Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84. Κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84. Κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήµατος και υπό τον συντονισµό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάλυση αυτή έγινε για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην. Το κείµενο αυτό δεν εκφράζει αναγκαστικά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ερµηνείες ή τοποθετήσεις της παρούσας ανάλυσης εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο την άποψη του συντάκτη. Κύµα EB84.3 TNS opinion & social

2 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑ The image part with relationship ID rid8 was not found in the file. Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήµατος και υπό τον συντονισµό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάλυση αυτή έγινε για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην.

3 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 I. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 1 Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 2 Εµπιστοσύνη στους θεσµούς και τα θεσµικά όργανα 3 3 Αξιοποίηση ΜΜΕ ως πηγή πληροφόρησης 4 II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 5 1 Η αίσθηση του «ανήκειν» στην Ε.Ε. 5 III. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 1 Ευρώ, το ενιαίο νόµισµα 6 2 Οικονοµική κατάσταση και ποιότητα ζωής 6 3 Ανησυχίες και προβλέψεις 8 4 Σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα 9 IV. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ 10 1 Ευρώπη Κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές 10 3 Μεταναστευτικό 11 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 12 Η ανάλυση αυτή έγινε για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην από την κα. Όλγα Σταυροπούλου-Σαλαµούρη [Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.].

4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84.3 διεξήχθη από την TNS opinion & social, µία κοινοπραξία των φορέων TNS UK και TNS opinion, στο διάστηµα 7-17 Νοεµβρίου 2015, κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας). Η έρευνα διεξήχθη στα 28 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Αλβανία), καθώς και στην «περιοχή όχι υπό τον άµεσο έλεγχο της Κυπριακής Δηµοκρατίας (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα)», καλύπτοντας δειγµατοληπτικά τον πληθυσµό των χωρών, ηλικίας 15 ετών και άνω. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε αντιπροσωπευτικά τυχαίο δείγµα, αναλογικό του µεγέθους του πληθυσµού και της πληθυσµιακής πυκνότητας της κάθε χώρας. Όσον αφορά στο ελληνικό τµήµα της έρευνας, συµµετείχαν 1002 πολίτες, από αντιπροσωπευτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Για τη λήψη των στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν τυποποιηµένα ερωτηµατολόγια, ενώ η επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες είχε τη µορφή της προσωπικής συνέντευξης. Σηµειώνεται ότι όπου χρησιµοποιείται ο όρος «ευρωπαίοι πολίτες» ή «υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες» αναφέρεται στον ευρωπαϊκό µέσο όρο (EU28), δηλαδή στα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν στα 28 κράτη-µέλη. I. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικότερα, οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους πολίτες, εµφανίζονται απαισιόδοξοι για το µέλλον της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο (απαισιόδοξο) ποσοστό της έρευνας (EL:63%, EU28:41%). Πιο συγκεκριµένα, ανήσυχοι για την πορεία της Ε.Ε. είναι 7 στους 10 Έλληνες πολίτες εκτιµώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει λάθος δρόµο (EL:69%, EU28:43% // το ελληνικό ποσοστό είναι το υψηλότερο αρνητικό του δείγµατος, καταγράφοντας και αύξηση +9 ποσοστιαίες µονάδες από το Νοέµβριο 2014). Παρόλα αυτά η εικόνα που έχουν σχηµατίσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µάλλον ουδέτερη ενώ στο παρελθόν εξέφραζαν µε σαφήνεια είτε θετική είτε αρνητική άποψη (EL:40%, EU28:38%). Πιθανώς η επιφύλαξη που διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα να σκιαγραφεί ένα µούδιασµα της κοινής γνώµης λόγων των σοβαρών προκλήσεων που έχουν ανατρέψει τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα στη χώρα και να αναδεικνύει µια στάση αναµονής της ελληνικής κοινής γνώµης (προσδοκίας ή καταγγελίας) για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει καταλυτικά για την έξοδο από την παρατεταµένη κρίση ή θα επιβεβαιώσει αυτούς που της χρεώνουν συνυπαιτιότητα για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Σηµειώνεται ότι σηµαντική µερίδα της ελληνικής κοινής γνώµης εκφράζεται αρνητικά για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL: 38%, EU28:23%), ενώ θετική εικόνα φαίνεται να έχει µόνο το 22% των Ελλήνων ερωτηθέντων, το χαµηλότερο ποσοστό της έρευνας µαζί µε τους πολίτες της Κύπρου (22%) και της Aυστρίας (23%). Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος (θετική εικόνα) κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα (EU28:37%, +15 ποσοστιαίες µονάδες). Η διαµόρφωση αυτής της αρνητικής εικόνας συνάδει και µε τις αρνητικές συνέπειες που χρεώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ερωτηθέντες, όπως την ανεργία (EL:34%, 3ο υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού δείγµατος µετά την Κύπρο 48% και την Αυστρία 42% // EU28:14%), την ανεπάρκεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα (EL:21%, EU28:24%), την απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας (EL:19%, EU28:14%) και τη σπατάλη χρήµατος (EL:17%, EU28:25%). Θετικό πρόσηµο προσδίδουν στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι έννοιες / πρακτικές µε τις οποίες την ταυτίζουν οι ερωτηθέντες και συγκεκριµένα µε αυτή του ευρώ ως κοινού νοµίσµατος (EL:50%, EU28:37%), της ελευθερίας να ταξιδεύουµε, να σπουδάζουµε και να εργαζόµαστε οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµούµε (EL:49%, EU28:49%), της ειρήνης (EL:28%, EU28:27%), της ισχυρής φωνής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσµιο επίπεδο (EL:24%, EU28:22%), καθώς και της πολιτιστικής πολυµορφίας που τη χαρακτηρίζει (EL:23%, EU28:28%).

5 3 Ειδικότερα δε, ως τα πλέον θετικά αποτελέσµατα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες, της αναγνωρίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EL:65%, EU28:55%), τη διασφάλιση της ειρήνης που επικρατεί µεταξύ των κρατών-µελών της και απολαµβάνουν οι πολίτες της (EL:61%, EU28:56%) και το ενιαίο νόµισµα, το ευρώ (EL:22%, EU28:25%). Όσο δε για την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσµια σκηνή, οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βαρύτητα και συνεπώς λαµβάνεται σοβαρά υπόψη (EL:66%, EU28:68%). Αυτός, πιθανώς, είναι κι ένας από τους λόγους που οι περισσότεροι Έλληνες εκτιµούν ότι η δε µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα το µέλλον ούσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:57%, EU28:55%). 2 Εµπιστοσύνη στους θεσµούς και τα θεσµικά όργανα Μέσα στο γενικευµένο κλίµα απογοήτευσης, αναδεικνύεται και η δυσπιστία που εκφράζεται από 8 στους 10 Έλληνες απέναντι στο θεσµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό (δυσπιστίας) που καταγράφει η έρευνα πανευρωπαϊκά (EL:81% +4 ποσοστιαίες µονάδες από Νοε 2014, EU28:55%) και αντίστοιχα το 2 ο χαµηλότερο ποσοστό εµπιστοσύνης (EL:18%, EU28:32%) µετά την Κύπρο (17%). The image part with relationship ID rid8 was not found in the file. Ειδικότερα δε για τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης., η ελληνική κοινή γνώµη συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας του συνολικού δείγµατος αναφορικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EL:71%, EU28:47%), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EL:75%, EU28:46%) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EL:78%, EU28:47%). Σε εθνικό επίπεδο, και σταθερά µε τα υψηλότερα ποσοστά δυσπιστίας που καταγράφει η έρευνα πανευρωπαϊκά, οι Έλληνες εµφανίζονται να µην εµπιστεύονται κανέναν από τους θεσµούς που παραθέτει η έρευνα και οι οποίοι, σε αξιολογική σειρά, είναι οι εξής: τα πολιτικά κόµµατα (EL:92%, EU28:78%), η Βουλή των Ελλήνων (EL:83%, EU28:64% αντίστοιχη εθνική βουλή), η ελληνική κυβέρνηση (EL:82%, EU28:66% αντίστοιχη εθνική κυβέρνηση), οι περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές (EL:82%, EU28:51%).

6 4 Επίσης, δυσπιστία εκφράζεται και για τα ΜΜΕ, και συγκεκριµένα για την τηλεόραση (EL:80% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU28:47%), το γραπτό τύπο (EL:65% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU28:50%) και το ραδιόφωνο (EL:61%, 2 ο υψηλότερο αρνητικό ποσοστό µετά της Τουρκίας: 66%, EU28:36%). Πιο θετικά διακείµενοι φαίνονται να είναι οι Έλληνες ερωτηθέντες για το Διαδίκτυο, καθώς τείνουν να το εµπιστεύονται, περισσότερο από το µέσο όρο των Ευρωπαίων (EL:43%, EU28:35%), αν και ειδικότερα για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο καταγράφεται δυσπιστία (EL:51%, EU28:55%). 3 Αξιοποίηση ΜΜΕ ως πηγή πληροφόρησης Αξιολογώντας την αίσθηση ενηµέρωσης των Ελλήνων για τα ευρωπαϊκά θέµατα, διαπιστώνεται σχετικό έλλειµµα ενηµέρωσης για 6 στους 10 Έλληνες (EL:63%, αθροιστικά «όχι και τόσο καλά ενηµερωµένοι» + «καθόλου ενηµερωµένοι» (EU28:58%). Η πλειοψηφία των Ελλήνων (58%) χρησιµοποιεί την τηλεόραση προκειµένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τους θεσµούς της (EU28:49%). Οµοίως, σηµαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινής γνώµης (46%, το υψηλότερο της έρευνας) καταφεύγει στις συζητήσεις µε πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος (συγγενείς, φίλους, συνάδελφους) προκειµένου να συγκεντρώσει πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU28:20%). Άλλες πηγές που αξιοποιούν οι Έλληνες ως µέσο πληροφόρησης για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ιεραρχήθηκαν µε ποσοστό προτίµησης είναι οι εξής: οι ενηµερωτικοί ιστότοποι π.χ. από εφηµερίδες και ειδησεογραφικά περιοδικά (EL:28%, EU:24%), τα κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ (EL:22%, EU28:10%) και τα ιστολόγια/blogs (EL:20%, EU28:4%). Με χαµηλότερα ποσοστά, εµφανίζονται το ραδιόφωνο (EL:17%, EU28:23%), οι καθηµερινές εφηµερίδες (EL:14%, EU28:25%), οι θεσµικοί και επίσηµοι ιστότοποι όπως οι κυβερνητικοί (EL:12%, EU28:17%), άλλες εφηµερίδες και περιοδικά (EL:11%, EU28:11%), η συµµετοχή σε συσκέψεις, οµιλίες και συναντήσεις (EL:9%, EU28:3%), οι ιστότοποι που φιλοξενούν βίντεο (EL:7%, EU28:3%) και τα βιβλία και ενηµερωτικά φυλλάδια (EL:7%, EU28:6%). Παράλληλα, ποσοστό 18% της ελληνικής κοινής γνώµης φαίνεται να µην αναζητά ποτέ πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU28:21%). Στο ερώτηµα σχετικά µε την αναφορά των ελληνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κοινή γνώµη εκτιµά ότι αυτή η αναφορά είναι «όσο πρέπει» (τηλεόραση EL:38%, EU28:54% // ραδιόφωνο EL:51%, EU28:49% // γραπτός τύπος EL:46%, EU28:53% // ιστότοποι EL:49%, EU28:44% // κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ EL:41%, EU28:31%). Ειδικότερα δε για την ποιότητα της κάλυψης, µε εξαίρεση την τηλεόραση που εκτιµούν ότι παρουσιάζει «πιο θετικά» τα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση θέµατα (EL:45%, EU28:20%), η ελληνική κοινή γνώµη αξιολογεί την κάλυψη από τα υπόλοιπα ΜΜΕ ως αντικειµενική: ραδιόφωνο EL:49%, EU28:50% // γραπτός τύπος EL:42%, EU28:46% // ιστότοποι EL:50%, EU28:38% // κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ EL:41%, EU28:28%. Όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των Ελλήνων αλλά και των υπολοίπων ευρωπαίων πολιτών, τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, ιστοσελίδες φιλοξενίας βίντεο) είναι ένας σύγχρονος τρόπος να µένει κανείς ενήµερος για τα πολιτικά ζητήµατα (EL:68%, EU28:52%), τα οποία µάλιστα φαίνεται να αποτελούν κι ένα βήµα για όσους θέλουν να πουν τη γνώµη τους για τα πολιτικά ζητήµατα (EL:65%, EU28:51%). Επίσης, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο µπορούν ακόµα και να κάνουν τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για τα πολιτικά ζητήµατα (EL:58%, EU28:52%).

7 5 II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Η αίσθηση του «ανήκειν» στην Ε.Ε. Σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στην αίσθηση του «ανήκειν» στην ευρωπαϊκή οικογένεια µεταξύ των Ελλήνων και των λοιπών ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριµένα, Βούλγαροι, Κύπριοι, Ιταλοί και Έλληνες πολίτες συγκεντρώνουν τα χαµηλότερα ποσοστά της έρευνας που δηλώνουν ότι αισθάνονται ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:50%, IT:49%, CY:49%, BG:47%, // EU28:64%). Ενώ, αξιοσηµείωτο είναι ότι 1 στους 2 Έλληνες πολίτες δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ως πολίτης της Ε.Ε. (EL:50%, EU28:34%). The image part with relationship ID rid8 was not found in the file. Τα στοιχεία που δηµιουργούν ισχυρότερο αίσθηµα κοινότητας ανάµεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δηλαδή που τους ενώνουν, είναι τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά (EL:38%, EU28:28%), τα γεωγραφικά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα της γηραιάς ηπείρου (EL:33%, EU28:20%), η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε όραµα την οριστική λήξη των πολεµικών συρράξεων και τη διασφάλιση της ειρήνης (EL:31%, EU28:24%), οι κοινές αξίες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων (EL:25%, EU28:21%), η ενιαία αγορά που αποτελεί τη µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο (EL:23%, EU28:21%) και η θρησκεία του Χριστιανισµού που είναι η πιο διαδεδοµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EL:17%, EU28:9%). Ειδικότερα δε για τις αξίες που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές της ειρήνης (EL:48% - EU28: 37%), των ανθρώπινων δικαιωµάτων (EL:25%, EU28:37%), της δηµοκρατίας (EL:22% - EU28:31%), και των ατοµικών ελευθεριών (EL:18%, EU28:18%).

8 6 Οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες αξιολογούν θετικά, εκφράζοντας εµµέσως την ικανοποίησή τους, το δικαίωµα των πολιτών να ζουν (EL:75%, EU28:71%) και να εργάζονται (EL: 72%, EU28:74%) σε κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε., όπως επίσης στηρίζουν το δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών να ζουν (EL:71%, EU28:68%) και να εργάζονται (EL:65%, EU28:69%) και στη δική τους χώρα, την. Γενικότερα, οι Έλληνες πολίτες, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι ερωτηθέντες εκφράζουν την επιθυµία να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τα δικαιώµατα που έχουν ως ευρωπαίοι πολίτες (EL:69%, EU28:65%), καθώς οµολογούν ότι δε γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώµατά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:58%, EU28:50%). Ωστόσο, οι Έλληνες πολίτες δηλώνουν στην πλειοψηφία τους ότι κατανοούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:63%, EU28:55%), παρόλο που αρκετοί ερωτηθέντες εκφράζουν κάποια δυσκολία κατανόησής της (EL:37%, EU28:42%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι Έλληνες περισσότερο από κάθε άλλον ευρωπαίο πολίτη πιστεύουν ότι τα συµφέροντα της χώρας τους δεν λαµβάνονται αρκούντως υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EL:84%), µε το ελληνικό (αρνητικό) ποσοστό να είναι το υψηλότερο του συνολικού δείγµατος της έρευνας και τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να διαµορφώνεται σε αισθητά χαµηλότερα επίπεδα (EU28:50%). Επίσης, απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες πιστεύουν ότι η προσωπική τους άποψη δεν είναι υπολογίσιµη (δεν ακούγεται) στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:83% το υψηλότερο αρνητικό της έρευνας, EU28:54%). III. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Ευρώ, το ενιαίο νόµισµα Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναµη που απαιτείται, όπως και τα απαραίτητα εργαλεία, για να υπερασπιστεί τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά (EL:71%, EU28:60%). Ειδικότερα δε για το ευρώ, 7 στους 10 Έλληνες τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης, µε ένα νόµισµα το Ευρώ, εκφράζοντας εµπιστοσύνη και προτίµηση στο ευρωπαϊκό νόµισµα (EL:70%, EU28:56%). Μάλιστα, το θετικό ελληνικό ποσοστό καταγράφει αύξηση +7 ποσοστιαίων µονάδων συγκριτικά µε το Νοέµβριο 2014 (63%), ενώ το 2015 και ειδικότερα κατά την περίοδο του δηµοψηφίσµατος του Ιουλίου, αναδείχθηκε σε κεντρικό ζήτηµα, στην παγκόσµια επικαιρότητα, η παραµονή ή έξοδος της ς από τη νοµισµατική ένωση. Σηµειώνεται ότι αρνητική στάση απέναντι στη µέχρι τώρα χρήση του νοµίσµατος κρατά το 27% των Ελλήνων πολιτών, σηµειώνοντας όµως µείωση -8 ποσοστιαίων µονάδων από το Νοέµβριο του 2014 (35%). Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διαµορφώνεται αντίστοιχα στο 37% (αρνητική στάση). Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για την παραµονή ή ενδεχόµενη έξοδο από την ευρωζώνη διατηρείται στην επικαιρότητα από τα ΜΜΕ, µε σχετικές δηλώσεις διαµορφωτών πολιτικής και αναλυτών. 2 Οικονοµική κατάσταση και ποιότητα ζωής Η σαφής διαφοροποίηση των ελληνικών τοποθετήσεων, συγκριτικά µε τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες, αναφορικά µε θέµατα οικονοµικής και προσωπικής κατάστασης, οφείλεται κυρίως στην παρατεταµένη οικονοµική κρίση και ύφεση που αντιµετωπίζει η τα τελευταία χρόνια καταδεικνύοντας την αυξηµένη αγωνία των Ελλήνων σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Γενικότερα, οι Έλληνες περισσότερο από όλους τους άλλους ευρωπαίους πολίτες οµολογούν ότι η ποιότητα της ζωής τους έχει υποτιµηθεί καθώς τα πράγµατα ήταν καλύτερα στο παρελθόν από ότι στην παρούσα κατάσταση (EL:92%, EU28:55% // το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας).

9 7 Τα στοιχεία κατατάσσουν την και τη Βουλγαρία στις χώρες µε τη χειρότερη ποιότητα ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ίδιων των πολιτών που ζουν εκεί (BG:89%, EL:82%, EU28:37%). Απογοητευτικό είναι ότι µόνο 18% των Ελλήνων πολιτών βρίσκουν ότι η χώρα τους παρέχει ικανοποιητικές συνθήκες ζωής, ενώ την ίδια στιγµή οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες εκτιµούν ότι η (εκάστοτε) χώρα τους, τους προσφέρει µια αξιόλογη ποιότητα ζωής (EU28:61%). Ωστόσο, διαφορετική, θετική άποψη εκφράζεται για την ποιότητα ζωής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες αξιολογούν θετικά (EL:55%, EU28:58%). Το έλλειµµα ποιότητας ζωής εξηγεί και το γεγονός ότι 6 στους 10 έλληνες πολίτες είναι δυσαρεστηµένοι από την καθηµερινή τους ζωή (EL:60%), ενώ την ίδια στιγµή 8 στους 10 ευρωπαίους πολίτες δηλώνουν ευχαριστηµένοι (EU28:81%). The image part with relationship ID rid8 was not found in the file. Σε αυτό το πλαίσιο, δικαιολογείται και η αγωνία που εκφράζεται από την πλειονότητα των Ελλήνων αναφορικά µε την οικογενειακή τους οικονοµική κατάσταση, καθώς συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας (EL:76%, EU28:30%), ενώ την ίδια στιγµή οι περισσότεροι ευρωπαίοι ερωτηθέντες αξιολογούν θετικά την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειές τους (EU28:68%, EL:24%). Σηµειώνεται ότι οι Έλληνες δηλώνουν ότι τους τελευταίους δώδεκα µήνες δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν τους λογαριασµούς που επιβαρύνουν σε µηνιαία βάση το νοικοκυριό τους (EL:90% αθροιστικά δηλ. 45% τις περισσότερες φορές και 45% κατά καιρούς // (EU28:36% αθροιστικά). Αξιοσηµείωτο είναι ότι την ώρα που 6 στους 10 ευρωπαίους πολίτες φαίνεται να µην αντιµετώπισαν καµία σχετική δυσκολία στην πληρωµή των µηναίων λογαριασµών τους, στην αυτή την ευκολία την είχε µόνο 1 στους 10 Έλληνες (EL:10%, EU28:62%). Συµπληρωµατικά, µόνο 1 στους 4 Έλληνες πολίτες φαίνεται να είναι ικανοποιηµένος µε την προσωπική του επαγγελµατική κατάσταση (EL:24%, EU28:58%), ενώ το ελληνικό ποσοστό που τη χαρακτηρίζει ως κακή, διατηρεί την αρνητική πρωτιά (EL:52%, EU28:25%). Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης στην απασχόληση, οι Έλληνες, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας (EL:99%), σκιαγραφούν ένα γενικότερο κλίµα απογοήτευσης, καθώς εκτιµούν ότι η απασχόληση (σε εθνικό επίπεδο) βρίσκεται σε δυσχερή θέση (EU28:67%, -3 Νοε2014).

10 8 Δυσαρέσκεια εκφράζεται από την πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώµης και για την κατάσταση της οικονοµίας στην. Το ελληνικό ποσοστό (97%) είναι το υψηλότερο αρνητικό της έρευνας, µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα (EU28:57%, ποσοστό απογοήτευσης). Σηµειώνεται ότι παρόλο που διαπιστώνεται δυσαρέσκεια και για την κατάσταση της οικονοµίας στην Ε.Ε. (EL:56%, EU28:50%), παρατηρείται ωστόσο σταδιακή µείωση του ποσοστού αυτού συγκριτικά µε προηγούµενες έρευνες (Νοε14:67% - Ιου14:63% - Νοε13:75% - Μαϊ13:81%). 3 Ανησυχίες και προβλέψεις Οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους πολίτες, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο (αρνητικό) ποσοστό της έρευνας, εκφράζουν το φόβο ότι τα χειρότερα για την οικονοµία έπονται (EL:70%, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού του φόβου από 61% το Νοέµβριο 2014), µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να διαµορφώνεται σε αισθητά χαµηλότερο επίπεδο (EU28:46%). Πολλοί είναι οι ευρωπαίοι πολίτες που εκτιµούν ότι ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης έχει ήδη φθάσει στο αποκορύφωµά του και ότι η κατάσταση σταδιακά θα ανακάµψει µια αισιόδοξη εκτίµηση που βρίσκει ωστόσο σύµφωνους λίγους Έλληνες (EL:28%). Παράλληλα, 64% των Ελλήνων ερωτηθέντων, όπως και η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών (EU:72%) εκτιµούν ότι τα µέτρα για τη µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους στην (εκάστοτε) χώρα τους δεν µπορούν να καθυστερήσουν και προτρέπουν για άµεση εφαρµογή. Επίσης, πιστεύουν ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι σε καλύτερη θέση από ότι ο δηµόσιος για να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (EL:68%, EU28:64%) και ότι το δηµόσιο χρήµα θα έπρεπε να χρησιµοποιείται για να τονώσει τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα (EL:72%, EU28:58%). Αντιστοίχως, για ακόµα µια φορά, οι πλέον δυσοίωνες προβλέψεις για την επόµενη χρονιά προέρχονται από τους Έλληνες που προβλέπουν, για το 2016, επιδείνωση της ζωής τους γενικότερα (EL:45%, EU28:11%), όπως επίσης της κατάστασης της οικογένειάς τους (EL:58%, EU28:12%), της οικονοµικής κατάστασης στη χώρα (EL:70%, EU28:26%), καθώς και της απασχόλησης στην (EL:70%, EU28:28%). Σε όλες τις περιπτώσεις η συγκεντρώνει τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά της έρευνας, καταγράφοντας µάλιστα και αύξηση των αρνητικών ποσοστών σε σχέση µε ένα χρόνο πριν (Νοέµβριος 2014). Στάσιµη (ούτε καλύτερα, ούτε χειρότερα) εκτιµούν ότι θα παραµείνει η προσωπική τους επαγγελµατική κατάσταση (EL:55%, EU28:60%), καθώς και η γενικότερη κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονοµίας (EL:47%, EU28:42%). Απαισιοδοξία διαφαίνεται στις απαντήσεις τους και για το µέλλον, καθώς οι Έλληνες θεωρούν ότι η χώρα τους οδεύει στη λάθος κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας µάλιστα το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να διαµορφώνεται σε αισθητά χαµηλότερο επίπεδο (EL:77%, EU28:48%). Τέλος, ενώ στην πλειοψηφία τους οι ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται σιγουριά για το µέλλον (EL:17%, EU28:64%), οι Έλληνες, µε το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό, εκφράζουν µόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα (EL:83%, EU28:32%) και µάλιστα προβλέπουν ότι η ζωή αυτών που είναι παιδιά σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ακόµα δυσκολότερη από τη δική τους γενιά (EL:71%, EU28:50%).

11 9 4 Σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των Ελλήνων πολιτών, η ανεργία (EL:55%, καταγράφεται µείωση -5 ποσοστιαίων µονάδων από το Νοέµβριο 2014 και -10 από το Νοέµβριο 2013, EU28:36%) και η κατάσταση της οικονοµίας (EL:45%, EU28:19%) αποτελούν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η, µε το δηµόσιο χρέος (EL:23%, EU28:10%) και τη φορολογία (EL:22%, EU28:8%) να ταλανίζουν, επίσης, τη χώρα στην παρούσα φάση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες, ερωτώµενοι ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν τη µετανάστευση (EL:52%, EU28: 58%), την οικονοµική κατάσταση (EL:36%, EU28:21%), τη δηµοσιονοµική κατάσταση των κρατών µελών (EL:26%, EU28:17%) και την ανεργία (EL:24%, EU28:17%). Σηµειώνεται δε ότι για τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες, το ζήτηµα της τροµοκρατίας συγκεντρώνει το 2 ο υψηλότερο ποσοστό (EU28:25%), ενώ το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό διαµορφώνεται στο 13%. Λαµβάνοντας υπόψη τη µεταρρύθµιση των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών αγορών, Έλληνες και υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες, συµφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αυστηρότερους κανόνες για τη φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους (EL:95%, EU28:87%) και πρέπει να λάβει µέτρα για τη ρύθµιση των αποδοχών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (π.χ. µπόνους στελεχών) (EL:69%, EU28:71%), την εισαγωγή ευρωοµολόγων (EL:53%, EU28:37%) και την εισαγωγή φόρου στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές (EL:46%, EU28:53%). Ειδικότερα για το τελευταίο σηµειώνεται ότι εξίσου σηµαντική µερίδα της ελληνικής κοινής γνώµης (45%) δεν συµφωνεί µε τη λήψη του συγκεκριµένου µέτρου (EU28:31%). Ακόµα µια διαφοροποίηση του ελληνικού δείγµατος προκύπτει από το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν θεωρούν ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για οικονοµική ανάπτυξη (EL:63%, το µοναδικό αρνητικό ποσοστό, µαζί µε αυτό της Κύπρου 50%, EU28:29%), ενώ διαφορετική άποψη έχει η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη διαβλέποντας προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης λόγω της παγκοσµιοποίησης (EL:31%, EU28:56%).

12 10 IV. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ 1 Ευρώπη 2020 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» προκειµένου να βγει από τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση και να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις παγκόσµιες προκλήσεις. Ειδικότερα δε για τους στόχους που έχει θέσει έως το 2020, Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες εκτιµούν ότι η επίτευξή τους είναι εφικτή, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αξιολογούν µερικούς από τους στόχους ως υπερβολικά φιλόδοξους. Συγκεκριµένα, ως ρεαλιστικοί στόχοι έως το 2020 χαρακτηρίζονται ο στόχος να φθάσει η συµβολή της βιοµηχανίας στην οικονοµία στο 20% του ΑΕΠ (EL:48%, EU28:49%), η ενεργειακή απόδοση στην Ε.Ε. (EL:47%, EU28:56%) καθώς και να αυξηθεί κατά 20% το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ε.Ε. (EL:46%, EU28:54%), να έχει πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης τουλάχιστον το 40% των ατόµων ηλικίας 30 έως 34 ετών (EL:45%, EU28:45%) και να µειωθεί στο 10% ο αριθµός των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς τίτλους σπουδών (EL:43%, EU28:50%). Οι στόχοι που διχάζουν την ελληνική κοινή γνώµη, για το κατά πόσο δύναται να επιτευχθούν έως το 2020, αφορούν στη µείωση του αριθµού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, κατά ένα τέταρτο, έως το 2020 (EL:35%, EU28:45% ρεαλιστικό // EL:32%, EU28:28% υπερβολικά αισιόδοξο // EL:32%, EU28:21% υπερβολικά συγκρατηµένο), και την εκτίµηση ότι τα τρία τέταρτα των ανδρών και των γυναικών, µεταξύ 20 και 64 ετών, θα έχουν δουλειά έως το 2020 (EL:36%, EU28:57% ρεαλιστικό // EL:36%, EU28:26% υπερβολικά αισιόδοξο // EL:27%, EU28:13% υπερβολικά συγκρατηµένο). 2 Κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές Ένα χρόνο πριν (2014), οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες ήταν αρνητικοί στο ενδεχόµενο µιας µεγαλύτερης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την ένταξη άλλων χωρών, ωστόσο στην παρούσα έρευνα είναι περισσότεροι, έστω και κατά +3 ποσοστιαίες µονάδες (ΝΑΙ EL:48%, EU28:38% // ΟΧΙ EL:45%, EU28:51%), αυτοί που τάσσονται υπέρ µιας τέτοιας προοπτικής. Σηµειώνεται ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη συνεχίζει να είναι αντίθετη σε αυτό το ενδεχόµενο (Νοε2014: ΝΑΙ EL:43%, EU28:39% // ΟΧΙ EL:52%, EU28:48%). Επίσης, συµφωνούν µε την ελεύθερη µετακίνηση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να µπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:88%, EU28:78%), επιδοκιµάζουν την προοπτική µιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:64%, EU28:53%), βλέπουν θετικά την περίπτωση συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου και επενδύσεων ανάµεσα Ε.Ε. - ΗΠΑ (EL:64%, EU28:53%) και τάσσονται υπέρ µιας κοινής ενεργειακής πολιτικής µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:75%, EU28:70%). Ειδικότερα στο θέµα της ενέργειας παραθέτουν τους στόχους που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, όπως η εγγύηση λογικών τιµών ενέργειας για τους καταναλωτές (EL:50%, EU28:38%), η ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (EL:49%, EU28:41%), η προστασία του περιβάλλοντος (EL:42%, EU28:36%), η εγγύηση συνεχούς παροχής ενέργειας (EL26%, EU28:19%), η καταπολέµηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη (EL:25%, EU28:30%), η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας (EL:20%, EU28:25%) και η εγγύηση λογικών τιµών ενέργειας για τις εταιρείες (EL:17%, EU28:12%). Τέλος, αν και οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες είναι θετικά διακείµενοι στην προοπτική δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού, στην 47% είναι σύµφωνο µε µια τέτοια εξέλιξη, ενώ 46% τοποθετείται αρνητικά σε µια τέτοια πρόταση (EU28:53% υπέρ // 39% κατά).

13 11 Σε µία γενική τοποθέτηση, Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες φαίνεται ότι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. Συγκεκριµένα τάσσονται υπέρ µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής των 28 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες (EL:75%, EU28:63%), υπέρ µιας κοινής πολιτικής άµυνας και ασφάλειας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:72%, EU28:72%) και υπέρ µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση (EL:77%, EU28:68%). 3 Μεταναστευτικό Η µετανάστευση µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί αρνητικό αίσθηµα σε ποσοστό 50% των Ελλήνων (EU28:38%) και θετικό αίσθηµα σε ποσοστό 48% (EU28:55%). Σαφής δυσαρέσκεια όµως καταγράφεται για το φαινόµενο µετανάστευσης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το ελληνικό (αρνητικό) ποσοστό να διαµορφώνεται στο 75%, αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (EU28:59%), χωρίς όµως να είναι το υψηλότερο (αρνητικό) της έρευνας, καθώς καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά από τους πολίτες της Λετονίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας, Εσθονίας, Λιθουανίας και της Σλοβενίας. Η άποψη των Ελλήνων, κι όπως φαίνεται και πολλών ευρωπαίων πολιτών, είναι ότι οι µετανάστες δεν συνεισφέρουν στην (εκάστοτε) χώρα τους (EL:67%, EU28:50%). Οι Έλληνες, όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες, στην πλειονότητά τους θεωρούν απαραίτητη τη λήψη πρόσθετων µέτρων για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης ανθρώπων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:97%, το 2 ο υψηλότερο ποσοστό της έρευνας µετά της Μάλτας 98%, EU28:89%). Ειδικότερα δε οι προτιµήσεις τους για το επίπεδο λήψης αποφάσεων (εθνικό, ευρωπαϊκό ή και τα δύο), οι απαντήσεις τους διαµορφώνονται ως εξής: οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο (EL28% -6 από το Νοε 2014, EU28:21%), σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EL:31% +6 από Νοε 2014, EU28:32%) και στα δύο επίπεδα, δηλαδή τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό (EL:38%, EU28:36% // αύξηση EU ποσοστιαίες µονάδες από Νοε 2014). Σε κάθε περίπτωση, στο προσφυγικό ζήτηµα, που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει τόσο η, όσο και η Ευρώπη στο σύνολό της, η ελληνική κοινή γνώµη αναδεικνύει το ανθρώπινό της πρόσωπο, επιµένοντας ότι η πρέπει να βοηθάει τους πρόσφυγες (EL:85%, EU28:65%). Το ελληνικό ποσοστό που προκρίνει την επιλογή της αλληλοβοήθειας, είναι το 4 ο υψηλότερο της έρευνας, µετά από αυτά των Σουηδών (94%), των Ολλανδών (88%) και των Δανών (86%).

14 12 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι Έλληνες πολίτες εµφανίζονται απαισιόδοξοι τόσο για το µέλλον της χώρας τους, όσο και γι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιµούν ότι και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρει λάθος δρόµο. Τα στοιχεία της έρευνας κατατάσσουν την στις χώρες µε τη χειρότερη ποιότητα ζωής στην Ε.Ε., σύµφωνα µε τις απόψεις των πολιτών της χώρας, ενώ η ποιότητα ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογείται ως πολύ υψηλότερη τόσο από τους Έλληνες, όσο και από τους Ευρωπαίους. Η δυσαρέσκεια των Ελλήνων αποτυπώνεται στην αρνητική τους άποψη για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους, αλλά και την προσωπική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση, ενώ την ίδια στιγµή οι περισσότεροι εκτιµούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόµη περισσότερο. Μαζί µε τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση, ως σηµαντικότερο πρόβληµα για τη χώρα, οι Έλληνες αναφέρουν την ανεργία, ενώ η µετανάστευση και η τροµοκρατία που φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους, δεν αναφέρονται ως το ίδιο σηµαντικά για τους Έλληνες. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες χρεώνουν την αρνητική εικόνα για τη χώρα τους και την καθηµερινή τους ζωή, και ειδικότερα για την υψηλή ανεργία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσµατα που έχει πετύχει η Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών και η διασφάλιση της ειρήνης µεταξύ των κρατών-µελών. Θεωρούν δε ότι η δε µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα το µέλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ. Ωστόσο, οι Έλληνες εµφανίζουν συγκριτικά σηµαντικό έλλειµµα εµπιστοσύνης στους θεσµούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενώ 1 στους 2 δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το µεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτηµα, που αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει ότι προσφέρει την ευκαιρία στους Έλληνες να επισηµάνουν την αναγκαιότητα για αλληλεγγύη και την ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου της κοινωνίας, που στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα µπορούσε να εκληφθεί ως µήνυµα για τον τρόπο που πρέπει να αντιµετωπισθεί συνολικά η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις απόψεις των Ελλήνων πολιτών.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84 Φθινόπωρο 2015 TNS opinion & social

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΑΝΟΙΞΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ GREECE. Standard Eurobarometer ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΑΝΟΙΞΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ GREECE. Standard Eurobarometer ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Standard Eurobarometer 71 / Άνοιξη 2009 TNS Opinion & Social ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Standard Eurobarometer 71 / Άνοιξη 2009 TNS Opinion & Social GREECE Η έρευνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 Standard Eurobarometer 61 / Spring 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2011 Σύµφωνα µε το εαρινό Ευρωβαρόµετρο του 2011, την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΈΤΟΣ 2012 2013 ΕβδομαδιαίοΕκπαιδευτικόΠρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗΓ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ The image part with relationship ID rid8 was not found in the file. ΣυντονιστήςΔιευθυντής:Ι.Π.Σοφιανός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2012 19/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2014 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Υπεύθυνος Έρευνας Επαμεινώνδας Ε. Πανάς Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής Τηλ: 2108203535 Fax: 2108203585 E-mail: panas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009 ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 9 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Theo Nichols Nadir Suğur

Theo Nichols Nadir Suğur 1 2 The Nichls Nadir Suğur 3 4 Ευχαριστίες Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εταίρους του προγράμματος που συμμετείχαν στην άσκηση αυτή, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Standard Eurobarometer 74 / Φθινόπωρο 2010 TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρεσνα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση.

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Βασικά συμπεράσματα Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Πολιτικοί θεσμοί όπως τα πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Δήμος Θεσσαλονίκης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πέμπτη

ΚΥΠΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πέμπτη ΚΥΠΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πέμπτη 19.06.2008 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος δείγματος: 976 άτομα Κάλυψη: Παγκύπρια, αστικές και αγροτικές περιοχές, άντρες και γυναίκες 18 χρονών και άνω Μεθοδολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009 Τεύχος 8 Απρίλιος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα