ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 Έκδοση 1.1(Draft) 1/20

2 Table of Contents 1 Γενικά Θέματα ασφάλειας Απαντήσεις Επικεφαλίδες Αίτησης (Request Headers) Date Επιτρεπόμενες τιμές Παράδειγμα Υλοποίηση Host Επιτρεπόμενες τιμές Παράδειγμα Accept Επιτρεπόμενες τιμές Authorization Επιτρεπόμενες τιμές Απαντήσεις Επιτυχία Αποτυχία Λειτουργίες Δημιουργία νέας Υποχρέωσης Ελέγχου σε Εταιρεία Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Ανάκληση Υποχρέωσης Ελέγχου σε Εταιρεία Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Δημιουργία Μη Ανάληψης Φορολογικού Ελέγχου για Εταιρεία Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Ανάκληση Μη Ανάληψης Φορολογικού Ελέγχου για Εταιρεία Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Αναφορά Υποχρεώσεων Ελέγχου Ελεγκτή Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Υποβολή Νεου Φορολογικού Πιστοποιητικού Σύνταξη Απάντηση Ενημέρωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Ανάκτηση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή /20

3 4.8.2 Σύνταξη Απάντηση Διαγραφή Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Οριστικοποίηση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Αναφορά Υποβολών Φορολογικών Πιστοποιητικών Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Αναφορά Υποβολών Φορολογικών Πιστοποιητικών στις οπoίες ο Ελεγκτής εμφανίζεται ως δεύτερος ελεγκτής Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Υποβολή Συνημμένου Αρχείου Αλληλογραφίας Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Ανάκτηση Συνημμένου Αρχείου Αλληλογραφίας Περιγραφή Σύνταξη Απάντηση Έλεγχοι Ορθότητας κατά την Υποβολή ενός Αρχείου Φορολογικού Πιστοποιητικού XSD Σχήμα Αναφορών Υπηρεσίας Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων /20

4 1 Γενικά 1.1 Θέματα ασφάλειας Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω πρωτοκόλλου TSL. Η υπηρεσία φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (ή εξυπηρετητές) της ΓΓΠΣ, στους οποίους έχει εγκατασταθεί πιστοποιητικό TLS (server certificate). Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα (τόσο ερωτήσεις όσο και απαντήσεις) θα μεταφέρονται μέσω του δικτύου κρυπτογραφημένα. Η ταυτοποίηση κάθε χρήστη γίνεται με τη μέθοδο του basic access authentication. Συγκεκριμένα: Πελάτης (client) είναι οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Τα δεδομένα που προσφέρει η υπηρεσία είναι οι προστατευτόμενοι πόροι της (protected resource). O εξυπηρετητής (server) είναι το μηχάνημα ή τα μηχανήματα τα οποία προσφέρουν την υπηρεσία. Το σενάριο πρόσβασης είναι ως εξής: Ο πελάτης ζητάει πρόσβαση στους προστατευτόμενους πόρους της υπηρεσίας προωθώντας με κάθε request το username και το password του χρήστη. Η υπηρεσία απαντάει σε αιτήσεις που δίνονται μέσω πρωτοκόλλου HTTP/1.1. Οι αιτήσεις αποτελούνται από συγκεκριμένη ερώτηση (query) και επικεφαλλίδες (headers) και σε κάποιες περιπτώσεις xml περιεχόμενο. Οι αιτήσεις του χρήστη ενδέχεται να καταγράφονται σε ειδικά αρχεία καταγραφής (logs) της εφαρμογής. 1.2 Απαντήσεις Η υπηρεσία απαντάει στις αιτήσεις που δέχεται μέσω πρωτοκόλλου HTTP/1.1. Σε περίπτωση αδυναμίας επεξεργασίας της αίτησης λόγω τεχνικού ή άλλου προβλήματος, η υπηρεσία απαντάει με κατάλληλο HTTP status. Αλλιώς επιστρέφει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας της αίτησης. Τα αποτελέσματα δίνονται με μορφή XML. 4/20

5 2 Επικεφαλίδες Αίτησης (Request Headers) 2.1 Date Η ημερομηνία και η ώρα της αίτησης ή της απάντησης Επιτρεπόμενες τιμές Η ημερομηνία και η ώρα κατά την συνήθη απεικόνιση που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο HTTP Παράδειγμα Date: Wed, 16 Jun :11:11 GMT Υλοποίηση Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιτρεπόμενες μορφές απεικόνισης της ημερομηνίας και της ώρας στο πρωτόκολλο HTTP βλ. HTTP 1.1 RFC, παρ Host Η διεύθυνση και η πόρτα (αν χρησιμοποιείται) του εξυπηρετητή που προσφέρει την υπηρεσία Επιτρεπόμενες τιμές Συντακτικά ορθή διεύθυνση και πόρτα (αν χρησιμοποιείται) Παράδειγμα Host: www1.gsis.gr 2.3 Accept Η μορφή της απάντησης που θα επιστραφεί Επιτρεπόμενες τιμές application/xml, όταν θέλουμε η απάντηση να επιστραφεί σε μορφή XML. 2.4 Authorization Για την πρόσβαση στο Web Service χρησιμοποιείται η μέθοδος του basic access authentication που καθορίζει ότι ο πελάτης της υπηρεσίας (client) πρέπει να παρουσιάσει ένα username και password όταν κάνει ένα request. To username και το password θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε Base64 όπως ορίζονται στα σχετικά standards Επιτρεπόμενες τιμές. Τα οριζόμενα στο RFC /20

6 3 Απαντήσεις 3.1 Επιτυχία Σε περίπτωση επιτυχημένου ερωτήματος, το σύστημα απαντά με status code 200 (OK), σύμφωνα με το πρωτόκολλο HTTP. Το σώμα της απάντησης περιέχει ένα αρχείο XML Η μορφή της απάντησης (XML) καθορίζεται από το αίτημα που έχει υποβληθεί. 3.2 Αποτυχία Σε περίπτωση που το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί, το σύστημα απαντά με status code 400 ( Bad Request) ή 503 ( Service Unavailable ), αναλόγως του προβλήματος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο HTTP. 6/20

7 4 Λειτουργίες 4.1 Δημιουργία νέας Υποχρέωσης Ελέγχου σε Εταιρεία Περιγραφή Κλήση για την εισαγωγή υποχρέωσης ελεγκτή για διενέργεια Φορολογικού Ελέγχου σε Εταιρεία Σύνταξη GET /gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/assignments/create? vatnumber=<company_vat_number>&fromdate=<start_period_date>&todate=<end_period_d ate>&duedate=<due_date>[&auditcompany=<audit_company_vat_number>] όπου <company_vat_number> είναι ο ΑΦΜ της Εταιρείας που θα ελεγχθεί, <start_period_date> η ημερομηνία έναρξης της ελεγχόμενης περιόδου, <end_period_date> η ημερομηνία ληξης της ελεγχόμενης περιόδου και <due_date> ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου. Επίσης σε περίπτωση που ελεγκτής αναλαμβάνει τον έλεγχο εκ μέρους μιας εταιρείας ορκωτών ελγκτών η κλίση μπορεί να περιλαμβάνει και το ΑΦΜ της εταιρείας αυτής ορίζοντας ως παράμετρο το πεδίο auditcompany. Οι ημερομηνίες δίνονται με τη μορφή dd-mm-yyyy Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης xml μήνυμα της μορφής: <Receipt> <errorcode>204</errorcode> <messagereturned>auditor_is_not_assigned_for_this_audit</messagereturned> <submissiontype>manageassignments</submissiontype> <transdate> t15:30: :00</transdate> <trans_id>0</trans_id> </Receipt> όπου το errorcode μπορεί να έχει τη τιμή NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_EXISTING_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_A_VALID_FROM_TO_PERIOD 206 NOT_A_VALID_DATE 208 DUE_DATE_CANNOT_BE_BEFORE_TODAY 203 USER_ALREADY_ASSIGNED_FOR_THIS_AUDIT THE_AUDITOR_HAS_AN_ACTIVE_NONASSIGNMENT_FOR_THIS_AUDIT Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK. 4.2 Ανάκληση Υποχρέωσης Ελέγχου σε Εταιρεία Περιγραφή Κλήση για την ανάκληση υφιστάμενης υποχρέωσης ελεγκτή για διενέργεια Φορολογικού Ελέγχου σε Εταιρεία Σύνταξη GET /gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/assignments/delete? 7/20

8 vatnumber=<company_vat_number>&fromdate=<start_period_date>&todate=<end_period_d ate> όπου <company_vat_number> είναι ο ΑΦΜ της Εταιρείας που θα ελεγχθεί, <start_period_date> η ημερομηνία έναρξης της ελεγχόμενης περιόδου και <end_period_date> η ημερομηνία ληξης της ελεγχόμενης περιόδου. Οι ημερομηνίες δίνονται με τη μορφή dd-mm-yyyy Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης xml μήνυμα της μορφής: <Receipt> <errorcode>204</errorcode> <messagereturned>auditor_is_not_assigned_for_this_audit</messagereturned> <submissiontype>manageassignments</submissiontype> <transdate> t15:30: :00</transdate> <trans_id>0</trans_id> </Receipt> όπου το errorcode μπορεί να έχει τη τιμή: NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_EXISTING_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_A_VALID_FROM_TO_PERIOD NOT_A_VALID_DATE 204 AUDITOR_IS_NOT_ASSIGNED_FOR_THIS_AUDIT Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK. 4.3 Δημιουργία Μη Ανάληψης Φορολογικού Ελέγχου για Εταιρεία Περιγραφή Κλήση για την εισαγωγή αρνησης εταιρείας για διενέργεια φορολογικού ελέγχου Σύνταξη GET /gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/nonassignments/create? vatnumber=<company_vat_number>&fromdate=<start_period_date>&todate=<end_period_d ate>[&auditcompany=<audit_company_vat_number>] όπου <company_vat_number> είναι ο ΑΦΜ της Εταιρείας που θα έπρεπε να ελεγχθεί αλλά αρνείται τον έλεγχο, <start_period_date> η ημερομηνία έναρξης της ελεγχόμενης περιόδου, <end_period_date> η ημερομηνία ληξης της ελεγχόμενης περιόδου. Επίσης σε περίπτωση που ελεγκτής θα έπερεπε να αναλάβει τον έλεγχο εκ μέρους μιας εταιρείας ορκωτών ελγκτών η κλίση μπορεί να περιλαμβάνει και το ΑΦΜ της εταιρείας αυτής ορίζοντας ως παράμετρο το πεδίο auditcompany. Οι ημερομηνίες δίνονται με τη μορφή dd-mm-yyyy Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης xml μήνυμα της μορφής: <Receipt> <errorcode>204</errorcode> <messagereturned>not_a_valid_vat_number_parameter</messagereturned> <submissiontype>managenonassignments</submissiontype> <transdate> t15:30: :00</transdate> <trans_id>0</trans_id> </Receipt> 8/20

9 όπου το errorcode μπορεί να έχει τη τιμή NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_EXISTING_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_A_VALID_FROM_TO_PERIOD 206 NOT_A_VALID_DATE 208 DUE_DATE_CANNOT_BE_BEFORE_TODAY 303 THE_AUDITOR_HAS_AN_ACTIVE_ASSIGNMENT_FOR_THIS_AUDIT THE_AUDITOR_HAS_AN_ACTIVE_NONASSIGNMENT_FOR_THIS_AUDIT Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK. 4.4 Ανάκληση Μη Ανάληψης Φορολογικού Ελέγχου για Εταιρεία Περιγραφή Κλήση για την ανάκληση αρνησης εταιρείας για διενέργεια φορολογικού ελέγχου (για αναίρεση εσφαλμένης εισαγωγής) Σύνταξη GET /gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/nonassignments/delete? vatnumber=<company_vat_number>&fromdate=<start_period_date>&todate=<end_period_d ate> όπου <company_vat_number> είναι ο ΑΦΜ της Εταιρείας που θα έπρεπε να ελεγχθεί αλλά αρνείται τον έλεγχο, <start_period_date> η ημερομηνία έναρξης της ελεγχόμενης περιόδου και <end_period_date> η ημερομηνία ληξης της ελεγχόμενης περιόδου. Οι ημερομηνίες δίνονται με τη μορφή dd-mm-yyyy Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης xml μήνυμα της μορφής: <Receipt> <errorcode>204</errorcode> <messagereturned>not_a_valid_vat_number_parameter</messagereturned> <submissiontype>managenonassignments</submissiontype> <transdate> t15:30: :00</transdate> <trans_id>0</trans_id> </Receipt> όπου το errorcode μπορεί να έχει τη τιμή: NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_EXISTING_VAT_NUMBER_PARAMETER NOT_A_VALID_FROM_TO_PERIOD NOT_A_VALID_DATE 305 AUDITOR_IS_NOT_NONASSIGNED_FOR_THIS_AUDIT Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK. 9/20

10 4.5 Αναφορά Υποχρεώσεων Ελέγχου Ελεγκτή Περιγραφή Κλήση που επιστρέφει τις Εισαγωγές και Ανακλήσεις Υποχρεώσεων Ελέγχου και Μη Αναλήψεων Ελέγχων ενός ελεγκτή για κάποια εταιρεία Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/assignmentslist? fromyear=<year>&toyear=<year>&vatnumber=<company_vat_number> Όπου fromyear και toyear καθορίζουν τα ημερολογιακά έτη της αναζήτησης (πρέπει να είναι ακέραιοι της μορφής 2011) και vatnumber to ΑΦΜ της ελεγχόμενης εταιρείας Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: ASSIGNMENTS_LIST_YEAR_PARAMETER_NOT_FOUND ASSIGNMENTS_LIST_YEAR_PARAMETER_IS_NOT_AN_INTEGER 200 NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται XML αρχείο που περιλαμβάνει τη λίστα των καταχωρημένων υποχρεώσεων και των ανακλήσεων αυτών. Το XML αρχείο ακαολουθεί το σχήμα που αναφέρεται στο 5ο Κεφάλαιο. 4.6 Υποβολή Νεου Φορολογικού Πιστοποιητικού Κλήση που επιτρέπει σε έναν ορκωτό λογιστή να υποβάλει ένα Φορολογικό Πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου xml. Μετά την επιτυχή υποβολή, το Πιστοποιητικό απλά αποθηκεύεται στο σύστημα (κατάσταση υποβολής SUBMISSION_STORED). ΠΡΟΣΟΧΗ Εαν ο λογιστής είναι σίγουρος για την ορθότητα του Πιστοποιητικού και θέλει να προωθηθεί για επεξεργασία από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου θα πρέπει με άλλη κλήση να το οριστικοποιήσει Σύνταξη POST gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport και αποστολή του αρχείου xml με content-type application/xml Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 110 NOT_CONSISTENT_XML Υπάρχει Λάθος συντακτικό ή λογικό στο αρχείο που υποβλήθηκε 111 DUPLICATE_SUBMISSION Υπάρχει ήδη υποβληθείσα δήλωση για την ελεγχόμενη εταιρεία και το συσγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελέγχου 13 INSUFFICIENT_USER_PRIVILEGES Δεν υπάρχει ανάθεση Ελέγχου για την ελεγχόμενη εταιρεία και το συσγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελέγχου Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τη Βάση Δεδομένων θα επιστραφεί Internal Server Error Response (error 500) και θα πρέπει να δοκιμάσετε αργότερα. 10/20

11 Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK και απόδειξη υποβολής: <Receipt> <errorcode>10</errorcode> <messagereturned>successful_report_submission</messagereturned> <submissiontype>taxcompliancereportsubmission</submissiontype> <transdate> t13:42: :00</transdate> <trans_id>1031</trans_id> </Receipt> όπου στο πεδίο trans_id αναφέρεται ο αριθμός υποβολής του Πιστοποιητικού. 4.7 Ενημέρωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Κλήση που ενημερώνει ένα αποθηκεύμενο (όχι οριστικοποιημένο) πιστοποιητικό με κάποιο νεώτερο Σύνταξη PUT gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport/<trans_id> και αποστολή του αρχείου xml με content-type application/xml. Όπου trans_id ο αριθμός υποβολής του παραστατικού που θα τροποποιηθεί Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 110 NOT_CONSISTENT_XML Υπάρχει Λάθος συντακτικό ή λογικό στο αρχείο που υποβλήθηκε 13 INSUFFICIENT_USER_PRIVILEGES Δεν υπάρχει ανάθεση Ελέγχου για την ελεγχόμενη εταιρεία και το συσγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελέγχου 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. Δεν βρέθηκε η αρχική υποβολή 11 - USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD THE_NEW_COMPANY_VAT_NUMBER_IS_DIFFERENT_THAN_THE_OLD_ONE SUMBISSION_STATE_IS_NOT_STORED 111 DUPLICATE_SUBMISSION Υπάρχει ήδη άλλη υποβληθείσα δήλωση για την ελεγχόμενη εταιρεία και το συσγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελέγχου Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τη Βάση Δεδομένωνθα επιστραφεί Internal Server Error Response (error 500) και θα πρέπει να δοκιμάσετε αργότερα. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK και απόδειξη υποβολής <Receipt> <errorcode>14</errorcode> <messagereturned>successful_report_submission_update</messagereturned> <submissiontype>taxcompliancereportsubmission</submissiontype> <transdate> t13:42: :00</transdate> <trans_id>1031</trans_id> </Receipt> όπου στο πεδίο trans_id αναφέρεται ο αριθμός υποβολής του Πιστοποιητικού. 11/20

12 4.8 Ανάκτηση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Κλήση που επιστρέφει το xml περιεχόμενο ένος αποθηκεύμενου ή οριστικα πιστοποιητικού. Ο χρήστης μπορεί να δει πιστοποιητικά: 1. που έχει υποβάλει ο ίδιος (στα οποία αναφέρεται ως certifiedaccountant1), 2. στα οποία αναφέρεται ως δεύτερος Ελεγκτής ( certifiedaccountant2), Σημείωση: Η δυνατότητα ναάκτησης παλαιότερων οριστικών πιστοποιητικών που αφορούν σε εταιρείες για τις οποίες υπάρχει ενεργή ανάθεση διενέργειας ελέγχου δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι την υλοποίηση εφαρμογής του Taxisnet με την οποία οι ελεγχόμενες εταιρείες θα εγκρίνουν/ελέγχουν τις αναθέσεις Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport/<trans_id> Όπου trans_id ο αριθμός υποβολής του παραστατικού που θέλουμε να δούμε Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. 11 USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD 114 DELETED_TAX_COMPLIANCE_REPORT Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται το xml αρχείο που έχει υποβληθεί. 4.9 Διαγραφή Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Κλήση που διαγράφει ένα αποθηκεύμενο (όχι οριστικοποιημένο) πιστοποιητικό. Ο αριθμός υποβολής του Πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξανα-χρησιμοποιηθεί Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport/<trans_id> /delete Όπου trans_id ο αριθμός υποβολής του παραστατικού που θέλουμε να διαγράψουμε Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. 11 USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD 113 TAX_COMPLIANCE_REPORT_ALREADY_DELETED SUMBISSION_STATE_IS_NOT_STORED Σε περίπτωση επιτυχούς διαγραφής επιστρέφεται response OK. 12/20

13 4.10 Οριστικοποίηση Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιγραφή Κλήση που οριστικοποιεί ένα αποθηκεύμενο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό θα προωθηθεί προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport/<trans_id> /finalise Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. 11 USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD 113 TAX_COMPLIANCE_REPORT_ALREADY_DELETED 117 SUMBISSION_STATE_IS_NOT_STORED Σε περίπτωση επιτυχούς οριστικοποίησης επιστρέφεται response OK Αναφορά Υποβολών Φορολογικών Πιστοποιητικών Περιγραφή Κλήση που επιστρέφει τις Υποβολές Φορολογικών Πιστοποιητικών που έχουν γίνει από κάποιον ελεγκτή για κάποια εταιρεία και το διάστημα ελέγχου εμπίτει εντός ορισμένων ημερολογιακών ετών. Εμφανίζονται οι Υποβολές στις οποίες ο χρήστης ορίζεται ως πρώτος Ελεγκτής (certifiedaccountant1) Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/submissionslist? fromyear=<year>&toyear=<year>&vatnumber=<company_vat_number> Όπου fromyear και toyear καθορίζουν τα ημερολογιακά έτη της αναζήτησης (πρέπει να είναι ακέραιοι της μορφής 2011) και vatnumber to ΑΦΜ της ελεγχόμενης εταιρείας Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: SUMBISSION_LIST_YEAR_PARAMETER_NOT_FOUND SUMBISSION_LIST_YEAR_PARAMETER_IS_NOT_AN_INTEGER NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται XML αρχείο που περιλαμβάνει τη λίστα των καταχωρημένων υποχρεώσεων και των ανακλήσεων αυτών. Το XML αρχείο ακαολουθεί το σχήμα που αναφέρεται στο 6ο Κεφάλαιο. 13/20

14 4.12 Αναφορά Υποβολών Φορολογικών Πιστοποιητικών στις οπoίες ο Ελεγκτής εμφανίζεται ως δεύτερος ελεγκτής Περιγραφή Κλήση που επιστρέφει τις Υποβολές Φορολογικών Πιστοποιητικών που έχουν γίνει από κάποιον ελεγκτή για κάποια εταιρεία και το διάστημα ελέγχου εμπίτει εντός ορισμένων ημερολογιακών ετών. Εμφανίζονται οι Υποβολές στις οποίες ο χρήστης ορίζεται ως δεύτερος Ορκωτός Λογιστής (certifiedaccountant2) Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/submissionsauxlist? fromyear=<year>&toyear=<year>&vatnumber=<company_vat_number> Όπου fromyear και toyear καθορίζουν τα ημερολογιακά έτη της αναζήτησης (πρέπει να είναι ακέραιοι της μορφής 2011) και vatnumber to ΑΦΜ της ελεγχόμενης εταιρείας Απάντηση Σε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: SUMBISSION_LIST_YEAR_PARAMETER_NOT_FOUND SUMBISSION_LIST_YEAR_PARAMETER_IS_NOT_AN_INTEGER NOT_A_VALID_VAT_NUMBER_PARAMETER Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται XML αρχείο που περιλαμβάνει τη λίστα των καταχωρημένων υποχρεώσεων και των ανακλήσεων αυτών. Το XML αρχείο ακαολουθεί το σχήμα που αναφέρεται στο 6ο Κεφάλαιο Υποβολή Συνημμένου Αρχείου Αλληλογραφίας Περιγραφή Κλήση που επιτρέπει την υποβολή (upload) ενός αρχείου ως συνημμένο στο Φορολογικό Πιστοποιητικό. Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει όλη την προβλεπόμενη από το νόμο αλληλογραφία. Ιδανικά είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip file) του οποίου το όνομα περιέχει λατινικούς χαρακτήρες. Υποβολή μπορεί να γίνει μόνο από τον Ελεγκτή που αναφέρεται πρώτος στο Φορολογικό Πιστοποιητικό(certifiedAccountant1) Σύνταξη POST gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/attachment/taxcompliancereport/<trans_id>/<filename> Όπου trans_id ή υποβολή στην οποία θέλουμε να επισυνάψουμε αρχείο και <filename> το όνομα του αρχείου. Το content-type της αίτηση θα πρέπει να είναι multipart/form-data. Υπόδειγμα ενός client σε java που υλοποιεί την κλήση μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ Απάντηση ΣΣε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης 14/20

15 περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 13 INSUFFICIENT_USER_PRIVILEGES Δεν υπάρχει ανάθεση Ελέγχου για την ελεγχόμενη εταιρεία και το συσγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελέγχου 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. Δεν βρέθηκε η υποβολή 11 - USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD SUMBISSION_STATE_IS_NOT_STORED Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τη Βάση Δεδομένωνθα επιστραφεί Internal Server Error Response (error 500) και θα πρέπει να δοκιμάσετε αργότερα. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK 4.14 Ανάκτηση Συνημμένου Αρχείου Αλληλογραφίας Περιγραφή Κλήση που επιτρέπει την ανάκτηση (download) ενός αρχείου συνημμένου στο Φορολογικό Πιστοποιητικό. Η ανάκτηση των συνημμένων μπορεί να γίνει από τους χρήστες που έχουν δικαίωμα να κάνουν ανάκτηση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Σύνταξη GET gsisapps/cpaudit/cpaauditservice/taxcompliancereport/<trans_id>/ attachment Όπου trans_id ή υποβολή της οποίας το συνημένο αρχείο θέλουμε να ανακτήσουμε. Υπόδειγμα ενός client σε java που υλοποιεί την κλήση μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ Απάντηση ΣΣε περίπτωση σφάλματος επιστρέφει BadRequest ή Forbidden ή NotFound και στο σώμα της απάντησης περιέχεται ένα από τα παρακάτω error codes: 12 TAX_COMPLIANCE_REPORT_NOT_FOUND. Δεν βρέθηκε η υποβολή 11 - USER_HAS_NO_SUFFICIENT_PRIVILEGES_FOR_VIEWING_OR_MODIFYING_THIS_RECORD 114 DELETED_TAX_COMPLIANCE_REPORT NO_ATTACHMENT_FOUND Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τη Βάση Δεδομένωνθα επιστραφεί Internal Server Error Response (error 500) και θα πρέπει να δοκιμάσετε αργότερα. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφεται OK 15/20

16 5 Έλεγχοι Ορθότητας κατά την Υποβολή ενός Αρχείου Φορολογικού Πιστοποιητικού Οι λογικοί έλεγχοι που γίνονται κατά την υποβολή ενός Φορολογικού Πιστοποιητικού στο σύστημα είναι οι εξής: 1. Ορθότητα ως προς το xsd. 2. Συντακτική Ορθότητα και Υπαρκτότητα αναφερόμενων Α.Φ.Μ. 3. Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου Ελεγκτή που υπογράφη το πιστοποιητικό, δεν μπορεί το ΑΦΜ του δεύτερου να συμπίπτει με το ΑΦΜ του πρώτο. 4. Που αναφέρονται στη δήλωση. 5. Ορθότητα περιόδου (from_date < to_date ). 6. Έλεγχος αποδοχής ευθύνης από τον Ορκωτό (disclaimer = true). 7. Εάν η εταιρεία έχει Μητρική στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει ορισθεί το Όνομα και η Χώρα Έδρας της Μητρικής. 8. Εάν η εταιρεία έχει Μητρική στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει ορισθεί το Όνομα και ως Χώρα Έδρας η Ελλάδα. 9. Εάν η εταιρεία δεν είναι μέλος Ομίλου δεν μπορεί να εμφανίζεται το Όνομα και η Χώρα Έδρας της Μητρικής. 10. Εάν η εταιρεία είναι μητρική Ομίλου δεν μπορεί να εμφανίζεται το Όνομα και η Χώρα Έδρας της Μητρικής. 11. Εάν η εταιρεία δεν είναι μέλος Ομίλου δεν μπορεί δεν μπορεί το πεδίο 'Ο όμιλος περιλαμβάνει εταιρίες στο εξωτερικό;' να έχει τιμή true. 12. Εάν δεν έχει εταιρίες του Ομίλου στο εξωτερικό δεν μπορεί στο πεδίο 'Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό' να υπάρχει η επιλογή Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι χωρίς επιφύλαξη τότε το στοιχείο reportmatrix μπορεί να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με μη σημαντικές φορολογικές διαφορές, εφόσον το πεδίο nonimportantdiffreportvatcompliance έχει την τιμή Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με θέματα έμφασης. 15. Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι με επιφύλαξη τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με θέματα επιφύλαξης. 16. Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι με επιφύλαξη και θέματα έμφασης τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με θέματα επιφύλαξης και Πίνακα με θέματα έμφασης. 17. Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι με επιφύλαξη και θέματα έμφασης τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με θέματα επιφύλαξης και Πίνακα με θέματα έμφασης. 18. Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι «Αδυναμία έκφρασης» τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με ζητήματα αδυναμίας έκφρασης. 19. Εάν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι «Αρνητικό» τότε το στοιχείο reportmatrix πρέπει να περιλαμβάνει μόνο Πίνακα με αρνητικά θέματα. 20. Η αρίθμηση στους Πίνακες θεμάτων επιφύλαξης/έμφασης κ.ο.κ, πρέπει να είναι μοναδική και συνεχής. 21. Το αριθμητικό πεδίο Λοιπό Ενεργητικό της τρέχουσας και συγκρίσιμης περιόδου πρέπει να προκύπτει ως Συνολικό Ενεργητικό Ενσωματωμένα Πάγια Συμμετοχές Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις, 16/20

17 των αντίστοιχων περιόδων. 22. Το αριθμητικό πεδίο Λοιποί Λογαριασμοί Παθητικού της τρέχουσας και της συγκρίσιμης περιόδου πρέπει να προκύπτει ως Συνολικό Ενεργητικό Καθαρή Θέση Δάνεια Υποχρεώσεις στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, των αντίστοιχων περιόδων. 23. Το αριθμητικό πεδίο Αποτέλεσμα Προ Φόρων της τρέχουσας και της συγκρίσιμης περιόδου πρέπει να προκύπτει ως Σύνολο Εσόδων (το άθροισμα όλων των υπόλοιπων πεδίων της Κατάστασης Γενικής Εκμετάλλευσης). 17/20

18 6 XSD Σχήμα Αναφορών Υπηρεσίας Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων Το παρακάτω XSD περιγράφει τις αναφορές που εκδίδονται από την υπηρεσία (cpaauditreports_v1.0.xsd). Πρόκειται για την έκδοση 1.0 του σχήματος. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:tx="http://www.gsis.gr/cpaauditreports/v10" targetnamespace="http://www.gsis.gr/cpaauditreports/v10" elementformdefault="qualified" version="1.0"> <xs:element name="taxcompliancereports"> <xs:annotation> <xs:documentation>το κύριο element των αναφορών της Υπηρεσίας Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων. Το πεδίο reportdate περιέχει την Ημερομηνία δημιουργίας της αναφοράς, το πεδίο username το όνομα του χρήστη που ζήτησε το report και στο πεδίο usedcritera τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του report. To report περιλαμβάνει είται μια λίστα από Υποβολές Πιστοποιητικών (taxcompliancesubmissionslist) είται μια λίστα Αναθέσεων (taxcomplianceassignementlist)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="reportdate" type="xs:date"/> <xs:element name="username" type="xs:string"/> <xs:element name="usedcriteria" type="xs:string"/> <xs:choice> <xs:element name="taxcompliancesubmissionslist" type="tx:taxcompliancesubmissionslist_type"/> <xs:element name="taxcomplianceassignementlist" type="tx:taxcomplianceassignementlist_type"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="taxcompliancesubmissionslist_type"> <xs:annotation> <xs:documentation>η λίστα Υποβολών Πιστοποιητικών περιέχει: τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβολής (submissionid), την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της Υποβολής (submissiondate), την τρέχουσα κατάσταση της υποβολής (submissionstate) - αποθηκευμένη, διαγραμμένη, οριστικοποιημένη, προωθημένη στο taxis-, ημερομηνία έναρξης ελεγχόμενης περιόδου (auditfromperiod), ημερομηνία λήξης ελεγχόμενης περιόδου (audittoperiod), ο ΑΦΜ της ελεγχόμενης Εταιρείας (companyvatnumber), ο ΑΦΜ του ορκωτού λογιστή (auditorvatnumber), το uri του resource που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει GET η συγκεκριμένη υποβολή. </xs:documentation> </xs:annotation> 18/20

19 <xs:sequence> <xs:element name="taxcompliancesubmissionlistelement" type="tx:taxcompliancesubmissionlistelement_type" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="taxcompliancesubmissionlistelement_type"> <xs:sequence> <xs:element name="submissionid" type="xs:integer"/> <xs:element name="submissiondate" type="xs:datetime"/> <xs:element name="submissionstate" type="xs:string"/> <xs:element name="auditfromperiod" type="xs:date"/> <xs:element name="audittoperiod" type="xs:date"/> <xs:element name="companyvatnumber" type="tx:vatnumber_type"/> <xs:element name="auditorvatnumber" type="tx:vatnumber_type"/> <xs:element name="uri" type="xs:anyuri"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="taxcomplianceassignementlist_type"> <xs:annotation> <xs:documentation>η λίστα Αναθέσεων περιέχει: τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανάθεση (logid), την ημερομηνία εισαγωγής της Ανάθεσης (logdate), το action της ανάθεσης (action) - δημιουργία ανάθεσης, αναίρεση ανάθεσης-,ημερομηνία έναρξης ελεγχόμενης περιόδου (auditfromperiod), ημερομηνία λήξης ελεγχόμενης περιόδου (audittoperiod), ο ΑΦΜ της ελεγχόμενης Εταιρείας (companyvatnumber), ο ΑΦΜ του ορκωτού λογιστή (auditorvatnumber), το όνομα του χρήστη που έκανε την αναθεση (username) το uri του resource που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει GET η συγκεκριμένη υποβολή (δεν χρησιμοποιείται προς το παρών). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="taxcomplianceassignementlistelement" type="tx:taxcomplianceassignementlistelement_type" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="taxcomplianceassignementlistelement_type"> <xs:sequence> <xs:element name="logid" type="xs:integer"/> <xs:element name="logdate" type="xs:datetime"/> <xs:element name="username" type="xs:string"/> <xs:element name="action" type="xs:string"/> <xs:element name="auditfromperiod" type="xs:date"/> <xs:element name="audittoperiod" type="xs:date"/> <xs:element name="companyvatnumber" type="tx:vatnumber_type"/> <xs:element name="auditorvatnumber" type="tx:vatnumber_type"/> <xs:element name="uri" type="xs:anyuri"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="decimalamount"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:whitespace value="collapse"/> 19/20

20 <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="vatnumber_type"> <xs:annotation> <xs:documentation> ΑΦΜ - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whitespace value="preserve"/> <xs:pattern value="([0-9]{8}[1-9]) ([0-9]{7}[1-9][0-9]) ([0-9]{6}[1-9][0-9]{2}) ([0-9]{5}[1-9][0-9]{3}) ([0-9]{4}[1-9][0-9]{4}) ([0-9]{3}[1-9][0-9]{5}) ([0-9]{2}[1-9][0-9]{6}) ([0-9][1-9][0-9]{7}) ([1-9][0-9]{8})"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:schema> 20/20

Υποβολή Πιστοποιητικού

Υποβολή Πιστοποιητικού Υποβολή Πιστοποιητικού Με το πλήκτρο από την γραμμή εργαλειών της επεξεργασίας του φακέλου, παρουσιάζεται φόρμα που περιλαμβάνει τα δεδομένα επικοινωνίας της ελεγχόμενης εταιρείας, την περίοδο ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Με την ΠΟΛ 1195/22-10-2012 επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής αρχείων με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Εγγράφου: 1.2- Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 21 Ιανουαρίου 2014- Upload zip αρχείων-

Έκδοση Εγγράφου: 1.2- Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 21 Ιανουαρίου 2014- Upload zip αρχείων- Έκδοση Εγγράφου: 1.2- Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 21 Ιανουαρίου 2014- Upload zip αρχείων- Στοιχεία Σύνδεσης Η κλήση του REST Service για το upload zip αρχείων προϋποθέτει 1. Έκδοση ψευδοκωδικών-token

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

sendsms.gr HTTP Service

sendsms.gr HTTP Service Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη sendsms.gr HTTP Service action: user_load SERVER RESPONSE αρ. σφάλματος επίθετο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Τα web services του παρατηρητηρίου τιμών ακολουθούν λογική REST και απαντούν σε GET requests ως ακολούθως:

Τα web services του παρατηρητηρίου τιμών ακολουθούν λογική REST και απαντούν σε GET requests ως ακολούθως: ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (WEB SERVICES) ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (e-prices.gr) 1. Προδιαγραφές Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) Το Παρατηρητήριο Τιμών (e-prices.gr) δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 16 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 3.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 16 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Web Services της δράσης

Περιγραφή των Web Services της δράσης Περιγραφή των Web Services της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Έκδοση εγγράφου: 1.2, 12/02/2015 Διαφορές σε σχέση με την έκδοση 1.1: Προσθήκη των error codes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

A. Υπόχρεοι, Περιεχόμενο και Προθεσμίες

A. Υπόχρεοι, Περιεχόμενο και Προθεσμίες Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Point of Sale ver. 3.0.3 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων Αθήνα 16-4-2013 από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Ερώτηση Ποιο σκοπό επιτελεί η λειτουργία του TRS; Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!!

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!! Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

!!!! Υπόχρεοι, Περιεχόµενο και Προθεσµίες. 1. Ποιό είναι το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων;

!!!! Υπόχρεοι, Περιεχόµενο και Προθεσµίες. 1. Ποιό είναι το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Εαρινό Εξάμηνο 2012 4η Προγραμματιστική Εργασία Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 30/5/12 Ημερομηνία Υποβολής: 15/7/12 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Αιτήσεις για τη χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.

A2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται. Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: HTTP

Εργαστήριο Wireshark: HTTP Εργαστήριο Wireshark: HTTP Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Μετά την πρώτη γεύση του packet sniffer

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Τι μπορεί να υποβληθεί. Δηλώσεις του φορολογικού έτους 2011 Δηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Αυτοεργοδοτουμένων Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4*

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ιστοσελίδων (Web Design)

Προγραμματισμός Ιστοσελίδων (Web Design) Προγραμματισμός Ιστοσελίδων (Web Design) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Ορισμός Web Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) ή απλά Web αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής Ενότητα Θ ρ. Ε. Μάγκος Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!!

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!! Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - SMTP Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου Νοέμβριος 2015 Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών Project Extranet Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1.Γενικές παρατηρήσεις... 4 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 5 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.2 Ταξινόμηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ρυθμίσεων Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή ΓΓΠΣ

Οδηγίες ρυθμίσεων Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή ΓΓΠΣ Οδηγίες ρυθμίσεων Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή ΓΓΠΣ Λήψη κλειδιού κρυπτογράφησης AES Key Για την αποστολή των δεδομένων των αρχείων e.txt προς τον server της ΓΓΠΣ θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18/6/2015 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος 1 Τι µπορεί να υποβληθεί. ηλώσεις του φορολογικού έτους 2010 ηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1 ηλώσεις Αυτοεργοδοτουµένων Ε.Πρ.1 ηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4 ηλώσεις Εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων»

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων» ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων... 4 3. Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 (*προσοχή αφορούν εγκαταστάσεις XLINE που έχουν µόνο Γενική Λογιστική) Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. «Εγγραφή & πιστοποίηση νέου χρήστη Επαγγελματία. Υγείας ιατρού/φαρμακοποιού στο σύστημα Η.Σ.»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. «Εγγραφή & πιστοποίηση νέου χρήστη Επαγγελματία. Υγείας ιατρού/φαρμακοποιού στο σύστημα Η.Σ.» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ «Εγγραφή & πιστοποίηση νέου χρήστη Επαγγελματία Υγείας ιατρού/φαρμακοποιού στο σύστημα Η.Σ.» 1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 2293/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 2293/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 2293/25.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ρυθμίσεων ταμειακών μηχανών Sam 4s ER-230EJ, ER-420EJ, NR-300, NR-320 για την αποστολή ΓΓΠΣ

Οδηγίες ρυθμίσεων ταμειακών μηχανών Sam 4s ER-230EJ, ER-420EJ, NR-300, NR-320 για την αποστολή ΓΓΠΣ Οδηγίες ρυθμίσεων ταμειακών μηχανών Sam 4s ER-230EJ, ER-420EJ, NR-300, NR-320 για την αποστολή ΓΓΠΣ Λήψη Κλειδιού Κρυπτογράφησης AES Key Για την αποστολή των δεδομένων των αρχείων e.txt προς τον server

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ. Transaction Reporting System (TRS)

Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ. Transaction Reporting System (TRS) Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ Transaction Reporting System (TRS) Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 Version 0.01 Τίτλος Κειμένου Διαχείριση Κειμένου : Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα