ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007"

Transcript

1 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία 210 νέων καταστημάτων, σημείων πώλησης και επιχειρηματικών κέντρων το εννεάμηνο του 2007 Αύξηση Εσόδων κατά 23,7% σε 2,1δισ. Προμέρισμα ύψους 0,32 ανά μετοχή Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 13,2% μετά την επιτυχή αύξηση του μ/κ Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 29,4% σε 633εκ. Επιβεβαίωση των Στόχων Κερδοφορίας ( ) Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2007 επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του Ομίλου Eurobank EFG, την ισχυρή ανάπτυξη εργασιών και της κερδοφορίας στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Ιδιαίτερα στις χώρες της Νέας Ευρώπης, ο Όμιλος συνεχίζει την επέκτασή του με δυναμική διεύρυνση του δικτύου, επιτυγχάνοντας αύξηση των χορηγήσεων κατά 160% 1 στο εννεάμηνο Με ένα δίκτυο άνω των 1500 μονάδων στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη, ο Όμιλος διευρύνει συνεχώς την πελατεία του και επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται (τραπεζική ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας και κεφαλαιαγορές) μέσα από την επιτυχημένη εφαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που επιβεβαίωσε την ισχυρή εμπιστοσύνη των μετόχων, θεσμικών επενδυτών και ιδιωτών, διευρύνει τις δυνατότητες του Ομίλου Eurobank EFG για την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης στις χώρες που ήδη έχει παρουσία, καθώς και για την επέκταση σε νέες χώρες, όπου υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Τα καθαρά κέρδη, σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε 633εκ. το εννεάμηνο του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,4% έναντι του περυσινού εννεαμήνου. Η ταχεία ανάπτυξη των εργασιών στη Νέα Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη εκτός Ελλάδας να διαμορφωθούν σε 41,5εκ. το εννεάμηνο του 2007, έναντι ζημιών 1,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του Εξαιρώντας τις πιο πρόσφατες επενδύσεις σε Πολωνία και Ουκρανία, τα καθαρά κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 72,4εκ., από 15,9εκ. πέρυσι. Τα θετικά αποτελέσματα του εννεαμήνου επιτρέπουν στο Δ.Σ. της Τράπεζας να προτείνει προς την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,32 ανά μετοχή, έναντι περυσινού προμερίσματος 0,29. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνονται οι στόχοι κερδοφορίας για την περίοδο Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank EFG δεν έχει καμία έκθεση σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (sub-prime) ούτε σε άλλα σύνθετα προϊόντα (CDOs, CLOs, Conduits) % σε συγκρίσιμη βάση - 1 -

2 Βασικά Μεγέθη Ομίλου Εννεάμηνο 2007 Εννεάμηνο 2006 % Μεταβολή Σύνολο Ενεργητικού 63,3δισ. 50,4δισ. 25,5% Σύνολο Χορηγήσεων 43,1δισ. 32,3δισ. 33,5% Σύνολο Καταθέσεων 32,4δισ. 25,3δισ. 27,9% Σύνολο Εσόδων 2.053εκ εκ. 23,7% Καθαρά Κέρδη 633εκ. 489εκ. 29,4% Αποδοτικότητα Ενεργητικού 1,47% 1,39% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 22,7% 23,5% Κόστος προς Έσοδα 47,0% 46,3% Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων Οι Συνολικές Χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 33,5% και διαμορφώθηκαν σε 43,1δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, ως αποτέλεσμα της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 35,7δισ., ενώ στη Νέα Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 7,4δισ., από 2,9δισ. το περσινό εννεάμηνο. Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων το Γ τρίμηνο του 2007, με τις νέες χορηγήσεις εκτός Ελλάδας να ανέρχονται σε 1,2δισ. και να πλησιάζουν τις νέες χορηγήσεις της Ελλάδας σε τριμηνιαία βάση (αντιστοιχούν στο 89%). Οι χορηγήσεις του Ομίλου προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν με πολύ υψηλούς ρυθμούς, ως αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης των σχέσεων με τον επιχειρηματικό κόσμο και της προσφοράς καινοτόμων και εναλλακτικών προϊόντων προς τους εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν δυναμικά κατά 37% και ανήλθαν σε 22,9δισ., με τις χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις να ενισχύονται κατά 40% σε 7δισ., τις χορηγήσεις προς μεσαίες επιχειρήσεις κατά 33% σε 9δισ.και τις χορηγήσεις προς μικρές επιχειρήσεις κατά 40% σε 6,9δισ. Υψηλοί ήταν και οι ρυθμοί αύξησης των χορηγήσεων του Ομίλου προς νοικοκυριά, λόγω της ισχυρής ζήτησης καταναλωτικών και στεγαστικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και τη Νέα Ευρώπη και της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην τραπεζική ιδιωτών πελατών. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς νοικοκυριά ενισχύθηκαν κατά 29,8% και ανήλθαν σε 20,2δισ. σε ενοποιημένο επίπεδο, με τα καταναλωτικά δάνεια να αυξάνονται κατά 27% σε 10δισ. και τα στεγαστικά κατά 32% σε 10,3δισ. Σύνολο Χορηγήσεων προ προβλέψεων ( δισ.) +33,5% 43,1 Χορηγήσεις Ομίλου προς Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά ( δισ.) 32,3 +160% ,8% 20, , % ,7 +37,0% 22,9 9Μ06 9Μ07 9Μ06 9Μ07 Δάνεια στην Ελλάδα Δάνεια στη Νέα Ευρώπ η Χορηγήσεις προς Επ ιχειρήσεις Χορηγήσεις προς Νοικοκυριά - 2 -

3 Διαχείριση Κεφαλαίων Οι Καταθέσεις Πελατών σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκαν σημαντικά κατά 27,9% και διαμορφώθηκαν σε 32,4δισ 2., ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Private Banking κατά 18,6% σε 8,3δις, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην Ελλάδα και της παροχής εξειδικευμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους πελάτες της Τράπεζας. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια από τις Ασφαλιστικές Εργασίες ενισχύθηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε 1,1δισ. μέσα από την επιτυχημένη εφαρμογή του μοντέλου bancassurance στην ελληνική αγορά. Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν σε 49,9δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Ιδιαίτερα επιτυχείς ήταν και οι προσπάθειες ενίσχυσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων στην Νέα Ευρώπη, με τα κεφάλαια πελατών να αυξάνονται κατά 69% και να διαμορφώνονται σε 5,8δισ., από 3,4δισ. στο τέλος του περυσινού εννεαμήνου. Κεφάλαια υπό Διαχείριση Ομίλου ( δισ.) +19,3% 49,8 41,8 16,5 6,4% 17,5 25,3 +27,9% 32,4 9Μ06 9Μ07 Καταθέσεις Πελατών Επενδυτικά Προϊόντα Έσοδα από Τόκους Η ισχυρή επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους να σημειώσουν αύξηση κατά 23,4% και να διαμορφωθούν σε 1,4δισ. το εννεάμηνο του Το Γ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 517εκ., δηλαδή αυξημένα κατά 7,1% έναντι του Β τριμήνου και κατά 16,2% έναντι του Α τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα τόκων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν (+95%) το εννεάμηνο του 2007 και διαμορφώθηκαν σε 293εκ. έναντι 151εκ. πέρυσι, συνεισφέροντας κατά 20,3% στα συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε άνω του 3,2%. Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες Τα Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 27,1% και διαμορφώθηκαν σε 464εκ. το εννεάμηνο του Τα Έσοδα Προμηθειών από Τραπεζικές Εργασίες αυξήθηκαν κατά 26,7% και ανήλθαν σε 409εκ. την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2007, λόγω της ταχείας ανάπτυξης των εργασιών του δικτύου και της ισχυρής επέκτασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως στη Νέα Ευρώπη. Τα έσοδα προμηθειών από τις χρηματιστηριακές εργασίες, την επενδυτική τραπεζική και το Treasury ενισχύθηκαν κατά 32,3% και διαμορφώθηκαν σε 114εκ., έναντι 86εκ. το περσινό εννεάμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του Ομίλου στους τομείς αυτούς στην Ελλάδα και της ταχείας επέκτασης στη Νέα Ευρώπη. Τα συνολικά έσοδα προμηθειών από τη Νέα Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους και ανήλθαν σε 119εκ., από 55εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεισφέροντας κατά 25,6% στα συνολικά έσοδα προμηθειών του Ομίλου. 2 Περιλαμβανομένων των καταθέσεων EMTN προς πελάτες - 3 -

4 Χρηματοοικονομικά Κέρδη και λοιπά Έσοδα Τα Συνολικά Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις αγοράς μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος ενισχύθηκαν κατά 28,5% σε 120εκ., από 93εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης, παρά τις μη ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές εργασίες του Ομίλου ανήλθαν σε 145εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, καταγράφοντας αύξηση κατά 16,5% σε ετήσια βάση. Συνολικά Έσοδα Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 23,7% και διαμορφώθηκαν σε 2,1δισ. το εννεάμηνο του 2007, από 1,7δισ. την αντίστοιχη περίοδο του Οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης των εργασιών του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από την ευρύτερη περιοχή σχεδόν να διπλασιαστούν και να ανέλθουν σε 427εκ., από 219εκ. το εννεάμηνο του Η συνεισφορά των εσόδων αυτών στα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά στο 20,8%, από 13,2% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ανάλυση Εσόδων Ομίλου ( εκ.) ,7% +27,1% ,4% Μ06 9Μ07 Λοιπά Έσοδα Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις Χρεογράφων Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες Καθαρά Έσοδα από Τόκους Λειτουργικές Δαπάνες και Αποτελεσματικότητα Οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10,9% στην Ελλάδα και 25,8% σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε συγκρίσιμη βάση 3, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον Όμιλο ήταν 15,6%. Στην εξέλιξη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση του δικτύου κατά 210 καταστήματα, επιχειρηματικά κέντρα και σημεία πώλησης από τις αρχές του έτους καθώς και οι επενδύσεις στις χώρες της Νέας Ευρώπης για την επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην περιοχή. Παρά ταύτα, οι συνολικές δαπάνες το Γ τρίμηνο του 2007 παρέμειναν στα επίπεδα του Β τριμήνου. Επιπρόσθετα, ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 47%, ενώ για τις εργασίες στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω στο 39,1% στα τέλος του εννεαμήνου 2007, από 39,8% την αντίστοιχη περίοδο του Αποδοτικότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Η αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου κατά 29,4% είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού (μετά από φόρους) σε 1,47%. Η αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, μετά τη σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 22,7% (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας). 3 Εξαιρουμένων των εξαγορών - 4 -

5 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Διαχείριση Κινδύνων Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,2%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι ανήλθε σε 9,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου Παράλληλα με την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, σημαντική βελτίωση παρουσίαση και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. Ειδικότερα, ο δείκτης των μη εξυπηρετουμένων δανείων μειώθηκε στο 2,57% των συνολικών χορηγήσεων, ποσοστό που είναι ιστορικά το χαμηλότερο για την Eurobank EFG. Οι προβλέψεις ως ποσοστό των ενήμερων χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,04% το εννεάμηνο του 2007, καλύπτοντας το 91,2% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά και που ξεπερνάει το όριο του 90% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας. Εξελίξεις στη Νέα Ευρώπη Στη Νέα Ευρώπη ο Όμιλος συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την ενίσχυση της παρουσίας και της κερδοφορίας του. Μέσα σε 9 μήνες λειτούργησαν 170 νέα καταστήματα, επιχειρηματικά κέντρα και σημεία πώλησης, με αποτέλεσμα το συνολικό δίκτυο να αριθμεί 950. Η ανάπτυξη του δικτύου, η ταυτόχρονη ενίσχυση των κεντρικών υποστηρικτικών μονάδων και η δημιουργία εξειδικευμένων θυγατρικών εταιριών συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των εργασιών και της κερδοφορίας, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Τα συνολικά καθαρά κέρδη από τη Νέα Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 41,5εκ. στο τέλος του εννεαμήνου, έναντι ζημιών πέρυσι, ενώ εξαιρώντας τις πιο πρόσφατες επενδύσεις στην Πολωνία και την Ουκρανία τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 72,4εκ., από 15,9εκ το εννεάμηνο του Στη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε η λειτουργική συγχώνευση της DZI Bank με την PostBank, με τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών να αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών παρέμειναν ισχυροί, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να αυξηθεί κατά 93% σε 2,1δισ. στο τέλος εννεαμήνου Παράλληλα, συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση του δικτύου της DZI Bank, με αποτέλεσμα το συνολικό δίκτυο των 2 τραπεζών να αριθμεί πάνω από 260 καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πελατών. Στη Ρουμανία συνεχίστηκε η ανάπτυξη του δικτύου της BancPost, το οποίο αριθμεί πάνω από 245 καταστήματα. Σημαντική ήταν η επιτάχυνση του όγκου εργασιών της τράπεζας, με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να αυξάνεται κατά 101% σε 2,8δισ. Στα πλαίσια της ενίσχυσης των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Τράπεζας, δημιουργήθηκαν 3 νέες θυγατρικές εταιρίες το Γ τρίμηνο του 2007: Η Bancpost Fond Pensii, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της ιδιωτικής διαχείρισης των συνταξιοδοτικών εισφορών των εργαζομένων, η S.C. EFG Eurolife Asigurari de Viata S.A και η S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A., που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων αντίστοιχα. Σημαντικά ήταν και τα αποτελέσματα στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου η Bancpost κατέλαβε την 3 η θέση στην αγορά, καθώς και στις χρηματιστηριακές εργασίες, με την EFG Eurobank Securities να καταλαμβάνει την 8 η θέση με το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται στο 3,9%. Στη Σερβία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομικής ενοποίησης των τραπεζών Eurobank EFG και NSB. Η νέα ενοποιημένη τράπεζα, που μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica, αριθμεί πάνω από 100 καταστήματα και παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε εταιρείες και ιδιώτες. Οι διαδικασίες συγχώνευσης δεν εμπόδισαν την ανάπτυξη των εργασιών, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να αυξηθεί δυναμικά κατά 157% και να ανέλθει σε 721εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Στην Πολωνία συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς η επέκταση του δικτύου, το οποίο ανήλθε σε 235 καταστήματα και σημεία πώλησης στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 και αντιστοιχούσε σε μερίδιο αγοράς 1,8% επί του συνόλου των τραπεζικών καταστημάτων και σημείων πώλησης στη χώρα. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων της τραπεζικής ιδιωτών διαμορφώθηκαν σε 1,1δισ. στο τέλος εννεαμήνου 2007, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,8% του συνόλου των υπολοίπων τραπεζικής ιδιωτών της πολωνικής αγοράς. Οι νέες χορηγήσεις και καταθέσεις ιδιωτών της Polbank EFG το Γ τρίμηνο του τρέχοντος έτους αντιστοιχούσαν - 5 -

6 σε μερίδιο αγοράς 6,4% και 9,5% αντίστοιχα επί των συνολικών νέων χορηγήσεων και καταθέσεων ιδιωτών στην Πολωνία. Τέλος, ξεκίνησε και η προσφορά αμοιβαίων κεφαλαίων, με τη δημιουργία 5 προϊόντων α/κ. Στην Τουρκία ξεκίνησε η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο χώρο της τραπεζικής επιχειρήσεων μέσω της Tekfenbank, το 70% της οποίας απέκτησε η Eurobank EFG στο τέλος του Α τριμήνου Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν 3 νέα επιχειρηματικά κέντρα, με το συνολικό δίκτυο της τράπεζας να ανέρχεται σε 34 καταστήματα. Η Eurobank EFG προχωράει στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των καταστημάτων της Tekfenbank καθώς και στην αναβάθμιση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες της τράπεζας (Trade Finance, Leasing, Factoring, Πληρωμές, Treasury). Στο χώρο των κεφαλαιαγορών, η EFG Istanbul Securities συνέχισε τη δυναμική της πορεία, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στις συνολικές συναλλαγές σε 3,3%. Στην Ουκρανία, συνεχίστηκε η ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Από τις αρχές του έτους έχουν δημιουργηθεί 21 νέα καταστήματα και το δίκτυο αριθμεί πάνω από 55 καταστήματα. Παράλληλα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα σε μόλις 4 μήνες η εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος, ενώ ξεκίνησε και η προσφορά νέων προϊόντων. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων της τράπεζας ανέρχονταν σε 192εκ. στο τέλος εννεαμήνου Τέλος, ο Όμιλος ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του στην Κύπρο με στόχο την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (τραπεζική μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), τη διαχείριση περιουσίας θεσμικών πελατών και ιδιωτών πελατών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, καθώς και τη δραστηριοποίηση στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής και διεθνών επιχειρήσεων. Προοπτικές Η Eurobank EFG, κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία της στη Νέα Ευρώπη, αποτελεί έναν ισχυρό περιφερειακό Όμιλο, με υψηλή και διατηρήσιμη κερδοφορία καθώς και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου επιτρέπουν την περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών οργανικής ανάπτυξης στις χώρες όπου ο Eurobank EFG έχει ήδη παρουσία, καθώς και την αναζήτηση και αξιοποίηση νέων ευκαιριών σε άλλες αγορές με σημαντικές προοπτικές. Διαρκής στόχος παραμένει η ενδυνάμωση της κερδοφορίας και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Tα αποτελέσματα εννεαμήνου υποδηλώνουν τη δυναμική πορεία του Ομίλου και επιβεβαιώνουν τους χρηματοοικονομικούς στόχους που έχουν ανακοινωθεί για την περίοδο Ειδικότερα, ο Όμιλος στοχεύει σε καθαρά κέρδη άνω των 820εκ. το 2007, εκ των οποίων άνω των 60εκ. θα προέλθουν από τις δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη. Για το 2010, ο στόχος είναι τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να υπερβούν το 1,55δισ., με τα κέρδη από τη Νέα Ευρώπη να είναι τουλάχιστον 550εκ. και να αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής κερδοφορίας

7 Οικονομικά Στοιχεία 9-Μήνου Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεάμ Εννεάμ Δ% Νέα Ευρώπη Καθαρά Εσοδα από Τόκους 1.443,5εκ ,5εκ. 23,4% 293,3εκ. Καθαρά Εσοδα Προμήθειών από Τραπεζικές Εργασίες Καθαρά Έσοδα Προμηθειών από μη Τραπεζικές Εργασίες 409,3εκ. 323,1εκ. 26,7% 118,5εκ. 54,7εκ. 41,9εκ. 30,6% 0,4εκ. Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 2.052,7εκ ,1εκ. 23,7% 426,5εκ. Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες 965,5εκ. 767,7εκ. 25,8% 329,9εκ. Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους 295,9εκ. 260,0εκ. 13,8% 50,4εκ. Κέρδη προ φόρων μετά δικ. Μειοψ. 787,3εκ. 629,5εκ. 25,1% 41,8εκ. Καθαρά Κέρδη 632,6εκ. 488,9εκ. 29,4% 41,5εκ. Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) Εννεάμ Εννεάμ Δ% Καταναλωτικά Δάνεια 9.951εκ εκ. 27,4% Στεγαστικά Δάνεια εκ εκ. 32,3% Δάνεια προς Νοικοκυριά εκ εκ. 29,8% Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 6.928εκ εκ. 40,2% Δάνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 9.010εκ εκ. 32,5% Δάνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 6.971εκ εκ. 40,0% Δάνεια προς Επιχειρήσεις εκ εκ. 37,0% Σύνολο Δανείων εκ εκ. 33,5% Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εννεάμ Εννεάμ Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,29% 3,29% Δείκτης Κόστους προς Εσοδα 47,0% 46,3% Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς συνολικά (%) 2,57% 3,05% Δείκτης Κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων 91,2% 87,8% Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1,04% 1,19% Δείκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) 9,8%* 9,8% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,2%* 11,9% Αποδοτικότητα Ενεργητικού μετά από φόρους 1,47% 1,39% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους και δικ. μειοψ. 22,7% 23,5% Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιημένα ( ) 1,70 1,33 * Σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ - 7 -

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ 30 Σεπ Δεκ 2006 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άϋλα πάγια στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Προνομιούχοι τίτλοι Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας και προνομιούχοι τίτλοι Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ 1 Ιαν- 1 Ιαν- 30 Σεπ Σεπ 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες Έσοδα από μερίσματα 12 8 Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους Λοιπά λειτουργικά έσοδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λειτουργικά έξοδα (966) (768) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (296) (260) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 3 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ Φόρος εισοδήματος (155) (141) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ Δικαιώματα μειοψηφίας ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ (11) (4) Κέρδη μετά από φόρο ανά μετοχή - βασικά σε ευρώ 1,277 0,974 Κέρδη μετά από φόρο ανά μετοχή - diluted σε ευρώ 1,271 0,972 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Σημειώσεις: 1. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 2. Οι συνοπτικές περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα δημοσιευθούν στον τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στις 31 Οκτωβρίου 2007.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 32,1% σε 851εκ., έναντι αυξημένου στόχου 820εκ. Καθαρά Κέρδη Νέας Ευρώπης 73εκ. έναντι στόχου 60εκ. Δυναμική Αύξηση Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. ιεύρυνση Χορηγήσεων Οµίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασµός ανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 η Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006 & ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006 & ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006 & ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 28,6% σε 645 εκ. 1, έναντι στόχου 615εκ. Σηµαντική Αύξηση Χορηγήσεων Οµίλου κατά 27,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών 54% ( 385εκ.) υναµική Ενίσχυση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών 39% ( 225εκ.) υναµική Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου Καθαρά Κέρδη 1 αυξημένα κατά 6,1% το Γ τρίμηνο ( 59εκ.) και 29,6% το εννεάμηνο ( 172εκ.) Κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4,4% το Γ τρίμηνο και 1,5% το εννεάμηνο Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2009

Αποτελέσματα Έτους 2009 Αποτελέσματα Έτους 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου 362εκ. 1 το 2009 (-45% έναντι του 2008) Κέρδη Δ τριμήνου 82εκ. ή 25εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά των 57εκ. Σταθερά κέρδη προ προβλέψεων 1,6δισ. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2018 1 Καθαρά Κέρδη 2 57εκ. το Α τρίμηνο 2018 έναντι 34εκ. το Α τρίμηνο Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σταθερά σε ετήσια βάση σε 200εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Καθαρά Κέρδη 1 55εκ. το Β τρίμηνο και 113εκ. το Α εξάμηνο 2018 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β τρίμηνο και 1,3% το Α εξάμηνο 2018 Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019 Καθαρά Κέρδη 1 27εκ. το Α τρίμηνο 2019 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 191εκ. Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 115εκ. σε τριμηνιαία βάση Μείωση των συνολικών NPEs

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019

Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019 Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019 Καθαρά Κέρδη 1 90εκ. το Α εξάμηνο 2019 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 399εκ. Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 321εκ. το A εξάμηνο 2019 Μείωση των συνολικών NPEs κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2018

Οικονομικά Στοιχεία 2018 Οικονομικά Στοιχεία 2018 Καθαρά Κέρδη 1 200εκ., αυξημένα κατά 8,0% έναντι του 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 848εκ., υψηλότερα κατά 1,4% σε ετήσια βάση Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,5% στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 1 Καθαρά κέρδη 74εκ. και δημιουργία ειδικού αποθεματικού ύψους 10εκ. για την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων Ενίσχυση κεφαλαίων 1 ης διαβάθμισης (Tier I) σε 11,9% ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 61εκ. το Γ τρίμηνο και 132εκ. το εννεάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β τριμήνου 2017 και κατά 7,9% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 8,9% σε ετήσια βάση. Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,8%

Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 8,9% σε ετήσια βάση. Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,8% Αθήνα, 26/09/2019 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2019 Αύξηση καταθέσεων 16% σε ετήσια βάση Ο Δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9%, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα