Οικονομική κρίση και άτομα με αναπηρία στην Κύπρο. Χρίστου Ελπίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική κρίση και άτομα με αναπηρία στην Κύπρο. Χρίστου Ελπίδα"

Transcript

1 Οικονομική κρίση και άτομα με αναπηρία στην Κύπρο. Πογιατζή Αθανασία Πανεπιστήμιο Κύπρου Χρίστου Ελπίδα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου και διεθνούς προβληματισμού, η Κύπρος βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο διάφορων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μερίδα του πληθυσμού που δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της. Όπως συμβαίνει και σε άλλα συστήματα, έτσι και στην Κύπρο έχουν εμφανιστεί προβλήματα στην διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία (Φτιάκα, 2011). Πρόκειται, λοιπόν, να γίνει αναφορά στα κοινωνικά και νομοθετικά εκείνα γεγονότα που καταδεικνύουν τη σταδιακή διαμόρφωση και ανέλιξη της κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας και αφετέρου τα ελλείμματα και κενά που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Η επίτευξη των χορηγιών, επιδομάτων ή παραχωρήσεων από μέρους του κράτους στα άτομα με αναπηρία στηρίχθηκε και στηρίζεται στην εμπέδωση της έννοιας του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία επωμίζονται υπέρογκες δαπάνες προσωπικά τόσο για την άσκηση εργασίας όσο και για την άνεση στην καθημερινή τους ζωή, που δεν επωμίζεται καμιά άλλη τάξη πολιτών (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2011, 23 Αυγούστου). Στην εν λόγω έρευνα διαφαίνονται τα αποτελέσματα που εξάγονται μέσα από την ανάλυση των πέντε ακόλουθων σταδίων. Το πρώτο στάδιο που χαρακτηρίζεται από την απουσία αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο, και τα ανάπηρα άτομα είχαν μία σαφώς διαχωρισμένη θέση τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση. Το δεύτερο στάδιο που χαρακτηρίζεται από την ίδρυση της πρώτης (συλλογικής) Οργάνωσης για ανάπηρα άτομα ενώ η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία γίνεται αποσπασματικά, και αφορά το κάθε σχολείο χωριστά. Το τρίτο στάδιο που χαρακτηρίζεται από την κεντρική ιδέα "η τύχη των αναπήρων στα χέρια τους" και με το άκουσμα αυτό αρχίζει η διάσπαση των Οργανώσεων στη Κύπρο και ιδρύονται οι πρώτες Οργανώσεις από ανάπηρα άτομα και αυτονομούνται. Όσον αφορά τον τομέα της (ειδικής) εκπαίδευσης κατά το τρίτο στάδιο εξακολουθεί να μην υπάρχει ξεκάθαρη ενιαία φιλοσοφία, ενώ το τέταρτο στάδιο από το χαρακτηρίζεται από την θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και από τη λειτουργία της νέας (συλλογικής) Οργάνωσης για ανάπηρα άτομα. Τέλος, το πέμπτο στάδιο διέπεται από τη βασική αρχή του "τίποτα που να αφορά τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία" και με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν νέους ορίζοντες για το κυπριακό αναπηρικό κίνημα. Εισαγωγή Όπως προκύπτει και από την διεθνή βιβλιογραφία είναι αναγκαίο να επικεντρωθεί η προσοχή στη διερεύνηση του ζητήματος της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, η φύση των σχετιζόμενων με αυτή θεμάτων, ο βαθμός της σπουδαιότητάς τους, τα είδη των αγώνων και οι στρατηγικές αλλαγής και όλα αυτά να γίνουν αντιληπτά εντός ενός δεδομένου πλαισίου. Σύμφωνα με τον Barton (2008), αυτό σημαίνει πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ιστορική, πολιτική, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική διάσταση μιας δεδομένης κοινωνίας. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία συχνά περιγράφουν 351

2 τις εμπειρίες τους, αναφορικά με τα εμπόδια που τους θέτει η αναπηρία, με όρους προσωπικού και συλλογικού αγώνα. Στην Κύπρο ο όρος «αγώνας» έχει μια ισχυρή ιστορία ως προς τη σχέση του με το παρελθόν, κατά το οποίο χρησιμοποιείτο για να εκφράσει την αντίσταση στην αλλαγή (Barton, 2008). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναλύονται και συζητούνται τα ζητήματα της αυτόδιαχείρησης και αυτό-ενεργοποίησης των αναπήρων πολιτών-παραγωγών δράσης για την υπέρβαση του αστικού νομικού κατεστημένου. Αναμφισβήτητα, τα άτομα εμπλέκονται στην κοινωνική αλλαγή αλλά και την ιστορική εξέλιξη. Επιπλέον, ο Barton (2001) υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Οργανώσεων για τους ανάπηρους και των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, κυρίως όσον αφορά τους στόχους, τα μέλη και τους ηγέτες τους. Οι Οργανώσεις για τους ανάπηρους εμμένουν σε μια πιο παραδοσιακή, ατομιστική ελλειμματική προσέγγιση για την αναπηρία. Είναι συνήθως Οργανώσεις που αποτελούνται αποκλειστικά από μη ανάπηρα άτομα. Κυρίως ενδιαφέρονται για υπηρεσίες πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους και συχνά εκπροσωπούν τα συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας ανάπηρων ατόμων (Barton, 2001). Είναι γεγονός, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια οι Οργανώσεις τείνουν να υποστηρίζουν μια πιο ακτιβιστική προσέγγιση για τις πολιτικές της αναπηρίας. Οι Οργανώσεις αυτές περιλαμβάνουν μέλη με αναπηρία που καταβάλλουν προσωπική προσπάθεια και παρέχουν υπηρεσίες υπεράσπισης υπέρ των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, είναι συνήθως μέλη σε Οργανώσεις - ομπρέλες συντονιστικά σώματα, όπως είναι για παράδειγμα το Βρετανικό Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρία (Barton, 2001). Συντονίζοντας τις δραστηριότητες των τοπικών και εθνικών Οργανώσεων, το Βρετανικό Συμβούλιο Οργανώσεων Αναπήρων συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ, Disabled People International (D.P.I), που αναγνωριζόταν από τα Ηνωμένα Έθνη, με δικούς του εκπροσώπους για να εκφράζονται οι απόψεις των αναπήρων (Barton,1988). Αναμφισβήτητα, λοιπόν, κυρίαρχο ρόλο στην εκστρατεία για την ενταξιακή πολιτική έχουν παίξει τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Όπως διαπιστώνεται, αυτό είναι μέρος του αγώνα για αναγνώριση των ατόμων με αναπηρία και των Οργανώσεών τους (Barton, 2001). Είναι επομένως σαφές ότι τα κοινωνικά κινήματα έχουν χαρακτηριστικά, που πηγάζουν μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Επικεντρώνονται στο στόχο της αλλαγής σύμφωνα με τις δικές τους προτεραιότητες και κατευθύνονται προς τη συνειδητοποίηση για μια πιο δημοκρατική και ενιαία κοινωνία (Barton, 2001). Κατ επέκταση, στο άρθρο αυτό πρόκειται να αναλυθούν εκτενώς τα βασικά χαρακτηριστικά, η δομή και οι στρατηγικές του αναπηρικού κινήματος και ο ρόλος τους, παράλληλα με το ρόλο του Κράτους, στη διαμόρφωση πολιτικής. Μεθοδολογία Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί το ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Για 352

3 τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δυο ποιοτικές μέθοδοι: η μελέτη αρχειακού υλικού και η συνέντευξη (Hobbs & May, 1993) σε συνδυασμό με την ιστορική έρευνα που καλύπτει την περίοδο Η πρόσβαση στα γραπτά κείμενα, σημαντικά έγγραφα και πρακτικά συνεδριάσεων των Οργανώσεων επιτεύχθηκε με τη συναίνεση του Προέδρου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) Μίκη Φλωρέντζου και του Προέδρου της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (O.MA.Κ.Ε.Α.Α) από τους οποίους παραχωρήθηκαν και ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Απουσία αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των τυφλών άρχισε στην Κύπρο το 1929 με την ίδρυση του πρώτου ειδικού σχολείου στην Κύπρο, της Σχολής Τυφλών και σύμφωνα με τον Θεοφυλάκτου (2009:37), «η Σχολή λειτουργεί ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και τα έξοδα για τη συντήρηση και λειτουργία της προέρχονται από εισφορές και δωρεές». Σύμφωνα με τη Phtiaka το 1997, «αυτή είναι μια κλασσική περίπτωση υλοποίησης του φιλανθρωπικού μοντέλου, το οποίο πρυτανεύει στην ίδρυση όλων των ειδικών σχολείων, γιατί συγκεντρώνει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά. Ιδρύεται από ένα εξέχον αρτιμελές μέλος της κυπριακής κοινωνίας, απευθύνεται σε αναξιοπαθούντες γηγενείς οι οποίοι δεν έχουν λόγο και δεν μπορούν παρά να είναι ευγνώμονες, και βεβαίως αποσκοπεί στο να κατευνάσει τα ανήσυχα πνεύματα των κυπρίων και να τους υποδείξει το φιλόστοργο ενδιαφέρον της αποικιοκρατικής εξουσίας» (Φτιάκα, 2000:56). Επιπλέον, το 1953, ιδρύεται η Σχολή Κωφών με πρωτοβουλία του Ροταριανού Ομίλου (Κουππάνου & Φτιάκα, 2009). Το 1960, σύμφωνα με την Συμεωνίδου (2005), ο ρόλος της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας έγινε ακόμα σημαντικότερος μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανέλαβε και την Προεδρία της Κυβέρνησης. Ο ρόλος της Εκκλησίας και του Κράτους δεν διαχωρίστηκαν, με αποτέλεσμα το κράτος να μην αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του ως προς τα ανάπηρα άτομα, παρά μόνο για την προνομιούχα τάξη των αναπήρων του αγώνα στους οποίους παρατίθενται ειδικά προνόμια και τιμές, έχοντας την εθνική και ηθική ευθύνη να ανταποκριθεί στην ομάδα αυτή με ωφελήματα και θεραπεία (Συμεωνίδου, 2010β). Σύμφωνα με τη Συμεωνίδου (2010α), ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στην Κύπρο τα ανάπηρα άτομα δεν αμφισβητούν την ανάγκη για φιλανθρωπία. Το γεγονός αυτό γίνεται αμέσως φανερό σύμφωνα με τα λόγια του Φλωρέντζου (2009, 11 Μαρτίου) ότι, «έχοντας τον Τριανταφυλλίδη, ως ηγέτη της όλης Κίνησης για την ευημερία των τυφλών της Κύπρου, το κίνημα των ίδιων των τυφλών δεν είχε καμία ανάγκη να ξεσηκωθεί, να επαναστατήσει ή να δραστηριοποιηθεί ενάντια στη «φιλανθρωπία». Οι τυφλοί της Κύπρου δεν βρέθηκαν και δεν μπορούσαν να βρεθούν σε τέτοια ανάγκη, αφού οι ίδιοι 353

4 μετείχαν και σιγά-σιγά κατεύθυναν την όλη κίνηση για την ευημερία των τυφλών». Όπως διαπιστώνεται από την πιο πάνω ανάλυση, η ίδρυση των πρώτων ειδικών σχολείων προέρχεται καθαρά από ιδιωτική πρωτοβουλία και μόνο αργότερα περιέρχονται υπό την ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα το 1957 για τη Σχολή Τυφλών και το 1965 για τη Σχολή Κωφών με τη ψήφιση σχετικών διατάξεων (Φτιάκα, 2000). Μέχρι τότε, τα άτομα με αναπηρία και η επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς και η εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη τους, εξαρτιόνταν σχεδόν αποκλειστικά από οικονομικούς πόρους του ιδιωτικού τομέα και από τα φιλάνθρωπα αισθήματα της κοινωνίας. Επίσης, η νομοθεσία είναι αποσπασματική και αφορά το κάθε ένα συγκεκριμένο σχολείο χωριστά και υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρης ενιαίας φιλοσοφίας και είναι φανερό ότι η κοινωνία φαίνεται ότι στρέφεται πρώτα στα άτομα τα οποία έχουν μιαν εμφανή αισθητηριακή αναπηρία (Φτιάκα, 2000). Ίδρυση της πρώτης (συλλογικής) Οργάνωσης για ανάπηρα άτομα Το διάστημα από το 1955 μέχρι το 1980, στην Κύπρο συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, όπως ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του , οι διακοινοτικές ταραχές το 1963, η τουρκική Εισβολή το 1974 και ο θάνατος του Μακάριου το 1977, που σύμφωνα με την Φτιάκα (2000), υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες που καθυστέρησαν την δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των αναπήρων και φανερώνουν πως η Πολιτεία δοκιμάζεται και ωριμάζει και η κοινωνία παράλληλα, και αυτό έχει άμεση επίδραση στο πώς αντιμετωπίζονται προβλήματα αναπηρίας και ειδικών αναγκών. Το 1966, έχουμε την ίδρυση της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α), της πρώτης συλλογικής κυπριακής οργάνωσης αναπήρων, που είχε φιλανθρωπικό κυρίως χαρακτήρα και φιλοσοφία (Συμεωνίδου, 2008). Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο Δημοσθένους (2010) ο οποίος υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Π.Ο.Α Παραπληγικών (1979) και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (1980), «Το στοιχείο που χαρακτήριζε εκείνα τα χρόνια την Π.Ο.Α.Α, ήταν ακριβώς εκείνο της φιλανθρωπίας, της ζητιανιάς από τον κόσμο, εκλιπαρούσαν την κυβέρνηση και μάλιστα με μειοδοτική φρασεολογία για τους ανάπηρους. Εδώ δεν υπήρχε Τριανταφυλλίδης, που με τη θέση που είχε αλλά και τις θέσεις που αποκτούσε ενώ τα χρόνια περνούσαν και το κύρος του αυξανόταν, ό,τι ζητούσε από το Κράτος και από επώνυμους το είχε, δεν χρειαζόταν να εκλιπαρήσει». Επίσης, όπως αναφέρει η Φτιάκα (2000), στο όλο κλίμα έχουμε επιδράσεις από το εξωτερικό, κυρίως από την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά και επιδράσεις από διεθνή ψηφίσματα όπως των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από αυτά, σύμφωνα με τη Phtiaka (1997), η αγγλική επίδραση είναι εμφανής στη νομοθεσία μετά το 1978 με τη μορφή του Warnock Report το οποίο είναι καθοριστικό για τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Αγγλία αλλά και διεθνώς, και επηρεάζει τις εξελίξεις και στην Κύπρο. Υπό την επήρεια αυτή, το κυπριακό κράτος φαίνεται ότι είναι έτοιμο το 1979 να διορίσει τον πρώτο επιθεωρητή ειδικής εκπαίδευσης και κυρίως να θεσπίσει την πρώτη του νομοθεσία για 354

5 θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα πάντα με την Φτιάκα (2000), «ο περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος του 1979» είναι ένας χρήσιμος νόμος για την Κύπρο και πρωτοποριακός για τα δεδομένα του νησιού, αλλά αναχρονιστικός σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα, διότι θεσμοθετεί το διαχωρισμό. Η τύχη των αναπήρων στα χέρια τους Σύμφωνα με την ανάλυση των πρωτογενών πηγών, από το 1980 αρχίζει μια καινούρια σελίδα στην ιστορία του αναπηρικού κινήματος. Η εκπροσώπηση των δικαιωμάτων τους από μη ανάπηρα άτομα άρχισε να τους δυσαρεστεί και έτσι από το 1980 αρχίζει μια καινούρια σελίδα στη δική τους ιστορία. Ενώ, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι Οργανώσεις που δημιουργήθηκαν λειτουργούσαν για τους ανάπηρους και όχι με τους ανάπηρους, το διάστημα αυτό αρχίζει να υπάρχει το αίτημα των αναπήρων «να πάρουν την τύχη στα χέρια τους». Αυτή η λογική οδήγησε στην ίδρυση των πρώτων οργανώσεων από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Έτσι, όπως φαίνεται και από την ανάλυση των πρωτογενών πηγών, το 1980 ιδρύεται η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (Π.Ο.Τ). Επίσης, άλλο ένα γεγονός που έδωσε ώθηση στο κίνημα των αναπήρων την περίοδο αυτή είναι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να κηρύξουν το 1981 Διεθνές Έτος Αναπήρων (I.Y.D.P) (Oliver, 2009). Το οργανωμένο σύνολο των αναπήρων στην Κύπρο μετείχε στη διοργάνωση και τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής για το Έτος και προέβαλε τις διεθνείς και άλλες νομικές και ηθικές υποχρεώσεις του Κράτους, εισηγήσεις που καθόρισαν τις μετέπειτα εξελίξεις (Συμεωνίδου, 2010α). Η συμμετοχή τους στις διάφορες Υποεπιτροπές, που δημιουργήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος Αναπήρων, τους έσπρωξε στη δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Αναπήρων (Σ.Ε.Α). Τα άτομα με αναπηρία στην Κύπρο εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που τους πρόσφερε το Διεθνές Έτος Αναπήρων. Διατήρησαν την Σ.Ε.Α μέχρι το 1984, οπόταν σχημάτισαν τη δική τους Εθνική Οργάνωση Ομπρέλα με την επωνυμία Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (Σ.Ο.Α.Κ). Η Σ.Ο.Α.Κ, αμέσως μετά τη σύσταση της, περιελάμβανε την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ), την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (Π.Ο.Τ), την Ένωση Κωφών που έπειτα μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου (Ο.Κ.Κ), την Οργάνωση Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (Ο.Μ.Α.Κ.Ε.Α.Α) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.Κ.Α) (Σ.Ο.Α.Κ, 1985, 6 Μαρτίου). Το 1986 η Σ.Ε.Α μετονομάζεται σε Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.Α) με μέλη της την Π.Ο.Α.Α και την Σ.Ο.Α.Κ. Η συνεργασία των δυο αυτών Οργανώσεων συνεχίζεται μέσω της Σ.Ε.Α.Α και έτσι η Σ.Ο.Α.Κ αδρανοποιείται για τα επόμενα χρόνια. Εκτός από αυτά, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μέχρι το 1980 δεν υπήρχε αξιόλογη νομοθεσία στην Κύπρο για τα άτομα με αναπηρία. Η Σ.Ο.Α.Κ, με το αίτημα των αναπήρων που προϋπήρχε και με σύνθημα «η τύχη των αναπήρων στα χέρια τους», απευθύνεται με επιστολή σε όλους τους Υπουργούς και επίσημα τους ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος, Φλωρέντζος, ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομοθεσίας του Διεθνούς Έτους Αναπήρων, υπέβαλε στην Κυβέρνηση ολοκληρωμένη Έκθεση για τα νομοθετικά 355

6 αιτήματα των αναπήρων (Σ.Ο.Α.Κ, 1985, 5 Φεβρουαρίου). Δια μέσου της Έκθεσης αυτής φαίνεται διαχρονικά η κοινωνική πολιτική του κινήματος των αναπήρων, το οποίο τότε μόλις είχε σχηματιστεί ως ενιαίο κίνημα (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2010, 6 Δεκεμβρίου). Λειτουργία της νέας (συλλογικής) Οργάνωσης για ανάπηρα άτομα Αμέσως μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της Σ.Ε.Α.Α, το 1999, ενεργοποιείται η Σ.Ο.Α.Κ. και πολύ σύντομα το αρχικό Καταστατικό της Σ.Ο.Α.Κ τροποποιείται μετά την απόφαση για τη μετονομασία της σε Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) (Σ.Ε.Α, 1999, 23 Μαρτίου), με Πρόεδρο και πάλιν τον Μίκη Φλωρέντζο. Η Κ.Υ.Σ.Ο.Α αποτελεί την ομπρέλα όλων των Οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Με αυτή την αλλαγή γίνεται μέλος της ΚΥ.Σ.Ο.Α και η τελευταία Οργάνωση αναπήρων, που δεν ήταν μέχρι τότε μέλος της, η Π.Ο.Α.Α, η οποία εκπροσωπεί κυρίως άτομα με αναπηρία των άνω και κάτω άκρων. Η Σ.Ο.Α.Κ και όπως εξελίχθηκε η ΚΥ.Σ.Ο.Α περιλαμβάνει αμιγείς Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, όπως τις Οργανώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και όσες στη συνέχεια εντάχθηκαν, δηλαδή τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (Α.Σ.Κ), το Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009, 1 Σεπτεμβρίου). Η ανάλυση των πρωτογενών πηγών δείχνει ότι η Συνομοσπονδία συναισθανόμενη τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων και τον αντίκτυπο αυτών στη ζωή των ατόμων με αναπηρία, αποφάσεις που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, είχε από νωρίς (1984) αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής σε δυο πραγματικά αντιπροσωπευτικές αναπηρικές Οργανώσεις, το European Disability Forum (E.D.F) και το Disabled People International (D.P.I) (Σ.Ο.Α.Κ, 1998, 14 Ιουλίου). Η εκπαιδευτική ένταξη πρώτιστα των ατόμων με προβλήματα όρασης και γενικά όλων των ατόμων με αναπηρία θεσμοθετήθηκε νομοθετικά από την Πολιτεία μόλις το 1999 και άρχισε να εφαρμόζεται μόλις το Η ΚΥ.Σ.Ο.Α είχε πρωτοστατήσει κατά τη διάρκεια σύνταξης και έκδοσης του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο (Ν.113(Ι)/1999) και του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου (127(Ι)/2000) που ψηφίζεται τον Ιούλιο του 2000, με σκοπό τον καθορισμό και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, την εξάλειψη δυσμενών διακρίσεων σε βάρος τους και τη ρύθμιση της μέριμνας του Κράτους για τα άτομα με αναπηρία (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009, 1 Σεπτεμβρίου). Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκαλεί μεγάλες αλλαγές που δεν αφήνει ανεπηρέαστο το αναπηρικό κίνημα της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Florentzo (2005), μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, την 1η Μαΐου 2004, υπήρξαν και λειτούργησαν ακόμη και στα θέματα των ατόμων με αναπηρία βαθιές τομές στη νέα κυπριακή έννομη τάξη, που τα αποτελέσματά τους στο χώρο της νομικής και στην κοινωνική ζωή έχουν διαφανεί ήδη και θα γίνονται πιο αισθητά με την πάροδο του χρόνου. Τα θέματα των ατόμων με αναπηρία έχουν μεταφερθεί στο νομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΕΕ, όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και λειτουργούν συγκρίσεις. 356

7 Σύμφωνα με τις πρωτογενείς πηγές, το 2006, η ΚΥ.Σ.Ο.Α ενδυναμώνεται αφού πέτυχε να θεσμοθετηθεί ως ο επίσημος κοινωνικός εταίρος του Κράτους σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος (Ν.143(Ι)2006) είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του κόσμου των αναπήρων της Κύπρου, γιατί πλέον δεν μπορεί κανείς να παραγκωνίσει τα άτομα με αναπηρία, αφού η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων επιβάλλεται δια νόμου. Επομένως, το αναπηρικό κίνημα φτάνει πιο κοντά στην υλοποίηση της βασικής αρχής τίποτα που να αφορά τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009, 1 Σεπτεμβρίου). Ωστόσο, παρόλο που φαίνεται η προσέγγιση του Κράτους, να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια επηρεασμένη από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι προφανής η αντίδραση του αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο «από τις αντιφάσεις μέσα στον κρατικό μηχανισμό που, από τη μια, «ερήμην» τους λαμβάνονται αποφάσεις και σχεδιάζονται πολιτικές βασισμένες στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και την αρνητική οικονομική πολιτική, από την άλλη, με πρόσχημα την οικονομική κρίση» (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2010, 3 Δεκεμβρίου). Το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη διαδικασία προώθησης της επικύρωσης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η Κύπρος υπέγραψε το 2007 και αναμένεται η εφαρμογή της μετά την επικύρωσή της το 2011 (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2011, 6 Δεκεμβρίου). Πρόκειται για ένα γεγονός ιστορική σημασίας γιατί είναι η πρώτη επίσημη αναγνώριση της αναπηρίας ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, η ΚΥ.Σ.Ο.Α σε επιστολή της τονίζει, «αν το κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τις δεκαετίες που πέρασαν από την ίδρυσή της, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και να αναπτύξει μια ορθή και αποδοτική κοινωνική πολιτική στα πλαίσια της πραγματικής έννοιας του κοινωνικού κράτους, τώρα που η κοινωνική ή και οικονομική πολιτική που ακλούθησε για τόσες δεκαετίες οδήγησε στην οικονομική ύφεση, τη λεγόμενη οικονομική κρίση, σε τούτο οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, όμως, τα άτομα με αναπηρία είναι οι πρώτοι που υφίστανται στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες οποιασδήποτε οικονομικής κρίσης» (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2011, 23 Αυγούστου). Φαίνεται, λοιπόν, σύμφωνα και με την Symeonidou το 2005, ότι «παρά το γεγονός ότι οι Οργανώσεις των αναπήρων ατόμων στην Κύπρο, έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι να εμπλακούν σε ένα πολιτικό αγώνα, έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στην κριτική της υφιστάμενης πολιτικής από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Συμεωνίδου, 2008:62). Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας του αναπηρικού κινήματος δημιούργησε συνθήκες καλύτερης διαβίωσης, μακρύς είναι όμως ο δρόμος για την πλήρη -κοινωνική- ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο. 357

8 Τέλος, στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται με χρονολογική σειρά τα ιστορικά γεγονότα και η εξέλιξη του αναπηρικού κινήματος. Πίνακας 1. Η εξέλιξη του αναπηρικού κινήματος και ιστορικά γεγονότα Ιστορικό πλαίσιο 1929 Περίοδος αποικιοκρατίας 1955 Απελευθερωτικός Αγώνας Ε.Ο.Κ.Α Ο περί Σχολής Τυφλών Άγιος Βαρνάβας (Μεταβίβασις) 1957 Νόμος, Κεφ Ανεξαρτησία της Κύπρου-Μέλος Ο.Η.Ε 1963 Διακοινοτικές ταραχές Ακρωνύμια 1974 Πραξικόπημα-Τουρκική Εισβολή 1977 Θάνατος Μακαρίου Ψήφιση του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος (Ν.47/1979) 1979 Καταργήθηκε με το Νόμο του Διεθνές Έτος Αναπήρων 1981 Ίδρυση Disabled People International D.P.I Ίδρυση Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία - European Disability Forum Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 1999 Νόμος (Ν.113(Ι)/1999) 2000 Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος (Ν.127(Ι)/2000) 2004 Ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε 2006 Η ΚΥ.Σ.Ο.Α θεσμοθετείται Κοινωνικός Εταίρος του Κράτους ( Ν.143(Ι)2006). Υπογραφή της Σύμβασης Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα των 2007 Ατόμων με Αναπηρία 2008 Εκδηλώνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση Επικύρωση της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα των 2011 Ατόμων με Αναπηρία Εξέλιξη Αναπηρικού Κινήματος 1929 Ίδρυση Σχολής Τυφλών 1953 Ίδρυση Σχολής Κωφών 1957 Σχολή Τυφλών - ένταξη στο δημόσιο τομέα 1965 Σχολή Κωφών - ένταξη στο δημόσιο τομέα E.D.F Ίδρυση Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών Π.Σ.Ε.Τ 358

9 1966 Ίδρυση Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Π.Ο.Α.Α 1980 Η τύχη των αναπήρων στα χέρια τους - γενικότερη δυσαρέσκεια 1980 Ίδρυση Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου Ο.ΠΑ.Κ Ίδρυση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών Π.Ο.Τ Ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής Αναπήρων Σ.Ε.Α Ίδρυση Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων. Ο.M.A.K.E.A.A Ίδρυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.Κ.Α 1984 Ίδρυση του Αντιρρευματικού Συνδέσμου Κύπρου Α.Σ.Κ Ίδρυση Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου Σ.Ο.Α.Κ Ένταξη της Σ.Ο.Α.Κ στο D.P.I Ίδρυση Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου 1986 Ίδρυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση 1986 Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Σ.Ε.Α.Α Ίδρυση Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου Ο.Κ.Κ Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων ΚΥ.Σ.Ο.Α 1999 Ίδρυση Κίνησης Προάσπισης Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών ΚΙ.ΠΡΟ.ΔΙ.Ψ.Α Αναφορές Ένταξη της ΚΥ.Σ.Ο.Α ως Παρατηρητής στο E.D.F ως υποψήφια υπό ένταξη χώρα "Τίποτα που να αφορά τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία" Ελληνόφωνες Δημοσθένους, Μ. (2010). Συνέντευξη για μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 639: «Ενιαία Εκπαίδευση: Το νέο πρόσωπο της ειδικής εκπαίδευσης;», Διδάσκουσα: Ελένη Φτιάκα, Μεταπτυχιακό Ενιαία Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θεοφυλάκτου, Π. (2009) Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, Η πορεία του μέσα στην Κίνηση για την Ευημερία των Τυφλών της Κύπρου, Έκδοση Παγκυπρίου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών. Κουππάνου, Α. & Φτιάκα, Ε. (2009). Από το περιθώριο στο μάτι του κυκλώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) (2009, 1 Σεπτέμβρη) Ιστορικό ΚΥ.Σ.Ο.Α για σκοπούς προγράμματος που ετοιμάζει η ΕΡΤ Ελλάδας για την εξέλιξη του κινήματος των αναπήρων. 359

10 Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) (2011, 23 Αυγούστου). Αλληλογραφία με Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) (2010) Υπόμνημα στην Δημοσιογραφική Διάσκεψη της ΚΥ.Σ.Ο.Α που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, 3 Δεκεμβρίου Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α). Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α). Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου Συμεωνίδου, Σ. (2005). Τι σημαίνει να είσαι ανάπηρος στην Κύπρο; Ερμηνεύοντας τις ιστορίες ζωής των ανάπηρων ακτιβιστών, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η αρχή της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία: στρατηγική, προτεραιότητες και ο ρόλος των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Λευκωσία Γιαλλούρης & Co. Συμεωνίδου, Σ. (2008). Η ανάμειξη των γονέων των αναπήρων παιδιών στην εκπαιδευτική πολιτική. Στο Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2008) Περάστε για έναν καφέ: Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας. Αθήνα: Ταξιδευτής. Συμεωνίδου, Σ. (2010α). Παρουσίαση στα πλαίσια του Μαθήματος ΕΠΑ 548 Σύγχρονες τάσεις στην Ενιαία Εκπαίδευση, «Το Ελληνοκυπριακό αναπηρικό κίνημα». Μεταπτυχιακό Ενιαία Εκπαίδευση. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συμεωνίδου, Σ. (2010β) Παρουσίαση στα πλαίσια του Μαθήματος ΕΠΑ 548 Σύγχρονες τάσεις στην Ενιαία Εκπαίδευση, «Η αντίληψη και η εμπειρία της αναπηρίας στην Κυπριακή Κουλτούρα», Μεταπτυχιακό Ενιαία Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (Σ.Ο.Α.Κ) (1985, 5 Φεβρουαρίου). Σημείωμα προς όλους τους Υπουργούς για τα βασικά αιτήματα της Σ.Ο.Α.Κ. Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (Σ.Ο.Α.Κ) (1985, 6 Μαρτίου). Αλληλογραφία με Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων. Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (Σ.Ο.Α.Κ) (1998, 14 Ιουλίου). Αλληλογραφία με Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών. Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων (Σ.Ε.Α) (1999, 23 Μαρτίου). Εγκύκλιος προς όλα τα μέλη. Φλωρέντζος, Μ. (11 Μαρτίου, 2009). Ομιλία στο φιλολογικό μνημόσυνο Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Λευκωσία: Σχολή Τυφλών. 360

11 Φλωρέντζος, Μ. (2010). Συνέντευξη για μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 639: «Ενιαία Εκπαίδευση: Το νέο πρόσωπο της ειδικής εκπαίδευσης;», Διδάσκουσα: Ελένη Φτιάκα, Μεταπτυχιακό Ενιαία Εκπαίδευση. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Φτιάκα, Ε. (2000). Κυπριακή Πολιτεία και Ειδική Εκπαίδευση, στο Κυπριωτάκη, Α., Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής: Τάσεις και Προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη Σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Στο: Φτιάκα Ε. (επιμ.) (2007), Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Αθήνα: Ταξιδευτής. Φτιάκα, Ε. (2011). Συνέντευξη στην Εκπομπή Αντώνη Σκορδίλη με τίτλο Ισότιμα στις 25 Σεπτεμβρίου Λευκωσία: Κύπρος. Αγγλόφωνες Barton, L. (1988). The Politics of Special Educational Needs. London: Falmer Press. Barton, L. (2001). Disability, Politics and the Struggle for Change. London: Fulton. Barton, L. (2008). Εκπαίδευση και ο αγώνας για αλλαγή: Η αναγκαιότητα μιας κριτικής πολιτικής της ελπίδας στο Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2008) Περάστε για έναν καφέ: Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας. Αθήνα: Ταξιδευτής. Florentzos, M. (2005). The Legal and Social Position of Persons with Disability in the new Legal Order of the Republic of Cyprus as a member state of the European Union. Equal Treatment Social Policy. Nicosia: Lithographia Kyriakides. Hobs, D., & May, T. (1993). Interpreting the Field: Accounts of Ethnography. Oxford: Charendon Press. Oliver, M. (2009). Αναπηρία και Πολιτική (επιμ. Γ. Καραγιάννη). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Phtiaka, H. (1997). Special Kids For Special Treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Falmer Press. 361

Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και απόφαση για αποχώρηση από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)

Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και απόφαση για αποχώρηση από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) Προς μέλη Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.ΠΑ.Κ.) τ.θ. 28410, 2094 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ: 22496494 Φαξ: 22423540 CYPRUS PARΑPLEGICS ORGANIZATION p.o.box 28410, 2094 Nicosia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ειδική εκπαίδευση(special education) ειναι η παιδεία η οποία επικεντρώνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014 Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πλάνο Παρουσίασης 1. Χρονοδιάγραμμα 2. Ερευνητική Εργασία Έντυπο Υποβολής 3. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων "Λεμέσια". Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας.

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων Λεμέσια. Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας. H Deloitte, δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με σωρείαν πρωτοβουλιών η Deloitte στηρίζει και μεριμνά για τους ανθρώπους, την προστασία της φύσης και την κοινωνική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ. Ο Άνθρωπος για τον άνθρωπο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ. Ο Άνθρωπος για τον άνθρωπο Η Ομιλία του Αντιπροέδρου του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κ. Αντώνη Μούσουρου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και του ΕΣΣΕ Λεμεσού, την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Παρόντες : 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καλογερόπουλος Μιχάλης - Μέλος 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2014 Επιχειρηματίες Εργοδότες, Ενημερωθείτε σωστά για το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, τις πρόσφατες τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. 1 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 9ης ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 - Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κτίριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης αίθουσα Β108 στην Πανεπιστημιούπολη - `Εντιμη Εκπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία.

Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία. Γαρυφαλιά Χαριτάκη Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία. Ph.D.c. in Special Education M.Ed. in Emotional-Affective Dynamics &

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Παρόντες : 1. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καυκαλιάς Ανδρέας - Μέλος 4. Καρεκλάς Ανδρέας - Μέλος 5. Στούππας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. (1955 1959) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1960 2010) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ. Λύκειο Βεργίνας

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. (1955 1959) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1960 2010) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ. Λύκειο Βεργίνας Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1960 2010) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Λύκειο Βεργίνας Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955 Έναρξη Αγώνα με αρχηγούς το Μακάριο Γ (πολιτικό τομέα) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Δώδεκα χρόνια μετά» Αφιερωμένη στην 3 η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Δώδεκα χρόνια μετά» Αφιερωμένη στην 3 η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε Ημερίδα με θέμα: «Παραπληγ ίία κα ιι Αποκατάσταση» «Δώδεκα χρόνια μετά» Αφιερωμένη στην 3 η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις Σύγχρονες Επιχειρήσεις ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1. Ιστορική αναδρομή ΘΕΜΑΤΑ 2. Υφιστάμενο σύστημα 3. Διασφάλιση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών.

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών. Συµπληρωµατικά στοιχεία παρουσίασης απόδειξης εκπαιδευτικών αξιών πιστοποιήσεων εκδόσεως δηµοσίων ιδρυµάτων της Κυπριακής ηµοκρατίας τοπικά και διεθνώς. Οι αποδείξεις αξιολογήσεων παρουσιάζονται στο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα