ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ ANOIKTHΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου Tηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: 1)Τις Νοµαρχιακές - Τοπικές Μονάδες Υγείας και Νοσοκοµεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2)Τα Περ/κά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ α) για τις Υπηρεσίες υγείας που δεν λειτουργούν µε αυτοτέλεια β) Οικονοµικές Υπηρεσίες ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». Για την πληρέστερη ενηµέρωση των υγειονοµικών οργάνων των Μονάδων Υγείας, υπενθυµίζουµε και συµπληρώνουµε παλαιότερες οδηγίες που αφορούν : Α) στην ορθή συµπλήρωση των παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους & γενικότερα στην ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων. Β) στην αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών Ειδικότερα: Α) ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ ΙΑΓΝ/ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Όλες οι εξετάσεις που ζητούνται για τους ασφαλισµένους µας αναγράφονται µόνον στο ειδικό έντυπο εξετάσεων υψηλού κόστους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γ32/290/04 Γεν. Εγγράφου, πλην των απλών Βιοπαθολογικών εξετάσεων και των Ακτινογραφιών που πραγµατοποιούνται µόνον σε εργαστήρια του ΙΚΑ. Σε Μονάδες Υγείας της Επαρχίας ή κάποιες της Αττικής, που δεν υπάρχουν εργαστήρια ΙΚΑ και οι εξετάσεις αυτές παραπέµπονται σε συµβεβληµένα εργαστήρια, θα χρησιµοποιούνται επίσης τα ως άνω ειδικά έντυπα. 1

2 2) Επισηµαίνεται ιδιαίτερα στους θεραπευτές γιατρούς και στους ελεγκτές που εγκρίνουν τις εξετάσεις, ότι τα παραπεµπτικά θα πρέπει να συµπληρώνονται πλήρως, σε όλες τους τις ενδείξεις και ιδιαίτερα τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών, το ιατρικό ιστορικό, οι προηγηθείσες εξετάσεις, κλπ. Η πλήρης και ορθή συµπλήρωση των παραπεµπτικών είναι απόλυτα αναγκαία εν όψει και της επικείµενης εφαρµογής του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του τοµέα της υγείας, όπου θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του παραπεµπτικού. 3) Υπενθυµίζουµε ότι ο αριθµός των εξετάσεων που εγκρίνονται ανά ασθενή είναι ο ακόλουθος για κάθε εξέταση : Μαγνητικές Τοµογραφίες : µία (1) µόνον εξέταση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αξιολογείται η αναγκαιότητα, εγκρίνονται µέχρι δύο MRI Αξονικές τοµογραφίες : µέχρι τρεις εξετάσεις Ψηφιακές Αγγειογραφίες : µέχρι δύο όργανα Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας : µία µόνον εξέταση ανά ασθενή Σπινθηρογραφήµατα : µόνον ένα (1) TRIPLEX καρδιάς : µόνον ένα TRIPLEX αγγείων : µέχρι δύο εξετάσεις Υπερηχογραφήµατα : µέχρι τρία όργανα, πλην των υπερήχων άνω- κάτω κοιλίας τα οποία είναι έξι όργανα (τέσσερα η άνω κοιλία και δύο η κάτω κοιλία) Ορµονολογικές εξετάσεις : µέχρι πέντε εξετάσεις Καρκινικοί δείκτες : µέχρι τρεις εξετάσεις ανά ασθενή Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται ιατρικά και εντοπίζονται τα υπό εξέταση όργανα και η ζήτηση των εξετάσεων περιορίζεται µόνον σε αυτές. 4) Όλες οι οµοειδείς εξετάσεις που κρίνονται αναγκαίες για κάθε ασθενή, αναγράφονται σε ένα µόνον παραπεµπτικό και απαγορεύεται η κατάτµηση των εξετάσεων, µε χορήγηση δεύτερου παραπεµπτικού (είτε πρόκειται για Μαγνητικές Αξονικές Τοµογρ. είτε για άλλες εξετάσεις), προκειµένου να καταστρατηγηθούν τα ως άνω όρια εγκρινοµένων εξετάσεων. 5) Υπενθυµίζουµε επίσης ότι όλες οι ζητούµενες εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να αναγράφονται στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου µε ηµεροµηνία υπογραφή & σφραγίδα του παραγγέλοντος ιατρού. 6) Κάθε γιατρός περιορίζεται στην ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων µόνον της ειδικότητάς του, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γ32/132/05 Γενικού εγγράφου. 7) Υπενθυµίζουµε ότι οι γιατροί του ΙΚΑ µπορούν να αποδέχονται την αναγραφή διαγνωστικών εξετάσεων που ζητούνται µετά από νοσηλεία ασθενών ασφαλισµένων ΙΚΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνεκτιµάται η άποψη και το σκεπτικό του άλλου 2

3 γιατρού που προτείνει διαγνωστικές εξετάσεις και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναγραφή τους, κατά την επιστηµονική τους κρίση. 8) Οι ζητούµενες εξετάσεις και ιδιαίτερα οι Βιοπαθολογικές, πρέπει να αναγράφονται από τους γιατρούς χειρόγραφα, χωρίς χρήση προτυπωµένης σφραγίδας, καθώς η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και εποµένως ο ζητούµενος εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Αυτά ισχύουν για διενέργεια των εξετάσεων τόσο στα εργαστήρια του ΙΚΑ όσο και για τα συµβεβληµένα ιδιωτικά εργαστήρια. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται προτυπωµένη σφραγίδα τα παραπεµπτικά θα αποστέλλονται στη ιοίκηση για έλεγχο. 9) εν αναγράφονται από τους γιατρούς του ΙΚΑ και δεν εγκρίνονται από τους ελεγκτές µας νέες διαγνωστικές εξετάσεις, για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ιατρικές ενδείξεις και δεν υπάρχει επίσηµο κρατικό τιµολόγιο από το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας. εν εγκρίνονται από τα ελεγκτικά όργανα ούτε από τους ιευθυντές των Μονάδων Υγείας εξετάσεις, εάν δεν έχουν τηρηθεί όλα τα παραπάνω αναφερόµενα (1-9). Β ) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Είναι γνωστό στους γιατρούς ότι η Μαγνητική Τοµογραφία είναι µια εξέταση η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί διαγνωστικό έλεγχο δεύτερης βαθµίδας, για την διερεύνηση ή την παρακολούθηση ασθενών, αφού έχει προηγηθεί ο αναγκαίος απλούστερος διαγνωστικός έλεγχος. Κατά συνέπεια η εξέταση αυτή µπορεί και πρέπει να ζητείται µε φειδώ στις απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις. Ωστόσο, από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων των Μαγνητικών τοµογραφιών, που καταγράφονται µέσω του Σ ΖΥΥ, διαπιστώνεται µία µεγάλη αύξηση του αριθµού των ζητουµένων εξετάσεων, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση των επιτροπών έγκρισης MRI. Ειδικότερα: - ιαπιστώνεται ότι πολλοί γιατροί αναγράφουν πέραν της µίας Μαγνητικές Τοµογραφίες για τον ίδιο ασθενή, είτε σε ένα είτε σε δύο παραπεµπτικά, γεγονός που δεν επιτρέπεται. Μας αναφέρονται περιπτώσεις που ζητούνται έως και οκτώ εξετάσεις MRI ταυτόχρονα, ενώ τον ίδιο ή τον προηγούµενο µήνα έχουν πραγµατοποιηθεί και άλλες όµοιες εξετάσεις στον ίδιο ασθενή. - Ζητείται συχνή επανάληψη Μαγνητικών Τοµ. στον ίδιο ασθενή, χωρίς επαρκή τεκµηρίωση. Υπενθυµίζουµε λοιπόν τις οδηγίες του Γ32/978/07 Γενικού εγγράφου µας που αφορούν στην διαδικασία έγκρισης Μαγνητικών Τοµογραφιών και ειδικότερα επισηµαίνουµε ότι : Από τον θεράποντα γιατρό του ασθενούς εγκρίνεται αιτιολογηµένα µία µόνον Μαγνητική Τοµογραφία, στις περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι αναγκαίες 3

4 ιατρικές ενδείξεις, αξιολογώντας ιατρικά το υπό εξέταση όργανο. Η εξέταση εγκρίνεται µόνον από τον ιευθυντή της Μονάδος Υγείας ή τον ΠΥΥ (στις Μονάδες Υγείας που δεν λειτουργούν µε αυτοτέλεια) ή τον νόµιµο αναπληρωτή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που τεκµηριώνεται ιατρικά η αναγκαιότητα αναγραφής και έγκρισης µέχρι δύο Μαγνητικών Τοµογραφιών, αυτές αναγράφονται από τον θεραπευτή γιατρό στο ίδιο παραπεµπτικό και εγκρίνονται µόνον από τον ιευθυντή της Μονάδος Υγείας ή τον ΠΥΥ (στα Υποκ/τα που δεν λειτουργούν µε αυτοτέλεια),ή τον νόµιµο αναπληρωτή τους, µετά από πλήρη αιτιολόγηση. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών (και ιδιαίτερα παιδιών), µε βεβαρηµένο ιατρικό ιστορικό, που ζητούνται, από Νοσοκοµειακούς κυρίως γιατρούς, περισσότερες των δύο Μαγνητικές τοµογραφίες, αυτές θα εγκρίνονται από την ΑΥΕ της Μονάδος Υγείας ( µε πλήρη αιτιολόγηση), µε συµµετοχή γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και θα πραγµατοποιούνται µόνον σε Μαγνητικούς Τοµογράφους του ΙΚΑ (κατά προτεραιότητα), ή Κρατικού Νοσοκοµείου της περιοχής. Κανένας γιατρός δεν µπορεί να αναγράψει MRI του ίδιου η άλλου οργάνου, εάν εντός µικρού χρονικού διαστήµατος έχει αναγράψει ήδη την εξέταση για τον ίδιο ασθενή. Επισηµαίνουµε ότι το γεγονός ελέγχεται από τα στοιχεία που τηρούνται µέσω του Σ ΖΥΥ (184). Τέλος, συµπληρωµατικά & διευκρινιστικά των οδηγιών του Γ32/978/07 Γενικού εγγράφου µας, αναφέρουµε ότι: 1) η Μαγνητική Τοµογραφία ήπατος-καρδιάς σε ασθενείς µε Μεσογειακή αναιµία για τον έλεγχο του σιδήρου, αναγράφεται από τους γιατρούς µας χωρίς να ζητείται η προηγούµενη διενέργεια Αξονικής Τοµογραφίας, η οποία δεν είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση, ενώ δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την αναγραφή της. 2) η Μαγνητική Τοµογραφία µαστού µπορεί να αναγράφεται και να εγκρίνεται χωρίς προηγούµενη αξονική τοµογραφία, όταν συντρέχουν οι ακόλουθες ενδείξεις: Ψηλαφητή µάζα σε έγκυο γυναίκα µε αρνητικό υπερηχογράφηµα Ψηλαφητή µάζα σε ηλικία < 30 ετών µε αρνητικό υπερηχογράφηµα και αρνητική µαστογραφία Για έλεγχο τοπικών υποτροπών µετά από ογκεκτοµή Σε έλεγχο προθέσεων Σε νεαρές ηλικίες µε οικογενειακό ιστορικό Ca µαστού και µε θετικό BRCA 1 και BRCA 2. 4

5 Οι ελεγκτές ιατροί του ΙΚΑ πρέπει να ενηµερώσουν και τους γιατρούς των Νοσοκοµείων & Κλινικών για τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη ζήτηση των Μαγνητικών Τοµογραφιών και των λοιπών διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε να αποφεύγονται προστριβές των ασθενών µε τους γιατρούς του ΙΚΑ. Τέλος, ενηµερώνουµε τους ιευθυντές των Μονάδων Υγείας της Αττικής ότι θα αποστέλλονται από το ΟΠΣ-Υγείας σε κάθε Μονάδα, στατιστικά στοιχεία του Σ ΖΥΥ, µε τον αριθµό των Μαγνητικών τοµογραφιών που έχουν ζητηθεί από κάθε γιατρό της Μονάδος τους, σε σχέση µε τον Μ.Ο. MRI ανά ειδικότητα, για ενηµέρωση και τυχόν λήψη µέτρων. Με ευθύνη των ιευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Υποκαταστηµάτων να ενηµερωθούν όλοι οι αρµόδιοι : θεραπευτές γιατροί, ελεγκτές ιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι στις γραµµατείες των Μονάδων Υγείας και διοικητικοί υπάλληλοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών, κλπ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Γραφείο ιοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2) Γραφείο Υποδιοικητή κ. Κυρζόπουλου 3) Γραφείο Υποδιοικητή ΠΑΝ. ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ κ. Αµπατζόγλου 4) Γραφείο Υποδιοικητή κ. Βλάχου Αθαν. 5) Γραφείο Γενικού ιευθυντή Υπηρεσιών Υγείας 6) ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας 7) Γραφεία Συντονιστών ιοίκησης 8) ΟΠΣ Υγείας- Πατησίων 12 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 5

ΑΔΑ: 4Α3Τ4691ΩΓ-87 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011. Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43

ΑΔΑ: 4Α3Τ4691ΩΓ-87 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011. Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Κοινοποίηση: 1.Γρ. Διοικητή 2.Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία.

Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67 Αριθ. Πρωτ.: Γ32/634/4-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1640 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Συµπλήρωση-Τροποποίηση της διαδικασίας για διενέργεια Μελέτης Άπνοιας Ύπνου και χορήγησης αναπνευστικών συσκευών (C PAP, Bi PAP) Καθορισµός αποδοτέου ποσού» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 210 fax: 210 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 36 Τελικό προσχέδιο Αθήνα Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 9 / 12/2010 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 ΠΡΟΣ Εθνικό Τυπογραφείο Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Χρόνος υποβολής επιµέρους προγραµµάτων από τους φορείς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Χρόνος υποβολής επιµέρους προγραµµάτων από τους φορείς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011 ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Σχέση γιατρού-ασθενούς Οι φυτικές διαλυτές ίνες βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Α: Γενικά 2. Β: Άδεια Ασθενείας 2-4. Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11. 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους

Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Α: Γενικά 2. Β: Άδεια Ασθενείας 2-4. Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11. 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Α: Γενικά 2 Β: Άδεια Ασθενείας 2-4 Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους 2. Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους 3. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα