ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA. Το υπό ανέγερση κέντρο υγείας θα περιλαμβάνει α) ένα υπόγειο β) ισόγειο γ) τον περιβάλλοντα χώρο και το δώμα. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών του Έργου και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης της Επιστήμης του Υπουργείου Υγείας και τους επίσημους κανονισμούς. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές των υλικών. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο, ώστε σε συνδυασμό με τα παραπάνω,να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα, η στερεότητα, η καλλιτεχνική εμφάνιση και η λειτουργικότητα του έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συγγραφή και οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια με λεπτομέρεια είναι οι παρακάτω: 1)Γενική περιγραφή-περιεχόμενα 2)Κατεδάφιση, Εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες 3)Οπλισμένο σκυρόδεμα 4)Τοιχοποιίες. 5)Επιχρίσματα. 6) άπεδα. 7)Επενδύσεις τοίχων. 8)Κουφώματα. 9)Σιδηρουργικά. 10)Χρωματισμοί. 11) Μονώσεις. 12) Αποχετεύσεις. 13)Υδραυλική Εγκατάσταση. 14)Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. 15) Υαλοπίνακες. 16)Είδη Υγιεινής, Νεροχύτες. 17) Ντουλάπες, Ντουλάπια 18) Χειρολαβές, Κλειδιά 19) Κεντρική θέρμανση. 20) Ανελκυστήρας. 21) Πυρασφάλεια -πυροπροστασία. 33

2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι δαπάνες για την κατεδάφιση όλων των οικοδομημάτων εντός του οικοπέδου βαρύνουν αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι εκσκαφές των θεμελίων,θα εκτελεσθούν με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων έως το απαραίτητο βάθος, για την ασφαλή στήριξη του κτηρίου. Στις Εκσκαφές περιλαμβάνονται και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, η άντληση τυχόν νερού και όλες γενικά οι εργασίες που απαιτούνται για τη πλήρη περάτωσή τους. ίκτυα αποστράγγισης και μονώσεις υπογείων, θα προστατεύονται αποτελεσματικά από κινδύνους ζημιών κατά τις εργασίες επιχώσεων. Οι επιχώσεις για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνουν από υγιή προϊόντα εκσκαφών ή με κατάλληλα χώματα ή με αμμοχάλικο κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, ανάλογα με την θέση και την στρώση. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο φέρων Οργανισμός της οικοδομής, θα κατασκευασθεί από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ποιότητας C16, με βάση τη Στατική μελέτη. Η ποιότητα του,θα ελέγχεται με συστηματική λήψη δοκιμίων και στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά αντοχών για όλες τις σκυροδετήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες. Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας S400S Ελληνικής προέλευσης της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικά ραδιενέργειας. Οι διατομές των φερόντων στοιχείων (στοιχεία θεμελίωσης,υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες κ.λ.π) θα καθορίζονται πλήρως στην Αντισεισμική Μελέτη, που θα συνοδεύει την οικοδομική άδεια. Η Αντισεισμική Μελέτη,θα πληρεί απόλυτα τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος, αλλά και τον Ευρωκώδικα ΙΙ, τον Ευρωκώδικα νιι VIII, καθώς και τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. ίνεται η δυνατότητα στην κατασκευάστρια εταιρεία, να επιφέρει τροποποιήσεις στον φέροντα σκελετό του κτιρίου σε τέτοιο βαθμό, που να μην αλλοιώνεται η Αντισεισμική συμπεριφορά του.στην παραπάνω περίπτωση, θα δίνεται γραπτή οδηγία από τον μελετητή μηχανικό για τις αλλαγές.επιπλέον θα γίνει Στατικός και Αντισεισμικός υπολογισμός του κτιρίου με αυξημένη σεισμικότητα 111, θεμελίωση με πέδιλα και χρήση αντισεισμικών θωράκων στα υποστυλώματα και τοιχία. 34

3 Προσθήκη νερού στο Σκυρόδεμα απαγορεύεται. Όπου απαιτείται εργασιμότητα αυξημένη στο σκυρόδεμα κατά τη διάστρωση, αυτή θα επιτυγχάνεται μόνο με χρήση ρευστοποιητικών της SIΚA προέλευσης Ελβετίας, ή της MAC ΒΕΤΟΝ. Για την στεγανοποίηση του υπογείου θα χρησιμοποιηθεί σταγανωτικό μάζας της SIΚA ή της MAC ΒΕΤΟΝ.Εναλλακτικά στη περίπτωση μη υπάρξεως υπόγειων νερών, αντί της χρήσης στεγανοποιητικού μάζας, θα γίνει εξωτερική στεγάνωση του υπογείου με εξωτερική επάλειψη στεγανωτικού υλικού ελαστομερούς βενζοδιαλυτού. Ο ξυλότυπος θα είναι επιμελημένης κατασκευής για την αποφυγή κακοτεχνιών τα δε εμφανή τμήματα θα είναι εξαιρετικά επιμελημένης επιφάνειας. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Όλες οι τοιχοποιίες θα κατασκευασθούν από οπτόπλινθους αρίστης ποιότητας καλά ψηµένους, ανεγνωρισµένης βιοµηχανίας,διάτρητους. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι δροµικές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας 150 χιλ/µων τσιµέντου, ανά µέτρο κυβικό κονιάµατος. Το κτίσιµο των τοίχων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής οικοδοµικής (σφήνωµα τούβλων, διαβροχή κονιαµάτων κ.λ.π). Οι εξωτερικοί τοίχοι, θα είναι τοιχία με εξωτερική μόνωση και επένδυση με πέτρα. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριφτά σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτό), θα είναι µε υδαρές τσιµεντοκονίαµα, περιεκτικότητας 150kg τσιµέντου ανά κυβικού μέτρου κονιάµατος.η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) θα γίνει µε ασβεστοκονίαµα 1 :2,5 και τη προσθήκη 100kg τσιµέντου. Η τρίτη στρώση (τριπτό),θα γίνει µε µαρµαροκονία σε αναλογία 1:2. Ειδικά ο χώρος του υπογείου και οι περιµετρικοί τοίχοι, από δάπεδο έως οροφή καθώς και η οροφή, θα είναι µε επίχρισµα, ή εµφανές µπετόν επιστρωµένο µε πλαστικό χρώµα κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας και πάντα µε σκοπό το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσµα. 35

4 ΑΠΕ Α Τα δάπεδα των υπόγειων χώρων ( λεβητοστασίου, κουζίνας, αποθηκών, τραπεζαρία) θα διαστρωθούν µε βιοµηχανικό δάπεδο. Η εργασία της διάστρωσης του θα εκτελεσθεί αµέσως μετά τη διάστρωση του δαπέδου υπογείου. Η διάστρωση θα γίνει µε επίπαση µείγµατος τσιµέντου και χαλαζιακής άµµου σε αναλογία 2kg/m2. Η διάστρωση των υλικών θα γίνει µε ειδικό µηχάνηµα (ελικοπτεράκι) και στη συνέχεια µε ειδική σπάτουλα έτσι ώστε τελικά να προκύψει λεία επιφάνεια υψηλής αντοχής σε επιφανειακή φθορά.εναλλακτικά η διαµόρφωση του δαπέδου του υπογείου, μπορεί να γίνει µε ειδική τριφτική μηχανή, µε σκοπό την επίτευξη ιδιαίτερα υψηλής επιφανειακής αντοχής, κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλα τα υλικά θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ). Το δάπεδο του δώµατος θα μονωθεί και θα διαστρωθεί µε τσιµεντοκονία Οι ποδιές των παραθύρων θα είναι από µάρµαρο Πεντέλης ή ιονύσου ή Κοζάνης ή Βέροιας κατηγορίας Β. η Γ, ή άλλο αντίστοιχης ποιότητας πάχους 2cm επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. Το δάπεδο όλου του κτηρίου,θα διαστωθεί με χυτά πλαστικά που υπάρχουν σε μορφή φύλλων ρολό πλάτους 1,20-2,20m και πάχους 2-3m Η κλίμακα θα επενδυθεί με βαθμίδες σφηνοειδείς, πάχους 3cm, προέλευσης Ιωαννίνων,Βέροιας, ή Πεντέλης,η άλλο μάρμαρο αντίστοιχης ποιότητας κατά τη κρίση της εργολήπτριας εταιρείας. Τα ρίχτια και τα σκαλομέρια,θα είναι ιδίου τύπου και πάχους 2cm. Τα σοφατεπιά, όπου προβλέπονται θα είναι αντίστοιχης ποιότητας. Τα δάπεδα των πλατυσκάλων, θα επενδυθούν με μάρμαρο παρόμοιου τύπου με τις σκάλες. Οι βοηθητικοί χώροι τα λουτρά,οι κουζίνες, τα W.C θα επιστρωθούν με πλακίδια αντιολισθητικά επίσης Ιταλικά ονομαστικής αξίας αγοράς δρχ/μ2 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α,επιλογής παραπάνω προσώπων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Οι τοίχοι των λουτρών και των W.C,θα καλυφθούν έως και του ύψους 2.20μ. με Ιταλικά πλακίδια ονομαστικής αξίας αγοράς,10000δρχ/μ2 συμπεριλαμβανομένου και 36

5 του Φ.Π.Α, κατά την κρίση των οικοπεδούχων και των αγοραστών. Η στήριξη των πλακιδίων θα εξασφαλίζεται με τη χρήση ισχυρής κόλλας επάνω σε επιχρισμένο τοίχο. Στον τοίχο της κουζίνας θα επενδυθούν, πλακίδια Ιταλικά ονομαστικής αξίας αγοράς 10000δρχ/μ2, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, τα οποία θα κολληθούν επάνω σε επιχρισμένο τοίχο και μέχρι 3,0μ2. Επίσης το κτήριο, με βάση τον παραδοσιακό κανονισμό θα επενδυθεί με πλάκες από τεχνητή πέτρα. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ α) εσωτερικά κουφώματα: Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές ή ταμπλαδωτές με αεροστεγές κλείσιμο και μηχανισμό επαναφοράς. Οι κάσες θα είναι Σουηδικό ξύλο αρίστης ποιότητας. Το φύλλο της πόρτας θα είναι κυψέλη, το πλαίσιο μασίφ σουηδικό αρίστης ποιότητας και η επένδυση θα είναι από MDF ή κόντρα πλακέ πάχους 4mm. Το πρεβάζι θα είναι σουηδικό επίσης αρίστης ποιότητας. Οι πόρτες του λεβητοστασίου, και της δεξαμενής καυσίμων θα είναι με διπλή λαμαρίνα και θα πληρούν απόλυτα τον κανονισμό Πυροπροστασίας.Οι πόρτες του λεβητοστασίου θα φέρουν περσίδες εξαερισμού. β) εξωτερικά κουφώµατα: Τα εξωτερικά κουφώµατα θα κατασκευασθούν από διατοµές κράµατος αλουµίνιου βαρέως τύπου, χρώµατος λεύκου θα είναι ηλεκτροστατικής βαθής της ΕΤΕΜ σειρά Τα στοιχεία των πλαισίων θα συνδέονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Το κατωκάσι θα φέρει οπές για την απορροή των υδάτων. Όλα τα κουφώµατα θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες πάχους 5mm. Γενικά ο τρόπος ανοίγµατος και οι διαστάσεις τους θα φαίνονται στην εγκεκριµένη Αρχιτεκτονική µελέτη. Στους βοηθητικούς χώρους και στο κλιµακόστασιο θα τοποθετηθούν απλά υαλοστάσια επίσης από αλουµίνιο. Η πόρτα της εισόδου, θα είναι ανοιγόμενη από διπλό θερμομονωτικό κρύσταλλο με αεροστεγές κλείσιμο περιμετρικά στηριγμένο σε ειδικά λάστιχα. 37

6 ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ Οι χειρολυσθήρες της ράμπας των αναπήρων θα είναι από συµπαγές διατοµές χάλυβα (µασίφ) καλής εµφάνισης και θα προσαρµόζονται πλήρως στην όψη του κτηρίου µε βάση τη Αρχιτεκτονική µελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντος Μηχανικού. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα υλικά επεξεργασίας και δημιουργίας των υποστρωμάτων θα είναι αρίστης ποιότητας, εγχωρίου προέλευσης και ανεγνωρισμένης εταιρείας (Χρωτέχ, Βιβεχρώμ κ.λ. π ). Οι αποχρώσεις των εσωτερικών τοίχων θα είναι παλ. Στο σύνολό της η εργασία των χρωματισμών θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Αναλυτικότερα: α) Τα εσωτερικά κουφώματα καθώς και τα φύλλα των ντουλαπών των υπνοδωματίων, θα χρωματισθούν με ριπολίνη μετά από κατάλληλη και ιδιαίτερα επιμελημένη προεργασία (ξεροζιάρισμα, αστάρωμα 2 χέρια βελατούρα) και αφού περασθούν και με ένα χέρι ριπουλίνη. β) Οι χειρολυσθήρες και οι μεταλλικές πόρτες και γενικά οι μεταλλικές κατασκευές ( οι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες) θα βαφούν με αντισκωριακό (μίνιο) και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα ντούκο μετάλλων. Οι πόρτες του ανελκυστήρα θα χρωματισθούν ντούκο μετάλλων. γ)το κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλα μπορεί να χρωματισθούν με ρελιέφ ή πλαστικό, κατά τη κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι τοίχοι της κουζινας και εφόσον είναι ελεύθεροι ερμαρίων, θα βαφούν με RELlEF ή σπατουλαριστό πλαστικό δ) Όλοι οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες υπογείων,λεβητοστάσιο µηχανοστάσιο),θα χρωµατισθούν µε πλαστικό χωρίς προεργασία (επί τοίχου). ε) Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες θα βαφούν µε ακρυλικό χρώµα ή ρελιέφ. στ) Οι οροφές όλων των χώρων θα είναι µε πλαστικό επί τοίχου, ζ) Όπου υπάρχει ξυλεία πολυτέλειας θα βερνικωθεί σε δύο στρώσεις. 38

7 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ -ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ Όλο το κτίριο θα θερµοµονωθεί εξωτερικά από εξηλασµένη πολυστερίνη (WALLMATE της DOW πάχους τουλάχιστον 3cm ) και πάντα σύµφωνα µε την µελέτη θερµοµόνωσης. 'Όµοια θα τοποθετηθεί εξηλασµένη πολυστερίνη σε όλους τους τυφλούς τοίχους. Στους τοίχους σε επαφή µε το κλιµακοστάσιο θα τοποθετηθεί πετροβάµβακας πάχους 3cm (εκτός αν η μελέτη θερµοµόνωσης απαιτήσει μεγαλύτερο πάχος) Επίσης shapemate της Dοw θα τοποθετηθεί εξωτερικά σε όλα τα υποστυλώµατα και δοκάρια, που έρχονται σε επαφή µε κύριους χώρους, µε σκοπό την αποφυγή θερµογεφυρών. Γενικά οι θέσεις, τα πάχη και τα είδη των θερµοµονωτικών στοιχείων θα αναφέρονται με πλήρεις λεπτοµέρειες στην εγκεκριµένη µελέτη θερµοµόνωσης. ::j" Θερµοµόνωση µε εξηλασµένη πολυστερίνη θα γίνει και στην οροφή του υπογείου - ισογείου µε µόνωση συνολικού πάχους 5cm. Στο υπόγειο θα γίνει εξωτερική επάλειψη των περιµετρικών τοιχωµάτων υπογείου µε δύο επάλληλες στρώσεις ελαστοµερούς υλικού για να εξασφαλιστεί η πλήρης στεγανότητα. Αν υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα στεγάνωσης µετά από υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. (γεωυφάσµατα, στεγανωτικό µάζας). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, στη υγροµόνωση και στη θερµοµόνωση του δώµατος. Αυτή, θα επιτευχθεί µε την µέθοδο του Συµβατικού ώµατος. Αναλυτικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: α) Θα δηµιουργηθεί φράγµα υδρατµών, µε την επάλειψη δύο στρώσεων ασφαλτικού βερνικιού επάνω στην επικάλυψη της πλάκας σκυροδέµατος αφού καθαρισθεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια η επιφάνεια της. β) Θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, το πάχος της οποίας ορίζεται στη µελέτη θερµοµόνωσης και θα είναι τουλάχιστον 5cm. γ) Θα δηµιουργηθεί στρώση των κλίσεων µε λεπτόκοκκο υλικό από ελαφροµπετόν ή περλιτόδεµα. δ) Θα τοποθετηθεί η στεγανωτική µεµβράνη ε) Θα επιστρωθεί ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 3-5 cm και τέλος θα στρωθούν τσιµεντόπλακες. Σε περίπτωση µη ύπαρξης του παραπάνω θερµοµονωτικού υλικού, αυτό θα αντικαθίσταται από άλλο αντίστοιχων ιδιοτήτων κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. 39

8 Τονίζεται ότι όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε απόλυτη επιµέλεια, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι άριστο και να αποφευχθεί κάθε περίπτωση αστοχίας της στην διάρκεια. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Οι αποχετεύσεις των λουτήρων και των νιπτήρων θα επιτυγxάνoνται µε τη χρήση πλαστικών σωλήνων τύπου NOVADUR"'S της Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ ή τύπου UNIMAK των Πλαστικών Μακεδονίας Α.Ε.Τα 61φώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά της παραπάνω εταιρείας. Τα ακάθαρτα νερά θα οδηγούνται σε κατακόρυφες στήλες πλαστικές βαρέου τύπου των παραπάνω εταιρειών. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων θα αποχετεύονται στις ίδιες κατακόρυφες στήλες διά µέσου πλαστικού οχετού. Τέλος οι νεροχύτες, θα έχουν ενισχυµένα πλαστικά σιφώνια και θα αποχετεύονται διά πλαστικών σωλήνων.ολες οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης, θα καταλήγουν σε φρεάτια δαπέδου, κτισµένα και επιχρισµένα εσωτερικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία και καλυµµένα µε καλύµµατα. Οπου κρίνεται απαραίτητο από τον Επιβλέποντα µηχανικό θα ηχοµονωνόνεται µέρος των σωληνώσεων των αποχετεύσεων έτσι ώστε τελικά οι αποχετεύσεις να µην δηµιουργούν πρόβληµα θορύβου. Οι οριζόντιες αποχετεύσεις στο έδαφος, θα κατασκευασθούν µε πλαστικούς σωλήνες από ενισχυµένο PVC και µε το σύστηµα του φρεατίου συγκέντρωσης, θα φτάνουν µέχρι την οικοδοµική γραµµή για να συνδεθούν µε τον υπόνοµο πόλεως. Το δίκτυο θα αερίζεται µε σωλήνες εξαερισµού πάνω από το δώµα. Στο υπόγειο, θα τοποθετηθεί και σχάρα συλλογής των υδάτων στην πόρτα του γκαράζ. Επίσης στο δάπεδο του υπογείου θα διαµορφωθεί φρεάτιο συλλογής υδάτων µετά κατάλληλων κλίσεων και µε την βοήθεια φρεατίων δαπέδου. Στο φρεάτιο συλλογής υδάτων θα τοποθετηθεί αυτόµατη εβαπτιζόµενη αντλία ασφαλείας. Τα όµβρια ύδατα του δώµατος, θα αποχετεύονται µέσω πλαστικών υγρορροών επαρκούς διατοµής. Γενικά όλη η εγκατάσταση αποχέτευσης θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή και µε τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτα την άριστη και απρόσκοπη λειτουργία της στην διάρκεια. 40

9 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε ιδιαίτερη επιµέλεια, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης στην διάρκεια ( διαρροές,υγρασίες κ.λ.π). Η παροχή ψυχρού νερού, θα είναι ανεξάρτητη εσωτερικά του κτιρίου με τους εξωτερικούς χώρους. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας ψυχρού και θερµού νερου θα είναι από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου WICU, επενδεδυµένη µε προστατευτική στρώση ή άλλης ίσης αξίας σε περίπτωση έλλειψης.οι συγκολλήσεις δεν θα περιέχουν µόλυβδο. Όλες οι σωληνώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα περιβάλλονται από τσιµεντοκονία, για την αποφυγή πιθανών καταστροφών. Στην εγκατάσταση, περιλαµβάνονται όλοι οι κρουνοί, διακόπτες κ.λ.π.οι διακόπτες θα είναι ορειχάλκινοι, αρίστης κατασκευής. Θα υπάρχει πλήρης σύνδεση µε όλα τα είδη υγιεινής, θερµοσίφωνα,δοχεία πλύσεως, λεκάνη, λούτηρα,νιπτήρα, πλυντήριο ρούχων πλυντήριο πιάτων, εγκαταστάσεις ηλιακού θερµοσίφωνα ή ταχυθερµοσίφωνα. Επίσης θα υπάρχει γραµµή παροχής νερού και στο ψυγείο. Το πλυντήριο θα έχει επίσης παροχή ζεστού νερού. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Ηλεκτρική Εγκατάσταση στο σύνολο της, θα εκτελεσθεί βάσει των ισχυόντων Ελληνικών κανονισμών του Υπ. Bιομηxανίας από πεπειραμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με χρήση υλικών που πληρούν τους ανάλογους Ελληνικούς Kανονισμoύς. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες χωνευτές με σωλήνες πλαστικούς και χαλυβδοσωλήνες στους υγρούς χώρους. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα υλικά εκτός των λαμπτήρων. Στις οροφές θα περασθούν καλώδια τύπου Νιμ τετραπολlκού. Το κτίριο θα τροφοδοτείται με τριφασική γραμμή από μετρητή της ΕΗ και θα καταλήγει σε κεντρικό πίνακα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό ή μέταλλο. 41

10 Ο παραπάνω θα είναι εντοιχισμένος, με πλαστικό διαφανές πλαισιωμένο κάλλυμα. Μέσα στον πίνακα θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες ασφάλειες SIEMENS καθώς και ο ρελέ ασφαλείας. Επάνω στον πίνακα θα υπάρχουν οι ανάλογες αυτόματες ασφάλειες (φωτισμού, μαγειρείου,πλυντηρίου, θερμοσίφωνα,κ.λ.π). Ολα τα δύκτια θα είναι εντοιχισμένα με σωλήνες πλαστικούς, εκτός των υγρών χώρων όπου θα τοποθετούνται σωλήνες χαλύβδινοι σύμφωνα με τους κανονισμούς της.ε.η. Όλες οι μεταλλικές συνδέσεις θα είναι γειωμένες κατάλληλα. Αναλυτικότερα στο κτίριο θα περιλαμβάνονται ΟΙ πιο κάτω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Στα δωμάτια νοσηλείας δύο φωτιστικά σημεία στην οροφή, τρεις πρίζες, τρία ζεύγη γραμμής τηλεφώνων πόλεως με καλώδιο υψηλών προδιαδραφών UTP και δύο τηλεόρασης. Στα ιατρεία θα υπάρχουν τρεις πρίζες, τρία ζεύγη γραμμής τηλεφώνων πόλεως με καλώδιο υψηλών προδιαδραφών UTP. Στα εξεταστήρια θα υπάρχουν πρίζες ανάλογα με της ανάγκες του κάθε ενός και των μηχανημάτων που θα περιέχει. Στη κουζίνα, ένα φωτιστικό σημείο στην οροφή, γραμμή απορροφητήρα κουζίνας πλυντηρίου πιάτων, και τρείς πρίζες, και γραμμή για μικρό θερμοσιφώνα καθώς και πρίζα τηλεφώνου. Στους διαδρόμους θα υπάρχουν στην οροφή φωτιστικά. Σε κάθε λουτρό,ένα σημείο απλό πάνω από τον νιπτύρα ή τρία σε περίπτωση ψευδoροφής, γραμμή θερμοσίφωνα η ταχύθερμοσίφωνα και τέλος γραμμή,.'i:~ για κουδούνι ασφαλείας. Στην αποθήκη,θα υπάρχει ένα φώς απλό και μία πρίζα.. Σε όλο το κτίριο θα γίνει εγκατάσταση σωληνώσεων συναγερμού που θα περιλαμβάνει τις καλωδιώσεις για χρήση Radar στο χώρο υποδοχής και για παγίδευση στις πόρτες προς τα έξω. Τέλος θα γίνει καλωδίωση για ηλεκτρική εγκατάσταση air condition (splίts), σε κάθε κύριο χώρο. Στην είσοδο του κτιρίου θα τοποθετηθούν τα ανάλογα φωτιστικά σημεία. Στο λεβητοστάσιο θα υπάρχει ένα φωτιστικό σημείο και γραμμές για τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή με τις ασφαλειοθήκες. Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, θα υπάρχει γραμμή παροχής κίνησης, γραμμή φωτισμού της καμπίνας, γραμμή γειώσης, και οι σχετικοί πίνακες. Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι ελληνικά αρίστης ποιότητας και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.ε.η. Οι διακόπτες θα είναι ελληνικοί της LEGRAND σειρά SIPE Στον περιβάλλοντα χώρο,θα υπάρχουν φωτιστικά σημεία σύμφωνα με το σχέδιο περιβάλλοντος χώρου και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού. Σε όλο το κτήριο, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου, θα υπάρχουν φωτιστικά σημεία για φώτα ασφαλείας. 42

11 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Οι υαλοπίνακες της κυρίας εισόδου θα είναι πάχους 5χιλ. Οι υαλοπίνακες των παραθύρων θα είναι διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα Ευρωπαϊκής προέλευσης, πάχους 5mm,λευκα ή φυμέ κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας και πάντα σύμφωνα με την γνώμη του Επιβλέποντος μηχανικού.. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Σε κάθε λουτρό, θα τοποθετηθούν τα κάτωθι είδη υγιεινής που θα είναι τύπου ΒΑΗΑΜΑ 2000 ή τύπου L1UΤΟ της ΙDΕΑL STANDARD ή Ιταλικά ανάλογης αξίας. Αναλυτικότερα: Η μπανιέρα θα είναι λευκή από χυτοσίδηρο τύπου ROCA απλή ή ακρυλlκή τύπου ΤιΝΟΣ διαστάσεων 1.70XO,75m,χωρίς λαβές,κτιστή και επενδυμένη με πλακάκια, μετά μπαταρίας αναμεικτικής και ντουζ σπιράλ χρωμέ ευρωπαικής προέλευσης των εταιριών Grohe ή της Ideal standard επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι νιπτήρες, θα είναι λευκοί με βαλβίδα σιφόνι χρωμέ, και μπαταρία ανάμεικτη ανάλογης με την προηγούμενη μορφή. Οι λεκάνες θα είναι λευκές με ανάλογο κάλυμμα και καζανάκι χαμηλής πίεσης. Οι λεκάνες θα συνοδεύονται με όλα τα εξαρτήματά τους. Οι καθρέπτες θα είναι διαστάσεων 0.60ΧΟ.50 περίπου, με εταζέρα σταθερή από πορσελάνη ή μεταλλική και η οποία θα προσαρμόζεται πλήρως στα υπόλοιπα αξεσουάρ. Σε κάθε W.C, θα τοποθετηθούν τα κάτωθι είδη υγιεινής που θα είναι τύπου ΒΑLΙ της ΙDΕΑL STANDARD ή Ιταλικά ανάλογης αξίας. Αναλυτικότερα: Νιπτήρας λευκός ανάλογων διαστάσεων του χώρου που θα καταλαμβάνει, δηλ. 57Χ47 περίπου (Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χώρου, αλλιώς τον αμέσως μικρότερο) Λεκάνη απλή λευκή, με ανάλογο κάλυμμα ενσωματωμένο με τη λεκάνη. Η λεκάνη θα συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματά της. Το καζανάκι θα είναι χαμηλής πιέσεως. Για τα πρόσθετα εξαρτήµατα ισχύουν ότι και παραπάνω. Όλες οι μπαταρίες των WC θα είναι ευρωπαικού τύπου ανάµεικτικες, επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας των παραπάνω εταιριών (grohe ή Ideal standard) Η γενική διάταξη των ειδών υγιεινής των λουτρών και των W.C που είναι σχεδιασµένη στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων 43

12 εκµετάλλευσης των ανάλογων χώρων και δεν είναι δεσµευτική για την κατασκευάστρια εταιρεία. Η παραπάνω δεσµεύεται σύµφωνα µε την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων Στη κουζίνα θα τοποθετηθεί πάγκος συνθετικός τύπου DUROPAL, µε ένθετο ανοξείδωτο νεροχύτη δίγουρνο EUROFORM 620, διαστάσεων 80Χ47,5 της FRANCE ή συνθετικός τύπου Fradura 620. Η µπαταρία θα είναι αναµεικτική χρωµέ, ευρωπαικής προέλευσης των παραπάνω εταιριών (grohe ή Ideal standard), επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Στο κτίριο θα τοποθετηθούν ντουλάπες στις θέσεις και τις διαστάσεις που προβλέπονται στα εγκεκριµένα σχέδια.τα κουτιά καθώς και τα ενδιάµεσα χωρίσµατα θα κατασκευασθούν από µελαµίνη. Οι πλάτες θα κατασκευασθούν επίσης από µελαµίνη. Τα φύλλα θα στερεώνονται µε την βοήθεια κρυφών μεντεσέδων, και θα είναι από MDF πρεσσαριστά. Εναλλακτικά τα φύλλα δύναται να είναι από µελαµίνη της Shelman PVC ή βακελίτη lταλίας µε PVC Στη κουζίνα θα τοποθετηθούν, τόσο ερµάρια κρεµαστά µε ύψος περίπου 72cm όσο και ερµάρια κάτω από το πάγκο.το κουτί τους, θα είναι κατασκευασµένο από µελαµίνη, ενώ το καπάκι,θα είναι από MDF λάκα ή µελαµίνη της Shelman µε PVC 3χιλ ή βακελίτη lταλίας µε PVC. Θα αποτελούνται από ντουλάπια µε ράφια, χωρίσµατα πιατοθήκη και συρταριέρα µε τέσσερα συρτάρια, τροφιµοθήκη κ.λ.π. Ο πάγκος θα είναι ανάλογου χρωµατισµού.τα συρτάρια θα έχουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς. Τα παραπάνω τρέχοντα µέτρα, αποτελούν και την συµβατική υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας. Η γενική διάταξη των ερµαρίων της κουζίνας και των επίπλων κουζίνας,που φαίνονται στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια είναι απλώς ενδεικτική των δυνατοτήτων του χώρου και δεν αποτελούν συµβατική υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας, οι υποχρεώσεις της οποίας περιορίζονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 44

13 Στις εσωτερικές πόρτες, θα τοποθετηθούν κλειδαριές χωνευτές, ελληνικής προέλευσης. Οι χειρολαβές που θα τοποθετηθούν στις εσωτερικές πόρτες ι θα είναι εγχώριας προέλευσης και µέχρι αξίας 4000 δρχ. η κάθε µία συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. Τέλος, πόµολα οξυντέ, προβλέπονται για τις ντουλάπες και για τα ντουλάπια της κουζινας. Τα παραπάνω θα είναι εγχώριας προέλευσης και αξίας µέχρι 500δρχ. το κάθε ένα, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Στο υπόγειο θα υπάρχει χώρος κατάλληλος που θα υποδικνύεται στην εγκεκριµένη µελέτη για την τοποθέτηση του λέβητα και της δεξαµενής πετρελαίου. Η θέρµανση των χώρων θα επιτυγχάνεται από την κυκλοφορία θερµού νερού µε τη βοήθεια κυκλοφορητή. Το σύστηµα,θα απαρτίζεται από λέβητα κατάλληλο για την καύση ελαφρού πετρελαίου, και από πλήρες σύστηµα σωληνώσεων (µε βάση το µονοσωλήνιο σύστηµα).επιπλέον θα υπάρχει εγκατάσταση συστήµατος αυτονοµίας θέρμανσης με ωρομετρητές. Η δεξαμενή πετρελαίου θα κατασκευασθεί από φύλλο μαύρης λαμαρίνα, ικανού πάχους, και με ειδικές ενισχύσεις Η εσωτερική θερμοκρασία των χώρων θα υπολογισθεί στους +20 C σε συνεχή λειτουργία του λέβητα και με εξωτερική θερμοκρασία +0 C. Η ανώτατη θερμοκρασία της εξόδου του νερού του λέβητα θα είναι έως +90 C. Η δεξαμενή πετρελαίου θα φέρει ένδειξη στάθμης πετρελαίου και σωλήνα πλήρωσης καύσιμου, σε κατάλληλη θέση. Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος, μάρκας ΚAZIS ή SULlS Ο κυκλοφορητής θα είναι της WILLO και ο καυστήρας Αμερικανικής ή Ευρωπαικής προέλευσης. Οι στήλες θα είναι χαλκοσωλήνες,με εξωτερική μόνωση,όπου διέρχονται εξωτερικά.στα σημεία που οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα σε τοίχους, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης των σωλήνων. Οι κολλήσεις θα είναι μαλακές έως Φ54mm και σκληρές για μεγαλύτερες διαμέτρους.η στήριξη θα γίνεται με γαλβανιζέ στηρίγματα. 34

14 Σε μήκη μεγαλύτερα των 10m θα τοποθετούνται διαστολικά.01 επιδαπέδιες σωληνώσεις θα είναι εύκαμπτες χαλκοσωλήνες περασμένες σε μονοκόμματη πλαστική σωλήνα σε όλο το μήκος τους. Ολη η εγκατάσταση θα είναι-γεμάτη με νερό ως την αποπεράτωση του έργου.μετά το τέλος της τοποθέτησης των σωλήνων το δίκτυο θα δοκιμασθεί σε πίεση 8bar. Οι σωλήνες θα έχουν νερό μέχρι το τέλος των εργασιών και σε πίεση 5bar με την παρουσία μανομέτρου. Τα θερμαντικά σώματα θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους εκτός του διαδρόμου και μόνο στην περίπτωση που δεν απαιτείται από την μελέτη θέρμανσης. Τα παραπάνω θα είναι κλασσικού τύπου,δίστηλα, τρίστηλα,ή και τετράστηλα ανάλογα την θέση τοποθέτησης. Κάθε θερμαντικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο με ορειχάλκινη βαλβίδα μαζί με διακόπτη, στη δε επιστροφή τους θα τοποθετηθούν ρακόρ ασφαλείας. Γενικά η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων, οι διάμετροι και η διάταξη των σωληνώσεων, η διατομή των καπνοδόχων κ.λ.π θα καθορίζονται πλήρως στην εγκεκριμένη Μηχανολογική Μελέτη. Η παραπάνω θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους σχετικούς Ελληνικούς κανονισμούς και Πρότυπα. 35

15 πό ίον κοlνόχρησίο μετρητή, θα τροφοδοτείται ο λέβητας και το δοχείο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Στο κτίριο θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας Ευρωπαϊκού τύπου.θα εξυπηρετεί το υπόγειο.και το ισόγειο θα είναι ηλεκρτουδραυλικού τύπου µε κινητήρα Γερµανικής προέλευσης της Kleeman και ταχύτητα τουλάχιστον 0.74m/sec. Η καµπίνα θα είναι πολυτελούς κατασκευής.το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα κατασκευασθεί στο υπόγειο.όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα µηχανικά εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη μηχανολογική μελέτη. Η εταιρεία τοποθέτησης του ανελκυστήρα θα τηρεί τα πρότυπα ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σε όλα τα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα θα προβλεφθεί η κατάλληλη επικάλυψη από µπετόν για λόγους πυροπροστασίας των οπλισµών. Επίσης θα τοποθετηθεί πετροβάµβακας στους τοίχους που έρχονται σε επαφή µε το κλιµακοστάσιο για τη δηµιουργία πυροδιαµερισµάτων καθώς και στους διαχωριστικούς τοίχους µεταξύ των διαµερισµάτων. Θα προβλεφθεί εγκατάσταση πυρασφάλειας, στην δεξαµενή καυσίµων και στο λεβητοστάσιο, αλλά θα προβλεθφεί και υποδοµή για σύστηµα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης στο χώρο του υπογείου (πλήρες σύστηµα σωληνώσεων). 36

16 37

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών

Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών 1 Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών 1. ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρον οργανισµός των κτιρίων κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα, βάση εγκεκριµένων µελετών (αρχιτεκτονικών και στατικών)

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οι Κατοικίες της Easy Green της σειράς Economy House είναι κατασκευασμένες με σκελετό ξύλινου πλαισίου πλήρως αντισεισμικές,

Διαβάστε περισσότερα

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ «PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάση εγκεκριμένων μελετών (αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8, , , , , , ,000.

Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8, , , , , , ,000. Αρχιτεκτονική Πρόταση Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8,700.00 17,700.00 20,700.00 23,700.00 23,000.00 26,500.00 30,000.00 Αποτύπωση του υπάρχοντα χώρου Καταγραφή των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής έξι τριώροφων οικοδομών με με υπόγειο ιδιοκτησίας κληρονόμων Αραβανή

Διαβάστε περισσότερα

A ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

A ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής τριών δυόροφων οικοδομών με στέγη και δύο δυόροφων οικοδομών με υπόγειο, ιδιοκτησίας Νικόλαου Καλιακάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 Ο Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη LT Felicity Properties Ltd Quality development with style A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη (Πίσω από την Ιταλική Πρεσβεία, δίπλα από την Αστυνομία Αγίου Δομετίου) www.felicity-properties.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής δύο νέων διώροφων οικοδομών με υπόγειο, μιας δυόροφης και δύο τριώροφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α»

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv Γλυφάδα Γκόλφ Πολυτελές Διαμέρισμα 1ου ορόφου 90 τ.μ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική Εξαιρετική ποιότητα υλικώv 7 leonida drosi street psychiko 15452, greece t +30 210 6723400 f +30 210 6723444 majestic@schema3.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα

Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα ME KHΠO 140m2 ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (4 Y/Δ - 2 ΛΟΥΤΡΑ - 1 WC - ANΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - 2 ΚΟΥΖΙΝΕΣ PLAY ROOM - AΠΟΘΗΚΗ - ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΤΖΑΚΙ - ΓΚΑΡΑΖ) Meteora www.skatsaros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Υπάρχουν δυο ξεχωριστά αλλά και παράλληλα δίκτυα σ ένα υδραυλικό σύστημα. Το ένα παρέχει νερό για ανθρώπινη χρήση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 3. ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 4. ΤΟΙΧΟΙΙΟΙΙΑ 5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 / 53 7. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 8. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONSTRUCTIONS ALBANIA

CONSTRUCTIONS ALBANIA Η New Genesis για 3η συνεχόμενη χρονιά σας καλωσορίζει στην 3η ιεθνή Έκθεση CONSTRUCTIONS ALBANIA 2014. Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη διετή πορεία η έκθεση σας προσφέρει μία δημιουργική πλατφόρμα που

Διαβάστε περισσότερα

Atlas Pantou Properties

Atlas Pantou Properties Έγκωμη Atlas Pantou Properties Η ΕΓΚΩΜΗ είναι το πιο πρόσφατο ποιοτικό έργο της ATLAS PANTOU (PROPERTIES) LTD. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη γης και οικοδομών και με περηφάνια δημιουργεί έργα

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της ανακαίνισης του χώρου, απαιτούνται τα παρακάτω:

Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της ανακαίνισης του χώρου, απαιτούνται τα παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26308 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα