Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη κόστους - εσόδων σε 53,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 τριμήνων. Επιστροφή των δραστηριοτήτων του εξωτερικού στην κερδοφορία ( 15εκ.). Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευτικές προβλέψεις κατά 55,6%. Μείωση του κόστους καταθέσεων κατά 28 μονάδες βάσης έναντι του Δ τριμήνου. Υποχώρηση των καταθέσεων κατά 5,9δισ. το Α τρίμηνο Εκροές Μαρτίου σημαντικά χαμηλότερες του Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου. Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού. Συνολικό αποτέλεσμα - 94εκ., έναντι - 524εκ. το Δ τρίμηνο. «Το α τρίμηνο του 2015 υπήρξε μια δύσκολη περίοδος για τις ελληνικές τράπεζες. Το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβαρύνθηκε από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, τη στενότητα ρευστότητας και την, εξ αυτών, επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η διαφαινόμενη θετική προοπτική συμφωνίας της Ελλάδος με τους ευρωπαίους εταίρους μας θα διαμορφώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην οικονομία και τις αγορές και θα διευκολύνει, με την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η επιστροφή στην ομαλότητα και την ανάπτυξη αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη απάντηση για τη μείωση της ανεργίας, την αντιμετώπιση του Δημόσιου Χρέους, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διαμόρφωση θετικών προοπτικών, προσδοκιών και ευκαιριών για όλους. Η επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας προοπτικής στο πλαίσιο μιας αξιόπιστης συμφωνίας με τους εταίρους μας, που θα συνθέτει τις οικονομικές αναγκαιότητες και τις κοινωνικές προτεραιότητες, θα επιτρέψει τη σταδιακή αλλά ταχύτατη εξομάλυνση των συνθηκών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα απελευθερώσει τις δυνατότητές του να στηρίξει την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η Eurobank με τους εργαζομένους της στην πρώτη γραμμή, είναι καθόλα έτοιμη να διαδραματίσει το δημιουργικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που της αναλογεί με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ποιότητα υπηρεσιών και αξιοπιστία, επιδεικνύοντας κατανόηση, ευελιξία και ουσιαστική στήριξη στους πελάτες της και κυρίως εκείνους που πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερα σ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με καθημερινή προσπάθεια, με σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη, με σεβασμό προς την κοινωνία, το προσωπικό μας, τους πελάτες και τους μετόχους μας, επιδίωξή μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Τράπεζα μας και να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ανόρθωση της οικονομίας μας.» Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ. «Μέσα σε ένα ρευστό και μεταβλητό περιβάλλον, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση της συγκυρίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της στους μεσοπρόθεσμους στόχους της Eurobank και των πελατών της. Τα αποτελέσματα απέδειξαν την καταλληλότητα του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού και την ανθεκτικότητα της Τράπεζας και σε δύσκολες συνθήκες. Η αύξηση των προ προβλέψεων κερδών τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των συνθηκών μέσα στις οποίες συντελέστηκε. Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά το 1 ο τρίμηνο του 2013, τάση που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί. Στο τελικό αποτέλεσμα συνέβαλε η συνεπής συνέχιση της προσπάθειας μείωσης του λειτουργικού κόστους (κατά 7,1% σε ετήσια βάση), που απέδωσε τη βελτίωση του δείκτη κόστους-εσόδων σε εξαιρετικά επίπεδα, παρά τις αντικειμενικές πιέσεις στην πλευρά των εσόδων, λόγω της αυξημένης εξάρτησης από την παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα. Οι αρνητικές επιδόσεις σε έναν αριθμό επιμέρους δεικτών, όπως η επιδείνωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις και η αύξηση των δανείων με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών συνδέονται αποκλειστικά με το εξωτερικό περιβάλλον που επικράτησε καθόλο το πρώτο τρίμηνο του 2015, τάση που υποχώρησε κατά το Μάρτιο σε σχέση με την αρχή του τριμήνου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αρνητικές αυτές εξελίξεις δύνανται να αντιστραφούν μέσα σε σχετικά βραχύ χρονικό ορίζοντα, υπό την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των συνθηκών, μέσω μιας συμφωνίας με τους διεθνείς εταίρους που θα κατοχυρώνει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο σταθερότητας για την ελληνική οικονομία Με δεδομένες τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα και οι εργαζόμενοι σε αυτή κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να σταθούν δίπλα στους πελάτες μας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τις εκταμιεύσεις νέων δανείων, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, και τις ρυθμίσεις σε υπάρχοντα δάνεια με στόχο την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.» Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 1

2 194 Κέρδη προ Προβλέψεων Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2015 Μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η Eurobank κατέγραψε θετικές επιδόσεις το Α τρίμηνο 2015, καθώς τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% έναντι του Α τριμήνου και ανήλθαν σε 216εκ., ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης των λοιπών εσόδων. Πιο αναλυτικά: Β τριμ. Γ τριμ Δ τριμ. Α τριμ Λειτουργικά Έξοδα 248 Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν σε 373εκ. το Α τρίμηνο 2015, από 394εκ. το Δ τρίμηνο, απόρροια κυρίως του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Αντιθέτως, σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν αυξημένα κατά 1,5%. Στα θετικά συγκαταλέγεται η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 28 μονάδες βάσης έναντι του Δ τριμήνου και 82 μονάδες βάσης έναντι του Α τριμήνου. Β τριμ. Γ τριμ. Δ τριμ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν συνολικά σε 77εκ. από 79εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, ενώ αντιθέτως οι προμήθειες από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας αυξήθηκαν κατά 26,0% σε 12εκ. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,6%. Κόστος προς Έσοδα (%) Παρά την πτώση των οργανικών εσόδων κατά 5,0% το Α τρίμηνο 2015, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του Δ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 463εκ., καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 13,9εκ., έναντι ζημιών 9,4εκ. το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Α B Γ Δ A 2015 Προβλέψεις προς Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (%) 50.3 Α τριμ B τριμ. Γ τριμ Δ τριμ. A τριμ Ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε και κατά το Α τρίμηνο Ειδικότερα, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% έναντι του Δ τριμήνου και κατά 7,1% έναντι του Α τριμήνου σε 248εκ. Σε ετήσια βάση, τα έξοδα ήταν χαμηλότερα κατά 6,8% στην Ελλάδα και 8,0% στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε από 56,6% το Δ τρίμηνο σε 53,4%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 τριμήνων. Οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε 303εκ. το Α τρίμηνο, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να καλύπτουν το 55,6% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε 391εκ., από 239εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς ιδιώτες, με σημαντική όμως 2

3 Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βελτίωση να καταγράφεται το Μάρτιο, ενώ τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 34,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. 681 Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 1,0δισ. σε 52,9 δισ., ενώ σε συγκρίσιμη βάση (προ προβλέψεων, διαγραφών και επίδρασης συναλλάγματος) αυξήθηκαν κατά 40εκ. έναντι του Δεκεμβρίου. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 27,3δισ. και 25,5δισ. αντίστοιχα στο τέλος του Α τριμήνου B τριμ. Γ τριμ. Δ τριμ. Α τριμ Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 5,9δισ. το Α τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 34,9δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, απόρροια των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κυρίως τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της διακοπής χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά, η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε σε 29,1δισ., από 12,5δισ. το Δεκέμβριο, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 122,7%. Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 Basel III) διαμορφώθηκαν σε 5,6δισ. και αποτελούν το 14,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Α τριμήνου Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε - 94εκ. το Α τρίμηνο 2015, από - 524εκ. το Δ τρίμηνο. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς ήταν κερδοφόρες για πρώτη φορά μετά το A τρίμηνο 2013, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 15εκ., έναντι ζημιών 47εκ. το Δ τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή είναι συμβατή με το στόχο επιστροφής στην κερδοφορία το 2015 και οφείλεται στη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (δεδομένων των υψηλών προβλέψεων που ελήφθησαν το και οι οποίες ενίσχυσαν την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση στο 65%), τη μείωση του κόστους καταθέσεων καθώς και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. 3

4 Α Οικονομικά Αποτελέσματα Eurobank Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1 Α 2015 Δ Δ Γ B Α Καθαρά Έσοδα από Τόκους 373εκ. 394εκ. -5,4% 379εκ. 375εκ. 367εκ. Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 77εκ. 79εκ. -3,1% 71εκ. 70εκ. 65εκ. Λειτουργικά Έσοδα 463εκ. 464εκ. -0,1% 475εκ. 490εκ. 461εκ. Λειτουργικά Έξοδα 248εκ. 262εκ. -5,6% 258εκ. 268εκ. 267εκ. Κέρδη προ Προβλέψεων 216εκ. 201εκ. 7,2% 217εκ. 222εκ. 194εκ. Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους 303εκ. 742εκ. -59,2% 588εκ. 455εκ. 479εκ. Καθαρό Αποτέλεσμα πριν από έκτακτα αποτελέσματα - 86εκ εκ. -78,1% - 354εκ εκ εκ. Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα - 94εκ εκ. -82,0% - 187εκ εκ εκ. Στοιχεία Ισολογισμού Α 2015 Δ Καταναλωτικά Δάνεια 6.680εκ εκ. Στεγαστικά Δάνεια εκ εκ. Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 7.374εκ εκ. Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις εκ εκ. Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) εκ εκ. Σύνολο Καταθέσεων εκ εκ. Σύνολο Ενεργητικού εκ εκ. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Α 2015 Δ Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 1,95% 2,11% Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 53,4% 56,6% Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 34,0% 33,4% Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 55,6% 56,3% Προβλέψεις προς Δάνεια 2,85% 7,00% Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET 1) 14,2% 15,2% 1 H Ουκρανία λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α τρίμηνο. 4

5 ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αξ. Γ.Ε.ΜH ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝOY ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ Ποζά ζε εκαη. Εσρώ 31 Μαρ Δεκ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ Παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο Φαξηνθπιάθην επελδπηηθώλ ηίηιωλ Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Επελδύζεηο ζε αθίλεηα Άπια πάγηα ζηνηρεία Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ δξαζηεξηνηήηωλ πξνο πώιεζε ύνολο ενεργηηικού ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ Υπνρξεώζεηο πξνο θεληξηθέο ηξάπεδεο Υπνρξεώζεηο πξνο ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα Παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο Πηζηωηηθνί ηίηινη θαη ινηπέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Λνηπέο ππνρξεώζεηο Υπνρξεώζεηο δξαζηεξηνηήηωλ πξνο πώιεζε ύνολο σποτρεώζεων ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ Μεηνρηθό θεθάιαην - θνηλέο κεηνρέο Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην, απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ Μεηνρηθό θεθάιαην - πξνλνκηνύρεο κεηνρέο Ίδια κεθάλαια ποσ αναλογούν ζηοσς μεηότοσς ηης Σράπεζας Πξνλνκηνύρνη ηίηινη Δηθαηώκαηα ηξίηωλ ύνολο ιδίων κεθαλαίων ύνολο ιδίων κεθαλαίων και σποτρεώζεων Ποζά ζε εκαη. Εσρώ 1 Θαν- 1 Ιαλ- 31 Μαρ Μαξ Καζαξά έζνδα από ηόθνπο Καζαξά έζνδα από ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Καζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο 10 9 Έζνδα από κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ (5) 6 Απνηειέζκαηα από επελδπηηθνύο ηίηινπο Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 2 1 Λειηοσργικά έζοδα Λεηηνπξγηθά έμνδα (247) (267) Λειηοσργικά κέρδη προ απομειώζεων και έκηακηων αποηελεζμάηων Πξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνύο θηλδύλνπο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο (302) (479) Λνηπέο δεκηέο απνκείωζεο (23) (40) Έμνδα αλαδηάξζξωζεο θαη ινηπά έθηαθηα απνηειέζκαηα (2) 100 Κέρδη/(ζημιές) προ θόροσ (111) (225) Φόξνο εηζνδήκαηνο Έθηαθηεο πξνζαξκνγέο θόξνπ - 77 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από ζσνετιζόμενες δραζηηριόηηηες (81) (71) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (7) (132) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) (88) (203) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζε ηξίηνπο 6 4 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) ποσ αναλογούν ζηοσς μεηότοσς ημείωζη: ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (94) (207) Οι Ενδιάμεζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηο ηπίμηνο πος έληξε ηην 31 Μαπηίος 2015 θα δημοζιεςθούν έωρ ηο ηέλορ Μαίος Αζήλα, 14 Μαίνπ 2015

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα