ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Transcript

1 Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο (Governing Body) του Σχολείου 4. Ο Ρόλος του ιευθυντή 5. Η Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας 6. Η Αξιολόγηση της Μεταρρύθµισης 7. Παράρτηµα: Η Περίπτωση της Γαλλίας 140

2 Ζ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τον Φεβρουάριο του 1998 οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε το Βρετανικό Συµβούλιο τριήµερο σεµινάριο στην Αθήνα µε θέµα ιεύθυνση Σχολείων, απευθυνόµενο κυρίως σε διευθυντές σχολείων αλλά και σε ερευνητές της εκπαίδευσης. Προσκεκληµένοι οµιλητές του σεµιναρίου ήταν ο καθηγητής κ. Hywel Thomas, κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Μπέρµιγχαµ, η κυρία Nargis Rashid, συντονίστρια εκπαίδευσης διοικητικών διευθυντών της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της πόλης του Μπέρµιγχαµ και ο κ. Peter Downes, πρώην διευθυντής, ειδικός σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης και διοίκησης σχολικών µονάδων. Και οι τρεις προσκεκληµένοι έχουν γνωρίσει ευρεία αναγνώριση ως ειδικοί σε θέµατα οργάνωσης σχολείων και έχουν συµµετάσχει ενεργά στην αγγλική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που ξεκίνησε το 1982 και έκτοτε έχει επισύρει την προσοχή ειδικών αλλά και κρατικών φορέων από όλο τον κόσµο. 1 Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η παρουσίαση του αγγλικού και, σε σύγκριση µε αυτό, του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος, η ανταλλαγή απόψεων και ο αµοιβαίος προβληµατισµός µε βάση την αγγλική και την ελληνική περίπτωση. 1 Βασικός µεταρρυθµιστικός νόµος: 1981 Education Act (The Warnock Report). Ακολούθησαν: 1986 education (No. 2) Act, 1988 Education Reform Act, 1989 The Shildren Act, 1992 Education (Schools) Act, 1993 Education Act, The Consolidating Education Acts of 1996 (συγκέντρωση των προγενεστέρων νόµων), The Education Act 1997 και Excellence in Schools 1997 (αφορά την αξιολόγηση). 141

3 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία Η αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Αγγλία περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες: Σχεδιασµός, διοίκηση και αξιολόγηση. Οι άξονες αυτοί διατρέχουν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, το κεντρικό, το περιφερειακό και το τοπικό. Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης θέτει τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της εκπαίδευσης, επιθεωρεί τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων, καθορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και τον τρόπο εξετάσεων, ορίζει το εργασιακό πλαίσιο των απασχολουµένων στην εκπαίδευση και τις προδιαγραφές της σχολικής υποδοµής, δίνει κατευθύνσεις για τον προϋπολογισµό των σχολείων, καθορίζει ποιές πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και το έργο των σχολείων µπορούν να δηµοσιευθούν και εγκρίνει τον τρόπο πρόσβασης των µαθητών σε αυτά. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές (Local Educational Authorities), έχουν περιορισµένο έλεγχο στη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων, αναλαµβάνουν συµβουλευτικό ρόλο όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών και τις εξετάσεις, είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο της σχολικής υποδοµής, καθορίζουν τον προϋπολογισµό κάθε σχολείου µε βάση τον αριθµό των µαθητών που φοιτούν σε αυτό καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης των µαθητών στα σχολεία. Σε τοπικό επίπεδο, το σχολείο έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση των πόρων του, αναπτύσσει µεθόδους διδασκαλίας και εξετάσεων και παρέχει πληροφορίες στην κοινότητα σχετικά µε την πρόσβαση των µαθητών στο σχολείο. Μέσα σε αυτό το διοικητικό πλαίσιο κεντρικός ρόλος αποδίδεται στο ιοικητικό Συµβούλιο (Governing Body) του σχολείου ενώ η θέση του διευθυντή ως ρυθµιστή των σχολικών υποθέσεων στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας αποβαίνει στρατηγικής σηµασίας. 142

4 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο (Governing Body) του Σχολείου Το ιοικητικό Συµβούλιο του Σχολείου έχει πολλαπλές αρµοδιότητες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: η εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και η διεξαγωγή των εξετάσεων η απόφαση για την παροχή θρησκευτικής και σεξουαλικής αγωγής και η οργάνωση ειδικής αγωγής η έγκριση και ο έλεγχος του σχολικού προϋπολογισµού ο διορισµός του ιευθυντή του Σχολείου η ρύθµιση θεµάτων προσωπικού, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η επιµόρφωση και η αξιολόγησή του. Ακόµα, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο σχολείο, τη χρήση των σχολικών χώρων εκτός ωρών σχολείου, την πολιτική πειθαρχίας και κανόνων συµπεριφοράς που ακολουθεί το σχολείο, την εγγραφή µαθητών και την εξέταση των ενστάσεων που συνδέονται µε αυτήν καθώς και την διεξαγωγή της αξιολόγησης του σχολείου. Ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανάλογος του αριθµού των µαθητών. Σε ένα µέσο σχολείο, δυναµικότητας µαθητών, το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από: - 4 εκπροσώπους των γονέων, που εκλέγονται από το σύνολο των γονέων των µαθητών - 4 εκπροσώπους της τοπικής αρχής - 2 καθηγητές, που εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του σχολείου - 5 µέλη της τοπικής κοινότητας, που εκλέγονται από τα υπόλοιπα µέλη του ιοκητικού Συµβουλίου (co-optees) - το ιευθυντή του Σχολείου, ο οποίος συµµετέχει προαιρετικά, δηλαδή µόνο αν το επιθυµεί ο ίδιος. Στο ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπούνται το δοιηκητικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και οι µαθητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι ευρείες αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου και η προέλευση των µελών του καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη στο έργο τους µέσω σεµιναρίων, συµβουλευτικών συναντήσεων, 143

5 φυλλαδίων κλπ. Το υποστηρικτικό αυτό έργο αναλαµβάνουν ειδικές υπηρεσίες των τοπικών αρχών. Τα σεµινάρια που οργανώνουν µπορεί να αναφέρονται σε θέµατα νοµοθεσίας, διαχείρισης των σχολικών πόρων, επιλογής και δορισµού διευθυντών, διεξαγωγής αξιολόγησης του σχολείου, προγράµµατος σπουδών, επίδοσης και συµπεριφοράς µαθητών, όπως και σε θέµατα ειδικής αγωγής, ίσων ευκαιριών, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι ειδικές υπηρεσίες των τοπικών αρχών συντονίζουν επίσης την επικοινωνία µεταξύ των ιοικητικών Συµβουλίων διαφόρων σχολείων. Παράλληλα, λειτουργούν συµβουλευτικές γραµµές και εκδίδουν ενηµερωτικά φυλλάδια και βιβλία. Πέραν αυτού, είναι σηµαντικό τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου να διαπνέονται και από ειλικρινές ενδιαφέρον συνεισφοράς στην εκπαίδευση και να µην επιζητούν προσωπική δύναµη. Ανάλογα σεµινάρια οργανώνονται και για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και για τους νέους διευθυντές. 4. Ο Ρόλος του ιευθυντή Οι αυξηµένες αρµοδιότητες των τοπικών παραγόντων και ο µεγαλύτερος βαθµός αυτονοµίας της σχολικής µονάδας σε σχέση µε το παρελθόν αναδεικνύουν το ιευθυντή σε κεντρικό παράγοντα της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου. Ο ιευθυντής λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της εκπαιδευτικής και της ευρύτερης κοινότητας, στην οποία εντάσσεται το σχολείο και η οποία αποφασίζει από κοινού µε αυτό για βασικά θέµατα της λειτουργίας του. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του ιευθυντή απαιτεί αυξηµένες ικανότητες για αναγνώριση αναγκών και επιδίωξη σαφών στόχων, οικονοµικό σχεδιασµό, διαχείριση προσωπικού, κίνηση διαδικασιών, όπως και υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήνεια. Ο ιευθυντής επιλέγεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του σχολείου, συνήθως για µία επταετία. εδοµένων των απαιτήσεων του διευθυντικού ρόλου, οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές οργανώνουν συχνά σεµινάρια που απευθύνονται τόσο σε νέους διευθυντές όσο και σε παλαιότερους, 144

6 µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους και την πληροφόρηση για εκπαιδευτικά, οικονοµικά και νοµικά θέµατα. 5. Η Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Η αξιολόγηση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της βρετανικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, που αφορά όλους τους εµπλεκοµένους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι επίσης χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη, ότι ακόµα και η ίδια η µεταρρύθµιση υπόκειται σε αξιολόγηση (βλ. κεφ. 6). Όλοι οι τρόποι αξιολόγησης και βασίζονται και αποβλέπουν στη διακρίβωση της επίτευξης στόχων που έχουν ήδη τεθεί. Συγκεκριµένα: Οι µαθητές αξιολογούνται στην ηλικία των επτά, των έντεκα, των δεκατεσσάρων και των δεκαέξι ετών µέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Οι επιδόσεις τους αξιολογούνται βάσει στόχων επίδοσης που έχουν ήδη τεθεί για κάθε επίπεδο από το αρµόδιο γραφείο (Office for Standards in Education - OFSTED) του Υπουργείου Παιδείας και Απασχόλησης. Ο µέσος όρος της επίδοσης των µαθητών κάθε σχολείου δηµοσιοποιείται και λειτουργεί ως ένας δείκτης αξιολόγησης της σχολικής µονάδας. εδοµένης της σχετικής ελευθερίας που έχουν οι γονείς να επιλέξουν σχολείο για τα παιδιά τους, είναι φανερό ότι αυτός ο δείκτης επηρεάζει τον αριθµό των εγγραφοµένων µαθητών ενός σχολείου και κατά συνέπεια και το ύψος της χρηµατοδότησής του. Οι καθηγητές αξιολογούνται ανά διετία µε βάση την επίδοσή τους στην τάξη και στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους (όχι την κριτική της). Η αξιολόγηση διενεργείται από συνάδελφο ή από τον επικεφαλής της οµάδας καθηγητών συναφών µαθηµάτων (Head of Department) του σχολείου. Ο ιευθυντής του σχολείου µπορεί να παρακολουθεί παραδόσεις των καθηγητών αλλά δεν συµµετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησής τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καθηγητές του σχολείου χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο που διδάσκουν, συναντώνται τακτικά µε τον επικεφαλής της οµάδας τους, εγκρίνουν τον προϋπολογισµό της και αποφασίζουν για θέµατα επιµόρφωσης και εξέλιξης τους. Οι ιευθυντές των σχολείων αξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Η αξιολόγηση διενεργείται από έναν συνάδελφο διευθυντή και από τις Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές, οι οποίες γι αυτό τον 145

7 σκοπό µπορούν να απευθυνθούν σε εξωτερικό σύµβουλο/αξιολογητή. (Μελετάται η τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης κατά τρόπο ώστε να συµµετέχει σε αυτό και ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του σχολείου (Chair of Governors) βασίζεται δε στους στόχους που είχαν τεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο του σχολείου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ιευθυντή και µπορεί, κατά περίπτωση, να συνδέεται και µε την αµοιβή του. Η σχολική µονάδα - του έργου του ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλαµβανοµένου - αξιολογείται κάθε έξι χρόνια από εξωτερικούς αξιολογητές και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δηµοσιοποιούνται. Οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές αξιολογούνται από το αρµόδιο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και Απασχόλησης (OFSTED) βάσει κατευθύνσεων που έχουν δοθεί σε κεντρικό επίπεδο αλλά και βάσει των στόχων που έχουν ήδη θέσει οι ίδιες. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δηµοσιοποιούνται. ιαπιστώνεται δηλαδή, ότι η αξιολόγηση περιλαµβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τρόπο συστηµατικό και ιεραρχικό, ώστε εκείνοι που αξιολογούν να υπόκεινται µε τη σειρά τους σε αξιολόγηση. Σε όλες τις περιπτώσεις δε η αξιολόγηση βασίζεται σε στόχους που έχουν διατυπωθεί σαφώς εκ των προτέρων. 6. Η αξιολόγηση της Μεταρρύθµισης Από όσα ήδη αναφέρθηκαν, είναι φανερό πως στην περίπτωση της Αγγλίας, το βασικό χαρακτηριστικό αλλά και η κύρια πρόκληση της µεταρρύθµισης είναι η σύνδεση αυτονοµίας και υπευθυνότητας: Υψηλότερος βαθµός αυτονοµίας σηµαίνει και υψηλότερο βαθµό υπευθυνότητας, σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, η δράση όλων των φορέων εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιολογείται βάσει προκαθορισµένων στόχων, γεγονός που εξασφαλίζει ακριβέστερη αποτίµησή της αλλά και διευκολύνει τη συνέχιση της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών. Η αξιολόγηση της ίδιας της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας βρίσκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν, για να χρησιµοποιήσουµε τα 146

8 λόγια του Hywell Thomas, αυτή αποτελεί ένα φυσικό πειραµατικό εργαστήριο, από την εµπειρία του οποίου µπορούν να αντλήσουν στοιχεία άλλες µταρρυθµιστικές προσπάθειες. 7. Παράρτηµα: Η Περίπτωση της Γαλλίας Στο πλαίσιο του σεµιναρίου ο Reter Downes αναφέρθηκε µε συντοµία στη λειτουργία της γαλλικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παραθέτουµε τα βασικά σηµεία των αναφορών του: Από το 1982 ξεκίνησε στη Γαλλία µία προσπάθεια αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε κύριο στόχο τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργήθηκαν στα σχολεία συµβούλια τάξεων µε συµµετοχή σε αυτά και δύο εκπροσώπων των γονέων. Ωστόσο, η συνεργασία συµβουλίων και εκπαιδευτικών παρέµεινε περιορισµένη. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών βασίζεται στην αρχαιότητα και το κύριο κίνητρο απόδοσης όλων των εκπαιδευτικών φορέων είναι η επιτυχία των µαθητών στις εξετάσεις του baccalaureat (στόχος η επιτυχία σε ποσοστό 80%). Το 1997 ανακοινώθηκε η εφαρµογή εκπαιδευτικού µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, γνωστού από το όνοµα του εισηγητή του ως πρόγραµµα Claude Allegre. Βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Η αναµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος, µε έµφαση σε µαθήµατα πολιτικής αγωγής, ξένων γλωσσών και τεχνολογίας Η µείωση του αριθµού των µαθηµάτων και η αύξηση των δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού προγράµµατος Η οικονοµική ενίσχυση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων Η ενίσχυση του ρόλου των γονέων Η µείωση της γραφειοκρατίας και Ο περιορισµός του ελιτισµού. 147

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι:

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Α. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το παρόν εκπονήθηκε σε δεκαέξι συνεδρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α 2003. Την πληροφόρηση παρείχαν οι εξής:

ΕΛΛΑ Α 2003. Την πληροφόρηση παρείχαν οι εξής: EURYDICE οµές των Εκπαιδευτικών Συστηµάτων και των Συστηµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη ΕΛΛΑ Α 003 Την πληροφόρηση παρείχαν οι εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΥ ΙΚΗ Υπουργείο Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι:

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΑΝΝΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το παρόν εκπονήθηκε σε δεκαέξι συνεδρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής ISSN 1792-5193 Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής Η Αξ ι ο λ ο γ η σ η Στη Δευτεροβαθμια Εκ π α ι δ ε υ σ η Σε Ευ ρ ω π α ι κ ο Επ ι π ε δ ο Σαμαρά Νάντια 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Συστήματα Aξ ι ο λ ό γ

Διαβάστε περισσότερα