ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΠΕ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 1.1 Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις 1.2 Εντοπισµός / προετοιµασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις 1.3 Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου Κατασκευή βάσεων εργοταξιακών οικη- µάτων Ανέγερση εργοταξιακών οικηµάτων Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους Σταθερότητα βάσεων Έλεγχος εγκαταστάσεων Τοπογραφικό συνεργείο Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία ΣΑΕ (Σηµείο Ανα- µονής Ελέγχου) ιατήρηση πρόσβασης Εφαρµογή του Γενικού σχεδίου Εργοταξιακής ιάταξης εγκεκριµένο από Υπηρεσία Πληρότητα εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τ -Γ.0 Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής ιάταξης εγκεκριµένο από Υπηρεσία Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής ιάταξης εγκεκριµένο από Υπηρεσία Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής ιάταξης εγκεκριµένο από Υπηρεσία, Τ - Γ.0 Καταγραφή Όλα τα σηµεία Ηµερολόγιο έργου Καταγραφή Ηµερολόγιο έργου Καταγραφή Όλες οι βάσεις Ηµερολόγιο έργου Καταγραφή Σε όσα οικήµατα απαιτείται Ηµερολόγιο έργου 1 από 30 Έκδοση : 0

2 ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου Περίφραξη εσωτερικών χώρων εργοταξίου 1.4 Εργοταξιακές παροχές Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους Έλεγχος Εγκαταστάσεων/ Εξοπλισµού 1.5 Εργαστήρια Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλισµού και εξοπλισµού πεδίου 1.6 Προσκόµιση βασικών µηχανηµάτων 1.7 Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος Έλεγχος µηχανη- µάτων Έλεγχος εγκαταστάσεων Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης Εργοταξιάρχης, Μηχανικός ελέγχου ιατήρηση πρόσβασης Πληρότητα εγκαταστάσεων/ εξοπλισµού Πληρότητα εξοπλισµού Πληρότητα βασικών µηχανηµάτων Πληρότητα εγκαταστάσεων / εξοπλισµού ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής ιάταξης εγκεκριµένο από Υ- πηρεσία Καταγραφή Όλοι οι χώροι του εργοταξίου Τ -Γ.0 Καταγραφή Όλες οι εργοταξιακές παροχές Τ -Γ.0/ ΠΠΕ 4 ΥΠΕΧΩ Ε/ 99 Ηµερολόγιο έργου Ηµερολόγιο έργου Καταγραφή Όλος ο εξοπλισµός Ηµερολόγιο έργου Τ -Γ.0 Καταγραφή Όλα τα βασικά µηχανήµατα Τ -Γ.0, Ισχύοντες Κανονισµοί Καταγραφή Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων Ηµερολόγιο έργου Ηµερολόγιο έργου 2 από 30 Έκδοση : 0

3 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 2: Χωµατουργικά Αναφορές Πρότυπα 2.1 Χαράξεις- Κοπή ασφαλτικών Ηµ/γιο Έργου, Σχέδια µελέτης εφαρµογής Εφαρµογής Επιβεβαίωση της εγκυρότητας µελέτης εφαρµογής Μηχανικός Χωµατουργικών Εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής από Υπηρεσία Υποχρεώσεις του για την συµπλήρωση της ορ. µελ. κλπ Σ.Υ Όλες τις µελέτες ε- φαρµογής Χάραξη Πασσάλωση Χωροστάθµηση Υπεύθυνος Τοπογραφικού Συνεργείου εφαρµογής εγκεκριµένης από Υπηρεσία εφαρµογής Τοπογραφικές µέθοδοι Κεφ.Β/ 1 Υποχρεώσεις του για την συµπλήρωση της ορ. µελ. κλπ Όλα τα σηµεία 2.2 Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2) Εφαρµογής Επιβεβαίωση της εγκυρότητας µελέτης εφαρµογής Μηχανικός Χωµατουργικών Εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής από Υπηρεσία Υποχρεώσεις του για την συµπλήρωση της ορ.µελ. κλπ Τ -Γ.0 Όλες τις µελέτες ε- φαρµογής Ηµερολόγιο έργου Πρακτικά δειγµατοληψίας Αρχεία Ελέγχου Προετοιµασία Σχέδια υφιστάµενων δικτύων υποδοµής, υψοµέτρων εδάφους, τοπογραφικό, ύπαρξη αποδέκτη οµβρίων Εργοταξιάρχης εφαρµογής Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας Ηµερολόγιο έργου Πρακτικά δειγµατοληψίας Αρχεία Ελέγχου 3 από 30 Έκδοση : 0

4 ΠΕΠΕ 2: Χωµατουργικά Εκσκαφή, φόρτωση, µεταφορά Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθ- µένα Παραλαβή σκάµµατος 2.3 Εκσκαφές Θεµελίων - τάφρων Εφαρµογής Καταλληλότητα Απόρριψη υλικών εκσκαφής Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθµης πυθ- µένα Γεωµετρία χωροστάθµησης. Ύπαρξη νερού στο σκάµµα/ Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης Επιβεβαίωση της εγκυρότητας µελέτης εφαρµογής Μηχανικός Χωµατουργικών Μηχανικός Χωµατουργικών Τοπογρ. Συνεργείο Μηχανικός Χωµατουργικών Μηχανικός Χωµατουργικών Αναφορές Πρότυπα Εγκεκριµένοι χώροι απόθεσης: Καταλληλότητα υλικού : ΠΤΠ- Χ1/ εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1 Σκάµµα ελεύθερο από νερό. εφαρµογής ΠΤΠ- Χ1/ 2.4 Εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής από Υπηρεσία ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1 εφαρµογής Γραπτές Ο- δηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 Υποχρεώσεις του για την συµπλήρωση της ορ. µελ. κλπ Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ 4.2 Άµεσες µετρήσεις Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ 4.2 Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ ανειοθάλαµο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκοµετρική ανάλυση):1/5000m3 Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ Τ -Γ.0 Όλες τις µελέτες ε- φαρµογής Ηµ/γιο Έργου, Πρακτικά δειγµατοληψίας, Αρχεία Ελέγχου 4 από 30 Έκδοση : 0

5 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 2: Χωµατουργικά Εκσκαφή, φόρτωση, µεταφορά Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθµένα Παραλαβή σκάµµατος 2.4 Επιχώσεις Θεµελίων - τάφρων Εφαρµογής Υλικό επίχωσης Καταλληλότητα Απόρριψη υλικών εκσκαφής Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθµης πυθ- µένα Γεωµετρία χωροστάθµησης, Οχι Νερό στο σκάµµα, Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης Επιβεβαίωση της εγκυρότητας µελέτης εφαρµογής Καταλληλότητα υλικού Μηχανικός Χωµατουργικών Μηχανικός Χωµατουργικών, Τοπογρ. Συνεργείο Μηχανικός Χωµατουργικών Μηχανικός Χωµατουργικών Αναφορές Πρότυπα Καταλληλότητα υλικών ΠΤΠ-Χ1/ εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1/ 2.8 Σκάµµα ελεύθερο από νερό, εφαρµογής ΠΤΠ- Χ1/ 2.4, 2.6, 2.9 Εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής από Υπηρεσία ΠΤΠ-Χ1, Τ - &Ε & εφ/γής, ΠΤΠ-Χ1, Τ - &Ε & εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1, Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας Υποχρεώσεις του για την συµπλήρωση της ορ. µελ. κλπ Εργαστήριο ΠΤΠ-Χ1 2.9 ΠΤΠ-Χ1, Τ - &Ε & Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1 Άµεσες µετρήσεις Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ 4.2 Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ (Έλεγχος οργανικών, CBR) 1 / ανειοθάλαµο (Mod. Proctor, Όρια Atterberg, Κοκκοµετρική ανάλυση) 1/5000m 3 Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ από 30 Έκδοση : 0 Τ -Γ.0 Όλες τις µελέτες Ηµ/γιο Έργου Πρακτικά δειγµατοληψίας, Αρχεία Ελέγχου Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1 Σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Χ1/ (Έλεγχος οργανικών, CBR) 1 / ανειοθάλαµο (Mod. Proctor, Όρια Atterberg, Κοκκοµετρική ανάλυση) 1/5000m 3 Ηµ/γιο Έργου Πρακτικά δειγµατοληψίας, Αρχεία Ελέγχου

6 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 2: Χωµατουργικά Αναφορές Πρότυπα ιάστρωση (Εξυγίανση εδάφους αν κριθεί αναγκαίο για εδαφοτεχνικούς λόγους) Πάχος στρώσης Μηχανικός Χωµατουργικών Τελικό πάχος βάσης εξυγ. 0.20m ( ) σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155 Στρώσεις υπόβασης εξυγ. Πάχους 0.20m σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150 Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας, Τ - &Ε & ΚΑΙ ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 Σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 Σε κάθε στρώση Σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 Συµπύκνωση Επίχωση θεµελίων Βάση εξυγίανσης Υπόβαση εξυγίανσης Βαθµός συµπύκνωσης Εργαστήριο Για επίχωση θεµελίων: Τ.Τ -Γ.0 Για βάση- υπόβαση εξυγίανσης: Συµπύκνωση µέχρι 95% κατά την τροποπ. Μέθοδο PROCTOR (ΠΤΠ Ο- 155, ΠΤΠ Ο-150 α- ντίστοιχα) Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας, Τ - &Ε & ΚΑΙ ΠΤΠ-Χ1 (Επίχωση θεµελίων) ΠΤΠ Ο-150 (Υπόβαση εξυγίανσης) ΠΤΠ Ο-155 (βάση εξυγίανσης) Πυρηνική µέθοδος ASTM (D ) ASTM (D ) AASHTO T-180(D) AASHTO T-147 Σύµφωνα µε ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 (1/200m 2 ή 1/50 m 3 ) Ηµ/γιο Έργου Πρακτικά δειγµατοληψίας Αρχεία Ελέγχου 6 από 30 Έκδοση : 0

7 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις 3.1 Έλεγχος µελέτης εφαρµογής 3.2 Σκυρόδεµα καθαριότητας Πάχος, στάθµη Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 3.3 Ξυλότυποι Τύπος Πολιτικός Μηχανικός 3.4 Ενσωµατούµενα στοιχεία Έλεγχος γεωµετρίας, χωροστάθµηση Καθαρότητα, καλή κατάσταση επιφανειών Τοπογραφικό συνεργείο Πολιτικός Μηχανικός ΚΤΣ 97 ΚΤΣ 97 Όλες τις µελέτες Σχέδια ΚΤΣ 97, Τ - &Ε Στατική επάρκεια ΚΤΣ 11.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 39 DIN 1045, 4420, 18203, 18215, Τ - &Ε Επιτρεπόµενες αποκλίσεις Καθαρές συντηρηµένες επιφάνειες Αποκολλητικό λάδι Εργοδηγός Οµοιόµορφη κάλυψη επιφανειών Στηρίξεις και συνδέσεις Ακρίβεια θέσης Είδος Πολιτικός Μηχανικός Τοπογραφικό συνεργείο Πολιτικός Μηχανικός Άµεση µέτρηση, 0 Στατικοί υπολογισµοί Τοπογραφικές µέθοδοι Οπτικός έλεγχος Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση Σε κάθε σηµαντικό τµήµα Σε κάθε σκυροδέτηση Σε κάθε σκυροδέτηση Σε κάθε σκυροδέτηση Στερεότητα τύπων Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση, σχέδια Τοπογραφικές µέθοδοι Σε κάθε σκυροδέτηση Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ, ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 από 30 Έκδοση : 0

8 ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις 3.5 Σιδηροί οπλισµοί Θέση, διάµετρος, αποστάσεις µεταξύ ράβδων, επικάλυψη σκυροδέµατος, µήκος επικάλυψης, αποστάσεις 3.6 Παραλαβή σκυροδέµατος Σταθερότητα Καθαρότητα σύνθεσης Χρόνος από ανάµιξη µέχρι πέρας διάστρωσης Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Σταθερότητα θέσης ράβδου Καθαρισµός από σκόνη, σκουριά, λίπος Εργοδηγός t min < µε επιβραδυντή ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΣΑΕ ΚΤΣ 97 ΕΛΟΤ 959, 971 DIN 488 ΚΤΧ 2000 Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος, άµεση µέτρηση Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε σκυροδέτηση Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση ΚΤΣ 97, ΕΑΚ 2000 ελτία αποστολής Σε κάθε νέα σύνθεση Τ - &Ε Καταγραφή, ελτίο Αποστολής Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ, ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 από 30 Έκδοση : 0

9 ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις 3.7 ιάστρωση, συ- µπύκνωση Λήψη δοκιµίων/ Θραύση δοκιµίων (για εργοστασιακό σκυρόδεµα) Λήψη δοκιµίων/ Θραύση δοκιµίων (για εργοταξιακό σκυρόδεµα) Εργαστήριο Εργαστήριο ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) Κάθιση Εργαστήριο ΚΤΣ (κατά περίπτωση) Τύπος, αριθµός δονητών. ιάστρωση σε πάχη <0,6 µ. Ύψος πτώσης 3.8 Αρµοί Είδος, πλάτος, θέση, πλήρωση Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Τ - &Ε ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 Τ - &Ε ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 Τ - &Ε οκιµή κάθισης ΣΚ δοκίµια µέχρι 150 κ.µ. σκυροδέµατος 12 δοκίµια για ηµερήσια ποσότητα> 150κ.µ. σκυροδ. (3 δοκίµια σε κάθε διάστρωση για ό- γκους<20m3 σύµφωνα µε ΚΤΣ ) ΚΤΣ 13.5 ΚΤΣ 97 Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση Ηµ/γιο Έργου Η < 2,5 m Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση ΣΑΕ, σχέδια Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ, ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 από 30 Έκδοση : 0

10 ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις 3.9 Συντήρηση σκυροδέµατος 3.10 Αφαίρεση ξυλοτύπων ιάρκεια Αντοχή σκυροδέµατος Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός t = 7-28 µέρες, ανάλογα µε το δοµικό στοιχείο (tmin = 7 µέρες) Απαιτούµενη αντοχή σκυροδ. ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Κ.Τ.Σ 97 (Άρθρο 10), Τ - &Ε ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11), Τ - &Ε Οπτικός έλεγχος Σε κάθε σκυροδέτηση Ηµ/γιο Έργου ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11- Πιν.11.6) Σε κάθε σκυροδέτηση Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ, ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10 από 30 Έκδοση : 0

11 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής 4.1 Χωµατουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2) 4.2 ίκτυο (υποδοµής) ύδρευσης και πυρόσβεσης Παραλαβή υλικών Έλεγχος µελέτης ε- φαρµογής Σωλήνες/ εξαρτήµατα ΡΕ ικλείδες τύπου σύρτου ΤΟΤΕΕ 2411/86, Τ - &Ε καθώς και Τ - &Ε & Μηχανικός Η/Μ Όλες τις µελέτες Σχέδια Υπεύθυνος Παραλαβής Υπεύθυνος Παραλαβής ΣΑΕ, Παραγγελία, PrEN 12201, MRS10, PE100, PN16 ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO ,16 bar Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών, σήµανσης Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε παραλαβή ελτίο Αποστολής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ το ΚΕΦ.4.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Τ - &Ε (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ) καθώς και ΣΤΟ Τ - &Ε ΚΑΙ (Η/Μ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και Υ ΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) 11 από 30 Έκδοση : 0

12 ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής Εγκατάσταση 4.3 ίκτυο (υποδοµής) αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλαβή υλικών Πιεζοθραυστικές δικλείδες Πυροσβεστικοί κρουνοί Τοποθέτηση σωληνώσεων Προστασία/ Αποστάσεις ασφαλείας οκιµή στεγανότητας/ καλής ροής Έλεγχος µελέτης ε- φαρµογής Σωλήνες/ εξαρτήµατα (U-PVC) Σύνδεσµοι Υπεύθυνος Παραλαβής Υπεύθυνος Παραλαβής ΣΑΕ, Παραγγελία, 25 bar, 5-30 C ΣΑΕ, Παραγγελία ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Έλεγχος πιστοποιητικών Έλεγχος πιστοποιητικών Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Έλεγχος έδρασης Όλα τα επιµέρους Μηχανικός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Όλα τα επιµέρους Μηχανικός Η/Μ Όλα τα επιµέρους ΤΟΤΕΕ 2412/86, Τ - &Ε Ηµ/γιο Έργου Μηχανικός Η/Μ Όλες τις µελέτες Σχέδια Υπεύθυνος Παραλαβής Υπεύθυνος Παραλαβής ΣΑΕ, Παραγγελία, ΕΛΟΤ-476, DIN 19534, ISO DIS 4435 ΣΑΕ, Παραγγελία Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε παραλαβή ελτίο Αποστολής Οπτικός έλεγχος Σε κάθε παραλαβή ελτίο Αποστολής 12 από 30 Έκδοση : 0

13 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής Εγκατάσταση Φρεάτια δικτύου ακαθάρτων Τοποθέτηση σωληνώσεων Σύνδεση σωληνώσεων Έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων οκιµή στεγανότητας/ καλής ροής Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Έλεγχος έδρασης Όλα τα επιµέρους Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Όλα τα επιµέρους Μηχανικός Η/Μ Άµεση µέτρηση Όλα τα επιµέρους Μηχανικός Η/Μ ΣΑΕ, ΤΠ Χ2 Όλα τα επιµέρους Τελικός καθαρισµός Εργοδηγός Η/Μ ΣΑΕ Οπτικός έλεγχος Όλα τα επιµέρους Κατασκευή Μηχανικός Η/Μ Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος. Έ- λεγχος πιστοποιητικών Σύνδεση µε δίκτυο Εργοδηγός Η/Μ ΣΑΕ Έλεγχος στεγανότητας Χυτοσιδηρές κατασκευές (σχάρες, καλύµµατα) Εργοδηγός Η/Μ Εξωτερικό Εργαστήριο Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος. Έ- λεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε φρεάτιο Όλα τα επιµέρους Σε κάθε φρεάτιο Ηµ/γιο Έργου Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ το ΚΕΦ.4.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Τ - &Ε (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) 13 από 30 Έκδοση : 0

14 ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής 4.4 ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων από σκυρόδεµα Παραλαβή υλικών Τσιµεντοσωλήνες Υπεύθυνος Παραλαβής Παραγγελία ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΦΕΚ 253/Β/84 (οπλισµένοι) ΠΤΠ Τα 110 (άοπλοι) ASTM (14M82) Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος. Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε παραλαβή ελτίο Αποστολής Μονώσεις σωληνώσεων µε ελαστικούς δακτυλίους Υπεύθυνος Παραλαβής Εξωτερικό εργαστήριο Παραγγελία ASTM C443 ή BS 903, BS 2494 ASTM C443 ή BS 903, BS 2494 Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος. Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε παραλαβή ελτίο Αποστολής Εγκατάσταση Τοποθέτηση σωληνώσεων Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Έλεγχος έδρασης Όλα τα επιµέρους Ηµ/γιο Έργου Σύνδεση/ τοµή σωληνώσεων Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Όλα τα τµήµατα της εγκατάστασης Έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων Μηχανικός Η/Μ Άµεση µέτρηση Όλα τα επιµέρους οκιµή στεγανότητας Μηχανικός Η/Μ ΣΑΕ ΤΠ Χ2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ το ΚΕΦ.4.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Τ - &Ε (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) Όλα τα επιµέρους 14 από 30 Έκδοση : 0

15 ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής Φρεάτια δικτύου οµβρίων ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων από σκυρόδεµα (ορθογωνικής διατοµής) Κατασκευή ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Τελικός καθαρισµός Εργοδηγός Η/Μ ΣΑΕ Οπτικός έλεγχος Όλα τα επιµέρους Κατασκευή Μηχανικός Η/Μ Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών Σύνδεση µε δίκτυο Εργοδηγός Η/Μ ΣΑΕ Έλεγχος στεγανότητας Χυτοσιδηρές κατασκευές (σχάρες, καλύµµατα) Εκσκαφή/ επίχωση Σκυροδέτηση, Ξυλότυπος, Σιδ. Οπλισµός Εργοδηγός Η/Μ Εξωτερικό Εργαστήριο Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών Μηχανικός Η/Μ Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών Σε κάθε φρεάτιο Όλα τα επιµέρους Σε κάθε φρεάτιο Όλα τα επιµέρους Ηµ/γιο Έργου Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ το ΚΕΦ.4.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Τ - &Ε (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) 15 από 30 Έκδοση : 0

16 ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής 4.5 ίκτυα άρδευσης Παραλαβή υλικών Εγκατάσταση Μόνωση εξωτερικής επιφάνειας Εργοδηγός Η/Μ Στρώση ασφαλτικής µεµβράνης ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Οπτικός έλεγχος Όλα τα επιµέρους Κλίση πυθµένα Τοπογραφικός Άµεση µέτρηση Όλα τα επιµέρους Έλεγχος µελέτης ε- φαρµογής Σωλήνες/ εξαρτήµατα (ΡΕ 80, ΡΝ6) Τοποθέτηση σωληνώσεων Μηχανικός Η/Μ Όλες τις µελέτες Σχέδια Υπεύθυνος Παραλαβής ΣΑΕ, Παραγγελία, DIN 8074/Αυγ 99, CEN 12201/202 PrEN Οπτικός & ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών, σήµανσης Εργοδηγός Η/Μ Οπτικός έλεγχος Έλεγχος έδρασης Σε κάθε παραλαβή Όλα τα τµήµατα της εγκατάστασης Γεώτρηση Εργοδηγός Η/Μ 24ωρη λειτουργία Όλα τα επιµέρους Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Πιεστικό αντλητικό συγκρότηµα άρδευσης Εργοδηγός Η/Μ Έλεγχος λειτουργίας Εργοδηγός Η/Μ Έλεγχος λειτουργίας Όλα τα επιµέρους Όλα τα επιµέρους ελτίο Αποστολής Ηµ/γιο Έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ το ΚΕΦ.4.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ Τ - &Ε και (Η/Μ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΕΙΣ) αντίστοιχα 16 από 30 Έκδοση : 0

17 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 5: οκιµές 5.1 οκιµές οκιµή δικτύου ύ- δρευσης οκιµή δικτύου πυρόσβεσης οκιµή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οκιµή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων οκιµή δικτύου άρδευσης ίκτυο ύδρευσης Μηχανικός Η/Μ Σωστή λειτουργία οκιµή λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση Ηµερολόγιο Έργου ίκτυο πυρόσβεσης Μηχανικός Η/Μ Σωστή λειτουργία οκιµή λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση Ηµερολόγιο Έργου ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων Μηχανικός Η/Μ Σωστή λειτουργία οκιµή λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση Ηµερολόγιο Έργου Μηχανικός Η/Μ Σωστή λειτουργία οκιµή λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση Ηµερολόγιο Έργου ίκτυο άρδευσης Μηχανικός Η/Μ Σωστή λειτουργία οκιµή λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση Ηµερολόγιο Έργου Σ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕ- ΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥ- ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ Τ - &Ε (ΟΜΒΡΙΑ), Τ - &Ε (ΑΚΑΘΑΡΤΑ), Τ - &Ε (Η/Μ Ε- ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΚΑΘΑΡΤΑ), Τ - &Ε (Υ ΡΕΥΣΕΙΣ) 17 από 30 Έκδοση : 0

18 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 6 Λιµνοδεξαµενές / Μικρά Φράγµατα Προετοιµασία Θεµελίου 6.1 Καθαρισµός - Α- ποµάκρυνση Ακατάλληλων υλικών 6.2 Αντικατάσταση κοµών πυθµένα µε κατάλληλα υλικά 6.3 Συµπύκνωση πυθµένα 6.4 Μόρφωση πρανών Πληρότητα εργασίας Έλεγχος στάθµης πυθµένα, ποιότητα υλικών Max Ξηρά Πυκνότητα/ Βέλτιστη Υ- γρασία Πυκνότητα επί τόπου Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθµης πυθµένα 6.5 Θέση Γεωµετρία χωροστάθµησης. Μηχανικός ή Εργοδηγός Χωµατουργικών, τοπ/κό συνεργείο Μηχανικός Χωµατουργικών, Τοπ/κό συνεργείο Τοπογραφικό συνεργείο 6.6 ιαστάσεις Γεωµετρία Τοπογραφικό συνεργείο 6.7 Υψόµετρο Χωροστάθµιση Τοπογραφικό συνεργείο Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1 εφαρµογής ΠΤΠ-Χ1 Π.Τ.Π Χ1-2.3, Π.Τ.Π Χ , Τ - &Ε Π.Τ.Π Χ , Τ - &Ε Ε-105, Τ - &Ε Ε-106 ή DIN 18134, Τ - &Ε Π.Τ.Π Χ , Τ - &Ε εφαρµογής Π.Τ.Π Χ , εφαρµογής Π.Τ.Π Χ , εφαρµογής Π.Τ.Π Χ , Οπτικός Τέλος Εργασίας Ηµερολόγιο έργου Οπτικός Τέλος Εργασίας Ηµερολόγιο έργου Μέτρηση 1/250 m κλάδου Μέτρηση 1/250 m κλάδου Ηµερολόγιο έργου Μέτρηση Τέλος Εργασίας Ηµερολόγιο έργου Μέτρηση Τέλος Εργασίας Μέτρηση Τέλος Εργασίας Μέτρηση Τέλος Εργασίας 18 από 30 Έκδοση : 0

19 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 7 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Αργιλικό Πυρήνα 7.1 Καταλληλότητα υλικών 7.2 ιάστρωση πυρήνα Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Max Πυκνότητα Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Φυσική υγρασία Max Πυκνότητα (Μ.Ε.Π.) Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α- ναµονής Ελέγχου) Οριστική, Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μηχανικός Έργου Σ.Α.Ε. Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μέτρηση Μέτρηση Μέτρηση Μέτρηση 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης Πάχος στρώσης (Μ.Ε.Π.) Οριστική Οπτικός Συνεχής 19 από 30 Έκδοση : 0

20 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΕ 7 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Αργιλικό Πυρήνα 7.3 Συµπύκνωση 7.4 Καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή φίλτρου Πυκνότητα επί τόπου Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Ισοδύναµο άµµου οκιµή υγείας οκιµή αντοχής σε τριβή και κρούση ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Σ.Α.Ε. Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α- ναµονής Ελέγχου) Ε-106, Οριστική Μέτρηση 1/500m3 και 1/ηµέρα παραγωγής Οριστική Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μέτρηση Πριν την έναρξη Μέτρηση Πριν την έναρξη Μέτρηση Πριν την έναρξη Μέτρηση Πριν την έναρξη Μέτρηση Πριν την έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΒΛΕΠΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ, ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΙ) ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 20 από 30 Έκδοση : 0

21 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΕ 7 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Αργιλικό Πυρήνα 7.5 ιάστρωση υλικών φίλτρου 7.6 ιάστρωση υλικών προστασίας Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Ισοδύναµο άµµου Πάχος στρώσης ιάσταση λίθων - Καθαρότητα ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Μηχανικός Έργου Σ.Α.Ε. Οριστική Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μέτρηση Μέτρηση Μέτρηση 1/250m3 και 1/ηµέρα παραγωγής 1/250m3 και 1/ηµέρα παραγωγής 1/250m3 και 1/ηµέρα παραγωγής Οριστική Οπτικός Συνεχής Οριστική Οπτικός Συνεχής 21 από 30 Έκδοση : 0

22 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 8 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Γεωµεµβράνες 8.1 Καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή Επιστρώµατος Υ- ποστρώµατος Γεωµεµβράνης 8.2 ιάστρωση Επιστρώµατος Υ- ποστρώµατος Γεωµεµβράνης 8.3 ιάστρωση Επιστρώµατος Υ- ποστρώµατος Γεωµεµβράνης Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Max Πυκνότητα Κοκκοµετρία Όρια Atterberg Φυσική υγρασία Max Πυκνότητα Πάχος στρώσης Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α- ναµονής Ελέγχου) Οριστική Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Μέτρηση 3/ ανειοθάλαµο Μηχανικός Έργου Σ.Α.Ε. Οριστική Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Μέτρηση Μέτρηση 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης Μέτρηση 1/5000 m3 Μέτρηση 1/10 δοκιµές συ- µπύκνωσης Οριστική Οπτικός Συνεχής κατά τη διάστρωση 22 από 30 Έκδοση : 0

23 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΕ 8 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Γεωµεµβράνες 8.4 Συµπύκνωση Ε- πιστρώµατος Υποστρώµατος Γεωµεµβράνης 8.5 Παραλαβή Γεω- µεµβρανών 8.6 Τοποθέτηση Γεω- µεµβρανών Πυκνότητα επί τόπου Φυσικά Μηχανικά χαρακτηριστικά Έλεγχος των φρεατίων αγκύρωσης και της λεκάνης αποστράγγισης Επικάλυψη τοποθέτησης φύλλων µεµβράνης Έλεγχος των ραφών ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Σ.Α.Ε. Τ - &Ε Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία δειγµατοληψιών και Ελέγχου Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α- ναµονής Ελέγχου) Μηχανικός Έργου Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α- ναµονής Ελέγχου) Ε-106, Οριστική Μηχανικός Έργου Τ - &Ε Οδηγίες κατασκευαστή Οριστική µελέτη Τ - &Ε Μέτρηση 1/500m3 και 1/ηµέρα παραγωγής Οριστική Οπτικός Πριν την έναρξη για κάθε παραλαβή παρτίδας Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία Ελέγχου Οριστική Οπτικός Πριν τη τοποθέτηση Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία Ελέγχου Οδηγίες κατασκευαστή Οριστική µελέτη Οπτικός Οπτικός - Μέτρηση Συνεχής κατά τη τοποθέτηση Ένα (1) δείγµα ανά 200m ραφής ή ύο (2) δείγµατα ηµερησίως (όποιο από τα ανωτέρω δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό δοκιµών) Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία Ελέγχου Ηµ/γιο Έργου, Αρχεία Ελέγχου 23 από 30 Έκδοση : 0

24 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΠΕ 9 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Έργα Πολιτικού Μηχανικού Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ α Χωµατουργικά ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1 Εκχερσώσεις και αφαίρεση φυτικών γαιών ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ1-1 2 Εκσκαφές Τεχνικών Έργων ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Εκσκαφή ορυγµάτων σωληνώσεων ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Επανεπιχώσεις εκσκαφών θεµελίωσης Τεχνικών Έργων Επανεπιχώσεις σκαµµάτων σωληνώσεων Επιχώµατα ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Έλεγχος και δοκιµές υλικών ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Έλεγχος κατασκευής ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Επί τόπου Επιθεώρηση ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ2-5.1 β Οδοποιία 1 Προετοιµασία, υπόβαση, βάση ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ3-8&9 2 Ασφαλτική επάλειψη ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ4-1&2 3 Ασφαλτική βάση και στρώση κυκλοφορίας ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ4-12&13 4 Έλεγχος και δοκιµές υλικών στη µονάδα παρασκευής αργών υλικών ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ3-8 5 Έλεγχος κατασκευής ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ3-8 6 Έλεγχος και δοκιµές συµπύκνωσης ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ3-8 7 Επί τόπου Επιθεώρηση ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ3-8 8 Σήµανση οδών ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ6-20 γ Σκυροδέµατα 1 Έλεγχοι και δοκιµές υλικών στη µονάδα παρασκευής αργών υλικών ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Έλεγχος και δοκιµές υλικών στη µονάδα παρασκευής σκυροδέµατος ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Τσιµέντα ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ από 30 Έκδοση : 0

25 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 4 Πρόσθετα σκυροδέµατος : ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ5-18 Έλεγχος υλικών ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ5-18 Επί τόπου Επιθεώρηση ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Έλεγχοι λειτουργίας µονάδας παρασκευής σκυροδέµατος ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Έλεγχος και δοκιµές σκυροδέµατος στη µονάδα παρασκευής ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Οπλισµός ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Ξυλότυποι ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Έλεγχοι και δοκιµές σκυροδέµατος στη θέση διάστρωσης ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ Επί τόπου Επιθεώρηση ΠΕ-Γ-1.0-ΠΕΠΕ5-18 δ Αγωγοί από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 1 Έλεγχοι και δοκιµασίες παραλαβής στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Επιθεώρηση υλικών επί τόπου του Έργου ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Εγκατάσταση στο Όρυγµα και Συγκολλήσεις ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ4-4.2 Καταλληλότητα διαδικασίας και µέσων ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ4-4.2 Προσόντα τεχνικού. προσωπικού ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ4-4.2 Έλεγχοι και δοκιµές ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Έλεγχοι και δοκιµασίες ετοίµων σωληνώσεων ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ4-4.2 ε Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες 1 Έλεγχοι και δοκιµασίες παραλαβής στο εργοστάσιο ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Επιθεώρηση υλικών επί τόπου του Έργου ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Τοποθέτηση -Σύνδεση των σωλήνων στο Όρυγµα ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ Επιθεώρηση ΠΕ-Γ-2.0-ΠΕΠΕ από 30 Έκδοση : 0

26 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Α/Α στ οµικές εργασίες αντλιοστασίων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1 Οπτοπλινθοδοµές ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4-4.1Β 2 Επιχρίσµατα ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4-4.2Β 3 Στεγάνωση αρµών ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ άπεδα ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Ξυλουργικές εργασίες ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Κουφώµατα ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Απλές σιδηρές κατασκευές (κιγκλιδώµατα, κλίµακες, καλύµµατα κλπ.) ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Υαλοπίνακες ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Μαρµαρικές εργασίες ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Χρωµατισµοί ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Μονώσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Ψευδοροφές ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Έλεγχοι και δοκιµές των υλικών των παραπάνω εργασιών στις µονάδες παραγωγής τους ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4 15 Έλεγχοι και δοκιµές των υλικών των παραπάνω εργασιών κατά την παραλαβή ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4 16 Έλεγχοι και δοκιµές των παραπάνω εργασιών κατά την κατασκευή ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4 17 Επί τόπου Επιθεωρήσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ4 ζ Μεταλλικές στέγες 1 Έλεγχοι και δοκιµές υλικών στη µονάδα παραγωγής ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Έλεγχοι και δοκιµές υλικών κατά την παραλαβή ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Επιθεώρηση υλικών επί τόπου ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Συναρµολόγηση ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Συγκολλήσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Κοχλιωτές συνδέσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ από 30 Έκδοση : 0

27 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 7 Προστατευτικές καλύψεις και βαφή ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Επί τόπου Επιθεωρήσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ η Περιφράξεις Τεχνικών Έργων 1 Έλεγχοι και δοκιµές παραλαβής υλικών στο εργοστάσιο ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Επιθεώρηση υλικών επί τόπου του Έργου ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Εργασίες κατασκευής περίφραξης ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Επιθεωρήσεις επί τόπου ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ1-1.1 θ Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου 1 Επιθεώρηση φυτωρίων προέλευσης φυτικών υλικών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 2 Επιθεώρηση υλικών επί τόπου ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 3 Φύτευση υλικών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 4 Προµήθεια και εγκατάσταση δικτύου άρδευσης ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 5 Εργασίες συντήρησης ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 6 Επιθεωρήσεις επί τόπου ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-5.0- ΠΕΠΕ7 27 από 30 Έκδοση : 0

28 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΠΕ 10 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Μηχανολογικά Έργα - Σωληνώσεις Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ α Σωλήνες ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1 Υλικά ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-4.0- ΠΕΠΕ5-5.1&2. ΚΑΙ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Στηρίγµατα και αναρτήρες ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-4.0- ΠΕΠΕ5-5.1&2. ΚΑΙ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Επιστρώσεις ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-4.0- ΠΕΠΕ5-5.1&2. ΚΑΙ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ Εγκατάσταση και έλεγχοι ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-4.0- ΠΕΠΕ5-5.1&2. ΚΑΙ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ οκιµές ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΕ-Γ-4.0- ΠΕΠΕ5-5.1&2. ΚΑΙ ΠΕ-Γ-2.0- ΠΕΠΕ5-5.1 β Μηχανολογικός Εξοπλισµός Έργων Επεξεργασίας 1 οκιµές στο εργοστάσιο. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 2 Αποθήκευση και συντήρηση ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 3 Εγκατάσταση και έλεγχος ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 4 οκιµές επί τόπου του έργου ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ γ ικλείδες και Εξαρτήµατα σωληνώσεων 1 Αποθήκευση και συντήρηση ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 2 Εγκατάσταση και έλεγχος ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 28 από 30 Έκδοση : 0

29 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 3 οκιµές ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ δ εξαµενές και δοχεία 1 Έλεγχος εγκαταστάσεως ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 2 οκιµές ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ ε Συγκόλληση 1 Καταλληλότητα διαδικασίας ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 Προσόντα συγκολλητή ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 οκιµές και έλεγχοι ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ στ Μονώσεις 1 Όργανα µετρήσεων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 2 Ηλεκτρολογικά Έργα ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 29 από 30 Έκδοση : 0

30 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΠΕ 11 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Όργανα - Μετρήσεων Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ α Εξοπλισµός ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1 Αποθήκευση και συντήρηση ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 2 Έλεγχοι εγκαταστάσεων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 3 οκιµές ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ β Σωλήνες ηλεκτρικών καλωδίων (εσωτερικοί) 1 Καλώδια ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Συνδέσεις ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων (εξωτερικοί) ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ Φρεάτια ΠΕ-Γ-4.0-ΠΕΠΕ από 30 Έκδοση : 0

31 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου... 1 Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις... 1 Εντοπισµός / προετοιµασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις... 1 Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου... 1 Εργοταξιακές παροχές... 2 Εργαστήρια... 2 Προσκόµιση βασικών µηχανηµάτων... 2 Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος... 2 ΠΕΠΕ 2: Χωµατουργικά... 3 Χαράξεις- Κοπή ασφαλτικών... 3 Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2)... 3 Εκσκαφές Θεµελίων - τάφρων... 4 Επιχώσεις Θεµελίων - τάφρων... 5 ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις... 7 Έλεγχος µελέτης εφαρµογής... 7 Σκυρόδεµα καθαριότητας... 7 Ξυλότυποι... 7 Ενσωµατούµενα στοιχεία... 7 Σιδηροί οπλισµοί... 8 Παραλαβή σκυροδέµατος... 8 ιάστρωση, συµπύκνωση... 9 Αρµοί... 9 Συντήρηση σκυροδέµατος Αφαίρεση ξυλοτύπων ΠΕΠΕ 4: Τεχνικά έργα δικτύων υποδοµής Χωµατουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2) ίκτυο (υποδοµής) ύδρευσης και πυρόσβεσης ίκτυο (υποδοµής) αποχέτευσης ακαθάρτων ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων από σκυρόδεµα ίκτυα άρδευσης ΠΕΠΕ 5: οκιµές οκιµές ii από iv Έκδοση : 0

32 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ΠΕΠΕ 6 Λιµνοδεξαµενές / Μικρά Φράγµατα Προετοιµασία Θεµελίου Καθαρισµός - Αποµάκρυνση Ακατάλληλων υλικών Αντικατάσταση κοµών πυθµένα µε κατάλληλα υλικά Συµπύκνωση πυθµένα Μόρφωση πρανών Θέση ιαστάσεις Υψόµετρο ΠΕΠΕ 7 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Αργιλικό Πυρήνα Καταλληλότητα υλικών ιάστρωση πυρήνα Συµπύκνωση Καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή φίλτρου ιάστρωση υλικών φίλτρου ιάστρωση υλικών προστασίας ΠΕΠΕ 8 Λιµνοδεξαµενές Μικρά Φράγµατα - Κατασκευή Αναχωµάτων Με Γεωµεµβράνες Καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή Επιστρώµατος Υποστρώµατος Γεωµεµβράνης ιάστρωση Επιστρώµατος Υποστρώµατος Γεωµεµβράνης ιάστρωση Επιστρώµατος Υποστρώµατος Γεωµεµβράνης Συµπύκνωση Επιστρώµατος Υποστρώµατος Γεωµεµβράνης Παραλαβή Γεωµεµβρανών Τοποθέτηση Γεωµεµβρανών ΠΕΠΕ 9 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Έργα Πολιτικού Μηχανικού Χωµατουργικά Οδοποιία Σκυροδέµατα Αγωγοί από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες οµικές εργασίες αντλιοστασίων Μεταλλικές στέγες Περιφράξεις Τεχνικών Έργων Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου ΠΕΠΕ 10 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Μηχανολογικά Έργα - Σωληνώσεις Σωλήνες Μηχανολογικός Εξοπλισµός Έργων Επεξεργασίας iii από iv Έκδοση : 0

33 ιασφάλιση / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Υδραυλικά έργα ικλείδες και Εξαρτήµατα σωληνώσεων εξαµενές και δοχεία Συγκόλληση Μονώσεις ΠΕΠΕ 11 Έργα Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισµού - Όργανα - Μετρήσεων Εξοπλισµός Σωλήνες ηλεκτρικών καλωδίων (εσωτερικοί) iv από iv Έκδοση : 0

Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. ιατήρηση πρόσβασης.

Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. ιατήρηση πρόσβασης. ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 1.1 Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις 1.2 Εντοπισµός / προετοιµασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις 1.3 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. Ελέγχου (ΣΑΕ) ιατήρηση πρόσβασης

Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. Ελέγχου (ΣΑΕ) ιατήρηση πρόσβασης ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 1.1 Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις 1.2 Εντοπισµός / προετοιµασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις 1.3 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600e\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του ικτύου Ύδρευσης σε Κρηπιδώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αριθμός Μελέτης: 278/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/5233 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 174.660,00 Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση στον Αη Γιώργης Θερµής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αρ. µελέτης: 91/2016 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «Επέκταση αύλειου χώρου 18ου.Σ. στο Ο.Π. 341» Εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 18/17 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ Αριθµός Έργου : -72.01 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση Άη Γιώργης Θερµής Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΚ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,περιφράξεις, ηλεκτροφωτισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΕΣΚ ΑΡ.ΜΕΛETHΣ 13/ 2016 ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ'' Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-07 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 07 Προκατασκευασµένα Φρεάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ.

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014-2020 655.000,00 + Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ.Υ. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Αρ. Μελέτης: 2/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) ΚΔΕ 2017ΕΠ00610000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Λάρισας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: ΑΝΤ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠΟΣΜ.ΚΑΤΩΠΟ Η - ΛΕΥΚΑ Α Ταχ. Κώδ: 31 100 Τηλ: 26453-60500 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-08-00 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 08 Σύστηµα αποχέτευσης γεφυρών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. ιατήρηση πρόσβασης.

Εφαρµογή εγκεκρι- µένων σχεδίων από Υπηρεσία. Σχέδια εγκεκριµένα από Υπηρεσία. Τ -Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής. ιατήρηση πρόσβασης. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 1.1 Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις 1.2 Εντοπισµός / προετοιµασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 03 Επίστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα