Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη"

Transcript

1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ B3 25 Μη επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις του 13 γεννούν δικαιώματα «Άνοιξαν» τον ορισμό του ενεργού αγρότη, ανεβάζοντας το κατώφλι του τσεκ, βάσει του οποίου θα ελέγχεται το εξωγεωργικό εισόδημα ΤΩΝ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΣΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ «Παράθυρο» ενεργοποίησης δικαιωµάτων για όσους έµειναν εκτός καθεστώτος από το 2013 και µετά, προβλέπει µεταξύ άλλων η απόφαση που καθορίζει το «τρέξιµο» των άµεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ για τη νέα περίοδο, ενώ παράλληλα περνάει από τις «εξετάσεις» του ε- νεργού αγρότη χωρίς οικονοµικό έλεγχο-µε «τσιµπηµένο» το κατώφλι κατά ευρώ- όσους λαµβάνουν τσεκ έως ευρώ. Οι αλλαγές αυτές, που έγιναν στο παρά πέντε πριν τις κάλπες, αφήνουν περιθώριο να ενταχθούν α- κόµα περισσότεροι στο καθεστώς της ενιαίας, ωστόσο η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε τα λεγό- µενά της προσανατολίζεται σε ορισµένες διαρθρωτικές αλλαγές στον εθνικό φάκελο, κυρίως ως προς τη µεταστροφή των κονδυλίων α- πό τον β Πυλώνα (προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης) στον α Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις). Όπως και να έχει το 2015 αποτελεί έτος σηµατωρό για τα δικαιώ- µατα καθώς όσα ενεργοποιηθούν θα µοιραστούν εφάπαξ και θα ι- σχύσουν σε όλη την προγραµµατική περίοδο έως το 2020, κάτι που σηµαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να διεκδικήσουν το µέγιστο των ε- νισχύσεων. Έτσι, καθώς ο αριθµός των δικαιωµάτων θα διαµοιραστεί ανάλογα µε τον αριθµό των εκταρίων, καλό θα είναι οι παραγωγοί να δηλώσουν τις εκτάσεις προς ε- πιδότηση. Όσον αφορά τώρα τις οµάδες που µπορούν να εισαχθούν στο καθεστώς περιλαµβάνουν αγρότες που είχαν µείνει έξω από το σύστη- µα των δικαιωµάτων από το 2013 για οποιοδήποτε λόγο, ενώ αποδεδειγµένα επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα. Επιπλέον, περιλαµβάνονται όσοι κατά το 2014 έλαβαν «προίκα» δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ποσό που άγγιζε τα 20 εκατ. ευρώ και µοιράστηκε σε περίπου αγρότες. Αξιοσηµείωτο πάντως είναι πως για το ποσό των συνδεδεµένων ε- νισχύσεων, εκτός από τις κατηγορίες, η απόφαση δεν δίνει επιπλέον στοιχεία, ορίζοντας απλά ότι θα καθοριστούν βάσει άλλων ΚΥΑ. Ωστόσο αναφέρει πως θα λάβουν ποσοστό από την κατανοµή των 2 δις 7,36% αντί για 9% που έβγαινε µέχρι πρόσφατα από επίσηµα χείλη.

2 B4 26 Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη Έως τα και όχι τα ευρώ όπως αρχικά υπολογιζόταν, ορίζεται το ύψος των ά- µεσων ενισχύσεων, κάτω από το οποίο εξαιρούνται οι δικαιούχοι από τον έλεγχο των οικονοµικών τους στοιχείων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι ενεργοί αγρότες ή όχι, βασική προϋπόθεση ώστε να λαµβάνουν ε- νιαία ενίσχυση έως το Αυτό σηµαίνει ότι για όσους αγρότες λαµβάνουν ενιαία ε- νίσχυση κάτω από ευρώ και καλλιεργούν άνω του 50% των δηλωθέντων στρεµ- µάτων, δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουν πως το ποσό αυτό αποτελεί πάνω από το 10% των συνολικών τους εσόδων (εξωγεωργικό και γεωργικό). Ωστόσο βάση του κανονισµού εξαιρούνται από το καθεστώς Ακαλλιέργειτο εν θεωρούνται ενεργοί όσοι δηλώνουν εκτάσεις, οι οποίες από 50% και άνω δεν καλλιεργούνται των άµεσων ενισχύσεων ό- σους το συνολικό ποσό της ενιαίας ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Άρθρο 3, Ενεργός Γεωργός 1. Άµεσες ενισχύσεις µόνο σε ενεργούς γεωργούς. 2. εν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούµενες σε πάνω του 50% από εκτάσεις εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα. 3. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις έ- ως και ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άµεσων ε- νισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 73/2009, προ των µειώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόµενο λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο «ν+1». 4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγού- µενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις άνω των ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν α- πό µη γεωργικές δραστηριότητες. 5. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγού- µενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις άνω των ευρώ και οι οποίοι διευθύνουν αερολι- µένες, σιδηροδροµικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υ- παίθριους χώρους ψυχαγωγίας, θεωρούνται ε- νεργοί εφόσον αποδεικνύουν ένα από τα εξής: α) είτε ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος, β) είτε ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήµαντες και συγκεκριµένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από α- γροτικές δραστηριότητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος, γ) είτε ότι ο κύριος επιχειρηµατικός σκοπός συνίσταται σε άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Άρθρο 4, Ελάχιστες προϋποθέσεις 1. εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αµέσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρµογής διοικητικών κυρώσεων για ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. 2. εν εφαρµόζεται για τους γεωργούς µε έ- δρα στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Μόνο από τα προγράμματα, κονδύλια για τη «νέα» εξισωτική «Κόπηκε» από τις άµεσες ενισχύσεις το 5% που προβλεπόταν σύµφωνα µε τις ε- θνικές επιλογές για την ενίσχυση σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, ποσοστό που µεταφέρθηκε στα Προγράµ- µατα Αγροτικής Ανάπτυξης για την ε- φαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. Ωστόσο προβλέπεται η αύξηση της βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 3% για τα έτη 2015, 2016 και 2017 και σε ποσοστό 2% για τα έτη 2018 και. Το ποσό της βασικής ενίσχυσης θα διανεµηθεί 25% για βοσκότοπους, 47% για αρόσιµες και 28% για δενδρώνες α- µπελώνες. Στον τελικό σχεδιασµό για τα εθνικά ανώτατα όρια των ενισχύσεων, λοιπόν, ορίζεται ότι το 30% προορίζεται για την ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίµα και το περιβάλλον («πρασίνισµα»), το 2% στου νέους α- γρότες και έως 8% για τις συνδεδεµένες. Άρθρο 7, Περιφερειακή κατανοµή εθνικών ανώτατων ορίων 1. Καθορίζονται τρεις περιφέρειες, βάσει αγρονοµικών κριτηρίων και χρήσης γης: (α) ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαµβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων - 25% (β) ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαµβάνει τις αρόσιµες εκτάσεις - 47% (γ) ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαµβάνει δενδρώνες και αµπελώνες - 28%. 2. Τα αγροτεµάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες µε βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς. Οι γεωργοί διατηρούν το δικαίωµα να καλλιεργούν αγροτεµάχια µε όποια καλλιέργεια επιθυµούν, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς σε διατάξεις άλλης εφαρµοστικής πράξης. Ποσοστό 5% του εθνικού ανώτατου ορίου µεταφέρεται στο µέτρο ενίσχυσης των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς, της παλιάς εξισωτικής. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015 Ύψος εθνικού φακέλου το 2015 Ποσοστό Νέοι Γεωργοί 2% γεωργοί Φυσικοί περιορισµοί (µεταφέρεται στο Β πυλωνα) 5% Συνδεδεµένες ενισχύσεις ,36% Πράσινη Ενίσχυση 30% Βασική Ενίσχυση 57% (περιλαµβάνεται το Εθνικό απόθεµα)

3 B5 27 Άρθρο 6, Κατανοµή ανά καθεστώς 1. Ποσοστό 30% προορίζεται για την ε- νίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον. 2. Ποσοστό 2% προορίζεται για την ε- νίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας. 3. Ποσοστό έως 8% προορίζεται για τη συνδεδεµένη στήριξη σε γεωργούς. 4. Ποσοστό 5% του εθνικού ανώτατου ορίου µεταφέρεται στο Πρόγραµµα Α- γροτικής Ανάπτυξης για χρήση στο µέτρο ενίσχυσης των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς. 5. Το εθνικό ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης αυξάνεται σε ποσοστό 3% για τα έτη 2015, 2016 και 2017 και σε ποσοστό 2% για τα έτη 2018 και επί του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου, µετά την αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή ποσοστού 30% για το «πρασίνισµα» 6. Το εθνικό ανώτατο όριο της αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, υπολογίζεται αφαιρώντας από το ανώτατο όριο της βασικής ενίσχυσης 2015 ποσοστό 3% για τη δηµιουργία του Εθνικού Αποθέµατος. Κανένας κάτω του 60% των περιφερειακών δικαιωμάτων Στο 30% η «ασφάλεια» στη μείωση της αρχικής αξίας Καθοριστικό ρόλο για την αξία των δικαιωµάτων θα παίξει η σύγκλισή που προβλέπεται µεταξύ όσον βρίσκονται πάνω και κάτω από το µέσο όρο της περιφέρειας µε τη βάση των επιλέξιµων εκτάσεων έως και το 2020 να αποτελεί η δήλωση ΟΣ Ε του Συγκεκριµένα βάση του κανονισµού θα υπάρξει σταδιακή µερική σύγκλιση των αξιών έως το, και συνεπώς η αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός των δικαιωµάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεµα, που χορηγούνται το 2015 διαφοροποιείται για κάθε έτος. «Ασφάλεια» για τη σύγκλιση αυτή θα αποτελεί ο περιορισµός του 30%, ως η µέγιστη µείωση της αρχικής µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων για ό- σους βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο, ενώ έως το κανένα δικαίωµα ενίσχυσης δε θα έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 60% της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας. Άρθρο 13, Σύγκλιση ως το 1. Με βάση τις επιλέξιµες εκτάσεις του 2015 και το ανώτατο διαθέσιµο ό- ριο για τη χώρα και για κάθε περιφέρεια καθορίζεται η αξία των δικαιω- µάτων βασικής ενίσχυσης για κάθε γεωργό, από το 2015 έως και το Η αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στους δικαιούχους δυνάµει του κανονισµού, υπόκειται σε σταδιακή µερική σύγκλιση αξιών από το 2015 έως το. Συνεπώς η αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός των δικαιωµάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεµα, που χορηγούνται το 2015 διαφοροποιείται για κάθε έτος. 3. Σε εφαρµογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του κανονισµού, η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, των οποίων η αρχική µοναδιαία αξία είναι µικρότερη από το 1. Ρύζι ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. Σκληρό σιτάρι 3. Θηλυκά βοοειδή 4. Βιοµηχ. Ντοµάτα 5. Πορτοκ. για χυµό 6. Αιγοπρόβ. ορεινά 7. Αιγοπρόβ. πεδινά 8. Όσπρια 9. Ψυχανθή 10. Σποροπαραγωγή 11. Σπαράγγι 12. Μεταξοσκώληκες 13. Ζαχαρότευτλα 14. Κτηνοτρόφοι χωρίς εκτάρια 15. Συµπύρηνο (για χυµό) Συνολική Απόδοση καλλιεργούµενη σε τόνους έκταση ανά σε εκτάρια εκτάριο Συνολικός αριθµός ζώων Ποσοστό 2% προορίζεται για την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 8% για τη συνδεδεµένη στήριξη. Για το Η µοναδιαία αξία των µικρότερων από το 90% των δικαιωµάτων της περιφέρειας, θα αυξηθεί 90% της περιφερειακής µοναδιαίας α- ξίας το θα αυξηθεί, το αργότερο για το έτος υποβολής αιτήσεων, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς µεταξύ της αρχικής µοναδιαίας αξίας τους και του 90% της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το. 4. Σε εφαρµογή του άρθρου 25.7 του κανονισµού, για τη χρηµατοδότηση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, η µοναδιαία αξία δικαιωµάτων ε- νίσχυσης µε αρχική µοναδιαία αξία α- νώτερη της περιφερειακής µέσης µοναδιαίας αξίας του µειώνεται σταδιακά από το 2015 έως το. Η µέγιστη µείωση της αρχικής µοναδιαίας αξίας περιορίζεται στο 30%. 5. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων το αργότερο, κανένα δικαίωµα ενίσχυσης δε θα έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 60% της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το, εκτός αν αυτό συνεπάγεται µέγιστη µείωση που υπερβαίνει το όριο του 30%. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη µοναδιαία αξία καθορίζεται στο απαιτούµενο επίπεδο ώστε να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο. 6. Η µετάβαση από την αρχική µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 στην τελική µοναδιαία αξία τους το πραγµατοποιείται σε ίσα βήµατα αρχής γινο- µένης από το 2015, λαµβάνοντας υ- πόψη τη σταδιακή/ µερική σύγκλιση. 7. Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης προσαρµόζεται γραµµικά κάθε χρόνο. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Από και προς «ενεργό» η µεταβίβαση των δικαιωµάτων πριν το ΟΣ Ε Βασική προϋπόθεση για να γίνει η µεταβίβαση δικαιωµάτων είτε µε πώληση ή µίσθωση της εκµετάλλευσης είναι τα αγροτεµάχια να µεταβιβάζονται από και προς ενεργό γεωργό, υπό την έννοια που δίνει η νέα ΚΑΠ και πριν από τη δήλωση ΟΣ Ε του Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: Άρθρο 18 Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης Γεωργοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις πρώτης χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, µπορούν µε πώληση ή µίσθωση της εκµετάλλευσης τους ή τµήµατος αυτή και µε συµβόλαιο υπογεγραµµένο πριν α- πό την τελική ηµεροµηνία υ- ποβολής αιτήσεων έτους 2015 να µεταβιβάσουν το δικαίω- µα λήψης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) τόσο ο µεταβιβαστής όσο και ο αποδέκτης γεωργός πληρούν το 2015 την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και (β) η αίτηση µεταβίβασης δικαιώµατος λήψης έχει υπογραφεί πριν την ηµεροµηνία που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015 ΕΤΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Κανονισµού) % % % % % % Ύψος εθνικού φακέλου το 2015 Ποσοστό Νέοι Γεωργοί 2% γεωργοί Φυσικοί περιορισµοί (µεταφέρεται στο Β πυλωνα) 5% Συνδεδεµένες ενισχύσεις ,36% Πράσινη Ενίσχυση 30% Βασική Ενίσχυση 57% (περιλαµβάνεται το Εθνικό απόθεµα)

4 B6 28 Ετήσια ενίσχυση 25% στα δικαιώματα νέων, εκτός διαφοροποίησης οι μικροκαλλιεργητές Άρθρο 31, ικαιούχοι 1. Ως Γεωργοί Νεαρής ηλικίας («Νέοι γεωργοί») νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης. 2. Οι προϋποθέσεις και οι όροι ως εξής: ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νοµικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών. ως δηµιουργία εκµετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί Άρθρο 30, Επιδότηση 1. Η ενίσχυση για νέους γεωργούς χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωµάτων από το γεωργό, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 2. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, µε αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχει ή µισθώνει ο γεωργός. 3. Η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο. Η αναλογία της γης που αποτελεί µόνιµο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται κατ έτος από τους γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης, σύµφωνα µε όσα ορίζει η εν λόγω απόφαση, δεν µειώνεται πάνω του 5% σε σύγκριση µε την αναλογία αναφοράς που θα καθοριστεί το 2015, διαιρώντας τη γη που αποτελεί µόνιµο βοσκότοπο µε τη συνολική γεωργική έκταση. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία αυτή έχει του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νοµικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ως χρόνος της «δηµιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά. Τηρούµενων των αναλογιών, τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε οµάδες φυσικών προσώπων. Άρθρο 32, Για Μικροκαλλιεργητές 1. Στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόµατα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι: α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή µισθωµένα δικαιώµατα ενίσχυσης και γ) το σύνολο των άµεσων ενισχύσεων, που λαµβάνουν είναι ποσό χαµηλότερο των ευρώ. 2. Γεωργοί, που δεν επιθυµούν την αυτόµατη ένταξή τους στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτηµα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε µεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν έχουν πλέον δικαίωµα συµµετοχής στο εν λόγω καθεστώς. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 25% προσαύξηση δικαιωµάτων µέχρι 25 εκτάρια Μέχρι 40 ετών όταν αναλαµβάνει εκµετάλλευση Μέχρι % Εκτός κανόνα «πρασινίσματος» ψυχανθή, ρύζι και βιολογικά Συγκεκριµένους κανόνες και προϋποθέσεις θα πρέπει να ακολουθήσει ο παραγωγός για να τύχει της προβλεπόµενης ενίσχυσης από το λεγόµενο «πρασίνισµα» σύµφωνα µε το νέα απόφαση. Ο κανονισµός προβλέπει πως όσοι δηλώνουν αρόσιµες εκτάσεις άνω των 100 στρεµµάτων, θα πρέπει η κύρια να καλύπτει το 75% της εκµετάλλευσης και η δεύτερη το υπόλοιπο 25%, ενώ στην περίπτωση των 300 στρεµµάτων απαιτούνται 3 καλλιέργειες µε κάλυψη 75% από την κύρια και το ελάχιστο 5% για την κάθε µία άλλη. Άλλη µια υποχρέωση στις αρώσιµες εκτάσεις άνω των 150 στρεµµάτων είναι το 5% της έκτασης για περιοχή οικολογικής εστί- ασης στην οποία σου δίνει τέσσερις δυνατές επιλογές, είτε να είναι ακαλλιέργητη γη, είτε πέτρα σε σειρά η σε συστάδες, είτε τάφροι µέγιστου πλάτους 6 µέτρων, είτε ψυχανθή για εµπλουτισµό του εδάφους µε άζωτο. Εξαίρεση από αυτές τις πρόσθετες απαιτήσεις αποτελούν το ρύζι, τα ψυχανθή, οι βιολογικές καλλιέργειες, οι βοσκότοποι και όσοι λαµβάνουν άµεση ενίσχυση κάτω από ευρώ (µικροκαλλιεργητές). Οι εξαιρέσεις ωστόσο ισχύουν µόνο αν οι παραπάνω καλλιέργειες καλύπτουν άνω του 75% της αρόσιµης γης και η γη αυτή δεν υπερβαίνει τα 300 στρέµµατα. Παράλληλα σύµφωνα µε το Άρθρο 274 ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως: i.η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόµηση των καλλιεργειών ii.η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae, iii.η γη υπό αγρανάπαυση iv. τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Οι χειµερινές και οι εαρινές καλλιέργειες θεωρούνται διαφορετικές ακόµη και εάν ανήκουν στο ίδιο γένος. Επιπλέον στις εκτάσεις µόνιµων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του ικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση. Μέσω Εθνικού Αποθέµατος η ενίσχυση νέων Το εθνικό απόθεµα είναι ο «κουµπαράς» µέσω του οποίου θα ενισχύονται οι νεοεισερχόµενοι στη γεωργία και θα παράγονται δικαιώµατα σταθερής αξίας για όλη την περίοδο, οπότε και το 3% της γραµµικής µείωσης όλων των δικαιωµάτων για το 2015 θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία του. Επιπλέον, το Εθνικό Απόθεµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη γραµµική αύξηση σε µόνιµη βάση όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν το εθνικό απόθεµα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η ελάχιστη έκταση όπου δεν θα υπάρχει απαίτηση διατήρησης ΠΟΕ είναι τα 15 εκτάρια αροτραίας καλλιέργειας Το ποσοστό θα αρχίσει από το 5% το 2015 και θα φτάσει στο 7% το 2017 µετά από µία αναφορά της Ε.Ε. και µία σχετική νοµοθετική πρόταση Οι ΠΟΕ εφαρµόζονται µόνο σε αροτραίες εκτάσεις, όχι σε µόνιµούς βοσκότοπους και όχι σε εκτάσεις µε µόνιµες καλλιέργειες Έχει συµφωνηθεί µία λίστα µε επιλέξιµες περιοχές ΠΟΕ (εκτάσεις σε αγρανάπαυση, ζώνες ανασχέσεων) καθώς και εξαιρέσεις 5 έτη από την έναρξη της εκµετάλλευσης Αξία δικαιώµατος 2% του προϋπολογισµού % Υπολογίζουµε άνω των νέων γεωργών στην πενταετία Για αιτήσεις του, κανένα δικαίωµα δεν θα έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 60% της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το B7 29 Απαγόρευση μεταβολών άνω του 5% για βοσκότοπους Αυτόματα σε ειδικο καθεστώς μπαίνουν όσοι λαμβάνουν άμεση ενίσχυση έως ευρώ, ετήσιο πριμ για τους νεοεισερχόμενους Σε ειδικό καθεστώς εντάσσονται νέοι αγρότες και µικροκαλλιεργητές βάση της νέα ΚΑΠ, η οποία προβλέπει ετήσια προσαύξηση 25% των δικαιωµάτων των νέων και εξαίρεση από το «πρασίνισµα» για όσους λαµβάνουν άµεση ενίσχυση έως ευρώ ετησίως. Για το καθεστώς των νέων αγροτών προορίζεται το 2% του «κουµπαρά» των άµεσων ενισχύσεων. Πιο συγκεκριµένα για να µπει κάποιος στο καθεστώς των νέων αγροτών θα πρέπει: Κουµπαράς Μέσω του εθνικού αποθέµατος ενισχύονται οι νεοεισερχόµενοι στη γεωργία και θα παράγονται δικαιώµατα σταθερής αξίας Άροση Στις εκτάσεις µόνιµων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του ικτύου Φύση 2000 (Νatura) δεν επιτρέπεται άροση και αλλαγή χρήσης Ανώτατα όρια Η ενίσχυση στους νέους αγρότες χορηγείται ετησίως µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για τον κάθε δικαιούχο και όχι πάνω από 5 έτη Το παράρτηµα Χ του κανονισµού περιλαµβάνει έναν πίνακα ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιείται από τα κράτη µέλη µε τους συντελεστές µετατροπής και βαρύτητας µειωθεί κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% σε σχέση µε την αναλογία αναφοράς, επιβάλλονται υποχρεώσεις σε επίπεδο εκµετάλλευσης για µετατροπή εκτάσεων σε εκτάσεις µόνιµων βοσκότοπων, όσον αφορά τους γεωργούς που διαθέτουν γη η οποία µετατράπηκε από εκτάσεις µόνιµων λειµώνων ή µόνιµων βοσκοτόπων, σε γη για άλλες χρήσεις κατά τη διάρκεια παρελθούσας περιόδου. Στις εκτάσεις µόνιµων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του ικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης από µόνιµους βοσκότοπους. Σηµειώνεται πως ως «µόνιµος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών και δεν έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά επί πέντε έτη ή πάνω. Μπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη, όπως θάµνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωµένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις β σκής. Tα φυτά αυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιµης έκτασης σε επίπεδο αγροτεµαχίου. Υπό περιορισµούς το 5% αρόσιµης γης για εκτάσεις πάνω από 150 στρέµµατα Όσοι αγρότες δηλώνουν έκταση πάνω από 150 στρέµµατα θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: Άρθρο 29 Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση 1. Όταν η αρόσιµη γη µιας εκµετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 150 στρέµµατα, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, µια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α. Γη υπό αγρανάπαυση. β. Χαρακτηριστικά τοπίου στα οποία περιλαµβάνονται: i. Οι δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάµετρος των κοµών των δένδρων υπερβαίνει το ένα µέτρο και η µεταξύ των κοµών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε µέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση µε συντελεστή µετατροπής 5 και στάθµισης 2, ii. Οι συστάδες δένδρων µε αλληλεπικαλυπτόµενες κόµες και οι θαµνώνες, µε µέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθµισης 1,5. iii. Τάφρ0οι µε µέγιστο πλάτος έξι µέτρα, περιλαµβανοµένων ανοικτών υδάτινων ρευµάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεµα. Ο συντελεστής µετατροπής είναι 3 και στάθµισης 2. iv. Οι ζώνες ανάσχεσης κατά µήκος των υδατορεµάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός µέτρου σύµφωνα µε το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συµµόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής µετατροπής είναι 6 και στάθµισης 1,5. γ. Εκτάσεις µε καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσµευσης του αζώτου (ψυχανθή), µε συντελεστή στάθµισης 0,7.

5 B8 30 Το ΟΣΔΕ του 2015 ακολουθεί τους αγρότες μέχρι το τέλος του 2020 Εφάπαξ μοιράζονται τα νέα δικαιώµατα για τη νέα προγραμματική κι εφόσον ενεργοποιούνται θα ισχύσουν ολόκληρη την εξαετία Κρίσιµη και πολύ σηµαντική είναι η σωστή υποβολή της δήλωσης Ε- νιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ Ε) για το έτος 2015 καθώς οι καλλιέργειες που θα δηλωθούν θα δώσουν στους αγρότες τα δικαιώµατα που θα τους ακολουθούν µέχρι το Όπως ορίζει η απόφαση για τις άµεσες ενισχύσεις, ο αριθµός των δικαιω- µάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται ανά γεωργό το 2015, ισούται µε τον αριθµό επιλέξι- µων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσης και τα οποία έ- χει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, ε- Γεωργός που δεν είχε κτός από περίπτωση ανωτέ- υποβάλλει αίτηση το 2014, συµπληρώνει από την αρχή ρας βίας ή ε- το σύνολο της αίτησης. ξαιρετικών περιστάσεων. Για τον προσδιορισµό του αριθ- µού των επιλέξιµων εκταρίων, που δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ε- νίσχυσης του για το 2015, δε λαµβάνονται υπόψη εκτάρια αρόσιµης γης σε µόνιµα θερµοκήπια. ιαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΕΑΕ 2015) υποβάλλεται στον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του: Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω online συστήµατος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επισηµαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη για όλους τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής. εν θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες α- πό µια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική αίτηση) ή ζωικό κεφάλαιο. Μέσω ενός πιστοποιηµένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α βαθµού ή Φορέας Β Βαθµού) της ε- πιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην ο- ποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκµετάλλευσης. 2. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση µε το έτος Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, συµπληρώνει α- πό την αρχή το σύνολο της αίτησης. Προθεσµία Η καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους Προθεσµίες τις δηλώσεις 1. Η καταληκτική ηµεροµηνία ε- µπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2015), η προθεσµία υποβολής λήγει την 15η Μαΐου, ηµέρα Παρασκευή. 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή µετά την 15η Μαΐου: α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα. β) της αίτησης χορήγησης δικαιω- µάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριµένο έ- τος σε σχέση µε τα δικαιώµατα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιµη ηµέρα Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. 3. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του µε την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση. Σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το 2015, η τελική ηµεροµηνία υποβολής τροποποίησης είναι η ευτέρα 1η Ιουνίου. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ -30% Για όσους είχαν πολύ υψηλά δικαιώµατα, αυτή θα είναι η µέγιστη απώλεια µέχρι το, σε σχέση µε την αξία του % Για όσους διέθεταν πολύ χαµηλά δικαιώµατα θα ανέβουν τουλάχιστον στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειάς τους έως το Από το 2015 έως το ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ,5

6 B8 30 Το ΟΣΔΕ του 2015 ακολουθεί τους αγρότες μέχρι το τέλος του 2020 Εφάπαξ μοιράζονται τα νέα δικαιώµατα για τη νέα προγραμματική κι εφόσον ενεργοποιούνται θα ισχύσουν ολόκληρη την εξαετία Κρίσιµη και πολύ σηµαντική είναι η σωστή υποβολή της δήλωσης Ε- νιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ Ε) για το έτος 2015 καθώς οι καλλιέργειες που θα δηλωθούν θα δώσουν στους αγρότες τα δικαιώµατα που θα τους ακολουθούν µέχρι το Όπως ορίζει η απόφαση για τις άµεσες ενισχύσεις, ο αριθµός των δικαιω- µάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται ανά γεωργό το 2015, ισούται µε τον αριθµό επιλέξι- µων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσης και τα οποία έ- χει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, ε- Γεωργός που δεν είχε κτός από περίπτωση ανωτέ- υποβάλλει αίτηση το 2014, συµπληρώνει από την αρχή ρας βίας ή ε- το σύνολο της αίτησης. ξαιρετικών περιστάσεων. Για τον προσδιορισµό του αριθ- µού των επιλέξιµων εκταρίων, που δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ε- νίσχυσης του για το 2015, δε λαµβάνονται υπόψη εκτάρια αρόσιµης γης σε µόνιµα θερµοκήπια. ιαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΕΑΕ 2015) υποβάλλεται στον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του: Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω online συστήµατος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επισηµαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη για όλους τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής. εν θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες α- πό µια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική αίτηση) ή ζωικό κεφάλαιο. Μέσω ενός πιστοποιηµένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α βαθµού ή Φορέας Β Βαθµού) της ε- πιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην ο- ποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκµετάλλευσης. 2. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση µε το έτος Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, συµπληρώνει α- πό την αρχή το σύνολο της αίτησης. Προθεσµία Η καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους Προθεσµίες τις δηλώσεις 1. Η καταληκτική ηµεροµηνία ε- µπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2015), η προθεσµία υποβολής λήγει την 15η Μαΐου, ηµέρα Παρασκευή. 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή µετά την 15η Μαΐου: α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα. β) της αίτησης χορήγησης δικαιω- µάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριµένο έ- τος σε σχέση µε τα δικαιώµατα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιµη ηµέρα Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. 3. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του µε την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση. Σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το 2015, η τελική ηµεροµηνία υποβολής τροποποίησης είναι η ευτέρα 1η Ιουνίου. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ -30% Για όσους είχαν πολύ υψηλά δικαιώµατα, αυτή θα είναι η µέγιστη απώλεια µέχρι το, σε σχέση µε την αξία του % Για όσους διέθεταν πολύ χαµηλά δικαιώµατα θα ανέβουν τουλάχιστον στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειάς τους έως το Από το 2015 έως το ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ,5

7 B9 31 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2015 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΑ Α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕ 1 ΠΕ 2 ΠΕ 3 (ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ) (ΑΡΟΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ) (ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) 1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 2 ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 3.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 3.2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 4 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 6 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 7 ΡΥΖΙ 8 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 9 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 10 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 12 ΒΑΜΒΑΚΙ 13 ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 14 ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 15 ΕΛΑΙΩΝΕΣ 16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 17 ΚΑΠΝΟΣ 18 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 20.2 ΡΟ ΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 21 ΑΚΡΟ ΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ) 24 ΓΕΩΜΗΛΑ 25 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 28 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙ ΑΣ 29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 36.2 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 36.3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 37 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η 38 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 39 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 40 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 41 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 45.1 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μέσα από τα κουτάκια της ενιαίας η αίτηση για στήριξη από τα ΠΑΑ Τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων, για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, συµπληρώνεται µέσω της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, η ο- ποία θα πρέπει παράλληλα να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: i. τη «ήλωση Καλλιέργειας και ε- κτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την α- σφάλιση της παραγωγής του, ii. την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, β) τις λεπτο- µέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/ και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των Ευρύ φάσµα δράσης Στον προσδιορισµό των επιλέξιµων εκταρίων, που δηλώνονται το 2015, δεν υπολογίζονται εκτάρια αρόσιµης γης σε µόνιµα θερµοκήπια ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝΩΝ Άµεσες Ενισχύσεις Συνδεδεµένες στα προϊόντα Πρασίνισµα Ενίσχυση στους µικρούς γεωργούς Ενίσχυση νέων γεωργών Αγροτική Ανάπτυξη Εφοδιαστική αλυσίδα Γεωργό-περιβαλλοντικά µέτρα Πρόγραµµα για τη µεγέθυνση των µικρών εκµεταλλεύσεων Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών στην ύπαιθρο αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα µε την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη, αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), δ) τα δικαιολογητικά έγγραφα για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας καθεστώς ή/και µέτρο και ε) τον επαγγελµατικό εξοπλισµό γεωργικών φαρµάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελµατικού εξοπλισµού γεωργικών φαρµάκων. Με 4 δικαιολογητικά η δήλωση πρωτάρηδων Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έ- ντυπο της ενιαίας αίτησης έ- τους 2015, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι: 1. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας (ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου) 2. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ 3. Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού ταµιευτηρίου 4. Αντίγραφα των παραστατικών νοµής ενοικιαζόµενων κτηµατολογικών τεµαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας Χρήση της γεωργικής γης 1. Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. 2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου Για τους βοσκότοπους ως «ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα» νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιµοποιείται για µετατροπή τ- ων επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης, Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής µετά τις 9 Ι- ουνίου η αίτηση θεωρείται α- παράδεκτη. ΕΙ ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0.15 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 µηνών 0.20 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 µηνών 0.60 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών 1.00 Εκτός online συστήματος αγρότες με βοσκοτόπια σε διαφορετικούς νομούς εν θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι παραγωγοί δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από µια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική) ή ζωικό κεφάλαιο, σηµειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αφορµή την έναρξη της διαδικασίας on line υποβολής δηλώσεων για το ΟΣ Ε του Στην ανακοίνωση του Οργανισµού, επισηµαίνεται ότι όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2014, έχουν παραλάβει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν πριν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2014 και οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για το έτος 2015, εφόσον βέβαια οι δικαιούχοι επιθυµούν να υποβάλουν τη φετινή τους αίτηση µέσω της ίδιας υπηρεσίας και όχι µέσω κάποιου πιστοποιηµένου φορέα. Για τους ψηφιακούς χρήστες του 2014, και στην περίπτωση που τα στοιχεία που συµπληρώνουν στην αρχική φόρµα εγγραφής στην online εφαρµογή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν συµπληρώσει πέρυσι, απαιτείται η προσέλευσή τους (αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταυτοπροσωπία και την ενεργοποίηση του λογαριασµού τους για υποβολή φετινής δήλωσης.

8 B10 32 «Εισιτήριο» για δικαιώματα σε 8 ομάδες το φετινό ΟΣΔΕ Παράθυρο άμεσης ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες από το 2013, που δεν είχαν ενεργοποιήσει ποτέ εκτάσεις Μέχρι και το 2013 µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα να χαρακτηριστεί κάποιος ότι είναι δικαιούχος το 2015 για το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές δηλώσεις ΟΣ Ε. Θα πρέπει δηλαδή µέχρι το 2013 ο δικαιούχος να ελάµβανε έστω και ένα ευρώ ενιαίας ε- νίσχυσης από τον 1ο πυλώνα, είτε αυτό ήταν από το εθνικό απόθε- µα, είτε από το άρθρο 68, ή όποιοι µπορούν µέχρι και το 2013 να βεβαιώσουν µε παραστατικά ότι κατείχαν ως αρχηγοί εκµετάλλευσης, ώστε να µπορούν να κριθούν ότι είναι και αυτοί δικαιούχοι αυτής της δυνατότητας να λάβουν ενιαία ενίσχυση. Κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που για τον α ή β λόγο δεν είχαν πάρει δικαιώµατα Πλαφόν 4 στρέµµατα Γεωργοί, που εµπίπτουν στις κατηγορίες 5,6,7 και 9, θα πρέπει πριν την υποβολή της ενιαίας δήλωσης και ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της, να καταχωρήσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες σε ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές διαµορφωµένη διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία θα τεθεί σύντοµα σε λειτουργία. Σηµειώνεται ότι το ελάχιστο µέγεθος ανά εκµετάλλευση, για την οποία χορηγούνται δικαιώµατα ορίζεται στα 4 στρέµµατα. εθνικού αποθέµατος ή για οποιοδήποτε λόγο «ιστορικό», να έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά τώρα να πάρει µε βάση την έκταση που καλλιεργεί ή τα ζώα του αντίστοιχα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, δύναται να του χορηγηθούν το 2015 νέα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης, εφόσον εµπίπτει σε µία α- πό τις παρακάτω περιγραφόµενες κατηγορίες επιλεξιµότητας. Οι πρώτες έξι κατηγορίες αφορούν γεωργούς, που δραστηριοποιούνταν ήδη στον τοµέα της γεωργίας, οι κατηγορίες 7 και 8 αφορούν γεωργούς που δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015, ενώ η κατηγορία 9 αφορά µεταβολές. Όσοι 1είχαν το δικαίωµα να λάβουν άµεση ενίσχυση το έτος ενίσχυσης 2013 Επιλέξιµοι για κατανοµή δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 είχαν δικαίωµα να λάβουν ε- νίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαµβάκι, ειδική στήριξη άρθρου 68, ειδικά µέτρα στήριξης στα µικρά νησιά του Αιγαίου), πριν από τυχόν µείωση ή αποκλεισµό σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες επιλεξιµότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης. Γεωργοί, οι οποίοι το 2013 αιτήθηκαν άµεσες ενισχύσεις ύψους χαµηλότερου των 200 ευρώ, πριν από τυχόν µείωση ή αποκλεισµό σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες επιλεξιµότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συµ- µόρφωσης, δεν θεωρούνται επιλέξιµοι για την εν λόγω κατηγορία (εξαιρούνται γεωργοί µε έδρα τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους). Προϋπόθεση η υποβολή αίτησης ενίσχυσης Όσοι καλλιεργούσαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα ή για σπορά γεώµηλα ή αµπελώνες 2 4 Οι γεωργοί, οι οποίοι το 2013 δεν είχαν δικαίωµα να λάβουν άµεση ενίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαµβάκι, άρθρο 68, αλλά το 2013: καλλιεργούσαν φρούτα ή λαχανικά ή εδώδιµα γεώµηλα ή γεώ- µηλα για σπορά σε ελάχιστη έκταση 2 στρέµµατα ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αµπελώνες Προϋπόθεση η υποβολή αίτησης ενίσχυσης Αγρότες που δεν κατείχαν ποτέ ΕΕ αλλά το 2013 αποδεικνύουν γεωργική δραστηριότητα Αγρότες, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης ( ΕΕ) και οι οποίοι υ- ποβάλλουν επαληθεύσιµα στοιχεία πως το 2013 επιδίδονταν στην ε- κτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συ- µπεριλαµβανοµένης της συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκµετάλλευση θεωρούνται επιλέξιµοι για κατανοµή δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης Προϋπόθεση η υποβολή αίτησης ενίσχυσης Γεωργοί που κατά το έτος 2014 έλαβαν για πρώτη φορά δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης µέσω του εθνικού αποθέµατος 2014 Εφόσον χορηγηθούν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα Υπό προϋποθέσεις ιδιωτική ρήτρα µίσθωσης Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργό το 2015, βάσει, κατά κανόνα, του αριθµού των επιλέξιµων εκταρίων που εκείνος διαθέτει και δηλώνει στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Ως βάση υ- πολογισµού της αξίας των δικαιω- µάτων του 2015 λαµβάνεται υπόψη η αξία των δικαιωµάτων, που κατείχε ο γεωργός το 2014, εφόσον είχε υποβάλλει ενιαία αίτηση το Σε περίπτωση µίσθωσης εκµετάλλευσης πριν την καταληκτική ηµερο- µηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, µε ηµεροµηνία λήξης µετά την 31η Μαΐου 2015, ο εκµισθωτής δύναται να εκµισθώσει µαζί µε την γη και τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θα του χορηγηθούν για την εν λόγω εκµετάλλευση. Σ αυτή την περίπτωση τα δικαιώ- µατα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη της γης) και µεταβιβάζονται αυτόµατα στον µισθωτή για όσο καιρό διαρκεί η µίσθωση. Η ιδιωτική ρήτρα µίσθωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, και για ήδη υπάρχουσες µισθώσεις εκµετάλλευσης, που έγιναν υπό το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και συνεχίζουν υπό το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης. Προϋποθέσεις για την σύναψη ρήτρας ιδιωτικής σύµβασης µίσθωσης εκµετάλλευσης είναι: (α) η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή της εκµετάλλευσης. (β) ο εκµισθωτής να εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες 1 ως 4 χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ε- νίσχυσης. Έτσι, γεωργοί που είχαν µισθώσει το σύνολο των εκτάσεων τους το 2013 ή προγενέστερα, δεν έχουν δυνατότητα σύναψης ιδιωτικής ρήτρας µίσθωσης. (γ) τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής να πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού αγρότη το Εφόσον κάποιος εµπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της, καταχωρεί τις απαιτού- µενες πληροφορίες σε διαδικτυακή εφαρµογή. Με κληρονοµιά 6 από άλλο γεωργό Σε περίπτωση που γεωργός έ- χει λάβει εκµετάλλευση ή τµήµα εκµετάλλευσης µε κληρονοµιά α- πό άλλον γεωργό, ο οποίος εµπίπτει στις κατηγορίες επιλεξιµότητας 1 ως 4, ο κληρονόµος δικαιούται να αιτηθεί τη µεταβίβαση του αριθµού και της αξίας των δικαιωµάτων, που θα χορηγηθούν για την εκµετάλλευση που κληρονοµεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκµετάλλευση. 7 Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης Αγρότες Οι δικαιούχοι οποίοι εµπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιλεξιµότητας 1 ως 4, µπορούν το 2015, µε πώληση ή µίσθωση του συνόλου ή τµήµατος της εκµετάλλευσης τους, να µεταβιβάσουν το δικαίωµα λήψης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015 στη γεωργία. Xορήγηση δικαιωµάτων 8 από το ΕΑ 2015 ικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα κατανέµονται µόνο σε αγρότες, οι οποίοι το 2015 χαρακτηρίζονται ενεργοί α- γρότες, µε προτεραιότητα τους α- γρότες νεαρής ηλικίας και τους α- γρότες που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 1 Η νέα Κ.Α.Π. είναι a la carte. Έχει χάσει όλα τα «κοινά» χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α...1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ...1 ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016...1 ΓΕΝΙΚΑ...3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ δαπανάται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών και η στήριξη για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 09.06.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 62322 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 11 της υπ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 20 Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑ Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης Τηλέφωνο : 2381351802 Fax : 2381082887 email : gra.dimarxou@skydra.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:88184 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 15.06.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88746 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 Αρ. Πρωτ: 125936 ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016 .. 31/05/2016 Έκδοση 2 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 26-10-2016 Αρ. Πρωτ: 150072 Διαβάθμιση : ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρακάτω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τις επιλογές που έχουν οι γεωργοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 06-05-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 48113 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 181

Επίσημη Εφημερίδα L 181 Επίσημη Εφημερίδα L 181 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 20 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32314 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες : Γ. Ράπτη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 7 2 ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 1. Διαδικασίας Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 02-05-2011 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & Αρ. Πρωτ.: 54466 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 10/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55287 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) »

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ` 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12/08/2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 5032354/5081 ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EKTAKTH EK ΟΣΗ Η ΝΕΑ ΚΑΠ. Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda. Σάββατο 31 Μαρτίου & Κυριακή 1 Απριλίου 2012

EKTAKTH EK ΟΣΗ Η ΝΕΑ ΚΑΠ. Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda. Σάββατο 31 Μαρτίου & Κυριακή 1 Απριλίου 2012 EKTAKTH EK ΟΣΗ CHECK INΟΣΑ Σάββατο 31 Μαρτίου & Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΦΕΡΝΕΙ Η ΝΕΑ ΚΑΠ Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda ΣΤΑ 167 ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ Τ0 ΤΣΕΚ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 2 // CHECK IN Άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 6 Μαρτίου 2015 Copyright 2015 by CAPO. All Rights Reserved. Table of contents 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Σελίδα...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. Σωτήρης Κουτσομήτρος Γεωπόνος MSc ΠΕΝΑ, Ρόδος 2016 Επισκόπηση Η κατάσταση Η στήριξη της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις 1.1 Κοινές δεσμεύσεις που ισχύουν τόσο για τις πεδινές όσο και τις λοφώδεις εκτάσεις Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: Να εφαρμόσουν τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) »

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βιολογικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Βιολογικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA Νέα 5ετία βιολογικής γεωργίας Ενισχύσεις ανά καλλιέργεια Προθεσμία μέχρι 12 Μαρτίου Προγράμματα κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια /επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα