Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας."

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας. I. Προοίμιο Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται στο να παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με τις συναλλαγές των μελών του ΣΕΠ με άτομα (κλινικούς ή μη κλινικούς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε ιατρούς, νοσοκόμες/ους, τεχνικούς και συντονιστές έρευνας) ή νομικά πρόσωπα (όπως νοσοκομεία ή εταιρείες προμηθειών) που άμεσα ή έμμεσα προμηθεύονται, μισθώνουν, συνιστούν, χρησιμοποιούν, φροντίζουν για την αγορά ή μίσθωση ή συνταγογραφούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα των μελών του ΣΕΠ ("Επαγγελματίες Υγειονομικής Περίθαλψης"). Υπάρχουν πολλές μορφές συναλλαγών μεταξύ των μελών του ΣΕΠ και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης που προάγουν την ιατρική επιστήμη ή βελτιώνουν την περίθαλψη των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι: Προαγωγή της ιατρικούς τεχνολογίας. Η ανάπτυξη καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων απαιτούν συνεργασία μεταξύ μελών και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που σημειώνονται συχνά έξω από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

2 Ασφαλής και Αποτελεσματική χρήση της Ιατρικής Τεχνολογίας. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση της ιατρικής τεχνολογίας απαιτεί από τα μέλη να παρέχουν στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης τις κατάλληλες οδηγίες, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την τεχνική κάλυψη και υποστήριξη. Ρυθμιστικές αρχές μπορούν επίσης να απαιτούν αυτό το είδος της εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την έγκριση του προϊόντος. Έρευνα και εκπαίδευση Η υποστήριξη από τα μέλη της καλόπιστης (bona fide) ιατρικής έρευνας, εκπαίδευσης και ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμβάλλει μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των ασθενών και αύξηση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΠ αναγνωρίζουν ότι η τήρηση των δεοντολογικών προτύπων και η συμμόρφωση προς τους νόμους είναι κρίσιμοι παράγοντες για την δυνατότητα της ιατροτεχνολογικής βιομηχανίας να συνεχίζει τη συνεργασία με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις δεοντολογικές επιχειρησιακές πρακτικές και την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά που άπτονται των επαφών τους με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα μέλη πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται την υποχρέωση των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης να αποφασίζουν απρόσκοπτα όσον αφορά στην θεραπεία. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές: Την αρχή του διαχωρισμού: Η συναλλαγή μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να καταχράται ώστε να επηρεάζονται, με αδικαιολόγητα ή ανάρμοστα πλεονεκτήματα, οι αποφάσεις για αγορά, ούτε θα πρέπει η συναλλαγή αυτή να εξαρτάται από

3 τις συναλλαγές πωλήσεων ή η χρήση ή υπόδειξη χρήσης των προϊόντων των μελών. Την αρχή της διαφάνειας: Η συναλλαγή μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι διαφανής και να συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς. Στις χώρες όπου δεν γίνεται συγκεκριμένη πρόβλεψη, τα μέλη, παρόλα αυτά, διατηρούν κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας απαιτώντας εκ των προτέρων να γίνεται γραπτή κοινοποίηση στην διοίκηση του νοσοκομείου, τους προϊσταμένους των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σε τοπικό επίπεδο, αποκαλύπτοντας πλήρως το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συναλλαγής. Την αρχή της ισοδυναμίας: Όπου οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης εκτελούν μια υπηρεσία για ένα μέλος ή προς όφελος ενός μέλους, ή αποζημίωση που καταβλήθηκε εξ ονόματος του μέλους πρέπει να είναι ανάλογη και να εκπροσωπεί την εύλογη αξία αγοράς για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. Την αρχή της τεκμηρίωσης: Για συναλλαγές μεταξύ ενός μέλους και ενός επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι υπηρεσίες εκτελούνται από έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης για ένα μέλος ή εξ ονόματος ενός μέλους, πρέπει να υπάρχει μια γραπτή συμφωνία όπου, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται ο σκοπός της συναλλαγής, οι υπηρεσίες που θα εκτελεστούν, η μέθοδος για την κάλυψη των εξόδων, καθώς και την αποζημίωση που θα καταβληθεί από το μέλος. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στη συμφωνία πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αποδεικνύονται από σχετικές εκθέσεις κ.λ.π. Επαρκή τεκμηρίωση, όπως η συμφωνία, σχετικές εκθέσεις, τιμολόγια

4 κ.λπ., πρέπει να τηρείται από το μέλος για να υποστηρίζουν την ανάγκη των υπηρεσιών, και την υλοποίηση τους, καθώς και τη λογική της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Τα μέλη πρέπει να απαιτούν από ανεξάρτητους διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές πωλήσεων και τρίτους αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, συμβούλους, διανομείς, τους αντιπροσώπους πωλήσεων, παράγοντες μάρκετινγκ, μεσίτες, επί προμηθεία εμπορικούς πράκτορες και ανεξάρτητους εκπρόσωπους πωλήσεων, οι οποίοι συναλλάσσονται με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με την πώληση, την προώθηση ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που αφορούν τα προϊόντα των μελών, να συμμορφώνονται με πρότυπα που είναι ισοδύναμα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Ως εκ τούτου, συνιστάται ότι, σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εισαχθεί, η σχετική συμβατική τεκμηρίωση επιβάλλει υποχρεώσεις στους τρίτους να συμμορφωθούν με αυτές ή ισοδύναμες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τα κατάλληλα πρότυπα σε διάφορους τύπους σχέσεων με επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν προορίζονται στο να υποκαταστήσουν ή υπερισχύουν των εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών και επαγγελματικών κωδίκων (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών κωδίκων) οι οποίοι μπορεί να επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις από τα μέλη ή επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης που επιδίδονται σε ορισμένες δραστηριότητες σε αυτές τις χώρες. Όλα τα μέλη θα πρέπει να διαπιστώνουν ανεξάρτητα, ότι οι συναλλαγές τους με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης συμμορφούνται με όλους τους εθνικούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς και επαγγελματικούς κώδικες. II. Η επιχορηγούμενη κατάρτισης και εκπαίδευσης επί προϊόντων

5 Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέλη πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση επί των προϊόντων τους στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης για να διευκολύνουν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της ιατρικής τεχνολογίας. Τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλο τόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία των συμμετεχόντων και τον χαρακτήρα της κατάρτισης. Ειδικότερα: Προγράμματα και εκδηλώσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε κλινικές, εργαστήρια, εκπαιδευτικά, συνεδριακά ή άλλα κατάλληλα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων των μελών, ή εμπορικά διαθέσιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες ευνοούν την αποτελεσματική μετάδοση των γνώσεων και την πρακτική «hands on εκπαίδευση. Το προσωπικό κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκπαίδευσης. Τα μέλη δύνανται να παρέχουν στους συμμετέχοντες γεύματα λογικού κόστους σε σχέση με το πρόγραμμα, και, αν τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθιστούν αναγκαίες διανυκτερεύσεις, πρόσθετη φιλοξενία μπορεί να καλύπτεται. Κάθε φιλοξενίας πρέπει να είναι εύλογης αξίας, μικρότερη σε διάρκεια από το πρόγραμμα, να εστιάζει στον εκπαιδευτικό σκοπό της εκπαίδευσης και να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της χώρας όπου ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης ασκεί την δραστηριότητά του. Τα μέλη μπορεί να πληρώνουν για εύλογα έξοδα ταξιδιού και διαμονής ενός επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας όπου ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης ασκεί την δραστηριότητά του. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να διευκολύνουν ή να πληρώνουν για γεύματα, έξοδα ταξιδιού, διαμονής ή άλλα έξοδα για τους συζύγους ή προσκεκλημένους των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, ή για κάθε άλλο πρόσωπο που δεν

6 έχει γνήσιο επαγγελματικό ενδιαφέρον στις πληροφορίες που διανέμονται στη συνεδρίαση. III. Στήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων τρίτων Καλή τη πίστη, ανεξάρτητες, εκπαιδευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, ή εκδηλώσεις για χάραξης πολιτικής, προάγουν την επιστημονική γνώση, την ιατρική πρόοδο και βοηθούν στην παροχή αποτελεσματικής υγειονομική περίθαλψη. Για τους σκοπούς αυτούς, τα μέλη μπορούν να στηρίζουν τέτοιες εκδηλώσεις, εφόσον το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών αυτών εκδηλώσεων προάγει την επιστημονική γνώση, την ιατρική πρόοδο και την διάχυση της αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης και είναι σύμφωνη με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται από επαγγελματικές εταιρείες ή οργανισμούς για τις εκδηλώσεις αυτές. Τα μέλη του ΣΕΠ δύνανται να στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις με την παροχή χρηματοδοτικής, επιστημονικής, τεχνικής, οργανωτικής και/ή υλικοτεχνικής βοήθειας ως εξής: Χορηγία επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης: Εφόσον επιτρέπεται από εθνικούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς, τα μέλη του ΣΕΠ δύνανται να παρέχουν χρηματική στήριξη για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εκδηλώσεις μεμονωμένων επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Η χρηματική στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται στο κόστος εγγραφής καθώς και εύλογα έξοδα ταξιδιού, γευμάτων και διαμονής, σχετιζόμενα με την συμμετοχή στην εκδήλωση. Τα μέλη πρέπει να διασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με εθνικούς και τοπικούς νόμους σχετικά με την κοινοποίηση ή τις προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με

7 τέτοιου είδους χορηγίες και όπου οι απαιτήσεις αυτές δεν προβλέπονται, θα καλύπτονται από διαφάνεια, για παράδειγμα, με απαίτηση προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης της χορηγίας προς την διοίκηση του νοσοκομείου, τους ανωτέρους του επαγγελματία υγειονομική περίθαλψη ή άλλη καθορισμένη τοπική αρμόδια αρχή. Διαφημίσεις και επιδείξεις: Τα μέλη μπορούν να διαφημίζονται επί πληρωμή και να μισθώνουν περίπτερα για την προβολή τους σε συνέδρια. Υποστήριξη συνεδρίων: Τα μέλη μπορούν να παρέχουν οικονομική επιχορήγηση απευθείας στο διοργανωτή της εκδήλωσης ούτως ώστε να μειώσουν το συνολικό κόστος εγγραφής των συμμετεχόντων και για την κάλυψη εύλογου ποσού για αμοιβές (honoraria), ταξίδια, γεύματα και δαπάνες διαμονής των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης που είναι μέλη επιτροπών στην εκδήλωση. Μια γραπτή αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον διοργανωτή του συνεδρίου προς στο μέλος και οποιαδήποτε χορηγία πρέπει να καταβάλλεται απευθείας στον διοργανωτή του συνεδρίου ή το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο διοργανωτής του συνεδρίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το πρόγραμμα καθώς και την επιλογή των ομιλητών. Τα μέλη δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε επί μέρους συμμετοχή στον καθορισμό του περιεχομένου του συνεδρίου εκτός από την πρόταση για ομιλητές, ή τον σχολιασμό επί του προγράμματος όταν αυτό ζητηθεί. Δορυφορική συμπόσια: Τα μέλη μπορεί να χρηματοδοτούν δορυφορικά συμπόσια που πραγματοποιούνται στα πλαίσια συνεδρίων τα οποία διοργανώνονται από τρίτους, και να παρέχουν παρουσιάσεις για θέματα που είναι σχετικά με το συνολικό θεματικό περιεχόμενο του συνεδρίου, υπό τον όρο ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται να είναι δίκαιες, ισόρροπες και αυστηρά επιστημονικές. Τα μέλη μπορούν να καθορίζουν το περιεχόμενο αυτών των

8 εκδηλώσεων και να είναι υπεύθυνα για την επιλογή των ομιλητών. Η συμφωνία για το συμπόσιο πρέπει να τεκμηριώνονται με γραπτή σύμβαση ενώ η υποστήριξη του μέλους οφείλει να αναφέρεται σε όλα τα σχετικά έντυπα του συμποσίου. Υποτροφίες: Μέλη μπορεί επίσης να παρέχουν εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις προς εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης ή εταιρείες επαγγελματιών, με σκοπό την εκπόνηση ιατρικής εκπαίδευσης, προσφέροντας χρηματική υποστήριξη υπό μορφή υποτροφιών και παρόμοιων βραβείων. Η επιλογή των υπότροφων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του θεσμικού οργάνου όπου αυτοί εγγράφονται ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα εκπαιδευτούν. Οι επιδοτήσεις προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό ίδρυμα και όχι στους μεμονωμένους ερευνητές, εκτός αν υπάρχει γραπτή αίτηση από το συμβαλλόμενο ίδρυμα. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει η επιχορήγηση να συνδέεται με την αγορά των προϊόντων μίας εταιρείας, ή να βασίζεται σε παρελθούσα χρήση ή πιθανή μελλοντική χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας από το ίδρυμα. IV. Συναντήσεις πωλήσεων και προώθησης Όπου επιτρέπεται, τα μέλη συναντώνται με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης για να συζητήσουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, διεξάγουν διαπραγματεύσεις επί συμβάσεων ή συζητούν όρους πώλησης, οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να λαμβάνουν χώρα στην έδρα του επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης ή κοντά σε αυτήν. Σε σχέση με αυτές τις συναντήσεις, τα μέλη δύναται να πληρώνουν για γεύματα σε λογικές τιμές για επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την

9 αμοιβαία ενημέρωση. Όταν είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε εργοστάσια ή όπου η επίδειξη μη φορητών συσκευών είναι αναγκαία, τα μέλη δύνανται επίσης να επωμισθούν για τα εύλογα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, τα μέλη δεν επιτρέπεται να πληρώνουν για γεύματα, ταξίδια, διαμονή ή άλλα έξοδα για τους συζύγους ή προσκεκλημένους των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, ή για κάθε άλλο πρόσωπο που δεν έχει bona fide επαγγελματικό ενδιαφέρον στις πληροφορίες που παρέχονται στην συνάντηση. V. Συμφωνίες με συμβούλους Επαγγελματίες της υγείας μπορούν να χρησιμεύσουν ως σύμβουλοι στα μέλη, παρέχοντας καλόπιστες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της συμμετοχής σε συμβουλευτικά συμβούλια, η με παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα επιχορηγούμενα από τα μέλη, η εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διοργανούμενες από τρίτους, καθώς και ανάπτυξη προϊόντων. Είναι ευνόητο να καταβάλλεται εύλογη αποζημίωση των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών. Οι ακόλουθοι παράγοντες στηρίζουν της ύπαρξης μίας καλόπιστης συμφωνίας μεταξύ μελών και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης: Συμφωνία για απασχόληση συμβούλων νοείται όταν έχει συγκεκριμενοποιηθεί εκ των προτέρων ένας θεμιτός σκοπός. Επιλογή των συμβούλων πρέπει να βασίζεται στα προσόντα του συμβούλου και την εμπειρία που έχει για να αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο θεμιτό σκοπό ενώ δεν πρέπει να βασίζεται στον όγκο ή την αξία της παραγόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητος που οφείλεται στο σύμβουλο.

10 Συμφωνίες συμβούλων με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να περιγράφονται σε γραπτή συμφωνία, υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη, όπου καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς της χώρας όπου ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι απασχολούνται ως σύμβουλοι, πρέπει να είναι η εύλογη αγοραία αξία για τις υπηρεσίες που παρέχονται, και δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανένα τρόπο με την αξία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν για την δική τους πρακτική. Όλες τις πληρωμές πρέπει να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα φορολογική ή άλλη νομική απαίτηση. Τα μέλη μπορεί να πληρώνουν για εύλογα και πραγματικά έξοδα συμβούλων κατά τη διεξαγωγή του αντικειμένου της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εύλογων και πραγματικών ταξιδιών, γευμάτων και διανυκτερεύσεων που είναι αποτέλεσμα συμμετοχής των σε συναντήσεις με τα μέλη, ή εξ ονόματος των μελών. Η γραπτή συμφωνία θα πρέπει να περιγράφει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν από τον σύμβουλο σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών. Τα μέλη πρέπει να διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με εθνικούς και τοπικούς νόμους σχετικά με την κοινοποίηση ή την έγκριση απαιτήσεων που συνδέονται με τα μέλη που απασχολούν επαγγελματίες υγειονομική περίθαλψη ως συμβούλους. Στην περίπτωση που καμία τέτοια απαίτηση δεν προβλέπεται, τα μέλη διατηρούν κατάλληλη διαφάνεια απαιτώντας την εκ των προτέρων έγγραφη κοινοποίηση στην διοίκηση του νοσοκομείο, προς τον προϊστάμενο του επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σε τοπικό επίπεδο, με την οποία να αποκαλύπτει το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας παροχής συμβουλών.

11 Όλες οι συμφωνίες παροχής συμβουλών με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως ακόμη και όταν ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης δεν απαιτεί πληρωμή για τις υπηρεσίες του, ή όπου η συμφωνία περιλαμβάνει μόνο μία εκδήλωση διάρκειας μιας ημέρας. Ο τόπος και περιστάσεις για τα συσκέψεις με συμβούλους θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το αντικείμενο των διαβουλεύσεων. Οι συναντήσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε περιβάλλον κλινικό, εκπαιδευτικό, συνεδριακό ή άλλο κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων ή άλλων τοποθεσιών που ευνοούν την αποτελεσματική αμοιβαία ενημέρωση. Η επιχορηγούμενη φιλοξενία από μέλη που προκύπτει από την συνάντηση με συμβούλους θα πρέπει να είναι μετριοπαθής στην αξία και υποδεέστερη του χρόνο και του σκοπού της σύσκεψης. Όταν ένα μέλος συμβάλλεται με έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης που ενεργεί ως σύμβουλος για ερευνητικές υπηρεσίες, η γραπτή συμφωνία που περιγράφεται ανωτέρω πρέπει να αναφέρεται σε ένα γραπτό πρωτόκολλο έρευνας ή γραπτό χρονοδιάγραμμα εργασιών όπου όλες τις απαιτούμενες συναινέσεις και εγκρίσεις πρέπει να εξασφαλίζονται. Όταν ένα μέλος συμβάλλεται με έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης για τα ανάπτυξη της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία χορήγηση αποζημίωσης σε μια δίκαιη αγοραία τιμή. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνει οικονομική αποζημίωση σε σχέση με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αυτός έχει συνταγογραφήσει στο παρελθόν ή μπορεί να συνταγογραφήσει στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υλικών, τα οποία περιλαμβάνουν τα νέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες τις απαιτούμενες συναινέσεις και

12 εγκρίσεις πρέπει να λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διοίκησης του νοσοκομείου ή τον προϊστάμενο του επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης (ή τοπική αρμόδια αρχή). VI. Δώρα Μέλη περιστασιακά μπορεί να προσφέρουν μη δαπανηρά, επώνυμα ή μη αντικείμενα ως δώρα προς επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, αν αυτά είναι μέτριας αξίας και σύμφωνα με εθνικές και τοπικές νομοθεσίες, κανονισμούς και βιομηχανικούς και επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς της χώρας όπου ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα δώρα πρέπει να σχετίζονται με την άσκηση του επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, προς όφελος των ασθενών ή να υπηρετούν μια γνήσια εκπαιδευτική λειτουργία. Δώρα δεν πρέπει να δίδονται υπό μορφήν μετρητών ή ισοδύναμα μετρητών. Αυτή η ενότητα δεν αφορά στην νομότυπη πρακτική παροχής κατάλληλων δειγμάτων προϊόντων και τις ευκαιρίες για την αξιολόγηση του προϊόντος. VII. Η παροχή της οικονομικής απόδοσης και άλλες οικονομικές πληροφορίες Τα μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ακριβείς και υπεύθυνες τιμολογήσεις αποδιδόμενων χρεώσεις σε ταμεία και άλλους πληρωτές. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρουν οικονομική αποδοτικότητα και πληροφορίες στους επαγγελματίες

13 υγειονομικής περίθαλψης και τους πληρωτές τρίτους, όσον αφορά τα προϊόντα των μελών. Οι πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται στο να προσδιορίζουν την κατάλληλη κάλυψη, την κωδικοποίηση τιμολόγησης των προϊόντων των μελών ή τις διαδικασίες χρήσης των προϊόντων αυτών, ή για να ενθαρρυνθεί την οικονομικά αποδοτική παράδοση προϊόντων των μελών. Αυτή η ενότητα δεν προορίζεται να αντιμετωπίσει την νόμιμη πρακτική παροχής τεχνικής ή άλλης υποστήριξης για την κατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση των προϊόντων του εν λόγω μέλους. VIII. Οι δωρεές για ελεημοσύνη και φιλανθρωπικούς σκοπούς Τα μέλη δύνανται να προσφέρουν δωρεές για ελεημοσύνη ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δωρεές, μπορεί να γίνει μόνο σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς που έχουν δικαίωμα να τις δέχονται, σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Δωρεές μπορεί να γίνουν για να υποστηρίξουν τις εν γένει δραστηριότητες μίας καλόπιστης οργάνωσης ή μπορεί να γίνουν για την υποστήριξη ερανικών σχεδίων που αναλαμβάνει μια τέτοια οργάνωση. Δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν πρέπει να συνδέονται με κανένα τρόπο με παρελθούσα, παρούσα ή πιθανόν μελλοντική χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών ενός μέλους. Όλες οι δωρεές σε φιλανθρωπικό ίδρυμα ή μη κερδοσκοπική οργάνωση θα πρέπει να τεκμηριώνονται δεόντως. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτή αίτηση από την φιλανθρωπική οργάνωση, περιγράφοντας λεπτομερώς το φιλανθρωπικό σκοπό και τη φύση των δραστηριοτήτων της. Η πληρωμή πρέπει να συντάσσεται στο όνομα του φιλανθρωπικού ιδρύματος και να

14 καταβάλλεται απευθείας στο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δωρεές σε καλόπιστη φιλανθρωπική οργανώσεις δεν πρέπει να γίνεται σε απάντηση αιτήματος επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, εκτός εάν ο επαγγελματίας υγειονομική περίθαλψη είναι υπάλληλο ή στέλεχος του οργανισμού και έχει υποβάλει αίτηση εξ ονόματος της οργάνωσης. Δεν θα ήταν αποδεκτό ένα μέλος να υποστηρίζει φιλανθρωπική οργάνωση επιλογής ενός επαγγελματία της υγειονομικής περίθαλψης σε απάντηση αιτήματος από αυτόν τον επαγγελματία ιατρικής περίθαλψης. Τα μέλη δεν θα πρέπει να έχουν έλεγχο στην τελική χρήση των κονδυλίων που παρέχονται ως φιλανθρωπικές δωρεές σε φιλανθρωπικές και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. IX. Εκπαιδευτικές Επιχορηγήσεις Τα μέλη μπορούν να προβλέπουν κονδύλια για την υποστήριξη της γνήσιας και ανεξάρτητης ιατρικής έρευνας, την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης ή της εκπαίδευσης ή ακόμη και ασθενών καθώς και την δημόσια ενημέρωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό, η υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων από τα μέλη να μην θεωρείται ως μια εκχώρηση βάση τιμών, ανταμοιβή σε υπό εύνοια πελάτες ή προτροπή να συστήσουν, να συνταγογραφούν ή να αγοράζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών. Ως εκ τούτου, τα μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατηρούν κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με όλες τις εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις που πραγματοποιούν. Εκπαιδευτικές χορηγίες δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να συνδέονται με παρελθούσα, παρούσα ή πιθανόν μελλοντική χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών ενός μέλους.

15 Εκπαιδευτικές χορηγίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον σε οργανισμούς ή οντότητες που δικαιούνται να τις δέχονται μέσα στο πλαίσιο της εθνικής ή τοπικής νομοθεσίας και κανονισμών και δεν πρέπει να παρέχονται σε μεμονωμένους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης. (Για οδηγίες σχετικά με πώς τα μέλη μπορεί να υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μεμονωμένων επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, ανατρέξτε στην ενότητα ΙΙΙ Στήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων τρίτων). Παραδείγματα των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το σχετικό σκεπτικό είναι τα κάτωθι: Υποτροφίες:. Επαγγελματικές οργανώσεις, νοσοκομεία και πανεπιστήμια, όπου οι επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης εκπαιδεύονται, μπορεί να είναι επιλέξιμα για να λάβουν επιχορηγήσεις για την υποστήριξη υποτροφιών. Για οδηγίες σχετικά με πώς μπορεί να υποστηρίζει τα μέλη υποτροφίες και βραβεία ανατρέξτε ενότητα ΙΙΙ, στήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων τρίτων. Προαγωγής της εκπαίδευσης υγειονομικής περίθαλψης:. Τα μέλη μπορεί να υποστηρίζουν την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης με δωρεές προς ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαίδευσης, είτε διαπιστευμένων ή μη διαπιστευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης. Για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο τα μέλη μπορεί να υποστηρίζουν τέτοιου είδους εκπαίδευση, ανατρέξτε στην ενότητα ΙΙΙ, στήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων τρίτων. Έρευνα: Ερευνητικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη μελετών σχεδιασμένες από πελάτες που αφορούν την κλινική ή μη κλινική έρευνα σε τομείς όπου το μέλος έχει γνήσιο ενδιαφέρον, δύναται να επιτραπούν. Το μέλος μπορεί να

16 παρέχει πόρους προς τεκμηριωμένες δαπάνες, υπηρεσίες ή διάθεση δωρεάν προϊόντων για την υποστήριξη των σαφώς καθορισμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης όπου επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, τους κανονιστικών και τους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς. Όλα τα αιτήματα για επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς από τον αιτούντα, αναφέροντας τη φύση και το στόχο της ερευνητικής δραστηριότητας. Καμμία υποστήριξη δεν πρέπει να παρέχεται μέχρι να υπογραφεί γραπτή συμφωνία από τα δύο μέρη και η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων, όπου αυτό απαιτείται. Πλήρη δημοσιοποίηση της χορηγίας γίνεται στην διοίκηση του νοσοκομείου ή τον προϊστάμενου του επαγγελματία ή άλλη οποιαδήποτε ενδεδειγμένη αρμόδια αρχή έχει ορισθεί ανάλογα με την περίπτωση, και ο δικαιούχος της επιχορήγησης θα πρέπει να αναγνωρίζει την χορηγία της έρευνας από το μέλος σε όλες τις προφορικές ή γραπτές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του. Δημόσια εκπαίδευση:. Τα μέλη δύνανται να επιχορηγούν δραστηριότητες με σκοπό τη στήριξη της εκπαίδευσης των ασθενών ή του κοινού σχετικά με σημαντικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης.

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Πεδίο εφαρµογής O Κώδικας αυτός καλύπτει τις σχέσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015 και ισχύει από 01/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas Μεθοδολογικό Σημείωμα Servier Hellas Α. Σύνοψη Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα, είναι συνοδευτικό του Εντύπου Δημοσιοποίησης και διευκρινιστικό των διαφόρων θεμάτων του εντύπου, μέσω του οποίου η ΣΕΡΒΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016 Έγγραφο μεθοδολογίας της Bristol-Myers Squibb (BMS) προς υποστήριξη του περί διαφάνειας κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) για παροχές αξίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2015 Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) Εισαγωγή Η παρούσα μεθοδολογία περιγράφει τη διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016

Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016 Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016 AstraZeneca SA 000638901000 Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών 151 15 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας

ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα 2010-2011 01. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Νευρολόγος, Συν/στης Δ/ντης Νευρολογικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr τηλ.210.6507203 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Κώδικες Δημοσιοποίησης EFPIA και Τοπικής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Κώδικες Δημοσιοποίησης EFPIA και Τοπικής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Μεθοδολογικό Σημείωμα Κώδικες Δημοσιοποίησης EFPIA και Τοπικής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.0 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 2 3.0 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 4.0

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012 Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ Αναθεώρηση 2012 1 Βασικές Αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ Πλήρης ευθυγράμμιση ΣΦΕΕ - ΕΟΦ Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ προς τη κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ. Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ.  Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας www.kefea.org.cy ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Βασίλης Γέρος Προϊστάμενος Μονάδας Β Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες Το πρόγραμμα ELBA Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιείται από το δίκτυο 7 εθνικών Κάριτας στην Νοτιοανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016 Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016 Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

30 Ιουνίου 2016 ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ LEO ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ LEO

30 Ιουνίου 2016 ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ LEO ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ LEO Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απαιτήσεις Κοινοποίησης EY/EYΦ του Ομίλου LEO συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς Α.Ε. 30 Ιουνίου 2016 ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών To Ε.Ι.Ε καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων του προσωπικού του καθώς και των συνεργατών του εφόσον μετακινούνται κατ εντολή του Ιδρύματος, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014 (όπως οι δαπάνες αναλύονται στην ενότητα Ι.1.6), η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΣΤΟΧΟΣ: Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής 1. Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίσκεψη σε στενούς συγγενείς σύζυγο, τέκνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Κανελλοπούλου 4-101 77 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Ημερομηνία αποστολής προκαταρκτικού προγράμματος: 30 Δεκεμβρίου 2014 Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με ένα από τα χορηγικά πακέτα:

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα παρουσιάζει συνοπτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόζει η εταιρεία μας για τη δημοσιοποίηση και την ταυτοποίηση, άμεσων ή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Γιατί η πρωτοβουλία αυτή Λόγοι υιοθέτησης Μέρος μιας Σειράς Παγκόσμιων Δράσεων υπέρ της Αυτορρύθμισης : α) θέσπιση του Disclosure Code της EFPIA -Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση This image cannot currently be displayed. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ 2014-2020 του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001

Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001 Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 23 παρ.3 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) Ενιαίος Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της, η προώθηση της καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ερωτήσεις Ιατρικών Επισκεπτών, εργαζομένων φαρμακευτικών

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ερωτήσεις Ιατρικών Επισκεπτών, εργαζομένων φαρμακευτικών ΣΦΕΕ Εγχειρίδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για τον Κώδικα Δεοντολογίας Ενότητα Β/ επιχειρήσεων Ερωτήσεις Ιατρικών Επισκεπτών, εργαζομένων φαρμακευτικών Άρθρο 3 1. Ερώτηση Απαγορεύεται η προώθηση ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Εισαγωγή Καλωσορίσατε Αυτή είναι η εκπαιδευτική ενότητα για τη συμμόρφωση με τον Διεθνή επιχειρηματικό κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή

Διαβάστε περισσότερα

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμένουμε την από μέρους σας εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στήριξη της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναμένουμε την από μέρους σας εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στήριξη της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Πρόσκληση Εκ μέρους της Ακαδημίας Νευροεπιστημών σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 7 ου σε σειρά Χειμερινού Κλινικού Φροντιστηρίου στις Κινητικές Διαταραχές που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. για το έτος 2016. Βάσει του Νόμου 4316/2014, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αθήνα,

Αθήνα, Αθήνα, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CSL BEHRING HELLAS ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα

Μεθοδολογικό Σημείωμα Μεθοδολογικό Σημείωμα - 2015 Συνοδευτικό έγγραφο για τη δημόσια Διαφάνεια Παροχών σε Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς Takeda Ελλάς Α.Ε. Μεθοδολογικό Σημείωμα 2015 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Γνωστοποίησης EFPIA Γνωστοποιήσεις 2016 Shire Pharmaceuticals (συμπεριλαμβανομένης της Baxalta US Inc.)

Κώδικας Γνωστοποίησης EFPIA Γνωστοποιήσεις 2016 Shire Pharmaceuticals (συμπεριλαμβανομένης της Baxalta US Inc.) Κώδικας Γνωστοποίησης EFPIA Γνωστοποιήσεις 2016 Shire Pharmaceuticals (συμπεριλαμβανομένης της Baxalta US Inc.) 1 Ενότητα 1: Προσέγγιση υποβολής εκθέσεων για τα δεδομένα του 2016 Στις 3 Ιουνίου 2016, η

Διαβάστε περισσότερα

OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD ( OTSUKA EUROPE ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFPIA: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ. Προοίμιο

OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD ( OTSUKA EUROPE ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFPIA: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ. Προοίμιο OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD ( OTSUKA EUROPE ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFPIA: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΆΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2015 Προοίμιο Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα καλύπτει τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: 9ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ HERNY DYNANT HOSPITAL CENTER Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην προσπάθεια της σύγχρονης ιατρικής ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε. Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PROGRAMME TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 PART B THESSALONIKI 20-09-2017 1 FIRST LEVEL CONTROL PROGRAMME AND NATIONAL RULES 2 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τον Κανονισµό για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚ 883/ ) που ενσωµατώνεται στην Οδηγία: Οι πολίτες (και κάτοικοι

Με βάση τον Κανονισµό για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚ 883/ ) που ενσωµατώνεται στην Οδηγία: Οι πολίτες (και κάτοικοι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φεβρουάριος 2011 1 Με βάση τον Κανονισµό για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚ 883/2004 2004) που ενσωµατώνεται στην Οδηγία: Οι πολίτες (και κάτοικοι από

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εισαγωγή Oι επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5 Σημείωμα σχετικά με την πρακτική δημοσιοποίησης παροχών της Gilead στο πλαίσιο της διαφάνειας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4316/24-12-2014/ Άρθρο 66, Παρ.7) και του Κώδικα Δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα