ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές γεωλογικές συνθήκες του έργου της Εγνατίας Οδού τόσο από πλευράς τύπων πετρωμάτων όσο και δομής των. Υπογραμμίζεται η ανάγκη γνώσης της γεωλογικής λογικής της ευρύτερης κάθε φορά περιοχής για την σωστή διάγνωση θεμελιωδών προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν. Στη συνέχεια η έμφαση δίδεται στην ανάγκη καθορισμού, κάθε φορά, του ακριβούς τύπου βραχόμαζας που τότε μόνο θα μπορεί να επιτρέπει την σωστή επιλογή των απαραίτητων γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού. Τέλος δίδονται περιπτώσεις όπου οι γεωλογικές συνθήκες και οι γεωτεχνικές δυσκολίες που προέκυπταν επέβαλαν αλλαγές στη χάραξη, παραλλαγές και ειδικούς σχεδιασμούς των έργων. Πολλές φορές επρόκειτο για έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων που απέτρεψε επιλογές, που θα είχαν προβλήματα ίσως πολύ δύσκολα να ξεπεραστούν, στην κατασκευή και λειτουργία της οδού. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εγνατία Οδός διατρέχει όλο το εύρος της Ελλάδος τέμνοντας σχεδόν εγκάρσια τις κυριώτερες γεωτεκτονικές της ζώνες. Η ποικιλία λοιπόν των γεωλογικών καταστάσεων είναι μεγάλη αλλά συγχρόνως το γεγονός αυτό επιβάλει, κάθε φορά, και μια διαφορετική λογική στον σχεδιασμό των τεχνικών έργων της Οδού. Κάθε γεωτεκτονική ζώνη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, με τα δικά της ασθενή πετρώματα και τις δικές της, ενδεχομένως, ασταθείς, χωροθετικά, διατάξεις των πετρωμάτων. Η κατανόηση, από την αρχή, της λογικής αυτής, αποτελεί την απαραίτητη βάση για την σωστή, αρχικώς, επιλογή των χαράξεων και στη συνέχεια τον σχεδιασμό των κατάλληλων κατά περίπτωση έργων, σηράγγων, ορυγμάτων, επιχωμάτων. 2. OΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Από δυτικά προς ανατολικά η Εγνατία Οδός αναφέρεται: 2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΣ. ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ Εναλλαγές διαφόρων σχηματισμών ασβεστολίθων με πολύ περιορισμένη ανάπτυξη σχιστολιθικών οριζόντων και φλύσχης. Τοπικά είναι δυνατή η παρουσία γύψων - ανυδριτών. Τα πετρώματα παρουσιάζονται πτυχωμένα ενώ επιφάνειες εφιππεύσεων, μεγάλα ρήγματα και μυλονιτιωμένες ζώνες είναι συνήθεις. 2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ - ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. ΖΩΝΗ ΠΙΝΔΟΥ Κυρίως φλύσχης σε διάφορες μορφές, τεκτονικά έντονα πτυχωμένος και διατμημένος με πλήθος εφιππεύσεων (λεπιώσεων) που υποβαθμίζουν κατά θέσεις θεαματικά την ποιότητά του.

3 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΙΟΛΙΘΩΝ ΠΙΝΔΟΥ Παρουσία οφιολίθων με μεγάλη ετερογένεια ως προς τον βαθμό αποσάθρωσης τους και διατμημένων ζωνών. Παρουσία ασθενούς φλύσχη. 2.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Παρουσία μολασσικών σχηματισμών με εναλλαγές συνήθως σε παχιά στρώματα κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών. Ήπια τεκτονικά περιοχή. 2.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΣΤΙΣΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ. ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ. Επικράτηση σκληρών σχηματισμών με μάρμαρα, γνευσίους και γρανίτες. Τοπική παρουσία εξασθενημένων τεκτονικά ζωνών από ρήγματα. 2.6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ. ΖΩΝΗ ΑΞΙΟΥ - ΑΛΜΩΠΙΑΣ Παρουσία ασθενών φιλλιτών, ασβεστολίθων και οφιολίθων. Παρουσία εφιππεύσεων και διατμημένων τεκτονικά ζωνών. 2.7 ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΑΞΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύγχρονες προσχώσεις συχνά με ατελή φυσική συμπύκνωση. 2.8 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Σερβομακεδονική μάζα και μάζα Ροδόπης. Το υπόβαθρο αποτελούν σκληρά κρυσταλλικά πετρώματα, μάρμαρα, γνεύσιοι, γρανίτες. Οι δύο τελευταίοι εμφανίζονται κατά τις θέσεις αποσαθρωμένοι και τοπικά διατρέχονται από ρήγματα που έχουν διατμήσει επικίνδυνα την βραχόμαζα τους. Η Οδός διατρέχει και νεώτερα ιζήματα από μάργες, ψαμμίτες και περιοχές με πρόσφατες γεωλογικά αποθέσεις με μαλακά και χαλαρής ή ανοικτής δομής εδάφη. 2.9 ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αν και στο Βορρά του Ελληνικού χώρου δεν συναντώνται συχνά περιοχές με τον ίδιο βαθμό ενεργότητας όπως στην κεντρική και νότια Ελλάδα εντούτοις η Οδός διατρέχει ενεργά τεκτονικά βυθίσματα όπως αυτό της Βόλβης - Λαγκαδά, Γρεβενών - Κοζάνης και πιθανές ενεργές δομές στο δυτικό τμήμα της χάραξης ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΩΝ Η τοποθέτηση στο χώρο των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών και ενοτήτων έχει δημιουργήσει ορισμένες γεωμορφές που η τελική τους γεωμετρία διαμορφώνει συνθήκες γενικώτερης αστάθειας στα πρανή σε κλίμακα ολόκληρων κλιτύων. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Δυτική Ελλάδα και την Πίνδο. Ακαμπτες, π.χ. μάζες από συμπαγείς βραχώδεις

4 σχηματισμούς (ασβεστόλιθους) έχουν εφιππευθεί πάνω στον μαλακό και όλκιμο φλύσχη. Οι πρώτοι σχηματίζουν τα κορυφαία τμήματα των κλιτύων και τα κορήματά τους καλύπτουν τον καταπονημένο ήδη από την εφίππευση και διατμημένο φλύσχη των κατωτέρων τμημάτων επιτρέποντας έτσι, επί πλέον, τη διήθηση νερών στην, πτωχών γεωτεχνικών χαρακτηριστικών, μάζα του. Οι ερπυσμοί ή και οι κατολισθήσεις παλιές και νέες είναι συνεπώς καθεστώς, συχνά σε κλίμακες εντυπωσιακές. Η εξέλιξη των φαινομένων υποσκάπτει και τα κορυφαία τμήματα προκαλώντας καταπτώσεις ασβεστολιθικών μαζών που περαιτέρω επιβαρύνουν τις πλαγιές του φλύσχη κοκ. 3. ΟΙ ΒΡΑΧΟΜΑΖΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αν η γνώση του γεωλογικού μοντέλου είναι πρωταρχικής σημασίας για την διάγνωση των συνθηκών που ελέγχουν φαινόμενα γενικότερης ευστάθειας της περιοχής των τεχνικών έργων της Οδού, η γνώση του μοντέλου της βραχόμαζας (εξαρτώμενου ούτως ή άλλως από το προηγούμενο) αποτελεί την απαραίτητη συνέχεια προκειμένου να εκτιμηθούν αξιόπιστα οι γεωτεχνικές της παράμετροι που θα εισαχθούν στις διαδικασίες του σχεδιασμού των έργων. Από το γεωλογικό μοντέλο προκύπτει ότι στην Εγνατία Οδό αναφέρονται καταστάσεις μη φιλικές γεωτεχνικά με παρουσία σχηματισμών που χαρακτηρίζονται από ασθενείς βραχόμαζες. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τον ίδιο γεωλογικό σχηματισμό, π.χ. το φλύσχη ή τον οφιόλιθο, η βραχόμαζα μπορεί να είναι διαφορετική παίρνοντας ακραίες τιμές από θέση σε θέση ακόμη και μέσα στην περιοχή του ίδιου τεχνικού έργου. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στα γεωλογικά αυτά, όπως παρουσιάζονται στην φύση, δεν είναι ευχερής η δειγματοληψία και εκτέλεση δοκιμών στο εργαστήριο για την εξαγωγή των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού. Ούτε είναι ρεαλιστικές (ή και δυνατές) πάντοτε οι επί τόπου δοκιμές. Για τον λόγο αυτόν και για να μπορέσουμε να βάλουμε ορισμούς στην Γεωλογία πολύ συχνά καταφεύγουμε στη χρήση των συστημάτων ταξινόμησης που έχουν πλέον καθιερωθεί στη Γεωτεχνική Μηχανική (RMR,Q,GSI) και τα οποία συσχετίζονται με τις βασικές γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού. Για να προκύπτει όμως αξιόπιστο αποτέλεσμα πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο κάθε φορά σύστημα, η περιγραφή της βραχόμαζας να γίνεται με μεγάλη προσοχή, και να μην χρησιμοποιούνται τα συστήματα αυτά σαν βιβλίο συνταγών αλλά πάντοτε να παρεμβαίνει η γεωλογική και γεωτεχνική κρίση του μελετητή. Τα ανωτέρω γίνονται συχνά ακόμη πιo δύσκολα στην εφαρμογή αφού πολλές από τις ασθενείς βραχόμαζες είναι ετερογενείς και σύνθετες είτε από την πρωτογενή δομή τους είτε από την μετέπειτα εξέλιξή τους. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του φλύσχη όπου στην κλίμακα π.χ. του μέτρου συνυπάρχουν άλλοτε εν ηρεμία άλλοτε χαοτικά πετρώματα σκληρής, ψαθυρής, συμπεριφοράς (ψαμμίτες) με άλλα πλαστικής (αργιλικοί σχιστόλιθοι). Ο καλός τεχνικός - γεωλόγος με τον καλό γεωτεχνικό μηχανικό μπορούν αν ξεπεράσουν τα ανωτέρω προβλήματα μόνο όταν εργάζονται ως ομάδα ώστε να καταλήγουν σε αξιόπιστες εκτιμήσεις για κάθε μία από τις παραμέτρους που απαιτεί η κατά περίπτωση ανάλυση.

5 3.2 ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Στην περιοχή των έργων της οδού οι ασθενείς βραχόμαζες συχνά με μορφές ετερογενείς και χαοτικές είναι: διάφοροι τύποι του φλύσχη (ανάλογα με την ποικιλία των ασθενών, ιλυολιθικώναργιλικών μελών του και την τεκτονική του καταπόνηση). οφιόλιθοι (ανάλογα με τον βαθμό και την ανομοιομορφία της αποσάθρωσής του) φυλλιτικοί σχιστόλιθοι (ανάλογα με την αποσάθρωση ή και προδιάτμησή τους) διατμημένες ζώνες σε σκληρά πετρώματα αποσαθρωμένες ζώνες σε κρυσταλλικά πετρώματα Προφανώς στους ασθενείς σχηματισμούς περιλαμβάνονται οι μαλακοί βράχοι (π.χ. μάργες της μολάσσας, ατελώς συγκολημένοι ψαμμίτες των νεώτερων σχηματισμών) και οι εδαφικές προσχώσεις των πεδινών περιοχών. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Οι καταστάσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (παρ. 2 Γεωλογική Κατάσταση, παρ. 3 Κατάσταση Βραχόμαζας) διαμορφώνουν πολλές φορές ιδιαίτερες γεωτεχνικές συνθήκες που απαιτούν ειδικές έρευνες, επιβάλουν ειδικούς και δύσκολους σχεδιασμούς για την εφαρμογή των οποίων χρειάζονται εξειδικευμένες μέθοδοι. Η άγνοια των καταστάσεων που διαμορφώνουν τις συνθήκες αυτές δημιουργεί το λιγότερο καθυστερήσεις αλλά και αστοχίες. Αστοχίες που μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο κατά την κατασκευή, που τα φαινόμενα τότε θα μπορούσαν (με όποιο κόστος) να αντιμετωπισθούν αλλά και μετά, στην λειτουργία των έργων της Οδού. Εγκαιρη διάγνωση πολλές φορές δικαιολογεί ακόμη και ριζική αλλαγή χαράξεων όταν το κόστος είναι συγκρίσιμο και η ασφάλεια λειτουργίας δε μένει με τις αβεβαιότητες της πρώτης χάραξης (που πορφανώς είχε εμφανή στην αρχή πλεονεκτήματα). Στην διαδρομή λοιπόν της Εγνατίας Οδού οι ιδιαίτερες γεωτεχνικά περιπτώσεις ταξινομούνται: Περιοχές με αστάθεια κλίμακας ολόκληρης πλαγιάς: περιοχές οριακά ασταθείς ή με φαινόμενα βαθέως ερπυσμού περιοχές που έχουν προσβληθεί από παλιές μεγάλες κατολισθήσεις και όταν ευρίσκονται ακόμη σε ισορροπία αφού οι μηχανισμοί αστάθειας συνεχίζουν να υπάρχουν σ ένα συνεχώς εξασθενούμενο υλικό (λειτουργικές αντοχές ίσες με τις παραμένουσες). Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζονται ακόμη και γενναίες παραλλαγές στην χάραξη της Οδού. περιοχές με αστάθεια που θα προκύψει μόνο από την κατασκευή των ορυγμάτων ή την έδραση των επιχωμάτων, αν δεν γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός (αστάθεια κλίμακος πρανών που περιβάλλουν τον δρόμο μόνο).

6 περιοχές όπου θα κατασκευασθούν σήραγγες και αποτελούνται από τεκτονισμένες και γενικώς ασθενείς βραχόμαζες ή βραχόμαζες με παρουσία διατμημένων ζωνών. Ο σχεδιασμός των σηράγγων αυτών είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Εκτός από τις περιπτώσεις που η φροντίδα του σχεδιασμού και της κατασκευής περιορίζεται σε αστάθειες που ελέγχονται από την δομή της βραχόμαζας (γεωμετρία ασυνεχιών), στα μεγαλύτερα βάθη, αλλά και στα πιό μικρά για τις ιδιαίτερα ασθενείς βραχόμαζες (π.χ. αργιλικός- ιλυολιθικός φλύσχης), η ευστάθεια της σήραγγας εξαρτάται από τις περιβάλλουσες τάσεις. Συνεπώς βασικό κριτήριο για την σωστή αρχική εκτίμηση είναι η γνώση του λόγου της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής της επικρατούσας κάθε φορά βραχόμαζας προς την μέγιστη επί τόπου τάση. Σε συνέχεια η μελέτη με αριθμητική ανάλυση της απόκρισης της σήραγγας στις διαδοχικές φάσεις κατασκευής και υποστήριξης αποτελεί το πλέον αξιόπιστο μέσο για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του έργου. Εν τούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις με εξαιρετικά ασθενείς βραχόμαζες οι δυνατότητες θεωρητικής ανάλυσης είναι περιορισμένες και τότε έρχεται για συνδρομή η σωστή τεχνική κρίση και εμπειρία από άλλες ανάλογες περιπτώσεις που έχει γίνει ήδη κατασκευή. Στη συνέχεια, στις παραγράφους 5,6,7 δίδονται συνοπτικά ορισμένα παραδείγματα. Τα στοιχεία των περιπτώσεων 6 και 7 προέρχονται από το Γεωτεχνικό Τμήματα της Εταιρίας. Τα αναφερόμενα στην παραγρ. 5 προέρχονται και από την συμβολή του Ε. Hoek και του υπογράφοντος την εισήγηση αυτή, ως συμβούλων της εταιρίας. 5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Τμήμα (Κωδικός) Τμήμα Γεωτεχνικό πρόβλημα Λύση Κρυσταλλοπηγή - Ψηλοράχη Κατασκευή γεφυρών Γ6, Γ7, Γ Αγ. Νικόλαος - Κουμαριά 3.2 Ανθοχώρι - Ανήλιο Θεμελίωση βάθρων εντός υλικών παλαιών και πιθανά ενεργών κατολισθήσεων και ρηγματωμένη βραχόμαζα. Δυτικά της σήραγγας μήκους 320 μ. η γεωτεχνική έρευνα για 2 Cut & Cover αποκάλυψε επιφάνεια ολίσθησης σε βάθος 30 μ. Χάραξη μέσα από σειρά κατολισθήσεων. Πρόταση εκτεταμένης αποστράγγισης συμπεριλαμβανομένης στοάς Εξετάζεται η μετατόπιση του άξονα προς βορρά και η δυνατότητα κατασκευής σήραγγας. Μετατόπιση χάραξης κατά 50 μ. προς βορρά. Νέα σήραγγα μήκους 790 μ. Μετατόπιση χάραξης στην βόρεια πλευρά του Μετσοβίτικου - Σήραγγες και Γέφυρες σε βράχο -

7 3.3 Ανήλιο - Δυτικό Στόμιο Σήραγγας Μετσόβου 3.5 Ανατολικό Στόμιο Σήραγγας Μετσόβου - Παναγία (1ο υποτμήμα) 5.2 Λευκόπετρα - Βέροια 13.3 Νέα Πέραμος - Νέα Καρβάλη (3ο υποτμήμα) Παράκαμψη Καβάλας 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ μήκους 5 χλμ. Θεμελίωση προτεινόμενης μεγάλης κοιλαδογέφυρας σε ενεργή κατολίσθηση βάθους μέχρι 40 μ. Μεγάλο όρυγμα ύψους 80 μ. Υλικά κατολίσθησης και βραχοπτώσεις, ορίζοντας ολίσθησης σε βάθος Κατολίσθηση σε περιοχή στομίου σήραγγας Σ4 και περιοχή ακροβάθρου γέφυρας Β4. Όρυγμα σε βράχο - Ολίσθηση τον Νοέμβριο του 96 κατά την εκσκαφή. Νέα αστοχία περίπου 50μ. ανατολικά τον Νοέμβριο του 98. Εκτιμώμενος κίνδυνος πολύ μικρότερος της αρχικής πρότασης για αποστράγγιση παλαιάς χάραξης. Παράκαμψη όλης της ασταθούς περιοχής με την κατασκευή μίας μεγάλης σήραγγας μήκους περίπου μ. Κατασκευή υψηλού τοίχου ποδός με βαθιά πασσαλοστοιχία για την σταθεροποίηση του πρανούς και προστασία από βραχοπτώσεις. Αποστραγγιστικά μέτρα. Αλλαγή χάραξης και αποφυγή της περιοχής της μεγάλης κατολίσθησης. Επίχωμα στη θέση της γέφυρας. Αλλαγή ορύγματος σε σήραγγα cut & cover. Απομάκρυνση υλικού από την κορυφή του πρανούς με αγκυρώμενο τοίχο αντιστήριξης με πασσαλοτοιχία Η Εγνατία Οδός διατρέχει μεγάλες εκτάσεις με μη φιλική γεωλογική συμπεριφορά τόσο από πλευράς δομής όσο και ποιότητας της βραχόμαζας των σχηματισμών, ιδιαίτερα στο δυτικό της τμήμα. Στο ανατολικό τα προβλήματα είναι πιο εντοπισμένα. Η διάγνωση των γεωλογικών συνθηκών στην μεγακλίμακα είναι απαραίτητη για την επιλογή ή την οριστικοποίηση των χαράξεων. Στη συνέχεια η σωστή γνώση του μοντέλου της βραχόμαζας, που κάθε φορά υπάρχει, επιτρέπει την επιλογή των σωστών γεωτεχνικών παραμέτρων για τον αξιόπιστο σχεδιασμό των τεχνικών έργων της Οδού, σηράγγων, ορυγμάτων, επιχωμάτων. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και με επιτυχία την αυτή τακτική διερεύνησης, όπως αποδεικνύεται από την έγκαιρη αλλαγή χαράξεων σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την

8 επιλογή, αλλού, ασφαλέστερων παραλλαγών και την εμμονή της στην γεωλογική - γεωτεχνική διερεύνηση της περιοχής των τεχνικών έργων που έχουν οριστικοποιηθεί, για τον ασφαλή και αξιόπιστο σχεδιασμό τους.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα