VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7 8 Μαρτίου 2007 Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων -1-

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ), διεξήχθη από την VPRC, για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), κατά τα έτη 2003 έως και 2006, με σκοπό την καταγραφή της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον γενικό πληθυσμό. Προηγουμένως, και προτού καθιερωθεί η ετήσια επανάληψη της ΕΕΝΤΚΠ την τελευταία τετραετία, συγκεκριμένα κατά τα έτη 2001 και 2002, είχαν διεξαχθεί από την VPRC, για λογαριασμό του ΕΔΕΤ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚΤΠ), έρευνες με το ίδιο αντικείμενο, οι οποίες και αποτέλεσαν την πρωταρχική μορφή της ΕΕΝΤΚΠ. Συμπληρωματικός σκοπός της ΕΕΝΤΚΠ, εκτός από την απλή καταγραφή της διείσδυσης των ΤΠΕ στον γενικό πληθυσμό, αποτέλεσε και η αποτύπωση των κυρίαρχων απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων της σύγχρονης ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και οι διαφοροποιήσεις τους, κατά την διάρκεια των εν λόγω ετών. -2-

3 Τα διαδοχικά κύματα της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν στο γενικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας, 15 ετών και άνω, και κάλυψαν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτης. Για την επιλογή του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις (face to face) και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων. Και στα τέσσερα τελευταία κύματα, περιελήφθησαν στον υπό διερεύνηση πληθυσμό και οι αλλοδαποί (μετανάστες) που διαμένουν στη χώρα. Το συνολικό σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος κατ έτος, ανήλθε σε περίπου 3000 άτομα. Επιπλέον, εκτός των ερωτώμενων, καταγράφηκαν τα σχετικά στοιχεία χρήσης Νέων Τεχνολογιών και για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. Αναλυτικότερη περιγραφή της μεθοδολογίας των ερευνών, περιλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις μεθοδολογίας. -3-

4 Α. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τον γενικό πληθυσμό, αποτέλεσε ένα από τα βασικά μεγέθη καταγραφής, κατά τη διάρκεια όλων των ετών διεξαγωγής της ΕΕΝΤΚΠ. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης Η/Υ στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν μόλις 20,8%, ενώ το 2006, έφτασε στο 31%, δηλαδή μέσα στην εξαετία παρατηρήθηκε αύξηση, σχεδόν 10 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό, ηλικίας ετών, αγγίζει τις 13 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή η διαφοροποίηση στην αύξηση του ποσοστού, που παρατηρείται, επιβεβαιώνει την υπόθεση περί αύξησης του ψηφιακού χάσματος, ως προς τη χρήση Η/Υ, μεταξύ των νεότερων και γηραιότερων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού. -4-

5 Ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας, το ποσοστό χρήσης Η/Υ αυξάνει, στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες (15-17 ετών και ετών), έως και ποσοστιαίες μονάδες, στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (65 ετών και άνω) δεν καταγράφεται καμία μεταβολή στη χρήση Η/Υ, η οποία παραμένει σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ των ατόμων που δηλώνουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης, σε σχέση με όσους δηλώνουν κατώτερο επίπεδο μόρφωσης. Ενώ, σε όσους δηλώνουν κατώτερο επίπεδο μόρφωσης, το ποσοστό χρήσης Η/Υ παραμένει καθηλωμένο σε μηδενικά επίπεδα, τα τελευταία 6 έτη, αντιθέτως, σε όσους δηλώνουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης, παρατηρείται αύξηση της τάξης των 21 ποσοστιαίων μονάδων. Το φαινόμενο αυτό, δεν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αύξηση στο ποσοστό χρήσης Η/Υ στις γυναίκες, την τελευταία εξαετία, περιορίζεται στις 9 μονάδες, έναντι των 11 ποσοστιαίων μονάδων στους άνδρες. Αυτό, δείχνει μια ελαφρά υστέρηση στην ικανότητα του γυναικείου φύλου, έναντι των αντρών, να ακολουθήσει τις εξελίξεις, σε ό,τι αφορά στη χρήση υπολογιστή. Αντίθετα, σε ότι έχει να κάνει με την αστικότητα κατοικίας των ερωτώμενων, οι εξελίξεις ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό, αφού τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές, παρατηρείται αύξηση ιδίου μεγέθους, στο ποσοστό χρήσης Η/Υ (10 ποσοστιαίες μονάδες). -5-

6 Το δεύτερο βασικό μέγεθος καταγραφής, κατά τη διάρκεια όλων των ετών διεξαγωγής της ΕΕΝΤΚΠ, αποτελεί η χρήση Ίντερνετ. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης Ίντερνετ στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν μόλις 10,6%, ενώ το 2006, έφτασε στο 24,6%, δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση 14 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας ετών, αγγίζει τις 18 ποσοστιαίες μονάδες. Το φαινόμενο της αύξησης του ψηφιακού χάσματος, επαναλαμβάνεται με την ίδια χαρακτηριστικά, και στην περίπτωση της χρήσης Ίντερνετ. Παρατηρείται δηλαδή, μεγάλη αύξηση του ψηφιακού χάσματος, μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και των διαφορετικών επιπέδων μόρφωσης, και σαφώς μικρότερη αύξηση μεταξύ των δύο φύλων και των διαφορετικών περιοχών αστικότητας κατοικίας. Τέλος, ένα από τα βασικά μεγέθη καταγραφής στην ΕΕΝΤΚΠ, όλα αυτά τα έτη, αποτέλεσε και η χρήση κινητού τηλεφώνου. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης κινητού στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν ήδη 49,5%, ενώ το 2006, έφτασε στο 77,6%. Εμφάνισε, δηλαδή, αύξηση 28 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας ετών, είναι 27 μονάδες, φαινόμενο, που συνηγορεί υπέρ της διαφοροποίησης του κινητού ως ΤΠΕ, σε σχέση με τον Η/Υ και το Ίντερνετ. -6-

7 Όλες, ανεξαιρέτως, οι υποομάδες του πληθυσμού, εξελίσσονται με παρόμοιο ρυθμό, κατά την τελευταία εξαετία, ως προς τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, παρατηρείται βελτίωση των ποσοστών χρήσης κινητού, στις ομάδες που παρουσιάζονταν ως «προβληματικές», στα προηγούμενα δύο βασικά μεγέθη καταγραφής της ΕΕΝΤΚΠ (γυναίκες, άτομα 65 ετών και άνω, άτομα με κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ψηφιακού χάσματος ως προς το κινητό τηλέφωνο, τα τελευταία έτη. Πράγματι, οι γυναίκες, φαίνεται να βελτιώνουν, διαρκώς τα τελευταία έτη, τα ποσοστά χρήσης κινητού, σε σχέση με τους άνδρες. Ενώ το 2001 υπολείπονταν σε ποσοστό χρήσης κινητού, έναντι των ανδρών, κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, η αντίστοιχη διαφορά στη χρήση κινητού μεταξύ των δύο φύλων το 2006, καταγράφεται, μόλις στις 9 μονάδες. Το ίδιο φαινόμενο, καταγράφεται και σε όσους πολίτες είναι 65 ετών και άνω. Κατά την τελευταία εξαετία, το ποσοστό χρήσης κινητού (το οποίο, σημειωτέον, ουδέποτε περιοριζόταν σε μηδενικά επίπεδα, όπως το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης Η/Υ και Ίντερνετ, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία), έχει αυξηθεί κατά 32 μονάδες, έναντι αύξησης 27 μονάδων, στην ηλικιακή ομάδα ετών. Κατ αντιστοιχία, το ποσοστό χρήσης κινητού, στα άτομα με κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, παρουσίασε αύξηση 28 ποσοστιαίων μονάδων, την τελευταία εξαετία, έναντι 24 μονάδων αύξησης, σε όσους δηλώνουν ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. -7-

8 Ακόμα και σε ότι αφορά την αστικότητα κατοικίας, όσοι κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, εμφανίζονται να έχουν αυξήσει το ποσοστό χρήσης κινητού, κατά 30 σχεδόν μονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης, σε όσους κατοικούν σε αστικές περιοχές, καταγράφεται σε 26 σχεδόν μονάδες. Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται τα παραπάνω συμπεράσματα συνοπτικά. Μεταβολή (%), Χρήση Η/Υ Χρήση Ίντερνετ Χρήση κινητού τηλεφώνου Γενικός Πληθυσμός 15 ετών και άνω Γενικός Πληθυσμός ετών 10,2 14,0 28,1 13,1 17,9 27,0 Άνδρες 11,3 16,5 25,3 Γυναίκες 9,1 11,7 30, ετών 22,5 33,5 26,9 65 ετών και άνω -1,0-0,4 32,2 Ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 20,5 29,9 24,9 Κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 0,0 0,4 28,3 Αστικές περιοχές κατοικίας 9,8 15,5 25,9 Αγροτικές περιοχές κατοικίας 10,5 11,4 30,4-8-

9 B. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας από τους βασικούς άξονες διερεύνησης της ΕΕΝΤΚΠ, είναι η χρήση H/Υ. Σε όλα τα έτη διεξαγωγής της έρευνας, εξετάσθηκαν, σε βάθος, θέματα σχετικά με τις συνήθειες χρήσης Η/Υ, όπως: ο τόπος, ο χρόνος και η συχνότητα χρήσης, ο μέσος χρόνος χρήσης ανά εβδομάδα, ο τρόπος εκμάθησης Η/Υ, η χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων και εφαρμογών, η τηλεεργασία, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης αλλά και μη χρήσης Η/Υ, καθώς και τα κίνητρα για την έναρξη της χρήσης Η/Υ. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επανάληψη των παραπάνω ερωτήσεων είναι τα εξής: Ο Η/Y χρησιμοποιείται κυρίως στο σπίτι και στη δουλειά Σχεδόν οι μισοί χρήστες Η/Y, δηλώνουν, πλέον, ως χρόνια χρήσης Η/Υ, πάνω από 6 χρόνια, ή και περισσότερο Η χρήση Η/Y παραμένει καθημερινή συνήθεια σχεδόν για τους μισούς χρήστες Παρατηρείται αύξηση, σχεδόν 3 ωρών, στη μέση χρήση υπολογιστή ανά εβδομάδα Οι χρήστες εξακολουθούν να δηλώνουν ότι έμαθαν μόνοι τους, να χρησιμοποιούν Η/Υ -9-

10 Τα συνηθέστερα προγράμματα που χρησιμοποιούν, εξακολουθούν να είναι τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, χρήσης Ίντερνετ, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και λογιστικά φύλλα Η τηλεεργασία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά. Μόνο 1 στους 4 χρήστες Η/Υ, που χρησιμοποιούν Η/Υ για να εργαστούν από το σπίτι, στέλνει την εργασία που εκτέλεσε μέσω Ίντερνετ στο γραφείο ή σε πελάτες. Στους αναφερόμενους λόγους χρήσης Η/Υ, παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τα τελευταία έτη. Το 2002, έτος που για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι κύριοι λόγοι χρήσης Η/Υ, οι τρεις (3) πρώτοι, σε συχνότητα, λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν: α) η διασκέδαση/ψυχαγωγία/ηλεκτρονικά παιχνίδια, β) η εργασία και γ) το Ίντερνετ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αντιθέτως, το 2006, οι λόγοι χρήσης Η/Υ διαφοροποιήθηκαν ως εξής: α) το Ίντερνετ/ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, β) η διασκέδαση/ψυχαγωγία/ηλεκτρονικά παιχνίδια και γ) η εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι σημαντικότεροι λόγοι που αναφέρονται από τους ερωτώμενους για την αιτιολόγηση της μη-χρήσης Η/Υ, παραμένουν με την ίδια ιεράρχηση: α) «Δεν το χρειάζονται», β) «Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ» και γ) «Δεν τους ενδιαφέρει». Το ίδιο παρατηρείται και για τους λόγους που, ενδεχομένως, θα τους προέτρεπαν να ασχοληθούν με τους Η/Υ. Όλα τα έτη διεξαγωγής των ερευνών από το 2002, η στερεοτυπική απάντηση «κανένας λόγος» δίνεται σχεδόν από τους 6, ή και 7 στους 10 μη-χρήστες Η/Υ. -10-

11 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά, τα έτη 2004 και 2006, διερευνήθηκε μια επιπλέον ενότητα σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες Η/Υ εξακολουθούν να μην γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται (8 στους 10), αλλά και όσοι γνωρίζουν, αν και το κρίνουν ως σημαντικό, εξακολουθούν να μην το χρησιμοποιούν σε αξιόλογο βαθμό. -11-

12 Γ. ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ο δεύτερος σημαντικός θεματικός άξονας της ΕΕΝΤΚΠ, είναι η χρήση Ίνερνετ. Καθ όλη τη διάρκεια των ετών διεξαγωγής της έρευνας, διερευνήθηκαν, σε βάθος, θέματα σχετικά με τις συνήθειες χρήσης Ίντερνετ, όπως: ο τόπος, ο χρόνος και η συχνότητα χρήσης, ο μέσος χρόνος χρήσης ανά εβδομάδα, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης αλλά και μη-χρήσης Ίντερνετ, καθώς και τα κίνητρα για την έναρξη χρήσης Ίντερνετ. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαχρονική επανάληψη των εν λόγω ερωτήσεων είναι τα εξής: Συνηθέστεροι τόποι χρήσης Ίντερνετ είναι το σπίτι και ο χώρος εργασίας των ερωτώμενων Σχεδόν 1 στους 3 χρήστες Ίντερνετ, δηλώνουν πλέον ως χρόνο χρήσης Ίντερνετ, πάνω από 5 χρόνια Η χρήση Ίντερνετ παραμένει καθημερινή συνήθεια για σχεδόν 3 στους 10 χρήστες Έχει παρατηρηθεί αύξηση, σχεδόν 2,3 ωρών, στη μέση χρήση Ίντερνετ ανά εβδομάδα -12-

13 Στους λόγους χρήσης Ίντερνετ, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τα τελευταία έτη. Εξακολουθεί να εμφανίζεται ως πρώτος λόγος χρήσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να ακολουθεί η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρίτο σημαντικότερο λόγο χρήσης Ίντερνετ, δηλαδή την ενημέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά), παρατηρείται μια συνεχής ελαφρά αύξηση προτίμησης. Αντιθέτως, με την πάροδο των ετών, οι σημαντικότεροι λόγοι μη-χρήσης Ίντερνετ, τείνουν να διαφοροποιούνται. Ενώ, το 2002, έτος που για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι κύριοι λόγοι μη-χρήσης Ίντερνετ, οι πρώτος σε συχνότητα λόγος που αναφέρθηκε ήταν ότι «δεν υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ» και ακολουθούσαν ως λόγοι το ότι «δεν το χρειάζονται» και «δεν τους ενδιαφέρει», το 2006, οι λόγοι μη-χρήσης Ίντερνετ τροποποιήθηκαν ως εξής: α) δεν το χρειάζονται, β) δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το Ίντερνετ και γ) δεν υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για τους λόγους που θα τους έκαναν να χρησιμοποιήσουν Ίντερνετ. Ενώ, το 2002, οι τρεις (3) πρώτοι σε συχνότητα λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν: α) η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, β) η ενημέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά) και γ) η ψυχαγωγία-παιχνίδια, το 2006, οι λόγοι πρόθεσης χρήσης Ίντερνετ διαφοροποιήθηκαν ως εξής: α) η ψυχαγωγία-παιχνίδια, β) η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες και γ) η ενημέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά). -13-

14 Γ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING) Ειδικότερα για τους χρήστες Ίντερνετ, στους οποίους και έγιναν οι ερωτήσεις που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αγορές, τα συμπεράσματα έχουν ως εξής: Ενώ σχεδόν το 17% των χρηστών Ίντερνετ αναφέρουν ως κύριο λόγο χρήσης την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, μόνο το 2,6% αναφέρει ως κύριο λόγο χρήσης του Ίντερνετ την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το 21,6% των χρηστών Ίντερνετ έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ Από αυτούς το 18,3% αγόρασε το προϊόν, ή την υπηρεσία τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 3,3% παλαιότερα Δηλαδή το ποσοστό των αγοραστών προϊόντων, ή υπηρεσιών μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, ανέρχεται σε περίπου 4,5% του γενικού πληθυσμού Οι αγορές που πραγματοποίησαν κυρίως αφορούσαν τόσο ελληνικές όσο και ξένες ιστοσελίδες (παρατηρείται διαφοροποίηση από τα προηγούμενα έτη, όπου οι αγορές είχαν γίνει κυρίως μέσω ξένων ιστοσελίδων). -14-

15 Τα βασικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που αγόρασαν, οι ερωτώμενοι, φέτος μέσω Ίντερνετ είναι: Εισιτήρια για ταξίδια, κρατήσεις ξενοδοχείων, Ενοικίαση αυτοκινήτων / μηχανών, Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και συνδρομές σε αυτά, Αναλώσιμα είδη για υπολογιστές, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Το 56% όσων πραγματοποίησαν αγορές μέσω Ίντερνετ δηλώνει ότι δεν επισκέφθηκε τα αντίστοιχα καταστήματα για να ενημερωθεί Οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποίησαν τις αγορές μέσω Ίντερνετ είναι ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επέλεξαν είναι φθηνότερα μέσω Ίντερνετ, καθώς και ότι είναι «πιο βολικό» και «εξυπηρετικό» να τα αγοράσουν μέσω Ίντερνετ Το ποσό που ξοδεύουν κάθε φορά που κάνουν κάποια αγορά μέσω Ίντερνετ είναι περίπου 193, ενώ το ποσό που ξοδεύουν ετησίως για τις αγορές τους μέσω Ίντερνετ είναι κατά μέσο όρο 754 Ο χρόνος παραλαβής των προϊόντων είναι κυρίως 1-3 ημέρες, και έχει μειωθεί σε σχέση με τα παλαιότερα έτη, στα οποία ήταν κυρίως μία εβδομάδα Ο τρόπος με τον οποίο πληρώνουν, κυρίως, για τις αγορές τους μέσω Ίντερνετ είναι με αντικαταβολή, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, που ήταν με on-line χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας Το 95% είναι ικανοποιημένο με τις αγορές του από το Ίντερνετ -15-

16 Για τους χρήστες Ίντερνετ, οι οποίοι δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω Ίντερνετ, τα συμπεράσματα που προκύπτουν, έχουν ως εξής: 4 στους 10 χρήστες Ίντερνετ οι οποίοι δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω Ίντερνετ, δηλώνουν πως έχουν πληροφορηθεί μέσω του Ίντερνετ για προϊόντα τα οποία τελικά έχει αγοράσει από καταστήματα Μόνο το 6,7% των χρηστών Ίντερνετ οι οποίοι δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω Ίντερνετ, δηλώνει πρόθεση αγορά μέσω Ίντερνετ στο επόμενο εξάμηνο Οι χρήστες Ίντερνετ, οι οποίοι δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω Ίντερνετ, και οι οποίοι δεν δηλώνουν πρόθεση αγοράς μέσα στο επόμενο εξάμηνο, δηλώνουν ως βασικό λόγο μη-πρόθεσης αγοράς, το ότι δεν εμπιστεύονται τα συστήματα με τα οποία γίνονται οι πληρωμές -16-

17 Γ2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (E-GOVERNMENT) Ειδικότερα για τους χρήστες Ίντερνετ, στους οποίους τέθηκαν και ερωτήσεις που αναφέρονται στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ, τα συμπεράσματα έχουν ως εξής: Μόνο το 3,9% των χρηστών Ίντερνετ, αναφέρει ως κύριο λόγο χρήσης του Ίντερνετ την αναζήτηση πληροφοριών για Υπηρεσίες Δημοσίου. Επίσης μόνο το 1,3% των χρηστών αναφέρει ως κύριο λόγο χρήσης του Ίντερνετ, τη χρήση Υπηρεσιών Δημοσίου (Συναλλαγές με Εφορία / TAXIS, ΙΚΑ, Δήμους) Το 25% των χρηστών Ίντερνετ, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για να εξυπηρετούνται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Συμπληρωματικά, το 26,4% των χρηστών Ίντερνετ, δηλώνουν πως δεν το χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούνται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά θα τους ενδιέφερε να το χρησιμοποιήσουν Δηλαδή το ποσοστό των χρηστών Δημόσιων Υπηρεσιών μέσω Ίντερνετ ανέρχεται σε περίπου 6,2% του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, περίπου το 6,5% του γενικού πληθυσμού δηλώνει ενδιαφέρον, για την εξυπηρέτησή του από Δημόσιες Υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ. -17-

18 Τα θέματα για τα οποία συναλλάσσονται, ήδη, μέσω Ίντερνετ, είναι κυρίως τα εξής: Φορολογικά θέματα / φορολογικές δηλώσεις Δημόσιες βιβλιοθήκες Αναζήτηση εργασίας μέσω των φορέων του δημοσίου Θέματα ασφαλιστικών ταμείων Τα θέματα, για τα οποία εκδηλώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συναλλαγής μέσω Ίντερνετ, είναι τα εξής: Θέματα που αφορούν την υγεία Αιτήσεις και παραδόσεις πιστοποιητικών Δημόσιες βιβλιοθήκες Ανακοινώσεις για αλλαγή διεύθυνσης Αναζήτηση εργασίας μέσω των φορέων του δημοσίου Τα θέματα, για τα οποία δεν θα ήθελαν να συναλλάσσονται μέσω Ίντερνετ, είναι τα εξής: Αιτήσεις για οικοδομικές άδειες Άδειες αυτοκινήτων Εγγραφές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ Δηλώσεις στην Αστυνομία Προσωπικά έγγραφα Μόνο 2 στους 3 χρήστες ηλεκτρονικών συναλλαγών με Δημόσιες Υπηρεσίες, δήλωσαν πως είχαν κάποια δραστηριότητα τους τελευταίους 12 μήνες. -18-

19 Δεν έχει εντοπισθεί κάποιος ιδιαίτερος λόγος, για τον οποίο οι υπόλοιποι χρήστες Ίντερνετ δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη εξυπηρέτησή τους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι λόγοι που καταγράφηκαν με μικρά ποσοστά είναι κυρίως οι εξής: Δεν υπάρχει προσωπική επαφή Δεν υπάρχει άμεση απάντηση / εξυπηρέτηση Είναι πολύ πολύπλοκο Προβληματίζει η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων Τέλος, σε σχέση με τις απαντήσεις του γενικού πληθυσμού, για τις επιδράσεις του Ίντερνετ στην καθημερινή ζωή: Μόνο το 4,9% του γενικού πληθυσμού, αναφέρει ως πιο σημαντική επίδραση του Ίντερνετ στην καθημερινή ζωή, την ευκολότερη πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. -19-

20 Δ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Τα σημαντικότερα συμπεράσματα για τις απόψεις του γενικού πληθυσμού, σε σχέση με τις επιδράσεις της εισαγωγής και χρήσης Νέων Τεχνολογιών, είτε είναι οι ίδιοι χρήστες - είτε όχι, συνοψίζονται στα εξής: 5 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν πως υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος συνδέεται με το Ίντερνετ 6 στους 10 πιστεύουν πως υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα για ηλεκτρονικές αγορές -20-

21 Ε. ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο τρίτος σημαντικός θεματικός άξονας της ΕΕΝΤΚΠ, είναι η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου. Σε όλα τα έτη διεξαγωγής της έρευνας, διερευνήθηκαν, σε βάθος, θέματα σχετικά με τις συνήθειες χρήσης κινητού τηλεφώνου, όπως: η σημαντικότητα του κινητού τηλεφώνου, και η συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών (αποστολή και λήψη μηνυμάτων, σύνδεση στο Ίντερνετ μέσω κινητού τηλεφώνου). Επίσης διερευνήθηκε το ενδιαφέρον του κοινού για μια σειρά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όπως: αποστολή και λήψη φωτογραφιών και ήχου, σύνδεση με υπολογιστή σε υψηλότερη ταχύτητα από εκείνη της απλής τηλεφωνικής γραμμής, σύνδεση με Η/Υ σε ακόμα υψηλότερη ταχύτητα, εικονοτηλεδιάσκεψη, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης μέσω συστήματος gps, φωτογραφική μηχανή και κάμερα, ραδιόφωνο, Mp3 καιvideo. -21-

22 Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι τα εξής: 2 στους 3 ερωτηθέντες αξιολογούν το κινητό τηλέφωνο, ως «πολύ» και «αρκετά σημαντικό». Οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες, και ειδικότερα όσοι είναι ετών και ετών, χρησιμοποιούν πολύ συχνά τις υπηρεσίες αποστολής και λήψης σύντομων μυνημάτων. Η σύνδεση στο Ίντερνετ μέσω κινητού τηλεφώνου, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι υπηρεσίες για τις οποίες εκδηλώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι: το ραδιόφωνο, οι πληροφορίες γεωγραφικής θέσης μέσω συστήματος gps και η φωτογραφική μηχανή - κάμερα. Οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη, είναι η φωτογραφική μηχανή κάμερα, Video, η αποστολή και λήψη φωτογραφιών και ήχου. -22-

23 ΣΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Στην έρευνα του 2006, διερευνήθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα της ψηφιακής τηλεόρασης. Ανιχνεύθηκαν: η αναγνωρισιμότητα, η κατοχή καθώς και η πρόθεση απόκτησης ψηφιακής τηλεόρασης στο νοικοκυριό στο επόμενο εξάμηνο. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι τα εξής: 1 στους 2 πολίτες έχει ακούσει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση Από όσους έχουν ακούσει για τη ψηφιακή τηλεόραση, το 13% δηλώνει ότι διαθέτει ήδη στο νοικοκυριό του ψηφιακή τηλεόραση. Δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτει ψηφιακή τηλεόραση ανέρχεται σε περίπου 7% των νοικοκυριών του γενικού πληθυσμού. Το 6,8% των νοικοκυριών που δεν διαθέτουν ψηφιακή τηλεόραση, δηλώνουν πρόθεση απόκτησης το επόμενο εξάμηνο. Δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει πρόθεση απόκτησης ψηφιακής τηλεόρασης το επόμενο εξάμηνο ανέρχεται σε περίπου 6.3% των νοικοκυριών του γενικού πληθυσμού. -23-

24 Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Συνοπτικά τα αποτελέσματα των βασικών Δεικτών Κατοχής και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών, κατά τα έτη 2001 έως 2006, διαμορφώθηκαν ως εξής: Πληθυσμός Ελλήνων Κατοχή κινητού τηλεφώνου 49,5 58,5 64,7 69,4 73,1 77,6 Κατοχή Η/Υ 23,3 27,2 30,5 29,9 32,5 36,4 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 6,0 7,5 8,3 4,9 4,9 4,6 Χρήση Η/Υ 20,8 25,8 27,1 25,9 27,3 31,0 Χρήση Διαδικτύου 10,6 17,2 19,9 19,7 19,5 24,6 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρ. ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,5 11,1 12,4 12,5 13,1 16,4 5,7 7,8 9,1 9,5 9, ,4 15,2 17,1 16,4 18,3 1,1 7,6 8,6 4,3 4,3 4,2 Χρήστες υπηρεσιών wap 0,8 1,2 2,3 2,9 3,3 4,8-24-

25 Τα ποσοστά (%) μεταβολής των βασικών Δεικτών Κατοχής και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών για το 2006, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρυθμούς του 2005, του 2004, του 2003 και του 2002, διακρίνονται στον επόμενο Πίνακα. Πληθυσμός Ελλήνων 15++ Ποσοστό μεταβολής Ποσοστό μεταβολής Ποσοστό μεταβολής Ποσοστό μεταβολής Ποσοστό μεταβολής Κατοχή κινητού τηλεφώνου 9,0 6,2 4,7 3,7 4,5 Κατοχή Η/Υ 3,9 3,3-0,6 2,6 3,9 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 1,5 0,8-3,4 0,0-0,3 Χρήση Η/Υ 5,0 1,3-1,2 1,4 3,7 Χρήση Διαδικτύου 6,6 2,7-0,2-0,2 5,1 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 4,6 1,3 0,1 0,6 3,3 2,1 1,3 0,4-0,5 5,0-2,8 1,9-0,7 1,9 6,5 1,0-4,3 0,0-0,1 Χρήστες υπηρεσιών wap 0,4 1,1 0,6 0,4 1,5-25-

26 Η μεταβολή των βασικών Δεικτών Κατοχής και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών, στην εξαετία, παρουσιάζεται στο επόμενο πίνακα: Πληθυσμός Ελλήνων Ποσοστό μεταβολής Κατοχή κινητού τηλεφώνου 49,5 77,6 28,1 Κατοχή Η/Υ 23,3 36,4 13,1 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 6,0 4,6-1,4 Χρήση Η/Υ 20,8 31,0 10,2 Χρήση Διαδικτύου 10,6 24,6 14,0 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,5 16,4 9,9 5,7 14,0 8,3-18,3-1,1 4,2 3,1 Χρήστες υπηρεσιών wap 0,8 4,8 4,0-26-

27 Η. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σε ότι αφορά στους αλλοδαπούς, παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις ως προς τους βασικούς δείκτες χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Εξαίρεση αποτελεί η πρόθεση αγοράς Η/Υ και η πρόθεση συνδρομής Ίντερνετ στο νοικοκυριό, που παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, σε αντίθεση με την κατοχή προσωπικής συνδρομής και συνδρομής του νοικοκυριού στο Ίντερνετ, καθώς και την κατοχή κινητού τηλεφώνου. Μεγέθη, τα οποία παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, όπως φαίνεται και από τον επόμενο πίνακα: Πληθυσμός Αλλοδαπών Κατοχή κινητού τηλεφώνου 76,9 82,8 85,4 90,1 Κατοχή Η/Υ 12,9 22,8 22,3 22,9 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 12,9 10,0 9,6 4,2 Χρήση Η/Υ 21,8 22,8 24,2 22,9 Χρήση Διαδικτύου 17,0 18,9 20,4 19,3 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού 12,9 12,8 9,6 13,5 6,1 6,7 5,1 9,4 8,8 15,5 12,1 13,0 Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 10,2 6,7 6,4 4,7 Χρήστες υπηρεσιών wap 3,4 2,2 7,0 3,1-27-

28 Οι διαφορές, μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών, που παρουσιάστηκαν στα βασικά μεγέθη, κατά το 2006, αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα: Έλληνες Αλλοδαποί Αλλοδαποί Έλληνες (Διαφορά %) Κατοχή κινητού τηλεφώνου 77,6 90,1 12,5 Κατοχή Η/Υ 36,4 22,9-13,5 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 4,6 4,2-0,4 Χρήση Η/Υ 31,0 22,9-8,1 Χρήση Διαδικτύου 24,6 19,3-5,3 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 16,4 13,5-2,9 14,0 9,4-4,6 18,3 13,0-5,3 4,2 4,7 0,5 Χρήστες υπηρεσιών wap 4,8 3,1-1,7-28-

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. ΕΛΛΗΝΕΣ 1156 Παρουσίαση / ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Ανάθεση: Εθνικό ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, Η ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΠΕ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ KATOXH KAI ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Μάρτιος 07 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιάγραµµα 2 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2002 Χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων. στο πλαστικό χρήμα. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων. στο πλαστικό χρήμα. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Μάρτιος 017 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Φεβρουάριος 206 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στην περιοχή των ΚαλλικρατικώνΔήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυρούπολης-Ελληνικού Φεβρουάριος 06

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,27.9.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 8.11.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 21.12.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα.

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα. Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα καλύπτει νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου) και άτομα ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου). Το πλαίσιο δειγματοληψίας (Απογραφή Πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09118/ΚΑ1309/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Μάρτιος 2017 2 Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Η παρούσα έρευνα της Public Issue

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων 12 Ημερομηνία δημοσίευσης 5/3/13 www.publicissue.gr Media Typology Survey: Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων Ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3

Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ιούλιος 2015 Ταυτότητα Έρευνας 2 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 155 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο155-016 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Αθήνα 17- Δεκεμβρίου 2008 0875/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2009

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2009 Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα Γ. Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο No 142

Flash Βαρόμετρο No 142 Flash Βαρόμετρο No 142 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας Σεπτέμβριος 2017 #FocusBari Εισαγωγή & Σκοπός Έρευνας Η εταιρία ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. ζήτησε τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας για το περιοδικό της ΥΓΕΙΑ+ΟΜΟΡΦΙΑ εμπιστεύομαι

Διαβάστε περισσότερα

1. Στόχοι της Ερευνας. 2. Μεθοδολογία Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Στόχοι της Ερευνας. 2. Μεθοδολογία Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μεθοδολογία της Έρευνας 1. Στόχοι της Ερευνας Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των κυρίαρχων απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων της σύγχρονης ελληνικής Κοινής Γνώµης απέναντι στις νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τους Θεσμούς. Δείκτες εμπιστοσύνης

Έρευνα για τους Θεσμούς. Δείκτες εμπιστοσύνης Έρευνα για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2015 Νοέμβριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ποσοτική έρευνα, με

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα

Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. WORLD INTERNET PROJECT GREECE»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. WORLD INTERNET PROJECT GREECE» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. WORLD INTERNET PROJECT GREECE» Οι επιπτώσεις της χρήσης των online τεχνολογιών, σε σχέση με τη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 203 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά

Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά Δεκέμβριος 009 0840 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009 Έρευνα για τα νέα μέτρα κατά του καπνίσματος Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Οκτώβριος 2017 Η ClientIQ στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της και με στόχο να προσφέρει πάντα

Διαβάστε περισσότερα

το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009

το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009 Έρευνα για την εγκληματικότητα, το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 1 9 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Συγκριτική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου πριν & μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάρτιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ ΕΡΕΥΝΑ BARI: ΑΚΡΟΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ ΕΡΕΥΝΑ BARI: ΑΚΡΟΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ ΕΡΕΥΝΑ BARI: ΑΚΡΟΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Η Ταυτότητα της Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς VPRC VPRC Δ.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VPRC- - Εμπιστευτικό Proastiakos.net 17993 // Δ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η VPRC, με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα