Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ,, ON-LINE TEST,, CASE STUDY) EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

2 2

3 «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής Εταίρος: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Ελλάδα Εταίροι: Academy of Humanities and Economics in Lodz Πολωνία Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) Ιταλία University of Economics in Krakow Πολωνία Το έργο «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci και χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Το παρόν δεσμεύει μόνο τον συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Ιούλιος

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύνοψη Διαδικασίας Αξιολόγησης Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Βαρύτητα Κατηγοριών Αξιολόγησης Παράδειγμα Αξιολόγησης Συμμετέχοντα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διαδικασία Υποβολής Διαδικασία Αξιολόγησης ON-LINE TEST Βάση Ερωτήσεων Διαδικασία Εξέτασης Διαδικασία Αξιολόγησης CASE STUDY Βάση Case Studies Διαδικασία Εξέτασης Διαδικασία Αξιολόγησης 23 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 31 5

6 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία 12 Πίνακας 2: Βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος 12 Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ 13 Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Α 13 Πίνακας 5: Μέγιστη βαθμολογία κάθε άξονα 15 Πίνακας 6: Επιμέρους ενότητες ανά άξονα και αντίστοιχες βαθμολογίες 16 Πίνακας 7: Αριθμός ερωτήσεων ανά κύρια επαγγελματική λειτουργία/θεματική 20 Πίνακας 8: Φύλλο αξιολόγησης case study 30 7

8 8

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε προηγούμενα στάδια του έργου αναπτύχθηκε το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/Εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει τις λειτουργίες και εργασίες που επιτελεί καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ακολούθησε η διαδικασία αντιστοίχισης του επαγγελματικού προφίλ με το κατάλληλο επίπεδο του EQF, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας το επίπεδο προσδιορίστηκε στο πέντε (5). Στην συνέχεια πρόκειται να προσδιοριστεί η διαδικασία πιστοποίησης των άτυπων προσόντων των συμβούλων/εκπαιδευτών κοινωνικής οικονομίας. Η εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) Στο παρόν παραδοτέο αναλύεται η μεθοδολογία συνολικής αξιολόγησης κάθε υποψηφίου αλλά και κάθε σταδίου της διαδικασίας πιστοποίησης. 9

10 10

11 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Σύνοψη Διαδικασίας Αξιολόγησης Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης πρόκειται να αξιολογηθούν οι άτυπες γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι σύμβουλοι/εκπαιδευτές κοινωνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν οι τρεις κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι: γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα, κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να λάβει μέρος υποχρεωτικά και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης οι οποίες είναι: Αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος On-line τέστ 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θα επιλεγούν τυχαία ανά θεματική ενότητα από μια βάση συνολικά 1000 ερωτήσεων Παρουσίαση μίας μελέτη περίπτωσης (case study) ενώπιον της επιτροπής πιστοποίησης Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία από όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης από 60% και πάνω προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής και να λάβει το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν το βιογραφικό σημείωμα, το online test και το case study. Αναλυτικότερα οι γνώσεις θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του online test αλλά και μέσω του case study, οι δεξιότητες θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του online test αλλά και μέσω του βιογραφικού σημειώματος και του case study και οι ικανότητες θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του case study αλλά και του βιογραφικού σημειώματος. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την κατηγορία και το ποσοστό με το οποίο αξιολογείται κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. CV TEST CASE STUDY Total Knowledge 70% 30%

12 Skills 20% 60% 20% 100 Competences 30% 70% 100 Πίνακας 1: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία Επεξηγηματικά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 70% των γνώσεων πρόκειται να αξιολογηθεί μέσω του online test και το υπόλοιπο 30% μέσω του case study κ.ο.κ Βαρύτητα Κατηγοριών Αξιολόγησης Κάθε κατηγορία αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα αξιολογείται με άριστα το 100%, ωστόσο θα πρέπει να προσδιοριστεί η βαρύτητα της κάθε κατηγορίας στην συνολική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα. Το ποσοστό βαρύτητας της κάθε κατηγορίας θα προκύψει από το ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία σε συνάρτηση με την βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα από την διαδικασία αντιστοίχισης του EQF. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την τελική βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος, όπως προέκυψε μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αντιστοίχισης με το EQF από κάθε εταίρο. Weighting Knowledge 36% Skills 26% Competences 38% 100% Πίνακας 2: Βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος Με βάση λοιπόν τα παραπάνω (πίνακας 1, πίνακας 2), στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το ποσοστό βαρύτητας που λαμβάνει κάθε κατηγορία αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) στο συνολικό σκορ κάθε συμμετέχοντα. CV TEST CASE STUDY Total Knowledge 25,2 1 10,8 36 Skills 5,2 2 15,6 5, (ποσοστό των γνώσεων που αξιολογεί το online test, πίνακας 1) *36% (ποσοστό βαρύτητας των γνώσεων, πίνακας 2) 2 20 (ποσοστό των δεξιοτήτων που αξιολογεί το βιογραφικό σημείωμα, πίνακας 1) *26% (ποσοστό βαρύτητας των δεξιοτήτων, πίνακας 2) 12

13 Competences 11,4 26, ,6 40,8 42,6 100 Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ Επεξηγηματικά, το βιογραφικό σημείωμα λαμβάνει το 16,6% στο συνολικό σκορ, το online test το 40,8% και το case study το 42,6% Παράδειγμα Αξιολόγησης Συμμετέχοντα Ο συμμετέχοντας Α μετά την συμμετοχή του και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης συγκέντρωσε βαθμολογία 80% στο βιογραφικό σημείωμα, 60% στο online test και 70% στο case study. Κατά συνέπεια η συνολική βαθμολογία του συμμετέχοντα Α έχει ως εξής: Κατηγορία Αξιολόγησης CV TEST CASE STUDY Σκορ συμμετέχοντα Weighting 4 Συνολική Βαθμολογία 80% 16,6% 60% 40,8% 70% 42,6% Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Α 13,3% (80*16,6/100) 24,5% (60*40,8/100) 29,8% (70*42,6/100) 67,6% Ο συμμετέχοντας Α ΠΕΤΥΧΕ στην διαδικασία πιστοποίησης αφού ξεπέρασε το κατώτατο σκορ του 60%, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 67,6%. Οι ενότητες που ακολουθούν αναλύουν την μεθοδολογία αποτίμησης κάθε κατηγορίας αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test και case study) (ποσοστό των ικανοτήτων που αξιολογεί το case study, πίνακας 1) *38% (ποσοστό βαρύτητας των ικανοτήτων, πίνακας 2) 4 Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ, όπως προέκυψε από τον πίνακα 3 13

14 14

15 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ξεκινώντας την ανάλυση για την μεθοδολογία αποτίμησης του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μέσω του βιογραφικού σημειώματος αξιολογούνται το 20% των δεξιοτήτων και το 30% των ικανοτήτων (πίνακας 1) Διαδικασία Υποβολής Για τις ανάγκες αποτίμησης των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στο οποίο ο κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να συμπληρώσει στοιχεία για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία. Το σύστημα, βασιζόμενο σε τιμές που θα έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως, θα αξιολογεί αυτόματα την συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει του βιογραφικό σημείωμα κάθε συμμετέχοντα. Επίσης οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλλουν και τα αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που έχουν δηλώσει. Η αποτίμηση του βιογραφικού σημειώματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: Εκπαίδευση Κατάρτιση Επαγγελματική Εμπειρία Επιπρόσθετες Δεξιότητες/Ικανότητες Στόχος είναι να προσδιοριστεί το μέγιστο σκορ κάθε άξονα προκειμένου η εκπαίδευση να μην υποκαθιστά την επαγγελματική εμπειρία και το αντίθετο Διαδικασία Αξιολόγησης Το μέγιστο σκορ που θα μπορεί να συγκεντρώσει κάθε συμμετέχοντας από το βιογραφικό σημείωμα είναι 100. Η μέγιστη βαθμολογία κάθε βασικού άξονα έχει τεθεί ως εξής: Εκπαίδευση 25% Κατάρτιση 25% Επαγγελματική Εμπειρία 30% Δεξιότητες/Ικανότητες 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% Πίνακας 5: Μέγιστη βαθμολογία κάθε άξονα 15

16 Επιπλέον οι άξονες Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Εμπειρία θα διαχωριστούν ανάλογα με την συνάφειά τους ή μη με την Κοινωνική Οικονομία. Ανάλογα με το επίπεδο αλλά και την συνάφεια ή όχι θα προσδιορίζεται η βαθμολογία κάθε μεταβλητής. Συγκεκριμένα οι επιμέρους ενότητες ανά άξονα και οι αντίστοιχες βαθμολογίες θα έχουν ως εξής: ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο ΜΗ Συναφές Αντικείμενο ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο ΜΗ Συναφές Αντικείμενο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (25%) Σκορ Απολυτήριο Λυκείου 3,6 Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΕ 10,7 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 17,9 Μεταπτυχιακό 25 Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΕ 7,1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 10,7 Μεταπτυχιακό 14,3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (25%) Σκορ έως 100 ώρες 8, ώρες 17,9 501 και πάνω ώρες 25 έως 100 ώρες 2, ώρες 7,1 501 και πάνω ώρες 21,4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (30%) Σκορ Έως 1 χρόνο 7,5 ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο 1+ έως 2 χρόνια 15,0 2+ έως 4 χρόνια 22,5 4+ και πάνω 30 Έως 1 χρόνο 3,8 ΜΗ Συναφές Αντικείμενο 1+ έως 2 χρόνια 7,5 2+ έως 4 χρόνια 11,3 4+ και πάνω 15,0 Ξένες γλώσσες Αγγλικά Υπολογιστές ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (20%) Σκορ Επίπεδο B 1 1,7 Επίπεδο B 2 3,4 Επίπεδο C 1 6,8 Επίπεδο C 2 8 Αρχάριος Χρήστης 1,4 Ανεξάρτητος Χρήστης 3,2 Αυτάρκης Χρήστης 6 Δημοσιεύσεις στην Κοινωνική Οικονομία Ναι 2 Όχι 0,0 Συγγραφικό έργο για την Κοινωνική Ναι 2 Οικονομία Όχι 0,0 Εθελοντική εργασία στον τομέα της Ναι 2 Κοινωνικής Οικονομίας Όχι 0,0 Πίνακας 6: Επιμέρους ενότητες ανά άξονα και αντίστοιχες βαθμολογίες Κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να επιλέξει μόνο ΕΝΑ από τα στοιχεία κάθε ενότητας, το στοιχείο εκείνο που πλησιάζει περισσότερο στο ζητούμενο. Τα κόκκινα σημεία του πίνακα 16

17 είναι εκείνα που πλησιάζουν στο άριστο και συγκεντρώνουν την μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Για παράδειγμα ένας συμμετέχοντας που διαθέτει ένα μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο της κοινωνικής οικονομίας και ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μη συναφές αντικείμενο, θα δηλώσει μόνο το μεταπτυχιακό. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα συναφή αντικείμενα με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας προκύπτουν από τις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα συναφή αντικείμενα θεωρούνται τα εξής: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (organization and management) Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Επικοινωνία (marketing and operational communication) Εκπαιδευτικά/Επιμορφωτικά Προγράμματα για ενήλικες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (educational/training programmes for adults in the sector of social economy) Η επιτροπή πιστοποίησης και αξιολόγησης θα έχει την ευθύνη της επαλήθευσης των όσων δήλωσαν οι συμμετέχοντες, αξιολογώντας τα έγγραφα που έχουν συνυποβάλει οι συμμετέχοντες και αποδεικνύουν τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που έχουν δηλώσει. 17

18 18

19 4. ON-LINE TEST Μέσω του online test αξιολογούνται το 70% των γνώσεων και το 60% των δεξιοτήτων (πίνακας 1) Βάση Ερωτήσεων Η διεξαγωγή του online test θα βασισθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (http://elearning.socialconsultant.eu/) που έχει σχεδιασθεί για τις ανάγκες του έργου. Θα δημιουργηθεί μια βάση περίπου χιλίων (1000) ερωτήσεων οι οποίες θα αναπτυχθούν με βάση τις έξι κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Οι εν λόγω λειτουργίες, όπως προέκυψαν από το επαγγελματικό περίγραμμα, είναι οι εξής: ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΚΕΛ 1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΛ 2) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΛ 3) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΛ 4) ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΕΛ 5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΛ 6) Η πρώτη και η έκτη κύρια επαγγελματική λειτουργία θεωρούνται δευτερεύουσες σε σχέση με τις υπόλοιπες κατά συνέπεια θα πρέπει να έχουν μικρότερη συμβολή στην συνολική αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια αποφασίσθηκε η πρώτη και η έκτη κύρια λειτουργία να διαθέτουν μικρότερο αριθμό ερωτήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες λειτουργίες. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τον αριθμό των ερωτήσεων ανά θεματική/κελ. ΚΕΛ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΚΕΛ 1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΛ 2) Αριθμός Ερωτήσεων 50Q 250Q 19

20 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΛ 3) 250Q ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΛ 4) 250Q ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΕΛ 5) 250Q ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΛ 6) 100Q Σύνολο Ερωτήσεων 1150 Πίνακας 7: Αριθμός ερωτήσεων ανά κύρια επαγγελματική λειτουργία/θεματική Ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων θα αντιστοιχίζεται στο επίπεδο πέντε του EQF Διαδικασία Εξέτασης Η διαδικασία της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο που θα προσδιορίσουν οι φορείς του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το πότε επιθυμούν να εξεταστούν μέσα από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (περίπου μια εβδομάδα). Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν ανά ομάδες και θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την διαδικασία εγγραφής (registration) στο σύστημα προκειμένου να λάβουν τους προσωπικούς τους κωδικούς (username/password). Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει σε καθορισμένη ώρα (90 λεπτά) να απαντήσει σε εκατό (100) από τις ερωτήσεις του συστήματος οι οποίες θα επιλέγουν τυχαία. Οι τύποι ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει το online test μπορεί να είναι: Πολλαπλής επιλογής Σύντομης απάντησης Αριθμητικής Σωστού ή Λάθους Αντιστοίχισης 4.3. Διαδικασία Αξιολόγησης Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισάξια αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία στάθμισης μεταξύ των ερωτήσεων των βασικών και δευτερευουσών επαγγελματικών λειτουργιών/θεματικών. Ουσιαστικά δηλαδή κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να απαντήσει περίπου: 4 ερωτήσεις από την ΚΕΛ1 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ2 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ3 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ4 20

21 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ5 8 ερωτήσεις από την ΚΕΛ6 Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από το online test είναι 100, συνεπώς κάθε ερώτηση βαθμολογείται με άριστα την μονάδα. 21

22 22

23 5. CASE STUDY Μέσω του case study αξιολογούνται το 30% των γνώσεων, το 20% των δεξιοτήτων και το 70% των ικανοτήτων (πίνακας 1) Βάση Case Studies Για τις ανάγκες της τρίτης κατηγορίας αξιολόγησης θα δημιουργηθεί μια βάση με περίπου 60 Case Studies τα οποία θα αναφέρονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και θα καλύπτουν τουλάχιστον τρείς κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του προφίλ του συμβούλου/εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας. Η βάση με τα Case Studies θα αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, ωστόσο οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν την δυνατότητα να τα δουν από πριν Διαδικασία Εξέτασης Κάθε συμμετέχοντας θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο Case Studies αυτό που επιθυμεί να προετοιμάσει. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στην διάθεσή τους περίπου μια εβδομάδα προκειμένου να προετοιμάσουν το case study που έχουν επιλέξει, στο τέλος της εβδομάδας θα κληθούν να το παρουσιάσουν ενώπιον της επιτροπής πιστοποίησης κάθε χώρας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα για την παρουσίαση διαφανειών. Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς μια περίληψη, μια παρουσίαση καθώς και τις απαντήσεις τους για το case study που έχουν αναλάβει. Οι επιτροπές αξιολόγησης και πιστοποίησης αποτελούνται από έναν επαγγελματία και από έναν ακαδημαϊκό που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Τα μέλη κάθε επιτροπής καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.socialconsultant.eu/ ) προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση του case study θα βασισθεί στους εξής άξονες: Περιεχόμενο o Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής o Κατανόηση του θέματος o Χρήση των διαθέσιμων πόρων o Αξιολόγηση και η σύνθεση των στοιχείων o Κριτική ανάλυση o Διάρθρωση, λογική εξέλιξη o Περίληψη 23

24 o Συμπεράσματα Γραπτή Παρουσίαση o Ορθογραφία, γραμματική και σύνταξη o Ύφος γραφής o Παρουσίαση των δεδομένων και των αναφορών o Έκταση κειμένου o Συνολική παρουσίαση Υποστήριξη CASE STUDY o Προφορική παρουσίαση o Στυλ παρουσίασης o Παρουσίαση δεδομένων και αναφορών o Έκταση κειμένου o Συνολική παρουσίαση Κάθε επιμέρους άξονας θα βαθμολογεί ξεχωριστά, ο μέσος όρος των τριών αξόνων θα αποτελέσει την συνολική βαθμολογία του αξιολογητή για κάθε συμμετέχοντα. Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τον μέσο όρο των μελών της επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Η μέγιστη βαθμολογία του case study είναι 100. Στην συνέχεια εμφανίζονται αναλυτικά τα φύλλα αξιολόγησης του case study. 24

25 EC-ASE: Case Study EVALUATION Participant s Name: Case Study Area: Certification: EC-ASE On-line exam Grade: Title of Case Study: Interpretation and scope Understanding of topic Content a) Inadequate Poor attempt to Attempt to cover attempt to define scope of scope: define scope of topic essay. Excellent. Scope appropriate.almost all significant points covered. a) Excellent understanding and exposition of relevant issues. b) Insightful and well informed. c) Good awareness of nuances and complexities. Good attempt to reflect scope of assignment. Most key points covered. a) Clear awareness and exposition of relevant issues. b) Some awareness of nuances and complexities. a) Some omissions a) Many omissions b) Some misunderstandings c) Some irrelevant material. a) Basic awareness of the issues but at a general level b) Many misunderstandings. a) Work shows understanding of topic but at superficial level. b) Awareness of some of the issues b) Some awareness of issues but some b) Scope of essay misunderstood. a) Establishes a few relevant points but superficial and confused. b) Much irrelevant material. No attempt to define scope of topic. a) Very little or no understanding of the issues raised by the topic or topic misunderstood. b) Content largely irrelevant

26 confusions. Use of resources a) Excellent use of evidence to support arguments/points. b) Substantial evidence of independent research. a) Good use of evidence to support arguments. b) Some evidence of independent research.. a) Weak/inconsistent use of evidence to support arguments b) Insufficient evidence of independent research. c) Some irrelevant material. No evidence of independent research relies on a superficial repeat of class notes. No evidence of independent research and poor understanding of class notes. No references to resources or even class notes. Evaluation and synthesis of evidence Critical analysis Substantial evaluation and synthesis of source material. a) Excellent standard of critical analysis. b) Questioning, unbiased approach. Clear evidence of independent thought Some evaluation and synthesis of source material. a)very good standard of critical analysis. b) Some questioning of sources a) Content overdescriptive. b) Insufficient evaluation of source material. a) Attempts analysis but some omissions and/or errors. b) No questioning of sources Evidence presented with little attempt at evaluation and synthesis. a) Weak understanding of conceptual frameworks. b) Too descriptive c) Analysis too superficial with omissions and/or errors. d) Relies too much on undigested sources. Evidence presented with no attempt at evaluation or synthesis. a) Very weak understanding of conceptual framework. b) Very weak analysis with several errors and/or omissions. Evidence presented with no attempt at evaluation or synthesis. a) No understanding of conceptual framework b) Essay almost wholly descriptive. c) No grasp of analysis with many errors and/or omissions. 26

27 27 Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Structure, logical development Abstract Conclusion Additional Comments: Convincing case made. Aims, arguments and conclusions fully compatible Clearly defines subject. Includes aims, approach and conclusions Excellent. Accurately identifies and summarises key points/ issues/ outcomes. a) Arguments clearly structured b) Arguments logically developed. Defines subject but summary of aims, approach and conclusions incomplete Good. Summarises key points/ issues/ outcomes. a) Arguments not always clear b) Arguments not developed c) Structure flawed. Does not summarise work effectively. Conclusion does not do justice to the essay. Inadequate summary of key points/ issues/ outcomes Arguments not very clear. Abstract does not summarise work. Conclusion perfunctory. Arguments often confused and undeveloped. Abstract missing. No recognisable conclusion. No logical structure. Abstract missing. No recognisable conclusion. Written Presentation Spelling, grammar and syntax Very high standard. Negligible errors. Acceptable standard. Some errors - punctuation, misuse of words, Errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence Frequent errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence construction Frequent errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence

28 Style Presentation of data and references Length Overall presentation Very effective use of languaje. Clear and easy to read. a) Excellent use of relevant data, examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Length appropriate. Excellent presentation. Carefully organised and well presented. Occasional errors, typos. Effective use of languaje. Clear and easy to read. a) Good use of relevant data examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Carefully organised and well presented. spelling, sentence construction. Style acceptable. a) Some good use of relevant data examples, figs.,models. b) Missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Presentation generally satisfactory. construction sometimes make meaning unclear a) Style sometimes makes work difficult to understand; b) Style is too colloquial. a) Superficial use of relevant data, examples, figs., models b) Number of errors in citation, missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need attention. often make meaning unclear Style often makes work difficult to understand a) Poor use of relevant data examples, figs., models b) No apparent understanding of system of referencing. Occasional references only. Considerably under length. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need carefully attention. construction make the work largely incomprehensible Style makes work largely incomprehensible. a) No appropriate references to data, examples or class notes. b) No referencing and/or bibliog. Considerably under length. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need extrem attention. Additional Comments: CASE STUDY DEFENSE 28

29 Presentations Speech Presentations Style Presentation of data and references Length Overall presentation Very high standard. Negligible errors. Very effective use of media. Clear and easy to read. a) Excellent use of relevant data, examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Length appropriate. Excellent presentation. Carefully organised and well presented. Acceptable standard. Occasional errors. Effective use of media. Clear and easy to read. a) Good use of relevant data examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Carefully organised and well presented. Some errors -, misuse of words, sentence construction. Style acceptable. a) Some good use of relevant data examples, figs.,models. b) Missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Presentation generally satisfactory. Errors - misuse of words, sentence construction sometimes make meaning unclear a) Style sometimes makes defense difficult to understand; b) Style is too colloquial. a) Superficial use of relevant data, examples, figs., models b) Number of errors in citation, missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need attention. Frequent errors - misuse of words, sentence construction often make meaning unclear Style often makes defense difficult to understand a) Poor use of relevant data examples, figs., models b) No apparent understanding of system of referencing. Occasional references only. Considerably under length. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need carefully attention. Frequent errors - misuse of words, sentence construction make the work largely incomprehensible Style makes defense largely incomprehensible. a) No appropriate references to data, examples or class notes. b) No referencing and/or bibliog. Considerably under length. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need extrem attention. 29

30 Additional Comments: Jury: Date: Score Part A: Score Part B: Score Part C: Final Score (Average A+B+C/3) Πίνακας 8: Φύλλο αξιολόγησης case study 30

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το τελικό αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους μετά την λήξη της διαδικασίας πιστοποίησης. Ωστόσο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στην διάθεσή του αναλυτική αναφορά για την επίδοσή του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον σε κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με τις αδυναμίες που έχει παρουσιάσει, θα προτείνονται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και διαδρομές μάθησης που δύνανται να ενισχύσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες που έχουν λάβει συνολική βαθμολογία από 60% και πάνω θεωρούνται επιτυχείς και μπορούν να λάβουν το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Στην πλατφόρμα θα υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό έτσι ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι για την διαδικασία πιστοποίησης και τα θέματα που θα εξετασθούν (σε όλες τις γλώσσες τους προγράμματος).

32 32

33 33

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα