ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121"

Transcript

1 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oπως ο πίνακας διανοµής ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα: ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τοµείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Α 222/ δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής -2016», στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ 4 του οποίου εισάγονται από 1.1. ουσιαστικές µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων των Τοµέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Γενικές Παρατηρήσεις: Με τις διατάξεις αυτές από 1/1/ καθορίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο ηλικίας το ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (στα πλαίσια της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 102/1952). Επίσης από 1/1/ ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Επιπλέον µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι: α) Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1. και εφεξής εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως διαµορφώνονται, ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από και εφεξής, προστιθέµενων ταυτόχρονα 2 ετών στα διαµορφούµενα όρια

2 ηλικίας. ιευκρινίζεται ότι, τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, όπως ισχύει. β) Από 1.1. όλα τα ισχύοντα την όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτά προβλέπονται) των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποία προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισµένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011. Παράλληλα προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεµελιωµένα έως και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται-µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων- προκειµένου για συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως ιευκρινίζεται ότι θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόµενος. Κατοχυρωµένο δικαίωµα είναι η δυνατότητα των ασφαλισµένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης του απαιτούµενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. Για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων και για την ενηµέρωση των ασφαλισµένων σας, ακολουθούν ανά Τοµέα Ασφάλισης και ανά προϋπόθεση συνταξιοδότησης πίνακες και παραδείγµατα: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (µέχρι ) I. Τοµέας Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1. Προϋπόθεση τριακονταπεντετίας: Υπενθυµίζεται ότι ο ν. 3863/2010 επέφερε αλλαγές στους από µέχρι ασφαλισµένους άνδρες και γυναίκες του Τοµέα και διατήρησε το 2

3 δικαίωµα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας για τους µέχρι Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις: α. οι ασφαλισµένοι (άνδρες γυναίκες) για πρώτη φορά µέχρι την συνεχίζουν να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας, β. από 1-1- το όριο ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης για τους από και µέχρι ασφαλισθέντες, ανακαθορίζονται ως εξής: Πίνακας 1: Άνδρες γυναίκες ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ) Έτσι, από τις διατάξεις του ν. 4093/2012 καταλαµβάνονται όσοι συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν, κατά περίπτωση, το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη γεννηµένη το 1954 που το 2011 συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνεχίζει να απασχολείται χωρίς διακοπή και το 2012, οπότε και συµπληρώνει 36 έτη ασφάλισης το έτος αυτό, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα (έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, µε βάση τις προϋποθέσεις του 2011, όπως ισχύουν µετά τον ν. 3863/2010), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν η ασφαλισµένη επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 έχει συµπληρώσει 30 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 5 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. 3

4 ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2α. Άνδρες µε 20 ή 25 έτη ασφάλισης. Πίνακας ή Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60ου) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Άνδρας που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 20 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2β. Γυναίκες µε 20ετία. Πίνακας Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 55 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την 4

5 συµπλήρωση ορίου ηλικίας (55ου) και όχι χρόνου ασφάλισης. Από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής (1-1-), οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 55 ετών κατά την χρονική περίοδο -2017, κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου, όχι όµως µικρότερου του 62 ου. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 55 ο έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 20 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος της ηλικίας της µε 20 έτη ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας το 2014 µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 63 ου έτους της ηλικίας της. 3 α. Άνδρες µε 15ετία Πίνακας 4 ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε µεταβληθεί µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερµηνευτικά προβλήµατα στην εφαρµογή της. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 3β. Γυναίκες µε 15ετία Πίνακας Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 60 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 5

6 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60ου) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει και 15 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα, αφού το 2012 συµπληρώνει το 61 ο έτος ηλικίας. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους. II. Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1. Προϋπόθεση τριακονταπεντετίας: Υπενθυµίζεται ότι ο ν. 3863/2010 επέφερε αλλαγές στους από µέχρι ασφαλισµένους άνδρες και γυναίκες του Τοµέα και διατήρησε το δικαίωµα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας για τους µέχρι Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις: α. οι ασφαλισµένοι (άνδρες γυναίκες) για πρώτη φορά µέχρι την συνεχίζουν να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας, β. από 1-1- το όριο ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης για τους από και µέχρι ασφαλισθέντες, ανακαθορίζονται ως εξής: Πίνακας 6 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ) Έτσι, από τις διατάξεις του ν. 4093/2012 καταλαµβάνονται όσοι συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν, κατά περίπτωση, το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη γεννηµένη το 1954 που το 2011 συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνεχίζει να απασχολείται χωρίς διακοπή και το 2012, οπότε και συµπληρώνει 36 έτη ασφάλισης το έτος αυτό, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα (έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, µε βάση τις προϋποθέσεις του 2011, όπως ισχύουν µετά τον 6

7 ν. 3863/2010), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 έχει συµπληρώσει 30 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 5 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2α. 25ετία ανδρών Πίνακας 7: Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Άνδρας που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. β. 25ετία γυναικών: Πίνακας 8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

8 Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 55 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (55 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής (1-1-), οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 55 ετών κατά την χρονική περίοδο -2017, κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου, όχι όµως µικρότερου του 62 ου. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 55 ο έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος της ηλικίας της µε 25 έτη ασφάλισης ετία άνδρες γυναίκες Πίνακας 9 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε µεταβληθεί µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερµηνευτικά προβλήµατα στην εφαρµογή της. ΙΙΙ. Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 1. Προϋπόθεση τριακονταπενταετίας: ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ Πίνακας 10 Άνδρες Γυναίκες

9 Από τις νέες διατάξεις καταλαµβάνονται οι µέχρι ασφαλισµένοι άνδρες και γυναίκες του Τοµέα που συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Άνδρας γεννηµένος το 1954 που την συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνέχισε να απασχολείται, χωρίς διακοπή, µέχρι σήµερα, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα το 2012 (συµπλήρωσε και 36 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 έχει συµπληρώσει 33 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 2 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2. Συνταξιοδότηση µε 25ετία άνδρες γυναίκες ασφαλισµένοι µέχρι την Πίνακας 11 Ανδρες γυναίκες Στην περίπτωση αυτή, καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι/ες συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Γυναίκα που την συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης µέχρι το έτος 2012, κατά τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. 9

10 ΙV. Τοµέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης. 1α. Προϋπόθεση τριακονταπενταετίας: Γυναίκες µέχρι Πίνακας 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ Για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισµένων γυναικών η προϋπόθεση της 35ετίας δεν εθίγη µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010 και ως εκ τούτου µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ4 ν. 4093/2012, από 1-1- αυξάνεται το όριο ηλικίας κατά 2 έτη και διαµορφώνεται στο 57 ο 1β. Άνδρες µέχρι γυναίκες από µέχρι Πίνακας 13 ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝ ΡΕΣ (µόνο γυναίκες) ΜΕΧΡΙ (µόνο γυναίκες) (µόνο γυναίκες) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Από τις νέες διατάξεις καταλαµβάνονται οι µέχρι ασφαλισµένοι άνδρες και οι από µέχρι γυναίκες του Τοµέα που συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Άνδρας γεννηµένος το 1954 που την συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνέχισε να απασχολείται, χωρίς διακοπή, µέχρι σήµερα, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα το 2012 (συµπλήρωσε και 36 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών), το οποίο µπορεί να 10

11 ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 έχει συµπληρώσει 31 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 4 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. Τονίζεται ότι η µειωµένη σύνταξη αφορά µόνο γυναίκες και στην περίπτωση αυτή ισχύουν περιορισµοί ως προς τους χρόνους που λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού. 2α. Άνδρες µε 15ετία. Πίνακας 14 ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε µεταβληθεί µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερµηνευτικά προβλήµατα στην εφαρµογή της. 2β. Γυναίκες µε 15ετία. Πίνακας 15 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 60 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. 11

12 Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 15 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα, αφού έχει ήδη συµπληρώσει το 61 ο έτος που απαιτούνταν το Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους. V. Τοµέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 1. Τριακονταπενταετία: Πίνακας 16 ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ (µόνο γυναίκες) (µόνο γυναίκες) (µόνο γυναίκες) Από τις νέες διατάξεις καταλαµβάνονται οι µέχρι ασφαλισµένοι άνδρες και γυναίκες του Τοµέα που συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία, µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Άνδρας γεννηµένος το 1954 που την συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνέχισε να απασχολείται, χωρίς διακοπή, µέχρι σήµερα, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα το 2012 (συµπλήρωσε και 36 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 έχει συµπληρώσει 31 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 4 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους αυτού, δηλαδή 37 έτη ασφάλισης και 59 ετών. 12

13 Τονίζεται ότι η µειωµένη σύνταξη αφορά µόνο γυναίκες και στην περίπτωση αυτή ισχύουν περιορισµοί ως προς τους χρόνους που λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού. 2. Εικοσιπενταετία Άνδρες Γυναίκες Πίνακας 17 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι/ες συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Γυναίκα που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης µέχρι την Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ετία Άνδρες Γυναίκες Πίνακας 18 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε µεταβληθεί µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερµηνευτικά προβλήµατα στην εφαρµογή της. 13

14 VI. Τοµέας Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών 1. Προϋπόθεση 35ετίας: Άνδρες γυναίκες υπάλληλοι πρακτορείων υπαχθέντες στην ασφάλιση µέχρι Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν εθίγησαν µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, οπότε και τα όρια ηλικίας αναδιαµορφώνονται ως εξής: Πίνακας 19 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε την περίπτωση 2 υποπαραγράφου ΙΑ4 ν. 4093/2012, από 1-1- αυξάνεται το όριο ηλικίας κατά 2 έτη και διαµορφώνεται στο 57 ο. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ισχύουν περιορισµοί ως προς την συντάξιµη υπηρεσία που λαµβάνεται υπόψη για την συµπλήρωση των 35 ετών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την περ. αα. της παρ. 1 άρθρου 13 του Καταστατικού, δεν συµπεριλαµβάνεται χρόνος που διανύθηκε µε την ιδιότητα του αυτοτελώς απασχολούµενου καθώς και οι χρόνοι από αναγνώριση (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, ασθένεια και ανεργία). 1β. 35ετία Άνδρες γυναίκες υπάλληλοι πρακτορείου από µέχρι και εφηµεριδοπώλες µέχρι Πίνακας 20 Άνδρες γυναίκες υπάλληλοι πρακτορείου από µέχρι και εφηµεριδοπώλες µέχρι Από τις νέες διατάξεις καταλαµβάνονται οι προαναφερόµενες κατηγορίες ανδρών και γυναικών του Τοµέα που συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε 14

15 αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Άνδρας γεννηµένος το 1954 που την συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνέχισε να απασχολείται, χωρίς διακοπή, µέχρι σήµερα, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα το 2012 (συµπλήρωσε και 36 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 έχει συµπληρώσει 33 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 2 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. 2α. 25ετία άνδρες (υπάλληλοι πρακτορείων και εφηµεριδοπώλες) ασφαλισθέντες µέχρι Πίνακας 21 ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Άνδρας που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. 2β. 25ετία γυναίκες υπάλληλοι πρακτορείου ασφαλισθείσες µέχρι την

16 Πίνακας 22 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες συµπληρώνουν το 57 ο έτος για πλήρη ή το 55 ο για µειωµένη από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας και όχι χρόνου ασφάλισης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 57 ετών κατά την χρονική περίοδο , κατοχυρώνουν τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 57ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα,. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος ηλικίας µε µειωµένη σύνταξη µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που το 2014 συµπληρώνει το 57ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση του 65 ου έτους ηλικίας. 2γ. 25ετία γυναίκες εφηµεριδοπώλες ασφαλισθείσες µέχρι την Πίνακας 23 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

17 Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 55 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (55 ου )και όχι χρόνου ασφάλισης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 55 ετών κατά την χρονική περίοδο , κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 55 ο έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος της ηλικίας της µε 25 έτη ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας το 2015 µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 64 ου έτους της ηλικίας της ετία Άνδρες (υπάλληλοι και εφηµεριδοπώλες Πίνακας 24 ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε µεταβληθεί µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερµηνευτικά προβλήµατα στην εφαρµογή της. 17

18 4. Έγγαµες γυναίκες µε 20ετία. ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ Πίνακας 25 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ( & ΜΗΝΕΣ) ΕΤΟΣ έτη & 6µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες 58 έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες 2022 Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν 51 έτη και 6 µήνες ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας και όχι χρόνου ασφάλισης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το προαναφερόµενο όριο ηλικίας (51 ετών και 6 µηνών) κατά την χρονική περίοδο -2021, κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε 51 έτη και 6 µήνες και έχει πραγµατοποιήσει και 20 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει 51 έτη και 6 µήνες, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 53 έτη και 6 µήνες µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει 51 έτη και 6 µήνες το 2016 µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και 61 ετών & 6 µηνών. VII. Τοµέας Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσσαλονίκης 1. Προϋπόθεση 35ετίας: Άνδρες γυναίκες ανεξαρτήτως ιδιότητας (υπάλληλοι πρακτορείων και εφηµεριδοπώλες) υπαχθέντες στην ασφάλιση µέχρι

19 Πίνακας 26 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ ) Από τις νέες διατάξεις καταλαµβάνονται οι µέχρι ασφαλισµένοι άνδρες και γυναίκες του Τοµέα που συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του έτους 2011 ή Παράδειγµα 1: Άνδρας γεννηµένος το 1954 που την συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνέχισε να απασχολείται, χωρίς διακοπή, µέχρι σήµερα, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα το 2012 (συµπλήρωσε και 36 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 έχει συµπληρώσει 31 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 4 πλασµατικών ετών, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών. 2α. 25ετία άνδρες υπάλληλοι πρακτορείου και εφηµεριδοπώλες (για τους οποίους ισχύει και µειωµένη σύνταξη) ασφαλισθέντες µέχρι Πίνακας 27 ΑΝ ΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΗΛΙΚΙΑ ( & ΜΗΝΕΣ) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες έτη & 6 µήνες ΕΤΟΣ 1 Η µειωµένη αφορά µόνο τους εφηµεριδοπώλες. 19

20 Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 60 ο έτος ηλικίας για πλήρη ή τα 56 έτη και 6 µήνες για µειωµένη (εφηµεριδοπώλες) από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένος που µέχρι συµπλήρωσε 56 έτη και 6 µήνες, και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, την έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένος που το 2012 συµπληρώνει τα 60 έτη, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη µε πλήρη σύνταξη µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. β. 25ετία γυναίκες υπάλληλοι πρακτορείων µέχρι Πίνακας 28 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 62 Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το 57 ο έτος ηλικίας για πλήρη ή το 55 ο για µειωµένη από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (57 ου για πλήρη ή 55 ου για µειωµένη) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που µέχρι συµπλήρωσε 55 έτη και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, την έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη, αφού έχει συµπληρώσει το 56 ο έτος. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει τα 57 έτη, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 59 έτη µε πλήρη σύνταξη και µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. 20

21 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΠΩΝΛΕΣ ΜΕΧΡΙ γ. 25ετία γυναίκες εφηµεριδοπώλες µέχρι Πίνακας 29 ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες συµπληρώνουν το 55 ο έτος από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (55 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 55 ετών κατά την χρονική περίοδο -2017, κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 55 ο έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που το 2016 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση του 65 ου έτους ηλικίας. VIII. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών 1. Προϋπόθεση 35ετίας άνδρες γυναίκες. Πίνακας 30 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ )

22 Από τις διατάξεις του ν. 4093/2012 καταλαµβάνονται όσοι ασφαλισµένοι/ες συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο των 35 ετών από 1-1- και εφεξής. Αντιθέτως, όσοι συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν την 35ετία µέχρι την , ακόµα και µε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης του άρθρου 40 ν. 3996/2011 (µετά την ), κατοχυρώνουν, κατά περίπτωση, το δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του έτους 2011 ή 2012, όπως ισχύουν µετά τον ν. 3863/2010. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη γεννηµένη το 1954 που το 2011 συµπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης και συνεχίζει να απασχολείται χωρίς διακοπή και το 2012, οπότε και συµπληρώνει 36 έτη ασφάλισης το έτος αυτό, έχει θεµελιωµένο δικαίωµα (έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, µε βάση τις προϋποθέσεις του 2011, όπως ισχύουν µετά τον ν. 3863/2010), το οποίο µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να συνεχίσει να απασχολείται και δεν συνταξιοδοτηθεί. Παράδειγµα 2: Άνδρας που το 2012 έχει συµπληρώσει 34 έτη πραγµατικής ασφάλισης µε την αναγνώριση 1 πλασµατικού έτους, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του έτους 2012, δηλαδή 37 ετών ασφάλισης και 59 ετών ετία άνδρες µέχρι και 20ετία άνδρες γυναίκες µέχρι Πίνακας 31 ΑΝ ΡΕΣ 25ετία & ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20ετία ΜΕΧΡΙ ή Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσοι/ες συµπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (60 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Παράδειγµα 1: Άνδρας που το 2011 συµπλήρωσε το 60ό έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει και 20 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Γυναίκα που το 2012 συµπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62 ο έτος ηλικίας µε την συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης. 22

23 3. 25ετία γυναίκες µέχρι Πίνακας 32 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Στην περίπτωση αυτή καταλαµβάνονται από τον νέο νόµο όσες ασφαλισµένες συµπληρώνουν το 55 ο έτος ηλικίας από την 1-1- και εφεξής, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 10 ν. 3863/2010 η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συναρτάται µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας (55 ου ) και όχι χρόνου ασφάλισης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας των 55 ετών κατά την χρονική περίοδο , κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε όριο ηλικίας ευνοϊκότερου του ου. Παράδειγµα 1: Ασφαλισµένη που το 2011 συµπλήρωσε το 55 ο έτος ηλικίας και έχει πραγµατοποιήσει 25 έτη ασφάλισης, το 2012 έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένη που το 2012 συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας, κατοχυρώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 57 ο έτος της ηλικίας της µε 25 έτη ασφάλισης. Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας το 2014 µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 63 ου έτους της ηλικίας της. 4. Άνδρες βαρέα: Οι άνδρες ασφαλισµένοι του Τοµέα, όπως και οι γυναίκες µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε την προϋπόθεση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 ν. 1186/1981 και τους ειδικούς περιορισµούς των διατάξεων αυτών, δηλαδή µε 4500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3600 σε ΒΑΕ και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας. Από το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 60ο στο 62ο έτος. 23

24 Πίνακας 33 ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Παράδειγµα : Ασφαλισµένος, ο οποίος το 2012 συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούται σύνταξη µε την συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως Στην περίπτωση που συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης µετά την (εκ των οποίων σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας) δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. 5. Γυναίκες βαρέα: Για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Τοµέα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 ν. 1186/1981 και συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εναρµονίζεται, από 1.1., το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µε το όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισµένους (στον ΚΒΑΕ), δηλαδή το 62ο. Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, τουλάχιστον να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Το όριο ηλικίας, όπως σταδιακά διαµορφώνεται, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : Πίνακας 34 ΕΤΟΣ συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης* ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

25 * εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια, Παραδείγµατα : i. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης το 2012, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης από το έτος και εφεξής, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. εύτερη σύνταξη λόγω γήρατος: αφορά όλους τους ασφαλισµένους των Τοµέων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Πίνακας 35: ΑΝ ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑ 50% ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ µέχρι 31/12/ από 1/1/ και µετά Τέλος, σηµειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τις µητέρες ανήλικων παιδιών, καθώς και τους χήρους πατέρες ανηλίκων - ασφαλισµένων µέχρι : για τα κατοχυρωµένα και θεµελιωµένα µέχρι συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ισχύουν τα όσα διεξοδικά αναλύθηκαν στη Φ10070/οικ /1530/ εγκύκλιό µας. Από 1-1- και εφεξής τα όρια ηλικίας αναδιαµορφώνονται στο ο για πλήρη και στο 62 ο έτος για µειωµένη σύνταξη. 25

26 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΥΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ. Για τη συνταξιοδότηση των µετά την 1η/1/1993 ασφαλισµένων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για τους µισθωτούς ασφαλισµένους όλων των φορέων ασφάλισης και ίδιες για άνδρες και γυναίκες. Για τη συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η συµπλήρωση σωρευτικά του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπως φαίνεται στους επόµενους πίνακες. Πίνακας 36 ΑΝ ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισµένοι από 1/1/1993 και µετά) ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ µέχρι 31/12/ από 1/1/ και µετά Πίνακας 37 ΑΝ ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισµένοι από 1/1/1993 και µετά) ΕΤΟΣ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1/1/2011 έως 31/12/ από 1/1/ και µετά Πίνακας 38 ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ (ασφαλισµένοι από 1/1/1993 και µετά) Για τη συνταξιοδότηση των από 1/1/1993 και µετά ασφαλισµένων µητέρων ή χήρων πατέρων, απαιτείται η συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών και η ύπαρξη ανήλικου παιδιού, καθώς και η συµπλήρωση του 55ου/50ού έτους της ηλικίας (για πλήρη/µειωµένη σύνταξη αντίστοιχα) µέχρι 31/12/2012 και του ου/62ου έτους της ηλικίας (για πλήρη/µειωµένη σύνταξη αντίστοιχα) από 1/1/ και µετά. 26

27 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ : Όπως είναι γνωστό, µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.2084/1992 ορίζεται ότι, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι. Κατόπιν τούτου, επισηµαίνεται ότι οι µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των φορέων κύριας ασφάλισης, που εισάγονται µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ισχύουν και για τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/10. Η σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή µεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυµούν να κατοχυρώσουν, ακόµη και ταυτόχρονα µε την αίτηση συνταξιοδότησης τους, σε καµιά όµως περίπτωση µετά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης (έγγραφό µας Φ80000/21395/1450/ ). Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι καθώς και για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας. Εσωτερική ιανοµή: Η ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 1. Γραφείο κ.υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν Γραµµατέα 3. Γραφείο κας Γεν. /ντριας Κ.Α ρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- Ε ΟΥΛΗ 4. Γραφείο κας Γεν /ντριας.υ 5. Όλες τις /νσεις της ΓΓΚΑ 6. Τµήµα ιαδοχικής Ασφάλισης 7. Ίριδα 27

28 8. /νση ΚΑΜ/Τµήµα ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ : 1. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α ιεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού Αθήνα 2. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ιεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών ιαµαντοπούλου Αθήνα 3. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ ιεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών ιαµαντοπούλου Αθήνα 4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ιεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών ιαµαντοπούλου Αθήνα 5. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης- Παροχών Θεσσαλονίκης Γεωρ.Σταύρου 5- Τ.Κ Θεσσαλονίκη 28

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Αρ. πρωτ.: Φ.10035/ οικ.26538/ 840/21.11.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη:

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/27320/1653 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.4336/2015 Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-1ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/308 ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας.

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ.Ν. 5945/34, Ν. 982/79, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 2150/93, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3655/08, Ν.3863/10, Ν. 3996/11 κλπ. ΑΝ ΡΕΣ 1. Όσοι µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ) με όλες τις τελευταίες διατάξεις των ν.4336/2015 και ν.4387/2016 2 2016 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισσες Συνάδελφοι Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ Οδηγός συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 80 ΣΕΛΙΔΕΣ Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 08/06/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Αριθμ. πρωτ. : Υ. 80000/3675/275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΠΡΟ : Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ. -

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α 94)».

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α 94)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016 Οι τελευταίες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.»

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.» ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-68Β Αθήνα, 24/12/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας :Σ Πίνακας 1τικός οδηγός Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62 Από

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Φ.80020/5241/149 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 15. 12. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 15. 12. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 15. 12. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/139 ΑΡ.: 52 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B, Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ. - 451 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου Προς τους συναδέλφους Τηλ. 6944 263293 εκπ/κούς ΠΕ Δωδεκανήσου e-mail: ggoutziamanis@gmail.com Αν. αιρετός: Νίτσα Αργυρού Τηλ. 6936

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα