Εγχειρίδιο χρήσης του MaLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης του MaLT"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης του MaLT Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συγγραφείς: Κυνηγός Χ., Μουστάκη Φ., Ψυχάρης Γ. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 1

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Περιγραφή του υπολογιστικού εργαλείου Η Σκηνή Περιγραφή Ο Συντάκτης Logo Εργαλεία Μεταβολής Χειρισμός μεταβλητών με το Μονοδιάστατο Μεταβολέα Χειρισμός μεταβλητών με το ιδιάστατο Μεταβολέα Η Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων Η Γραμμή Μενού Κουμπιά Εισαγωγής/Αφαίρεσης αντικειμένων και Λίστα Επιλογής έτοιμων αντικειμένων Συντάκτης Ιδιοτήτων Εισαγωγή και διαχείριση έτοιμων στερεομετρικών αντικειμένων Χειρισμός της κάμερας της Σκηνής Κατασκευάζοντας τριδιάστατα γεωμετρικά σχήματα με τη χελώνα Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 2

3 1 Εισαγωγή Το MaLT είναι ένας τρισδιάστατος μικρόκοσμος που επιτρέπει την κατασκευή, τη διερεύνηση και το δυναμικό χειρισμό τρισδιάστατων γεωμετρικών αντικειμένων που αναπαρίστανται γραφικά μέσα στον τριών διαστάσεων εικονικό χώρο που διαθέτει. Τα γεωμετρικά αυτά αντικείμενα είτε κατασκευάζονται από το χρήστη μέσα από εντολές και διαδικασίες σε γλώσσα Logo, είτε εισάγονται από αυτόν, αφού πρώτα επιλέξει αυτά που επιθυμεί μέσα από μια βιβλιοθήκη από πολυάριθμα, έτοιμα στερεομετρικά αντικείμενα (π.χ. κυλίνδρους σφαίρες και κώνους). Ο σχεδιασμός του MaLT είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάζει τη συμβολική έκφραση σε μορφή Logo προγραμμάτων με το δυναμικό χειρισμό των τρισδιάστατων γεωμετρικών αντικειμένων. Το MaLT υποστηρίζει τη δημιουργία και το χειρισμό πολλαπλά αλληλοσυνδεόμενων αναπαραστάσεων, έτσι ώστε κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται σε μια αναπαράστασή του να προκαλεί άμεσες αλλαγές σε μια άλλη (ή και στις υπόλοιπες διαθέσιμες), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο άμεση ανατροφοδότηση με νόημα για στους χρήστες του. 2 Περιγραφή του υπολογιστικού εργαλείου Το περιβάλλον του MaLT αποτελείται από δύο βασικές περιοχές. Η αριστερή μεγάλη περιοχή αποτελεί το περιβάλλον της «Σκηνής» (εικονικός τρισδιάστατος χώρος), όπου οπτικοποιούνται γραφικά τα τρισδιάστατα αντικείμενα. Στη δεξιά περιοχή, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα, ο χρήστης έχει δύο επιλογές: είτε να εμφανίσει την «Περιοχή του Συντάκτη Logo», είτε να εμφανίσει την «Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων». Στο κάτω μέρος της δεξιάς περιοχής, μέσα στην καρτέλα «Περιοχή του Συντάκτη Logo», εμφανίζεται κάτω από κατάλληλες συνθήκες ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας, ενώ ο ισδιάστατος καθώς και ο ιανυσματικός Μεταβολέας, εμφανίζονται σε χωριστά παράθυρα. Στο κάτω μέρος της αριστερής περιοχής, υπάρχει ένα παράθυρο όπου εμφανίζονται τυχόν μηνύματα του συστήματος. 2.1 Η Σκηνή Περιγραφή Η «Σκηνή» αποτελεί τον εικονικό τρισδιάστατο χώρο, μέσα στον οποίο αναπαρίστανται γραφικά τρισδιάστατα γεωμετρικά αντικείμενα. Τα τρισδιάστατα αυτά αντικείμενα, είτε κατασκευάζονται από το χρήστη μέσω Logo εντολών και διαδικασιών, είτε Y εισάγονται από τον ίδιο αφού τα επιλέξει μέσα από μία βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει πολυάριθμα έτοιμα στερεομετρικά αντικείμενα, όπως κυλίνδρους, σφαίρες και κώνους. Z X Εικόνα 1: Το σύστημα των XYZ συντεταγμένων. Για να εμφανιστεί η τρισδιάστατη χελώνα στη «Σκηνή», ο χρήστης πρέπει πληκτρολογήσει και να εκτελέσει στην «Περιοχή του Συντάκτη Logo» τουλάχιστον μια εντολή που να επιφέρει γραφικό αποτέλεσμα (π.χ. «fd(5)»). Το ίχνος που αφήνει η χελώνα καθώς κινείται μέσα στη «Σκηνή» απεικονίζεται με μια λεπτή κυλινδρική γραμμή η οποία είναι επιλέξιμη. Στην περίπτωση που έχει δημιουργηθεί μέσω κάποιας διαδικασίας που εμπεριέχει μεταβλητή, κάνοντας κλικ πάνω της, ενεργοποιείται και εμφανίζεται στη δεξιά περιοχή του MaLT, o «Μονοδιάστατος Μεταβολέας» (ένας μεταβολέας για κάθε μεταβλητή). Το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η «Σκηνή» του MaLT φαίνεται στην Εικόνα Ο Συντάκτης Logo Η «Περιοχή Συντάκτη Logo» ανοίγει κλικάροντας στην αντίστοιχη καρτέλα που βρίσκεται στη δεξιά περιοχή στο περιβάλλον του MaLT. Στο Συντάκτη Logo ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογεί εντολές, να ορίζει νέες διαδικασίες και να τις εκτελεί. Στο κάτω μέρος της «Σκηνής» εμφανίζεται ένας «Αναλυτής», όπου ο χρήστης μπορεί να δει τις εξόδους των ενεργειών του στο Συντάκτη (π.χ. Μηνύματα σφαλμάτων σύνταξης). Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 3

4 Εκτελώντας μια εντολή ή μια διαδικασία Logo στην Περιοχή Συντάκτη Logo, ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει ένα τριδιάστατο σχήμα στη Σκηνή με τη βοήθεια του ίχνους της χελώνας ή να εισάγει και να χειριστεί τριδιάστατα στερεομετρικά αντικείμενα (π.χ. κυλίνδρους, σφαίρες και κώνους). Μια εντολή Logo εκτελείται όταν τοποθετήσουμε τον κέρσορα στη γραμμή της εντολής και πατήσουμε το πλήκτρο Insert, ενώ αν πατήσουμε το πλήκτρο F6, ανεξάρτητα από το σε ποιά γραμμή βρίσκεται ο κέρσορας, εκτελούνται όλες οι εντολές που βρίσκονται μέσα στο Συντάκτη Logo. Το καθάρισμα μεταβλητών πραγματοποιείται με το F Εργαλεία Μεταβολής Τα εργαλεία μεταβολής του MaLT παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να χειριστεί δυναμικά το τρισιάστατο αντικείμενο της Σκηνής αλλάζοντας με διαδοχικό τρόπο τις τιμές των μεταβλητών μιας εκτελεσθείσας παραμετρικής διαδικασίας Logo. Τα διαθέσιμα εργαλεία μεταβολής είναι τα εξής: Ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας (1dVT) και ο ιδιάστατος Μεταβολέας (2dVT). Μονοδιάστατος Μεταβολέας (1dVT): Ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας (1dVT - Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το Συντάκτη Logo, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει: α) ορίσει μια διαδικασία Logo, β) την έχει εκτελέσει θέτοντας συγκεκριμένες τιμές σε καθεμιά από τις μεταβλητές της και γ) έχει κάνει κλικ στο ίχνος που η χελώνα έχει αφήσει κατασκευάζοντας το γραφικό αποτέλεσμα της διαδικασίας στη Σκηνή. Αποτελείται από ολισθητές τύπου αριθμογραμμής, ο καθένας απ τους οποίους αντιστοιχεί σε μια από τις μεταβλητές της παραμετρικής Logo διαδικασίας. ιδιάστατος Μεταβολέας (2dVΤ): Ο ιδιάστατος Μεταβολέας 2dVT επιτρέπει τη συμμεταβολή δύο μεταβλητών μιας διαδικασίας Logo και ενεργοποιείται όταν επιλεγούν αυτές οι δύο μεταβλητές από ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στα αριστερά του Μονοδιάστατου Μεταβολέα. Ο χρήστης αποφασίζει ποιά μεταβλητή θα αντιστοιχεί σε κάθε άξονα (τον X ή τον Y) στο ορθοκανονικό σύστημα του δισδιάστατου μεταβολέα και σύρει το ποντίκι στη διεπιφάνεια του διδιάστατου μεταβολέα για να συμμεταβάλει τις τιμές των δύο μεταβλητών. Εικόνα 2: Η Σκηνή και η Περιοχή Συντάκτη Logo μαζί με το Μονοδιάστατο Μεταβολέα (ένας ολισθητής για κάθε μεταβλητή) Χειρισμός μεταβλητών με το Μονοδιάστατο Μεταβολέα Για να εμφανίσετε το Μονοδιάστατο Μεταβολέα και να δουλέψετε με αυτόν, ακολουθήστε τα Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 4

5 βήματα που αναφέρονται παρακάτω: 1 ο Βήμα: Πληκτρολογήστε στην Περιοχή Συντάκτη Logo μια διαδικασία με τουλάχιστο μια μεταβλητή. Π.χ. to rect :a :b :c repeat 2 [fd(:a) rt(:c) fd(:b) rt(180 :c)] end 2 ο Βήμα: Εκτελέστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια αριθμητική τιμή για κάθε μεταβλητή. Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδικασίας και μέσα σε παρένθεση πληκτρολογήστε μια αριθμητική τιμή για κάθε μεταβλητή. rect( ) Πατήστε F6 για να εκτελέσετε την εντολή. Ένα παραλληλόγραμμο που θα αντιστοιχεί στις τιμές των συγκεκριμένων μεταβλητών εμφανίζεται στη Σκηνή. 3 ο Βήμα: Κάντε κλικ στο ίχνος της χελώνας. Κάνοντας κλικ στο ίχνος της χελώνας ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας εμφανίζεται στην καρτέλα του Συντάκτη Logo ακριβώς κάτω από την περιοχή που πληκτρολογούμε τις εντολές. Η διαδικασία Logo Οι τρεις μεταβλητές της διαδικασίας Σύρετε το δείκτη για να αλλάξετε τις αρχικές τιμές των μεταβλητών Αλλάξτε το εύρος της μεταβολής Αλλάξτε το βήμα της μεταβολής Εικόνα 3: Ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας (1dVT). Ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας αποτελείται από τρεις ολισθητές, ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή της διαδικασίας rect. Σύροντας τους ολισθητές προκαλούνται αλλαγές στη γραφικό αποτέλεσμα στη Σκηνή, καθώς οι τιμές των μεταβλητών αλλάζουν αντίστοιχα και η διαδικασία Logo εκτελείται ξανά και ξανά χρησιμοποιώντας κάθε φορά μια νέα αριθμητική τιμή για τη μεταβλητή. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 5

6 Για να καθαρίσετε τη Σκηνή και να εξαφανιστούν οι μεταβολείς πατήστε F Χειρισμός μεταβλητών με το ιδιάστατο Μεταβολέα Για να εμφανίσετε το ιδιάστατο Μεταβολέας και να δουλέψετε με αυτόν, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω: 1 ο Βήμα: Πληκτρολογήστε στο Συντάκτη Logo μια διαδικασία με τουλάχιστον δύο μεταβλητές. to rect :a :b :c up(90) repeat 2 [fd(:a) rt(:c) fd(:b) rt(180 :c)] end 2 ο Βήμα: Εκτελέστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια αριθμητική τιμή για κάθε μεταβλητή. rect(7 3 55) Πατήστε F6 για να εκτελέσετε την εντολή. Ένα παραλληλόγραμμο που αντιστοιχεί σε αυτές τις συγκεκριμένες τιμές εμφανίζεται στη Σκηνή. 3 ο Βήμα: Κάντε κλικ στο ίχνος της χελώνας. Κάνοντας κλικ στο ίχνος της χελώνας ο Μονοδιάστατος Μεταβολέας εμφανίζεται στην καρτέλα του Συντάκτη Logo, ενώ ο ιδιάστατος Μεταβολέας εμφανίζεται σε ανεξάρτητο παράθυρο. Αν και εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο αυτό είναι επειδή, ο ιδιάστατος Μεταβολέας δεν είναι ακόμα ενεργοποιημένος. 4 ο Βήμα: Επιλέξετε ποια μεταβλητή θα αναπαρίσταται σε κάθε άξονα. Ο ιδιάστατος Μεταβολέας ενεργοποιείται μέσω του Μονοδιάστατου. Στα δεξιά ακριβώς του ονόματος κάθε μεταβλητής στο Μονοδιάστατο Μεταβολέα υπάρχει ένα εικονίδιο ενός κόκκινου ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων (Εικόνα 3). Επιλέξτε τον κάθετο ή τον οριζόντιο άξονα στο εικονίδιο για να ορίσετε σε ποιον από τους άξονες του ιδιάστατου Μεταβολέα θα αναπαρίσταται η επιλεγμένη μεταβλητή. Κάνοντας κλικ στον άξονα που επιθυμείτε να αναπαρασταθεί η μεταβλητή, το χρώμα του επιλεγμένου άξονα γίνεται πράσινο. Η Μεταβλητή A θα αναπαρασταθεί στον άξονα των Υ. Η Μεταβλητή B θα αναπαρασταθεί στον άξονα των Χ. Εικόνα 4: Επιλογή της μεταβλητής που θα αναπαρίσταται στον άξονα Χ και επιλογή της μεταβλητής που θα αναπαρίσταται στον άξονα Υ του ιδιάστατου Μεταβολέα 5 ο Βήμα: Σύρετε το ποντίκι στο παράθυρο του ιδιάστατου Μεταβολέα και ορίστε τη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών Το ποντίκι μπορεί να συρθεί ελεύθερα στην επιφάνεια εργασίας του ιδιάστατου Μεταβολέα, αφήνοντας ένα ίχνος πίσω του. Κάθε θέση (Χ,Υ) από την οποία περνάει το ποντίκι κατά τη διάρκεια αυτού του συρσίματος, αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δυάδα τιμών για τις επιλεγμένες μεταβλητές (π.χ. το σημείο Χ=12 Υ=25 πάνω στην επιφάνεια εργασίας του ιδιάστατου Μεταβολέα αντιστοιχεί στην τιμή 12 για τη μεταβλητή Β και στην τιμή 25 για τη μεταβλητή Α). Σύροντας το ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας του ιδιάστατου Μεταβολέα, μια Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 6

7 συναρτησιακή σχέση ορίζεται μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η γραμμή που σχηματίζεται στο παράθυρο του ιδιάστατου Μεταβολέα αντιστοιχεί στο γράφημα αυτής της συναρτησιακής σχέσης. Οι μετακινήσεις του ποντικιού σε νέες θέσεις προκαλούν αλλαγές και στις τιμές των ολισθητών του Μονοδιάστατου Μεταβολέα καθώς και στη γραφική αναπαράσταση στη Σκηνή, σύμφωνα με τη συναρτησιακή αυτή σχέση. Εικόνα 5: ημιουργώντας την y = x συναρτησιακή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 2.3 Η Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων Η καρτέλα της Περιοχής Επεξεργασίας Αντικειμένων βρίσκεται στη δεξιά περιοχή της διεπιφάνειας του MaLT μαζί με την καρτέλα του Συντάκτη Logo. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στο χρήστη μια βιβλιοθήκη έτοιμων αντικειμένων τα οποία μπορεί να εισάγει στη Σκηνή και να τα χειριστεί μέσα από τον έλεγχο των ιδιοτήτων τους. Αποτελείται από την Γραμμή Μενού, τα Κουμπιά Εισαγωγής/Αφαίρεσης αντικειμένων και τη Λίστα Επιλογής αντικειμένων, την Περιοχή του Συντάκτη Ιδιοτήτων και τον 3d Controller, ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε τη θέση και τη κατεύθυνση της κάμερας, αλλάζοντας τη γωνία θέασης για εμάς Η Γραμμή Μενού Από τη Γραμμή Μενού ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τις εξής λειτουργικότητες: Νέα ραστηριότητα: ιαγράφει κάθε έτοιμο αντικείμενο στη Σκηνή και εκκινεί μια νέα δραστηριότητα για το χρήστη. Αποθήκευση: Αποθηκεύει τη δραστηριότητα σε ένα ήδη υπάρχον αρχείο ή σε ένα νέο αρχείο αν η δραστηριότητα αποθηκεύεται για πρώτη φορά. Αποθήκευση ως: Αποθηκεύει τη δραστηριότητα σε ένα καινούριο αρχείο. Κάμερα Κουμπί 1 (Άνοψη): Αυτή η προεπιλεγμένη γωνία θέασης ενεργοποιείται όταν ο χρήστης κλικάρει στο κουμπί και απενεργοποιείται όταν κλικάρει σε οποιοδήποτε άλλο κουμπί που αντιστοιχεί σε προεπιλεγμένη γωνία θέασης ή αλλάξει τη γωνία θέασης από το διάνυσμα του 3d Controller. Κάμερα Κουμπί 2 (Πλαϊνή όψη): Αυτή η προεπιλεγμένη γωνία θέασης ενεργοποιείται όταν ο χρήστης κλικάρει στο κουμπί και απενεργοποιείται όταν κλικάρει σε οποιοδήποτε άλλο κουμπί που αντιστοιχεί σε προεπιλεγμένη γωνία θέασης ή αλλάξει τη γωνία θέασης από το διάνυσμα του 3d Controller. Κάμερα Κουμπί 3 (Πρόοψη): Αυτή η προεπιλεγμένη γωνία θέασης ενεργοποιείται όταν ο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 7

8 χρήστης κλικάρει στο κουμπί και απενεργοποιείται όταν κλικάρει σε οποιοδήποτε άλλο κουμπί που αντιστοιχεί σε προεπιλεγμένη γωνία θέασης ή αλλάξει τη γωνία θέασης από το διάνυσμα του 3d Controller. Κουμπί ενεργοποίησης της δυνατότητας αλλαγής της κατεύθυνσης της κάμερας: Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει με τη χρήση του 3d controller και τον προσανατολισμό της κάμερας. Εικόνα 6: Η γραμμή μενού της Περιοχής Επεξεργασίας Αντικειμένων Κουμπιά Εισαγωγής/Αφαίρεσης αντικειμένων και Λίστα Επιλογής έτοιμων αντικειμένων Για να εισάγει και να διαχειριστεί τα έτοιμα αντικείμενα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή τις εξής λειτουργικότητες: Το κουμπί Νέο Αντικείμενο: Κλικάροντας στο κουμπί «Νέο Αντικείμενο», ενεργοποιείται η λίστα με τα προεπιλεγμένα αντικείμενα, εμφανίζεται η Περιοχή του Συντάκτη Ιδιοτήτων και ξεκινά η διαδικασία εισαγωγής ενός νέου αντικειμένου στη Σκηνή. Κλικάροντας ξανά στο κουμπί, η διαδικασία εισαγωγής νέου αντικειμένου διακόπτεται. Τη λίστα με τα είδη των έτοιμων Στερεομετρικών Αντικειμένων που μπορεί να εισάγει ο χρήστης στη «Σκηνή». Αυτά είναι τα εξής: o o o o o o o o o Σφαίρες Κύλινδροι Κώνοι Πυραμίδες Ορθογώνια παραλληλεπίπεδα Κανονικά πρισματικά στερεά Κανονικά επίπεδα πολύγωνα Ευθύγραμμα τμήματα Κύκλοι Εισαγωγή Αντικειμένου: Κλικάροντας στο κουμπί «Εισαγωγή Αντικειμένου», εισάγεται το αντικείμενο που έχει επιλέξει ο χρήστης στη Σκηνή. Αφού το αντικείμενο εισαχθεί, η διαδικασία εισαγωγής αντικειμένου απενεργοποιείται και εκκινεί και πάλι μόνο αν ο χρήστης κλικάρει στο κουμπί «Νέο Αντικείμενο». Αφαίρεση Αντικειμένου: Απομακρύνει το επιλεγμένο αντικείμενο από τη Σκηνή. Ένα αναδυόμενο παράθυρο ρωτά το χρήστη αν θέλει να συνεχίσει ή όχι. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 8

9 Γραμμή Μενού Κουμπιά εισαγωγής/αφαίρεσης αντικειμένων Η λίστα με τα διαθέσιμα είδη αντικειμένων Εικόνα 7: Η Γραμμή Μενού μαζί με τα Κουμπιά Εισαγωγής/Αφαίρεσης αντικειμένων και τη Λίστα Επιλογής έτοιμων αντικειμένων Συντάκτης Ιδιοτήτων Ο Συντάκτης Ιδιοτήτων ενεργοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει ένα αντικείμενο που έχει ήδη εισάγει στη Σκηνή. Το είδος του επιλεγμένου αντικειμένου εμφανίζεται στην λίστα με τα έτοιμα αντικείμενα, ενώ τα πεδία του Συντάκτη Ιδιοτήτων καθίστανται διαθέσιμα στο χρήστη για να τροποποιήσει τις υπάρχουσες τιμές. Οι αλλαγές τιμών σε ένα από τα πεδία του Συντάκτη Ιδιοτήτων γίνονται ορατές άμεσα στο αντικείμενο που έχει εισαχθεί στη Σκηνή. Ο Συντάκτης Ιδιοτήτων ενεργοποιείται επίσης κάθε φορά που ο χρήστης εκκινεί μια διαδικασία εισαγωγής κάνοντας κλικ στο κουμπί Νέο Αντικείμενο. Καθώς οι ιδιότητες που ορίζονται στο Συντάκτη Ιδιοτήτων δεν είναι οι ίδιες για όλα τα είδη των έτοιμων αντικειμένων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει πρώτα από τη λίστα το είδος του αντικειμένου που επιθυμεί να εισάγει. Οι προεπιλεγμένες τιμές για τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο είδος αντικειμένου εμφανίζονται στο Συντάκτη. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει αυτές τις τιμές και να μορφοποιήσει το αντικείμενο του όπως αυτός επιθυμεί. Αν και για κάθε είδος εμφανίζονται διαφορετικές ιδιότητες στο Συντάκτη Ιδιοτήτων, υπάρχει μια ομάδα ιδιοτήτων που εμφανίζεται σε όλα τα είδη αντικειμένων. Αυτές είναι: Όνομα: Κάθε αντικείμενο στην τριδιάστατη Σκηνή έχει ένα μοναδικό όνομα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να του απευθυνθεί σε μια διαδικασία Logo. Υφή: Κάθε αντικείμενο έχει ένα «κουστούμι». Η υφή του αντικειμένου επιλέγεται από μια λίστα. ιαφάνεια: Η τιμή της διαφάνειας του αντικειμένου εμφανίζεται. Η τιμή πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ορίων 0 και 255. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 9

10 Η μπάρα εργαλείων Η παλέτα Οι διαχειρίσιμες ιδιότητες του αντικειμένου Το έτοιμο αντικείμενο Εικόνα 8: Η Σκηνή και η καρτέλα της Περιοχής Επεξεργασίας Αντικειμένων Άλλες ιδιότητες που μπορεί να εμφανιστούν ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που θα εισαχθεί στη Σκηνή είναι: η ακτίνα, οι πλευρές, το μήκος, το πλάτος, το μήκος της διαγωνίου, το κέντρο, το σημείο και η θέση (X, Y, Z). Πέρα από τα πεδία των ιδιοτήτων, των οποίων οι τιμές ορίζονται από το χρήστη, υπάρχει μια ομάδα πεδίων των οποίων οι τιμές υπολογίζονται αυτόματα από το περιβάλλον όταν ένα αντικείμενο εισαχθεί στη Σκηνή. Αυτά τα πεδία διαφέρουν ανάλογα με το είδος των αντικειμένων. Τα πιο συνήθη είναι: το εμβαδόν ολικής επιφάνειας και ο όγκος Εισαγωγή και διαχείριση έτοιμων στερεομετρικών αντικειμένων Για να εισαγάγετε έτοιμα αντικείμενα στη Σκηνή, κάνε κλικ στην Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων και ακολούθησε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω. 1 ο Βήμα: Ενεργοποιήστε το Συντάκτη Ιδιοτήτων. Κλικάρετε στο κουμπί Νέο Αντικείμενο για να εκκινήσει τη διαδικασία εισαγωγής. 2 ο Βήμα: Επιλέξτε τον τύπο του αντικειμένου που θα εισαχθεί. Επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού τον τύπο του αντικειμένου που επιθυμείτε να εισαγάγετε στη Σκηνή. Να επισημανθεί ότι οι ιδιότητες που εμφανίζονται στην περιοχή Συντάκτη εξαρτώνται από το είδος του αντικειμένου που επιλέγετε να εισάγετε. Ας επιλέξουμε από τη λίστα έναν Κύλινδρο. 1 2 Εικόνα 9: Επιλογή νέου αντικειμένου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 10

11 3 ο Βήμα: Ορίστε τις ιδιότητες του αντικειμένου. Ορίστε το Όνομα του αντικειμένου (εδώ το ονομάσαμε «Tool»), την Υφή («Κόκκινο χρώμα», τη ιαφάνεια (0), τη Θέση κατά X, Y, Z (4,3,-4), την Κάτω και Επάνω Ακτίνα (0.5) και το Ύψος (5). 4 ο Βήμα: Εισαγάγετε το αντικείμενο στη Σκηνή. Πατήστε το κουμπί Εισαγωγή Αντικειμένου για να εμφανιστεί ο Κύλινδρος στη Σκηνή. Αφού εισαγάγετε το αντικείμενο, το περιβάλλον MaLT υπολογίζει το εμβαδόν και τον όγκο του αντικειμένου και αναρτά τις τιμές στα αντίστοιχα πεδία του Συντάκτη. 4 3 Εικόνα 10: Αλλαγή αρχικών ιδιοτήτων, θέσης και διαστάσεων και τοποθέτηση στη Σκηνή 5 ο Βήμα: Χειριστείτε το αντικείμενο. Οι μικρές άσπρες σφαίρες που εμφανίζονται στο αντικείμενο είναι χειριστήρια. Κάνοντας κλικ και σύροντας μια σφαίρα- λαβή μπορείτε να τροποποιήσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου σας. Αυτές οι αλλαγές καθίστανται ορατές όχι μόνο γραφικά στη Σκηνή αλλά και στα πεδία του Συντάκτη καθώς οι τιμές της ακτίνας και του ύψους αλλάζουν αντίστοιχα. Για να μετακινήσετε το αντικείμενό στο επίπεδο XY κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειάς του και σύρετέ το προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας το δεξιό και το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε επίσης να σύρετε το αντικείμενο κατά μήκος του άξονα των Z. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη Σκηνή το αντικείμενο αποεπιλέγεται και τα χειριστήρια- λαβές εξαφανίζονται. Για να το επιλέξετε και πάλι, απλώς κάνετε κλικ επάνω του. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 11

12 Αλλάξτε τις τιμές στις ιδιότητες του κώνου. Κάντε κλικ στις λαβέςχειριστήρια και σύρετε τα. Για να αλλάξετε τις διαστάσεις του. Εικόνα 11: Ένας κώνος έχει εισαχθεί στη Σκηνή Τα αντικείμενα της Περιοχής Επεξεργασίας Αντικειμένων μπορούν επίσης να εισαχθούν και να ελεγχθούν από την Περιοχή Συντάκτη Logo μέσω ειδικών εντολών για κάθε είδος αντικειμένου Χειρισμός της κάμερας της Σκηνής Ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει τις κατασκευές του μέσα στη «Σκηνή», κοιτώντας τις από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η κάμερα είναι μία, αλλά οι θέσεις που μπορεί αυτή να τοποθετηθεί είναι πολλές. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή μενού που είναι διαθέσιμη στην καρτέλα «Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων», μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες θέσεις της κάμερας, πατώντας ένα από τα κουμπιά που φαίνονται στην Εικόνα 2. Εικόνα 12: Τα τρία κουπιά που αντιστοιχούν στις τρεις διαφορετικές προεπιλεγμένες θέσεις της κάμερας. Τα τρία αυτά κουμπιά τοποθετούν την κάμερα στις εξής θέσεις κατά σειρά: Στο κάτω μέρος της Σκηνής και μας δείχνει την Άνοψη των τρισδιάστατων κατασκευών που αναπαρίστανται μέσα σε αυτή (δείχνει προς τα θετικά του άξονα Υ). Στο αριστερό μέρος της Σκηνής και μας δείχνει την Πλαϊνή Όψη των τρισδιάστατων κατασκευών που αναπαρίστανται μέσα σε αυτή (δείχνει προς τα θετικά του άξονα Χ). Στο μπροστά μέρος της Σκηνής και μας δείχνει την Πρόοψη των τρισδιάστατων κατασκευών που αναπαρίστανται μέσα σε αυτή (δείχνει προς τα θετικά του άξονα Z). Η ελεύθερη τοποθέτηση της κάμερας σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο χώρο της «Σκηνής» μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το χειρισμό του μοναδιαίου διανύσματος μίας τρισδιάστατης ημιδιαφανούς σφαίρας (3d controller). Το βέλος του διανύσματος δείχνει τη θέση που τοποθετείται η κάμερα στην επιφάνεια ενός θόλου μέσα στον οποίο περικλείεται η «Σκηνή». Σε όποιο σημείο και αν τοποθετηθεί η κάμερα μέσω του 3d controller, ο προσανατολισμός της θα είναι προς το κέντρο του θόλου, δηλαδή προς το σημείο Χ0 Υ0 Ζ0. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 12

13 Εικόνα 13: Το μοναδιαίο διάνυσμα για το χειρισμό της θέσης της κάμερας σε αυτή την εικόνα η θέση της κάμερας είναι στο κάτω μέρος του θόλου μέσα στο οποίο βρίσκεται η Σκηνή. Καθώς η κάμερα είναι προσανατολισμένη να δείχνει το κέντρο της «Σκηνής», αυτό που μας δείχνει αυτή η κάμερα είναι την Άνοψη των κατασκευών μας. Εκτός από τη θέση της κάμερας, όμως, και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει με τη χρήση του 3d controller και τον προσανατολισμό της κάμερας. Η αλλαγή αυτή στη λειτουργικότητα του 3d controller πραγματοποιείται από τη γραμμή μενού της καρτέλας «Περιοχή Επεξεργασίας Αντικειμένων», πατώντας το κουμπί δίπλα σε εκείνα που αντιστοιχούν στις προεπιλεγμένες θέσεις της κάμερας. Εικόνα 14: Το κουμπί ενεργοποίησης της δυνατότητας αλλαγής της κατεύθυνσης της κάμερας. Μόλις πατήσετε το κουμπί αυτό, θα διαπιστώσετε ότι ο 3d controller αλλάζει μορφή και αντί για τη λέξη «Θέση», εμφανίζεται στη διεπιφάνειά του η λέξη «Κατεύθυνση». Ο χειρισμός του μοναδιαίου διανύσματος της σφαίρας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του προσανατολισμού της κάμερας στη θέση που βρίσκεται από πριν. Η κάμερα είναι «καρφιτσωμένη» στη θέση της, αλλά το προς τα πού δείχνει ο φακός της κάμερας ορίζεται από την άκρη του βέλους του διανύσματος. Εικόνα 15: Το μοναδιαίο διάνυσμα για το χειρισμό της κατεύθυνσης της κάμερας. Κατά χειρισμό του προσανατολισμού του φακού της κάμερας, υπάρχει περίπτωση το αντικείμενό μας να φαίνεται σαν να χάνεται από τη «Σκηνή». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε κατευθύνει την κάμερα, με τρόπο που μέσα στο «οπτικό της πεδίο» να υπάρχει μόνο το κενό. Σε κάθε περίπτωση, επαναφέρουμε τη λειτουργία του 3d Controller στον έλεγχο της θέσης της κάμερας από το κουμπί της γραμμής μενού από το οποίο ενεργοποιήσαμε τη δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης και επαναφέρουμε το αντικείμενο μας στο οπτικό μας πεδίο. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 13

14 Εκτός από τη θέση και τον προσανατολισμό της κάμερας, μπορούμε και να εστιάσουμε ή να απομακρυνθούμε από το αντικείμενο (zoom in/zoom out), σέρνοντας το ποντίκι μας κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του. Με τη βοήθεια συνδυασμών πλήκτρων από το πληκρορόλογιό μας μπορούμε ακόμα να κάνουμε τις εξής ενέργειες: Z Y X Εικόνα 16: Το σύστημα των XYZ συντεταγμένων. o Shift+W: η κάμερα κάνει zoom out, o Shift+S: η κάμερα κάνει zoom in, o Shift+A: το οπτικό πεδίο της κάμερας μετακινείται προς τα αριστερά, o Shift+D: το οπτικό πεδίο της κάμερας μετακινείται προς τα δεξιά, o Shift+Q: η κάμερα κινείται προς τα πάνω στην περιφέρεια της σφαίρας o Shift+E: η κάμερα κινείται προς τα κάτω στην περιφέρεια της σφαίρας o Shift+X: επαναφέρει την κάμερα στην αρχική της θέση Εικόνα 17: Τα σημεία θέασης των καμερών 1, 2 και 3. 3 Κατασκευάζοντας τριδιάστατα γεωμετρικά σχήματα με τη χελώνα Στο περιβάλλον του MaLT ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει περίπλοκα τρισδιάστατα γεωμετρικά χρησιμοποιώντας απλές εντολές και διαδικασίες Logo. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για να κατασκευάσετε ένα δωδεκάεδρο. 1 ο Βήμα: Ορίστε τη διαδικασία Pentagon για να κατασκευάσετε ένα πεντάγωνο Το δωδεκάεδρο θα αποτελείται από 12 έδρες καθεμιά από τις οποίες έχει το σχήμα ενός πενταγώνου. Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τις κινήσεις της χελώνας που απαιτούνται για να κατασκευαστεί ένα πεντάγωνο: (γραμμή 1) to pentagone :a (γραμμή 2) repeat 5 [ (γραμμή 3) fd(:a) rt(72)] (γραμμή 4) end Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 14

15 (γραμμή 5) pentagone(3) Το πεντάγωνο θα κατασκευαστεί καθώς η χελώνα θα επαναλάβει 5 φορές (γραμμή 2) τη διαδικασία: fd(:a) rt(72). Η χελώνα -διατηρώντας την κατεύθυνσή της- θα κινηθεί μπροστά κατά έναν αριθμό εικονοστοιχείων που θα οριστούν από τη μεταβλητή (:a). Καθώς το στυλό είναι κάτω, η χελώνα θα ζωγραφίσει μια γραμμή της οποίας το μήκος είναι (:a) εικονοστοιχεία. Αφού κινηθεί για (:a) εικονοστοιχεία, η χελώνα θα στρίψει κατά τη φορά του ρολογιού κατά 72 μοίρες. Καθώς τα fd(:a) rt(72) επαναλαμβάνονται 5 φορές θα εμφανιστεί ένα πεντάγωνο του οποίου οι πλευρές έχουν μήκος (:a) εικονοστοιχεία. Προσπαθήστε να εκτελέσετε τη διαδικασία θέτοντας μια αριθμητική τιμή στη μεταβλητή (:a) (π.χ. 3) (γραμμή 5) και παρατηρήστε το γραφικό αποτέλεσμα στη Σκηνή. Εικόνα 18: Εκτελώντας 5 φορές τα fd(:a) rt(72) για (a = 3). 2 ο Βήμα: Ορίστε τη διαδικασία cup για να κατασκευάσετε έξι διαδοχικά πεντάγωνα Για την κατασκευή του κάτω μισού του δωδεκάεδρου θα χρειαστούν έξι πεντάγωνα. Η παρακάτω διαδικασία θα σας βοηθήσει να κατασκευάσετε 6 διαδοχικά πεντάγωνα που δημιουργούν ένα είδος κούπας. Η δίεδρη γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών πενταγώνων για την κατασκευή ενός δωδεκάεδρου ισούται με 2*arccos(0.5/sin(72)). (γραμμή 6) to cup :a (γραμμή 7) repeat 5 [ (γραμμή 8) rr(2*arccos(0.5/sin(72))) (γραμμή 9) pentagone(:a) (γραμμή 10) lr(2*arccos(0.5/sin(72))) (γραμμή 11) fd(:a) rt(72)] Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 15

16 (γραμμή 12) end (γραμμή 13) cup(3) Το κάτω τμήμα του δωδεκάεδρου θα κατασκευαστεί καθώς η χελώνα θα επαναλάβει 5 φορές (γραμμή 7) τις εντολές: (γραμμή 8) (γραμμή 9) (γραμμή 10) (γραμμή 11) rr(2*arccos(0.5/sin(72))) pentagone(:a) lr(2*arccos(0.5/sin(72))) fd(:a) rt(72) Αρχικά, η χελώνα θα περιστραφεί γύρω από τον άξονα της προς τα δεξιά κατά 2*arccos(0.5/sin(72)) μοίρες (οι μοίρες της δίεδρης γωνίας του δωδεκάεδρου) (γραμμή 8). Η διαδικασία pentagone θα εκτελεστεί στη συνέχεια και το πρώτο πεντάγωνο θα εμφανιστεί. Το μήκος των πλευρών του θα οριστεί από τη μεταβλητή (:a) (γραμμή 9). Η χελώνα κατόπιν θα επιστρέψει στη θέση που κατείχε πριν την εκτέλεση της διαδικασίας pentagone. Η χελώνα θα περιστραφεί γύρω από τον άξονά της προς τα αριστερά κατά 2*arccos(0.5/sin(72)) μοίρες (οι μοίρες της δίεδρης γωνίας του δωδεκάεδρου) (γραμμή 10). Έπειτα θα κινηθεί προς τα εμπρός κατά έναν αριθμό εικονοστοιχείων που θα οριστεί από τη μεταβλητή (:a) και θα στρίψει κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά 72 μοίρες. Εικόνα 19: Εκτελώντας τις γραμμές Προσπαθήστε να εκτελέσετε τη διαδικασία θέτοντας μια αριθμητική τιμή στη μεταβλητή (:a) (π.χ. 3) (γραμμή 13) και παρατήρησε το γραφικό αποτέλεσμα στη Σκηνή. Παρατηρήστε ότι το έκτο πεντάγωνο (αυτό στη βάση του σχήματος) δεν κατασκευάζεται μέσω Logo αλλά προκύπτει από το σχηματισμό των υπόλοιπων 5. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 16

17 Εικόνα 20: Εκτελώντας τη διαδικασία cup για a = 3. 3 ο Βήμα: Ορίστε τη διαδικασία dodecahedron για να κατασκευάσετε το σχήμα Για την κατασκευή του δωδεκάεδρου θα χρειαστείτε δύο φορές τη διαδικασία cup. Η πρώτη κατασκευάζει το κάτω μισό του δωδεκάεδρου και η δεύτερη το πάνω μισό. Το πάνω μισό θα είναι μια αναστραμμένη κούπα. (γραμμή 14) to dodecahedron :a :theta (γραμμή 15) rt(:theta) (γραμμή 16) cup(:a) (γραμμή 17) rt(18) up(2*arccos(0.5/sin(72))) lt(18) (γραμμή 18) fd(:a) (γραμμή 19) lt(18) dp(180 2*arccos(0.5/sin(72))) lt(18) (γραμμή 20) rt(108) fd(:a) lt(72) fd(:a) (γραμμή 21) rt(18) dp(180 2*arccos(0.5/sin(72))) rt(18) rr(180) (γραμμή 22) cup(:a) (γραμμή 23) end (γραμμή 24) (γραμμή 25) dodecahedron(3 0) Το σημείο στο οποίο η κατασκευή του δωδεκάεδρου θα ξεκινά ορίζεται στη γραμμή 15. Η χελώνα θα στρίψει δεξιά κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά έναν αριθμό μοιρών που ορίζεται από τη μεταβλητή (:theta). Σε αυτό το σημείο εκκινεί η κατασκευή της διαδικασίας cup. Ανεξάρτητα από την τιμή της μεταβλητής (:theta), η χελώνα θα ολοκληρώσει την κατασκευή του κάτω μέρους του δωδεκάεδρου. Για να κινηθεί προς τα πάνω και να βρει το σωστό σημείο εκκίνησης για να κατασκευάσει το πάνω μέρος του δωδεκάεδρου, η χελώνα θα χρειαστεί να κινηθεί σύμφωνα με τις γραμμές Για να αποφευχθεί η δημιουργία περιττών γραμμών, η χελώνα πρέπει να μετακινηθεί πάνω στα ευθύγραμμα τμήματα που ήδη υπάρχουν στο κάτω μέρος του δωδεκάεδρου. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 17

18 Εικόνα 21: Εκτελώντας τις γραμμές ( για theta = 0, a = 3). Προσπαθήστε να εκτελέσετε τη διαδικασία θέτοντας μια αριθμητική τιμή στις μεταβλητές στο (:a) και το (:theta) και παρατήρησε το γραφικό αποτέλεσμα στη Σκηνή. Παρατήρησε ότι το έκτο πεντάγωνο στην επάνω βάση του σχήματος δεν έχει κατασκευαστεί μέσω Logo αλλά σχηματίζεται από τις πλευρές των άλλων πενταγώνων. Εικόνα 22: Εκτελώντας τη διαδικασία dodecahedron (για theta = 0, a = 3). Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ε.Ε.Τ/Ε.Κ.Π.Α) 18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Γκέτσιος Βασίλειος Σημειώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro σελ. 1 Το περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Μενού

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Μενού επιλογών Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Γραμμή εργαλείων Επιφάνεια εργασίας Περιοχή Καρτελών Κέντρο εντολών Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Καρτέλες Οι πρώτες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE Επιμόρφωση Β Επιπέδου, Ξάνθη, 2013 Γιάννης Κουτίδης, www.kutidis.gr Το λογισμικό βρίσκεται στην διεύθυνση http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo).

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ Μεσογείων 402-15342 - Αγία Παρασκευή 210-6392243,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows λειτ ουργικά συστ ήματ α Εγχειρίδιο Χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Board, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο SMART και όλα τα σλόγκαν SMART είναι εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders 3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders Τίτλος εφαρμογής: Space Invaders (Διαστημικοί εισβολείς) Περιγραφή στόχων, σενάριο εφαρμογής, παρουσίαση scratch, μεταβλητές, συμβάντα, προγραμματιστικές δομές 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Διάρκεια : 45 λεπτά Παλέτα Κίνηση Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα εξοικειωθείτε με τις εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα Κίνηση. Για τον σκοπό αυτό διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE Περιεχόμενα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή... 2 Λειτουργίες εφαρμογής υπολογισμού διαδρομής... 2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Επιλογή Υποβάθρου... 4 Εύρεση Διαδρομής... 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το μάθημα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ"

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Νικολάος Καραγεώργος Σχολικός Σύμβουλος Νεκτάριος Μαργέτης Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01 Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική... Σε αυτό το κεφάλαιο: 6.1 Ζωγραφική 6.2 Απλά ζωγράφισε 6.3 Χρώμα, σκιά και μέγεθος 6.4 Παράδειγμα... «Ζωγραφίζω πράγματα που σκέφτομαι, όχι πράγματα που βλέπω!» (Πικάσο) 6.1 Ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Χελωνόκοσμου» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδιαζόμενης Απόδειξης Πληρωμής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα 1. Πρόσβαση στην εφαρµογή...1 2. Εγγραφή και Είσοδος στον Ιστοχώρο...4 3. Σταθµοί...4 3.1. Πρόσβαση...5 3.2. Λίστα...5 3.3. Σύνθετη Αναζήτηση...5 4. Χάρτης...7 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικός Χάρτης Cmap Tools

Εννοιολογικός Χάρτης Cmap Tools Εννοιολογικός Χάρτης Cmap Tools Angelos Giannoulas http://cmap.ihmc.us/ http://cmap.ihmc.us/download/ Εγκατάσταση του λογισμικού Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης της εφαρμογής Εγκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό!

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό! Εγχειρίδιο Χρήσης Σημαντικό! Η διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.vidatrack.com είναι συμβατή με τους πιο κάτω περιηγητές: Internet Explorer 12 ή πιο πρόσφατο Google Chrome 38 ή πιο πρόσφατο Mozilla Firefox

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα