ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι διαφήµιση 5 Πότε είναι αποδοτική µια διαφήµιση...8 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα διαφηµιστικών µέσων 10 Στόχοι διαφήµισης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.14 Στρατηγική διαφήµιση.18 Πληροφοριακή διαφήµιση 20 ιαµόρφωση του µηνύµατος της διαφήµισης για τα τραπεζικά προϊόντα..21 ίαυλοι επικοινωνίας..24 Μάρκετινγκ για τη διαφήµιση τραπεζικών προϊόντων...30 Μείγµα µάρκετινγκ.38 Άµεσο µάρκετινγκ..41 Το αλληλεπιδραστικό µάρκετινγκ..48 2

3 Επιρροή διαφηµιστικών µηνυµάτων..50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κώδικας εοντολογίας για τη διαφηµιστική προβολή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύµατα...53 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαφήµιση είναι ένας τρόπος για να γνωστοποιηθεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία στον καταναλωτή. Χρησιµοποιεί διάφορα χαρακτηριστικά για να πείσει τον καταναλωτή να αγοράσει το συγκεκριµένο προϊόν, όπως τη συγκίνηση, τη λογική κ.α. Η διαφήµιση µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορα µέσα για να πετύχει το σκοπό της, όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, το internet και οποιοδήποτε άλλο µέσο. Σύµφωνα µε τους Kotler και Keller (2006), η διαφήµιση είναι κάθε πληρωµένη µορφή προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών. Οι διαφηµίσεις µπορούν να είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος διάδοσης µηνυµάτων, είτε πρόκειται για τη δηµιουργία προτίµησης σε µια µάρκα, είτε για διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Η διαφήµιση έχει ως στόχο να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, να υπενθυµίσει την ύπαρξη του προϊόντος και να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό για το προϊόν που διαφηµίζει (Ζώτος, 2000). Ο τραπεζικός χώρος χρησιµοποιεί πολύ τη διαφήµιση για να προωθήσει τις υπηρεσίες του στο κοινό, να αυξήσει το κύρος του και να διαµορφώσει µια συγκεκριµένη εικόνα της τράπεζας στους καταναλωτές. Η κάθε τράπεζα µπορεί να προχωρήσει σε ό,τι είδους διαφήµιση επιθυµεί τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι τράπεζες χρησιµοποιούν και θεωρούν τη διαφήµιση ως ένα από τα κύρια επικοινωνιακά εργαλεία για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν βλέπουν τη διαφήµιση ως δαπάνη αλλά ως επένδυση και αυτός είναι ένας από τους λόγους που επενδύουν πολλά χρηµατικά ποσά. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθεί ο ρόλος και οι στόχοι της διαφήµισης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει επικρατήσει στην οικονοµική βιβλιογραφία τα αγαθά και η διαφήµιση των αγαθών να κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Τα αγαθά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα «αγαθά έρευνας» (search goods) και τα «αγαθά εµπειρίας» (experience goods). Το αγαθό έρευνας είναι ένα αγαθό τα χαρακτηριστικά του οποίου ο καταναλωτής µπορεί να τα διαπιστώσει πριν την αγορά, µέσω της έρευνας αγοράς και της συλλογής πληροφοριών σχετικά µε το προϊόν, µε κάποιο κόστος. Αντιθέτως, όσον αφορά τα αγαθά εµπειρίας τα χαρακτηριστικά τους µπορούν να γίνουν γνωστά στον καταναλωτή µόνο µέσω της χρήσης του προϊόντος. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Σύµφωνα µε τον Dyer (2004) η διαφήµιση σηµαίνει να τραβάς την προσοχή σε κάτι. Οι Kotler και Keller (2009) αναφέρουν ότι η διαφήµιση είναι κάθε πληρωµένη µορφή µη προσωπικής παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών, ή υπηρεσιών. Οι διαφηµίσεις µπορούν να είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος διάδοσης µηνυµάτων, είτε πρόκειται για τη δηµιουργία προτίµησης σε µια µάρκα, είτε για διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. ιαφήµιση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό µια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Η διαφήµιση επηρεάζει το καταναλωτικό κοινό, το οποίο προβαίνει στην αγορά του προϊόντος το οποίο διαφηµίζεται. ιαφήµιση (advertising) είναι οποιαδήποτε, πληρωµένη από αναγνωρίσιµο φορέα, µορφή απρόσωπης παρουσίασης και προβολής ενός οργανισµού, προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας. Η διαφήµιση είναι «πληρωµένη» (αγορά χώρου χρόνου: υψηλό κόστος). Η διαφήµιση είναι «απρόσωπη»: δεν απευθύνεται σε συγκεκριµένους και γνωστούς δέκτες (ταυτόχρονη µετάδοση µηνυµάτων σε σύνολα ατόµων). Η πηγή του µηνύµατος είναι αναγνωρίσιµη. Η διαφήµιση χρησιµοποιεί τα ΜΜΕ. εν υπάρχει άµεση επανατροφοδότηση (απαιτείται έρευνα αγοράς για διάγνωση διαφηµιστικής αποτελεσµατικότητας). ιαφήµιση είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας µε στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών. Οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και ειλικρινείς. 6

7 Επιτρέπεται µόνο αν: εν είναι παραπλανητική εν προκαλεί σύγχυση στην αγορά µεταξύ του διαφηµιζοµένου και ενός ανταγωνιστή ή µεταξύ ανταγωνιστών του διαφηµιζοµένου ή µεταξύ των σηµάτων, άλλων διακριτικών γνωρισµάτων, αγαθών ή υπηρεσιών του διαφηµιζοµένου και ενός ανταγωνιστή ή περισσότερων ανταγωνιστών µεταξύ τους εν είναι υποτιµητική, δυσφηµιστική ή περιφρονητική για έναν ανταγωνιστή ή για τα σήµατα, άλλα διακριτικά γνωρίσµατα, αγαθά, υπηρεσίες ή δραστηριότητές του εν επιδιώκει κατά κύριο λόγο να επωφεληθεί από τη φήµη σήµατος ή άλλου διακριτικού γνωρίσµατος ανταγωνιστή Το τµήµα Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για µια διαφήµιση, η οποία για να είναι αποδοτική χρησιµοποιεί διάφορα χαρακτηριστικά. Μπορεί να επικαλεστεί το συναίσθηµα ή τη λογική. Μπορεί να αφορά σε συγκινησιακά χαρακτηριστικά ή µπορεί να επικαλείται τα πλεονεκτήµατα της υπηρεσίας ή του προϊόντος που διαφηµίζεται σε σχέση µε ανταγωνιστικά. Η διαφήµιση είναι µια µορφή απρόσωπης παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών επί πληρωµή. Η διαφήµιση έχει σηµαντική επίδραση στο κοινό και στοχεύει στο να καλύψει τις διάφορες ανάγκες του. Προκειµένου να αποφασιστεί αν το κύριο βάρος για την προώθηση των πωλήσεων θα δοθεί στη διαφήµιση και όχι σε ένα από τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος επικοινωνίας αυτό θα εξαρτηθεί από τις ευκαιρίες, τις οποίες παρουσιάζει κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά, για την επιτυχία των στόχων, που έχει θέσει η ιεύθυνση Μάρκετινγκ µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Όταν οι υπολογισµοί δείξουν ότι η περίπτωση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για µία ταχεία αύξηση της ζήτησης του προϊόντος µέσω της διαφήµισης. 7

8 Όταν η ανάλυση καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η βοήθεια της προσωπικής πώλησης είναι χωρίς σηµασία για µία επικερδή πώληση προϊόντος. Όταν τα ειδικά προγράµµατα προώθησης των πωλήσεων φαίνονται να είναι λιγότερο αποτελεσµατικά απ ότι θα ήταν η διαφήµιση. 8

9 ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Για να είναι αποδοτική και συνεπώς αποτελεσµατική µια διαφήµιση απαιτούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Μερικές από τις πιο σηµαντικές παρατίθενται στη συνέχεια: Το διαφηµιζόµενο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να υπερέχει και να διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών Η διαφήµιση θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους ώστε να είναι αποδοτική Το είδος που διαφηµίζεται θα πρέπει να έχει µια σχετική ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό. Η διαφηµιζόµενη τιµή του προϊόντος θα πρέπει να είναι η πραγµατική. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα κατά κύριο λόγο συναισθηµατικής φύσεως, ώστε να παροτρύνουν τον υποψήφιο αγοραστή να αγοράσει και να καταναλώσει το συγκεκριµένο προϊόν. Το προϊόν να εφαρµόζεται πλήρως σε αυτά που θέλει ο πελάτης.. Γενικά, έχει διαπιστωθεί πως µετά από µια διαφήµιση παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων του διαφηµιζόµενου προϊόντος. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν χρειάζεται διαφήµιση ώστε να τα αγοράσει κάποιος. Έτσι, όταν εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα ενός διαφηµιστικού µηνύµατος δεν είναι εύκολο να αποδείξουµε τις µονοσήµαντες επιδράσεις της διαφήµισης. Κάθε διαφήµιση αποτελεί ένα µήνυµα το οποίο είναι κωδικοποιηµένο και έχει ως ποµπό την επιχείρηση και δέκτη το καταναλωτικό κοινό. Η εκτέλεση του διαφηµιστικού µηνύµατος µπορεί να γίνει µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Μπορεί να έχει στοιχεία χιούµορ, σεξ, συγκινησιακά φορτισµένες εικόνες, αναφορά χαρακτηριστικών του προϊόντος, κ.α. Φυσικά ανάλογα το διαφηµιστικό µέσο η εκτέλεση µπορεί να πάρει συγκεκριµένες µορφές, έτσι για µια διαφήµιση σε 9

10 περιοδικό η οποία δεν µπορεί να έχει κινούµενη εικόνα µπορεί να ενδείκνυται η αναγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση του µηνύµατος εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την αγορά στόχο δηλαδή από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση µε την διαφήµιση της. Η διαφήµιση: Είναι κατάλληλη όταν το κοινό στόχος είναι πολυπληθές και διεσπαρµένο γεωγραφικά. Επιτρέπει την πρόσβαση σε µεγάλες οµάδες κοινού µε σταθερό, τυποποιηµένο αλλά και εκφραστικό µήνυµα. Αποκτά διεισδυτικότητα µέσω της δυνατότητας επανάληψης και συνδυαστικής µετάδοσης από διάφορες πηγές (π.χ. τηλεόρασηραδιόφωνο). Χρησιµοποιεί πληθώρα δηµιουργικών τεχνικών. Έχει υψηλό κόστος (σε συνολικά µεγέθη). Εµφανίζει έλλειψη άµεσης ανατροφοδότησης. Έχει έλλειψη face-to-face επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. εν είναι κατάλληλη για µικρούς γεωγραφικά συγκεντρωµένους πληθυσµούς. Τα µέσα µέσω των οποίων µπορεί να διαφηµιστεί ένα προϊόν είναι: Τηλεόραση Ραδιόφωνο Τύπος (περιοδικά-εφηµερίδες) Υπαίθρια (Outdoor) Στα µέσα µαζικής µεταφοράς (π.χ. Metro) Μέσω ταχυδροµείου Κινηµατογράφος ιαδίκτυο Σε ειδικά έντυπα (π.χ. Χρυσός Οδηγός) 10

11 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εφηµερίδες (πλεονεκτήµατα) Αγοράζεται για να διαβασθεί. Κάθε περιοχή έχει και την δικιά της ιαβάζεται από αρκετά µέλη της οικογένειας. Οι διαφηµίσεις µπαίνουν αµέσως. Σχετικά χαµηλού κόστους. Εφηµερίδες (µειονεκτήµατα) εν είναι πάντα επιλεκτική όσον αφορά τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες. Έχει σύντοµη ζωή Περιορισµένες αναπαραγωγικές δυνατότητες Ο µεγάλος όγκος τους εµποδίζει την έκθεση στην διαφήµιση. Περιοδικά (πλεονεκτήµατα) Κοινωνικοοικονοµική επιλεκτικότητα. Μακρά ζωή Κύρος Γεωγραφική επιλεκτικότητα ιαβάζονται µε άνεση. 11

12 Περιοδικά (µειονεκτήµατα) Υψηλό κόστος Οι διαφηµίσεις αργούν να µπουν Τηλεόραση (πλεονεκτήµατα) Τεράστιος αριθµός δεκτών Χαµηλό κόστος ανά χιλιάδα Οπτικοακουστικό µέσο Μεγάλο κύρος Γεωγραφική και δηµογραφική επιλεκτικότητα. Τηλεόραση (µειονεκτήµατα) Υψηλό συνολικό κόστος Το µήνυµα φθείρεται πολύ εύκολα Το µέγεθος της ακροαµατικότητας δεν είναι δεδοµένο Περιορισµένος χρόνος για prime-time αυξάνει απαγορευτικά το κόστος Ραδιόφωνο (πλεονεκτήµατα) Χαµηλό κόστος Μεγάλος αριθµός δεκτών Γεωγραφική επιλεκτικότητα. Κοινωνικοοικονοµική επιλεκτικότητα. 12

13 Το µήνυµα µπορεί να αλλάξει γρήγορα. Ραδιόφωνο (µειονεκτήµατα) µόνο ακουστικό µήνυµα Σύντοµη ζωή µηνύµατος Αυξηµένα επίπεδα «θορύβου» Αφίσες (πλεονεκτήµατα) Χαµηλό κόστος Το µήνυµα µπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο σηµείο πώλησης Γεωγραφική επιλεκτικότητα. Αφίσες (µειονεκτήµατα) Σύντοµο και απλό µήνυµα Σχεδόν καµία δηµογραφική, κοινωνική, οικονοµική, ψυχολογική κτλ επιλεκτικότητα. υσκολία προσέλκυσης προσοχής Οικολογικοί-κοινωνικοί προβληµατισµοί ιαδίκτυο (πλεονεκτήµατα) Οπτικοακουστικές δυνατότητες Επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία 13

14 Τραβάει την προσοχή Σχετικά φθηνή. Μετρήσιµα αποτελέσµατα υνατότητα στοχευµένων διαφηµίσεων ιαδίκτυο (µειονεκτήµατα) Αφορά εξειδικευµένο κοινό (χρήστες PC/internet) Αποκλείει την έκθεση του µηνύµατος σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών (π.χ. νοικοκυρές, ηλικιωµένους) 14

15 ΣΤΟΧΟΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι στόχοι της διαφήµισης είναι διαφορετικοί για κάθε προϊόν. Σύµφωνα µε τους Kotler και keller (2009), οι διαφηµιστικοί στόχοι µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες: Πληροφοριακή διαφήµιση ιαφήµιση πειθούς Υποµνηστική διαφήµιση Ενισχυτική διαφήµιση Η πληροφοριακή διαφήµιση έχει σκοπό να πληροφορήσει τον καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφηµίζεται. Η διαφήµιση πειθούς είναι η διαφήµιση εκείνη η οποία χρησιµοποιείται για να πεισθεί το καταναλωτικό κοινό ότι το συγκεκριµένο προϊόν είναι το κατάλληλο για αυτούς. Η υποµνηστική διαφήµιση είναι ουσιαστικά µια διαφήµιση υπενθύµισης. Θέλει να υπενθυµίσει στον καταναλωτή την ύπαρξη του προϊόντος. Τέλος, η ενισχυτική διαφήµιση χρησιµοποιείται για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τις πωλήσεις του διαφηµιζόµενου προϊόντος. Οι στόχοι σκοποί της διαφήµισης των τραπεζικών προϊόντων προσβλέπει στα εξής: Στην αύξηση του βαθµού γνωριµίας των προϊόντων της τράπεζας στο καταναλωτικό κοινό Στην αύξηση της θέσης και του κύρους που κατέχει η τράπεζα στην αγορά Στην αύξηση του µεριδίου της αγοράς Στην ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για οποιαδήποτε αλλαγή που σχετίζεται µε το διαφηµιζόµενο τραπεζικό προϊόν. Στην αύξηση της χρήσης των τραπεζικών προϊόντων Να πληροφορήσει (inform) Να διαφοροποιήσει (differentiate) Να προσελκύσει την προσοχή (attract attention) 15

16 Να πείσει (persuade) Να παρακινήσει (induce) Να υπενθυµίσει (remind) Για να προσδιορισθεί το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να διερευνηθεί η εικόνα που έχουν οι πελάτες για το συγκεκριµένο προϊόν. Η εικόνα αυτή θα προσδιορισθεί µε έρευνες που αναλύουν τα κάτωθι: Την εύνοια του κοινού προς τα τραπεζικά προϊόντα Την εξοικείωσή τους µε κάποιες από τις προσφερόµενες υπηρεσίες Την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών Την ταχύτητα εξυπηρέτησης Την ποικιλία των προσφερόµενων υπηρεσιών Την έλλειψη γραφειοκρατίας Τους όρους συνεργασίας Την αντιµετώπιση των υπαλλήλων Οι τράπεζες λαµβάνουν υπόψη αυτές τις έρευνες και προσδιορίζουν τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της προσφερόµενης υπηρεσίας και της προσδοκώµενης από τους πελάτες. Εάν η έρευνα δεν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τότε εξετάζεται αν αυτό οφείλεται σε λανθασµένη στρατηγική εκ µέρους της τράπεζας και η οποία προσπαθεί στη συνέχεια να βελτιώσει την εικόνα της. Ως χαρακτηριστικά των στόχων της διαφήµισης µπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: Οι στόχοι πρέπει να: Έχουν ιεραρχική δοµή. Είναι ποσοτικοποιηµένοι. Είναι πραγµατοποιήσιµοι. Είναι συγκεκριµένοι. Αναφέρονται σε συγκεκριµένο χρόνο. Λαµβάνουν υπόψη το περιβάλλον της επιχείρησης. 16

17 Για παράδειγµα, το να αυξήσουµε τις πωλήσεις δεν είναι στόχος. Το να αυξήσουµε τις πωλήσεις του τραπεζικού προϊόντος x κατά 5% στις γυναίκες ηλικίας που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη το 2010 είναι στόχος αρκεί βέβαια να µην έρχεται σε αντίθεση µε το περιβάλλον της επιχείρησης. Όσο πιο λεπτοµερής στην περιγραφή του είναι ο στόχος τόσο το καλύτερο. Οι στόχοι πρέπει να περιλαµβάνουν συγκεκριµένη δήλωση σχετικά µε το «ποιος», «τι» και «πότε». Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι. Κατ ελάχιστον, οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριµένο κοινό-στόχο (ποιος), στο τι πρέπει να επιτύχουν (τι) και σε συγκεκριµένο χρόνο (πότε). Οι στόχοι πρέπει να είναι ποσοτικοποιηµένοι και µετρήσιµοι. Οι στόχοι πρέπει να εκφράζονται ποσοτικά ώστε να µπορούν να µετρηθούν. Οι στόχοι πρέπει να είναι πραγµατοποιήσιµοι. Ο µη ρεαλιστικός στόχος είναι το ίδιο άχρηστος µε τον να µην υπάρχει στόχος. Για παράδειγµα, το brand που έχει 10% αναγνωρισιµότητα δεν µπορεί ξαφνικά να αποκτήσει αναγνωρισιµότητα 90% Οι στόχοι πρέπει να είναι εσωτερικά συνεπείς. Για παράδειγµα, δεν µπορεί ο διαφηµιζόµενος να µειώνει κατά 30% τη δύναµη των πωλήσεών του και συγχρόνως να θέτει ως διαφηµιστικό στόχο την αύξηση της διανοµής του προϊόντος στα ράφια των καταστηµάτων κατά 25%. Οι στόχοι πρέπει να είναι γραπτοί. Κάθε διαφήµιση έχει διαφορετικό σκοπό ως προς τα αποτελέσµατα που επιθυµεί να επιτύχει. Έτσι ένα διαφηµιστικό µήνυµα µπορεί να έχει σκοπό: Να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας Να υπενθυµίσει την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας Να διαφηµίσει την εταιρία που το κατασκευάζει Να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό υπέρ του προϊόντος ή της υπηρεσίας 17

18 Οι στόχοι εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Πρώτον, αποτελούν µέσο επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ του διαφηµιζόµενου, του account executive και του δηµιουργικού τµήµατος. εύτερον, βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, εάν προταθούν δύο εναλλακτικές διαφηµιστικές εκστρατείες και πρέπει να επιλεγεί η µία τότε αντί η απόφαση αυτή να βασιστεί στο αισθητικό κριτήριο του executive θα πρέπει να επιλεγεί η εκστρατεία εκείνη που συνάδει µε τον προκαθορισµένο στόχο. Τρίτον, οι στόχοι αποτελούν µέτρο αξιολόγησης της διαφηµιστικής ενέργειας. Εάν δεν υπάρχει προκαθορισµένος στόχος δεν µπορεί κανείς να γνωρίζει εάν η διαφήµιση πέτυχε τον στόχο της. Οι περισσότεροι διαφηµιζόµενοι θα αναφωνήσουν «αν αυξηθούν οι πωλήσεις τότε η διαφήµιση πέτυχε». Αυτό είναι λάθος. Η επιτυχία της διαφήµισης δεν κρίνεται από τα βραβεία δηµιουργικότητας αλλά από το αν πέτυχε τον στόχο της. Ο στόχος της διαφήµισης δεν είναι να δηµιουργεί «καλλιτεχνήµατα». Η δηµιουργικότητα αυτή καθαυτή δεν είναι το ζητούµενο. Το ζητούµενο είναι η δηµιουργικότητα που εξυπηρετεί πρωτίστως τον διαφηµιστικό στόχο και όχι τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του creative director. ιαφηµιστικός στόχος είναι µια συγκεκριµένη επικοινωνιακή ενέργεια που αναφέρεται σε συγκεκριµένο κοινό και προσπαθεί να επιτύχει συγκεκριµένο αποτέλεσµα σε συγκεκριµένο χρόνο. 18

19 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο Sandmann (1985), αναφέρει πως για να διαµορφωθούν οι στρατηγικές της διαφήµισης θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα κάτωθι: Να αναλυθεί η υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση στην αγορά. Να καθοριστεί σε ποιους απευθύνεται η διαφήµιση δηλαδή να προσδιορισθεί η αγορά-στόχος. Να προσδιοριστούν οι στόχοι της εκάστοτε διαφήµισης. Να υπολογισθεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός, το µερίδιο αγοράς και να ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισµός. Να προσδιοριστεί το µήνυµα που η κάθε τράπεζα θέλει να «περάσει» στο καταναλωτικό κοινό. Να καθοριστούν τα διαφηµιστικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. Να καθοριστεί κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζει το διαφηµιστικό µήνυµα. Η διαφήµιση είναι ένας µόνο από τους πολλούς παράγοντες (π.χ. τιµή, διανοµή, προϊόν, ανταγωνισµός, οικονοµικές συνθήκες, αλλαγή των προτιµήσεων των καταναλωτών) που επηρεάζουν τις πωλήσεις. Η διαφήµιση µπορεί να κάνει γνωστό και να προκαλέσει το ενδιαφέρον για το brand αλλά δεν µπορεί να «αναγκάσει» τους καταναλωτές να το αγοράσουν ιδίως όταν, λ.χ., δεν υποστηρίζεται από επαρκή διανοµή, είναι ακριβότερο από τα ανταγωνιστικά brands ή δεν υποστηρίζεται σωστά από τους πωλητές. Η συνεισφορά τής διαφήµισης στις πωλήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποµονωθεί και πραγµατώνεται συνήθως σε βάθος χρόνου (carryover effect). Ο µόνος επιστηµονικά ορθός τρόπος για να εξακριβωθεί εάν η τυχόν αύξηση στις πωλήσεις οφείλεται και σε ποιο βαθµό στη διαφήµιση είναι µέσω της χρήσης οικονοµετρικών µελετών πράγµα χρονοβόρο, κοστοβόρο και πολύπλοκο. Η διαφήµιση µπορεί να δηµιουργήσει ενηµερότητα, ενδιαφέρον ή θετική στάση απέναντι στο brand, αλλά δεν θα υπάρξει πώληση έως ότου ο καταναλωτής 19

20 εισέλθει στη συγκεκριµένη αγορά. Για παράδειγµα, εάν ο Χ καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται τώρα να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν προσλαµβάνει στο µυαλό του τις διαφηµίσεις για αυτοκίνητα. Όταν µελλοντικά αποφασίσει να αγοράσει αυτοκίνητο τότε οι διαφηµίσεις που βλέπει σήµερα θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας σχετικά µε τη µάρκα που θα επιλέξει και αυτό διότι θα έχει λίγο-πολύ ήδη κατηγοριοποιήσει τις διάφορες µάρκες σχετικά µε την ποιότητά τους, την τιµή τους, θα έχει δηµιουργήσει «αντιπάθειες» και «συµπάθειες» σχετικά µε τις διάφορες µάρκες κ.λπ. 20

21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Η πληροφοριακή διαφήµιση τραπεζικών προϊόντων έχει σαν στόχο: Να ενηµερώσει το καταναλωτικό κοινό για τις διαθέσιµες τραπεζικές υπηρεσίες Να υπενθυµίσει στον καταναλωτή τις υπηρεσίες που διαθέτει µια τράπεζα Να ενηµερώσει για την ύπαρξη νέων καταστηµάτων µιας τράπεζας Να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό για αγορά των τραπεζικών προϊόντων. Το σηµαντικότερο κριτήριο για την πληροφοριακή διαφήµιση είναι ότι τα ουσιώδη σηµεία του µηνύµατος είναι αξιόπιστα για τους καταναλωτές και µπορούν να τα θυµούνται (Riezebos et.al., 2003). Υπάρχουν συγκεκριµένοι τύποι πληροφοριακών διαφηµίσεων για τα τραπεζικά προϊόντα. Υπάρχουν διαφηµίσεις στις οποίες η προσοχή του καταναλωτή εστιάζεται στην τοποθέτηση ενοχλητικών ερωτήσεων. Άλλες διαφηµίσεις δείχνουν ένα συγκεκριµένο και υπαρκτό πρόβληµα για την πλειοψηφία των καταναλωτών και τους πείθουν ότι το τραπεζικό προϊόν που διαφηµίζεται είναι το καλύτερο για τη λύση του προβλήµατός τους. 21

22 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Το µήνυµα της διαφήµισης των τραπεζικών προϊόντων πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Η εποχή που ζούµε είναι η εποχή των πληροφοριών και της συνεχόµενης διαφήµισης. Το µήνυµα που η κάθε διαφήµιση θέλει να δώσει θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Τα τραπεζικά προϊόντα θα πρέπει να διαφηµίζονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του πελάτη. Η διαφήµιση, µε λίγα λόγια, θα πρέπει να προκαλεί ενδιαφέρον στο καταναλωτικό κοινό. Αν το πετύχει αυτό, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο πελάτηςκαταναλωτής θα προσέξει όλη τη διαφήµιση και το µήνυµα που αυτή θέλει να περάσει. Ο καταναλωτής για να παρακολουθήσει µια διαφήµιση για τα τραπεζικά προϊόντα, θα πρέπει αυτά να παρουσιάζονται µε τρόπο που να προκαλείται η προσοχή του. ιαφηµίσει µε ζωηρά χρώµατα προκαλούν συνήθως την προσοχή του καταναλωτή και εν τέλει παρακολουθεί όλη τη διαφήµιση. Ο καταναλωτής θα παρακολουθήσει µια διαφήµιση όταν αυτή του υπόσχεται τη λύση του προβλήµατος του. Εάν η διαφήµιση το πετύχει αυτό, τότε ο πελάτης δεν θα διστάσει να αγοράσει και να χρησιµοποιήσει το τραπεζικό προϊόν που διαφηµίζεται. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα θα πρέπει να είναι: Κατανοητά και να διατυπώνονται µε σαφήνεια. Αν ένα µήνυµα κατανοείται εύκολα από τον υποψήφιο αγοραστή ενός τραπεζικού προϊόντος, τότε ο τελευταίος δε θα έχει κανένα λόγο να µην δοκιµάσει το διαφηµιζόµενο προϊόν. 22

23 Τα διαφηµιστικά µηνύµατα θα πρέπει να πείθουν τον αγοραστή να χρησιµοποιήσει πχ. την πιστωτική κάρτα µιας τράπεζας έναντι µιας άλλης. Ο καταναλωτής που έχει πραγµατικά ανάγκη να χρησιµοποιήσει µια πιστωτική κάρτα, θα το κάνει εάν η διαφήµιση τον πείσει ότι η συγκεκριµένη κάρτα είναι η καλύτερη σε σχέση µε άλλες άλλων τραπεζών. Ο καταναλωτής για να χρησιµοποιήσει κάποιο τραπεζικό προϊόν, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα αποκοµίσει οφέλη από την αγορά του. Έτσι, η διαφήµιση θα πρέπει να εστιάσει και στις ανάγκες των καταναλωτών, στα πραγµατικά οφέλη τα οποία θα αποκοµίσει. Μια διαφήµιση όταν προσφέρει «ασφάλεια» και «εµπιστοσύνη» στον καταναλωτή έχει πετύχει τον στόχο της. Η σωστή και αποτελεσµατική διαφήµιση θα πρέπει να µπορεί να αποµνηµονευθεί από τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής-πελάτης θα πρέπει να θυµάται το προϊόν που διαφηµίζεται. Η διαφήµιση δεν θα έχει πετύχει τους στόχους της αν του καταναλωτή του αρέσει η διαφήµιση χωρίς όµως να θυµάται το διαφηµιζόµενο προϊόν. Σε µια διαφήµιση είναι σηµαντικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Θεωρείται πετυχηµένη µια διαφήµιση εάν στελέχη της τράπεζας, της οποίας το προϊόν διαφηµίζεται, παίρνουν µέρος στη διαφήµιση. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής έρχεται σε άµεση επαφή µε τον άνθρωπο και νιώθει πολλές φορές ότι του µιλάει, νιώθει πολύ οικεία και είναι πολύ πιθανόν να τον επηρεάσει ώστε να προβεί στην αγορά του συγκεκριµένου τραπεζικού προϊόντος. Πολλές φορές η σύνδεση διαφηµίσεων µε επώνυµα πρόσωπα είναι ο καλύτερος συνδυασµός. Ο πελάτης επιθυµεί να καταναλώσει το διαφηµιζόµενο τραπεζικό προϊόν το οποίο, σύµφωνα µε τη διαφήµιση, κατανάλωσε και κάποιος επώνυµος. Το διαφηµιστικό µήνυµα θα πρέπει να προβάλλεται πολλές φορές και όχι µόνο µία ή δύο. Με αυτόν τον τρόπο εντυπώνεται στη µνήµα του καταναλωτή και αποτελεί κάτι οικείο για αυτόν. 23

24 Άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να µην παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό. Ο πελάτης έχει µεγάλες προσδοκίες από το τραπεζικό προϊόν που αγοράζει και όταν νιώσει ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα διακόπτει τη συνεργασία του µε την συγκεκριµένη τράπεζα, το προϊόν της οποίας αγόρασε ο πελάτης. Επιπλέον, αποτελεί ζωντανή δυσφήµιση για τους υπόλοιπους µελλοντικούς πελάτεςκαταναλωτές. Συνεπώς, ο ρόλος του µάρκετινγκ σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σηµαντικός. Η διαφήµιση θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Να µην συγχέεται µε καµία άλλη Να έχει απόλυτη συσχέτιση µε το διαφηµιζόµενο προϊόν Να είναι πρωτότυπη Να µην χρησιµοποιεί δύσκολες και περίεργες λέξεις και εκφράσεις Να είναι σύντοµη Να έχει την ικανότητα να συγκρατεί την προσοχή του πελάτηκαταναλωτή. Τα διάφορα σλόγκαν των τραπεζών για την προώθηση των προϊόντων τους µπορούµε να τα κατατάξουµε στις εξής κατηγορίες: Όσα απευθύνονται στην ανάγκη του πελάτη για ασφάλεια και εµπιστοσύνη Όσα απευθύνονται στην συναισθηµατική ανάγκη του πελάτη και τονίζουν την επιθυµία του, την επιµονή και υποµονή του, τη φιλική του διάθεση Όσα απευθύνονται στα οικονοµικά κίνητρα του πελάτη Όσα απευθύνονται στην κάλυψη µελλοντικών αναγκών του πελάτη. 24

25 ΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η τράπεζα που διαφηµίζει το προϊόν της θα πρέπει να επιτύχει τη διαφήµιση µε την µικρότερη δυνατή δαπάνη. Ο προϋπολογισµός που γίνεται από τις τράπεζες πρέπει να κατανεµηθεί σωστά στους διαύλους επικοινωνίας, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι οι εξής: Τα ΜΜΕ που περιλαµβάνουν την τηλεόραση, την υπαίθρια διαφήµιση, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο, τον κινηµατογράφο κλπ. Και Την άµεση διαφήµιση. επικοινωνίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε δίαυλου Μ.Μ.Ε. Σε όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας υπάρχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τηλεόραση: Η τηλεόραση είναι ένα σύστηµα τηλεπικοινωνίας που χρησιµεύει στη µετάδοση και λήψη κινούµενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Αποτελεί το κυριότερο και δηµοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε όλο τον Κόσµο. Ο όρος καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των τεχνικών και δραστηριοτήτων που αφορούν τα τηλεοπτικά προγράµµατα, όπως και τη µετάδοσή τους. Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούµε τη συσκευή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαµβάνει το (τηλεοπτικό) σήµα που εκπέµπουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί σε συγκεκριµένες συχνότητες (ή αλλιώς κανάλια) µε την οθόνη που 25

26 απεικονίζει το αποτέλεσµα της εκποµπής (µετατροπή του σήµατος σε εικόνα και ήχο). Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό πρόθεµα "τηλε-" (="µακριά") και την λέξη "όραση". Ο τηλεοπτικός δέκτης λαµβάνει το τηλεοπτικό σήµα είτε ασύρµατα είτε ενσύρµατα. Η ασύρµατη λήψη γίνεται µε δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη µε κεραία στραµµένη σε κάποιο επίγειο σταθµό εκποµπής (που βρίσκεται στην κορυφή κάποιου βουνού). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από δορυφόρο µέσω δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και ειδικού δέκτη. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής δικτύωσης (καθώς και οι νέες τεχνικές συµπίεσης τηλεοπτικού σήµατος) κατέστησε ικανή τη µετάδοση τηλεοπτικού προγράµµατος µέσω ιαδικτύου. Πλεονεκτήµατα Μεγάλη επίδραση στο καταναλωτικό κοινό. Ο τηλεθεατής λαµβάνει ισχυρά οπτικοακουστικά ερεθίσµατα από το διαφηµιζόµενο προϊόν. Υπάρχει µεγάλος αριθµός τηλεθεατών και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης των τραπεζικών προϊόντων Όταν το διαφηµιστικό µήνυµα είναι τηλεοπτικό υπάρχει δυνατότητα δηµιουργικότητας από τις διαφηµιστικές εταιρείες. Μειονεκτήµατα εν απευθύνεται σε µεγάλο µέρος του καταναλωτικού κοινού που η τράπεζα έχει θέσει ως στόχο της αγοράς. Τα προγράµµατα µε υψηλή τηλεθέαση είναι και αυτά που δέχονται τις πιο πολλές διαφηµίσεις, οπότε ο καταναλωτής εισπράττει πολλή πληροφόρηση µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα. 26

27 Υπαίθρια διαφήµιση Η υπαίθρια διαφήµιση γίνεται µέσω αφισών. Πλεονεκτήµατα Το µέγεθος και το έντονο (πολλές φορές) χρώµα των αφισών είναι δύσκολο να αγνοηθεί από τους διερχόµενους οδηγούς ή πεζούς εν έχει υψηλό κόστος µια τέτοιου τύπου διαφήµιση Ο καταναλωτής µπορεί να τη βλέπει ολόκληρο το 24ωρο Μειονεκτήµατα Τα µηνύµατα που περνάει µια τέτοιου είδους διαφήµιση πρέπει να είναι πολύ περιεκτικά και συνεπώς δεν µπορούν να αναλύουν τα οφέλη από την αγορά του διαφηµιζόµενου τραπεζικού προϊόντος Είναι γνωστό ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα µέσω αφισών απαγορεύονται γιατί προκαλούν ρύπανση, οπότε στο µυαλό του µέσου καταναλωτή µια τέτοιου είδους διαφήµιση δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον ιαδίκτυο Το ιαδίκτυο, είναι ένα µέσο µαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για παράδειγµα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει πολύ περιορισµένο αµφίδροµο χαρακτήρα. Ως µέσο έχει διπλή υπόσταση: η υλική (που αποτελείται από τον συνδυασµό δικτύων βασισµένων σε λογισµικό και 27

28 υλικό), και η άυλη (αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην κοινωνία το ιαδίκτυο ως µέσο). Πλεονεκτήµατα Απευθύνεται σε νέους κυρίως ανθρώπους που έχουν ευχέρεια µε τη χρήση του διαδικτύου Τονίζει τη διάθεση της τράπεζας να εναρµονιστεί µε τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας Μειονεκτήµατα εν προσφέρεται για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το χειρισµό του διαδικτύου, οπότε αυτόµατα ένα µέρος του πληθυσµού είναι εκτός των διαδικασιών Ραδιόφωνο Το ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λαµβάνει τις εκποµπές ραδιοφωνικών σταθµών. Τα ραδιοφωνικά κύµατα εκπέµπονται από τον ποµπό και φτάνουν στον δέκτη. Τα κύµατα αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και µετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύµα και στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και το τελικό αποτέλεσµα του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνία, επίσης, θεωρείται και όλη η διαδικασία εκποµπής και λήψης ραδιοκυµάτων. Πλεονεκτήµατα 28

29 Γεωγραφικό πλεονέκτηµα. Το µήνυµα µπορεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Έχει χαµηλό κόστος παραγωγής και συνεπώς πρόκειται για ένα φθηνό µέσο. Μειονεκτήµατα εν υπάρχει το οπτικό ερέθισµα αλλά µόνο το ακουστικό. Οι ακροατές συνήθως δεν εστιάζουν την προσοχή τους µόνο σε αυτά που ακούν στο ραδιόφωνο αλλά παράλληλα κάνουν και άλλες εργασίες. Άµεση διαφήµιση είναι η µετάδοση διαφηµιστικού µηνύµατος απευθείας στον καταναλωτή µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αυτόµατης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας. Η άµεση διαφήµιση θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Η άµεση διαφήµιση επιτρέπεται µόνο αν ο προµηθευτής κάνει χρήση στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή που περιήλθαν σε γνώση του από προηγούµενες συναλλακτικές σχέσεις του µε τον καταναλωτή, από γενικά προσιτές πηγές, όπως κατάλογο ή άλλα δηµοσιευµένα στοιχεία. Τα στοιχεία του καταναλωτή µπορούν να προέρχονται και από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον ο καταναλωτής εγκρίνει ρητά τη µεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων για το σκοπό της άµεσης διαφήµισης. Ο διαφηµιστής είναι υποχρεωµένος να αναφέρει στον καταναλωτή τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθαν σε γνώση του τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή Η άµεση διαφήµιση αποτελεί µεγάλο πρόβληµα στο διαδίκτυο καθώς µε την µαζική αποστολή ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική γνωστή ευρέως ως spam, τίθενται προβλήµατα όπως η 29

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 Είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης Η διαδικασία επικοινωνίας Μείγµα επικοινωνίας Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας Η διαδικασία επικοινωνίας Πηγή Μήνυµα Επεξεργασία της πληροφορίας έκτης Επεξεργασία της πληροφορίας έκθεση Αντίληψη και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ Η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 (ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ) Α' ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 (ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ) Α' ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 (ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ) Α' ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 Ο Μαίοu 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ M E D IA D IR E C T O R M E D I A S U P E R V I S O R Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ M M E D I A P L A N N E R E D I A

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών Τάξη: Α Τµήµα :4 ο Έρευνα δηµοσκόπησης στην Τεχνολογία Θέµα : Η διαφήµιση στην προώθηση των προϊόντων Εισηγητής: Νεοφώτιστος Σταύρος Υπεύθυνος καθηγητής : Ευσταθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα