DUE-CI ELECTRONIC snc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DUE-CI ELECTRONIC snc"

Transcript

1 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Ασφαλείας Πυκνότητα GWP: 7. Κανονίσμός 973 ατμών (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) >2 Οριακή Σχετική Περιέχει 8. Κανονίσμός πυκνότητα. τιμή φθοριούχα κατωφλίου. (ΕΚ) αέρια 618/2011 θερμοκηπίου (III Atp. CLP) καλυπτόμενα 1,173 από το Kg/l πρωτόκολλο του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a. ΤΜΗΜΑ Ουσίες Διαλυτότητα 9. The Τύττoς merck που υπόκεινται Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα index. Εκδ. στην Κpάτoς για 10Σύμβαση την αντιμετώπιση TWA/8h του Ρότερνταμ: για τα Μη τυχαίας διαθέσιμο. συστατικά. ST/15min έκλυσης Συντελεστής Ουσίες. Προσωπικές κατανομής: προφυλάξεις, n-οκτανόλη/νερό προστατευτικός ppm εξοπλισμός και διαδικασίες ppm ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 10. Handling chemical Στοιχεία safety Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος σχετικά με την απόρριψη. και εταιρείας/επιχείρησης έκτακτης ανάγκης. Σελίδα αρ / 08 Εξουδετερώστε Θερμοκρασία 11. Niosh O - Registry αυτοανάφλεξης. τις of πηγές EU toxic effectv ανάφλεξης of chemical (τσιγάρα, 1000 substances φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που 1.1. Ουσίες Μη δεν Προβλεπόμενη Θερμοκρασία 12. Αναγνωριστικός σχετική Inrs που είναι - Fiche υπόκεινται εφοδιασμένα πληροφορία. αποσύνθεσης. toxicologique συγκέντρωση κωδικός στην Σύμβαση προϊόντος με τον χωρίς της κατάλληλο επιπτώσεις Στοκχόλμης: εξοπλισμό. - >200 C PNEC. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για Ιξώδες Μέθοδοι τα Τιμή Patty μάτια αναφοράς - Industrial / διαχείρισης πρόσωπο. για hygiene τον αποβλήτων. εδαφικό and toxicology τομέα 0,141 mg/kg 3.2. Εκρηκτικές Επαναχρησιμοποιήστε 14. Κωδικός: Μείγματα. Τιμή N.i. Sax αναφοράς ιδιότητες - Dangerous σε γλυκό όταν properties νερό είναι δυνατόν. of industrial Υπόλοιπα materials-7 Μη A-44 διαθέσιμο. Plus καθαρού kai., προϊόντος ,048 mg/l Υγιεινομικοί πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα Οξειδωτικές Η 15. Επωνυμία Περιβαλλοντικές απόρριψη Τιμή Ιστοσελίδα αναφοράς έλεγχοι ιδιότητες θα Web. πρέπει για προφυλάξεις. Agenzia το να νερό, γίνεται ECHA διαλείπουσα απελευθέρωση Μη Freezing διαθέσιμο. Spray Plus ml.400 από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους 0,48 εθνικούς και mg/l τοπικούς κανονισμούς Μη Περιέχει: Αποτρέψατε Άλλες διαθέσιμες Τιμή πληροφορίες. αναφοράς πληροφορίες. Αποφύγετε απολύτως την διασπορά σε θαλασσινό να ρίπτετε στο περιβάλλον. νερό το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. 0,0048 mg/l 1.2. Μη Συναφείς διαθέσιμες Τιμή αναφοράς προσδιοριζόμενες πληροφορίες. για ιζήματα σε χρήσεις γλυκό νερό της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. 0,19 mg/kg Αναγνώριση ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Σημείωση Αξιολόγηση Μέθοδοι Τιμή αναφοράς για και. το χημικής υλικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ χρήστη: για για ιζήματα ασφάλειας. περιορισμό Συγκ. σε %. θαλασσινό και καθαρισμό. Κατηγοριοποίηση νερό 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 0, /2008 mg/kg (CLP). Χρησιμοποιείστε Υγεία Παράγωγο αδρανή επίπεδο απορροφητικά χωρίς επιπτώσεις υλικά για - DN να / απορροφήσουν DM ΤΜΗΜΑ Ακατάλληλες οι Ψυκτικός πληροφορίες συντελεστής. 10. συσκευασίες που περιέχονται Σταθερότητα θα πρέπει στην το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα Αποτελέσματα και να δραστικότητα. ανακτώνται καρτέλα αυτή ή να βασίζονται απορρίπτονται στις σύμφωνα γνώσεις με που το μας εθνικούς ήταν κανόνες διαθέσιμες διαχείρισης κατά την αποβλήτων. ημερομηνία της τελευταίας Πραγματοποιήθηκε έκδοσης. Ο χρήστης μια πρέπει αξιολόγηση υλικά να χημικής πρέπει βεβαιωθεί στους ασφάλειας να απορρίπτονται για καταναλωτές. την για καταλληλότητα το μείγμα και όπως προβλέπεται και τις πληρότητα ουσίες που παρακάτω Αποτελέσματα των εμπεριέχονται: πληροφοριών στο σημείο στους 13. σε εργαζόμενους σχέση τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Στοιχεία CAS. Τρόπος του Έκθεσης προμηθευτή 50 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Δραστικότητα. Press. Gas H ΤΜΗΜΑ 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Δεν Το CE. Παραπομπή έγγραφο υπάρχουν αυτό Πληροφορίες σε ιδαίτεροι δεν άλλα πρέπει τμήματα. κίνδυνοι να αντίδρασης θεωρηθεί σχετικά ως με εγγύηση με άλλες τη ουσίες μεταφορά. καμιάς στις ιδιότητας κανονικές συγκεκριμένης συνθήκες χρήσης του προιόντος. και αποθήκευσης. Ενδεχόμενες Επειδή Εταιρική INDEX. Εισπνοή. η μορφή - χρήση πληροφορίες του προιόντος που αφορούν δεν γίνεται τα μέσα υπό DUE-CI ατομικής τον VND άμεσο ECTRONIC προστασίας έλεγχό 675 και μας, snc την ο χρήστης αποικοδόμηση υποχρεούται αναγράφονται να εφαρμόζει στους με VND τομείς προσωπική 8 και του ευθύνη τους Η νόμους Διεύθυνση μεταφορά Αρ. Χημική Εγγρ. και σταθερότητα xxxx τις πρέπει διατάξεις να που διενεργηθεί ισχύουν σε με ζητήματα εξουσιοδοτημένα υγιεινής Strada del και οχήματα Casalino ασφάλειας. μεταφοράς 11Αποποιούμαστε επικίνδυνων κάθε φορτίων ευθύνης σύμφωνα για ανορθόδοξες με τις οδηγίες χρήσεις. της ισχύουσας ΤΜΗΜΑ έκδοσης της 16. συμφωνίας Άλλες πληροφορίες. 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Το Χορηγήστε Τοποθεσία και προιόν είναι κατάλληλη κράτος σταθερό εκπαίδευση A.D.R. και στις κανονικές στο τις εθνικές συνθήκες αρμόδιο διατάξεις προσωπικό που χρήσης και χειρισμού Verona ισχύουν. αποθήκευσης. χημικών προϊόντων. (VR) ΤΜΗΜΑ Υπομνημα: Η μεταφορά CAS Χειρισμός πρέπει να διενεργηθεί 9 - και 30 αποθήκευση. στις αρχικές συσκευασίες και, οπωσδήποτε, σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται F+ R12 στους τομείς ITALIA 2-3 της κάρτας: Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 (C) από CE. = CEILING το περιεχόμενο ; ΕΙΣΠΝ και = μη Εισπνεύσιμο ικανά να κλάσμα παράγουν ; Τηλ. με ΑΝΑΠ αυτό +39 = Αναπνεύσιμο επικίνδυνες αντιδράσεις. κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ Οι αρμόδιοι = Θωρακικό για τη κλάσμα. φόρτωση και την εκφόρτωση του VND επικίνδυνου Προφυλάξεις Πιθανότητα επικίνδυνων για ασφαλή χειρισμό. αντιδράσεων. INDEX. - Αποφύγετε Σε Flam. κανονικές = αναγνωριζόμενος Gas εμπορεύματος καταστάσεις 1 συσσώρευση χρήσης Εύφλεκτο κίνδυνος πρέπει ηλεκτροστατικών και αέριο, αλλά να έχουν αποθήκευσης kατηγορία μη διαθεσιμότητα μια Fax κατάλληλη φορτίων. δεν DN/PNEC κατάρτιση για ; τους NEA κινδύνους = καμία που προβλεπόμενη ενυπάρχουν στο έκθεση υλικό και ; για τις NPI ενδεχόμενες = κανένας αναγνωρισμένος διαδικασίες προβλέπονται Μη ψεκάζετε επικίνδυνες σε φλόγες αντιδράσεις. διεύθυνση Press. Gas ηλεκτρονικού στην ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με Αρ. Εγγρ xxxx κίνδυνος. περίπτωση ταχυδρομείου Αέριο καταστάσεων υπό ψύξη του έκτακτης ανάγκης. έκρηξη, αρμοδίου H220 συνεπώς πρέπει Εξαιρετικά να αποφεύγεται εύφλεκτο η αέριο. συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Οδική Συνθήκες Μην προς τρώτε, αποφυγήν. που μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Σημείωση: Έλεγχοι H280 είναι ή σιδηροδρομική υπεύθυνος έκθεσης. για το μεταφορά: Περιέχει δελτίο δεδομένων αέριο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Αποφύγετε Αποκλεισμός την υπερθέρμανση. ανώτερης τιμής πεδίου. ασφαλείας Το Συνθήκες πλήρες κείμενο για την των ασφαλή φράσεων φύλαξη, κινδύνου συμπεριλαμβανομένων (R) και των υποδείξεων τυχόν κινδύνου ασυμβίβαστων. (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. Καθώς Κατηγορία Κείμενο των η ADR/RID: χρήση φράσεων επαρκούς κινδύνου τεχνικού (R) που εξοπλισμού 2αναφέρονται UN: πρέπει στους τομείς 1950 να είναι 2-3 της προτεραιότητα κάρτας: T+ Διατηρείτε Μη συμβατά = Πολύ Τοξικό(T+), σε υλικά. για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο 1.4. χώρος Packing Αριθμός εργασίας group: τηλεφώνου αερίζεται T χώρο = Τοξικό(T), επείγουσας αποτελεσματικά. καλά Xn = Επιβλαβές(Xn), αεριζόμενο, ανάγκης - C μακριά = Διαβρωτικό(C), από Xi τις = Ερεθιστικό(Xi), άμεσες ηλιακές O = Οξειδωτικό(O), ακτίνες και E = Εκρηκτικό(E), σε θερμοκρασία F+ = Εξαιρετικά μικρότερη Εύφλεκτο(F+), των 50 C, F = Πολύμακριά από Εύφλεκτο(F), οποιαδήποτε Ισχυρά N = πηγή Επικίνδυνο καύσης. για το Περιβάλλον(N) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ετικέτα: οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερμοκρασία. R12 ΧΕΡΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ 2.2 ΕΎΦΛΕΚΤΟ. Σε Nr. Για Kemler: επείγουσες περίπτωση πληροφορίες που υπάρχει απευθυνθείτε μια παρατεταμένη -- σε επαφή Κέντρο με δηλητηριάσεων το προϊόν, μπορεί : να χρειαστεί, Γενικό η προστασία Νοσοκομείο των Παίδων χεριών σας Παναγιώτη με γάντια και εργασίας ανθεκτικά Limited Ειδική Επικίνδυνα τελική προϊόντα χρήση ή χρήσεις. αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ Μη Μη Μετατροπές Quantity. διαθέσιμες διαθέσιμες στην σε 4. Μέτρα πληροφορίες. πληροφορίες. σχέση διείσδυση με την (αναφ. προηγούμενη κανονισμός 1 L αναθεώρηση: EN 374). Αγλαΐα Κυριακού, Αθήνα πρώτων βοηθειών. Το Κωδικός ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Επιφέρθηκαν υλικό περιορισμού των μετατροπές γαντιών στη εργασίας σήραγγα. στις ακόλουθες θα πρέπει (E) ενότητες: να επιλέγεται με βάση την διαδικασία χρήσης και των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν Σημειώστε Τεχνική - 04 Περιγραφή ADR: / 15. ονομασία: Ευρωπαϊκός επίσης των μέτρων ότι κανονισμός τα γάντια πρώτων λατέξ για βοηθειών. την μπορούν AEROSOLS, οδική μεταφορά να προκαλέσουν NON-FLAMMABLE των επικίνδυνων φαινόμενα εμπορευμάτων ευαισθητοποίησης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΤΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - CAS NUMBER: Βγάλτε Προσδιορισμός Έλεγχος ΔΕΡΜΑΤΟΣ Τοξικολογικές τους Αριθμός φακούς του της επαφής. Chemical έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. Ξεπλυθείτε Abstract Service άμεσα με προστασία. άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε Χρησιμοποιήστε Θαλάσσια - CE50: Συγκέντρωση μεταφορά: με ρούχα ένα που γιατρό εργασίας χορηγεί αν αποτέλεσμα πρόβλημα μακρύ μανίκι παραμείνει. στο 50% και κάλτσες του υποκείμενου ασφαλείας πληθυσμού για επαγγελματική στο test 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας ΔΕΡΜΑ: 89/686/CEE Δεν - είναι NUMBER: γνωστά Βγάλτε και κανονισμού Αναγνωριστικός επεισόδια από πάνω EN που σας ISO αριθμός τα 20344). προκαλούνται μολυσμένα σε Πλυθείτε ESIS (Ευρωπαϊκό βλάβες ρούχα. με νερό στην Πλύνετε και αρχείο υγεία σαπούνι οφειλόμενες αμέσως των μετά υπαρχόντων και από στην άφθονα την έκθεση με ουσιών) αφαίρεση του νερό. Αν του προιόντος. ο ερεθισμός προστατευτικού Σε κάθε περίπτωση επιμένει, ιματισμού. συστήνεται να ζητήστε την συμβουλή 8.1. ενός ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ενεργείτε Κατηγορία - Παράμετροι CLP: γιατρού. Κανονισμός ΙΜΟ: σύμφωνα ΜΑΤΙΩΝ Πλύνετε ελέγχου. CE 1272/2008 με τους κανόνες 2.2 της UN: καλής βιομηχανικής 1950 υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να Το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση μολυσμένα κινδύνου ρούχα κατά πριν τις διατάξεις τα χρησιμοποιήσετε. των εντολών 67/548/CEE και 1999/45/CE (και επόμενες μετατροπές και ΕΙΣΠΝΟΗ: Προτείνεται προκαλέσει Packing - DN: group: Παραγόμενο Φέρτε η ελαφρές χρήση συνέπειες το ερμητικά υποκείμενο επίπεδο προστατευτικών στην χωρίς υγεία σε καθαρό αποτέλεσμα - από αέρα. γυαλιών έκθεση σε Εάν (αναφ. εισπνοή υπάρχει κανονισμός ή/και δερματικης δυσκολία EN στην 166). απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση. προσαρμογές). Το προϊόν σε κάθε περίπτωση εμπεριέχοντας επικίνδυνες ουσίες αναπνοή, σε συγκέντρωση επικοινωνήστε τέτοια που άμεσα θα με πρέπει ένα γιατρό. να ανακοινωθεί στον ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Αναφορές ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Label: - EmS: Δελτίο Κανονισμούς: ΤΟΥ Ζητήστε Έκτακτης ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ άμεσα ανάγκης 2.2 τομέα αρ.3, αιτεί μια κάρτα δεδομένων την συμβουλή ασφαλείας ενός με γιατρού. κατάλληλες Προκαλέστε πληροφορίες, εμετό σε μόνο συμφωνία με υπόδειξη με τις διατάξεις του γιατρού. του Κανονισμού Μη χορηγείτε (CE) 1907/2006 τίποτα δια του στόματος Ελλάδα Σε EMS: - GHS: Πληροφορίες περίπτωση Γενικό αν το εναρμονισμένο υποκείμενο υπέρβασης για τις τοξικολογικές είναι της σύστημα αναίσθητο τιμής επιπτώσεις. F-D, κατωφλίου για και την S-U δεν ταξινόμηση έχετε (πχ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ εξουσιοδοτηθεί TLV-TWA) και ετικετοποίηση ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. της από ουσίας το των γιατρό. ή χημικών μιας ΤΗΣ ή προϊόντων και επόμενων μετατροπών. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ περισσοτέρων ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ουσιών του προϊόντος, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ προτείνεται η χρήση Marine - IATA μιας pollutant. DGR: μάσκας Κανονισμός με φίλτρο για την τύπου μεταφορά AX NO του επικίνδυνων οποίου Αρ. το όριο Φύλλου προϊόντων χρήσης 19-9 θα της Φεβρουαρίου καθορίζεται Διεθνούς ένωσης από τον εναέριας κατασκευαστή μεταφοράς (αναφ. κανονισμός EN 14387) Κύπρος Στην Proper - Σημαντικότερα IC50: περίπτωση shipping Συγκέντρωση name: συμπτώματα που ακινητοποίησης υφίστανται και αέρια επιδράσεις, του AEROSOLS ή 50% ατμοί του άμεσες Οι υποκείμενου διαφορετικής περί ή μεταγενέστερες. Ασφάλειας στο φύσης τεστ και και/ή Υγείας πληθυσμού 2.2. Στοιχεία επισήμανσης. αέρια στην με Εργασία σωματίδια (Χημικοί (αερολύματα, Παράγοντες) καπνοί, Κανονισμοί νέφη, κλπ.) του θα 2001 πρέπει να Για προβληθούν LC50 - IMDG: (Εισπνοή). συμπτώματα Διεθνής φίλτρα θαλάσσιος και αποτελέσματα συνδυασμένου κωδικός τύπου. για οφείλονται την μεταφορά στις (Κ.Δ.Π των εμπεριεχόμενες 268/2001); επικίνδυνων ppm dog (Κ.Δ.Π. ουσίες, εμπορευμάτων 55/2004); δείτε το κεφ. (Κ.Δ.Π /2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) O Η Αέρια - IMO: χρήση EU μεταφορά: International των μέσων Maritime προστασίας Organization[Διεθνής των αναπνευστικών Θαλάσσια Οδηγία 2009/161/EΈ; Οργάνωση] Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/CEE και 1999/45/CE οδών είναι και Οδηγία τις αναγκαία μεταγενέστερες 2006/15/EK; σε περίπτωση Οδηγία τροποποιήσεις 2004/37/EK; που τα και υιοθετούμενα προσαρμογές. Οδηγία 2000/39/EK. τεχνικά μέτρα που 4.3. ΤΜΗΜΑ TLV-ACGIH λαμβάνονται - Ένδειξη INDEX NUMBER: 12. οιασδήποτε Οικολογικές δεν επαρκούν Αναγνωριστικός απαιτούμενης για πληροφορίες. τον αριθμός άμεσης περιορισμό του ιατρικής Συνημμένου ACGIH της έκθεσης φροντίδας 2012 VI του του CLP και εργαζομένου ειδικής θεραπείας. στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία Μη χορηγείται IATA: - LC50: διαθέσιμες Θανατηφόρα από πληροφορίες. τις µάσκες συγκέντρωση είναι σε κάθε 50% 2περίπτωση UN: περιορισμένη Στην Χρησιμοποιείτε Packing - LD50: περίπτωση group: Θανατηφόρα σύμφωνα κατά δόση την με 50% οποία τις καλές η εν - Σύμβολα κινδύνου: Κανένα. λόγω πρακτικές ουσία εργασίας είναι άοσμη αποφεύγοντας ή το οσφρητικό να ρίπτετε όριο το είναι προιόν μεγαλύτερο στο περιβάλλον. από το σχετικό Ειδοποιήστε TLV-TWA τις αρμόδιες και σε Οριακή περίπτωση αρχές Label: - O: αν Επίπεδο τιμή το προιόν κατωφλίου. έκτακτης της φτάσει έκθεσης ανάγκης, σε κινητικότητας υδάτινα φορέστε ρεύματα 2.2 μια ή αναπνευστική αποχετεύσεις ή συσκευή αν εμόλυνε πεπιεσμένου το έδαφος αέρα ή τη βλάστηση. (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. συσκευή Cargo: - PBT: Τύττoς Συνεχής, εξωτερικού βιοσυσσωρευτικός αερισμού Κpάτoς (αναφ. TWA/8h και τοξικός κανονισμού σύμφωνα EN με 138). ST/15min το REACH Φράσεις κινδύνου (Ρ): Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε Οδηγίες - PEC: Τοξικότητα. Προβλεπόμενη συσκευασίας: στον κανονισμό περιβαλλοντική EN 529. συγκέντρωση 203 ppm Μέγιστη ποσότητα: ppm 150 Kg 5.1. Pass.: - Πυροσβεστικά P: μέσα. S O 2 Προβλεπόμενο EU επίπεδο ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΑΚΡΙΆ έκθεσης ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ Προβλεπόμενη Οδηγίες - PNEC: S23 συσκευασίας: Προβλεπόμενη συγκέντρωση συγκέντρωση ΜΗΝ χωρίς ΑΝΑΠΝΈΕΤΕ επιπτώσεις χωρίς 203 επιπτώσεις ΕΚΝΕΦΏΜΑΤΑ. - PNEC. Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg ΤΜΗΜΑ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. 9. Φυσικές και Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό χημικές ιδιότητες. LC50 Ειδικές - REACH: S51 - Ψάρια. οδηγίες: Κανονισμός CE ΝΑ 1907/2006 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ A98, A145, ΜΌΝΟ A167, 450 mg/l/96h A802 ΣΕ ΚΑΛΆ Oncorhynchus ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΟ mykiss ΧΏΡΟ. 0,01 mg/l ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1. EC50 Proper - RID: Τιμή αναφοράς το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 1 mg/l Κανένα Στοιχεία - shipping Κανονισμός Οστρακόδερμα. name: για την διεθνή μεταφορά AEROSOLS, επικίνδυνων ιδιαίτερο. για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. 980 NON-FLAMMABLE mg/l/48h εμπορευμάτων Daphnia στο magna τρένο - Φυσική Καρτέλα TLV: Τιμή Οριακή κατάσταση αναφοράς στοιχείων τιμή σε ασφάλειας κατωφλίου θαλασσινό διαθέσιμη νερό κατά παραγγελία αεροσολ για τους επαγγελματίες χρήστες. 0,01 mg/l ΑΝΩΤΑΤΟΥ Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,75 mg/kg 5.2. ΤΜΗΜΑ Χρώμα Ανθεκτικότητα ΟΡΙΟΥ και ικανότητα TLV: Συγκέντρωση αποικοδόμησης. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. Ειδικοί 15. κίνδυνοι Στοιχεία που προκύπτουν σχετικά από με την ουσία νομοθεσία. άχρωμο ή το μείγμα. Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 73 mg/l ΚΙΝΔΥΝΟΙ Οσμή Μη - TWA διαθέσιμες ST: Όριο πληροφορίες. σύντομης έκθεσης ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ αιθέρας Υγεία - TWA: Μέση Παράγωγο οριακή επίπεδο έκθεση χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Σε Όριο Δοχείο οσμής. υπό πίεση. Προστατεύστε από τις ηλιακές περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol Μη ακτίνες μπορούν διαθέσιμο. και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 c. Μην τρυπάτε και μην καίτε να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν σε σημαντική VOC: Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους απόσταση. ph. ακόμη Δυνατότητα Κανονισμοί/νομοθεσία και Πτητική μετά τη βιοσυσσώρευσης. οργανική χρήση. ένωση σχετικά με την ασφάλεια, Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν Μη την προσεγγίσετε διαθέσιμο. υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή μείγμα. την πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση. Σημείο Μη - vpvb: διαθέσιμες Τρόπος Εξακολουθητικό τήξεως Έκθεσης / πληροφορίες. και σημείο πήξεως. βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH Κατηγορία - WGK: Wassergefährdungsklassen Seveso. (Deutschland) Αρχικό Συστάσεις σημείο για ζέσης. τους πυροσβέστες Εισπνοή. VND 2476 VND ΓΕΝΙΚΕΣ Περιοχή Περιέχει Κινητικότητα ζέσεως. εύφλεκτα στο συστατικά έδαφος. σε αναλογία 13% κατά μάζα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιορισμοί Χρησιμοποιείστε Σημείο Μη διαθέσιμες σχετικοί ανάφλεξης. πληροφορίες. μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία Δεν ισχύει. και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: την Ταχύτητα υγεία. εξάτμισης Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναφλεξιμότητα Άλλοι Αποτελέσματα Οδηγία κίνδυνοι. 1999/45/ΕΚ (στερεό, της αξιολόγησης και μεταγενέστερες αέριο) ΑΒΤ και τροποποιήσεις αααβ. μη αναφλέξιμα Ουσίες 2. Οδηγία που 67/548/ΕΟΚ υπόκεινται στην και Candidate μεταγενέστερες List (AΡ. τροποποιήσεις 59 REACH). και προσαρμογές Κανονικός Χαμηλότερη ιματισμός αναφλεξιμότητα. για την πυρόσβεση, όπως Μη μια διαθέσιμο. αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή Ανώτερη Με 3. Αν Κανονίσμός βάση θερμανθεί (EN469), αναφλεξιμότητα. τα διαθέσιμα πάνω (ΕΚ) 1907/2006 από δεδομένα, 50 C, (REACH) το το δοχείο προϊόν μπορεί δεν εμπεριέχει να πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες Μη εκραγεί. διαθέσιμο. ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Ουσίες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). 4. Κανονίσμός Χαμηλότερη Σε περίπτωση που υπόκεινται όρια επαφής (ΕΚ) 1272/2008 σε εκρηκτικότητας. με εξουσιοδότηση το προϊόν (CLP) σε (Συνημμένο υγρή φάση, XIV Μη μπορεί REACH). διαθέσιμο. να εμφανιστούν συμπτώματα κρυοπαγήματος Ανώτερη Άλλες Κανονίσμός αρνητικές (ΕΚ) 790/2009 όρια εκρηκτικότητας. επιπτώσεις. (I Atp. CLP) Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης Μη εξαγωγής διαθέσιμο. Διατ. (CE) 649/2012: Πίεση ODP: 6. Κανονίσμός 0 (ΕΚ) 453/2010 ατμών. 4,5 bar

2 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 2 / 8 ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσίες. Μη σχετική πληροφορία Μείγματα. Περιέχει: Αναγνώριση. Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP). CAS Press. Gas H280 CE INDEX. - Αρ. Εγγρ xxxx 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ CAS F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 CE INDEX. - Αρ. Εγγρ xxxx Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου. Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = Διαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες, δείτε το κεφ Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol μπορούν να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν σε σημαντική απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε την πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

3 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 3 / 8 ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Εξουδετερώστε τις πηγές ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Αποτρέψατε την διασπορά στο περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε αδρανή απορροφητικά υλικά για να απορροφήσουν το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα. Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μη ψεκάζετε σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με έκρηξη, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. Διατηρείτε σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες και σε θερμοκρασία μικρότερη των 50 C, μακριά από οποιαδήποτε πηγή καύσης Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου. Αναφορές Κανονισμούς: Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου Κύπρος Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 268/2001); (Κ.Δ.Π. 55/2004); (Κ.Δ.Π. 295/2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) O EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK. TLV-ACGIH ACGIH 2012 Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 1 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,75 mg/kg Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 73 mg/l Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 2476 VND 13936

4 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.... / >> Σελίδα αρ. 4 / 8 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς για τον εδαφικό τομέα 0,141 mg/kg Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,048 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 0,48 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,0048 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,19 mg/kg Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε θαλασσινό νερό 0,019 mg/kg Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 675 VND 2713 Υπομνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. VND = αναγνωριζόμενος κίνδυνος αλλά μη διαθεσιμότητα DN/PNEC ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας αναγνωρισμένος κίνδυνος Έλεγχοι έκθεσης. Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρχει μια παρατεταμένη επαφή με το προϊόν, μπορεί να χρειαστεί η προστασία των χεριών σας με γάντια εργασίας ανθεκτικά στην διείσδυση (αναφ. κανονισμός EN 374). Το υλικό των γαντιών εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση την διαδικασία χρήσης και των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν. Σημειώστε επίσης ότι τα γάντια λατέξ μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ευαισθητοποίησης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου AX του οποίου το όριο χρήσης θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση αεροσολ Χρώμα άχρωμο Οσμή αιθέρας Όριο οσμής. ph. Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Αρχικό σημείο ζέσης. Περιοχή ζέσεως. Σημείο ανάφλεξης. Δεν ισχύει. Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) μη αναφλέξιμα Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Πίεση ατμών. 4,5 bar

5 ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc Πυκνότητα ατμών >2 Σχετική πυκνότητα. 1,173 Kg/l Διαλυτότητα Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερμοκρασία αποσύνθεσης. >200 C Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες. Σελίδα αρ. 5 / 8 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα. Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Αποφύγετε την υπερθέρμανση Μη συμβατά υλικά. Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερμοκρασία Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. Δεν είναι γνωστά επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής βιομηχανικής υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερματικης απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. LC50 (Εισπνοή) ppm dog ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες. Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος ή τη βλάστηση Τοξικότητα. LC50 - Ψάρια. EC50 - Οστρακόδερμα. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 980 mg/l/48h Daphnia magna Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. ODP: 0

6 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 6 / 8 GWP: 973 Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a. ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί με εξουσιοδοτημένα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας έκδοσης της συμφωνίας A.D.R. και τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί στις αρχικές συσκευασίες και, οπωσδήποτε, σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα από το περιεχόμενο και μη ικανά να παράγουν με αυτό επικίνδυνες αντιδράσεις. Οι αρμόδιοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση του επικίνδυνου εμπορεύματος πρέπει να έχουν μια κατάλληλη κατάρτιση για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο υλικό και για τις ενδεχόμενες διαδικασίες στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά: Κατηγορία ADR/RID: 2 UN: 1950 Packing group: - Ετικέτα: 2.2 Nr. Kemler: -- Limited Quantity. 1 L Κωδικός περιορισμού στη σήραγγα. (E) Τεχνική ονομασία: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE Θαλάσσια μεταφορά: Κατηγορία ΙΜΟ: 2.2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 EMS: F-D, S-U Marine pollutant. NO Proper shipping name: AEROSOLS Αέρια μεταφορά: IATA: 2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 Cargo: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Pass.: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Ειδικές οδηγίες: A98, A145, A167, A802 Proper shipping name: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. Κατηγορία Seveso. Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012:

7 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.... / >> Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. DUE-CI ECTRONIC snc Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται: 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Σελίδα αρ. 7 / 8 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες. Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Flam. Gas 1 Εύφλεκτο αέριο, kατηγορία 1 Press. Gas Αέριο υπό ψύξη H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 3. Κανονίσμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονίσμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονίσμός (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (ΕΚ) 453/2010

8 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc 7. Κανονίσμός (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (ΕΚ) 618/2011 (III Atp. CLP) 9. The merck index. Εκδ Handling chemical safety 11. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances 12. Inrs - Fiche toxicologique 13. Patty - Industrial hygiene and toxicology 14. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Σελίδα αρ. 8 / 8 Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 04 / 15.

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατομική καταπολέμηση σχετικά επικινδυνότητας. με... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 6 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49043740 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

DOMAMID 6B30 GY77470

DOMAMID 6B30 GY77470 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 10030107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49053379 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 12. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Οικολογικές Άλλες πληροφορίες. και της χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.... / >>... προστασία. /... >>

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την χημικές έκθεσης/ατομική καταπολέμηση επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

FLAVOURART SRL FA RY4

FLAVOURART SRL FA RY4 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία FA0608 RY4 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 5 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000377 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την χημικές έκθεσης/ατομική καταπολέμηση επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 3. 8. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Έλεγχος Άλλες πληροφορίες. της έκθεσης/ατομική... για / >> τα συστατικά. προστασία....... / >> / >> Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 23 45 67

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. /

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: SUPERLUX Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: EXCEL Επωνυμία Αριθμός CE 215-275-4 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NO DUE-CI VNDELECTRONIC 26 snc. DUE-CI ELECTRONIC snc

NO DUE-CI VNDELECTRONIC 26 snc. DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 5. 8. 11. 14. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Τοξικολογικές Πληροφορίες Άλλες για της την έκθεσης/ατομική καταπολέμηση σχετικά επικινδυνότητας.... με / >> μεταφορά. της προστασία....

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL ΤΣΙΓΚΟΣ 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA

COLOROBBIA S.P.A. SLA 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000376 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 5. 8. 9. 12. 14. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Φυσικές Οικολογικές Πληροφορίες Άλλες για πληροφορίες. της την χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. καταπολέμηση σχετικά επικινδυνότητας.

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία MCV--000942 Pigmento Giallo χρωστική ουσία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: UCARE Biocare Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων Αυτοκινήτου Κωδ. 00-01-939 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. ΤΜΗΜΑ 3. 9. 12. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά....

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A DECONYL ECO-32 BASE03. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DECONYL ECO-32 BASE03 WATER BASED ECO WALL PAINT.

DGK-PELLACHROM A DECONYL ECO-32 BASE03. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DECONYL ECO-32 BASE03 WATER BASED ECO WALL PAINT. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός αποθήκευση.... / >> 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. DGK-PLACHROM ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Μέτρα Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πρώτων πληροφορίες. σχετικά βοηθειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό για το μαλάκωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 3. 9. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ.

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DGKPLACHROM A010000 INCOVER WHITE N.00 ΤΜΗΜΑ 7. 15. Χειρισµός Στοιχεία σχετικά και αποθήκευση. µε τη νοµοθεσία.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 7.3. VOC Ειδική προιόντος τελική χρήση : ή χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Λουλούδια,Πορτοκάλι 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για και σχετικά την χηµικές αντιµετώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας.../... >> / >>... έκλυσης. / >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 15. 16. Άλλες Στοιχεία σχετικά µε τη... νοµοθεσία. / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Περιορισµοί vpvb: Εξακολουθητικό σχετικοί µε το προϊόν και βιοσυσσωρευτικό ή άλλες ουσίες που σύµφωνα εµπεριέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/13 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: SUPERLUX Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/13 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία SUPERLUX ΑΣΤ ΔΙΑΛ DESMO SEAL 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Idrorepellente silossanico

J COLORS S.p.A. Idrorepellente silossanico Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

/ δελτίου 15. δεδομένων ασφαλείας. 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ

/ δελτίου 15. δεδομένων ασφαλείας. 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Πληροφορίες Σιχεία Άλλες πληροφορίες. της νομοθετικού χημικές έκθεσης/αμική σχετικά πληροφορίες. επικινδυνότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/12 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos36 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1001389; 791437;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NORD RESINE S.p.A. ΓΡΟΒΕ ΡΙΠΡΙΣΤΙΝΟ

NORD RESINE S.p.A. ΓΡΟΒΕ ΡΙΠΡΙΣΤΙΝΟ Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 361 Επωνυμία ΓΡΟΒΕ ΡΙΠΡΙΣΤΙΝΟ 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A PRIMER A500

DGK-PELLACHROM A PRIMER A500 ΤΜΗΜΑ 7. 12. 15. 16. Χειρισµός Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. σχετικά και πληροφορίες. αποθήκευση. µε τη... νοµοθεσία. / >>... / >>... / >> DGKPLACHROM A050000 PRIMER A500 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: ULTRA BUBBLE SOLUTION 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υδατικό διάλυμα επιφανειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/12 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα