Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε."

Transcript

1 ΣΤ Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Μορφές και ιαδικασίες Αυτοαξιολόγησης στα Κράτη- Μέλη της Ε.Ε. 3. Συµπεράσµατα της Συνάντησης 131

2 ΣΤ. Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο οργανώθηκε από το Τµήµα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστηµα 9/12-11/12/1997. Έλαβαν µέρος εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και ερευνητές εκπαιδευτικών ινστιτούτων από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την πρώτη ηµέρα των εργασιών έγιναν εισηγήσεις για θέµατα αξιολόγησης και ποιότητας στην εκπαίδευση από τους εκπροσώπους της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Φινλανδίας, καθώς και παρουσίαση προγραµµάτων αυτοαξιολόγησης που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εφαρµογής στην Αυστρία, την Αγγλία και τη Σκωτία. Τη δεύτερη ηµέρα των εργασιών οι συµµετάσχοντες χωρίσθηκαν σε δύο οµάδες µε σκοπό να συζητήσουν παράλληλα ειδικότερα ζητήµατα αυτοαξιολόγησης. Την τρίτη ηµέρα έγινε παρουσίαση των αποτελεσµάτων της συζήτησης από τους επικεφαλής των δύο οµάδων µε έµφαση στα τελικά σηµεία συµφωνίας. Στο παρόν κείµενο παρουσιάζονται εν συντοµία στοιχεία για την πορεία της αυτοαξιολόγησης στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δόθηκαν από τους εκπροσώπους των κρατών-µελών καθώς και τα συµπεράσµατα των συζητήσεων, όπως παρουσιάστηκαν κατά την τρίτη ηµέρα των εργασιών. Η δεύτερη οµάδα, τις εργασίες της οποίας παρακολουθήσαµε, περιελάµβανε εκπροσώπους της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γερµανίας, της ανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σκωτίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 132

3 2. Μορφές και ιαδικασίες Αυτοαξιολόγησης στα Κράτη- Μέλη της Ε.Ε. Αυστρία: εν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα αυτοαξιολόγησης της εκπαίδευσης. Με τη συµβουλή ειδικών ερευνητών έχουν ξεκινήσει πιλοτικά προγράµµατα, από τα οποία µνηµονεύθηκε εκείνο που αφορά τη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. Το πρόγραµµα αυτό εστιάζει στη βελτίωση της διαχείρισης των σχολείων µε δική τους ευθύνη και, για το σκοπό αυτό, στην κατάστρωση προγράµµατος δράσης από αυτά. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη των σχολείων και όχι η επιβολή κανόνων και ο έλεγχος (Jurgen Horschinegg, Οµοσπονδιακό Υπουργείο ιδασκαλίας και Μορφωτικών Υποθέσεων). Βέλγιο: Στη γαλλόφωνη κοινότητα το θέµα της αξιολόγησης γενικότερα παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω, κατά την εκτίµηση του οµιλητή, του µεγάλου ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει τα εκκλησιαστικά και κρατικά σχολεία και της δυνατότητας των γονέων να µετακινούν τα παιδιά τους από το ένα σχολείο στο άλλο µε ευκολία. Ο νέος νόµος προβλέπει την παρακολούθηση του φαινοµένου της σχολικής αποτυχίας ενώ τα τελευταία τρία χρόνια εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ενίσχυσης των σχολείων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, µε προσωπικό και αύξηση του προϋπολογισµού τους. Στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης συµµετέχει η γαλλόφωνη κοινότητα µε ένα σχολείο. Από το 1998 κάθε σχολείο θα καταρτίζει το δικό του πρόγραµµα δράσης. Ο απώτερος στόχος αφορά έναν συνδυασµό εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης (Jean - Louis Bouxin, Υπεύθυνος Σπουδών Υπουργείου Γαλλόφωνης Κοινότητας). Στα σχολεία της φλαµανδικής κοινότητας εφαρµόζεται µόνο εξωτερική αξιολόγηση µε επιθεώρηση κάθε έξι χρόνια. Τα σχολεία δίνουν µόνο στατιστικά στοιχεία (Paul Wijnen, Επιθεωρητής, Υπουργείο της Φλαµανδικής Κοινότητας). Γερµανία: Λόγω του οµοσπονδιακού χαρακτήρα του κράτους υπάρχει µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών µέτρων. Παραδοσιακά, οι εκπαιδευτικοί επιθεωρούνται µία φορά στη διάρκεια της καριέρας τους. Στη Βεστφαλία, στην οποία και 133

4 αναφέρθηκε ο οµιλητής, δεν εφαρµόζεται άλλου είδους αξιολόγηση, καθόσον το ζήτηµα έχει και πολιτικές παραµέτρους. Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραµµα, στο οποίο συµµετέχουν 15 σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τη Βόρεια Βεστφαλία, το Μαγδεµβούργο και τη Βρέµη. Γονείς, εκπαιδευτικοί και µαθητές σε συνεργασία θα ετοιµάσουν στο διάστηµα σχετικό υλικό υπό µορφή ερωτηµατολογίων, εγχειριδίων κ.λ.π., µε σκοπό να ωφεληθούν αµοιβαία από το τελικό αποτέλεσµα και όχι να ελεγχθούν καθ οιονδήποτε τρόπο. (Klaus Buhren, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας Πανεπιστηµίου Dortmund). ανία: Το εκπαιδευτικό σύστηµα θέτει κοινούς στόχους αλλά καταµερίζει την ευθύνη σε τοπικό επίπεδο. Η µόνη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που υφίσταται είναι η µελέτη των αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων από εξωτερικούς εξεταστές. Ο νόµος όµως απαγορεύει την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης. Η άτυπη αξιολόγηση περιλαµβάνει συνεργασία επιθεωρητών και εκπαιδευτικών καθώς και συζητήσεις εκπαιδευτικών και µαθητών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Επτά σχολεία της ανίας συµµετέχουν σε πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης µε σκοπό τον καθορισµό µέτρων και προτύπων αυτοαξιολόγησης (Peer Knudsen, ιευθυντής). Ελλάδα: εν υπάρχει κανενός είδους τυπική µορφή αξιολόγησης. Με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η Ελλάδα συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης µε πέντε σχολεία ενώ ένα ελληνικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης 6 σχολείων υπό την αιγίδα του ίδιου οργανισµού πρόκειται να ξεκινήσει από το 1998 (Χρήστος ούκας, Σύµβουλος Τµήµατος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Ισπανία: Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1990 προβλέπει την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο διάστηµα από το 1991 έως το 1996 εφαρµόστηκε σε 1000 σχολεία ένα πρόγραµµα αξιολόγησης, γνωστό ως EVA, που αποτελούσε µία µείξη εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης. Σήµερα η ευθύνη της αξιολόγησης έχει περιέλθει σε µεγάλο βαθµό στις τοπικές αρχές, οι οποίες 134

5 αναπτύσσουν τα δικά τους συστήµατα µε έµφαση σε µεθόδους εξωτερικής αξιολόγησης και µε βάση τις αρχές του πρότυπου προγράµµατος EVA. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται συνήθως κάθε τέσσερα χρόνια και περιλαµβάνει τη διαχείριση, τις σχέσεις του σχολείου µε τους γονείς, τη στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο, την ατµόσφαιρα που επικρατεί σε αυτό, τη µέριµνα που λαµβάνεται για ειδικές οµάδες µαθητών κ.λ.π. Σε εθνικό επίπεδο η αξιολόγηση περιλαµβάνει µελέτη των αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων, της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης και της επίδοσης των µαθητών. Ένα πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης έχει αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητας και Αξιολόγησης (Figueroa Francisco Xavier Touron). Λουξεµβούργο: Ενα σύστηµα εθνικών δεικτών αξιολόγησης βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και τέσσερα χρόνια, στο οποίο περιλαµβάνεται η επίδοση των µαθητών στο σχολείο βάσει των βαθµών αλλά και η σχέση των σπουδών µε την αγορά εργασίας. Επίσης εδώ και τέσσερα χρόνια διενεργείται και έρευνα ικανοποίησης των µαθητών από το σχολείο. Κατά τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η ανωνυµία των σχολείων. Σαράντα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συµµετέχουν σε πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου θέτουν τους δικούς τους στόχους. Η αυτονοµία των σχολείων είναι ένα νέο θέµα για το εκπαιδευτικό σύστηµα του Λουξεµβούργου. Ολλανδία: Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αποκεντρωµένο και περιλαµβάνει σε µεγαλύτερο ποσοστό άτυπη αξιολόγηση που συνίσταται στην εξέταση των αποτελεσµάτων των σχολείων. Βοήθεια παρέχεται από τις κρατικές υπηρεσίες, αν ζητηθεί. Ο βαθµός επέµβασης του κράτους είναι µικρός καθώς, σύµφωνα µε το σύνταγµα, η εκπαίδευση είναι ελεύθερη και η έναρξή της βρίσκεται στη δικαιοδοσία των γονέων. Εδώ και 5 χρόνια πάντως, ο νόµος υποχρεώνει τα σχολεία να καταστρώνουν πενταετές πρόγραµµα δράσης και να αναφέρουν ετησίως σχετικά στις αρµόδιες υπηρεσίες. Η συζήτηση για την ανάπτυξη εθνικών δεικτών αξιολόγησης µεταξύ των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και των κυβερνητικών 135

6 υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των µαθητών, τη στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο και την εκπαίδευση του προσωπικού. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη µελέτες ηλικιακών οµάδων µαθητών (cohort studies), που εξετάζουν την ανάπτυξη των µαθητών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους µε βάση την οικογενειακή, οικονοµική και κοινωνική τους κατάσταση και το περιβάλλον του σχολείου, π.χ. τις σχέσεις του µε την τοπική κοινότητα (Paul van Oijen, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Επιστηµών). Πορτογαλία: Το θέµα της αξιολόγησης είναι πολύ νέο στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Χίλια σχολεία συµµετέχουν σε κρατικό πρόγραµµα εσωτερικής αξιολόγησης ενώ υπάρχουν και πρόγραµµατα ερευνητικών ινστιτούτων που χρησιµοποιούν περισσότερο ποιοτικούς δείκτες. εν υπάρχει κάποια επίσηµη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης. Ο µόνος εξωτερικός δείκτης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου είναι τα αποτελέσµατα των εξετάσεων των µαθητών κατά την τελευταία σχολική χρονιά (Eunice Gois, Ινστιτούτο Καινοτοµιών της Εκπαίδευσης). Σκωτία: Τα τελευταία πέντε χρόνια εφαρµόζεται ένα µεικτό σύστηµα εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, που περιλαµβάνει και αξιολόγηση της αυτοαξιολόγησης. Επίσης κάθε σχολείο καταστρώνει τριετές πρόγραµµα δράσης. Η ανταπόκριση των σχολείων σε ποσοστό 70% κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα φαίνεταινα οδηγεί σε σηµαντική (κατά 75%) βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Frank Crawford Hmi, Τµήµα Εκπαίδευσης και Βιοµηχανίας Γραφείου Σκωτίας). Σουηδία: Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αποκεντρωµένο και η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρεται στο πρόγραµµα δράσης του κάθε σχολείου. Οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στον καθορισµό δεικτών αξιολόγησης αλλά βοηθούν και κατευθύνουν τα σχολεία µέσω εγχειριδίων, σεµιναρίων και προβολής των καλών παραδειγµάτων. Τα στοιχεία που συλλέγουν και αποτελούν ένα είδος εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρονται στα έξοδα των σχολείων, την οργάνωση και τα αποτελέσµατα των µαθητών. 136

7 Έχουν αναληφθεί προγράµµατα αυτοαξιολόγησης, µεταξύ των οποίων αναφέρεται και το ευρωπαϊκό, όπου συµµετέχουν 43 σχολεία. Αυτά θα θέσουν τους δικούς τους εκπαιδευτικούς στόχους, ενώ το πρόγραµµα θα παρακολουθείται από εξωτερικούς παρατηρητές (Elisabeth Lindmark, Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης). Φινλανδία: Εφαρµόζεται εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Σύµφωνα µε το νέο νόµο που βρίσκεται υπό συζήτηση, κάθε σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει το δικό του σύστηµα αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό µπορεί να συµµετάσχει στο Εθνικό Πρόγρα,µµα Αξιολόγησης, που παρέχει βοήθεια σύµφωνα µε τρείς αρχές που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας: Επάρκεια, Αποτελεσµατικότητα, Οικονοµία. Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί και περιλαµβάνουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα αποτελέσµατα των εθνικών εξετάσεων. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράµµατα σε εθνικό επίπεδο, που µελετούν τα καλλιτεχνικά µαθήµατα και τις ξένες γλώσσες στην επαγγελµατική εκπαίδευση (Anu Raisanen, Σύµβουλος Εκπαίδευσης- Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας). 3. Συµπεράσµατα της Συνάντησης Οι εκπρόσωποι των κρατών-µελών κατέληξαν σε ορισµένες διαπιστώσεις που µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 1. Στις περισσότερες χώρες εφαρµόζονται συστήµατα εξωτερικής αξιολόγησης, τα οποία όµως επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και όχι του εκπαιδευτικού έργου ή της σχολικής µονάδας. Ως κριτήρια αυτών των αξιολογήσεων χρησιµοποιούνται συχνά τα αποτελέσµατα των εξωτερικών εξετάσεων και ο αριθµός των µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. 2. Υπάρχει µία αυξανόµενη τάση για την υιοθέτηση συστηµάτων αυτοαξιολόγησης: Σχετικά προγράµµατα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες σχεδόν τις χώρες αλλά λίγες είναι αυτές (Σκωτία, Ολλανδία) που βρίσκονται σε στάδιο αρχικής εφαρµογής συστηµάτων αυτοαξιολόγησης. Οι περισσότερες αναζητούν φορέα ενεργοποίησης της διαδικασίας εντός των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων. 137

8 3. Η αυτοαξιολόγηση είναι δύσκολο να εδραιωθεί σε εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν έχουν µακρά παράδοση. Οι συµµετάσχοντες κατέληξαν επίσης στα ακόλουθα γενικά σηµεία συµφωνίας: 1. Η εφαρµογή οποιουδήποτε συστήµατος αξιολόγησης θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ανάπτυξη και πρόοδο του σχολείου και όχι στον έλεγχο. 2. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου µεικτού συστήµατος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η συµφωνία σε αυτό το θέµα δεν υπήξε απόλυτη. 3. Οργανισµοί και πρόσωπα που εµπλέκονται στον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήµατος θα πρέπει να διαχωρίζονται από οργανισµούς και πρόσωπα που έχουν συµβουλευτικό ρόλο. Ειδικότερα, όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, συµφωνήθηκαν τα εξής: 1. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής, από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα µέχρι την κατάσταση των τουαλετών, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. 2. Τα σχολεία θα πρέπει να αφεθούν ελεύθερα να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία αυτοαξιολόγησης, αν όχι και τους δείκτες. Σηµαντική θεωρείται η ανάπτυξη από τα σχολεία των δικών τους προγραµµάτων δράσης. Σ αυτή τους την προσπάθεια πρέπει να τυγχάνουν συνεχούς υποστήριξης από αρµόδιους φορείς (βλ. παρακάτω, σχετικά µε τους τρόπους ανάπτυξης δεικτών από εξωτερικούς φορείς). 3. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να εξελιχθεί σε συνήθη πρακτική των εκπαιδευτικών ως επαγγελµατιών. Θα πρέπει να διαρκεί όλη τη χρονιά, µετά το πέρας της οποίας η συνέχισή της θα εξασφαλίζεται µέσω κατάλληλου µηχανισµού ανατροφοδότησης από τους αρµόδιους φορείς. 4. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται το κύρος της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης µέσω εξωτερικού µηχανισµού που θα περιλαµβάνει και αξιολόγηση των αξιολογητών. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ανάπτυξης δεικτών αξιολόγησης, όσο το δυνατόν ευρύτερων, από εξωτερικούς φορείς. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν οι µελέτες ηλικιακών οµάδων 138

9 (Ολλανδία), η συγκεκριµενοποίηση στόχων για συγκεκριµένες οµάδες σχολείων (Σκωτία, Ιταλία) και οι γραπτές εκθέσεις σχολείων (Πορτογαλία). Κύρια σηµεία προβληµατισµού αποτέλεσαν ο συνδυασµός εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης και το ζήτηµα της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της (αυτο)αξιολόγησης. 139

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση 2013 Έκθεση Ευρυδίκη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής ISSN 1792-5193 Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής Η Αξ ι ο λ ο γ η σ η Στη Δευτεροβαθμια Εκ π α ι δ ε υ σ η Σε Ευ ρ ω π α ι κ ο Επ ι π ε δ ο Σαμαρά Νάντια 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Συστήματα Aξ ι ο λ ό γ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Εξεταστικές Δοκιμασίες Μαθητών στην Ευρώπη: Σκοποί, Οργάνωση και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνικές Εξεταστικές Δοκιμασίες Μαθητών στην Ευρώπη: Σκοποί, Οργάνωση και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή EL Εθνικές Εξεταστικές Δοκιμασίες Μαθητών στην Ευρώπη: Σκοποί, Οργάνωση και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΥΠΕΥΘΥΝH

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές BG H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΙΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ BEST : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα