ο Q (α- > (α> 10 Q Ε> > s~ W Ε '-'~σ -αιο Ο L >= ο Ε cυεε Ν ~- Q Ό ο Ν 5 Ε Ν Έ ο )α) !ΤΝΡ1) ύ 0 ό χ Ν Ε Ε Σ Σ ΑΛΟΝ ΚΗΣ ~ό ό ~ - ο Ν αι ϊ c0 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ο Q (α- > (α> 10 Q Ε> > s~ W Ε '-'~σ -αιο Ο L >= ο Ε cυεε Ν ~- Q Ό ο Ν 5 Ε Ν Έ ο )α) !ΤΝΡ1) ύ 0 ό χ Ν Ε Ε Σ Σ ΑΛΟΝ ΚΗΣ ~ό ό ~ - ο Ν αι ϊ c0 -"

Transcript

1 ϊ α, ό; ο _ υ ρ L ο 0 0 L (0 (λ 1 Μ οη Ε 0) 'ς Ξ L υ ή Ε '-'~σ 7Ε ή~ ο.ε ό 5.5 -αιο L 8 'ξ 'Q Ν αι ϊ. χ. β Φ ο c0 Ν - α -ο ξ_ L νι Φ_ Ν ε Ν ιο Ε Ύ ί ρ Ί4. ή φνη ΚΣ νι Υ ;υ L 0U9.~ Ε Ϋ ο- α)υ Φι - λ 14 ί ο ~ ~,0` c ηcj ~ Ν` - (0 (0 ϋ) L0 ρ ε > ο Χ ν V ο Ν Ε Ε cυεε Ν ~- Q Ό ο Ν 5 Ε Ν Έ ο )α) ώ ε c0 (ύ χ ϋι(0 ;? CQ ϊ~ςνν Υ ηι Q η αιο Ν _~ Κ 0 ) L Φ 0 ό; ϊϊ Q " ι ~ 0) ~ ι χυ r τ Β ~Τ ΧΝ Πί!ΤΝΡ1) ύ 0 ό χ Ν Ε Ε Σ Σ ΑΛΝ ΚΗΣ Ν ο L~c Ε σι Ν ο,~ > : ϋι.ύ ν ό Αριθ. Πρωτ.. -λ~ ---- (\ ~λ, η Ν Χ Θfσβλ~lκρ JVy ς η φιυί ~ ιε Ν ΦU Ε = ~ ς~ -ϋ C.~ 0 Φ )~ µ 28Α _ ϊ.() ε ϊ ` Q Φ ρ 5 α α c c αι c η ς0 α) α ε Φ ω - (0 (α Ν 'α.ς Q Ν 8. ο. Ε._ όρ Χ ο ο Ό Φ Ε ο ω.. ά, Ν U ω ν ιε rn µ ὶ. ον 3ΓΓ~~~ α 0 g ϋι η Ν Ν -- µ ω ιjβ2 t Ν () σι άι ο ε π)= C σιφ0) (0 ω Q ω Φ C7 ς 4- υ ο c0 1 Qο -α.ιλ Ν ϋ,α> r c0 α - νj 0 0Φ Ύ Μ 0 8 Ν _ ω Μ L Ν µ η> U0 _Ν ν' c Φ Ν U ρ ϋ)ω Χ - ω ~ό LCV 0) ό ~ - ο Ν αι ϊ c0 - ό α "Ν ~~ Ν Ε ώ ~ ό, ρ ώ φ 0 ι )) Φ η ο c Ν ο ώ ϊν ά e~: φ>> > Κ οζ -Εη ι (α Ν Ν Φε ρ ό υνιιj Ε α c χ ρ Q Ν tp ον=ββ οιπτ ~ 3 3 ς c_ ο c0~ Ν αα V) (0 Υ 8 9- ς J µ t3 L L L L η 1.0 ο Q (α- > (α> 10 Q Ε> > s~ Ψ ~- > υι νι Ν Ν υ υ Ε.5 νι ΨΨ φ = >= ο 1- Q ~ 3 ή υ,ιο Q ~ µ µ µ Q<= Όώ α1

2 ()ΚΤ!>ΒΡ ίσ 2813 ΙΚΝ ί ΝΙΙΚ Σ ΙΙ ΧΕ 1ΡιΗΜΑΠΜΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ Σ ΣΤΗ ΣΤΚΧΑΜΗ ΓΡΑΦΕΙ ΙΚΝΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΡΙΚΩΝ ΥΠΘΕΣΕΩΝ Π ΕΡΙΕΧΜΕΝΑ -ικονοµία -Επιχειρηµατικά νέα -Κτηµατοµεσιτικός τοµεας -Τουρισµός - ιεθνείς Εκθέσει; -ΙΙροσεχείς εκθέσει; Ι 'Εκθεση της κεντρικής τράπεζας της Σουηδίας, Riksank για τρέ- 2 χουσες οικονοµικές εξελίξεις Σε έκθεση της κεντρικής τράπεζας της Σουηδίας, Riksank, αναφέρεται 2 πως S µετά µ την η οικονοµική µ κή επιβράδννση που σηµειώθηκε στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές για τη οικονοµία της χώρας είναι πλέον ευνοϊκότερες καθώς υπάρχουν ενδεί- 4 ξεις βελτίωσης στην ευρωζώνη και συνεχίζεται η ανάκαµψη της οικονο- µίας των ΗΠΑ. Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας είχε προβλέψει ότι ο ρυθµός ανάπτύξης της οικονοµίας της Σουηδίας θα ήταν 1,2 /ο το 2013, ωστόσο αναθεώρησε στη συνέχεια τον ρυθµό ανάπτύξης σε 0,7 /ο. Σύµφωνα µε την τράπεζα, το ΑΕΠ της Σουηδίας αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,6 /ο το 2014 και 3,5% το Η Riksank Θεωρεί πως η συνεχιζόµενη οικονοµική ανάκαµψη στο εξωτερικό θα ΙΚΝΜΙΑ επηρεάσει Θετικά τη σουηδική οικονοµία και θα συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας. Επίσης αναφέρει ότι τα χαµηλά επιτόκια και η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική θα ενισχύσουν την αύξηση της κατανάλωσης εκ µέρους των σουηδικών νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο, η ανάπτυξη στη Σουηδία Θα αυξάνεται σταδιακά, γεγονός που σηµαίνει ότι η απασχόληση Θα αυξάνεται µε ακόµα µεγαλύτερο ρυθµό και θα µειώνεται συνεχώς η ανεργία. Η Κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε επίσης πως θα κρατήσει αµετάβλητο το βασικό επιτόκιο, στο επίπεδο τον 1 /ο. Σε προηγούµενη πρόγνωση, η Riksank είχε αναφέρει ότι το επιτόκιο repo Θα ανέλθει σε 1,25 /ο προς το τέλος τον 2014, ωστόσο σύµφωνα µε τελευταίες πληροφορίες το βασικό επιτόκιο Θα ανέλθει σε 1,15 /ο. Επιµέλεια - Σύνταξη: Σταύρος Σταυράκος Γραµµατέας ΕΥ λ'

3 ΊΙΣ ΣΕΛΙ Α 2 ΕΙiΙΧΕΙΡΗ ΑΤΙΚΑ ΝΕ Χιλιάδες απολύσεις στην Electrolux λόγω µείωσης κερδών Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Electrolux, αναφέρεται ότι Θα υπάρξουν περικοπές 2000 Θέσεων εργασίας κατόπιν µείωσης των καθαρών κερδών της εταιρείας. Συγκεκριµένα, η Electrolux εµφάνισε µείωση των κερδών της κατά 29 /ο το τρίτο τρίµηνο τον 2013, σε σχέση µε την ίδια περίοδο τον Σε δηλώσεις τον, ο διευθύνων σύµβουλος της Electrolux, κ. Keith Mcl,ο 1 in, ανέφερε ότι «τα δύσκολα µέτρα που ανακοινώθηκαν σε συνδυασµό µε την στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη σε αναδυόµενες αγορές και την ενίσχυση της καινοτοµίας προς όφελος των καταναλωτών, διασφαλίζούν ότι η Electrolux είναι σε Θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να επιτύχει µακροπρόθεσµούς οικονοµικούς στόχους». Η Electrolux απασχολεί σήµερα άτοµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Μείωση κερδών για την AstraZeneca Η σουηδο-βρετανική φαρµακευτική πολυεθνική εταιρεία AstraZeneca σηµείωσε µείωση εσόδων κατά 17,5 /ο το τρίτο τρίµηνο τον 2013, σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα το Συγκεκριµένα, η εταιρεία παρουσίασε το τρίτο τρίµηνο κέρδη ύψους 1,24 δισ. δολ.. Π διευθύνων σύµβούλος της εταιρείας, κ. Pascal Soriot, ανέφερε ότι «η µείωση της κερδοφορίας της εταιρείας για το τρέχον έτος είναι αναµενόµενη λόγω της απώλειας αποκλειστικής χρήσης διαφόρων βασικών εµπορικών σηµάτων». Η φαρµακοβιοµηχανία πρόκειται να προβεί σε περικοπές θέσεων εργασίας, αριθµός που αντιστοιχεί στο 9% εργατικού δυναµικού της σε παγκόσµια κλίµακα. Ρ1λ ηι: tιtt :1Τ~Ύt!ιν.~1ιηΝ Υ:ιΙ Ρh τι1ε: 1ι : ι ιι/ Jsιιttttιιr,tι1. tι#ρ'.'t)=1q3iul&4t ΚΤΗΜλΤΜΕΣΙΤΙΚΣ Τ_1ΕΑΣ Αύξηση των τιµών κατοικιών στη Σουηδία Η αυξηµένη ζήτηση για στέγαση στις τρεις µεγαλύτερες πόλεις της Σουηδίας, Στοκχόλµη, Γκέτε- µποργκ και Μάλµε, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών κατά 15%. Η ζήτηση για κατοικίες και διαµερίσµατα στη Στοκχόλµη ήταν πολύ µεγαλύτερη από την αναµενόµενη. Σηµειώνεται ότι, ένα από τα µεγαλύτερα προβλή- µατα στις µεγάλες πόλεις της Σουηδίας είναι η έλλειψη στέγης, ενώ ορισµένοι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι αυτό θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµία της χώρας. ΤΥΡΙΣΜΣ Η Ελλάδα δεύτερος δηµοφιλέστερος προορισµός για τους Σουηδούς τουρίστες το καλοκαίρι τον 2013 Η σουηδική εφηµερίδα Dagens Nyheter δηµοσίευσε άρθρο σχετικά µε τις δηµοφιλέστερες χώρες στις οποίες ταξιδεύουν οι Σουηδοί, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγε η εταιρεία συµβούλων τουρισµού Resurs. Τα ταξίδια των Σουηδών στο εξωτερικό αυξήθηκαν το φετινό καλοκαίρι κατά 2,4%, δηλαδή περίπου περισσότερα ταξίδια, σε σύγκριση µε το καλοκαίρι τον Το άρθρο αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα, µεταξύ των µεσογειακών χωρών, βρίσκεται στη δεύτερη Θέση µετά την Ισπανία, όσον αφορά στις αφίξεις Σουηδών τουριστών. Κατά τους θερινούς µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, Σουηδοί ταξίδεψαν στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Γαλλία και στην Ιταλία (Πηγή: Γραφείο Τύπον και Επικοινωνίας Στοκχόλµης).

4 ΚΤΩΒΡΙΣ ΣΕΛΙ Α 3 ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚ()ΕΣΕΙΣ Ελληνική συµµετοχή στην έκθεση τουρισµού Senior (Στοκχόλµη, κτωβρίου) Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 'Εκθεση Senior (www.seniorfair.se) στον εκθεσιακό χώρο «Stockholmsm ίssan» της Στοκχόλµης, από 15 έως 17 κτωβρίου, µε συµµετοχή αρκετών ξενοδοχείων από Χανιά, Ρέθυµνο και Εύβοια. οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για διάφορες δραστηριότητες στις περιοχές όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Κατά την πρώτη µέρα της έκθεσης, πραγµατοποιήθηκε επίσης παρουσίαση της ευρύτερης περιοχής των Χανίων από την 'Ενωση Ξενοδόχων τον νοµού. Η Σουηδία αποτελεί µία εξαιρετική αγορά για τον ελληνικό τουρισµό, δεδοµένου ότι, η χώρα µας αποτελεί έναν από τους πλέον δηµοφιλείς προορισµούς για τους Σουηδούς τουρίστες. Ακολούθησε δεξίωση στην Πρεσβευτική κατοικία, στις 16 κτωβρίού, προς τιµή των εταιρειών που συµµετείχαν στη Senior, όπου οι ξενοδόχοι είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν µε δηµοσιογράφους και εκπροσώπους ταξιδιωτικών πρακτορείων της Σουηδίας. Η ετήσια έκθεση Senior απευθύνεται σε πολίτες τρίτης ηλικίας, οι οποίοι διαθέτουν χρόνο καθώς και την οικονοµική δυνατότητα να πραγµατοποιούν ταξίδια σε χώρες τον εξωτερικού. Μέσω της παρουσίας των Ελλήνων ξενοδόχων στη Senior,

5 ΚΤ52ΒΡΙ Σ ΣΕΛΙ Α 4 ΠΡΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εν~ηt: Τ itt k 1. Duratίon: 7-10 Nοvemer 2013 Orgαnίzer Stockholm ΙΙ πιιίοιτι Faίrs S Stockholm ΤΙ Fαχ: Ε-mαί1 esίte: Εν+e t: Η alth, νellness α: fitn ss 1ϊαίr Duratίon: 7-10 Novemer 2013 Organίzer: Stockholm Ι πιιοπιι Ριιι S Stockhοlrn ΤΙ Fax: E-mαί1: 1 ί : Ενeηt: Νιrν Τ ch Duratίon: 8-10 Novemer 2013 Organizer Svenska M~ssan - Τ1 wedίsh Εχhίίtίοη & Congress Centre Address: Βοχ 5222, Gothenurg Tel: Fαχ: E-mαί1: esίte: Ενeηt: Ε1πιία Sucοιιtractor Duratίon: Novemer 2013 Organίzer: Ε1mία ΑΒ Address: Ε1mίαν&gen 11, 5Ε Jónkδpίng Tel: Ε-mail: esίte: Ετ eηt: ιιdeιιt & kιιo~νledge (Εdυεαtίοιι, trαίηί ιιg, τork αηd reerιιτtιιιent) Duratίon: Novemer 2013 Organίzer: Svenska M ιssan - Τhe Swedίsh Εχhίίtίοη & Congress Centre Address: Βοχ 5222, Gothenurg Tel: Ρ& Ε-mαί1: esite: Εν~ιιt: ΙΙουsί ιιg Ι+αίr Duratίon: Nοvemer 2013 Organizer: Kistamassan Address: Απις Beurlings Torg 5, Κίsια Tel: Ε-mail: esίte;

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Econonic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 31 Μάϊου 2013 12:05 µµ Προς: vasilisvas13@yahoo.gr; petros.koutras@gmail.com;

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Αυγούστού 2013

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Αυγούστού 2013 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Econonic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Τρίτη, 3 Σεπτεµβρίου 2013 12:48 µµ vasilisvasl3@yahoo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποστολή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ~~ ~Ο m~w~~~/»^== ^^^='~''-'- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λυ/Θ.Πρmτ Θcσσολoνiκη ~//~l9-~~,~ί Εconυmίι8ι[ommerc ί 5eιtΊοn Greek Εnoba~sν ins νeden

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Economic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 29 Νοεµβρίου 2013 11:46 πµ Προς: vasilisvas13@yahoo.gr; petros.koutras@gmail.com;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΊΜ ΕΛΗΤΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΊΜ ΕΛΗΤΙΟ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Θ. λιτό: Εconσmίς8ι[ommeσia Sectίοn 1ι Ειτι1355γ π 5\ ιθιι @ Π ^mmmeπe.5ιοckhn m@mfagr> Αποστολή: Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 11:13 'πµ ' Προς: Εconυmic &Commeσia Section

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λιτό: ΕςοΓιοττιϊς & ςογγτιθγςί3ι 5θ1οΓ1 - Greek Επι1ι in 5'Λιθί:ΙΘΠ Αποστολή: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 4:15 µµ Προς: 'Εςοποπις & ί ογτιγτιθγιι3ι

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ...

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ... Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Economic & Commercial Section - Greek Embassy ί η Sweden [sweden.oey@greekembassy.se] Αποστολή: Παρασκευή, 30 Μάϊου 2014 11:46 πµ Προς: ί ηfο@bep.gr; ί ηfο@acsmί.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassίos [pgassίos@mfa.gr] εκ µέρους Pantelίs Gassίos [8ο8. ρ&ι&ί3@ττι8γ] Αποστολή: ευτέρα, 13 Μάϊου 2013 3:17 µµ Προς: 'ceo'; ί ηfο@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ηµοσιονοµική Προσαρµογή Η ηµοσιονοµική Προσαρµογή συνεχίζεται και το 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,3% και η επιτάχυνση των εξαγωγών κατά 8,4%

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 215 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονοµικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Π2013, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έκδοση της 3/7/2014 Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το προσχέδιο του Π2011 προβλέπει μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ιανύουµε µια ιστορική συγκυρία για την Ελλάδα, µε την επικύρωση από τη Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-1001 Τεύχος 12/1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Φεβρουάριος 2012 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert Τουρισμός Άδειες οικοδομής Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό και τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό, τα έσοδα από τον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα