Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού"

Transcript

1 Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη Ε.Μ.Π.

2 Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών Εγνατία Οδός Συλλεκτήριος Αξονας των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων: IV (Βερολίνο-Σόφια- Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι- Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη-Βελιγράδι- Θεσ/νίκη)

3 Χάρτης Προόδου Εργου-Νοέμβριος2007

4 Τεχνική Ταυτότητα του Εργου 680 χλμ. Αυτοκινητοδρόμου (Ηγουμενίτσα-Κήποι Εβρου) 720 χλμ. παράπλευρων οδών 36 Ανισόπεδοι Κόμβοι 353 Ανω & Κάτω Διαβάσεις 189 μεγάλες Γέφυρες 75 Κλάδοι Διδύμων Σηράγγων (συνολικού μήκους 100 χλμ., ανηγμένα σε μονό κλάδο) 16 ΣΕΑ.

5 Πρόοδος Κατασκευής Σηράγγων Εγνατίας Οδού (Νοέμβριος 2007) ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΗΚΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ m - (ανηγμένα σε μονό κλάδο σήραγγας) ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α. Υπό Μελέτη / Δημοπράτηση Β. Υπό Κατασκευή Γ. Διανοιγμένες (μη επενδεδυμένες) Δ. Επενδεδυμένες Ε. Σε Κυκλοφορία Συνολικό μήκος σηράγγων (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 0 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α. Υπό Μελέτη / Δημοπράτηση Β. Υπό Κατασκευή Γ. Διανοιγμένες (μη επενδεδημένες) 0 Δ. Επενδεδημένες ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ε. Σε Κυκλοφορία ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΚΗ (μ.) ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΝΗΓΜ ΕΝΑ ΣΕ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

7 Οδηγία 2004/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, μήκους άνω των 500.

8 ΠΔ 230 / Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ. Σύσταση ad hoc Διοικητικής Αρχής, με θεσμική συμμετοχή και του Γ.Δ. της ΕΟΑΕ.

9 Μέτρα Ασφαλείας στις Σήραγγες της Ε.Ο. Γενική Διάταξη + Εξοπλισμός Λωρίδες στάθμευσης κάθε μ. για σήραγγες μεγαλύτερες των μ. Συνδετήριες στοές ανά 350 μ. Σύστημα διαμήκους εξαερισμού (jet fans) σε σήραγγες άνω των μ. και με κυκλοφ. φόρτο άνω των οχημάτων ανά λωρίδα. Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης. Ραδιοφωνική ενημέρωση.

10 Γενική διάταξη

11 Διάταξη λωρίδας στάθμευσης

12 Τυπική διατομή Συνδετήριας Στοάς Οχημάτων

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ της Διαχείρισης των Μελετών Σηράγγων στην ΕΟΑΕ Οχι αποσπασματικές μελέτες Οχι λογική «σκυτάλης», αλλά συνέργεια Ολοκληρωμένη εξ αρχής διατμηματική προσέγγιση του Σχεδιασμού. Σαφής διαχωρισμός της εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και την Γεωλογική & Γεωτεχνική μελέτη. Οριστική μελέτη σηράγγων (με παράλειψη-συνήθως-του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης): Εκθεση Εκτίμησης Εργου, Κοινή Γεωλογική & Γεωτεχνική Αξιολόγηση, Σχεδιασμός εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης υπογείου τμήματος και στομίων, Σχεδιασμός μόνιμης επένδυσης εξ ωπλισμένου σκυροδέματος του υπογείου τμήματος και των τεχνικών των στομίων, Υδραυλική μελέτη Σήραγγας, Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός κλπ. Ελεγχος κατηγορίας ΙΙΙ των μελετών (category III checking) από ανεξάρτητους μελετητές-ελεγκτές. Ενεργός εμπλοκή των καθ ύλην αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Μελετών στην εκπόνηση των μελετών. Παρουσία μελετητών στην κατασκευή με συμβάσεις ειδικής επιτόπιας τεχνικής παρακολούθησης. Ενόργανη παρακολούθηση κατασκευής σηράγγων από ανεξάρτητους οίκους, πέραν της συμβατικά υποχρεωτικής παρακολούθησης από τον Ανάδοχο κατασκευής.

14 Βόρεια Χάραξη ΜΕΤΣΟΒΟΥ

15 Κάθετος Αξονας 75 (Κομοτηνή-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Εξ αρχής εμπλοκή των τμημ. Γεωτεχνικών και Σηράγγων στην μελέτη Οδοποιΐας, για την έγκαιρη βελτιστοποίηση της χάραξης.

16 Τυπική Διατομή Σήραγγας της Ε.Ο. Πλάτος οδοστρώματος: 8,50 μ., με 2 x 3,75 λωρίδες κυκλοφορίας. Πλάτος Διατομής χρήσης: 10,50 μ., στην στάθμη της ερυθράς. Υψος περιτυπώματος οχήματος: 5,00 μ. Ακτίνα εσωρραχίου: 5,50 μ.

17 Μόνιμη Επένδυση εξ Ωπλισμένου Σκυροδέματος

18 Σύστημα υδατοστεγάνωσης της μόνιμης επένδυσης

19 Εγνατία Οδός και Γεωλογία της Ελλάδας

20 Μέθοδος Διάνοιξης Ολες οι σήραγγες της Ε.Ο. διανοίχθηκαν με συμβατικές μεθόδους (Διάτρηση & Ανατίναξη, Μηχανήματα σημειακής κοπής τσάπες, σφυριά, road headers). Μέθοδος Εκσκαφής Ποσοστό (%) επί του συνολικού μήκους των σηράγγων Διάτρηση & Ανατίναξη 50 Διάτρηση & Ανατίναξη σε συνδυασμό με υδραυλ. σφυριά 25 Τσάπες, road headers 25 Το εμβαδόν της διατομής εκσκαφής κυμαίνεται από 110m 2 έως 150m 2, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη κατηγορία εκσκαφής-υποστήριξης, η δέ εκσκαφή πραγματοποιείται σε δύο ή τρία στάδια (άνω ημιδιατομή βαθμίδα πυθμένας), σε συνάρτηση με την κατηγορία β/μ και το ύψος υπερκειμένων.

21 Μέτρα Προσωρινής Υποστήριξης Οι εφαρμοζόμενες κατηγορίες προσωρινής υποστήριξης δύνανται να κωδικοποιηθούν σε 5 κύριες ομάδες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞ. ΣΚΥΡΟΔ ΑΓΚΥΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ & ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ A B C D E

22 Επιμερισμός Κόστους Κατασκευής Σήραγγας Αποζημίωση εκσκαφής-προσωρινής υποστήριξης με «συνοπτική τιμή» ανά μ.μ. Αποζημίωση τυχόν πρόσθετων μέτρων υποστήριξης και της μόνιμης επένδυσης με τιμή μονάδος. Η-Μ 14% Μόνιμη Επένδυση 17% Στόμια 3% Λοιπά 4% Εκσκαφή & Προσωρινή Υποστήριξη 62%

23 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα. Μήκος Αριστερού κλάδου: 202 μ. Μήκος Δεξιού κλάδου: 260 μ. Μέγ. Υψος υπερκειμένων: 30 μ. Βραχομάζα: Ασβεστιτικοί φυλλίτες με κατακερματισμένη ανοικτή δομή, μετρίως έως ισχυρώς αποσαθρωμένοι.

24 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα. Η υπόγεια εκσκαφή άρχισε το φθινόπωρο του Μετά τα πρώτα 40 μ. εκσκαφής της άνω ημιδιατομής, εμφανίσθηκαν προβλήματα αστάθειας, που εκδηλώθηκσν με τον σχηματισμό ρωγμών στην επιφάνεια του εδάφους, στην περιοχή της υπόγειας εκσκαφής, και την ρωγμάτωση του κελύφους από εκτοξ. σκυρόδεμα.

25 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα. Οι ρωγμές σχετίζονταν με το χαμηλό υπερκείμενο στην συγκεκριμένη περιοχή. Αποφασίσθηκε η εκσκαφή της βαθμίδας με κατακόρυφες παρειές, η επένδυσή τους με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα και, ακολούθως, η άμεση σκυροδέτηση του τελικού πυθμένα.

26 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα. Η διάνοιξη του αριστερού κλάδου ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2001, ενώ απέμεναν 70 μ. εκσκαφής βαθμίδας και πυθμένα του δεξιού κλάδου. Τότε, εκδηλώθηκε αστοχία του τελικού πυθμένα στα πρώτα 70 μ. και των δύο κλάδων, που συνοδευόταν από ρωγμάτωση και του κελύφους του θόλου.

27 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα. Η έρευνα που ακολούθησε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προκληθείσες αστάθειες οφείλονταν στην επανενεργοποίηση παλαιάς κατολίσθησης στην περιοχή. Μετά από επανεκτίμηση του γεωτεχνικού μοντέλου και των μηχανικών παραμέτρων, μελετήθηκε και αποφασίσθηκε η εφαρμογή των κάτωθι μέτρων: a. Επιφανειακές εργασίες: a1. Κατασκευή στα ανάντη μιάς πασσαλοστοιχίας σταθεροποίησης. a2. Κατασκευή του κεφαλοδέσμου. a3. Αγκύρωσή του με προεντεταμένα αγκύρια (60t). b. Υπόγειες εργασίες: b1. Βελτίωση του περιβάλλοντος την σήραγγα γεωυλικού με τσιμεντενέσεις, με χρήση βαλβιδιφόρων σωλήνων (tubes-à-manchette). b2. Κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων (60t) από το εσωτερικό των δύο σηράγγων. b3. Επαναδιάνοιξη της πλήρους διατομής στα πρώτα 70 μ. και των δύο κλάδων. b4. Ολοκλήρωση της εκσκαφής βαθμίδας και πυθμένα του δεξιού κλάδου. b5. Τελική επένδυση.

28 Αβαθής κλιτυοσήραγγα σε περιοχή κατολίσθησης και μέτρα σταθεροποίησης Η σήραγγα Σ3 στην Λευκόπετρα.

29 Αστοχία στο στόμιο Εισόδου της σήραγγας Καρατζά Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά. Στόμιο σήραγγας ΚΑΡΑΤΖΑ: Βραχομάζα: Μολάσσα, με επικρατούσα την ιλυολιθική φάση και στρώσεις κροκαλοπαγών πάχους της τάξης των λίγων μέτρων. Μανδύας αποσάθρωσης πάχους έως και 10 μ. Υψηλός Υδροφόρος Ορίζοντας.

30 Αστοχία στο στόμιο Εισόδου της σήραγγας Καρατζά Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά. Επανεπίχωση προς δημιουργία δαπέδου εργασίας για την κατασκευή των Cover & Cut τεχνικών του στομίου:

31 Αστοχία στο στόμιο Εισόδου της σήραγγας Καρατζά Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά. Τελική διαμόρφωση του Στομίου

32 Αστοχία στο στόμιο Εξόδου της σήραγγας Συρτού Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά.

33 Αστοχία στο στόμιο Εξόδου της σήραγγας Συρτού Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά. Εγκατάλειψη της αρχικής θέσης του Στομίου και χωροθέτησή του ~80 μ. δυτικότερα, εκτός επιρροής της κατολίσθησης.

34 Δεύτερος κλάδος σήραγγας ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

35 Δεύτερος κλάδος σήραγγας ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Προσβολήτωνμετώπωντωνσυνδετηρίωνστοώναπότοεσωτερικότουυφισταμένου αριστερού κλάδου, προς απόκτηση περισσοτέρων μετώπων εκσκαφής του δεξιού κλάδουτηςσήραγγαςμετσόβου, μήκους ~3.600 μ. Υδροκοπή της μόνιμης επένδυσης του υφισταμένου κλάδου και κοπή του αποκαλυφθέντος σιδηροπλισμού Καθαίρεση των υπολειμμάτων της μόνιμης επένδυσης στην περιοχή αλληλοτομίας και έναρξη εκσκαφής των συνδετηρίων στοών.

36 Δεύτερος κλάδος σήραγγας ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Μέτρα προσωρινής υποστήριξης σε περιοχή αναμενόμενης εκθλίβουσας συμπεριφοράς της βραχομάζας.

37 Δεύτερος κλάδος σήραγγας ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Αρχή λειτουργίας των στοιχείων ελέγχου της εντατικής κατάστασης της προσωρ. επένδυσης (Liner Stress Controler LSC): Προσδίδουν ενδόσιμη συμπεριφορά στο κέλυφος, παραλαμβάνοντας μέρος της αξονικής δύναμης και αποτρέποντας έτσι την υπέρβαση της Φ.Ι. του.

38 Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης

39 Οι σήραγγες της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Δίδυμες οδικές σήραγγες, τριών λωρίδων ανά κλάδο (χωρίς ΛΕΑ), πλάτουςδιατομήςχρήσης13,50 μ. στην στάθμη της ερυθράς. Συνολικό μήκος σηράγγων: ~20 χλμ., ανηγμένα σε μονό κλάδο. Προβλέπεται να διανοιγούν κυρίως σε αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστολίθους, σχιστογνευσίους, γάββρους, δουνίτες-περιδοτίτες και νεογενείς σχηματισμούς (στιφρές, προστερεοποιημένες ερυθρές αργίλους). Επίκειται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών και η ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης των Οριστικών Μελετών των σηράγγων. Χρηματοδότηση του Εργου από το 1ο ΕΣΠΑ(«Δ ΚΠΣ»). Στόχος η δημοπράτηση της κατασκευής στο τέλος του 2008.

40 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κου Γ. Σουφλιά, η Εγνατία Οδός Α.Ε. αναλαμβάνει την εποπτεία τριών έργων παραχώρησης με πλούσιο σηραγγολογικό αντικείμενο: Μαλιακός Κλειδί. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65).

41 Αντί επιλόγου... Ραντεβού του χρόνου στην Θεσσαλονίκη!!

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Μάθημα: Τεχνική Γεωλογία- Διπλωματική Εργασία Διδάσκων: Γ. Κούκης Ν. Σαμπατακάκης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Α Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας σε έργα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Το Δελτίο των Σηράγγων Δ/νση Δελτίου: Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Ε.Μ.Π., e-mail : antipaxos@metal.ntua.gr Νοέμβριος 2008 Δραστηριότητες της ΕΕΣΥΕ Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Ομιλίες με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους»

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα