ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τ.Υ. του ήµου Καβάλας» Αριθ. απόφασης 390/2013 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 30 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 25 Σεπτεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Λόγω του ότι το τακτικό µέλος κ. Σχοινάκης Στυλιανός, είχε δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωµατικό µέλος αυτού κ. ηµητριάδης Ανέστης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 23/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής Σάββας, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σχοινάκης Στυλιανός. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τ.Υ. του ήµου Καβάλας», που γράφτηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την υπ αριθ. 384/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιαγωνισµών, κ. Φιλ. Χαραλαµπίδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 108 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,34 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπ όψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε : 1

2 Α) Tο από πρακτικό της 108 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,34 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%» Β) την αποδοχή της εταιρείας Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ Γ) την κατακύρωση τµήµατος της προµήθειας υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία, σύµφωνα µε το πρακτικό. ) Την επανάληψη του διαγωνισµού για τις κατηγορίες και τις οµάδες αυτών για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές σύµφωνα µε τα παρακάτω: την κατηγορία 1 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Οµάδα Α (Αεραγωγοί) α/α 1α.2&1α.15 την Οµάδα Β (Βαλβίδες) α/α 1β1-1β3, την Οµάδα (Βρύσες) α/α 1δ.4, την Οµάδα Ε (Γωνίες Χάλκινες) α/α 1ε.1-1ε.20, την Οµάδα Ε (Γωνίες Θερµοκόλλησης PPR) α/α 1ε.38-1ε.54, την Οµάδα ΣΤ ( εξαµενές Πολυαιθυλ.) α/α 1στ1-1στ7, την Οµάδα Ζ (Ηλεκτροβάνες) 1ζ1-1ζ3, την Οµάδα Η (Θερµοσίφωνα Γαλβ. Glass) α/α 1η1-1η.4, την Οµάδα Θ (Μαστός Νίπελ-Γαλβανιζέ) α/α 1θ12-1θ23, την Οµάδα Ι(ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ι1-1ι9, την ΟΜΑ Α Μ (ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΣ) α/α1µ9-1µ19, την ΟΜΑ Α Ν (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ν1-1ν6, την ΟΜΑ Α Ξ (ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ - ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΛΒ. GLASS) α/α 1ξ1-1ξ7, την ΟΜΑ Α Ο (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ) α/α 1ο1-1ο7, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) α/α 1π9-1π18, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1π21-1π28, την ΟΜΑ Α Σ (ΣΙΦΩΝ) α/α 1σ1-1σ8, την ΟΜΑ Α Τ (ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ) α/α 1τ1-1τ10, την ΟΜΑ Α Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) α/α 1φ8-1φ13 & 1φ15, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) α/α 1x1-1x5 & 1x14-1χ23, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) α/α 1x35 & 1x40, την ΟΜΑ Α Ψ (ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣ) α/α 1ψ1-1ψ5, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1ω1-1ω16, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ PVC) α/α 1ω25-1ω42, την κατηγορία 2 ΛΟΙΠΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α 2.8 &2.10 καθώς και όλα τα είδη της κατηγορίας 3 Υδρορροές (λούκια) από Τσίγκο & της κατηγορίας 4 Πλαστικοί σωλήνες. Ακολούθως ο Πρόεδρος διάβασε το από Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,34 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και που αναφέρει τα παρακάτω: Στη Καβάλα στις 20/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα π. µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού πού συγκροτήθηκε µε την υπ αριθ. 25 η /2013 απόφαση.σ. αποτελούµενη από τους: 1) Φίλιππας Χαραλαµπίδης µέλος 2) Μιχάλης Γιαννόπουλος µέλος 3) Μανάφης Κωνσταντίνος µέλος προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τ.Υ. του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,34 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ., σύµφωνα µε τη διαδικασία πού διέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ. Στην επιτροπή, µε τη συµπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, π.µ., κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών, λήξασα η διαδικασία παράδοσης των προσφορών. Στο διαγωνισµό προσήλθε η εταιρεία Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ Ακολούθως η επιτροπή θεωρώντας ότι εδόθη η απαιτούµενη δηµοσιότητα για τον διαγωνισµό και δεν υπήρχε κώλυµα καιρικό, συγκοινωνιακό ή άλλο, στους προµηθευτές για τη συµµετοχή τους σ αυτόν προέβη στον έλεγχο των κατατεθέντων εγγράφων - δικαιολογητικών όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα από την µελέτη δικαιολογητικά συµµετοχής τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οπότε συνεπάγεται 2

3 ότι γίνετε δεκτή από πλευράς δικαιολογητικών καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης και προέβη στο άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ / ΕΓΓΡΑΦΟ 1) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο να αποδεικνύεται ότι το επάγγελμα του είναι ίδιο ή έχει άμεση σχέση με τα είδη της δημοπρασίας Αν ένας προμηθευτής δεν καταθέσει ανάλογο έγγραφο αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Ημέρα. έκδ. εγγράφου/ /Αριθμ. Πρωτοκ Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Πρωτ. 4989/ ) Τεχνικές προδιαγραφές ΝΑΙ 3) Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ και ISO απαραίτητα. (Αν ένας προμηθευτής δεν καταθέσει ανάλογα έγγραφα αποκλείεται από τον διαγωνισμό) 4) Υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη του Νόμου 1599/86 όπου θα γράφεται ότι: α) έλαβαν γνώση των όρων της προμήθειας διαφόρων ειδών χρωμάτων και βερνικιών, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από προμήθειες και διαγωνισμούς των ΟΤΑ γ) υπεύθυνη δήλωση όπου να γράφουν ότι έχουν οικονομική αυτοδυναμία και ότι δεν θα ενεχυριάσουν την σύμβαση ή το τιμολόγιο με σκοπό την λήψη Δανείου ή άλλης μορφής χρηματοδότηση. δ) υπεύθυνη δήλωση όπου να αναγράφεται ότι η παράδοση των υλικών στον δήμο θα γίνετε συνοδευόμενη από Δελτίο Αποστολής και τα υλικά θα παραδίδονται στις Γενικές αποθήκες του Δήμου Καβάλας 5) Σε φύλλο της εταιρείας τους, πρέπει να γράφουν τον τρόπο παράδοσης του ειδών έτοιμων για χρήση με δικά του όλα τα έξοδα κλπ δηλαδή αν χρησιμοποιηθεί μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και ποιος θα παραδίδει τα υλικά, τα μεταφορικά και τυχόν άλλες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η παράδοση. (Υποχρεωτικά οι τιμές να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα και τις κρατήσεις που τυχόν απαιτούνται για την ολοκληρωμένη παράδοση των υλικών ), πρέπει να γράφεται ακόμη ο χρόνος παράδοσης των ειδών μαζί με τυχόν εργασίες πού χρειάζονται για την έγκαιρη παράδοση των ζητούμενων από την μελέτη του Δήμου Καβάλας. 6) Διάφορα άλλα έγγραφα πού χρειάζονται σε αντιστοιχία με τα όσα ζητούνται στο τεύχος της μελέτης με τίτλο Τεχνικές προδιαγραφές 7) Υπεύθυνη Δήλωση για προσκόμιση Δειγμάτων που προσφέρονται στον διαγωνισμό. ISO 9001:2008 ι 8)Φορολογική ενημερότητα A/A 6397/ ) Ασφαλιστική αντίστοιχη του ΙΚΑ αν πρόκειται για Α.Ε. θα προσκομίζεται και ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Δ.Σ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΚΑ Αρ. πρωτ / ΟΑΕΕ 10) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 5% του προϋπολογισμού ΤΠΚΔ Νο 47806/ ) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά Κατέθεσε η διαχειρίστρια της Ο.Ε. σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τιμή μον. Τιμή μον. ΟΜΑΔΑ Α (Αεραγωγοί) 1α.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 Αλουμίνιο ,00 1α.2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ125 Αλουμίνιο ,25 1α.3 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 Αλουμίνιο ,40 1α.4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 Αλουμίνιο ,65 1α.5 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 Αλουμίνιο ,85 1α.6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 Αλουμίνιο ,00 1α.7 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ230 Αλουμίνιο ,30 1α.8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 ΙΝΟΧ ,10 1α.9 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ120 ΙΝΟΧ ,75 1α.10 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 ΙΝΟΧ ,60 3

4 1α.11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 ΙΝΟΧ ,70 1α.12 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 ΙΝΟΧ ,50 1α.13 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 ΙΝΟΧ ,50 1α.14 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ225 ΙΝΟΧ ,20 1α.15 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β (Βαλβίδες) 1β.1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ β.2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ β.3 ΒΑΣΗ στήριξης σωλήνας σχήμα ΩΜΕΓΑ (10τεμ.) ΟΜΑΔΑ Γ (Βάνες) 1γ.1 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.2 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.3 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 ΟΡΕΙΧ ,50 1γ.4 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/4 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.5 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/2 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.6 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.7 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 21/2 ΟΡΕΙΧ ,70 1γ.8 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.9 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,25 1γ.10 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,80 1γ.11 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,00 1γ.12 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,50 1γ.13 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,26 1γ.14 ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ , ΟΜΑΔΑ Δ (ΒΡΥΣΕΣ) 1δ.1 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/ ,35 1δ.2 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/ ,30 1δ.3 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ,50 1δ.4 ΒΡΥΣΗ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΜΟΝΗ 1/2 περιστροφική ΟΜΑΔΑ Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ) 1ε.1 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ18 ΧΑΛΚΟΣ ε.2 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ15 ΧΑΛΚΟΣ ε.3 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ22 ΧΑΛΚΟΣ ε.4 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ28 ΧΑΛΚΟΣ ε.5 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ35 ΧΑΛΚΟΣ ε.6 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ18 ΧΑΛΚΟΣ ε.7 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ15 ΧΑΛΚΟΣ ε.8 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ22 ΧΑΛΚΟΣ ε.9 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ28 ΧΑΛΚΟΣ ε.10 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ35 ΧΑΛΚΟΣ ε.11 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ42 ΧΑΛΚΟΣ ε.12 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ32 PVC ε.13 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ40 PVC ε.14 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ50 PVC ε.15 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ63 PVC ε.16 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ75 PVC ε.17 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ100 PVC ε.18 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ125 PVC ε.19 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ140 PVC ε.20 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ160 PVC ΟΜΑΔΑ Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ε21 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,30 0,27 4

5 ε22 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,48 0,40 1ε23 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,62 1ε24 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,30 1ε25 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,12 1ε26 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,47 1ε27 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 1ε28 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,70 1ε29 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,33 1ε30 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,49 1ε31 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 1ε32 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,50 1ε33 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,25 1ε34 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,00 1ε35 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,40 1ε36 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,50 ΟΜΑΔΑ Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ - PPR) 1ε38 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε39 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε40 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε41 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε42 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε43 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε44 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε45 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε46 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε47 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε48 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 20 Χ ½ ε49 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 25Χ1/ ε50 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 25 Χ ¾ ε51 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 32 Χ ε52 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 20 Χ ½ ε53 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 25 Χ ¾ ε54 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 32 Χ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛ) 1στ1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 250 litr στ2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 500 litr στ3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 litr στ4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1500 litr στ5 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2000 litr στ6 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ. ΣΦ ΓΩΝ ΧΡΩΜΕ ½ χ1/ στ7 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ. ΣΦ ΙΣΙΟ ΧΡΩΜΕ ½ ΟΜΑΔΑ Ζ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ) 1ζ1 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ¾ ζ2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ζ3 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ 1 ¼ ΟΜΑΔΑ Η (ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΑΛΒ. GLASS) 1η1 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 20 litr η2 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40 litr η3 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60 litr η4 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80 litr ΟΜΑΔΑ Θ (ΜΑΣΤΟΣ ΝΙΠΕΛ-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1θ1 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ½ ,28 1θ2 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ¾ ,35 1θ3 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,50 5

6 1θ4 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ¼ ,90 1θ5 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ½ ,05 1θ6 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,90 1θ7 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 2 ½ ,75 1θ8 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,75 1θ9 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ¾ ,70 1θ10 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ,30 1θ11 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1 ½ θ12 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ15 χ 1/ θ13 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ18 χ1/ θ14 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/ θ15 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ28χ1 και Φ28χ1 1/4'' θ16 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ35χ1/2 και Φ35χ1 1/4'' θ17 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ42χ2'' θ18 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ15Χ1/ θ19 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/ θ20 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/ θ21 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ28Χ1 και Φ28χ1 1/4'' θ22 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ35Χ1/2 και Φ28χ1 1/4'' θ23 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ42χ2'' ΟΜΑΔΑ Ι (ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧ) 1ι1 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ½ ι2 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ¾ ι3 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ι4 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 ¼ ι5 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 ½ ι6 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ι7 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ½ ι8 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ¾ ι9 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ΟΜΑΔΑ Κ (ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ARM AFLEX) 1κ1 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,26 1κ2 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,30 1κ3 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,32 1κ4 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,40 1κ5 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,45 1κ6 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ , ΟΜΑΔΑ Λ (ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1λ1 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ½ ,30 1λ2 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ¾ ,40 1λ3 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,55 1λ4 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,00 1λ5 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ½ ,30 1λ6 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,00 1λ7 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 2 ½ ,25 1λ8 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ , ΟΜΑΔΑ Μ (ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΣ) 1μ9 ΜΟΥΦΑ Φ μ10 ΜΟΥΦΑ Φ μ11 ΜΟΥΦΑ Φ μ12 ΜΟΥΦΑ Φ

7 1μ13 ΜΟΥΦΑ Φ μ14 ΜΟΥΦΑ Φ μ15 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ μ16 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ μ17 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ μ18 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ μ19 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ΟΜΑΔΑ Ν (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΕΙΧ) ν1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ν2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ν3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΛ ν4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΚΤΙΚΗ ν5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ν6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΟΜΑΔΑ Ξ (ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ - ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΛΒ. GLASS) 1ξ1 ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100 litr ξ2 ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 litr ξ3 ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 litr ξ4 ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 250 litr ξ5 ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 300 litr ξ6 ΜΠΟΙΛΕΡ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 litr ξ7 ΜΠΟΙΛΕΡ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 litr ΟΜΑΔΑ Ο (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ) 1ο1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1cm ΧΡΩΜ ½ ο2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,5cm ΧΡΩΜ ½ ο3 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2cm ΧΡΩΜ ½ ο4 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2.5cm ΧΡΩΜ ½ ο5 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3cm ΧΡΩΜ ½ ο6 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 4cm ΧΡΩΜ ½ ο7 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5cm ΧΡΩΜ ½ ΟΜΑΔΑ Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1π1 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ½ ,30 1π2 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ¾ ,50 1π3 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,70 1π4 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ¼ ,20 1π5 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ½ ,70 1π6 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,10 1π7 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 2 ½ ,90 1π8 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ , ΟΜΑΔΑ Π (ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ) 1π9 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ15χ1/ π10 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ18χ1/ π11 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ22χ3/ π12 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ28χ π13 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ32χ π14 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ15χ1/ π15 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ18χ1/ π16 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ22χ3/ π17 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ28χ π18 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ32χ ΟΜΑΔΑ Π (ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με ΘΗΛ. 1π21 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 20Χ1/ π22 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με ΘΗΛ. 25Χ1/

8 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1π23 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ3/ π24 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 32Χ π25 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 20Χ1/ π26 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ1/ π27 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ3/ π28 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ με_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 32Χ ΟΜΑΔΑ Ρ (ΡΟΜΠΟΤ) 1ρ1 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 18mm ,80 1ρ2 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 2,5mm , ΟΜΑΔΑ Σ (ΣΙΦΩΝ) 1σ1 ΣΙΦΟΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤ σ2 ΣΙΦΟΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ σ3 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΠΛΑΣΤ σ4 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤ σ5 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΧΡΩΜΕ σ6 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ & ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ σ7 ΣΙΦΟΝ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΠΛΑΣΤ. ΠΛΑΣΤ σ8 ΣΙΦΟΝ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΧΡΩΜΕ ΟΜΑΔΑ Τ (ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ) 1τ1 ΣΠΙΡΑΛ 20 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ2 ΣΠΙΡΑΛ 30 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ3 ΣΠΙΡΑΛ 40 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ4 ΣΠΙΡΑΛ 50 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ5 ΣΠΙΡΑΛ 60 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ6 ΣΠΙΡΑΛ 70 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ7 ΣΠΙΡΑΛ 80 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ8 ΣΠΙΡΑΛ 100 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ9 ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ τ10 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 1,5cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Υ (ΣΤΗΡΙΓΜΑ) 1υ1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,42 1υ2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,45 1υ3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,50 1υ4 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,53 1υ5 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,56 1υ6 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,78 1υ7 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,18 1υ8 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ9 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,24 1υ11 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,26 1υ12 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,33 1υ13 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,24 1υ14 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,26 1υ15 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ16 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ17 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,38 1υ18 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,60 8

9 ΟΜΑΔΑ Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) 1φ1 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ¾ ,27 1φ2 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,38 1φ3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ¼ ,72 1φ4 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ½ ,03 1φ5 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,90 1φ6 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 2 ½ ,90 1φ7 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,35 1φ8 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 25Χ φ9 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 32Χ φ10 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 32Χ φ11 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 40Χ φ12 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 50Χ φ13 ΒΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 32Χ φ14 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Φ ,00 1φ15 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Φ φ16 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ 12Χ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x1 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x2 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x3 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x4 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x5 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x6 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,50 1x7 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,97 1x8 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,88 1x9 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,65 1x10 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,35 1x11 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,86 1x12 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,50 1x13 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,75 1x14 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΟΡΟΗΣ 6ΑΤΜ 6Χ x15 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ. Φ x16 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x17 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x18 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x19 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x20 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x21 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x22 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x23 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x24 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x25 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,90 1x26 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,20 1x27 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,30 1x28 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x29 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) 1x35 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,38 1x36 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,48 1x37 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,65 1x38 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,05 1x39 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ x40 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ

10 ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣ) 1ψ1 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ2 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ3 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ4 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ5 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ6 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,20 1ψ7 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,30 1ψ8 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,38 1ψ9 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,63 1ψ10 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,00 1ψ11 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,46 1ψ12 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ , ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ13 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,20 1ψ14 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,38 1ψ15 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,40 1ψ16 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,48 1ψ17 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,80 1ψ18 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,04 1ψ19 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,85 1ψ20 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,65 1ψ21 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ Ω (ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) 1ω1 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω2 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω3 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω4 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω5 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω6 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 20Χ1/2Χ ω7 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 25Χ1/2 Χ ω8 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 32Χ1 Χ ω9 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΑΣ 20Χ1/2Χ ω10 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΑΣ 25Χ1/2 Χ ω11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ω12 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω13 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω14 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω15 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω16 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ΟΜΑΔΑ Ω (ΤΑΦ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ω18 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ½ ,39 1ω19 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ¾ ,60 1ω20 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,90 1ω21 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,70 1ω22 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ½ ,70 1ω23 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,70 1ω24 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 2 ½ , ΟΜΑΔΑ Ω (ΤΑΦ PVC) 1ω25 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ω26 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω27 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω28 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω29 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ

11 1ω30 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω31 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω32 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω33 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω34 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω35 ΤΑΦ Φ ω36 ΤΑΦ Φ ω37 ΤΑΦ Φ ω38 ΤΑΦ Φ ω39 ΤΑΦ Φ ω40 ΤΑΦ Φ ω41 ΤΑΦ.ΘΗΛΥΚΟ 18Χ1/2Χ ω42 ΤΑΦ.ΘΗΛΥΚΟ 15χ1/2χ ΛΟΙΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.1 ΤΕΦΛΟΝ ΑΠΛΑ , ΤΕΦΛΟΝ ΑΕΡΙΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΝΤΡΟ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΙΛΟ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ½ ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ¼ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 9.348,00 3 Υδρορροές (Λούκια) από Τσίγκο Τιμή μον. Τιμή μον Υδρορροή μ.μ Σωλήνας κατεβασιά μ.μ Γωνία τεμ Αγκιστρο τεμ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 6χ10 pvc τεμ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.150,00 4 Πλαστικοί σωλήνες Σωλήνας Φ160mm, με τρύπες και σχισμές, μήκους 3μ. τεμ Ενδεικτικός προϋπολογισμός με Φπα: 4.676,34 γνωµοδοτεί και εισηγείται Α) την αποδοχή και την κατακύρωση για την προµήθεια στην εταιρεία: Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ εκτός του με α/α 1α.2 διότι η τιμή που προσέφερε είναι πάνω από την ενδεικτική τιμή. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι προσφερόμενες τιμές κρίθηκαν συμφέρουσες. 11

12 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τιμή μον. Τιμή μον. ΟΜΑΔΑ Α (Αεραγωγοί) 1α.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 Αλουμίνιο ,00 1α.3 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 Αλουμίνιο ,40 1α.4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 Αλουμίνιο ,65 1α.5 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 Αλουμίνιο ,85 1α.6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 Αλουμίνιο ,00 1α.7 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ230 Αλουμίνιο ,30 1α.8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 ΙΝΟΧ ,10 1α.9 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ120 ΙΝΟΧ ,75 1α.10 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 ΙΝΟΧ ,60 1α.11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 ΙΝΟΧ ,70 1α.12 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 ΙΝΟΧ ,50 1α.13 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 ΙΝΟΧ ,50 1α.14 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ225 ΙΝΟΧ , ΟΜΑΔΑ Γ (Βάνες) 1γ.1 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.2 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.3 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 ΟΡΕΙΧ ,50 1γ.4 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/4 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.5 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/2 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.6 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.7 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 21/2 ΟΡΕΙΧ ,70 1γ.8 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.9 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,25 1γ.10 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,80 1γ.11 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,00 1γ.12 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,50 1γ.13 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,26 1γ.14 ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ , ΟΜΑΔΑ Δ (ΒΡΥΣΕΣ) 1δ.1 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/ ,35 1δ.2 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/ ,30 1δ.3 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ , ΟΜΑΔΑ Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ε21 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,30 0,27 1ε22 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,48 0,40 1ε23 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,62 1ε24 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,30 1ε25 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,12 1ε26 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,47 1ε27 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 1ε28 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,70 1ε29 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,33 1ε30 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,49 1ε31 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 1ε32 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,50 1ε33 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,25 1ε34 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,00 1ε35 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,40 1ε36 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ Θ (ΜΑΣΤΟΣ ΝΙΠΕΛ-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1θ1 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ½ ,28 1θ2 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ¾ ,35 12

13 1θ3 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,50 1θ4 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ¼ ,90 1θ5 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ½ ,05 1θ6 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,90 1θ7 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 2 ½ ,75 1θ8 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,75 1θ9 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ¾ ,70 1θ10 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ , ΟΜΑΔΑ Κ (ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ARM AFLEX) 1κ1 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,26 1κ2 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,30 1κ3 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,32 1κ4 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,40 1κ5 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,45 1κ6 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ , ΟΜΑΔΑ Λ (ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1λ1 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ½ ,30 1λ2 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ¾ ,40 1λ3 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,55 1λ4 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,00 1λ5 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ½ ,30 1λ6 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,00 1λ7 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 2 ½ ,25 1λ8 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ , ΟΜΑΔΑ Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1π1 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ½ ,30 1π2 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ¾ ,50 1π3 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,70 1π4 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ¼ ,20 1π5 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ½ ,70 1π6 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,10 1π7 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 2 ½ ,90 1π8 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ , ΟΜΑΔΑ Ρ (ΡΟΜΠΟΤ) 1ρ1 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 18mm ,80 1ρ2 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 2,5mm , ΟΜΑΔΑ Υ (ΣΤΗΡΙΓΜΑ) 1υ1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,42 1υ2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,45 1υ3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,50 1υ4 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,53 1υ5 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,56 1υ6 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,78 1υ7 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,18 1υ8 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ9 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,24 1υ11 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,26 1υ12 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,33 1υ13 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,24 1υ14 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,26 1υ15 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ16 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ17 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,38 1υ18 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,60 13

14 ΟΜΑΔΑ Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) 1φ1 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ¾ ,27 1φ2 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,38 1φ3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ¼ ,72 1φ4 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ½ ,03 1φ5 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,90 1φ6 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 2 ½ ,90 1φ7 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,35 1φ14 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Φ ,00 1φ16 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ 12Χ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x6 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,50 1x7 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,97 1x8 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,88 1x9 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,65 1x10 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,35 1x11 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,86 1x12 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,50 1x13 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x24 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x25 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,90 1x26 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,20 1x27 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,30 1x28 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x29 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) 1x35 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,38 1x36 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,48 1x37 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,65 1x38 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ , ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ6 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,20 1ψ7 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,30 1ψ8 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,38 1ψ9 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,63 1ψ10 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,00 1ψ11 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,46 1ψ12 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ , ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ13 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,20 1ψ14 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,38 1ψ15 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,40 1ψ16 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,48 1ψ17 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,80 1ψ18 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,04 1ψ19 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,85 1ψ20 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,65 1ψ21 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ Ω (ΤΑΦ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ω18 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ½ ,39 1ω19 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ¾ ,60 1ω20 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,90 1ω21 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,70 1ω22 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ½ ,70 14

15 1ω23 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,70 1ω24 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 2 ½ , ΛΟΙΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.1 ΤΕΦΛΟΝ ΑΠΛΑ , ΤΕΦΛΟΝ ΑΕΡΙΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΝΤΡΟ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΙΛΟ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ½ ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ¼ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ ,00 ) Την επανάληψη του διαγωνισµού για τις κατηγορίες και τις οµάδες αυτών για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές σύµφωνα µε τα παρακάτω: την κατηγορία 1 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Οµάδα Α (Αεραγωγοί) α/α 1α.2&1α.15 την Οµάδα Β (Βαλβίδες) α/α 1β1-1β3, την Οµάδα (Βρύσες) α/α 1δ.4, την Οµάδα Ε (Γωνίες Χάλκινες) α/α 1ε.1-1ε.20, την Οµάδα Ε (Γωνίες Θερµοκόλλησης PPR) α/α 1ε.38-1ε.54, την Οµάδα ΣΤ ( εξαµενές Πολυαιθυλ.) α/α 1στ1-1στ7, την Οµάδα Ζ (Ηλεκτροβάνες) 1ζ1-1ζ3, την Οµάδα Η (Θερµοσίφωνα Γαλβ. Glass) α/α 1η1-1η.4, την Οµάδα Θ (Μαστός Νίπελ-Γαλβανιζέ) α/α 1θ12-1θ23, την Οµάδα Ι(ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ι1-1ι9, την ΟΜΑ Α Μ (ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΣ) α/α1µ9-1µ19, την ΟΜΑ Α Ν (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ν1-1ν6, την ΟΜΑ Α Ξ (ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ - ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΛΒ. GLASS) α/α 1ξ1-1ξ7, την ΟΜΑ Α Ο (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ) α/α 1ο1-1ο7, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) α/α 1π9-1π18, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1π21-1π28, την ΟΜΑ Α Σ (ΣΙΦΩΝ) α/α 1σ1-1σ8, την ΟΜΑ Α Τ (ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ) α/α 1τ1-1τ10, την ΟΜΑ Α Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) α/α 1φ8-1φ13 & 1φ15, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) α/α 1x1-1x5 & 1x14-1χ23, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) α/α 1x35 & 1x40, την ΟΜΑ Α Ψ (ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣ) α/α 1ψ1-1ψ5, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1ω1-1ω16, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ PVC) α/α 1ω25-1ω42, την κατηγορία 2 ΛΟΙΠΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α 2.8 &2.10 καθώς και όλα τα είδη της κατηγορίας 3 Υδρορροές (λούκια) από Τσίγκο & της κατηγορίας 4 Πλαστικοί σωλήνες Το παρόν πρακτικό αφού διαβάστηκε και δεν υπήρχε διαφωνία από τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, υπογράφηκε οµόφωνα ως έχει Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, τις υπ αριθ. 125, 126, 127,496/2013 Α Σ, την υπ αριθ. 396/2013 ΑΟΕ, το από πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από συνηµµένο πρακτικό της 108 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών υδραυλικών 15

16 εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,34 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, το οποίο έχει ως εξής: Β. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την µελέτη Γ. Κατακυρώνει τµήµα της προµήθειας των υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία Χ. Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τιμή μον. Τιμή μον. ΟΜΑΔΑ Α (Αεραγωγοί) 1α.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 Αλουμίνιο ,00 1α.3 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 Αλουμίνιο ,40 1α.4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 Αλουμίνιο ,65 1α.5 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 Αλουμίνιο ,85 1α.6 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 Αλουμίνιο ,00 1α.7 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ230 Αλουμίνιο ,30 1α.8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ100 ΙΝΟΧ ,10 1α.9 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ120 ΙΝΟΧ ,75 1α.10 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ140 ΙΝΟΧ ,60 1α.11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ160 ΙΝΟΧ ,70 1α.12 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ180 ΙΝΟΧ ,50 1α.13 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ200 ΙΝΟΧ ,50 1α.14 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ225 ΙΝΟΧ , ΟΜΑΔΑ Γ (Βάνες) 1γ.1 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.2 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4 ΟΡΕΙΧ ,20 1γ.3 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 ΟΡΕΙΧ ,50 1γ.4 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/4 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.5 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 11/2 ΟΡΕΙΧ ,30 1γ.6 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.7 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 21/2 ΟΡΕΙΧ ,70 1γ.8 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3 ΟΡΕΙΧ ,00 1γ.9 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,25 1γ.10 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,80 1γ.11 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,00 1γ.12 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,50 1γ.13 ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,26 ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ,50 1γ ΟΜΑΔΑ Δ (ΒΡΥΣΕΣ) 1δ.1 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/ ,35 1δ.2 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/ ,30 1δ.3 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ , ΟΜΑΔΑ Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ε21 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,30 0,27 1ε22 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,48 0,40 1ε23 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,62 1ε24 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,30 1ε25 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,12 1ε26 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,47 1ε27 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 16

17 1ε28 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Θ-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,70 1ε29 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,33 1ε30 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,49 1ε31 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,80 1ε32 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,50 1ε33 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 11/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,25 1ε34 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,00 1ε35 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 21/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,40 1ε36 ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝ Α-Θ 3 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ Θ (ΜΑΣΤΟΣ ΝΙΠΕΛ- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1θ1 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ½ ,28 1θ2 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ¾ ,35 1θ3 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,50 1θ4 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ¼ ,90 1θ5 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 1 ½ ,05 1θ6 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,90 1θ7 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) 2 ½ ,75 1θ8 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ,75 1θ9 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ¾ ,70 1θ10 ΜΑΣΤΟΣ" (ΝΙΠΕΛ) ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ,30 ΟΜΑΔΑ Κ (ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ARM AFLEX) 1κ1 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,26 1κ2 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,30 1κ3 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,32 1κ4 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,40 1κ5 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,45 1κ6 ΜΟΝΩΣΗ 9Χ ,56 ΟΜΑΔΑ Λ (ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1λ1 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ½ ,30 1λ2 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ¾ ,40 1λ3 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,55 1λ4 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,00 1λ5 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 1 ½ ,30 1λ6 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ ,00 1λ7 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ 2 ½ ,25 1λ8 ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔ , ΟΜΑΔΑ Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1π1 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ½ ,30 1π2 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ¾ ,50 1π3 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,70 1π4 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ¼ ,20 1π5 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 1 ½ ,70 1π6 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ ,10 1π7 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ 2 ½ ,90 1π8 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΚΩΝ , ΟΜΑΔΑ Ρ (ΡΟΜΠΟΤ) 1ρ1 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 18mm ,80 1ρ2 ΡΟΜΠΟΤ (ΚΑΡΦΙΑ) 2,5mm , ΟΜΑΔΑ Υ (ΣΤΗΡΙΓΜΑ) 1υ1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,42 1υ2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,45 1υ3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,50 17

18 1υ4 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,53 1υ5 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,56 1υ6 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣ ΣΩΛ Φ ,78 1υ7 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,18 1υ8 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ9 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,20 1υ10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,24 1υ11 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,26 1υ12 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Φ ,33 1υ13 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,24 1υ14 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,26 1υ15 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ16 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,28 1υ17 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ ,38 1υ18 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ Φ , ΟΜΑΔΑ Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) 1φ1 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ¾ ,27 1φ2 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,38 1φ3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ¼ ,72 1φ4 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ½ ,03 1φ5 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,90 1φ6 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ 2 ½ ,90 1φ7 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗ ,35 1φ14 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Φ ,00 1φ16 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ 12Χ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x6 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,50 1x7 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,97 1x8 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,88 1x9 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,65 1x10 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,35 1x11 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,86 1x12 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,50 1x13 ΣΩΛΗΝΑ. Β.Τ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x24 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x25 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,90 1x26 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,20 1x27 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,30 1x28 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ,00 1x29 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ , ΟΜΑΔΑ X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) 1x35 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,38 1x36 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,48 1x37 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ,65 1x38 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ , ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ6 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,20 1ψ7 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,30 1ψ8 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,38 1ψ9 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,63 1ψ10 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,00 18

19 1ψ11 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,46 1ψ12 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ , ΟΜΑΔΑ Ψ (ΤΑΠΕΣ) 1ψ13 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,20 1ψ14 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½ ,38 1ψ15 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾ ,40 1ψ16 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,48 1ψ17 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼ ,80 1ψ18 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½ ,04 1ψ19 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ,85 1ψ20 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½ ,65 1ψ21 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ , ΟΜΑΔΑ Ω (ΤΑΦ ΚΟΡΔ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 1ω18 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ½ ,39 1ω19 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ¾ ,60 1ω20 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,90 1ω21 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ¼ ,70 1ω22 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 1 ½ ,70 1ω23 ΤΑΦ ΚΟΡΔ ,70 1ω24 ΤΑΦ ΚΟΡΔ 2 ½ , ΛΟΙΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.1 ΤΕΦΛΟΝ ΑΠΛΑ , ΤΕΦΛΟΝ ΑΕΡΙΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΝΤΡΟ , ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΙΛΟ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ½ ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ¾ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ¼ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ 1 ½ , ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ , ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΩΤΕΡ Φ ,00. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για τις κατηγορίες και τις οµάδες αυτών για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές σύµφωνα µε τα παρακάτω: την κατηγορία 1 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Οµάδα Α (Αεραγωγοί) α/α 1α.2&1α.15 την Οµάδα Β (Βαλβίδες) α/α 1β1-1β3, την Οµάδα (Βρύσες) α/α 1δ.4, την Οµάδα Ε (Γωνίες Χάλκινες) α/α 1ε.1-1ε.20, την Οµάδα Ε (Γωνίες Θερµοκόλλησης PPR) α/α 1ε.38-1ε.54, την Οµάδα ΣΤ ( εξαµενές Πολυαιθυλ.) α/α 1στ1-1στ7, την Οµάδα Ζ (Ηλεκτροβάνες) 1ζ1-1ζ3, την Οµάδα Η (Θερµοσίφωνα Γαλβ. Glass) α/α 1η1-1η.4, την Οµάδα Θ (Μαστός Νίπελ-Γαλβανιζέ) α/α 1θ12-1θ23, την Οµάδα Ι (ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ι1-1ι9, την ΟΜΑ Α Μ (ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΣ) α/α1µ9-1µ19, την ΟΜΑ Α Ν (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΕΙΧ) α/α 1ν1-1ν6, την ΟΜΑ Α Ξ (ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ - ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΛΒ. GLASS) α/α 1ξ1-1ξ7, την ΟΜΑ Α Ο (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ) α/α 1ο1-1ο7, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) α/α 1π9-1π18, την ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1π21-1π28, την ΟΜΑ Α Σ (ΣΙΦΩΝ) α/α 1σ1-1σ8, την ΟΜΑ Α Τ (ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ) α/α 1τ1-1τ10, την ΟΜΑ Α Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) α/α 1φ8-1φ13 & 19

20 1φ15, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) α/α 1x1-1x5 & 1x14-1χ23, την ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) α/α 1x35 & 1x40, την ΟΜΑ Α Ψ (ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣ) α/α 1ψ1-1ψ5, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) α/α 1ω1-1ω16, την ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ PVC) α/α 1ω25-1ω42, την κατηγορία 2 ΛΟΙΠΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α 2.8 &2.10 καθώς και όλα τα είδη της κατηγορίας 3 Υδρορροές (λούκια) από Τσίγκο & της κατηγορίας 4 Πλαστικοί σωλήνες. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 01 Οκτωβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 20

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Χαϊδάρι, 15/11/2017 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ.: 32876 Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού 14.801,45 με ΦΠΑ 23%) Σήμερα την 16/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου μεταξύ των: Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/19-05-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 230/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛΠΩΕ6-ΝΕ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Της επιχείρησης..., με έδρα..., οδός..., αριθμός..., τηλέφωνο..., fax...

Της επιχείρησης..., με έδρα..., οδός..., αριθμός..., τηλέφωνο..., fax... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Της επιχείρησης..., με έδρα..., οδός..., αριθμός..., τηλέφωνο..., fax... Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ A/A ΥΛΙΚΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΤΑΠΕΣ ½ ΓΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ/νια : 20-6-2017 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13568 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 Πληρ. : Ευδοκία Καράντζαλη Τηλ. : 213-2012913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ : ΤΕΜ 45 1 2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ : ΤΕΜ 10 2 3 ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΝΙΠΤΗΡΟΣ (ΠΑΠΙΑ) ΤΥΠΟΣ : ΤΕΜ 30 3 4 ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερ. 17-3-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ: 431 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης Τηλ2813409827, fax: 2813409809 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛ. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ 51.1.39 ΤΕΜ 4 1,00 4,00 0,92 4,92 2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 10 2,50 25,00 5,75 30,75 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 2 2,00 4,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 3/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/05-03-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ KAI Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες: ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλ.: 2813404472 Φαξ: 2813404460 Ταχ. Διεύθυνση: 3 Ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών Email: supplies@hc-crete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 16/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ T.K. 50131 THΛ:2461352869 FAX:2461352638 Κοζάνη 15-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 7754 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/31.12.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.12.2018 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας Μηχανολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικά ύδρευσης-αποχέτευσης).

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας Μηχανολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικά ύδρευσης-αποχέτευσης). Α: ΒΕΝΜΩΡΘ-Α6Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΙΚΤΥΟ ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 8/3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό /--3 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ - ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 300 ΘΗΒΑ ΤΗΛ. & FAX: 60-8464 Α.Φ.Μ.: 090075565 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ Σύμβαση Θήβα 08-0-04 Αρ. πρωτ.: 8 4SYMV009436

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 14268

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 14268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.: 2813404418 Φαξ: 2813404460 Ταχ. Διεύθυνση: 3 Ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Πληρ/ρίες : Σ. Ραμανδάνης Τηλ. : 23733-50215 Fax : e-mail: stelios.ramandanis@nea-propontida.gr Νέα Μουδανιά : 8/4/2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 25/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 12575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Τζανής Λουκάς 2) Βενέτης Αναστάσιος, 3) Ζούπης Ζαχαρίας, 4) Θεοχάρης Διονύσιος, 5)Κούβαρης Κωνσταντίνος, και 6)Πατίδης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Τζανής Λουκάς 2) Βενέτης Αναστάσιος, 3) Ζούπης Ζαχαρίας, 4) Θεοχάρης Διονύσιος, 5)Κούβαρης Κωνσταντίνος, και 6)Πατίδης Ηλίας Κερατσίνι: 20/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 17902 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!!

Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!! Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!! Τηλ: +30 210-6036255 Fax: +30 210-6037966 Κιν: +30 697 3344662 s.dimitropoulos@adamopoulosgroup.gr info@adamopoulosgroup.gr www.adamopoulosgroup.gr 20 ο ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι :

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 19/21.09.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 249/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 604/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κέρκυρα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ. 850 / 5.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληρ.: Α. Μπατσούλης - N. Σαρακηνός Τηλ.: 45551, 39824 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2017 ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1 ο Για την προμήθεια και την μεταφορά ενός τεμαχίου Ρακόρ αρσ Φ18 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 18 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 21/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 90458 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 21,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 6 /.08.05 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 3/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα