ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά και ιδιόμορφη συμπεριφορά κατά την κατασκευή. Σ τα επόμενα αναλύεται η διαδικασία μελέτης και διαστασιολόγησης της προσωρινής υποστήριξης και της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας καθώς και οι ιδιαιτερότητεςαυτής σεσχέση μετην κατασκευαστική διαδικασία. 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΠΟΘΕΣΙΑΤΟ Υ ΕΡΓΟΥ Το τμήμα της Εγνατίας Οδού"Λευκόπετρα - Κουλούρα " (Τμήμα ) περιλαμβάνει, επιμέρους τμήμα οδούστο οποίο θα κατασκευασθεί η δίδυμη σήραγγα Σ 4, μήκους 279,36μ στον κλάδο Α και μήκους 264,36μ στον κλάδο Β. Η σήραγγα Σ 4 είναι διπλής κατευθύνσεως, συνίσταται από δύο κλάδους, ένα ανά κατεύθυνση, οι οποίοι απέχουν κατάλληλη μεταξύτους απόσταση ώστενα παρεμβάλλεται ενδιαμέσως ικανούπάχους στύλος βραχόμαζας. Η αξιολόγηση των εν γένει διαθέσιμων γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς τεχνικογεωλογικές αποτυπώσεις που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν την παρουσία εκτεταμένης κατολίσθησης στη ζώνη διέλευσης της παλαιάς χάραξης. Το γεγονός αυτό επέβαλετην οριζοντιογραφική μετατόπιση της χάραξης 100m προς τα δυτικά. Η ευρύτερη περιοχή του έργου εντάσσεται γεωγραφικά στο νομό Ημαθίας και περιλαμβάνει το χωριό Λευκόπετρα το οποίο απέχει οδικώς 15 χλμ περίπου προς ΝΔ από την πόλη της Βέροιας. Η στενότερη περιοχή όρυξης της σήραγγας Σ 4 εντοπίζεται στο ΒΑ τμήμα του χωριού Λευκόπετρα και απέχει 2 χλμ περίπου προς τα δυτικά από τον ταμιευτήρα του φράγματος Ασωμάτων στον Αλιάκμονα ποταμό. Η διατομή της σήραγγας είναι πεταλοειδής και το κατάστρωμα αυτής μονοκλινές με εγκάρσια κλίση από 4.7 % προς τα αριστερά στις εισόδους των κλάδων έως 7% προς τα δεξιά στις εξόδους. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Υ 2.1 ΓΕΩΛΟ ΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ Η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται στις νότιες παρυφές του Βερμίου και χαρακτηρίζεται ημιορεινή μευψόμετρα της τάξεως των 400 έως 650m. Παρουσιάζει έντονο και πολυσχιδές ανάγλυφο, συνέπεια τεκτονικών και λιθολογικών παραγόντων, μεσημαντικές μορφολογικές εξάρσεις, ταπεινώσεις και χαραδρώσεις. Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι πυκνό και Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

2 αποτελείται από χειμάρρους διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και ΝΔ-ΒΑ μεαπότομες κλίσεις στην κοίτη τους, γεγονός που τους καθιστά ορμητικούς κατά τις υγρές περιόδους του έτους. Όλοι οι επιφανειακοί άξονεςαποστράγγισης καταλήγουν προς Α στον Αλιάκμονα ποταμό. Οι εν λόγω περιοχές δομούνται γεωλογικά από τους σχηματισμούς του Αλπικού υποβάθρου (μάρμαρα, γνεύσιοι, γνευσιοσχιστόλιθοι, ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό ευνοείται η παρουσία απότομων φυσικών πρανών. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται κυρίως στα φυσικά πρανή της Μαύρης Χαράδρας προς Β τα οποία δομούνται γεωλογικά από το σχιστολιθικό σχηματισμό της ενότητας της Αλμωπίας και σεμικρότερη έκταση προς ΝΔ όπου και υφίστανται τα μάρμαρα της Πελαγονικής ενότητας. Σ την ευρύτερη περιοχή του έργου και ειδικότερα στην έκταση που καταλαμβάνει το χωριό Λευκόπετρα και στην περίμετρο αυτού, εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι αναφέρονται ακολούθως μεχρονολογική σειρά από τους παλαιότερους προς τους νεότερους : Σχισ τογνεύσιοι (Gn) και μάρμαρα (Mr) που εντάσσονται στη ν Πελαγονική γεωτεκτονική ενότητα. Ομάδα πετρωμάτων (Sch) που αποτελείται από σχιστόλιθους, ασβεστιτικούς σχιστόλιθους, φυλλίτες, ασβεστιτικούς ψαμμίτες κ.λ.π. οι οποίοι εντάσσονται στην γεωτεκτονική ενότητα της Αλμωπίας. Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί εμφανίζονται σε εναλλαγές, είναι ελαφρά μεταμορφωμένοι και αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής στα βόρεια του χωριού της Λευκόπετρας. Παρουσιάζονται επωθημένοι επί των σχηματισμών της Πελαγονικής ενότητας. Φερτά υλικά χαοτικής δομής (D). Πρόκειται για σχηματισμό χαοτικής δομής που καταλαμβάνει όλη την πεδινή και λοφώδη έκταση του χωριούλευκόπετρα. Αποτελείται από βραχώδη τεμάχη σχιστογνευσίων, μαρμαρυγιακών σχιστολίθων και μαρμάρων διαφόρων διαστάσεων, τοποθετημένα χωρίς κανονική δομή και περιβαλλόμενα από αμμοϊλύες και αργιλοϊλύες. Τα μάρμαρα και οι σχιστογνεύσιοι εμφανίζονται σεορισμένεςθέσεις μεμορφή ζωνών ή φακών, όμως χωρίς κανονικότητα στον προσανατολισμό τους σεσχέση μετο γενικό προσανατολισμό των πετρωμάτων του υποβάθρου. Τα γεωυλικά μετη χαοτική δομή προέρχονται από τα μεταμορφωμένα πετρώματα της Πελαγονικής ενότητας και πιο συγκεκριμένα από τα μάρμαρα, τους γνευσίους και τους μαρμαρυγιακούς σχιστολίθους που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Η αρχική αιτία της σημερινής τους κα τάστασης ήταν η επώθηση των πετρωμάτων της ενότητας της Αλμωπίας πάνω στα πετρώματα της Πελαγονικής ενότητας. Το μεγάλο αυτό τεκτονικό γεγονός συνετέλεσεστον έντονο κερματισμό των πετρωμάτων των δύο ενοτήτων στη ζώνη επαφής. Εκτιμάται ότι τα γεωυλικά μετη χαοτική δομή που προέρχονται από την Πελαγονική ενότητα αποτελούν ένδειξη μιας πολύπαλαιάς κατολίσθησης στη ζώνη επώθησης χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η εκδοχή τα υλικά αυτά να αποτελούν παγετώδεις αποθέσεις. Έ νδειξη που ενισχύει την εκδοχή της παγετώδους προέλευσης αποτελεί το γεγονός ότι τα γεωυλικά είναι εντελώς αδιαβάθμιστα και συνυπάρχουν όλα τα μεγέθη τεμαχών, κυρίως σχιστογνευσίων και μαρμάρων Σ ημειώνεται ότι κάτω από τα υλικά μετη χαοτική δομή και σε βάθος περίπου 70m εντοπίστηκαν λιμναία ιζήματα μελιγνιτικά στρώματα. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής ενδιαφέροντος μπορούν μακροσκοπικά να διακριθούν υδρογεωλογικά σε διαπερατούς, ημιδιαπερατούς και πρακτικώς αδιαπέρατους. Στους διαπερατούς-καρστικούς σχηματισμούς κατατάσσονται τα μάρμα ρα (Mr). Οι ημιδιαπερατοί σχηματισμοί μπορούν να διακριθούν σεδύο υποκατηγορίες (i) χαμηλής και (ii) Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

3 πολύ χαμηλής περατότητας. Στους σχηματισμούς χαμηλής περατότητας εντάσσονται τα πλευρικά κορήματα (Sc). Στους σχηματισμούς πολύχαμηλής περατότητας κατατάσσονται τα υλικά χαοτικής δομής (D). Η κυκλοφορία του νερούείναι περιορισμένη έως αμελητέα λόγω της αργιλοϊλυώδους σύστασης του σχηματισμούενώ αναμένονται πολύχαμηλές περατότητες της τάξεως των 10-7 έως 10-9m/sec. Ενδέχεται στον εν λόγω σχηματισμό να αναπτύσσονται επικρεμάμενοι υδροφόροι ορίζοντες εποχιακής φύσεως και μικρής δυναμικότητας κυρίως κατά μήκος των φακών-ζωνών μαρμάρων αλλά και δευτερευόντως στις περισσότερο αποσαθρωμένες ζώνες των σχιστογνευσίων. Αυτού του τύπου η υδροφορία αναμένεται ιδιαιτέρως ασθενής και ενίοτε εκδηλώνεται επιφανειακά με πηγές πολύμικρής παροχής μικρότερης από 100lt/h. Πηγές αυτούτου τύπου υφίστανται εποχιακά στο βόρειο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής. Η παρουσία των επικρεμάμενων υδροφόρων οριζόντων παίζει σημαντικό ρόλο στη χαλάρωση των αργιλικών υλικών και κατ επέκταση στην ευστάθεια των φυσικών πρανών, μέσω της αύξησης της πίεσης των πόρων και την αντίστοιχη μείωση της διατμητικής αντοχής. Εκτιμάται επίσης ότι παίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών της υπόγειας υδραυλικής των πρανών και η παρουσία και λειτουργία του μικρού αρδευτικούαύλακα που βρίσκεται ψηλά στις νότιες κλιτείς του λόφου. Στους πρακτικώς αδιαπέρατους σχηματισμούς κατατάσσονται οι σχηματισμοί των γνευσίων-γνευσιοσχιστολίθων (Gn) και των σχιστολίθωνφυλλιτών (Sch). Δεν αναμένεται η παρουσία υδροφόρων οριζόντων αλλά ούτε και υπόγεια κίνηση νερού, με εξαίρεση στα πιο αδρόκοκκα και επομένως πιο υδροπερατά μέλη των σχηματισμών (π.χ. ασβεστιτικοί ψαμμίτες εντός του Sch) ή στα επιφανειακά αποσαθρωμένα τμ ήματά τους. Οι μετρηθείσες στάθμες που καταγράφηκαν από τις ενλόγω μετρήσεις δεναφορούν έναν μόνιμο ενιαίο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά επιμέρους επικρεμάμενους υδροφόρους ορίζοντες εποχιακής φύσεως και μικρής δυναμικότητας που δημιουργούν μία ενιαία στάθμη εντός των πιεζομετρικών σωλήνων των ανορυχθεισών γεωτρήσεων. Οι ενλόγω επικρεμάμενοι υδροφόροι ορίζοντες εκτιμάται ότι αναπτύσσονται κυρίως κατά μήκος των φακών μαρμάρων αλλά και δευτερευόντως εντός των πολύαποσαθρωμένων ζωνών των σχιστογνευσιακών πετρωμάτων (βαθμούαποσάθρωσης V και VI κατά B.S). 2.2 ΓΕΩΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗ Σ ΒΡΑΧΟ ΜΑΖΑΣ Κατά μήκος της σήραγγας αναμένεται, σύμφωνα μετα γεωλογικά δεδομένα, να συναντηθεί υλικό χαοτικής δομής, αποτελούμενο από καστανέρυθρες αργιλοϊλύες και αμμοϊλύες, ανα μεμιγμένο με τεμάχη διαφόρων διαστάσεων μαρμάρων και σχιστογνευσίων, χωρίς συγκεκριμένη δομή και κανονικότητα στον προσανατολισμό σεσχέση μετα πετρώματα του υποβάθρου. Επίσης, είναι ενδεχόμενο να συναντηθεί λευκό, λευκότεφρο μάρμαρο, κατακερματισμένο, κα ρστικοποιημένο, με καρστικά έγκοιλα ή ζώνες πάχους αρκετών cm, συνήθως πληρωμένες μεαργιλικό υλικό. Το υλικό της χαοτικής δομής διαφοροποιείται κατά θέση ανάλογα μετην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τα γεωμηχανικά του χαρακτηριστικά. Στο ανωτέρω πλαίσιο διάκρισης της βραχόμαζας στην περιοχή της σήραγγας σεεπιμέρους κατηγορίες, προσδιορίσθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίεςείναι οι εξής : Σ 4/1, Σ 4/2 και Σ 4/3. Τα κύρια χαρακτηριστικά βάσει των οποίων υπάγονται οι συναντώμενοι γεωλογικοί σχηματισμοί σεκάθεμία εκ των ανωτέρω κατηγορίων είναι τα ακόλουθα : Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου 1999

4 2.2.1 ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Σ 4/1 Μέτρια έως ισχυρά αποσαθρωμένη βραχόμαζα. Μεσοπλακώδης έως λεπτοπλακώδης σχηματισμός μαρμάρου, ισχυρά κατακερματισμένος και καρστικοποιημένος. Οι επιφάνειες της στρώσης ή του κυρίου συστήματος ασυνεχειών έχουν σημαντικό μήκος και είναι πληρωμένεςμε υλικά πλήρωσης διαφορετικής ορυκτολογικής σύστασης. Σ ημαντική χαλάρωση περιμετρικά της εκσκαφής και σχηματισμός μικρού μεγέθους σφηνών. Η παρουσία νερού ευνοεί τις αποκολλήσεις και τις καταπτώσεις της βραχόμαζας. Απαραίτητη η ανάπτυξη του εν λόγω σχηματισμού σεικανό βάθος (>8m) πέραν της τελικής περιμέτρου εκσκαφής της συνολικής διατομής.ανάπτυξη ζώνης παραμόρφωσης περιμετρικά της εκσκαφής χωρίς την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων υποστήριξης. Η σύγκλιση ολοκληρώνεται μεμικρούς ρυθμούς μέσα σε λ ίγεςη μέρες ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Σ 4/2 Μέτρια έως εντελώς αποσαθρωμένη βραχόμαζα. Γνευσιοσχιστολιθικός σχηματισμός λεπτοπλακώδους διαχωρισμού, πολύέντονα κερματισμένος. Οι επιφάνειες των ασυνεχειών έχουν πολύμεγάλο μήκος και είναι ανοικτές ή πληρωμένεςμευλικά ποικίλης κοκκομετρίας και ορυκτολογικής σύστασης. Πιθανή η παρουσία τοπικά θραυσμάτων ακανόνιστου μεγέθους ή μαρμάρου. Πιθανή η παρουσία ρηξιγενών ή διατμητικών ζωνών μεζώνη επιρροής σημαντικού εύρους και πληρωμένων με πλαστικά υλικά. Η παρουσία νερού ευνοεί φαινόνενα καταπτώσεων. Απαραίτητη η ανάπτυξη του ενλόγω σχηματισμούσεικανό βάθος (>8m) πέραν της τελικής περιμέτρου εκσκαφής της συνολικής διατομής. Εκτεταμένη ζώνη παραμόρφωσης της βραχόμα ζας χωρίς την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων υποστήριξης. Γρήγορος ρυθμός εκδήλωσης των συγκλίσεων ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Σ 4/3 Σχηματισμός εδαφικής υφής μεπιθανότητα εμφάνισης ογκολίθων βράχου. Υλικό χαοτικής δομής αποτελούμενο από καστανέρυθρες αργιλοϊλύες και αμμοϊλ ύες, αναμεμιγμένο μετεμάχη διαφόρων διαστάσεων μαρμάρων και σχιστογνευσίων. Εφαρμογή στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης των κριτηρίων χαρακτηρισμού των κατηγοριών Σ 4/1 και Σ 4/2. Άμεση και εκτεταμένη παραμόρφωση. Ανάπτυξη εκτεταμένων ζωνών αστοχίας περί την εκσκαφή χωρίς την έγκαιρη εγκατάσταση των μέτρων υποστήριξης. Πολύγρήγορος ρυθμός εκδήλωσης της σύγκλισης. Αστάθεια μετώπου εκσκαφής χωρίς επαρκή προήγηση των δοκών προπορείας. Δεδομένου ότι στον προσδιορισμό της κάθεκατηγορίας βραχόμαζας, υπεισέρχεται και η έκταση ανάπτυξης των αντίστοιχων γεωλογικών σχηματισμών, από την περίμετρο της εκσκαφής, προκειμένου να πιστοποιείται επί τόπου η κάθε κατηγορία βραχόμαζας, θα ορύσσονται ερευνητικά διατρήματα στην περίμετρο της εκσκαφής, μήκους 15m. Ειδικότερα, θα π ρέπει να ορύσσονται κατά την προχώρηση της άνω ημιδιατομής τέσσερα κεκλιμένα ερευνητικά διατρήματα στην οροφή, στις παρειές και στο δάπεδο κάθε8m προχώρησης. 3. ΓΕΩΤΕ ΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟΥ Προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων προσομοίωσης της ποιότητας της βραχόμαζας, για κάθε κατηγορία, Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

5 συναξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της ανωτέρω στατιστικής επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των υπολογισμών για το εύρος των τιμών του δείκτη GSI. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δείκτη GSI για το σύνολο του εύρους των τεχνικογεωλογικών συνθήκων και οι ελάχιστεςαντιπροσωπευτικές τιμές μηχανικών ιδιοτήτων σχεδιασμούδίδονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα 1. Πίνακας 1. Αντιπροσωπευτικές γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμο ύ των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής της σήραγγας Σ4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Σ 4/1 Σ 4/2 Σ 4/3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ C (kpa) Φ (ο) Ε (MPa) σci (Μ Pa) σcm (Μ Pa) 3-4 0,51-1,16 0,05-0,11 σtm(mpa) GSI mi 12 (9) 15 (20) 15 (10) Ενδεικτική αντιστοιχία μεrmr III - IV IV - V V* * Π οιότητα βραχόμαζας στα όρια εφαρμο γής του συστήματος ταξινόμησης ή μη δυνάμενη να ταξινο μηθεί με βάση το εν λόγω σύ στημα γεωμηχανικής ταξινόμησης. Βάσει των αντιπροσωπευτικών τιμών των κρίσιμων γεωτεχνικών παραμέτρων που περιέχονται στον εν λόγω πίνακα για κάθε συμβατική κατηγορία εκσκαφής και άμεσης αντιστήριξης και υπεισέρχονται στην τασική ανάλυση της υπόγειας εκσκαφής, διενεργήθηκαν ανα λυτικές διαστασιολογήσεις των αντίστοιχων τυπικών διατομών άμεσης υποστήριξης και μόνιμης επένδυσης. Προκειμένου συνεπώς να μελετηθεί η στατική συμπεριφορά της εκσκαφής και των συστημάτων προσωρινής αντιστήριξης και να διαστασιολογηθούν κατάλληλα τα επιμέρους μέτρα ώστενα επαρκούν στατικά στις αντίστοιχεςαπαιτήσεις υπό τις δυσμενέστερεςσυνθήκες φόρτισης διενεργήθηκαν οι τασικές αναλύσεις ευστάθειας όσον αφορά στην εκσκαφή και στην άμεση υποστήριξη για όλες τις κατηγορίες βραχόμαζας μεθεώρηση του μέγιστου πάχους υπερκειμένων των 40 μέτρων. 4. ΜΕΘΟΔΟ ΛΟ ΓΙΑ Δ ΙΑΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Προκειμένου να μελετηθεί η στατική συμπεριφορά της βραχόμαζας για το εύρος των συνθηκών που αναμένεται ότι θα συναντηθούν κατά την κατασκευή του έργου, διενεργήθηκαν αναλύσεις με χρήση μεθόδων ελαστοπλαστικής ανάλυσης (μη γραμμικής) της στατικής συμπεριφοράς της ορυσσόμενης βραχόμαζας. Πέραν του καθορισμού των χαρακτηριστικών διαστάσεων των μέτρων άμεσης υποστήριξης, κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων συνθηκών αστάθειας εκδηλωθούν, αποτελεί και ο χρόνος τοποθέτησης τους, ο οποίος σχετίζεται άμεσα μετο επιτρεπόμενο μέγεθος των μετακινήσεων και παραμορφώσεων της βραχόμαζας, μετη μηχανική συμπεριφορά τους ως προς το ρυθμό Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

6 εκδήλωσης των συγκλ ίσεων και μετο μέγεθος των τάσεων που αναπτύσσονται στην περίμετρο της εκσκαφής παράλληλα μετην εξέλιξη της χαλάρωσης της βραχόμαζας. Υπό την ανωτέρω θεώρηση πραγματοποιήθηκεο σχεδιασμός των μέτρων άμεσης υποστήριξης και ο καθορισμός των θέσεων τοποθέτη σής τους. Στο πλαίσιο των παραπάνω, διενεργήθηκεδιεξοδική ελαστοπλαστική τασική ανάλυση της συμπεριφοράς των κατηγοριών βραχόμαζας και των μέτρων άμεσης υποστήριξης για την αντίστοιχη γεωμετρία της εκσκαφής, με αναλυτική θεώρηση των φάσεων εκσκαφής και τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης. Οι ελαστοπλαστικές τασικές αναλύσεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών που διατυπώνονται ανωτέρω, τόσο μετη χρήση του προγράμματος Η /Υ PHASE2W όσο και μετο πρόγραμμα Η /Υ SOFiSTiK. Ειδικότερα, μετο πρόγραμμα Η /Υ PHASE2W διενεργήθηκε η προσομοίωση των φάσεων εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης της σήραγγας, για όλες τις κατηγορίες βραχόμαζας, προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά της βραχόμαζας και των τυπικών διατομών υποστήριξης. Βάσει των αποτελεσμάτων της διενερ γηθείσας τασικής ανάλυσης με το ανωτέρω πρόγραμμα Η /Υ, προσομοιώθηκαν κατάλληλα οι γεωτεχνικές συνθήκες και η αλληλουχία των φάσεων κατασκευής μετο πρόγραμμα Η /Υ SOFiSTiK κατά τρόπον ώστενα διαμορφώνονται παρόμοιες συνθήκεςφόρτισης, αστοχίας της βραχόμα ζας και παραμόρφωσης, προκειμένου να διενεργηθεί ακολούθως και για κάθε κατηγορία βραχόμαζας η διαστασιολόγηση του φορέα της μόνιμης επένδυσης. 4.1 ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗ Σ Κ Λαμβάνοντας υπόψη τα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατασκευής του έργου, το είδος των γεωλογικών σχηματισμών που ενοπίζονται στην περιοχή του έργου, τη διαμόρφωση του αναγλύφου, το βάθος όρυξης της σήραγγας, ως και τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών, εκτιμήθηκε ότι ο συντελεστής k θα λαμβάνει τιμή περίπου Ωστόσο όμως τονίζεται ιδιαίτερα η μεγάλη ευαισθησία των τασικών αναλύσεων ως προς το ενλόγω μέγεθος. Κρίνεται συνεπώς απαραίτητο κατά τη φάση της κατασκευής να καταγράφονται κατάλληλα στοιχεία ώστενα διαπιστώνεται έγκαιρα απόκλιση των επί τόπου συνθηκών από την ενλόγω παραδοχή ώστε να διενεργηθεί κατάλληλη προσαρμογή των τασικών αναλύσεων στα αποτελέσματα των δοκιμών. Τονίζεται ωστόσο ότι ιδιαίτερα για πετρώματα μεπολύμειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά ορισμένοι συγγραφείς (Ε. Hoek κ.α.) θεωρούν ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται σε μεγάλες διαφορές τάσεων και συνεπώς ενδεχομένως να χαρακτηρίζονται από υδροστατικό πεδίο τάσεων γεγονός που ισχυροποιείπεραιτέρω την ως άνω επιλογή. 4.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Ι ΠΡΟΣΟ ΜΟΙΩΣΗΣ Συγκεντρωτικά, οι παράμετροι προσομοίωσης των συμβατικών κατηγοριών της βραχόμαζας που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων ομοιωμάτων, τόσο στον κώδικα Η /Υ SOFiSTiK όσο και στον κώδικα Η /Υ PHASE2W δίδονται στον ακόλουθο πίνακα 2. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 6 από Οκτωβρίου 1999

7 Πίνακας 2 Αντιπροσωπευτικές τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων προσο μο ίωσης των συμβατικών κατηγο ριών εφαρμο γής εκσκ αφής και άμεσης υπ οστήριξης σήραγγας. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Σ Σ 4/1 Σ 4/2 Σ 4/3 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Υ GSI Ενδεικτική αντισ τοιχία με RMR C (kpa) Φ (ο) Ε (MPa) σ ci (Μ Pa) σ cm (Μ Pa) 3-4 0,51-1,16 0,05-0,11 σ tm(mpa) v mi 12 (9) 15 (20) 15 (10) m s m s ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΜΟΙΩΣΗΣ Στο πλαίσιο των ανωτέρω, για τη σήραγγα Σ 4, η οποία προβλέπεται βάσει των διαθέσιμων γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων να κατασκευαστεί κυρίως εντός υλικών χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών (σχιστογνευσίων, μαρμαρυγιακών σχιστολίθων και μαρμάρων διαφόρων διαστάσεων) χαοτικής δομής, κρίθηκε απαραίτητη η συνδυασμένη εφαρμογή των προγραμμάτων PHASE2W και SOFiSTiK. Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιόπιστη προσομοίωση των γεωτεχνικών συνθηκών και της συμπεριφοράς της βραχόμαζας και των μέτρων άμεσης υποστήριξης και κυρίως ο προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών που ασκούνται αρχικώς επί της άμεσης υποστήριξης και ακολούθως επί της μόνιμης επένδυσης, βάσει των οποίων διενεργούνται οι αντίστοιχες διαστασιολογήσεις, κρίθηκε αναγκαίο να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εν λόγω προγράμματα Η /Υ. Σημειώνεται ότι, τα δύο προγράμματα αλληλοσυμπληρώνονται, δεδομένου ότι το PHASE2W χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο γεωμηχανικό εργαλείο ανάλυσης (με το οποίο προσομοιώνονται τα βήματα εκσκαφής και τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης) και το SOFiSTiK αποτελείεξειδικευμένο πρόγραμμα στατικούυπολογισμούτης άμεσης και - κυρίως - της μόνιμης επένδυσης (το οποίο είναι εφοδιασμένο με"βιβλιοθήκη " όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν π.χ. σκυρόδεμα C20, οπλισμός S500 και έχει τη δυνατότητα πλήρους διαστασιολόγησης όλων των διατομών κατά DIN 1045 ή EC2, ικανοποιώντας όλους τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με τους κανονισμούς - έλεγχος διάτμησης, έλεγχος ρηγμάτωσης κλπ.). Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 7 από Οκτωβρίου 1999

8 4.4 ΣΤΑΔΙΑ Π ΡΟ ΣΟ ΜΟ ΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟ ΛΟ ΓΗΣΗΣ Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των συνθηκών που θα διαμορφωθούν επί τόπου κατά τη φάση διάνοιξης της σήραγγας, καθορίσθηκε συγκεκριμένη βηματική διαδικασία τασικής προσομοίωσης, η οποία δύναται να δ ιακριθεί σεορισμένα βασικά στάδια. Τα βασικά στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την προσομοίωση και τη διαστασιολόγηση των μέτρων άμεσης υποστήριξης και μόνιμης επένδυσης της σήραγγας Σ 4 είναι τα ακόλουθα : ΣΤΑΔΙΟ 1 Καθορισμός των κατηγοριών βραχόμαζας που α ναμένεται να αντιμετωπισθούν. Κατηγοριοποίηση κατά GSI και καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών των γεωτεχνικών παραμέτρων για κάθεκατηγορία βραχόμαζας που υπεισέρχονται στην ανάλυση (c, φ, Ε, ν, ειδικό βάρος κλπ.) ΣΤΑΔΙΟ 2 Καθορισμός των φάσεων εκσκαφής και της αλληλουχίας τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης. Καθορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών των διατομών άμεσης υποστήριξης (εκτοξ. σκυρόδεμα, αγκύρια, πλαίσια, δοκοί προπορείας κλπ.) ΣΤΑΔΙΟ 3 Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης τάσεων - παραμορφώσεων για κάθε κατηγορία βραχόμαζας με τη διενέργεια ελαστοπλαστικών αναλύσεων. Καθορισμός του μεγέθους των παραμορφώσεων που συντελούνται πριν από τη διενέργεια της εκσκαφής σε κάθεεπιμέρους φάση και στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύτης εκσκαφής και της τοποθέτησης των αντίστοιχων μέτρων άμεσης υποστήριξης ΣΤΑΔΙΟ 4 Ανάπτυξη ομοιωμάτων προσομοίωσης μετον κώδικα Η /Υ PHASE2W για κάθεκατηγορία βραχόμαζας, μεθεώρηση των συγκεκριμένων φάσεων εκσκαφής και τοποθέτησης τω ν μέτρων άμεσης υποστήριξης, για τον προσδιορισμό των διαμορφούμενων συνθηκών στην περίμετρο της σήραγγας με την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης. Διερεύνηση της επιρροής της εκσκαφής του ενός κλάδου στο δεύτερο κλάδο. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προσομοίωσης ως προς την επάρκεια των μέτρων υποστήριξης, υπολογισμός συγκλίσεων και εντατικών μεγεθών, προσδιορισμός απαιτούμενου οπλισμούσεσυγκεκριμένες περιοχές τους δακτυλίου των μέτρων άμεσης υποστήριξης. Εύρεση της ζώνης πλαστικοποίησης περιμετρικά της εκσκαφής ΣΤΑΔΙΟ 5 Ανάπτυξη ομοιωμάτων προσομοίωσης μετον κώδικα Η /Υ SOFiSTiK για κάθεκατηγορία βραχόμαζας, μεθεώρηση των συγκεκριμένων φάσεων εκσκαφής και τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης, κατά τρόπον ώστε οι διαμορφούμενες σ υνθήκες σε κάθε φάση Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 8 από Οκτωβρίου 1999

9 κατασκευής να ταυτίζονται μετις συνθήκες (συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, εύρος ζώνης πλαστικοποίησης και εντατική κατάσταση διατομών άμεσης υποστήριξης) που υπολογίζονται από την τασική ανάλυση μετον κώδικα Η /Υ PHASE2W ΣΤΑΔΙΟ 6 Καθορισμός των συνδυασμών δράσεων (μόνιμα φορτία, τυχηματικά φορτία και φορτία κατασκευής) που θα ασκηθούν επί της μόνιμης επένδυσης. Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης των εντατικών μεγεθών που διαμορφώνονται στην περίμετρο της εκσκαφής μετην ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης επί της μόνιμης επένδυσης ΣΤΑΔΙΟ 7 Διαστασιολόγηση του φορέα μόνιμης επένδυσης για κάθε κατηγορία βραχόμαζας, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία των φάσεων εκσκαφής και τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης και συγκεκριμένους συνδυασμούς δράσεων, μεεφαρμογή του σχετικού κανονισμού EC2, ως και έλεγχος σε διάτμηση και ρηγμάτωση αυτών βάσει των σχετικών ελληνικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι στα εν λόγω ομοιώματα θεωρήθηκε ο ένας εκ των δύο κλάδων της σήραγγα ς Σ 4, δεδομένου ότι με βάση τα αποτελέσματα ομοιώματος προσομοίωσης που αναπτύχθηκε για την κατηγορία βραχόμαζας Σ 4/3, με εφαρμογή των ανωτέρω αρχών, διαπιστώθηκε ότι για τη μικρότερη απόσταση μεταξύτων δύο κλάδων, που υφίσταται κατά μήκος του υπογείου τμ ήματος της σήραγγας, δεν υφίσταται αξιοσημείωτη επιρροή του ενός κλάδου λόγω της εκσκαφής του δεύτερου. Κατά συνέπεια δενκρίθηκεαναγκαία η προσομοίωση σεόλα τα ομοιώματα και των δύο κλάδων της σήραγγας. Όπως αναφέρεται και στα προηγούμενα, προκειμένου να προσεγγισθούν αξιόπιστα και με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση τα εντατικά μεγέθη βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η διαστασιολόγηση των φορέων της μόνιμης επένδυσης, μεχρήση του κώδικα Η /Υ SOFiSTiK, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στατικής ανάλυσης φορέω ν από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή των προβλεπομένων κανονισμών, κρίθηκε απαραίτητος και ως ο πλέον ενδεδειγμένος για τις δεδομένες γεωτεχνικές συνθήκες, ο συνδυασμός του κώδικα. Η /Υ PHASE2W και του κώδικα Η /Υ SOFiSTiK. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το μέγεθος των εντατικών μεγεθών που θα αναπτυχθούν στην περίμετρο της εκσκαφής μετην ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης και το οποίο προσεγγίζεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια μετην τασική ανάλυση που διενεργείται μετον κώδικα Η /Υ PHASE2W, θα είναι το ίδιο μεαυτό βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η διαστασιολόγηση του φορέα της τελικής επένδυσης μετον κώδικα Η /Υ SOFiSTiK, συγκρίνονται τα κρίσιμα μεγέθη αξιολόγησης των τασικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν μετους ενλόγω κώδικεςη /Υ. 5. ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ ΒΡΑΧΟ ΜΑΖΑΣ Σ 4/3 (γεωυλικά χαοτικής δομής) Ακολουθεί εκτεταμένη περιγραφή της κατηγορίας Σ 4/3 η οποία προβλέπεται να αντιμετωπιστείστο μεγαλύτερο τμήμα της σήραγγας και στη οποία εφαρμόζονται τα ισχυρότερα μέτρα υποστήριξης. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 9 από Οκτωβρίου 1999

10 5.1 Σ ΥΝΘ ΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟ Σ Σχηματισμός εδαφικής υφής μεπιθανότητα εμφάνισης ογκολίθων βράχου. Υλικό χαοτικής δομής αποτελούμενο από καστανέρυθρες αργιλοιλύες και αμμοιλύες, αναμεμιγμένο μετεμάχη διαφόρων διαστάσεων μαρμάρων και σχιστογνευσίων. Εφαρμογή στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης των κριτηρίων εφαρμογής των κατηγοριών Σ 4/1 και Σ 4/ Σ ΥΝΘ ΗΚΕΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Αμεση και εκτεταμένη παραμόρφωση. Ανάπτυξη εκτεταμένων ζωνών αστοχίας περί την εκσκαφή χωρίς την έγκαιρη εγκατάσταση των μέτρων υποστήριξης. Πολύγρήγορος ρυθμός εκδήλωσης της σύγκλισης. Αστάθεια μετώπου εκσκαφής χωρίς επαρκή προήγηση των δοκών προπορείας. 5.3 Ε ΚΣΚΑΦΗ Μηχανική εκσκαφή. Εφαρμογή κλειστής διατομής. Τμηματική διάνοιξη της διατομής με προπορεία του άνω μισού(θόλου) σεπρώτη φάση, μεδιαμόρφωση του προσωρινούπυθμένα ως ανεστραμμένο τόξο. Η εκσκαφή του κάτω μισού της διατομής (βαθμίδα) ακολουθεί σε δεύτερη φάση, μεχρήση μηχανικών μέσων και ακολουθείηεκσκαφή της περιοχής του πυθμένα ανεστραμμένου τόξου. Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης άνω ημιδ ιατομής 1,5m, βαθμίδας 2,0m και ανεστραμμένου τόξου οριστικούπυθμένα 2,0m. 5.4 Μ ΕΤΡΑ ΥΠΟ ΣΤΗ ΡΙΞΗΣ Συστηματική χρήση εκτοξευομένου σκυροδέματος στην άνω ημιδιατομή, στις παρειές και στο οριστικό ανεστραμμένο τόξο της σήραγγας, στατικού πάχους 25cm, εφαρμοζόμενου σε τέσσερις στρώσεις, εκ των οποίων οι τρείς πρώτες με περιεκτικότητα σε μεταλλικές ίνες 45kg/m3, καθώς και στο προσωρινό ανεστραμμένο τόξο, στατικού πάχους 15cm, εφαρμοζόμενου σεδύο στρώσεις μεπεριεκτικότητα σεμεταλλικές ίνες 45kg/m3. Συστηματική τοποθέτηση δύο στρώσεων μεταλλικού πλέγματος τύπου Τ188 στo προσωρινό ανεστραμμένο τόξο της άνω ημιδιατομής και στις περιοχές συναρμογής μετις παρειές, σε συνδυασμό με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, και μίας στρώσης στις περιοχές συναρμογής των παρειών της βα θμίδας μετο οριστικό ανεστραμμένο τόξο. Συστηματική τοποθέτηση ράβδων οπλισμούφ 20/10 στις περιοχές σύνδεσης των παρειών της άνω ημιδιατομής και της βαθμίδας μετο προσωρινό και οριστικό ανεστραμμένο τόξο. Συστηματική τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΙPB 160 στο σύνολο της διατομής με συχνότητα ενός πλαισίου ανά μήκος προχώρησης 1.0m. Συστηματική εφαρμογή διατομών μετοποθέτηση χαλύβδινων δοκών προπορείας για την προϊσχυροποίηση και σταθεροποίηση του περιβάλλοντος πετρώματος στην περίμετρο της άνω η μιδιατομής και της βαθμίδας. Στις εν λόγω διατομές, οι οποίες θα εφαρμόζονται ανά οκτώ μέτρα προχώρησης, θα τοποθετούνται τουμποσωλήνεςφ 114.3, πάχους 7.1mm, S500, μήκους Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 10 από Οκτωβρίου 1999

11 12.00m, γομούμενων μετσιμεντοκονίαμα σεόλο το μήκος τους, τοποθετούμενων υπό γωνία περίπου 5ο ως προς την οριζόντιο, σεεγκάρσια αξονική απόσταση 0.50m. Διαμόρφωση πυρήνα και συστηματική χρήση ινοπλισμένου εκτοξευομένου σκυροδέματος στο μέτωπο και στις παρειές του πυρήνα της άνω ημιδιατομής, στατικού πάχους 5cm, εφαρμοζόμενου σεμία στρώση. 5.5 Σ ΕΙΡΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΗ ΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ Α.ΑΝΩ ΗΜΙΔ ΙΑΤΟΜΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ 1. Τοποθέτηση δοκών προπορείας. Επανάληψη της εργασίας κάθε5-6 βήματα προχώρησης (μήκος 8 m) X 2. Eκσκαφή άνω ημιδιατομής. Περιμετρική ζώνη και αντίστοιχα τμήματα πυρήνα και προσωρινούανεστραμμένου τόξου Χ 3. Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων Χ 4. 1η στρώση εκτ. ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ. στην περίμετρο της άνω ημιδιατομής,στο μέτωπο και στον πυρήνα Χ 5. 1η στρώση εκτ. ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ. στο προσωρινό ανεστραμμένο τόξο, στην περιοχή που αντιστοιχείστο βήμα προχώρησης Χ Χ 6. Τοποθέτηση πλέγματος Τ188 στις θέσεις έδρασης του πλαισίου και τοποθέτηση ράβδων οπλισμού Χ 7. Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων ΙΡΒ 160 Χ 8. 2η στρώση εκτοξευόμενου ινοπλισμένου σκυροδέματος 8εκ. στην περίμετρο της άνω ημιδιατομής Χ-1 9. Τοποθέτηση δομικούπλέγματος Τ188 και 2ης στρώσης εκτ. ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ.στο προσωρινό ανεστραμμένο τόξο, στην περιοχή που αντιστοιχεί στο βήμα προχώρησης Χ-1 X η στρώση εκτοξευόμενου ινοπλισμένου σκυροδέματος 8εκ. στην περίμετρο της άνω ημιδιατομής Χ Τοποθέτηση δομικούπλέγματος Τ188 και 3ης στρώσης εκτ. ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ.στο προσωρινό ανεστραμμένο τόξο, στην περιοχή που αντιστοιχεί στο βήμα προχώρησης Χ-2 Χ Διαμόρφωση προσωρινούδαπέδου εργασίας στην άνω ημιδιατομή μεμερική πλήρωση του ανεστραμμένου τόξου στην περιοχή που αντιστοιχείστο βήμα προχώρησης Χ-3 Χ η στρώση εκτοξευόμενου σκυροδέματος 4εκ. στην περίμετρο της άνω ημιδιατομής Χ Τελική στρώση εκτ. σκυροδέματος εξομάλυνσης στην περίμετρο της άνω ημιδιατομής Χ-4 Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 11 από Οκτωβρίου 1999

12 Β. ΚΑΤΩ ΗΜΙΔ ΙΑΤΟΜΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ 1. Τοποθέτηση δοκών προπορείας. Επανάληψη της εργασίας κάθε5-6 βήματα προχώρησης (μήκος 8 m) Ψ 2. Eκσκαφή βαθμίδας Ψ 3. Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων Ψ 4. 1η στρώση εκτοξευόμενου ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ. Ψ 5. Τοποθέτηση πλαισίων IPB160 Ψ 6. 2η στρώση εκτοξευομένου ινοπλισμένου σκυροδέματος 8εκ. Ψ η στρώση εκτοξευομένου ινοπλισμένου σκυροδέματος 8εκ. Ψ η στρώση εκτοξευομένου σκυροδέματος 4εκ. Ψ Τελική στρώση εκτ. σκυροδέματος εξομάλυνσης Ψ -4 Γ.ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΞΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ 1. Eκσκαφή ανεστραμμένου τόξου πυθμένα 2. 1η στρώση εκτοξευόμενου ινοπλισμένου σκυροδέματος 5εκ. Ζ 3. Τοποθέτηση μετα λλικούπλέγματος στα σημεία έδρασης του πλαισίου Ζ 4. Τοποθέτηση πλαισίου ΙΡΒ 160 Ζ 5. 2η στρώση εκτοξευομένου ινοπλισμένου σκυροδέματος 10εκ. Ζ η στρώση εκτοξευομένου ινοπλισμένου σκυροδέματος 10εκ. Ζ-2 7. Προσωρινή επίχωση πυθμένα Ζ-3 * = ανεξαρτήτως βήματος προχώρησης Τα βήματα Χ, Υ είναι ανεξάρτητα μεταξύτους Τα βήματα Υ, Ζ είναι εξαρτημένα μεταξύτους. 6. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟ ΛΟ ΓΗΣΗ ΦΟ ΡΕΑ ΜΟ ΝΙΜ ΗΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ 6.1 Ο ΡΙΣ ΜΟΙ Ως δράσεις θεωρούνται : Το ίδιο βάρος του φορέα και τα εξωτερικώς επιβαλλόμενα φορτία μόνιμα και κινητά. Οι εξαναγκασμένες παραμορφώσεις του φορέα από μεταβολές θερμοκρασίας, συστολή ξήρανσης, ερπυσμό και θερμότητα ενυδάτωσης. Αδρανειακές δυνάμεις οφειλόμενες σε ταλάντωση του φορέα από κρουστικές δυνάμεις (λόγω έκρηξης, συνεπεία ατυχήματος εκρηκτικών υλών μεταφερομένων διά της σήραγγας ή λόγω πρόσκρουσης οχήματος). Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 12 από Οκτωβρίου 1999

13 6.2 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ ΕΛΕΤΗ Σ Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων της μελέτης είναι οι ακόλουθες : ΜΟ ΝΙΜ Α ΦΟ ΡΤΙΑ Ίδιο βάρος φορέα (G) Διενεργήθηκεαυτόματη γένεση του ιδίου βάρους των στοιχείων, βάση της διατομής τους και των ειδικών βαρών. Φορτία βραχόμαζας (JV) Τα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία (φορτία λόγω χαλάρωσης της βραχόμαζας) που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη προέκυψαν ως αποτέλεσμα υπολογιστικών μεθόδων μεγάλης ακρίβειας (μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) και συγκεκριμένα της ελαστοπλαστικής ανάλυσης που διενεργήθηκεστη φόρτιση LC9 κατά την προσομοίωση που διενεργήθηκεμετο πρόγραμμα SOFiSTiK. Για τη σύνδεση του φορέα μετα πεπερασμένα στοιχεία της βραχόμαζας τόσο στην περιοχή έδρασης του φορέα, όσο και στις παρειές χρησιμοπ οιήθηκαν μη γραμμικά ελατήρια τα οποία δεν παραλαμβάνουν εφελκυσμό. Η τιμή των ακτινικών ελατηρίων λήφθηκε αρκετά υψηλή, η οποία προϋποθέτει την πλήρη επαφή μεταξύτου φορέα και της βραχόμαζας. Γενικώς θεωρήθηκε επί το δυσμενέστερο μηδενική τιμή των εφαπτομενικών ελατηρίων λόγω της ύπαρξης της μεμβράνης αποστράγγισης. Φορτία λόγω σφηνών (Wedges) Πέραν των φορτίων που προέκυψαν από την ελαστοπλαστική ανάλυση εξαιτίας της χαλάρωσης της βραχόμαζας δενλήφθηκαν υπόψη επιπρόσθετα φορτία λόγω σφηνών. Μόνιμο φορτίο επίχωσης ανάστροφου πυθμένα (Qinv) Σεολόκληρη τη σήραγγα προβλέπεται να κατασκευαστεί μόνιμη επένδυση μεανάστροφο πυθμένα και επομένως λαμβάνεται υπόψη μόνιμο φορτίο επίχωσης του ανάστροφου πυθμένα, ίσο προς 3.2 *25 ΚΝ /m2 = 80 KN/m ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟ ΡΤΙΑ (H) Προκειμένου να καλυφθεί η πιθανότητα μη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος υδατοστεγάνωσης - αποστράγγισης κατά τη λειτουργία του έργου στο μέλλον, λήφθηκευπόψη υδροστατική πίεση ίση προς 20 m νερού, ήτοι 200 ΚΝ /m2, η οποία δρα ακτινικά σεολόκληρο το φορέα. Λ αμβάνοντας υπόψη τα υδρολογικά στοιχεία στην περιοχή της σήραγγας, η ανωτέρω θεώρηση για την υδροστατική πίεση καλύπτει τη δυσμενέστερη πιθανότητα υδροστατικής πίεσης λόγω κατείσδυσης υδάτων ή της ύπαρξης επικρεμάμενων υδροφόρων οριζόντων και μη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος υδατοστεγάνωσης - αποστράγγισης ΚΙΝΗ ΤΟ ΦΟ ΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑΣ (PD) Δεδομένου ότι ο φορέας της μόνιμης επένδυσης θα κατασκευαστείμεανάστροφο πυθμένα, λαμβάνεται υπόψη κινητό φορτίο λειτουργίας (το οποίο δρά στα στοιχεία του ανάστροφου πυθμένα ), ίσο προς 66.6 KN/m2. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 13 από Οκτωβρίου 1999

14 6.2.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΦΟ ΡΤΙΑ Ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες περιπτώσεις φορτίσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ Δ ΙΑΦΟΡΑ (Τ1 & Τ2) Μεταβολή θερμοκρασίας μεταξύτης εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας του φορέα ± 10 C. Ως μέση θερμοκρασία κατασκευής μπορείνα ληφθείtm = +15 C ΣΥΣ ΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ (Τ3) Το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης εξετάζεται μετην επιβολή ομοιόμορφης μεταβολής θερμοκρασίας στη διατομή Δ Τ=-10 C, ατ= ΕΝΥΔ ΑΤΩΣ Η (Τ4) Το φαινόμενο της ενυδάτωσης, που προκαλεί αυτοένταση του φορέα, εξετάζεται μετην επιβολή ομιοόμορφης μεταβολής θερμοκρασίας στην διατομή Δ Τ = +25 C (+40 C -15 C), ατ= ΕΡΠΥΣ ΜΟΣ (Τ5) Το φαινόμενο του ερπυσμού εξετάζεται με την επιβολή ομοιόμορφης μεταβολής θερμοκρασίας στη διατομή Δ Τ=-10 C, ατ= Σημειώνεται ότι η ευνοϊκή δράση του ερπυσμούλαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της έντασης του φορέα λόγω θερμότητας ενυδάτωσης και συστολής ξήρανσης όχι όμως στην ένταση από θερμοκρασιακή δια φορά ΚΙΝΗ ΤΑ ΦΟ ΡΤΙΑ ΟΦΕΙΛΟ ΜΕΝΑ ΣΤΗ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩ Ν ΕΡΓΩΝ (ΡΤ) Δεδομένου ότι ο φορέας της μόνιμης επένδυσης θα κατασκευαστείμεανάστροφο πυθμένα, λαμβάνεται υπόψη κινητό φορτίο οφειλόμενο στην κατασκευή της επένδυσης (το οποίο δρά στα στοιχεία του ανάστροφου πυθμένα ), ίσο προς 80.0 KN/m ΤΥΧΗ ΜΑΤΙΚΑ ΦΟ ΡΤΙΑ Λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθεςπεριπτώσεις τυχηματικών φορτίων : ΕΚΡΗΞΗ (UL1) Ελέγχεται η πιθανότητα εσωτερικής έκρηξης λαμβάνοντας υπόψη εσωτερική πίεση 100 ΚΝ /m2 στα τοιχώματα του φορέα. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 14 από Οκτωβρίου 1999

15 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣ Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ (UL2) Εξετάστηκε η περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος με την επιβολή φορτίου 60ΚΝ /m2 κατανεμημένου σε πλάτος 1m και σε ύψος 1.5 μέτρου πάνω από την στάθμη του οδοστρώματος ΣΕΙΣ ΜΙΚΑ Φ ΟΡΤΙΑ Ως βάση υπολογισμού των σεισμικών δράσεων λαμβάνεται ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ). Επειδή όμως για την περίπτωση των σηράγγων οι οποίες κατασκευάζονται με υπόγεια διάνοιξη δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Ν.Ε.Α.Κ. υιοθετήθηκε, όπως και στο Μετρό της Αθήνας, η διεθνώς αποδεκτή κινηματική μέθοδος σχεδιασμούkuesel που έχει αναπτυχθείγια το Μετρό του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι υπόγειες κατασκευές οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο έδαφος, τείνουν να παραμορφώνονται μαζί μετο περιβάλλον έδαφος κατά τη διάρκεια ενός σεισμούκαι έτσι είναι πολύλιγότερο ευαίσθητες από ότι οι υπέργειες κατασκευές. Η διεθνής εμπειρία (Μ εξικό, Σαν Φρανσίσκο, Τόκιο κλπ.) δείχνει ότι οι υπόγειες κατασκευές οι οποίες έχουν σχεδιασθεί μεπαρόμοιες μεθόδους δεν παρουσίασαν σημαντικές ζημιές στην περίπτωση της σεισμικής διέγερσης. 6.3 ΣΥΝΔ ΥΑΣΜΟ Ι ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩ Ν ΔΙΑΤΟ ΜΩΝ Για τη διαστασιολόγηση των διατομών τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας, όσο και στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας για τον έλεγχο σε ρηγμάτωση, επιλέχθηκαν οι δυσμενέστεροι συνδυασμοί δράσεων και χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SOFiSTiK (module GENF, AQUA, ASS, AQB). Κάθεσυνδυασμός δράσεως αποτέλεσεξεχωριστή ελαστοπλαστική φόρτιση (σημειώνεται ότι για την κατάρτιση των συνδυασμών των δράσεων λήφθηκαν υπόψη και οι σχετικές οδηγίεςτης ΑΤΤΙΚΟ Μ ΕΤΡΟ ΑΕ για κατασκευές διανοιγόμενεςυπογείως μετη μέθοδο ΝΑΤΜ - RFP 023/99). Η διαστασιολόγηση των διατομών διενεργήθηκεβάσει του Eurocode 2 λαμβάνοντας υπόψη τους συνδυασμούς φορτίσεων στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Ο έλεγχος σερηγμάτωση διενεργήθηκεεπίσης βάσει του Eurocode 2 λαμβάνοντας υπόψη τους συνδυασμούς φορτίσεων στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και θεωρώντας ότι η ανώτερη χαρακτηριστική τιμή εύρους ρωγμής, μεπιθανότητα μη υπέρβασης 95%, δεν θα υπερβαίνειτα 0.3 mm, στην περίπτωση οπλισμένης επένδυσης. Η επικάλυψη οπλισμούορίζεται ίση προς 50 mm τόσο για τις ράβδους αντοχής, όσο και για τις ράβδους διανομής. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 15 από Οκτωβρίου 1999

16 7. ΙΔ ΙΑΙΤΕ ΡΟ ΤΗ ΤΕ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 7.1. ΑΝΩ Η ΜΙΔ ΙΑΤΟ ΜΗ Σχετικά μετην όρυξη της άνω ημιδιατομής, τόσο στα τμήματα κατηγορίας βραχόμαζας Σ 4/2, όσο και στα τμήματα Σ 4/3, επισημαίνονται τα εξής : Το μέτωπο εκσκαφής θα διαμορφώνεται υπό κλίση, ώστε σεσυνδυασμό μετη στρώση εκτοξευομένου σκυροδέματος που προβλέπεται, να παρέχει ικανοποιητική πίεση υποστήριξ ης. Η επίχωση του ανεστραμμένου τόξου έχει προβλεφθείνα γίνεται μέχρι απόστασης από το μέτωπο εκσκαφής, ώστενα μην παρεμποδίζεται η διενέργεια της όρυξης μετους συμβατικούς υδραυλικούς εκσκαφείς. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνάφεια μεταξύ των επιμέρους στρώσεων εκτοξευομένου σκυροδέματος που προβλέπεται να εφαρμοσθούν στο προσωρινό ανεστραμμένο τόξο θα πρέπει ηοργάνωση των εργασιών στο μέτωπο εκσκαφής να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην απαιτείται η διενέργεια επίχωσης μεταξύτων δια δοχικών στρώσεων εκτοξευομένου σκυροδέματος. Για την άμεση υποστήριξη της άνω ημιδατομής στις εν λόγω κατηγορίες βραχόμαζας, προβλέπεται η εφαρμογή μεταλλικών πλαισίων σεκατάλληλες αποστάσεις. Για τη θεμελίωση των πλαισίων μελετήθηκε και σχεδιάσθηκε αναλυτικά η διάταξη έδρασής τους σε μορφή "elephant foot". Σ τις ενλόγω θέσεις προβλέπεται η κατάλληλη τοποθέτηση των εδράσεων των πλαισίων ώστενα είναι δυνατή η σύνδεση τους μετα υπόλοιπα τμήματά τους, που αντιστοιχούν στην περιοχή εκσκαφής της κάτω ημιδιατομής. Στις περιοχές συναρμογής των παρειών της άνω ημιδιατομής με το προσωρινό ανεστραμμένο τόξο, προβλέπεται κατάλληλος οπλισμός ισχυροποίησης της αντοχής του δακτυλίου άμεσης υποστήριξης. Για την εξασφάλιση της ευστάθειας της υπόγειας εκσκαφής και την προϊσχυροποίηση της βραχόμαζας, απαιτείται η εφαρμογή δοκών προπορείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του εξοπλισμού μετον οποίο τοποθετούνται οι προβλεπόμενες δοκοί προπορείας και με γνώμονα τον περιορισμό των επιπρόσθετων εκσκαφών προσδιορίσθηκε η θέση όρυξης των αντίστοιχων διατρημάτων και σχεδιάσθηκε η γεωμετρία εκσκαφής που παράγεται, τόσο σεεγκάρσιες διατομές όσο και σεμηκοτομή. Η γεωμετρία εκσκαφής στις εν λόγω κατηγορίες βραχόμαζας είναι "οδοντωτή", λόγω εφαρμογής των δακτυλίων δοκών προπορείας ΚΑΤΩ Η ΜΙΔ ΙΑΤΟ ΜΗ Αναφορικά με τη διενέργεια της όρυξης της κάτω ημιδιατομής και του οριστικού ανεστραμμένου τόξου στις κατηγορίες βραχόμαζας Σ 4/2 και Σ 4/3 που αναμένεται να συναντηθούν κατά μήκος των δύο κλάδων της σήραγγας, επισημαίνονται τα εξής : Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 16 από Οκτωβρίου 1999

17 Η γεωμετρία εκσκαφής της κάτω ημιδιατομής προσαρμόζεται σε κάθε θέση ώστε να αποτελεί συνέχεια της εκσκαφής της άνω ημιδιατομής, προκειμένου να είναι δυνατή η διαμόρφωση ομαλής γεωμετρίας ως και η κατασκευή ενιαίου και συνεχούς δακτυλίου μέτρων άμεσης υποστήριξης. Ειδικότερα, στην κατηγορία Σ 4/2, όπου δεν προβλέπεται η εφαρμογή δοκών προπορείας και στην κάτω ημιδιατομή, η γεωμετρία εκσκαφής διαμορφώνεται επίσης "οδοντωτή" σεόλη την περίμετρο της εκσακφής, ως συνέχεια της περιμέτρου εκσκαφής της άνω ημιδιατομής. Σ την κατηγορία Σ 4/3, στην οποία προβλέπεται η εφαρμογή δοκών προπορείας και στην περιμέτρο της κάτω ημιδιατομής, η εκσκαφή διαμορφώνεται επίσης μεταβαλλόμενη, σε συνέχεια της εκσκαφής της άνω ημιδιατομής. Κατά την εκσκαφή τη ς κάτω ημιδατομής θα απαιτηθεί η καθαίρεση των στρώσεων εκτοξευομένου σκυροδέματος του προσωρινού ανεστραμμένου τόξου. Δεδομένου ότι τα τμήματα των πλαισίων που αντιστοιχούν στην περιοχή της κάτω ημιδιατομής συνδέονται μετα πλαίσια της άνω ημιδιατομής θα πρέπει οι εργασίες καθαίρεσης να διενεργούνται κατά τρόπο ώστενα διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών σύνδεσης, προκειμένου να διευκολύνεται η αντίστοιχη εργασία. Τα τμήματα του οπλισμούτων περιοχών συναρμογής των παρειών της άνω ημιδιατομής και του προσωρινούανεστραμμένου τόξου που θα αποκαλύπτονται κατά την καθαίρεση του εκτοξευομένου σκυροδέματος θα κάμπτονται κατάλληλα και θα προσαρμόζονται στις παρειές της κάτω ημιδιατομής, προκειμένου να βελτιώνεται η λειτουργία του δακτυλίου των μέτρων άμεσης υποστήριξης και να εξασφαλίζεται η συνέχεια του εκτοξευομένου σκυροδέματος. Η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής και του οριστικούανεστραμμένου τόξου θα προβλέπεται να διενεργείται μεκατάλληλη αλληλουχία των επιμέρους φάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη ολοκλήρωση του δακτυλίου των μέτρων άμεσης υποστήριξης. Στην κατηγορία βραχόμαζας Σ 4/2, η οριστική έδραση των πλαισίων επιτυγχάνεται μετη χρήση κατάλληλων προκατασκευασμένων στοιχείων, οι διαστάσεις και ο οπλισμός των οποίων προσδιορίζεται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη. Στην κατηγορία βραχόμαζας Σ 4/3, δεδομένου ότι απαιτείται η διαμόρφωση κλειστού δακτυλίου μεταλλικών πλαισίων, προβλέπονται κατάλληλεςσυνδέσεις των επιμέρους στοιχείων των πλαισίων ΔΙΕ ΥΡΥΝΣ ΕΙΣ Ε ΡΜΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ Ως αποτέλεσμα των εργασιών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης για τις κατηγορίες βραχόμαζας Σ 4/2 και Σ 4/3 είναι η διαμόρφωση "οδοντωτής" διατομής εκσκαφής. Η διαμορφούμενη κατάσταση αξιοποιήθηκε κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας, σύμφωνα με την οποία, απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλων διαστάσεων εσοχών στη μόνιμη επένδυση της σήραγγας, ως και οι απαιτήσεις για την ύπαρξη φρεατίων καθαρισμούτων διαμήκων αγωγών αποστράγγισης της σήραγγας. Οι ανωτέρω απαιτήσεις διαμόρφωσης εσοχών στη μόνιμη επένδυση, συνεπάγονται αντίστοιχεςεσοχές στην περίμετρο της εκσκαφής. Εξαιτίας της μεταβαλλόμενης γεωμετρίας εκσκαφής, η οποία διαμορφώνεται στις εν λόγω κατηγορίεςβραχόμαζας λόγω εφαρμογής των δοκών προπορείας, είναι δυνατή η διαμόρφωση των εν λόγω εσοχών, εφόσον τα ερμάρια Η /Μ και τα φρεάτια καθαρισμούπροβλεφθούν σε κατάλληλες θέσεις, ικανοποιώντας συγχρόνως τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 17 από Οκτωβρίου 1999

18 μετην κατάλληλη προσαρμογή της κλίσης των δοκών προπορείας στις συγκεκριμένεςθέσεις. Δεδομένου ότι υφίστανται δύο τύπων ερμάρια Η /Μ, έχει προβλεφθείαντίστοιχη διαφοροποίηση προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις απαιτήσεις και περιορισμός των εκσκαφών. Επίσης, προκειμένου να ομοιογενοποιηθούν κατά το δυνατόν οι εκσκαφές, μελετήθηκε κατάλληλα η γεωμετρία των φρεατίων καθαρισμού, ώστε να απαιτείται η ίδια διαφοροποίηση που απαιτείται για τα ερμάρια Η /Μ τύπου Γ. Στα τμήματα διαμόρφωσης των εσοχών της μόνιμης επένδυση ς, λόγω αντίστοιχης μεταβολής της γεωμετρίας εκσκαφής, απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή της γεωμετρίας των πλαισίων ΟΠΕΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣ ΗΣ Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ελεγχόμενη αποστράγγιση των επικρεμάμενων υδροφόρων οριζόντων και να επιτυχγάνεται έως ένα βαθμό η βελτίωση των γεωτεχνικών συνθηκών και της συμπεριφοράς της υπόγειας εκσκαφής, προβλέπεται η όρυξη δακτυλίων οπών αποστράγγισης. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εκτόνωση της υδροστατικής πίεσης που είναι ενδεχόμενο να αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια μεταξύ εκτοξευομένου σκυροδέματος και βραχόμαζας, προβλέπεται η όρυξη δακτυλίων ανακουφιστικών οπών σε κατάλληλη πυκνότητα ΥΔΑΤΟ ΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗ - ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣ Η ΤΗ Σ ΜΟ ΝΙΜ ΗΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ Βασική προϋπόθεση στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υδατοστεγάνωσης - αποστράγγισης μίας σήραγγας αποτελεί η διατήρηση του αρχικού ονομαστικού βαθμού διαπερατότητας του γεωυφάσματος μετην πάροδο του χρόνου για τη διάρκεια ζωής του έργου. Σεσήραγγεςορυσσόμενεςεντός βραχωδών γενικά σχηματισμών η χρησιμοποίηση μη υφαντού γεωυφάσματος συμβατικού τύπου δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καθώς είναι γενικά μικρή η περιεκτικότητα του υδατικούμέσου σεστερεά μικρομερή. Στην περίπτωση όμως της μελετώμενης σήραγγας, όπου το περιβάλλον γεωυλικό συνίσταται κυρίως από εξαλλοιωμένους και έντονα κερματισμένους σχιστογνευσίους έως και αμμοιλύες - αργιλοιλύες, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η χρήση αποστραγγιστικής στρώσης η οποία να δύναται να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια από πλευράς μηχανικών εμφράξεων λόγω παρουσίας μικρομερ ών στερεών στα υδατικά αιωρήματα που αποστραγγίζονται δια μέσου αυτής. Ενδεδειγμένη τεχνική επιλογή σεαυτές τις περιπτώσεις αποτελεί η χρήση τρισδιάστατων αποστραγγιστικών και προστατευτικών γεωπλεγμάτων από PVC, τα οποία υπερτερούν έναντι των συμβατικών μη υφαντών, τόσο από πλευράς ελαχιστοποίησης του κινδύνου εμφράξεων και συνεπώς διατήρησης της αρχικής τους διαπερατότητας μετην πάροδο του χρόνου, όσο και από πλευράς παροχετευτικότητας, μηχανικής αντοχής και ανοχής έναντι μικροανωμαλιών της προς επένδ υση επιφάνειας. Μετά από σχετική έρευνα προέκυψεότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν τρισδιάστατα γεωπλέγματα ονομαστικούπάχους 18mm, μεεπίπεδη πλάτη για επίτευξη άριστης επαφής μετη μεμβράνη υδατοστεγάνωσης, διαμήκους εφελκυστικής αντοχής > 1,8kN/m και περατότητας της τάξης των 10-4m3/ms. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 18 από Οκτωβρίου 1999

19 7.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Προβλέπεται η εκτέλεση κατάλληλων γεωτεχνικών μετρήσεων εντός της σήραγγας, συναρτώμενων βεβαίως με τις συναντώμενες επί τόπου συνθήκες της βραχόμαζας, τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμεναμέτρα υποστήριξης, την ακολουθούμενη διαδικασία εκσκαφής, το πάχος των υπερκειμένων της σήραγγας πετρωμάτων, την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής κ.α. Προς το σκοπό αυτό σεπροκαθορισμένες διατομές - σταθμούς μέτρησης κατά μήκος του άξονα της σήρα γγας, σε κανονικές αποστάσεις ή/και σε θέσεις όπου εκτιμάται ότι θα αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα ευστάθειας της εκσκαφής, θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικά όργανα στο εσωτερικό της σήραγγας, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατα σκευής, ενώ ορισμένα από αυτά προορίζονται να λειτουργήσουν παρέχοντας πληροφορίες και μετά το πέρας της κατασκευής, δηλαδή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τις μετρήσεις αυτές θα αφορούν στο μέγεθος, τη διακύμανση, τον τρόπο μεταβολής και την κλίση - ροπή κρίσιμων μεγεθών, όπως είναι οι προκαλούμενες συγκλίσεις εντός της σήραγγας, οι αναπτυσσόμενες πιέσεις επί των μέτρων άμεσης υποστήριξης, το πάχος της ζώνης αστοχίας του πετρώματος κ.α. Οι μετρήσεις και τα όργανα που προβλέπεται να εγκατασταθούν είναι : μετρήσεις σύγκλισης, χωροσταθμικός έλεγχος - τοπογραφικές αποτυπώσεις, ενδοδιατρηματικά επιμηκυνσιόμετρα τριών σημείων, όργανα μέτρησης παραμορφώσεων (strain gauges) κυψέλεςφορτίου ηλώσεων βράχου, κυψέλεςφορτίου εκτοξευομένου σκυροδέματος, όργανα πίεσης πετρωμάτων, πιεζόμετρο εντός γεωτρήσεως, πιεζόμετρο επιφανειακούτύπου. Οι μετρήσεις και δοκιμές θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα στις επί τόπου συνθήκες και να διενεργούνται μεπυκνότητα και συχνότητα τέτοια ώστε να σχηματίζεται η καλύτερη κατά το δυνατόν εικόνα εν σχέση μετις αντιμετωπιζόμενεςκαι διαμορφούμενεςμετά την εκσκαφή συνθήκες ΣΤΟ ΜΙΑ ΤΗ Σ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τα στόμια της σήραγγας αποτελούν θέσεις ιδιαίτερης σπουδαιότητας, τόσο κατά τη φάση κατασκευής του υπογείου έργου, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Ειδικότερα, κατά τη φάση κατασκευής στις εν λόγω θέσεις σημειώνεται ένταση και συσσώρευση εργασιών ενώ η ομαλή εκτέλεση των εργασιών υπόγειας όρυξης προϋποθέτει τη διασφάλιση της ευστάθειας των μετώπων και των πρανών στις περιοχές των στομίων. Προς αυτή την κατεύθυνση μελετήθηκαν και διαστασιολογήθηκαν κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης και αποστράγγισης των πρανών και μετώπων των στομίων. Πέραν των εν λόγω μέτρων, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή κατάλληλου μήκους προτόξου προστασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη, ομαλή και ασφαλής χρήση των στομίων κατά τη φάση κατασκευής και να προστατεύονται οι Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 19 από Οκτωβρίου 1999

20 εργαζόμενοι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διέρχεται από τα στόμια έναντι αστοχιών μικρής έκτασης κα ι μεγέθους που είναι ενδεχόμενο να εκδηλωθούν. Σ ημειώνεται ο προσωρινός χαρακτήρας της εκσκαφής, αφούθα κατασκευασθεί τεχνικό κατάλληλου μήκους το οποίο θα επανεπιχωθείώστενα αποκατασταθείπλήρως το φυσικό ανάγλυφο. Τονίζεται ότι η εκσκαφή των ορυγμάτω ν στις περιοχές των στομίων θα διενεργηθείσεδύο φάσεις. Το προπλαίσιο θα κατασκευασθείμετην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσκαφής και θα θεμελιωθεί στο επίπεδο του δαπέδου εκσκαφής της πρώτης φάσης. Η δεύτερη φάση εκσκαφής των ορυγμάτων των στομίων θα δ ιενεργηθείμετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής του υπογείου τμήματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική παράγραφο της παρούσης μελέτης, οπότε και θα καθαιρεθούν τα προπλαίσια προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή του κάθε στομίου και τις συνθήκες ευστάθειας, όπως προσεγγίζονται μεβάση τα διαθέσιμα στοιχεία, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή προτόξου επί μήκους 3m, τόσο στο στόμιο εισόδου, όσο και στο στόμιο εξόδου. 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των ακόλουθων στόχων : Της πλήρους προήγησης της πρώτης φάσης υπόγειας εκσκαφής της διατομής και για τους δύο κλάδους (άνω ημιδιατομή) στο σύνολο του μήκους τους. Κατ αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η αποτύπωση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιβάλλουσας τη σήραγγα βραχόμαζας, μέσω των συστηματικά προβλεπόμενων ερευνητικών διατρημάτων διασκόπησης ανά κατηγορία βραχόμαζας. Της ελαχιστοποίησης του χρόνου διατήρησης των εκσκαφών των στομίων της σήραγγας χωρίς τη διάταξη προπλαισίου προστασίας. Της ελαχιστοποίησης του χρόνου διατήρησης των εκσκαφών των στομίων στο μέγιστο τελικό βάθος εκσκαφής. Της υπόγειας όρυξης του μεγαλύτερου μήκους της σήραγγας μεανωφερική μηκοτομική κλίση (από την έξοδο προς την είσοδο) προς το σκοπό της ευχερούς απορροής των υπογείων εισροών και της πλέον αποδοτικής μεταφοράς των εξορυσσομένων προϊόντων. Της υπόγειας όρυξης τμήματος της σήραγγας από την πλευρά της εισόδου επί μήκους περίπου ίσου μετο τριπλάσιο της διαμέτρου εκσκαφής σεκάθεκλάδο, πριν την αποπεράτωση της υπόγειας όρυξης του υπολοίπου τμήματος με ανωφερική κλίση, προς το σκοπό της διασφάλισης των συνθηκών κατασκευής μεχαμηλά υπερκείμενα. Υπό τους ως άνω περιορισμούς, τα στάδια κατασκευής του έργου δύνανται να προσδιοριστούν ως εξής : Διαμόρφωση εξωτερικών έργων στομίων μεεκσκαφή μέχρι το επίπεδο της άνω ημιδιατομής και κατασκευή των προπλαισίων στα στόμια εισόδου και εξόδου της σήραγγας. Αποπεράτωση της εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης της άνω ημιδιατομής του κλάδου Α. Αποπεράτωση της εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης της άνω ημιδιατομής του κλάδου Β. Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Σελίδα 20 από Οκτωβρίου 1999

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Σ4 ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΒΕΡΟΙΑ» - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΓΕΩΥΛΙΚΑ Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού.

Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Π.Ι. Φορτσάκης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υποψήφιος ιδάκτοράς ΕΜΠ. Τοµέας Γεωτεχνικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. Εφαρμογές στην Εγνατία Οδό Α.Ε.» Καθ. Π. Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370) 700.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Εκτίμηση συγκλίσεων και μέτρων άμεσης υποστήριξης. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR και GSI κατά μήκος σήραγγας. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 7η Σειρά Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η θεώρηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Σχ Μορφές στατικής απεικόνισης των στοιχείων δοµής της βραχόµαζας (Müller, 1963)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Σχ Μορφές στατικής απεικόνισης των στοιχείων δοµής της βραχόµαζας (Müller, 1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ--ΕΡΓΑΣΙ ΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Όπως είναι γνωστό, η κατασκευή ενός τεχνικού έργου σχεδιάζεται και υλοποιείται σε µια επιφάνεια που έχει εκ των προτέρων µελετηθεί και αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα κατασκευής φράγματος Γεωλογικοί παράγοντες Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα