Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999"

Transcript

1 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα «ΧΩΡΟΣ» ) που ακολουθεί καταγράφονται οι µελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που ανατέθηκαν στα πλαίσια του ν.2508/97. Για την αναγκαιότητα εκπόνησης, έγκρισης και ενεργοποίησής τους συνηγορεί εκτός από τον πιο πάνω νόµο για την βιώσιµη ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και οικισµών µας, και τον ν.2742/99, το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., όσο και το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., το οποίο προτρέπει στην «εκπόνηση Γ.Π.Σ. µε ου ου ου προτεραιότητα στα οικιστικά κέντρα 1, 2 και 3 επιπέδου. Επίσης προτείνεται να καταρτισθούν µελέτες Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κατά προτεραιότητα στους ΟΤΑ που εµφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: - Αναµενόµενη ένταση χωρικών µετασχηµατισµών λόγω υλοποίησης µεγάλων έργων υποδοµής - Σύγκρουση χρήσεων γης (παράκτιες περιοχές υπό πίεση, περιοχές µε σηµαντικούς πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους υπό πίεση) - Μειονεκτικά χαρακτηριστικά (ορεινές περιοχές µε φθίνοντα πληθυσµό και χαµηλή προσιτότητα)» 145

2 Με βάση τα στοιχεία της ιεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, στο σύνολο των 74 δηµοτικών ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακών δήµων) που περιλαµβάνονται στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας µόνο µια µελέτη Γ.Π.Σ. (µε βάση τον ν.2508/97) έχει δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 358ΑΑΠ /2011) και αφορά τον ήµο Πατρέων. Έχει ολοκληρωθεί το Β2 στάδιο µόνο σε 2 δηµοτικές ενότητες της Αιτωλ/νίας (Αγρινίου, Αντιρρίου), δηλαδή σε ποσοστό 2,7% στο σύνολο της Περιφέρειας. Για το Γ.Π.Σ. της ηµοτικής Ενότητας.Αγρινίου έχει γνωµοδοτήσει θετικά το ΣΥΠΟΘΑ και έχει συνταχθεί το σχέδιο απόφασης για υπογραφή από τον Γ.Γ. Σε 6 δηµοτικές ενότητες έχει παραδοθεί το Β1 στάδιο, δηλαδή σε ποσοστό 8,1% στο σύνολο της Περιφέρειας (Αρακύνθου, Ανακτορίου, Ναυπάκτου, κοιν. Λεοντίου, Ζαχάρως, Αµαλιάδος), ενώ σε µία βρίσκεται σε εξέλιξη (Αιγείρας). Το στάδιο Α έχει ολοκληρωθεί σε 5 δηµοτικές ενότητες, στο σύνολο της Περιφέρειας (Αιγείρας, Ακράτας, ύµης, Βραχναιϊκων, Μεσσάτιδος). Σε 3 δηµοτικές ενότητες (πρώην Καποδιστριακούς δήµους) είναι υπό εξέλιξη το Α στάδιο (Μενιδίου, Σκιλλούντος, Πύργου). Υπό συµβασιοποίηση είναι µόνο µία δηµοτική ενότητα της Αιτωλ/νίας (Θεστιέων), υπό ανάθεση είναι µόνο µία δηµοτική ενότητα της Αχαϊας (Συµπολιτείας), ενώ σε φάση προκήρυξης βρίσκεται µία δηµοτική ενότητα της Αχαϊας (Καλαβρύτων). Έχουν προκηρυχθεί ΣΧΟΟΑΠ σε άλλες 18 δηµοτικές ενότητες, δηλαδή σε ποσοστό 24,3% στο σύνολο της Περιφέρειας αλλά δεν έχουν ανατεθεί διότι υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα καθυστερήσεων των διαδικασιών λόγω ενστάσεων ή έλλειψης χρηµατοδότησης, ή λόγω απένταξης από το Γ ΚΠΣ. Σε 36 από τις 74 δηµοτικές ενότητες, δηλαδή σε ποσοστό 48,6% στο σύνολο της Περιφέρειας, δεν υπάρχει καν προκήρυξη µελετών. Συγκεκριµένα στην Αιτωλ/νία σε 22 δηµοτικές ενότητες από τις 29 και στην Αχαϊα σε 14 δηµοτικές ενότητες από τις 23. Είναι γνωστό ότι οι κατευθύνσεις των Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις χρήσεις γης, για τον αποτελεσµατικό και δραστικό περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης, την προστασία περιοχών µε ιδιαίτερη οικολογική σηµασία την παροχή χωρικών και αναπτυξιακών κινήτρων σε ζώνες που µπορούν να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής, είναι πιθανό να παραµένουν ευχές και θεωρητικές κατευθύνσεις εάν δεν εξειδικευτούν µε την έγκριση και ενεργοποίηση των τοπικών χωροταξιών σχεδίων που είναι τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Με αυτά µπορούν να καθορισθούν συγκεκριµένες χρήσεις γης, να προσδιορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και περιοχές ελέγχου της δόµησης ΠΕΠ, να προταθούν µεγαλύτερα όρια κατάτµησης και αυστηρότεροι όροι δόµησης και περιορισµοί απαγορεύσεις σε χρήσεις γης που δεν είναι συµβατές µε την βιώσιµη ανάπτυξη µιας περιοχής. Η δυστοκία στην προώθηση και έγκριση των τοπικών χωροταξικών σχεδίων, 15 χρόνια µετά την ισχύ του ν.2508/97 στην Π..Ε., (ανεξάρτητα από τα αίτια και τις ερµηνείες που µπορούν να δοθούν), αποτελεί από µόνο του ένα πρόβληµα που παγιδεύει τον χωροταξικό σχεδιασµό και την εφαρµογή του. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός, ότι η εξελισσόµενη και διευρυνόµενη γραφειοκρατία σε συνδυασµό µε τις ευηµερούσες αντιλήψεις επιβολής «στενών» ιδιωτικών ιδιοκτησιακών συµφερόντων απέναντι στα συµφέροντα της πόλης και του συνόλου, αλλά και τα διευρυνόµενα προβλήµατα συγκρούσεων γης και οι πρόσφατες λόγω κρίσης αδυναµίες χρηµατοδότησης και προώθησης πολεοδοµικών µελετών, έχουν οδηγήσει τα πολεοδοµικά πράγµατα σε µια πρωτοφανή στασιµότητα, µε αποτέλεσµα σε ολόκληρη την εδαφική έκταση της Π..Ε. να µην έχουν εγκριθεί Π.Μ.Ε. επί µια δεκαετία 1. Στο διάστηµα που µεσολαβεί από τη µελέτη ως την έγκριση, όπως είναι φυσικό, επέρχονται τόσες µεταβολές στα κοινωνικοοικονοµικά και οικιστικά δεδοµένα, ώστε ο σχεδιασµός να απέχει πολύ από τη χωρική πραγµατικότητα, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα τεκµηριωµένων τροποποιήσεων και προσαρµογών στα νέα δεδοµένα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην Π..Ε. υπάρχουν οικισµοί µε έντονα αναπτυξιακές τάσεις, όπου λαµβάνουν χώρα υπερτοπικής εµβέλειας δραστηριότητες (πχ Ρίο, Παραλία Πατρών, Οβρυά, Άγ. Βασίλειος), για τους οποίους όµως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως και αναγκαστικά ακολουθείται η δόµηση οικισµών προ του 23. Η έλλειψη ελέγχου δόµησης στις περιαστικές περιοχές και στην ύπαιθρο και κατ επέκταση η αδυναµία διαχείρισης της άναρχης αστικής διάχυσης, έχει ως επακόλουθο την εκτός σχεδίου δόµηση που µε 1 Οι µακροχρόνιες καθυστερήσεις στην εφαρµογή οφείλονται εκτός των άλλων στη συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων έγκρισης στην κεντρική διοίκηση του ΥΠΕΚΑ. Το 2005 το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατική την εκχώρηση αρµοδιοτήτων πολεοδοµικού σχεδιασµού στις Περιφέρειες και τους Νοµάρχες, όπως προβλεπόταν στο άρθρο 10 του Ν.3044/2002, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται Προεδρικό ιάταγµα και συνακόλουθη καθυστέρηση χρόνων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης έγκρισης µιας πολεοδοµικής µελέτης. Ωστόσο σηµειώνουµε ότι και η αρµοδιότητα των Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ, η οποία είναι αποκεντρωµένη στις αποκεντρωµένες διοικήσεις των 7 Περιφερειών της χώρας, όχι µόνο δεν έχει φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για ταχύτερη έγκριση των παραπάνω µελετών (τουλάχιστον στην Π..Ε.), αλλά έχει ως αποτέλεσµα ένα µόνο Γ.Π.Σ. να έχει εγκριθεί στην περίοδο της τελευταίας 10ετίας! 146

3 τη σειρά της επιφέρει αλυσίδα προβληµάτων: απειλή του φυσικού περιβάλλοντος, συγκρουόµενες χρήσεις, ανάγκη για επιπλέον υποδοµές κ.ά. 2. Στο παράρτηµα α.4.3 δίνεται µια αναλυτική περιγραφή των ακυρωµένων και εκκρεµουσών προς έγκριση πολεοδοµικών µελετών της τελευταίας δεκαετίας, ανά περιφερειακή ενότητα: Αναθεώρηση ΓΠΣ πρώην Καποδιστριακού δήµου Πατρέων Το µοναδικό νέο Γ.Π.Σ. στην Περιφέρεια που εγκρίθηκε µε βάση τον ν.2508/97 (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/ ) ηµοτικής Ενότητας Πατρέων του ήµου Πατρέων στοχεύει στη διαµόρφωση συνθηκών για την: Ι. Ανάδειξη του ιεθνούς και ιαπεριφερειακού ρόλου του ΠΣΠ. Αξιοποίηση των δυναµικών που αναπτύσσονται στον άµεσα ευρύτερο χώρο του ΠΣΠ εκτός του ορίου της ηµοτικής Ενότητας (ανάπτυξης παραλιακής ζώνης Β κατοικίας, νέες σχέσεις του ΠΣΠ µε Αντίρριο και Ναύπακτο λόγω της γέφυρας κλπ.). ΙΙ. Αξιοποίηση των νέων προοπτικών που ανοίγονται για την βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης λόγω της επίδρασης των µεγάλων έργων: Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, Ιόνια Οδός, αναβάθµιση του άξονα της ΠΑΘΕ [Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι] στο Τµήµα Κορίνθου Πατρών, υτικός Σιδηροδροµικός ιευρωπαϊκός Άξονας, αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου (Αθήνα Πάτρα Πύργος Καλαµάτα), ενίσχυση δυνατότητας αεροπορικής επικοινωνίας (αναβάθµιση αεροδροµίου Άραξου ή Ανδραβίδας), οδική παράκαµψη του ΠΣΑ, δηµιουργία της «ιαγωνίου» (Πάτρα Αντίρριο Ναύπακτος Άµφισσα Λαµία Βόλος), αγωγός Φυσικού αερίου στην Πάτρα και σε όλο το υτικό διαµέρισµα της χώρας. ΙΙΙ. Προσδιορισµός νέου αναπτυξιακού προσανατολισµού και οικονοµικής ανασυγκρότησης του ήµου µε την ανάπτυξη και εξυγίανση των τοµέων παραγωγής και µε ιδιαίτερη έµφαση στον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά: τις µεταφορές, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον ειδικό τουρισµό. ΙV. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. V. Αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, (αναπλάσεις ιστορικού κέντρου, αναπλάσεις υποβαθµισµένων αστικών γειτονιών& αποβιοµηχανοποιηµένων εκτάσεων, εξυγίανση των περιαστικών και αστικών εκτάσεων, εξυγίανση ανάδειξη των παρόχθιων εκτάσεων, εξυγίανση ανάδειξη της Σιδηροδροµικής Γραµµής και των όµορων Κοινόχρηστων Χώρων, αναµόρφωση, αναβάθµιση κι εξυγίανση του θαλάσσιου µετώπου άνοιγµα της πόλης προς τη θάλασσα ανάδειξη των παρόχθιων εκτάσεων) VI. ηµιουργία πολυκεντρικής πόλης και ανασυγκρότηση της αστικής δοµής της Πάτρας. VII. Κυκλοφοριακή οργάνωση και εξυγίανση του ΠΣΠ, (βασικές υποδοµές το σηµερινό και υπό κατασκευή δίκτυο αρτηριών συλλεκτηρίων, πρόταση σχετικά µε το νέο και το σηµερινό λιµένα, αναβάθµιση σιδηροδροµικής σύνδεσης Πάτρας, αποθάρρυνση συρρίκνωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) / Συγκοινωνιακές εξυπηρετήσεις). Ως προγραµµατικός πληθυσµός του ήµου Πατρέων για το προγραµµατικό έτος 2021 (µακροπρόθεσµο έτος αναφοράς) ορίστηκαν οι κάτοικοι. Ειδικότερα, για το ΠΣΠ κατ., ενώ για τους οικισµούς εκτός του ΠΣΠ κατ. Βασικές αρχές οργάνωσης: A. To οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης, υλοποιεί στο χώρο τους στρατηγικούς στόχους και τους άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη του ήµου για το έτος αναφοράς Η Πάτρα εντάσσεται στο ευρύτερο εθνικό χωροταξικό πλαίσιο ως πρωτεύων εθνικός πόλος ανάπτυξης, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας καθώς και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας, ώστε να αποτελέσει κοµβικό σηµείο του εθνικού χώρου σε διασύνδεση µε τον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Για την εδραίωση του διακριτού ρόλου της Πάτρας εντός του πλέγµατος πόλων και αξόνων ανάπτυξης που υιοθετεί το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης, προωθούνται τα πιο κάτω: Ανάδειξή της σε εθνικό πόλο πύλη στον Αδριατικό διάδροµο. Ανάδειξή της σε Κέντρο Πολιτισµού. Ενίσχυσή της στους τοµείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Τεχνολογίας των Μεταφορών (ιδίως ενίσχυσή της ως διαµετακοµιστικού εµπορευµατικού κέντρου), του Τουρισµού και της Υγείας. Αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της θέσης της στη συνάρθρωση των δύο εθνικών αξόνων ανάπτυξης ΠΑΘΕ και υτικού Άξονα (Ιόνιας Οδού) και ενίσχυση του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου, της υτικής Ελλάδας και των Ιόνιων νησιών. Β. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο διατυπώνει τις κατευθύνσεις του αστικού, περιαστικού κι εξωαστικού χώρου, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: Η κάλυψη των αναγκών α κατοικίας στους υφιστάµενους οικιστικούς υποδοχείς και κατά δεύτερο λόγο µε λελογισµένες οικιστικές επεκτάσεις. Οι περιοχές επεκτάσεων α κατοικίας είναι µικρότερες σε έκταση απ αυτές που προέβλεπε το Γ.Π.Σ. του 1988 και δεν είχαν υλοποιηθεί. Ο περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης µε κατάλληλες σχεδιαστικές ρυθµίσεις και ζώνες ελέγχου, κατά προτεραιότητα στις κρίσιµες περιοχές του εξωαστικού χώρου όπου ασκούνται οι µεγαλύτερες πιέσεις 2 Στέφανος Κοσµάς, «Προβλήµατα εφαρµογής του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και προτάσεις ρύθµισής τους», εισήγηση στην ηµερίδα του ΤΕΕ-Τ Ε µε τίτλο «Η διαχρονία της Πόλεως των Πατρών», Ιούνιος

4 (επιβολή περιορισµών στη δόµηση, στη χρήση, στη κατάτµηση), µε προσδιορισµό ζωνών προστασίας της φυσικής κληρονοµιάς, των φυσικών πόρων και του τοπίου στις οποίες περιορίζεται ή / και απαγορεύεται η δυνατότητα δόµησης. Η διασφάλιση, προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών ευαίσθητων περιοχών καθώς και των περιοχών ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η δηµιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδροµών και φυσικού περιβάλλοντος κατά ενότητες και σε σχέση µε τους αντίστοιχους πόρους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς της ευρύτερης περιοχής (βλέπε πίνακες παραρτήµατος Α.4.2 τις 10 προτεινόµενες ΠΕΠ και τις 3 ΠΕΠ ). Η διασφάλιση της γεωργικής γης ως παραγωγικού πόρου και ιδιαίτερα αυτής της υψηλής παραγωγικότητας και η προστασία της από την οικιστική διάχυση και την άναρχη αστικοποίηση. Η προώθηση της αρχής της συµπαγούς πόλης µε γνώµονα το σεβασµό του περιβάλλοντος και των αναγκών σε γεωργική γη, µε παράλληλο περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης και την ενίσχυση της συγκέντρωσης νέων παραγωγικών τοµέων σε οργανωµένους υποδοχείς. Στόχοι των ρυθµίσεων που προβλέπονται όσον αφορά την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία είναι: η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, η ισόρροπη και αλληλοστηριζόµενη ανάπτυξη αστικού περιαστικού και αγροτικού χώρου, η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας µε βάση τις ανάγκες καθηµερινής µετακίνησης, εργασίας, κατοικίας, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονοµιάς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Γ. Στις βασικές αρχές οργάνωσης του χώρου που περιγράφηκαν ανωτέρω προβλέπονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις µε σκοπό να επιτευχθεί µακροχρόνια η βιώσιµη ισορροπία µεταξύ της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας και να αποφευχθεί η πρόκληση µόνιµων περιβαλλοντικών ζηµιών στην περιοχή του ΓΠΣ: Την υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής προστασίας των δασών και δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, των περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών µνηµείων, των τοπίων φυσικού κάλλους ή ενδιαφέροντος (λόφοι, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι κλπ., καταφύγιο άγριας ζωής), των παραρεµάτιων περιοχών και άλλων, µε έλεγχο των χρήσεων γης και αποθάρρυνση της οικιστικής διάχυσης προκειµένου να διασφαλιστεί η ισορροπία των οικοσυστηµάτων και η αναπαραγωγική τους ικανότητα. Την κάλυψη των οικιστικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων, την εξασφάλιση της απαιτούµενης κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής για τους µελλοντικούς κατοίκους, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων βιώσιµης ανάπτυξης όπως προκύπτουν από τις δεσµεύσεις του ευρύτερου προγραµµατικού πλαισίου της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος. Τη Χωρική Οργάνωση ολόκληρης της περιοχής του ΓΠΣ, συνολικής έκτασης εκτάρια (ha) µε τον προσδιορισµό και την οργάνωση των πολεοδοµηµένων και προς πολεοδόµηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης καθώς και µε καθορισµό ευρέων ζωνών ελεγχόµενων χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή ανάλογα µε τον κύριο χαρακτήρα της. Την ορθολογική οργάνωση των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων, και την οµαδοποίηση των λοιπών οικισµών, αποσκοπώντας στην οργανωµένη οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση κατοικίας από άποψη γεωλογική, περιβαλλοντική και πολεοδοµική και στον αναγκαίο βαθµό, προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση για κατοικία και κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές στο χρονικό ορίζοντα του ΓΠΣ (2021). Προστασία και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστηµάτων και των πολιτιστικών πόρων και τοπίων, ιδίως των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, της γεωργικής γης (υψηλής παραγωγικότητας και απλής) µε διαβάθµιση προστασίας, των βιοτόπων, των αρχαιολογικών χώρων, των ρεµάτων και παραρεµάτιων περιοχών µε επιβολή περιοριστικών ειδικών χρήσεων καθώς και άλλων πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών περιορισµών. Τη διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η οποία αναπτύσσεται κυρίως µετά το νότιο ανατολικό όριο του Σχεδίου Πόλεως ανάµεσα στους ποταµούς ιακονιάρη και Γλαύκο, καθώς και των θυλάκων γεωργικής γης που έχουν εντοπιστεί στο σύνολο της ορεινής και ηµιορεινής περιοχής και γύρω από τους οικισµούς αλλά και την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισµό µε την σταδιακή ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικότερων µορφών αγροτικής παραγωγής, την προστασία των φυσικών αγροτικών τοπίων, φυτοφρακτών και οικοσυστηµάτων και την παράλληλη ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός, οικοτουρισµός κλπ.). Την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, και την οργάνωση ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε ενσωµάτωση των παραµέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και της διαχείρισης των αποβλήτων. Την υιοθέτηση προγραµµάτων που αποσκοπούν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη χρήση εναλλακτικών µορφών παραγωγής ενέργειας, στον ενεργειακό τοµέα, µε άµεση πιλοτική εφαρµογή τους στα δηµόσια κτίρια και σε επιλεγµένα οικοδοµικά συγκροτήµατα µεγάλης κλίµακας. Τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αστικών λυµάτων µε συστηµατικοποίηση της διαδικασίας διαλογής και επαναχρησιµοποίησης. 148

5 Τη διευκόλυνση για την εγκατάσταση µονάδων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, εφ όσον διατίθεται ισχυρή ερευνητική υποδοµή στην περιοχή εµβέλειας του ΓΠΣ (όπως Πανεπιστήµιο Πατρών, Επιστηµονικό Πάρκο), µε στόχο τη στενότερη διασύνδεση µε παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του Λιµένα της Πάτρας µε τη δηµιουργία εξειδικευµένων υποδοµών εφοδιαστικών υπηρεσιών και την ενεργοποίηση του Αδριατικού / Ιόνιου Θαλάσσιου Αυτοκινητόδροµου, ο οποίος έχει ενταχθεί στα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών και θα ενισχυθεί περαιτέρω το µεταφορικό του έργο, καθώς και η σύνδεση της Ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα Ιόνια νησιά. Την ολοκλήρωση της αναβάθµισης του κεντρικού σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π (ηλεκτροκίνηση υψηλών ταχυτήτων µε τηλεδιοίκηση και ευφυή συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας κ.α), που συνδέεται και µε τον Πανευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ιάδροµο IV. Την αξιοποίηση των γειτονικών αερολιµένων, εφόσον γίνει εφικτό να αποκτήσουν εν όλο ή εν µέρει πολιτικό χαρακτήρα, και κυρίως του κρατικού αερολιµένα του Άραξου για την εξυπηρέτηση του µεγάλου αστικού κέντρου της Πάτρας, µε την αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών από και προς το αεροδρόµιο και τη διασύνδεση του µε το αστικό κέντρο της Πάτρας µε µέσο σταθερής τροχιάς, προαστιακού τύπου. Τη διερεύνηση σκοπιµότητας επέκτασης και αναβάθµισης των υφιστάµενων υπηρεσιών σιδηροδρόµου προαστιακού τύπου Πάτρας Αιγίου Πύργου (αν υλοποιηθεί ο πολιτικός αερολιµένας της Ανδραβίδας). Τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων βιοµηχανίας βιοτεχνίας και λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων σε περιοχές οργανωµένες ειδικά για τον σκοπό αυτό εντός ζωνών που γειτνιάζουν µε τον κυρίως οικιστικό ιστό του ΠΣΠ, αλλά και µε ευχερή πρόσβαση σε σχέση µε τις υπερτοπικές υποδοµές µεταφορών. Την ολοκλήρωση των υποδοµών και την αξιοποίηση των υφιστάµενων οργανωµένων υποδοχέων που έχουν συγκριτικά σηµαντική παρουσία στον τοµέα της βιοµηχανίας. Την αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µη κλειστούς αυτοκινητοδρόµους και την απαγόρευση χωροθέτησης νέων µονάδων µε τις γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης στην περιαστική ζώνη του ΠΣΠ, µε ταυτόχρονη στήριξη της επιβίωσης / µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων στις σηµερινές τους θέσεις, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που θέτει η περιβαλλοντική νοµοθεσία. Την δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη των ειδικών µορφών συνεδριακού και αστικού τουρισµού εντός του αστικού κέντρου της Πάτρας. Ειδικότερα, ως προς τον αστικό τουρισµό δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη των ιστορικών κέντρων, µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.. Ειδικοί στόχοι χωρικής οργάνωσης: Οργάνωση του ΠΣΠ µε βάση την αξιοποίηση των νέων προοπτικών που ανοίγονται για την βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης µε τη δηµιουργία πολυκεντρικής δοµής και την ανασυγκρότησή της. Οργάνωση του ΠΣΠ σε συνοικίες και γειτονιές. Αναβάθµιση και αποσυµφόρηση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας µε την πολυκεντρικότητα και την µεταφορά εξυπηρετήσεων στις Πολεοδοµικές Ενότητας (ΠΕ) και δηµιουργία Επιχειρησιακού Πάρκου κατά µήκος της Ακτής υµαίων. Τόνωση της ελκυστικότητας του κέντρου, αποσκοπώντας στην ανάσχεση της οικιστικής διασποράς στον περιαστικό κι εξωαστικό χώρο του ΠΣΠ, µε την ποιοτική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου (αστικού πρασίνου, ελεύθερων ανοικτών χώρων) και του δηµόσιου εξοπλισµού αλλά και την ανάπλαση υποβαθµισµένων αστικών θυλάκων. Αναβάθµιση και συµπλήρωση της κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής. Ανάπλαση της ζώνης που έχει υποστεί τις συνέπειες της έντονης αποβιοµηχάνισης, αποσκοπώντας αφενός στη διαφύλαξη αξιόλογων βιοµηχανικών κελυφών κι αφετέρου στη δηµιουργία ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού πυρήνα σε άµεση γειτνίαση µε το Νέο Λιµένα. Οργάνωση και εξυγίανση του κυκλοφοριακού συστήµατος του ΠΣΠ (παρακαµπτήριες οδοί, διανοίξεις οδών, δηµιουργία βασικού δικτύου πεζόδροµων κλπ.). ηµιουργία ολοκληρωµένων δικτύων πεζοδρόµων για τη διασύνδεση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων στο συνεκτικό αστικό πυρήνα του ΠΣΠ καθώς και διαµπερούς δικτύου ποδηλατοδρόµων. Οργάνωση της παραλιακής λιµενικής ζώνης σε ενότητες διακριτού χαρακτήρα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κι ευχερής πρόσβαση των κατοίκων µε την απελευθέρωση του µεγαλύτερου τµήµατος του υπάρχοντος λιµανιού και απόδοσή του ως Ανοιχτού Κοινόχρηστου Χώρου στο όριο µε το Ιστορικό Κέντρο και να επιτευχθεί η διαχείρισή της, µέσω της εκπόνησης και υλοποίησης επιµέρους µελετών εφαρµογής (masterplans) εντός προκαθορισµένου πλαισίου συνεργασίας του ήµου µε τον Οργανισµό Λιµένα Πατρών (ΟΛΠ). Οριοθέτηση και προστασία παραρεµάτιων ζωνών εντός του αστικού ιστού. ιαφύλαξη και προστασία του Έλους της Αγυιάς. 1. Όσον αφορά στον περιαστικό κι εξωαστικό χώρο του ΠΣΠ και τους οικισµούς που περιλαµβάνονται τίθενται οι εξής στόχοι: Καθορισµός επιτρεπόµενων χρήσεων και κανόνων ελέγχου ή περιορισµού δόµησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, περιαστικές κι εξωαστικές. 149

6 Προστασία της περιαστικής ζώνης που χαρακτηρίζεται ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» από τις πιέσεις αστικοποίησης και την χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν µε το χαρακτήρα της. Οργάνωση και ρύθµιση των οικισµών εκτός ΠΣΠ µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του οικιστικού τους ιστού, µέσω της δραστικής βελτίωσης της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής, την εξασφάλιση όρων και υποδοµών για πρόληψη κι ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές. Οργάνωση των 23 οικισµών εκτός ΠΣΠ σε τρεις χωρικές λειτουργικές ενότητες: i. Τους περιαστικούς οικισµούς, οι οποίοι ενσωµατώνονται στο ΠΣΠ. ii. Τους εξωαστικούς οικισµούς ανατολικά της Περιµετρικής οδού, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε δύο υποενότητες. iii. Τους ορεινούς οικισµούς, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε δύο υποενότητες. Πολεοδόµηση οριοθετηµένων οικισµών. Αποκατάσταση, ανακατασκευή και συµπλήρωση των απαραίτητων τεχνικών υποδοµών και κοινωνικού εξοπλισµού των οικισµών. Προστασία του ορεινού όγκου του Παναχαϊκού (Natura 2000) και δηµιουργία δικτύου µονοπατιών. Προστασία του τοπίου του ορεινού και ηµιορεινού χώρου και ανάπτυξη ήπιων µορφών εναλλακτικού τουρισµού. 2. ιαχείριση παραγωγικών δραστηριοτήτων: Ως προς τον δευτερογενή τοµέα και τις εν γένει παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες θα εξυγιανθούν προβλέπεται η χωροθέτηση και ανάπτυξη τους στην βιοµηχανική περιοχή του Αγ. Στεφάνου (ΒΙΠΕ), στην περιοχή του Επιχειρηµατικού Πάρκου προς εξυγίανση Γλαύκου (ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ) καθώς και σε υπό ανάπτυξη νέο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων (Ζώνη Ελεγχόµενης Ανάπτυξης), κοµβικά χωροθετηµένο, στην Παραγλαύκεια αρτηρία που συνδέει τη Μεγάλη Περιµετρική µε το Νέο Λιµένα. ηµιουργία Ζωνών Ελεγχόµενης Ανάπτυξης που αφορούν αθλητισµό, τουρισµό, αναψυχή χωροθετούνται σε άµεση γειτνίαση µε τη Μεγάλη Περιµετρική, µεταξύ των κόµβων Κ4 Κ5 και Κ1 Κ2, καθώς και βορειανατολικά του βιότοπου Έλος Αγυιάς µε πρόβλεψη προστατευτικής ζώνης πρασίνου κατάλληλων χαρακτηριστικών για την προστασία παρακείµενων ευαίσθητων περιοχών (βλέπε Παράρτηµα Α.4.2). 3. Εξορθολογισµός των µεταφορικών υποδοµών: Υιοθετείται η στρατηγική της δηµιουργίας ενός δικτύου αστικών συγκοινωνιών µεγάλης χωρητικότητας, υψηλής αξιοπιστίας και άνεσης. Το κέντρο βάρους της κυκλοφοριακής πολιτικής οφείλει µετατοπίζεται από τη διαχείριση της κυκλοφορίας των ΙΧ, στη συνολική αντιµετώπιση των αναγκών για µετακινήσεις στα πλαίσια της συνολικότερης πολεοδοµικής πολιτικής. Υλοποίηση έργων οδικού δικτύου προκειµένου να εξασφαλιστεί πλήρως η λειτουργικότητά του: ο ανισόπεδος κόµβος πρόσβασης στο Νέο Λιµένα από τις παρόχθιες αρτηρίες του Γλαύκου η ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού Παπάγου και η επέκτασή της µέχρι τον κόµβο Κ4 της Μεγάλης Περιµετρικής η σύνδεση του κόµβου Κ3 της Μεγάλης Περιµετρικής µε την πόλη στα όρια των γειτονιών Ανθούπολης και Αρέθας η διάνοιξη της οδού Αθηνών κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής η ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Καλαβρύτων όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Πόλης από την Πλ. Παπανδρέου µέχρι τις Παραγλαύκιες οδούς η ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Πλαστήρα η διάνοιξη της οδού Καραµανλή στην παραλιακή ζώνη. Υπογειοποίηση τµήµατος της Σιδηροδροµικής Γραµµής µε αντισταθµιστικό όφελος την αναβάθµιση / αξιοποίηση της υπέργειας ζώνης της. ηµιουργία Κόµβου Συνδυασµένων Μεταφορικών Συστηµάτων για τη διασύνδεση του Νέου Λιµένα, µετά την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του, για την εξασφάλιση των κατάλληλων προσβάσεων και των απαιτούµενων χερσαίων ζωνών για την εξυπηρέτηση του τακτικού επιβατικού κι εµπορευµατικού φόρτου αλλά και την υποδοχή τουριστικών σκαφών και κρουαζιεροπλοίων. Ιεράρχηση οδικών αρτηριών και δηµιουργία δικτύου συνδυασµένων µεταφορών για την διασφάλιση συµπληρωµατικότητας µε δίκτυο ποδηλατοδρόµων και µέσων. Σχεδιασµός και αξιοποίηση µέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακός σιδηρόδροµος, τραµ) για την ικανοποίηση των αναγκών µετακίνησης εντός των ορίων της ηµοτικής Ενότητας. Νέο ΓΠΣ πρώην Καποδιστριακού δήµου Αγρινίου Το Γ.Π.Σ. της ηµοτικής Ενότητας ήµου Αγρινίου, βρίσκεται για υπογραφή από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Το σενάριο που προκρίθηκε από τη /νουσα Υπηρεσία είναι το έντονα παρεµβατικό ή ριζοσπαστικό σενάριο, το οποίο θέτει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: 1. Ανάδειξη και ενίσχυση του Εθνικού και Περιφερειακού ρόλου του Αγρινίου µέσω της αξιοποίησης της συγκυρίας των µεγάλων έργων και µέσα στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης. 2. Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων µε τη δηµιουργία δικτύων. 150

7 3. Οικονοµική Ανασυγκρότηση της ηµοτικής Ενότητας µε την ανάπτυξη και εξυγίανση των τοµέων παραγωγής καθώς και µε την προώθηση και ολοκλήρωση της λειτουργίας των νέων Ο.Τ.Α. 4. «Αστική Ολοκλήρωση» του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του Αγρινίου µε την ανάπτυξη των µεγάλων µονάδων κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής (πανεπιστηµιακό συγκρότηµα, νοµαρχιακό νοσοκοµείο κλπ) 5. Οργάνωση πολυκεντρικής δοµής µε συµπληρωµατικότητα των κέντρων στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 6. Κυκλοφοριακή οργάνωση του ΠΣΑ 7. Αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και δηµιουργία υποδοµών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 8. Ανάπτυξη και οργάνωση των οικισµών εκτός του ΠΣΑ σε λειτουργικές χωρικές ενότητες ώστε να προωθηθεί στο µέλλον η βέλτιστη σχέση ΠΣΑ οικισµών και παραγωγικού χώρου (ανοιχτή πόλη). Ως προγραµµατικός πληθυσµός της ηµοτικής Ενότητας Αγρινίου για τα προγραµµατικά έτη 2012 και 2024 (µεσοπρόθεσµο, µακροπρόθεσµο) ορίστηκαν οι κάτοικοι και κάτοικοι αντίστοιχα, µε την παραδοχή ότι λαµβάνεται εισροή οικονοµικών µεταναστών. Ειδικότερα για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα του Αγρινίου (ΠΣΑ) οι κατ. και κατ., ενώ για τους οικισµούς εκτός του ΠΣΑ οι κατ. και κατ. αντίστοιχα. Η υλοποίηση του πρώτου στόχου προβλέπεται να επιτευχθεί σταδιακά µέχρι το έτος στόχο σε συνάρτηση µε την ολοκλήρωση και λειτουργία της Ιονίας οδού, του δυτικού σιδηροδροµικού άξονα, της ενεργοποίησης της ΝΑΒΙΠΕ στο Πλατυγιάλι Αστακού, της λειτουργίας του λιµανιού του ως ελεύθερης ζώνης εµπορίου και της αναβάθµισης της οδικής και σιδηροδροµικής σύνδεσης µε τον δυτικό άξονα, της σταδιακής συγκρότησης και ενίσχυσης του αναπτυξιακού τριπόλου Αγρινίο Μεσολόγγι - Πλατυγιάλι Αστακού (ΝΑΒΙΠΕ) στην οδική αναβάθµιση σύνδεσης µε Καρπενήσι - Λαµία και του ενδοπεριφερειακού άξονα σύνδεσης µε Θέρµο - Ναύπακτο καθώς και της αστικής ολοκλήρωσης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Αγρινίου. Η προώθηση και ενεργοποίηση του δεύτερου στόχου προβλέπεται µέσω: της θεσµοθέτησης και λειτουργίας τεσσάρων περιοχών ειδικής προστασίας (βλέπε (βλέπε Παράρτηµα Α.4.2): ΠΕΠ1: Ζώνη προστασίας εξωαστικού πρασίνου, ΠΕΠ2: Ζώνη προστασίας λίµνης Λυσιµαχίας και ποταµού Αχελώου, ΠΕΠ3: Ζώνη προστασίας ποταµών, ΠΕΠ4: Ζώνη προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων µνηµείων και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος της θεσµοθέτησης 4 περιοχών ελέγχου και προστασίας της δόµησης ΠΕΠ (Ζώνη προστασίας γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας, Ζώνη γεωργικών χρήσεων, Ζώνη πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος - τεχνολογικού πάρκου, εµπορική επιχειρηµατική ζώνη παρά την εθνική οδό) της δηµιουργίας ενός ενιαίου δικτύου αστικών χώρων πρασίνου συνδεόµενων µεταξύ τους µέσω του γραµµικού πράσινου αντίστοιχου δικτύου πεζόδροµων οι οποίοι διέρχονται και συνδέουν σε ενιαίο δίκτυο τους κύριους χώρους κοινωφελών εγκαταστάσεων. της ανάπλασης του παλιού κέντρου της πόλης µε την σταδιακή αποσυµφόρησή του από χρήσεις και δραστηριότητες που το επιβαρύνουν και το υποβαθµίζουν και την σταδιακή διαµόρφωσή του σε πόλο πολιτιστικών χώρων και κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αξιόλογα ή διατηρητέα κτιριακά κελύφη. Η ενεργοποίηση του τρίτου στόχου (οικονοµική ανασυγκρότηση) µπορεί να προωθηθεί µε την: δηµιουργία και λειτουργία των δύο προτεινόµενων επιχειρηµατικών πάρκων και την οργάνωση της εµπορευµατικής επιχειρηµατικής ζώνης παρά την εθνική οδό την πολεοδοµική οργάνωση, περιβαλλοντική αναβάθµιση και ανάπλαση του ειδικού πολεοδοµικού κέντρου - επιχειρησιακού πάρκου κατά µήκος της εθνικής οδού που γίνεται αστική αρτηρία την χωροθέτηση - οργάνωση µικρής ζώνης εγκατάστασης χοιροτροφείων και άλλων κτηνοτροφικών µονάδων µε τους ισχύοντες κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος την προστασία της γεωργικής γης ιδιαίτερα αυτής 1 ης προτεραιότητας, των εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την προώθηση βιολογικών καλλιεργειών, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε προϊόντα αυξανόµενης ζήτησης και µε βελτίωση της ποιότητας µε έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης ενίσχυση του αδύνατου τουριστικού τοµέα µε την αύξηση της ελκυστικότητας των παραλίµνιων περιοχών, των γειτονικών ορεινών περιοχών, της ανάπλασης του παλιού κέντρου της πόλης και της ενίσχυσης της δυνατότητας νέων αναβαθµισµένων τουριστικών καταλυµάτων. Η «αστική ολοκλήρωση» του Π.Σ.Α. προωθείται µε την: νέα χωροθέτηση και ανάπτυξη του πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος την κατασκευή και λειτουργία του νέου γενικού νοσοκοµείου νοµαρχιακού επιπέδου την δηµιουργία νέων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισµού επιπέδου πόλης την δηµιουργία µιας πολυκεντρικής δοµής της πόλης µε την οργάνωση αναβάθµιση του νέου πολεοδοµικού κέντρου επιχειρησιακού πάρκου, την αποσυµφόρηση του «παραδοσιακού» κέντρου και την οργάνωση των άλλων συνοικιακού ή διασυνοικιακού επιπέδου κέντρων στη βάση της συµπληρωµατικότητας των κεντρικών λειτουργιών 151

8 την πολεοδοµική οργάνωση χώρων ανάπτυξης των παραγωγικών τοµέων την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος µε την δηµιουργία µεγάλων χώρων πρασίνου - πάρκου στο πλέον υποβαθµισµένο δυτικό τοµέα της πόλης. Η οργάνωση της πολυκεντρικής δοµής προτείνεται µέσα από την οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών σε δύο βασικούς πυρήνες-κέντρα πόλης (το παλιό κέντρο της πόλης και το προτεινόµενο να οργανωθεί ως «ειδικό επιχειρησιακό πολεοδοµικό κέντρο που αναµένεται να παραλάβει περισσότερες κεντρικές λειτουργίες εµπορίου, διοίκησης, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, αντιπροσωπείες και κτίρια γραφείων, πολιτιστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής κα) σε τέσσερα κέντρα συνοικίας (Αγ. Κωνσταντίνου Β συνοικίας, της Β και ΒΑ συνοικίας, της ανατολικής συνοικίας και της και Ν συνοικίας) και κέντρα γειτονιάς. Στην κυκλοφοριακή οργάνωση του Π.Σ.Α. έχουν ληφθεί υπ όψη οι αρχές της βιώσιµης κινητικότητας και της οικολογικής µετακίνησης µε βάση και την εγκεκριµένη από τον ήµο κυκλοφοριακή µελέτη εφαρµογής που αφορούσε το σύνολο του Π.Σ.Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής οργάνωσης του ήµου είναι: η χωροθέτηση και αναβάθµιση των οδικών πυλών εισόδου-εξόδου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης µε πρόταση δηµιουργίας τριών οδικών δακτυλίων (εσωτερικού γύρω από το παραδοσιακό κέντρο, ενδιάµεσου και εξωτερικού περιµετρικού δακτυλίου) για την αποσυµφόρηση του κέντρου, µε ταυτόχρονη απόδοση της περιοχής του κέντρου σε µεγάλο βαθµό στον πεζό, τον κάτοικο και τον επισκέπτη η λειτουργία της εθνικής οδού ως αστικής λεωφόρου (στο τµήµα της που διέρχεται από την πόλη) µε δεδοµένο ότι προβλέπεται από την κυκλοφοριακή µελέτη η παράκαµψη του οικιστικού ιστού προς τα δυτικά η σταδιακή διαµόρφωση συνεχούς δικτύου πεζόδροµων και διαδροµών πεζών που θα καλύπτει το Π.Σ.Α. στο σύνολό του η σταδιακή κατασκευή των απαιτούµενων χώρων στάθµευσης εκτός οδού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στάθµευσης στο κέντρο της πόλης που είναι ιδιαίτερα οξύ. Η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος προτείνεται (πέραν των µέτρων που αναφέρονται στην υλοποίηση του 2 ου στόχου: προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων) µε τις ακόλουθες παρεµβάσεις : υιοθέτηση ως προγραµµατικού σταθερότυπου πρασίνου για τον πολεοδοµικό ιστό των 8µ2/κάτοικο που σηµαίνει συνολικούς χώρους πρασίνου περίπου 600 στρεµ. (µη συµπεριλαµβανοµένου του πρασίνου του κύριου δικτύου πεζοδρόµων) δηµιουργία ενιαίου, ιεραρχηµένου συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού δικτύου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των διαµπερών κινήσεων των οχηµάτων µέσα από τον πολεοδοµικό ιστό, την αποσυµφόρηση του παλιού κέντρου, την µείωση του θορύβου και της ρύπανσης του αέρα και την οργάνωση της κυκλοφορίας ο καθορισµός επιτρεπόµενων χρήσεων γης στις πολεοδοµικές ενότητες (γειτονιές) που αγγίζουν της χρήσεις της αµιγούς κατοικίας, αφαιρώντας από τις χρήσεις του Π. /γµατος του 1985 αυτές που άµεσα ή έµµεσα οχλούν ή υποβαθµίζουν την γειτονιά. Αντίστοιχες αποµειώσεις «οχλουσών» κατηγοριών χρήσεων γίνεται και στις διάφορες κατηγορίες κεντρικών περιοχών (κέντρα πόλης, συνοικίας, γειτονιάς) οι προτεινόµενοι Σ.. στις περιοχές επεκτάσεων είναι χαµηλοί (το πολύ 0,6) έτσι ώστε σε τέσσερις γειτονιές για τις οποίες τµήµατά τους είναι περιοχές επέκτασης του σχεδίου ο µέσος Σ.. µειώνεται στις πλέον υποβαθµισµένες δυτικές πολεοδοµικές ενότητες προτείνεται µεγάλη αύξηση των χώρων πρασίνου και κοινωφελών εγκαταστάσεων. Για την προώθηση του τελευταίου στόχου (ανάπτυξη και οργάνωση των οικισµών εκτός ΠΣΑ σε λειτουργικές χωρικές ενότητες) προτείνεται η πολεοδοµική τους οργάνωση σε τρεις ενότητες οικισµών : - την ενότητα των περιαστικών οικισµών του ΠΣΑ - την ενότητα των δυτικών πεδινών οικισµών (Πλάτανος, Καλύβια, Αγ. Γεώργιος) - την ενότητα των βόρειων ηµιορεινών οικισµών Η οργάνωση των τριών αυτών ενοτήτων οικισµών σε σχέση και µε τον αστικό ιστό του ΠΣΑ ακολουθεί τις αρχές της εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου και της οργάνωσης του οικιστικού και παραγωγικού χώρου της δηµοτικής ενότητας στα πλαίσια της λειτουργίας της ως ανοικτής πόλης. Ρυθµιστικό Σχέδιο πρώην Καποδιστριακού δήµου Πατρέων Η µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας αν και έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ από το τέλος του 2011 δεν έχει θεσµοθετηθεί ακόµη, ούτε έχει συνταχθεί για υπογραφή το σχετικό σχέδιο Π. /τος. Έχοντας υπ όψιν ότι η µελέτη δεν είχε σε ορισµένα σηµεία την σύµφωνη γνώµη ορισµένων δηµοτικών συµβουλίων της περιοχής (ιδίως των Καποδιστριακών δήµων Ναυπάκτου και Αντιρρίου) και µη γνωρίζοντας την τελική διαµόρφωση του σχεδίου Π. /τος καταγράφουµε µια πολύ συνοπτική εικόνα του σχεδίου Π. /τος που παρέδωσε το µελετητικό γραφείο στην τελική φάση της µελέτης. 152

9 Η περιοχή εφαρµογής του ΡΣΠ είναι η εδαφική έκταση των Ε Αντιρρίου και Ναυπάκτου (πρώην Καποδιστριακών δήµων) της ΠΕ Αιτωλ/νίας που αποτελεί την βόρεια ανθρωπογεωγραφική ενότητα και των Ε Ρίου, Πατρέων, Παραλίας, Μεσσάτιδος και Βραχναίϊκων της ΠΕ Αχαίας που αποτελεί την νότια χωρική ενότητα. Ο αστικός πόλος οικιστικό κέντρο της πρώτης ενότητας είναι η Ναύπακτος και της δεύτερης η Πάτρα. Σκοπός του ΡΣΠ είναι η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού προγράµµατος χωρικών πολιτικών για την περιοχή που θα αποτελέσει το πλαίσιο χωροταξικών, πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών επιλογών για τον χρονικό ορίζοντα ισχύος του, µέσα από την δράση του προβλεπόµενου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πατρών. Οι γενικοί στόχοι του ΡΣΠ είναι: βελτίωση και αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωρισιµότητας και της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής στη βάση ενός εξωστρεφούς προτύπου ανάπτυξης εξασφάλιση των προϋποθέσεων και ενεργοποίηση µηχανισµών για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε κριτήριο τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων συγκράτηση των θετικών δηµογραφικών δεικτών στα σηµερινά επίπεδα, περιορισµός του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα συγκρίσιµα µε τον εθνικό µέσο όρο και άµβλυνση των δηµογραφικών αποκλίσεων µεταξύ των αστικών κέντρων και αγροτικής ενδοχώρας βελτίωση των προϋποθέσεων αξιοποίησης των πόρων του χωρικού συστήµατος και του ανθρώπινου δυναµικού για την ενίσχυση και αναβάθµιση της πρωτογενούς παραγωγής, τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας και τη σύνδεσή της µε την έρευνα και την καινοτοµία, τον εµπλουτισµό του τριτογενούς τοµέα µέσα από τη στοχευµένη ενίσχυση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων σύνδεσης του ερευνητικού έργου µε την οικονοµία και τις παραγωγικές δραστηριότητες ενίσχυση του ρόλου της Πάτρας, µέσα από την αξιοποίηση των νέων υποδοµών και της διοικητικής αναδιάρθρωσης, µε έµφαση στην εξυγίανση της ενδογενούς αναπτυξιακής συνιστώσας και προοπτική τη διαµόρφωση ενός πραγµατικά µητροπολιτικού χαρακτήρα έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης, διαχείριση των οχλουσών χρήσεων, ενίσχυση του ρόλου των οικισµών στην κατεύθυνση της χωρικής και θεµατικής ολοκλήρωσης του οικιστικού δικτύου, ορθολογική πρόβλεψη των απαραίτητων οργανωµένων υποδοχέων είτε κατοικίας είτε παραγωγικών δραστηριοτήτων, αύξηση και εξυγίανση των κοινοχρήστων χώρων και βελτίωση της λειτουργικότητας των πόλεων προστασία του φυσικού και πολιτισµικού κεφαλαίου και του τοπίου, έλεγχος και ελαχιστοποίηση των πηγών ρύπανσης, βελτίωση της ποιότητας των φυσικών και πολιτισµικών πόρων. Παρεµβάσεις στις περιοχές όπου έχουν υποστεί υποβάθµιση και δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι συγκεκριµένοι πόροι, από εµπόδια της αστικής επέκτασης να µετατραπούν µέσα από δράσεις αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης σε παράγοντα εναλλακτικής οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής. Σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των πόλων του οικιστικού δικτύου διατηρεί την δοµή του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε (Πάτρα 1 ου επιπέδου, Ναύπακτος ενισχυµένου 3 ου επιπέδου και Ρίο 3 ου επιπέδου) και προτείνεται η εξής κατανοµή ρόλων σε επίπεδο οικισµών: Ρίο: ιεθνούς αναγνωρισιµότητας κέντρο ακαδηµαϊκής και εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας ίπολο Ναύπακτος Αντίρριο: τουριστικός προορισµός ενταγµένος στο ίκτυο Αδριατικής Ιονίου µε έµφαση στον αστικό και θαλάσσιο τουρισµό (yachting) Οικισµοί προάστια της Πάτρας: Περιφερειακοί πόλοι υποστήριξης του ρόλου της πόλης και υποδοχείς τµήµατος της οικιστικής ζήτησης Ορεινοί οικισµοί: Ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων πρωτογενούς παραγωγής (βιολογικά προϊόντα, ΠΟΠ, κλπ.), υποδοχείς ζήτησης για Β και Παραθεριστική κατοικία, αγροτουρισµό, ή άλλες ειδικές µορφές τουρισµού Κύρια κατεύθυνση στην πολιτική επεκτάσεων των σχεδίων είναι ο έλεγχος της χωρικής διάχυσης της οικιστικής χρήσης. εν ενθαρρύνεται η οικιστική ζήτηση για ανάπτυξη περιοχών Β κατοικίας παρά µόνο στους ορεινούς και ηµιορεινούς οικισµούς της Ενδοχώρας. Οι παραγωγικά και δηµογραφικά, δυναµικοί οικισµοί προτείνεται να επεκταθούν µε οικονοµία εφ όσον υφίστανται οικιστικές πιέσεις για ανάγκες Α κατοικίας µε βάση τα ισχύοντα σταθερότυπα. Προωθείται η δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και προτείνονται χωρικά αντικίνητρα για τον περιορισµό της άναρχης, εκτός σχεδίου διασποράς δόµησης και εγκαταστάσεων. Προωθείται ο διπλασιασµός της έκτασης της ΒΙΠΕ και εξασφάλιση τράπεζας γης για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών επέκτασης. Προτείνεται η χωροθέτηση Παραγωγικού Πάρκου σε κατάλληλο γήπεδο στην ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστηµίου µέσω ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠ, ΒΙΠΑ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση του πρασίνου και εν γένει των αδόµητων εκτάσεων της έκτασης του ΡΣΠ αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο του ΡΣΠ και δίνονται επιµέρους κατευθύνσεις για την προστασία της 153

10 γεωργικής γης, των καλυπτοµένων από δάση και δασώδη βλάστηση εκτάσεων, του κρίσιµου παράκτιου χώρου (µε προστασία / αξιοποίηση των αδόµητων θυλάκων), των ρεµάτων, παραρεµάτιων περιοχών και των λοιπών οικοσυστηµάτων. Μελέτες / Προγράµµατα HABITAT AGENDA: Το πρόγραµµα Habitat Agenda αποτελεί ένα σηµαντικό πλαίσιο δράσης, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι κατευθύνσεις ανάπτυξης, καθώς και να οργανωθεί ένα συντονισµένο σχέδιο ενεργειών σε κάθε ΟΤΑ. Το έργο, που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ε.Ε. και κατά 20% από εθνικούς πόρους, θέτει µια σειρά από αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν όλες τις προσπάθειες για τη δηµιουργία βιώσιµων ανθρώπινων οικισµών. Με τέσσερις βασικούς άξονες δράσης -προστασία του περιβάλλοντος, πρόβλεψη για το µέλλον, βελτίωση της ποιότητας ζωής και επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης- διαµορφώνονται προτάσεις τους, ενσωµατώνοντας περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς προβληµατισµούς, µε δηµοκρατικές συµµετοχικές διαδικασίες σχεδιασµού. Οι.Ε. που υλοποιούν/έχουν υλοποιήσει µελέτες/προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης στην Π Ε καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: ήµοι που υλοποιούν Ολοκληρωµένα Τοπικά Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης σε εφαρµογή της Habitat Agenda ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.Ε. Π.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΣΤΙΑΙΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Πηγή: Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα «ΧΩΡΟΣ» Μελέτες / Προγράµµατα Αστικής Ανάπτυξης: Οι.Ε. που υλοποιούν/έχουν υλοποιήσει µελέτες/προγράµµατα αστικής ανάπτυξης στην Π Ε καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.Ε. ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ υτικής Ελλάδας ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Πηγή: Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα «ΧΩΡΟΣ» ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οι ΕΠΜ που υλοποιούν/έχουν υλοποιηθεί στην Π Ε καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 154

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ 155

12 Α.1.1.α.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι εγκρίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α1 και Α2 της υπ αριθµ /2002 κοινής υπουργικής απόφασης καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 156

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο

2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο 2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο Οι πρώτες πέντε κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά το οικιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής:

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής: Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε 2.3.5 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και διοικητική διάρθρωση Οι ειδικότερες κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαµάτα 17-07-2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: Πολυβίου 6 Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 2721363451 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΡΑ Α.Μ.

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΡΑ Α.Μ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Η Χωροταξική ένταξη της περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα