Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ INFO DAY «Europe INNOVA» 17 εκεµβρίου 2008, Βρυξέλλες «Career-EUshop»: ϖαροχή δια βίου ϖροσανατολισµού υψηλής ϖοιότητας Στις 29 Οκτωβρίου µε 1 Νοεµβρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του σχεδίου «CAREER-EUshop: One-Stop-Service- Career-Guidance-Shop for Europe», το ο- ποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράµµατος ια Βίου Μάθηση Grundtvig Πολυτοµεακά Σχέδια. ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ «Best LIFE environment projects » environment/life/publications/ lifepublications/bestprojects/ documents/bestenv08.pdf Το συντονιστικό ρόλο του σχεδίου, που θα έχει διάρκεια 2 ετών, φέρει το Πανεπιστήµιο Κύπρου, ενώ στο σχέδιο συµµετέχει ως εταίρος και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Ως εταίροι συµµετέχουν, επίσης, οργανισµοί από την Κύπρο (European Association of Erasmus Coordinators), την Ελλάδα ( ηµοτικός Οργανισµός Βόλου για την Επαγγελµατική Κατάρτιση), την Ισπανία (Aragonese Association of Local Authorities), την Ιταλία (Tk Formazione Srl), τη Γαλλία (GRETA Tertiaire Nord 77) και τη Νορβηγία (Norwegian Coast Sami Study Association). Η οµάδα µπροστά από το κτήριο Συµβουλίου Συγκλήτου «Α. Λεβέντης» του Πανεπιστηµίου Κύπρου Πανευρωπαϊκή έρευνα βέλτιστων πρακτικών και παρουσίαση των αποτελεσµάτων Σ Α Υ Τ Ο Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ : Το σχέδιο έχει στόχο να παρέχει σε συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού στην αυτών σε έναν ηλεκτρονικό οδηγό. Ε.Ε. ένα κοινό πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών Μελέτη και ανάλυση των στοιχείων που Νέα του ΕΓΚ 1-3 που αφορούν υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, λέξεις. λέξεις. συλλέχθηκαν Το άρθρο προκειµένου αυτό µπορεί να να έχει αναπτυχθεί Πρόταση Ευρωϖαϊκή µεθόδους και πρακτικές, ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία οι το κατάλληλο 2008: στον υλικό τοµέα και να αύξηση της σχεδιαστεί µια Έρευνα 4 οποίες εφαρµόζονται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς Εϖιστηµονικής οργανισµούς δαϖανών και τοπικές αρχές για και της την Τεχνικής Ε.Ε. έρευνα επαγγελµατικού των σειρά Η Το µαθηµάτων επιλογή υλικό θεµάτων για εικόνων που τους ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά προσανατολισµού, συµβούλους είναι σηµαντικός 11% (COST) τρόπος δελτία συµπεριλαµβανοµένης Εκπαίδευση 5 και να αναπτύξει ένα πρόγραµµα κατάρτισης πρόσθεσης είναι πάρα πολύ της παροχής περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε σε άτοµα συµβουλευτικών υπηρεσιών σε για τους συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµούγκες, άτοµα σχετικά που µε τεχνολογίες ζουν στο περιθώριο, ή καινο- µετα- ένα δελτίο. άρθρα µε ειδικές ανά- Περιφερειακή 6-7 νάστες Σκεφτείτε το άρθρο σας και τοµίες και άτοµα στον τρίτης τοµέα σας. ηλικίας. πολιτική Στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, o προσανατολισµός και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Ανάπτυξη δείτε ιστοσελίδας. εάν η εικόνα υποστηρίζει Περισσότερες αφορά πληροφορίες: ένα φάσµα δραστηριοτήτων που παρέχει στους πολίτες κάθε ηλικίας σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή Οργάνωση Ετήσιου Ευρωπαϊκού προ-συνεδρίου για Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Νοµικά και τραπεζικά 8-9 και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της ζωής σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Προώθηση της οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού ικτύου/ένωσης Συµβούλων µε Επαγ- θέµατα τους τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά γελµατικού Προσανατολισµού. εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγιο τους και να διαµορφώνουν αποφάσεις όσον ευρωπαϊκών Ανάπτυξη του πρότυπου λειτουργίας ενός αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εκεµβρίου εκδηλώσεων «one stop Career-EUshop». απασχόλησή τους. Η παροχή δια βίου προσανατολισµού υψηλής ποιότητας συνιστά βασικό Περισσότερες πληροφορίες: στοιχείο των στρατηγικών εκπαίδευσης, κα- τάρτισης και απασχολησιµότητας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου µέχρι το 2010 να έχει καταστεί η Ευρώπη η πλέον δυναµική κοινωνία της γνώσης ανά την υφήλιο. Το σχέδιο CAREER-EUshop θα συµβάλει στους στόχους της Ε.Ε. µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 «OPEN DAYS 2008» Συµµετοχή του Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συµµετείχε και φέτος ενεργά στη διοργάνωση της εκδήλωσης «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων», η οποία άνοιξε τις πόρτες της για έκτη συνεχή χρονιά από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου 2008 στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Το πάνελ των οµιλητών του σεµιναρίου Στη φετινή εκδήλωση το Ε.Γ.Κ. έκανε τις επαφές και παρείχε όλη την τεχνική υποστήριξη προκειµένου ο ήµος Λευκωσίας να ενταχθεί επιτυχώς στην κοινοπραξία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Μαζί µε τα γραφεία των υπόλοιπων πρωτευουσών στις Βρυξέλλες (Πράγα, Παρίσι, Μαδρίτη, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, Σόφια, Άµστερνταµ-Ρότερνταµ-Χάγη-Ουτρέχτη), το Ε.Γ.Κ. ανέλαβε, καθοδηγούµενο από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ήµου Λευκωσίας, την οργάνωση του σεµιναρίου «Πρωτεύουσες και Περιφέρειες: η πολιτική της συνοχής µετά το 2013», το οποίο διεξήχθη την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο «Σπίτι της Πράγας» και σύµφωνα µε τις στατιστικές αποτέλεσε ένα από τα δηµοφιλέστερα σεµινάρια που οργανώθηκαν. Ο ήµος Λευκωσίας συµµετείχε, επίσης, ως εταίρος στην εκδήλωση Investors Café στο θεµατικό χωριό «Περιβάλλον», παρουσιάζοντας τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν από το ήµο για την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη στις παραδοσιακές γειτονιές της Λευκωσίας. Το Investors Café, που στεγάζεται στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής των Περιφερειών, είναι το σηµείο συνάντησης για τους πολιτικούς παράγοντες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τον κόσµο των επιχειρήσεων, των τραπεζών και της έρευνας. Φέτος έλαβαν µέρος, µεταξύ άλλων, οι κορυφαίες στον τοµέα τους εταιρείες Siemens, Nokia, Philips και Ferrari. Οι Λειτουργοί του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ήµου Λευκωσίας και εκπρόσωποι του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου στο Investors Café Με αφορµή τη µετάβαση στις Βρυξέλλες για τα OPEN DAYS εκπροσώπων οργανισµών-µελών του ΕΓΚ, το γραφείο των Βρυξελλών διοργάνωσε µια σειρά παρουσιάσεων και συναντήσεων µε Λειτουργούς των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριµένα, στις 8 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκαν στην Πρεσβεία της Κύπρου παρουσιάσεις Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στον τοµέα των Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης από τη Λειτουργό κα Έφη Μελετίου, Υπεύθυνη στον τοµέα των αξιολογήσεων της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και παρουσίαση των Τοπικών ράσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη από τη κα Βίκυ Αργυράκη, Υπεύθυνη στη Μονάδα Ανανεώσιµης Ενέργειας του Εκτελεστικού Οργανισµού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. Το Ε.Γ.Κ. θέλει να ευχαριστήσει θερµά τον Πρέσβη κ. Κωνσταντίνο Ηλιάδη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας στην Πρεσβεία, τις Λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Έφη Μελετίου και κα Βίκυ Αργυράκη για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους, καθώς και τον κ. Αλέξανδρο Καρύδη, Λειτουργό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη ξενάγηση και την παρουσίαση του ρόλου και των αρ- µοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες: εξιά η κα Μαρία Μαύρου, µέλος του πάνελ του σεµιναρίου, ιευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ήµου Λευκωσίας Η κα Βίκυ Αργυράκη, παρουσιάζει τις Τοπικές ράσεις του Προγράµµατος Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη Η κα Έφη Μελετίου, παρουσιάζει τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 «Η Ευρώϖη στην Πόλη µου» Στιγµιότυπα από την εκδήλωση. Η ήµαρχος κα Ελένη Μαύρου παρουσιάζει τους στόχους της εκδήλωσης. Πραγµατοποιήθηκε στην Πύλη Αµµοχώστου, στις 29 Οκτωβρίου 2008, ανοικτή εκδήλωση µε τίτλο «Η Ευρώπη στην Πόλη µου». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ήµου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της συµµετοχής του ήµου στην εκδήλωση «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή Εβδο- µάδα των Περιφερειών και των Πόλεων». Στόχος της εκδήλωσης ήταν να µεταφερθούν στην τοπική κοινωνία, τα αποτελέσµατα και τα αναµενόµενα οφέλη από την αξιοποίηση των ιαρθρωτικών Ταµείων από το ήµο Λευκωσίας σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους κυβερνητικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα έργα που υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων, καθώς και έργα και δράσεις που ενδέχεται να υλοποιήσει ο ήµος κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο Παράλληλα, έγινε παρουσίαση των κοινωνικών προγραµµάτων που στεγάζονται στα έργα, όπως το Πολυπολιτισµικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας, από τους φορείς λειτουργίας των αντίστοιχων προγραµµάτων. Η εκδήλωση περιλάµβανε, επίσης, παρουσίαση του Προγράµµατος Ενίσχυσης ηµοσίων Μεταφορών στη Λευκωσία. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ήταν παρόν παρουσιάζοντας τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της Ε.Ε. για τις τοπικές αρχές και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και το ρόλο που ανέλαβε για την επιτυχή συµµετοχή του ήµου Λευκωσίας στην εκδήλωση OPEN DAYS Κατά το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης συνεργαζόµενοι φορείς του ήµου Λευκωσίας και διάφοροι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ) είχαν την ευκαιρία παρουσίασης των δικών τους δράσεων. Επίσης, είχαν την ευκαιρία δικτύωσης µεταξύ τους καθώς και µε άλλους φορείς που παρευρέθησαν στην εκδήλωση. Οι οργανισµοί που έλαβαν µέρος έχουν βάση τη Λευκωσία και δραστηριοποιούνται σε τοµείς που αφορούν τις γυναίκες, τα παιδιά, την ένταξη µεταναστών καθώς και την προώθηση του εθελοντισµού. Στους στόχους της εκδήλωσης αναφέρθηκε η ήµαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου, ενώ χαιρετισµούς α- πεύθυναν η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κα Ανδρούλλα Καµιναρά και ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Προγραµµατισµού κ. Άδωνης Κωνσταντινίδης εκ µέρους του Γενικού ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη του ή- µου Λευκωσίας και άλλων τοπικών αρχών, εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οργανωµένων συνόλων, καθώς και πολλοί απλοί πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 2 νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης στο ϖλαίσιο του 7ου ΠΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε 2 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει των προγραµµάτων εργασίας 2008 και 2009 του ειδικού προγράµµατος «Άνθρωποι» του 7 ου Προγράµµατος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). Η πρώτη πρόσκληση αφορά στη θεµατική ενότητα «Βραδιά του Ερευνητή». Η δράση στοχεύει να φέρει τους ερευνητές πιο κοντά στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας το ρόλο τους στην αντίληψη που έχει η κοινωνία για αυτούς. Η δράση στοχεύει επίσης να υποκινήσει τους νέους να ακολουθήσουν επιστηµονική καριέρα. ικαίωµα συµµετοχής έχει οποιαδήποτε νοµική οντότητα κράτους µέλους της ΕΕ και των συνδεδεµένων χωρών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, περιλαµβάνοντας το µέγιστο αριθµό κρατών µελών και συνδεδεµένων χωρών. Ο µέσος όρος χρηµατοδότησης ανά σχέδιο κυµαίνεται µεταξύ 75,000-80,000 και η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να φθάσει µέχρι και το 100% των επιλέξιµων δαπανών. Εντούτοις, ενθαρρύνεται η εύρεση και άλλων πηγών χρηµατοδότησης του σχεδίου (πχ εθνική, περιφερειακή, τοπική). Η προθεσµία υποβολής λήγει στις 14 Ιανουαρίου Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στις «Υποτροφίες επανένταξης» και έχει δύο σκέλη: α) Marie Curie Ευρωπαϊκή επανένταξη: Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να παρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση σε έµπειρους ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους στο πλαίσιο µιας άλλης δράσης «Marie Curie» στο πλαίσιο είτε του 6 ου είτε του 7 ου ΠΠ και παράλληλα να προέρχονται από ένα από τα κράτη µέλη ή τις συνδεδεµένες χώρες και οι οποίοι να αναζητούν µακροπρόθεσµη απασχόληση στον τοµέα της έρευνας. Ο µηχανισµός αυτός έχει ως στόχο να διευκολύνει την επαγγελµατική (επαν-) ένταξη των επιλέξιµων ερευνητών σε ένα ερευνητικό οργανισµό ενός από τα κράτη µέλη ή σε συνδεδεµένη χώρα, ακόµη και στην ίδια την χώρα τους. β) Μarie Curie ιεθνείς Υποτροφίες Επανένταξης: Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης, µε ενθάρρυνση των ευρωπαίων ερευνητών, οι οποίοι έχουν διεξάγει έρευνα εκτός Ευρώπης για τουλάχιστον τρία έτη και είναι έτοιµοι να επανενταχθούν σε ένα κράτος µέλος ή σε µια συνδεδεµένη χώρα, προκειµένου να συµβάλουν στην ευρωπαϊκή έρευνα και τη µεταφορά των γνώσεων που έχουν αποκτήσει από τρίτη χώρα, προσφέροντας τους έτσι την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την εµπειρία τους στην Ευρώπη. Η κοινοτική συνεισφορά ανέρχεται στα ετησίως κατά την περίοδο επανένταξης και µε ανώτατη διάρκεια 3 ετών. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 2 Απριλίου 2009 και 8 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: «Βραδιά του Ερευνητή» «Υποτροφίες επανένταξης» Νέα ϖρόσκληση COST H «Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας» - COST - δηµοσίευσε πρόσκληση για προτάσεις δράσεων που συµβάλλουν στην επιστη- µονική, τεχνολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι προτάσεις που έχουν ρόλο προδρόµου άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή/και εφαρµόζονται από πρωτόπειρους ερευνητές. H COST δεν χρηµατοδοτεί την έρευνα καθεαυτή, αλλά παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες διασύνδεσης, όπως συνεδριάσεις, συσκέψεις, βραχυχρόνιες επιστηµονικές ανταλλαγές και δραστηριότητες ανοίγµατος σε ευρύτερους κύκλους. Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι ερευνητές και εµπειρογνώµονες µε αντικείµενο στους παρακάτω τοµείς: Βιοϊατρική και Μοριακές Βιοεπιστήµες Χηµεία και Μοριακές Επιστήµες και Τεχνολογίες Επιστήµες του Γήινου Συστήµατος και ιαχείριση Περιβάλλοντος Τρόφιµα και Γεωργία, άση, Προϊόντα και Υπηρεσίες στους τοµείς αυτούς Άτοµα, Κοινωνία, Πολιτισµός και Υγεία Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Επιστήµες των Υλικών, Φυσικές Επιστήµες και Νανοεπιστήµες Μεταφορές και Πολεοδοµική Ανάπτυξη. Η ηµεροµηνία συγκέντρωσης για τις προκαταρκτικές προτάσεις είναι η 27 η Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες:

5 Πρόγραµµα ια Βίου Μάθησης ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων 2009 Σ Ε Λ Ι Α 5 ηµοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος για τη ιά Βίου Μάθηση Ο συνολικός προϋπολογισµός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιµάται σε 961 εκατοµ- µύρια EUR. Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι τοµείς προτεραιότητας των δράσεων το 2009 είναι µεταξύ άλλων η υποστήριξη της εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», η στήριξη της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας σε όλα τα συστήµατα και βαθµίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όλων των εκπαιδευτικών φορέων, ο εκσυγχρονισµός των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η βελτίωση των χαµηλών επιπέδων συµµετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων και η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών. Σε όλα τα προγράµµατα αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη συστηµατική διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων σε επίπεδο σχεδίου και προγράµµατος. Ως εκ τούτου, όλες οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή σχεδιασµό για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Οι κύριες προθεσµίες αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πανεπιστηµιακός χάρτης Erasmus 28 Νοεµβρίου 2008 Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευόµενοι, δάσκαλοι, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που συµµετέχει στους τοµείς της ια βίου µάθησης, άτοµα στην αγορά εργασίας, ιδρύµατα και οργανισµοί που παρέχουν ευκαιρίας µάθησης, άτοµα υπεύθυνα για συστήµατα και πολιτικές που αφορούν οποιονδήποτε ειδικό τοµέα της ια βίου µάθησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανισµοί τους σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένων οργανισµών εµπορίου και εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, σύµβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες ενηµέρωσης σε οποιονδήποτε ειδικό τοµέα της ια βίου µάθησης, ενώσεις φοιτητών, εκπαιδευο- µένων, µαθητών, δασκάλων, γονέων, και ενηλίκων µαθητών, ερευνητικά κέντρα σε θέµατα ια βίου µάθησης, µη-κυβερνητικοί οργανισµοί, οργανώσεις εθελοντών και µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Περισσότερες πληροφορίες: Comenius, Grundtvig: ενδοϋπηρεσιακή - 16 Ιανουαρίου 2009 κατάρτιση - 30 Απριλίου Σεπτεµβρίου 2009 Comenius: εργασία σε θέσεις βοηθών 30 Ιανουαρίου 2009 Leonardo da Vinci: κινητικότητα 6 Φεβρουαρίου 2009 (συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo da Vinci) Erasmus: εντατικά µαθήµατα ξένων γλωσσών 6 Φεβρουαρίου 2009 Πρόγραµµα Jean Monnet 13 Φεβρουαρίου 2009 Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: 20 Φεβρουαρίου 2009 εταιρικές σχέσεις Comenius: Comenius Regio εταιρικές σχέσεις Grundtvig: εργαστήρια Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 27 Φεβρουαρίου 2009 Grundtvig: πολυµερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα Leonardo da Vinci: πολυµερή σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας 27 Φεβρουαρίου 2009 Erasmus: εντατικά προγράµµατα, κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιό- 13 Μαρτίου 2009 δους άσκησης (συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού) Grundtvig: εργασία σε θέσεις βοηθών, σχέδια εθελοντισµού για άτοµα άνω των Μαρτίου 2009 ετών Εγκάρσιο πρόγραµµα 31 Μαρτίου 2009 Εγκάρσιο πρόγραµµα: βασική δραστηριότητα 1 επισκέψεις 9 Απριλίου 2009 µελέτης «Study in Europe» «Study in Europe» είναι η νέα δικτυακή πύλη της Ε.Ε. για την προώθηση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε φοιτητές από άλλα µέρη της γης. Η πύλη είναι µέρος της ευρείας εκστρατείας για την αύξηση του αριθµού των φοιτητών εκτός Ευρώπης που σπουδάζουν σε χώρες της Ε.Ε. Η πύλη «Study in Europe» προσφέρει πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τις διαδικασίες εγγραφής, τα έξοδα σπουδών, υποτροφίες και πληροφορίες για το σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Καλύπτει 32 ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των οποίων και την Κύπρο και οι χρήστες µπορούν να βρουν πληροφορίες στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αραβικά, κινέζικα και ρώσικα.

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πρόταση χορήγησης ενίσχυσης ύψους 7,6 εκατ. στην Κύϖρο λόγω της σοβαρής ξηρασίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση ενίσχυσης 7,6 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει την Κύπρο να αντεπεξέλθει σε επείγουσες δαπάνες λόγω της ζηµίας που προκάλεσε µια περίοδος εξαιρετικά σοβαρής ξηρασίας. Η ενίσχυση θα βοηθήσει κυρίως να καλυφθούν οι δαπάνες για επείγοντα µέτρα, όπως η µεταφορά νερού από την Ελλάδα. Οι σωρευτικές επιπτώσεις της ξηρασίας στην Κύπρο οδήγησαν σε σοβαρές συνέπειες για τις συνθήκες διαβίωσης, την οικονοµία και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και σε µαζική µείωση των αποθεµάτων νερού στη µεγαλόνησο. Έως τον Απρίλιο του 2008, τα αποθέµατα νερού της Κύπρου είχαν σχεδόν εξαντληθεί, µε αποτέλεσµα σοβαρές ζηµίες µε περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο. Οι κυπριακές αρχές, κατά συνέπεια, ζήτησαν οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ως βοήθεια για να ανταποκριθούν στις ζηµίες η ενίσχυση αυτή ισοδυναµεί µε εκτιµούµενο ποσοστό 1,25% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της χώρας. Προκειµένου να χορηγήσει τη συνδροµή του Ταµείου Αλληλεγγύης στην Κύπρο, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ως αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή της Ε.Ε., να εγκρίνουν διορθωτικό προϋπολογισµό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή και η Κύπρος θα υπογράψουν από κοινού µια συµφωνία που θα προβλέπει τους όρους εφαρµογής της ενίσχυσης. Να σηµειωθεί ότι, καταρχήν, οι πληρωµές του Ταµείου περιορίζονται στη χρηµατοδότηση επειγουσών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν οι δηµόσιες αρχές για να µετριάσουν µη ασφαλίσιµες ζηµίες, όπως η επανέναρξη λειτουργίας υποδοµών και η παροχή προσωρινής στέγασης. Οι ιδιωτικές ζηµίες και απώλειες εισοδήµατος είναι δυνατό να µην αποζηµιωθούν. Περισσότερες πληροφορίες: Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 6 Οκτωβρίου 2008 την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή, σηµατοδοτώντας έτσι το ξεκίνηµα µιας σηµαντικής διαβούλευσης µε περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, µη-κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς, µε σκοπό να κατανοηθεί καλύτερα και να διαµορφωθεί µια κοινή αντίληψη για την εδαφική συνοχή και τις συνέπειές της στη µελλοντική περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. Η συζήτηση για την εδαφική συνοχή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και κατέληξε στην έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ESDP) το Η Επιτροπή ανέπτυξε το ESDP ενισχύοντας τη συνεργασία στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG και συστήνοντας το ικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ESPON). Η συζήτηση για την εδαφική συνοχή επισφραγίστηκε µε την έγκριση της εδαφικής ατζέντας και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής από τα κράτη µέλη πέρυσι. Η Πράσινη Βίβλος προτείνει τρόπους αποφυγής της δηµογραφικής συρρίκνωσης της υπαίθρου και άναρχης εξάπλωσης των πόλεων. Οι ακόλουθοι τρεις βασικοί στόχοι θα πρέπει να µεταφραστούν σε δράσεις πολιτικής: α) υπέρβαση των διαφορών πληθυσµιακής πυκνότητας, β) υπέρβαση της απόστασης και γ) υπέρβαση των διοικητικών συνόρων. Η Πράσινη Βίβλος επισηµαίνει ακόµη τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες µε ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, για παράδειγµα οι ορεινές ή οι νησιωτικές περιφέρειες. Η άτυπη σύνοδος Υπουργών αρµόδιων για θέµατα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία θα διεξαχθεί στη Μασσαλία, στις Νοεµβρίου 2008 θα συµβάλει στη δηµόσια διαβούλευση που δροµολογήθηκε µε την Πράσινη Βίβλο. Η εδαφική συνοχή αποτελεί την τρίτη διάσταση της συνοχής, µετά την κοινωνική και την οικονοµική συνοχή. Για να τροφοδοτήσει το διάλογο γύρω από την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή παρέχει στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή του ΑΕγχΠ, την πρόσβαση σε αεροδρόµια, την κατανοµή των εφαρµογών ευρεσιτεχνιών και άλλους δείκτες. Η δηµόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2009 και τα αποτελέσµατά της θα παρουσιαστούν από την Επιτροπή προς το τέλος της άνοιξης του Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ηµοσιεύθηκε η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ε.Ε., γνωστότερο µε τα αρχικά «INTERREG IVC». Το διαπεριφερειακό πρόγραµµα υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, στο χώρο της καινοτοµίας και του περιβάλλοντος, µε συνολικό προϋπολογισµό 405 εκατοµµυρίων ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των 321 εκατοµµυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το δε υπόλοιπο συγχρηµατοδοτείται από τα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα INTERREG IVC, χωρίζεται σε δύο θεµατικές προτεραιότητες. Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους σε µια από τις παρακάτω θεµατικές υπο-ενότητες: Προτεραιότητα 1 Καινοτοµία και Οικονοµία της γνώσης - Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη - Επιχειρηµατικότητα και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Νέα ϖρόσκληση «INTERREG IVC» Προτεραιότητα 2 Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνου - Φυσικοί και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής) - ιαχείριση των Υδάτων - Κοινωνία της Πληροφορίας - Πρόληψη και ιαχείριση των Αποβλήτων - Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Εκπαίδευση - Βιοποικιλότητα και τη ιατήρηση της Φυσικής Κληρονοµιάς (συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας του αέρα) - Ενέργεια και τις Βιώσιµες Μεταφορές - Εθνογραφική και Πολιτιστική Κληρονο- µιά του Περιβάλλοντος Χώρου Η επιλέξιµη περιοχή συνεργασίας INTERREG IVC καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 27 κράτη µέλη της, συµπεριλαµβανοµένων των νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. Μόνο δηµόσιες αρχές και οι οργανισµοί που διέπονται από δηµόσιο δίκαιο είναι επιλέξιµοι εκατοµµύρια EUR διατέθηκαν στην πρώτη π ρ ό σ κ λ η σ η υ π ο β ο λ ή ς προτάσεων το εδοµένου ότι κανένας σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο ς προϋπολογισµός δεν διατίθεται για τη δεύτερη κλήση, τα ακόλουθα υπόλοιπα κεφάλαια είναι διαθέσιµα: Προτεραιότητα 1: ΕΤΠΑ EUR εκατοµµύρια Προτεραιότητα 2: ΕΤΠΑ EUR εκατοµµύρια Στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG IVC, οι επιλέξιµες δραστηριότητες συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ είτε 75% είτε 85% ανάλογα µε το κράτος µέλος. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης από το ΕΤΠΑ για την Κύπρο και την Ελλάδα είναι 85%. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέχρι τις 30 Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Σύστηµα Χρηµατοοικονοµικής ιαφάνειας Στις 2 Οκτωβρίου 2008 ξεκίνησε, σε δοκιµαστική φάση, η λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του «Συστήµατος Χρηµατοοικονοµικής ιαφάνειας» της Ε.Ε., το οποίο θα επιτρέψει για πρώτη φορά την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδοµένα που αφορούν τους δικαιούχους των επιδοτήσεων που παρέχει η Ε.Ε. Η ιστοσελίδα και η µηχανή αναζήτησης που περιλαµβάνει αποτελούν στοιχεία της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας σχετικά µε τη ιαφάνεια» και αφορούν τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο προγραµµάτων που διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εκτελεστικοί οργανισµοί της. Με βάση τα λογιστικά στοιχεία, η ιστοσελίδα παρέχει µια ενοποιηµένη επισκόπηση του προηγούµενου δηµοσιονοµικού έτους και περιέχει περίπου καταχωρήσεις σε προγράµµατα που διαχειρίζεται η Επιτροπή σε πολιτικές όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, η ενέργεια και οι µεταφορές καθώς και για ορισµένες πτυχές της ενίσχυσης προς τρίτες χώρες. Η νέα µηχανή αναζήτησης προσφέρει διάφορα κριτήρια αναζήτησης όπως, µε βάση τη χώρα του δικαιούχου, ή το τµήµα της Επιτροπής που χορήγησε την επιδότηση ή τη σύµβαση, ή τη γραµµή προϋπολογισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Ανταγωνισµός - Συγκεντρώσεις: αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών για τα διορθωτικά µέτρα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις κατευθυντήριες γραµµές της σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων ανταγωνισµού που προκύπτουν και να παρέχεται στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε συγκεντρώσεις σαφέστερη πληροφόρηση για τον καλύτερο δυνατό τρόπο επίλυσης των προβληµάτων αυτών. Τα διορθωτικά µέτρα είναι τροποποιήσεις µιας σχεδιαζόµενης πράξης που προτείνονται από τα µέρη που συµµετέχουν στην συγκέντρωση προκειµένου να επιλυθούν τα πιθανά προβλήµατα ανταγωνισµού που εντοπίζονται από την Επιτροπή. Οι σηµαντικότερες αλλαγές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την καθιέρωση ενός εντύπου για την υποβολή των πληροφοριών για τα διορθωτικά µέτρα («έντυπο RM»), λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που αφορούν τις εκποιήσεις και την παροχή πρόσβασης, καθώς και διευκρινίσεις για το ρόλο του εντολοδόχου. Σ Ε Λ Ι Α 8 Η αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τα διορθωτικά µέτρα στο πλαίσιο συγκεντρώσεων αντικαθιστά την προηγούµενη ανακοίνωση που είχε εκδοθεί το 2001 και λαµβάνει υπόψη την πρακτική της Επιτροπής στον τοµέα αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν µετά τη δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε το Στην αναθεωρηµένη ανακοίνωση ενσωµατώνεται, επίσης, η πρόσφατη νοµολογία των ικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συµβολή της οποίας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη, δίνοντας ιδίως κατευθύνσεις για το νοµικό πλαίσιο αποδοχής ή απόρριψης διορθωτικών µέτρων. Τέλος, η αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τα διορθωτικά µέτρα λαµβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις για τα διορθωτικά µέτρα του κανονισµού συγκεντρώσεων του 2004, παραδείγµατος χάρη τις δυνατότητες παράτασης των προθεσµιών για τη συζήτηση των διορθωτικών µέτρων σχετικά µε την παροχή πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες: Αύξηση ελάχιστης ϖροστασίας των τραϖεζικών καταθέσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αύξηση του ελάχιστου ορίου προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων στα ευρώ. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν βελτίωση της προστασίας των καταθετών και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης τους προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Με τους νέους κανόνες, το ελάχιστο όριο εγγύησης των καταθέσεων θα αυξηθεί από σε ευρώ στη διάρκεια ενός έτους, και αρχικά σε ευρώ κατά την ενδιάµεση περίοδο. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν αν επιθυµούν να αυξήσουν αυτά τα όρια. Η πρόταση έχει υποβληθεί για εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο Υπουργών. Στόχος της οδηγίας περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων (1994/19/ΕΚ) είναι να προστατεύει ένα µέρος της αποταµίευσης των καταθετών και να διασφαλίζει την εµπιστοσύνη τους στον τραπεζικό τοµέα, προκειµένου να αποφεύγονται σοβαρές οικονοµικές συνέπειες. Η οδηγία παραµένει αµετάβλητη από το 1994, αλλά σήµερα προσαρµόζεται για να ανταποκριθεί στην τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν τα εξής: Το όριο κάλυψης των καταθέσεων: τα κράτη µέλη καλούνται να αυξήσουν το όριο κάλυψης σε τουλάχιστον και σε διάστηµα ενός χρόνου. Το τρέχον σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων ορίζει ποσό τουλάχιστον Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, σχεδόν το 65% των επιλέξιµων καταθέσεων καλύπτονται από το τρέχον σύστηµα. Την κατάργηση της συνασφάλισης (δηλ. όταν ο καταθέτης καλύπτει ένα µέρος της ζηµίας): τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η κατάθεση επιστρέφεται µέχρι το καθορισµένο όριο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας, τα κράτη µέλη έχουν το περιθώριο να αποφασίσουν ότι η εγγύηση καλύπτει µόνο το 90% των καταθέσεων. Τη µείωση της προθεσµίας καταβολής: µειώνεται σε τρεις ηµέρες σε περίπτωση αφερεγγυότητας µιας τράπεζας. Σήµερα η αντίστοιχη προθεσµία είναι τρεις µήνες και µπορεί να επεκταθεί σε εννέα µήνες. Περισσότερες πληροφορίες:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Καινοτόµες λύσεις στις ϖληρωµές: ανάϖτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί µια πρόταση που έχει στόχο την αναθεώρηση των υφιστάµενων κανόνων που διέπουν τις προϋποθέσεις έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος στην Ε.Ε. Της πρότασης έχει προηγηθεί ευρεία δηµόσια διαβούλευση, η οποία έδειξε ότι οι ισχύοντες κανόνες, που χρονολογούνται από το 2000, έχουν επιβραδύνει την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος, παρεµποδίζοντας την τεχνολογική καινοτοµία. Οι αναθεωρηµένοι κανόνες θα διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά νέων παρόχων και θα συµβάλουν στην ανάπτυξη µιας βιοµηχανίας ο όγκος της οποίας αναµένεται να φθάσει τα 10 δισ. µέχρι το Οι κυριότερες καινοτοµίες που προτείνονται είναι οι εξής: Απλούστερος και πιο ουδέτερος από τεχνική άποψη ορισµός του «ηλεκτρονικού χρήµατος», που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκδίδει προπληρωµένη αποθηκευµένη αξία έναντι χρηµατικών ποσών. Ο ορισµός καλύπτει το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο είτε περιέχεται σε κάποια συσκευή πληρωµής που ανήκει στον κάτοχο είτε είναι αποθηκευµένο σε κάποιον αποµακρυσµένο διακοµιστή. Νέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη συνοχή µε το αντίστοιχο καθεστώς που ισχύει για τα ιδρύµατα πληρωµών, δυνάµει της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών 2007/64/ΕΚ. Οι νέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας περιλαµβάνουν απαίτηση περί αρχικού κεφαλαίου που επιτρέπει στις µικρότερες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά και νέο τύπο για τον καθορισµό του µόνιµου κεφαλαίου. Επίσης, εναρµονίζεται και το καθεστώς εξαιρέσεων. Αποσαφήνιση της εφαρµογής των απαιτήσεων εξαργύρωσης, µε ειδική µνεία στην εφαρµογή τους στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωµα να απαιτούν επιστροφή του ηλεκτρονικού χρήµατος ανά πάσα στιγµή, υπό όρους που καθορίζονται µε τους νέους κανόνες. εδοµένης της τροποποίησης όλων των διατάξεων και της αναθεώρησης της διάρθρωσης, προτείνεται να καταργηθεί η ισχύουσα οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα και να αντικατασταθεί µε νέα οδηγία. Η πρόταση θα εξεταστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο Υπουργών. Περισσότερες πληροφορίες: ιασυνοριακές ϖληρωµές: εϖέκταση της αρχής ίσων εϖιβαρύνσεων στις ϖληρωµές Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων και για επέκταση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού του 2001 όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ, δυνάµει του οποίου το κόστος των διασυνοριακών πράξεων µεταφοράς χρηµατικών ποσών σε ευρώ στην Ε.Ε. είναι το ίδιο µε το κόστος των εγχώριων πράξεων. Η πρόταση επεκτείνει την αρχή των ίσων επιβαρύνσεων στις πληρωµές µε άµεση χρέωση, που θα µπορούν να πραγµατοποιούνται σε διασυνοριακή βάση από τον Νοέµβριο Όπως ισχύει ήδη, για τις πράξεις µεταφοράς ποσών, τις αναλήψεις µετρητών από τα ΑΤΜ και τις πληρωµές µε κάρτα, το κόστος της αυτόµατης διασυνοριακής χρέωσης σε ευρώ θα είναι στο εξής ίδιο µε το κόστος µιας αυτόµατης εγχώριας χρέωσης. Η πρόταση προβλέπει επίσης τη σύσταση φορέων φιλικής επίλυσης των διαφορών για καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών σε περιπτώσεις διαφορών που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωµές. Προτείνεται, ακόµη, η σταδιακή κατάργηση υποχρεωτικών στατιστικών αναφορών που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ισοζυγίου πληρωµών, γεγονός που αναµένεται να µειώσει τον διοικητικό και οικονοµικό φόρτο και να διευκολύνει την υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ. Ο νέος κανονισµός, εάν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, θα αντικαταστήσει το ισχύον κείµενο από 1 Νοεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

10 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 EU-Korea cooperation forum on ICT research Περισσότερα: Instructor Workshop on the Use of the "Driving for Change: Training Toolkit on HIV/AIDS for the Road Transport Sector" Περισσότερα: Prize of the Regions - Council of Europe Περισσότερα: Engineering the Future, High Tech Campus Eindhoven Περισσότερα: European Nanoelectronics Forum 2008 Περισσότερα: Research and Development and Universities as Engines of Regional Competitivness Περισσότερα: Brokerage Event-FP7 Partner Search Περισσότερα: Annual Conference: Recent Trends in the Case Law of the European Courts Περισσότερα: Intercultural management workshop on developing high-potential staff Περισσότερα: International conference on human brain tissue research Περισσότερα: The territorial and regional social protection in Europe Περισσότερα: Culture in Motion Περισσότερα: International Conference on Data Mining (ICDM 2008) Περισσότερα: Webinar on European Fuel Quality Policies: Where are We Now and What are the Next Steps? Περισσότερα: 1 εκεµβρίου 1-3 εκεµβρίου Γενεύη, Ελβετία 1-3 εκεµβρίου Στρασβούργο,Γαλλία 2 εκεµβρίου Αϊντχόβεν, Ολλανδία 2-3 εκεµβρίου Παρίσι,Γαλλία 3 εκεµβρίου 3 εκεµβρίου 4-5 εκεµβρίου Λουξεµβούργο 5 εκεµβρίου εκεµβρίου Μόναχο, Γερµανία 11 εκεµβρίου 12 εκεµβρίου εκεµβρίου Πίζα, Ιταλία 17 εκεµβρίου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Βένια Παπά Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα