Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ,, ON-LINE TEST,, CASE STUDY) EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

2 2

3 «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής Εταίρος: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Ελλάδα Εταίροι: Academy of Humanities and Economics in Lodz Πολωνία Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) Ιταλία University of Economics in Krakow Πολωνία Το έργο «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci και χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Το παρόν δεσμεύει μόνο τον συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Ιούλιος

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύνοψη Διαδικασίας Αξιολόγησης Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Βαρύτητα Κατηγοριών Αξιολόγησης Παράδειγμα Αξιολόγησης Συμμετέχοντα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διαδικασία Υποβολής Διαδικασία Αξιολόγησης ON-LINE TEST Βάση Ερωτήσεων Διαδικασία Εξέτασης Διαδικασία Αξιολόγησης CASE STUDY Βάση Case Studies Διαδικασία Εξέτασης Διαδικασία Αξιολόγησης 23 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 31 5

6 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία 12 Πίνακας 2: Βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος 12 Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ 13 Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Α 13 Πίνακας 5: Μέγιστη βαθμολογία κάθε άξονα 15 Πίνακας 6: Επιμέρους ενότητες ανά άξονα και αντίστοιχες βαθμολογίες 16 Πίνακας 7: Αριθμός ερωτήσεων ανά κύρια επαγγελματική λειτουργία/θεματική 20 Πίνακας 8: Φύλλο αξιολόγησης case study 30 7

8 8

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε προηγούμενα στάδια του έργου αναπτύχθηκε το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/Εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει τις λειτουργίες και εργασίες που επιτελεί καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ακολούθησε η διαδικασία αντιστοίχισης του επαγγελματικού προφίλ με το κατάλληλο επίπεδο του EQF, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας το επίπεδο προσδιορίστηκε στο πέντε (5). Στην συνέχεια πρόκειται να προσδιοριστεί η διαδικασία πιστοποίησης των άτυπων προσόντων των συμβούλων/εκπαιδευτών κοινωνικής οικονομίας. Η εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) Στο παρόν παραδοτέο αναλύεται η μεθοδολογία συνολικής αξιολόγησης κάθε υποψηφίου αλλά και κάθε σταδίου της διαδικασίας πιστοποίησης. 9

10 10

11 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Σύνοψη Διαδικασίας Αξιολόγησης Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης πρόκειται να αξιολογηθούν οι άτυπες γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι σύμβουλοι/εκπαιδευτές κοινωνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν οι τρεις κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι: γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα, κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να λάβει μέρος υποχρεωτικά και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης οι οποίες είναι: Αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος On-line τέστ 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θα επιλεγούν τυχαία ανά θεματική ενότητα από μια βάση συνολικά 1000 ερωτήσεων Παρουσίαση μίας μελέτη περίπτωσης (case study) ενώπιον της επιτροπής πιστοποίησης Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία από όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης από 60% και πάνω προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής και να λάβει το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν το βιογραφικό σημείωμα, το online test και το case study. Αναλυτικότερα οι γνώσεις θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του online test αλλά και μέσω του case study, οι δεξιότητες θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του online test αλλά και μέσω του βιογραφικού σημειώματος και του case study και οι ικανότητες θα αξιολογηθούν κυρίως μέσω του case study αλλά και του βιογραφικού σημειώματος. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την κατηγορία και το ποσοστό με το οποίο αξιολογείται κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. CV TEST CASE STUDY Total Knowledge 70% 30%

12 Skills 20% 60% 20% 100 Competences 30% 70% 100 Πίνακας 1: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία Επεξηγηματικά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 70% των γνώσεων πρόκειται να αξιολογηθεί μέσω του online test και το υπόλοιπο 30% μέσω του case study κ.ο.κ Βαρύτητα Κατηγοριών Αξιολόγησης Κάθε κατηγορία αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα αξιολογείται με άριστα το 100%, ωστόσο θα πρέπει να προσδιοριστεί η βαρύτητα της κάθε κατηγορίας στην συνολική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα. Το ποσοστό βαρύτητας της κάθε κατηγορίας θα προκύψει από το ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία σε συνάρτηση με την βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα από την διαδικασία αντιστοίχισης του EQF. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την τελική βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος, όπως προέκυψε μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αντιστοίχισης με το EQF από κάθε εταίρο. Weighting Knowledge 36% Skills 26% Competences 38% 100% Πίνακας 2: Βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος Με βάση λοιπόν τα παραπάνω (πίνακας 1, πίνακας 2), στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το ποσοστό βαρύτητας που λαμβάνει κάθε κατηγορία αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) στο συνολικό σκορ κάθε συμμετέχοντα. CV TEST CASE STUDY Total Knowledge 25,2 1 10,8 36 Skills 5,2 2 15,6 5, (ποσοστό των γνώσεων που αξιολογεί το online test, πίνακας 1) *36% (ποσοστό βαρύτητας των γνώσεων, πίνακας 2) 2 20 (ποσοστό των δεξιοτήτων που αξιολογεί το βιογραφικό σημείωμα, πίνακας 1) *26% (ποσοστό βαρύτητας των δεξιοτήτων, πίνακας 2) 12

13 Competences 11,4 26, ,6 40,8 42,6 100 Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ Επεξηγηματικά, το βιογραφικό σημείωμα λαμβάνει το 16,6% στο συνολικό σκορ, το online test το 40,8% και το case study το 42,6% Παράδειγμα Αξιολόγησης Συμμετέχοντα Ο συμμετέχοντας Α μετά την συμμετοχή του και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης συγκέντρωσε βαθμολογία 80% στο βιογραφικό σημείωμα, 60% στο online test και 70% στο case study. Κατά συνέπεια η συνολική βαθμολογία του συμμετέχοντα Α έχει ως εξής: Κατηγορία Αξιολόγησης CV TEST CASE STUDY Σκορ συμμετέχοντα Weighting 4 Συνολική Βαθμολογία 80% 16,6% 60% 40,8% 70% 42,6% Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Α 13,3% (80*16,6/100) 24,5% (60*40,8/100) 29,8% (70*42,6/100) 67,6% Ο συμμετέχοντας Α ΠΕΤΥΧΕ στην διαδικασία πιστοποίησης αφού ξεπέρασε το κατώτατο σκορ του 60%, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 67,6%. Οι ενότητες που ακολουθούν αναλύουν την μεθοδολογία αποτίμησης κάθε κατηγορίας αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test και case study) (ποσοστό των ικανοτήτων που αξιολογεί το case study, πίνακας 1) *38% (ποσοστό βαρύτητας των ικανοτήτων, πίνακας 2) 4 Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορία αξιολόγησης στο συνολικό σκορ, όπως προέκυψε από τον πίνακα 3 13

14 14

15 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ξεκινώντας την ανάλυση για την μεθοδολογία αποτίμησης του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μέσω του βιογραφικού σημειώματος αξιολογούνται το 20% των δεξιοτήτων και το 30% των ικανοτήτων (πίνακας 1) Διαδικασία Υποβολής Για τις ανάγκες αποτίμησης των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στο οποίο ο κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να συμπληρώσει στοιχεία για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία. Το σύστημα, βασιζόμενο σε τιμές που θα έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως, θα αξιολογεί αυτόματα την συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει του βιογραφικό σημείωμα κάθε συμμετέχοντα. Επίσης οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλλουν και τα αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που έχουν δηλώσει. Η αποτίμηση του βιογραφικού σημειώματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: Εκπαίδευση Κατάρτιση Επαγγελματική Εμπειρία Επιπρόσθετες Δεξιότητες/Ικανότητες Στόχος είναι να προσδιοριστεί το μέγιστο σκορ κάθε άξονα προκειμένου η εκπαίδευση να μην υποκαθιστά την επαγγελματική εμπειρία και το αντίθετο Διαδικασία Αξιολόγησης Το μέγιστο σκορ που θα μπορεί να συγκεντρώσει κάθε συμμετέχοντας από το βιογραφικό σημείωμα είναι 100. Η μέγιστη βαθμολογία κάθε βασικού άξονα έχει τεθεί ως εξής: Εκπαίδευση 25% Κατάρτιση 25% Επαγγελματική Εμπειρία 30% Δεξιότητες/Ικανότητες 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% Πίνακας 5: Μέγιστη βαθμολογία κάθε άξονα 15

16 Επιπλέον οι άξονες Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Εμπειρία θα διαχωριστούν ανάλογα με την συνάφειά τους ή μη με την Κοινωνική Οικονομία. Ανάλογα με το επίπεδο αλλά και την συνάφεια ή όχι θα προσδιορίζεται η βαθμολογία κάθε μεταβλητής. Συγκεκριμένα οι επιμέρους ενότητες ανά άξονα και οι αντίστοιχες βαθμολογίες θα έχουν ως εξής: ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο ΜΗ Συναφές Αντικείμενο ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο ΜΗ Συναφές Αντικείμενο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (25%) Σκορ Απολυτήριο Λυκείου 3,6 Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΕ 10,7 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 17,9 Μεταπτυχιακό 25 Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΕ 7,1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 10,7 Μεταπτυχιακό 14,3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (25%) Σκορ έως 100 ώρες 8, ώρες 17,9 501 και πάνω ώρες 25 έως 100 ώρες 2, ώρες 7,1 501 και πάνω ώρες 21,4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (30%) Σκορ Έως 1 χρόνο 7,5 ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο 1+ έως 2 χρόνια 15,0 2+ έως 4 χρόνια 22,5 4+ και πάνω 30 Έως 1 χρόνο 3,8 ΜΗ Συναφές Αντικείμενο 1+ έως 2 χρόνια 7,5 2+ έως 4 χρόνια 11,3 4+ και πάνω 15,0 Ξένες γλώσσες Αγγλικά Υπολογιστές ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (20%) Σκορ Επίπεδο B 1 1,7 Επίπεδο B 2 3,4 Επίπεδο C 1 6,8 Επίπεδο C 2 8 Αρχάριος Χρήστης 1,4 Ανεξάρτητος Χρήστης 3,2 Αυτάρκης Χρήστης 6 Δημοσιεύσεις στην Κοινωνική Οικονομία Ναι 2 Όχι 0,0 Συγγραφικό έργο για την Κοινωνική Ναι 2 Οικονομία Όχι 0,0 Εθελοντική εργασία στον τομέα της Ναι 2 Κοινωνικής Οικονομίας Όχι 0,0 Πίνακας 6: Επιμέρους ενότητες ανά άξονα και αντίστοιχες βαθμολογίες Κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να επιλέξει μόνο ΕΝΑ από τα στοιχεία κάθε ενότητας, το στοιχείο εκείνο που πλησιάζει περισσότερο στο ζητούμενο. Τα κόκκινα σημεία του πίνακα 16

17 είναι εκείνα που πλησιάζουν στο άριστο και συγκεντρώνουν την μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Για παράδειγμα ένας συμμετέχοντας που διαθέτει ένα μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο της κοινωνικής οικονομίας και ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μη συναφές αντικείμενο, θα δηλώσει μόνο το μεταπτυχιακό. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα συναφή αντικείμενα με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας προκύπτουν από τις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα συναφή αντικείμενα θεωρούνται τα εξής: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (organization and management) Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Επικοινωνία (marketing and operational communication) Εκπαιδευτικά/Επιμορφωτικά Προγράμματα για ενήλικες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (educational/training programmes for adults in the sector of social economy) Η επιτροπή πιστοποίησης και αξιολόγησης θα έχει την ευθύνη της επαλήθευσης των όσων δήλωσαν οι συμμετέχοντες, αξιολογώντας τα έγγραφα που έχουν συνυποβάλει οι συμμετέχοντες και αποδεικνύουν τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που έχουν δηλώσει. 17

18 18

19 4. ON-LINE TEST Μέσω του online test αξιολογούνται το 70% των γνώσεων και το 60% των δεξιοτήτων (πίνακας 1) Βάση Ερωτήσεων Η διεξαγωγή του online test θα βασισθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (http://elearning.socialconsultant.eu/) που έχει σχεδιασθεί για τις ανάγκες του έργου. Θα δημιουργηθεί μια βάση περίπου χιλίων (1000) ερωτήσεων οι οποίες θα αναπτυχθούν με βάση τις έξι κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Οι εν λόγω λειτουργίες, όπως προέκυψαν από το επαγγελματικό περίγραμμα, είναι οι εξής: ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΚΕΛ 1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΛ 2) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΛ 3) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΛ 4) ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΕΛ 5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΛ 6) Η πρώτη και η έκτη κύρια επαγγελματική λειτουργία θεωρούνται δευτερεύουσες σε σχέση με τις υπόλοιπες κατά συνέπεια θα πρέπει να έχουν μικρότερη συμβολή στην συνολική αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια αποφασίσθηκε η πρώτη και η έκτη κύρια λειτουργία να διαθέτουν μικρότερο αριθμό ερωτήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες λειτουργίες. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τον αριθμό των ερωτήσεων ανά θεματική/κελ. ΚΕΛ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΚΕΛ 1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΛ 2) Αριθμός Ερωτήσεων 50Q 250Q 19

20 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΛ 3) 250Q ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΛ 4) 250Q ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΕΛ 5) 250Q ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΛ 6) 100Q Σύνολο Ερωτήσεων 1150 Πίνακας 7: Αριθμός ερωτήσεων ανά κύρια επαγγελματική λειτουργία/θεματική Ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων θα αντιστοιχίζεται στο επίπεδο πέντε του EQF Διαδικασία Εξέτασης Η διαδικασία της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο που θα προσδιορίσουν οι φορείς του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το πότε επιθυμούν να εξεταστούν μέσα από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (περίπου μια εβδομάδα). Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν ανά ομάδες και θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την διαδικασία εγγραφής (registration) στο σύστημα προκειμένου να λάβουν τους προσωπικούς τους κωδικούς (username/password). Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει σε καθορισμένη ώρα (90 λεπτά) να απαντήσει σε εκατό (100) από τις ερωτήσεις του συστήματος οι οποίες θα επιλέγουν τυχαία. Οι τύποι ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει το online test μπορεί να είναι: Πολλαπλής επιλογής Σύντομης απάντησης Αριθμητικής Σωστού ή Λάθους Αντιστοίχισης 4.3. Διαδικασία Αξιολόγησης Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισάξια αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία στάθμισης μεταξύ των ερωτήσεων των βασικών και δευτερευουσών επαγγελματικών λειτουργιών/θεματικών. Ουσιαστικά δηλαδή κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να απαντήσει περίπου: 4 ερωτήσεις από την ΚΕΛ1 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ2 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ3 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ4 20

21 22 ερωτήσεις από την ΚΕΛ5 8 ερωτήσεις από την ΚΕΛ6 Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από το online test είναι 100, συνεπώς κάθε ερώτηση βαθμολογείται με άριστα την μονάδα. 21

22 22

23 5. CASE STUDY Μέσω του case study αξιολογούνται το 30% των γνώσεων, το 20% των δεξιοτήτων και το 70% των ικανοτήτων (πίνακας 1) Βάση Case Studies Για τις ανάγκες της τρίτης κατηγορίας αξιολόγησης θα δημιουργηθεί μια βάση με περίπου 60 Case Studies τα οποία θα αναφέρονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και θα καλύπτουν τουλάχιστον τρείς κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του προφίλ του συμβούλου/εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας. Η βάση με τα Case Studies θα αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, ωστόσο οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν την δυνατότητα να τα δουν από πριν Διαδικασία Εξέτασης Κάθε συμμετέχοντας θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο Case Studies αυτό που επιθυμεί να προετοιμάσει. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στην διάθεσή τους περίπου μια εβδομάδα προκειμένου να προετοιμάσουν το case study που έχουν επιλέξει, στο τέλος της εβδομάδας θα κληθούν να το παρουσιάσουν ενώπιον της επιτροπής πιστοποίησης κάθε χώρας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα για την παρουσίαση διαφανειών. Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς μια περίληψη, μια παρουσίαση καθώς και τις απαντήσεις τους για το case study που έχουν αναλάβει. Οι επιτροπές αξιολόγησης και πιστοποίησης αποτελούνται από έναν επαγγελματία και από έναν ακαδημαϊκό που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Τα μέλη κάθε επιτροπής καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.socialconsultant.eu/ ) προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση του case study θα βασισθεί στους εξής άξονες: Περιεχόμενο o Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής o Κατανόηση του θέματος o Χρήση των διαθέσιμων πόρων o Αξιολόγηση και η σύνθεση των στοιχείων o Κριτική ανάλυση o Διάρθρωση, λογική εξέλιξη o Περίληψη 23

24 o Συμπεράσματα Γραπτή Παρουσίαση o Ορθογραφία, γραμματική και σύνταξη o Ύφος γραφής o Παρουσίαση των δεδομένων και των αναφορών o Έκταση κειμένου o Συνολική παρουσίαση Υποστήριξη CASE STUDY o Προφορική παρουσίαση o Στυλ παρουσίασης o Παρουσίαση δεδομένων και αναφορών o Έκταση κειμένου o Συνολική παρουσίαση Κάθε επιμέρους άξονας θα βαθμολογεί ξεχωριστά, ο μέσος όρος των τριών αξόνων θα αποτελέσει την συνολική βαθμολογία του αξιολογητή για κάθε συμμετέχοντα. Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τον μέσο όρο των μελών της επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Η μέγιστη βαθμολογία του case study είναι 100. Στην συνέχεια εμφανίζονται αναλυτικά τα φύλλα αξιολόγησης του case study. 24

25 EC-ASE: Case Study EVALUATION Participant s Name: Case Study Area: Certification: EC-ASE On-line exam Grade: Title of Case Study: Interpretation and scope Understanding of topic Content a) Inadequate Poor attempt to Attempt to cover attempt to define scope of scope: define scope of topic essay. Excellent. Scope appropriate.almost all significant points covered. a) Excellent understanding and exposition of relevant issues. b) Insightful and well informed. c) Good awareness of nuances and complexities. Good attempt to reflect scope of assignment. Most key points covered. a) Clear awareness and exposition of relevant issues. b) Some awareness of nuances and complexities. a) Some omissions a) Many omissions b) Some misunderstandings c) Some irrelevant material. a) Basic awareness of the issues but at a general level b) Many misunderstandings. a) Work shows understanding of topic but at superficial level. b) Awareness of some of the issues b) Some awareness of issues but some b) Scope of essay misunderstood. a) Establishes a few relevant points but superficial and confused. b) Much irrelevant material. No attempt to define scope of topic. a) Very little or no understanding of the issues raised by the topic or topic misunderstood. b) Content largely irrelevant

26 confusions. Use of resources a) Excellent use of evidence to support arguments/points. b) Substantial evidence of independent research. a) Good use of evidence to support arguments. b) Some evidence of independent research.. a) Weak/inconsistent use of evidence to support arguments b) Insufficient evidence of independent research. c) Some irrelevant material. No evidence of independent research relies on a superficial repeat of class notes. No evidence of independent research and poor understanding of class notes. No references to resources or even class notes. Evaluation and synthesis of evidence Critical analysis Substantial evaluation and synthesis of source material. a) Excellent standard of critical analysis. b) Questioning, unbiased approach. Clear evidence of independent thought Some evaluation and synthesis of source material. a)very good standard of critical analysis. b) Some questioning of sources a) Content overdescriptive. b) Insufficient evaluation of source material. a) Attempts analysis but some omissions and/or errors. b) No questioning of sources Evidence presented with little attempt at evaluation and synthesis. a) Weak understanding of conceptual frameworks. b) Too descriptive c) Analysis too superficial with omissions and/or errors. d) Relies too much on undigested sources. Evidence presented with no attempt at evaluation or synthesis. a) Very weak understanding of conceptual framework. b) Very weak analysis with several errors and/or omissions. Evidence presented with no attempt at evaluation or synthesis. a) No understanding of conceptual framework b) Essay almost wholly descriptive. c) No grasp of analysis with many errors and/or omissions. 26

27 27 Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Structure, logical development Abstract Conclusion Additional Comments: Convincing case made. Aims, arguments and conclusions fully compatible Clearly defines subject. Includes aims, approach and conclusions Excellent. Accurately identifies and summarises key points/ issues/ outcomes. a) Arguments clearly structured b) Arguments logically developed. Defines subject but summary of aims, approach and conclusions incomplete Good. Summarises key points/ issues/ outcomes. a) Arguments not always clear b) Arguments not developed c) Structure flawed. Does not summarise work effectively. Conclusion does not do justice to the essay. Inadequate summary of key points/ issues/ outcomes Arguments not very clear. Abstract does not summarise work. Conclusion perfunctory. Arguments often confused and undeveloped. Abstract missing. No recognisable conclusion. No logical structure. Abstract missing. No recognisable conclusion. Written Presentation Spelling, grammar and syntax Very high standard. Negligible errors. Acceptable standard. Some errors - punctuation, misuse of words, Errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence Frequent errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence construction Frequent errors - punctuation, misuse of words, spelling, sentence

28 Style Presentation of data and references Length Overall presentation Very effective use of languaje. Clear and easy to read. a) Excellent use of relevant data, examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Length appropriate. Excellent presentation. Carefully organised and well presented. Occasional errors, typos. Effective use of languaje. Clear and easy to read. a) Good use of relevant data examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Carefully organised and well presented. spelling, sentence construction. Style acceptable. a) Some good use of relevant data examples, figs.,models. b) Missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Presentation generally satisfactory. construction sometimes make meaning unclear a) Style sometimes makes work difficult to understand; b) Style is too colloquial. a) Superficial use of relevant data, examples, figs., models b) Number of errors in citation, missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need attention. often make meaning unclear Style often makes work difficult to understand a) Poor use of relevant data examples, figs., models b) No apparent understanding of system of referencing. Occasional references only. Considerably under length. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need carefully attention. construction make the work largely incomprehensible Style makes work largely incomprehensible. a) No appropriate references to data, examples or class notes. b) No referencing and/or bibliog. Considerably under length. Unacceptable presentation. Pagination, title, margins, paragraphs need extrem attention. Additional Comments: CASE STUDY DEFENSE 28

29 Presentations Speech Presentations Style Presentation of data and references Length Overall presentation Very high standard. Negligible errors. Very effective use of media. Clear and easy to read. a) Excellent use of relevant data, examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Length appropriate. Excellent presentation. Carefully organised and well presented. Acceptable standard. Occasional errors. Effective use of media. Clear and easy to read. a) Good use of relevant data examples, figs., models. b) References accurately cited and listed. Carefully organised and well presented. Some errors -, misuse of words, sentence construction. Style acceptable. a) Some good use of relevant data examples, figs.,models. b) Missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Presentation generally satisfactory. Errors - misuse of words, sentence construction sometimes make meaning unclear a) Style sometimes makes defense difficult to understand; b) Style is too colloquial. a) Superficial use of relevant data, examples, figs., models b) Number of errors in citation, missing or incorrect citations and/or bib. entries. Short of the minimum limit. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need attention. Frequent errors - misuse of words, sentence construction often make meaning unclear Style often makes defense difficult to understand a) Poor use of relevant data examples, figs., models b) No apparent understanding of system of referencing. Occasional references only. Considerably under length. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need carefully attention. Frequent errors - misuse of words, sentence construction make the work largely incomprehensible Style makes defense largely incomprehensible. a) No appropriate references to data, examples or class notes. b) No referencing and/or bibliog. Considerably under length. Unacceptable presentation. Media, order, colours, image, text need extrem attention. 29

30 Additional Comments: Jury: Date: Score Part A: Score Part B: Score Part C: Final Score (Average A+B+C/3) Πίνακας 8: Φύλλο αξιολόγησης case study 30

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το τελικό αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους μετά την λήξη της διαδικασίας πιστοποίησης. Ωστόσο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στην διάθεσή του αναλυτική αναφορά για την επίδοσή του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον σε κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με τις αδυναμίες που έχει παρουσιάσει, θα προτείνονται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και διαδρομές μάθησης που δύνανται να ενισχύσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες που έχουν λάβει συνολική βαθμολογία από 60% και πάνω θεωρούνται επιτυχείς και μπορούν να λάβουν το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Στην πλατφόρμα θα υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό έτσι ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι για την διαδικασία πιστοποίησης και τα θέματα που θα εξετασθούν (σε όλες τις γλώσσες τους προγράμματος).

32 32

33 33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Μεθοδολογια Αξιολογησης Διαδικασιας Πιστοποιησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Μεθοδολογια Αξιολογησης Διαδικασιας Πιστοποιησης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Μεθοδολογια Αξιολογησης Διαδικασιας Πιστοποιησης Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες ικανότητες Τρεις κατηγορίες αξιολόγησης: βιογραφικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

European Certificationof SocialEconomy. Economy for advisors & educators

European Certificationof SocialEconomy. Economy for advisors & educators European Certificationof SocialEconomy Economy for advisors & educators http://www.socialconsultant.eu/ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας www.entre.gr European Certification for Advisors/ Educators

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da Σύμβουλοι Κοινωνικής Οικονομίας Πιστοποίηση της Άτυπης Μάθησης με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-1 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκατρείς 13 επιστημονικούς συνεργάτες συγγραφείς στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ )

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ ) Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Boxing Debate - (Λογομπόξ)

Boxing Debate - (Λογομπόξ) Boxing Debate - (Λογομπόξ) Τομέας Ενδιαφέροντος: Πνευματική Καλλιέργεια Είδος παιχνιδιού: Ψυχαγωγικό Βραδινό Σκοπός: αυτοπεποίθηση, άνεση λόγου μπροστά σε κοινό, λογική σκέψη με χρήση επιχειρημάτων, αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ64Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3α: Presenting the speech Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-2 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες συμβούλους εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα ΙV. Ενότητα: Συγγραφή παραγράφου (Paragraph writing) Διδάσκουσα: Δρ. Θ.Τσελίγκα-Γκαζιάνη.

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα ΙV. Ενότητα: Συγγραφή παραγράφου (Paragraph writing) Διδάσκουσα: Δρ. Θ.Τσελίγκα-Γκαζιάνη. Τίτλος Μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα ΙV Ενότητα: Συγγραφή παραγράφου (Paragraph writing) Διδάσκουσα: Δρ. Θ.Τσελίγκα-Γκαζιάνη Τμήμα: Φιλολογίας Paragraphs: Academic writing Academic paragraphs are the body

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 04/10/2016 Αρ. Πρωτ. 981/

Ημερομηνία: 04/10/2016 Αρ. Πρωτ. 981/ Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) June GCE Greek (6GK01) Paper 1

Mark Scheme (Results) June GCE Greek (6GK01) Paper 1 Scheme (Results) June 20 GCE Greek (6GK0) Paper Edexcel is one of the leading examining and awarding bodies in the UK and throughout the world. We provide a wide range of qualifications including academic,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Θέσεων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη Θέσεων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PLM) LEONARDO DA VINCI 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: {e- Φορέας Ανάπτυξης για τη Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων} «e- DAISME» «e- Development

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/06/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme Summer 2009

Mark Scheme Summer 2009 Scheme Summer 2009 GCE GCE Greek (8GK01/9GK01) Edexcel Limited. Registered in England and Wales No. 4496750 Registered Office: One90 High Holborn, London WC1V 7BH Edexcel is one of the leading examining

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 29-3 Νοεμβρίου 212 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ9Τ-ΥΦΑ ΝΠΔΔ Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 12410 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα Πληροφορίες: Ευάγγελος Μουρελάτος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ75Κ / Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5/11/2012 Για τις ανάγκες έργου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΕΣΕ) με τίτλο: «(TOSCA)»

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις Το έργο (Ref: 2013-1-ES1-LEO05-66260) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις αποκλειστικά του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Διάταξη Θεματικής Ενότητας SDM511 / Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 29/11 /2013 Αρ. πρωτ:3559 Ε.Ε. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα POWER έργο POWER διαδικασία αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Αποτελέσματα έρευνας POWER κοινοπραξία Διεθνές έργο POWER (People on Work Empowerment Resources) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7)

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ηλίας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ Πανεπιστήµιο Κύπρου 4 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΑΕΜ: 4774 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΑΕΜ: 4774 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ /ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποιημένη Μάθηση Solo Taxonomy

Η Διαφοροποιημένη Μάθηση Solo Taxonomy Υπολογιστικά Μοντέλα Προσομοίωσης- Υπολογιστική Σκέψη- Easy Java Simulations Διερευνητική Μάθηση με χρήση Υπολογιστικών Μοντέλων Προσομοίωσης στις Επιστήμες του STEM(Science Technology Engineering Mathematics)-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 ΑΠ: 00412/ΡΤ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου με δεκατρείς (13) επιστημονικούς συνεργάτες συγγραφείς του Υποέργου 7

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Natural Europe (GR) General Information

Natural Europe (GR) General Information Natural Europe (GR) General Information Summary Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: EΔET A.E./GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα