Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα"

Transcript

1 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία παρέχουν στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών υπό την επίβλεψη ξένων πανεπιστημίων. Oι απόφοιτοί τους αποκτούν εδώ πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης του αντίστοιχου ξένου πανεπιστημίου. Η λειτουργία των Κολλεγίων έχει υπαχθεί από το 2008 υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τον Ν. 3696/2008. Οι περισσότερες συνεργασίες των κολλεγίων έχουν γίνει με πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και των Η.Π.Α. Η συνεργασία τοποθετείται σε συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών διετούς, τριετούς ή τετραετούς διάρκειας που οργανώνονται από τα κολλέγια σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τμημάτων στα ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασίες, οι οποίες εξαρτώνται από το κάθε πανεπιστήμιο, τη χώρα του πανεπιστημίου και την ειδική κατάσταση του κάθε Κολλεγίου. Γενικά όμως υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες συνεργασιών: 1. Συμφωνία πιστοποίησης από κάποιο πανεπιστήμιο (validation). Το κολλέγιο υποβάλλει πρόταση συνεργασίας για κάποια από τα τμήματα σπουδών του πανεπιστημίου, η οποία ελέγχεται και εάν κριθεί ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπογράφεται σύμβαση συγκεκριμένης διάρκειας. Σε αυτή την περίπτωση ο κανονισμός φοιτήσεως και εξετάσεων είναι ο ίδιος με εκείνον του πανεπιστημίου. 2. Συνεργασία παροχής δικαιωμάτων λειτουργίας τμημάτων (franchising). Η διαδικασία επισύναψης της συνεργασίας είναι ίδια αλλά σε αυτή την περίπτωση τα προγράμματα σπουδών είναι ίδια με εκείνα του πανεπιστημίου. 3. Πιστοποίηση από οργανισμό πιστοποίησης λειτουργίας ανωτάτων σχολών. Η περίπτωση αυτή αφορά οργανισμούς ή συλλόγους πιστοποίησης που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Η διαδικασία είναι απλούστερη αλλά ακολουθεί τα παραπάνω πρότυπα. 4. Αναγνώριση ετών φοίτησης. Το ξένο πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι οι φοιτητές του κολλεγίου μετά από 2 3 έτη σπουδών έχουν τα προσόντα για να γίνουν αποδεκτοί σε κάποιο έτος του. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία επισύναψης της συνεργασίας είναι η ίδια αλλά το κολλέγιο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί όλους τους κανονισμούς και διαδικασίες του ξένου πανεπιστημίου. Τα ξένα πανεπιστήμια ασκούν στενό έλεγχο στη λειτουργία

2 128 των κολλεγίων με τακτικές επιθεωρήσεις, έλεγχο των θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο των εργασιών, έλεγχο των εξετάσεων, βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων. Στις πιο πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων εξάγονται από επιτροπές του πανεπιστημίου. Με την ίδια αυστηρή διαδικασία ελέγχονται και οι διαφημίσεις των κολλεγίων. Επίσης, για τα βρετανικά πανεπιστήμια υπεισέρχεται στον έλεγχο και η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Ανώτατης Εκπαίδευσης (QAA), η οποία πραγματοποιεί ελέγχους στα ξένα πανεπιστήμια και στα κολλέγια. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τα κολλέγια προσφέρουν στους σπουδαστές τους πολύ καλά βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, που οδηγούν σε πολύ καλή ποιότητα σπουδών, ισότιμη με του εξωτερικού και την οποία μάλιστα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην δημόσια ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως π.χ. κανονισμό που δεν επιτρέπει τις απουσίες των σπουδαστών ή τη μεταφορά μαθημάτων από έτος σε έτος, μικρό αριθμό σπουδαστών ανά τμήμα, λειτουργικές και καλοσυντηρημένες εγκαταστάσεις, σύγχρονα εργαστήρια κ.ά. Τα πτυχία που απονέμονται, δίνονται από τα ξένα πανεπιστήμια τα οποία θεωρούν ότι οι φοιτητές των κολλεγίων είναι δικοί τους φοιτητές. Στην περίπτωση πιστοποίησης ενός κολλεγίου κατευθείαν από κάποιο ξένο οργανισμό πιστοποίησης, τα πτυχία μπορεί να δίνονται από το ίδιο το κολλέγιο. Όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων που απονέμονται, ισχύει αυστηρά η οδηγία 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει, ότι «Όσοι φοιτητές αποκτούν ένα πτυχίο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (κυρίως βρετανικών ή γαλλικών) μετά από φοίτηση μερική ή ολική σε ένα κολλέγιο, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που θα είχαν αν φοιτούσαν στην αντίστοιχη ξένη χώρα». Aυτή η αναγνώριση ισχύει μόνο για τους αποφοίτους των Κολλεγίων, που συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και δεν αφορά όσα συνεργάζονται με αμερικανικά ιδρύματα ή προσφέρουν δικά τους προγράμματα σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europe Direct. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για τα κολλέγια, τις συνεργασίες που έχουν με ξένα πανεπιστήμια και το επίπεδο σπουδών που παρέχουν μπορούν να απευθυνθούν στον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων. Επίσης, το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί να πληροφορήσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τις συνεργασίες που έχουν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια με Ελληνικά Κολλέγια. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Προσφέρονται τρεις κατηγορίες σπουδών: Η πρώτη περιλαμβάνει ολοκληρωμένες σπουδές για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου Bachelor στην Ελλάδα μετά από τριετείς ή τετραετείς σπουδές. Η δεύτερη κατηγορία σπουδών είναι αυτή της μερικής φοίτησης στην Ελλάδα (2 ή 3 χρόνια) με αποπεράτωση σπουδών και απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου στο εξωτερικό. Η τρίτη κατηγορία σπουδών αφορά μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου Master. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε διάφορες ειδικότητες. Ο υποψήφιος απαιτείται να είναι κάτοχος βασικού πτυχίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών και να γνωρίζει επαρκώς την ξένη γλώσσα. Συνεκτιμώνται το κίνητρο του φοιτητή για μεταπτυχιακή εκπαίδευση, οι γενικότερες δεξιότητες και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί σε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Οι απαιτήσεις εισαγωγής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε κολλέγιο γι αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί για τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε σχολής και τις προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και για τις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής και μπορεί να διαφέρει για κάθε κολλέγιο. Σε γενικές γραμμές κυμαίνονται από έως ευρώ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Για την αποδοχή του σε ένα κολλέγιο ο φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Σε ορισμένα Κολλέγια μπορεί να ζητηθεί συγκεκριμένος βαθμός απολυτηρίου ως όριο αποδοχής του στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του.

3 129 Επίσης ο σπουδαστής θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία για την επάρκειά της. Κάθε κολλέγιο καθορίζει το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που απαιτείται για την παρακολούθηση του προγράμματος, γι αυτό και θα πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Σημειώνουμε, ότι σε μερικά Κολλέγια λειτουργούν και ελληνόφωνα τμήματα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρει και για τις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται και την ημερομηνία εγγραφής. Ο σωστός προγραμματισμός θα τους δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις γλώσσας και την έγκαιρη κατάθεση του αποδεικτικού επάρκειας, όπου χρειάζεται κάτι τέτοιο. Επίσης μπορούν να μετέχουν σε προπαρασκευαστικά σεμινάρια εάν ο βαθμός απολυτηρίου τους είναι χαμηλότερος του ζητούμενου. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να βιαστούν για να προλάβουν να κλείσουν θέση στο πρόγραμμα επιλογής τους. Ο μαθητής υποβάλλει συνήθως αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία τίθενται υπό μελέτη στην ειδική επιτροπή σπουδών του κολλεγίου. Συνήθως ακολουθεί και συνέντευξη του μαθητή στην οποία αξιολογούνται, εκτός των ακαδημαϊκών προσόντων, η προσωπικότητα και το κίνητρο για σπουδές που τον χαρακτηρίζει. Ορίζεται ημερομηνία στην οποία λαμβάνει την απάντηση της επιτροπής. ΦΟΙΤΗΤΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ Σε κάθε κολλέγιο έχουν δημιουργηθεί φοιτητικές υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και φοίτησης των σπουδαστών. Έτσι ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας για θέματα που αφορούν την συνέχιση των σπουδών του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, στο Γραφείο Συμβουλευτικής αν αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής στην φοιτητική ή προσωπική του ζωή κ.λπ. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο φοιτητικός σύλλογος. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Παρέχονται υποτροφίες φοίτησης σε σπουδαστές που το οικογενειακό εισόδημα δεν τους παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης. Επίσης, παρέχονται υποτροφίες σε σπουδαστές που αριστεύουν κατά τη φοίτησή τους. Ποια είναι τα ελληνικά κολλέγια Τα κολλέγια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα και προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: Τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, τα οποία συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια και επιπλέον έχουν την πιστοποίηση του Βρετανικού Συμβουλίου Πιστοποίησης (BAC - British Accreditation Council). Άλλα κολλέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κολλέγια που συνεργάζονται με αμερικανικά πανεπιστήμια ή έχουν πιστοποιηθεί από αμερικανικούς οργανισμούς πιστοποίησης. Σε εφαρμογή του Νόμου 3696/2008 δόθηκαν Άδειες Λειτουργίας σε 33 Κολλέγια, που ανήκουν στις ανωτέρω τρεις κατηγορίες. Εξ άλλου συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη παρά τον Νόμο κάποια Κολλέγια χωρίς άδεια, τα οποία δεν περιλαμβάνουμε σε αυτό τον κατάλογο. Ακολουθεί ένας κατάλογος των κολλεγίων με βάση την παραπάνω κατάταξη. Σημειώνουμε ότι στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνουμε δύο Κολλέγια που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας αλλά δεν έχουν καμμιά συνεργασία με ξένο Πανεπιστήμιο (ALBA και MINOAN) καθώς και τρία για τα οποία δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες (PANDITACTIRION, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ και ΦΥΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ). Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από: το Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων Στουρνάρη 53, Αθήνα, τηλ.: , το Βρετανικό Συμβούλιο για τα κολλέγια που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια: Πλατεία Κολωνακίου 17, Αθήνα, τηλ.: ,

4 130 A. Κολλέγια μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων A.A.S. COLLEGE APPLIED ART STUDIES Ν. Κουντουριώτου 7 & Παγγαίου 1, Θεσ/νίκη τηλ.: , Central Lancashire University AEGEAN COLLEGE Βεραντζέρου 3 (πλατεία Κάνιγγος), Αθήνα τηλ.: , φαξ: Central Lancashire University Anglia Ruskin University Edexcel AKTO COLLEGE Χαρ. Τρικούπη 21 & Σόλωνος Αθήνα, ης Σεπτεμβρίου 24, Αθήνα Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη τηλ.: , , Middlesex University BCA COLLEGE Δημητρέσσα 4, Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1, Γλυφάδα τηλ.: , , London Metropolitan University BORGIAS COLLEGE OF FINE ART Θέμιδος 9, Παλαιό Φάληρο τηλ.: University οf Bolton BRITISH HELLENIC COLLEGE Ρεθύμνου 2 (Μουσείο), Αθήνα τηλ.: , University οf Wales CITY COLLEGE Τσιμισκή 13, Θεσσαλονίκη, Πρόξενου Κορομηλά 24, Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 2, Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 3, Θεσσαλονίκη τηλ.: , , , , , University οf Sheffield ICBS COLLEGE Θεσ/νίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, Κ. Πατήσια o χλμ. Λάρισας-Νικαίας τηλ.: , , Kingston University IST COLLEGE Πειραιώς 72 & Πύργου, τηλ.: Univesrity οf Hertfordshire MBS COLLEGE Ολυμπιονικών 84 & Αντήνορος, Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης τηλ.: Nottingham Trent University MEDITERRANEAN COLLEGE Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα: Εγνατίας 76 (πλ. Αριστοτέλους), Θεσσαλονίκη τηλ.: , University οf Teesside London Centre οf Management NEW YORK COLLEGE Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα, Αθήνα Λ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα Κατσιμίδη 6, Περιοχή Ευκλείδη, Θεσσαλονίκη τηλ.: , ,

5 131 University Of Greenwich Univesrity Of Sunderland Institut Universitaire Kurt Bosch State University Of New York Empire State College La Salle University Nova Southeastern University Nat. American University VAKALO ART&DESIGN COLLEGE Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα τηλ.: University οf Derby SOUTH EUROPEAN COLLEGE Βεραντζέρου 1, Αθήνα τηλ.: , Central Lancashire University B. Άλλα ευρωπαϊκά κολλέγια ALPINE COLLEGE Λεωφ. Ποσειδώνος 70, Γλυφάδα τηλ.: University οf Wales ATHENS GSM COLLEGE Λέκκα 23-25, Αθήνα τηλ.: Nottingham Trent University ATHENS METROPOLITAN COLLEGE Σωρού 74, Μαρούσι, Αθήνα Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη τηλ.: Queen Margaret University College Roehampton University C.M.A. COLLEGE Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7, Αθήνα τηλ.: University of Wales D. PERROTIS AGRICULTURAL COLLEGE Τ.Θ. 23, Θεσσαλονίκη τηλ.: Writtle College Harper Adams College Royal Agricultural College, UK DEI COLLEGE Τσιμισκή 131 & Εθνικής Αμύνης 9, Θεσσαλονίκη τηλ.: University of London - External Progr. (London School of Economics & Political Science) Goldsmiths College University of Central Lancashire Royal Holloway Birkbeck College Institute of Education University of Strathclyde University of British Columbia ICPS COLLEGE Τσόχα 15-17, Αθήνα τηλ.: , University of Strathclyde University of Central Lancashire RENE DESCARTES COLLEGE Σίνα 31, Αθήνα Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1ος όρ. τηλ.: Universite Cnam

6 132 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καλλιρόης 39, Αθήνα τηλ.: The Manchester College / Roosevelt University ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λουίζης Ριανκούρ 59, Αθήνα τηλ.: PARIS III Αμερικανικά κολλέγια ANATOLIA COLLEGE - ΑΜERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI τηλ.: University οf Wales New England Association οf Schools & Colleges ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE Μαρκόπουλο, Παιανία, Αθήνα τηλ.: University Carnegie Mellon DEREE COLLEGE - AMERICAN COLLEGE OF GREECE Γραβιάς 6, Αθήνα τηλ.: New England Association of Schools & Colleges NEW YORK COLLEGE Αθήνα: Αμαλίας 38, Αθήνα τηλ.: , φαξ: wwww.nyc.gr Θεσσαλονίκη: Κατσιμίδι 6, Θεσ/νίκη τηλ.: , φαξ: University of Louisville, USA, LaSalle University, USA, University of New Haven, USA CITY UNITY COLLEGE Καρύτση 1, Σύνταγμα, Αθήνα Θησέως 15-17, Σύνταγμα, Αθήνα τηλ.: , , Liverpool John Moores Univesrity City University UINDY ATHENS COLLEGE Υπατίας 7-9, Πλ. Μητροπόλεως, Αθήνα τηλ.: University of Indianapolis

7 133 Τα κολλέγια σήμερα 20 Ερωτήσεις - 20 Απαντήσεις για: Τον Νόμο περί Κολλεγίων και τις συνέπειές του Το αναμενόμενο Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα Το Σχέδιο Νόμου για τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων Την αναγνώριση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ. Συνέντευξη με τον κ. Καρκανιά, Προέδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων 1. Ποιος Νόμος ισχύει τελικά για τα κολλέγια; Είναι προφανές ότι ισχύει ο Νόμος 3696/2008 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την Για να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να καταρτιστεί νέο σχέδιο νόμου και να ψηφιστεί εκ νέου από την Βουλή. Το Υπουργείο ετοιμάζει τροπολογίες του Νόμου και για να διορθώσει τα υπάρχοντα λάθη και για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κή Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο μεταξύ άλλων, να άρει τους περιορισμούς ως προς την ονομασία των κολλεγίων (που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια). Άλλωστε στις άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν υπάρχει ο όρος «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, ονομάζονται κολλέγια. 2. Τι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον Νόμο περί Κολλεγίων; Μετά από καταγγελία ιδιοκτητών κολλεγίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει πολλά σημεία του σχετικού Νόμου, τα οποία θεωρεί ότι αντιβαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να καταργηθούν οι έλεγχοι στα προγράμματα, στους καθηγητές, στους κανονισμούς λειτουργίας των κολλεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, γιατί όλα αυτά ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πανεπιστημίων. Επίσης ζήτησε να αρθούν οι πολλοί περιορισμοί στα θέματα των τίτλων που χρησιμοποιούν τα κολλέγια (π.χ. οι απαγορεύσεις της χρήσης των λέξεων «ινστιτούτο», «ακαδημία» κ.λπ). 3. Ακούγεται ότι η Υπουργός Παιδείας προτίθεται να αλλάξει το όνομα των κολλεγίων επειδή αυτό της ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι συμβαίνει άραγε; Τίποτα τέτοιο δεν έχει ζητηθεί από το Υπουργείο το αντίθετο είναι αλήθεια. Όπως αναφέρθηκε η Ευρωπαϊ- 4. Ισχύουν οι άδειες λειτουργίας που έδωσε ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας; Με βάση τον Ν. 3696/2008 το Υπουργείο Παιδείας χορήγησε Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας υπό όρους σε τριάντα τρία εκπαιδευτήρια οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Τα κολλέγια λειτουργούν με βάση αυτές τις άδειες εφαρμόζοντας τον σχετικό νόμο και ως προς τους σπουδαστές και ως προς τους καθηγητές τους. 5. Υπάρχει Γραφείο Κολλεγίων στο Υπουργείο Παιδείας; Εφ όσον ισχύει ο νόμος 3696/2008 εξακολουθεί να λειτουργεί το Γραφείο Κολλεγίων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της λειτουργίας των κολλεγίων και για την τήρηση του μητρώου των καθηγητών των κολλεγίων, στο οποίο έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα περισσότεροι από χίλιοι καθηγητές. Στο ίδιο το γραφείο έχουν κατατεθεί τα ονόματα των σπουδαστών που γράφηκαν στα κολλέγια φέτος και έτσι είναι δυνατή πλέον η έκδοση επισήμων βεβαιώσεων εγγραφής για κάθε σπουδαστή με θεώρηση του Υπουργείου Παιδείας.

8 Πότε θα κυκλοφορήσει το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων και τι προβλέπει; Η Υπουργός Παιδείας βεβαίωσε και στην τελευταία ανακοίνωσή της, ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς και βρίσκεται στο ΣτΕ για επεξεργασία. Επίσης βεβαίωσε, ότι θα καλύπτει τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να αποφύγει η Ελλάδα την πληρωμή δυσβάσταχτων προστίμων. Επίσης διευκρίνισε, ότι αυτό «αφορά κάθε είδους επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αποκτώνται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη στιγμή που αποκτηθούν και πιστοποιηθούν σε μια χώρα τότε ισχύουν και σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα» Την οι εφημερίδες δημοσίευσαν τα βασικά στοιχεία του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Αναμένουμε ότι θα δημοσιευτεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του Απριλίου. Ενδιαφέροντα είναι τα σχετικά άρθρα της εφημερίδας Το Βήμα στις 17.01, και Θα έχει άραγε αναδρομική εφαρμογή ή θα ισχύσει από τώρα και μετά; Είναι προφανές ότι η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων ισχύει από το έτος 1989 δηλαδή από την υπογραφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (48/1989). Άλλωστε όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούν σπουδαστές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους σε κολλέγια πριν αρχίσει η ισχύς της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 8. Θα μπορούν όσοι απόφοιτοι κολλεγίων τύχουν αναγνώρισης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ακόμη και εάν έχουν σπουδάσει σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Λογιστικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς; Βεβαίως θα μπορούν, με βάση το Π.Δ 44 του 2005 το οποίο αφορά τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις οι κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφ όσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το Συμβούλιο (ΣΑΕΙΤΕ) του Υπουργείου, που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. 9. Ποια είναι η διαδικασία για να τύχει κάποιος αναγνώρισης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, που θα κυκλοφορήσει σύντομα; Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ανωτέρω συμβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά θεσπίστηκε για την εφαρμογή της πρώτης Οδηγίας (48/1989) με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 165 του έτους Προφανώς μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλλει το πτυχίο (από πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.) και μια βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στην χώρα του Πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 της τελευταίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ( 36/2005) και στα αντίστοιχα άρθρα του υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. 10. Οι απόφοιτοι κολλεγίων, για να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως σε επαγγελματική ένωση; Εφ όσον στην χώρα του πανεπιστημίου υπάρχει σχετική επαγγελματική ένωση θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από σχετικό οργανισμό (όπως π.χ το εκεί ΔΟΑΤΑΠ ή ένα υπουργείο ή ο εκεί Οργανισμός Πρόσληψης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λπ.). Σημειώνουμε ότι στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα γίνεται αναφορά σε αρκετούς συλλόγους ή επιμελητήρια που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δίδουν επαγγελματικά δικαιώματα στα μέλη τους. 11. Θα απαιτηθούν εξετάσεις ή πρακτική άσκηση; Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει, ότι είναι δυνατή η υποχρέωση των αιτούντων να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα ή να κάνουν κάποια πρόσθετη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν πως αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. 12. Υπάρχει, βάσει των νέων ρυθμίσεων, διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων που έχουν βγει για σπουδές στο εξωτερικό και επέστρεψαν με πτυχίο ευρωπαϊκού πανεπιστημίου και εκείνων που απέκτησαν το πτυχίο αυτό μέσω ενός συνεργαζόμενου Κολεγίου χωρίς να φύγουν εκτός ελληνικών συνόρων; Δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ αυτών των περιπτώσεων γιατί οι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ρητά ότι αυτά που έχουν σημασία είναι η τοποθεσία του πανεπιστημίου (πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.) και το πανεπιστημιακό πτυχίο που απονέμεται στον απόφοιτο και όχι ο τόπος σπουδών.

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πότε θα αρχίσει η ισχύς του νέου Νόμου για το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων; Μετά από λίγες ημέρες θα αρχίσει η σχετική διαβούλευση η οποία θα καταλήξει μετά από λίγους μήνες σε ένα Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή για ψήφιση. Είναι πιθανόν λοιπόν να έχουμε ένα νέο Νόμο μετά από τέσσερις-πέντε μήνες αλλά η ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων θα γίνει έως το Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε την ότι θα θέσει τα κολλέγια υπό τον έλεγχο νέου φορέα πιστοποίησης. Συνιστά άραγε αυτό υποβάθμιση των κολλεγίων; Η υπαγωγή σε νέο φορέα πιστοποίησης δεν επηρεάζει σε τίποτα τη λειτουργία των κολλεγίων αφού αυτά σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπάγονται εκπαιδευτικά στο Δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. 15. Τι αλλάζει με τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τους σπουδαστές των κολλεγίων; Όπως ήδη αναφέραμε η εκπαιδευτική λειτουργία των κολλεγίων δεν μεταβάλλεται αφού αυτά λειτουργούν σαν παραρτήματα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και η Ελλάδα δεν μπορεί να παρέμβει στις σχετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επομένως δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή για τους σπουδαστές τους. 16. Τα πτυχία των αποφοίτων αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται ή παραμένουν στο ίδιο επίπεδο; Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πτυχία που δίδονται στους αποφοίτους των ευρωπαϊκών κολλεγίων απονέμονται από τα πανεπιστήμια και δεν έχουν καμία σχέση με τις όποιες διαδικασίες πιστοποίησης των κολλεγίων στην Ελλάδα από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. 17. Πολλοί λένε ότι η υπαγωγή των κολλεγίων στον ίδιο φορέα πιστοποίησης με εκείνον των ΚΕΚ και των ΙΕΚ οδηγεί σε εξομοίωσή τους με αυτά. Αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν έχει πει κάτι τέτοιο η Υπουργός Παιδείας. Άλλωστε θα υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες πιστοποίησης για το κάθε είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος. 18. Τι σημαίνουν άραγε τα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και ποιους αφορούν; Αυτή η κατάταξη ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες που ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα μετά από οποιεσδήποτε σχετικές σπουδές. Έτσι π.χ. ο απόφοιτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται στο επίπεδο 1 ενώ ο κάτοχος πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου στο 6, ο κάτοχος πρώτου μεταπτυχιακού (master) στο 7 και ο κάτοχος διδακτορικού στο επίπεδο 8. Είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων υπάγονται στο σύστημα κατάταξης πανεπιστημιακών πτυχίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Άλλωστε ήδη λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους βεβαίωση κατάταξης στα επίπεδα 6 και Εν τούτοις η υφυπουργός Παιδείας έκανε λόγο για κατάταξη των πτυχίων των κολλεγίων σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων (επίπεδο 6). Επαναλαμβάνεται ότι τα κολλέγια δεν δίνουν δικά τους πτυχία και επομένως την κατάταξή τους σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν μπορεί να την κάνει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αλλά το αντίστοιχο της χώρας του πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο θα καταταγούν στο επίπεδο 6 και με μεταπτυχιακό στο επίπεδο 7, όπως γίνεται ήδη. 20. Μπορούν οι απόφοιτοι κολλεγίων με ευρωπαϊκά πτυχία να τύχουν αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ; Με περσινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε φέτος από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, επιβάλλεται στο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάζει τις αιτήσεις των αποφοίτων των κολλεγίων εφ όσον έχουν στα χέρια τους ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία. Σημειώνεται, ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων που είναι μέλη μας και έχουν ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία έχουν και βεβαιώσεις από το αντίστοιχο ξένο «ΔΟΑΤΑΠ» για πλήρη ακαδημαϊκή (και όχι μόνο επαγγελματική) αναγνώριση των πτυχίων τους. Αυτήν την αναγνώριση είναι υποχρεωμένο να δεχθεί και το δικό μας ΔΟΑΤΑΠ.

10 136

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι 16/12/08 Πανεπιστήμιο Πατρών Διεθνές Συνέδριο: Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα Αθήνα, 28 30 Νοεμβρίου 2008 Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχ. Χρονιά 2016-17 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-18 Τα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν στους τελειόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ BSc (Hons) Psychology (Ψυχολογία)

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ BSc (Hons) Psychology (Ψυχολογία) Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 BSc (Hons) Psychology (Ψυχολογία) Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Το πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στον καιρό των κολεγίων

Στον καιρό των κολεγίων Ελευθεροτυπία, Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον καιρό των κολεγίων Υπεύθυνος: Επιμέλεια: ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ Με νέο αναβαθμισμένο προφίλ, τα κολέγια διεκδικούν, από θέση ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Η Αγγλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τους πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Το City Unity College: Το City Unity College (πρώην City University of Seattle in Athens) ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1999 ως εξουσιοδοτημένο παράρτημα του City University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχ. Χρονιά ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχ. Χρονιά ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχ. Χρονιά 2015-16 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 Τα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν στους τελειόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εισαγωγή Ιταλικά Πανεπιστήµια Αγγλικά Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια Σουηδίας, ανίας και Ολλανδίας Πανεπιστήµιο To πανεπιστήµιο είναι εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Bachelor of Science (Hons) in Psychology

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Bachelor of Science (Hons) in Psychology Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Bachelor of Science (Hons) in Psychology Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τίτλος σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Ίδρυμα Fulbright; Γιατί να σπουδάσετε στις ΗΠΑ; ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 28310-77650 FAX: 28310-77654 AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 8/5/2017 Α.Π. 212 Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ H E L L E N I

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες Review from 22/04/2013 Articlesize (cm2): 1288 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, από σελίδα 20 Customer: Author: Rubric: ΠΑΙΔΕΙΑ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί Mediatype: Print Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης - 4.11.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS MUNDUS Σκοποί Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.: Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 172 ΤΟΥ 1999, 634 ΤΟΥ 2002, 594 ΤΟΥ 2003, 926 ΤΟΥ 2003, 129 ΤΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Ι 1 Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμός Εκδότη 2 Οι σταθμοί του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου 3 Μήνυμα του Προέδρου 4 O Μάιος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ H E L L E N I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» Πειραιάς, 1 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη Λεμεσό Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Πρώην Κτήριο Κτηματολογίου) Τηλ.: 25 002710/11, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ:

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ: Κατάλογος Πανεπιστημίων για το Μητρώο Διαιτολόγων για Διαιτολόγους και Κλινικούς Διαιτολόγους που έχουν εξεταστεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ BSc (Hons) in Psychology Science

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ BSc (Hons) in Psychology Science Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 BSc (Hons) in Psychology Science Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Higher National Diploma in Counselling & Psychology HND στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία

Higher National Diploma in Counselling & Psychology HND στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Higher National Diploma in Counselling & Psychology Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Higher

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καλλιθέα, 14.07.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για Έρευνα που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Μεξικού για το έτος 2014 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1468 Μαρούσι: 22-6-2017

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας

Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 18/1/2017 Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα