ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 1

2 Πάντα υπάρχει σήμερα ένα κατάστημα της COSMOFLORA κοντά στο σπίτι σας ή το γραφείο σας. Η COSMOFLORA είναι σύστημα εξυπηρετήσεως των Ανθοπωλών Μελών για μεταφορά και αποστολή Λουλουδιών Φυτών & Δώρων σε όλο τον κόσμο. Η COSMOFLORA προσφέρει : - Την ποιότητα - Την ταχύτητα - Την επιθυμία σας να εκτελεσθεί το μήνυμα σας με λουλούδια. 2

3 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο Ανθοπώλης-Μέλος υποχρεούται να τοποθετήσει σε περίοπτη θέση το επίσημο σήμα και έμβλημα της COSMOFLORA, στην είσοδο του καταστήματος. 2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι Παραγγελίες / αποστολές γίνονται μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεομοιοτυπία (Fax) και τέλος ηλεκτρονικά μέσω του Prime Florist Order (δικτυακό πρόγραμμα παραγγελιοληψίας και ηλεκτρονικού καταλόγου των προϊόντων μας). 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΟΥ - ΠΕΛΑΤΟΥ Α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Είναι υποχρέωση του Ανθοπώλη που αποστέλλει την παραγγελία, να ζητήσει από τον πελάτη του την πλήρη και σωστή διεύθυνση του παραλήπτη. Ένας αριθμός τηλεφώνου και αριθμός κινητού είναι επίσης αναγκαίος για καλύτερη εξυπηρέτηση & για τον παραλήπτη και τον πελάτη. Ακόμη μία δεύτερη επιλογή προϊόντος θα βοηθήσει στην έλλειψη ή την εποχικότητα των λουλουδιών και φυτών. Β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Είναι υποχρέωση του Ανθοπώλη που εκτελεί την παραγγελία, να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και επιβεβαίωση με τον παραλήπτη πριν την αποστολή & εκτέλεση της παραγγελίας. 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ) Όλες οι παραγγελίες πρέπει να διαβιβάζονται και να συμπληρώνονται με την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ, που σημαίνει το συνολικό ποσό που πληρώνει ο πελάτης στον ανθοπώλη για τα πραγματικά άνθη-φυτά και δώρα. 5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Κάθε Μέλος δικαιούται αυτομάτως, μετά την εγγραφή του, την διαβίβαση παραγγελιών και από το ποσό κάθε παραγγελίας θα δικαιούται μόνον την προμήθεια επί του ύψους 20% ( Είκοσι τις εκατό ). Ο ανθοπώλης-μέλος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΘΕ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Η προμήθεια της εταιρίας για την περαιτέρω διαβίβαση της παραγγελίας ανέρχεται σε ποσοστό 15 % (Δεκαπέντε τοις εκατό) του υπόλοιπου ποσού της παραγγελίας, δηλαδή μετά από αφαίρεση από το συνολικό ποσό της προμήθειας του διαβιβάζοντος Μέλους και καλύπτεται διά του σχετικού τιμολογίου που θα εκδοθεί βάση του Κ.Β.Σ. το οποίο και καταχωρείται στα βιβλία εξόδων της επιχειρήσεως-ανθοπωλείου. Ο εκτελών την παραγγελία μέλος δικαιούται ως αμοιβή πληρωμή το υπόλοιπο ποσό μετά από την αφαίρεση των ανωτέρω δύο προμηθειών. 6. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Οι προτεινόμενες τιμές, που αναφέρονται σαν ελάχιστον όριο, αξίας παραγγελίας, και των οποίων η παράδοση είναι δυνατόν να εγγυηθεί, είναι το ποσό που αναγράφετε στον Τιμοκατάλογο της Εταιρίας. Κάτω του ποσού αυτού καμιά παραγγελία δεν εκτελείται, εκτός ορισμένων εποχών που ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μελών με την COSMOFLORA. Σχετικά με τις παραγγελίες του εξωτερικού ισχύει ως ελάχιστο όριο αξίας (MINIMUM) ότι αναφέρεται στον επίσημο Τιμοκατάλογο της COSMOFLORA για τα υπόλοιπα κράτη. Όταν ζητούνται ή απαιτούνται ειδικά άνθη ή ποσότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τότε η τιμή και το συνολικό κόστος θα πρέπει να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικώς με τον Ανθοπώλη-Μέλος που θα εκτελέσει την παραγγελία σας, με στόχο και σκοπό την τελική έγκριση και την πληρωμή του ποσού από τον πελάτη. Σημειωτέo ότι επιπλέον της τιμής MINIMUM παραγγελίας προστίθενται τα διάφορα έξοδα αποστολής και εκτελέσεως παραγγελίας. 3

4 7. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ( Περιοχές Παραδόσεων ) - Τα έξοδα καθώς και η αμοιβή παραδόσεως αναφέρονται επακριβώς στον επίσημο κατάλογο των Μελών και είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές για όλους. Εφόσον η απόσταση παραδόσεως είναι μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων και δεν εμφανίζεται στον επίσημο συμφωνηθέντα κατάλογο του Μέλους τότε τα έξοδα καθώς και η αμοιβή παραδόσεως θα καθορίζεται κατόπιν τηλεφωνική επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της COSMOFLORA. 8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οι Ανθοπώλες Μέλη που αποστέλλουν άνθη ή παραγγελία προς εκτέλεση πρέπει να παρέχουν, εφόσον τους το ζητήσει ο πελάτης, πλήρως αναλυτική απόδειξη ή τιμολόγιο. 9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Όλες οι παραγγελίες πρέπει να αναφέρουν την ΠΟΣΟΤΗΤΑ προς παράδοση ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ή την ΤΙΜΗ αλλά ποτέ και τα δύο μαζί. Σε περίπτωση που στην εντολή αναφέρονται και τα δύο μαζί, δηλαδή η ποσότητα και η τιμή, ΤΟΤΕ Η ΤΙΜΗ είναι ο καθοριστικός παράγων για εκτέλεση της παραγγελίας. 10. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Σχετικά με την ενέργεια αυτή, είναι απόλυτα σοβαρό να διαβεβαιώσουμε τον πελάτη μας, ότι αν και ο Ανθοπώλης Μέλος της COSMOFLORA που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραγγελίας του προτίθεται να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για πιστή εκτέλεση των συγκεκριμένων οδηγιών της παραγγελίας, εν τούτοις είναι πιθανόν να γίνει ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στο είδος ή τον τύπο των λουλουδιών ή φυτών εάν και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Οι πελάτες επίσης πρέπει να ενημερώνονται ότι αν και η ημερομηνία παραδόσεως είναι ακριβής και συμφωνημένη, η συγκεκριμένη ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ παραδόσεως δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί, εκτός εάν έχει προηγηθεί τηλεφωνική συμφωνία με τον εκτελών ανθοπώλη. 11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι πελάτες είναι απαραίτητο να ενημερώνονται σε περίπτωση κατά την οποίαν τα συγκεκριμένα άνθη ή φυτά δεν υπάρχουν (λόγω εποχής ή λόγω ελλείψεως), τότε ο εκτελών Ανθοπώλης Μέλος είναι δυνατόν να κάνει την πλέον αντικατάσταση, με στόχο όμως να σέβεται πάντοτε την πλήρη αξία της παραγγελίας και στις τρέχουσες και λογικές τιμές. Οι εκτελούντες (Ανθοπώλες-Μέλη), όταν βρίσκονται σε θέση εφαρμογής του κανόνα της αντικαταστάσεως, τότε πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τα κεντρικά γραφεία της COSMOFLORA. 12. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ Είναι ευθύνη και υποχρέωση συγχρόνως του αποστέλλοντος την παραγγελία Ανθοπώλη, να επιβεβαιώσει από τον πελάτη του, το ΠΛΗΡΕΣ όνομα του αποθανόντος, και κατά πόσον τα άνθη ή τα αντικείμενα της κηδείας πρόκειται να παραδοθούν κατευθείαν στο Κοιμητήριο ή την Εκκλησία ή την οικία του αποθανόντος. Η αναφερόμενη και δηλωμένη διεύθυνση στην παραγγελία, για την εκτέλεση και παράδοση, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ να είναι σεβαστή και να εκτελείται πάραυτα από τον εκτελούντα Ανθοπώλη - Μέλος. Χρήσιμο και αναγκαίο θεωρείται το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο εγγύς συγγενούς. 13. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Μεταβίβαση και εκτέλεση συνδυασμένων παραγγελιών (φρέσκα άνθη ή και φυτά μαζί με άλλα αντικείμενα) γίνονται κατόπιν συμφωνίας των Ανθοπωλών Μελών. Ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί ότι εάν ο εκτελών Ανθοπώλης δεν είναι σε θέση ή αδυνατεί να εκτελέσει την ζητηθείσα συνδυασμένη παραγγελία. 4

5 14. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΘΗ Παραγγελίες που δεν έχουν σχέση με άνθη για εκτέλεση σχετικής εντολής (π.χ. σοκολάτες, γλυκά, κρύσταλλα ή άλλο είδος δώρου) είναι δεκτές μόνο με την προηγουμένη συμφωνία του εκτελούντος Ανθοπώλη Μέλους. Ειδικά αυτού του είδους οι εντολές ή παραγγελίες δεν μπορεί να εγγυηθούν από την COSMOFLORA, αλλά κάνει ότι είναι δυνατόν για την εξυπηρέτηση του Μέλους και κατ επέκταση του πελάτη. 15. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΑΝΘΟΠΩΛΗ Ο Εκτελών Ανθοπώλης, ΠΡΕΠΕΙ πάντοτε και σε όλες τις παραγγελίες καθώς κάθε άλλη ενέργεια που αφορά προώθηση των πωλήσεων του, να τοποθετεί τα αναγνωριστικά του καταστήματός του. 16. ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Εάν ο παραλήπτης της εντολής ή παραγγελίας δεν βρίσκεται στην οικία του, τότε συνιστάται να πάρετε πίσω τα άνθη ή φυτά στο κατάστημα σας αφήνοντας γραπτή σημείωση στον παραλήπτη για την προσπάθεια σας να παραδώσετε τα άνθη. Τα Μέλη που εγκαταλείπουν τα άνθη έξω από την πόρτα ή τα δίνουν σε κάποιο γείτονα, μπορούν να το πράξουν μόνο με δική τους ευθύνη. Μία εντολή θεωρείται απόλυτα εκτελεσθείσα ΜΟΝΟ εάν η παράδοση έγινε αποδεκτή και παρελήφθησαν τα άνθη από τον παραλήπτη. 17. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (Αφορά Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία κλπ.) Παραδόσεις των εντολών και παραγγελιών σε Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία ή κάθε άλλο σημείο χωρίς μόνιμη διεύθυνση του παραλήπτη, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί απόλυτα, και επομένως οι πελάτες σας πρέπει να προειδοποιούνται σχετικά. Μία υπογραφή απαιτείται πάντοτε, που να βεβαιώνει ή πιστοποιεί τη παραλαβή του είδους ή την εκτέλεση της εντολής. 18. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ EXPRESS Α) ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται ότι για να εκτελεσθούν οι εντολές ή παραγγελίες τους, πρέπει να συμφωνήσουν και να δώσουν εντολή τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα πριν από τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Πάσχα, Ημέρα της Μητέρας, του Αγίου Βαλεντίνου όπου οι παραγγελίες θεωρούνται ΑΝΟΙΧΤΕΣ σε ότι αφορά το είδος των ανθέων. Β) ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ Εντολές που ελήφθησαν 3 μέρες ή νωρίτερα από την ημερομηνία παραδόσεως για τις ως άνω αναφερόμενες γιορτές, θεωρούνται ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ σε ότι αφορά το είδος των ανθέων, εκτός εάν συμφωνηθεί με τα κεντρικά γραφεία της COSMOFLORA. Ετσι η προαιρετική αντικατάσταση του είδους των ανθέων εφαρμόζεται, ως αναφέρεται και στο άρθρο 11, εκτός εάν τα ζητούμενα είδη ανθέων υπάρχουν προς διάθεση για εκτέλεση της παραγγελίας. 19. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Οι παραδόσεις την Κυριακή είναι προαιρετικές για τους Ανθοπώλες Μέλη μας. Εφόσον όμως αποδέχονται την εντολή προς εκτέλεση και παράδοση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται. 20. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ) Α) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Οι εκτελεσθείσες παραγγελίες πρέπει να ζητούνται και απαιτούνται προς είσπραξη εντός 40 ημερών από την ημέρα της εκτελέσεως και της συμπληρώσεως της σχετικής εντολής. 2. Σημαντική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη εκτέλεση της παραγγελίας και για την πληρωμή των συναλλαγών των Μελών αποτελεί η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, που πρέπει να γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την COSMOFLORA, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ( ), ή τηλεομοιοτυπία (Fax) και τέλος ηλεκτρονικά μέσω του Prime Florist Order (δικτυακό πρόγραμμα παραγγελιοληψίας) για την τελική ενημέρωση του πελάτη. 5

6 3. Ειδικά για τον Δεκέμβριο ή μέρα αποστολής της καταστάσεως και των δελτίων εντολών παρατείνεται έως και την 30 η του μηνός. Β) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ) Οι παραγγελίες του εξωτερικού δεν πρέπει να αναφέρονται στις μηνιαίες καταστάσεις του εσωτερικού. Αυτή η καταχώρηση των δελτίων εντολών εξωτερικού ή θα αναφέρονται σε ξεχωριστή κατάσταση ή πραγματοποιείται αυτομάτως και για λογαριασμό σας από το Γραφείο Εκκαθαρίσεως Λογαριασμών. 21. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κάθε Αναλυτική Κατάσταση Λογαριασμού του Μέλους θα εμφανίζει απαραίτητα είτε ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΣΕ ΕΜΑΣ / ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ή ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ). Υπάρχει ακόμη πιθανότητα να υπάρχει και ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ. 1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Η Εταιρία υποχρεούται μέσα σε 20 μέρες από την αποστολή των Αναλυτικών Λογαριασμών να εξοφλήσει με ταχυδρομική επιταγή ή κατάθεση στην Τράπεζα σε λογαριασμό του Ανθοπώλη Μέλους. 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Ο Ανθοπώλης-Μέλος υποχρεούται όπως το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την λήψη των Αναλυτικών Λογαριασμών να εξοφλήσει το σύνολο του ποσού με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα COSMOFLORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ή κατάθεση στην Τράπεζα λογ (IBAN) GR στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK. 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αυτό απλώς εννοεί ότι για τον αναφερόμενο μήνα στην κατάσταση οι χρεώσεις και πιστώσεις είναι ίδιες ίσες ή ότι ο λογαριασμός σας δεν κινήθηκε. 4. ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Αδυναμία ή άρνηση εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου ή του συνολικού τελευταίου ποσού καταβολής εντός των οριοθετημένων 40 ημερών, θα έχει ως αποτέλεσμα το ΠΑΓΩΜΑ της διαβίβασης παραγγελιών του μέλους, έως την εξόφληση του υπολοίπου του. Για δε τις εκτελεσθείσες παραγγελίες θα αναλογίζονται έως την εξόφληση του υπολοίπου. Στις εν δυνάμει διαβιβασθείσες παραγγελίες, που παρουσιάζονται στο μέλος που έχει οφειλή, αυτές και ΜΟΝΟ αυτές θα ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ (μέσω πιστωτικής κάρτας του μέλους, Pay Pal ή κατάθεσης στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό μας). 22. ΑΙΤΗΜΑΤΑ (Αφορά Μηνιαίες καταστάσεις) Κάθε αίτημα για εξέταση προς διευθέτηση ή διακανονισμό σχετικώς με την μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση ή τον Ατομικό Μηνιαία Αναλυτικό Λογαριασμό του Μέλους, εφόσον υπάρχει παράλειψη, διαφορά ή λάθος θα πρέπει να αποστέλλεται εγγράφως στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας το αργότερο εντός 1 εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής των καταστάσεων και των λογαριασμών. Επιβεβαιωμένοι διακανονισμοί και καταστάσεις θα προωθούνται προς πίστωση του λογαριασμού αμέσως, μετά την συμπλήρωση της έρευνας και της εξετάσεως του αιτήματος. 23. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Τα διάφορα παράπονα των πελατών, πρέπει να διευθετούνται αμοιβαίως μεταξύ των Μελών της COSMOFLORA, καλή τη πίστη και με γνώμονα πάντα το αμοιβαίο συμφέρον. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει ικανοποίηση ή διευθέτηση του παραπόνου, τότε η συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας για διευθέτηση και περαιτέρω διαιτησία. 24. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Οι Ανθοπώλες Μέλη μας υποχρεούται να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία που προέρχεται είτε από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αρνήσεως για απάντηση τουλάχιστον εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή της επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή SMS, τότε πιθανόν να αποτελέσει και αιτία διακανονισμού του λογαριασμού, λόγω αδιαφορίας του Μέλους. 6

7 25. ΑΠΩΛΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Απώλεια ή Ζημία προερχομένη από κακή εκτίμηση ή εκτέλεση των κανόνων λειτουργίας καθώς και των όρων συνεργασίας της COSMOFLORA, θεωρείται και είναι σε βάρος του Μέλους εξαιτίας απροσεξίας ή λάθους του. 26. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τροποποιήσεις ή διορθώσεις ( προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π. ) στους κανονισμούς λειτουργίας των Ανθοπωλών Μέλων της COSMOFLORA καθώς και τους όρους και κανονισμούς του Τμήματος Εκκαθαρίσεως Λογαριασμών πραγματοποιείται μόνο από τον Συμβούλιο Διευθύνσεως του νομίμου αντιπροσώπου της COSMOFLORA. Η ημερομηνία ενάρξεως αποδοχής μιας τροποποιήσεως, θεωρείται η ημερομηνία της επισήμου ανακοινώσεως και εκδόσεως της. 27. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιθυμίας αποχωρήσεως του Μέλους, το Μέλος υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση αποχωρήσεως τουλάχιστον 2 μηνών νωρίτερα και εφόσον τούτο έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Επίσης έγγραφη ειδοποίηση απαιτείται και σε περίπτωση καθοιονδήποτε τρόπο αλλαγής της ιδιοκτησίας του καταστήματος ανθοπωλείου, πρόσληψης συνεταίρου, αντικαταστάσεως εταίρου, νομίμου εκπροσώπου ή γενικά κάθε τροποποίηση καταστατικού, οπότε κατά περίπτωση θα πρέπει να υπογραφεί νέο συμβόλαιο, το οποίο θεωρείται, ως προς το θέμα των πάση φύσεως υποχρεώσεων και της συνδρομής ως συνέχεια του προηγούμενου. 28. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Μέλη στην COSMOFLORA έχουν δικαίωμα έγγραφής, όλα τα Ανθοπωλεία που βρίσκονται στην Ελλάδα μετά την έγγραφη σχετική αίτηση, την προϋπόθεση καταβολής συνδρομής μετά το δεύτερο έτος το ποσό των 20 από την έναρξη της συνεργασίας με την υπογραφή της συμβάσης. 29. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Οι Ανθοπώλες-Μέλη της COSMOFLORA έχουν την δυνατότητα απευθυνόμενα στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, να ενημερωθούν ή συμβουλευτούν ΔΩΡΕΑΝ για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το είδος των ανθέων φυτών, καθώς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχουν σχέση με την λειτουργία του καταστήματος ή της επιχειρήσεως του Ανθοπώλη Μέλους. 30. ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΛΟΥΣ Τα Μέλη μας δικαιούνται μετά την έγγραφή τους, α) αντίγραφο Τιμοκαταλόγου Εσωτερικού & Εξωτερικού β) διάφορα άλλα έντυπα. Τα έντυπα παραμένουν στο κατάστημα του Μέλους για αποκλειστική και εμπιστευτική χρήση. 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το www.florasfun.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Μαρία Φλωρά ΕΠΕ" και διακριτικό τίτλο ''Βιβλιοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα