ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμμένη μελέτη. Η εγκεκριμμένη μελέτη μπορεί να τροποποιείται και να αναθεωρείται από τον επιβλέποντα μηχανικό σε ότι αφορά τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων και γενικά ότι αφορά την βελτίωση της κατασκευής. Η εκτέλεση όλων των επι μέρους εργασιών και αυτοτελών έργων θα γίνει με υλικά αρίστης ποιότητος τα οποία θα κατεργασθούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από προσωπικό καταρτισμένο και ειδικευμένο, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του επιβλέποντα Μηχανικού ο οποίος έχει την τελική ευθύνη του έργου. Η παράδοση του έργου θα γίνει στις... Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 Ο Αυτές θα γίνουν σε κάθε είδους έδαφος που θα προκύψει, οι παρειες θα είναι κατακόρυφες ή πλάγιες όπου απαιτείται, το δε δάπεδο οριζόντιο. σελ.0

2 Β. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Αυτές θα γίνουν σε διαστάσεις σύμφωνες με τους στατικούς υπολογισμούς ή σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του επιβλέποντα Μηχανικού. Ο παρειες των θεμελίων πρέπει να είναι κατακόρυφες, ο δε πυθμένας οριζόντιος. Τελικώς όλα τα προιόντα των εκσκαφών θα απομακρυνθούν της οικοδομής σε μέρη επιτρεπόμενα υπό της αστυνομίας. Οι εκσκαφές των θεμελίων θα προχωρήσουν σε βάθος μέχρι ανευρέσεως πρωτογενούς εδάφους και σε οποιαδήποτε περίπτωση την τελική γνώμη, πιθανή βελτίωση και τροποποίηση της μελέτης θα την έχει ο επιβλέπων του έργου Μηχανικός και μόνον. Α. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΆΡΘΡΟ 3 ο Ολόκληρη η κατασκευή, η οποία φέρει το φορτίο είναι σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία εκτελείται στο σύνολο σύμφωνα με την Στατική Μελέτη και τις τροποποιήσεις του Μελετητή και Επιβλέποντα Μηχανικού. Πιθανές τροποποιήσεις κατά την πορεία του έργου γίνονται μόνο με ευθύνη και υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι τύπου C ή C 20-25, S 500, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Η χρήση δονητού είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια κατασκευής. Γενικά ο τρόπος κατασκευής του θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και Νόμους κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος. Β. ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Θα χρησιμοποιηθεί στο δάπεδο των υπογείων χώρων, πεζοδρόμιο, ακάλυπτους κ.λ.π. Θα είναι ποιότητος C 12 και εφ όσον ο επιβλέπων το έργο Μηχανικός κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει τοπικά ή συνολικά να το ενισχύσει με ελαφρύ οπλισμό, αυτός θα είναι πλέγμα δομικό ή κοινός οπλισμός S 220 με τις ανάλογες διατομές. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Α. Οι εξωτερικοί τοίχοι του υπογείου μέχρι της στάθμης του ισογείου θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Β. Οι εξωτερικοί τοίχοι των όψεων και πλαγίων όψεων θα κατασκευασθούν από πλινθοδομή με διπλούς πλίνθους ή διπλό πλίνθο και κενό όπου απαιτείται για την μόνωση. Όπου υπάρχει διπλός πλίνθος η μόνωση θα είναι ανάμεσα στους δύο πλίνθους. σελ.1

3 Γ. Οι εσωτερικοί τοίχοι των κατοικιών θα κατασκευασθούν από οπτοπλινθοδομή δρομική, στα χωρίσματα που δεν επιδέχονται αλλαγές και με γυψοσανίδες σε χωρίσματα που επιδέχονται αλλαγές. Δ. Οι εσωτερικοί τοίχοι, οι διαχωρίζοντες τις δύο κατοικίες θα κατασκευασθούν με πλινθοδομή πάχους ίσο προς το πάχος μιας διπλής πλίνθου με πλίνθους με ηχομόνωση. Ε. Όλοι οι πλίνθοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στις άνω πλινθοδομές θα είναι αρίστης ποιότητας. ΣΤ. Το κονιασμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις άνω πλινθοδομές θα αποτελείται από ένα μέρος σβεσμένης ασβεστου που έχει απαλλαχθεί από ξένες ουσίες καρβουνου, γύψου κ.λ.π. τριών μερών άμμου λατομείου και 150 χλγρ. Τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο. Ζ. Το πρέκι και το σεναζ θα είναι σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντα και θα φέρουν τον απαραίτητο οπλισμό, θα προκατασκευασθούν ή θα χυθούν επί τόπου. Η. Οι ειδικές κατασκευές στα χωρίσματα των γυψοτοίχων που τυχόν απαιτηθούν θα κοστολογούνται ανάλογα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ Α. Τα επιχρίσματα των εξωτερικών όψεων θα κατασκευασθούν με σοβά σε τρείς στρώσεις. Η τελευταία στρώση θα είναι πεταχτή ή τριπτή και θα περαστεί ακρυλικό για την υγρασία. Β. Επίσης όλα τα λοιπά επιχρίσματα θα γίνουν σε τρεις στρώσεις ως κάτωθι. Πρώτη στρώση πεταχτή με ασβεστοκονιαμα αναλογίας 0,93 m 3 άμμου μηχανής ένυδρου ασβέστου και 150 χλγρ. τσιμέντου. Δεύτερη στρώση λάσπωμα μέσου πάχους 1,5 εκατ. με ασβεστοκονιαμα αναλογίας 0,93 m 3 άμμου μηχανής ένυδρου ασβέστου και 150 χλγρ. τσιμέντου. Τρίτη στρώση με μαρμαροκονιαμα αναλογίας 150 χλγρ. ανά m 3 σκόνης μαρμάρου και 0,45 m 3 ανά m 3 ένυδρου ασβέστου. Κατά την επίστρωση του λασπώματος θα κατασκευασθούν οδηγοί κατακόρυφοι, όλη δε η επιφάνεια των τοιχών καθώς και οι λαμπάδες και οι ακμές των δοκών και των τοιχών των οροφών θα είναι τελείως διαμορφωμένοι και ευθυγραμμισμένοι. Μετά το τέλος των εργασιων του κονιαματος οι διάφορες οπές θα κλεισθούν επιμελώς με ενισχυμένη τσιμεντοκονια ώστε να μην διακρίνονται. Είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση και μηχανής σοβαντίσματος εκτός από την χειρονακτική εργασία. σελ.2

4 ΑΡΘΡΟ 5 Ο Γ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Στην οδό θα γίνει πεζοδρόμιο πλάτους 1,00 μ και θα τοποθετηθούν πλάκες τσιμεντένιες 50 Χ 50 επιλογής του επιβλέποντος Μηχανικού. ΔΑΠΕΔΑ ΆΡΘΡΟ 6 ο Α. Η κύρια είσοδος θα επιστρωθεί από πλάκες γρανίτη σε στρώσεις 30 Χ 60 ή 40 Χ 40 επιλογής του επιβλέποντος. Β. Τα λουτρά, W.C, κουζίνα, θα επιστρωθούν με πλακίδια Ευρωπαϊκής προέλευσης. Γ. Το σαλόνι και οι κοιτώνες θα επιστρωθούν με ξύλινα πατώματα δρύινα τα οποία θα καρφωθούν απ ευθείας σε καδρόνια τα οποία θα απέχουν μεταξύ τους 0.30 έως 0.50 m και θα στηρίζονται σε ξύλινους τάκους εντοιχισμένους εντός του μπετόν, σε αποστάσεις ενός μέτρου από τάκο σε τάκο ή μάρμαρο Καβάλας. Τα παραπάνω ξύλινα πατώματα μπορούν να αντικατασταθούν με οτιδήποτε άλλο υλικό ίσης αξίας και ισότιμου εργασίας της τάξεως των 30 /m2 Δ. Στο δώμα θα κατασκευασθεί μόνωση και σε κάθε περίπτωση τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητος και ο τρόπος κατασκευής σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης και θαγίνει επίστρωση με μωσαϊκό πλακάκι. Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν κατά την πορεία του έργου και σύμφωνα με τις ιδιομορφίες του έργου βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε υλικά, πάχη, κλίσεις, στεγανώσεις κ.λ.π. αυτές θα γίνουν με οδηγίες και εντολές του επιβλέποντα το έργο Μηχανικού. Ε. Τα γκαραζ θα γίνουν με Βιομηχανικό δάπεδο και επίσης η ράμπα θα κατασκευασθεί από εξειδικευμένη εταιρεία με επίστρωση μπετόν με λοξές ραβδώσεις ή πλάκες με λοξές ραβδώσεις. ΣΤ. Οι εξώστες θα επιστρωθούν με πλακίδια α διαλογής Ευρωπαϊκής προελεύσεως. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 7 ο Α. Οι τοίχοι των λουτρών θα επενδυθούν με πλακίδια Ευρωπαικής προέλευσης σε όλη την επιφάνεια και σε όλο το ύψος. O τοίχος της κουζίνας μεταξύ των πάνω και κάτω ντουλαπιών ως και των νεροχυτών θα επενδυθεί με πλακίδια. σελ.3

5 Β. Οι ποδιές μπαλκονοθύρων και παραθύρων θα γινουν από μάρμαρο. ΆΡΘΡΟ 8 ο ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Στα εξωτερικά κουφώματα θα χρησιμοποιηθούν αλουμίνια. Η βαφή του αλουμινίου θα είναι ηλεκτροστατική και ο χρωματισμός επιλογής του Αρχιτέκτονα. Ρολλά βαρέως τύπου θα τοποθετηθούν σε όλα τα ανοίγματα ή παντζούρια ανοιγόμενα ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τα τζάμια διπλά με διάκενο. Η κύρια πόρτα εισόδου θα είναι ασφαλείας. Β. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες MDF της εταιρείας ΙΝΤΕΡΝΟ. Γ. Κλειδαριές των κουφωμάτων. Στις πόρτες δωματίων χωνευτές κλειδαριές. Τα πόμολα θα είναι μπρούτζινα ή επιχρωμιωμένα επιλογής του ιδιοκτητού ή του Αρχιτέκτονα. Δ. Τα ντουλάπια των κοιτώνων θα είναι σε διαστάσεις όπως εμφανίζονται στις κατόψεις. Ιταλικής προέλευσης To κάσωμα θα είναι από μελαμίνη λευκή. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι από βακελλίτη ή και MDF, ο χρωματισμός επιλογής του ιδιοκτήτη. Ε. Τα ντουλάπια κουζίνας θα είναι από MDF λακαριστα ή βακελλίτη Ιταλικής ή άλλης εταιρείας ως σχετική μελέτη Αρχιτέκτονα. ΣΤ. Νεροχύτης με δύο γούρνες ανοξείδωτος. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΆΡΘΡΟ 9 ο Α. Τα κιγκλιδώματα των όψεων καθώς και του ακαλύπτου χώρου, θα είναι από σίδηρο ή ξύλο ή ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ) με σχέδιο του επιβλέποντα Μηχανικού σελ.4

6 ΆΡΘΡΟ 10 ο ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ Α. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα χρωματισθούν με ακρυλικό χρώμα επιλογής του επιβλέποντος Μηχανικού αφού προηγηθεί επεξεργασία τριψίματος του τοίχου. Β. Οι σιδηρές θύρες, τα κιγκλιδώματα και όλες οι σιδηρές κατασκευές θα χρωματισθούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ντουκο, μετά προηγούμενη επεξεργασία και επάλειψη με δύο στρώσεις μινιο. Ριπολίνες σπατουλαριστές εγχώριας προέλευσης γυαλιστερές για τα ξύλινα κουφώματα αστάρωμα με λάδι δύο χέρια σπατουλάρισμα με σέρτικο στόκο ένα χέρι βελατούρα και ένα χέρι ριπολίνη. Γ. Οι τοίχοι των χωλ, διαδρόμων, living room, τραπεζαριών σαλονιού κ.λ.π. δωματίων, θα χρωματισθούν με πλαστικό σπατουλαριστό χρώμα. (Δύο χέρια σπατουλάρισμα, ένα λάδι και δύο χέρια πλαστικό.) Δ. Οι χώροι του υπογείου ( Γκαραζ ) θα περαστούν με τσιμεντόχρωμα. ΠΟΜΟΛΑ ΆΡΘΡΟ 11 ο Α. Στις εσωτερικές θύρες θα τοποθετηθούν κλειδαριές χωνευτές και χειρολαβές ( πόμολα ). Β. Στα ντουλάπια των κοιτώνων και διαδρόμων θα τοποθετηθούν χειρολαβές ( πόμολα ). ΆΡΘΡΟ 12 ο ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Στους χώρους των λουτρών θα τοποθετηθούν τα εξής: Λεκάνη με καζανάκι και καπάκι Ευρωπαϊκής προέλευσης Ντουζιέρα 70Χ70 γωνιακή ή Μπανιέρα 70 Χ 1.70 Ευρωπαϊκής προέλευσης Νιπτήρας πορσελάνης Ευρωπαϊκής προέλευσης με έπιπλο ΜDF Αξεσουάρ ( χαρτοθήκη, πετσετοκρεμάστρα κ.λ.π ). Υποδομή για την τοποθέτηση πλυντηρίου ρούχων. σελ.5

7 ΆΡΘΡΟ 13 ο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Α. Οι σωληνώσεις του εσωτερικού δικτύου θα είναι πλαστικές βαρέως τύπου 6 ατμοσφαιρών και διατομών αναλογων της μελέτης. Β. Οι αγωγοί αποχετεύσεως από το σιφώνι των νεροχυτων προς τις κατακόρυφες στήλες θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες αναλογου διατομης. Γ. Οι αποχετεύσεις των λουτρών και νιπτηρών θα κατασκευασθούν επίσης από πλαστικούς σωλήνες και θα συμβάλλουν με πλαστικά σιφώνια δαπέδου τα οποία θα συλλέγουν τα ύδατα της αποχετεύσεως και θα τα οδηγούν στην κατακόρυφη στήλη. Τα σιφώνια δαπέδου λουτρών θα φέρουν ορειχάλκινη κοχλιωτή σχάρα. Δ. Κάθε κατακόρυφη στήλη αποχετεύσεως θα προεκτείνεται προς τα άνω με σωλήνα αερισμού μέχρι του ύψους 1,00 μ από του δαπεδου του δώματος. Ε. Η όλη κατασκευή και οι διάμετροι των σωληνών του υδραυλικού αποχετευτικού δικτύου θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, οι δε θέσεις τους είναι αναγκαίες και αποδεκτές από όλους. ΥΔΡΕΥΣΗ Η παροχή νερού από τον μετρητή εως το κολλεκτέρ θα γίνει με επενδεδυμένη σωλήνα Φ 18 TALOS. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 14 ο Τα όμβρια ύδατα του δώματος και των εξώστων θα αποχετεύονται με υδροροές εξωτερικές σιδερένιες ή πλαστικές με ντερε και όλο το σύστημα θα καταλήγει στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων με τα ανάλογα φρεάτια. ΆΡΘΡΟ 15 ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Κάθε κατοικία θα τροφοδοτείται μέσω ιδιαίτερου τριφασικού μετρητού. Β. Η γενική παροχή θα είναι για ρεύμα ισχύος 3 Χ 35 Α. Τα φωτιστικά σώματα και η τοποθέτησή τους βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. σελ.6

8 Γ. Όλες οι σωληνώσεις των ηλεκτρικών γραμμών θα είναι εντοιχισμένες, εξαιρούνται μόνον τα υπαίθρια τμήματα των εγκαταστάσεων, τα οποία θα είναι εξωτερικά καθώς επίσης και το υπόγειο. Δ. Τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα ειναι όλα αρίστης ποιότητος. Ζ. Θα προβλεφθούν παροχές για Air Condition. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 16 ο Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι καινούριος, Ευρωπαικής προελεύσεως αναγνωρισμένου εργοστασίου. (KONE,KLEEMAN κλπ) Ο ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός, θα τοποθετηθεί μέσα σε ειδικό φρεάτιο πλησίον του κύριου κλιμακοστασίου και θα μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με την αιτούμενη μελέτη. Η ταχύτης αναβάσεώς του θα είναι η συνήθης Θα φέρει διπλό φρένο για απόλυτη ασφάλεια. Η διάταξη του χειρισμού θα είναι αυτόματη με κομβια. Ο θάλαμος θα είναι μεταλλικός με ανοξείδωτη εσωτερική επένδυση οι δε Εξωτερικές θύρες είναι μεταλλικές και εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς. Η όλη κατασκευή του ανελκυστήρα θα είναι άριστη από άποψη μηχανικού εξοπλισμού και υλικών και θα τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί του Υπουργείου Βιομηχανίας. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΆΡΘΡΟ 17 ο Η κατασκευή της κεντρικής θέρμανσης θα γίνει κατόπιν μελέτης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Θα τοποθετηθεί μαντεμένιος λέβητας με καυστήρα πετρελαίου. Τα σώματα των καλοριφέρ θα είναι πάνελ. Θα υπάρχει αυτονομία διαμερισμάτων. Η τροφοδότηση θα γίνεται μέσω κεντρικού μπόιλερ που θα τοποθετηθεί στο χώρο του λεβητοστασίου. Θα υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΆΡΘΡΟ 18 ο Βελτιώσεις ή προσθήκες κατ απαίτησιν των ιδιοκτητών μη προβλεπόμενες ή πέραν των καθορισμένων από την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και των αρχικών σχεδίων που θα υπογράφουν στα συμβόλαια θα γίνονται από τον σελ.7

9 κατασκευαστή κατόπιν εγγράφου εντολής του ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ και θα καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία. Η όποια πρόσθετη αξία θα καταβάλλεται προκαταβολικά. Οι μεταβολές αυτές θα γίνονται μόνον και εφ όσον θα υπάρχει ακόμη δυνατότης ή δεν επιφέρουν ζημίες στις άλλες κατοικίες ή τους κοινόχρηστους χώρους των κατοικιών. ΠΑΡΟΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 19 ο Οι παροχές ύδατος, ηλεκτρικού και αποχετεύσεως θα γίνουν με δαπάνες των ιδιοκτητών, όπως άλλωστε ορίζουν οι κανονισμοί των εταιρειών για την υπογραφή συμβολαίων των καταναλωτών. Η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων θα γίνει ώς η μελέτη του μηχανικού και όπως εμφανίζεται στην κάτοψη ισογείου θα υπάρχει βρύση για το πότισμα του κήπου και σε κάθε βεράντα μια βρύση. Η δαπάνη για την διαμόρφωση του κήπου δηλ. εκτός του τελικού χώματος ( φυτά, λουλούδια, αυτόματο πότισμα ), βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. ΓΚΑΡΑΖ ΆΡΘΡΟ 20 ο Θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενες από την Πολεοδομία θέσεις στάθμευσης. Α. Από το σύνολο των εργασιών της οικοδομής, τους αγοραστές των κατοικιών, επιβαρύνουν ανεξαρτήτως συμβολαίων αγοραπωλησίας, οι παρακάτω δαπάνες. 1. Παροχή συνδέσεως ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου για τις κατοικίες και δαπάνη συνδέσεως με δίκτυο αποχέτευσης σε όποιο στάδιο κατασκευής. 2. Τα έξοδα για την μεταβίβαση από τον οικοπεδούχο προς τον αγοραστή. 3. Όλα τα συμβολαιογραφικά έξοδα και η διαφορά φόρου που τυχόν θα προκύψει εάν η Εφορία κρίνει την τιμή της αγοραζόμενης κατοικίας, μεγαλύτερη. σελ.8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα