Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού"

Transcript

1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα

2 περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Εισαγωγή Δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ α. Γενικοί λόγοι δικαιοδοσίας - άρθρο β. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας - άρθρο γ. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας άρθρο 12, παράγραφος δ. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας άρθρο 12, παράγραφος Διαχείριση διαφορών σχετικά με τη δικαιοδοσία α. Αρχή της εκκρεμοδικίας - άρθρο 19, παράγραφος β. Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο - άρθρο γ. Δικαιοδοσία σε περίπτωση επείγοντος - προσωρινά μέτρα βάσει του άρθρου Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού εντός της ΕΕ Πλαίσιο αναφοράς Συναφή νομικά κείμενα Ορισμοί Ενέργειες για την επιστροφή απαχθέντος παιδιού Κατόπιν αποφάσεως περί επιστροφής Κατόπιν αποφάσεως περί μη επιστροφής Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων Εισαγωγή Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων Εκτέλεση αποφάσεως γονικής μέριμνας βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Η εκτελεστότητα του δικαιώματος επικοινωνίας... 45

3 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ 1.1. Εισαγωγή Πλαίσιο αναφοράς Κανονισμός 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό 1347/2000, EE L /1; γνωστός ως αναθεωρημένος Βρυξέλλες ΙΙ ή νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενθαρρύνει τη δημιουργία «διεθνών» οικογενειών, στις οποίες οι γονείς είναι διαφορετικών ιθαγενειών ή ζουν σε χώρα διαφορετική από εκείνη της οποίας έχουν την ιθαγένεια. Σε περίπτωση που προκύπτουν οικογενειακές διαφορές, ιδίως σε σχέση με παιδιά, αυτό μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα ως προς το σε ποια χώρα πρέπει να εκδικασθεί η υπόθεση και ως προς τα αποτελέσματα διασυνοριακού χαρακτήρα των τυχόν αποφάσεων. Ο κανονισμός καλύπτει τη δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής μέριμνας, δηλαδή, ορίζει ποιου κράτους μέλους τα δικαστήρια πρέπει να εκδικάσουν την υπόθεση, καθώς και την αναγνώριση και εκτέλεση τυχόν μεταγενέστερων αποφάσεων εντός της ΕΕ, δηλαδή, προβλέπει τη νομική ισχύ των αποφάσεων και εκτός του κράτους μέλους που εξέδωσε την απόφαση. Άπαξ και ένα δικαστήριο διαθέτει δικαιοδοσία επί διαφοράς βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, η επίλυση της διαφοράς και το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, οι αποφάσεις για την ευημερία του παιδιού και η διάταξη που θα εκδοθεί αποφασίζονται βάσει του οικογενειακού δικαίου του κράτους μέλους. Στο δίκαιο της ΕΕ καθορίζεται ποιο δικαστήριο διαθέτει δικαιοδοσία και διασφαλίζεται ότι η απόφαση αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλα κράτη μέλη. Δεν θίγεται το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών. Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ θεσπίζει ένα καθεστώς για την προστασία των παιδιών σε διαφορές ανά την ΕΕ o Οι βασικές αρχές προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρχή προστασίας του δικαιώματος του παιδιού για ακρόαση για τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον του και για τη διατήρηση επαφών και με τους δύο γονείς του, περιλαμβάνονται στον κανονισμό o Πρέπει πάντοτε να καθορίζεται αρμόδιο δικαστήριο για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού o Το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με το ουσιαστικό εθνικό δίκαιο σχετικά με τις οικογενειακές διαφορές o Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο για να προστατεύουν τα παιδιά

4 Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ χρησιμοποιεί τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων, στις οποίες στηρίζεται ο κανονισμός ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή εφαρμογή του: o η εναρμόνιση της δικαιοδοσίας ώστε να διασφαλιστθεί ότι οι αποφάσεις αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ o οι διεθνείς οικογενειακές διαφορές πρέπει να επιλύονται στο κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του παιδιού και να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ υπερισχύει άλλων διεθνών πράξεων Πεδίο εφαρμογής

5 Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ εφαρμόζεται επί διαφορών γονικής μέριμνας με διεθνή διάσταση. Καλύπτει διεθνείς διαφορές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, με εξαίρεση τη Δανία. Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο, το άρθρο 1 ορίζει ότι ο κανονισμός καλύπτει διαφορές σχετικά με: το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας την επιτροπεία, την κηδεμονία και ανάλογους θεσμούς τον διορισμό και τα καθήκοντα προσώπων στα οποία ανατίθεται η επιμέλεια του προσώπου ή η διοίκηση της περιουσίας του παιδιού την τοποθέτηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα τα μέτρα προστασίας του παιδιού που συνδέονται με τη διοίκηση, τη συντήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του Βάσει της υποθέσεως C-435/06 C, Συλλογή Νομολογίας 2007, σελ. I Οι όροι στον κανονισμό πρέπει να καθορίζονται ανεξάρτητα από το εθνικό δίκαιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση παιδιών σε όλη την ΕΕ Η «γονική μέριμνα» είναι ευρύς όρος ο οποίος περιλαμβάνει «το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που παρέχονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δικαστική απόφαση, απευθείας από τον νόμο ή με ισχύουσα συμφωνία όσον αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του παιδιού.» (αιτ. σκέψη 53) 1.2. Δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Επίλυση πρακτικής υποθέσεως Η Marilyn (Μ) και ο Jack (J) είναι ισπανικής ιθαγένειας και είναι παντρεμένοι στην Ισπανία. Είναι παντρεμένοι 12 χρόνια. Η Blossom (B) είναι το μοναδικό τους παιδί, που είναι 10 ετών και έχει ισπανική ιθαγένεια. Η οικογένεια μετακόμισε στις Κάτω Χώρες πριν από 2 χρόνια, επειδή ο Jack εργάζεται στις Κάτω Χώρες. Η Blossom πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο και έχει κάνει φίλους στις Κάτω Χώρες. Οι συγγενείς της Marilyn και του Jack ζουν στην Ισπανία και τους επισκέπτονται συχνά κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών της Blossom. Ο γάμος του Jack και της Marilyn διαλύθηκε. Η Marilyn ξεκίνησε διαδικασία διαζυγίου στην Ισπανία και σχεδιάζει να επιστρέψει να ζήσει στην Ισπανία. Ο Jack επιθυμεί να παραμείνει στις Κάτω Χώρες όπου είναι η δουλειά του. Τόσο η Marilyn όσο και ο Jack επιθυμούν την επιμέλεια της Blossom. Ποιο δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της Β;

6 Εάν εκδοθεί απόφαση, και η Μ και ο J καταλήξουν να ζουν σε διαφορετικές χώρες, πώς θα εφαρμοσθούν οι διακανονισμοί αυτοί και στις δύο χώρες; Το πρώτο ερώτημα αφορά τη δικαιοδοσία. Ποιο δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδικάσει τη διαφορά για την ευημερία της Blossom και να αποφανθεί σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία;

7 1.2. α. Γενικοί λόγοι δικαιοδοσίας - άρθρο 8 Άρθρο 8, παράγραφος 1 Τα δικαστήρια κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεμάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα παιδιού το οποίο έχει συνήθη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη στιγμή της άσκησης της προσφυγής. Ο βασικός συνδετικός παράγοντας στον κανονισμό είναι η συνήθης διαμονή. Το εθνικό δικαστήριο καθορίζει πού είναι η συνήθης διαμονή του παιδιού. Το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 8 όταν το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος του κράτους μέλους. Η διαπίστωση της συνήθους διαμονής του παιδιού θα οδηγήσει και στη διαπίστωση του δικαστηρίου με την πιο στενή σχέση με το παιδί. Υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I η συνήθης διαμονή του παιδιού είναι ο τόπος όπου βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του παιδιού. Πρέπει να υπάρχει κάποιος βαθμός ένταξης του παιδιού στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του. Να λαμβάνονται υπόψη: διάρκεια και κανονικότητα της διαμονής σε κράτος μέλος συνθήκες και λόγοι της διαμονής επί του εδάφους κράτους μέλους και της μετοικήσεως της οικογένειας ιθαγένεια του παιδιού τόπος φοίτησης οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις του παιδιού γλωσσικές γνώσεις. Επιστροφή στην επίλυση πρακτικής υποθέσεως Πού είναι η συνήθης διαμονή της Blossom; Η Blossom βρίσκεται στις Κάτω Χώρες εδώ και 2 έτη με μέλη της οικογένειας που μετοίκησαν για λόγους εργασίας και έκανε διακοπές στην Ισπανία. Έχει ισπανική ιθαγένεια. Φοιτά σε ολλανδικό σχολείο στο οποίο τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά μιλάει ισπανικά, αγγλικά και λίγα ολλανδικά και έχει φίλους στις Κάτω Χώρες, συγγενείς και φίλους στην Ισπανία. Ερώτηση 1:: Πού είναι η συνήθης διαμονή της Blossom; (επιλέξτε) Ισπανία Κάτω Χώρες

8 1.2. β. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας - άρθρο 9 Το άρθρο 8 συνιστά τον πιο σημαντικό λόγο δικαιοδοσίας, το δικαστήριο όπου έχει τη συνήθη διαμονή του το παιδί είναι κατά κανόνα το πλέον αρμόδιο να εκδικάσει κάθε διαφορά σε σχέση με το παιδί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ενδείκνυται να επιληφθεί της υποθέσεως διαφορετικό δικαστήριο. Άρθρο 8, παράγραφος 2 Η παράγραφος 1 υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12. Άρθρο 10 αρμοδιότητα σχετικά με τη διεθνή απαγωγή παιδιών (βλ. Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, Θεματική μονάδα 1, Μέρος 2ο) Διαφορά σχετικά με επικοινωνία με παιδιά που έχουν μετεγκατασταθεί Άρθρο 9, παράγραφος 1 - Όταν ένα παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο και αποκτά σε αυτό νέα συνήθη διαμονή, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού διατηρούν την αρμοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, για περίοδο τριών μηνών μετά τη μετοικεσία, προκειμένου να τροποποιήσουν απόφαση η οποία αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας εκδοθείσα σε αυτό το κράτος μέλος πριν από τη μετοικεσία του παιδιού, εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας δυνάμει της αποφάσεως που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας εξακολουθεί να διαμένει συνήθως στο κράτος μέλος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού. Περιορισμένη εξαίρεση ως προς το άρθρο 8 όταν ένα παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Το άρθρο 9 επιτρέπει το δικαίωμα επικοινωνίας να προσαρμόζεται στην προηγούμενη συνήθη διαμονή του παιδιού ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επαφή μεταξύ του παιδιού και του γονέα του, παρόλο που έχει αλλάξει η συνήθης διαμονή του παιδιού. Επιδιώκει να διασφαλίσει την τροποποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας στην προηγούμενη συνήθη διαμονή ώστε να τεθούν σε ισχύ ρυθμίσεις μόλις το παιδί μετεγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος. Εφαρμόζεται μόνο στη νόμιμη μετοικεσία παιδιών από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.

9 Επιστροφή στην επίλυση πρακτικής υποθέσεως Τα ολλανδικά δικαστήρια ανέθεσαν στη Marilyn το δικαίωμα επιμέλειας της Blossom, ενώ στον Jack χορηγήθηκε δικαίωμα επικοινωνίας. Η Β μένει με τον J κάθε Σαββατοκύριακο. Η M στη συνέχεια ζητεί άδεια από το ολλανδικό δικαστήριο να μετεγκατασταθεί με την Β στην Ισπανία και η Μ και η Β μετοικούν στην Ισπανία. Η Β μετοικεί στην Ισπανία με την άδεια του ολλανδικού δικαστηρίου νόμιμη μετοικεσία Η Β πρέπει να έχει τώρα τη συνήθη διαμονή της στην Ισπανία Το ολλανδικό δικαστήριο διατηρεί τη δικαιοδοσία για τρεις μήνες (λόγω της προηγούμενης συνήθους διαμονής της Β) Ο J έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αποφάσεως σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του στο ολλανδικό δικαστήριο εφόσον ο J έχει ακόμη τη συνήθη διαμονή του στις Κάτω Χώρες. Η εφαρμογή του άρθρου 9, νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ Διαφορά σχετικά με επικοινωνία με παιδιά που έχουν μετεγκατασταθεί Άρθρο 9, παράγραφος 1 - Όταν ένα παιδί μετοικεί νομίμως από ένα κράτος μέλος σε άλλο και αποκτά σε αυτό νέα συνήθη διαμονή, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού διατηρούν την αρμοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, για περίοδο τριών μηνών μετά τη μετοικεσία, προκειμένου να τροποποιήσουν απόφαση η οποία αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας εκδοθείσα σε αυτό το κράτος μέλος πριν από τη μετοικεσία του παιδιού, εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας δυνάμει της αποφάσεως που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας εξακολουθεί να διαμένει συνήθως στο κράτος μέλος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού.

10

11

12 1.2. γ. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας άρθρο 12, παράγραφος 1 Εκδίκαση διαφοράς γονικής μέριμνας παράλληλα με διαδικασία διαζυγίου Άρθρο 12, παράγραφος 1 Τα δικαστήρια του κράτους μέλους στα οποία η αρμοδιότητα ασκείται βάσει του άρθρου 3, για να αποφασίσουν για μια αίτηση διαζυγίου είναι αρμόδια για οιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη γονική μέριμνα το οποίο συνδέεται με την αίτηση αυτή, εφόσον: (α) τουλάχιστον ένας από τους συζύγους ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού και (β) η αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων έχει γίνει ρητώς ή κατ άλλον ανεπιφύλακτο τρόπο αποδεκτή από τους συζύγους και από τους δικαιούχους της γονικής μέριμνας κατά την ημερομηνία που επελήφθη το δικαστήριο και είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού.

13 Το άρθρο 12, παράγραφος 1, συνδέει τη δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου, που διέπεται από το άρθρο 3 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, με τη δικαιοδοσία σε σχετιζόμενες διαφορές γονικής μέριμνας. Είναι μια λογική διάταξη που επιτρέπει τόσο η διαδικασία του διαζυγίου όσο και οι αποφάσεις για τους μελλοντικούς διακανονισμούς μεταξύ των συζύγων σε σχέση με τα παιδιά να εξετασθούν από το ίδιο δικαστήριο. Το άρθρο 12, παράγραφος 1, δεν περιορίζεται σε παιδιά εντός γάμου, των οποίων και οι δύο γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα, αλλά καλύπτει και την κατάσταση κατά την οποία ένας μόνο γονέας μπορεί να ασκεί τη γονική μέριμνα, π.χ. προγονοί/προγονές από προηγούμενο γάμο. Επιστροφή στην επίλυση πρακτικής υποθέσεως Ο γάμος του Jack και της Marilyn διαλύθηκε. Η Μ ξεκίνησε διαδικασία διαζυγίου στην Ισπανία και σχεδιάζει να επιστρέψει να ζήσει στην Ισπανία. Ο J επιθυμεί να παραμείνει στις Κάτω Χώρες όπου είναι η δουλειά του. Τόσο η M όσο και ο J επιθυμούν την επιμέλεια της Blossom. Η B έχει τη συνήθη διαμονή της στις Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8. Η Μ ξεκινά επιτυχώς στο ισπανικό δικαστήριο διαδικασία διαζυγίου και ισχυρίζεται ότι τυχόν διαδικασία για την επιμέλεια πρέπει επίσης να εκδικασθεί στην Ισπανία. Ο J επιθυμεί η διαφορά για την επιμέλεια να εκδικασθεί στις Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8. Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, ώστε η διαδικασία σχετικά με τη γονική μέριμνα να εκδικασθεί στο ισπανικό δικαστήριο, παράλληλα με τη διαδικασία διαζυγίου μεταξύ των Μ και J; (επιλέξτε) Τόσο η Μ όσο και ο J πρέπει να ασκούν τη γονική μέριμνα της B και ο J πρέπει να συμφωνεί για την εκδίκαση στην Ισπανία Αυτή η απάντηση ήταν λάθος. Η Μ και ο J είναι πιθανόν να ασκούν και οι δύο τη γονική μέριμνα της Β και πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο να γίνει η εκδίκαση της υποθέσεως στην Ισπανία, αλλά πρέπει επίσης να είναι «προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού». Τόσο η Μ όσο και ο J πρέπει να συμφωνούν για την εκδίκαση σε ισπανικό δικαστήριο και η εκδίκαση στην Ισπανία πρέπει να είναι προς το συμφέρον του παιδιού Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Οι διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1, έχουν σωρευτικό χαρακτήρα: Η Μ και ο J είναι πιθανόν να ασκούν τη γονική μέριμνα της B και, συνεπώς, πρέπει να

14 συμφωνήσουν και οι δύο να γίνει η εκδίκαση της υποθέσεως στην Ισπανία, και η εκδίκαση αυτή πρέπει να είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Το ισπανικό δικαστήριο θα αξιολογήσει αν η εκδίκαση στην Ισπανία θα είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, που συνιστά αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος. Εάν ναι, η δικαιοδοσία του ισπανικού δικαστηρίου θα διαρκέσει έως ότου καταστεί οριστικό το διαζύγιο ή ληφθεί απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 2. Ο J πρέπει να ασκεί τη γονική μέριμνα της Β και η εκδίκαση στην Ισπανία πρέπει να είναι προς το συμφέρον του παιδιού Αυτή η απάντηση ήταν λάθος. Η Μ και ο J είναι πιθανόν να ασκούν και οι δύο τη γονική μέριμνα της B και πρέπει να συμφωνήσουν να γίνει η εκδίκαση της υποθέσεως στην Ισπανία και η εκδίκαση πρέπει να είναι προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού δ. Ειδικοί λόγοι δικαιοδοσίας άρθρο 12, παράγραφος 3 Δικαιοδοσία σε περίπτωση στενής σχέσης με το παιδί Άρθρο 12, παράγραφος 3 - Τα δικαστήρια κράτους μέλους είναι επίσης αρμόδια σε θέματα γονικής μέριμνας σε διαδικασίες εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, εφόσον (α) το παιδί έχει στενή σχέση με αυτό το κράτος μέλος, λόγω, ιδίως, του ότι ένας εκ των δικαιούχων της γονικής μέριμνας έχει τη συνήθη διαμονή του σε αυτό το κράτος μέλος ή το παιδί έχει την ιθαγένεια αυτού του κράτους μέλους, και (β) η αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων έχει γίνει ρητώς ή κατ άλλον ανεπιφύλακτο τρόπο αποδεκτή από τους συζύγους και από τους δικαιούχους της γονικής μέριμνας κατά την ημερομηνία που επελήφθη το δικαστήριο και η αρμοδιότητα είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 12, παράγραφος 3, προβλέπει ευελιξία σε περιπτώσεις που το παιδί έχει σχέση με περισσότερα από ένα κράτη, αλλά συνιστά εξαίρεση του άρθρου 8, όπου η δικαιοδοσία βασίζεται στη συνήθη διαμονή του παιδιού. Κατά κανόνα, το δικαστήριο του κράτους όπου έχει το παιδί τη συνήθη διαμονή του είναι το πλέον αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την υπόθεση.

15 Οι προϋποθέσεις για το άρθρο 12, παράγραφος 3, είναι σωρευτικές και πρέπει να αποδεικνύονται όλες προτού ασκηθεί δικαιοδοσία. Θα υπάρχει αυστηρή ερμηνεία επειδή το άρθρο 12, παράγραφος 3, συνιστά εξαίρεση του άρθρου 8. Προϋποθέσεις: 1. Στενή σχέση με κράτος διαφορετικό από το κράτος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του το παιδί: είτε ο δικαιούχος της γονικής μέριμνας έχει τη συνήθη διαμονή του στο εν λόγω κράτος είτε το παιδί έχει την ιθαγένεια αυτού του κράτους 2. Όλοι οι διάδικοι αποδέχονται τη δικαιοδοσία του εναλλακτικού δικαστηρίου 3. Η εκδίκαση της υποθέσεως από το εναλλακτικό δικαστήριο είναι προς το συμφέρον του παιδιού Η προϋπόθεση (1) μπορεί να αποδειχθεί πολύ εύκολα εάν οι γονείς και τα παιδιά βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη Προϋπόθεση (3) το σημαντικό ζήτημα είναι το συμφέρον του παιδιού. o Η εκδίκαση της υποθέσεως στο δικαστήριο της συνήθους διαμονής του παιδιού βάσει του άρθρου 8 θεωρείται κατά κανόνα ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού επειδή οι περισσότερες πληροφορίες για την ευημερία και τις σχέσεις του παιδιού είναι πιθανότερο να παρουσιασθούν στο εν λόγω δικαστήριο και η δίκη σε αυτό το κράτος είναι πιθανόν να προκαλέσει τη μικρότερη αναστάτωση στη ζωή του παιδιού. o Πρέπει να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση ως προς την ευημερία για τη χρήση του άρθρου 12, παράγραφος 3.

16 1.3. Διαχείριση διαφορών σχετικά με τη δικαιοδοσία 1.3. α. Αρχή της εκκρεμοδικίας - άρθρο 19, παράγραφος 2 Ένα δικαστήριο επιλαμβάνεται της υποθέσεως βάσει του άρθρου 16: Από της καταθέσεως στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης και από τότε που ο ενάγων έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την κοινοποίηση ή την επίδοση του εγγράφου στον εναγόμενο ή Εφόσον το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο, την ημερομηνία παραλαβής του από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την επίδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, της ίδιας διαδικασίας επιλαμβάνονται περισσότερα από ένα δικαστήρια σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες. Το άρθρο 19, παράγραφος 2, ορίζει τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση βάσει της αρχής της εκκρεμοδικίας. Άρθρο 19, παράγραφος 2 εάν έχουν ασκηθεί αγωγές για θέματα γονικής μέριμνας ενός παιδιού, με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αιτία, ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών μελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του μέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. Εάν δύο δικαστήρια επιληφθούν της ίδιας υποθέσεως σε σχέση με το ίδιο παιδί, το δικαστήριο που επελήφθη πρώτο έχει προτεραιότητα. Το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία, ενώ το δικαστήριο που επελήφθη πρώτο εξετάζει εάν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση. o Πρέπει να διαπιστωθεί εάν οι δύο υποθέσεις αφορούν τις ίδιες διαδικασίες σε σχέση με το ίδιο παιδί. Εάν οι υποθέσεις αφορούν δύο διαφορετικές διαδικασίες, οι δύο ξεχωριστές διαδικασίες μπορούν να εκδικασθούν σε διαφορετικά δικαστήρια εάν έχουν και τα δύο δικαιοδοσία. Εάν το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως πρώτο έχει δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, θα εξετάσει τα ουσιαστικά θέματα της γονικής μέριμνας και θα εκδώσει απόφαση. Το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως δεύτερο, θα αρνηθεί να εκδικάσει την υπόθεση. Εάν το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως πρώτο δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, θα αρνηθεί να εκδικάσει την υπόθεση.

17 Τότε, το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως δεύτερο θα μπορεί να ανακινήσει τη διαδικασία του και να εξετάσει εάν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση. Ζητήματα προς εξέταση: 1. Αρμόδιο για τη διαδικασία είναι το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως πρώτο ή το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο; 2. Αφορούν οι υποθέσεις το ίδιο παιδί και τις ίδιες διαδικασίες; 3. Εάν ναι, το δικαστήριο που επελήφθη πρώτο έχει προτεραιότητα και μπορεί να καθορίσει τη δικαιοδοσία του βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Επιστροφή στην επίλυση πρακτικής υποθέσεως Τόσο η Marilyn όσο και ο Jack επιθυμούν την επιμέλεια της Blossom. Η Β παραμένει στις Κάτω Χώρες. Η Μ ξεκινά διαδικασία στην Ισπανία στο πλαίσιο του άρθρου 12, παράγραφος 3, βάσει της στενής σχέσης της Β με την Ισπανία, εξαιτίας της ιθαγένειάς της. Ο J ξεκινά διαδικασία στις Κάτω Χώρες στο πλαίσιο του άρθρου 8 βάσει του ότι η B έχει τη συνήθη διαμονή της στις Κάτω Χώρες. Η διαδικασία που κίνησε η Μ προηγείται χρονικά. Πρόκειται για την ίδια διαδικασία, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αλλά σε διαφορετικά δικαστήρια. Το ισπανικό δικαστήριο επελήφθη της υποθέσεως πρώτο και έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη δικαιοδοσία του. Το ολλανδικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία ενώ το ισπανικό δικαστήριο εξετάζει εάν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση. Ποιο είναι το πιθανό αποτέλεσμα; Το ισπανικό δικαστήριο θα αρνηθεί τη δικαιοδοσία εάν ο J δεν συμφωνεί να γίνει η εκδίκαση της υποθέσεως στην Ισπανία βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3, και εάν η εκδίκαση στην Ισπανία δεν είναι προς το συμφέρον της Β. Εφόσον η Β παραμένει στις Κάτω Χώρες, δεν είναι πιθανό η εκδίκαση στην Ισπανία να είναι προς το συμφέρον της.

18 Το ολλανδικό δικαστήριο μπορεί τότε να ανακινήσει τη διαδικασία του J και να εξετάσει εάν η Β έχει τη συνήθη διαμονή της στις Κάτω Χώρες ώστε να ασκήσει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 8. Η εφαρμογή του άρθρου 19, παράγραφος 2, νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ Η εφαρμογή της αρχής της εκκρεμοδικίας για την επίλυση διαφορών σχετικά με τη δικαιοδοσία Άρθρο 19, παράγραφος 2 εάν έχουν ασκηθεί αγωγές για θέματα γονικής μέριμνας ενός παιδιού, με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αιτία, ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών μελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του μέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.

19

20

21 1.3. β. Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο - άρθρο 15 Άρθρο 15(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δικαστήρια κράτους μέλους που έχουν δικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης μπορεί, εάν κρίνει ότι δικαστήριο άλλου κράτους μέλους με το οποίο το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση ή μέρος της υπόθεσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το ύψιστο συμφόερν του παιδιού: α) να αναστείλει την εκδίκαση της υποθέσεως...και να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν ενώπιον του δικαστηρίου αυτόυ του άλλου κράτου μέλους ή β) να καλέσει δικαστήριο ενός άλλου κράτους μέλους να ασκήσει τη δικαιοδοσία του συμφωνα με την παράγραφο 5. Το άρθρο 15 αποτελεί εξαίρεση του γενικού κανόνα ότι το δικαστήριο το οποίο επιλήφθηκε πρώτο της υποθέσεως θα εκδικάσει την υπόθεση εφόσον έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τους κανόνες του Κανονισμού. Το άρθρο 15 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία είναι καταλληλότερο να εκδικασθεί η υπόθεση σε άλλο κράτος μέλος με το οποίο υπάρχει ιδιαίτερη σχέση, αλλά αποτελεί μια αυστηρά ελεγχόμενη εξαίρεση του γενικού κανόνα και ερμηνεύεται αυστηρά. Πρέπει να υποδειχθεί ότι: υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση Ότι το παιδί έχει στενό σύνδεσμο με το κράτος μέλος αυτό, εάν: o Αφότου επιλήφθηκε το δικαστήριο, το παιδί έχει αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του σε αυτό το κράτος μέλος o Το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του σε αυτό το κράτος μέλος o Το παιδί έχει την ιθαγένεια αυτού του κράτους μέλους o Ο ένας των δικαιούχων της γονικής μέριμνας έχει τη συνήθη διαμονή του σε αυτό το κράτος μέλος o Η διαφορά αφορά την περιουσία του παιδιού η οποία βρίσκεται στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους Η παραπομπή εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού Οι προυποθέσεις του άρθρου 15 είναι σωρευτικές, επομένως όλες θα πρέπει να υποδειχθούν προτού το δικαστήριο επιτρέψει την παραπομπή σε άλλη δικαιοδοσία. Όσο πιο στενός είναι ο σύνδεσμος του παιδιού με την εναλλακτική δικαιοδοσία και όσο

22 πιο συνδεδεμένη είναι η υπόθεση με τη δικαιοδοσία αυτή, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες ότι το δικαστήριο αυτό είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση και να γίνει η παραπομπή της υποθέσεως με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού γ. Δικαιοδοσία σε περίπτωση επείγοντος - προσωρινά μέτρα βάσει του άρθρου 20 Άρθρο 20, παράγραφος 1 - Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζουν τα αρμόδια δικαστήρια κράτους μέλους να λαμβάνουν προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στο κράτος αυτό, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, έστω και αν το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δικαιοδοσία ως προς την ουσία της υποθέσεως. Το άρθρο 20 επιτρέπει σε δικαστήριο να λάβει προσωρινά, ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση που ένα παιδί στο έδαφός του κινδυνεύει, αλλά δεν προβλέπεται λόγος δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού ώστε το δικαστήριο να επιληφθεί της υποθέσεως. Η χρήση του άρθρου 20, παράγραφος 1, είναι αυστηρά ελεγχόμενη δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύεται η κανονική χρήση των λόγων δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού. Προβλέπεται η χρήση του άρθρου στην κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους και κινδυνεύει, όμως κατά τα άλλα το δικαστήριο δεν θα είχε δικαιοδοσία, π.χ. επειδή το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος. Στην υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009,σελ. I-02805, τα παιδιά και οι γονείς ήταν σουηδικής ιθαγένειας αλλά είχαν μετοικήσει στη Φινλανδία όπου ταξίδευαν από μέρος σε μέρος, χωρίς σταθερή κατοικία ή σχολική φοίτηση για τα παιδιά. Οι φινλανδικές αρχές τοποθέτησαν προσωρινά τα παιδιά σε ίδρυμα. Θα μπορούσε το φινλανδικό δικαστήριο να παρέμβει ώστε να τοποθετήσει τα παιδιά σε ίδρυμα εάν είχαν ακόμη τη συνήθη διαμονή τους στη Σουηδία; (δηλαδή, το σουηδικό δικαστήριο θα είχε δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 8). Χαρακτηρίζονται «προσωρινά» και «ασφαλιστικά» τα μέτρα που έλαβε το φινλανδικό δικαστήριο;

23 Υπόθεση C-523/07 A, Συλλογή Νομολογίας 2009, σελ. I-02805, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αιτι. σκέψη 47: «Από το γράμμα [του άρθρου 20, παράγραφος 1,] προκύπτει ότι η λήψη μέτρων σε ζητήματα γονικής μέριμνας από τα δικαστήρια κράτους μέλους που δεν έχουν δικαιοδοσία να κρίνουν επί της ουσίας της υποθέσεως εξαρτάται από την τήρηση των εξής τριών σωρευτικών προϋποθέσεων: τα μέτρα πρέπει να είναι επείγοντα, πρέπει να έχουν ληφθεί σχετικά με πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του το επιληφθέν της υποθέσεως δικαστήριο, και πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα.» Το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο την ευημερία του και η οποία δικαιολογεί την ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία του παιδιού. Η μορφή του ασφαλιστικού μέτρου που λαμβάνεται αποφασίζεται με βάση το εθνικό οικογενειακό δίκαιο, αλλά πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι το μέτρο δεν πρέπει να καθορίζει με μόνιμο τρόπο το μέλλον του παιδιού. o Εάν τα παιδιά είχαν τη συνήθη διαμονή τους στη Φινλανδία, το φινλανδικό δικαστήριο θα μπορούσε να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των παιδιών στη Φινλανδία. o Εάν τα παιδιά είχαν τη συνήθη διαμονή τους στη Σουηδία, το φινλανδικό δικαστήριο θα μπορούσε να λάβει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των παιδιών έως ότου επιληφθεί της υποθέσεως το σουηδικό δικαστήριο. Η προσωρινή τοποθέτηση των παιδιών σε ίδρυμα θα ήταν ένα «προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο».

24 2. Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού εντός της ΕΕ 2.1. Πλαίσιο αναφοράς Το παρόν μέρος του κύκλου μαθημάτων αφορά την περίπτωση κατά την οποία ένας γονέας μετακινεί παράνομα το παιδί του σε άλλη χώρα ή κατακρατά παράνομα το παιδί σε άλλη χώρα. Αφορά μόνον την απαγωγή από γονέα, και όχι την απαγωγή από τρίτο πρόσωπο. Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται μόνον τα αστικά θέματα της διασυνοριακής απαγωγής παιδιού, τις ενέργειες για την επιστροφή του παιδιού και την επίλυση της διαφοράς σχετικά με τη γονική μέριμνα του παιδιού. Δεν αφορά την ποινική δίωξη του γονέα απαγωγέα (θέμα το οποίο ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα διεθνούς απαγωγής παιδιών, βλ. τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποίησε ο καθηγητής Nigel Lowe για τη Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

25 2.2. Συναφή νομικά κείμενα Σε επίπεδο ΕΕ, ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες II αφορά τη γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς απαγωγής παιδιών (κανονισμός 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό 1347/2000, ΕΕ L 338/1, 2003, διαθέσιμος εδώ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει έναν πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή της εν λόγω πράξης. Ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη σύμβαση της Χάγης για την απαγωγή παιδιών (σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, διαθέσιμη εδώ). Αυτό επιβεβαιώνεται στην αιτιολογική σκέψη 17 και στο άρθρο 11 του κανονισμού. Το άρθρο 60, στοιχείο ε), προβλέπει ότι ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες II υπερισχύει της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Από τη συνδυαστική ανάγνωση αυτών των διατάξεων, προκύπτει ότι: σε περίπτωση απαγωγής παιδιού από ένα κράτος μέλος της ΕΕ και μεταφοράς του σε άλλο, εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης, αλλά συμπληρώνεται από τον νέο κανονισμό Βρυξέλλες II (αυτό επεξηγείται στην τέταρτη ενότητα κατωτέρω) σε περίπτωση απαγωγής παιδιού από κράτος εκτός της ΕΕ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Χάγης και μεταφοράς του σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή απαγωγής παιδιού από κράτος μέλος της ΕΕ και μεταφοράς του σε κράτος εκτός της ΕΕ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Χάγης, εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης. Σημειωτέον ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, η οποία έχει περισσότερα από 80 συμβαλλόμενα κράτη. Προκειμένου να κατανοήσει κανείς την αλληλεπίδραση μεταξύ του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ και της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, πρέπει να έχει κατά νου το πλαίσιο και τους σκοπούς των εν λόγω πράξεων. Η σύμβαση της Χάγης για την απαγωγή παιδιών είναι μια διεθνής πράξη με στόχο την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών στις πατρίδες τους το συντομότερο δυνατόν. Η σύμβαση δεν πραγματεύεται το ουσιαστικό πρόβλημα της διαφοράς μεταξύ των γονέων σχετικά με τη γονική μέριμνα των παιδιών και το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να είναι ο τόπος διαμονής των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ προβλέπει ένα ευρύτερο φάσμα κανόνων: εφαρμόζεται σε ζητήματα γονικής μέριμνας, ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς είναι έγγαμοι, άγαμοι ή διαζευγμένοι εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς απαγωγής παιδιών και μεταφοράς τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Με τη θέσπιση του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε να ρυθμίσει με συνολικό τρόπο το θέμα της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων

26 αστικού δικαίου της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Ο νομοθέτης, ωστόσο, δεν έθιξε την ισχύ της σύμβασης της Χάγης για τις περιπτώσεις απαγωγής παιδιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών. Καταστάσεις γονικής μέριμνας και απαγωγής παιδιών και εφαρμοστέα νομικά κείμενα (Σημειωτέον ότι για τους σκοπούς του κατωτέρω πίνακα η Δανία θα πρέπει να θεωρείται τρίτο κράτος, καθώς ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ δεν ισχύει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.) Κατάσταση Ζήτημα γονικής μέριμνας & άγαμοι γονείς: προσδιορισμός δικαιοδοσίας Ζήτημα γονικής μέριμνας & έγγαμοι γονείς: προσδιορισμός δικαιοδοσίας Ζήτημα γονικής μέριμνας & διαζευγμένοι γονείς: προσδιορισμός δικαιοδοσίας Ζήτημα του τόπου διαμονής των παιδιών μετά από διαζύγιο: προσδιορισμός δικαιοδοσίας Αίτηση για άδεια μετακίνησης παιδιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ: προσδιορισμός δικαιοδοσίας Αίτηση για επιστροφή παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Αίτηση για επιστροφή παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή Εφαρμογή του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι Εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών (1980) όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι

27 κατακρατούνται παράνομα σε τρίτο κράτος (όχι κράτος μέλος της ΕΕ) Εξέταση λόγων άρνησης επιστροφής παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Εξέταση λόγων άρνησης επιστροφής παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα σε τρίτο κράτος (όχι κράτος μέλος της ΕΕ) Συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών για υποθέσεις παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών για υποθέσεις παιδιών που έχουν μετακινηθεί ή κατακρατούνται παράνομα σε τρίτο κράτος (όχι κράτος μέλος της ΕΕ) Ζήτημα του τόπου διαμονής των παιδιών μετά την επιστροφή από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση Ζήτημα του τόπου διαμονής των παιδιών μετά την έκδοση αποφάσεως περί μη επιστροφής από δικαστήριο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Ζήτημα του τόπου διαμονής των παιδιών μετά την έκδοση αποφάσεως περί μη επιστροφής από δικαστήριο σε τρίτο κράτος ναι όχι ναι όχι ναι ναι (δεύτερη ευκαιρία για επιστροφή βλ. κατωτέρω) Εάν τα παιδιά έχουν ακόμη τη συνήθη διαμονή τους στην ΕΕ: Ναι Εάν τα παιδιά έχουν τη συνήθη διαμονή ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι

28 (όχι κράτος μέλος της ΕΕ) Εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τους σε τρίτο κράτος: Όχι ναι όχι Υπάρχουν και άλλες συμβάσεις για τη διεθνή απαγωγή παιδιών, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους, η οποία συνήφθη υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Λουξεμβούργο στις 20 Μαΐου Υπάρχουν επίσης αρκετές διμερείς συνθήκες. Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ υπερισχύει των συγκεκριμένων πράξεων (βλ. άρθρα 59 και 60 του κανονισμού) 2.3. Ορισμοί Η διεθνής απαγωγή παιδιού μπορεί να συνίσταται στην παράνομη μετακίνηση ή την παράνομη κατακράτηση του παιδιού. Η μετακίνηση είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας γονέας μετακινεί το παιδί σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του. Η κατακράτηση είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας γονέας μετακινεί νόμιμα το παιδί σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, αλλά δεν επιστρέφει το παιδί. Ο παράνομος χαρακτήρας πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το δικαίωμα επιμέλειας του άλλου γονέα (του εγκαταλειφθέντος γονέα). Τέτοιο δικαίωμα επιμέλειας μπορεί να υφίσταται: βάσει εφαρμογής νόμου στη χώρα της συνήθους διαμονής του παιδιού πριν από την απαγωγή βάσει αποφάσεως δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής (οι εξουσίες των δικαστικών και διοικητικών αρχών διαφέρουν στα διάφορα κράτη) βάσει συμφωνίας η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα (άρθ. 2, παράγραφος 11, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II και άρθ. 3 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών). Το δικαίωμα επιμέλειας περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τη φροντίδα για το πρόσωπο του παιδιού, και ειδικότερα το δικαίωμα απόφασης

29 καθορισμού του τόπου διαμονής του (άρθ. 2, παράγραφος 9, του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II και άρθ. 5 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών). Το δικαίωμα επιμέλειας πρέπει να ασκείτο πραγματικά. Εάν όχι, η μετακίνηση ή κατακράτηση δεν θεωρείται παράνομη (άρθ. 3 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών). Σημειωτέον ότι το δικαίωμα επιμέλειας που ανατίθεται σε άγαμο πατέρα διαφέρει στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη στην υπόθεση C- 400/10, J. McB. κατά L.E. ότι παρόλο που υφίσταται αυτοτελής ορισμός σχετικά με το τι είναι το δικαίωμα επιμέλειας (βλ. ανωτέρω), το εθνικό δίκαιο είναι εκείνο που καθορίζει ποιος αποκτά το εν λόγω δικαίωμα. Το γεγονός ότι κάποια εθνικά συστήματα δικαίου απαιτούν από τον άγαμο πατέρα να προβεί σε ορισμένες δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα επιμέλειας, δεν παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή (άρθ. 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Για μια επισκόπηση των διαφορετικών εθνικών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας του άγαμου πατέρα, βλ. τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα Jääskinen στην εν λόγω υπόθεση Ενέργειες για την επιστροφή απαχθέντος παιδιού Επίλυση πρακτικής υποθέσεως Ας επανέλθουμε στο ζεύγος των Ισπανών Jack και Marilyn, που ζουν στις Κάτω Χώρες. Ας υποθέσουμε ότι εκκρεμεί ακόμη η διαδικασία διαζυγίου. Η M παίρνει μαζί της το παιδί τους, την Blossom, στην Ισπανία όπου επισκέπτονται συγγενείς. Ο J είχε συμφωνήσει για την επίσκεψη και η M του είχε πει ότι θα επέστρεφαν στις Κάτω Χώρες μετά από δύο εβδομάδες. Όμως, δεν επιστρέφουν όπως είχε προγραμματισθεί. Όταν ο J τηλεφωνεί στην M, εκείνη λέει ότι δεν αντέχει πια στις Κάτω Χώρες και ότι θα μείνει στην Ισπανία μαζί με την Blossom. Έχει αρχίσει να ψάχνει για διαμέρισμα και για σχολείο για την Blossom. Ισχυρίζεται ότι η Blossom είναι ευτυχισμένη στην Ισπανία. Τι μπορεί να κάνει ο J; Βήμα 1: Ο J μπορεί να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή των Κάτω Χωρών. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει μια κεντρική αρχή που ασχολείται με τη διεθνή απαγωγή παιδιών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των κεντρικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ είναι διαθέσιμα στον Δικαστικό Άτλαντα και στον ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό

30 διεθνές δίκαιο. Ο J πρέπει να προσκομίσει ορισμένα έγγραφα. Έγγραφα τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο αιτών στην κεντρική αρχή: Πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του εγκαταλειφθέντος γονέα, του παιδιού και του γονέα απαγωγέα. Την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, εφόσον είναι δυνατό να παρασχεθεί. Τους λόγους της αιτήσεως επιστροφής. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία που αφορά τον εντοπισμό του παιδιού και το πρόσωπο με το οποίο τεκμαίρεται ότι αυτό ευρίσκεται (εν προκειμένω, μπορεί να είναι συγγενείς της M στην Ισπανία). (Άρθ. 8 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών) Έγγραφα τα οποία μπορεί να προσκομίσει επιπλέον ο αιτών στην κεντρική αρχή: Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αποφάσεως ή της συμφωνίας σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την κεντρική αρχή ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους της συνήθους διαμονής του παιδιού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους αυτού. Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο ή έγγραφο. (Άρθ. 8 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών) Καθήκοντα των κεντρικών αρχών Να παρέχουν πρακτική βοήθεια στον εγκαταλειφθέντα γονέα (τον γονέα του οποίου το παιδί απήχθη από τον άλλο γονέα, εν προκειμένω τον J). Οι κεντρικές αρχές θα υποδείξουν στον J ποια έγγραφα χρειάζεται κ.λπ. Να παρέχουν βοήθεια για τον εντοπισμό του παιδιού εάν δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται.

31 Να προλαμβάνουν νέους κινδύνους για το παιδί λαμβάνοντας προσωρινά μέτρα, εάν είναι απαραίτητο. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση του παιδιού, όπου απαιτείται. Να διαβιβάζουν την αίτηση στην κεντρική αρχή άλλου συμβαλλόμενου κράτους, εάν φαίνεται πιθανό το παιδί να βρίσκεται στο εν λόγω κράτος. Να παρέχουν βοήθεια για τον φιλικό διακανονισμό της διαφοράς. Οι κεντρικές αρχές ορισμένων χωρών αναλαμβάνουν διαμεσολάβηση ή παραπέμπουν τους γονείς σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς διατάξεις εθνικού δικαίου. Να παρέχουν βοήθεια για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γονέας απαγωγέας αρνείται να επιστρέψει εκουσίως το παιδί. Σε ορισμένες χώρες η κεντρική αρχή προσλαμβάνει δικηγόρο για τον σκοπό αυτόν. Σε άλλες χώρες η κεντρική αρχή ή κάποια άλλη κρατική αρχή μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία. Να διευκολύνουν την παροχή δικαστικής αρωγής, όπου απαιτείται. Να παρέχουν βοήθεια για την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως για την επιστροφή του παιδιού. Να ενημερώνουν το δικαστήριο στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού εάν έχει εκδοθεί απόφαση περί μη επιστροφής. Να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ. Να τηρούνται αμοιβαίως ενήμερες για την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών και να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. (Άρθ. 7, 9 και 10 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών αιτιολογική σκέψη 25 και άρθρο 11, παράγραφος 6, άρθρο 54 και άρθρο 55 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II) Βήμα 2: Η κεντρική αρχή των Κάτω Χωρών θα επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή της Ισπανίας. Σημειωτέον ότι ο J μπορεί επίσης, εάν το προτιμά, να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή της Ισπανίας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν μιλάει ισπανικά και είναι εξοικειωμένος με τις αρχές στη συγκεκριμένη χώρα.

32 Βήμα 3: Η κεντρική αρχή της Ισπανίας θα επικοινωνήσει με την M και θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την εκούσια επιστροφή του παιδιού. Βήμα 4: Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, η ισπανική κεντρική αρχή θα συνδράμει στην έναρξη δικαστικής διαδικασίας για την επιστροφή του παιδιού. Σημειωτέον ότι αυτή η διαδικασία κινείται στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε το απαχθέν παιδί. Συχνά οι δικηγόροι παραλείπουν να κινήσουν αυτήν τη διαδικασία, και κινούν διαδικασία μόνο στη χώρα της συνήθους διαμονής του παιδιού. Ενώ τα δικαστήρια της εν λόγω χώρας έχουν δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφοράς που αφορά τη γονική μέριμνα (άρθ. 8 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II βλ. Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο), η ειδική διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού προσφέρει μια συντομότερη οδό.

33 Σημείωση: συμβαίνει ενίοτε ο γονέας απαγωγέας, εν προκειμένω η Μ, να κινήσει δικαστική διαδικασία στο κράτος στο οποίο μετακίνησε το απαχθέν παιδί, εν προκειμένω την Ισπανία, ζητώντας αποκλειστική επιμέλεια. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ισπανικά δικαστήρια οφείλουν να μεριμνήσουν για τη διαπίστωση του τόπου συνήθους διαμονής του παιδιού (βλ. Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο), και να μην θεωρήσουν την Ισπανία ως τόπο συνήθους διαμονής εάν το παιδί απήχθη και μεταφέρθηκε σε αυτήν τη χώρα. Η διασυνοριακή απαγωγή παιδιού δεν μπορεί να συνεπάγεται ότι το παιδί αποκτά νέο τόπο συνήθους διαμονής, εκτός εάν όλοι οι δικαιούχοι γονικής μέριμνας έχουν συγκατατεθεί στη μετακίνηση ή κατακράτηση ή ο εγκαταλειφθείς γονέας γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ότι το παιδί διαμένει στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε μετά την απαγωγή του και δεν υπέβαλε αίτηση επιστροφής, ή ανακάλεσε αυτήν την αίτηση, ή έχει περατωθεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής, ή δικαστήριο της εν λόγω χώρας έχει εκδώσει απόφαση για επιμέλεια που δεν συνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού (άρθ. 10 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II). Βήμα 5: Το ισπανικό δικαστήριο εξετάζει την αίτηση για την επιστροφή του παιδιού. Κατά την εξέταση αυτή, τηρεί ορισμένες δικονομικές προϋποθέσεις και εξετάζει τον περιορισμένο αριθμό λόγων άρνησης. Για τα θέματα αυτά, ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ και η σύμβαση της Χάγης για την απαγωγή παιδιών εφαρμόζονται από κοινού.

34 Δικονομικές προϋποθέσεις Πρέπει να εξασφαλίζεται ακρόαση του παιδιού εκτός εάν αυτό αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας του ή του βαθμού ωριμότητάς του. Οι πρακτικές των κρατών μελών επί του ζητήματος αυτού ποικίλλουν. Εάν ένας δικαστής αποφασίσει να μην προβεί σε ακρόαση του παιδιού επειδή θεωρεί ότι το παιδί δεν είναι αρκετά ώριμο, είναι σημαντικό αυτό να αιτιολογείται στην απόφαση. Το δικαστήριο δεν δύναται να απορρίψει την αίτηση επιστροφής παιδιού αν το πρόσωπο που ζήτησε την επιστροφή του παιδιού δεν είχε δυνατότητα ακρόασης. Το δικαστήριο πρέπει να ακολουθήσει τις πλέον σύντομες διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός έξι εβδομάδων (εκτός αν αυτό καθίσταται αδύνατο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων). (Άρθ. 11 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II) Δικονομικές δυνατότητες Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει υπόψη το δίκαιο της χώρας όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από την απαγωγή. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει μια απόφαση ή ένα πιστοποιητικό με το οποίο διαπιστώνεται ότι η μετακίνηση ή η κατακράτηση ήταν παράνομες. (Άρθ. 14 και 15 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών) Ο σκοπός αυτών των διατάξεων είναι να επιτρέψουν τον γρήγορο προσδιορισμό του περιεχομένου του αλλοδαπού δικαίου, αλλά επίσης να καταστήσουν δυνατή την υποβολή αιτήματος πληροφοριών όπου απαιτείται. Λόγοι άρνησης 1. Έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την απαγωγή του παιδιού και το παιδί έχει προσαρμοσθεί στο νέο του περιβάλλον.

35 2. Το πρόσωπο που αιτείται την επιστροφή δεν ασκούσε ουσιαστικά το δικαίωμα επιμέλειας κατά τον χρόνο της μετακίνησης ή κατακράτησης ή είχε συναινέσει εκ των υστέρων στη μετακίνηση ή κατακράτηση (που βεβαιώνεται και αποδεικνύεται από το πρόσωπο που αντιτίθεται στην επιστροφή). 3. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να το περιαγάγει σε μια αφόρητη κατάσταση (που βεβαιώνεται και αποδεικνύεται από το πρόσωπο που αντιτίθεται στην επιστροφή), και το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να επιστραφεί το παιδί δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία του παιδιού μετά την επιστροφή του. 4. Το παιδί αντιτίθεται στην επιστροφή του και έχει ήδη την ηλικία και την ωριμότητα που υπαγορεύουν να ληφθεί υπόψη η γνώμη του. 5. Η επιστροφή του παιδιού δεν επιτρέπεται δυνάμει του δικαίου του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εφόσον αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών). (Σημειωτέον ότι αυτός ο λόγος άρνησης χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.) (Άρθ. 11 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II Άρθ. 12, 13 και 20 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών. Βλ. επίσης Επεξηγηματική έκθεση της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, της Elisa Pérez-Vera.) Το ισπανικό δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη μόνον αυτούς τους λόγους άρνησης. Εάν δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους αυτούς, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να διατάξει την επιστροφή του παιδιού. Το δικαστήριο δεν δύναται σε αυτό το στάδιο να εξετάσει την ουσία της υποθέσεως, δηλαδή το ζήτημα του ποιος θα έπρεπε να έχει την επιμέλεια ή σε ποιον τόπο θα έπρεπε να διαμένει η Blossom στο μέλλον. Το ολλανδικό δικαστήριο διατηρεί τη δικαιοδοσία του επί των θεμάτων αυτών. Βήμα 6: Η απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου εκτελείται στην Ισπανία μέσω των εθνικών μέσων προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιστροφή της Blossom στις Κάτω Χώρες.

36 2.5. Κατόπιν αποφάσεως περί επιστροφής Εάν το ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Blossom πρέπει να επιστρέψει και η απόφαση εκτελεστεί, αυτό σημαίνει ότι η Blossom επιστρέφει στον τόπο όπου είχε τη συνήθη διαμονή της αμέσως πριν από την παράνομη κατακράτησή της στην Ισπανία από τη μητέρα της. Με τον τρόπο αυτόν, αποκαθίσταται η συνήθης διαμονή της Blossom και, μαζί με αυτήν, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών έχουν (ακόμη) δικαιοδοσία να αποφαίνονται επί θεμάτων γονικής μέριμνας (βλ. Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο) Κατόπιν αποφάσεως περί μη επιστροφής Η κατάσταση, φυσικά, είναι διαφορετική εάν το ισπανικό δικαστήριο απεφάνθη ότι η Blossom δεν πρέπει να επιστρέψει, με άλλα λόγια, εάν το δικαστήριο χρησιμοποίησε έναν από τους λόγους άρνησης που παρατέθηκαν ανωτέρω. Η επόμενη φάση εξαρτάται από τον λόγο της μη επιστροφής. Διακρίνονται δύο κατηγορίες αποφάσεων περί μη επιστροφής: Πρώτη κατηγορία αποφάσεων περί μη επιστροφής (Άρθ. 12 και 20 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών) 1. Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την απαγωγή και το παιδί έχει προσαρμοσθεί στο νέο του περιβάλλον (άρθ. 12). 5. Το δίκαιο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν επιτρέπει την επιστροφή, εφόσον αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του (άρθ. 20). Δεύτερη κατηγορία αποφάσεων περί μη επιστροφής (Άρθ. 13 της σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών) 2. Το πρόσωπο το οποίο αιτείται την επιστροφή δεν ασκούσε ουσιαστικά το δικαίωμα επιμέλειας κατά τον χρόνο της μετακίνησης ή κατακράτησης ή είχε συναινέσει στη μετακίνηση ή κατακράτηση. 3. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή να το περιαγάγει σε μια αφόρητη κατάσταση, ενώ δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία του παιδιού από το κράτος στο οποίο πρόκειται να επιστραφεί το παιδί. 4. Το παιδί αντιτίθεται στην επιστροφή του και έχει ήδη την ηλικία και την ωριμότητα που υπαγορεύουν να ληφθεί υπόψη η

37 γνώμη του. Για την πρώτη κατηγορία, η υπόθεση απαγωγής περατώνεται και το παιδί αποκτά νέο τόπο συνήθους διαμονής στο κράτος στο οποίο μετακινήθηκε ή στο οποίο κατακρατείται. Περαιτέρω διαφορές όσον αφορά τη γονική μέριμνα για το παιδί πρέπει να παραπεμφθούν ενώπιον των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους, αν και ενδέχεται να έχει δικαιοδοσία και δικαστήριο άλλου κράτους μέλους δυνάμει κάποιας από τις άλλες διατάξεις του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (βλ. Κύκλο ηλεκτρονικών μαθημάτων, Θεματική μονάδα 1, Μέρος 1ο). Για τη δεύτερη κατηγορία, η υπόθεση δεν περατώνεται ακόμη: υπάρχει και ένα επιπλέον στάδιο. Τα βήματα είναι τα εξής: Βήμα1: Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση περί μη επιστροφής ενημερώνει το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ή την κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από τη μετακίνηση ή κατακράτηση. Το πρώτο δικαστήριο μπορεί να αποστείλει τις πληροφορίες απευθείας ή μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους του. Στο παράδειγμά μας: το ισπανικό δικαστήριο αποστέλλει τις πληροφορίες, είτε απευθείας είτε μέσω της ισπανικής κεντρικής αρχής, στο ολλανδικό δικαστήριο ή στην ολλανδική κεντρική αρχή. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν και τα πρακτικά των διαδικασιών και πρέπει να ληφθούν εντός ενός μηνός από την έκδοση της αποφάσεως. Βήμα 2: Το δικαστήριο του κράτους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από τη μετακίνηση ή κατακράτηση, ενημερώνει τους διαδίκους και τους καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ούτως ώστε το δικαστήριο να εξετάσει το ζήτημα της επιμέλειας του παιδιού. Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών. Με τον τρόπο αυτόν, το ολλανδικό δικαστήριο ασκεί τη δικαιοδοσία που έχει βάσει της συνήθους διαμονής της Blossom. Η δικαιοδοσία αυτή δεν έχει απολεσθεί λόγω της παράνομης κατακράτησης της Blossom στην Ισπανία. Βήμα 3α): Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, το δικαστήριο περατώνει την υπόθεση.

38 Βήμα 3β): Εάν υποβληθούν παρατηρήσεις, το δικαστήριο εξετάζει την ουσία της υποθέσεως. Βήμα 4α): Εάν η απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου συνεπάγεται ότι η Blossom πρέπει να μείνει στην Ισπανία, η Ισπανία καθίσταται ο νέος τόπος συνήθους διαμονής της. Βήμα 4 β): Εάν η απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου συνεπάγεται ότι η Blossom πρέπει να επιστρέψει στις Κάτω Χώρες, η απόφαση αυτή υπερισχύει της ισπανικής αποφάσεως περί μη επιστροφής. Βήμα 5: Το ολλανδικό δικαστήριο εκδίδει πιστοποιητικό όσον αφορά την απόφαση που συνεπάγεται την επιστροφή της Blossom. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται με χρήση του εντύπου του Παραρτήματος IV του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Το δικαστήριο εκδίδει το πιστοποιητικό αυτεπαγγέλτως. Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται στη γλώσσα της απόφασης. Προκειμένου για την έκδοση του πιστοποιητικού, η απόφαση πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού Έχει παρασχεθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εκτός αν η ακρόαση αντενδείκνυται δεδομένης της ηλικίας ή του βαθμού ωριμότητάς του. Τα μέρη είχαν δυνατότητα ακρόασης. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τους λόγους της αποφάσεως περί μη επιστροφής. * Εάν το δικαστήριο ή άλλη αρχή λαμβάνει μέτρα για την προστασία του παιδιού μετά την επιστροφή του, οι λεπτομέρειες αυτών των μέτρων αναφέρονται επίσης στο πιστοποιητικό. (Άρθ. 42 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II)

39 Βήμα 6: Με αυτό το πιστοποιητικό, δεν απαιτείται διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας (καταργείται ο εκτελεστήριος τύπος). Αυτό σημαίνει ότι η ολλανδική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή στην Ισπανία, και σε όλη την ΕΕ, παρά την προηγούμενη ισπανική απόφαση περί μη επιστροφής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει αυτό το αποτέλεσμα του πιστοποιητικού. Ακόμη και αν το πιστοποιητικό περιέχει κάποιο λάθος, η απόφαση παραμένει άμεσα εκτελεστή. Εάν ένας από τους διαδίκους επιθυμεί να αμφισβητήσει το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό (βλ. C-491/10, Aguirre Zarraga κατά Pelz). (Άρθ. 11, παράγραφος 6 άρθ. 11, παράγραφος 8, άρθ. 40 και άρθ. 42 του νέου κανονισμού Βρυξέλλες II)

40

41 3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 3.1. Εισαγωγή Η διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας αποφάσεως συνιστά το μέσο με το οποίο μια απόφαση αποκτά νομική ισχύ σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία εκδόθηκε (το κράτος/δικαστήριο προέλευσης). Η αναγνώριση μιας αποφάσεως που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό σημαίνει αποδοχή της νομικής ισχύος της και η εκτέλεση της αποφάσεως σημαίνει εφαρμογή του περιεχομένου της. Πρέπει να αναγνωρίζεται το νομικό κύρος μιας αποφάσεως προτού να είναι δυνατή η εκτέλεσή της. Οι αποτελεσματικοί κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων οικογενειακού δικαίου συνιστούν τον βασικό σκοπό του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Οι κανόνες για τη δικαιοδοσία εναρμονίζονται ώστε να καταστεί αυτή η διαδικασία πιο απλή και, συνεπώς, το δικαστήριο που αναγνωρίζει μια απόφαση βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, πρέπει να θεωρεί ότι το δικαστήριο του κράτους προέλευσης είχε δικαιοδοσία βάσει του κανονισμού. Η διαδικασία έχει σκοπό να είναι όσο πιο άμεση γίνεται, με τις ελάχιστες νομικές διατυπώσεις και τους ελάχιστους δυνατούς λόγους μη αναγνώρισης. Στον νέο κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, η ΕΕ έχει στόχο να ενθαρρύνει την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων οικογενειακού δικαίου, να καταστήσει τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν πιο απλή και ωφέλιμη για τις οικογένειες, ώστε να μην χρειάζεται να προσφεύγουν στο δικαστήριο περισσότερες από μία φορές προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Σε σχέση με το δικαίωμα επικοινωνίας, ο κανονισμός θεσπίζει μια ταχεία διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης της αποφάσεως ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί δεν θα χάσει την επαφή παρά τον διασυνοριακό χαρακτήρα της σχέσης Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων Άρθρο 21, παράγραφος 1 Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καμία διαδικασία. Οι αποφάσεις κράτους μέλους πρέπει να αναγνωρίζονται ως έχουσες έγκυρο νομικό καθεστώς σε άλλα κράτη μέλη με τις ελάχιστες δυνατές διαδικασίες. Ο νέος κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ έχει ως στόχο να μεριμνήσει για την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων γονικής μέριμνας σε όλη την ΕΕ, προς διευκόλυνση των γονέων και των δικαστηρίων των κρατών μελών. Η αρχή της αμοιβαίας

42 αναγνώρισης υποστηρίζεται σθεναρά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη νομολογία του. Μια απόφαση σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού δηλαδή, απόφαση σχετικά με το πού πρέπει να ζει το παιδί και με ποιον, με ποιον επικοινωνεί το παιδί και πότε και για πόσο διάστημα πού πρέπει το παιδί να φοιτήσει και τη μελλοντική φροντίδα του παιδιού, μπορεί συνεπώς να έχει νομική ισχύ σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος (εκτός από τη Δανία) βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Η απόφαση μπορεί συνεπώς να έχει έννομα αποτελέσματα σε κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση. Εξαιρέσεις στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων Η ΕΕ επιθυμεί οι αποφάσεις να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη και συνεπώς υπάρχουν πολύ περιορισμένοι πιθανοί λόγοι μη αναγνώρισης μιας αποφάσεως γονικής μέριμνας που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Ως εξαιρέσεις στη γενική αρχή αναγνώρισης, ερμηνεύονται πολύ αυστηρά και υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί ως προς το τι μπορεί να θεωρηθεί πτυχή ενός λόγου μη αναγνώρισης: Άρθρο 23 Δεν αναγνωρίζεται απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα: (α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, (β) αν έχει εκδοθεί, εκτός περιπτώσεων κατεπείγοντος, χωρίς να δοθεί στο παιδί δυνατότητα ακρόασης, κατά παράβαση θεμελιωδών δικονομικών αρχών του κράτους μέλους αναγνώρισης, (γ) αν το έγγραφο δεν έχει επιδοθεί στον ερημοδικήσαντα διάδικο έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί, δ) η απόφαση έχει εκδοθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ακρόαση προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, (ε) υπάρχει ασυμβίβαστη μεταγενέστερη απόφαση. Το δικαστήριο αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να εξετάσει: Τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου προέλευσης

43 Διαφορές επί της ουσίας της αποφάσεως, ακόμη και αν το δικαστήριο αναγνώρισης θα κατέληγε σε διαφορετική απόφαση επί των περιστατικών ή της ευημερίας του παιδιού Το δικαστήριο στο οποίο ζητείται η αναγνώριση μιας αποφάσεως άλλου κράτους μέλους βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ δεν μπορεί να επανεξετάσει την απόφαση που έλαβε το δικαστήριο προέλευσης ή την απόφαση που θα είχε λάβει βάσει του εθνικού δικαίου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγος «δημόσιας τάξης» ως αντίκρουση για να επαναξιολογηθεί η απόφαση του δικαστηρίου της ξένης χώρας πρέπει να υπάρχει κάποια πτυχή της αποφάσεως που να αντίκειται επαρκώς στο έννομο σύστημα του δικαστηρίου αναγνώρισης προκειμένου να υπάρξει άρνηση της αναγνώρισης της αποφάσεως, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των διαδίκων δεν προστατεύθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού στη διαδικασία είναι αποδεκτό ως λόγος αντίκρουσης βάσει του άρθρου 23, στοιχείο β. Οι περιορισμοί σχετικά με τους πιθανούς λόγους αντίκρουσης της αναγνώρισης αντικατοπτρίζουν τον σκοπό του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ να διασφαλίσει ότι η μεγάλη πλειονότητα των αποφάσεων θα αναγνωρίζεται δίχως δυσκολία από τα κράτη μέλη. Ερώτηση: Αναγνωρίζονται αυτές οι αποφάσεις; (επιλέξτε) Απόφαση στην οποία ο ένας διάδικος ισχυρίζεται ότι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Ναι - Αυτή είναι η σωστή απάντηση Η εναρμόνιση της δικαιοδοσίας μέσω του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ σημαίνει ότι όλα τα δικαστήρια πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα δικαστήρια ξένων χωρών έχουν ορθώς αναλάβει τη δικαιοδοσία. Το δικαστήριο αναγνώρισης δεν μπορεί να επανεξετάσει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου προέλευσης. Όχι - Αυτή η απάντηση ήταν λάθος Απόφαση στην οποία δεν δόθηκε η δυνατότητα ακρόασης σε ένα παιδί 14 ετών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Ναι - Αυτή η απάντηση ήταν λάθος Όχι - Αυτή είναι η σωστή απάντηση Δεν δόθηκε η δυνατότητα ακρόασης στο παιδί και ενδέχεται να ισχύει το στοιχείο β του άρθρου 23.

44 Απόφαση στην οποία δεν επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ ενός πατέρα και του παιδιού του επειδή ο πατέρας ήταν παλαιότερα βίαιος απέναντι στη μητέρα Ναι - Αυτή είναι η σωστή απάντηση Ο πατέρας μπορεί να ισχυρισθεί βάσει του άρθρου 23, στοιχείο α, ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμά του σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και τη δημόσια τάξη, αλλά ακόμη και αν το δικαστήριο αναγνώρισης είχε καταλήξει σε διαφορετική απόφαση επί της ουσίας, είναι πιθανόν να αναγνωρισθεί. Όχι - Αυτή η απάντηση ήταν λάθος

45 3.3. Εκτέλεση αποφάσεως γονικής μέριμνας βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Άπαξ και η απόφαση έχει αναγνωριστεί, μια απόφαση γονικής μέριμνας είναι εκτελεστή εάν κηρυχθεί εκτελεστή ή εγγραφεί προς εκτέλεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από το εθνικό δίκαιο. Ο διάδικος που ζητεί την εκτέλεση της αποφάσεως πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο της αποφάσεως. Άπαξ και μια απόφαση έχει κηρυχθεί εκτελεστή, έχει νομικά αποτελέσματα στη χώρα όπου εκτελείται, δηλαδή οι διάδικοι μπορούν να βασισθούν σε αυτήν ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τους όρους της αποφάσεως Η εκτελεστότητα του δικαιώματος επικοινωνίας Κατά τη σύνταξη του κανονισμού, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό οι δικαιούχοι του δικαιώματος επικοινωνίας με το παιδί να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους γρήγορα και εύκολα, προς όφελος του παιδιού και του δικαιούχου του δικαιώματος επικοινωνίας. Βάσει του κανονισμού, το «δικαίωμα επικοινωνίας» περιλαμβάνει το δικαίωμα μεταφοράς του παιδιού σε χώρα διαφορετική από εκείνη της συνήθους διαμονής του και συνήθως αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένας γονέας έχει επαφή με το παιδί αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος υπεύθυνος για τη φροντίδα του παιδιού. Καθώς ο δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη φροντίδα του παιδιού, είναι σημαντικό να μπορεί να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώματά του προστατεύονται σε σχέση με το παιδί ώστε το παιδί να μην χάσει την επαφή με τον ένα γονέα, ιδίως εάν ζουν σε διαφορετικές χώρες. Ο κανονισμός έχει στόχο να διασφαλίσει ότι το εν λόγω δικαίωμα επικοινωνίας προστατεύεται ουσιαστικά σε διασυνοριακές καταστάσεις ώστε να μην χάνεται η επαφή. Η εκτέλεση μιας αποφάσεως σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας καθίσταται πολύ άμεση μέσω του άρθρου 41. Άρθρο 41, παράγραφος 1: Εκτελεστή απόφαση εκδιδόμενη σε κράτος μέλος για το δικαίωμα επικοινωνίας για την οποία έχει εκδοθεί [...] πιστοποιητικό στο κράτος μέλος προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητάς της και χωρίς η αναγνώριση να μπορεί να προσβληθεί.

46 Δεν υπάρχουν λόγοι αντίκρουσης της αναγνώρισης μιας αποφάσεως για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό. Η εκτέλεση δεν απαιτεί κήρυξη εκτελεστότητας. Πρόκειται για μια διαδικασία απλούστερη από ό,τι η αναγνώριση και εκτέλεση άλλων αποφάσεων βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. Εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που καθορίζουν το δικαίωμα επικοινωνίας. Ο δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας μπορεί να προσεγγίσει δικαστήριο ξένης χώρας για την ταχεία διαδικασία εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν πριν από την έκδοση ενός πιστοποιητικού βάσει του άρθρου 41, παράγραφος 2: σε περίπτωση διαδικασίας ερήμην, το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης έχει εκδοθεί έγκαιρα ώστε ο ερημοδικήσαντας διάδικος να μπορεί να αμυνθεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν δυνατότητα ακρόασης έχει δοθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εάν διαθέτει κατάλληλη ηλικία ή βαθμό ωριμότητας. Αυτές οι προϋποθέσεις ελέγχονται από το δικαστήριο προέλευσης, το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας. Ακόμη και αν το δικαστήριο στο οποίο ζητήθηκε η αναγνώριση και εκτέλεση της αποφάσεως γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, για παράδειγμα, δεν πραγματοποιήθηκε ακρόαση παιδιού κατάλληλης ηλικίας και βαθμού ωριμότητας στη διαδικασία, πρέπει να την αναγνωρίσει και να την εκτελέσει εάν έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.

47 Η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας βάσει του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ Η έκδοση και η ισχύς ενός πιστοποιητικού για την εκτέλεση μιας αποφάσεως σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας Άρθρο 41, παράγραφος 1 Εκτελεστή απόφαση εκδιδόμενη σε κράτος μέλος για το δικαίωμα επικοινωνίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό στο κράτος μέλος προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητάς της και χωρίς η αναγνώριση να μπορεί να προσβληθεί. Άρθρο 41, παράγραφος 2 - Ο δικαστής προέλευσης που εξέδωσε την απόφαση εκδίδει το πιστοποιητικό μόνο εφόσον: (α) σε περίπτωση διαδικασίας ερήμην, το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης έχει επιδοθεί στον ερημοδικήσαντα διάδικο κανονικά και έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί ή αυτός έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση β) όλα τα ενδιαφερόμενα τα μέρη είχαν δυνατότητα ακρόασης (γ) έχει δοθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εκτός αν η ακρόαση αντενδείκνυται δεδομένης της ηλικίας ή του βαθμού ωριμότητάς του.

48

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.12.2003 L 338/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters. Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία, Πρόεδροι Πρωτοδικών. Έκθεση Πεπραγμένων

Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters. Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία, Πρόεδροι Πρωτοδικών. Έκθεση Πεπραγμένων Πράγα, 29/2 και 1/3/2016 Φορέας Υλοποίησης: ΕJTN Τόπος Διεξαγωγής: Πράγα Ημερομηνία: 29/2 και 1/3/2016 Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters Συμμετοχές : Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4.

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 24.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

156(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

156(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 156(Ι)/2015 156(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 338, 21.12.2011, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 Αθήνα, 20-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/20-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 2007

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2016 L 183/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007)

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/51 ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) ΤΑ ΚΡΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαιοσύνη 2 Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα