Έκθεση Διαφάνειας 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διαφάνειας 2013"

Transcript

1 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Baker Tilly, Cyprus Μάρτιος 2014

2 Περιεχόμενα Σελίδα Επιστολή Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου 3 1 Νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς 4 1(1) Νομική μορφή 4 1(2) Εγγεγραμμένη διεύθυνση 4 1(3) Μέτοχοι της εταιρείας 4 1(4) Εξαρτημένες εταιρείες 4 1(5) Γραφεία στην Κύπρο 5 1(6) Γραφεία στο εξωτερικό 5 1(7) Βασικές δραστηριότητες 5 1(8) Εγγραφή σε δημόσια μητρώα νόμιμων ελεγκτών 5 2 Δικτυακές διευθετήσεις 5 2(1) Νομική μορφή κεντρικού φορέα δικτύου 5 2(2) Δραστηριότητες κεντρικού φορέα 6 2(3) Μέγεθος δικτύου 6 2(4) Διοίκηση δικτύου 6 2(5) Βασικοί όροι συμφωνίας των μελών με το δίκτυο 6 2(5)(α) Υποχρεώσεις μελών 6 2(5)(β) Κοινές πολιτικές και μεθοδολογία 6 2(5)(γ) Πιστοποίηση εφαρμογής κοινών πολιτικών 7 2(5)(δ) Διοικητική αυτονομία 7 3 Διοικητική δομή 8 3(1) Οργανόγραμμα της εταιρείας 8 3(2) Εταιρική διακυβέρνηση 8 3(2)(α) Γενική Συνέλευση των μετόχων 8 3(2)(β) Διοικητικό Συμβούλιο 8 4 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 9 4(1) Περιγραφή εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 9 4(1)(α) Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας 9 4(1)(β) Αποδοχή και διατήρηση πελατών 9 4(1)(γ) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 9 4(1)(δ) Διενέργεια ελεγκτικών εργασιών 10 4(1)(ε) Παρακολούθηση και εποπτεία 10 5 Τελευταίος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας 11 6 Πελάτες ελέγχου που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 11 7 Πρακτικές ανεξαρτησίας 11 8 Συνεχής εκπαίδευση των νόμιμων ελεγκτών 12 9 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες 12 9(1) Ανάλυση κύκλου εργασιών 12 9(2) Ασφαλιστική κάλυψη Αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών 12 Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

3 Επιστολή Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου Η εταιρεία Baker Tilly Klitou & Partners Limited και οι εξαρτημένες εταιρείες της στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία (στη συνέχεια «Baker Tilly Klitou») είναι ένας όμιλος λογιστικών/συμβουλευτικών εταιρειών, όλες ανεξάρτητα μέλη της Baker Tilly International, του 8ου μεγαλύτερου λογιστικού δικτύου παγκοσμίως, καθώς και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Με γραφεία στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα), Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία η Baker Tilly Klitou κατέχει σήμερα μια από τις πρώτες θέσεις σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε περισσότερες από εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας των εν λόγω χωρών. Σημαντικό μέρος του πελατολογίου μας αποτελούν εταιρείες και συγκροτήματα εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων. Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος 42(Ι)/2009, με τον οποίο υπήρξε εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες τη δημοσίευση ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 48. Η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία μας, σχετικά με: τη νομική μορφή και τα στοιχεία των μετόχων της, των νομικών και διαρθρωτικών σχέσεων με το δίκτυο στο οποίο ανήκει, τη διοικητική της δομή, το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί, τον τελευταίο ποιοτικό έλεγχο εκ μέρους του ΣΕΛΚ, τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος στις οποίες διενήργησε υποχρεωτικούς ελέγχους, τις πρακτικές ανεξαρτησίας που εφαρμόζει, την πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική της κατάσταση και τέλος τη βάση της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών. Μάριος Α. Κλείτου Εγκεκριμένος Λογιστής Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος Baker Tilly Klitou & Partners Limited 28 Μαρτίου 2014 Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

4 1. Νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς (1) Νομική μορφή Η εταιρεία Baker Tilly Klitou & Partners Limited είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. (2) Εγγεγραμμένη διεύθυνση Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας είναι: Γωνία Κ Χατζοπούλου & Λεωφ. Γρίβα Διγενή Λευκωσία Κύπρος Τηλ: Φαξ: (3) Μέτοχοι της εταιρείας Τα ονόματα των μετόχων της εταιρείας, που κοινά ονομάζονται συνεταίροι, είναι οι πιο κάτω: Μάριος Α. Κλείτου Πανίκος Κ. Χαραλάμπους Μαρία Καφφά Στέλιος Γρηγορίου Χριστόδουλος Λουλλουπής Πανίκος Γιακουμή Θεράπων Μαυκάς (4) Εξαρτημένες εταιρείες Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω εξαρτημένες εταιρείες: Όνομα εταιρείας Χώρα σύστασης Ποσοστό ιδιοκτησίας Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd Κύπρος 100 Baker Tilly Klitou and Partners (Larnaca) Ltd Κύπρος 100 Baker Tilly Klitou Management Services Ltd Κύπρος 75 Baker Tilly Klitou and Partners SRL Ρουμανία 77 Baker Tilly Klitou and Partners Corporate Services SRL Ρουμανία 77 Baker Tilly Klitou and Partners Business Services SRL Ρουμανία 77 Baker Tilly Klitou and Partners OOD Βουλγαρία 90 Baker Tilly Klitou and Partners Corporate Services OOD Βουλγαρία 95 Baker Tilly Klitou and Partners Business Services EOOD Βουλγαρία 100 Baker Tilly Klitou and Partners Consulting Services OOD Βουλγαρία 70 Εξαρτημένη της Baker Tilly Klitou and Partners SRL (Ρουμανίας) ICS Baker Tilly Klitou and Partners SRL Μολδαβία 100 ICS Baker Tilly Klitou and Partners Business Services SRL Μολδαβία 100 Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

5 (5) Γραφεία στην Κύπρο Η εταιρεία έχει τα πιο κάτω τρία γραφεία στην Κύπρο: Λευκωσία Λεμεσό Λάρνακα Γωνία Κ Χατζοπούλου & Λεοντίου 163 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24 Λεωφ. Γρίβα Διγενή 30 Clerimos Building Κτίριο Γιάννης-Μαρία, Γραφείο Λευκωσία 3022 Λεμεσός 6058 Λάρνακα Τηλ.: Τηλ.: Τηλ.: Φαξ: Φαξ: Φαξ: (6) Γραφεία στο εξωτερικό Η εταιρεία έχει τα πιο κάτω τρία γραφεία στο εξωτερικό: Ρουμανία Βουλγαρία Μολδαβία 52 Splai Independentei 105 Akad.Ivan E.Geshov Blvd 65 Stefan cel Mare şi Sfânt Blvd. 5 th District Entrance A, 7 th floor 5th Floor, office 507 Bucharest 1612 Sofia 2001 Chisinau Τηλ: Τηλ: Τηλ: Φαξ: Φαξ: Φαξ: (7) Βασικές δραστηριότητες Ελεγκτικές υπηρεσίες Λογιστικές υπηρεσίες Φορολογικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου Υπηρεσίες για Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Υπηρεσίες Διοίκησης Συμβουλευτικές και Επιχειρηματικές υπηρεσίες (8) Εγγραφή σε δημόσια μητρώα νόμιμων ελεγκτών Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές είναι εγγεγραμμένοι στα Δημόσια Μητρώα Ελεγκτών στην Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία. 2. Δικτυακές διευθετήσεις Το δίκτυο της Baker Tilly Klitou είναι μέλος του διεθνούς δικτύου της Baker Tilly International. Οι πληροφορίες για τις νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις του δικτύου της Baker Tilly International παρατίθενται πιο κάτω: (1) Νομική μορφή κεντρικού φορέα δικτύου Η Baker Tilly International Limited είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που παρέχει υπηρεσίες προς τα μέλη της και δεν παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες προς τους πελάτες παρέχονται από τα ανεξάρτητα μέλη-εταιρείες της Baker Tilly International. Τα γραφεία της βρίσκονται στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

6 (2) Δραστηριότητες κεντρικού φορέα Ως οργανισμός υπηρεσίας μελών, η Baker Tilly International είναι επιφορτισμένη με τη βελτίωση της διεθνούς ικανότητας των μελών, μέσω του συντονισμού και της ενδυνάμωσης της επικοινωνίας και την αξιοποίηση των ικανοτήτων, της προώθησης του εμπορικού σήματος Baker Tilly, για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα μέλη των υψηλών προτύπων ποιότητας παγκοσμίως, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αρχές ανεξαρτησίας και του εντοπισμού επαγγελματικών ευκαιριών και την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών. (3) Μέγεθος δικτύου Το δίκτυο της Baker Tilly International αντιπροσωπεύεται από 161 ανεξάρτητες εταιρείες σε 137 χώρες και απασχολεί περίπου άτομα παγκοσμίως. Το δίκτυο είναι χωρισμένο σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: (i) Asia Pacific, (ii) Europe, Middle East and Africa («EMEA»), (iii) Latin America και (iv) North America. (4) Διοίκηση δικτύου To Διοικητικό Συμβούλιο της Baker Tilly International έχει την τελική ευθύνη για να επικυρώνει τις αξίες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες της Baker Tilly International και να καθορίζει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του δικτύου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανώτεροι συνεταίροι που προέρχονται από τα μέλη-εταιρείες όλου του δικτύου και εκλέγονται από τα μέλη-εταιρείες παγκοσμίως για τριετή θητεία. Ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του δικτύου κ. Geoff Barnes και ο Chief Operating Officer κ. Paul Ginman, διευθύνουν τα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο ( Global Office ). Η κάθε γεωγραφική περιοχή έχει το δικό της Συμβούλιο και ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της εταιρείας μας, κ. Μάριος Α. Κλείτου, είναι μέλος του Συμβουλίου της περιοχής EMEA. (5) Βασικοί όροι συμφωνίας των μελών με το δίκτυο (α) Υποχρεώσεις μελών Ο κώδικας συμπεριφοράς μας και οι αρχές που μοιραζόμαστε καθορίζονται με σαφήνεια από τις πρακτικές της Baker Tilly International. Τα μέλη διενεργούν τις εργασίες τους μέσα στο πλαίσιο των εσωτερικών πολιτικών τους, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις επαγγελματικές πρακτικές, τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τους κινδύνους του και την ποιότητα των υπηρεσιών του και για την πραγματοποίηση αλλαγών και βελτιώσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. (β) Κοινές πολιτικές και μεθοδολογία Πριν την είσοδό του στο δίκτυο της Baker Tilly International, κάθε μέλος υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Επιπλέον αξιολογείται η φήμη του μέλους στην τοπική αγορά και η συμμόρφωση του με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Τέλος, για την είσοδό του στο δίκτυο κάθε μέλος θα πρέπει να: Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

7 Είναι οικονομικά σταθερό Έχει τέτοια δομή που να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας και τις πολιτικές διασφάλισης της επαγγελματικής ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) Είναι σε θέση να προσφέρει τουλάχιστον ελεγκτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, και Μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε πολυεθνικούς ομίλους (γ) Πιστοποίηση εφαρμογής κοινών πολιτικών Το πρόγραμμα Επισκόπησης Εξασφάλισης Ποιότητας της Baker Tilly International είναι μέρος των διαδικασιών της για την εξασφάλιση της ποιότητάς της. Με το πρόγραμμα αυτό κάθε μέλος υπόκειται σε έλεγχο τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια και ακόμα πιο συχνά σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής της δομής και του αντικειμένου δραστηριότητας του μέλους. Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής: Την εξασφάλιση ότι ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με πρότυπα που συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Την εκτίμηση των διαδικασιών προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτές είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1) του IFAC. Εξέταση των διαδικασιών έγκρισης και συνέχισης της συνεργασίας με πελάτες. Εξέταση του τμήματος προσωπικού ώστε να έχει άτομα με τις κατάλληλες τεχνικές ικανότητες και την απαραίτητη εμπειρία για παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών στους πελάτες. (δ) Διοικητική αυτονομία Κάθε μέλος του δικτύου είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη νομική οντότητα. Κάθε μέλος είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται και είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

8 3. Διοικητική δομή (1) Οργανόγραμμα της εταιρείας Γενική Συνέλευση των Μετόχων Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Επιτροπή Δεοντολογίας (Εξασφάλιση ανεξαρτησίας κ.λ.π.) Νομικός Σύμβουλος Τεχνικός Σύμβουλος Λειτουργός Συμμόρφωσης (ΜΟΚΑΣ) Διοικητική Διεύθυνση Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγικό τμήμα Γραμματειακή Υποστήριξη Υπεύθυνος Ελεγκτικής Προσέγγισης Ελεγκτικές Υπηρεσίες Οικονομικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων Λογιστικές Υπηρεσίες Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπεύθυνος ΔΠΧΑ (IFRS) Φορολογικές Υπηρεσίες Τμήμα Μάρκετινγκ Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής (ΙΤ) Σχέση με Baker Tilly International Συμβουλευτικές και Επιχειρηματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες για ΔΠΧΑ (IFRS) Υπηρεσίες Διοίκησης (2) Εταιρική διακυβέρνηση (α) Γενική συνέλευση των μετόχων Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. (β) Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους πιο κάτω: Γεώργιο Β. Χατζηαναστασίου (Πρόεδρο), Μάριο Α. Κλείτου (Ανώτερο Εκτελεστικό Σύμβουλο), Πανίκο Κ. Χαραλάμπους, Μαρία Καφφά, Στέλιο Γρηγορίου, Χριστόδουλο Λουλλουπή, Πανίκο Β. Γιακουμή, Θεράπων Μαυκά, Γεώργιο Νικολαΐδη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία και την υποχρέωση απολογισμού για την εκτέλεση της στρατηγικής και διοίκησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε τέσσερις διαστάσεις που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η ποιότητα, η ανάπτυξη και η λειτουργική τελειότητα. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

9 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (1) Περιγραφή εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας Η εταιρεία μας έχει εκπονήσει Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας στον οποίο περιλαμβάνονται οι αρχές και οι διαδικασίες που έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται από το ελεγκτικό προσωπικό της για τη διενέργεια των αναλαμβανόμενων ελεγκτικών εργασιών και αναλύονται ως εξής: (α) Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας - Ακεραιότητα - Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα - Επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία - Εχεμύθεια - Επαρκή τεκμηρίωση όλων των στοιχείων του συστήματος ελέγχου ποιότητας της εταιρείας - Συνεχή παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας - Ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος αξιών - Εφαρμογή προτύπων. (β) Αποδοχή και διατήρηση πελατών Πριν την αποδοχή οποιασδήποτε νέας ανάθεσης ελέγχου ή απόφασης για τη διατήρηση υπάρχουσας ανάθεσης εφαρμόζονται οι πιο κάτω διαδικασίες: Εξέταση της αξιοπιστίας της ελεγχόμενης οντότητας και πιο συγκεκριμένα: - Της φήμης και της ταυτότητας των μελών της διοίκησής της - Της φύσης των δραστηριοτήτων της - Της μη ύπαρξης θεμάτων ανεξαρτησίας - Οποιασδήποτε άλλης σχετικής πληροφορίας π.χ. δυσμενή στοιχεία τραπεζών, γνωστοποιηθείσες παραβάσεις, δικαστικές αντιδικίες κλπ. Διασφάλιση ότι υπάρχει η απαιτούμενη οργάνωση και το δυναμικό για την εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας και συγκεκριμένα: - Η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού με την απαιτούμενη ειδίκευση - Η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου εντός των καθορισμένων προθεσμιών - Η ανάγκη χρησιμοποίησης τρίτων με εξειδικευμένες γνώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κατά περίπτωση εάν η αποδοχή ή διατήρηση συγκεκριμένου ελέγχου επηρεάζει την ανεξαρτησία της εταιρείας μας. (γ) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων Η εταιρεία μας εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες που παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει ικανό προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και δέσμευση να εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας και ανεξαρτησίας. Οι κανόνες και διαδικασίες της εταιρείας καλύπτουν θέματα σχετικά με το προσωπικό που απασχολεί όπως: Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

10 - Προσλήψεις - Αξιολόγηση επιδόσεων - Επαγγελματική εξέλιξη Προαγωγές - Αμοιβές προσωπικού - Προγραμματισμός για τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού - Επαγγελματική επιμόρφωση και εμπειρία (δ) Διενέργεια ελεγκτικών εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ότι οι εκδιδόμενες εκθέσεις ελέγχου είναι σύμφωνες με τεχνικές εγκυκλίους του ΣΕΛΚ. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι: - Ανάθεση κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου σε ομάδα εργασίας με κατάλληλη εμπειρία και ειδίκευση. - Ενημέρωση του συμμετέχοντος προσωπικού για τη φύση και την έκταση του ανατεθέντος έργου. - Καθοδήγηση και εποπτεία από έμπειρους συναδέλφους. - Διαδικασίες επίβλεψης της εκτελούμενης εργασίας. - Τεκμηρίωση της επίβλεψης. - Επικαιροποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και προτύπων. (ε) Παρακολούθηση και εποπτεία Οι κανόνες και οι διαδικασίες της εταιρείας διασφαλίζουν ότι: Κατά το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του ελέγχου, ιδιαίτερα οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, διενεργείται επισκόπηση από αρμόδιο κατά περίπτωση νόμιμο ελεγκτή που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Υπάγονται σε εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο (αυτοέλεγχος διασφάλισης ποιότητας) όλοι οι διενεργηθέντες έλεγχοι επί των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο σε ετήσια βάση. Για τους υπόλοιπους διενεργηθέντες τακτικούς ελέγχους, διενεργείται εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, ετησίως, σε δειγματοληπτική βάση, που εξαρτάται από το αντικείμενο, το μέγεθος, τη δυσκολία και το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε ελεγκτικού έργου. Η επιλογή των ατόμων που θα διενεργήσουν τους αυτοελέγχους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους σε ελέγχους όπως εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μεγάλα συγκροτήματα εταιρειών και μεσαίου και μικρού μεγέθους εταιρείες. Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου υποβάλλονται ετησίως με σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τα ευρήματα, τις ελλείψεις και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

11 5. Τελευταίος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της εταιρείας και οι εγγεγραμμένοι νόμιμοι ελεγκτές της υπόκεινται σε επιθεώρηση από την Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας. Πριν τη θέσπιση του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο 42(Ι)/2009 που τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Απριλίου 2011, με τον οποίο εισήγαγε τις απαιτήσεις Δημόσιας Εποπτείας, εξωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνταν από το ΣΕΛΚ στη βάση αυτορρύθμισης. Ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος στην εταιρεία μας έγινε το Μάρτιο του 2009 από το Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου εκ μέρους του ΣΕΛΚ και σύμφωνα με του Κανονισμούς του ΣΕΛΚ. Ο ποιοτικός έλεγχος κάλυψε τόσο τις ελεγκτικές διαδικασίες όσο και τις διαδικασίες όλων των άλλων υπηρεσιών της εταιρείας μας. Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν πλήρως ικανοποιητικό και ο ΣΕΛΚ βράβευσε την εταιρεία μας με την πιστοποίηση ICPAC Quality Checked. 6. Πελάτες ελέγχου που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 η εταιρεία διεξήγαγε νόμιμους ελέγχους των πιο κάτω οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος: SPDI Secure Property Development & Investment Plc (ex. Aisi) Avtovazbank Cyprus Branch XXI Century Investments Public Limited 7. Πρακτικές ανεξαρτησίας Οι πρακτικές της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένες ώστε οι επαγγελματίες μας να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ανεξαρτησίας που αφορούν συγκεκριμένες αναθέσεις ελέγχου, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, τα πρότυπα ανεξαρτησίας του International Ethics Standards Board for Accountants του International Federation of Accountants τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το ΣΕΛΚ. Όλοι οι επαγγελματίες μας υποχρεώνονται να λαμβάνουν μέρος σε ετήσια εκμάθηση της ανεξαρτησίας, για να μας βοηθήσει να τηρούμε την ανεξαρτησία μας όταν εκτελούμε υπηρεσίες ελέγχου στους πελάτες μας. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να κατανοήσουν τόσο τις προσωπικές τους υποχρεώσεις όσο και τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία μας να είναι απαλλαγμένοι από συμφέροντα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι δεν συνάδουν με την αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και αμεροληψία όταν εξυπηρετούν ένα πελάτη ελέγχου. Εξετάζουμε και αξιολογούμε την ανεξαρτησία από διάφορες πλευρές, περιλαμβανομένων των οικονομικών σχέσεων, τόσο της εταιρείας όσο και του επαγγελματία, σχέσεις εργοδότησης, επαγγελματικές σχέσεις κλπ. Σε περίπτωση απώλειας της ανεξαρτησίας κάποιου μέλους του προσωπικού μας γίνεται αντικατάστασή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Μια φορά το χρόνο λαμβάνεται έγγραφη επιβεβαίωση από όλα τα μέλη του προσωπικού μας για συμμόρφωση τους με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχει καθορίσει η εταιρεία σχετικά με την ανεξαρτησία τους. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

12 8. Συνεχής εκπαίδευση των νόμιμων ελεγκτών Ο στρατηγικός μας στόχος είναι να προσελκύουμε ταλαντούχους επαγγελματίες. Είμαστε υπερήφανοι για τον κόσμο μας και κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για την πρόοδό τους. Η βασική μας προτεραιότητα είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική εκπαίδευσή τους με επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες που επιβάλλονται από την αγορά και τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας. Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από το ICAEW και το ACCA ως εγκεκριμένος εργοδότης για σκοπούς εκπαίδευσης. Απαιτούμε από τους επαγγελματίες ελέγχου να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 20 ώρες κάθε χρόνο αποδεδειγμένης συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης όπως απαιτείται από τους κανονισμούς του ΣΕΛΚ. Επιπρόσθετα από την πιο πάνω μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη επέρχεται μέσω καθοδήγησης και εμπειριών των επαγγελματιών μας κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η καθοδήγηση βοηθά στη μετατροπή της γνώσης και εμπειρίας σε εξάσκηση. Αναμένεται από τους έμπειρους επαγγελματίες να διδάξουν και να αναπτύξουν το λιγότερο έμπειρο προσωπικό και να δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης. 9. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (1) Ανάλυση κύκλου εργασιών Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι ως εξής: Υπηρεσία Έσοδα Ποσοστό Έσοδα % 000 Ποσοστό % Υποχρεωτικοί έλεγχοι Άλλες υπηρεσίες διαβεβαιώσεως Φορολογικές υπηρεσίες Άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες Σύνολο (2) Ασφαλιστική κάλυψη Η εταιρεία μας έχει ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΣΕΛΚ. 10. Αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών Η αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών αποτελείται από δύο μέρη που καθορίζονται ως εξής: (α) Μισθός με βάση: Τα προσόντα, την εμπειρία και τα συνολικά έτη υπηρεσίας Την εξασφάλιση νέων εργασιών (εκτός μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου) Τη συμμετοχή στη διατήρηση των υπαρχουσών εργασιών Τη συμμετοχή στη διασφάλιση της ποιότητας και στη φήμη της εταιρείας. (β) Μέρισμα, ανάλογα με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Baker Tilly, Κύπρος Έκθεση Διαφάνειας

13 Baker Tilly Klitou and Partners Ltd. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Σ' αυτό το έγγραφο, η "Baker Tilly Klitou" αναφέρεται στην Baker Tilly Klitou and Partners Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία είναι ανεξάρτητο μέλος της Baker Tilly International, ενός παγκόσμιου δικτύου ελεγκτικών οργανισμών. Η Baker Tilly είναι επωνυμία του οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, Baker Tilly UK Group LLP, και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Baker Tilly Klitou BAKER TILLY. Baker Tilly International. Τα οφέλη μιας πιθανής συνεργασίας μαζί μας. Εξασφαλίζετε Ποιότητα Το ίδιο κι εμείς

Baker Tilly Klitou BAKER TILLY. Baker Tilly International. Τα οφέλη μιας πιθανής συνεργασίας μαζί μας. Εξασφαλίζετε Ποιότητα Το ίδιο κι εμείς Baker Tilly Klitou Ο ελεγκτικός οίκος Baker Tilly Klitou (ο οποίος δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία Baker Tilly) είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογιστικούς-ελεγκτικούς οίκους και οργανισμούς επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors Hellas SA Certified & Registered Auditors Transparency Report 2014 Inspired Around the World Certified & Registered Auditors! Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

RSM Brief April 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

RSM Brief April 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 RSM Brief April 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρίας και λοιπά εισαγωγικά στοιχεία 4 Νομικές και διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων 4 1.1.Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3 Νομική μορφή και μετοχική σύνθεση 3 Σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4204, 30/4/2009

Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ακεραιότητα

Ποιότητα και Ακεραιότητα Ποιότητα και Ακεραιότητα Έκθεση Διαφάνειας 2010 KPMG στην Ελλάδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Παγκόσμιες αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Κύριοι Κλάδοι Απασχόλησης στο Λογιστικό Επάγγελμα 1. Λογιστής Φοροτεχνικός 2. Κοστολόγος Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση διαφάνειας 2010

Έκθεση διαφάνειας 2010 Έκθεση διαφάνειας 2010 Έκθεση διαφάνειας 2010 ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή Γ. Β. Νοµική Σχέσεις Μορφή µε το δίκτυο & Μέτοχοι. Εσωτερικό Εταιρική ιακυβέρνηση σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση των σημαντικότερων δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP λαμβάνει προς αποφυγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού. Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου

(ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού. Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου (ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου Σκοπός Να αξιολογήσει τις πρακτικές αθλητικής διακυβέρνησης που υιοθετούν οι αθλητικοί οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2012

Έκθεση Διαφάνειας 2012 KPMG στην Ελλάδα Έκθεση Διαφάνειας 2012 Ποιότητα ελέγχων συνυφασμένη με την κουλτούρα μας 29 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Εταίρο 1 1 Ποιοί είμαστε 1.1 Η επιχείρησή μας 1.2 Η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα