Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0"

Transcript

1 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου. Μετακινήστε τα αντικείμενα με το εργαλείο βέλους επιλογής, για να εξερευνήσετε τις σχέσεις τους. Επιλέξτε αντικείμενα και χρησιμοποιήστε τα μενού, είτε για να αλλάξετε τη μορφή τους και να τα μετρήσετε, είτε για να κατασκευάσετε νέα αντικείμενα που ορίζονται από τα επιλεγμένα αντικείμενα. Ετικέτες σελίδας. Σε έγγραφα με πολλές σελίδες, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες, για να αλλάξετε σελίδα. (Για να προσθέσετε νέες σελίδες, επιλέξτε Αρχείο Επιλογές εγγράφου.) Γραμμή κατάστασης. Περιγράφει τις τρέχουσες επιλογές ή την ενέργεια ενός εργαλείου. Εργαλειοθήκη Εργαλείο βέλους επιλογής και μεταφοράς: Κάντε κλικ στα αντικείμενα του σχεδίου για να τα επιλέξετε. Σύρετε τα αντικείμενα, για να τα μετακινήσετε (μεταφέρετε). Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, για να εμφανιστούν τα βέλη μεταφοράς, περιστροφής και αυξομείωσης.) Εργαλείο σημείων: Κάντε κλικ στην κενή επιφάνεια του σχεδίου, για να δημιουργήσετε ένα ανεξάρτητο σημείο ή κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πάνω σε αυτό. Εργαλείο διαβήτη (κύκλων): Πατήστε το κουμπί του ποντικιού, για να δημιουργήσετε το κέντρο, σύρετε για να δημιουργήσετε τον κύκλο, αφήστε το κουμπί για να δημιουργήσετε το σημείο ορισμού της ακτίνας. Τα σημεία του κέντρου και ορισμού της ακτίνας μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητα σημεία είτε σημεία πάνω σε αντικείμενα. Εργαλείο σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων (τμήματος): Πατήστε, για να δημιουργήσετε το πρώτο άκρο, σύρετε, για να δημιουργήσετε το ευθύγραμμο τμήμα, αφήστε το κουμπί, για να δημιουργήσετε το δεύτερο άκρο. (Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να εμφανιστούν τα εργαλεία τμήματος, ημιευθείας και ευθείας.) Εργαλείο κειμένου: Κάντε διπλό κλικ στην κενή περιοχή, για να δημιουργήσετε μία λεζάντα. Κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την ετικέτα του. Σύρετε την ετικέτα, για να τη μετατοπίσετε. Κάντε διπλό κλικ στην ετικέτα, στη μέτρηση ή στη λεζάντα, για να την επεξεργαστείτε ή να της αλλάξετε στυλ. Προσαρμοσμένα εργαλεία: Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, για να εμφανίσετε τις εντολές για τη δημιουργία νέων εργαλείων, καθώς και μία λίστα με όλα τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα εργαλεία. Επιλέξτε από τη λίστα ένα προσαρμοσμένο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε στο σχέδιο. (Βλ. Προσαρμοσμένα εργαλεία.) Επιλογή αντικειμένων Πολλές εντολές μενού απαιτούν πρώτα να επιλέξετε αντικείμενα στο σχέδιό σας, για να μπορέσετε μετά να εκτελέσετε μία ενέργεια σε αυτά. Οι εντολές που είναι γκριζαρισμένες δεν είναι διαθέσιμες. Για να τις κάνετε διαθέσιμες, επιλέξτε πρώτα τα απαιτούμενα αντικείμενα. Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα Για να επιλέξετε αντικείμενα με το πλαίσιο επιλογής Για να αναιρέσετε την επιλογή ενός ή περισσότερων αντικειμένων από την ομάδα Για να αναιρέσετε την επιλογή όλων των αντικειμένων Κάντε κλικ σε κάθε μη επιλεγμένο αντικείμενο με το βέλος επιλογής. Κάντε κλικ στην κενή περιοχή του σχεδίου με το βέλος επιλογής, σύρετε για να ορίσετε το ορθογώνιο πλαίσιο επιλογής κι αφήστε για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό, είτε ολόκληρα είτε κατά ένα τμήμα τους. Κάντε κλικ σε κάθε επιλεγμένο αντικείμενο με το βέλος επιλογής. Κάντε κλικ στην κενή περιοχή του σχεδίου με το βέλος επιλογής.

2 Μεταφορά και κίνηση αντικειμένων Η Δυναμική Γεωμετρία προσθέτει κίνηση στα Μαθηματικά. Στο Sketchpad, τα αντικείμενα κινούνται σύμφωνα με τη μαθηματική τους σχέση ως προς τα αντικείμενα που μεταφέρετε. Χρησιμοποιήστε τη μεταφορά αντικειμένων, για να εξετάσετε σχετικές περιπτώσεις, να διερευνήσετε ιδιότητες και να διατυπώσετε υποθέσεις. Χρησιμοποιήστε την προσθήκη κίνησης για πιο σύνθετες κινήσεις ή μαθηματικές παρουσιάσεις. Μεταφορά με τα εργαλεία βέλους επιλογής Πατήστε και κρατήστε πατημένο το βέλος επιλογής, για να ανοίξετε την αναδυόμενη παλέτα βέλους. Σύρετε προς τα δεξιά, για να επιλέξετε από τα βέλη μεταφοράς, περιστροφής και αυξομείωσης. Αν σύρετε με ένα βέλος κάποιο αντικείμενο που έχει αναιρεθεί η επιλογή του, μεταφέρεται μόνο αυτό το αντικείμενο. Αν σύρετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, τότε μεταφέρεται εκείνο το αντικείμενο και όλα τα υπόλοιπα επιλεγμένα αντικείμενα. Με το βέλος μεταφοράς μετακινείτε τα αντικείμενα χωρίς να τα περιστρέψετε. Με το βέλος περιστροφής περιστρέφετε τα αντικείμενα γύρω από ένα επιλεγμένο σημείο-κέντρο. Με το βέλος αυξομείωσης μικραίνετε ή μεγεθύνετε τα αντικείμενα ως προς το κέντρο που έχετε επιλέξει. Προσθήκη κίνησης στα αντικείμενα με τον Ελεγκτή κίνησης Επιλέξτε Προβολή Εμφάνιση Ελεγκτή κίνησης για να εμφανιστεί ο Ελεγκτής κίνησης, ο οποίος έχει ως στόχο τα επιλεγμένα αντικείμενα του σχεδίου σας. Στόχος. Εμφανίζει τον επιλεγμένο στόχο των ενεργειών του Ελεγκτή κίνησης. Όταν τα αντικείμενα είναι κινούμενα, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για μία λίστα με όλα τα κινούμενα αντικείμενα. Κουμπί Κίνηση. Αρχίζει να προσθέτει κίνηση στα επιλεγμένα αντικείμενα. Κουμπί Παύση. Σταματά την κίνηση των επιλεγμένων αντικειμένων ή σταματά όλα τα κινούμενα αντικείμενα εάν δεν είναι επιλεγμένο κανένα αντικείμενο. Κουμπιά ελέγχου ταχύτητας. Μεταβάλλουν την ταχύτητα των επιλεγμένων κινούμενων αντικειμένων ή όλων των κινούμενων αντικειμένων εάν δεν είναι επιλεγμένο κανένα αντικείμενο. Κάντε κλικ στην ταχύτητα και πληκτρολογήστε μία τιμή, για να τη μεταβάλλετε με αριθμητικό τρόπο ή χρησιμοποιήστε τα βέλη, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τρέχουσα ταχύτητα. Κουμπί Αναστροφή. Αλλάζει την κατεύθυνση των επιλεγμένων (ή όλων) των αντικειμένων που κινούνται κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών. Κουμπί Διακοπή. Διακόπτει προσωρινά όλες τις κινήσεις. Πατήστε εδώ ξανά, για να συνεχίσουν. Κινούμενα αντικείμενα Ανεξάρτητα σημεία σχεδιασμένα με το εργαλείο σημείων Σημεία σε διαδρομές (ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, κύκλοι, κλπ.) κατασκευασμένα με το εργαλείο σημείων ή με την εντολή μενού Κατασκευή Σημείου σε αντικείμενο Παράμετροι κατασκευασμένες με την εντολή μενού Γράφημα Νέα παράμετρος Όλα τα άλλα αντικείμενα Πώς κινούνται Τυχαία μέσα στο επίπεδο Συνεχόμενα κατά μήκος ή γύρω από τη διαδρομή τους. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ενεργειών Προσθήκη κίνησης, για να ελέγξετε την αρχική κατεύθυνση, την ταχύτητα κλπ. Συνεχώς ή ασυνεχώς σε κάποιο αριθμητικό πεδίο τιμών καθορισμένο στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες της παραμέτρου Με την προσθήκη κίνησης στα αντικείμενα που τα ορίζουν ("γονικά") Χρήση κουμπιών ενεργειών για την προσθήκη κίνησης ή τη μετακίνηση αντικειμένων Επιλέξτε οποιαδήποτε αντικείμενα και μετά Επεξεργασία Κουμπιά ενεργειών Προσθήκη κίνησης, για να δημιουργήσετε ένα κουμπί ενέργειας που θα προσθέτει συνεχώς κίνηση σε αυτά. (Τα κουμπιά ενεργειών προσφέρουν περισσότερες επιλογές από τον Ελεγκτή κίνησης.) Επιλέξτε δύο σημεία και Επεξεργασία Κουμπιά ενεργειών Μετακίνηση, για να δημιουργήσετε ένα κουμπί που θα μετακινεί το πρώτο σημείο στο δεύτερο σημείο και μετά θα σταματά. Άλλα κουμπιά ενεργειών σάς επιτρέπουν να εμφανίζετε και να αποκρύπτετε αντικείμενα, να μεταβαίνετε σε άλλη σελίδα του εγγράφου ή ακόμα και σε σελίδες του Διαδικτύου ή να δημιουργείτε παρουσιάσεις συνδυάζοντας τις ενέργειες άλλων κουμπιών.

3 Κατασκευή και μετασχηματισμός αντικειμένων Με το μενού Κατασκευή ορίζετε νέα γεωμετρικά αντικείμενα βασισμένα σε υπάρχοντα αντικείμενα. Με το μενού Μετασχηματισμός κατασκευάζετε είδωλα των υπαρχόντων αντικειμένων με μεταφορά, περιστροφή, αυξομείωση ή ανάκλαση. Μενού Κατασκευή Όλες οι εντολές του μενού Κατασκευή απαιτούν ειδικές επιλογές. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία εντολή μενού κι αυτή εμφανίζεται γκριζαρισμένη, ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει στο σχέδιό σας τα απαιτούμενα αντικείμενα (και μόνον αυτά). Η γραμμή κατάστασης (στην κάτω πλευρά του σχεδίου) περιγράφει τις τρέχουσες επιλογές. Για να κατασκευάσετε: Σημείο σε αντικείμενο Μέσο σημείο Τομή Τμήμα, ημιευθεία, ευθεία Παράλληλη ευθεία, Κάθετη ευθεία Διχοτόμο γωνίας Κύκλο από το κέντρο και σημείο Κύκλο από το κέντρο και ακτίνα Τόξο σε κύκλο Τόξο που ορίζεται από 3 σημεία Εσωτερικό Επιλέξτε: 1 ή περισσότερες διαδρομές (ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες, κύκλους, τόξα, εσωτερικά, άξονες, γραφικές παραστάσεις ή γεωμετρικούς τόπους σημείων) 1 ή περισσότερα ευθύγραμμα τμήματα 2 ευθύγραμμα αντικείμενα (τμήματα, ημιευθείες κ.λπ.), κύκλους ή τόξα 2 ή περισσότερα σημεία 1 σημείο και 1 ή περισσότερα ευθύγραμμα αντικείμενα ή 1 ευθύγραμμο αντικείμενο και 1 ή περισσότερα σημεία 3 σημεία (επιλέξτε δεύτερη την κορυφή της γωνίας που θα διχοτομηθεί) 2 σημεία (επιλέξτε πρώτα το κέντρο του κύκλου) 1 σημείο και 1 ευθύγραμμο τμήμα ή μέτρηση απόστασης 1 κύκλο και 2 σημεία στην περιφέρεια 3 σημεία 3 ή περισσότερα σημεία για εσωτερικό πολυγώνου 1 ή περισσότερους κύκλους για εσωτερικό κύκλου 1 ή περισσότερα τόξα για εσωτερικό κυκλικού τμήματος ή εσωτερικό κυκλικού τομέα Γεωμετρικό τόπο 1 σημείο οδήγησης (κατασκευασμένο πάνω σε μία διαδρομή) και 1 αντικείμενο (σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, κύκλο κλπ.) η θέση του οποίου εξαρτάται από το σημείο οδήγησης. Mενού Μετασχηματισμός Χρησιμοποιήστε τις βασικές εντολές του Μετασχηματισμού Μεταφορά, Περιστροφή, Αυξομείωση και Ανάκλαση για να κατασκευάσετε το μετασχηματισμένο είδωλο ενός ή περισσότερων επιλεγμένων γεωμετρικών αντικειμένων. Χρησιμοποιήστε την ομάδα εντολών Επιλογή..., για να ορίσετε άλλα αντικείμενα ως παραμέτρους του μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, η Επιλογή κέντρου ορίζει ένα επιλεγμένο σημείο ως κέντρο μελλοντικών περιστροφών και αυξομειώσεων. Οι επιλεγμένες παράμετροι μένουν επιλεγμένες μέχρι να επιλέξετε καινούριες. Συντομεύσεις: Κάντε διπλό κλικ σε ένα σημείο για Επιλογή κέντρου κάντε διπλό κλικ σε ένα ευθύγραμμο αντικείμενο για Επιλογή άξονα συμμετρίας. Ορισμός του τελευταίου επιλεγμένου σημείου ως κέντρου για περιστροφή ή αυξομείωση. Ορισμός του τελευταίου επιλεγμένου τμήματος, ημιευθείας, ευθείας ή άξονα ως άξονα συμμετρίας για ανάκλαση. Ορισμός των τελευταίων 3 επιλεγμένων σημείων ή μέτρησης ως γωνίας περιστροφής. Ορισμός 2 επιλεγμένων τμημάτων, 3 σημείων στην ίδια ευθεία ή μέτρησης ως λόγου αυξομείωσης. Ορισμός των τελευταίων 2 επιλεγμένων σημείων ως αρχής και τέλους του διανύσματος μεταφοράς. Ορισμός της επιλεγμένης μέτρησης ως απόστασης για μεταφορά. Μεταφορά των επιλεγμένων αντικειμένων κατά σταθερό ή επιλεγμένο πολικό ή ορθογώνιο διάνυσμα. Περιστροφή των επιλεγμένων αντικειμένων κατά σταθερή ή επιλεγμένη γωνία γύρω από το επιλεγμένο σημείο κέντρου. Μεγέθυνση ή σμίκρυνση των επιλεγμένων αντικειμένων κατά σταθερό ή επιλεγμένο λόγο ως προς το επιλεγμένο κέντρο. Ανάκλαση των επιλεγμένων αντικειμένων ως προς ευθεία, ημιευθεία, τμήμα ή άξονα επιλεγμένου ως άξονα συμμετρίας. Επανάληψη μίας κατασκευής με βάση επιλεγμένα ανεξάρτητα σημεία και παραμέτρους.

4 Εργασία με μετρήσεις, υπολογισμούς και συναρτήσεις Με το μενού Μέτρηση μετράτε τις γεωμετρικές και αναλυτικές ιδιότητες των επιλεγμένων αντικειμένων και δημιουργείτε υπολογισμούς που εκφράζουν ή διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των μετρούμενων τιμών. Χρησιμοποιήστε τις εντολές του μενού Γράφημα, για να δημιουργήσετε συστήματα συντεταγμένων και να ορίσετε, να αποτυπώσετε και να παραγωγίσετε συναρτήσεις. Μέτρηση ιδιοτήτων Οι εντολές του μενού Μέτρηση απαιτούν ειδικές επιλογές. Εάν μία εντολή μενού εμφανίζεται γκριζαρισμένη, ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει στο σχέδιό σας τα απαιτούμενα αντικείμενα (και μόνον αυτά). Η γραμμή κατάστασης (στην κάτω πλευρά του σχεδίου) περιγράφει τις τρέχουσες επιλογές. Συμβουλές για τις μετρήσεις Σύρετε τα μετρούμενα αντικείμενα, για να αλλάξετε την τιμή μίας μέτρησης. Κάντε διπλό κλικ σε μία μέτρηση με το εργαλείο κειμένου, για να αλλάξετε το όνομά της. Επιλέξτε Επεξεργασία Ιδιότητες Τιμή, για να αλλάξετε την ακρίβεια μίας μέτρησης (το πλήθος των εμφανιζόμενων ψηφίων). Επιλέξτε Επεξεργασία Προτιμήσεις Μονάδες, για να αλλάξετε τις μονάδες όλων των μετρούμενων γωνιών και αποστάσεων στο σχέδιο. Για να μετρήσετε: Μήκος Απόσταση Περίμετρο Μήκος κύκλου Γωνία Εμβαδόν Γωνία τόξου, Μήκος τόξου Ακτίνα Λόγο Συντεταγμένες Τετμημένη, Τεταγμένη Απόσταση στο σύστημα συντεταγμένων Κλίση Εξίσωση Επιλέξτε: 1 ή περισσότερα ευθύγραμμα τμήματα 2 σημεία ή 1 σημείο και 1 ευθύγραμμο αντικείμενο 1 ή περισσότερα εσωτερικά πολυγώνου ή τόξου 1 ή περισσότερους κύκλους ή εσωτερικά κύκλων 3 σημεία (επιλέξτε δεύτερη την κορυφή της γωνίας) 1 ή περισσότερους κύκλους ή εσωτερικά 1 ή περισσότερα τόξα 1 ή περισσότερους κύκλους ή τόξα 2 ευθύγραμμα τμήματα ή 3 σημεία στην ίδια ευθεία 1 ή περισσότερα σημεία 1 ή περισσότερα σημεία 2 σημεία 1 ή περισσότερα ευθύγραμμα αντικείμενα 1 ή περισσότερες ευθείες ή κύκλους Ο Υπολογιστής εμφανίζεται όταν επιλέγετε Μέτρηση Υπολογισμός, για να δημιουργήσετε έναν νέο υπολογισμό ή Γράφημα Νέα συνάρτηση ή Γράφημα Γραφική παράσταση νέας συνάρτησης, για να δημιουργήσετε νέες συναρτήσεις. Δημιουργήστε μία έκφραση για τον υπολογισμό ή τη συνάρτησή σας χρησιμοποιώντας τους αριθμούς και τους τελεστές του Υπολογιστή, του αριθμητικού πληκτρολογίου, καθώς και τα αναδυόμενα μενού Τιμές, Συναρτήσεις και Μονάδες. Κάντε κλικ στις μετρήσεις και τις συναρτήσεις του σχεδίου σας, για να τις προσθέσετε στην έκφραση. Χρησιμοποιήστε το μενού Εξίσωση, για να επιλέξετε μεταξύ x = f(y), y = f(x), θ = f(r) και r = f(θ). (Ισχύει μόνο για συναρτήσεις.) Κάντε κλικ στο OK όταν η έκφραση είναι πλήρης. Για να αλλάξετε υπάρχουσες εκφράσεις, επιλέξτε έναν υπολογισμό ή μία συνάρτηση και την εντολή Επεξεργασία Επεξεργασία συνάρτησης. Συντόμευση: Κάντε διπλό κλικ στον υπολογισμό ή τη συνάρτηση. Γραφικές παραστάσεις Η εντολή Γράφημα Γραφική παράσταση συνάρτησης αποτυπώνει τις επιλεγμένες συναρτήσεις στο τρέχον σύστημα συντεταγμένων. Σύρετε τα άκρα των βελών ή χρησιμοποιήστε τις Ιδιότητες της γραφικής παράστασης, για να αλλάξετε το πεδίο τιμών της. Κάντε διπλό κλικ στην αρχική συνάρτηση (όχι στη γραφική παράσταση), για να αλλάξετε την εξίσωση ή τη μορφή (ορθογώνια ή πολική). Κατασκευάστε σημεία στις γραφικές παραστάσεις με το εργαλείο σημείων ή την εντολή Κατασκευή Σημείου σε αντικείμενο. Συστήματα συντεταγμένων Η εντολή Γράφημα Ορισμός συστήματος συντεταγμένων δημιουργεί ένα νέο σύστημα συντεταγμένων. Σύρετε το σημείο/τα σημεία των μονάδων ή τις τιμές πάνω στα σημάδια του άξονα, για να αλλάξετε κλίμακα. Με την εντολή Γράφημα Μορφή πλέγματος επιλέγουμε ενεργό σύστημα συντεταγμένων ανάμεσα σε ορθοκανονικό, ορθογώνιο και πολικό πλέγμα.

5 Αλλαγή μορφής των αντικειμένων Με το μενού Προβολή αλλάζετε την εμφάνιση ή την κίνηση των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία εντολή μενού κι αυτή εμφανίζεται γκριζαρισμένη, ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τα σωστά αντικείμενα για την εντολή αυτή. Εμφάνιση των επιλεγμένων αντικειμένων με παχιά, λεπτή ή διακεκομμένη γραμμή. Αλλαγή χρώματος στα επιλεγμένα αντικείμενα. Αλλαγή γραμματοσειράς στις επιλεγμένες λεζάντες, μετρήσεις ή ετικέτες. Απόκρυψη των επιλεγμένων αντικειμένων (δεν επηρεάζεται ο ρόλος τους στους ορισμούς). Εμφάνιση όλων των αντικειμένων που είχατε αποκρύψει. Εμφάνιση ετικετών των επιλεγμένων αντικειμένων. (Αλλάζει σε Απόκρυψη ετικετών.) Τα επιλεγμένα αντικείμενα αφήνουν ίχνος κατά την κίνησή τους (επιλεγμένο ή όχι). Διαγραφή τυχόν ορατών ιχνών από το παράθυρο. Προσθήκη κίνησης σε επιλεγμένα αντικείμενα. (Βλ. Ελεγκτή κίνησης.) Επιτάχυνση των ενεργών ή επιλεγμένων κινούμενων γραφικών. (Βλ. Ελεγκτή κίνησης.) Επιβράδυνση των ενεργών ή επιλεγμένων κινούμενων γραφικών. (Βλ. Ελεγκτή κίνησης.) Παύση των ενεργών ή επιλεγμένων κινούμενων γραφικών. (Βλ. Ελεγκτή κίνησης.) Εμφάνιση (ή απόκρυψη) της Παλέτας κειμένου (βλ. Παλέτα κειμένου). Εμφάνιση (ή απόκρυψη) του Ελεγκτή κίνησης (βλ. Ελεγκτή κίνησης). Απόκρυψη (ή εμφάνιση) της Εργαλειοθήκης (βλ. Εργαλειοθήκη). Παλέτα κειμένου Η Παλέτα κειμένου περιγράφει το στυλ κειμένου των ετικετών των επιλεγμένων αντικειμένων, καθώς και το στυλ των επιλεγμένων λεζαντών, μετρήσεων και συναρτήσεων. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της Παλέτας κειμένου, για να διαμορφώσετε το επιλεγμένο κείμενο ή χρησιμοποιήστε εργαλεία συμβολικής αναπαράστασης, για να προσθέσετε μαθηματική διατύπωση ενώ επεξεργάζεστε λεζάντες με το εργαλείο κειμένου. Σημείωση: Στα γεωμετρικά αντικείμενα με ορατές ετικέτες, χρησιμοποιήστε την Παλέτα κειμένου, για να αλλάξετε το χρώμα των ετικετών των επιλεγμένων αντικειμένων για να αλλάξετε το χρώμα των αντικειμένων, επιλέξτε την εντολή Προβολή Χρώμα. Γραμματοσειρά. Πατήστε για λίστα με γραμματοσειρές. Μέγεθος. Πληκτρολογήστε ή πατήστε για λίστα. Συμβολική αναπαράσταση. Κάντε κλικ για να εμφανιστούν περισσότερα εργαλεία. Έντονα, Πλάγια και Υπογράμμιση. Χρώμα. Πατήστε στο μενού για λίστα ή κάντε κλικ εδώ για τον Επιλογέα χρώματος. Καθορισμός άλλων ιδιοτήτων των αντικειμένων Επιλέξτε Επεξεργασία Ιδιότητες με ένα μόνο αντικείμενο επιλεγμένο, για να αλλάξετε τις ιδιότητες του αντικειμένου, της ετικέτας, της τιμής, της γραφικής παράστασης, της παραμέτρου, του κουμπιού ή της επανάληψης. (Εμφανίζονται διαφορετικές καρτέλες επιλογών για κάθε τύπο αντικειμένου.) Συντόμευση: Κάντε δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο για να έχετε πρόσβαση στις Ιδιότητές του.

6 Προσαρμοσμένα εργαλεία Τα προσαρμοσμένα εργαλεία είναι εργαλεία που δημιουργείτε μόνοι σας με βάση δείγματα κατασκευών. Τα προσαρμοσμένα εργαλεία παραμένουν στο έγγραφο όπου τα δημιουργήσατε (εκτός εάν τα μεταφέρετε με την εντολή Επιλογές εργαλείων). Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα εργαλεία όπως και τα άλλα εργαλεία της Εργαλειοθήκης αφού τα επιλέξετε από το μενού Προσαρμοσμένα εργαλεία της Εργαλειοθήκης. Επιλέξτε μια ολόκληρη κατασκευή και μετά την εντολή Δημιουργία νέου εργαλείου, για να φτιάξετε ένα εργαλείο που θα αναπαραγάγει την κατασκευή σας σε οποιοδήποτε έγγραφο. Με τις Επιλογές εργαλείων μετονομάζετε τα προσαρμοσμένα εργαλεία, τα διαγράφετε από το ενεργό έγγραφο ή τα αντιγράφετε σε άλλα έγγραφα. Επιλέξτε Εμφάνιση Προβολής αρχείου εντολών, για να εμφανιστεί μία αναγνώσιμη περιγραφή του πιο πρόσφατα επιλεγμένου προσαρμοσμένου εργαλείου και για να τροποποιήσετε το εργαλείο. (Αλλάζει σε Απόκρυψη Προβολής αρχείου εντολών.) Επιλέξτε από το υπόλοιπο μενού όποιο εργαλείο θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο σχέδιό σας. Αυτά τα προσαρμοσμένα εργαλεία είναι αποθηκευμένα στο ενεργό έγγραφο. Αυτά τα προσαρμοσμένα εργαλεία είναι αποθηκευμένα σε άλλα ανοιχτά έγγραφα. Στο ενεργό έγγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία από οποιοδήποτε ανοιχτό έγγραφο. Αυτά τα προσαρμοσμένα εργαλεία είναι αποθηκευμένα στο Φάκελο εργαλείων (δίπλα στην εφαρμογή του Sketchpad στον σκληρό σας δίσκο). Τα εργαλεία που έχουν αποθηκευτεί στον Φάκελο εργαλείων είναι πάντοτε διαθέσιμα μετά το άνοιγμα του Sketchpad. Πλήκτρο Esc Με το πλήκτρο Esc "διαφεύγουμε" από ειδικές καταστάσεις. Πατήστε το Esc επανειλημμένα για να: Σταματήσετε την επεξεργασία μίας λεζάντας Επιλέξετε το εργαλείο βέλους επιλογής Αναιρέσετε την επιλογή όλων των αντικειμένων Σταματήσετε όλα τα κινούμενα γραφικά Διαγράψετε όλα τα ίχνη Μενού περιβάλλοντος Tο Μενού περιβάλλοντος εμφανίζει τις πιο συχνές εντολές που χρησιμοποιούνται σε ένα αντικείμενο ή έγγραφο. Κάντε δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο, για να εμφανίσετε το μενού περιβάλλοντος αυτού του αντικειμένου. Κάντε δεξί κλικ στην κενή επιφάνεια ενός εγγράφου, για να εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος αυτού του εγγράφου. Περισσότερη βοήθεια Tο μενού Βοήθεια εμφανίζει μία ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου Αναφοράς του The Geometer's Sketchpad στο πρόγραμμα φυλλομετρητή του Παγκόσμιου Ιστού που έχετε ανατρέξτε εκεί για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, ανοίξτε δείγματα εγγράφων του Sketchpad στον φάκελο Δείγματα κι επισκεφθείτε το Κέντρο Υποστήριξης του Sketchpad. The Geometer's Sketchpad και Dynamic Geometry είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Key Curriculum Press. Sketchpad είναι εμπορικό σήμα της Key Curriculum Press.

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra Λογισµικό Geogebra 1 Τι είναι το πρόγραµµα Geogebra; Το πρόγραµµα GeoGebra, είναι ένα δυναµικό µαθηµατικό λογισµικό που συνδυάζει Γεωµετρία, Άλγεβρα και λογισµό. Αναπτύσσεται από τον Markus Hohenwarter

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας για την y=αx 2

Φύλλο Εργασίας για την y=αx 2 Πρόβλημα Σε ένα τετραγωνικό περιβόλι πλευράς 10m πρόκειται να χτιστεί μια αποθήκη σχήματος ορθογωνίου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Α) Να βρεθούν οι διαστάσεις της αποθήκης συναρτήσει του x, αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

α) Κύκλος από δύο δοσµένα σηµεία Α, Β. Το ένα από τα δύο σηµεία ορίζεται ως κέντρο αν το επιλέξουµε πρώτο. β) Κύκλος από δοσµένο σηµείο και δοσµένο ευ

α) Κύκλος από δύο δοσµένα σηµεία Α, Β. Το ένα από τα δύο σηµεία ορίζεται ως κέντρο αν το επιλέξουµε πρώτο. β) Κύκλος από δοσµένο σηµείο και δοσµένο ευ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SKETCHPAD ΜΕΡΟΣ Α Μιλώντας για ένα λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας καλό θα ήταν να διακρίνουµε αρχικά 3 οµάδες εργαλείων µε τα οποία µπορούµε να εργαστούµε µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης : Β Ενιαίου Λυκείου

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης : Β Ενιαίου Λυκείου ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης : Β Ενιαίου Λυκείου : Υπερβολή : Λυµπερόπουλος Ιωάννης. Σκοπός : Οι µαθητές να γνωρίζουν : α) Τον ορισµό της υπερβολής. β)

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφική έναντι Κατασκευής

Ζωγραφική έναντι Κατασκευής GeoGebra4 Τετράδιο εργασίας 1 ο Ζωγραφική έναντι Κατασκευής Επίσημη μετάφραση των οδηγιών για τη χρήση του λογισμικού GeoGebra που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας, κατόπιν αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ. Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια. Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ. Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια. Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια Σκηνή Εδώ ζωντανεύει το σενάριό σας Εντολές κάθε ομάδας Αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

The Geometer s Sketchpad

The Geometer s Sketchpad Οδηγός εκμάθησης The Geometer s Sketchpad Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας (Dynamic Geometry ) για τη διερεύνηση των μαθηματικών Έκδοση 4.0, Φθινόπωρο 2001 Σχεδιασμός του Sketchpad: Nicholas Jackiw Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Πως ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής Drawing for children...3 2. Οι λειτουργίες του Drawing for children...3 3. Άνοιγμα νέας σελίδας...4 4. Αναίρεση...4 5. Σβήσιμο...4 6. Μολυβοθήκη εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II Φύλλο 3 1 ράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II όμως έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο συνεργασίας με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows λειτ ουργικά συστ ήματ α Εγχειρίδιο Χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Board, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο SMART και όλα τα σλόγκαν SMART είναι εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ModellingSpace. Εγχειρίδιο Χρήστη

ModellingSpace. Εγχειρίδιο Χρήστη ModellingSpace Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Βασική ιδέα Η βασική ιδέα, που αποτελεί την βάση για το λογισμικό, είναι το μοντέλο. Ένα μοντέλο είναι μία ομάδα υποθέσεων που προσπαθεί να είναι αναπαράσταση του πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μεταφρασμένο από την Τραχανοπούλου Θεοδώρα.

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μεταφρασμένο από την Τραχανοπούλου Θεοδώρα. Εγχειρίδιο Χρήστη Μεταφρασμένο από την Τραχανοπούλου Θεοδώρα Μάθετε περισσότερα για τη σχεδίαση γραφικών παραστάσεων, πινάκων δεδομένων, μελέτη εξισώσεων, διερεύνηση μετασχηματισμών, και πολλά άλλα! Αν

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Καθορίστε χρονικές καθυστερήσεις και αλλάξτε ταχύτητες για να δημιουργήσετε εφέ που επικαλύπτονται. 1. Όταν έχετε ανοικτό το δείγμα παρουσίασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

3) το παράθυρο Πίνακας τιμών όπου εμφανίζονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι

3) το παράθυρο Πίνακας τιμών όπου εμφανίζονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Ο M O D E L L U S 0.0 4. 0 5 Για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα Επιλέγουμε Download στη διεύθυνση: http://modellus.co/index.php/en/download. Στη συνέχεια εκτελούμε το ModellusX_windows_0_4_05.exe

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Ο πύραυλος Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με το AutoCAD

Σχεδίαση με το AutoCAD Σχεδίαση με το AutoCAD Δημιουργία Αποθήκευση Αρχείων, Σχεδίαση & Επεξεργασία Γεωμετρικών Σχημάτων. Το παράθυρο του AutoCAD Δημιουργία - Αποθήκευση Νέου Σχεδίου Από το menu εφαρμογής επιλέγετε New και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738)

Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Το μαθηματικό λογισμικό GeoGebra ως αρωγός για τη λύση προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738) Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Γκέτσιος Βασίλειος Σημειώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro σελ. 1 Το περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Μενού

Διαβάστε περισσότερα

GeoGebra4. Τετράδιο εργασίας 3 ο. Εισαγωγή αλγεβρικών δεδομένων Συναρτήσεις και Βασικές αρχές. Σταμάτης Μακρής Μαθηματικός

GeoGebra4. Τετράδιο εργασίας 3 ο. Εισαγωγή αλγεβρικών δεδομένων Συναρτήσεις και Βασικές αρχές. Σταμάτης Μακρής Μαθηματικός GeoGebra4 Τετράδιο εργασίας 3 ο Εισαγωγή αλγεβρικών δεδομένων Συναρτήσεις και Βασικές αρχές Επίσημη μετάφραση των οδηγιών για τη χρήση του λογισμικού GeoGebra που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Limerick

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το λογισμικό και σας εξηγεί πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό. Παρέχει πληροφορίες για κάθε οθόνη, επεξηγεί όλα τα κουμπιά και

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ 386 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Λαμπρινίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. mail@14gm-perist.att.sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) Αναλυτική χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας.

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας. Εισαγωγή έτοιμου σκηνικού Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Scratch παρέχει επίσης μία πληθώρα από έτοιμα σκηνικά. Για να εισάγουμε ένα έτοιμο σκηνικό, πηγαίνουμε στην καρτέλα Υπόβαθρα του σκηνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα Έργα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Παρακολούθηση των εργασιών σας Η λίστα εργασιών του SharePoint είναι μια εύχρηστη λύση για να παρακολουθείτε όλα όσα χρειάζεται να γίνουν σε ένα έργο. Μπορείτε να προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών

Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών Μέσα χορδών Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών Σχεδιάστε με το Sketchpad το ίχνος των μέσων των χορδών κατά την παράλληλη μεταφορά μιας ευθείας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πρώτα να κατασκευάσετε τα μέσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Ψηφιακές εικόνες... 9 2 Adobe Photoshop CS2... 15 3 Το σύστημα Βοήθειας του Adobe Photoshop CS2... 23 4 Άνοιγμα αρχείου εικόνας και μετακίνηση... 31 5 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης 04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Β. Ιακωβάκης Περιεχόμενα I. Μορφοποίηση οντοτήτων 1. Ιδιότητες οντοτήτων 2. Επιλογή χρώματος 3. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στα Windows ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξεκινώντας με τα MS Windows Ασκήσεις Ερώτηση 1 Επιλέξτε από τις παρακάτω ενέργειες αυτή που θα τερματίσει

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική και Υπολογιστές: Επεξεργασία δεδομένων με χρήση υπολογιστικών φύλλων 2013-14 1 2 Συντελεστές ΟΜΑΔΑ 1 Ράπτη Ευαγγελία Παπαθανασίου Γεράσιμος Δημηροπούλου Αννέτα Συκαράς

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1

Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1 Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1 1 2 3 Στη «Περιοχή επεξεργασίας αντικειμένων» επιλέξτε την εντολή «Νέο αντικείμενο» και στον κατάλογο που θα εμφανιστεί επιλέξτε «Ευθύγραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 3,4 ης εβδομάδας. Πίνακες Εικόνες Πρότυπα/Δημιουργία προτύπων εγγράφων Στήλες

Θέματα 3,4 ης εβδομάδας. Πίνακες Εικόνες Πρότυπα/Δημιουργία προτύπων εγγράφων Στήλες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 3,4 ης εβδομάδας Πίνακες Εικόνες Πρότυπα/Δημιουργία προτύπων εγγράφων Στήλες Πίνακες Τι είναι πίνακας: Μια ορθογώνια διάταξη με γραμμές και στήλες) Βασικές έννοιες (κελί, στήλη, σειρά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα