3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΑ/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη του παρόντος Σχεδίου Επικοινωνίας ήταν μία από τις κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 2 Προβολή & Δημοσιότητα του Έργου ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ με ακρωνύμιο MUSIC BOX, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1 ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους από την Ελλάδα και την Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, Σχέδιο Υλοποίησης Έργου συνδέεται με τα Παραδοτέα και της δράσης 1.3 Διαχείριση Έργου. Και οι δύο Δήμοι έχουν συμμετάσχει στην προετοιμασία του σχεδίου υπό το συντονισμό του επικεφαλής εταίρου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Η Ομάδα Εργασίας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του σχεδίου έργου αποτελείται από: Ιωάννης Μαυρίκης, Υπεύθυνος Έργου, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Επαμεινώνδας Στούπας, Μέλος της Ομάδας Έργου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Vincenzo Blasi Martina, Υπεύθυνος Έργου, Δήμος Cellino San Marco Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Έργου (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 & ΠΕ6), Εξωτερική Συνεργάτης NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. Βασίλειος Τσεκερίδης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 & ΠΕ6), Εξωτερικός Συνεργάτης NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. Alessandra Miccoli, Εξωτερική Συνεργάτης 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αποστολή του έργου Music Box συνοψίζεται στην καταγραφή και προώθηση της πλούσιας μουσικής παράδοσης των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Cellino San Marco με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των δύο περιοχών 3

4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου βασίζεται σε ένα σύνολο διακριτών ενεργειών οργανωμένες λογικά σε έξι πακέτα εργασίας ΠΕ1. Διαχείριση και Συντονισμός Έργου ΠΕ2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ΠΕ3. Κοινή μελέτη αναφορικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη του τουρισμού ΠΕ4. Κέντρο για τη μελέτη και την εκμάθηση παραδοσιακής μουσικής στο χωριό Γουργιανά ΠΕ5. Κέντρο Τεκμηρίωσης της Μουσικής και της Παράδοσης στο Cellino San Marco ΠΕ6. Ψηφιακή Μουσική Παράδοση Οι εταίροι του έργου είναι: Εταίρος 2 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Βουργαρέλι Άρτας ΤΚ Τηλ Φαξ Ιστοσελίδα Δήμος Cellino San Marco Via Napoli Cellino San Marco Brindisi Τηλ Φαξ Ιστοσελίδα Δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 και του Πακέτου Εργασίας 2 θα υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έργου. ΟΙ δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 θα παρακολουθούν, αξιολογούν και θα παρέχουν πληροφορίες στην ομάδα υλοποίησης του έργου, ώστε να γίνεται ανατροφοδότηση του σχεδιασμού και προσαρμογή του πλάνου υλοποίησης του έργου. Οι δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 θα στοχεύουν στην προβολή και δημοσιότητα του έργου καθώς και στη διάχυση των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 4

5 Οι δράσεις του Πακέτου Εργασίας 3 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αξιοποίηση των διασυνοριακών πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης. Το Πακέτο Εργασίας 4 και το Πακέτο Εργασίας 5 περιλαμβάνουν κατασκευαστικές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία και λειτουργία δύο διασυνοριακών κέντρων έρευνας και μελέτης της παραδοσιακής μουσικής. Το Πακέτο Εργασίας 6 έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μίας ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης η οποία θα στοχεύει στη διατήρηση, τη μελέτη και την προώθηση της παραδοσιακής μουσικής και της τοπικής κουλτούρας. Ο επικεφαλής εταίρος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των πακέτων εργασίας εκτός του Πακέτου Εργασίας ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η κυρίαρχη σκοπιμότητα του σχεδίου επικοινωνίας είναι να διαμορφώσει του βασικούς κανόνες εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου και να εξασφαλίσει την επικοινωνιακή προβολή του έργου στους εξωτερικούς εμπλεκόμενους του έργου (τοπικές και περιφερειακές αρχές, πολιτιστικές ενώσεις και σύλλογοι, ακαδημαικοί φορείς, ερευνητές, πολίτες, κα.) Το σχέδιο επικοινωνίας θα υποστηρίζει την εκπλήρωση των βασικών στοχεύσεων των δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου, όπως η πληροφόρηση των διαμορφωτών πολιτικής, των πολιτικών, των τοπικών εμπλεκόμενων και το κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους στόχους του έργου, τα αποτελέσματά του, τη διασυνοριακή του διάσταση και τη συνεισφορά του στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, το σχέδιο επικοινωνίας θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι εταίροι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για το έργο, την εξέλιξή του και την υλοποίησή του ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου επικοινωνίας του MUSIC BOX είναι: να βεβαιώσει την πλήρη κατανόηση του έργου και του κεντρικού στόχου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική μεταφορά γνώσης στους εταίρους του έργου καθώς και στους φορείς/ πρόσωπα που εμπλέκονται 5

6 να συμβάλει στην αξιολόγηση της εφικτότητας των στόχων του έργου σε σχέση με τους διαθέσιμους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους του έργου να εξασφαλίσει μία ενιαία και κοινή προσέγγιση σε όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία και εφαρμογές να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εταίρων του έργου αναφορικά με τη στρατηγική επικοινωνίας να ενισχύσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας έργου να ενημερώσει τους εταίρους για τις μεθόδους πρόσβασης και διάχυσης πληροφορίας σχετικά με το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία επικοινωνίας, και την υλοποίηση του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου επικοινωνίας του MUSIC BOX είναι: να εξασφαλίσει την τριγλωσσία της ιστοσελίδας (EN, GR, IT) να εξασφαλίσει την συσχέτιση μεταξύ επικοινωνιακών εργαλείων και ομάδων στόχων να εξασφαλίσει την κοινή προσέγγιση σε όλα τα εργαλεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν να εξασφαλίσει προβολή για τις δράσεις και την οργάνωση του έργου να εξασφαλίσει ότι η επικοινωνία σχεδιάστηκε για να προβάλει την κεντρική ιδέα του έργου, τις δράσεις και τα αποτελέσματα αυτού σε διασυνοριακό επίπεδο να εξασφαλίσει τη μέγιστη συμμετοχή στις δράσεις του έργου ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MUSIC BOX O πρωταρχικός στόχος της επικοινωνίας είναι να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση της εφαρμογής τόσο του σχεδίου επικοινωνίας όσο και ολόκληρου του έργου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την 6

7 επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής εταίρου με τον εταίρο 2, το συντονιστή του έργου, τους οικονομικό και τεχνικό υπεύθυνο του έργου, την ομάδα έργου και την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Πακέτα Εργασίας: Η ανάπτυξη και υλοποίηση των πακέτων εργασίας του ΜUSIC BOX Project, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής πόρων για κάθε βήμα και ενέργεια αποτελεί ευθύνη των συντονιστών του έργου. Το Πακέτο Εργασίας αντιπροσωπεύει μία αναλυτική περιγραφή των βημάτων και ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου. Το Πακέτο Εργασίας αποτελεί ένα εργαλείο διοίκησης έργων για την κατανομή πόρων, την καταγραφή της προόδου και την επίτευξη στόχων. Συναντήσεις: Οι τεχνικές συναντήσεις των μελών της ομάδας έργου της ομάδα διοίκησης του έργου είναι σημαντικές για: την επικύρωση του σχεδίου δράσης, την ανταλλαγή πληροφοριών, την πρόταση τροποποιήσεων (αν κρίνεται απαραίτητο) τη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στο σχέδιο δράσης και στη φόρμα υποβολής. Στις συναντήσεις της Επιτροπής Διοίκησης του Έργου θα : θα λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και τις τελικές τροποποιήσεις του έργου- Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου θα αποτελούν και τους συνδέσμους επικοινωνίας με τους φορείς που εκπροσωπούν θα παρουσιάζεται η κατάσταση του έργου και εξέλιξη του έργου από κάθε οργανισμό Ο επικεφαλής εταίρος είναι υπεύθυνος για την επίσημη επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή, την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MUSIC BOX Ανακοινώσεις/ Αναφορές: Διάφορες μέσα δημοσιότητας όπως η ιστοσελίδδα του έργου, προβολή σε άλλες ιστοσελίδες, έντυπος τύπος, ενημερωτικά δελτία κα. θα χρησιμοποιηθούν για τη δημοσίευση ανακοινώσεων. Η δημιουργία ενός φακέλου επικοινωνίας του έργου θα εξασφαλίσει ότι οι ανακοινώσεις και οι αναφορές του έργου θα ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο για όλους τους εταίρους. 7

8 Πρακτικά Συναντήσεων: Ο επικεφαλής εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή των πρακτικών Ο επικεφαλής εταίρος θα αποστέλλει τα πρακτικά στους υπόλοιπους εταίρους Ο συντονιστής του πακέτου εργασίας θα συντάσσει και θα αποστέλλει τα πρακτικά των συναντήσεων μεταξύ των εταίρων, των υπεύθυνων επικοινωνίας, και των ομάδων εργασίας Ο επικεφαλής εταίρος θα αναλάβει την εισαγωγή στο διαδίκτυο ενός εσωτερικού φακέλου πρακτικών στη διάθεση όλων των εταίρων του έργου Website/ Internet: Το έργο MUSIC BOX Project θα έχει τη δική του ιστοσελίδα ενημερώνοντας για το έργο και την εξέλιξη της υλοποίησης του. Η ιστοσελίδα θα είναι ανοιχτή στο κοινό για τη μέγιστη δημοσιότητα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο θα αποστέλλονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Τηλεδιάσκεψη: Τηλεδιάσκεψη μέσω SKYPE θα ενθαρρύνονται μεταξύ των εταίρων και των ομάδων εργασίας. Όταν η τηλεδιάσκεψη δε δύναται να χρησιμοποιηθεί θα γίνεται χρήση συνήθως τηλεφωνικών γραμμών. Έγγραφα: Έγγραφα θα ανταλλάσσονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των εφαρμογών όπως SENDSPACE/ DROPBOX συμπληρωματικά με την ιστοσελίδα. Και το σχέδιο επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Website: Το MUSIC BOX Project θα έχει ηλεκτρονική ιστοσελίδα στην οποία θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το έργο. 8

9 Η ιστοσελίδα του έργου θα ανανεώνεται διαρκώς παρουσιάζοντας τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και χρήσιμες πληροφορίες για τους εταίρους και τις ομάδες στόχους. Η ιστοσελίδα θα δημοσιοποιεί πληροφορίες και προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του έργου. Λοιπά Μέσα: Αναφορές, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων μαζί με το σχετικό φωτογραφικό υλικό θα δημοσιεύεται στα μέσα καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Σύνδεσμοι για την ιστοσελίδα του έργου θα φιλοξενούνται στις ιστοσελίδες των εταίρων Δελτία τύπου θα αποστέλλονται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ενημερωτικοί φάκελοι θα μοιραστούν στους εμπλεκόμενους και στις ομάδες στόχους για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του έργου. 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι ομάδες που χρήζουν προσέγγισης μέσω του MUSIC BOX, με στόχο την ενημέρωση, την επίδραση, την πληροφόρηση, την ανατροφοδότηση της υλοποίησης, τη αναγνώριση συμπληρωματικών δράσεων, τη μεταφορά ή άντληση τεχνογνωσίας, την ενσωμάτωση του έργου στο ευρύτερο σχεδιασμό, την προβολή της περιοχής, κ.α. Κάποιοι από τις ομάδες στόχοι του έργου βρίσκονται στο φάσμα της εσωτερικής επικοινωνίας του έργου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας στόχων βρίσκονται εκτός αυτού. Οι κύριες ομάδες στόχοι που μπορούν να εντοπιστούν είναι Οι εταίροι του έργου, στελέχη των δύο Δήμων τα οποία θα συμμετέχουν είτε ως μέλη της ομάδας έργου του MUSIC BOX είτε ως μέλη επιμέρους ομάδων εργασιών Τοπικές, Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδα- Ιταλία Τοπικοί πολιτιστικοί, παραδοσιακοί, μουσικοί, μορφωτικοί σύλλογοι Εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανεξάρτητοι ερευνητές στις θεματικές του πολιτισμού, της παράδοσης, της μουσικής, των νέων τεχνολογιών και της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Τοπικά και Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης Εθνικά Μέσα ειδικού ενδιαφέροντος 9

10 Μουσικοί και καλλιτέχνες της περιοχής 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου MUSIC BOX, ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας πρέπει να δημιουργηθεί. Οι συντονιστές των πακέτων εργασίας είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, υπεύθυνη για τη δομή και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου επικοινωνίας. Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση του σχεδίου επικοινωνίας σε επιχειρησιακό επίπεδο θα δημιουργηθούν φόρα για την ανταλλαγή πληροφορικών μεταξύ των εταίρων Οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση του έργου, μέσω διαδικασιών ενεργούς συμμετοχής και επικοινωνίας σε καθημερινή βάση. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στρατηγικής σημασίας για το έργο θα προσκαλούνται να συμμετέχουν σε όλες τις ανοιχτές εκδηλώσεις και συνέδρια. Όταν πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων θα καλούνται στις τεχνικές συναντήσεις. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγικήtoy σχεδίου επικοινωνίας επισυνάπτονται στο παραδοτέο 1.3 Σχέδιο Υλοποίησης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 10

11 Οι ομάδες στόχοι της επικοινωνίας στο εξωτερικό περιβάλλον του έργου είναι τοπικές και περιφερειακές Αρχές της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας Ιταλίας, τοπικοί, πολιτιστικοί, παραδοσιακοί, μορφωτικοί σύλλογοι, μέσα ενημέρωσης, μουσικοί και καλλιτέχνες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ανεξάρτητοι ερευνητές στις θεματικές ενότητες της παράδοσης, του πολιτισμού, της μουσικής και των νέων τεχνολογιών Μία σημαντική ομάδα στόχο αποτελεί επίσης οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι επιχειρηματίες προκειμένου να καταστήσουν τη διασυνοριακή περιοχή, προορισμό πολιτιστικού τουρισμού με έμφαση στη μουσική Public sector. One aspect will be to address the importance of working together internationally and to display the added value in an appropriate manner for the audience. Οι εταίροι από τις ΜΚΟ θεωρούνται επίσης μία σχετική ομάδα στόχος με ειδικό ενδιαφέρον στον πολιτισμό Οι πολίτες θεωρούνται μία σημαντική ομάδα στόχος για την επικοινωνία του έργου για τη βελτίωση της κοινής γνώμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 6. ΜΕΣΑ/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Το έργο MUSIC BOX θα προβληθεί συστηματικά μέσω παρουσιάσεων σε σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις τόσο στις περιοχές των εταίρων όσο και εκτός αυτών. Οι εμπλεκόμενοι του έργου, καθώς και οι ομάδες στόχοι του έργου (πολιτικοί, διαμορφωτές πολιτικών, τοπικοί παράγοντες, πολίτες, τοπικοί φορείς, κ.α.) θα ενημερώνονται σε περιοδική βάση για θέματα σχετιζόμενα με το MUSIC BOX και την υλοποίησή του, καθώς και για επίκαιρα θέματα βιώσιμου τουρισμού και πολιτισμού. Επιπλέον, θα καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις του έργου όταν αυτό είναι εφικτό. Η ιστοσελίδα του έργου θα παρέχει άμεση πληροφόρηση για το έργου, αλλά και για όλα τα θέματα που αυτό πραγματεύεται. Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς με πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου, αλλά και με θέματα ειδικού και θεματικού ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την παράδοση, την τοπική κουλτούρα και την ανάπτυξη. Τέλος, μέσω της ιστοσελίδας θα δημοσιεύονται και θα γνωστοποιοούνται όλες οι εκδηλώσεις του έργου, ενώ μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα διαμορφωθεί ένας δίαυλος για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος. Οι εκδηλώσεις του έργου θα προβάλλονται και θα καλύπτονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Δελτία τύπου και άρθρα θα δημοσιευτούν στον τοπικό, περιφερειακό τύπο και εθνικό τύπο Όλες οι συναντήσεις του έργου θα δημοσιευτούν στο ευρύ κοινό, ενώ εκπρόσωποι του τύπου θα καλούνται σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις όταν αυτό είναι εφικτό Το έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος της ευρείας προβολής και δημοσιότητας όπως τα κάτωθι: 11

12 Δράσεις 2.1 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση του έργου 2.2 Διοργάνωση εναρκτήριων ημερίδων/ εκδηλώσεων στην Ελλάδα και την Ιταλία 2.3 Διοργάνωση ημερίδων/ εκδηλώσεων λήξης στην Ελλάδα και την Ιταλία 2.4 Προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ (παραγωγή ντοκιμαντέρ, παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ, δημοσιεύσεις στον Τύπο, διαφήμιση μέσω internet) 2.5 Έκδοση τρίγλωσσου βιβλίου αναφορικά με τοπικό πολιτισμό και την παραδοσιακή μουσική Δραστηριότητες/ Παραδοτέα - Σχεδιασμός λογότυπου και κεντρικού μηνύματος (σλόγκαν) του έργου - Εκπόνηση του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου - Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου επικοινωνιακού υλικού: 400 έγχρωμες αφίσες 50* έγχρωμα ενημερωτικά έντυπα 1 έγχρωμο πανό στα Ελληνικά & 1 έγχρωμο πανό στα Ιταλικά 300 έγχρωμοι φάκελοι - Οργάνωση μίας ανοιχτής ημερίδας στα Κεντρικά Τζουμέρκα - Οργάνωση μίας ανοιχτής ημερίδας στο Cellino San Marco - Οργάνωση μίας ανοιχτής ημερίδας στα Κεντρικά Τζουμέρκα - Οργάνωση μίας ανοιχτής ημερίδας στο Cellino San Marco - 3-ήμερη μουσική εκδήλωση για την προβολή του έργου στο Cellino San Marco - Παραγωγή δίγλωσσου τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ 45 λεπτών - Παραγωγή δύο ραδιοφωνικών σποτ διάρκειας 45 δευτερολέπτων για την προώθηση των κλειστών εκδηλώσεων: ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία - Εφαρμογή διαφημιστικής καμπάνιας στη Google - Έκδοση 16 άρθρων/δελτίων στον Ελληνικό τύπο και 16 στον Ιταλικό τύπο - Σχεδιασμός και εκτύπωση τρίγλωσσων εικονογραφημένων βιβλίων 80 σελίδων 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΠΕ2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 12

13 ΔΡΑΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ 400 αφίσες χρωματιστές (50*70) Εταίρος δελτία χρωματιστά Εταίρος 2 1 πανό χρωματιστό στα ελληνικά 1 πανό χρωματιστό στα ιταλικά Εταίρος φάκελοι χρωματιστοί Λογότυπο και σλόγκαν έργου Σχέδιο Επικοινωνίας Έργου Ανοικτό Συνέδριο στην Ελλάδα (πρακτικά, κατάλογος των συμμετεχόντων) Ανοικτό Συνέδριο στην Ιταλία (πρακτικά, κατάλογος των συμμετεχόντων) 500 χρωματιστές προσκλήσεις (Ανοικτό Συνέδριο στην Ελλάδα ) 500 χρωματιστές προσκλήσεις (Ανοικτό Συνέδριο στην Ιταλία) Ανοικτό Συνέδριο στην Ελλάδα (πρακτικά, κατάλογος των συμμετεχόντων) Ανοικτό Συνέδριο στην Ιταλία (πρακτικά, κατάλογος και Εταίρος 2 Εταίρος 2 και Εταίρος 2 Εταίρος 2 και 13

14 των συμμετεχόντων) ΔΡΑΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 500 χρωματιστές προσκλήσεις (Ανοικτό Συνέδριο στην Ελλάδα ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ 500 χρωματιστές προσκλήσεις (Ανοικτό Συνέδριο στην Ιταλία) Εταίρος 2 Τριήμερη μουσική εκδήλωση για την προώθηση του έργου Δίγλωσση 45λεπτη τηλεοπτική εκπομπή (ντοκιμαντέρ) Ραδιοφωνικό διαφημιστικό σποτ διάρκειας 45 δευτερολέπτων για την εκδήλωση λήξης στην Ελλάδα Εταίρος 2 και και Εταίρος 2 Ραδιοφωνικό διαφημιστικό σποτ διάρκειας 45 δευτερολέπτων για την εκδήλωση λήξης στην Ιταλία Εταίρος 2 Δημοσιότητα Google Adwords 16 άρθρα/ δημοσιεύσεις στον ελληνικό τύπο 16 άρθρα/ δημοσιεύσεις στον ιταλικό τύπο Εταίρος εικονογραφημένα βιβλία των 80 σελίδων σε 3 γλώσσες 4000 εικονογραφημένα βιβλία των 80 σελίδων σε 3 γλώσσες Εταίρος 2 14

15 ΔΡΑΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ Ιστοσελίδα του έργου και Εταίρος 2 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο κάθε εταίρος, σε άμεση αντιστοίχιση με το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει, διαθέτει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ο οποίος κατανέμεται ανά πακέτο εργασίας, δράση, παραδοτέο και κατηγορία. Αναφορικά με τις δράσεις προβολής και δημοσιότητας οι συνολικοί διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι ανέρχονται σε ,00 (32% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου). Ειδικότερα, η κατανομή του προαναφερθέντος ποσού, σε αντιστοίχιση με τα παραδοτέα που πρέπει να ολοκληρώσει ο κάθε εταίρος γίνεται ως εξής: - Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ,00 - Δήμος Cellino San Marco, ,00 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το παρόν έγγραφο δεν έχει δογματικό χαρακτήρα. Πρέπει να θεωρείται ως ένα δυναμικό εργαλείο στη διάθεση και των δύο εταίρων, το οποίο θα στοχεύει στην πιο αποτελεσματική και ευρεία επικοινωνία και προβολή του έργου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Στο πλαίσιο αυτό και οι δύο εταίροι έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να υποβάλουν προτάσεις ή σχόλια για τη βελτίωση του σχεδίου επικοινωνίας ούτως ώστε να γίνει πιο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό στην καθημερινή υλοποίηση του έργου. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους εταίρους του έργου να διαβάσουν προσεκτικά το έγγραφο πριν την επικύρωσή και υιοθέτησή του, ενώ προτείνεται η αξιοποίησή του σε όλη τη διάρκεια του έργου και κυρίως πριν την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας. 15

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events»

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 45332-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα