ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1

2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 6 Ευρετήριο Δεικτών 7 Μεθοδολογία έρευνας 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 12 Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση του 13 Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 24 Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 34 Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 35 Ηλεκτρονική Μάθηση 39 Ηλεκτρονική Υγεία 43 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 46 Ευρυζωνικότητα 51 Συγκεντρωτικά στοιχεία 54 Σημείωση Για την καλύτερη πλοήγησή σας στους επιμέρους δείκτες, συμβουλευτείτε το αναλυτικό ευρετήριο δεικτών στη σελ. 7. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Διαδίκτυο αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Είναι ουσιαστικά το υπόβαθρο ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών από την ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Οι εφαρμογές που μέχρι και μια γενιά πριν έμοιαζαν αδιανόητες, σήμερα -και με τη συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- έχουν επιφέρει κυριολεκτικά επανάσταση στον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι, οι αγορές, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες αλληλεπιδρούν, έχουν πλέον αναδιαμορφωθεί ριζικά. Η Ελλάδα δηλώνει δυναμικό παρόν στο πανευρωπαϊκό πεδίο των εξελίξεων για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής πολιτικής που ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτομία, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων αγορών και θέσεων απασχόλησης. Η στρατηγική i2010* της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το ρυθμιστή της πολιτικής αυτής, με γνώμονα την ανάδειξη της συνεισφοράς των ΤΠΕ στην οικονομία κάθε κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση και αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι η γνώση. Εκεί αποσκοπεί και η έρευνα για τη μέτρηση των δεικτών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση της πορείας της στρατηγικής i2010 σε κάθε χώρα-μέλος. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας από το μετρά συστηματικά την εξέλιξη των δεικτών αυτών καθώς και παρόμοιων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 4

6 Στην παρούσα έκδοση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πορεία της «Ψηφιακής Ελλάδας» και τον αντίκτυπό της σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Τα αποτέλεσμα της αποτίμησης των δεικτών i2010 για το αναπτύσσονται σε οκτώ θεματικές ενότητες: Α. Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση του Β. Πρόσβαση & Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις Επιχειρήσεις Γ. Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Δ. Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ε. Ηλεκτρονική Μάθηση ΣΤ. Ηλεκτρονική Υγεία Ζ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Η. Ευρυζωνικότητα Οι αριθμοί και οι γραφικές αναπαραστάσεις που θα συναντήσετε στις επόμενες σελίδες αντικατοπτρίζουν τη δυναμική πορεία της Ελλάδας προς την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Δρ. Έλλη Παγουρτζή Πρόεδρος Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ * Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 5

7 ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ιδρύθηκε με το ν.3059/2002 (ΦΕΚ Α 241/ ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελεί την κεντρική πηγή άντλησης έγκυρης πληροφόρησης καθώς και το βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων αναφορικά με την πορεία της χώρας προς την Ψηφιακή Ελλάδα και τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Για να εκπληρώσει τους στόχους του, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικότερες: Τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών ή συνεργειών με άλλους φορείς. Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους φορείς της Πολιτείας και την αγορά. Τη δημιουργία ομάδων εργασίας με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με στόχο το διάλογο και τη σύνθεση απόψεων. Την αναζήτηση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικά από χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Την εκπροσώπηση της χώρας μας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή fora, κτλ. Περισσότερες πληροφορίες στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, , Αθήνα τηλ , 6

8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Αρίθμηση Δείκτης Σελίδα Δείκτη A.1 % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 13 Α.2 % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά φύλο Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά ηλικία Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά μορφωτικό επίπεδο Α.2 Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Τακτικοί χρήστες: Κατανομή ανά αστικότητα Α.3.Σ Α.4.Σ Α.5.Σ Α.5.Σ Π.Σ. Α.5.Σ Π.Σ. Α.5.Σ Π.Σ. Α.6.Σ i2010 % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά μέσο πρόσβασης % ατόμων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά τόπο πρόσβασης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Εκπαίδευσης % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Επικοινωνίας % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά περιφέρεια % νοικοκυριών που δε διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο για ειδικούς λόγους (Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 Σ.: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία i2010: Δείκτης από το σχέδιο δράσης i2010 7

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Β.1 % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Β.1 Π.Σ. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Β.2.Σ % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Β.2.Σ % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Π.Σ. Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Β.3.Σ % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Β.3.Σ Π.Σ. Β.4.Σ Β.4.Σ Π.Σ. Β.5.Σ Β.5.Σ Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Extranet Κατανομή ανά μέγεθος επιχείρησης % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων Σελίδα

10 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Γ.3 Ελάχιστο κόστος υποδομής για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Δ.1 Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων Δ.2.Σ % πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 34 Σελίδα ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 Δ.3.Σ Δ.3.Σ Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης % επιχειρήσεων 1-9 εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Ε.1 Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρείας/μη ευρείας ζώνης) Ε.3.Σ % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους Ε.3.Σ Π.Σ. Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους Κατανομή ανά μέγεθος επιχείρησης % σχολείων με σύνδεση στο Διαδίκτυο % σχολείων με δική τους ιστοσελίδα % σχολείων με κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Σελίδα

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη ΣΤ.1 % του πληθυσμού (>16 ετών) που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την υγεία, είτε για ιδία χρήση είτε για λογαριασμό άλλων ΣΤ.2 % παθολόγων ιατρών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μητρώα ασθενών Π.Σ. % ιατρών που χρησιμοποιούν Η/Υ % ιατρών με προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Αρίθμηση Δείκτης Δείκτη Ζ.1 % κύκλου εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρήσεων 10+, κατά το τελευταίο έτος Ζ.2 % πληθυσμού που παρήγγειλε/ αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω Διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο Ζ.3 % επιχειρήσεων 10+ που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών κατά το τελευταίο έτος (τουλάχιστον 1% του συνολικού τζίρου) Ζ.4 % επιχειρήσεων 10+ που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω Διαδικτύου, κατά το τελευταίο έτος Ζ.5 % επιχειρήσεων 10+ που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, κατά το τελευταίο έτος (τουλάχιστον 1% των συνολικών αγορών) Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ H: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Αρίθμηση Δείκτης Σελίδα Δείκτη I.2 % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση ευρείας ζώνης 51 I.3 % νοικοκυριών με πρόσβαση ευρείας ζώνης 52 I.4 % δημόσιων οργανισμών με πρόσβαση ευρείας ζώνης 53 10

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα Είδος έρευνας Δείγμα Περίοδος έρευνας (τελευταίο τρίμηνο ) Στατιστικά σφάλματα Νοικοκυριά Τηλεφωνική έρευνα 5966 τυχαία επιλεγμένα νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας κατανεμημένα αναλογικά στις 13 Περιφέρειες της χώρας αναλυτικές συνεντεύξεις με άτομα που χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο το τελευταίο τρίμηνο του. 15/10 12/11/ ±1,27 στα νοικοκυριά ± 2,04 στους χρήστες του τελευταίου τριμήνου Επιχειρήσεις Προσωπικές συνεντεύξεις σε όλες τις επιχειρήσεις (1-9 και 10+) 1424 τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις κατανεμημένες αναλογικά στους κλάδους δραστηριότητας και στις Περιφέρειες της χώρας. 15/10 12/11/ ±2,60 στις επιχειρήσεις Ιατροί Παθολόγοι Τηλεφωνική έρευνα 307 τυχαία επιλεγμένοι παθολόγοι, κατανεμημένοι αναλογικά στις περιφέρειες της χώρας. 3/11-22/11/ ± 5,60 στο σύνολο των παθολόγων Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνική έρευνα 800 τυχαία επιλεγμένα σχολεία κατανεμημένα αναλογικά στις βαθμίδες εκπαίδευσης και στις Περιφέρειες της χώρας, βάσει καταστάσεων που δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 10/10-4/11/ ±3,47 στο σύνολο των σχολείων Κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο Απογραφική έρευνα μέσω Διαδικτύου 6 πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου Δημόσιες Υπηρεσίες Συνδυασμός απογραφικής και τηλεφωνικής έρευνας 15 Υπουργεία, 5 Γενικές Γραμματείες, 13 Δημόσιοι φορείς, 55 Νομαρχίες, 10 Δήμοι, 12 Δημόσια Νοσοκομεία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η σ σ σ. 34 σ σ σ σ σ

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.1. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 39,4% n ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET 39,4% 30,2% 27,4% 24,2% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 8025 Δείγμα % ,2 27,4 30,2 39,4 13

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) 34% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 34% 25,3% 21,7% 17,9% Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 8025 Δείγμα % ,9 21,7 25,

16 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 19% 15,9% 12,3% 26,1% 27,5% 23,6% 31,5% 41,9% Γυναίκες Άνδρες Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ,5% 63,3% 48,4% 42,3% 59,9% 44,6% 32,7% 30,1% 43,3% 32,6% 27,1% 19,9% 28,2% 18,4% 16,2% 11,4% 12,5% 8,1% 7,3% 4,4% 3% 1,7% 2,3% 0,7% Ηλικία Δείγμα

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.2. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα το τελευταίο τρίμηνο) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 72,9% 64,2% 59,4% 52,8% 59,4% 48,7% 45,6% 33,9% 46,5% 34% 28,4% 21,5% 31,5% 16,8% 9,1% 9,6% 3,2% 1,5% 1% 1% Μορφωτικό Ανωτάτη Ανωτέρα Λύκειο Γυμνάσιο Δημοτικό επίπεδο Δείγμα n ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 36,9% 32,1% 26,7% 33,8% 27,2% 24,4% 30,6% 24,9% 19,5% 14,7% 21,2% 12,9% 10,5% 8,8% 49,6% 46,8% Επίπεδο αστικότητας Αθήνα Θεσσαλονίκη Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά Δείγμα

18 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.3.Σ. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά μέσο πρόσβασης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης 2,3% 1% 3% 1% 15% 11% 10% 40% 82% 84% 86% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 88% Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.4.Σ. % ατόμων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά τόπο πρόσβασης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ % 11% 7% 22% 14% 15% 13% 19% 13% 12% 12% 22% 3% 2% 2% 1% 4% 1% 16% 37% 37% 41% 39% 77% 74% 72% 72% 1 Σπίτι 2 Τόπος εργασίας (εκτός σπιτιού) 3 Σπίτια φίλων/συγγενών 4 Internet café 5 Χώρος εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήμιο) 6 Σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (hot spots) 7 Βιβλιοθήκη 8 Δημόσια υπηρεσία 9 Άλλοι χώροι Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

20 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης % 14% 14% 10% 16% 17% 17% 19% 12% 12% 13% 13% 29% 28% 28% 24% 28% 28% 29% 33% 45% 41% 42% 44% 38% 45% 43% 43% 70% 62% 69% 69% 70% 82% 81% 84% Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα & υπηρεσίες 2 Αποστολή λήψη 3 Για να διαβάσετε / «κατεβάσετε» ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά 4 Για να ακούσετε ραδιόφωνο ή τηλεόραση 5 Χρήση υπηρεσιών σχετικά με ταξίδια και διαμονή 6 Για να κατεβάσετε λογισμικό (software) 7 Τηλέφωνο μέσω διαδικτύου- Τηλεδιάσκεψη 8 Για να ψάξετε για δουλειά 9 Για τραπεζικές συναλλαγές ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα 2316 Δείγμα 2340 Δείγμα 1994 Δείγμα

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ n Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 49% 33% 5% n Υπηρεσίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 46% 31% 31% 24% 18% 9% Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το 1 Αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφοριών με σκοπό την απόκτηση γνώσης 2 Αναζήτηση πληροφοριών για κάποια επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης, επιμόρφωση/κατάρτιση, προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά. 3 Συμμετοχή σε online εκπαιδευτικά προγράμματα (με οποιοδήποτε θέμα) 1 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (instant messaging) 2 Ανάγνωση ιστολογίων (weblogs) 3 Αποστολή μηνυμάτων σε chats, ομάδες συζήτησης, forums 4 Βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου 5 Τηλέφωνο μέσω Διαδικτύου 6 Δημιουργία - συντήρηση προσωπικής σελίδας/ ιστολογίου Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα

22 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.5.Σ. - Π.Σ. % ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας 6% 17% 14% 21% 25% 34% 44% 53% 6% Για να «κατεβάσετε»/ακούσετε μουσική (εκτός web ραδιοφώνου) 2 Για να ακούσετε ραδιόφωνο ή να δείτε τηλεόραση 3 Για να «κατεβάσετε»/παρακολουθήσετε ταινίες/video clips (εκτός από web τηλεόραση) 4 Για να παίξετε παιχνίδια διαδικτυακά με άλλους χρήστες 5 Για να παίξετε παιχνίδια για υπολογιστή ή video ή ενημερώσεις αυτών 6 Για να «ανεβάσετε» σε ιστοσελίδα υλικό που έχετε εσείς δημιουργήσει (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) 7 Ανταλλαγή ταινιών, μουσικής ή video clips με χρήση peer-to-peer networking 8 Χρήση της υπηρεσίας RSS 9 Χρήση υπηρεσίας podcasting για λήψη οπτικοακουστικών αρχείων Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Χρήστες Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Δείγμα

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του ΔΕΙΚΤΗΣ Α.6.Σ. % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανά περιφέρεια Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 34,2% 44,1% 23,2% 38,9% 18,1% 37,5% 22,0% 36,8% 21,9% 35% 19,1% 32,1% 15,6% 56% 16,5% 14,8% 30,7% 30,3% 29,7% 18,1% 26,2% 20,1% 25,3% 18,3% 21,6% 20,1% Δείγμα 5966 Δείγμα

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο & χρήση του i2010. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (e-inclusion) % νοικοκυριών που δε διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο για ειδικούς λόγους i2010: Δείκτης από το σχέδιο δράσης i2010 Νέα Στοιχεία Μέτρηση για το 7% 6% 5% 17% 16% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2% 2% 0,3% Δείγμα

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.1. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) 28,2% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 39,4% 37% 29,5% 26% 28,2% 24% 21,4% 24% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % , ,2 24

26 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.1. - Π.Σ. % εργαζομένων επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους (τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα) Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 29,5% 26% 27,2% 28,6% 37% 32,4% 39,4% 35,1% 30,8% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 28,7% 26,6% 26% 22,8% 19,3% 18,3% 27,4% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.2.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 96,6% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50,9% 46,4% 39% 38% 96,6% 94,2% 92,5% 94% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,5 94,2 96,6 26

28 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.2.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 39% 38% 50,9% 46,4% 90,7% 92,8% 97,8% 93,1% 99,7% 98% 99,1% 98,7% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100% 100% 100% 99,1% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.3.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) 63% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 21,9% 15,6% 12% 10% 56% 63% 61% 55,6% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,

30 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.3.Σ.-Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Ιστοσελίδα (Website) Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 12% 10% 15,6% 21,9% 58% 56% 54% 51,8% 63,9% 76,2% 77% 81% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 95% 97,7% 90% 86,2% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

31 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.4.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet 30% INTRANET 10% ΕΧTRANET Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ n ΧΡΗΣΗ INTRANET 8,6% 4,2% 6% 1,7% 29,6% 29,4% 30,3% 26,1% n ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET 1,7% 1,1% 0,7% 0,2% 10,1% 7,7% 5,6% 4% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα n ΧΡΗΣΗ INTRANET % % ,1 30,3 29,4 29, n ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET ,6 7,7 10,1 30

32 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ Β.4.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Intranet % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν Extranet Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) ΧΡΗΣΗ INTRANET 8,6% 4,2% 6% 1,7% 24,7% 26,7% 27% 24,9% 46,1% 38,4% 44% 30,7% 43,5% 40,6% 36% 61,9% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΧTRANET 1,7% 1,1% 0,7% 0,2% 7,9% 6,6% 4,9% 3,2% 15,2% 11,7% 7,7% 6,6% 32,4% 12,5% 10,9% 14% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

33 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις Δείκτης Β.5.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) 11,3% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3,7% 3,5% 2,3% 1,1% 11,4% 9,6% 8,8% 11,2% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % * * * * 11,2 8,8 9,6 11,4 * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 32

34 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις Δείκτης Β.5.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10+ με υπαλλήλους που απασχολούνται κατά ένα μέρος του χρόνου εργασίας τους σε τόπους εκτός των χώρων της επιχείρησης και έχουν πρόσβαση από εκεί στα Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής της επιχείρησης (Τηλεργασία) Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 3,7% 3,5% 2,3% 1,1% 9,3% 7,6% 7,6% 9,1% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 17,6% 14,4% 13% 17,5% 27,5% 28,1% 13,9% 34,2% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

35 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Δείκτης Γ.3. Ελάχιστο κόστος υποδομής για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα 450 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ n ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - Η/Υ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Επεξεργαστής (CPU) Μητρική πλακέτα (Motherboard) Μνήμη (RAM) Σκληρός δίσκος Μονάδα οπτικών δίσκων Κάρτα γραφικών Κάρτα δικτύου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τουλάχιστον ισοδύναμο με INTEL dual core (Socket s775/2,0 GHz) Συμβατή με τον τύπο του επεξεργαστή (Socket s775) DDR 2GB Χωρητικότητα 160 GB, 7200 RPM DVD-RW DL 256 MB PCI Express Κάρτα Ethernet, 10/100 PCI Πληκτρολόγιο / Ποντίκι Εργονομικό, 104 πλήκτρων και οπτικό ποντίκι 2 πλήκτρων Οθόνη Θήκη Λειτουργικό σύστημα Διαστάσεων 19 LCD, πιστοποίηση TCO MIDI TOWER Συμπεριλαμβάνεται Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat για την Ε.Ε 34

36 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.1. Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων 7 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΦΠΑ 4/4 Φορολογία 4/4 Κοινωνικές εισφορές 4/4 ηλώσεις στα τελωνεία 4/4 Στατιστικά δεδοµένα Περιβαλλοντικές άδειες Σύσταση εταιρίας ηµόσιες προµήθειες Φόρος εισοδήµατος ηµόσιες βιβλιοθήκες Εύρεση εργασίας Καταχώριση αυτοκινήτου Πιστοποιητικά Κοινωνική ασφάλιση Προσωπικά έγγραφα Αλλαγή διεύθυνσης Ανώτερη εκπαίδευση Οικοδοµική άδεια Υπηρεσίες Υγείας ήλωση στην αστυνοµία 1/3 ΕΠΙΠΕΔΟ Πληροφόρηση Λήψη εντύπων Αποστολή συµπληρωµένων εντύπων Ολοκληρωµένη Συναλλαγή 2/4 2/4 4/4 4/4 3/4 2/4 2/4 2/4 2/4 Προληπτική/εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών 4/5 2/5 5/5 4/5 2/5 2/5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 35

37 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.2.Σ. % πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς ανά σκοπό χρήσης 19% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 19% 11% 8% 8% 15% 9% 7% 6% 11% 6% 4% 4% 6% 3% 3% 3% Δείγμα 5966 Δείγμα 8245 Δείγμα 5025 Δείγμα %

38 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.3.Σ. % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 81% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης 81% 74% 71% 81% 74% 66% 63% 70% 71% 67% 62% 71% 54% 56% 42% 54% 77% 73% 69% 78% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 1018 Δείγμα 1051 Δείγμα 992 Δείγμα %

39 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δείκτης Δ.3.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 1-9 εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ανά σκοπό χρήσης 25% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 25% 23% 18% 15% 23% 19% 16% 9% 18% 20% 15% 11% 12% 14% 11% 7% 20% 22% 16% 12% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 396 Δείγμα 415 Δείγμα

40 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.1. Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρείας ζώνης/ μη ευρείας ζώνης) 15,5 Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο (Μέσος Όρος) Σχολεία με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρεία / μη ευρεία) Σχολεία με μη ευρεία σύνδεση στο Διαδίκτυο (PSTN / ISDN) Σχολεία με ευρεία σύνδεση στο Διαδίκτυο (DSL) ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ) 15,50 16,18 14,91 15,02 16,19 12,52 15,44 15,89 12,91 17,37 17,25 17,40 ΛΥΚΕΙΟ 10,66 9,43 11,08 9,05 9,52 8,48 8,88 9,09 7,76 11,15 11,09 12,58 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14,5 14,87 14,12 14,01 13,74 15,35 13,30 12,66 18,28 13,63 13,54 14,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 22,45 25,65 20,73 23,39 26,47 17,81 27,03 27,04 24,90 29,57 29,17 34,01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat για την Ε.Ε. 39

41 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.3.Σ. % επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους 7,5% Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1,9% 1,1% 1,4% 1,7% 7,5% 7,5% 6% 9,7% Επιχειρήσεις 1-9 εργαζομένων Επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων Δείγμα 406 Δείγμα 1018 Δείγμα 396 Δείγμα 1051 Δείγμα 415 Δείγμα 992 Δείγμα 448 Δείγμα % ,7 6 7,5 7,5 40

42 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Ηλεκτρονική Μάθηση Δείκτης Ε.3.Σ. - Π.Σ. % επιχειρήσεων 10 + που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση υπαλλήλων τους Σ: Συμπληρωματικός Δείκτης Π.Σ.: Πρόσθετα Στοιχεία n Κατανομή ανά μέγεθος επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων) 1,9% 1,1% 1,7% 1,4% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 6,7% 8,1% 6,1% 4,1% 9,2% 15,0% 9,3% 8,6% 19,5% 20,1% 27,9% 24,4% Μέγεθος επιχείρησης (αρ. εργαζομένων) Επιχειρήσεις Δείγμα Δείγμα Δείγμα Δείγμα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 215 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Μάρτιος 2010 «Νέες τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία» Δρ Α. Κουντζέρης, Μ. Κωνσταντάτος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαρτίου 13 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιεχόμενα με μια ματιά

Τα περιεχόμενα με μια ματιά Τα περιεχόμενα με μια ματιά Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2 Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 28 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο;

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; 11/2012 10-2015 Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; Σύγκριση της σημασίας του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου στη σημερινή καθημερινότητα 2015 Ημερομηνία δημοσίευσης 2/11/2015 www.publicissue.gr Η Public

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέχρι το 2015, κάθε οικογένεια στην Ευρώπη πρέπει να έχει ευρυζωνική σύνδεση και δη σε ανταγωνιστική τιμή, σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Μαρτίου 211 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν διστακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική χρήση ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 165/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι;

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι; Στην εποχή που ζούμε σχεδόν όλες οι μορφές αναζήτησης γίνονται μέσω του διαδικτύου. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ : 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ : 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 εκεµβρίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ : 215 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα