ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λιτό: ΕςοΓιοττιϊς & ςογγτιθγςί3ι 5θ1οΓ1 - Greek Επι1ι in 5'Λιθί:ΙΘΠ Αποστολή: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου :15 µµ Προς: 'Εςοποπις & ί ογτιγτιθγιι3ι 5θς ίοπ - Greek Επ ώ 55γ in 5 ήι&ιπ' Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2015 Συνηµµένα: Ενηµερωτικό ελτίο (Τεύχος 37).ρς1 Σας αποστέλλουµε. συνηµµένως, ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις από τη Σουηδία. Κιιιιί τιιι, Stανrοs & ιντώ(ο8 ΕιπΙ3ι οϊ ΟΓ ί Ι1 &οι±ιτοίιπ Κοπιιτιιιι1δτιπ 16 Stοckhοlm Τ Ί: Ειχ: ί) Ε-ιτυιίί: Website: ν νν.ιτιϊιι. Γ/1οΙι!το1ιτι ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Θεσσαλονί κη c Ί Κ ς ' Ι

2 ΙλΝΟΥ ΛΡΙΟ}` 2015 ΤΕΥΧΟΣ 37 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΗΙΥΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΑΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Οικονοµία -Επιχειρηµατικά νέα 2 -Τουρισµός 2 - ιεθνείς εκθέσεις 3 -Εκδηλώσεις 4 -ΙΙροσεχείς εκθέσεις Μείωση τον πλεονάσµατος τον εµπορικού ισοζυγίού της Σουηδίας Η αξία των εξαγωγών της χώρας κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2014 ανήλθε σε 941,1 δισ. κορόνες (103,4 δισ. εύρώ), ση- µειώνοντας αύξηση 3 /ο σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Το ίδιο διάστηµα οι εισαγωγές ήταν 919,6 δισ. κορόνες (101,1 δισ. εύρώ). Το 2014, το πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µειώθηκε κατά 55 /ο συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος και έφθασε τις 21,5 δισ. κορόνες (2,3 δισ. ευρώ). Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας, κατά το διάστηµα Ιανουαρίού-Οκτωβρίού 2014, η Γερµανία εµφανίζεται ως πρώτος προµηθευτής της χώρας µε αξία προϊόντων περίπου 157,9 δισ. κορόνες, η Νορβηγία βρίσκεται στη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δεύτερη Θέση µε 76,7 δισ. κορόνες, η Ολλανδία στην τρίτη µε 71,8 δισ. κορόνες, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η ανία (67,8 δισ. κορόνες) και στην πέµπτη το Ηνωµένο Βασίλειο (56,7 δισ. κορόνες). Οι εισαγωγές από Ελλάδα στο διάστηµα αυτό ανήλθαν σε 1,09 δισ. κορόνες (120 εκατ. εύρώ). Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της Σουηδίας, η Νορβηγία κατέχει την πρώτη Θέση µε 98,1 δισ. κορόνες και η Γερµανία παραµένει στη δεύτερη Θέση (95,6 δισ. κορόνες). Στην τρίτη θέση της κατάταξης είναι το Ηνωµένο Βασίλειο (67,5 δισ. κορόνες), στην τέταρτη η Φινλανδία (65,4 δισ. κορόνες) και στην πέµπτη θέση είναι η ανία (64,9 δισ. κορόνες). Οι σουηδικές εξαγωγές προς Ελλάδα κατά το εξεταζόµενο διάστηµα ανήλθαν σε 1,7 δισ. κορόνες (191,8 εκατ. ευρώ). Επιµέλεια - Σύνταξη: Σταύρος Σταυράκος Γραµµατέας ΟΕΥ.Α'

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΛΙ Α 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ. Μείωση της ανεργίας στη Σουηδία Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας, η ανεργία ανερχόταν σε 8,1% το εκέµβριο του 2014, σηµειώνοντας µείωση κατά 0,5 /ο σε σύγκριση µε τον εκέµβριο του Συγκεκρι- µένα, άτοµα βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας στο τέλος του προηγούµενου έτούς, ενώ ο αριθµός αυτός ήταν αυξηµένος κατά άτοµα στα τέλη του Μείωση παρατηρείται και στην ανεργία των νέων ηλικίας ετών, καθώς από 17,2 /ο που κυµαινόταν το ποσοστό τον εκέµβριο του 2013 µειώθηκε 14,8 /ο στο τέλος του Αύξηση της χορήγησης δανείων προς τα σουηδικά νοικοκυριά Το εκέµβριο του 2014, το συνολικό ποσό των δανείων των σουηδικών νοικοκυριών ανερχόταν σε 3,06 τρισ. κορόνες (325 δισ. εύρώ), σηµειώνοντας αύξηση κατά 6,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η αύξηση της χορήγησης δανείων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξανόµενη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια δεδοµένου ότι το ποσό που δανείστηκαν Σουηδοί πολίτες για να προβούν σε αγορά κατοικίας αυξήθηκε κατά 148 δισ. κορόνες στη διάρκεια τον 2014 (αύξηση 6,4 /ο συγκριτικά µε το 2013), ενώ το συνολικό ποσό στεγαστικών δανείων στο τέλος του 2014 εκτιµάται σε περίπου 2,5 τρισ. κορόνες (264 δισ. ευρώ). Τρόποι χρηµατοδότησης των εξαγωγικών εταιρειών της Σουηδίας Οι σουηδικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δύνανται να λαµβάνουν δάνεια από τον οργανισµό εξαγωγικών πιστώσεων (SEK-Swedish Export Credit Corporation), ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο δη- µοσίου δικαίού και ασχολείται, κατά κύριο λόγο, µε τη χρηµατοδότηση των εξαγωγών των σουηδικών εταιρειών και λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις τράπεζες. Στον Οργανισµό SEK απασχολούνται 250 εργαζόµενοι, ενώ χρηµατοδοτεί, σε ετήσια βάση, περίπου 55 δισ. κορόνες Σουηδίας. Ο SEK δανείζει χρήµατα απευθείας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ούτως ώστε αναπτύξούν δραστηριότητες σε αγορές του εξωτερικού τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο διάστη- µα. Επίσης συνδράµει τις σουηδικές επιχειρήσεις όταν συµµετέχουν σε διεθνείς διαγωνισµούς. Επιπρόσθετα, δανείζει χρηµατικά κεφά- λαια σε Σουηδούς εξαγωγείς και στους πελάτες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό δεδοµένου ότι µέσω της χρηµατοδότησης εκ µέρους του SEK, διεθνείς εταιρείες µπορούν να λάβουν δάνεια προκειµένου να προµηθευτούν αγαθά και υπηρεσίες από τη Σουηδία, ακόµα και στην περίπτωση που το οικονοµικό περιβάλλον είναι δυσχερές. Ο SEK συνεργάζεται µε σουηδικές και διεθνείς τράπεζες καθώς επίσης ασφαλιστικές εταιρείες, δεδοµένού ότι µέσω της συνεργασίας δύναται να παρέχει στους εξαγωγείς πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες. Η στενή συνεργασία τον εν λόγω Οργανισµού µε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και τη σουηδική υπηρεσία εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων διασφαλίζει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Ο SEK είναι επίσης σε Θέση να χρηµατοδοτήσει σε συνάλλαγµα, ακόµα και για χώρες µε ιδιαιτερότητες όπου πολλές επιχειρήσεις έχουν δυσκολία πρόσβασης στο νόµισµα της χώρας. Η χρηµατοδότηση των εξαγωγικών εταιρειών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικές µεθόδους, όπως για παράδειγµα εξαγωγικές πιστώσεις, χρηµατοδότηση προγραµµάτων, προεξόφληση απαιτήσεων, εγγυήσεις συµβάσεων και διασυνοριακή µίσθωση/πίστωση. ΤΠΥΡΙΣΜΟΣ Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Aίrtours επενδύει στην Ελλάδα Στην έντύπη έκδοση της εφηµερίδας Svenska Dagbladet (δεύτερη σε κυκλοφορία φύλλα η ηµερήσια και η κυριακάτικη έκδοση) και ειδικότερα, στο ένθετο για τον τουρισµό δηµοσιεύθηκε άρθρο µε τον ανωτέρω τίτλο και τον ακόλουθο υπότιτλο και περιεχόµενο: «Η Ελλάδα ήταν ένας από τους µεγάλους νικητές του περασµένου καλοκαιριού όσον αφορά στην επιλογή εκ µέρους των σουηδικών charter Tour Ορerators. Τώρα, η Airtours επιθυµεί να προχωρήσει περαιτέρω στην επιτυχηµένη οδό και να λανσάρει νέούς ελληνικούς προορισµούς για το επόµενο καλοκαίρι». Συγκεκριµένα, η εταιρεία πρόκειται να προσφέρει πτήσεις στην Κω από την Στοκχόλ- µη και στη Σκιάθο από το Γκέτεµποργκ, µε αφετηρία τον ερχόµενο Μάιο. Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω προορισµοί προσφέρονται ήδη και από άλλους Tour Operators της Σουηδίας (Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλµης).

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σ FA.[ιi λ 3 ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 'Εκθεση τροφίµων και ποτών Ι ι1'οοι & Cafe Η διεθνής έκθεση τροφίµων και ποτών «Fastfood & Cafe» πραγµατοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Κ υιι ί ιιι στη Στοκχόλµη, στις Ιανουαρίου 2015, ενώ πολυάριθµοι ήταν οι επισκέπτες και οι επαγγελµατίες τους κλάδου που παρευρέθηκαν στην έκθεση. Dryck», «Alexander!ι Greek» κτλ. Μέσω της συµµετοχής των εν λόγω εταιρειών, υπήρξε ση- µαντική προβολή αρκετών ελληνικών προϊόντων. Εξαιρετική ήταν η παρουσία των εταιρειών, ελληνικών συµφερόντων, που δραστηριοποιούνται επιτυχώς στη Σουηδία και συµµετείχαν στην έκθεση «Fastfood & Cafe». Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εταιρείες «Vita Delicious», «Fontana», «Grekiska Viner», «Meletis Mat & 'Εκθεση Formex Nordic design Η διεθνής έκθεση «Formex Nordic design» πραγ- µατοποιήθηκε στο διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Stockholmsmssan στη Στοκχόλ- µη, από 14 έως 17 Ιανουαρίου Η Formex περιελάµβανε εκθέµατα από το χώρο του επίπλου και της διακόσµησης όπως διάφορα έπιπλα, υφάσµατα, φωτιστικά, διακοσµητικά αντικείµενα, είδη δώρων, ενώ θεωρείται από τις σηµαντικότερες εκθέσεις της Σουηδίας όσον αφορά στην διακόσµηση εσωτερικών χώρων.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΛΙ Α 4 ΕΚΑΗΑΩΣΕ.ΙΣ Εκδήλωση προβολής της Aegean Airlines στη Στοκχόλµη (27 Ιανουαρίου 2015) Πραγµατοποιήθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία στη Στοκχόλµη, στις 27 Ιανουαρίου 2015, εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράµµατος της Aegean Airlines που αφορά σε νέες πτήσεις από τη Σουηδία προς την Ελλάδα. Foto: Tibor Βαrαηγ Ο ΠΒΟΓζΕΟΤΟ.οπι Επιπλέον, υπήρξε εκτενής ενηµέρωση εκ µέρους των αντιπροσώπων της Aegean στη Σουηδία για τα δροµολόγια της αεροπορικής εταιρείας από τις Σκανδιναβικές χώρες, κατά το 2015, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης οι αντιπρόσωποι της Aegean προέβησαν σε κλήρωση και απονοµή δώρων προς τους συµµετέχοντες. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµό και οµιλία της Πρέσβεως της Ελλάδας, κας Αλίκης Χατζή, η οποία αναφέρθηκε στη σηµασία του τουριστικού κλάδου για την ελληνική οικονοµία, στις προοπτικές του τουρισµού και υπογράµµισε την υψηλή ποιότητα των νπαρχονσών υποδοµών στη χώρα µας. Ιδιαίτερη µνεία έγινε στο γεγονός ότι, η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των πιο δηµοφιλών προορισµών για τους Σουηδούς πολίτες και ο αριθµός των επισκεπτών προς τη χώρα µας παρουσιάζει συνεχή αύξηση τόσο από τη Σουηδία όσο και από τις λοιπές σκανδιναβικές χώρες. Στη συνέχεια, ο κ. Στ. Σταυράκος, Γραµµατέας ΟΕΥ Α', επεσήµανε τις δυνατότητες που υπάρχούν για τους ταξιδιώτες που επιλέγούν την Aegean Airlines προκειµένου να µεταβούν στη χώρα µας. Foto: Tibor Baruny TIBORFOTO.com Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη τουριστικών πρακτορείων που δραστηριοποιούνται στη Σουηδία και δηµοσιογράφοι που καλύπτουν τουριστικό ρεπορτάζ, ενώ την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία της, η κα Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, γνωστή δηµοσιογράφος και συγγραφέας.

6 Ιι ΝΟΥΑΡΙΠΣ ΣΕΛΙ Α 5 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Κ π1 $οthenlιurg Ιiioat hοω Duratίon: 31 January-8 February 2015 Organizer: Svenska M1ssan The Swedish Exhibition & Congress Centre Α ±5: Βοχ 5222, Gothenburg Tel: Fax: E-mαίl: Website: w%νw.bαtmassan.se L+ νent: Staekhalm Furniture Fαir Duratίon: 3-7 February 2015 Organizer: Stοckhοlm International Falrs S Stockholm Τ Fax: Ε-mαί1 Websίte: Ενeηtτ Νortern Liglιt Εαιι- Duration: 3-7 February 2015 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Τ 1: Fax: Website': ωωω.northernlightfair.com Εν~ηt Cαrιιναη Stοekhοlrn 2015 Duration: February 2015 Organizer: Kistam1ssan Address Arne Beurlίngs Torg 5, Kista Tel: E-mαi1: 1,1ΐ : Ενeηt: Νοreiic Aιιtigιιes Fair Duration: February 2015 Organizer: &ockholrn Internatίonal Fairs S Stockhοlm Τ 1: Fax: Ε-mαi1: Website: Lveηt: Jοbbιn1ssan 2015 (.Ιοb fair) Duration: February 2015 Organίzer: Svenska Massan The Swedish Exhibitίon & Congress Centre Address: Βοχ 5222, Gothenburg Tel: Fax: Websίte:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2014 Συντάκτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό focus Eνημερωτική έκδοση Tεύχος 6 Ιανουάριος 2011 Η πρόεδρος του Συγκροτήματος Ρένα Ρουβιθά Πάνου, τονίζει: Νέες στρατηγικές αναπτυξιακές κινήσεις Η cdbbank, με σύγχρονη εταιρική δομή, δυναμική ηγετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα