρέπουν την µεγαλύτερη δυνατή δόµηση των οικοπέδων. Θα χρησιµοποιηθούν επίσης χάρτες, που υπάρχουν ήδη στον Οργανισµό Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την γεωγραφική κατανοµή της βιοµηχανίας και του εµπορίου που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο ΠΣΘ και την ΕΠΘ. Προετοιµασία των προτάσεων για δράσεις σχετικά µε το παραγωγικό σύστηµα και την απασχόληση Η εισήγηση για τις δράσεις θα στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω επεξεργασία των δράσεων που προτείνονται στα κεφάλαια V και VI του κειµένου που έχει ήδη κατατεθεί στα πλαίσια του Σχεδίου ράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Επιχειρείται η εξειδίκευση αυτών των δράσεων. Για παράδειγµα, στη ράση 2 που αφορά την προσέλκυση επενδύσεων θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για να προσφερθούν άµεσα κίνητρα όπως παρεκκλίσεις στη δόµηση, εξασφάλιση της άµεσης παροχής δικτύων του ΟΤΕ, ΕΗ κλπ. 17

18 Επιλογή των φορέων οι οποίοι θα συµµετάσχουν στο Φόρουµ Η ενεργή συµµετοχή των φορέων στη συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασµό της πόλης είναι καθοριστικής σηµασίας. Με αυτή την έννοια αυτό το οποίο επιδιώκουµε είναι να συµµετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι φορείς στη συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασµό της βιώσιµης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης αλλά από την άλλη, επειδή θέλουµε να διασφαλίσουµε την ουσιαστική συµµετοχή των φορέων θα πρέπει ο αριθµός τους να µην είναι πολύ µεγάλος. Για να απαντήσουµε λοιπόν σε αυτό το πρόβληµα αφενός θα επιλέξουµε εκείνους τους φορείς που εκπροσωπούν σηµαντικά συµφέροντα στην πόλη και αφετέρου θα πραγµατοποιήσουµε και έναν κύκλο 2-3 άλλων συναντήσεων µε φορείς της πόλης οι οποίοι θα προηγηθούν του Φόρουµ που θα πραγµατοποιηθεί στις 16/2/02. Οι µεγάλες κατηγορίες φορέων που θα συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι: Πολιτικοί Φορείς (ΥΜΑΘ, Περιφέρεια κλπ) Φορείς των Εργοδοτών (Επιµελητήρια, Σύλλογοι κλπ) Φορείς των Εργαζοµένων Φορείς γνώσης/ διαχείρισης (π.χ. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας) Μεγάλες οικονοµικές µονάδες (ΕΛΒΟ, ΜΕΒΓΑΛ κλπ) Οργανισµοί ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΘ κλπ) Τώρα δηµιουργούνται τα προφίλ των Φορέων, ώστε να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε τη βαρύτητά τους. Στη συνέχεια θα κληθούν σε συναντήσεις 2 ή 3 Οµάδες Φορέων. Έτσι, όταν πραγµατοποιηθεί το Φόρουµ 2 θα έχουν ωριµάσει τα δεδοµένα και θα είµαστε σε θέση να πάρουµε συγκεκριµένες αποφάσεις για ράσεις οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στο τελικό Φόρουµ 4. 18

19 2.3 Φόρουµ 3: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Τα κύρια θέµατα που απασχολούν την οµάδα για την οργάνωση του φόρουµ είναι τα εξής: Προετοιµασία της εισήγησης για το Φόρουµ Στην κεντρική εισήγηση της συνάντησης των φορέων θα πρέπει να γίνει µια τεκµηριωµένη ανάπτυξη του θέµατος, µε τρόπο ώστε να οργανωθεί η συζήτηση γύρω από τα θέµατα της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και να επιδιωχθεί η τοποθέτηση των συµµετεχόντων στις κεντρικές δράσεις, ώστε να προκύψει µια ευρύτερη συµφωνία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξέταση της σχέσης των ζητηµάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής µε τους άλλους άξονες του Σχεδίου, δεδοµένου ότι το Στρατηγικό Σχέδιο πρέπει να είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε συνεκτική δέσµη δράσεων οι οποίες συνολικά προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης. Για παράδειγµα, - δράσεις του άξονα «παραγωγικό σύστηµα και ανταγωνιστικότητα» συνδέονται άµεσα µε ζητήµατα κοινωνικής συνοχής, καθώς προσδιορίζουν χαρακτηριστικά και µεγέθη του ανθρώπινου δυναµικού και της απασχόλησης. - Το «περιβάλλον και ποιότητα ζωής» επηρεάζει την επάρκεια και τις συνθήκες κατοικίας, τον διαθέσιµο κοινωνικό εξοπλισµό, και την πρόσβαση σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις, και κατά συνέπεια οι σχετικές δράσεις σε µεγάλο βαθµό θα διαµορφώσουν τους όρους ισότητας στην "κατανάλωση" της πόλης και θα οριοθετήσουν γεωγραφικά θύλακες κοινωνικού αποκλεισµού. - Η µορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «µητροπολιτικής διακυβέρνησης» συνδέονται µε τη διεύρυνση της δηµοκρατίας, την προώθηση συµµετοχικών διαδικασιών, τον συντονισµό των δράσεων, ζητήµατα που σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την κοινωνική συνοχή. Κρίσιµα ερωτήµατα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του κοινωνικού διαλόγου είναι εκείνα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες: µετανάστες, πολιτισµικά διαφοροποιηµένες οµάδες (τσιγγάνοι, µουσουλµάνοι, κλπ), 19

20 γυναίκες, νέοι / ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ, άνεργοι, αποφυλακισµένοι / πρώην τοξικοµανείς και άλλες ευάλωτες κατηγορίες πληθυσµού. Στη διαδικασία του διαλόγου θα πρέπει να εξεταστούν οι χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις των διαδικασιών διαχωρισµού, να εντοπιστούν οι αιτίες αποκλεισµού, ιδιαίτερα στο βαθµό που συνδέονται µε την προώθηση των λοιπών δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου, να διερευνηθούν τα όρια και οι προϋποθέσεις ενσωµάτωσης και τελικά να διαµορφωθεί µία αποτελεσµατική και υλοποιήσιµη δέσµη δράσεων. Η εισήγηση θα κινηθεί εξειδικεύοντας του στόχους του Σχεδίου ράσης που βρίσκονται ενσωµατωµένοι σε όλες τις θεµατικές περιοχές, όπως: - «δηµιουργική» αξιοποίηση του δυναµισµού των νεοεισερχόµενων (µεταναστών), - αναβάθµιση εργατικού δυναµικού (εκπαίδευση, κατάρτιση, επανακατάρτιση), - ιεράρχηση προτεραιοτήτων και σηµατοδότηση των έργων υποδοµών ανάλογα µε το κοινωνικό κόστος / όφελος, - ποσοτική και ποιοτική επάρκεια κατοικίας, - ολοκληρωµένη εικόνα πολεοδοµικής ανάπτυξης (ποιοτικά ποσοτικά χαρακτηριστικά, προβλέψεις, κλπ.) και αξιοποίηση εργαλείων και σχετικών δυνατοτήτων. Προετοιµασία των προτάσεων για δράσεις σχετικά µε την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή Για την προετοιµασία των προτάσεων που αφορούν δράσεις οι οποίες προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη θα εξεταστούν ειδικότερα θέµατα όπως: - Αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων εργαλείων πολεοδοµικού σχεδιασµού για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (βλ. προβλέψεις ΓΠΣ, αστικές αναπλάσεις, ΚΣΕΑ κ.α). Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδοµών στην ΕΠΘ. Αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών. Προώθηση εναλλακτικών συνδυασµών συγκοινωνιακών µέσων και τρόπων µεταφοράς. - Εντοπισµός πηγών και δυνατοτήτων χρηµατοδότησης για την υποστήριξη δράσεων. - Επισήµανση κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης. Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην 20

21 πόλη (παρατηρητήριο απασχόλησης, µελέτη κοινωνικής γεωγραφίας, κέντρο τεκµηρίωσης για τους µετανάστες). - ιάγνωση φαινοµένων κοινωνικής πόλωσης και κοινωνικού διαχωρισµού της πόλης. Εκτίµηση και παρακολούθηση εξειδικευµένων δεικτών και στόχων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Εκτίµηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης (π.χ. βλ. Habitat: τοπικό παρατηρητήριο). - Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας παρεµβάσεων και αποτίµηση πιθανής κατασπατάλησης πόρων και γης. - Επεξεργασία δέσµης κριτηρίων για την αξιολόγηση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου µε στόχο την ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων και την µεγέθυνση των θετικών αποτελεσµάτων. - Επεξεργασία δέσµης θετικών αλλά και αποτρεπτικών µέτρων. Για την επεξεργασία των σχετικών θεµάτων θα γίνει προσφυγή σε δηµοσιεύµατα διεθνών οργανισµών (π.χ. ιακήρυξη της Κωνσταντινούπολης & Habitat Agenda) σε κοινοτικά κείµενα (όπως URBAN, υπό επεξεργασία πλαίσιο για την κοινωνική συνοχή) και άλλες πηγές, όπως Aalborg Chart Sustainable Cities, Urban Future 21 a global agenda for 21 st c. cities κ.α. Επιλογή των Φορέων οι οποίοι θα συµµετάσχουν στο Forum Στον κοινωνικό διάλογο θα κληθούν να συµµετάσχουν µε διάφορες µορφές εκπρόσωποι τριών κατηγοριών φορέων: Κρατικοί φορείς και κυβέρνηση: - Κεντρικά Υπουργεία Υπηρεσίες: ΥΜΑΘ, ΠΚΜ, ΟΘ - Αυτόνοµοι κρατικοί φορείς Οργανισµοί: Πρόνοια, ΚΕΘΙ, ΚΕΘΕΑ, κ.α Τοπική Αυτοδιοίκηση: - Νοµαρχία, Ενώσεις ήµων και ήµοι που δραστηριοποιούνται ειδικότερα σε σχετικά θέµατα - Αναπτυξιακοί και άλλοι φορείς που λειτουργούν µε την εποπτεία των ήµων Κοινωνικοί Εταίροι: 21

22 - Σύνδεσµοι εργοδοτών, ΕΚΘ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι µεταναστών, κ.α Ο διάλογος θα υποστηρίζεται από φάκελο µε συνοδευτικό και τεκµηριωτικό υλικό και µε ανάλυση µε επιµέρους θεµάτων. Θα εξεταστεί η δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες της τελικής συνάντησης - φόρουµ, µε επιµέρους συναντήσεις µε οµάδες φορέων, µε σχετικές εκδηλώσεις, διερεύνηση γνώµης πολιτών, ενηµέρωση µέσω ΜΜΕ κ.α 22

23 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Το περιεχόµενο των Υποστηρικτικών ράσεων συστηµατοποιήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή τους. 3.1 ηµιουργία Αρχείου Τεκµηρίωσης / Βιβλιοθήκης Οµάδα εργασίας: Γ. Κουκάκης, Ν. Μαντζαβίνος, Κ. Νάνου, Ν. Νικηφορίδης, Ν. Παπαµίχος, Κ. Τόµπρου, Ε. Τσιβούλα Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Οργανισµού Θεσσαλονίκης να προωθήσει τη δηµιουργική συνεργασία των φορέων της πόλης, να οργανώσει και να συντονίσει έναν αποτελεσµατικό δοµηµένο κοινωνικό διάλογο σε σχέση µε τις προτεραιότητες ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε απαραίτητο να αναπτυχθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Οργανωµένη συγκέντρωση και παρουσίαση στους άλλους φορείς της πόλης αλλά και τον ευρύτερο τοπικό πληθυσµό της δουλειάς που κάνει και της γνώσης που κατέχει ο Οργανισµός Θεσσαλονίκης (µελέτες, έρευνες, χαρτογραφικό υλικό, εκδόσεις, κ.λ.π.) Γνώση και οργάνωση των µελετών/ερευνών και γενικότερα της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί από άλλους τοπικούς φορείς, η οποία σχετίζεται µε τις θεµατικές ενότητες των δράσεων που προτείνει το Σχέδιο ράσης και των επιµέρους συζητήσεων των προγραµµατισµένων φόρουµ. Στα πλαίσια αυτά, αναδείχθηκε η ανάγκη και η σηµασία ανάπτυξης της συγκεκριµένης υποστηρικτικής δράσης του προγράµµατος, η οποία στην πραγµατικότητα στοχεύει στην υποστήριξη και τεκµηρίωση των συγκεκριµένων προτάσεων του Οργανισµού Θεσσαλονίκης και συνολικά του δοµηµένου κοινωνικού διαλόγου που προγραµµατίζεται. Επιπλέον, η δηµιουργία αρχείου τεκµηρίωσης και βιβλιοθήκης θεωρείται σηµαντική και στα πλαίσια άλλων υποστηρικτικών δράσεων και συζητήσεων του προγράµµατος όπως η συγκρότηση προγράµµατος µελετών, η συσχέτιση µε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Κ.Π.Σ. και η συζήτηση σχετικά µε τη µητροπολιτική διακυβέρνηση. Η υποστηρικτική αυτή δράση συνίσταται στις ακόλουθες εργασίες: 23

24 Βιβλιογραφική καταγραφή των ερευνών, µελετών, εκδόσεων και χαρτογραφικού υλικού του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Βιβλιογραφική καταγραφή των βασικών ερευνών, µελετών και χαρτογραφικού υλικού άλλων φορέων της πόλης που σχετίζονται άµεσα και θεωρείται ότι αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό υλικό στα πλαίσια των θεµατικών συζητήσεων των φόρουµ, αλλά και καταγραφή άλλων κατηγοριών υλικού που θεωρείται κρίσιµο για την τεκµηρίωση και υποστήριξη των θεµατικών συζητήσεων και των άλλων υποστηρικτικών δράσεων (π.χ. επιχειρησιακά προγράµµατα, ΦΕΚ, κλπ). Συγκέντρωση του φυσικού αντικειµένου των µελετών, ερευνών, κ.λ.π. που συµπεριλαµβάνονται στη βιβλιογραφική καταγραφή. ηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Σύνδεση της βιβλιοθήκης µε το web site του Σχεδίου ράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συγκέντρωση της δουλειάς και του διαθέσιµου υλικού του Οργανισµού Θεσσαλονίκης, ενώ η καταγραφή και συγκέντρωση υλικού τεκµηρίωσης από άλλους φορείς δεν στοχεύει σε µια εξαντλητική έρευνα τόσο σε επίπεδο πηγών όσο και σε επίπεδο πληροφορίας. Η συγκέντρωση υλικού προσανατολίζεται στο γεωγραφικό πεδίο της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης και µε χρονικό ορίζοντα από τις αρχές της δεκαετίας του 80 µέχρι σήµερα. Πηγές του υλικού τεκµηρίωσης που επιλέχθηκαν, εκτός του Οργανισµού Θεσσαλονίκης, είναι οι εξής: Φορείς ιοίκησης: o Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες Κεντρικών Υπουργείων o Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΙΠΕΧΩ o Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση: Τµήµα Προγραµµατισµού Αναπτυξιακές Εταιρίες: Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, Ανατολική Αναπτυξιακή, Βορειοδυτική Αναπτυξιακή. Φορείς που σχετίζονται µε το παραγωγικό σύστηµα: o Επαγγελµατικά Επιµελητήρια: ΕΕΘ, ΕΒΕΘ, ΣΕΒΕΘ, Οικονοµικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Εξαγωγέων 24

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί Συνοπτική Παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) 2007-2011, έτσι όπως αυτό εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης και προωθήθηκε για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαι5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα