ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1

2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 6 Ευρετήριο Δεικτών 7 Μεθοδολογία έρευνας 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 12 Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση του 13 Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 24 Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 34 Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 35 Ηλεκτρονική Μάθηση 39 Ηλεκτρονική Υγεία 43 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 46 Ευρυζωνικότητα 51 Συγκεντρωτικά στοιχεία 54 Σημείωση Για την καλύτερη πλοήγησή σας στους επιμέρους δείκτες, συμβουλευτείτε το αναλυτικό ευρετήριο δεικτών στη σελ. 7. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Διαδίκτυο αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Είναι ουσιαστικά το υπόβαθρο ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών από την ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Οι εφαρμογές που μέχρι και μια γενιά πριν έμοιαζαν αδιανόητες, σήμερα -και με τη συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- έχουν επιφέρει κυριολεκτικά επανάσταση στον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι, οι αγορές, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες αλληλεπιδρούν, έχουν πλέον αναδιαμορφωθεί ριζικά. Η Ελλάδα δηλώνει δυναμικό παρόν στο πανευρωπαϊκό πεδίο των εξελίξεων για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής πολιτικής που ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτομία, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων αγορών και θέσεων απασχόλησης. Η στρατηγική i2010* της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το ρυθμιστή της πολιτικής αυτής, με γνώμονα την ανάδειξη της συνεισφοράς των ΤΠΕ στην οικονομία κάθε κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση και αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι η γνώση. Εκεί αποσκοπεί και η έρευνα για τη μέτρηση των δεικτών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση της πορείας της στρατηγικής i2010 σε κάθε χώρα-μέλος. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας από το μετρά συστηματικά την εξέλιξη των δεικτών αυτών καθώς και παρόμοιων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 4

6 Στην παρούσα έκδοση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πορεία της «Ψηφιακής Ελλάδας» και τον αντίκτυπό της σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Τα αποτέλεσμα της αποτίμησης των δεικτών i2010 για το αναπτύσσονται σε οκτώ θεματικές ενότητες: Α. Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση του Β. Πρόσβαση & Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις Επιχειρήσεις Γ. Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Δ. Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ε. Ηλεκτρονική Μάθηση ΣΤ. Ηλεκτρονική Υγεία Ζ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Η. Ευρυζωνικότητα Οι αριθμοί και οι γραφικές αναπαραστάσεις που θα συναντήσετε στις επόμενες σελίδες αντικατοπτρίζουν τη δυναμική πορεία της Ελλάδας προς την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Δρ. Έλλη Παγουρτζή Πρόεδρος Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ * Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 5

7 ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ιδρύθηκε με το ν.3059/2002 (ΦΕΚ Α 241/ ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελεί την κεντρική πηγή άντλησης έγκυρης πληροφόρησης καθώς και το βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων αναφορικά με την πορεία της χώρας προς την Ψηφιακή Ελλάδα και τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Για να εκπληρώσει τους στόχους του, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικότερες: Τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών ή συνεργειών με άλλους φορείς. Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους φορείς της Πολιτείας και την αγορά. Τη δημιουργία ομάδων εργασίας με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με στόχο το διάλογο και τη σύνθεση απόψεων. Την αναζήτηση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικά από χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Την εκπροσώπηση της χώρας μας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή fora, κτλ. Περισσότερες πληροφορίες στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, , Αθήνα τηλ , 6

8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Αρίθμηση Δείκτης Σελίδα Δείκτη A.1 % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 13 Α.2 % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά φύλο Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά ηλικία Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά μορφωτικό επίπεδο Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά αστικότητα Α.3.Σ Α.4.Σ Α.5.Σ Α.5.Σ Π.Σ. Α.5.Σ Π.Σ. Α.5.Σ Π.Σ. Α.6.Σ i2010 % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά μέσο πρόσβασης % ατόμων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά τόπο πρόσβασης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Εκπαίδευσης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Επικοινωνίας % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά περιφέρεια % νοικοκυριών που δε διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο για ειδικούς λόγους (Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 Σ.: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία i2010: Δείκτης από το σχέδιο δράσης i2010 7

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Β.1 % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Β.1 Π.Σ. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Β.2.Σ % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Β.2.Σ % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Π.Σ. Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Β.3.Σ % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Β.3.Σ Π.Σ. Β.4.Σ Β.4.Σ Π.Σ. Β.5.Σ Β.5.Σ Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Extranet Κατανομή ανά μέγεθος επιχείρησης % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Σελίδα

10 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Γ.3 Ελάχιστο κόστος υποδομής για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Δ.1 Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων Δ.2.Σ % πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 34 Σελίδα ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 Δ.3.Σ Δ.3.Σ Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης % επιχειρήσεων 1-9 εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Ε.1 Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρείας/μη ευρείας ζώνης) Ε.3.Σ % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους Ε.3.Σ Π.Σ. Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους Κατανομή ανά μέγεθος επιχείρησης % σχολείων με σύνδεση στο Διαδίκτυο % σχολείων με δική τους ιστοσελίδα % σχολείων με κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Σελίδα

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη ΣΤ.1 % του πληθυσμού (>16 ετών) που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την υγεία, είτε για ιδία χρήση είτε για λογαριασμό άλλων ΣΤ.2 % παθολόγων ιατρών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μητρώα ασθενών Π.Σ. % ιατρών που χρησιμοποιούν Η/Υ % ιατρών με προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Ζ.1 % κύκλου εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρήσεων 10+, κατά το τελευταίο έτος Ζ.2 % πληθυσμού που παρήγγειλε/ αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω Διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο Ζ.3 % επιχειρήσεων 10+ που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών κατά το τελευταίο έτος (τουλάχιστον 1% του συνολικού τζίρου) Ζ.4 % επιχειρήσεων 10+ που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω Διαδικτύου, κατά το τελευταίο έτος Ζ.5 % επιχειρήσεων 10+ που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, κατά το τελευταίο έτος (τουλάχιστον 1% των συνολικών αγορών) Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ H: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Αρίθμηση Δείκτης Σελίδα Δείκτη I.2 % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση ευρείας ζώνης 51 I.3 % νοικοκυριών με πρόσβαση ευρείας ζώνης 52 I.4 % δημόσιων οργανισμών με πρόσβαση ευρείας ζώνης 53 10

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα Είδος έρευνας Δείγμα Περίοδος έρευνας (τελευταίο τρίμηνο ) Στατιστικά σφάλματα Νοικοκυριά Τηλεφωνική έρευνα 5966 τυχαία επιλεγμένα νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας κατανεμημένα αναλογικά στις 13 Περιφέρειες της χώρας αναλυτικές συνεντεύξεις με άτομα που χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο το τελευταίο τρίμηνο του. 15/10 12/11/ ±1,27 στα νοικοκυριά ± 2,04 στους χρήστες του τελευταίου τριμήνου Επιχειρήσεις Προσωπικές συνεντεύξεις σε όλες τις επιχειρήσεις (1-9 και 10+) 1424 τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις κατανεμημένες αναλογικά στους κλάδους δραστηριότητας και στις Περιφέρειες της χώρας. 15/10 12/11/ ±2,60 στις επιχειρήσεις Ιατροί Παθολόγοι Τηλεφωνική έρευνα 307 τυχαία επιλεγμένοι παθολόγοι, κατανεμημένοι αναλογικά στις περιφέρειες της χώρας. 3/11-22/11/ ± 5,60 στο σύνολο των παθολόγων Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνική έρευνα 800 τυχαία επιλεγμένα σχολεία κατανεμημένα αναλογικά στις βαθμίδες εκπαίδευσης και στις Περιφέρειες της χώρας, βάσει καταστάσεων που δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 10/10-4/11/ ±3,47 στο σύνολο των σχολείων Κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο Απογραφική έρευνα μέσω Διαδικτύου 6 πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου Δημόσιες Υπηρεσίες Συνδυασμός απογραφικής και τηλεφωνικής έρευνας 15 Υπουργεία, 5 Γενικές Γραμματείες, 13 Δημόσιοι φορείς, 55 Νομαρχίες, 10 Δήμοι, 12 Δημόσια Νοσοκομεία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η σ σ σ. 34 σ σ σ σ σ

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.1. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 39,4% n ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET 39,4% 30,2% 27,4% 24,2% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 8025 Δείγμα % ,2 27,4 30,2 39,4 13

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) 34% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 34% 25,3% 21,7% 17,9% Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 8025 Δείγμα % ,9 21,7 25,

16 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 19% 15,9% 12,3% 26,1% 27,5% 23,6% 31,5% 41,9% Γυναίκες Άνδρες Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ,5% 63,3% 48,4% 42,3% 59,9% 44,6% 32,7% 30,1% 43,3% 32,6% 27,1% 19,9% 28,2% 18,4% 16,2% 11,4% 12,5% 8,1% 7,3% 4,4% 3% 1,7% 2,3% 0,7% Ηλικία Δείγμα

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 72,9% 64,2% 59,4% 52,8% 59,4% 48,7% 45,6% 33,9% 46,5% 34% 28,4% 21,5% 31,5% 16,8% 9,1% 9,6% 3,2% 1,5% 1% 1% Μορφωτικό Ανωτάτη Ανωτέρα Λύκειο Γυμνάσιο Δημοτικό επίπεδο Δείγμα n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 36,9% 32,1% 26,7% 33,8% 27,2% 24,4% 30,6% 24,9% 19,5% 14,7% 21,2% 12,9% 10,5% 8,8% 49,6% 46,8% Επίπεδο αστικότητας Αθήνα Θεσσαλονίκη Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά Δείγμα

18 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.3.Σ. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά μέσο πρόσβασης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης 2,3% 1% 3% 1% 15% 11% 10% 40% 82% 84% 86% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 88% Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.4.Σ. % ατόμων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά τόπο πρόσβασης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ % 11% 7% 22% 14% 15% 13% 19% 13% 12% 12% 22% 3% 2% 2% 1% 4% 1% 16% 37% 37% 41% 39% 77% 74% 72% 72% 1 Σπίτι 2 Τόπος εργασίας (εκτός σπιτιού) 3 Σπίτια φίλων/συγγενών 4 Internet café 5 Χώρος εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήμιο) 6 Σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (hot spots) 7 Βιβλιοθήκη 8 Δημόσια υπηρεσία 9 Άλλοι χώροι Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

20 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης % 14% 14% 10% 16% 17% 17% 19% 12% 12% 13% 13% 29% 28% 28% 24% 28% 28% 29% 33% 45% 41% 42% 44% 38% 45% 43% 43% 70% 62% 69% 69% 70% 82% 81% 84% Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα & υπηρεσίες 2 Αποστολή λήψη 3 Για να διαβάσετε / «κατεβάσετε» ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά 4 Για να ακούσετε ραδιόφωνο ή τηλεόραση 5 Χρήση υπηρεσιών σχετικά με ταξίδια και διαμονή 6 Για να κατεβάσετε λογισμικό (software) 7 Τηλέφωνο μέσω διαδικτύου- Τηλεδιάσκεψη 8 Για να ψάξετε για δουλειά 9 Για τραπεζικές συναλλαγές ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 49% 33% 5% n Υπηρεσίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 46% 31% 31% 24% 18% 9% Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το 1 Αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφοριών με σκοπό την απόκτηση γνώσης 2 Αναζήτηση πληροφοριών για κάποια επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης, επιμόρφωση/κατάρτιση, προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά. 3 Συμμετοχή σε online εκπαιδευτικά προγράμματα (με οποιοδήποτε θέμα) 1 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (instant messaging) 2 Ανάγνωση ιστολογίων (weblogs) 3 Αποστολή μηνυμάτων σε chats, ομάδες συζήτησης, forums 4 Βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου 5 Τηλέφωνο μέσω Διαδικτύου 6 Δημιουργία - συντήρηση προσωπικής σελίδας/ ιστολογίου Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα

22 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας 6% 17% 14% 21% 25% 34% 44% 53% 6% Για να «κατεβάσετε»/ακούσετε μουσική (εκτός web ραδιοφώνου) 2 Για να ακούσετε ραδιόφωνο ή να δείτε τηλεόραση 3 Για να «κατεβάσετε»/παρακολουθήσετε ταινίες/video clips (εκτός από web τηλεόραση) 4 Για να παίξετε παιχνίδια διαδικτυακά με άλλους χρήστες 5 Για να παίξετε παιχνίδια για υπολογιστή ή video ή ενημερώσεις αυτών 6 Για να «ανεβάσετε» σε ιστοσελίδα υλικό που έχετε εσείς δημιουργήσει (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) 7 Ανταλλαγή ταινιών, μουσικής ή video clips με χρήση peer-to-peer networking 8 Χρήση της υπηρεσίας RSS 9 Χρήση υπηρεσίας podcasting για λήψη οπτικοακουστικών αρχείων Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.6.Σ. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά περιφέρεια Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 34,2% 44,1% 23,2% 38,9% 18,1% 37,5% 22,0% 36,8% 21,9% 35% 19,1% 32,1% 15,6% 56% 16,5% 14,8% 30,7% 30,3% 29,7% 18,1% 26,2% 20,1% 25,3% 18,3% 21,6% 20,1% Δείγμα 5966 Δείγμα

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του i2010. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (e-inclusion) % νοικοκυριών που δε διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο για ειδικούς λόγους i2010: Δείκτης από το σχέδιο δράσης i2010 Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το 7% 6% 5% 17% 16% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2% 2% 0,3% Δείγμα

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.1. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) 28,2% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 39,4% 37% 29,5% 26% 28,2% 24% 21,4% 24% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % , ,2 24

26 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.1. - Π.Σ. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 29,5% 26% 27,2% 28,6% 37% 32,4% 39,4% 35,1% 30,8% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 28,7% 26,6% 26% 22,8% 19,3% 18,3% 27,4% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.2.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 96,6% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50,9% 46,4% 39% 38% 96,6% 94,2% 92,5% 94% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,5 94,2 96,6 26

28 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.2.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 39% 38% 50,9% 46,4% 90,7% 92,8% 97,8% 93,1% 99,7% 98% 99,1% 98,7% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100% 100% 100% 99,1% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.3.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) 63% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 21,9% 15,6% 12% 10% 56% 63% 61% 55,6% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,

30 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.3.Σ.-Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 12% 10% 15,6% 21,9% 58% 56% 54% 51,8% 63,9% 76,2% 77% 81% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 95% 97,7% 90% 86,2% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

31 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.4.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet 30% INTRANET 10% ΕΧTRANET Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ n ΧΡΗΣΗ INTRANET 8,6% 4,2% 6% 1,7% 29,6% 29,4% 30,3% 26,1% n ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET 1,7% 1,1% 0,7% 0,2% 10,1% 7,7% 5,6% 4% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα n ΧΡΗΣΗ INTRANET % % ,1 30,3 29,4 29, n ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET ,6 7,7 10,1 30

32 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.4.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) ΧΡΗΣΗ INTRANET 8,6% 4,2% 6% 1,7% 24,7% 26,7% 27% 24,9% 46,1% 38,4% 44% 30,7% 43,5% 40,6% 36% 61,9% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET 1,7% 1,1% 0,7% 0,2% 7,9% 6,6% 4,9% 3,2% 15,2% 11,7% 7,7% 6,6% 32,4% 12,5% 10,9% 14% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

33 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις Δείκτης Β.5.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) 11,3% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3,7% 3,5% 2,3% 1,1% 11,4% 9,6% 8,8% 11,2% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % * * * * 11,2 8,8 9,6 11,4 * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 32

34 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις Δείκτης Β.5.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 3,7% 3,5% 2,3% 1,1% 9,3% 7,6% 7,6% 9,1% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 17,6% 14,4% 13% 17,5% 27,5% 28,1% 13,9% 34,2% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

35 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Δείκτης Γ.3. Ελάχιστο κόστος υποδομής για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα 450 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ n ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - Η/Υ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Επεξεργαστής (CPU) Μητρική πλακέτα (Motherboard) Μνήμη (RAM) Σκληρός δίσκος Μονάδα οπτικών δίσκων Κάρτα γραφικών Κάρτα δικτύου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τουλάχιστον ισοδύναμο με INTEL dual core (Socket s775/2,0 GHz) Συμβατή με τον τύπο του επεξεργαστή (Socket s775) DDR 2GB Χωρητικότητα 160 GB, 7200 RPM DVD-RW DL 256 MB PCI Express Κάρτα Ethernet, 10/100 PCI Πληκτρολόγιο / Ποντίκι Εργονομικό, 104 πλήκτρων και οπτικό ποντίκι 2 πλήκτρων Οθόνη Θήκη Λειτουργικό σύστημα Διαστάσεων 19 LCD, πιστοποίηση TCO MIDI TOWER Συμπεριλαμβάνεται Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat για την Ε.Ε 34

36 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.1. Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων 7 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΦΠΑ 4/4 Φορολογία 4/4 Κοινωνικές εισφορές 4/4 ηλώσεις στα τελωνεία 4/4 Στατιστικά δεδοµένα Περιβαλλοντικές άδειες Σύσταση εταιρίας ηµόσιες προµήθειες Φόρος εισοδήµατος ηµόσιες βιβλιοθήκες Εύρεση εργασίας Καταχώριση αυτοκινήτου Πιστοποιητικά Κοινωνική ασφάλιση Προσωπικά έγγραφα Αλλαγή διεύθυνσης Ανώτερη εκπαίδευση Οικοδοµική άδεια Υπηρεσίες Υγείας ήλωση στην αστυνοµία 1/3 ΕΠΙΠΕΔΟ Πληροφόρηση Λήψη εντύπων Αποστολή συµπληρωµένων εντύπων Ολοκληρωµένη Συναλλαγή 2/4 2/4 4/4 4/4 3/4 2/4 2/4 2/4 2/4 Προληπτική/εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών 4/5 2/5 5/5 4/5 2/5 2/5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 35

37 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.2.Σ. % πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς ανά σκοπό χρήσης 19% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 19% 11% 8% 8% 15% 9% 7% 6% 11% 6% 4% 4% 6% 3% 3% 3% Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 5025 Δείγμα %

38 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.3.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 81% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης 81% 74% 71% 81% 74% 66% 63% 70% 71% 67% 62% 71% 54% 56% 42% 54% 77% 73% 69% 78% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 1018 Δείγμα 1051 Δείγμα 992 Δείγμα %

39 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.3.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 1-9 εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 25% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 25% 23% 18% 15% 23% 19% 16% 9% 18% 20% 15% 11% 12% 14% 11% 7% 20% 22% 16% 12% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 396 Δείγμα 415 Δείγμα

40 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.1. Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρείας ζώνης/ μη ευρείας ζώνης) 15,5 Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (Μέσος Όρος) Σχολεία με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρεία / μη ευρεία) Σχολεία με μη ευρεία σύνδεση στο Διαδίκτυο (PSTN / ISDN) Σχολεία με ευρεία σύνδεση στο Διαδίκτυο (DSL) ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ) 15,50 16,18 14,91 15,02 16,19 12,52 15,44 15,89 12,91 17,37 17,25 17,40 ΛΥΚΕΙΟ 10,66 9,43 11,08 9,05 9,52 8,48 8,88 9,09 7,76 11,15 11,09 12,58 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14,5 14,87 14,12 14,01 13,74 15,35 13,30 12,66 18,28 13,63 13,54 14,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 22,45 25,65 20,73 23,39 26,47 17,81 27,03 27,04 24,90 29,57 29,17 34,01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat για την Ε.Ε. 39

41 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.3.Σ. % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους 7,5% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1,9% 1,1% 1,4% 1,7% 7,5% 7,5% 6% 9,7% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,7 6 7,5 7,5 40

42 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.3.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10 + που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση υπαλλήλων τους Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 1,9% 1,1% 1,7% 1,4% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 6,7% 8,1% 6,1% 4,1% 9,2% 15,0% 9,3% 8,6% 19,5% 20,1% 27,9% 24,4% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

24% 27% Α2 % ατόμων (χρηστών) που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο

24% 27% Α2 % ατόμων (χρηστών) που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο Α. Πρόσβαση Πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού A1 % νοικοκυριών με κατ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο 24% 27% Α2 % ατόμων (χρηστών) που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο 18% 22% % νοικοκυριών με πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την ψηφιακή Ελλάδα

Η πορεία προς την ψηφιακή Ελλάδα Η πορεία προς την ψηφιακή Ελλάδα Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των δεικτών eeurope 11 Οκτωβρίου, 2005 Αθήνα Περιεχόμενα Συμβολή του Παρατηρητηρίου Παρουσίαση Δεικτών Αρχικά Ευρήματα Παρατηρητήριο για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδικός Νοικοκυριού : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Νοµός: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά Μάιος, 00 Δειγματοληπτική έρευνα : Τηλεφωνική έρευνα σε νοικοκυριά Προδιαγραφές της έρευνας - Δειγματοληψία Μεθοδολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή Σύμφωνα με την ECA (Electronic

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα.

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα. Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα καλύπτει νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου) και άτομα ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου). Το πλαίσιο δειγματοληψίας (Απογραφή Πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,27.9.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιάγραµµα 2 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2002 Χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 215 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης ΣΤΟΧΟΙ 1 ος στόχος: Η μελέτη της ανεργίας στην χώρα μας στο σύνολο του πληθυσμού για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νοµός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 1 / 8 / 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06 Μαθητές, σχολικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου

Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου Δ. Ζάβρας, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 14/12/2016 1 Η επιλογή προμηθευτή ιατρικής περίθαλψης προσδιορίζεται κυρίως από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Όσον αφορά τον δείκτη DESI 2015, η έχει συνολική 3 0,39 και κατατάσσεται στην 22 η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Όλα τα κυπριακά νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαρτίου 13 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, Η ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 218 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ: Έτος 218 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων

STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 5.443 νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού»

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» «Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» Πειραιάς, Μάρτιος 2018 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 2 Ταυτότητα της έρευνας Είδος έρευνας: Πληθυσμός έρευνας: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 16 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 16 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7 8 Μαρτίου 2007 Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ.

Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ. Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 Σταθεροί Υπολογιστές µε οθόνες Τεµάχιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γενικά Χαρακτηριστικά Το προτεινόμενο σύστημα να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας με σειρά παραγωγής >=2017 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή Τσικολάτας Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΕΕΕΚ Παμμακαρίστου, tsikoman@hotmail.com Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται διαπραγμάτευση του ρόλου των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Έτος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Έτος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Δεκεμβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Έτος 2018 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Μαρτίου 211 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 8.11.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Οκτωβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 21.12.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σεμινάρια διαδικτυακής μάθησης του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

ΘΕΜΑ: «Σεμινάρια διαδικτυακής μάθησης του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής ΓυμΚαρλ1 Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας Κατηγορία Β:Μαθητές Γυμνασίου Στόχος και μεθοδολογία Στόχος: Η μελέτη της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα & τις ΤΠΕ. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής

Μετρήσεις για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα & τις ΤΠΕ. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Μετρήσεις για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα & τις ΤΠΕ Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής «Επιχειρηματικότητα & ΤΠΕ» ΕΚΤ/ Ε ΜηΠΕΕ 19 / 20 Ιουνίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογία Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019

τεχνολογία Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019 τεχνολογία Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 {04} {05} Δείκτες αγοράς Συνοπτική Παρουσίαση {07} Είδη τεχνολογίας που έχουν στο νοικοκυριό τους {09} Πρόθεση αγοράς επιλεγμένων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αλληλεγγύη. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΕ

Ψηφιακή Αλληλεγγύη. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΕ Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΕ Ψηφιακή Σύγκλιση ΤΕΕ Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας, Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 CPV: 30237300-2,30213300-8,30237460-1,

Διαβάστε περισσότερα