«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»"

Transcript

1 «ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» ΓΑΛΑΤΑ Σ. 1/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πελλάνας, Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό του πλανήτη μας, ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας στο πλαίσιο των ΣΠΠΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις για το νερό και τη σχέση αλληλεξάρτησής του με τη ζωή στον πλανήτη. Μελέτησαν την επίδραση που είχε στη μυθολογία, στη θρησκεία, στα έθιμά μας, την τέχνη, στη λογοτεχνία και στην ποίηση. Έκαναν πειράματα με το νερό, επισκέψεις σε υγρότοπους και σε ΚΠΕ, άντλησαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και τη βιβλιογραφική έρευνα, συνεργάστηκαν με δίκτυα, με φορείς του Δήμου και με την τοπική κοινωνία. Συνειδητοποίησαν ότι το τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο πρόβλημα της ρύπανσης των υδάτων και της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων αφορά όλους. Ευαισθητοποιήθηκαν, πρότειναν λύσεις, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δράσεις. Ερεύνησαν την κατανάλωση του νερού στα σπίτια τους και στο σχολείο, συνέταξαν Οικοκώδικα με συμβουλές για τη λογική διαχείριση του νερού, έφτιαξαν αφίσες, και έγραψαν άρθρα στη σχολική και σε τοπική εφημερίδα. Εμπνεύστηκαν τα δικά τους ποιήματα για το νερό, συνέγραψαν το παραμύθι «Το παράξενο ταξίδι της σταγόνας», κατασκεύασαν επιτραπέζιο παιχνίδι και στο τέλος του προγράμματος παρουσίασαν σε Ημερίδα τις δράσεις τους και τα συμπεράσματά τους και πέτυχαν την αφύπνιση, την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της τοπικής κοινωνίας για ενεργή συμμετοχή και κοινή δράση με στόχο την αειφορία.. GALATA S. ABSTRACT Water, this precious thing on our planet was the topic which the environmental group of our school got involved.this programme, named Education of the Environment, was set up by the University of Aigaion.The students gained knowledge about the water and its interdepedence on several sections of our life. They studied its impact on mythology, religion, tradition, art, literature and poetry.they carried out experiments, visited water-supply systems and centres for the education of the environment, they used the Internet and the existing bibliography and co-operated with the local authorities, water-supply companies and with the local community too. The object of the programme was for these students to understand and become aware of the problem of the pollution of our water sources and its shortage on the planet. Above all, they realized that this is not just a small local problem but it exists globally. They sought to find ways and guidelines on how to save water. Τhey suggested some solutions and they took the initiative to save water themselves at home and at school. Thus, they monitored their use of water at home and at school, made up guidelines how to use water more efficiently, designed posters and wrote articles in newspapers.they were inspired to write poems for the water and one story (The strange journey of τhe drop) and even make-up a board game. At the end of the programme the students presented all they had learnt and done to a meeting.the community had become aware through its contribution and participation. The programme has proven to be successful since everyone realized that by working and acting together as a community and us individuals they could achieve their goal. Λέξεις κλειδιά: νερό, διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση, οικολογική συνείδηση, αειφορία, ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων. 900 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα. Η ύπαρξη πηγών και ποταμιού στο χωριό. Η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης του θέματος. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών σχετικά με το νερό. Ο εορτασμός του 2006 ως έτος νερού. Η αλληλεξάρτηση νερού και ζωής στον πλανήτη μας. Το παγκόσμιο πρόβλημα της ρύπανσης του νερού και της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης συμπεριφορών για την προστασία και την ορθή χρήση των υδάτινων πόρων. 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί Απόκτηση γνώσεων για το νερό (κύκλος νερού, ιδιότητες, ιστορική διαδρομή, παράδοση, τέχνη, θρησκεία ) μέσα από διαθεματική προσέγγιση. Γνωριμία των μαθητών με τα ποτάμια και τις πηγές της περιοχής. Μελέτη χλωρίδας και πανίδας του κοντινού υγρότοπου. Συνειδητοποίηση της σημασίας του νερού για την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας.( Ματσαγγούρας Η., 1994.: Στρατηγικές διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη Αθήνα) Κατανόηση του τρόπου μεταφοράς του νερού από την πηγή στο σπίτι μας. Σύγκριση τρόπου χρήσης του νερού από τον άνθρωπο παλιά και σήμερα. Εντοπισμός του τοπικού, εθνικού και παγκοσμίου προβλήματος της ρύπανσης και της μείωσης των υδάτινων πόρων. Συναισθηματικοί Ευαισθητοποίηση απέναντι στο πρόβλημα της ρύπανσης και της μείωσης των υδάτινων πόρων. (Κρίβας Σπ.: Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.) Καλλιέργεια ομαδικής εργασίας, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας για την επίτευξη των στόχων. Ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ανάληψη πρωτοβουλιών. Ψυχοκινητικοί Καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών μέσα από αισθητικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων. Χειρισμός εργαλείων και οργάνων για τη μελέτη του θέματος. Κοινωνικοί Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία των μαθητών με κοινωνικούς φορείς και γενικά με τον κοινωνικό περίγυρό τους. Περιβαλλοντικοί Συνειδητοποίηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος αφορά όλο τον πλανήτη αλλά και κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-ΥΠΕΠΘ: Η Γη, οι άνθρωποι και οι προκλήσεις για ένα αειφόρο μέλλον) Καλλιέργεια στάσης υπευθυνότητας και οικολογικής συνείδησης για την προστασία των υδάτων, των οικοσυστημάτων και γενικά του περιβάλλοντος. (Φλογαΐτη Ε., 1998, ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 901

3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα.). (Κρίβας Σπ.: Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.) Διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων αυριανών πολιτών που θα είναι ικανοί να προτείνουν λύσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λαμβάνουν αποφάσεις με στόχο την αειφορία. (Φλογαΐτη Ε., 1998, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα.) Κινητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου για κοινή δράση απέναντι στο πρόβλημα της ρύπανσης των νερών και την σωστή χρήση του νερού στις καθημερινές δραστηριότητες. Επιστημονικοί Εφαρμογή μεθόδων έρευνας (θέση προβλήματος, υποθέσεις, παρατήρηση, συλλογή και καταγραφή στοιχείων, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση). Αναζήτηση πληροφοριών από βιβλιογραφική έρευνα, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο και συζήτηση με ειδικούς επιστήμονες. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κριτικής στάσης απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. (Ματσαγγούρας Η., 1994.: Στρατηγικές διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη Αθήνα) Αισθητικοί Ανάπτυξη στενής σχέσης με τη φύση μέσω όλων των αισθήσεων. Δημιουργική έκφραση με θέμα το νερό. 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Διαθεματική μέθοδος. Διαθεματική-διεπιστημονική μέθοδος προσέγγισης του θέματος μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Μέθοδος σχεδίων εργασίας (Project). Επιλογή του θέματος συγκρότηση ομάδων, παρατήρηση προβλήματος, βιβλιογραφική έρευνα, επιτόπια έρευνα, καταγραφή παρατηρήσεων, μετρήσεων και αποτελεσμάτων, ανάλυση και σύνθεση συμπερασμάτων, ομαδική έκφραση και αξιολόγηση. (Denise& Pascal Chauvel: Παιδαγωγική και περιβάλλον, Τυπωθήτω.) Μελέτη πεδίου. Σχεδιασμός επίσκεψης στο ποτάμι του χωριού. Μελέτη του χώρου, προσανατολισμός στο χάρτη. Παρατήρηση, εντοπισμός και ανάλυση περιβαλλοντικού προβλήματος. Συλλογή και καταγραφή των δεδομένων της έρευνας από τους μαθητές. Φωτογραφίες. Δειγματοληψία. Έκθεσή των στοιχείων της συλλογής. Σύνταξη ερωτηματολογίων και καταγραφή απόψεων με συνεντεύξεις και συλλογή στοιχείων για ορθή ή αλόγιστη κατανάλωση του νερού. Καταγραφή και κοινοποίηση στοιχείων έρευνας Παιχνίδια ρόλων. Παρατήρηση περιβαλλοντικού προβλήματος. Ανάληψη από μέρους των μαθητών ρόλων ανθρώπων ή στοιχείων του περιβάλλοντος (ψάρια, πουλιά, δέντρα, εργοστασιάρχης, γεωργός, δήμαρχος, μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης κ.α.) ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις του θέματος, τις διαφορετικές αντιλήψεις και τα συναισθήματα όσων σχετίζονται με το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ερευνητική μέθοδος προσέγγισης. Παρατήρηση, υποθέσεις, σύνταξη ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις, υλοποίηση πειραμάτων, συλλογή στοιχείων, καταγραφή συμπερασμάτων, κοινοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Μαθητοκεντρική μέθοδος. Εισηγήσεις από ειδικούς συνεργάτες. 902 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας πρότειναν δραστηριότητες, οι οποίες αξιολογούνταν από την ομάδα και τη συντονίστρια του προγράμματος για το ποιες μπορούν να γίνουν. Υλοποιήθηκαν από τους μαθητές οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου. Δημιουργία στην τάξη της Περιβαλλοντικής γωνιάς, χώρου αλληλοενημέρωσης και ανατροφοδότησης, όπου οι μαθητές συγκέντρωναν άρθρα εφημερίδων, τα κείμενά τους, τις ζωγραφιές τους, το φωτογραφικό υλικό, τις κατασκευές τους και τις δημοσιεύσεις τους. Συγκέντρωση λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις «νερό» και «ύδωρ». Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλία και διαδίκτυο για τη σημασία του νερού για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-ΥΠΕΠΘ: Η Γη, οι άνθρωποι και οι προκλήσεις για ένα αειφόρο μέλλον) Αναζήτηση στο χάρτη και εντοπισμός της Μεσογείου θάλασσας και της θέσης της Ελλάδας σε αυτή. (MEDASSET,2002, Μεσόγειος θάλασσα, πηγή ζωής, Καλειδοσκόπιο. Αθήνα.) Πληροφορίες για τα πελάγη, τα μεγάλα ποτάμια και τις λίμνες της χώρας μας και εντοπισμός τους πάνω στο χάρτη. ( Ταλιάνης Δ.- Ρούσκας Γ. 2004: Λίμνες, πολιτείες του νερού, Τοπίο.) Οι μαθητές εντόπισαν στο χάρτη της Πελοποννήσου τον ποταμό Ευρώτα. Βρίσκεται στη Λακωνία. Πηγάζει από τον Ταΰγετο και εκβάλλει στον Λακωνικό κόλπο. Τον σύγκριναν ως προς το μήκος του με άλλα ποτάμια της Ελλάδας. Το νερό στη μυθολογία. Καλλιτεχνική απόδοση του παραμυθιού «Η γοργόνα, η αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Το νερό στα έθιμά μας. Παρουσίαση του εθίμου της Περπερούνας για την πρόκληση βροχής. ( Ένα κουτί γεμάτο νερό, 2001, Εκδ. Καλειδοσκόπιο: Αθήνα.) Κατασκευή μακέτας χωριού με τη βρύση του. Αποσαφήνιση των όρων «πηγές», «Κύρια ροή», «Δέλτα», «εκβολές». Μακέτα του ποταμού Ευρώτα. Κατασκευή μακέτας του βυθού.(tracqui V., Robin P., Claro F., Heinrich C. 1990: Το βιβλίο της θάλασσας, ) Φωτογραφίες 1, 2. Κατασκευή μακέτας βυθού Επίσκεψη καθηγητή Φυσικής. Πειράματα με το νερό. Πειράματα για κατανόηση από τις μικρές τάξεις των εννοιών «επιπλέει» και «βυθίζεται» και τις τρεις καταστάσεις του νερού(υγρό, στερεό, αέριο). (Murphy B. : Πειράματα με το νερό, Ερευνητές). Κατασκευή μακέτας κύκλου του νερού. (Σαμ Γκόντουιν: Πέφτει, πέφτει η σταγόνα, Μελισσάκια.) (Εξαρχοπούλου Μ&Θ, 1988: Το ταξίδι του νερού, Αίολος. Αθήνα.) Πειράματα για γνώση σημείου τήξης και πήξης του νερού, της ανώμαλης συστολής του, της εξάτμισης και του βρασμού. Απεικόνιση με ζωγραφική και κολλάζ του χημικού τύπου του νερού. (Κόκκοτας Π.-Βλάχος Γ., 2000: Ο ρόλος του πειράματος στην επιστήμη και στη διδασκαλία. Μάθηση από το βιβλίο. Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές επιστήμες, Τυπωθήτω:Αθήνα.). ( Ένα κουτί γεμάτο νερό, 2001, Εκδ. Καλειδοσκόπιο: Αθήνα. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 903

5 Φωτογραφία 3: Πειράματα με το νερό. Το νερό στην Τέχνη: Επίσκεψη ζωγράφου στο σχολείο. Με την καθοδήγηση του ζωγράφου οι μαθητές έφτιαξαν τις δικές τους ζωγραφιές με υδατοδιαλυτά χρώματα. Φωτογραφία 4. Επίσκεψη ζωγράφου. Δημιουργική έκφραση των μαθητών Η δύναμη του νερού. Συλλογή πληροφοριών για το νερόμυλο, τη νεροτριβή και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Κατασκευή μοντέλου νερόμυλου. (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ: Με τη δύναμη του νερού.) Σύνταξη ερωτηματολογίων και συνεντεύξεις με τους γονείς και τους κατοίκους του χωριού σχετικά με την κατανάλωση του νερού Αναζήτηση περιπτώσεων σπατάλης νερού στο σχολείο. Προτάσεις για πιο λογική χρήση του νερού και υπολογισμός εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή των προτάσεων αυτών. (Μωραΐτου Π. 2006: Ο δήμαρχος τα κανε μούσκεμα, Κιβωτός: Αθήνα). Ζωγραφική-γελοιογραφίες με θέμα τη σπατάλη του νερού. Φωτογραφίες 5, 6. Γελοιογραφίες των μαθητών με θέμα τη σπατάλη του νερού. Δραστηριότητες εκτός σχολείου. Συλλογή καθημερινών εκφράσεων με τη λέξη «νερό» και ανάλυση της σημασίας των φράσεων αυτών (Έμαθα το μάθημα νεράκι. Βάζω νερό στο κρασί μου. Έκανε μια τρύπα στο νερό. Ήπιε το αμίλητο νερό. Θα πούμε το νερό νεράκι κ.α.) Γνωριμία με τη βρύση και στο πηγάδι του χωριού. Συζήτηση με ηλικιωμένους κατοίκους για τη χρήση του νερού στη ζωή του χωριού στα παλιά χρόνια. Διαπίστωση μέσα από βιβλιογραφική έρευνα της ύπαρξη της βρύσης και στην αρχαία ιστορία του χωριού. Επίσκεψη στο ποτάμι και τα ρέματα της περιοχής μας. Σύγκριση με άλλα ποτάμια. Μελέτη και φωτογράφηση της πανίδας και τη χλωρίδας τους. Ταξινόμηση σε κατηγορίες των διαφόρων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Συλλογή φύλλων από υδροχαρή φυτά και δημιουργία φυτολογίου. Ζωγραφική απεικόνιση πουλιών και φυτών του υγρότοπου. 904 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Τοποθέτηση της συλλογής φυτών, των φωτογραφιών, των ζωγραφιών και των κειμένων με τις παρατηρήσεις των μαθητών στην Περιβαλλοντική γωνιά. Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλία και από το διαδίκτυο για τα οικοσυστήματα της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών. (Δημοπούλου Μ., Ζόμπολας Τ., Μπαμπίλα Ε., Χατζημιχαήλ Μ., 2001: Περιβαλλοντική Αγωγή για μικρά παιδιά, Καλειδοσκόπιο: Αθήνα), (MEDASSET,2002, Μεσόγειος θάλασσα, πηγή ζωής, Καλειδοσκόπιο. Αθήνα). Περίπατος στις όχθες του ποταμιού. Συλλογή πετρωμάτων ποταμού και κατηγοριοποίησή τους. Επίσκεψη στην εκκλησία και συνομιλία με τον ιερέα για το νερό στη θρησκεία. Παρατήρηση των αγιογραφιών και των εκκλησιαστικών σκευών που σχετίζονται με το νερό. Επίσκεψη στον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών Πελλάνας, για την παρατήρηση παλιών δοχείων αποθήκευσης του νερού. Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης και ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων για το νερό. Γραπτή έκφραση μαθητών με δικά τους ποιήματα. Φωτογράφηση παλιού γεφυριού. Συζήτηση με τους χωριανούς για τη χρησιμότητα των γεφυριών παλιά. Σύγκριση με τις σύγχρονες γέφυρες. Επίσκεψη υδραυλικού και παροχή πληροφοριών για τον τρόπο μεταφοράς του νερού από την πηγή στο σπίτι μας. Επίσκεψη μαζί του στις εργασίες αντικατάστασης του τοπικού δικτύου ύδρευσης. Συνέντευξη από τον εργολάβο του έργου για τους λόγους αλλαγής των σωλήνων και για το πόσο ωφέλιμο θα είναι το νέο δίκτυο ύδρευσης για το χωριό. Δημοσίευση σχετικού άρθρου στη σχολική εφημερίδα. (ΕΥΔΑΠ: Παρέα με το σταγονούλη) Επίσκεψη στο ποτάμι του χωριού μας, εντοπισμός και φωτογράφηση της ρύπανσής του. Αναζήτηση και καταγραφή εστιών ρύπανσης. (Μποσκό Α. 2000: Το παιδί και το ποτάμι, Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα.) Φωτογραφίες 7. Μελέτη πεδίου: Ρύπανση ποταμού Ξεριά Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καλαμάτας και συμμετοχή μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το νερό πηγή ζωής». (θεατρικό παιχνίδι, μετρήσεις καθαρότητας νερού, μελέτη πανίδας ποταμιού, θερμοκρασία νερού κ.α.). ( ΚΠΕ Καλαμάτας: Ο ζουζουνόκοσμος στις πηγές και στα ποτάμια μας) Φωτογραφία 8. Μελέτη πεδίου: Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 905

7 Επίσκεψη στο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Διαπίστωση της χρήσης του νερού ως κινητήρια δύναμη για τα εργαστήρια της περιοχής. (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ: Με τη δύναμη του νερού.) 1. ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κατασκευή αφίσας με θέμα τη χλωρίδα και πανίδα του υγρότοπου και την ανάγκη προστασίας του. Κατασκευή αφίσας με μηνύματα κατά της ρύπανσης του ποταμού της περιοχής. Επιστολή προς το Δήμαρχο Πελλάνας με προτάσεις των μαθητών για λήψη μέτρων κατά της ρύπανσης των πηγών και του ποταμού Σύνταξη ερωτηματολογίων και συνεντεύξεις με γονείς και κατοίκους του χωριού. Έρευνα για τη χρήση του νερού στα σπίτια και στο σχολείο. Γραφική αναπαράσταση ων αποτελεσμάτων. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη σχολική εφημερίδα. Προτάσεις για λογική χρήση του νερού και εφαρμογή τους στο σχολείο και στο σπίτι. Διανομή της εφημερίδας στο χωριό. (Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF Ελλάς) 1999: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο,, Ίδρυμα Μποδοσάκη). Πίνακας 1. Αποτελέσματα έρευνας για τον τρόπο πλυσίματος σώματος Πλύσιμο σώματος Κάτοικοι Ποσοστό % Σε μπανιέρα Οι 20 στους 30 66,7 Με ντους Οι 10 στους 30 33,3 Πλύσιμο σώματος 33,3% Σε μπανιέρα Με ντους 66,7% Σύνταξη Οικοκώδικα, εκτύπωσή του και διανομή του στους γονείς και στους κατοίκους του χωριού. Δημοσίευση του οικοκώδικα σε εφημερίδα της Σπάρτης την παγκόσμια μέρα νερού. Ανάρτηση του Οικοκώδικα σε δημόσιους χώρους του χωριού (Σχολείο, Ιατρείο, μαγαζιά ). Ανάρτηση του Οικοκώδικα στο Δημαρχείο. Κατασκευή αφίσας με μηνύματα για τη σωστή χρήση του νερού και ανάρτησή της στο Δημαρχείο και σε κεντρικά σημεία του χωριού. Φωτογραφία 9. Αφίσα για τη σωστή διαχείριση του νερού Δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Νεροδιαδρομές» Το παιχνίδι αποτελείται από κόκκινα, πράσινα και πορτοκαλί τετραγωνάκια. Συνοδεύεται από κάρτες ίδιου χρώματος. Οι πράσινες κάρτες αναφέρονται σε θετικές στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τη διαχείριση του νερού (π.χ. «Έπλυνες το αυτοκίνητο με κουβά κι όχι με το λάστιχο; Πήγαινε τρία τετράγωνα μπροστά!»). Οι κόκκινες κάρτες αναφέρονται σε ενέργειες που 906 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 απειλούν το νερό (π.χ. «Επισκέφτηκες το ποτάμι κι όταν έφυγες δε μάζεψες τα σκουπίδια σου; Χάνεις ένα γύρο!»). Τέλος οι πορτοκαλί κάρτες περιέχουν ερωτήσεις γνωστικού περιεχομένου σχετικά με το νερό (π.χ. «Μπορείς να αναφέρεις φυτά που φυτρώνουν κοντά σε ποτάμια;»). Φωτογραφία 10. Το παιχνίδι «Νεροδιαδρομές». Συγγραφή και εικονογράφηση του παραμυθιού «Το παράξενο ταξίδι της σταγόνας».το παραμύθι αναφέρεται στον κύκλο του νερού και στη μόλυνση των υδάτων. Τα πρόσωπα του παραμυθιού είναι μία σταγόνα νερού, τα φυτά, τα ζώα και τα πουλιά των ποταμών και της θάλασσας. (Βλαχοπούλου Σ, 2003: Το ψαράκι που ήθελε να ζήσει, Κέδρος: Αθήνα.) Φωτογραφία 11. Το εξώφυλλο του παραμυθιού. Ημερίδα στο τέλος του προγράμματος με παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών και των συμπερασμάτων του προγράμματος, έκθεση φωτογραφίας, κατασκευών, αφισών, δραματοποίηση του παραμυθιού στο κοινό, συζήτηση μαθητών με την τοπική κοινωνία με σκοπό την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με την προστασία γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Φωτογραφίες 12, 13. Η Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Αξιολόγηση έγινε σε τρία στάδια (Κρίβας Σπ.: Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.) Αρχική Αξιολόγηση: Χρήση ερωτηματολογίων για διερεύνηση και καταγραφή των ενδιαφερόντων, των προϋπαρχουσών γνώσεων και στάσεων των μαθητών σχετικά με το θέμα και αξιολόγησή τους. Διαμορφωτική αξιολόγηση: ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 907

9 Τηρήθηκε Ημερολόγιο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όπου καταγράφονταν οι δράσεις. Μετά από διαλογική συζήτηση σε κάθε φάση υλοποίησης, καταγράφονταν οι δυσκολίες, οι νέες προτάσεις και οι νέες ανάγκες που προέκυπταν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Τελική αξιολόγηση: Αξιολόγηση από τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας: Οι ίδιοι οι μαθητές έκαναν τη δική τους αξιολόγηση για το πρόγραμμα που υλοποίησαν. Συζήτησαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, για τη συνεργασία τους ως ομάδα, για το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, για τις ευχάριστες και πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες του προγράμματος. Αξιολόγησαν τον αντίκτυπο που είχαν οι δράσεις τους στην τοπική κοινωνία και έκριναν ότι οι στόχοι του προγράμματος είχαν επιτευχθεί. Αξιολόγηση από τη συντονίστρια Η συντονίστρια του προγράμματος μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που είχε με τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας, αξιολόγησε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, καθώς και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Εντοπίστηκαν οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η πιο σημαντική δυσκολία ήταν η πίεση του χρόνου, επειδή το σχολείο είναι μονοθέσιο και καλύπτει όλες τις τάξεις (Α -ΣΤ ). Όμως ο ενθουσιασμός των παιδιών διέλυσε όλες τις δυσκολίες. Οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις για το νερό. Αγάπησαν το περιβάλλον. Έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους ως ομάδα αλλά και με τον κοινωνικό περίγυρό τους. Η συντονίστρια διαπίστωσε αλλαγή των στάσεων των μαθητών στο θέμα της προστασίας και της σωστής χρήσης του νερού. Συμμετείχαν με χαρά και ενθουσιασμό σε κάθε δραστηριότητα και ικανοποιήθηκαν με το τελικό αποτέλεσμα. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία των δράσεων και παρεμβάσεων των μαθητών ήταν μεγάλος. Αρχικά οι κάτοικοι του χωριού είδαν τις δύο αφίσες που αναρτήθηκαν στους δημόσιους χώρους: την αφίσα της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας του υγρότοπου του χωριού κι εκείνης που απεικόνιζε τη ρύπανση του ποταμού Ξεριά. Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο αφίσες τους έκανε να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα του θέματος και έθεσε τους πρώτους προβληματισμούς. Αυτοί βέβαια που προβληματίστηκαν περισσότερο ήταν οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι στο σπίτι ήταν δέκτες των σχολίων των παιδιών για την απαράδεκτη εικόνα του ποταμού. Το αίτημα των μελών της περιβαλλοντικής ομάδας για προστασία των υγρότοπων της περιοχής με άμεση λήψη μέτρων έφτασε με επιστολή τους στο Δήμαρχο Πελλάνας. Επιπλέον η έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης του νερού από τον άνθρωπο με τις συνεντεύξεις και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσω της σχολικής εφημερίδας, οδήγησε τους κατοίκους να σκεφτούν και να αναρωτηθούν αν οι ίδιοι χρησιμοποιούν σωστά το νερό στις καθημερινές τους δραστηριότητες ή αν κάνουν κατάχρησή του. Η δημοσίευση του Οικοκώδικα στη σχολική εφημερίδα, η διανομή του στους κατοίκους και η σχετική αφίσα που αναρτήθηκε σε κεντρικά σημεία του χωριού, τους ευαισθητοποίησε απέναντι στο θέμα της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων. Πρώτοι υιοθέτησαν τους κανόνες του Οικοκώδικα οι γονείς των παιδιών, γιατί αυτά έχοντας συντάξει τους κανόνες εξηγούσαν στους γονείς τη χρησιμότητά τους αλλά και απαιτούσαν την εφαρμογή τους στις καθημερινές δραστηριότητες της οικογένειας. Τέλος η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του προγράμματος φάνηκε ότι είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσίαση μέσω διαφανειών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων των μαθητών, των φωτογραφιών, των ποιημάτων, των κατασκευών, ευαισθητοποίησαν την τοπική κοινωνία στο θέμα της προστασίας των υδάτων και της σωστής διαχείρισης του νερού 908 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 από τον άνθρωπο. Συνειδητοποίησαν όλοι ότι το θέμα του νερού δεν είναι μόνο τοπικό ή εθνικό αλλά και παγκόσμιο. Αλλά για την προστασία του έχει ευθύνη κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Η συζήτηση των μαθητών με το Δήμαρχο και τους παρευρισκόμενους και ο ενθουσιασμός που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη της Ημερίδας, άφησε προσδοκίες για κοινή δράση και ενεργή συμμετοχή όλων. Όλοι δεσμεύτηκαν να προστατεύουν το περιβάλλον και να τηρήσουν τους κανόνες του Οικοκώδικα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φλογαΐτη Ε., 1998, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. 2. Δημοπούλου Μ., Ζόμπολας Τ., Μπαμπίλα Ε., Χατζημιχαήλ Μ.(2001): Περιβαλλοντική Αγωγή για μικρά παιδιά, Καλειδοσκόπιο: Αθήνα. 3. Κόκκοτας Π.-Βλάχος Γ., 2000: Ο ρόλος του πειράματος στην επιστήμη και στη διδασκαλία. Μάθηση από το βιβλίο. Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές επιστήμες, Τυπωθήτω:Αθήνα. 4. Ματσαγγούρας Η., 1994.: Στρατηγικές διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη Αθήνα 5. Denise& Pascal Chauvel: Παιδαγωγική και περιβάλλον, Τυπωθήτω. 6. Κρίβας Σπ.: Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. 7. Ελληνική Εταιρία προστασίας της φύσης: Νερό. Μια πρόταση για αειφόρο σχολείο. 8. Fontana D.,1996, Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς,. Σαββάλας: Αθήνα. 9. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-ΥΠΕΠΘ: Η Γη, οι άνθρωποι και οι προκλήσεις για ένα αειφόρο μέλλον 10. Μουσείο Μπενάκη: Ο Νερούλης κι ο Νερένιος 11. David Burnie: Ανακαλύπτω τη φύση, Ερευνητές. 12. Ταλιάνης Δ.- Ρούσκας Γ. : Λίμνες, πολιτείες του νερού, Τοπίο. 13. Tracqui V., Robin P., Claro F., Heinrich C. : Το βιβλίο της θάλασσας, 14. ΕΥΔΑΠ : Παρέα με το σταγονούλη 15. Murphy B. : Πειράματα με το νερό, Ερευνητές. 16. Μωραΐτου Π. Σπανού Μ. : Οι απίθανες περιπέτειες του Ονούφριου Νερουλάκη, Κιβωτός. 17. Σαμ Γκόντουιν: Πέφτει, πέφτει η σταγόνα, Μελισσάκια. 18. Εξαρχοπούλου Μ&Θ, 1988: Το ταξίδι του νερού, Αίολος. Αθήνα. 19. Μωραΐτου Π. 2006: Ο δήμαρχος τα κανε μούσκεμα, Κιβωτός: Αθήνα Λοΐζου Μ. : Η πολιτεία του βυθού. 21. Μποσκό Α. 2000: Το παιδί και το ποτάμι,σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα Βλαχοπούλου Σ, 2003: Το ψαράκι που ήθελε να ζήσει, Κέδρος: Αθήνα. ΕΠΕΑΚ ΙΙ 1. Ένα κουτί γεμάτο νερό, 2001, Εκδ. Καλειδοσκόπιο: Αθήνα. 2. Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF Ελλάς) 1999: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο,, Ίδρυμα Μποδοσάκη. 3. MEDASSET,2002, Μεσόγειος θάλασσα, πηγή ζωής, Καλειδοσκόπιο. Αθήνα. 4. ΚΠΕ Καλαμάτας: Ο ζουζουνόκοσμος στις πηγές και στα ποτάμια μας 5. ΚΠΕ Κλειτορίας 1996, Το Νερό, Πρακτικά συνάντησης-προγράμματα Π.Ε., Κλειτορία 6. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ: Με τη δύναμη του νερού. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 909

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αγγελική Δ. Θεοδόση, (ΠΕ19 2 ο ΓΕΛ Περάματος Αττικής), Μ. Αλεξάνδρου 154, Πέραμα, Πειραιάς,188.63, angeldtheo@gmail.gr Περίληψη Αναμφίβολα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι προσδοκίες μας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ: «Το Νερό η Θάλασσα» Εργασία στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CD ROM ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ (ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ) ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ (ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ) ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ (ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ) ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ Δ. 20 ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, Β Δυτικής Θεσσαλονίκης e-mail: Kpe-thes@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί αναφέρεται στην εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ Μαρία Κωνσταντογιάννη, εκπαιδευτικός-msc χημικός, e-mail: markonst@yahoo.gr Ιωάννα Καραχάλιου, εκπαιδευτικός - χημικός, e-mail: ikarachal@sch.gr Μιχαήλ Σκούλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ Ε. 2 ο Νηπιαγωγείο Α. Ι. Ρέντη, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά e-mail: martha_tso@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απορρίμματα ή κοινώς σκουπίδια: υλικά που αφού

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

«Το νερό είναι ζωή» Σταλαγματιά σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατιά. Τάξη: Γ Αριθμός μαθητών/τριών: 24. Υπεύθυνος δάσκαλος: Δωροκίδης Πέτρος

«Το νερό είναι ζωή» Σταλαγματιά σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατιά. Τάξη: Γ Αριθμός μαθητών/τριών: 24. Υπεύθυνος δάσκαλος: Δωροκίδης Πέτρος 1o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ «Το νερό είναι ζωή» Σταλαγματιά σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατιά Τάξη: Γ Αριθμός μαθητών/τριών: 24 Υπεύθυνος δάσκαλος: Δωροκίδης Πέτρος Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ιωάννα Βεριβάκη 5077 Ελένη Παπαδοκωνσταντάκη4909 Εξάμηνο φοίτησης: Ζ Ακαδημαϊκό έτος: 2010 2011 Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.

Επιμέλεια: Ιωάννα Βεριβάκη 5077 Ελένη Παπαδοκωνσταντάκη4909 Εξάμηνο φοίτησης: Ζ Ακαδημαϊκό έτος: 2010 2011 Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ. Επιμέλεια: Ιωάννα Βεριβάκη 5077 Ελένη Παπαδοκωνσταντάκη4909 Εξάμηνο φοίτησης: Ζ Ακαδημαϊκό έτος: 2010 2011 Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Χρήστου Υπεύθυνη Δασκάλα: Μ.Στριλιγκά Το ακόλουθο σχέδιο διδασκαλίας προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά WORKSHOP ΑΘΗΝΑΣ Make Energy Real @ Education MERE ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ Μια βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία της

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής: ΣΤ1, ΣΤ2 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 9/3/2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Παραδείγματα διαθεματικής προσέγγισης

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 9/3/2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Παραδείγματα διαθεματικής προσέγγισης ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα ασκάλα Οκτώβρης 2009 εν είναι μια αθροιστική συνύπαρξη του παραδοσιακού σχολείου και των νέων διδακτικών αντικειμένων με διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 1, και ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Π. 1 1 3 ο Δημ. Σχ. Βούλας, Δ/νση Α/ θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής e-mail:mkira@et.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έκαναν την εμφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων από Απόσταση της Α/θμιαςεκπ/σης με θέμα: «Το νερό νεράκι» Κονιδάρη Χριστίνα Μακρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/θμιας Λάρισας

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/θμιας Λάρισας Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/θμιας Λάρισας Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Κρίσιμα ερωτήματα: Γιατί; Με ποιον;. Πως; ( οδηγός το έντυπο υποβολής πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο >

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο > ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον Πληροφόρηση Επικαιρότητα Διευρύνση των γνωσεων μας Να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης σχέσεων νερού-συμπεριφοράς. Αντίληψη της αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως μέσο προστασίας

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως μέσο προστασίας Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως μέσο προστασίας Ρούλα Τρίγκου Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης Μέλος Εκπαιδευτικής Ομάδας Ορνιθολογικής ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ -1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ Γιατί Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Μ. 1/Θ Νηπ/γείο Παραλίου Άστρους, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Αρκαδίας e-mail: marisal@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ευαισθητοποίηση του ατόμου, απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;»

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;» Europe at Schools through Art and Simulation EuropeStARTS Δράση ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet Learning EU at Schools Επιμόρφωση 18 19 Ιανουαρίου 2014 Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Διεθνών κι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ Φ. Δημοτικό Σχολείο Περιοχής Βαθύλακκου Κοζάνης, Α/θμια Δ/νση Εκπ/σης Κοζάνης Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης e-mail: galogavrosfotios@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons.

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. 7-5-2010 144 The performance!! 10-5-2010 Πρόσκληση Η θεατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Πρόγραμμα αναφέρεται στην Ενέργεια και τις μορφές της, καθώς και τις εφαρμογές της σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Η επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ναυτική παράδοση στο Λιτόχωρο Πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ιστορία

Η ναυτική παράδοση στο Λιτόχωρο Πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ιστορία 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 Η ναυτική παράδοση στο Λιτόχωρο Πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ιστορία Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Κωνσταντία Σβάρνα Λιτόχωρο, 2009 ΘΕΜΑ: Η ναυτική παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14..

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αισθητική απόλαυση μέσο για τη σχολική διδασκαλία, η οποία εστιάζει στη διατροφή και την υγεία δίνει ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα