ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2013 Η παρούσα έκθεση αφορά ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των ατυχημάτων που συνέβηκαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά το έτος Διευκρινίζεται ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί όλα τα εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν στους εργοδοτούμενους του και προκάλεσαν την απουσία τους από την εργασία για περισσότερες από 3 ημέρες. Η ανάλυση αφορά τις πιο κάτω μεταβλητές: 1. ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE 2) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE 2) - ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 6. ΦΥΛΟ ΠΑΘΟΝΤΑ 7Α. ΗΛΙΚΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΧΗΜΑΤΩΝ) ΠΑΘΟΝΤΑ 7Β. ΗΛΙΚΙΑ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΑΘΟΝΤΑ 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΘΟΝΤΑ 9. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΝΤΑ 10. ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 11. ΗΜΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 12. ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 13. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΘΟΝΤΑ 14. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) 15. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΘΟΝΤΑ 16. ΦΥΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 17. ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ 18. ΑΠΟΚΛΙΣΗ (ΑΦΥΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) 19. ΕΠΑΦΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΝΤΑ 20. ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΘΟΝΤΑ 21. ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

3 Στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται, παρατίθενται σχόλια και παρατηρήσεις σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το Μηχανογραφημένο Σύστημα ή από άλλες πηγές, τα οποία αφορούν τις 21 πιο πάνω μεταβλητές και τα οποία περιλαμβάνονται σε 21 αντίστοιχους πίνακες του συνημμένου Παραρτήματος 2. Στο συνημμένο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται αντίστοιχα διαγράμματα. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Αρμόδιο Γραφείο Επαρχία όπου συνέβηκε το ατύχημα (Πίνακας 1) Κατά το έτος 2013 γνωστοποιήθηκαν στα πέντε Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 1538 ατυχήματα ως ακολούθως: Λευκωσίας 29,2%, Λεμεσού, 30,0%, Λάρνακας 18,3%, Πάφου 12,7% και Αμμοχώστου 9,8%. Σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων στις διάφορες επαρχίες, (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2013, κατά τόπο διαμονής), οι Δείκτες Συχνότητας ατυχημάτων κατά επαρχία παρουσιάζονται ως εξής: Επαρχία Αριθμός Αριθμός Δείκτης Εργαζομένων Ατυχημάτων Συχνότητας Λευκωσία ,34 Λεμεσός ,77 Λάρνακα ,83 Πάφος ,49 Αμμόχωστος ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,33 Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων, φαίνεται ότι κατά σειρά, στις επαρχίες Αμμoχώστου, Πάφου, Λάρνακαυ και Λεμεσού, ο Δείκτης Συχνότητας παρουσιάζεται ψηλότερος από το μέσο όρο, ενώ στην Επαρχία Λευκωσίας χαμηλότερος. Κατά το 2012 οι Δείκτες Συχνότητας, με βάση τα διορθωμένα στοιχεία, κατά σειρά, είχαν ως ακολούθως: Αμμόχωστος (931,11), Πάφος (753,94), Λάρνακα (580,55), Λεμεσός, (560,37), και Λευκωσία (413,02) με μέσο όρο Δείκτη Συχνότητας το 537,18 2. Πρώτη πληροφόρηση για το ατύχημα (Πίνακας 2) Από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων του 2013 γνωστοποιήθηκε στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από τις γνωστοποιήσεις (προφορικές ή γραπτές) των ίδιων των εργοδοτών (96,0%). Ένα πολύ μικρό ποσοστό των ατυχημάτων 2,5%, ήρθε εις γνώση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω της Αστυνομίας Κύπρου (1,5%) και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1,0%). Μέγεθος Υποστατικού (Πίνακας 3) Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων ανά μέγεθος υποστατικού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και ο αντίστοιχος Δείκτης Συχνότητας (ΔΣ) Ατυχημάτων για τα έτη 2011, 2012 και

5 Μέγεθος Υποστατικών Αρ. Εργαζομένων Αρ. Ατυχημάτων Δείκτης Συχνότητας ,7 514,2 474, ,2 395,3 679, ,0 714,9 752, ,0 1223,2 1005, ,0 525,2 484,0 ΣΥΝΟΛΟ / ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ,3 537,2 615,2 Σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, ο ψηλότερος ΔΣ Ατυχημάτων κατά το έτος 2013, όπως και κατά τα έτη 2012 και 2011, παρουσιάστηκε στα υποστατικά όπου απασχολούνταν 250 μέχρι 499 πρόσωπα (1260,0 σε σχέση με τον μέσο όρο 497,3). Ακολουθούν τα υποστατικά με αριθμό απασχολουμένων από (719,0), τα υποστατικά με αριθμό απασχολουμένων 1 μέχρι 9 (422,7), τα υποστατικά με αριθμό απασχολουμένων 500 ή μεγαλύτερο (413,0), και τέλος τα υποστατικά με αριθμό εργαζομένων από (386,2). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του έτους 2013 με αυτά του 2012, παρατηρείται ότι ο ΔΣ παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένος στις κατηγορίες υποστατικών με αριθμό απασχολουμένων (3,0%) και (0,6%), ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση του ΔΣ στα υποστατικά όπου απασχολούνται περισσότεροι από 500 εργοδοτούμενοι (21,3%) και από 1 9 εργαζόμενοι (17,7%). Η μεταβολή του ΔΣ κατά την περίοδο έχει ως εξής Μέγεθος Υποστατικών Αύξηση / Μείωση Δείκτη Συχνότητας ,9% ,2% ,4% ,3% ,7% Σύνολο υποστατικών -19,2% Τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα φανερώνουν ότι η εικόνα παρουσιάζεται χειρότερη στα υποστατικά όπου απασχολούνται από εργαζόμενοι, ενώ η τάση διαγράφεται θετική για τις υπόλοιπες ομάδες υποστατικών. Σημειώνεται ιδιαίτερα η μεγάλη αύξηση του ΔΣ (25,3%) που παρατηρήθηκε στα υποστατικά όπου απασχολούνται από εργαζόμενοι, όπως επίσης και η μεγάλη μείωση του ΔΣ που παρατηρήθηκε στα υποστατικά όπου απασχολούνται από εργαζόμενοι (43,2%). 5

6 3. Οικονομική Δραστηριότητα Αριθμός Ατυχημάτων (Πίνακας 4) Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων κατά το έτος 2013 συνέβηκε στον τομέα Ξενοδοχείων Εστιατόριων (324, 21,1%) και ακολουθούν ο τομέας της Μεταποίησης (306, 19,9%), οι Κατασκευές (250, 16,3%) και το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (180, 11,7%). Σημειώνεται ιδιαίτερα η σημαντική πτώση του ποσοστού των ατυχημάτων στον τομέα των Κατασκευών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2011: 20,8%, 2012:18,8%). 4. Οικονομική Δραστηριότητα Δείκτης Συχνότητας (Πίνακας 5) Σε ότι αφορά το Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων, ο ψηλότερος δείκτης παρουσιάζεται στον Τομέα των Ορυχείων και Μεταλλείων (1391,04) (σε σύγκριση με 497,33 που είναι ο Μέσος Όρος) και ακολουθούν οι τομείς της Μεταποίησης (1369,01), των Ξενοδοχείων Εστιατορίων (1250,58), των Κατασκευών (1074,62), της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (953,39) και της Μεταφοράς και Αποθήκευσης (743,71). Σε σχέση με το έτος 2012, κατά το έτος 2013 παρατηρήθηκε μείωση του Δείκτη Συχνότητας σε όλους τους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εκτός του τομέα των κατασκευών όπου παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση (7,3%), ως ακολούθως: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (23,3%), Μεταφορά και Αποθήκευση (18,2%), Μεταποίηση (8,0%), Ξενοδοχεία Εστιατόρια (4,7%). 5. Φύλο Παθόντα (Πίνακες 6Α και 6Β) Το 70,4% των ατυχημάτων συνέβηκε σε άνδρες και το υπόλοιπο 29,6% σε γυναίκες. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης ήταν, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2013 της Στατιστικής Υπηρεσίας, 48,6% άνδρες και 51,4% γυναίκες και ο αντίστοιχος Δείκτης Συχνότητας 720,4 και 286,7 (Σημ.: Μέσος Όρος: 497,3). Στον Πίνακα 6Β παρουσιάζεται ο Δ.Σ. τόσο συνολικά όσο και κατά φύλο για κάθε ξεχωριστό τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι, όπως και κατά το έτος 2012, στις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες ο Δ.Σ. για τους άνδρες παρουσιάζεται ψηλότερος από τον αντίστοιχο για τις γυναίκες. Εξαίρεση αποτελούν οι τομείς των «Ξενοδοχείων Εστιατορίων», των «Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων» των «Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας» και της «Παροχής Υπηρεσιών». 6

7 7. Ηλικία Παθόντα (Πίνακες 7Α και 7Β) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων συνέβηκε στις ηλικίες των (764 ατυχήματα, 49,7%) και ακολουθούν οι ηλικίες των (635, 41,3%) και οι ηλικίες (120, 7,8%). Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το έτος Ο υψηλότερος Δείκτης Συχνότητας παρουσιάζεται κατά σειρά στις ηλικιακές ομάδες 65+ (771,6) και (625,4) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες (527,2) και (419,3). 8. Επάγγελμα Παθόντα (Πίνακας 8) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων κατά το έτος 2013 συνέβηκε στην ομάδα των ανειδίκευτων εργατών (36,7%) και ακολουθεί η ομάδα των ειδικευμένων τεχνιτών με ποσοστό (19,1%). Σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό ατυχημάτων της ομάδας ανειδίκευτων εργατών και μείωση στο ποσοστό ατυχημάτων της ομάδας των ειδικευμένων τεχνιτών. Κατά το έτος 2012 για την ομάδα των ανειδίκευτων εργατών ήταν 33,3% και για την ομάδα των ειδικευμένων τεχνιτών 21,9%, ενώ για το έτος 2011 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 33,0% και 25,0% 9. Υπηκοότητα Παθόντα (Πίνακας 9) Το 76,7% των ατυχημάτων συνέβηκε σε Κύπριους, 18,7% σε πολίτες άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και το υπόλοιπο 4,6% σε αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο αριθμό εργοδοτουμένων (στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας), ο Δείκτης Συχνότητας κατά υπηκοότητα παρουσιάζεται ως εξής: Υπηκοότητα Αριθμός Ατυχημάτων Αριθμός Εργοδοτούμενων Δείκτης Συχνότητας Κύπριοι ,9(527,0) Πολίτες άλλων Κρατών Μελών ,8(1155,4) Ε.Ε. Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε ,3(178,8) ΣΥΝΟΛΟ / ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ,3(537,2) *Στην παρένθεση εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2012 Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, ο Δείκτης Συχνότητας των ατυχημάτων που συνέβηκαν σε αλλοδαπούς εργαζόμενους που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., παρουσιάζεται αρκετά πιο χαμηλός (222,3) από τον αντίστοιχο μέσο όρο για το σύνολο των εργοδοτούμενων (497,3), σε αντίθεση με το Δείκτη Συχνότητας για τους εργαζόμενους που προέρχονται από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που παρουσιάζεται αρκετά ψηλότερος από τον μέσο όρο (721,8). Ο Δείκτης Συχνότητας για τους Κύπριους εργοδοτούμενους παρουσιάζεται ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο (495,9). 7

8 Συγκρίνοντας τα πιο πάνω αποτελέσματα με αυτά της προηγούμενης χρονιάς παρατηρείται μείωση του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων για τις ομάδες εργοδοτούμενων που αφορούν τους Κύπριους (μείωση 5,9%) και τους Πολίτες Κρατών της Ε.Ε. (μείωση 37,5%), ενώ παρατηρείται αύξηση στο Δείκτη Συχνότητας ατυχημάτων που αφορούν αλλοδαπούς εργαζόμενους από Κράτη Μέλη εκτός Ε.Ε. (αύξηση 24,3%). 10. Ώρα ατυχήματος (Πίνακας 10) Από τα σχετικά στοιχεία φαίνεται ότι τα περισσότερα ατυχήματα συνέβηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 10:00 10:59 π.μ. (206 ατυχήματα, 13,4%) και ακολουθούν τα ατυχήματα που συνέβηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 11:00 11:59 π.μ. (178 ατυχήματα, 11,6%). Κατά την χρονική περίοδο 09:00 11:59 π.μ. συνέβηκε το 35,1% των ατυχημάτων. Παρόμοια, αλλά με ελαφρώς διαφοροποιημένα ποσοστά ήταν η κατάσταση και κατά το έτος Ημέρα ατυχήματος (Πίνακας 11) Τα ατυχήματα κατανέμονται στις 5 εργάσιμες μέρες της εβδομάδας σε ποσοστό, της τάξης του 16,8% - 18,7% ανά ημέρα, με τα περισσότερα ατυχήματα να συμβαίνουν κατά την πρώτη μέρα της βδομάδας τη Δευτέρα, με ποσοστό 18,7% και ακολουθούν η Πέμπτη και Παρασκευή με 17,2%. Η μέρα Τετάρτη παρουσιάζεται ως η μέρα της βδομάδας με τα λιγότερα ατυχήματα σε ποσοστό 16,8%. Κατά το 2012, η Δευτέρα παρουσιαζόταν επίσης ως η μέρα με τα περισσότερα ατυχήματα (19,4%), ενώ ακολουθούσε η Τρίτη με ποσοστό (18,4%) και ως μέρα με το χαμηλότερο ποσοστό (16,3%) η Παρασκευή. 12. Μήνας ατυχήματος (Πίνακας 12) Η κατανομή των ατυχημάτων κατά μήνα ποικίλει, με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει γνωστοποιηθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (10,7%), ενώ τα λιγότερα ατυχήματα φαίνεται να γνωστοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο σε ποσοστό (5,2%). 13. Καθεστώς απασχόλησης Παθόντα (Πίνακας 13) Το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων (100%) αφορούσαν εργοδοτούμενους σε μόνιμη ή έκτακτη απασχόληση. Δεν γνωστοποιήθηκαν ατυχήματα που αφορούσαν καταρτιζόμενους / μαθητευομένους. 14. Εργασιακό περιβάλλον (Πίνακας 14) Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων κατά το 2013 συνέβηκε σε χώρους τριτογενούς δραστηριοτήτων όπως γραφεία, χώροι ψυχαγωγίας κλπ (35,0%). Ακολουθούν τα ατυχήματα σε χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων (23,3%) και τα ατυχήματα σε χώρους εργοταξίων και λατομείων (18,6%). Αθροιστικά τα ατυχήματα στους τρεις αυτούς χώρους αφορούν το 76,9% του συνόλου των ατυχημάτων. Ένα θετικό στοιχείο που παρατηρείται, σε σύγκριση με το 2012, είναι η μείωση κατά 2,5% επί του συνόλου, στα ατυχήματα που συνέβησαν σε χώρους εργοταξίων. 8

9 15. Θέση εργασίας Παθόντα (Πίνακας 15) Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 64,8% των ατυχημάτων αφορούσε ατυχήματα που συνέβηκαν ενώ ο εργαζόμενος βρισκόταν στη συνήθη θέση εργασίας του, ενώ ένα επίσης μεγάλο ποσοστό της τάξης του 34.7% συνέβηκε σε περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία «περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας» συμπεριλαμβάνονται και όλες οι θέσεις εργασίας σε εργοτάξια. 16. Φύση Κάκωσης εξαιτίας του ατυχήματος (Πίνακας 16) Ένα συνολικό ποσοστό των ατυχημάτων της τάξης του 87,3% είχαν ως αποτέλεσμα, κατά σειρά, τραυματισμό που αφορούσε (α) τραύματα και επιφανειακές κακώσεις (45,8%), (β) κατάγματα (25,1%) και (γ) εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις (16,4%). Οι ακρωτηριασμοί καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό του συνόλου των περιπτώσεων (1,6% = 24 ατυχήματα σε σύνολο 1538). Ωστόσο τα ατυχήματα αυτά προκαλούν απουσίες μεγάλου χρονικού διαστήματος από την εργασία, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού (πρόκληση ολικής ανικανότητας και μόνιμης αποχής από την εργασία ή μερικής ανικανότητας με συνήθως μακράν περίοδο απουσίας από την εργασία). 17. Μέρος σώματος που υπέστη κάκωση (Πίνακας 17) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων (72,8%) αφορούσε τραυματισμούς στα άνω ή κάτω άκρα και ακολουθούν με ένα μικρότερο ποσοστό (7,9%) οι τραυματισμοί στο μέρος του προσώπου και της κεφαλής. 18. Απόκλιση (αφύσικο γεγονός που οδήγησε στο ατύχημα) (Πίνακας 18) Από το σύνολο των 1538 ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, 951 ατυχήματα, δηλαδή ποσοστό 61,8%, προκλήθηκαν είτε (α) από ολίσθηση ή παραπάτημα του θύματος που οδήγησε σε πτώση (35,5%), ή (β) λόγω απώλειας ελέγχου μηχανήματος, εξοπλισμού ή εργαλείου χειρός, (26,3%). 19. Επαφή Τρόπος τραυματισμού Παθόντα (Πίνακας 19) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων (38,1%) προέκυψε ως αποτέλεσμα οριζόντιας ή κατακόρυφης πρόσκρουσης του θύματος με σταθερό αντικείμενο, ένα ποσοστό της τάξης του 23,1% από επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ ή αδρό υλικό παράγοντα και ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 18,1% από πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο ή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο. 19Α Κατακόρυφη πρόσκρουση πτώση από ύψος (Πίνακας 19Α) Αναλύοντας τα ατυχήματα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα κατακόρυφης πρόσκρουσης του θύματος με σταθερό αντικείμενο και όπως σχετικά φαίνεται στον Πίνακα 19Α, η εικόνα έχει ως εξής: (α) Όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας Από το σύνολο των 1538 ατυχημάτων, 488 ατυχήματα, δηλαδή ποσοστό 31,7%, αφορούσαν ατυχήματα που προέκυψαν λόγω πτώσης, από τα οποία 238 ατυχήματα 9

10 (ποσοστό 48,8%) αφορούσαν πτώση στο ίδιο επίπεδο και τα υπόλοιπα 250 (51,2%) αφορούσαν πτώση από ύψος. Από το σύνολο των 250 ατυχημάτων που αφορούσαν πτώση από ύψος, 186 (74,4%) αφορούσαν πτώση από ύψος μικρότερο των 2 μέτρων και 64 ατυχήματα (25,0%) πτώση από ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα 186 ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος μικρότερο των 2 μέτρων, συνέβησαν κατά σειρά λόγω πτώσης από φορητή κλίμακα (50, 26,9%), από κλιμακοστάσιο (37, 19,9%), από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) (25, 13,4%), από εξοπλισμό εργασίας (24, 12,9%) κ.λπ. Σε ότι αφορά τα 64 ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων, τα περισσότερα συνέβησαν κατά σειρά λόγω πτώσης από φορητή κλίμακα (20, 31,3%), από ικρίωμα (9, 14,1%), από άκρα δαπέδων / στέγης (7, 10,9%) από εξοπλισμό εργασίας (7, 10.9%) κ.λπ. (β) Τομέας Κατασκευών Από το σύνολο των 250 ατυχημάτων που συνέβησαν στον τομέα των κατασκευών, 107 ατυχήματα, δηλαδή ποσοστό 42,8% αφορούσαν ατυχήματα που προέκυψαν λόγω πτώσης, εκ των οποίων 21 ατυχήματα (19,6%) αφορούσαν πτώση στο ίδιο επίπεδο και 86 (80,4%) πτώση από ύψος. Από το σύνολο των 107 ατυχημάτων που αφορούσαν πτώση από ύψος, 56 ατυχήματα (65,1%) αφορούσαν πτώση από ύψος μικρότερο των 2 μέτρων και 30 ατυχήματα (34,9%) πτώση από ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα 56 ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος μικρότερο των 2 μέτρων, συνέβησαν κατά σειρά λόγω πτώσης, από φορητή κλίμακα (28, 6%), από ικρίωμα (10, 17,9%) κ.λπ. Σε ότι αφορά τα 30 ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων, αυτά συνέβησαν κατά σειρά λόγω πτώσης από ικρίωμα (9, 30,0%), από φορητή κλίμακα (8, 26,7%), από άκρα δαπέδων / στέγης (5, 16,7%) κ.λπ. 20. Υλικός παράγοντας επαφής Παθόντα (Πίνακας 20) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων (32,4%) προέκυψε ως αποτέλεσμα επαφής του θύματος με κτήρια, κατασκευές ή επιφάνειες, ένα μικρότερο ποσοστό (19,2%), λόγω επαφής με υλικά, αντικείμενα, προϊόντα κ.λπ. και ένα άλλο ποσοστό 11,4% ως αποτέλεσμα επαφής με χερσαία οχήματα. 21. Ημέρες που χάθηκαν εξαιτίας του ατυχήματος - Δείκτης Σοβαρότητας (Πίνακας 21 & 21A) Οι μέρες απουσίας από την εργασία λόγω ατυχήματος χαρακτηρίζουν τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Τα σχετικά στοιχεία που φαίνονται στον Πίνακα 21 αναφέρονται στην περίοδο και λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αφορούν τον συνολικό αριθμό των ημερών απουσίας / ανικανότητας λόγω ατυχήματος ανά έτος, 10

11 για το σύνολο των αιτήσεων για Επίδομα Σωματικής Βλάβης που διευθετήθηκαν. Στον σχετικό πίνακα δεν αναφέρονται στοιχεία για το έτος 2013 καθότι δεν ήταν διαθέσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κατά το έτος 2012 διευθετήθηκαν αιτήσεις που αφορούσαν ατυχήματα με συνολικό αριθμό ημερών ανικανότητας / απουσίας (δεν περιλαμβάνονται θανατηφόρα ατυχήματα). Αυτό σημαίνει ότι το 2012 ο μέσος όρος των ημερών που χάθηκαν ανά ατύχημα, στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ήταν 48. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος ημερών για το έτος 2011 ήταν 46, ενώ για το έτος 2010 ήταν 42. Στον Πίνακα 21Α φαίνεται ο μέσος όρος των ημερών απουσίας ανά οικονομική δραστηριότητα, για τα ατυχήματα που γνωστοποιήθηκαν κατά το έτος 2013 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο μέσος όρος των ημερών απουσίας στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά το έτος 2013 ήταν 27 σε σύγκριση με 36 κατά το έτος Όπως φαίνεται στο σχετικό Διάγραμμα 21Α, σε ότι αφορά τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες τα στοιχεία επιδέχονται στατιστικής ανάλυσης, τα πιο σοβαρά ατυχήματα συνέβηκαν κατά σειρά στους πιο κάτω τομείς: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιείας με μέσο όρο ημερών απουσίας 37(56)* Κατασκευές 33(43) Μεταποίηση 28(39) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 31(38) Ξενοδοχεία Εστιατόρια 21 (27) *Στην παρένθεση φαίνεται ο αντίστοιχος μέσος όρος των ημερών απουσίας κατά το έτος

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρ. Ατυχ % Λευκωσία ,2% Λεμεσός ,0% Λάρνακα ,3% Πάφος ,7% Αμμόχωστος 150 9,8% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΑΠΟ) Αρ. Ατυχ % Εργοδότη ,0% Αστυνομία 23 1,5% Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 15 1,0% Άλλο 5 0,3% Δικηγόρο Παθόντα 4 0,3% Ασφαλιστική Εταιρεία 4 0,3% Παθόντα 4 0,3% Πυροσβεστική Υπηρεσία 2 0,1% Συντεχνία 1 0,1% Συνάδελφο Παθόντα 1 0,1% Συγγενή / Γνωστό Παθόντα 1 0,1% Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1 0,1% Εξετάζοντα Ιατρό 1 0,1% Ιατρό Εργασίας 0 0,0% Ανώνυμο 0 0,0% Επιτροπή Ασφάλειας 0 0,0% Οικογενειακό Ιατρό 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) Αρ. Ατυχ % 1 μέχρι ,4% 10 μέχρι ,3% 50 μέχρι ,9% 250 μέχρι ,3% 500 και άνω 47 3,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE 2) Αρ. Ατυχ % ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ,1% ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,9% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,3% ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,7% ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 134 8,7% ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 102 6,6% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 32 2,1% ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 30 2,0% ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 28 1,8% ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 28 1,8% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 24 1,6% ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 18 1,2% ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 18 1,2% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 1,1% ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10 0,7% ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 9 0,6% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9 0,6% ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 0,5% ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 7 0,5% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3 0,2% ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 1 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,9% ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE 2) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1391,04 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1369,01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1250,58 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1074,62 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 953,39 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 743,71 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 700,70 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 651,04 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 551,72 ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 537,47 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 492,9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 376,41 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 320,30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 208,10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 199,71 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 134,09 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 87,97 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 86,66 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 47,92 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 46,82 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 30,62 ΣΥΝΟΛΟ/ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 497,33 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α - ΦΥΛΟ Αρ. Ατυχ % Άνδρες ,4% Γυναίκες ,6% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE 2) ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΑΤΥΧΗΜ. ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Σ) ΑΡ. ΑΤΥΧΗΜ. ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ Δ.Σ ΑΡ. ΑΤΥΧΗΜ. ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ Δ.Σ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , , ,70 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ , , ,04 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , , ,01 Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ , , , , , ,04 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ,62 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , , ,30 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , , ,71 Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , , ,58 Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , , ,10 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , , ,92 Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,41 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , , ,82 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , , ,72 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , ,90 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , , ,97 Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ , , ,71 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ , , ,47 Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,09 Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ , , ,62 Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ , , ,66 ΣΥΝΟΛΟ/ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ , , ,33 ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α - ΗΛΙΚΙΑ (ΑΡ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ) Αρ. Ατυχ % ,2% ,8% ,7% ,3% ,9% ,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 7Β - ΗΛΙΚΙΑ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ) Αρ. Ατυχ Δ.Σ ( ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ) , ( ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ) , ( ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ) ,4 65+ (1 944 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ) ,6 ΣΥΝΟΛΟ/ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ,33 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αρ. Ατυχ % Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,7% Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,1% Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές ,6% Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 120 7,8% Υπάλληλοι γραφείου 136 8,8% Τεχνικοί και ασκούντεςσυναφή επαγγέλματα 58 3,8% Επαγγελματίες 48 3,1% Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 33 2,1% Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 15 1,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Αρ. Ατυχ % Ημεδαπός ,7% Αλλοδαπός από Ε.Ε ,8% Αλλοδαπός εκτός Ε.Ε. 70 4,6% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αρ. Ατυχ % 10:00-10: ,4% 11:00-11: ,6% 09:00-09: ,1% 12:00-12: ,6% 08:00-08: ,3% 14:00-14: ,0% 13:00-13: ,8% 15:00-15: ,5% 07:00-07: ,0% 20:00-23: ,0% 00:00-06: ,4% 16:00-16: ,2% 17:00-17: ,1% 18:00-18: ,3% 19:00-19: ,8% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - ΗΜΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αρ. Ατυχ % Δευτέρα ,7% Πέμπτη ,2% Παρασκευή ,2% Τρίτη ,1% Τετάρτη ,8% Σάββατο 118 7,7% Κυριακή 83 5,4% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αρ. Ατυχ % Σεπτέμβριος ,7% Ιούνιος ,1% Οκτώβριος 152 9,9% Ιούλιος 151 9,8% Αύγουστος 131 8,5% Μάιος 130 8,5% Απρίλιος 123 8,0% Ιανουάριος 122 7,9% Νοέμβριος 116 7,5% Φεβρουάριος 109 7,1% Δεκέμβριος 104 6,8% Μάρτιος 80 5,2% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ. Ατυχ % Εργαζόμενος σε μόνιμη / έκτακτη θέση απασχόλησης ,0% Άγνωστο καθεστώς απασχόλησης 0 0,0% Καταρτιζόμενος / μαθητευόμενος 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι Αρ. Ατυχ % ,0% Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ,3% Εργοτάξια, οικοδομικά και τεχνικά έργα, επιφανειακά λατομεία, επιφανειακά ορυχεία ,6% Δημόσιος χώρος ,0% Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασική ζώνη 49 3,2% Ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης 25 1,6% Άλλα εργασιακά περιβάλλοντα που δεν αναφέρονται στην ταξινόμηση 20 1,3% Κατοικία 17 1,1% Εναέριο, υπερυψωμένο, εξαιρουμένων των εργοταξίων 6 0,4% Χώροι αθλοπαιδιών 4 0,3% Επί /υπεράνω υδάτων, εξαιρουμένων των εργοταξίων 3 0,2% Υπόγειο, εξαιρουμένων των εργοταξίων 0 0,0% Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων των εργοταξίων 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 15 - ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Ατυχ % Συνήθης θέση εργασίας ,8% Περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας ,7% Άλλη θέση εργασίας 7 0,5% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 16 - ΦΥΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ Αρ. Ατυχ % Τραύματα και επιφανειακές κακώσεις ,8% Κατάγματα ,1% Εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις ,4% Διάσειση και εσωτερική κάκωση 60 3,9% Εγκαύματα, ζεματίσματα και κρυοπαγήματα 46 3,0% Πολλαπλές κακώσεις 32 2,1% Ακρωτηριασμοί (απώλεια μερών του σώματος) 24 1,6% Αλλες κακώσεις 15 1,0% Αποτελέσματα ήχου, κραδασμών και πίεσης 7 0,5% Φύση της κάκωσης άγνωστης ή μη προσδιοριζόμενη 5 0,3% Δηλητηριάσεις και λοιμώξεις 3 0,2% Καταπληξία (σοκ) 1 0,1% Αποτελέσματα ακραίων θερμοκρασιών,φωτός και ακτινοβολίας 1 0,1% Πνιγμός και ασφυξία 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 17 - ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ Αρ. Ατυχ % Ανω άκρα ,9% Κάτω άκρα, ,9% Κεφαλή 122 7,9% Ράχη, σπονδυλική στήλη 92 6,0% Κορμός και όργανα 72 4,7% Ολόκληρο το σώμα και πολλά σημεία 58 3,8% Λαιμός, αυχενικοί σπόνδυλοι 54 3,5% Αλλα μέρη του σώματος 21 1,4% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 18 - ΑΠΟΚΛΙΣΗ Αρ. Ατυχ % Ολίσθηση - Παραπάτημα και πτώση - Πτώση ατόμων ,5% Απώλεια ελέγχου μηχανήματος, μέσου μεταφοράς κλπ ,3% Κίνηση του σώματος χωρίς σωματική ένταση ,4% Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση υλικού παράγοντα ,7% Κίνηση του σώματος υπό ή με σωματική ένταση 84 5,5% Αλλες αποκλίσεις 45 2,9% Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, κλπ 39 2,5% Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία 21 1,4% Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων, έκρηξης,πυρκαγιάς 12 0,8% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 19 - ΕΠΑΦΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Ατυχ % Οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο (το θύμα κινείται) ,1% Επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ, αδρό υλικό παράγοντα ,1% Πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο, σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο ,1% Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ ,6% Σωματική ή ψυχική ένταση 92 6,0% Επαφή με ηλεκτρική τάση, θερμότητα, επικίνδυνες ουσίες 49 3,2% Άλλες επαφές 39 2,5% Δήγμα, λάκτισμα κ.λπ. (ζώου ή ανθρώπου) 20 1,3% Πνιγμός, ταφή, εγκλωβισμός 2 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 19Α - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ - ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (Σύν. Ατυχ = 1538) Αρ. Ατυχ. % Σημ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Σύν. Ατυχ = 250) Αρ. Ατυχ. % Σημ. ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ,8% ,6% 1 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ,2% ,4% 1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ,7% ,8% 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ Α. ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ,4% ,1% 3 Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ 22 11,8% ,7% 4 Από φορητή κλίμακα 50 26,9% ,6% 4 Από ικρίωμα 10 5,4% ,9% 4 Από φρεάτιο ανελκυστήρα 0 0,0% 4 0 0,0% 4 Από κλιμακοστάσιο 37 19,9% ,7% 4 Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) 25 13,4% 4 5 8,9% 4 Από άκρα δαπέδων / στέγης 2 1,1% 4 0 0,0% 4 Από ανοίγματα 4 2,2% 4 2 3,6% 4 Από εναέριο διάδρομο 0 0,0% 4 0 0,0% 4 Από κεκλιμένη στέγη 0 0,0% 4 0 0,0% 4 Από άλλο εξοπλισμό εργασίας 24 12,9% 4 4 7,1% 4 Από άκρο εκσκαφής 4 2,2% 4 4 7,1% 4 Από τοίχο 2 1,1% 4 1 1,8% 4 Από σταθερή κλίμακα 6 3,2% 4 2 3,6% 4 Β. ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ > ή = 2 ΜΕΤΡΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ Σημειώσεις: 64 25,6% ,9% 3 Από άλλο σημείο/χώρο/εξοπλισμό κ.λπ 7 10,9% 5 2 6,7% 5 Από φορητή κλίμακα 20 31,3% ,7% 5 Από ικρίωμα 9 14,1% ,0% 5 Από φρεάτιο ανελκυστήρα 0 0,0% 5 0 0,0% 5 Από κλιμακοστάσιο 4 6,3% 5 0 0,0% 5 Από δάπεδα εργασίας (εκτός ικριώματος) 2 3,1% 5 1 3,3% 5 Από άκρα δαπέδων / στέγης 7 10,9% ,7% 5 Από ανοίγματα 2 3,1% 5 1 3,3% 5 Από εναέριο διάδρομο 1 1,6% 5 1 3,3% 5 Από κεκλιμένη στέγη 2 3,1% 5 0 0,0% 5 Από άλλο εξοπλισμό εργασίας 7 10,9% 5 1 3,3% 5 Από άκρο εκσκαφής 0 0,0% 5 0 0,0% 5 Από τοίχο 2 3,1% 5 2 6,7% 5 Από σταθερή κλίμακα 1 1,6% 5 0 0,0% 5 1. Ποσοστό επί συνόλου πτώσεων στον/στους υπό αναφορά τομέα/τομείς 2. Ποσοστό επί συνόλου όλων των ατυχημάτων του/των υπό αναφορά τομέα/τομέων 3. Ποσοστό επί συνόλου πτώσεων από ύψος γενικά 4. Ποσοστό επί συνόλου πτώσεων από ύψος < 2 μέτρων 5. Ποσοστό επί συνόλου πτώσεων από ύψος >ή = 2 μέτρων 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 20 - ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ Αρ. Ατυχ % Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες ισόγεια κλπ ,4% Υλικά, αντικείμενα, προϊόντα ,2% Χερσαία οχήματα ,4% Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - υπεράνω της επιφανείας του εδάφους 69 4,5% Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης 68 4,4% Δεν υπάρχει υλικός παράγοντας 66 4,3% Εργαλεία χειρός, χωρίς κινητήρα 62 4,0% Μηχανήματα και εξοπλισμός - σταθερά 57 3,7% Εργαλεία χειρός ή εργαλεία κατευθυνόμενα με το χέρι, μηχανικά 51 3,3% Χημικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές, βιολογικές ουσίες 31 2,0% Εξοπλισμός γραφείου, ατομικός εξοπλισμός, αθλητικός εξοπλισμός, κλπ 28 1,8% Μηχανήματα και εξοπλισμός φορητά ή κινητά 27 1,8% Ζώντες οργανισμοί και ανθρώπινα όντα 26 1,7% Εργαλεία χειρός χωρίς προδιαγραφές πηγής ισχύος 26 1,7% Άλλοι φυσικοί παράγοντες 18 1,2% Συστήματα τροφοδοσίας και διανομής υλικών, δίκτυα αγωγών 8 0,5% Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 7 0,5% Άλλα μεταφορικά οχήματα 7 0,5% Απόβλητα χύδην 6 0,4% Κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης ενέργειας 5 0,3% Συσκευές και εξοπλισμός ασφαλείας 4 0,3% Φυσικά φαινόμενα και στοιχεία της φύσης 3 0,2% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ 21 - ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ) Σημ.: Σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με τις Αιτήσεις για Παροχή Επιδόματος Σωματικής Βλάβης που διευθετήθηκαν ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΤΟΣ 2005 (Σε σύνολο 2013 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν ) ΕΤΟΣ 2006 (Σε σύνολο 2066 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν ) ΕΤΟΣ 2007 (Σε σύνολο 1878 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2008 (Σε σύνολο 1944 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2009 (Σε σύνολο 1749 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2010 (Σε σύνολο 1695 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2011 (Σε σύνολο 1338 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2012 (Σε σύνολο 1224 ατυχημάτων που διευθετήθηκαν) ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ / ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 21Α - ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2013 (Σημ.: Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 37 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 41 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 28 Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 51 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 34 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 33 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 31 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 23 Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 21 Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 27 Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 52 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 23 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 34 Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 28 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 49 Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22 Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 24 Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 0 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J  οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, Πίνακας. κατά κατηγορία και διάρκεια ανεργίας, στο σύνολο της Χώρας, - Διάρκεια ανεργίας ανέργων Τώρα θα αρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2004-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Σταύρος Γαβρόγλου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα Προσφοράς των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α τρίμηνο 2010 - Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 1 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ) Λυκούργου 14 16, 1 66 Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: 2 3289,

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 1. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ. 2. Τομέας Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ISBN 9963-43 - 721-4 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 0 0 9 0

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο οι ανάγκες της

Αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο οι ανάγκες της Αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο οι ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1993-1996 Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων Μαρία Ζερβού Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα