Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, , Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΕΜΗ Α.Μ : 08/194 Αργοστόλι Κεφαλληνίας Μάιος 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, , Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΕΜΗ Α.Μ: 08/194 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ i

3 Ο στόχος της ιδιωτικότητας δεν είναι να προστατεύσει έναν σταθερό εαυτό από την ανάλωση, αλλά να δημιουργήσει τα όρια όπου αυτός ο εαυτός μπορεί να αναδυθεί, να μεταλλαχθεί και να σταθεροποιηθεί - Evgeny Morozov ii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί προσπάθεια για μελέτη τόσο βιβλιογραφικά όσο και με έρευνα της οριοθέτησης του προσωπικού χώρου στα διαδικτυακά δωμάτια κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ χρηστών (chat rooms). Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύεται η έννοια της επικοινωνίας, η χρήση της στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και η σχέση μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Ιδιαίτερη εστίαση πραγματοποιείται στη χρήση της γλώσσας με βάση την πολιτισμική κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας. Ερευνώντας την έννοια της επικοινωνίας, τίθεται η ανάγκη να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Βέβαια σκιαγραφείται και η ιστορική εδραίωση των ηλεκτρονικών αυτών χώρων επικοινωνίας. Παράλληλα παρουσιάζονται οι μέθοδοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα διαδικτυακά δωμάτια, βασιζόμενοι σε ανθρωπολογικές αναλύσεις. Τα θεμέλια για τη μελέτη της γλώσσας που χρησιμοποιούνται, όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω υπολογιστών, στηρίζονται στην κριτική ανάλυση του λόγου και στην ανάλυση συνομιλιών, συνεπώς, στην παρούσα πτυχιακή γίνεται εκτενής θεωρητική προσέγγιση. Τονίζεται ότι η λανθασμένη χρήση αλλά περισσότερο η λανθασμένη ερμηνεία των μηνυμάτων αποπροσανατολίζει τους συνομιλητές σε κάθε είδους επικοινωνία, είτε αυτή είναι πραγματική, είτε εικονική. Κατανοώντας την έννοια της διαδικτυακής επικοινωνίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο μελετάται, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύεται η εικονική ταυτότητα και ιδιωτική ζωή, οριοθετώντας τον προσωπικό χώρο, χρησιμοποιώντας ως μέσο μόνο το γραπτό κείμενο. Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό μέρος της εργασίας, σκιαγραφείται η έννοια της έρευνας, οι ποικίλες μέθοδοι και αναλύεται η μέθοδος που επιλέχτηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής. Στο ερευνητικό μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναλύεται εκτεταμένα το περιεχόμενο του συνόλου των διαδικτυακών συνομιλιών, από το δείγμα που συγκεντρώθηκε με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα. Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, πολιτισμική κουλτούρα, κριτική ανάλυση λόγου, ανάλυση συνομιλίας, οριοθέτηση του προσωπικού χώρου, διαδικτυακά δωμάτια, εικονική ταυτότητα iii

5 ABSTRACT This undergraduate dissertation is an attempt to study through the use of bibliography and research the boundaries of personal space in the online communities, or else chat rooms, in the process of exchanging messages between users. The theoretical part of this dissertation deals with the meaning of communication, its use in the wider social context and the relationship between the transmitter and receiver. Particular focus is on the relation between language and culture in any given society. Researching the context of communication, there is a need to refer to the way in which users interact through social networks. The historical consolidation of these online communications sites is, by all means, outlined. At the same time, we present the methods of communication used in online chat rooms, based on anthropological analyses. The foundations for the study of the language use, when users interact via computers, is based on critical discourse analysis and conversation analysis, therefore, in this work we present an extensive theoretical approach. We emphasize the fact that not only the misuse but rather the misinterpretation of messages disorients interlocutors in all forms of communication, whether real or virtual. Understanding the concept of online communication in this context, we also study the way in which we protect our virtual identity and privacy thus defining personal space only through communication which is limited in a written text. To conclude the theoretical part of the thesis we outline the concept of research, the diverse methods and analyze the method we choose and apply to investigate the main research question. In the research part of this thesis we present and analyze extensively the contents of all conversations as collected through participant observation in chat rooms and we present the overall conclusions. Keywords: communication, culture, critical discourse analysis, conversation analysis, personal space, chat rooms, virtual identity iv

6 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Η Επικοινωνία Τα δομικά στοιχεία του συστήματος επικοινωνίας Αποστολέας και παραλήπτης Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση Μήνυμα Μέσο μετάδοσης (κανάλι) Θόρυβος Αντίδραση Οι τεχνικές της σωστής έκφρασης Άμεση και Έμμεση επικοινωνία Η λεκτική επικοινωνία Μη λεκτική επικοινωνία Γλώσσα του σώματος Εκφράσεις προσώπου Νεύματα και χειρονομίες Στάση και αναπνοή Τήρηση απόστασης στους συνομιλητές Σύγκριση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας Γλώσσα και κουλτούρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών Τα δίκτυα των υπολογιστών ως κοινωνικά δίκτυα Η ιστορία των Κοινωνικών Δικτύων Τα Κοινωνικά Δίκτυα chat rooms Ορισμός και χρήσεις Δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα Η επικοινωνία Online Επιδράσεις Κοινωνικών δικτύων Αρνητικές επιδράσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ v

7 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Οι διαδικτυακές κοινότητες: Ανθρωπολογική προσέγγιση Επικοινωνία και πρακτική Δύναμη, Ιδεολογία και πρόσβαση Ο ηθικός λόγος και το νόημα της καθημερινής επικοινωνίας Προσοχή Αμοιβαιότητα Ευγένεια Διατήρηση της υπόσχεσης Επιβεβαίωση Κριτική Ανάλυση Λόγου Η ιστορία της ΚΑΛ Ο λόγος ως κοινωνική θεωρία Ανάλυση συνομιλιών Το νέο πρότυπο Ιδεολογία Ανισότητα και δύναμη Κοινωνική θεωρία Η θεωρία της ανάλυσης συνομιλιών Η διαδικτυακή επικοινωνία «Greeklish» «Emoticons» Συντομογραφίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι διαδικτυακοί κανόνες και τα χαρακτηριστικά του δικτύου Η τυπολογία της προσωπικότητας Η διαδικτυακή ταυτότητα Προστασία προσωπικών δεδομένων Η έννοια του ορίου Η οριοθέτηση του προσωπικού χώρου Η οριοθέτηση του προσωπικού χώρου στο διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ vi

8 5.1 Επιστημονική έρευνα Ποσοτική έρευνα Ποιοτική έρευνα Συμμετοχική παρατήρηση Διαδικτυακή έρευνα Η έρευνα που χρησιμοποιήσαμε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΕΥΝΑ Περί ηθικής της έρευνας Μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας υλικού Ανάλυση συζητήσεων σε δημόσιο διαδικτυακό δωμάτιο Μικρή Συμμετοχή Ανάλυση συζητήσεων σε δημόσιο διαδικτυακό δωμάτιο Μεγάλη Συμμετοχή Ανάλυση συζητήσεων από ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Μεγάλη Συμμετοχή Ανάλυση συζητήσεων στo τρισδιάστατο (3D) διαδικτυακό δωμάτιο IMVU Ανάλυση συζητήσεων στo κοινωνικό δίκτυο Facebook ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύνοψη θεωρίας Σχολιασμός αποτελεσμάτων έρευνας Η εικόνα του ομιλητή Η εικόνα του ομιλητή Περιγραφικός πίνακας Εικονικός και πραγματικός εαυτός Σύγκριση θεωρίας και έρευνας Ομοιότητες θεωρίας και έρευνας Διαφορές θεωρίας και έρευνας Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ vii

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κοινωνικά δίκτυα είναι σύνθετα, πολύπλοκα και σήμερα αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κοινωνικό φαινόμενο. Το γεγονός αυτό μας ωθεί να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε επικοινωνιακά μέσω αυτών και με ποιο τρόπο οριοθετούμε τον προσωπικό μας χώρο. Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι, κατά κύριο λόγο, γραπτή με αποτέλεσμα οι παρερμηνείες και οι χωρικές εισβολές να αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αλληλεπίδρασης. Επηρεαζόμενοι από τα παραπάνω γεγονότα, θα μελετήσουμε την έννοια της επικοινωνίας και με ποιο τρόπο, μέσω αυτής, οριοθετούμε τον προσωπικό μας χώρο. Θα εξετάσουμε τη χρήση της γλώσσας γενικά, αλλά και σύμφωνα με την πολιτισμική μας κουλτούρα και με ποιο τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μας επηρεάζουν στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε. Θα προσεγγίσουμε ανθρωπολογικά την έννοια της γλώσσας όταν επικοινωνούμε μέσω των υπολογιστών και κυρίως όταν η επικοινωνία διεξάγεται στα κοινωνικά δίκτυα και τα διαδικτυακά δωμάτια (chat rooms). Στην συνέχεια, θα τονίσουμε την έννοια της διαδικτυακής ταυτότητας και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε αυτή και την ιδιωτική μας ζωή στο διαδίκτυο, οριοθετώντας τον προσωπικό μας χώρο. Θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε πώς διεξάγεται μία διαδικτυακή επικοινωνία και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται η γλώσσα για να αποφύγουμε μία χωρική εισβολή. Αυτό αποτελεί και το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της πτυχιακής εργασίας. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος της αποτελείται από τα κεφάλαια ένα έως πέντε, ενώ το ερευνητικό από κεφάλαιο έξι. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η προσπάθεια κατανόησης του όρου της επικοινωνίας και ανάλυση της διαδικασίας της μέσω της σχέσης του πομπού και του δέκτη. Επιχειρούμε να δείξουμε πως η επικοινωνία είτε πραγματική, είτε εικονική, επηρεάζεται από την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας και κατέχει σημαντικό ρόλο για την τελική επικοινωνιακή αλληλεπίδραση. Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ιστορική αναδρομή της εδραίωσης των κοινωνικών δικτύων και αναφέρονται η έννοια και οι χρήσεις τους. Είναι βασικό να κατανοήσουμε τη δομή τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τους διαδικτυακούς χρήστες για να εξετάσουμε, αργότερα, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μέσω αυτών. Η κριτική ανάλυση του λόγου και η ανάλυση συνομιλιών είναι το βασικό μέρος της θεωρίας του τρίτου κεφαλαίου. Αφού εξετάσουμε τον όρο της διαδικτυακής κοινότητας προσεγγίζοντάς την ανθρωπολογικά, θα επικεντρωθούμε στην ιδεολογία της και στους κανόνες αυτής. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στην κριτική ανάλυση του λόγου και στην ανάλυση των 1

10 συνομιλιών για να κατανοήσουμε, έπειτα, πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα στις διαδικτυακές συνομιλίες που πραγματοποιούμε. Το τέταρτο κεφάλαιο μελετά, αρχικά, την ανθρώπινη προσωπικότητα που οδηγεί μέσω των ιδιαιτεροτήτων της στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας. Ο όρος της εικονικής ταυτότητας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που κατέχει αναλύεται με σκοπό να δείξουμε το αν είμαστε ο πραγματικός μας εαυτός όταν αλληλεπιδράμε διαδικτυακά. Αργότερα, γίνεται λόγος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής μας ζωής που αποτελεί, πλέον, το κύριο πρόβλημα των κοινωνικών δικτύων λόγω του μεγάλου ποσού διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών σήμερα. Τέλος, στο κεντρικό μέρος του κεφαλαίου αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούμε τον προσωπικό μας χώρο και ιδιαίτερα το διαδικτυακό, καθώς οι χωρικές εισβολές είναι καθημερινό φαινόμενο στις περισσότερες διαδικτυακές κοινότητες. Στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτουμε τη μεθοδολογία της έρευνας. Ειδικότερα, επισημαίνουμε την έννοια της έρευνας και τις ποικίλες μεθόδους της, καθώς και τα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα αυτών. Γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση της έννοιας της συμμετοχικής παρατήρησης και της διαδικτυακής έρευνας και εξηγούμε για ποιο λόγο επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένες μέθοδοι. Παράλληλα, παρατίθενται οι στόχοι της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας. Το έκτο κεφάλαιο περιέχει την παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας που πραγματοποιήσαμε στο δείγμα που εξετάσαμε συνομιλώντας μέσω των διαδικτυακών δωματίων και τα συμπεράσματα της έρευνας. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας αποτελεί μία αναφορά στα τελικά συμπεράσματα της εργασίας που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη. Τέλος, παρουσιάζεται η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της πτυχιακής εργασίας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. 2

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε για να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο οριοθετείται ο προσωπικός χώρος στην περίπτωση των διαδικτυακών δωματίων (chat rooms). Η ανάλυση των συζητήσεων έγινε με βάση τους κανόνες της ανάλυσης του λόγου. Με την ανάλυση των συζητήσεων αποσκοπούμε να εξετάσουμε τις γλωσσικές τεχνικές και τα μέσα με τα οποία οριοθετούν τον προσωπικό τους χώρο οι χρήστες των διαδικτυακών δωματίων και των κοινωνικών δικτύων. Το δείγμα που μελετήθηκε ήταν συνολικά 25 χρήστες, εκ των οποίων οι 6 είναι από τα διαδικτυακά δωμάτια «Trelopareaki.gr» και «Greek chat.gr», οι 14 από την ιστοσελίδα «zoo.gr» και οι 5 από το κοινωνικό δίκτυο «Facebook» και το τρισδιάστατο διαδικτυακό δωμάτιο «IMVU». Η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ανάλυσης των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακά δωμάτια και κοινωνικά δίκτυα στο συγκεκριμένο δείγμα που συγκεντρώσαμε. Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει τις συζητήσεις των χρηστών των συγκεκριμένων διαδικτυακών δωματίων που οριοθετούν απόλυτα τον εαυτό τους, ενώ άλλοτε καταλύουν τα όριά τους. Οι πηγές προέρχονται κυρίως από επιστημονικά βιβλία και άρθρα, ενώ ένα μικρό ποσοστό από διαδικτυακά άρθρα και διατριβές εξειδικευμένων καθηγητών. 3

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχικά, θα εστιάσουμε στην έννοια της επικοινωνίας, στα ποικίλα χαρακτηριστικά της και στη σχέση του πομπού και του δέκτη. Αργότερα, θα αναφερθούμε στη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Τέλος, θα αναλύσουμε τη χρήση της γλώσσας στο γενικό κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα με την πολιτισμική κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας. 1.1 Η Επικοινωνία Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η επικοινωνία, δηλαδή η δυνατότητα διατύπωσης και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της χρήσης κάποιας φυσικής γλώσσας που περιγράφεται από κάποιο αλφάβητο και κάποιο συντακτικό. Επικοινωνία είναι μία διαδικασία ανταλλαγής (μετάδοση - λήψη) πληροφοριών, σκέψεων, ιδεών, αισθημάτων και άλλων μηνυμάτων με τα οποία πραγματοποιείται η συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων (σχέση πομπού και δέκτη). Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνει με νοήματα, με λέξεις και με γράμματα, δηλαδή, μπορεί να είναι νοηματική, προφορική ή γραπτή αντίστοιχα, όμως μπορεί να είναι και προσχεδιασμένη μέσω διάφορων καναλιών. Μήνυμα, δηλαδή, μπορεί ν' αποτελέσει μια εικόνα, μια φωτογραφία, ένα εξώφυλλο, ένα κείμενο. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι διαφορετικές μορφές επικοινωνίας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τη μετάδοση κάποιου μηνύματος από έναν αποστολέα προς ένα παραλήπτη. Η αποδοχή και μετάδοση μηνυμάτων ανάμεσα στα άτομα είναι βασική διαδικασία για την κοινωνία. 1 Η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί σύμβολα, τον ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα και του επιτρέπει να βλέπει μια πραγματικότητα πέρα από αυτήν, την οποία αισθάνεται άμεσα. Η ικανότητα αυτή του επιτρέπει να καταγράφει τις σκέψεις του και να τις μοιράζεται με άλλους κι έτσι του δίνεται μια γενετική και μια πολιτιστική κληρονομιά. Τα ζώα έχουν κοινωνίες, αλλά μόνο ο άνθρωπος έχει πολιτισμό (κουλτούρα). Η γλώσσα, η επικοινωνία και ο πολιτισμός σχηματίζουν ένα αλληλένδετο σύνολο 2. Δεν μπορεί να εξετασθεί το ένα χωρίς το άλλο. Η αποτελεσματικότητά της κρίνεται από την ομοιότητα της ιδέας που μεταδίδεται με την ιδέα που συλλαμβάνεται. Η αποτελεσματική επικοινωνία λοιπόν είναι πολύπλοκη, ευμετάβλητη και μερικές φορές αβέβαιη. Με τη βοήθεια ενός απλού μοντέλου επικοινωνίας, όπως το περιγράφει ο Shannon 3 ας δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν δύο άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στην πράξη. 1 Καζάζη, Μαρία Γρ., (2008), «Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία», Εκδόσεις: Έλλην, Αθήνα, σελ: Carey, James W., (1989), «Communication as Culture», essays on Media & Society, Routledge, New York, σελ: Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, σελ: 2 4

13 Σχήμα1: Μοντέλο Επικοινωνίας Shannon 4 Τα διάφορα μοντέλα επικοινωνίας διακρίνουν πέντε βασικούς συντελεστές: τον Πομπό, το Δέκτη, το Μήνυμα, τον Κώδικα και το Κανάλι. Για να μπορεί να συντελεστεί η επικοινωνία, διαπροσωπική ή μη, άμεση ή διαμεσολαβημένη, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών κωδίκων, δηλαδή ολοκληρωμένων σημασιολογικών συστημάτων, που θα πρέπει να είναι γνωστά σε όλους τους επικοινωνούντες. Με άλλα λόγια, οι επικοινωνούντες να κατέχουν και να μιλούν την ίδια γλώσσα, με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου γλώσσα. Όταν η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται, τότε υπάρχει ασυνεννοησία. Τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή της μορφή, η γλώσσα επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν ιστορία, να θέτουν στόχους και να αντιλαμβάνονται, να σκέπτονται και να εκφράζουν, με αποχρώσεις και ακρίβεια τα πιο σύνθετα νοήματα: νοήματα πολυεπίπεδα, αντιφατικά ή διφορούμενα. Η πλευρά εκείνη της επικοινωνίας που διεξάγεται με τη χρήση της γλώσσας ονομάζεται λεκτική επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε όμως μόνο με το λόγο, γι αυτό η επικοινωνία είναι και μη λεκτική. Οι κινήσεις του σώματος και οι διάφορες μορφές έκφρασης του προσώπου επιτρέπουν στον άνθρωπο να εκφράζει σιωπηλά τα συναισθήματά του: τη λύπη, το θυμό, την επιθυμία, την απορία, την ειρωνεία, την κόπωση, την αδιαφορία, τη χαρά του 5. Η διαδικασία που περιγράφει το παραπάνω σχήμα είναι η μετάδοση ενός μηνύματος ανάμεσα σε έναν αποστολέα και σε ένα παραλήπτη οι οποίοι και βρίσκονται στα δύο άκρα του συστήματος. Η αποστολή του μηνύματος γίνεται από ένα πομπό και η παραλαβή του από κάποιο δέκτη. Εκτός από τις διαδικασίες της αποστολής και της παραλαβής, ο πομπός και ο δέκτης πραγματοποιούν και πρόσθετες λειτουργίες επί των διακινούμενων δεδομένων (εάν φυσικά κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο), όπως είναι η κωδικοποίηση και η συμπίεση από τον πομπό και η αποκωδικοποίηση και αποσυμπίεση από το δέκτη. Ο όρος «Επικοινωνία», επομένως, είναι πολύπλοκος και για να αναλυθεί περαιτέρω είναι ανάγκη να πραγματοποιήσουμε μια λεπτομερέστερη περιγραφή των συνιστωσών, διαδικασιών και παραμέτρων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων. 4 Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, (βλ. Ζαβλανός, Μύρων, (2002), «Μάνατζμεντ», Σταμούλη Α.Ε, σελ: 300) 5 Algeo, John T., (1988), «The tag question in British English: It's different, isn't it?», English World-Wide, Vol. 9, issue 2, σελ:

14 1.2 Τα δομικά στοιχεία του συστήματος επικοινωνίας Σύμφωνα με την περιγραφή που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, το βασικό μοντέλο του συστήματος επικοινωνίας αποτελείται από ένα σύνολο συνιστωσών κάθε μία από τις οποίες διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά και παίζει το δικό της ξεχωριστό ρόλο στη συνολική διαδικασία της επικοινωνίας ανάμεσα σε έναν αποστολέα και σε ένα παραλήπτη. Στην περιγραφή που ακολουθεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που είναι πιο άμεση και απλή. Σε μία πιο αναλυτική περιγραφή, οι συνιστώσες ενός συστήματος το οποίο επιτρέπει την ανθρώπινη επικοινωνία είναι οι ακόλουθες 6 : Αποστολέας και παραλήπτης Σε μια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, ο αποστολέας νοείται ως πομπός της πληροφορίας και αναφέρεται πάντοτε στον εκάστοτε ομιλητή ενώ ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ο αποστολέας Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση Η διαδικασία της κωδικοποίησης αναφέρεται στο μετασχηματισμό του μηνύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κατανόησή του από τον παραλήπτη. Στην περίπτωση της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, ως κωδικοποίηση θεωρείται η μετατροπή των σκέψεων και των ιδεών που εκπορεύονται από τον εγκέφαλο σε ακολουθία λέξεων και φράσεων που προφέρονται από τον ομιλητή δια της χρήσεως του φωνητικού του συστήματος. Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει πως η ποιότητα της εκπεμπόμενης ομιλίας συσχετίζεται άμεσα με την καλή γνώση της εκάστοτε φυσικής γλώσσας και με το μορφωτικό επίπεδο του ομιλητή και υπό αυτή την έννοια θεωρείται ως επίκτητο χαρακτηριστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, η κωδικοποίηση περιλαμβάνει εκτός από λεκτικά και μη λεκτικά χαρακτηριστικά όπως είναι για παράδειγμα οι κινήσεις του σώματος. Μετά την παραλαβή του μηνύματος από τον παραλήπτη λαμβάνει χώρα η διαδικασία αποκωδικοποίησης η οποία εφαρμόζει επί του μηνύματος τους αντίστροφους μετασχηματισμούς που υπέστη κατά την κωδικοποίησή του, έτσι ώστε αυτό να επανέλθει στην αρχική του μορφή 8. 6 Κόντης, Θεμιστοκλής, (2001), «Επιχειρησιακές Επικοινωνίες», Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ: Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, σελ: 2 8 Atkinson, J. Maxwell, (1984), «Public speaking and audience responses: some techniques for inviting applause», Cambridge University Press, Cambridge, σελ:

15 1.2.3 Μήνυμα Σε διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων ως μήνυμα ορίζεται το περιεχόμενο της συνομιλίας τους που, προφανώς, είναι λεκτικής φύσεως αν και σχεδόν πάντα περιλαμβάνει και μη λεκτικά χαρακτηριστικά Μέσο μετάδοσης (κανάλι) Το πιο κλασικό κανάλι ανταλλαγής μηνυμάτων σε διαδικασίες συνομιλίας μεταξύ ανθρώπων είναι ο αέρας που αποτελεί και το μέσο μετάδοσης των φωνητικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα μετάδοσης του σήματος δεν είναι άλλη από την ταχύτητα του ήχου που είναι ίση με 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Από την άλλη πλευρά σε περιπτώσεις έμμεσης επικοινωνίας δια της χρήσεως ενδιάμεσου επικοινωνιακού εξοπλισμού, υπάρχουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά την επιλογή του καναλιού μετάδοσης το οποίο μπορεί να είναι τόσο ενσύρματο όσο και ασύρματο. Τυπικά παραδείγματα ενσύρματων καναλιών είναι τα καλώδια του τηλεφωνικού συστήματος και συστήματος υποδομής που χρησιμοποιείται, ενώ στην περίπτωση της ασύρματης επικοινωνίας η μετάδοση στηρίζεται στη χρήση συστημάτων που απαιτούν την αποκατάσταση οπτικής επαφής ή ακόμα και δορυφόρων. Στενά συνδεδεμένοι με την επιλογή του καναλιού μετάδοσης είναι οι περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία τους όπως είναι, για παράδειγμα, το εύρος ζώνης του και η χωρητικότητά του. Η επιλογή του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση καναλιού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως είναι το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, οι απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος και φυσικά η οικονομική δυνατότητα Θόρυβος Στη θεωρία της επικοινωνίας ως θόρυβος νοείται οποιοσδήποτε παράγοντας παρεμβάλλεται στη μετάδοση του μηνύματος προκαλώντας έτσι την παραμόρφωσή του 11. Σε διαδικασίες συνομιλίας και προφορικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων η φύση του θορύβου είναι αποκλειστικά ηχητική και το αποτέλεσμά του είναι η αλλοίωση ή ακόμα και η πλήρης παραμόρφωση του μηνύματος που μεταφέρεται από τον ομιλητή στον ακροατή. Ωστόσο ο εξαιρετικά εξελιγμένος ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται σχεδόν στιγμιαία πως το σήμα που παρέλαβε είναι παραμορφωμένο. Στην περίπτωση αυτή ο ακροατής θα ζητήσει από τον ομιλητή να επαναλάβει αυτό που είπε. Η έννοια του θορύβου διευρύνεται, ώστε να συμπεριλάβει κάθε σήμα που λαµβάνεται χωρίς να έχει µεταδοθεί από την πηγή, όπως και καθετί που κάνει 9 Satir, Virginia, Stachowiak, James & Taschman, Harvey A., (1975), «Helping Families to Change», J. Aronson, New York, σελ: Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, σελ: 2 11 Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, σελ: 19 7

16 δυσκολότερη την ακριβή αποκωδικοποίηση του µηνύµατος 12. Αυτή η διευρυμένη θεώρηση υπερβαίνει την αρχική οριοθέτηση του θορύβου από τους Shannon και Weaver. Όμως, για να είναι δυνατή η διερεύνηση της παρουσίας και της επίδρασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία είναι αναγκαίο να εισάγουµε συγκεκριμένες επιπρόσθετες διευκρινήσεις που καθιστούν το θόρυβο ένα ιδιαίτερα λειτουργικό εργαλείο για την ανάλυση της γραπτής γλώσσας: Α) Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο θόρυβος αποτελεί ένα φαινόμενο που επηρεάζει, µε διαφορετικό τρόπο, τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό κανάλι, άρα επηρεάζει εξίσου την προφορική και τη γραπτή επικοινωνία, Β) Ο θόρυβος δεν αποτελεί ένα αποκλειστικά αστάθμητο, τυχαίο φαινόμενο, αλλά συνιστά προϊόν συγκεκριμένων ενδο-συστηµικών και εξω-συστηµικών παραµέτρων, Γ) Η παρουσία θορύβου στη γραπτή επικοινωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αρνητική, καθώς µπορεί να αποτελεί συνειδητή παράµετρο για την αύξηση της πρωτοτυπίας του µηνύµατος (π.χ. στην περίπτωση διαφωτιστικών µηνυµάτων), ή να συνιστά τµήµα εκπαιδευτικής διαδικασίας, Δ) Ο θόρυβος δεν επηρεάζει µε όµοιο τρόπο και σε κάθε χρονική στιγµή όλους τους αποδέκτες ενός µηνύµατος. Αυτό που για κάποιον είναι θόρυβος για έναν άλλον δεν είναι, ενώ μπορεί να συνιστά πληροφορία για έναν άλλο αναγνώστη. Με αυτή την έννοια δεν µας απασχολεί τόσο η φυσική παρουσία θορύβου, όσο ο τρόπος µε τον οποίο επιδρά στη στάση των αποδεκτών ενός µηνύµατος, Ε) Τέλος, ο θόρυβος δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο κανάλι, αλλά ανιχνεύεται σε όλες τις παραμέτρους επικοινωνίας, δηλαδή στο δέκτη, στον ποµπό, στο µήνυµα, ακόµα και στις πολιτιστικές νόρµες που διέπουν την επικοινωνία Αντίδραση Η αντίδραση ως διαδικασία συνίσταται στην ενημέρωση του αποστολέα από τον παραλήπτη για το εάν η παραλαβή του μηνύματος ήταν επιτυχής ή όχι. Αυτή η ενημέρωση γίνεται με την αποστολή ενός μηνύματος επιβεβαίωσης από τον παραλήπτη προς τον αποστολέα ο οποίος -όταν το παραλάβει- γνωρίζει πως το μήνυμα που απέστειλε παρελήφθη με επιτυχία Οι τεχνικές της σωστής έκφρασης Είναι προφανές πως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της επικοινωνίας είναι η χρήση σωστής έκφρασης από την πλευρά του ομιλητή και γενικότερα η διατύπωση των 12 Fiske, John, (1990), «Introduction to communities studies», Language Arts & Disciplines, Routledge, New York, σελ: Shannon, Claude E. & Weaver, Warren, (1949), «The Mathematical Theory of Communication», University of Illinois Press, Urbana, σελ: Bute, Jennifer J., & Donovan-Kicken, E., (2007), «Effects of communication-debilitating illnesses and injuries on close relationships: A relational maintenance perspective», Health Communication, Vol. 21: 3, σελ:

17 μηνυμάτων με σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους πιο σημαντικούς κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόσουμε προκειμένου η επικοινωνία με το συνομιλητή μας να γίνει όσο το δυνατό πιο επιτυχής. Αρχικά θα εξετάσουμε τις τέσσερις δυνατές μορφές έκφρασης που χαρακτηρίζουν την προφορική ή γραπτή επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα 15. Αυτές οι διαφορετικές μορφές είναι η έκφραση παρατηρήσεων, η έκφραση σκέψεων, η έκφραση συναισθημάτων και η έκφραση αναγκών. Η κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες απαιτεί το δικό της τρόπο έκφρασης ή ακόμη και το δικό της λεξιλόγιο. Έκφραση παρατηρήσεων Αποτελεί τη γλώσσα του επιστήμονα, τη γλώσσα του αστυνομικού και του δημοσιογράφου οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να παραθέτουν απλά αυτό που υπέπεσε στην αντίληψή τους με σαφή, κατηγορηματικό και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς να κάνουν υποθέσεις, εικασίες, ή να προχωρούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Έκφραση σκέψεων Χρησιμοποιείται σε διαδικασίες διατυπώσεων σκέψεων και συμπερασμάτων που έχουν προκύψει με βάση τα βιώματα του ομιλητή και μέσα από διαδικασίες ανάγνωσης, ακρόασης ή παρατήρησης. Αυτές οι σκέψεις μπορούν να θεωρηθούν ως προσπάθειες σύνθεσης ιδεών από τον ομιλητή έτσι ώστε να καταλάβει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο του καθώς επίσης το πώς και το γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη κριτικών αποτελεσμάτων και ο χαρακτηρισμός προσώπων, ενεργειών και καταστάσεων ως καλών, κακών, ορθών ή εσφαλμένων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μορφές έκφρασης που συσχετίζονται με τη διατύπωση προσωπικών απόψεων και αντιλήψεων ή ακόμη και με την ανάπτυξη θεωριών. Έκφραση συναισθημάτων Θεωρείται ίσως και η πιο δύσκολη και επίπονη συνιστώσα της διαδικασίας επικοινωνίας καθώς αρκετοί ακροατές δεν επιθυμούν και δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν κάποιον να τους εκμυστηρευτεί τα συναισθήματά του, ή όταν έρχονται πάρα πολύ συχνά σε δύσκολη θέση, ιδιαίτερα όταν τα όσα λέγονται μεταφέρουν θυμό ή μελαγχολία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι δεν εξωτερικεύουν αυτά που νιώθουν πως πρέπει να πουν. Εάν ωστόσο το πράξουν, τότε επειδή γενικά το κάθε συναίσθημα θεωρείται προσωπικό και ανεκτίμητο στοιχείο του καθενός, το πρόσωπο στο οποίο το εκμυστηρεύονται καθίσταται αυτόματα αγαπητό και εξαιρετικά οικείο προς τον ομιλητή. 15 Verderber F. Rudolph & Verderber S. Kathleen, (2006), «Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας», Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, σελ:

18 Έκφραση αναγκών Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση στον ομιλητή μηνυμάτων που αφορούν κάποιες ανάγκες μας που έχουν να κάνουν είτε με συναισθήματα είτε με ζητήματα που αφορούν την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Οι αποδέκτες αυτών των μηνυμάτων μπορεί να είναι πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον, ενώ ο χρόνος και ο τρόπος διατύπωσής τους θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την ικανοποίηση ή όχι των αιτημάτων μας Άμεση και Έμμεση επικοινωνία Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μήνυμα, που έχει μεταδοθεί από τον αποστολέα, προσεγγίσει τον παραλήπτη χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου ομιλητή, η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο άκρα χαρακτηρίζεται ως άμεση. Αντίθετα εάν ανάμεσα στους δύο συνομιλητές παρεμβάλλεται κάποιο τρίτο πρόσωπο ο οποίος λειτουργεί ως μεσάζοντας και ο ρόλος του είναι η παραλαβή του μηνύματος από τον αποστολέα και η προώθησή του στον παραλήπτη, τότε η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως έμμεση. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της επικοινωνίας δύναται να εμπλουτιστεί με το χαρακτηριστικό της ανατροφοδότησης πληροφορίας, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Η πιο κλασσική εφαρμογή του έμμεσου τύπου επικοινωνίας εμφανίζεται σε διαδικασίες συνομιλίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που μιλούν διαφορετικές φυσικές γλώσσες. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός διερμηνέα ο οποίος αναλαμβάνει να παραλάβει (δηλαδή να ακούσει) το μήνυμα από τον ομιλητή αποστολέα, να το μεταφράσει στη φυσική γλώσσα του ακροατή παραλήπτη και στη συνέχεια να το μεταδώσει (δηλαδή να το προφέρει) σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη του ενδιάμεσου ατόμου οφείλεται στην έλλειψη της δυνατότητας επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα καθώς αυτά δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες οι δύο ομιλούν την ίδια γλώσσα αλλά η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου υπαγορεύεται από οργανωτικούς λόγους Η λεκτική επικοινωνία Η λεκτική επικοινωνία ορίζεται ως εκείνος ο τύπος της επικοινωνίας στην οποία το μήνυμα από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη μεταδίδεται με τη μορφή λέξεων και φράσεων που εκπέμπονται από το φωνητικό σύστημα του ομιλητή και συλλαμβάνονται από το ακουστικό σύστημα του ακροατή, Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό αφορά την προφορική επικοινωνία αφού ως λεκτική επικοινωνία θεωρείται και εκείνη που στηρίζεται στη χρήση του γραπτού λόγου. Η λεκτική επικοινωνία είναι ένας πολύπλοκος τύπος επικοινωνίας καθώς τα μηνύματα 16 Bock, Philip K., (1988), «Rethinking Psychological Anthropology: Continuity and Change in the Study of Human Action», W. H. Freeman, New York, σελ: Mares, Colin, (1966), «Communication», English University Press, London, σελ: 67 10

19 δημιουργούνται και εκπορεύονται από τον εγκέφαλο ενώ η μετάδοσή τους στηρίζεται στη χρήση κάποιας φυσικής γλώσσας. Η λεκτική επικοινωνία συσχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη διαδικασία αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο του και το αποτέλεσμά της δεν είναι απλά η ανταλλαγή λέξεων και φράσεων ανάμεσα στους δύο συνομιλητές αλλά η επεξεργασία των μηνυμάτων που περιλαμβάνονται και η ανταπόκριση σε αυτά με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ύπαρξη δύο ακροατών οι οποίοι δέχονται το ίδιο ακριβώς μήνυμα και ανταποκρίνονται σε αυτό εντελώς διαφορετικά ο ένας από τον άλλο. Μιλώντας γενικά η απόκριση ενός ανθρώπου στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως είναι το μορφωτικό του υπόβαθρο, τα βιώματα και η συμπεριφορά του, οι αντιλήψεις του και τα πιστεύω του καθώς και οι χρονικές και περιβαλλοντικές συγκυρίες που χαρακτηρίζουν την εποχή του. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι λεκτικής επικοινωνίας, η προφορική επικοινωνία που στηρίζεται στη χρήση της ομιλίας και η γραπτή επικοινωνία που στηρίζεται στη χρήση του γραπτού λόγου. Μιλώντας γενικά, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των τύπων λεκτικής επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: Η προφορική επικοινωνία πραγματοποιείται πάρα πολύ γρήγορα καθώς η ταχύτητα ομιλίας είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα συγγραφής των λέξεων στο χαρτί ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η προφορική ομιλία είναι πιο ευέλικτη καθώς φέρει τον ομιλητή και τον ακροατή σε άμεση προσωπική επαφή, δύναται να πραγματοποιηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ακροατών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προφορική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την οπτική επαφή του ομιλητή με τους ακροατές και δεν πραγματοποιείται για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου, δύναται να συμπληρωθεί με μη λεκτικά μηνύματα έτσι ώστε η μεταφορά των μηνυμάτων στους ακροατές και η κατανόησή τους από αυτούς να γίνει πολύ πιο εύκολα. Το βασικό μειονέκτημα της προφορικής επικοινωνίας είναι πως δεν διαρκεί στο χρόνο παρά μόνο εάν η συνομιλία του ομιλητή με τους ακροατές καταγραφεί με τη βοήθεια κάποιας συσκευής όπως είναι για παράδειγμα κάποια κάμερα ή κάποιο μαγνητόφωνο. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η απομαγνητοφώνηση και αρχειοθέτηση των συζητήσεων είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία 18. Από την άλλη πλευρά, το βασικό πλεονέκτημα της γραπτής επικοινωνίας είναι η δυνατότητα προετοιμασίας της πριν τη μεταβίβαση του μηνύματος. Η εκπομπή της πληροφορίας δεν είναι άμεση όπως στην προφορική επικοινωνία όπου ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να σκεφτεί επί τόπου την απάντηση που θα δώσει ή ακόμη και να αυτοσχεδιάσει καθώς ο 18 Besnier, Niko, (1990), «Language and Affect», Annual Review of Anthropology, Vol. 19, σελ:

20 συντάκτης του κειμένου έχει όλο το χρόνο να προετοιμαστεί, να ανατρέξει στις πηγές του και να οργανώσει τις ιδέες του. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν χάνεται αλλά διατηρείται στο χρόνο επιτρέποντας έτσι την εύκολη αρχειοθέτησή του ενώ είναι δυνατή η προεπισκόπηση και η ενδεχόμενη τροποποίησή του πριν τη διαδικασία μετάδοσής του. Η χρήση γραπτής επικοινωνίας οδηγεί στη μετάδοση σαφών και περιεκτικών μηνυμάτων και προσδίδει στην επικοινωνία επισημότητα και υψηλό κύρος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρήσης της κατάλληλης γλώσσας. Το βασικό μειονέκτημα της γραπτής επικοινωνίας είναι η εξαιρετικά μικρή ταχύτητά της και η ετεροχρονισμένη έως και ανύπαρκτη αναπληροφόρηση του αποστολέα. Η χρήση μη λεκτικών μηνυμάτων δεν είναι πλέον δυνατή αν και υποστηρίζεται η χρήση εικόνων ή σχημάτων για την παραστατική περιγραφή κάποιου θέματος ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος. Αν και δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα ποιος από τους δύο παραπάνω τύπους επικοινωνίας είναι ο πιο αποδοτικός καθώς ο καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, εν τούτοις η καθημερινή πρακτική έχει δείξει πως είναι η συνδυασμένη χρήση αυτών των δύο τύπων επικοινωνίας και μέσα από πολλαπλά κανάλια μετάδοσης δύναται να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα και σε εγγυημένη μετάδοση των μηνυμάτων μας με το σωστό τρόπο Μη λεκτική επικοινωνία Γλώσσα του σώματος Σε αντίθεση με τη λεκτική επικοινωνία η οποία στηρίζεται στη χρήση λέξεων και φράσεων που μεταδίδονται είτε ως φωνητικό σήμα είτε με τη μορφή γραπτού κειμένου, η μη λεκτική επικοινωνία - γνωστή και ως γλώσσα του σώματος στηρίζεται στην εκούσια ή ακούσια μετάδοση μηνυμάτων που εκπορεύονται από το ίδιο το σώμα του ομιλητή δια μέσου διαδικασιών όπως είναι οι κινήσεις των ματιών ή των χεριών του ή ακόμη το βάδισμα και η στάση του. Συστηματικές έρευνες που έχουν γίνει επί του θέματος έχουν αποκαλύψει πως η επίδραση του μηνύματος ενός ομιλητή προς τους ακροατές προέρχεται κατά 55% από τις κινήσεις του σώματος του (κυρίως από τις εκφράσεις του προσώπου του), κατά 38% από τη φωνή του και μόνο κατά 7% από το περιεχόμενο του προφορικού λόγου. Το συμπέρασμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η εστίαση της προσοχής του ακροατή στη γλώσσα του σώματός του ομιλητή για την αποκατάσταση σωστής και αποδοτικής επικοινωνίας ανάμεσά τους. Η καθημερινή εμπειρία έχει δείξει πως τα μηνύματα που μεταδίδονται δια της χρήσεως της γλώσσας του σώματος συνήθως είναι πολύ πιο αξιόπιστα σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από την ομιλία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ομιλητής ψεύδεται εσκεμμένα για κάποιο θέμα. Στην περίπτωση αυτή, αν και γενικά καταφέρνει να ελέγξει τον τόνο, το ρυθμό και το ύφος της φωνής του, έτσι ώστε να μην προδίδουν πως ο ομιλητής πιστεύει άλλα πράγματα από εκείνα που λέει, στην πράξη ένας έμπειρος ακροατής μπορεί να 19 Καϊτατζή Γουίτλοκ, Σοφία, (2012), «Επικοινωνία: Θεωρία και πράξη», Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, σελ: 43 12

21 ανακαλύψει την απάτη παρατηρώντας προσεκτικά τις κινήσεις των ματιών του και τις εκφράσεις του προσώπου του. Ο ακροατής μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα πως ο συνομιλητής του ψεύδεται, καθώς δεν εντοπίζει συμφωνία ανάμεσα στο μήνυμα που μεταδίδει και σε εκείνο που πηγάζει αυθόρμητα από τη γλώσσα του σώματός του. Μιλώντας γενικά, η ταυτοποίηση ασυμφωνίας ανάμεσα στα λεκτικά και στα μη λεκτικά μηνύματα μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ αξιόλογες επικοινωνιακές επιδόσεις 20. Είναι προφανές πως οι κινήσεις του σώματος δεν είναι επίκτητες αλλά κληρονομικές υπό την έννοια πως μεταφέρονται από τη μία γενιά στην επόμενη χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία εκπαίδευσης: τα παιδιά πραγματοποιούν σχεδόν πάντα τις ίδιες κινήσεις με τους γονείς τους με το περιεχόμενο αυτών των κινήσεων να συναρτάται άμεσα από το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει το χώρο καταγωγής του ατόμου. Ωστόσο, ακόμα και μέσα στο ίδιο το περιβάλλον, είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις ανάμεσα στις κινήσεις του σώματος και τα νοήματα που μεταφέρονται από αυτές καθώς εξαρτώνται εκτός των άλλων και από το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο του ατόμου που συνομιλεί. Οι κινήσεις του σώματος εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς επικοινωνίας. Εκτός από την αποκάλυψη των συναισθημάτων και την κατάδειξη του τρόπου συμπεριφοράς του ομιλητή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τη μεταφορά επεξηγήσεων ή αποφάσεων Εκφράσεις προσώπου Όπως είναι σε όλους γνωστό, το πρόσωπο είναι το πιο εκφραστικό μέρος του ανθρώπινου σώματος. Προκειμένου να επαληθεύσουμε στην πράξη αυτόν τον ισχυρισμό, μπορούμε να διαλέξουμε μια φωτογραφία ενός ατόμου σε κάποιο περιοδικό, να αντλήσουμε το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας που πηγάζει από αυτή και στη συνέχεια να καλύψουμε με ένα χαρτί όλο το σώμα του ατόμου αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το πρόσωπό του. Εάν κοιτάξουμε ξανά τη φωτογραφία, θα διαπιστώσουμε πως η πληροφορία που έχει χαθεί είναι ελάχιστη, καθώς το σύνολό της προέρχεται ουσιαστικά μόνο από το πρόσωπο της φωτογραφίας. Πράγματι εάν αφήσουμε ακάλυπτο όλο το υπόλοιπο σώμα καλύπτοντας μόνο το πρόσωπο, θα διαπιστώσουμε πως η πληροφορία που εκπέμπεται είναι πλέον ελάχιστη και στερείται ουσίας και περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε στην πράξη την εξαιρετική συνεισφορά των εκφράσεων του προσώπου στην αποκατάσταση εποικοδομητικής μη λεκτικής επικοινωνίας. Στο επόμενο στάδιο του πειράματος μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στο τμήμα του προσώπου και να αντλήσουμε την πληροφορία που εκπέμπεται καλύπτοντας κάθε φορά και διαφορετικό τμήμα του. Στην περίπτωση αυτή θα διαπιστώσουμε πως άλλα συναισθήματα και πληροφορίες θα προκύψουν από τα μάτια και άλλα από τα χείλη και το στόμα του προσώπου της φωτογραφίας. Αυτές οι δύο περιοχές του προσώπου είναι και εκείνες που προσφέρουν και τις 20 Pease, Allan & Barbara, (2004), «Το απόλυτο βιβλίο για την γλώσσα του σώματος», Εκδόσεις Έσοπτρον, Αθήνα, σελ: Σταμάτης, Γιώργος, (2007), «Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνία», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, σελ: 61 13

22 πληροφορίες για τα συναισθήματα του ατόμου που προσπαθούμε να ψυχογραφήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο μεγάλο τμήμα του προσώπου είναι καλυμμένο, τόσο μικρότερο είναι και το ποσοστό των πληροφοριών που αντλούμε από αυτό. Τυπική έκφραση του προσώπου που παρατηρούμε σχεδόν πάντα στους συνομιλητές μας είναι η κίνηση του βλέμματος. Ένα χαμηλό βλέμμα συνήθως παραπέμπει σε συνεσταλμένο άτομο ή σε κάποιος που κρύβει κάποιο μυστικό ή αισθάνεται αισθήματα ενοχής για κάτι που έχει πει ή έχει κάνει. Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν αν το μέτωπο του ατόμου είναι ζαρωμένο ή επίπεδο ή εάν το πηγούνι του είναι τεντωμένο ή πλαδαρό. Σημαντικές πληροφορίες μπορούν επίσης να προκύψουν και από τη μελέτη του χρώματος του προσώπου: ένα κατακόκκινο πρόσωπο παραπέμπει σε άτομο που βρίσκεται σε έξαψη και υπερδιέγερση ή μεταφέρει εντονότατα συναισθήματα όπως είναι το αίσθημα της ντροπής, ενώ ένα χλωμό και ωχρό πρόσωπο πιθανόν να εκφράσει συναισθήματα τρόμου, αγωνίας ή ανασφάλειας Νεύματα και χειρονομίες Οι κινήσεις των χεριών αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μη λεκτικής επικοινωνίας και προσδίδουν στον ομιλητή υψηλό βαθμό εκφραστικότητας. Οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους ξύνουν τα χέρια τους σε καταστάσεις σύγχυσης ή απορίας, αγγίζουν την μύτη τους όταν έχουν αμφιβολίες για κάτι που άκουσαν, τρίβουν τον αυχένα τους όταν νιώθουν θυμό ή απογοήτευση, τραβούν τα αυτιά τους όταν θέλουν να διακόψουν κάποιον και τρίβουν τα χέρια τους όταν τρέφουν συναισθήματα προσδοκίας για κάποιο πρόσωπο ή κάποια κατάσταση. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις τοποθετούν τα χέρια τους πάνω στα γόνατά τους για να δηλώσουν ετοιμότητα, πάνω στα χείλη τους για να δηλώσουν ανυπομονησία, κρύβουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους για να εκφράσουν αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση ή πίσω από τον αυχένα τους για να εκφράσουν ανωτερότητα και κυριαρχία ή σφίγγουν τις γροθιές τους για να δείξουν θυμό ή συναίσθημα έντασης. Η τάση των χεριών προς τον ακροατή κρύβει συναισθήματα οικειότητας και εγκαρδιότητας ενώ το ανασήκωμα των ώμων υποδηλώνει απροθυμία ή αμφιβολία. Το ίδιο σημαντικές με τις κινήσεις των χεριών είναι και οι κινήσεις των ποδιών οι οποίες μεταφέρουν πληροφορίες διαφορετικού τύπου. Εάν ο ακροατής κάθεται άνετα στην καρέκλα του και με τα πόδια του σταυρωμένα εκφράζει συναισθήματα άνεσης και οικειότητας προς το περιβάλλον του ενώ εάν η στάση του είναι άκαμπτη και τα πόδια του κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο υποδηλώνει συναισθήματα αμηχανίας και ανασφάλειας. Εάν κάθεται ανάποδα στην καρέκλα με τα πόδια του ανοιχτά ακουμπώντας τα χέρια του πάνω στη ράχη της καρέκλας εκδηλώνει προσπάθεια επιβολής προς το συνομιλητή του, ενώ άκομψη στάση με το πόδι του περασμένο πάνω από το μπράτσο της καρέκλας εκφράζει αγένεια και αδιαφορία Pease, Allan & Barbara, (2004), «Το απόλυτο βιβλίο για την γλώσσα του σώματος», Εκδόσεις Έσοπτρον, Αθήνα, σελ: Pease, Allan & Barbara, (2004), «Το απόλυτο βιβλίο για την γλώσσα του σώματος», Εκδόσεις Έσοπτρον, Αθήνα, σελ:

23 1.6.3 Στάση και αναπνοή Η εικόνα ενός προσώπου με άτονη και βαριεστημένη στάση παραπέμπει σε συναισθήματα κόπωσης, απογοήτευσης και εξάντλησης ή εκφράζει την επιθυμία του ατόμου να περάσει απαρατήρητο. Για παράδειγμα, ορισμένοι υπερβολικά ψηλοί άνθρωποι προσπαθούν έστω και ασυναίσθητα να χαμηλώσουν το ανάστημά τους κατά το βάδισμά τους έτσι ώστε να μην ξεχωρίζουν τόσο έντονα ανάμεσα στο πλήθος. Από την άλλη πλευρά, όρθια και στητή στάση χαρακτηρίζει άτομα με ισχυρή προσωπικότητα, μεγάλη αυτοπεποίθηση και εύκολη δυνατότητα προσέγγισης από τους συνομιλητές τους. Η κλίση προς τα εμπρός παραπέμπει σε έντονο ενδιαφέρον ενώ η κλίση προς τα πίσω εκφράζει έλλειψη ενδιαφέροντος και καταδεικνύει αμυντική στάση. Σημαντικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τη μετάδοση μη λεκτικών μηνυμάτων είναι και ο ρυθμός της αναπνοής. Αναπνοή που είναι εξαιρετικά γρήγορη παραπέμπει σε συναισθήματα έξαψης και υπερδιέγερσης, φόβου, εκνευρισμού, υπερβολικής χαράς ή αδημονίας. Ανεπαίσθητη αναπνοή με το πάνω μέρος του στέρνου δείχνει άνθρωπο που δεν έχει συναισθήματα ή που δεν τα εξωτερικεύει και τα κρατά για τον εαυτό του. Αντίθετα, έντονη αναπνοή που στέλνει τον αέρα βαθιά μέσα στους πνεύμονες παραπέμπει σε άτομο που είναι δραστήριο και εξαιρετικά συναισθηματικό Τήρηση απόστασης στους συνομιλητές Η ποσότητα της μη λεκτικής πληροφορίας που ανταλλάσσεται ανάμεσα στους συνομιλητές επηρεάζεται δραστικά από την απόσταση που υφίσταται ανάμεσά τους καθώς επίσης και από τη διευθέτηση του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται η συνομιλία. Συστηματικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επί του θέματος από τον ανθρωπολόγο Edward T. Hall τη δεκαετία του 1950 έχουν αναδείξει την ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών ζωνών εντός των οποίων ευρίσκονται οι παρευρισκόμενοι του ατόμου ανάλογα με τη φύση τους και τη σχέση τους μαζί του 25. Στη διεθνή βιβλιογραφία αυτές οι τέσσερις ζώνες περιγράφονται από τα ονόματα οικεία ζώνη, προσωπική ζώνη, κοινωνική ζώνη και δημόσια ζώνη. Τα μήκη αυτών των ζωνών και ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται γύρω από το χώρο στον οποίο στέκεται ο ομιλητής, παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα. 24 Κόντης, Θεμιστοκλής, (2001), «Επιχειρησιακές Επικοινωνίες», Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ: Hall, Edward T., (1966), «The Hidden Dimension», Anchor Books Editions, Random House, Inc., New York σελ:

24 Σχήμα 2: Οι τέσσερις ζώνες της κοινωνικής συνεύρεσης 26 Η οικεία ζώνη ορίζει μια απόσταση με μέγιστη τιμή τα 45 εκατοστά από τον ομιλητή και μέσα σε αυτή επιτρέπεται να εισχωρήσουν πολύ οικεία και αγαπητά σε αυτόν πρόσωπα. Αντίθετα, τα άτομα που δεν είναι οικεία ως προς τον ομιλητή νιώθουν προσβεβλημένα ή απειλούμενα όταν οι υφιστάμενες συνθήκες και καταστάσεις τους υποχρεώσουν να εισέλθουν εντός αυτής της ζώνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η μεγάλη συσσώρευση ατόμων στο θάλαμο ενός ανελκυστήρα ο περιορισμένος χώρος του οποίου τους υποχρεώνει να έλθουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Στην περίπτωση αυτή αποφεύγουν επιμελώς να αγγίξουν ή να κοιτάξουν τους έτερους παρευρισκόμενους στα μάτια προκειμένου να μην προσβάλουν ή προσβληθούν οι ίδιοι, ενώ εάν αναγκαστούν να το πράξουν ανταποκρίνονται με ένα χαμόγελο που και οι δύο πλευρές γνωρίζουν πως είναι ψεύτικο και προσποιητό. Από την άλλη πλευρά, η προσωπική ζώνη ορίζει μία απόσταση από τα 45 έως τα 120 εκατοστά που θεωρείται επαρκής χώρος για τη συνεύρεση δύο ανθρώπων που συνομιλούν στα πλαίσια μιας εκδήλωσης. Αυτή η απόσταση επιτρέπει στο κάθε πρόσωπο να αγγίξει το συνομιλητή του και να ανταλλάξει μαζί του εμπιστευτικές απόψεις που δεν θα ακουστούν από άλλους. Στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις η απόσταση δύο ατόμων που ανήκουν στην προσωπική ζώνη είναι ίση με το τυπικό μήκος του ανθρώπινου βραχίονα. Συνεχίζουμε την περιγραφή των τεσσάρων ζωνών της κοινωνικής συνεύρεσης με την κοινωνική ζώνη η απόσταση της οποίας κυμαίνεται από τα 120 εκατοστά έως τα τρεισήμισι περίπου μέτρα. Σε αυτή τη ζώνη βρίσκονται συνομιλητές που συνεργάζονται στα πλαίσια κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και τα γραφεία των υπαλλήλων που εργάζονται στον ίδιο χώρο έτσι ώστε να μην συνομιλούν ή να παρεμποδίζουν ο ένας την εργασία του άλλου. Σε παρόμοια απόσταση κάθονται επίσης οι δύο σύζυγοι στο σπίτι για να πάρουν το πρωινό τους, να διαβάσουν το περιοδικό ή την εφημερίδα τους στο σαλόνι ή για να παρακολουθήσουν τηλεόραση 26 Hall, Edward T., (1966), «The Hidden Dimension», Anchor Books Editions, Random House, Inc., New York σελ:

25 Τέλος, η δημόσια ζώνη ορίζει ένα μήκος από τα τρεισήμισι έως τα έξι περίπου μέτρα που χαρακτηρίζει την απόσταση ανάμεσα σε ένα δάσκαλο από τους μαθητές του στη σχολική αίθουσα ή ανάμεσα σε ένα διευθυντή και στα στελέχη μιας εταιρείας που συνευρίσκονται στα πλαίσια κάποιας προγραμματισμένης συνάντησης. Αυτή η απόσταση μπορεί για λόγους ασφαλείας να είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ο ομιλητής είναι κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή ένας διάσημος αθλητής ή καλλιτέχνης 27. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως τα μεγέθη αυτών των τεσσάρων ζωνών δεν είναι παντού τα ίδια καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες χώρες αυτή η διαφοροποίηση αρκετές φορές δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και δύναται να αποτελέσει πηγή παρερμηνειών συμπεριφοράς και παρεξηγήσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, η ευκολία με την οποία κάποιος άνθρωπος εισέρχεται σε κάποια από τις ζώνες κάποιου άλλου ανθρώπου εξαρτάται και από προσωπικούς παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα το φύλο του. Μια γυναίκα θα εισέλθει πιο εύκολα στη ζώνη κάποιου άνδρα παρά κάποιας άλλης γυναίκας καθώς η έλξη που υφίσταται ανάμεσα στα δύο φύλα θα ασκήσει καταλυτικό ρόλο. Εάν όμως λάβει χώρα η είσοδος ενός άνδρα στη ζώνη κάποιας γυναίκας αυτό πιθανόν να ερμηνευθεί από την πλευρά της ως απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης ή μείωσης της προσωπικότητάς της. Το ίδιο συναίσθημα πηγάζει και από την είσοδο ενός κακού εργοδότη στην οικεία ή προσωπική ζώνη κάποιου εργαζόμενου σε μια εκδήλωση επίδειξης της εξουσίας που νομίζει πως ασκεί επί αυτού. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις κατά τις οποίες η είσοδος κάποιου ατόμου στην οικεία ζώνη κάποιου άλλου να είναι αναγκαία διότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως έμβιο ον που φέρει συναισθήματα και βιώματα παρά ως ένα απλό αντικείμενο. Θετικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η εισαγωγή ενός ιατρού στην οικεία ζώνη ενός ασθενούς προκειμένου να τον εξετάσει και η διεξαγωγή συζητήσεων με το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την αγωγή που θα του χορηγηθεί αδιαφορώντας παντελώς για τη φυσική παρουσία του ασθενούς. Αρνητικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η ανταλλαγή ανεκδότων ρατσιστικού περιεχομένου μπροστά σε πρόσωπα που κατάγονται από χώρες του Τρίτου Κόσμου ή σεξουαλικού περιεχομένου παρουσία γυναικών που πιθανόν να είναι εντελώς άγνωστες. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης χαρακτηρίζει επίσης και την κατάσταση κατά την οποία κάποιος κοιτάζει επίμονα και προκλητικά κάποιον άλλο αδιαφορώντας για την αντίδρασή του ή αγνοεί επιδεκτικά κάποιο συνομιλητή του παρά το γεγονός πως ο τελευταίος συμμετέχει στη συζήτηση με ενεργό και ουσιαστικό τρόπο Hall, Edward T., (1966), «The Hidden Dimension», Anchor Books Editions, Random House, Inc., New York σελ: Κομνηνάκης, Μάρκος Κ., (1998), «Η γλώσσα του σώματος και πώς να την μιλήσετε καλύτερα», Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, σελ:

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Συνέδριο ΕΕΤΤ Συνέδριο ΕΕΤΤ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 01-03/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός κύριος σκοπός του Χημικού Μηχανικού είναι να αναλύει, να σχεδιάζει, να βελτιστοποιεί και να ελέγχει όλες τις χημικές και φυσικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Αγαπητοί µέτοχοι, Έχουµε την ευχαρίστηση να σας υποβάλουµε τις Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός To τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού έργου στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Οι απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ Του PID Κόκου Νικολαϊδη (Ομιλία στο 43 ο Εθνικό μας Συνέδριο) Aδέλφια μου Λάιονς, Η αυγή της ζωής μας, όπως και η αυγή κάθε μέρας, συντροφεύεται και γεμίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 5 Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 7 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις...

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Δήμος Αιγάλεω» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Η εξέγερση που άρχισε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου 1973 ήταν η μαζικότερη δημόσια εκδήλωση εναντίον των δικτατόρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ [Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1 η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Διοικείται

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» Τάνια Κοσκινιάδου Κοινωνική Λειτουργός Πάρη Ζαγούρα Νομικός-Εγκληματολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πράσινηπολιτική οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01 Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Εκτιμήσεις για την πολιτική και κοινωνική συγκυρία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την Ι. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την παραμονή είχε καταλύσει ο υφηγητής του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας 2. Ορεκτικά με θαλασσινά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί κουζίνας Κρύα ορεκτικά Αντσούγιες αλά Νισουάζ Σαρδέλες τηγανιτές Ζελέ με καραβίδες Μπαρμπούνια αλ οριεντάλ Καναπέ με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Αθήνα, 17/7/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Μετά από επιστολή των Σωματείων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ΠΣΕΠΟ και ΠΣΕΠ- ΟΤΕ προς την Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για συνάντηση μαζί της σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 218

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 218 Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 218 Οι πικρές μέρες της Ελληνικής Ζάχαρης Αντιμέτωπη με την εκκαθάριση η ΕΒΖ: Απλήρωτοι οι παραγωγοί, καθυστερεί η ανακοίνωση του τιμών για την επόμενη καμπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Στο περιθώριο της επίσκεψής. Ο ι επιμελείς αναγνώστες της. Α ναμενόμενη ήταν για μας, ως. Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις στο χωριό

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Στο περιθώριο της επίσκεψής. Ο ι επιμελείς αναγνώστες της. Α ναμενόμενη ήταν για μας, ως. Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις στο χωριό ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 156 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 http://www.sillogosrentinioton.gr

Διαβάστε περισσότερα