Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφαλίδες και υποσέλιδα"

Transcript

1 Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες. Κάντε τις επιλογές υποσέλιδου για να τις εφαρμόσετε σε όλες τις διαφάνειες. 1. Ανοίξτε τις επιλογές κεφαλίδας και υποσέλιδου. Θυμάστε ποιο μενού πρέπει να χρησιμοποιήσετε; Είναι το μενού Προβολή. Κάντε κλικ στο μενού και έπειτα στην επιλογή Κεφαλίδα και υποσέλιδο. 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια από το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη ενημέρωση, κάτω από την περιοχή Ημερομηνία και ώρα. 3. Εξετάστε τις επιλογές στη λίστα κάτω από την περιοχή Αυτόματη ενημέρωση (κάντε κλικ στο βέλος, στα δεξιά του πλαισίου). Κάντε κλικ σε μία από αυτές. 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας. 5. Για το κείμενο του υποσέλιδου, πληκτρολογήστε Margie's Travel, Inc. 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου. 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλες. Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στις διαφάνειες, κάντε κλικ διαδοχικά στις μικρογραφίες των διαφανειών στα αριστερά και εξετάστε τα υποσέλιδα σε κάθε διαφάνεια στο παράθυρο διαφανειών. Όλες οι διαφάνειες εκτός από τη διαφάνεια τίτλου (διαφάνεια 1) έχουν υποσέλιδα. Οι αριθμοί διαφανειών αρχίζουν από το 2, στη σελίδα 2. Άσκηση 2: Προσθέστε περισσότερες διαφάνειες τίτλου Θυμάστε που είπαμε ότι το PowerPoint θεωρεί ως διαφάνεια τίτλου όποια διαφάνεια ακολουθεί τη διάταξη Διαφάνεια τίτλου και ότι μπορεί να έχετε λόγους για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία διαφάνειες τίτλου στην παρουσίαση; Αυτή η άσκηση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσθετες διαφάνειες τίτλου μπορούν να επηρεάσουν τα υποσέλιδα. 1. Στην καρτέλα Διαφάνειες κάντε κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη διαφάνειας.(ή: κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη μικρογραφία διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη διαφάνειας από το μενού συντόμευσης.) Στα δεξιά, ανοίγει το παράθυρο εργασιών Διάταξη διαφάνειας. 1

2 3. Στο παράθυρο εργασιών Διάταξη διαφάνειας, εξετάστε την κορυφή της συλλογής διατάξεων. Θα δείτε ότι έχει επιλεγεί η τρίτη διάταξη από την ομάδα τεσσάρων. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη διάταξη. Η συμβουλή οθόνης (το σύντομο αναδυόμενο κείμενο) την προσδιορίζει ως διάταξη Τίτλος και κείμενο. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στην επιλεγμένη διαφάνεια, τη διαφάνεια Εξετάστε το περιεχόμενο της διαφάνειας 4. Το κείμενο είναι Μέρος 2, Κάντε διάλειμμα για καφέ. Με αυτή τη διαφάνεια γίνεται μετάβαση σε νέα ενότητα της παρουσίασης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διάταξη Διαφάνεια τίτλου, όπως τη διάταξη που χρησιμοποιείται στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, στην οποίο ο τίτλος είναι στοιχισμένος στο κέντρο και ακολουθεί από κάτω ο υπότιτλος. 5. Εφαρμόστε τη διάταξη στη διαφάνεια 4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί από τα αριστερά η μικρογραφία της διαφάνειας 4 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην πρώτη διάταξη, στο επάνω μέρος του παραθύρου εργασιών Διάταξη διαφανειών. Το κείμενο της οθόνης συμβουλής είναι Διαφάνεια τίτλου. Κάντε κλικ στη διάταξη. Η διάταξη της διαφάνειας 4 αλλάζει: τώρα το Μέρος 2 είναι η κεφαλίδα με στοίχιση στο κέντρο και η φράση Κάντε διάλειμμα για καφέ είναι ο κεντρικά στοιχισμένος υπότιτλος. Παρατηρήστε επίσης ότι τα υποσέλιδα έχουν εξαφανιστεί από τη διαφάνεια 4. Θυμάστε πώς κατά την πρώτη άσκηση είχατε επιλέξει Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου; Αυτή η αλλαγή είναι καθολική και εφαρμόζεται σε όλες τις διαφάνειες με διάταξη Διαφάνεια τίτλου. Ίσως θέλετε να εμφανίζονται υποσέλιδα σε όλες τις διαφάνειες μετά τη διαφάνεια 1, ανεξάρτητα από τη διάταξή τους. Η επόμενη άσκηση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε. 6. Πριν συνεχίσετε, κλείστε το παράθυρο εργασιών Διάταξη διαφάνειας πατώντας CTRL+F1. Άσκηση 3: Εισαγωγή υποσέλιδων σε επιλεγμένες διαφάνειες Ας υποθέσουμε ότι θέλετε μόνο την πρώτη διαφάνεια τίτλου και όχι όλες τις διαφάνειες με διάταξη Διαφάνεια τίτλου, για να διαγράψετε τα υποσέλιδα. 1. Επιλέξτε τη μικρογραφία της διαφάνειας 4 και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο. 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου, αλλά εφαρμόστε τη ρύθμιση μόνο στη συγκεκριμένη διαφάνεια: Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (και όχι στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες, όπως προηγουμένως). Τα υποσέλιδα εμφανίζονται ξανά στη διαφάνεια 4. 2

3 Τι συμβαίνει σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε περισσότερα και να εμφανίσετε το κείμενο ημερομηνίας και υποσέλιδου μόνο στην πρώτη διαφάνεια τίτλου και τον αριθμό διαφάνειας για τις υπόλοιπες; Ακολουθούν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε. 3. Επιλέξτε τη μικρογραφία της διαφάνειας Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο. Στην καρτέλα Διαφάνεια, αφήστε επιλεγμένα τα πλαίσια Ημερομηνία και ώρα και Υποσέλιδο. 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αριθμός διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Τώρα η διαφάνεια 1 έχει το κείμενο του υποσέλιδου, δηλαδή τη φράση Margie's Travel, Inc., καθώς και το υποσέλιδο ημερομηνίας και ώρας, χωρίς αριθμό διαφάνειας. Οι άλλες διαφάνειες δεν αλλάζουν. 6. Τώρα, στην καρτέλα Διαφάνειες, επιλέξτε τη μικρογραφία της διαφάνειας 2 και ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ επίσης στις μικρογραφίες Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Διαφάνεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ημερομηνία και ώρα καθώς και του πλαισίου ελέγχου Υποσέλιδο. Διατηρήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας. 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Κάντε κλικ διαδοχικά στις μικρογραφίες διαφανειών. Το κείμενο της ημερομηνίας και ώρας καθώς και του υποσέλιδου διατηρούνται για τη διαφάνεια 1. Οι διαφάνειες 2-5 διαθέτουν μόνο αριθμούς διαφανειών. Η αρίθμηση αρχίζει από το 2 στη διαφάνεια 2. Συμβουλή Αν θέλετε οι αριθμοί στις διαφάνειες να αρχίζουν από το 1, στη διαφάνεια 2, κάντε το εξής: Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας. Στο παράθυρο διαλόγου, στο πλαίσιο Αρίθμηση διαφανειών από, αλλάξτε τον αριθμό από 1 σε 0. Στη δεύτερη διαφάνεια θα εμφανιστεί ο αριθμός 1. Άσκηση 4: Επιλογές για αντίτυπα Εργαστείτε με την καρτέλα Σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου και κάντε προβολή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας άλλες προβολές, όπως την προεπισκόπηση προβολής. 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου. 2. Για τις επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματη ενημέρωση στην περιοχή Ημερομηνία και ώρα. 3. Το πλαίσιο ελέγχου Κεφαλίδα πρέπει να είναι πάντα επιλεγμένο. Πληκτρολογήστε Εμπιστευτικό στο πλαίσιο Κεφαλίδα. 3

4 Θα πρέπει να είναι ήδη επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου Αριθμός σελίδας και Υποσέλιδο. Στο πλαίσιο Υποσέλιδο, πληκτρολογήστε αυτή τη διεύθυνση URL: Σημείωση Αυτές είναι σημειώσεις ακροατηρίου, συνεπώς η διεύθυνση URL δεν προορίζεται για ενεργή υπερ-σύνδεση. Ωστόσο, αν θέλετε να εμφανίσετε ένα URL σε εκτυπωμένες κεφαλίδες ή υποσέλιδα ή σε υποσέλιδα διαφανειών, πρέπει να την πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο του παραθύρου διαλόγου. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπερ-σύνδεση. Επίσης δεν είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση αν το αρχείο αλλάξει θέση. 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλες. 5. Για να δείτε τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στην πρώτη μικρογραφία διαφάνειας και έπειτα στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων από το μενού Προβολή. Αν δεν γνωρίζετε αυτή την προβολή, πρόκειται για το μέρος όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις σημειώσεις και να εξετάσετε τη διάταξή τους. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις εδώ. Στην προβολή σελίδας σημειώσεων, θα δείτε την πρώτη διαφάνεια στο επάνω μέρος της σελίδας καθώς και σημειώσεις στο κάτω τμήμα. Επίσης θα δείτε την κεφαλίδα "Εμπιστευτικό" στο επάνω αριστερό τμήμα. Η ημερομηνία εμφανίζεται επάνω δεξιά, η διεύθυνση URL κάτω αριστερά και ο αριθμός σελίδας κάτω δεξιά. (Επίσης, αν στην προηγούμενη άσκηση αλλάξατε τις ρυθμίσεις στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας ώστε οι αριθμοί σελίδων να αρχίζουν από το 0, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την αρίθμηση ώστε να αρχίζει από το 1 πριν την εκτύπωση σημειώσεων και σημειώσεων ακροατηρίου.) 6. Ένας άλλος τρόπος για την προβολή σημειώσεων καθώς και άλλων σημειώσεων ακροατηρίου είναι μέσω προεπισκόπησης εκτύπωσης. Ανοίξτε αυτή την προβολή για να δείτε τις σημειώσεις ακροατηρίου με κεφαλίδες και υποσέλιδα: Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση προεπισκόπησης. (Αν δεν μπορείτε να δείτε αυτό το κουμπί, κάντε κλικ στο βέλος από το δεξιό άκρο της γραμμής εργαλείων. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθαφαίρεση κουμπιών. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη Βασική γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ εκτός της περιοχής για να κλείσετε το μενού.) 7. Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, θέλετε να εξετάσετε την εμφάνιση των σημειώσεων ακροατηρίου, των σημειώσεων και της διάρθρωσης με τις νέες κεφαλίδες και τα υποσέλιδα: 4

5 Στο επάνω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο βέλος από το πλαίσιο Αντικείμενο εκτύπωσης για να εμφανιστεί η λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις ακροατηρίου (3 διαφάνειες ανά σελίδα). Βλέπετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα καθώς και την εμφάνιση των σημειώσεων ακροατηρίου. Συμβουλή 1 Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο από την προεπισκόπηση εκτύπωσης σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο: Κάντε κλικ στο μενού Επιλογές, στα δεξιά του πλαισίου Αντικείμενο εκτύπωσης. Εμφανίζεται η εντολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο που ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Αν η αλλαγή που θέλετε να εκτελέσετε αφορά την τοποθέτηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων και τη μορφοποίησή τους, πρέπει να τις εκτελέσετε σε προβολή υποδείγματος. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε οι αριθμοί διαφανειών στις σημειώσεις ακροατηρίου να εμφανίζονται καλύτερα όσον αφορά τη γραμματοσειρά, δηλαδή τη μορφοποίηση. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές στην επόμενη εργασία χρησιμοποιώντας την προβολή υποδείγματος. Συμβουλή 2 Σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, έχετε επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις χρώματος για τις σημειώσεις ακροατηρίου. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Χρώμα/Αποχρώσεις του γκρι, από το μενού Επιλογές. Με την εντολή Χρώμα (σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή) όλα τα χρώματα μετατρέπονται σε μαύρο, άσπρο και διαβαθμίσεις του γκρι. Ή, αν χρησιμοποιείτε έγχρωμο εκτυπωτή, ίσως θελήσετε να εκτυπώνετε έγχρωμα. (Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή είναι απλά Χρώμα.) Η επιλογή Αποχρώσεις του γκρι παρέχει μια τροποποιημένη έκδοση για το μαύρο, λευκό και γκρι χρώμα της παρουσίασης. Η επιλογή Εκτύπωση σε άσπρο μαύρο δεν παρέχει σχεδόν καθόλου διαβαθμίσεις. 8. Μπορείτε επίσης να κάνετε προβολή των σημειώσεων και της διάρθρωσης. Στο πλαίσιο Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες σημειώσεων. Στη συνέχεια, στο ίδιο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάρθρωσης για να δείτε την εμφάνισή της. Άσκηση 5: Κάντε επεξεργασία του πεδίου κράτησης θέσης για τον αριθμό διαφάνειας Θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση των αριθμών διαφανειών στις σημειώσεις ακροατηρίου. Τώρα λοιπόν, θα αλλάξετε από την προεπισκόπηση εκτύπωσης στην προβολή υποδείγματος για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του υποσέλιδου για τον αριθμό διαφάνειας. 1. Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. 5

6 Επειδή την τελευταία φορά είχατε ανοίξει την προβολή σελίδας σημειώσεων, θα δείτε ότι επιστρέφετε σε αυτή την προβολή. 2. Από το μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Υπόδειγμα διαφανειών. Στο παράθυρο που βρίσκεται στο αριστερά άκρο, εμφανίζονται δύο μικρογραφίες διαφανειών που συνδέονται με μία αγκύλη. Πρόκειται για το υπόδειγμα διαφανειών (στο επάνω μέρος) και το συνοδευτικό υπόδειγμα τίτλων. (Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σε μια μικρογραφία, η αντίστοιχη συμβουλή οθόνης θα σας ενημερώσει περί ποιου υποδείγματος πρόκειται.) 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία υποδείγματος διαφάνειας (στο επάνω μέρος). Έχει μορφοποιηθεί για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως σε διαφάνειες: μια περιοχή τίτλου για κείμενο και περισσότερα από ένα επίπεδα κειμένου και μορφοποίησης κουκκίδων στην κύρια περιοχή της διαφάνειας. Το υπόδειγμα διαφανειών περιλαμβάνει επίσης πεδία κράτησης θέσης (τα διάστικτα πλαίσια) για το κείμενο υποσέλιδου στο κάτω μέρος που προσδιορίζεται ως Περιοχή ημερομηνίας, Περιοχή υποσέλιδου και Περιοχή αριθμού. Το κείμενο εντός γωνιακών αγκύλων, όπως <#> στο πλαίσιο Περιοχή αριθμού, είναι το πεδίο υποσέλιδου και αντικατοπτρίζει το στυλ και τη μορφοποίηση της γραμματοσειράς για το υποσέλιδο. 4. Τώρα κάντε κλικ στη μικρογραφία υποδείγματος τίτλων, που είναι η δεύτερη μικρογραφία διαφάνειας. Διαθέτει τη γνώριμη διάταξη Διαφάνεια τίτλου, έναν μεγάλο, κύριο τίτλο με έναν μικρότερο υπότιτλο (οι αλλαγές στο υπόδειγμα τίτλων ισχύουν για αυτή τη διάταξη διαφάνειας). Το υπόδειγμα τίτλων διαθέτει επίσης πεδία κράτησης θέσης στο κάτω μέρος για το κείμενο υποσέλιδου, όπως ακριβώς και στο υπόδειγμα διαφανειών. Σημαντικό Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση ή τη θέση για ένα από τα υποσέλιδα, βεβαιωθείτε ότι την αλλάζετε στο σωστό υπόδειγμα. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε τη θέση ημερομηνίας στις διαφάνειες τίτλων, αλλάξτε το υποσέλιδο ημερομηνίας στο υπόδειγμα τίτλων αντί για το υπόδειγμα διαφανειών. Σε αυτή την περίπτωση, θα αλλάξετε και τα δύο υποδείγματα, επειδή στη μία διαφάνεια τίτλου εμφανίζεται αριθμός διαφάνειας, και όλες τις άλλες διαφάνειες εκτός από την πρώτη. 5. Επειδή κάνετε προβολή του υποδείγματος τίτλου, αλλάξτε πρώτα το υποσέλιδο. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πεδίο κράτησης θέσης, κάτω δεξιά με το όνομα Περιοχή αριθμού και ένα σύμβολο αριθμού. 6. Στο μενού Μορφή, επιλέξτε την εντολή Γραμματοσειρά. (Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο πεδίο 6

7 κράτησης θέσης από τη διαφάνεια και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην ίδια εντολή από το μενού συντόμευσης.) 7. Στην περιοχή Στυλ γραμματοσειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Έντονη γραφή. Στην περιοχή Μέγεθος, κάντε κλικ στην επιλογή 24. Ενώ βρίσκεστε ακόμα στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση και εξετάστε την περιοχή αριθμού στο υπόδειγμα τίτλων. Το κείμενο <#> αντικατοπτρίζει τη μορφοποίηση και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο, με έντονη γραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά. 8. Πραγματοποιήστε τις ίδιες αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Κάντε κλικ στη μικρογραφία του υποδείγματος διαφανειών, επιλέξτε το πεδίο κράτηση θέσης Περιοχή αριθμού, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. 9. Πριν ελέγξετε τις αλλαγές σας σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, αναζητήστε ένα άλλο στοιχείο στην προβολή υποδείγματος που θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Διάταξη υποδείγματος. Όλα τα πεδία κράτησης θέσης σε αυτό το μικρό πλαίσιο διαλόγου δεν είναι διαθέσιμα. Αν όμως είχατε διαγράψει το υποσέλιδο, το πλαίσιο ελέγχου του υποσέλιδου θα ήταν διαθέσιμο εδώ για να το επιλέξετε και να το επαναφέρετε. Γιατί όμως να διαγράψετε το υποσέλιδο; Ίσως να έχετε αλλάξει τη μορφοποίηση, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα ή το στυλ. Ακόμα μπορεί να έχετε αλλάξει τη θέση του πεδίου κράτησης θέσης, ή κάτι άλλο και έπειτα να αποφασίσατε ότι δεν σας αρέσουν οι αλλαγές. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ιδιότητες στις αρχικές τιμές διαγράφοντας το πεδίο κράτησης θέσης (επιλέξτε το και πατήστε DELETE) στο υπόδειγμα και, στη συνέχεια, επαναφέρατέ το χρησιμοποιώντας αυτό το παράθυρο διαλόγου. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο. Άσκηση 6: Ελέγξτε τη μορφοποίηση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης και εξετάστε τις άλλες προβολές υποδείγματος Για το τελευταίο βήμα, εξετάστε ξανά τους αριθμούς διαφανειών καθώς θα εμφανιστούν στις σημειώσεις ακροατηρίου και δείτε αν η μορφοποίηση είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση προεπισκόπησης. 2. Αν μια σελίδα σημειώσεων ακροατηρίου δεν εμφανίζεται ήδη σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, κάντε κλικ στο βέλος από το πλαίσιο 7

8 Αντικείμενο εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις ακροατηρίου (3 διαφάνειες ανά σελίδα). Εξετάστε τους αριθμούς διαφανειών (όχι τους αριθμούς σελίδων) στις σημειώσεις ακροατηρίου. Πρέπει να είναι πιο εμφανείς τώρα. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες συμβουλές σχετικά με την επεξεργασία υποδειγμάτων διαφανειών στην Κάρτα γρήγορης αναφοράς, στο τέλος της σειράς μαθημάτων. 3. Πριν κλείσετε αυτή την άσκηση, εξετάστε τα υποδείγματα για την ύπαρξη σημειώσεων και σημειώσεων ακροατηρίου: Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο. Από το μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Υπόδειγμα σημειώσεων. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή από την εμφάνιση της σελίδας σημειώσεων, ωστόσο θα παρατηρήσετε ένα διάστικτο πλαίσιο γύρω από το υπόδειγμα, όπως και στο υπόδειγμα διαφανειών. Εδώ είχατε πραγματοποιήσει αλλαγές στη θέση ή τη μορφοποίηση της διάταξης των σημειώσεων. 4. Από το μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου. Το ίδιο ισχύει για τις σημειώσεις ακροατηρίου. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου, μεταβείτε σε αυτή την προβολή. 5. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Κανονική προβολή στην κάτω αριστερή περιοχή του παραθύρου PowerPoint. 8

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Οι νέες Τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Αλλάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, τον τρόπο μελέτης αλλά και τον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Καθορίστε χρονικές καθυστερήσεις και αλλάξτε ταχύτητες για να δημιουργήσετε εφέ που επικαλύπτονται. 1. Όταν έχετε ανοικτό το δείγμα παρουσίασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Microsoft Word Κεφάλαιο 2: Microsoft Excel Κεφάλαιο 3: Microsoft Power Point...73

Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Microsoft Word Κεφάλαιο 2: Microsoft Excel Κεφάλαιο 3: Microsoft Power Point...73 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Κεφάλαιο 1: Microsoft Word...11 Κεφάλαιο 2: Microsoft Excel...45 Κεφάλαιο 3: Microsoft Power Point...73 Κεφάλαιο 4: Microsoft Access...103 Κεφάλαιο 5: Microsoft Outlook...133 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Excel Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Βιβλίο εργασίας

Microsoft Excel Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Βιβλίο εργασίας Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Excel 2010... 7 Κεφάλαιο 2 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 19 Κεφάλαιο 3 ημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 24 Κεφάλαιο 4 Συμβουλές για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 2014 Περιεχόμενα Δημήτρης Χατζηιωαννίδης ECDL CTP & CISCO INSTRUCTOR Εισαγωγή στο Excel.... 3 Ανοίξτε το Excel με το κουμπί "Έναρξη" των Windows..... 3 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο... 39

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο... 39 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 15 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 22 Προβολές παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης 2. Καρτέλα Διάρθρωσης (Outline Tab) 3. Προσθήκη Νέας Διαφάνειας 4. Αλλαγή Διάταξης Διαφάνειας 5. Προσθήκη Κειμένου Και

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 15 Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint 2007;... 15 Μια τελευταία λέξη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 82. PowerPoint 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η εφαρμογή Microsoft PowerPoint είναι ειδικά κατασκευασμένη για την αποτελεσματική παρουσίαση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή.

Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή. Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή. Βήμα 1 ο : Εγκατάσταση εφαρμογής ανάγνωσης Readium και Readium για μαθητές με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2007...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 15 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 18 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 20 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) PowerPoint Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α Μαρίνα Παπαστεργίου, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFΤ POWERPOINT 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFΤ POWERPOINT 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFΤ POWERPOINT 2003 Παρουσίαση του Microsoft Office PowerPoint 2003 Το Microsoft Office PowerPoint 2003 είναι το πρόγραµµα γραφικών παρουσίασης που σας βοηθά να εντυπωσιάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

[συνέχεια του εγγράφου Word 2]

[συνέχεια του εγγράφου Word 2] [συνέχεια του εγγράφου Word 2] Συνεχίζουμε την πρακτική μας άσκηση πάνω στο έγγραφο που δημιουργήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο αποθηκεύσαμε στον φάκελο με το όνομά μας, με το όνομα: Word 2x.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PwerPint 2007 Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης στο Micrsft Office PwerPint 2007 και θα ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να καλύψει ένα πλήθος θεμάτων που ενδιαφέρουν τους περισσότερους χρήστες υπολογιστών. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να γραφθεί σε απλή γλώσσα, να είναι φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Βάσεις δεδομένων Κεφάλαιο 68. Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων είναι: Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

4o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λεζάντες, Περιεχόμενα και Εξώφυλλο

4o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λεζάντες, Περιεχόμενα και Εξώφυλλο 4o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λεζάντες, Περιεχόμενα και Εξώφυλλο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Λεζάντες σε Εικόνες και Πίνακες 2. Εφαρμογή Στυλ σε Κεφάλαια και Υποκεφάλαια 3. Περιεχόμενα 4. Αλλαγή Σελίδας 5. Εξώφυλλο και αρίθμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία κειμένου. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Επεξεργασία κειμένου. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Επεξεργασία κειμένου 28. Microsoft Word 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή Microsoft Word, μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί έναρξη έπειτα στην

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office System Word 2007

Microsoft Office System Word 2007 Microsoft Office System Word 2007 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΝΗ & ΤΙΤΙΚΑ-ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΡΟΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο PowerPoint 2007... 13 Νέες λειτουργίες...13 Καταργημένες λειτουργίες...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office Κεφάλαιο 2: Εργασία με τα προγράμματα... 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office Κεφάλαιο 2: Εργασία με τα προγράμματα... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ OFFICE Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office... 3 Δημιουργία νέου εγγράφου...4 Άνοιγμα εγγράφου του Office...5 Επιλογές μενού και γραμμών εργαλείων...6

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πληροφορίες για την εφαρµογή της µορφοποίησης Μπορείτε εύκολα να εφαρµόσετε µορφοποίηση για να δώσετε στα έγγραφά σας µια συνεπή εµφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ένα κελί θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο στοιχείο δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα σε ένα κελί, το επίθετο σε άλλο κελί.

Κάθε ένα κελί θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο στοιχείο δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα σε ένα κελί, το επίθετο σε άλλο κελί. ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Εισαγωγή Δεδομένων Σε Κελιά 2. Αλλαγή Προβολής Φύλλου Εργασίας 3. Επιλογή Κελιών 4. Επιλογή Όλου Του Φύλλου Εργασίας 5. Μετακίνηση Στο Φύλλο Εργασίας 6. Επεξεργασία Δεδομένων Σε Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 1. 3.1.2.1. Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 2. Πλήρης οθόνη Εάν επιθυμείτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο, το οποίο δε θα εμφανίζει τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων και αντικειμένων ή τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint 2003... 9 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια... 11 Βοήθεια για το βιβλίο και το CD του... 11 Βοήθεια για το Microsoft PowerPoint 2003... 11 Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση γραφικών...78 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση εικόνων...111 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. )

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. ) 1 Επεξεργασία Κειμένου OpenOffice writer Απόσπασμα Μάθημα: Γλώσσα, Τάξη: Δ Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Θυμόμαστε: Ποιο πλήκτρο είναι ο τόνος; ( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ.

Διαβάστε περισσότερα

OpenOffice.org Impress

OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Impress Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα