ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0

2 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ..ΣΕΛ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΙ..ΣΕΛ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ..ΣΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.ΣΕΛ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛ.64 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά αποτελέσματα για την προσφορά και ζήτηση εργασίας στην Ελλάδα. Ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ανάγκες επανασχεδιασμού του προγράμματος «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» 1. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που υπήρχε στη διάθεσή μας για τη συγγραφή της έκθεσης, τόσο η ανάλυση των δεδομένων όσο και ο σχολιασμός των δεδομένων και άλλων παραμέτρων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δράση κατάρτισης περιορίζεται στα απολύτως βασικά. Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του νεοσύστατου Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, τον επιστημονικό συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη ζήτηση εργασίας αναφορικά με τους κλάδους. Η ανάλυση του δυναμισμού των επαγγελμάτων περιλαμβάνεται στην τέταρτη ενότητα. Τα χαρακτηριστικά των ανέργων περιλαμβάνονται στην πέμπτη ενότητα. Η έκθεση ολοκληρώνεται με σύνοψη και τελικά συμπεράσματα. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το βασικό ζητούμενο της παρούσας έκθεσης είναι ο εντοπισμός των δυναμικών κλάδων και επαγγελμάτων και των αναγκών κατάρτισης. Το θέμα του προσδιορισμού του δυναμισμού επαγγελμάτων και κλάδων προσκρούσει σε σειρά μεθοδολογικών ζητημάτων. Μεταξύ των αρχικών επιλογών μιας τέτοιας ανάλυσης εντάσσεται η επιλογή των ποσοτικών ή ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν, η επιλογή των συγκεκριμένων δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στην ανάλυση, οι κωδικοποιήσεις, η χρονική περίοδος εξέτασης του ζητούμενου θέματος και άλλα θέματα. Οι επιλογές στα ανωτέρα ζητήματα προσδιορίστηκαν κυρίως από τη διαθεσιμότητα δεδομένων και τις δυνατότητες ανάλυσης σε περιορισμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να προσδιοριστεί η ζήτηση εργασίας εκτιμώντας τη μεταβολή της 1 Η έκθεση ετοιμάστηκε σε διάστημα 4 ημερών (2-6/6/2015). 2

4 απασχόλησης τα τελευταία έτη χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της Έρευνας Κενών Θέσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Η εκτίμηση της προσφοράς εργασίας προσδιορίστηκε κατά κύριο λόγο από τα δεδομένα της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ και συμπληρωματικά από τα δεδομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ο χρονικός ορίζοντας των εξεταζόμενων αλλαγών προσδιορίστηκε κυρίως από τις αλλαγές κωδικοποιήσεων σε επαγγέλματα και κλάδους. Το επιθυμητό θα ήταν η εξέταση της εξέλιξης της απασχόλησης να καλύψει τα έτη πριν από την κρίση (δηλαδή πριν το 2008) και τα πιο πρόσφατα έτη (2008-μέχρι σήμερα 2 ). Λόγω αλλαγών στις κωδικοποιήσεις των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό που ήταν δυνατόν να γίνει, ήταν για την περίπτωση των κλάδων να εξεταστούν οι μεταβολές από το 2008 και μετά ενώ για την περίπτωση των επαγγελμάτων από το 2011 και μετά. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της οικονομίας στην εξεταζόμενη περίοδο, εξετάστηκαν οι αλλαγές στην απασχόληση για την περίοδο για τους κλάδους και για τα επαγγέλματα καθώς και οι αλλαγές στην απασχόληση κλάδων και επαγγελμάτων για το διάστημα Η επιλογή του δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της μεταβολής της απασχόλησης αποτελεί σημαντικό θέμα μεθοδολογικής επιλογής. Η μεταβολή της απασχόλησης μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτη μεταβολή, ως σχετική μεταβολή ή με κάποιο δείκτη που να συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι ή δείκτες με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η μεταβολή της απασχόλησης, που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενα παραδοτέα του Συστήματος Διάγνωσης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της μεταβολής της απασχόλησης: η απόλυτη μεταβολή, η σχετική μεταβολή και ο συνδυασμός απόλυτης και σχετικής μεταβολής. Ο κάθε τρόπος παρέχει διαφορετική πληροφόρηση. Ο δείκτης που συνδυάζει την απόλυτη και σχετική μεταβολή κρίνεται ως ο καλύτερος των τριών καθώς με τον δείκτη αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μεροληψίας που εισάγεται από την υπερεκτίμηση αλλαγών σε μικρού μεγέθους κλάδους και επαγγέλματα όταν χρησιμοποιείται ο δείκτης της σχετικής μεταβολής 3. Για τον προσδιορισμό της ζήτησης εργασίας συμπληρωματικά παρουσιάζονται στοιχεία κενών θέσεων από την Έρευνα Κενών 2 Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ είναι για το Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, (2008), European Communities/OECD, p

5 Θέσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως θα φανεί και από την εξέταση των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός του δυναμισμού επαγγελμάτων και κλάδων αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Οι διαφορετικοί δείκτες παρουσιάζουν εν μέρει διαφορετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να αξιολογηθεί η σημαντικότητα των διαφοροποιήσεων αυτών. Ο χρονικός προσδιορισμός των αλλαγών επίσης είναι σημαντικός για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Αν για παράδειγμα ένα επάγγελμα εμφανίζει αύξηση στην περίοδο αλλά μείωση το θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως δυναμικό ή φθίνον; Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανάλογα με την επιλογή της περιόδου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε παραδοχές για το μέλλον στη βάση των εξελίξεων του παρελθόντος. Οι απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών δεν είναι απλή υπόθεση. Ο μόνος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που συνδέονται με συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές είναι η υιοθέτηση ευρύτερου τρόπου ανάλυσης, μιας ολιστικής μεθοδολογίας μέσω της οποίας επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των μεροληψιών που εισάγονται από συγκεκριμένες αναλύσεις ή δεδομένα 4. Εξετάζοντας δηλαδή πιο σφαιρικά το ζητούμενο θέμα, ευελπιστούμε να καλύψουμε περισσότερες πλευρές του θέματος και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουμε την αξιοπιστία των συμπερασμάτων μας. Στην παρούσα εργασία ο τρόπος αυτός προσέγγισης αξιοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό λόγω των χρονικών περιοριστών και των περιορισμών στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ο προσδιορισμός της προσφοράς στην παρούσα εργασία καλύπτεται από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ανέργων αξιοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα δημογραφικά, εργασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των ανέργων με τα δεδομένα της ΕΕΔ του δ τριμήνου του 2014 και συμπληρωματικά με τα δεδομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ του Απριλίου ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΙ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κλαδικές μεταβολές της απασχόλησης. Οι 4 Σε επόμενα παραδοτέα του Συστήματος Διάγνωσης συνδυάζονται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης. Επίσης οι αναλύσεις των ποσοτικών δεδομένων περιλαμβάνουν περισσότερες παραμέτρους. Για παράδειγμα γίνεται ανάλυση των επαγγελμάτων ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης. 4

6 μεταβολές απασχόλησης εκτιμώνται σε τριψήφιο κωδικό της διεθνούς κωδικοποίησης NACE. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται οι απόλυτες μεταβολές, στους Πίνακες 3 και 4 οι σχετικές μεταβολές και στους Πίνακες 5 και 6 εκτιμάται η κλαδική μεταβολή χρησιμοποιώντας τον δείκτη που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή. Σε κάθε πίνακα παρουσιάζονται οι 10 κλάδοι που σύμφωνα με τον δείκτη που χρησιμοποιείται κάθε φορά εμφανίζουν τον μεγαλύτερο δυναμισμό και οι 5 κλάδοι που εμφανίζουν τον μικρότερο δυναμισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι με πολύ μικρό αριθμό απασχολουμένων έχουν εξαιρεθεί της ανάλυσης. Από την κλαδική ανάλυση προκύπτει ότι ορισμένοι κλάδοι εμφανίζουν αρκετό δυναμισμό (ακόμα και την περίοδο της κρίσης), ορισμένοι άλλοι κλάδοι παρουσιάζουν μεγάλη μείωση (πολύ μεγαλύτερη της μέσης μείωσης της απασχόλησης) και ορισμένοι άλλοι κλάδοι χαρακτηρίζονται από σημαντικές αναδιαρθρώσεις καθώς σε ορισμένους υποκλάδους παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης και σε άλλους μείωση. Οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης είναι εκείνοι που συνδέονται με τις κατασκευές. Η μείωση στους κλάδους αυτούς υπερβαίνει κατά πολύ τη μέση μείωση της απασχόλησης που παρατηρείται λόγω της οικονομικής κρίσης. Φθίνουσα πορεία απασχόλησης χαρακτηρίζει επίσης τη δημόσια διοίκηση λόγω κυρίως λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών. Η συγκεκριμένη μείωση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις μικρότερες ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου, απλώς αποτυπώνει το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Επιμέρους κλάδοι της μεταποίησης όπως η κλωστοϋφαντουργία παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία. Οι κλάδοι του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας και της εκπαίδευσης εμφανίζουν μεικτή εικόνα καθώς ορισμένοι υποκλάδοι παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης και άλλοι υποκλάδοι μείωση της απασχόλησης. Το συνολικό αποτέλεσμα αποτελεί συνέπεια των αναδιαρθρώσεων στους κλάδους αυτούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική αναφορικά με τη μεταβολή της απασχόλησης παρουσιάζεται η εικόνα ορισμένων κλάδων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και ζωική παραγωγή), του τουρισμού, της αποθήκευσης, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμένων υποκλάδων της μεταποίησης. Από δυναμισμό χαρακτηρίζονται οι κλάδοι της επεξεργασίας τροφίμων, ψαριών, οι υδατοκαλλιέργειες και η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. 5

7 Πίνακας 1: Απόλυτη μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους, Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Σε παρένθεση η μεταβολή της απασχόλησης Δυναμικοί κλάδοι 011 Καλλιέργεια μη πολυτετών φυτών (20.068) 862 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών οδοντιατρικών επαγγελμάτων (16.545) 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (12.471) 869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (6.243) 851 Προσχολική εκπαίδευση (5.085) 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (5.084) 474 Λιανικό εμπόριο, εξοπλισμός πληροφοριακών-επικοινωνιακών συστημάτων (4.271) 014 Ζωική παραγωγή (3.560) 502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων (3.413) 103 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (3.404) Φθίνοντες κλάδοι 412 Κατασκευή κτιρίων ( ) 433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος ( ) 841 Κρατική διοίκηση, οικονομία και κοινωνική πολιτική ( ) 477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ( ) 432 Δραστηριότητες ηλεκτρολόγων-υδραυλικών άλλων κατασκευών (-2.194) Πίνακας 2: Απόλυτη μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Σε παρένθεση η μεταβολή της απασχόλησης Δυναμικοί κλάδοι 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (18.271) 551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (15.284) 472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού (10.494) 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους (8.345) 854 Ανώτερη εκπαίδευση (8.151) 791 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων-οργανωμένων ταξιδιών (7.791) 711 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων-μηχανικών-τεχνικών συμβούλων (5.927) 855 Άλλη εκπαίδευση (5.882) 012 Πολυετείς καλλιέργειες (5.818) 563 Δραστηριότητες παροχής ποτών (5.774) Φθίνοντες κλάδοι 471 Λιανικό εμπόριο/ μη ειδικευμένα καταστήματα ( ) 841 Κρατική διοίκηση, οικονομία και κοινωνική πολιτική ( ) 641 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης (-9.318) 853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (-9.215) 412 Κατασκευή κτιρίων (-9.064) 6

8 Πίνακας 3: Σχετική μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Δυναμικοί κλάδοι 102 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 619 Άλλες τηλεποικινωνιακές δραστηριότητες 822 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 732 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεων 072 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μετάλλων 856 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δράσεις 829 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 032 Υδατοκαλλιέργιες Φθίνοντες κλάδοι 263 Κατασκευές από σκυρόδεμα 433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 013 Πολλαπλασιασμός φυτών 412 Κατασκευή κτιρίων 139 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Πίνακας 4: Σχετική μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Δυναμικοί κλάδοι 521 Αποθήκευση 813 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 722 Έρευνα-πειραματική ανάπτυξη κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών 856 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 829 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 022 Υλοτομία 931 Αθλητικές δραστηριότητες 431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου 102 Επεξεργασία ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων Φθίνοντες κλάδοι 352 Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίου 941 Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων 741 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 237 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 581 Έκδοση βιβλίων 7

9 Πίνακας 5: Μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους με τον δείκτη του ΟΟΣΑ 5 που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή, Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Δυναμικοί κλάδοι 862 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγγελμάτων 011 Καλλιέργειες μη πολυετών φυτών 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 102 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών 619 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 851 Προσχολική εκπαίδευση 474 Λιανικό εμπόριο, εξοπλισμός πληροφοριακών-επικοινωνιακών συστημάτων Φθίνοντες κλάδοι 841 Κρατική διοίκηση 477 Λιανικό εμπόριο 861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες 412 Κατασκευές κτιρίων 563 Δραστηριότητες παροχής ποτών Πίνακας 6: Μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους με τον δείκτη του ΟΟΣΑ που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή, Δυναμικοί/φθίνοντες κλάδοι Δυναμικοί κλάδοι 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 791 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών 854 Ανώτερη εκπαίδευση 431 Κατεδαφίσεις 813 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 521 Αποθήκευση 931 Αθλητικές δραστηριότητες Φθίνοντες κλάδοι 471 Λιανικό εμπόριο μη εξειδικευμένων καταστημάτων 841 Κρατική διοίκηση 853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 641 Οργανώσεις νομισματικής διαμεσολάβησης 5 (X t1 -X t0 )X t1 /X t0 8

10 412 Κατασκευή κτιρίων 4. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επαγγελματικές μεταβολές της απασχόλησης. Οι μεταβολές απασχόλησης εκτιμώνται σε τριψήφιο κωδικό της διεθνούς κωδικοποίησης ISCO 08. Στους Πίνακες 7 και 8 παρουσιάζονται οι απόλυτες μεταβολές, στους Πίνακες 9 και 10 οι σχετικές μεταβολές και στους Πίνακες 11 και 12 εκτιμάται η επαγγελματική μεταβολή χρησιμοποιώντας τον δείκτη που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή. Σε κάθε πίνακα παρουσιάζονται τα 10 επαγγέλματα που σύμφωνα με τον δείκτη που χρησιμοποιείται κάθε φορά εμφανίζουν τον μεγαλύτερο δυναμισμό και τα 5 επαγγέλματα που εμφανίζουν τον μικρότερο δυναμισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επαγγέλματα με πολύ μικρό απασχολουμένων έχουν εξαιρεθεί της ανάλυσης. Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τις κενές θέσεις ανά κλάδο και επάγγελμα σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τις εξελίξεις των τριψήφιων επαγγελμάτων, τα επαγγέλματα των σερβιτόρων, των νοσηλευτών, των μαγείρων και ορισμένων ειδικοτήτων πωλητών είναι ορισμένα από τα πιο δυναμικά επαγγέλματα των τελευταίων ετών ενώ οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι κτίστες και ορισμένες ειδικότητες πωλητών από τα λιγότερο δυναμικά επαγγέλματα. Αν εξετάσουμε τον δυναμισμό των επαγγελμάτων σε μονοψήφια επαγγελματική ταξινόμηση, τότε τα περισσότερο δυναμικά επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και πωλητές και τα επιστημονικά επαγγέλματα. Ο δυναμισμός των επιστημονικών επαγγελμάτων δεν γίνεται φανερός στην παρουσίαση των πινάκων με τους τριψήφιους κωδικούς που παρουσιάζονται παρακάτω είναι όμως γεγονός αν εξεταστεί ο συνολικός αριθμός επαγγελμάτων και δεν περιοριστούμε στα 10 περισσότερο δυναμικά. Όσον αφορά τις κενές θέσεις, στα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και στα επιστημονικά επαγγέλματα συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων επιβεβαιώνοντας τον δυναμισμό των επαγγελμάτων αυτών. 9

11 Πίνακας 7: Απόλυτη μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Σε παρένθεση η μεταβολή της απασχόλησης Δυναμικά επαγγέλματα 513 Σερβιτόροι (9.953) 222 Νοσηλευτές και μαίες (9.554) 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου (9.417) 512 Μάγειροι (9.417) 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές (8.798) 214 Μηχανικοί, εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων (8.308) 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων ( Εργάτες μεταποίησης (7.201) 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και του μαθηματικού κλάδου (7.041) 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (7.016) Φθίνοντα επαγγέλματα 522 Πωλητές σε καταστήματα ( ) 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ( ) 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων ( ) 711 Κτίστες ( ) 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά ( ) Πίνακας 8: Απόλυτη μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Σε παρένθεση η μεταβολή της απασχόλησης Δυναμικά επαγγέλματα 513 Σερβιτόροι (21.781) 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων (9.241) 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών (9.156) 522 Πωλητές σε καταστήματα (8.173) 524 Άλλοι πωλητές (8.050) 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (7.953) 412 Γραμματείς (6.900) 514 Κομμωτές, κομμώτριες, αισθητικοί (6.338) 331 Επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου (5.748) 512 Μάγειροι (5.323) Φθίνοντα επαγγέλματα 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου ( ) 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων ( ) 421 Ταμίες, ταμειολογιστές ( ) 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου (-8.324) 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου (-8.323) 10

12 Πίνακας 9: Σχετική μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα, Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Δυναμικά επαγγέλματα 222 Νοσηλευτές και μαίες 835 Ναυτικοί πλήρωμα καταστρώματος 621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι 521 Πλανόδιοι πωλητές 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής 932 Εργάτες μεταποίησης 912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων Φθίνοντα επαγγέλματα 312 Επόπτες ορυχείων 141 Διευθυντές ξενοδοχείων 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές 722 Σιδηρουργοί Πίνακας 10: Σχετική μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα, Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Δυναμικά επαγγέλματα 831 Μηχανοδηγοί 314 Τεχνολόγοι επιστημών ζωής 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανικοί παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων 524 Άλλοι πωλητές 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 211 Επαγγέλματα των φυσικών επιστημών και των επιστημών γης 231 Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ 265 Καλλιτέχνες 621 Δασοκόμοι Φθίνοντα επαγγέλματα 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού 264 Συγγραφείς 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοικητικού 132 Διευθυντές μεταποίησης 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 11

13 Πίνακας 11: Μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα με τον δείκτη του ΟΟΣΑ 6 που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή, Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Δυναμικά επαγγέλματα 222 Νοσηλευτές και μαίες 521 Πλανόδιοι πωλητές 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 512 Μάγειροι 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 513 Σερβιτόροι 932 Εργάτες μεταποίησης 214 Μηχανικοί, εξαιρουμένων ηλεκτροτεχνολόγων 331 Επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού και του μαθηματικού κλάδου Φθίνοντα επαγγέλματα 522 Πωλητές σε καταστήματα 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 911 Καθαριστές 711 Κτίστες Πίνακας 12: Μεταβολή της απασχόλησης στα επαγγέλματα με τον δείκτη του ΟΟΣΑ που συνδυάζει την απόλυτη και τη σχετική μεταβολή, Δυναμικά/φθίνοντα επαγγέλματα Δυναμικά επαγγέλματα 513 Σερβιτόροι 524 Άλλοι πωλητές 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 412 Γραμματείς 522 Πωλητές σε καταστήματα 514 Κομμωτές, κομμώτριες, αισθητικοί 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής 331 Επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου Φθίνοντα επαγγέλματα 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 421 Ταμίες 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 6 (X t1 -X t0 )X t1 /X t0 12

14 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πίνακας 13: Αριθμός κενών θέσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και στρώμα επαγγέλματος Κλάδος Οικονομικής δραστηριότητας ανά στρώμα επαγγέλματος (NACE2) Αριθμός Κενών Θέσεων Β Ορυχεία και λατομεία Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 0 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 4 Β επαγγέλματα 12 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 0 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 17 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 3 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 5 Γ Μεταποίηση Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 87 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 58 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 59 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 4 Γ επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 552 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 1384 Δ Δ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού. 0 13

15 Ε ΣΤ Ε Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 0 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 0 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 0 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 0 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης. 255 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 12 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 33 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 46 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 60 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 4 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 44 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 36 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 20 ΣΤ Κατασκευές Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 45 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 51 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 18 14

16 Ζ Η επαγγέλματα 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 0 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 651 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 50 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 9 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή Ζ μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 13 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 11 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 9 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 129 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 33 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 1682 Η Μεταφορά και αποθήκευση Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 67 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 66 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 492 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές

17 Θ Ι Κ 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 270 Θ Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 4 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 0 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 3 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 5 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 0 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 2010 Ι Ενημέρωση και επικοινωνία Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 8 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 76 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 43 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 0 Κ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. 437 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 15 16

18 Λ Μ 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 0 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 16 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 0 Λ Διαχείριση ακίνητης περιούσιας. 271 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 12 3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 0 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 0 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 0 Μ Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 71 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 74 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα

19 Ν Ξ Ο Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 3 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 26 Ν Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. 887 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 13 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 28 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 10 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 24 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 1 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 354 Ξ Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 54 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 3771 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 5529 Ο Εκπαίδευση Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 0 18

20 δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Π Ρ 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 46 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 8 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 0 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 0 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 9 Δραστηριότητες σχετικές με την Π ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 0 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 49 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 50 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 50 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών 8 βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 52 9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 50 Ρ Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα 1 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 1 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 88 4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012 Ταυτότητα του Προγράμματος: Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ Τεύχος 163, Ιούλιος - Αύγουστος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι επιπτώσεις στον κόσμο της μισθωτής (και όχι μόνο) εργασίας, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα